de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken


Stamvader Riquinus Cloeck (1290),

Jacob Floriszoon Cloeck, medeoprichter en bewindhebber van de V.O.C.,
vader van Catharina van der Venne-Cloeck.

VIII

Cloeck-Ploech (1320)       schema 101

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.


IX

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       schema 101

Riquinus Cloeck, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck eigenaar van het goet "ten Broice" bij Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


X

Cloeck-Spaen (1390)       schema 101

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       schema 101

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400, dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe, 30 jaar oud.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.


XII

Cloeck-Barferden (1475)       schema 101

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1434, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1475, circa 41 jaar oud met met Styna van Barferden, geboren omstreeks 1450 en 25 jaar oud.
Van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden zijn zes kinderen bekend.

Gadert Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477, stamvader van het Patriciaat in Amsterdam,
Menta Cloeck, geboren omstreeks 1479
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1483. Johan Cloeck is pater in het convent van St.Ursela te Neder Elten,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1485. Aleyd Cloeck is van 1513 tot 1552 in het convent van St.Ursela te Neder Elten en
meiske Cloeck, geboren omstreeks 1487.

Gijsbrecht Cloeck, overlijdt omstreeks 1501, circa 67 jaar oud.
Gadert Cloeck, overlijdt omstreeks 1563, circa 88 jaar oud.


XIII

Hendrik Cloeck (1508)       schema 101

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477 op de Ploen in de Liemers, zoon van Gijsbert Cloeck en Styna van Barferden, is de stamvader van de Cloecken in Amsterdam.
Hij had voor zover bekend, n zoon:
Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam.

Hendrick vertrekt op jonge leeftijd naar Kampen, waar hij een opleiding in de scheepsbouw volgt. Er zijn dan twee tot drie onderscheidende families Cloeck in Kampen. Na zijn opleiding vertrekt hij naar Amsterdam en vestigt zich daar.


XIV

Cloeck-Floren (1538)       schema 101

Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam, zoon van Hendrik Gijsbertszoon Cloeck, trouwt omstreeks 1538 met Anna Floren, geboren in 1516 en dochter van Floris de Bontwercker.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Jacob Cloeck, geboren in 1538 te Amsterdam, begin januari 1610 overleden en op 14 januari 1610 begraven,
Floris Cloeck, geboren op 7 februari 1540 te Amsterdam en op 18 december 1622 overleden,
Hendrik Cloeck, geboren op 6 februari 1542 te Amsterdam en op 17 februari 1628 overleden,
Trijn Cloeck, (de oude) geboren omstreeks 1545 te Amsterdam, eind maart 1616 overleden en op 6 april 1616 begraven,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1549 te Amsterdam, in Conincxbergen overleden en aldaar begraven,
Maria Cloeck, geboren in oktober 1553, te Amsterdam,
Jan Cloeck, geboren in 1554 te Amsterdam, op 3 juli 1616 overleden en op 6 juli 1616 begraven,
Trijn Cloeck, (de jonge) geboren in 1556 te Amsterdam, op 5 maart 1626 overleden en op 9 maart 1626 begraven.

Claes Hendrikszoon Cloeck was scheepstimmerman(onderfabrieksmeester) en woonde in de Dolle Bagijnensteeg(1557), later op de Oude Zijds Voorburgwal tussen het "Trompetgen" en "de witte Laers", aan het Bredepad(vanaf 1562), in de Warmoesstraat (vanaf 1581) en in de Pieter Jacobszsteeg (vanaf 1587),
Claes Hendrikszoon Cloeck overlijdt op 78 jarige leeftijd op 20 maart 1590 te Amsterdam en is op 22 maart 1590 in de Oude Kerk begraven.
Anna Floren overlijdt op 30 november 1579 te Amsterdam op 63 jarige leeftijd en wordt op 2 december 1579 in de Oude Kerk begraven.


Floris de Bontwercker is de vader van:
Dr. Nanninck Floren, Medisch doktor en gevestigd te Amsterdam, hij staat aan de basis van de familie Waalen in den Haag.
Jacob Floren,
Grietje Floren, staat aan de basis van de familie IJsbrand.
Lijsbeth Floren, staat aan de basis van de familie Kieft.
Anna Floren, staat aan de basis van de familie Cloeck.
Trijn Floren, was een Bagijn en woonde op het Bagijnhof te Amsterdam.


XV

Cloeck-Alberts (1563)       schema 101

Floris Cloeck, geboren te Amsterdam op 7 februari 1540 en overleden aldaar, 82 jaar oud, op 18 december 1622, zoon van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren trouwt omstreeks 1563 in Amsterdam met Marie Alberts, dochter van Albert Gerbrandszoon en Geertje Jacobsdochter.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,
Nanning Cloeck, gedoopt op 1 april 1567 in de Oude Kerk te Amsterdam en op 14 september 1624 overleden,
Jacob Cloeck, gedoopt op 4 februari 1569 in de Oude Kerk te Amsterdam en op 6 maart 1611 overleden.

Marie Alberts overlijdt in juli 1588 te Amsterdam en is op 23 juli 1588 in de Oude Kerk begraven.

Cloeck-Sakema (1591)       schema 101

Floris Claeszoon Cloeck hertrouwt op 28 juli 1591 met Katrijn Sakema, dochter van Simon Bauckeszoon en Griet Jansdochter Verburch en weduwe van Gerrit Jacobszoon Schaep

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Floris Claeszoon Cloeck was koopman en woonde op de Oude Zijds Voorburgwal in de Schrobbetgens en was van 1584-1601 Regent van het St. Pietersgasthuis.
Floris Claeszoon Cloeck overlijdt op 18 december 1622 op 82 jarige leeftijd.
Katrijn Sakema overlijdt op 13 maart 1606.


XVI

Cloeck - Ruysch Frenkinck (1590)       schema 101

Jacob Cloeck, gedoopt op 4 februari 1569 in de Oude Kerk te Amsterdam en overleden aldaar, 42 jaar oud, op 6 maart 1611, zoon van Floris Cloeck en Marie Alberts trouwt op 25 november 1590 in Amsterdam met Aafke Ruysch Frenkinck, geboren op 2 maart 1570 te Amsterdam, dochter van Barend Frenckinck en Trijn Ruysch en overleden op 26 maart 1651.

Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,
Maria Cloeck, geboren op 28 maart 1592, gedoopt op 2 april 1592 in de Oude Kerk te Amsterdam,
Catharina Cloeck, geboren op 24 juli 1596 te Amsterdam,
Floris Diederik Ruysch Cloeck,
Barent Cloeck, gedoopt op 8 december 1602 in de Oude Kerk te Amsterdam en voor 1616 overleden,
Catharina (Trijntge) Cloeck, geboren op 1 juli 1604 te Amsterdam,
Geertruyd Cloeck, geboren op 10 december 1605 te Amsterdam,
Nicolaus Cloeck, gedoopt op 4 september 1607 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Clara Cloeck, gedoopt op 28 september 1608 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Jacob Cloeck, gedoopt op 7 januari 1610 in de Oude Kerk te Amsterdam,


Jacob Floriszoon Cloeck was koopman in linnen in de Drie Roossen in de Warmoesstraat, medeoprichter en bewindhebber van de V.O.C.(1602) en regent van het Sint Jorishof en kerkmeester van de Waale-kerk(1599-1611),

Jacob Floriszoon Cloeck overlijdt op 6 maart 1611 te Amsterdam,
Aafke Ruysch Frenkinck, Regentes van het Burgerweeshuis te Amsterdam, overlijdt op 26 maart 1651 te Amsterdam.


