de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken

Van de in deze genealogie ontstane dubbele namen, t.w. Boom Cloeck, Bourgonje Cloeck, Cloeck de Visser, Klimmer Cloeck en Stroo Cloeck, haalt alleen de familie Stroo Cloeck de 21e eeuw.

Verbonden families in Alkmaar:
Appelboom, Asses (1883), Asses (1887), Assmann, Badenhuijsen, Becker, Blaauboer, Blom (1831), Blom (1850), Boele, Boom, Bouman, Bourgonje, Boxman, Burghuijs (1837), Burghuijs (1841), Catenius, Cloeck de Visser, Colmschate, Croll, Damave, Dammingh, Dekker, Doom, Egges, van Enter, de Groot, Holsteijn (1810), Holsteijn (1839), Jansen, Keuzekamp, Klimmer, Klinkhamer, Lind (1871), Lind (1880), Moll, Mooijen, van der Moolen, Muller, Nat, Nauta, Neuteboom, Nierop, Olij, van der Pol, Preijer, Schotsman, Schut, Schuurman, van der Sluijs Veer, Smit (1814), Smit (1822), Stammes, Stenfert, Stolze, Stroo, Swaan, van Tilborg, Tolk, Visscher, de Visser, de Vries, Wever, van Wijngaarde, Willink.
V i d e o s:
Alkmaar


Cloeck-Ploech (1320)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, zoon van Johan Cloeck, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.

1330, Gemeentearchief Arnhem.
Riquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1330.


Diederyck Cloeck       basis-schema

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360)       basis-schema

Gijsbert Cloeck , geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       basis-schema

Steven Cloeck , geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem.
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec.


Cloeck-Spaen (1390)       basis-schema

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


Cloeck-van Camphusen (1430)       basis-schema

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400 en 30 jaar oud, en dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe Ploech.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.

Protocollen
1415 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck, ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronchorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

1438 Leenregister Kwartier Arnhem.
't Goet ten Broicke; Ricquijn Cloeck, beleent sijnde anno 1438, ende Mente, sijn vrou als tuchtersche, transporteren dat goet geheeten den Hanenbongert met der watermoilen, in der proichien van Arnhem gelegen, in hogen, legen, diepen, drogen, met allen sijnen tobehoren, tot eenen sadelgoets leenrecht op Derich van Camphusen, anno 1456.

15 januari 1440 Leenregister Hertogdom Kleef.
beleend met dat Lo zu Duiven, Ryquin Kluke, Bruder des verstorben Johan.

1443 Leenregister Gelre en Zutphen.
Rycquijn Cloeck legd eed af (als oom) voor de onmondige Palick van Brochusen, zoon van Steven, voor belening van 't Goet te Broickhusen, gelegen in den kerspel van Weel, anno 1443.

1444
Riquin Cloeck beroept zich te Brummen op zijn dienstrecht. Ook vond er in 1444 een proces plaats tegen Rijkwijn Cloeck, voor de lage bank te Brummen. Cloeck wordt dan aangeklaagd door Sander Schimmelpenninck en Alphart Yseren, Andrieszoon, voor pacht en schade. Rijcqwijn Cloeck verklaart zich onschuldig en zegt verder dat hij een "schijltbuertich" man is "ende gert een ordel wer hij van dier anspraken hier staen sal voir enen dagelixschen richter of niet".
Maar omdat het proces nu toch eenmaal voor de lage bank begonnen is, zeggen Sander en Alphart "so Rijcqwijn onscholt gewedt hefft hier ander bancken, so sal hij die onscholt mit recht hier doin, off hij is vellich vanden schade".

9 september 1449 Leenregister Hertogdom Kleef.
Ryquin Kloick wordt opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

12 juni 1450 inventaris van de Familie van Malapert.
Margareta weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Kracht en Steven en haar schoonzoon Ryquyn Klueck verklaren op raad van jonker Willem, heer then Berge enz. en van hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Kracht van Kamphuysen te hebben gedeeld. (zegels van kinderen Kamphuysen en van Ryquyn Klueck).

1456 Leenregister Kwartier Arnhem.
Betreffende Spaensweert. Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijkse schilden sjaers, anno 1456.

2 mei 1456 [op den Sonnendach Vocem Jocunditatis]; Kwartier van Zutphen.
Arnolt, hertog van Gelre enz., verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen in leen gegeven heeft het goed de Hanenbongart met den watermolen, c.a., gelegen in het kerspel Arnhem, na opdracht van Ryckquyn Kloeck en diens vrouw Mente
Onder de acte staat een aanteekening, waarin vermeld wordt, dat dit goed in 1709 van de leenplicht bevrijd was.

1466 Ridderschap Veluwe.
Rijcwijn Cloeck tot de Spaansweerd en Berenclau, zoon van Godert Cloeck en Aleyd Spaen, in de ridderschap circa 1466, overleden in 1475

1467 Andreas Parochie Zevenaar.
(dinstach nae Onser Liever Vrouwen dach Assumplionis) Jelijs van Langevelde, richter in de Liemersch vanwege de Hertog van Cleve en graaf van der Marck, oorkondt dat voor hem en Henric Momme, Lambert van Poilwic, Jacob Hol en Henric ten Hove, schepenen van Duven, zijn verschenen Johan van den Loe, richter en Stijn van den Loe inden Eyl, zijn echtgenote, welke in de kerk van Zevenaar vier memoriën stichten, alle ten behoeve van Wessel van den Loe en Else zijn echtgenoot, Zibert van Eyl en Stine zijn echtgenote, Johan van den Loe en Stin zijn echtgenote, en hun nakomelingen, waarvoor de stichters geven: een rente van 12 malder rogge Zevenaarse maat uit hun goed "de Byvanck", kerspel van Beek 12½ alde Francrixse schilt jaarrente uit erf en goed van Ricguin Klueken en Mijnten zijn echtgenote, gelegen in de kerspel Duven, met name uit 4 morgen land in de Loehoirst, 5 moren in den Alden Brueck, 1 morgen op der Westerlake, voorts uit alle goederen van laatstgenoemden in de kerspel van Duven gelegen. Tot uitvoerders worden aangewezen Claes van Camphusen, priester, Rolof Derickssoen, Henrick van Lengel Goesenssoin en Reyner Masschop, kerkmeesteren van Zevenaar.

12 juli 1471 inventaris van de Familie van Malapert.
Ryqwin Clueck stelt, na de huwelijksgift te hebben bepaald voor zijn zoon Gysbert waarmee deze wordt gescheiden van het goed Spaensweerd, de verdeling zijner goederen tussen zijn kinderen Gysbert, Cracht en Aleid vast. (zegels van Ryqwin en Gijsbert Clueck, Willem Roederloe en Palicke van Broeckhuzen).

8 oktober 1473 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronchorst an d'een ende Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen peerde te verhergewaden.


Cloeck-Barferden (1475)       basis-schema

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1434, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1475, circa 41 jaar oud met Styna van Barferden, geboren omstreeks 1450, 25 jaar oud.
Van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden zijn zeven kinderen bekend.

Gadert Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477, stamvader van het Patriciaat in Amsterdam,
Menta Cloeck, geboren omstreeks 1479
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1483. Johan Cloeck is pater in het convent van St.Ursela te Neder Elten,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1485. Aleyd Cloeck is van 1513 tot 1552 in het convent van St.Ursela te Neder Elten en
meiske Cloeck, geboren omstreeks 1487,
Ryckwin Cloeck,

Gijsbrecht Cloeck, overlijdt omstreeks 1501, circa 67 jaar oud.

Protocollen
16 november 1475 Leenregister Hertogdom Kleef.
Gysbert Cloicke, verstorben Ryckquins soen beleend met dat Lo zu Duven.

1482 Leenregister Hertogdom Kleef.
Gysbert Cloicke opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

4 mei 1501 St.Urselen Convent Elten.
Opten naesten dynsdach na den sonnendach Jubilate 1501. Johan Keyser bekent dat Styna van Barferde, weduwe van Giesbert Kloicke, met Gairt en Johan Kloicke, haar zoons, zijn swegerlinge, hem verkocht te hebben 'n stuk land genaamd de Loehorst, groot 5 morgen, gelegen in het kerspel Duven, voor 50 rijnsche gulden volgen een gerichtsbrief van maandag na Jubilate 1501 en schenkt nu aan Styna en haar zoons het recht om dit land elk jaar op St.Peter ad cathedram te lossen voor 50 rijnsche gulden,

10 november 1545 Archief Düsseldorf.
Abtissin Magdalene von Wied verpachtet de Gebrudern Gadert und Ryckwin Kloick den Hof Eltingen in Kirchspiel Duiven mit einer weide genennt Bollenmaet auf 27 Jahre gegen 75 Gulden, 6 Gänse, 12 paar Hühner, 1 Pfund Pfeffer und 1 Pfund Wacholder für den Hof und gegen 3 pachtgulden für die Weide.


