de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken
Verbonden families:
Arians, van Bronckhorst, Brouwer, Camphusen, Derricks, Duym, Greyte, van Heerdt, Heuckelom, Heuss, Hutings, Jans, van Laer, Lippert, Masschop, van Meeckeren, Michels, Pelser, Peters, Ploech, Rooszdomp, Simons, Spaen, Wynthgens.

De Zevenaar-Genealogie is een opstapgenealogie voor Amsterdam II, de Betuwe, Maartensdijk, Nijmegen, Wijk bij Duurstede en Zeeland; de genealogie eindigt rond 1700.


Arnhem


VIII

Cloeck-Ploech (1320)       schema I Liemers

Riquinus Cloeck, zoon van Johan Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Er zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.


IX

Diederyck Cloeck       schema I Liemers

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360)       schema I Liemers

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       schema I Liemers

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       schema I Liemers

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem,
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec
,

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


Spaensweert


X

Cloeck-Spaen (1390)       schema I Liemers

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn zes kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen,
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398,
Palster Cloeck, geboren omstreeks 1400.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       schema I Liemers


Zegel van Racquin Cloeck, het wapen komt over van Willem van Roderlo, zijn zwager, die met Margriet Cloeck trouwde.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400 en 30 jaar oud, en dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe Ploech.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.

Protocollen
1415 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck, ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronchorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

1438 Leenregister Kwartier Arnhem.
't Goet ten Broicke; Ricquijn Cloeck, beleent sijnde anno 1438, ende Mente, sijn vrou als tuchtersche, transporteren dat goet geheeten den Hanenbongert met der watermoilen, in der proichien van Arnhem gelegen, in hogen, legen, diepen, drogen, met allen sijnen tobehoren, tot eenen sadelgoets leenrecht op Derich van Camphusen, anno 1456.

15 januari 1440 Leenregister Hertogdom Kleef.
beleend met dat Lo zu Duiven, Ryquin Kluke, Bruder des verstorben Johan.

1443 Leenregister Gelre en Zutphen.
Rycquijn Cloeck legd eed af (als oom) voor de onmondige Palick van Brochusen, zoon van Steven, voor belening van 't Goet te Broickhusen, gelegen in den kerspel van Weel, anno 1443.

1444
Riquin Cloeck beroept zich te Brummen op zijn dienstrecht. Ook vond er in 1444 een proces plaats tegen Rijkwijn Cloeck, voor de lage bank te Brummen. Cloeck wordt dan aangeklaagd door Sander Schimmelpenninck en Alphart Yseren, Andrieszoon, voor pacht en schade. Rijcqwijn Cloeck verklaart zich onschuldig en zegt verder dat hij een "schijltbuertich" man is "ende gert een ordel wer hij van dier anspraken hier staen sal voir enen dagelixschen richter of niet".
Maar omdat het proces nu toch eenmaal voor de lage bank begonnen is, zeggen Sander en Alphart "so Rijcqwijn onscholt gewedt hefft hier ander bancken, so sal hij die onscholt mit recht hier doin, off hij is vellich vanden schade".

9 september 1449 Leenregister Hertogdom Kleef.
Ryquin Kloick wordt opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

12 juni 1450 inventaris van de Familie van Malapert.
Margareta weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Kracht en Steven en haar schoonzoon Ryquyn Klueck verklaren op raad van jonker Willem, heer then Berge enz. en van hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Kracht van Kamphuysen te hebben gedeeld. (zegels van kinderen Kamphuysen en van Ryquyn Klueck).

1456 Leenregister Kwartier Arnhem.
Betreffende Spaensweert. Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijkse schilden sjaers, anno 1456.

2 mei 1456 [op den Sonnendach Vocem Jocunditatis]; Kwartier van Zutphen.
Arnolt, hertog van Gelre enz., verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen in leen gegeven heeft het goed de Hanenbongart met den watermolen, c.a., gelegen in het kerspel Arnhem, na opdracht van Ryckquyn Kloeck en diens vrouw Mente
Onder de acte staat een aanteekening, waarin vermeld wordt, dat dit goed in 1709 van de leenplicht bevrijd was.

1466 Ridderschap Veluwe.
Rijcwijn Cloeck tot de Spaansweerd en Berenclau, zoon van Godert Cloeck en Aleyd Spaen, in de ridderschap circa 1466, overleden in 1475