XVII

van der Venne - Cloeck (1625)       schema 101

Catharina Cloeck, geboren op 24 juli 1596 te Amsterdam, dochter van Jacob Cloeck en Aafke Ruysch Frenkinck trouwt omstreeks 1625 in Amsterdam met Pieter van der Venne, geboren in 1595,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Claertje van der Venne, geboren op 30 juni 1626 in Amsterdam,

Catharina Cloeck overlijdt op 20 augustus 1626 in Amsterdam, 30 jaar oud,
Pieter van der Venne, overlijdt op 31 januari 1670 in Amsterdam, 74 of 75 jaar oud.


XVIII

Graafland - van der Venne (1648)       schema 101

Claertje van der Venne, geboren op 30 juni 1626 in Amsterdam, dochter van Catharina Cloeck en Pieter van der Venne trouwt op 7 april 1648 in Amsterdam met Cornelis Graafland, geboren op 19 september 1619 in Amsterdam, zoon van Cornelis Graefflant en Bregje Jans van Hoorn,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Cornelis Graafland, geboren op 19 januari 1649 in Amsterdam,
Pieter Graafland, gedoopt op 20 september 1650 in Amsterdam (Oude Kerk),
Johannes Graafland, geboren op 24 november 1652, gedoopt op 26 november 1652 in Amsterdam
Jacob Graafland, gedoopt op 27 december 1654 in Amsterdam (Noorderkerk),
Catharina Graafland, gedoopt op 4 mei 1657 in Amsterdam (Westerkerk),
Paulus Graafland, gedoopt op 10 januari 1659 in Amsterdam (Westerkerk),
Bregitta Graafland, geboren op 20 april 1661 in Amsterdam,

Claertje van der Venne overlijdt op 3 juni 1674 in Amsterdam, 47 jaar oud,
Cornelis Graafland, regent van 1667-1677, overlijdt op 25 oktober 1677 in Amsterdam, 58 jaar oud.


XIX

Graafland - Valckenier (1681)       schema 301

Johannes Graafland, geboren op 24 november 1652 in Amsterdam, zoon van Claertje van der Venne en Cornelis Graafland trouwt op 10 juni 1681 in Amsterdam met Jacoba Valckenier, geboren op 26 maart 1659 in Amsterdam, dochter van Gillis Valckenier en Jacoba Ranst,
Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend,

Clara Catharina Graafland, gedoopt op 20 maart 1682 in Amsterdam (Westerkerk),
Jacoba Graafland, gedoopt op 20 augustus 1683 in Amsterdam (Westerkerk),
Rebecca Graafland, gedoopt op 8 maart 1685 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Cornelis Graafland, gedoopt op 4 oktober 1686 in Amsterdam (Westerkerk),
Gilles Graafland, geboren op 17 januari 1689, gedoopt op 19 januari 1689 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Jan Graafland, gedoopt op 31 januari 1691 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Pieter Graafland, gedoopt op 19 oktober 1692 in Amsterdam (Westerkerk) en voor 1693 overleden,
Pieter Graafland, gedoopt op 18 oktober 1693 in Amsterdam (Westerkerk),
Pieter Graafland, geboren op 20 februari 1695 in Amsterdam,
Johanna Graafland, geboren op 26 maart 1696 in Amsterdam,
Jan Graafland, geboren op 10 december 1697 in Amsterdam,

Johannes Graafland overlijdt op 13 maart 1706 in Amsterdam, 53 jaar oud,
Jacoba Valckenier overlijdt op 31 december 1733 in Amsterdam, 74 jaar oud.


XX

Graafland - de Haze (1710)       schema 301

Gilles Graafland, geboren op 17 januari 1689 in Amsterdam, zoon van Johannes Graafland en Jacoba Valckenier trouwt op 10 juni 1710 met Anna de Haze, vrouwe van Mijnden, geboren op 4 oktober 1690 in Amsterdam, dochter van Jeronimus de Haze en Margaretha Helena Swaenswijck,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Johanna Jacoba Graafland, geboren op 8 oktober 1711, gedoopt op 9oktober 1711 in Amsterdam (Westerkerk),
Jereonimus Graafland, gedoopt op 17 september 1717 in Amsterdam (Westerkerk),
Margaretha Helena Graafland, geboren op 22 juni 1720 in Amsterdam,

Gilles Graafland, regent, overlijdt op 24 oktober 1727, 38 jaar oud,
Anna de Haze overlijdt op 17 augustus 1761 in Amsterdam, 70 jaar oud.


XXI

Geelvinck - Graafland (1729)       schema 301

Johanna Jacoba Graafland, geboren op 8 oktober 1711 in Amsterdam, dochter van Gilles Graafland en Anna de Haze trouwt op 20 september 1729 met Mr. Nicolaas Geelvinck, heer van Castricum, Backum en Stabroek, geboren op 11 oktober 1706 in Amsterdam, zoon van Mr. Lieve Geelvinck, regent van 1708-1743 en Agatha Theodora van Bambeeck,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Lieve Geelvinck, geboren op 22 december 1730 in Amsterdam,
Nicolaas Geelvinck, geboren op 3 juni 1732 in Amsterdam,
Anna Jacoba Geelvinck, geboren op 21 september 1736,
Johan Geelvinck, geboren op 7 augustus 1737 in Amsterdam,
Agatha Theodora Geelvinck, geboren op 11 maart 1739,

Johanna Jacoba Graafland overlijdt op 5 juni 1740 in Amsterdam, 28 jaar oud,
Mr. Nicolaas Geelvinck, regent van 1744-1748, overlijdt op 15 juni 1764 in Amsterdam, 57 jaar oud.

Wikipedia: Geelvinck


XXII

Geelvinck - Hasselaer (1756)       schema 301

Mr. Lieve Geelvinck, geboren op 22 december 1730 in Amsterdam, zoon van Johanna Jacoba Graafland en Mr. Nicolaas Geelvinck trouwt op 24 februari 1756 met Catharina Elisabeth Hasselaer geboren op 18 januari 1738 in Amsterdam, dochter van Gerard Arnolt Hasselaer en Elisabeth Clignet,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Lieve Geelvinck, geboren op 28 mei 1757 in Amsterdam,

Mr. Lieve Geelvinck overlijdt op 14 april 1757 in Amsterdam, 26 jaar oud,
Catharina Elisabeth Hasselaer overlijdt op 24 juli 1792 in Utrecht, 54 jaar oud.

Wikipedia: Geelvinck


XXIII

Geelvinck - van de Poll (1777)       schema 301

Mr. Lieve Geelvinck, geboren op 28 mei 1757 in Amsterdam, zoon van Mr. Lieve Geelvinck en Catharina Elisabeth Hasselaer trouwt op 29 april 1777 met Jkvr. Anna Maria van de Poll geboren op 2 januari 1757, dochter van Jhr. Mr. Jan van de Poll en Anna Maria Dedel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Lieve Geelvinck overlijdt op 24 november 1783, 26 jaar oud,
Jkvr. Anna Maria van de Poll overlijdt op 1 januari 1793, 35 jaar oud.

Wikipedia: Geelvinck


XXII

Geelvinck - van de Poll (1751)       schema 301

Nicolaas Geelvinck, Heer van Stabroek, geboren op 3 juni 1732 in Amsterdam, zoon van Johanna Jacoba Graafland en Mr. Nicolaas Geelvinck trouwt op 23 november 1751 met Johanna Geertruyd van de Poll geboren op 23 april 1729 in Amsterdam, dochter van Mr. Jan Janszn. van de Poll. regent en Bregje van de Poll,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johanna Geertruyd van de Poll overlijdt op 23 november 1774, 45 jaar oud.