Hendrick Cloeck (1511)       basis-schema

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477 op de Ploen in de Liemers, zoon van Gijsbert Cloeck en Styna van Barferden, is de stamvader van de Cloecken in Amsterdam.
Hij had voor zover bekend, één zoon:
Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam.

Hendrick vertrekt op jonge leeftijd naar Kampen, waar hij een opleiding in de scheepsbouw volgt. Er zijn dan twee tot drie onderscheidende families Cloeck in Kampen. Na zijn opleiding vertrekt hij naar Amsterdam en vestigt zich daar.


Cloeck - Floren (1538)       basis-schema

Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam, zoon van Hendrik Gijsbertszoon Cloeck, trouwt omstreeks 1538 met Anna Floren, geboren in 1516 en dochter van Floris de Bontwercker.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Jacob Cloeck, geboren in 1538 te Amsterdam, begin januari 1610 overleden en op 14 januari 1610 begraven,
Floris Cloeck, geboren op 7 februari 1540 te Amsterdam en op 18 december 1622 overleden,
Hendrik Cloeck, geboren op 6 februari 1542 te Amsterdam en op 17 februari 1628 overleden,
Trijn Cloeck, (de oude) geboren omstreeks 1545 te Amsterdam, eind maart 1616 overleden en op 6 april 1616 begraven,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1549 te Amsterdam, in Conincxbergen overleden en aldaar begraven,
Maria Cloeck, geboren in oktober 1553, te Amsterdam,
Jan Cloeck, geboren in 1554 te Amsterdam, op 3 juli 1616 overleden en op 6 juli 1616 begraven,
Trijn Cloeck, (de jonge) geboren in 1556 te Amsterdam, op 5 maart 1626 overleden en op 9 maart 1626 begraven.

Claes Hendrikszoon Cloeck was scheepstimmerman(onderfabrieksmeester) en woonde in de Dolle Bagijnensteeg(1557), later op de Oude Zijds Voorburgwal tussen het "Trompetgen" en "de witte Laers", aan het Bredepad(vanaf 1562), in de Warmoesstraat (vanaf 1581) en in de Pieter Jacobszsteeg (vanaf 1587),
Claes Hendrikszoon Cloeck overlijdt op 78 jarige leeftijd op 20 maart 1590 te Amsterdam en is op 22 maart 1590 in de Oude Kerk begraven.
Anna Floren overlijdt op 30 november 1579 te Amsterdam op 63 jarige leeftijd en wordt op 2 december 1579 in de Oude Kerk begraven.


Floris de Bontwercker is de vader van:
Dr. Nanninck Floren, Medisch doktor en gevestigd te Amsterdam, hij staat aan de basis van de familie Waalen in den Haag.
Jacob Floren,
Cornelis Floren,
Grietje Floren, staat aan de basis van de familie IJsbrand.
Lijsbeth Floren, staat aan de basis van de familie Kieft.
Anna Floren, staat aan de basis van de familie Cloeck.
Trijn Floren, was een Bagijn en woonde op het Bagijnhof te Amsterdam.

Floris de Bontwercker is een zoon van Nanningh Cuper en Griete. Einde juli 1478 overlijdt zijn moeder, zijn vader die Cuper was, was al overleden. Floris is dan vijf jaar en wordt op 5 augustus 1478 in het weeshuis geplaatst. Hij erft het huis 's Hertogenbosse in de Warmoesstraat hoek Pijlsteeg, waar later Maria Cloeck en Adriaan Raap gaan wonen.


Cloeck - Conincx (1574)       basis-schema

Jan Cloeck, geboren te Amsterdam in juni 1551, zoon van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren, trouwt op 28 mei 1573 te Gouda met Grietje Jans.
Grietje overlijdt bij de geboorte van een te vroeg geboren dochtertje op 27 maart 1574 te Rotterdam. Jan Cloeck hertrouwt op 12 oktober 1574 te Dordrecht met Antonia Conincx, dochter van Ghijsbert Conincx en Lijsbeth van Westerloo

Uit dit huwelijk zijn 14 kinderen bekend.
Griet Cloeck, geboren op 23 september 1575 te Rotterdam, op 5 januari 1641 overleden en op 9 januari 1641 begraven,
Lijsbeth Cloeck, geboren op 2 november 1576 te Rotterdam en te Elbing in Pruisen overleden,
Jan Cloeck, geboren op 27 maart 1578 te Rotterdam en 24 december 1598 op Annobon(Africa) overleden,
Maria Cloeck, geboren op 14 November 1579 te Amsterdam, begin januari 1648 overleden en op 9 januari 1648 begraven,
Anna Cloeck, geboren op 1 februari 1581 te Amsterdam, op 26 januari 1639 overleden en in de Zuiderkerk begraven,
Gijsbert Cloeck, geboren op 7 januari 1583 te Amsterdam, genoemd naar bestevaer Gijsbert Conincx en op 8 mei 1633 overleden,
Pieter Cloeck, geboren op 7 januari 1585 te Amsterdam, genoemd naar zijn oom die te Conincxbergen gestorven en begraven is, overlijdt op 5 december 1667.
Trijn Cloeck, geboren op 24 januari 1587 te Amsterdam, genoemd naar bagijntgen Trijn Floris, zij overlijdt op 21 september 1601,
Jacob Cloeck, geboren op 26 februari 1588 te Amsterdam, genoemd naar een oom van moeders kant, overlijdt op 1 maart 1664,
Claes Cloeck, geboren op 5 februari 1589 te Amsterdam, genoemd naar bestevaer Claes Hendrikszoon Cloeck, overlijdt op 1 mei 1648,
Floris Cloeck, geboren op 22 juni 1590 te Amsterdam, genoemd naar de vader van Anna Floren en op 31 Augustus 1590 in Edam overleden,
Floris Cloeck, geboren op 8 Januari 1592 te Amsterdam en genoemd naar de vader van Anna Floren en op 28 april 1592 in Munnickedam overleden,
Teuntgen Cloeck, geboren op 8 februari 1594 te Amsterdam en op 17 April 1595 te Amsterdam overleden,
Floris Cloeck, geboren op 23 Juni 1595 te Amsterdam en genoemd naar de vader van Anna Floren en op 21 september 1601 overleden,

Jan Claeszoon Cloeck overlijdt op 3 juli 1616,
Antonia Conincx overlijdt op 28 november 1597,

Geboorte-gegevens uit familie-bijbel

Jan Janszoon Cloeck maakte de groote zeereis van Mahu en de Cordes mede op het schip "het Geloof" als vaandrager en boekhouder of kommies van Sebald de Weert. Hij vergezelde Gerrit van Beuningen bij zijn bezoek aan den inlandschen koning bij Kaap de Lopo Gonçalves om eetwaren te ruilen tegen wat kramerijen en ijzer, waarvoor ze slechts een kip en wat bananen kregen. Hij sneuvelde 24 December 1598 op Annobom bij de bestorming van den berg, waarop de Portugeezen zich versterkt hadden, waarbij hij een van de voorsten was, en werd op het eiland "heerlijck begraven". Hij was een dapper jongman, "onder de gasten lief getal".


Cloeck - Oets (1621)       basis-schema

Jacob Cloeck geboren te Amsterdam op 26 februari 1588, zoon van Jan Cloeck en Teuntje Conincx hertrouwt op 19 november 1621 (ondertrouw) in Amsterdam met Immentie Oets, dochter van Jacob Oets.
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend.

Jacob Cloeck,
Jan Cloeck,
Jannetie Cloeck,
Pieter Cloeck,
Grietje Cloeck,
Theuntien Cloeck,
Hendrik Cloeck, overleden op Celebes(Nederlands Oost Indië),

Jacob Janszoon Cloeck, overlijdt op 76 jarige leeftijd op 1 maart 1664 en wordt op 5 maart 1664 in de Nieuwe Zijds Kapel begraven.


Cloeck - van Bercken (1661)       basis-schema

Pieter Cloeck, zoon van Jacob Cloeck en Immentie Oets, trouwt in 1671 met Niesje van Bercken.
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Jannetje Cloeck,
Teuntien Cloeck,
Jacob Cloeck, en
Hendrik Cloeck,

Pieter Cloeck woont vanaf 1663 op de Nieuwendijk.


Cloeck - Persijn (1708)       basis-schema

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1676, zoon van Pieter Cloeck en Niesjen van Bercken trouwt in 1708 te Amsterdam met Christina Persijn, geboren omstreeks 1683, dochter van Jan Persijn,

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.
Pieter Cloeck, gedoopt op 3 augustus 1708 in de Wester Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam en voor 1724 overleden,
getuigen, Jan Persijn en Maria Masier,
Jan Kloeck, gedoopt op 27 augustus 1710 in de Noorderkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam en voor 1716 overleden,
getuigen, Jan Persijn en Maria Massier,
Jan Cloeck, gedoopt op 12 augustus 1716 in de Noorder Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuige, Maria Masier,
Margaretha Cloeck, gedoopt op 10 mei 1719 in de Nieuwe Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Hendrik Roos en Fijtje van de Velde, en
Pieter Kloeck, gedoopt op 20 december 1724 in de Nieuwe Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Jan Evenblij en Jacoba Sonmans.