1467 Andreas Parochie Zevenaar.
(dinstach nae Onser Liever Vrouwen dach Assumplionis) Jelijs van Langevelde, richter in de Liemersch vanwege de Hertog van Cleve en graaf van der Marck, oorkondt dat voor hem en Henric Momme, Lambert van Poilwic, Jacob Hol en Henric ten Hove, schepenen van Duven, zijn verschenen Johan van den Loe, richter en Stijn van den Loe inden Eyl, zijn echtgenote, welke in de kerk van Zevenaar vier memoriën stichten, alle ten behoeve van Wessel van den Loe en Else zijn echtgenoot, Zibert van Eyl en Stine zijn echtgenote, Johan van den Loe en Stin zijn echtgenote, en hun nakomelingen, waarvoor de stichters geven: een rente van 12 malder rogge Zevenaarse maat uit hun goed "de Byvanck", kerspel van Beek 12½ alde Francrixse schilt jaarrente uit erf en goed van Ricguin Klueken en Mijnten zijn echtgenote, gelegen in de kerspel Duven, met name uit 4 morgen land in de Loehoirst, 5 moren in den Alden Brueck, 1 morgen op der Westerlake, voorts uit alle goederen van laatstgenoemden in de kerspel van Duven gelegen. Tot uitvoerders worden aangewezen Claes van Camphusen, priester, Rolof Derickssoen, Henrick van Lengel Goesenssoin en Reyner Masschop, kerkmeesteren van Zevenaar.

12 juli 1471 inventaris van de Familie van Malapert.
Ryqwin Clueck stelt, na de huwelijksgift te hebben bepaald voor zijn zoon Gysbert waarmee deze wordt gescheiden van het goed Spaensweerd, de verdeling zijner goederen tussen zijn kinderen Gysbert, Cracht en Aleid vast. (zegels van Ryqwin en Gijsbert Clueck, Willem Roederloe en Palicke van Broeckhuzen).

8 oktober 1473 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronchorst an d'een ende Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen peerde te verhergewaden.


XII

Cloeck-van Meeckeren (1468)       schema I Liemers

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1468, circa 38 jaar oud met Belia van Meeckeren, geboren omstreeks 1440, circa 30 jaar oud, dochter van Gijsbrecht van Meeckeren en Margriet van de Hell.
Van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren zijn acht kinderen bekend.

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1468,
Thoricus Cloeck,
Carijn Cloeck,
Albert Cloeck, geboren omstreeks 1470,
Henrick Cloeck, geboren omstreeks 1472,
Ryckwijn Cloeck, geboren omstreeks 1474,
Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1476,
Lutta Cloeck, geboren omstreeks 1478,

Protocollen
1476 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck, beleend met Spaensweert, "erve sijnens vaders Rycquins, anno 1476".

5 september 1481 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck, beleend met Spaensweert, "vernijt eedt, tuchtigt zijn vrou Belye van Mekeren, daerto 60 heerenponden uut den weerdt; so hij kinder bij haer nalaet, sal sij te tucht holden huys, hofstat, timmeringe, huysraet ende 50 heerenpond; so sij herhylickt, sal die tucht uut sijn, alleen holdende 60 heerenpond jaerlix".

1493 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck beleend met Spaensweert, "vernijt eedt anno 1493".


XIII

Gijsbert Cloeck       schema I Liemers

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1470, zoon van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren heeft vier kinderen.

Rutger Cloeck, geboren omstreeks 1508,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1510,
Geertgen Cloeck, geboren omstreeks 1512,
Lysbeth Cloeck, geboren omstreeks 1514,

Protocol
1515 Leenregister Kwartier Arnhem.
Beleend met Spaensweert, Gijsbert Cloeck, erve sijnes vaders Crachts Cloeck, erft op sijn moder Belye van Mekeren, anno 1515. Gerard van Broeckhusen is hulder.


Zevenaar


XIV

Cloeck-Greyte (1554)       schema I Liemers

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1510, zoon van Gijsbert Cloeck, trouwt omstreeks 1546 te Doesburg met Greyte.

Er zijn vijf kinderen bekend.
Lutgert Cloeck, geboren in 1546,
Bartolt Cloeck , geboren omstreeks 1554,
Lijsbeth Cloeck, geboren omstreeks 1556 en
Frederik Cloeck, geboren omstreeks 1558.
Herman Cloeck, geboren omstreeks 1560.

Protocollen
22 oktober 1602 Stadt Doesburg.
Bartelt Kloeck, mede namens de andere erfgenamen van overleden Lijsbeth Kloeck, vrouw van de overleden Heyndrich Wyntgens,(die was een zoon van Wynolt ten Weert en Goert die Muller) cederen aan Jan Jansz en Stijne op ten Oord hun aandelen aan bezegelde rentebrief, staande op Ulkermaet d.d. 12 november 1563, gepasseerd voor richterambt Doesburg.

Pelser-Cloeck       schema I Liemers

Geertgen Cloeck, geboren omstreeks 1512, dochter van Gijsbert Cloeck, trouwt te Doesburg met Gerrit Pelser.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Protocollen
17 juli 1600 Stadt Doesburg.
Gerbrandt Pannebecker als gasthuismeester verklaart dat Gerrit Pelser en Geertgen Kloecken bij testament aan het Gasthuis gegeven hebben f.200,-, doch aangezien mr. Wolther Wolthers bij zijn vertrek als secretaris dit niet geprotocolleerd heeft(de notitie is verlegd) brengt hij getuigenis van burgemeester Hendrick Zwaeffken en Rudolph Schaep(overleden) en verzoekt nogmaals protocollatie. Gerrit Pelser verklaart dat dit juist is en bevestigd deze gift.