Wikipedia: Geelvinck

Geelvinck - van Rechteren (1776)       schema 301

Nicolaas Geelvinck, Heer van Stabroek, geboren op 3 juni 1732 in Amsterdam, zoon van Johanna Jacoba Graafland en Mr. Nicolaas Geelvinck hertrouwt in april 1776 in den Haag met Jkvr. Magdalena Sophia Elisabeth Juliana van Rechteren geboren op 28 mei 1735, dochter van Reinhard Burkhard Rutger graaf van Rechteren en Maria Louisa barones van Boetzelaer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Nicolaas Geelvinck overlijdt op 4 december 1787 in s-Gravenhage, 55 jaar oud.

Wikipedia: Geelvinck

Dedel - Geelvinck (1755)       schema 301

Anna Jacoba Geelvinck, geboren op 21 september 1736, dochter van Johanna Jacoba Graafland en Mr. Nicolaas Geelvinck trouwt op 22 april 1755 in Amsterdam met Abraham Dedel geboren op 1 februari 1732 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Jan Hudde Dedel en Antonia Muyssart,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Anna Jacoba Geelvinck overlijdt op 3 augustus 1793, 56 jaar oud,
Abraham Dedel overlijdt op 11 december 1798 in Amsterdam, 66 jaar oud.

Geelvinck - Beck (1760)       schema 301

Mr. Johan Geelvinck, geboren op 7 augustus 1737 in Amsterdam, zoon van Johanna Jacoba Graafland en Mr. Nicolaas Geelvinck trouwt op 22 januari 1760 met Maria Elisabeth Beck geboren op 15 januari 1740 in Amsterdam, dochter van Pieter Beck en Anna Albertina Karsseboom,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Johanna Albertina Geelvinck, geboren op 6 maart 1762 in Amsterdam,

Mr. Johan Geelvinck overlijdt op 2 juli 1802 in Amsterdam, 64 jaar oud,
Maria Elisabeth Beck overlijdt op 1 april 1774 in Amsterdam, 34 jaar oud.

Wikipedia: Geelvinck

Geelvinck - van Loon ( )       schema 301

Mr. Johan Geelvinck, geboren op 7 augustus 1737 in Amsterdam, zoon van Johanna Jacoba Graafland en Mr. Nicolaas Geelvinck hertrouwt op 18 april 1784 met Margaretha van Loon,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Wikipedia: Geelvinck


XXIII

Schuyt - Geelvinck (1782)       schema 301

Johanna Albertina Geelvinck, geboren op 6 maart 1762 in Amsterdam, dochter van Mr. Johan Geelvinck en Maria Elisabeth Beck trouwt op 16 juni 1782 met Albertus Cornelis Schuyt geboren op 18 juni 1760 in Amsterdam, zoon van Albertus Schuyt, heer van Castricum en Johanna Cornelia van Gheel van Spanbroek,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Albertus Johannes Schuyt van Castricum, geboren op 2 maart 1783 in Amsterdam,

Johanna Albertina Geelvinck overlijdt op 8 januari 1815 in Amsterdam, 52 jaar oud,
Albertus Cornelis Schuyt overlijdt op 21 januari 1814 in Amsterdam, 53 jaar oud.


XXIV

Schuyt van Castricum - van Marselis Hartsinck (1815)       schema 301

Albertus Johannes Schuyt van Castricum, geboren op 2 maart 1783 in Amsterdam, zoon van Johanna Albertina Geelvinck en Albertus Cornelis Schuyt trouwt op 15 augustus 1815 met Suzanna Maria Johanna van Marselis Hartsinck geboren op 23 april 1792 in Amsterdam, dochter van Mr. Pieter Cornelis Hartsinck en Maria Petronella van Marselis,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Henri Corneille Schuyt van Castricum, geboren op 6 november 1820 in Amsterdam

Albertus Johannes Schuyt van Castricum overlijdt op 10 december 1855 in Hanau (Duitsland), 72 jaar oud,
Suzanna Maria Johanna van Marselis Hartsinck overlijdt op 20 april 1876 in Parijs, 83 jaar oud.


XXV

Schuyt van Castricum - Schrijver (1861)       schema 301

Henri Corneille Schuyt van Castricum, geboren op 6 november 1820 in Amsterdam, zoon van Albertus Johannes Schuyt van Castricum en Suzanna Maria Johanna van Marselis Hartsinck trouwt op 27 juni 1861 in Stein bij Gouda met Cornelia Clara Wilhelmina Schrijver geboren op 11 maart 1832 in Krimpen aan de Lek, dochter van Jacobus Gerardus Schrijver en Wilhelmina Spaan,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Wihelmina Susanna Maria Johanna Schuijt van Castricum, geboren in 1862 in Gouda,
Alida Arendina Jeanette Schuijt van Castricum, geboren op 14 juni 1870 in Gouda,
Elise Jeanne JustineSchuijt van Castricum, geboren in 1873 in Lisse,

Henri Corneille Schuyt van Castricum overlijdt op 16 september 1915 in Haarlem, 94 jaar oud,
Cornelia Clara Wilhelmina Schrijver overlijdt op 12 april 1895 in Amsterdam, 63 jaar oud.


XXVI

Gockinga - Schuyt van Castricum (1891)       schema 301

Wihelmina Susanna Maria Johanna Schuijt van Castricum, geboren in 1862 in Gouda, dochter van Henri Corneille Schuyt van Castricum en Cornelia Clara Wilhelmina Schrijver trouwt omstreeks 1891 met Jhr. Scato Gockinga geboren in 1852 in Groningen, zoon van Jhr. Wolter Gockinga, advocaat en Gerarda Anna Pauline Wolthers,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Henri Corneille Wolter Gockinga, geboren in 1892 in Appingedam,
Jhr. Wolter Scato Gockinga, geboren op 7 oktober 1894 in Appingedam,

Wihelmina Susanna Maria Johanna Schuijt van Castricum overlijdt op 20 april 1904 in Apeldoorn, 41 of 42 jaar oud,
Jhr. Scato Gockinga, burgemeester, overlijdt op 9 februari 1943 in Apeldoorn, 90 of 91 jaar oud. .


XXVII

Gockinga - Meijer (1925)       schema 301

Jhr. Henri Corneille Wolter Gockinga, geboren in 1892 in Appingedam, zoon van Wihelmina Susanna Maria Johanna Schuijt van Castricum en Jhr. Scato Gockinga trouwt op 24 november 1925 in Baarn met Jkvr. Cordula Henriette Judith Meijer geboren in 1898 in Breda, dochter van Jhr. Carel Adriaan Jan Meijer en Marie van Maasdijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Elias - Schuyt van Castricum (1898)       schema 301

Alida Arendina Jeanette Schuyt van Castricum, geboren op 14 juni 1870 in Gouda, dochter van Henri Corneille Schuyt van Castricum en Cornelia Clara Wilhelmina Schrijver, trouwt op 2 februari 1893 in Oegstgeest met Dr. Mr. Carl Adolf Elias, geboren op 27 december 1869 in Amsterdam, zoon van Ir. Jan Maurits Elias en Adelaide Josephine Broms
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jhr. Carl Adolf Henri Corneille Elias, geboren in 1896,
Jkvr. Ada Arendina Jeanette Elias, geboren op 26 januari 1898 in Harderwijk,
Jhr. Aleid Pieter Albert Elias, geboren op 14 november 1900 in Harderwijk,
Jkvr. Quinta Elias, geboren in 1903 in Zaandam,
Jhr. Agnitus Sixtus Elias, geboren op 23 oktober 1907 in Zaandam,

Bij Koninklijk Besluit d.d. 2 oktober 1912, nakomelingen Nederlandse Adel, predicaat jonkheer/jonkvrouw,

Jhr. Dr. Mr. Carl Adolf Elias, advocaat, overlijdt op 22 januari 1955 in Apeldoorn, 85 jaar oud,