Hendrick Cloeck maakte twee reizen naar Nederlands Oost Indië: In 1711 en 1716.

Datum indiensttreding: 11 januari 1711.
Datum uit dienst: 1715.
Functie bij indiensttreding: Derdewaak.
Reden uit dienst: Gerepatrieerd.
Uitgevaren met het schip: Donkervliet.
Gegevens van de vaart:
Schip: Donkervliet
Vertrek: 11 januari 1711.
Aankomst Kaap de Goede Hoop: 2 mei 1711.
Vertrek Kaap de Goede Hoop: 23 mei 1711.
Aankomst Batavia: 26 juli 1711.

Datum indiensttreding: 3 juni 1716.
Datum uit dienst: 1718.
Functie bij indiensttreding: Opperstuurman.
Reden uit dienst: Gerepatrieerd.
Uitgevaren met het schip: Hopvogel.
Gegevens van de vaart:
Schip: Hopvogel
Vertrek: 3 juni 1716.
Aankomst Kaap de Goede Hoop: 18 december 1716.
Vertrek Kaap de Goede Hoop: 9 januari 1717.
Aankomst Batavia: 11 april 1717.


*Cloeck - Klimmer (1738)       basis-schema

*Jan Cloeck, gedoopt op 12 augustus 1716 in de Noorder Kerk te Amsterdam, zoon van Hendrick Cloeck en Christina Persijn trouwt op 19 januari 1738 te Alkmaar met
*Willemina Klimmer, gedoopt op 3 januari 1712 te Alkmaar, dochter van
*Willem Klimmer en
*Soutje van der Meer
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

*Hendrik Cloeck, gedoopt op 7 december 1738 in de Grote Kerk te Alkmaar in januari 1780 op 42 jarige leeftijd overleden en op 17 januari 1780 begraven,
*Willem Cloeck, gedoopt op 25 augustus 1740 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Maarten Cloeck, gedoopt op 2 september 1742 in de Grote Kerk te Alkmaar, in december 1756 overleden en op 28 december 1756 begraven,
*Jacob Cloeck, gedoopt op 27 augustus 1744 in de Grote Kerk te Alkmaar, in januari 1748 overleden en op 26 januari 1748 begraven,
*Christina Sophia Cloeck, gedoopt op 10 februari 1746 in de Grote Kerk te Alkmaar, in mei 1746 overleden en op 21 mei 1746 begraven,
*Gerrit Cloeck, gedoopt op 15 juni 1747 in de Grote Kerk te Alkmaar, in januari 1777 op 30 jarige leeftijd overleden en op 6 februari 1777 begraven,
*Christina Cloeck, gedoopt op 28 september 1749 in de Grote Kerk te Alkmaar in oktober 1749 overleden en op 9 oktober 1749 begraven,
*Pieter Cloeck, gedoopt op 18 oktober 1750 in de Grote Kerk te Alkmaar, dezelfde dag overleden en op 22 oktober 1750 begraven,
*Jacob Cloeck, gedoopt op 18 oktober 1750 in de Grote Kerk te Alkmaar, dezelfde dag overleden en op 22 oktober 1750 begraven,
*Jacob Cloeck, gedoopt op 26 september 1754 in de Grote Kerk te Alkmaar, in december 1754 overleden en op 17 december 1754 begraven.

Jan Cloeck is leerlooier, eerst op Luttik, Oudorp hoek Kleine St.Jacobstraat en vanaf 1751 in het huis van Jacob Hoving tegenover de Hoge Stenenbrug.

Jan Cloeck overlijdt begin juni 1775 te Alkmaar en wordt op 9 juni 1775 begraven.
Willemina Klimmer overlijdt op 29 oktober 1789 op 77 jarige leeftijd.


*Cloeck - Stroo (1759)       basis-schema

*Hendrik Cloeck, gedoopt op 7 december 1738 te Alkmaar, zoon van
*Jan Cloeck en
*Willemina Klimmer trouwt op 8 juli 1759 te Alkmaar met
*Lijntje Stroo, gedoopt op 3 februari 1739 te Alkmaar, dochter van
*Jan Stroo en
*Grietje Valk.
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

*Jan Hendrik Cloeck, gedoopt op 13 april 1760 in de Grote Kerk te Alkmaar en op 2 juli 1760 overleden,
*Jan Stroo Cloeck, gedoopt op 13 juli 1761 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Lijntje Cloeck, gedoopt op 9 april 1769 in de Grote Kerk te Alkmaar,

Lijntje Stroo overlijdt begin april 1769 op 30 jarige leeftijd en wordt op 7 april 1769 begraven.

*Cloeck - Croll (1770)       basis-schema

*Hendrik Cloeck, gedoopt op 7 december 1738 te Alkmaar, zoon van
*Jan Cloeck en
*Willemina Klimmer hertrouwt op 11 februari 1770 te Alkmaar met
*Margaretha Croll, gedoopt op 7 november 1752 te Alkmaar, dochter van
*Cornelis Croll en
*Aagtje Warmenhuijsen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

*Gerbrant Willem Cloeck, gedoopt op 1 januari 1771 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Margrietje Cloeck, gedoopt op 9 maart 1775 in de Grote Kerk te Alkmaar,

Op 21 augustus 1772 is een drie dagen oude zoon (naam niet bekend) tezamen met Gerbrant Willem in dezelfde kist begraven.
Op 12 januari 1774 is een jonggeboren kind van Hendrik Cloeck begraven. Naam is niet genoemd,

Margaretha Croll overlijdt voor 1775.

*Cloeck - Doom (1775)       basis-schema

*Hendrik Cloeck, gedoopt op 7 december 1738 te Alkmaar, zoon van
*Jan Cloeck en
*Willemina Klimmer hertrouwt op 20 augustus 1775(ondertrouw) te Alkmaar, ondertrouw op 24 augustus 1775 te Amsterdam met
*Cornelia Doom,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

*Hendrik Willem Cloeck, gedoopt op 8 december 1778 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Willemina Alida Cloeck, gedoopt 17 augustus 1783 in de Grote Kerk te Alkmaar, half augustus 1788 overleden en op 20 augustus 1788 begraven,
*Hendrik Cloeck, gedoopt op 4 december 1785 in de Grote Kerk te Alkmaar,

Cornelia Doom overlijdt eind oktober 1791 en wordt op 3 november 1791 begraven.

*Cloeck - Badenhuijsen (1792)       basis-schema

*Hendrik Cloeck, gedoopt op 7 december 1738 te Alkmaar, zoon van
*Jan Cloeck en
*Willemina Klimmer hertrouwt op 11 november 1792 te Alkmaar met
*Maria Catharina Badenhuijsen, gedoopt op 7 oktober 1753 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, dochter van
*Jan Hendrik Badenhuijsen en
*Elsie van Blomberg, weduwe van Martinus Kars,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Cloeck overlijdt op 17 november 1808 te Alkmaar.

Cloeck - Egges (1767)       basis-schema

Willem Cloeck, gedoopt op 25 augustus 1740 te Alkmaar, zoon van
Jan Cloeck en
Willemina Klimmer trouwt op 6 oktober 1767 te Medemblik met
Catharina Egges, gedoopt op 4 januari 1750 te Wijdenes, dochter van
Johannes Egges, predikant, en
Guurtje de Groot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Cloeck, overlijdt in 1769 op 29 jarige leeftijd.
Catharina Egges, overlijdt op 20 april 1824 te Amsterdam op 74 jarige leeftijd.

*Cloeck - Bourgonje (1768)       basis-schema

*Gerrit Cloeck, gedoopt op 15 juni 1747 te Alkmaar, zoon van
*Jan Cloeck en
*Willemina Klimmer trouwt op 7 augustus 1768 te Alkmaar met
*Margaretha Bourgonje,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

*Allarda Cloeck, gedoopt op 11 juni 1769 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Willemina Cloeck, gedoopt op 3 november 1771 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Jan Cloeck, gedoopt op 9 november 1773 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Willem Klimmer Cloeck, gedoopt op 5 oktober 1775 in de Grote Kerk te Alkmaar>


*Stroo Cloeck - Mooijen (1785)       basis-schema

*Jan Stroo Cloeck, gedoopt op 13 juli 1761 te Alkmaar, zoon van
*Hendrik Cloeck en
*Lijntje Stroo trouwt op 24 mei 1785 (8 mei 1785, ondertrouw) te Alkmaar met
*Volkera Mooijen, dochter van
*Johannes Mooijen en
*Catherina van der Beets,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

*Lijntje Stroo Cloeck, gedoopt op 25 juli 1787 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Johannis Gerardus Stroo Cloeck, gedoopt op 24 juni 1789 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Cornelia Stroo Cloeck, gedoopt op 16 november 1791 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Maria Catharina Stroo Cloeck, gedoopt op 5 januari 1794 in de Grote Kerk te Alkmaar, half december 1795 overleden en op 23 december 1795 begraven,
*Hendrik Stroo Cloeck, gedoopt op 23 oktober 1799 in de Grote Kerk te Alkmaar,

Jan Stroo Cloeck overlijdt begin oktober 1800 op 39 jarige leeftijd en wordt op 9 oktober 1800 begraven.
Volkera Mooijen overlijdt begin november 1806 en wordt op 6 november 1806 begraven.