22 oktober 1602 Stadt Doesburg.
Magescheid tussen Gerrit Pelser, weduwnaar van Geertgen Kloecken en haar erven, nl. Bartelt Kloeck en Willemken, Jan Stevenss en Stijntgen, Engel Stevenssz en Aeltgen, Hans Rooszdomp en Lysbeth Kloecken. Goert Möller en Janneken. Hartgen Hartgers en zijn broer, Frederick Kloeck en zijn "anherenten", Heyndrick Smit te Weel, Wylhelm Thoenis kinderen. Gerrit Pelser zal de tucht in nalatenschap van zijn vrouw laten vallen en zal f.1000,- aan de erven geven, waarvan deze erven f.500,- aan de gasthuismeesters zullen geven wegens haar testament. De rest van de erfenis wordt half en half gedeeld, waarbij Gerrit 150 dlr, als beloning voor de afstand van de tucht krijgt.
Jan van Aeckere en Janneken Boemer(als burger van Gerrit Pelser, erfuiter van de nalatenschap van Gertgen Kloecken) zal Gerrit Pelser en deze nalatenschap f.300,- in termijnen terug te betalen, waarna hij van de borgtocht ontslagen zal zijn.

Wynthgens-Cloeck       schema I Liemers

Lysbeth Cloeck, geboren omstreeks 1514, dochter van Gijsbert Cloeck, trouwt te Doesburg met Heydrich Winthgens.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Protocollen
1 april 1586 Stadt Doesburg.
Gaert Engelen en Jenneken kopen het erfdeel aan alle goederen, gereed en ongereed van Johan Post als erfgenamen van zijn "Moye" Liesbet Kloecken, weduwe van Henrich Winthgens

22 oktober 1602 Stadt Doesburg.
Magescheid tussen Gerrit Pelser, weduwnaar van Geertgen Kloecken en haar erven, nl. Bartelt Kloeck en Willemken, Jan Stevenss en Stijntgen, Engel Stevenssz en Aeltgen, Hans Rooszdomp en Lysbeth Kloecken. Goert Möller en Janneken. Hartgen Hartgers en zijn broer, Frederick Kloeck en zijn "anherenten", Heyndrick Smit te Weel, Wylhelm Thoenis kinderen. Gerrit Pelser zal de tucht in nalatenschap van zijn vrouw laten vallen en zal f.1000,- aan de erven geven, waarvan deze erven f.500,- aan de gasthuismeesters zullen geven wegens haar testament. De rest van de erfenis wordt half en half gedeeld, waarbij Gerrit 150 dlr, als beloning voor de afstand van de tucht krijgt.
Jan van Aeckere en Janneken Boemer(als burger van Gerrit Pelser, erfuiter van de nalatenschap van Gertgen Kloecken) zal Gerrit Pelser en deze nalatenschap f.300,- in termijnen terug te betalen, waarna hij van de borgtocht ontslagen zal zijn.


XV

van Heerdt-Cloeck (1566)       schema I Liemers

Lutgert Cloeck, geboren in 1546 en dochter van Johan Cloeck, trouwt op 14 april 1566 in Oud Zevenaar met Cornelis van Heerdt, zoon van Gijsbert van Heerdt en Geertruyd Camphuysen.
Van Lutgert Cloeck en Cornelis van Heerdt zijn geen kinderen bekend.

Cloeck-Lippert (1577)       schema I Liemers

Bartolt Cloeck, geboren omstreeks 1554, zoon van Johan Cloeck, en Greyte, trouwt omstreeks 1577 te Doesburg met Willemke Lippert, weduwe van Aernt Smitt.
Van Bartold Cloeck en Willemke Lippert zijn vier kinderen bekend.

Johann Cloeck,, geboren omstreeks 1578 te Oud-Zevenaar,
Grietgen Cloeck, geboren omstreeks 1580 te Oud-Zevenaar, Grietgen Cloeck testeert op 29 oktober 1620
Albert Cloeck, geboren omstreeks 1582 te Oud-Zevenaar en
Arntgen Cloeck, geboren omstreeks 1584 te Oud-Zevenaar.

Protocollen
13 april 1578 Stadt Doesburg.
Genoemd wordt Baertolt Kloecken met een huis aan de Santbergstraet te Doesburg.

18 februari 1601 Richterambt Doesburg.
Bartelt Kloeck, mede namens de andere erfgenamen van overleden Lijsbeth Kloeck, vrouw van de overleden Heyndrich Wyntgens,(die was een zoon van Wynolt ten Weert en Goert die Muller) cederen aan Jan Jansz en Stijne op ten Oord hun aandelen aan bezegelde rentebrief, staande op Ulkermaet d.d. 12 november 1563, gepasseerd voor richterambt Doesburg.