Wikipedia: Elias


XXVII

Elias - van Marselis Hartsinck (1922)       schema 301

Jhr. Carl Adolf Henri Corneille Elias, bankier, geboren in 1896, zoon van Dr. Mr. Carl Adolf Elias en Alida Arendina Jeanette Schuyt van Castricum, trouwt op 12 oktober 1922 in Haarlem met Albertine Marie Jeane van Marselis Hartsinck, geboren in 1899, dochter van Carel George Reinhold van Marselis Hartsinck en Albertine Marie Jeane Schuijt van Castricum,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Elias

de Vignon Vandevelde - Elias (1920)       schema 301

Jkvr. Ada Arendina Jeanette Elias, geboren op 26 januari 1898 in Harderwijk, dochter van Dr. Mr. Carl Adolf Elias en Alida Arendina Jeanette Schuyt van Castricum, trouwt omstreeks 1920 met Jean Frederic Henri de Vignon Vandevelde, geboren op 18 augustus 1892 in Djokjakarta (Nederlands Indi), zoon van Jan Frederik Hendrik de Vignon Vandevelde en Jeanne Guillemine Lugt,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Ada Jeanne de Vignon Vandevelde, geboren op 29 oktober 1920 in Fredriksborg (Denemarken),
Jeanne de Vignon Vandevelde , geboren op 9 september 1925 in Oldenfelde (bij Hamburg),
Sonja Henriette de Vignon Vandevelde, geboren op 30 december 1928 in Oegstgeest,

Jkvr. Ada Arendina Jeanette Elias overlijdt in maart 1998 in Bennekom, 100 jaar oud,
Jean Frederic Henri de Vignon Vandevelde, overlijdt op 16 mei 1929, 36 jaar oud,

Flugi van Aspermont - Elias (1920)       schema 301

Jkvr. Quinta Elias, geboren in 1903 in Zaandam, dochter van Dr. Mr. Carl Adolf Elias en Alida Arendina Jeanette Schuyt van Castricum, trouwt op 5 oktober 1926 in Amsterdam met Jhr. Carel Hendrik Christiaan Flugi van Aspermont, geboren in 1898 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Carel Hendrik Christiaan Flugi van Aspermont en Sara Adriana Petronella Gleichman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Carel Hendrik Christiaan Flugi van Aspermont is secretaris hoofdbestuur van het Rode Kruis,

Wikipedia: Flugi van Aspermont


XXVIII

Pekelharing - de Vignon Vandevelde       schema 301

Ada Jeanne de Vignon Vandevelde, geboren op 29 oktober 1920 in Fredriksborg (Denemarken), dochter van Jkvr. Ada Arendina Jeanette Elias en Jean Frederic Henri de Vignon Vandevelde, trouwt met Cornelis Johannes Pekelharing, geboren op 4 mei 1911 in Amsterdam, zoon van Mr. Dr. Cornelis Johannes Pekelharing en Johanna Wilhelmina Mauve,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend

Brusse - de Vignon Vandevelde       schema 301

Jeanne de Vignon Vandevelde, geboren op 9 september 1925 in Oldenfelde (bij Hamburg), dochter van Jkvr. Ada Arendina Jeanette Elias en Jean Frederic Henri de Vignon Vandevelde, trouwt met Jan Brusse, geboren op 25 januari 1926 in Utrecht, zoon van J.Brusse en L.M.H.M.Sol,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Brusse, overlijdt op 5 oktober 1985 jaar oud.

Brongers - de Vignon Vandevelde       schema 301

Sonja Henriette de Vignon Vandevelde, geboren op 30 december 1928 in Oegstgeest, dochter van Jkvr. Ada Arendina Jeanette Elias en Jean Frederic Henri de Vignon Vandevelde, trouwt met Egbert Douwe Brongers, geboren op 15 april 1927 in Groningen, zoon van Piebe Brongers en Gerarda Alida Strabbing,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Elias - Swezey       schema 301

Jhr. Aleid Pieter Albert Elias, geboren op 14 november 1900 in Harderwijk, zoon van Dr. Mr. Carl Adolf Elias en Alida Arendina Jeanette Schuyt van Castricum, trouwt met Dorothey Taft Swezey, geboren op 9 juni 1900 in New York,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Elias

Elias - Grothe (1928)       schema 301

Jhr. Aleid Pieter Albert Elias, geboren op 14 november 1900 in Harderwijk, zoon van Dr. Mr. Carl Adolf Elias en Alida Arendina Jeanette Schuyt van Castricum, trouwt omstreeks 1928 met Cornelia Mara Agatha Antonia Grothe, geboren op 6 november 1899 in Utrecht, dochter van Mr. Willem Theodoor Grothe en Frederique Cornelia Johanna van Hengst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Carl Adolf Elias, geboren op 25 maart 1928 in Dusseldorf,
Jkvr. Ada Frederique Elias, geboren op 6 augustus 1930 in Brentwood (Essex),

Jhr. Aleid Pieter Albert Elias, overlijdt op 22 oktober 1988 in Baarn, 87 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXVIII

Elias - Wentink (1965)       schema 301

Jhr. Carl Adolf Elias, geboren op 25 maart 1928 in Dusseldorf, zoon van Jhr. Aleid Pieter Albert Elias en Cornelia Mara Agatha Antonia Grothe, trouwt omstreeks 1965 met Mr. Emerentia Gerarda Wentink, geboren op 6 april 1940 in Pladjoe (Sumatra),
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Agneta Wendelina Elias, geboren op 4 maart 1966 in Rotterdam,
Jkvr. Alexandra Margaretha Cornelie Elias, geboren op 23 april 1967 in Rotterdam,
Jhr. Gerbrand Pieter Elias, geboren op 25 december 1970 in Naarden.

Wikipedia: Elias


XXIX

Velu - Elias       schema 301

Jkvr. Agneta Wendelina Elias, geboren op 4 maart 1966 in Rotterdam, dochter van Jhr. Carl Adolf Elias en Mr. Emerentia Gerarda Wentink, trouwt met Eric Willem Jozef Velu, geboren op 7 februari 1964 in s-Hertogenbosch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Leijs - Elias       schema 301

Jkvr. Alexandra Margaretha Cornelie Elias, geboren op 23 april 1967 in Rotterdam, dochter van Jhr. Carl Adolf Elias en Mr. Emerentia Gerarda Wentink, trouwt met Robert Martin Leijs, geboren op 16 maart 1966 in Harmelen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

de Vos van Steenwijk - Elias (1955)       schema 301

Jkvr. Ada Frederique Elias, geboren op 6 augustus 1930 in Brentwood (Essex), dochter van Jhr. Aleid Pieter Albert Elias en Cornelia Mara Agatha Antonia Grothe, trouwt omstreeks 1955 met Mr. Roelof Willem baron de Vos van Steenwijk, geboren op 1 november 1924 in Noordwijk aan Zee,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Machteld Maja barones de Vos van Steenwijk, geboren op 20 juli 1955 in den Haag,
Agnes Corinne barones de Vos van Steenwijk, geboren op 20 mei 1959 in den Haag,
Jan Arend baron de Vos van Steenwijk, geboren op 7 januari 1966 in den Haag.


XXIX

Insinger - de Vos van Steenwijk (1984)       schema 301

Machteld Maja barones de Vos van Steenwijk, geboren op 20 juli 1955 in den Haag, dochter van Jkvr. Ada Frederique Elias en Roelof Willem baron de Vos van Steenwijk, trouwt omstreeks 1984 met Mr. Edmond Per Insinger, geboren op 13 december 1953 in Utrecht, zoon van Mr. Jan Herman Odo Insinger en Machteld Sophie Henriette barones Taets van Amerongen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jan Odo Insinger, geboren op 20 november 1984 in den Haag,
Herman Odo Alwin Insinger, geboren op 24 juli 1987 in Singapore.