*Catenius - Cloeck (1793)       basis-schema

*Lijntje Cloeck, gedoopt op 9 april 1769 te Alkmaar, dochter van
*Hendrik Cloeck en
*Lijntje Stroo trouwt op 15 december 1793 te Alkmaar met
*Isaac Catenius, gedoopt op 31 maart 1771 en zoon van
*Nicolaas Catenius en
*Lijsberth Houthuijs,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

*Nicolaas Catenius, gedoopt op 9 november 1794 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Hendrik Catenius, gedoopt op 3 april 1796 in de Grote Kerk te Alkmaar, begin maart 1797 overleden en op 7 maart 1797 begraven,

Lijntje Cloeck overlijdt voor 1828,
Nicolaas Catenius was ijkmeester.


*Cloeck - Schut (1805)       basis-schema

* Hendrik Cloeck, gedoopt op 4 december 1785 te Alkmaar, zoon van
*Hendrik Cloeck en
*Cornelia Doom trouwt op 6 oktober 1805 te Alkmaar met
*Maria Schut, gedoopt op 24 december 1786 te Alkmaar, dochter van
*Willem Schut en
*Johanna Spaan,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

* Cornelia Cloeck, gedoopt op 25 januari 1807 in de Grote Kerk te Alkmaar, in september 1809 overleden en op 21 september 1809 begraven,
*Willem Cloeck, gedoopt op 5 augustus 1810 in de Grote Kerk te Alkmaar,
Cornelia Cloeck, geboren in 1813 te Alkmaar en op 18 maart 1893 te Vlissingen overleden,


*Stolze - Cloeck (1788)       basis-schema

*Alarda Cloeck, gedoopt op 11 juni 1769 te Alkmaar, dochter van
*Gerrit Cloeck en
*Margaretha Bourgonje trouwt op 23 november 1788 te Alkmaar met
*Jan Andries Stolze, gedoopt op 10 juli 1757 te Zutphen, zoon van
*Johan Caspar Stolze en
*Anna Catharina Rugers,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

*Jan Casparus Stolze, gedoopt op 23 augustus 1789 te Hoorn,

Alarda Cloeck, overlijdt voor 1794.

*Colmschate - Cloeck (1793)       basis-schema

*Willemina Cloeck, gedoopt op 3 november 1771 te Alkmaar, dochter van
*Gerrit Cloeck en
*Margaretha Bourgonje trouwt op 2 december 1793 te Limmen (ondertrouw 17 november 1793 te Alkmaar), met
*Coenraad Colmschate, gedoopt op 6 december 1761 te Almelo, zoon van
*Jan Colmschate en
*Elisabeth Bruins,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willemina Cloeck overlijdt op 23 april 1814 te Goes op 42 jarige leeftijd,
Coenraad Colmschate, predikant te Goes, overlijdt op 12 september 1842 te Goes op 80 jarige leeftijd,

*Cloeck - Boom (1794)       basis-schema

*Jan Cloeck, gedoopt op 9 november 1773 te Alkmaar, zoon van
*Gerrit Cloeck en
*Margaretha Bourgonje trouwt op 20 juli 1794 te Alkmaar met
*Guurtje Boom,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

*Gerrit Cloeck, gedoopt op 27 september 1795 in de Grote Kerk te Alkmaar, in november 1808 overleden en op 29 november 1808 begraven,
*Margaretha Cloeck, gedoopt op 12 maart 1797 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Jan Boom Cloeck, gedoopt op 29 augustus 1802 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Willemina Cloeck, geboren op 21 maart 1804 in de Grote Kerk te Alkmaar, in september 1805 overleden en op 2 oktober 1805 begraven,
*Simon Willem Cloeck, gedoopt op 12 januari 1806 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Willemina Allerda Cloeck, gedoopt op 30 september 1807 in de Grote Kerk te Alkmaar, in april 1808 overleden en op 15 april 1808 begraven,
*Willemina Cloeck, gedoopt op 27 februari 1811 in de Grote Kerk te Alkmaar,
Gerardus Cloeck, geboren omstreeks 1813 en
Maria Bourgonje Cloeck, geboren op 15 januari 1815 te Alkmaar.

Klimmer Cloeck - Stammes (1794)       basis-schema

Willem Klimmer Cloeck, gedoopt op 5 oktober 1775 te Alkmaar, zoon van
Gerrit Cloeck en
Margaretha Bourgonje trouwt omstreeks 1794 met
Trijntje Stammes, dochter van Maurits Stammes,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Grietje Kloek, geboren in 1795 te Zuid- en Noord Schermer,
Trijntje Kloek, geboren in 1795 te Zuid- en Noord Schermer,
Wilhelmina Kloek, geboren in 1797 te Zuid- en Noord Schermer,
Marijtje Kloek, geboren in 1802 te Zuid- en Noord Schermer.


*Holsteijn - Stroo Cloeck (1810)       basis-schema

*Lijntje Stroo Cloeck, gedoopt op 25 juli 1787 te Alkmaar, dochter van
*Jan Stroo Cloeck en
*Volkera Mooijen trouwt op 22 juli 1810 te Alkmaar met
*Hendrik Holsteijn, gedoopt op 1 oktober 1747, zoon van
*Jan Hendrik Holstein en
*Aeltje Walravens,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

*Berendina Stroo Cloeck, gedoopt op 12 mei 1811 in de Grote Kerk te Alkmaar,
Volkera Hendrica Holsteijn, geboren in 1816 te Alkmaar

*Boxman - Stroo Cloeck (1828)       basis-schema

*Lijntje Stroo Cloeck, gedoopt op 25 juli 1787 te Alkmaar, dochter van
*Jan Stroo Cloeck en
*Volkera Mooijen hertrouwt op 13 juli 1828 te Alkmaar met
*Willem Boxman, geboren in 1780 in Hardinxveld en zoon van
*Cornelis Boxman en
*Aaltje de Weerd,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Stroo Cloeck - Dammingh (1819)       basis-schema

Hendrik Stroo Cloeck, gedoopt op 23 oktober 1799 te Alkmaar, zoon van
Jan Stroo Cloeck en
Volkera Mooijen trouwt omstreeks 1819 te Alkmaar met
Geertrui Dammingh, geboren in 1790, dochter van
Gerardus Dammingh en
Helena Rochel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jan Gerardus Cloeck, geboren in 1819 te Alkmaar,
Gerardus Cloeck, geboren in 1834 te Alkmaar,

Beide echtelieden hebben toestemming tot het huwelijk gekregen van het weeshuis waarin ze zijn opgevoed. De bruidegom in Alkmaar; de bruid in het Burgerweeshuis van Amsterdam

Hendrik Stroo Cloeck is leerlooier,
Geertrui Dammingh overlijdt op 14 maart 1838 te Alkmaar.

*Stroo Cloeck - Holsteijn (1839)       basis-schema

*Hendrik Stroo Cloeck, geboren in 1799 te Alkmaar, zoon van
*Jan Stroo Cloeck en
*Volkera Mooijen hertrouwt op 3 maart 1839 te Alkmaar met
*Volkera Hendrica Holsteijn, geboren in 1816, dochter van
*Hendrik Holsteijn en
*Lijntje Cloeck,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.

Hendrik Stroo Cloeck, geboren in 1840 te Alkmaar,
Willem Stroo Cloeck, geboren in 1846 te Alkmaar,
Volkera Maria Cloeck, geboren in 1851 te Alkmaar,
Volkert Stroo Cloeck, geboren in 1853 te Alkmaar,
Lijntje Stroo Cloeck, geboren op 14 Juli 1855 te Alkmaar,

Hendrik Stroo Cloeck is leerlooier.


*Schuurman - Cloeck (1836)       basis-schema

*Cornelia Cloeck, geboren in 1813 te Alkmaar, dochter van
*Hendrik Cloeck en
*Maria Schut trouwt op 25 december 1836 te Alkmaar met
*Wolter Schuurman, geboren in 1804 te Amsterdam en zoon van
*Wolter Schuurman en
*Catharina Lebbing,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Willem Schuurman, geboren op 22 oktober 1837 te Alkmaar,
Maria Catherina Schuurman, geboren in 1840 te Alkmaar en op 3 april 1921 te Nijmegen overleden,
Johanna Schuurman, overleden op 3 augustus 1932 te Rosmalen,
Maria Elisabeth Schuurman, geboren in 1848 te Alkmaar en op 19 december 1940 te Rosmalen overleden,
Woltera Cornelia Schuurman, geboren in 1851 te Alkmaar en op 29 augustus 1914 te Velp overleden,

Cornelia Cloeck, overlijdt op 18 maart 1893 te Vlissingen, op 80 jarige leeftijd,

Wolter Schuurman, is havenmeester.