22 oktober 1602 Stadt Doesburg.
Magescheid tussen Gerrit Pelser, weduwnaar van Geertgen Kloecken en haar erven, nl. Bartelt Kloeck en Willemken, Jan Stevenss en Stijntgen, Engel Stevenssz en Aeltgen, Hans Rooszdomp en Lysbeth Kloecken. Goert Möller en Janneken. Hartgen Hartgers en zijn broer, Frederick Kloeck en zijn "anherenten", Heyndrick Smit te Weel, Wylhelm Thoenis kinderen. Gerrit Pelser zal de tucht in nalatenschap van zijn vrouw laten vallen en zal f.1000,- aan de erven geven, waarvan deze erven f.500,- aan de gasthuismeesters zullen geven wegens haar testament. De rest van de erfenis wordt half en half gedeeld, waarbij Gerrit 150 dlr, als beloning voor de afstand van de tucht krijgt.
Jan van Aeckere en Janneken Boemer(als burger van Gerrit Pelser, erfuiter van de nalatenschap van Gertgen Kloecken) zal Gerrit Pelser en deze nalatenschap f.300,- in termijnen terug te betalen, waarna hij van de borgtocht ontslagen zal zijn.

5 maart 1619 Zevenaar.
Genoemd wordt Bartholdt Cloeck die 5 morgen land op de Ahe in pacht heeft van Simon Loet en Eijda van Eck.

Cloeck-Hutings       schema I Liemers

Bartold Cloeck hertrouwt met Meriken Hutings, dochter van Lucas Hutings.
Van Bartold Cloeck en Meriken Hutings zijn geen kinderen bekend.

Bartold Cloeck, overlijdt tussen 1624 en 1629.

Protocollen
11 mei 1624 Zevenaar.
Genoemd worden Barthold Cloicken en Merrij Hutings.
30 mei 1629 Zevenaar.
Merriken Lucas, weduwe van Bartholt Klocken verbindt wegens schuld aan provisoren der armen te Zevenaar voor 100 dlr.Kleefs à 6% al haar goederen, gereed en ongereed, geroyeerd en betaald door Henrich Willemsz).

Rooszdomp-Cloeck    schema I Liemers

Lijsbeth Cloeck, geboren omstreeks 1556, dochter van Johan Cloeck, en Greyte trouwt met Hans Rooszdomp,
Van Lijsbeth Cloeck en Hans Rooszdomp zijn geen kinderen bekend.

Cloeck-Masschop (1590)       schema I Liemers

Herman Cloeck, geboren omstreeks 1560, zoon van Johan Cloeck en Greyte trouwt omstreeks 1590, circa 30 jaar oud met Rycksen Masschop.
Van Herman Cloeck en Rycksen Masschop zijn vier kinderen bekend.

Gerrit Cloeck, geboren omstreeks 1590,
Henricus Cloeck, geboren omstreeks 1592,
Jacoba Cloeck, geboren omstreeks 1594 en
Fyken Cloeck, geboren omstreeks 1596.

Protocol
24 mei 1634, Zevenaar.
Henrich Kloeck, Gerhardt Kloeck, Jacob Kloek en vrouw en Feiken Kloeck, verburgen erfhuis van hun moeder Rycksken Massschop, vrouw van Jan van de Kerckhoff en stellen borg Derrick Offerman.


XVI

Cloeck-Arians (1610)       schema I Liemers

Johann Cloeck, geboren omstreeks 1578, zoon van Bartold Cloeck en Willemke Lippert, trouwt omstreeks 1610 te Oud Zevenaar met Steine Arians.
Van Johann Cloeck en Steine Arians zijn twee kinderen bekend.

Maria Cloeck, geboren omstreeks 1610 te Oud-Zevenaar en
Nelleke Cloeck, geboren omstreeks 1612 te Oud-Zevenaar.

Protocollen
7 maart 1616 Zevenaar.
Johan Cloeck en Steine Ariansz kopen de door hen bewoonde hofstede(bij de "Alder kercken um dyck" gelegen) van Henrick die Ruitter en Aeltgen en Henrick Pouwelszen, weduwnaar van Hijlleken en kind Gerlich.

van Heuckelom-Cloeck (1605)       schema I Liemers

Grietgen Cloeck, geboren omstreeks 1580 en dochter van Bartold Cloeck en Willemke Lippert, trouwt omstreeks 1605, circa 25 jaar oud met Derck van Heuckelom.
Van Grietgen Cloeck en Derck van Heuckelom zijn geen kinderen bekend.

Derck van Heuckelom overlijdt omstreeks 1635.

Protocollen
19 maart 1618 Zevenaar.
Derck van Hoeckulum en Gerttgen Cloecks kopen huis te Zevenaar, tussen Arian Albertz en Johan van Westrinen, voor op de straat, achter erven Jorgen van Westrinen, met wal en gracht daartoe behorende van Jvr.Elisabet van Leinden, weduwe Berndt van Voerst Didam. Een rente van 5 dlr. jaarlijks en van 2 Philips gld. blijft op het huis rusten.

11 mei 1618  Kleef.
Derck van Hoekelum (en Gertgen Cloecken) kopen 2 mg. in Altbroeck (Groessen, tussen erven van heer Adolphs en Johan Closz, Gerhart en Hohan Moll ter ener einde op de Bemstraat, ter andere ende erve van Rickwin Cloecken) van Henrich Wemmers (en Feijcken Cloecken).