XXVII

Elias - Enestrom (1938)       schema 301

Jhr. Agnitus Sixtus Elias, geboren op 23 oktober 1907 in Zaandam, zoon van Jhr. Dr. Mr. Carl Adolf Elias en Alida Arendina Jeanette Schuyt van Castricum, trouwt omstreeks 1938 met Elsa Margareta Enestrom, geboren op 5 december 1911 in Stockholm,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Jan Aleid Elias, geboren op 15 augustus 1938 in Arnhem,
Jhr. Ingvar Elias, geboren op 14 april 1940 in Arnhem.

Wikipedia: Elias


XXVIII

Elias - van den Bosch (1966)       schema 301

Jhr. Jan Aleid Elias, geboren op 15 augustus 1938 in Arnhem, zoon van Jhr. Agnitus Sixtus Elias en Elsa Margareta Enestrom, trouwt omstreeks 1966 met Jkvr. Benudina Maria van den Bosch, geboren op 15 februari 1939 in Hilversum, dochter van Mr. Johannes Hendrik Otto graaf Bosch en Benudina Maria Royaards,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Benine Margaretha Elias, geboren op 19 november 1966 in den Haag,
Jkvr. Julie Alexandra Elias, geboren op 22 oktober 1968 in Hilversum,
Jhr. Jan Maurits Elias, geboren op 28 mei 1971 in Middelburg.

Wikipedia: Elias

Elias - van Panthaleon van Eck(1969)       schema 301

Jhr. Ingvar Elias, geboren op 14 april 1940 in Arnhem, zoon van Jhr. Agnitus Sixtus Elias en Elsa Margareta Enestrom, trouwt omstreeks 1969 met Jacoba Gijsberta Monica barones van Panthaleon van Eck, geboren op 23 november 1939 in Amersfoort,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Elisabeth Desiree Elias, geboren op 24 december 1969 in Amsterdam.

Wikipedia: Elias


XXVI

Braakenburg van Backum - Schuyt van Castricum (1895)       schema 301

Elise Jeanne Justine Schuyt van Castricum, geboren in 1873 in Lisse, dochter van Henri Corneille Schuyt van Castricum en Cornelia Clara Wilhelmina Schrijver, trouwt op 20 februari 1895 in Oegstgeest met Lambertus Johannes Apollonius Braakenburg van Backum, geboren in 1863 in Assendelft, zoon van David Johannes Braakenburg en Helena Gerarda Sabelis
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Richard Albert Braakenburg van Backum, geboren op 1 juli 1906 in s-Hertogenbosch.


XXVII

Braakenburg van Backum - de Menthon Bake (1940)       schema 301

Richard Albert Braakenburg van Backum, geboren op 1 juli 1906 in s-Hertogenbosch, zoon van Elise Jeanne Justine Schuyt van Castricum en Lambertus Johannes Apollonius Braakenburg van Backum, trouwt op 1 februari 1940 in den Haag per handschoen met Elisabeth Jacoba de Menthon Bake, geboren op 24 juni 1913 in s-Hertogenbosch, dochter van Catharina Bernardina van Beijma thoe Kingma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXII

van Lynden - Geelvinck (1760)       schema 301

Agatha Theodora Geelvinck, geboren op 11 maart 1739, dochter van Johanna Jacoba Graafland en Mr. Nicolaas Geelvinck trouwt op 20 april 1760 met Jhr. Dirk Wolter van Lynden, Heer van Hoevelaken, geboren op 11 maart 1733 in Utrecht, zoon van Jhr. Frans Godard van Lynden en Constantia Isabella van der Muelen,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. Francina Godardina Constantia van Lynden, geboren op 29 januari 1761 in Arnhem,
Jhr. Frans Godard Willem van Lynden, geboren op 6 juni 1764 in Arnhem, overleden op 12 oktober 1818 in Beetsterzwaag,
Jhr. Jan Elias Nicolaas van Lynden, geboren op 22 september 1766 in Arnhem,
Jkvr. Isabella Catharina Anna Jacoba van Lynden, geboren op 18 februari 1768 in Arnhem,
Jhr. Jan Carel Elias van Lynden, geboren op 23 januari 1770 in Arnhem,

Agatha Theodora Geelvinck overlijdt op 17 januari 1805 in Hanau, 65 jaar oud,
Jhr. Dirk Wolter van Lynden overlijdt op 5 juli 1770 in Hoevelaken, 37 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXIII

de Constant Rebecque de Villars - van Lynden (1782)       schema 301

Jkvr. Francina Godardina Constantia van Lynden, geboren op 29 januari 1761 in Arnhem, dochter van Agatha Theodora Geelvinck en Jhr. Dirk Wolter van Lynden trouwt op 1 juli 1782 in den Haag met Guillaume Anne baron de Constant Rebecque de Villars, heer van Villars-Mendraz, geboren op 24 april 1750 in s-Gravenhage, zoon van David Louis baron de Constant Rebecque de Villars, seigneur dHermences & Vilars-Mendraz en Anna Louise Jeanne Francoise de Seigneux,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Thierry Juste baron de Constant Rebecque de Villars, geboren op 3 maart 1786 in s-Gravenhage,

Jkvr. Francina Godardina Constantia van Lynden overlijdt op 5 april 1831 in s-Gravenhage, 70 jaar oud,
Guillaume Anne baron de Constant Rebecque de Villars overlijdt op 12 augustus 1832 in s-Gravenhage, 82 jaar oud.

Wikipedia: de Constant Rebecque


XXIV

de Constant Rebecque de Villars - van Lynden (1825)       schema 301

Thierry Juste baron de Constant Rebecque de Villars, geboren op 3 maart 1786 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Francina Godardina Constantia van Lynden en Guillaume Anne baron de Constant Rebecque de Villars trouwt op 14 oktober 1825 in kasteel Hemmen met Margaretha barones van Lynden, geboren op 22 september 1794 in Utrecht, dochter van Mr. Frans Godard baron van Lynden, 15e heer van Lynden en Margaretha Clara Munter,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Willem Anne baron de Constant Rebecque de Villars, geboren op 28 februari 1827 in s-Gravenhage,

Thierry Juste baron de Constant Rebecque de Villars overlijdt op 9 oktober 1867 in Lausanne (huize Elysee), 81 jaar oud,
Margaretha barones van Lynden overlijdt op 24 december 1840 in Kasteel Hemmen, 46 jaar oud.

Wikipedia: de Constant Rebecque


XXV

de Constant Rebecque de Villars - van Rechteren (1854)       schema 301

Willem Anne baron de Constant Rebecque de Villars, geboren op 28 februari 1827 in s-Gravenhage, zoon van Thierry Juste baron de Constant Rebecque de Villars en Margaretha barones van Lynden trouwt op 31 mei 1854 in den Haag met Emma Eugenie Frederica gravin van Rechteren, vrouwe van Ahnem, geboren op 18 september 1832 in t Loo, dochter van Jan Derk graaf van Rechteren tot Ahnem en Civile Susanne Jeanne Adolphine barones van Hardenbroek,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Justine Therese Civile barones de Constant Rebecque de Villars, geboren op 3 september 1855 in Wageningen, overleden op 14 januari 1951 in Velp, 95 jaar oud

Willem Anne baron de Constant Rebecque de Villars overlijdt op 29 november 1894 in Wageningen, 67 jaar oud,
Emma Eugenie Frederica gravin van Rechteren overlijdt op 9 februari 1907 in Wageningen, 74 jaar oud.