*de Visser - Cloeck (1819)       basis-schema

*Margaretha Cloeck, gedoopt op 12 maart 1797 te Alkmaar, dochter van
*Jan Cloeck en
*Guurtje Boom, trouwt op 11 juli 1819 in Alkmaar, 22 jaar oud, met
*Arend de Visser, geboren omstreeks 1794 te Alkmaar, circa 25 jaar oud, zoon van
*Jan de Visser en
*Margaretha Metelenkamp,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Cloeck de Visser, geboren in 1824 te Alkmaar,
Willem de Visser, geboren in 1825 te Alkmaar,
Coenraad de Visser, geboren in 1830 te Alkmaar,

Arend de Visser, is grutter.

*Boom Cloeck - Tolk (1829)       basis-schema

*Jan Boom Cloeck, gedoopt op 29 augustus 1802 te Alkmaar, zoon van
*Jan Cloeck en
*Guurtje Boom, trouwt op 18 oktober 1829 in Medemblik, 27 jaar oud, met
*Marijtje Tolk, geboren op 15 september 1809 in Jisp, 20 jaar oud, dochter van
*Jacob Tolk en
*Jannetje Bakker,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jan Cloeck, geboren in 1839 te Schagen,

Jan Boom Cloeck is koopman,
Marijtje Tolk overlijdt voor 1851.

*Boom Cloeck - Boele (1851)       basis-schema

*Jan Boom Cloeck, gedoopt op 29 augustus 1802 te Alkmaar, zoon van
*Jan Cloeck en
*Guurtje Boom, hertrouwt op 13 maart 1851 in Kampen, 48 jaar oud, met
*Anna Margaretha Boele, geboren op 7 oktober 1817 in Kampen, 33 jaar oud en dochter van
*Cornelis Johannes Boele en
*Johanna Bouhuijs,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Boom Cloeck is koopman.

*Cloeck - Schotsman (1830)       basis-schema

*Simon Willem Cloeck, gedoopt op 31 december 1805 te Alkmaar, zoon van
*Jan Cloeck en
*Guurtje Boom, trouwt op 30 mei 1830 in Bovenkarspel, 24 jaar oud, met
*Magdalena Schotsman, gedoopt op 5 september 1809 in Bovenkarspel, 20 jaar oud, dochter van
*Dirk Schotsman en
*Aaltje Wijnands,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jan Cloeck, geboren op 10 maart 1831 te Alkmaar,

Simon Willem Cloeck, overlijdt op 11 januari 1881 te Zwolle op 76 jarige leeftijd.
Magdalena Schotsman, overlijdt in augustus 1889 te Zwolle op 80 jarige leeftijd,

Simon Willem Cloeck is horlogemaker.

*Blom - Cloeck (1831)       basis-schema

*Willemina Cloeck, gedoopt op 27 februari 1811 te Alkmaar, dochter van
*Jan Cloeck en
*Guurtje Boom, trouwt op 25 september 1831 in Alkmaar, 20 jaar oud, met
*Simon Blom, geboren op 17 oktober 1805 in Alkmaar, 26 jaar oud, zoon van
*Henricus Blom en
*Gerritje Spijkerman,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Henricus Blom, geboren op 6 april 1833 te Alkmaar en op 23 april 1833 te Alkmaar overleden,
Gerarda Blom, geboren op 30 december 1835 te Alkmaar en op 27 augustus 1881 te Landsmeer overleden,
Henricus Blom, geboren op 13 februari 1837 te Alkmaar en op 14 april 1837 te Alkmaar overleden,
Henricus Blom, geboren in 1838 te Alkmaar,
Guurtje Blom, geboren op 8 maart 1839 te Alkmaar,
Johanna Wilhelmina Blom, geboren op 15 april 1842 te Alkmaar en op 11 december 1870 te Alkmaar overleden,
Margaretha Blom, geboren op 23 mei 1845 te Alkmaar en op 30 sepetember 1916 te Rijswijk overleden,

Simon Blom is apotheker,
Willemina Cloeck overlijdt op 10 september 1848 op 37 jarige leeftijd te Alkmaar.

*Cloeck - Burghuijs (1837)       basis-schema

*Gerardus Cloeck, geboren omstreeks 1813 te Alkmaar, zoon van
*Jan Cloeck en
*Guurtje Boom, trouwt op 16 februari 1837 te Alkmaar, met
*Hester Johanna Burghuijs, geboren in 1814 in Alkmaar, 23 jaar oud, dochter van
*Cornelis Burghuijs en
*Kaatje van Groningen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gerardus Cloeck was koopman,
Hester Johanna Burghuijs overlijdt voor 1841.

*Cloeck - Burghuijs (1841)       basis-schema

*Gerardus Cloeck, geboren omstreeks 1813 te Alkmaar, zoon van
*Jan Cloeck en
*Guurtje Boom, hertrouwt op 14 november 1841 in Alkmaar, 28 jaar oud, met
*Cornelia Arendina Burghuijs, geboren omstreeks 1817, circa 24 jaar oud, dochter van
*Jacobus Burghuijs en
*Maijke Dreijer,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Maria Jacoba Cloeck, geboren in 1843 te Alkmaar,
Cornelia Arendina Cloeck, geboren in 1846 te Alkmaar,
Magdalena Cloeck, geboren in 1856 te Alkmaar en
Maria Margaretha Cloeck, geboren op 22 juli 1861 te Alkmaar,

Gerardus Cloeck was winkelier,


                                                    v.l.n.r.
                                                    achter: Cornelia Cloeck(1846), Maria Margaretha Cloeck(1861),
                                                    voor: Magdalena Cloeck(1856), Cornelia Burghuijs(1817), Maria Jacoba Cloeck(1843)

*Blom - Bourgonje Cloeck (1850)       basis-schema

*Maria Bourgonje Cloeck, geboren op 15 januari 1815 te Alkmaar, dochter van
*Jan Cloeck en Guurtje Boom, trouwt op 30 juni 1850 in Alkmaar, 35 jaar oud, met
*Simon Blom, geboren op 17 oktober 1805 in Alkmaar, weduwnaar van Willemina Cloeck, 45 jaar oud, zoon van
*Henricus Blom en
*Gerritje Spijkerman,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Blom, geboren op 6 mei 1851 te Alkmaar,
Willemina Maria Blom, geboren op 18 november 1853 te Alkmaar en
Maria Blom, geboren op 14 mei 1855 te Alkmaar en op 13 oktober 1924 in Bussum overleden.

Maria Bourgonje Cloeck overlijdt op 23 oktober 1875, op 60 jarige leeftijd te Alkmaar,
Simon Blom, apotheker/raadslid, overlijdt op 11 december 1871, op 66 jarige leeftijd te Alkmaar.


*Nat - Kloek (1814)       basis-schema

*Grietje Kloek, geboren in 1795 te Zuid- en Noord Schermer, dochter van
*Willem Klimmer Cloeck en
*Trijntje Stammes trouwt op 18 februari 1814 te Zuid- en Noord Schermer met
*Dirk Nat, geboren in 1794 te Zuid- en Noord Schermer, 20 jaar oud, zoon van
*Klaas Nat en
*Grietje Alle,
Uit dit huwelijk drie kinderen bekend,

Grietje Nat, geboren in 1815 te Zuid- en Noord Schermer,
Trijntje Nat, geboren in 1818 te Oterleek, gehuwd met Louwrens Houtkooper en Pieter Blom, op 14 april 1883 in Heerhugowaard overleden*,
Mina Nat, geboren in 1822 te Oterleek.

*Neuteboom - Kloek (1815)       basis-schema

*Trijntje Kloek, geboren in 1795 te Zuid- en Noord Schermer, dochter van
*Willem Klimmer Cloeck en
*Trijntje Stammes trouwt op 18 november 1815 te Zuid- en Noord Schermer met
*Dirk Neuteboom, geboren in 1795, 20 jaar oud, zoon van
*Dirk Neuteboom en
*Neeltje Hogerbeets,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Pieter Neuteboom, geboren in 1817 te Oterleek.

*Smit - Kloek (1814)       basis-schema

*Wilhelmina Kloek, geboren in 1797 te Zuid- en Noord Schermer, dochter van
*Willem Klimmer Cloeck en
*Trijntje Stammes trouwt op 11 september 1814 te Zuid- en Noord Schermer met
*Jacob Gerbrands Smit, geboren in 1775 te Egmond aan Zee, 40 jaar oud, zoon van
*Gerbrand Smit en
*Maartje Nieuwenberg, weduwnaar van Aagje Wognum,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Maartje Smit, geboren in 1817 te Schermerhorn,
Willem Smit, eveneens geboren in 1817 te Schermerhorn,
Gerbrand Smit, geboren in 1819 te Schermerhorn,
Trijntje Smit, geboren in 1822 te Schermerhorn,

Jacob Gerbrands Smit overlijdt voor 1827.