7 augustus 1619 Zevenaar.
Derck van Hoeckelom en Grietgen Cloecken geven een hypotheek van f.531-10-holl. aan Jacob Everwiens en Margaretha Voorhoeven te Utrecht, voor 4 jaar in pand, de helft van een wei, "Rossums modo Everwins Meinte", ca.3 morgen.

27 oktober 1620 Zevenaar.
Derck van Hoeckelum en Grietgen Cloeck geven hypotheek van f.410,- car.gld.Kleefs à 6% aan Herman van Lengell en Neeleken Hubertz, als onderpand krijgen ze een stuk bouwland "het Ylandt" te Duiven.

29 oktober 1620 Zevenaar.
Testament van Derck van Hoeckelum en Grietgen Cluick. Vrouw enigszinds ziek te bed. Er waren geen huwelijksvoorwaarden. Mutuele tucht in gereed en ongereed goed. Verder eigenlijk testament. Grietgen vermaakt aan het Armenhuis in de Grietsestraat 50 dlr. om op rente te beleggen; aan het weeshuis in de Kerstraat ook 50 dlr.(alles Kleefse valuta). Haar echtgenoot belooft de som te verdubbelen. Aan Jenneke van Lengell, die bij haar woont, als ze gaat trouwen "mit Frunden Rath" f.50,- Kleefs, die Derick eveneens zal verdubbelen, doch wanneer Jenneke zich onverhoopt slecht zal gedragen, of zonder erven overlijdt, zal deze f.100,- vererven op Armen en Weeshuis voornoemd. Het kind van haar broer Johan Cluik, genaamd Nelleke, krijgt haar beste rok, kleed en mouwen. Het verdere lijfgoed gaat naar haar zuster Arnien te Arnhem wonende, aan Johan Cluick's oudste dochter Merrie haar zilveren gordel. Wat Johan Cluik op haar sterfdag aan haar en haar man schuldig zal zijn, zal kwijt gescholden worden. Omdat testatrice van haar ouders slechts f.350,- meekreeg wil zij dat na haar dood weer aan haar vader Bertolt Cluick, na dode van de langst levende wordt uitgekeerd f.400,- met dezelfde bepaling dat dit geld zal vererven op haar broers en zusters of hun kinderen. Sterft evenwel haar stiefmoeder Merrieken Lucas eerder en kan haar vader van zijn geld niet meer leven, dan belooft Dietherich van Heuckelum, hem te onderhouden, overlijdt Dietherich vooraf, dan zullen zijn erven dit moeten doen.
Haar erfgenamen zullen verder zijn, haar broers en zuster, Johan, Albert en Arntgen Clueck en hun kinderen.

25 maart 1621 Zevenaar.
Dereck van Hoeckelum en Grietgen Cloecken geven hypotheek van 100 dlr.Kleefs à 6% aan Johan Lentgens en Aldtgen van Hummel als onderpand de helft van een hofstede te Duiven op de Wortt.

7 juli 1621 Zevenaar.
Derck van Hoeckelum en Gertgen Cloecken geven hypotheek van f.200,- dlr.Kleefs à 6% aan Gerhart Schepperhein en Enneke ter Kust, als onderpand huis en hof aan de markt te Zevenaar, achter op de gracht.

23 november 1621 Zevenaar.
Derck van Hoekelum en Grietgen Cloecen geven hypotheek van f.370-12-holl. à 6% aan Margaretha Verhoven weduwe Jacob Everwins, als onderpand hiervoor een hofsteedje aan de "Babbergerschans" gelegen.

16 juni 1625 Zevenaar.
Dierick van Hoekelumb en Grietgen Kloecken geven een hypotheek van f.500,- aan Henrich Janssen en Jenneken Willemsen, als pand voor 6 jaar hun 6 tiende deel van "Weidemathe" (ca. 3 mg ten oosten grenzend aan land van Jhr.Aschwer Kloeck).

15 maart 1630 Zevenaar.
Clasz Summer en Gerritgen Albertz verbinden wegens schuld aan Derck van Heuckelum en Grietgen Klocken voor f.200,- Kleefs in pand een stuk land van 5 hond in Husselt voor 6 jaar.

29 maart 1652 Zevenaar.
Peter de Witt en vrouw, ook als erfgenaam van zijn broer Adriaen de Witt, tezamen erven van overleden Derck van Hoeckelum keuren het magescheid, door Margrith Cloecken, weduwe van Derck van H. ter ener en hun moeder, schoonvader en mombren ter andere zijde, over de nalatenschap van Derck van Hoeckulum, goed. Hij verklaart ontvangen te hebben ¼ deel van de "Oltbroeck" en obligaties t.l.v. Johan Serissen van meer dan 100 dlr.kapitaal en bedankt tante Margrith Cloecken en schoonvader Jan Michels.

Michels-Cloeck (1636)       schema I Liemers

Grietgen Cloeck, geboren omstreeks 1580 en dochter van Bartold Cloeck en Willemke Lippert, hertrouwt in 1636 met Johan Michels, burger en kerkmeester te Zevenaar.
Van Grietgen Cloeck en Johan Michels zijn geen kinderen bekend.