Justine Therese Civile barones de Constant Rebecque de Villars

Wikipedia: de Constant Rebecque


XXIII

van Lynden - Corver Hooft (1804)       schema 301

Jhr. Jan Elias Nicolaas van Lynden, heer van Hoevelaken, geboren op 22 september 1766 in Arnhem, zoon van Agatha Theodora Geelvinck en Jhr. Dirk Wolter van Lynden trouwt op 24 juni 1804 te Hoevelaken met Margaretha Johanna Henrietta Corver Hooft, geboren op 18 december 1773 in Amsterdam, dochter van Mr. Gerrit Corver Hooft, regent van 1787-1795 en Margaretha Straalman, Vrouwe van Ruwiel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Margaretha Cornelia barones van Lynden van Hoevelaken, geboren op 15 april 1805 in Amsterdam,
Jkvr. Agatha Theodora van Lynden van Hoevelaken, geboren op 24 september 1809 in Hoevelaken,

Jhr. Jan Elias Nicolaas van Lynden overlijdt op 16 januari 1841 in s Gravehage, 74 jaar oud,
Margaretha Johanna Henrietta Corver Hooft overlijdt op 16 maart 1835 in s-Gravenhage, 61 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXIV

Schimmelpenninck van der Oye - van Lynden van Hoevelaken (1834)       schema 301

Margaretha Cornelia barones van Lynden van Hoevelaken, geboren op 15 april 1805 in Amsterdam, dochter van Jhr. Jan Elias Nicolaas van Lynden en Margaretha Johanna Henrietta Corver Hooft trouwt op 20 juni 1834 in Hoevelaken met Hendrik Jan baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 27 november 1804 in Arnhem, zoon van Assueer Jacob baron Schimmelpenninck van der Oye en Henriette Assuera Charlotte Juliana Alexandrina barones van Pallandt,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Assueer Jacob baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 13 april 1835 in s-Gravenhage,
Jan Elias Nicolaas baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 12 augustus 1836 in Brummen,
Henrietta Assuera Charlotta Juliana Alexandrina barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 12 augustus 1837 in Huize Hoevelaken,
Frederik Jan baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 15 augustus 1839 in Huize Hoevelaken, overleden op 31 augustus 1878 in Ambt Doetinchem,

Margaretha Cornelia barones van Lynden van Hoevelaken overlijdt op 11 juli 1895 in huize Hoevelaken, 90 jaar oud,
Hendrik Jan baron Schimmelpenninck van der Oye overlijdt op 8 december 1844 in huize Hoevelaken, 40 jaar oud.

Wikipedia: Schimmelpenninck


XXV

Schimmelpenninck van der Oye - Alter (1867)       schema 301

Assueer Jacob baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 13 april 1835 in s-Gravenhage, zoon van Margaretha Cornelia barones van Lynden van Hoevelaken en Hendrik Jan baron Schimmelpenninck van der Oye trouwt op 12 juli 1867 in Nijkerk met Cornelia Wilhelmina Alter, geboren op 17 augustus 1840 in Utrecht, dochter van Samuel Alter en Johanna Wilhelmina Franken,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Henriette barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 27 juni 1868 in Nijkerk,
Johanna barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 9 januari 1870 in Nijkerk,
Assueer Jacob baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 17 februari 1872 in Nijkerk,
Frederika barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 12 maart 1874 in Nijkerk, overleden op 23 mei 1938 in s-Gravenhage,

Assueer Jacob baron Schimmelpenninck van der Oye, administrateur van financien Suriname/burgemeester, overlijdt op 21 augustus 1915 in Paramaribo, 80 jaar oud,
Cornelia Wilhelmina Alter overlijdt op 5 november 1922 in Zeist, 82 jaar oud.

Wikipedia: Schimmelpenninck


XXVI

Kijftenbelt - Schimmelpenninck van der Oye (1890)       schema 301

Henriette barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 27 juni 1868 in Nijkerk, dochter van Assueer Jacob baron Schimmelpenninck van der Oye en Cornelia Wilhelmina Alter trouwt op 9 september 1890 in Hilversum met Richard Willem Frans Kijftenbelt, predikant, geboren op 5 november 1865 in Soerabaja, zoon van Frederik Kijftenbelt, predikant en Cecile Helene Charlotte van Raemdonck,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Cornelia Wilhelmina Kijftenbelt, geboren in 1891 in Meester Cornelis (Java),

Henriette barones Schimmelpenninck van der Oye overlijdt op 21 maart 1936 in Nice, 67 jaar oud.

Wikipedia: Schimmelpenninck


XXVII

Holm - Kijftenbelt (1915)       schema 301

Cornelia Wilhelmina Kijftenbelt, geboren in 1891 in Meester Cornelis (Java), dochter van Henriette barones Schimmelpenninck van der Oye en Richard Willem Frans Kijftenbelt trouwt op 10 november 1915 in Zeist met Ingo Waldemar Holm, geboren in 1886 in Zeist, zoon van Waldemar Cornelius Holm en Filippine Charlotte Lieder,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Doeff - Schimmelpenninck van der Oye (1893)       schema 301

Johanna barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 9 januari 1870 in Nijkerk, dochter van Assueer Jacob baron Schimmelpenninck van der Oye en Cornelia Wilhelmina Alter trouwt op 9 maart 1893 in Zeist met Hendrik Doeff, geboren op 21 oktober 1863 in Amsterdam, zoon van Mr. Jan Willem Alexander Doeff en Anna Wilhelmina Smissaert,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hendrik Frederik Doeff, geboren op 22 november 1901 in s-Gravenhage,
Anna Marca Magdalena Doeff, geboren op 2 mei 1903 in s-Gravenhage,
Kornelis Willem Doeff, geboren op 7 mei 1906 in s-Gravenhage,

Johanna barones Schimmelpenninck van der Oye overlijdt op 16 juli 1945 in Batavia, 75 jaar oud,
Hendrik Doeff overlijdt op 16 september 1918 in Scheveningen, 54 jaar oud.


XXVII

Doeff - Chernin (1931)       schema 301

Hendrik Frederik Doeff, geboren op 22 november 1901 in s-Gravenhage, zoon van Johanna barones Schimmelpenninck van der Oye en Hendrik Doeff trouwt op 11 juli 1931 aan boord van het stoomschip George Washington met Sylvia Celia Chernin, geboren op 28 juli 1903 in Vitebsk (Rusland),
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Willem Cornelis Doeff, geboren op 17 februari 1933 in Maracaibo (Venezuela),
Hendrik Alexander Doeff, geboren op 17 maart 1933 in Maracaibo (Venezuela),
Michael Doeff, geboren op 14 juli 1939 in Pladjoe (Sumatra).

Od - Doeff (1932)       schema 301

Anna Marca Magdalena Doeff, geboren op 2 mei 1903 in s-Gravenhage, dochter van Johanna barones Schimmelpenninck van der Oye en Hendrik Doeff trouwt op 26 april 1932 in Voorburg met Mr. Marius Od, geboren op 11 november 1902 in Delft, zoon van Prof. Arend Willem Maurits Od en Anna Elisabeth Gunniing,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Marius Od, geboren op 12 maart 1934 in Amsterdam,
Arend Od, geboren op 12 februari 1936 in Amsterdam,
Henri Od, geboren op 7 december 1938 in Bussum,

Anna Marca Magdalena Doeff overlijdt op 10 december 1992 in Norg, 89 jaar oud,
Mr. Marius Od overlijdt op 12 oktober 1988 in Norg, 85 jaar oud.


XXVIII

Od - Rostedt (1960)       schema 301

Marius Od, ing, geboren op 12 maart 1934 in Amsterdam, zoon van Anna Marca Magdalena Doeff en Mr. Marius Od trouwt op 7 oktober 1960 met Anita Marjaana Rostedt, geboren op 13 november 1939 in Kouvala (Finland), dochter van Vaino Rostedt en Maikki Marjut Marjaana Aho,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Maarten Joel Od, geboren op 10 november 1962 in Helsinki,
Kai Od, geboren op 28 oktober 1964 in Helsinki,
Mirjam Od, geboren op 28 oktober 1964 in Helsinki,
Ilona Od, geboren op 17 juli 1967 in Helsinki,
Jan Od, geboren op 8 juni 1971 in Helsinki.