*Swaan - Kloek (1827)       basis-schema

*Wilhelmina Kloek, geboren in 1797 te Zuid- en Noord Schermer, dochter van
*Willem Klimmer Cloeck en
*Trijntje Stammes hertrouwt op 30 september 1827 te Schermerhorn met
*Jacob Swaan, geboren in 1789, 38 jaar oud, zoon van
*Klaas Swaan en
*Grietje Bankeras,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Gerrit Zwaan, geboren in 1845 te Schermerhorn

*Smit - Kloek (1822)       basis-schema

*Marijtje Kloek, geboren in 1802 te Zuid- en Noord Schermer, dochter van
*Willem Klimmer Cloeck en
*Trijntje Stammes trouwt op 3 april 1822 te Zuid- en Noord Schermer met
*Hendrik Smit, geboren in 1797, 25 jaar oud, zoon van
*Jan Smit en
*Jannetje Mulder,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Willem Smit, geboren in 1824 te Zuid- en Noord Schermer,
Jannetje Smit, geboren in 1826 te Zuid- en Noord Schermer,
Jacob Smit, geboren in 1830 te Zuid- en Noord Schermer,
Pieter Smit, geboren in 1831 te Zuid- en Noord Schermer,
Gerrit Smit, geboren in 1836 te Zuid- en Noord Schermer,
Trijntje Smit, geboren in 1840 te Zuid- en Noord Schermer.


*Cloeck - van Wijngaarde (1847)       basis-schema

*Jan Gerardus Cloeck, geboren in 1819 te Alkmaar, zoon van
*Hendrik Stroo Cloeck en
*Geertruijda Damming, trouwt op 30 januari 1847 in Alkmaar, met
*Guurtje van Wijngaarde, geboren in 1823 te Alkmaar, dochter van
*Johannes van Wijngaarde en
*Maartje Liefhebber,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Alida Gerarda Cloeck, geboren in 1848 te Alkmaar en
Johannes Hendrik Cloeck, geboren in 1849 te Alkmaar.
Hendrica Helena Cloeck, geboren in 1851 te Alkmaar en op 16 oktober 1883 te Velsen overleden.
Maartje Cloeck, geboren in 1854 te Alkmaar en op 2 juli 1923 te Velsen overleden.

*Cloeck - Lind (1880)       basis-schema

*Gerardus Cloeck, geboren in 1834 te Alkmaar, zoon van
*Hendrik Stroo Cloeck en
*Geertruijda Damming, trouwt op 1 juli 1880 in Alkmaar, met
*Anna Cornelia Lind, geboren in 1851 te Alkmaar, dochter van
*Jacob Lind en
*Trijntje Storm,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

*Stroo Cloeck - Blaauboer (1868)       basis-schema

*Hendrik Stroo Cloeck, geboren in 1840 te Alkmaar, zoon van
*Hendrik Stroo Cloeck en
*Volkera Holstijn, trouwt op 2 augustus 1868 in Alkmaar, met
*Klaartje Blaauboer, geboren in 1839 te Alkmaar, dochter van
*Joachim Blaauboer en
*Geertje Blik,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Stroo Cloeck is kleermaker,
Klaartje Blaauboer overlijdt voor 1871.

*Stroo Cloeck - Lind (1871)       basis-schema

*Hendrik Stroo Cloeck, geboren in 1840 te Alkmaar, zoon van
*Hendrik Stroo Cloeck en
*Volkera Holstijn, hertrouwt op 30 april 1871 in Alkmaar, met
*Catharina Wilhelmina Lind, geboren 1848 te Alkmaar, dochter van
*Jacob Lind en
*Trijntje Storm,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jacob Cloeck , geboren op 14 maart 1872 te Alkmaar,
Trijntje Cloeck, geboren op 21 juli 1874 te Alkmaar,
Marretje Cloeck, geboren in 1878 te Alkmaar,
Volkera Hendrica Cloeck, geboren op 26 decemkber 1879 te Alkmaar,
Anna Cornelia Cloeck, geboren op 5 november 1884 te Alkmaar,
Gerardus Cloeck, geboren op 5 december 1886 te Alkmaar en
Hendrik Cloeck, geboren in 1887 te Alkmaar,

Hendrik Stroo Cloeck is kleermaker.

*Stroo Cloeck - Appelboom (1872)       basis-schema

*Willem Stroo Cloeck, geboren in 1846 te Alkmaar, zoon van
*Hendrik Stroo Cloeck en
*Volkera Hendrica Holsteijn, trouwt op 14 april 1872 in Alkmaar, met
*Jacoba Appelboom, geboren in 1846 te Heiloo, dochter van
*Pieter Appelboom en
*Geertrui Storm,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Stroo Cloeck is koopman,
Jacoba Appelboom overlijdt voor 1874.

*Stroo Cloeck - Jansen (1874)       basis-schema

*Willem Stroo Cloeck, geboren in 1846 te Alkmaar, zoon van
*Hendrik Stroo Cloeck en
*Volkera Hendrica Holsteijn, hertrouwt op 9 september 1874 te Haarlem, met
*Martina Elisabeth Jansen, geboren in 1846, dochter van
*Pieter Jansen en
*Maria Elisabeth van der Heijden,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Pieter Stroo Cloeck, geboren in 1876 te Haarlem,
Martina Elisabeth Stroo Cloeck, geboren in 1878 te Haarlem,
Volkera Hendrica Stroo Cloeck, geboren in 1886 te Haarlem,

Willem Stroo Cloeck is koopman, banketbakker, hij overlijdt op 30 januari 1913 te Haarlem, 67 jaar oud.

*van der Moolen - Cloeck (1879)       basis-schema

*Volkera Maria Cloeck, geboren in 1851 te Alkmaar, dochter van
*Hendrik Stroo Cloeck en
*Volkera Hendrica Holsteijn, trouwt op 16 februari 1879 in Alkmaar, met
*Ulbe van der Moolen, geboren in 1852 te Harlingen, zoon van
*Freerk Hendriks van der Moolen en
*Fetje Ulbes Visser,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Volkera Maria van der Moolen, geboren in 1885 te Amsterdam.

*Stroo Cloeck - Asses (1883)       basis-schema

*Volkert Stroo Cloeck, geboren in 1853 te Alkmaar, zoon van
*Hendrik Stroo Cloeck en
*Volkera Hendrica Holsteijn, trouwt op 25 januari 1883 te Nieuwer Amstel, met
*Carolina Wilhelmina Ferdinanda Asses, geboren in 1854 te Amsterdam, dochter van
*Abram Asses en
*Anna Johanna Margaretha Hanekroot,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Anna Johanna Margaretha Stroo Cloeck, geboren in 1884,

Volkert Stroo Cloeck is broodbakker,
Carolina Wilhelmina Ferdinanda Asses overlijdt voor 1887.

*Stroo Cloeck - Asses (1887)       basis-schema

*Volkert Stroo Cloeck, geboren in 1853 te Alkmaar, zoon van
*Hendrik Stroo Cloeck en
*Volkera Hendrica Holsteijn, hertrouwt op 24 februari 1887 te Haarlem, met
*Geertruida Cosina Asses, geboren in 1861 te Amsterdam, dochter van
*Abram Asses en
*Anna Johanna Margaretha Hanekroot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 27 januari 1911 in Alkmaar door echtscheiding ontbonden.

Damave - Stroo Cloeck (1880)       basis-schema

Lijntje Stroo Cloeck, geboren op 14 Juli 1855 te Alkmaar, dochter van
Hendrik Stroo Cloeck en
Volkera Hendrica Holsteijn, trouwt op 30 september 1880 in Enkhuizen, met
Jacob Gerhardus Damave, geboren op 17 maart 1857 te Bolsward, zoon van
Francois Damave en
Pietje Siebes Oosterbaan,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Petronella Josephina Damave, geboren op 19 januari 1881 te Enkhuizen, trouwt op 20 augustus 1923 te Bolsward met Jan Christiaan van der Voorn,
*Hendrik Damave, geboren op 20 april 1883 te Bolsward, trouwt op 7 april 1907 in Bolsward met Tjeerdtje Memerda, op 20 mei 1915 in Amsterdam met Johanna Helena Nel,
*Helena Maria Damave, geboren op 8 augustus 1885 te Bolsward, trouwt op 5 februari 1917 in Bolsward met Henricus Batholomeus Johannes Wijtenburg,
*François Jain Damave, geboren op 5 juni 1887 te Bolsward, trouwt op 29 november 1913 in Brussel met Gabriëlle Catharina Molderez,
*Aafke Damave, geboren op 15 september 1889 te Bolsward, trouwt op 30 augustus 1915 in Bolsward met Theodorus Johannes Leonardus Schroote,
*Volkera Hendrica Damave, geboren op 13 mei 1892 te Bolsward, trouwt op 23 augustus 1920 in Bolsward met Johannes Hermannus Schroote,
*Folquines Jacob Maria Damave, geboren op 15 december 1893 te Bolsward, trouwt op 12 april 1921 in Monster met Geertrudis Johanna Maria van Ruijven,
*Koos Damave, geboren op 13 juli 1896 te Bolsward, trouwt op 16 augustus 1917 in Groningen met Maria Elisabeth Kerstholt,
*Sybrandus Damave, geboren op 25 juli 1897 te Bolsward, trouwt op 1 november 1939 in Amsterdam met Violet B. Faury,
*Willem Pierre Damave, geboren op 7 augustus 1901 te Bolsward, trouwt op 27 februari 1924 in Enkhuizen met Catharina Maria van Ruijven,

Lijntje Stroo Cloeck overlijdt op 8 januari 1918 in Bolsward, 62 oud,
Jacob Gerhardus Damave is hoedenmaker, hij overlijdt op 7 februari 1945 in Haarlem, 87 jaar oud.