Grietgen Cloeck overlijdt in 1669, circa 89 jaar oud.
Johan Michels overlijdt in 1665.

Protocollen
16 oktober 1636 Zevenaar.
Henrich Berndts en Ulendt Cornelissen verbinden wegens schuld aan Johan Michels en Grietgen Cloicken voor 200 dlr.Kleefs à 6% hun hofstede in Hoesselt op de Vorssendel tussen de vr.van Elten en Leengen van Benhem.

6 februari 1638 Zevenaar.
Agnes Schipperhein, vrouw van Johan Everwin, ritmeester te Vreden, verbindt wegens schuld aan Johan Michels en Grietgen Cloeck voor 60 dlr. à 6% haar huis bij de Blexepoort, genaamd "de Wildeman"". Dezelfde verbindt wegens schuld aan Johan Michels en Grietgen Cloeck voor 250 rijksdlr. in pand voor 6 jaar, 1 morgen bouwland op Aa tussen Johan Michels voornoemd en Jacob Everwiens, de rogge daarop wordt half gedeeld.

22 mei 1648 Zevenaar.
Johan Michels en Grietgen Cloecken kopen huis(Didamsestraat) genaamd "die Croon" met bank en groeve tussen Arndt Michels en Derrick Offerman, zoals Heesken Schaeps weduwe Engel Kreyfenger met haar zoon het verkocht hadden bij brief van 10 maart 1637, belast met 50 stuiver jaarlijks aan St.Anthony vicarie te Zevenaar, plus 2 pond was aan de Rentheij, van Jacobin de Bruin, weduwe van Engel Kreyfenger en onmondige kinderen.

22 juni 1661 Zevenaar.
Johan Michelsz, burger en kerkmeester te Zevenaar, ziek te zijnen huize, deponeert besloten testament. Evenzo doet dit zijn vrouw Margaretha Cloecken.

31 augustus 1665 Zevenaar.
Contract volgens akte van 24 november 1654 van Margaretha Cloecken, weduwe van Johan Michelsz en haar nicht Christina Brauwers, thans vrouw van Hans Jacob Schultsz en haar kinderen bij overlijden Johan Heisterman, Goswinus en Johan(waarover twist was ontstaan). De weduwe Michels behoudt de morgen op de Aa, de halve Korte Morgen en 't Botterlandt. Hans Jacob Schultz en vrouw krijgen het huis, waarin ze wonen, (het is het huis "die Cron" plus de brouwerij, de opkomsten daarvan krijgt de weduwe half), verder krijgt hij "de Nickenersz", de Meint en het Altbroeck.

29 maart 1666 Zevenaar.
Margaretha Cloeck weduwe Johan Michelsz geeft als "donatie inter vivos" aan haar neef Claess Schmidt te Arnhem en aan de kinderen van haar nicht Maria Cloeck bij overleden Evert van Laer (nl. Derck de oude, Styneke, heer Reiner, Wilhelm, Derck en Jantgen van Laer) de volgende stukken land; a) aandeel aan de Korte Morgen; b) van de Aa. c) van het Botterlandt.

Cloeck-Derricks (1622)       schema I Liemers

Albert Cloeck, geboren omstreeks 1582 en zoon van Bartold Cloeck en Willemke Lippert, trouwt omstreeks 1622 met Gerritje Derricks, geboren omstreeks 1595.
Uit dit huwelijk van Albert Cloeck en Gerritje Derricks zijn vier kinderen bekend.

Bartholomeus Cloeck, geboren omstreeks 1624 te Oud-Zevenaar,
Adriaen Cloeck, geboren omstreeks 1630 te Oud-Zevenaar,
Johannes Cloeck, geboren omstreeks 1634 te Oud-Zevenaar en
Christina Cloeck, geboren omstreeks 1636 te Oud-Zevenaar,

Protocollen
Oud Archief Arnhem, Schoenmakersgilde no. 1814.
Acte waarbij de stadsziekentrooster Johan Herberts verklaart dat de aan de pest ziek liggende Albert Cloeck en diens vrouw Geertgen Dircks aan het gilde 200 gulden hebben vermaakt ten behoeve van uitkeringen aan de armen.

Duym-Cloeck       schema I Liemers

Arntgen Cloeck, geboren omstreeks 1584 en dochter van Bartold Cloeck en Willemke Lippert, trouwt met Jacob Duym, geboren omstreeks 1577 en voor 1629 overleden, zoon van Thonis Duijm en Marriken Gerrits,
Van Arntgen Cloeck en Jacob Duym is één kind bekend,

Jacob Duym, hij trouwde omstreeks 1639 met Marijcken Janssen van Gelder Demmer, uit dit huwelijk komt Antge Duym, gedoopt op 5 juli 1640 in Arnhem.