XXIX

Odde de Bonniot - Tuomas-Kettunen (1996)       schema 301

Maarten Joel Odde de Bonniot, geboren op 10 november 1962 in Helsinki, zoon van Marius Od, ing en Anita Marjaana Rostedt trouwt op 10 februari 1996 met Elina Tuomas-Kettunen, geboren op 26 februari 1966 in Oulu, dochter van Mr. Veli Johannes Tuomas-Kettunen en Marja-Liisa Moilanen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Justina Anna Evemia Adriana Odde de Bonniot, geboren op 23 maart 1999 in Heliinki,
Maria-Angele Juliana Minette Odde de Bonniot, geboren op 16 maart 2004 in Helsinki,
Alexandrina Aleida Mimiso Odde de Bonniot, geboren op 24 september 2005 in Helsinki,


Wikipedia: Maison Odde de Bonniot


XXVIII

Od - Wilde (1962)       schema 301

Arend Od, geboren op 12 februari 1936 in Amsterdam, zoon van Anna Marca Magdalena Doeff en Mr. Marius Od trouwt omstreeks 1962 met Margarita Amalia Alida Wilde, geboren op 27 mei 1936 in Groningen, dochter van Dr. Leo Henri Wilde en Johanna Klazina Nanninga,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Leonard Matthijs Od, geboren op 1 februari 1963 in Zaandam,
Juliette Caroline Od, geboren op 29 september 1965 in Zaandam.

Od - Mortange (1972)       schema 301

Mr. Henri Od, geboren op 7 december 1938 in Bussum, zoon van Anna Marca Magdalena Doeff en Mr. Marius Od trouwt op 21 juni 1972 met Marie Jose Claude Camille Mortange, geboren op 21 januari 1940 in Versailles, dochter van Claude Roger Marie Mortange en Gisele Marie Lamborot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1980 door echtscheiding ontbonden.

Od - Nedelec (1980)       schema 301

Mr. Henri Od, geboren op 7 december 1938 in Bussum, zoon van Anna Marca Magdalena Doeff en Mr. Marius Od hertrouwt op 25 juli 1980 in Quimper met Renee Marie Josephe Herveline Nedelec, geboren op 25 juni 1940 in Erque-Gaberic(Finisterie), dochter van Rene Jean-Marie Nedelec en Yvonne Marie Louise Bacon,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Yann Marinus Leonard Od, geboren op 24 november 1980 in Apeldoorn.


XXVII

Doeff - Vermeer (1928)       schema 301

Kornelis Willem Doeff, geboren op 7 mei 1906 in s-Gravenhage, zoon van Johanna barones Schimmelpenninck van der Oye en Hendrik Doeff trouwt omstreeks 1928 met Vroukje Cornelia Magdalena Vermeer, geboren in 1906 in Nijmegen, dochter van Johan Hendrik Christoffel Vermeer en Jenny Wilhelmina Vermeer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Hendrik Doeff, geboren op 20 november 1929 in Biindjei (Sumatra).


XXVI

Schimmelpenninck van der Oye - de Beaufort (1901)       schema 301

Assueer Jacob baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 17 februari 1872 in Nijkerk, zoon van Assueer Jacob baron Schimmelpenninck van der Oye en Cornelia Wilhelmina Alter trouwt op 18 juli 1901 in Woudenberg met Jkvr. Wilhelmina de Beaufort, geboren op 13 juli 1878 in Spa, dochter van Jhr. Johannes Bernardus de Beaufort en Jkvr. Cornelia Maria van Asch van Wijk,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Assueer Jacob baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 29 juni 1902 in Ede,
Cornelis Johan baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 6 april 1906 in Bennekom,

Assueer Jacob baron Schimmelpenninck van der Oye overlijdt op 26 juli 1945 in Lochem, 73 jaar oud,
Jkvr. Wilhelmina de Beaufort overlijdt op 17 februari 1957 in Ellecom (Huize Hofstetten), 78 jaar oud.

Wikipedia: Schimmelpenninck


XXVII

Schimmelpenninck van der Oye - Graber (1945)       schema 301

Assueer Jacob baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 29 juni 1902 in Ede, zoon van Assueer Jacob baron Schimmelpenninck van der Oye en Jkvr. Wilhelmina de Beaufort trouwt op 7 november 1945 Apeldoorn met Odetta Lina Graber, geboren op 16 oktober 1902 in Nyon (Vaud), dochter van Philippe Hermann Graber en Lina Jeanrenaud,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Schimmelpenninck van der Oye - van Limburg-Stirum (1931)       schema 301

Cornelis Johan baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 6 april 1906 in Bennekom, zoon van Assueer Jacob baron Schimmelpenninck van der Oye en Jkvr. Wilhelmina de Beaufor trouwt op 27 augustus 1931 in Arnhem met Johanna Petronella Adolphina gravin van Limburg-Stirum, geboren op 20 juli 1902 in Arnhem, dochter van Mr. Jan Pieter Adolf graaf van Limburg-Stirum en Cecilia Johanna gravin van Limburg-Stirum,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Elsabe Margareta barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 19 april 1941 in Amsterdam,
Coenraet Otto Alexander baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 17 juli 1943 in Amsterdam,
Andries Hendrik Jan baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 11 april 1945 in Amsterdam,

Cornelis Johan baron Schimmelpenninck van der Oye overlijdt op 11 februari 1987 in Arnhem, 80 jaar oud,
Johanna Petronella Adolphina gravin van Limburg-Stirum overlijdt op 26 februari 1993 in Oosterbeek, 90 jaar oud.

Wikipedia: Schimmelpenninck


XXVIII

Kalsbeek - Schimmelpenninck van der Oye (1965)       schema 301

Elsabe Margareta barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 19 april 1941 in Amsterdam, dochter van Cornelis Johan baron Schimmelpenninck van der Oye en Johanna Petronella Adolphina gravin van Limburg-Stirum trouwt op 28 december 1965 in Rheden met Dr. Johan Wilhelm Hendrik Kalsbeek, geboren op 5 april 1921 op Terschelling, zoon van Jan Kalsbeek en Gijsbertha Clasina Coene,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Schimmelpenninck van der Oye - de Jonge (1967)       schema 301

Coenraet Otto Alexander baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 17 juli 1943 in Amsterdam, zoon van Cornelis Johan baron Schimmelpenninck van der Oye en Johanna Petronella Adolphina gravin van Limburg-Stirum trouwt op 17 juli 1967 in Wassenaar met Jkvr. Joke Civile Cornelia de Jonge, geboren op 14 augustus 1941 in Wassenaar, dochter van Bonifacius Cornelis de Jonge en Pietertje Cornelia Heijnis,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Willem Anne baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 1 september 1969 in Amsterdam,
Pita Julie barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 21 apri 1971 in Velp.

Wikipedia: Schimmelpenninck

Schimmelpenninck van der Oye - van Dam van Isselt (1969)       schema 301

Andries Hendrik Jan baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 11 april 1945 in Amsterdam, zoon van Cornelis Johan baron Schimmelpenninck van der Oye en Johanna Petronella Adolphina gravin van Limburg-Stirum trouwt op 23 juni 1969 in den Haag met Cornelia Francoise Marie Josine van Dam van Isselt, geboren op 10 oktober 1946 in s-Gravenhage, dochter van Edmond Willem Pieter van Dam van Isselt en Wilhelmina Adriana Servatius,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Frederique Willemien Andrienne barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 13 januari 1977 in Utrecht,
Alexandrine Suzanne Marguerite barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 1 mei 1979 in Utrecht,
Otto Assuer Jacob baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 28 augustus 1982 in Utrecht.