*Cloeck de Visser - de Vries (1849)       basis-schema

*Jan Cloeck de Visser, geboren in 1824 te Alkmaar, zoon van
*Arend de Visser en
*Margaretha Cloeck, trouwt op 13 mei 1849 te Graft, met
*Aaltje de Vries, geboren in 1825 te Graft, dochter van
*Jan de Vries en
*Marijtje Smit,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Arend de Visser, geboren in 1850,
Jan de Visser, geboren in 1856,
Gerritje de Visser, geboren op 17 februari 1858 te Graft,
Pieter de Visser, geboren in 1869 en op 8 mei 1935 te Zeist overleden,

Jan Cloeck de Visser is schoenmaker.

*Cloeck - van der Sluijs Veer(1862)       basis-schema

*Jan Cloeck, geboren in 1839 te Schagen, zoon van
*Jan Boom Cloeck en
*Marijtje Tolk, trouwt op 5 juni 1862 in Alkmaar, met
*Henrietta Ludovica van der Sluijs Veer, geboren in 1838 te Alkmaar, dochter van
*Jacob van der Sluijs Veer en
*Arnoldina Jacoba Bruijn,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob Cloeck, geboren in 1866 in Amsterdam,
Marijtje Cloeck, geboren in 1870 in Amsterdam,

Jan Cloeck is sigarenfabrikant.


Cloeck - de Bruijn (1890)       basis-schema

Jacob Cloeck , geboren in 1866 in Amsterdam, zoon van
Jan Cloeck en
Henrietta Ludovica van der Sluijs Veer, trouwt op 20 februari 1890 in Amsterdam, met
Adriana de Bruijn, geboren in 1869 in Amsterdam, dochter van
Jasper Jan de Bruijn en
Elizabeth Cornelia Geertruida Koekelis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Schweijer - Cloeck (1891)       basis-schema

Marijtje Cloeck, geboren in 1870 in Amsterdam, dochter van
Jan Cloeck en
Henrietta Ludovica van der Sluijs Veer, trouwt op 23 juli 1891 in Amsterdam, met
Georg Leonhard Schweijer, geboren in 1868 in Ulm/Duitsland, zoon van
Georg Leonhard Schweijer en
Margaretha Bihlmaier,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


*Cloeck - Visscher (1858)       basis-schema

*Jan Cloeck, geboren op 10 maart 1831 te Alkmaar, zoon van
*Simon Willem Cloeck en
*Magdalena Schotsman, trouwt op 28 juli 1858 in Hoogeveen, met
*Alida Visscher, geboren op 24 oktober 1832 in Hoogeveen, dochter van
*Gerhardus Visscher en
*Roelofje de Vries,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Magdalena Cloeck, geboren omstreeks 1859 te Haarlem,
Roelofje Simonette Gerharda Cloeck, geboren in 1861 te Haarlem,
Simon Willem Cloeck, geboren in januari 1865 te Haarlem en op 25 augustus 1865 te Haarlem overleden,
Johanna Cloeck, geboren omstreeks 1879 te Haarlem,

Jan Cloeck is koffiehuishouder.


*de Groot - Cloeck (1863)       basis-schema

*Maria Jacoba Cloeck, geboren in 1843 te Alkmaar, dochter van
*Gerardus Cloeck en
*Cornelia Arendina Berghuijs, trouwt op 10 mei 1863 in Alkmaar, met
*Emilius de Groot, geboren in 1838 te Alkmaar, zoon van
*Jacob de Groot en
*Hillegonda Catharina Koelemeij,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jacob de Groot, geboren in 1865 te Alkmaar,
Cornelia Arendina de Groot, geboren in 1869 te Alkmaar en
Hillegonda Catharina de Groot, geboren in 1871 te Alkmaar.

*Stenfert - Cloeck (1872)       basis-schema

*Cornelia Arendina Cloeck, geboren in 1846 te Alkmaar, dochter van
*Gerardus Cloeck en
*Cornelia Arendina Berghuijs, trouwt op 9 januari 1872 in Alkmaar, met
*Albertus Gerhardus Stenfert, geboren in 1846 te Doesburg, zoon van
*Harmen Stenfert en
*Berendina Alijda Breukink,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Berendina Aleida Stenfert, geboren in 1874 in Alkmaar,
Gerardus Stenfert, geboren in 1879,

Albertus Gerhardus Stenfert is winkelier.

*van Enter - Cloeck (1883)       basis-schema

*Magdalena Cloeck, geboren in 1856 te Alkmaar, dochter van
*Gerardus Cloeck en
*Cornelia Arendina Berghuijs, trouwt op 30 mei 1883 in Alkmaar, met
*Willem Jan van Enter, geboren in 1854 te Deventer, zoon van
*Roelof Gerrit van Enter en
*Anna Berendina Stegeman,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Anna Berendina van Enter, geboren in 1884 in Deventer,
Roelof Gerrit van Enter, geboren op 14 oktober 1885 in Deventer,
Cornelia Arendina van Enter, geboren in 1888 in Deventer,
Gerardus van Enter, geboren in 1889 in Deventer,
Willem Jan van Enter, geboren in 1892 in Deventer, overleden op 30 juli 1893 in Deventer,

Willem Jan van Enter is koopman.

*Moll - Cloeck (1894)       basis-schema

*Maria Margareta Cloeck, geboren op 22 juli 1861 te Alkmaar, dochter van
*Gerardus Cloeck en
*Cornelia Arendina Berghuijs, trouwt op 7 juni 1894 in Alkmaar, met
*Jan Gerard Moll, geboren op 9 december 1864 te Enkhuizen, zoon van
*Jacob Moll en
*Maria Waarts,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jacob Moll, geboren in 1895 te Enkhuizen,
Maria Moll, geboren in 1897 te Enkhuizen,
Cornelia Arendina Moll, geboren op 6 april 1898 te Enkhuizen en op 28 oktober 1986 te Leiderdorp overleden,
Gerardus Moll, geboren in 1900 te Enkhuizen,

Jan Gerard Moll, overlijdt op 29 december 1941 op 77 jarige leeftijd.
*Nierop - Cloeck (1875)       basis-schema

*Alida Gerarda Cloeck, geboren in 1848 te Alkmaar, dochter van
*Johannes Gerardus Cloeck en
*Guurtje van Wijngaarde, trouwt op 7 februari 1875 in Alkmaar, met
*Dirk Nierop, geboren in 1853 te Alkmaar, zoon van *Dirk Nierop en
*Jannetje Steeman,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Dirk Nierop, geboren in 1876 te Alkmaar,

Dirk Nierop, is timmerman.

*Cloeck - Bouman (1875)       basis-schema

*Johannes Hendrik Cloeck, geboren in 1849 te Alkmaar, zoon van
*Johannes Gerardus Cloeck en
*Guurtje van Wijngaarde, trouwt op 7 november 1875 in Alkmaar, met
*Trijntje Bouman, geboren in 1850 te Alkmaar, dochter van
*Willem Bouman en
*Elisabeth van Kleef,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Guurtje Elisabeth Cloeck, geboren op 10 augustus 1877 te Velsen,
Elisabeth Cloeck, geboren op 4 januari 1879 te Velsen en op 13 februari 1940 te Bloemendaal overleden,
Alida Cloeck, geboren op 19 oktober 1879 te Velsen en op 21 oktober 1879 overleden,
Hendrica Cloeck, geboren op 19 oktober 1879 te Velsen en op 21 oktober 1879 overleden,
Alida Johanna Cloeck, geboren op 24 oktober 1880 te Velsen,
Willem Cloeck, geboren op 18 oktober 1881 te Velsen,
Hendrica Cloeck, geboren op 5 maart 1883 te Velsen.

Johannes Hendrik Cloeck, spoorwegbeambte, overlijdt op 10 april 1931 te 's Gravenzande op 81 jarige leeftijd.