Jan Willemss, weduwnaar van Arentie Cloecken zal., voor zich zelf en als vader en momber van zijn onmundige zoon Willem Janss bij de voorzegde Arentie Cloeck ehelijk verwekt, aangevende alzo Jacob Duijm en Marrike Janss e.l. op 30-08-1632 voor Reijner Everwijn en Thomas van Bemmel, schepenen der stad Arnhem, en geerfden in Overbetuwe, aan hem, comparant, en zijn huisvrouw Arentie Cloeck voorzegd, moeder van voorzegde Jacob Duijm, van wie hij tegenwoordig voor de helft is erfgenaam) opgedragen hebben zijn, Jacob Duijmen voorzegd, aanpart, recht en gerechtigdheid als hem was competerende van de alinge (gehele) nalatenschap en het versterf van zijn bestemoeder Marrike Gerrits, gewezen huisvrouw van Tonis Duijm, niet uitgezonderd, en specialijk zijn aandeel van zijn bestemoeders voorzegd helft van 2 huizen naast de andere, in deze stad in de Oeverstraat staande, Dirck Willems backer ter ener- en Jan Jordens ter andere zijde, alsmede van zijn aanpart van derdehalve morgen weilands, de Steenkuijl genoemd, in de Overbetuwe gelegen; Item zijn aandeel van een halve morgen bouwlands, in het kerspel van Elst te Raijen liggende, Patmos genoemd, nog zijn aandeel van 1½ morgen bouwlands, Duijmenhoff genaamd, en nog van een bongartgen, beide ook in de Overbetuwe te Driel gelegen, alles voor de summe van 2400 gl. en dat de vnd. Jacob Duijm en Marrike Janss e.l. hem, comparant, over de drie vierde parten der voorzegde 2400 gl. met de interesse van dien tot dato dezes volkomen satisfactie en vergenoeging gedaan hebben, zijnde het resterende vierdedeel hem, Jacob Duijm, door dode zijner moeder Arentie Cloeck voorzegd weder aangevallen, dat hij, comparant, derhalve in kwaliteit als boven voor drievierde parten van de opdracht der voorzegde percelen ten behoeve van gemeld Jacob Duijm en Marrike, zijn huisvrouw, renuntieert en de voorzegde opdracht als voor nul en niet gedaan houdt, bekennende daaraan geen aanspraak, recht en toezeggen meer te hebben of te behouden in eniger wijze,

Het boek "Vijf eeuwen Duijm" bevat 500 jaar genealogische geschiedenis


XVIIa

Brouwer-Cloeck (1635)       schema I Liemers

Maria Cloeck, geboren in 1610 en dochter van Johann Cloeck en Steine Arians, trouwt in 1635, 25 jaar oud met Jan Brouwer.
Van Maria Cloeck en Jan Brouwer is één kind bekend.

Christina Brouwer, geboren in 1635.

van Laer-Cloeck (1642)       schema I Liemers

Maria Cloeck, geboren in 1610 en dochter van Johann Cloeck en Steine Arians, hertrouwt in 1642, 32 jaar oud met Evert van Laer.
Van Maria Cloeck en Evert van Laer zijn zes kinderen bekend.

Christina van Laer, geboren in 1642
Derck van Laer (de oudste), geboren in 1644
Reinier van Laer, geboren in 1646 en op 19 september 1686, 42 jaar oud, overleden,
Wilhelm van Laer, geboren in 1648,
Derck van Laer (de jongste), geboren in 1650,
Jantgen van Laer, geboren in 1652.

Protocollen
21 maart 1661 Zevenaar.
Wolter Janssen en Geesken Reiners verbinden wegens schuld aan Evert von Laer en Marie Cloecken voor 100 Rthlr. à 6% twee morgen bouwland "de Hegacker" aan de Mullenstraat(Hoesselt).

22 juni 1661 Zevenaar.
De zes kinderen van Evert van Laer en Maria Cloecken nl. Christina, Derck de oudste, Reiner, Wilhelm, Derck de jonge en Jantgen van Laer krijgen cessie van Grietgen Cloecken, vrouw van Jan Michelsz; a) ½ morgen land op de Mullencamp, Oud Zevenaar; b) 450 dlr. waarmede het Myrenbergsche Grieth van Jhr.Palick van Herdt is bepand; c) hypotheek van 500 rthlr. waarmee Altbroeck en Pottheese van Jhr Schmullingh te Babberich is bepand; d) een olbligatie t.l.v Casper Lemmingh en Catharina Fastree van 400 dlr. e) een hypotheek van 120 dlr. uit de Wildemaeth; f) hypotheek van 120 dlr. t.l.v. Evert Mellisz en vrouw; g) de helft van hypotheek van 480 dlr. t.l.v. Johan van Kerkwick, verder huisraad, drie zilveren bekers. 6 zilveren lepels en al haar lijfgoed.

25 augustus 1662 Zevenaar.
Evert van Laer en Maria Cloecken of hun kinderen Christina, Derck de oudste, Reiner, Wilhelm, Derck de jongste en Jantgen, kopen ca. 1 morgen bouwland in het Botterland van Catharina Vastree, vrouw van kornet Lemming.

13 mei 1664 Zevenaar.
Testament van Evert van Laer en Maria Cloecken. Vrouw is ernstig ziek; mutuele tucht in al hun goederen, gereed en ongereed.

16 februari 1666 Zevenaar.
De kinderen van Evert van Laer en Maria Cloeck kopen helft van bouwland groot 1 morgen, genaamd "de Corte Mergen" van Jan Rumschwinckell en Gertgen Michels,(t.v.a. van overleden kerkmeester Jan Michels).

7 oktober 1671 Zevenaar.
Heer Reinerus van Laer, Christina van Laer, vrouw van Jan van Issum en Derck van Laer, kinderen van Evert van Laer en Maria Cloecken(beide overleden) en anderen broers en zusters, nemen over tot "affschlag" van hypotheek die Hans Jacob Schulz aan RC gemeente Zevenaar schuldig is 100 rthlr. à 5% en verbindt daarvoor hun huis.


XVIIb

Cloeck-Simons (1671)       schema I Liemers

Bartholomeus Cloeck, geboren omstreeks 1624, zoon van Albert Cloeck en Gerritje Derricks trouwt op 5 mei 1671 te oud Zevenaar circa 47 jaar oud met Anna Simons.
Van Bartholomeus Cloeck en Anna Simons zijn tien kinderen bekend.

Johan Cloeck, geboren in 1671 te oud Zevenaar en voor 1682 overleden ,
Jenneke Cloeck, geboren in 1673 te oud Zevenaar,
Cornelius Cloeck, geboren in 1675 te oud Zevenaar,
Albert Cloeck, geboren in 1677 te oud Zevenaar,
Jasper Cloeck, geboren in 1681 te Nijmegen,
Joannes Cloeck, gedoopt te Nijmegen op 28 november 1682,
Christiana Maria Cloeck, gedoopt te Nijmegen op 18 april 1685,
Theodorus Kloeck, gedoopt te Nijmegen op 16 november 1687,
Maria Cloeck, gedoopt te Nijmegen op 18 april 1685 en
Fransiscus Bartholomeus Cloeck, gedoopt te Nijmegen op 18 april 1685.

Bartholomeus Cloeck overlijdt voor 1701, circa 77 jaar oud.

GENEALOGIE NIJMEGEN
GENEALOGIE ZEELAND

Cloeck-Peters (1662)       schema I Liemers

Adriaen Cloeck, geboren omstreeks 1630, zoon van Albert Cloeck en Gerritje Derricks trouwt op 12 augustus 1671 te oud Zevenaar circa 41 jaar oud met Martina Peters.
Van Adriaen Cloeck en Martina Peters zijn geen kinderen bekend.

Cloeck-Jans (1672)       schema I Liemers

Joannes Cloeck, geboren omstreeks 1634 zoon van Albert Cloeck en Gerritje Derricks trouwt op 24 april 1672 te oud Zevenaar, circa 38 jaar oud met Engeltien Jans.
Van Joannes Cloeck en Engeltien Jans zijn vijf kinderen bekend.

Anna Cloeck, gedoopt op 22 januari 1672 te oud Zevenaar,
Albertus Cloeck, gedoopt op 23 juli 1673 te oud Zevenaar,
Cornelius Cloeck, gedoopt op 28 oktober 1675 te oud Zevenaar,
Laurius Cloeck, gedoopt op 7 augustus 1677 te oud Zevenaar en
Joannes Cloeck, geboren in 1680 te Emmerich.

GENEALOGIE AMSTERDAM II
GENEALOGIE WIJK bij DUURSTEDE

Heuss-Cloeck (1671)       schema I Liemers

Christina Cloeck dochter van Albert Cloeck en Gerritje Derricks, geboren omstreeks 1636 te Oud Zevenaar, trouwt op 3 februari 1671 te oud Zevenaar, omstreeks 35 jaar oud met Jacobus Heuss.
Van Christina Cloeck en Jacobus Heuss zijn zeven kinderen bekend.

Johannes Huisch, gedoopt op 1 januari 1672,
Maria Huisch, gedoopt op 8 augustus 1673,
Ignatius Fransiscus Huisch, gedoopt op 5 augustus 1674,
Christina Maria Huisch, gedoopt op 22 november 1676,
Maria Magdalena Huisch, gedoopt op 3 augustus 1678,
Josephus Huisch, gedoopt op 11 november 1680
en Anna Huisch, een tweelingzus, eveneens gedoopt op 11 november 1680.

Protocollen
12 januari 1701 Zevenaar.
Peter Buynen en Hermana Hüberts kopen huis met schuur, put, hof en boomgaard, alsmede doorschot over de dijk in de dijksdel te Oud-Zevenaar aan het kerkhof en verdere bepalingen omtrent gebruik van verkoopster van Christina Cloecken, weduwe Huss en zoon Johannes Huss, alsmede Jenneke Cloecken en Johan Cloecken kinderen van overleden Bartolt Cloecken en Anna Simons te Nijmegen.


Einde Tekst(laatst aangepast op 9 februari 2017).
proclaimer