*Cloeck - Dekker (1899)       basis-schema

*Jacob Cloeck, geboren op 14 maart 1872 te Alkmaar, zoon van
*Hendrik Stroo Cloeck en
*Catharina Wilhelmina Lind, trouwt op 27 augustus 1899 in Alkmaar, met
*Aaltje Dekker, geboren op 23 april 1871 te Barsingerhorn, dochter van
*Pieter Dekker en
*Alida Cornelia Roggeveen.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hendrick Cloeck, geboren op 16 april 1902 te Alkmaar en
Pieter Cloeck, geboren op 23 oktober 1903 te Alkmaar.

Jacob Cloeck, is kleermaker,
Aaltje Dekker, overlijdt op 8 oktober 1936 in Almaar, 65 jaar oud.

*Olij - Cloeck (1900)       basis-schema

*Marretje Cloeck, geboren in 1878 te Alkmaar, dochter van
*Hendrik Stroo Cloeck en
*Catharina Wilhelmina Lind, trouwt op 21 november 1900 in Alkmaar, met
*Dirk Olij, geboren in 1878 te Oterleek, zoon van
*Cornelis Olij en
*Grietje Couwenhoven,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Catharina Wilhelmina Olij, geboren op 11 april 1905 in Alkmaar,

Dirk Olij, is winkelier.

*Preijer - Cloeck (1920)       basis-schema

*Anna Cornelia Cloeck, geboren op 5 november 1884 te Alkmaar, dochter van
*Hendrik Stroo Cloeck en
*Catharina Wilhelmina Lind, trouwt op 17 december 1920 in Alkmaar, met
*Pieter Jacobus Preijer, geboren in 1876 te Alkmaar, zoon van
*Matthijs Preijer en
*Clara Wilhelmina van Diggelen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Pieter Jacobus Preijer, is wijnhandelaar.

*Cloeck - Keuzekamp (1915)       basis-schema

*Gerardus Cloeck, geboren op 5 december 1886 te Alkmaar, zoon van
*Hendrik Stroo Cloeck en
*Catharina Wilhelmina Lind, trouwt op 31 augustus 1915 in Alkmaar, met
*Johanna Maria Jacoba Keuzekamp, geboren op 17 maart 1892 te Naarden, dochter van
*Pieter Keuzekamp en
*Hendrika Jacoba Daniëls,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Claas Cloeck, geboren op 2 april 1917,
Hendrika Petronella Cloeck, geboren op 2 april 1917 en op 11 maart 2008 op Curaçao overleden,
Claas Cloeck, geboren op 22 juli 1919,

Gerardus Cloeck, overlijdt op 25 november 1934 in Alkmaar, 47 jaar oud.


Stroo Cloeck - van der Pol (1897)       basis-schema

Pieter Stroo Cloeck, geboren in 1876 te Haarlem, zoon van
Willem Stroo Cloeck en
Martina Elisabeth Jansen, trouwt op 21 april 1897 te Haarlem, met
Johanna Maria van der Pol, geboren in 1875 te Haarlem, dochter van
Ferdinand van der Pol en
Maria Klooster,
Uit dit huwelijk is zijn kinderen bekend.

Pieter Stroo Cloeck, is letterzetter.

Wever - Cloeck (1899)       basis-schema

Martina Elisabeth Stroo Cloeck, geboren in 1878 te Haarlem, dochter van
Willem Stroo Cloeck en
Martina Elisabeth Jansen, trouwt op 11 oktober 1899 te Haarlem, met
Geert Wever, geboren op 3 april 1867 te Lemsterland, zoon van
Roelof Wever en
Roelofje Klazes Vaartjes,
Uit dit huwelijk is zijn zes kinderen bekend,

Roelof Wever, trouwt met Aafje Klomp,
Wim Wever,
Geert Wever, trouwt met Magda van der Werff,
Riek Wever, trouwt met Ben Rademakers,
Elisabeth Wever, trouwt met Janus van de Blom,
Jan Wever,

Martina Elisabeth Stroo Cloeck, overlijdt begin vijftiger jaren en leefde in een bejaardentehuis in Haarlem,
Geert Wever, overlijdt in 1939.

Nauta - Cloeck (1907)       basis-schema

Volkera Hendrica Stroo Cloeck, geboren in 1886 te Haarlem, dochter van
Willem Stroo Cloeck en
Martina Elisabeth Jansen, trouwt op 23 oktober 1907 te Haarlem, met
Jan Nauta, geboren in 1884 te Alkmaar, zoon van
Matthijs Nauta en
Hilletje Dekker,
Uit dit huwelijk is zijn geen kinderen bekend.


*Assmann - Cloeck (1884)       basis-schema

*Magdalena Cloeck, geboren omstreeks 1859 te Haarlem, dochter van
*Jan Cloeck en
*Alida Visscher, trouwt op 28 augustus 1884 in Zwolle, met
*Franz Dominikus Oswald Assmann, geboren in 1848 in Breslau(Pruisen), zoon van
*Franz Assmann en
*Coroline Sehrwald,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Martha Magdalena Assmann, geboren op 27 juli 1885 te Tegelen en
Oswald Reinhold Wilhelm Assmann, geboren op 10 mei 1887 te Tegelen,

Franz Dominikus Oswald Assmann, is ingenieur en fabrieksdirecteur; genaturaliseerd per 10 april 1897.

*Willink - Cloeck (1887)       basis-schema

*Roelofje Simonette Gerharda Cloeck, geboren in 1861 te Haarlem, dochter van
*Jan Cloeck en
*Alida Visscher, trouwt op 4 oktober 1887 in Zwolle, met
*Hendrik Willink, geboren 26 mei 1855 in Zwolle, zoon van
*Hendrik Willink en
*Jacoba Anna ter Meulen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Alida Hendrika Willink, geboren in 1888 te Zwolle en
Hendrika Jacoba Willink, geboren in 1891 te Zwolle.

Roelofje Simonette Gerharda Cloeck, overlijdt op 27 februari 1934, 73 jaar oud, te Arnhem.

*Muller - Cloeck (1905)       basis-schema

*Johanna Cloeck, geboren omstreeks 1879 te Haarlem, dochter van
*Jan Cloeck en
*Alida Visscher, trouwt op 6 april 1905 in Hilversum met
*Abraham Antonie Muller, geboren in 1855 in Amsterdam, zoon van
*Johannes Muller en
*Geertruij Elisabeth Appels, weduwnaar van Jacoba Diepgrond,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


*Becker - Cloeck (1902)       basis-schema

*Guurtje Elisabeth Cloeck, geboren op 10 augustus 1877 te Velsen, dochter van
*Johannes Hendrik Cloeck en
*Trijntje Bouman, trouwt op 16 oktober 1902 in Zeist met
*Hendricus Becker, geboren in 1876 te Zeist, zoon van
*Hendricus Becker en
*Elisabet van Kesteren,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Johannes Dirk George Becker, geboren in 1913 te Haarlem en op 27 mei 1923 te Haarlem overleden,

*Cloeck - Klinkhamer (1914)       basis-schema

*Willem Cloeck, geboren op 18 oktober 1881 te Velsen, zoon van
*Johannes Hendrik Cloeck en
*Trijntje Bouman, trouwt 20 mei 1914 in Velsen met
*Hillechien Klinkhamer, geboren in 1891 te Zuidlaren, dochter van
*Egbert Klinkhamer en
*Willemtien Timmerman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Cloeck, overlijdt op 22 februari 1950 te Beilen op 68 jarige leeftijd.
Hillechien Klinkhamer, overlijdt op 10 december 1916 te Velsen op 25 jarige leeftijd.

*van Tilborg - Cloeck (1909)       basis-schema

*Hendrica Cloeck, geboren op 5 maart 1883 te Velsen, dochter van
*Johannes Hendrik Cloeck en
*Trijntje Bouman, trouwt op 10 juni 1909 in Velsen met
*Adrianus van Tilborg, geboren in 1882 in Veen en zoon van
*Leendert van Tilborg en
*Cornelia Heermans,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Leendert van Tilborg, geboren in 1911 te 's Gravenzande, trouwt op 14 november 1934 met Antonia van der Kruk,

Adrianus van Tilborg, is broodbakker.


Fragmenten

Stellingh - Cloeck (1674)

Adriaen Dirckszn. Stellingh x Sijtje Warnaarts Cloeck. Huwelijk op 19 mei 1674 te Alkmaar,

Cloeck-Hendrikcks (1679)

Abraham Cloeck, trouwt op 22 oktober 1679 te Alkmaar met Barentje Hendricks.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Cloeck-Rijck (1694)

Abraham Cloeck, trouwt op 24 januari 1694 te Alkmaar met Jannetje Rijck.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Klouck - Claes(1702)

Op 3 juni 1702 trouwen Cornelis Klouck en Aeltjen Claes te Alkmaar.

Cloek - Joosten (1716)

Op 24 juli 1716 trouwen Aldert Cloek en Maartje Joosten te Alkmaar
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 16 januati 2017)
proclaimer