Wikipedia: Schimmelpenninck


XXV

Schimmelpenninck van der Oye - van Rhemen (1862)       schema 301

Jan Elias Nicolaas baron Schimmelpenninck van der Oye, Heer van Hoevelaken, geboren op 12 augustus 1836 in Brummen, zoon van Margaretha Cornelia barones van Lynden van Hoevelaken en Hendrik Jan baron Schimmelpenninck van der Oye trouwt op 9 oktober 1862 met Adriana Sophia barones van Rhemen, geboren op 1 april 1836 in Brummen, dochter van Mr. Cornelis Herman baron van Rhemen en Rhemenshuizen en Jacoba Elisabeth barones van Tuyll van Serooskerken,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Margaretha Jacoba barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 3 april 1864 in Arnhem,
Hendrik Jan baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 27 augustus 1866 in Huize Hoevelaken, overleden op 3 oktober 1875 in s-Gravenhage,
Cornelia Hermina barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 31 augustus 1871 in Amersfoort,

Adriana Sophia barones van Rhemen overlijdt op 22 september 1874 in s-Gravenhage, 38 jaar oud.

Wikipedia: Schimmelpenninck

Schimmelpenninck van der Oye - Labouchere (1877)       schema 302

Jan Elias Nicolaas baron Schimmelpenninck van der Oye, Heer van Hoevelaken, geboren op 12 augustus 1836 in Brummen, zoon van Margaretha Cornelia barones van Lynden van Hoevelaken en Hendrik Jan baron Schimmelpenninck van der Oye hertrouwt op 17 augustus 1877 in Doorn met Gratia Labouchere, geboren op 26 september 1857 in Amsterdam, dochter van Henri Mathieu Labouchere en Cornelia Henrietta van Lennep,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Alphert baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 6 april 1880 in Bussum,
Margaretha Cornelia barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 27 maart 1882 in s-Gravenhage, overleden op 30 maart 1883 in s-Gravenhage,
Agnes barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 5 oktober 1883 in s-Gravenhage,

Jan Elias Nicolaas baron Schimmelpenninck van der Oye, Voorzitter Eerste Kamer, overlijdt op 11 april 1914 in s-Gravenhage, 77 jaar oud,
Gratia Labouchere overlijdt op 13 augustus 1914 in Utrecht, 56 jaar oud.

Wikipedia: Schimmelpenninck


XXVI

van Nagell - Schimmelpenninck van der Oye (1885)       schema 301

Margaretha Jacoba barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 3 april 1864 in Arnhem, dochter van Jan Elias Nicolaas baron Schimmelpenninck van der Oye en Adriana Sophia barones van Rhemen trouwt op 7 mei 1885 in s-Gravenhage met Seino Anne Karel baron van Nagell, geboren op 25 oktober 1856 in Lochem, zoon van Mr. Justinus Egbert Hendrik baron van Nagell en Sophia barones Schimmelpenninck van der Oye,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Hendrik Jan baron van Nagell, geboren op 29 maart 1886 in Hoevelaken,
Justine Elisabeth Henriette barones Nagell, geboren op 18 februari 1887 in Hoevelaken,
Willem Jacob Seino Alexander baron van Nagell, geboren op 22 december 1888 in Hoevelaken,
Adriana Hermina barones van Nagell, geboren op 25 juni 1890 in Warnsveld,
Elisabeth Theodora Sibylla Louisa barones van Nagell, geboren op 9 juni 1893 in Warnsveld,
Reinoud Gerard Steven baron van Nagell, geboren op 22 oktober 1896 in Warnsveld,

Margaretha Jacoba barones Schimmelpenninck van der Oye overlijdt op 9 augustus 1922 in Warnsveld, 58 jaar oud,
Seino Anne Karel baron van Nagell overlijdt op 9 juni 1924 in Brummen, 67 jaar oud.


XXVII

van Nagell - Harshagen (1932)       schema 301

Hendrik Jan baron van Nagell, geboren op 29 maart 1886 in Hoevelaken, zoon van Margaretha Jacoba barones Schimmelpenninck van der Oye en Seino Anne Karel baron van Nagell trouwt op 1 juni 1932 met Maria Catharina Johanna Harshagen, geboren op 11 mei 1903 in Amsterdam, dochter van Johan Harshagen en Maartje Kooy,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 14 november 1936 door echtscheiding ontbonden,

Maria Catharina Johanna Harshagen overlijdt op 3 juni 1991 in Eindhoven, 88 jaar oud.

van Nagell - Broers (1937)       schema 301

Hendrik Jan baron van Nagell, geboren op 29 maart 1886 in Hoevelaken, zoon van Margaretha Jacoba barones Schimmelpenninck van der Oye en Seino Anne Karel baron van Nagell hertrouwt op 23 november 1937 in Amsterdam met Johanna Hendrika Geertruida Broers, geboren op 11 december 1900 in Eefde, dochter van Johannes Broers en Dina Geertruida Catharina Hiddink,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Jan baron van Nagell overlijdt op 11 augustus 1977 in Baarn, 91 jaar oud,
Johanna Hendrika Geertruida Broers overlijdt op 3 februari 2001 in Baarn, 100 jaar oud.

XXVII

van Limburg-Stirum - van Nagell (1908)       schema 301

Justine Elisabeth Henriette barones van Nagell, geboren op 18 februari 1887 in Hoevelaken, dochter van Margaretha Jacoba barones Schimmelpenninck van der Oye en Seino Anne Karel baron van Nagell trouwt op 23 juli 1908 met Henri Francois Marie Elisa graaf van Limburg-Stirum, geboren op 12 maart 1883 in Utrecht, zoon van Mr. Daniel Adriaan graaf van Limburg-Stirum en Jkvr. Henriette Frederique Jeanne Pauline Sandberg tot Essenburg,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Daniela Adriana gravin Limburg-Stirum, geboren op 18 juli 1909 in Eefde,
Margaretha Jacoba gravin van Limburg-Stirum, geboren op 10 januari 1912 in Nijeveen,
Odilia Albertine Frederique Josine gravin van Limburg-Stirum, geboren op 13 november 1915 in Hellendoorn,
Ulbine Adrienne Elisabeth gravin van Limburg-Stirum, geboren op 23 september 1918 in Hellendoorn,

Het huwelijk wordt in 1934 te Warnsveld door echtscheiding ontbonden,

Justine Elisabeth Henriette barones van Nagell overlijdt op 5 januari 1949 in Doorn, 61 jaar oud,
Henri Francois Marie Elisa graaf van Limburg-Stirum overlijdt op 15 maart 1958 in Zutphen, 75 jaar oud.

Wikipedia: van Limburg-Stirum


XXVIII

de Geer - van Limburg-Stirum (1930)       schema 301

Daniela Adriana gravin Limburg-Stirum, geboren op 18 juli 1909 in Eefde, dochter van Justine Elisabeth Henriette barones van Nagell en Henri Francois Marie Elisa graaf van Limburg-Stirum trouwt op 7 juli 1930 met Jhr. Louis de Geer, geboren op 8 juli 1905 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Barthold Jacob de Geer en Johanna Elisabeth Everwijn,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Barthold Jacob de Geer, geboren op 1 juni 1931 in Brummen,
Jhr. Henriette Elisabeth de Geer, geboren op 21 juni 1933 in Zutphen,

Het huwelijk wordt in 1935 te Brummen door echtscheiding ontbonden,

Jhr. Louis de Geer overlijdt op 11 maart 1974 in s-Gravenhage, 68 jaar oud.

Wikipedia: de Geer

Storm van Leeuwen - van Limburg-Stirum (1936)       schema 301

Daniela Adriana gravin van Limburg-Stirum, geboren op 18 juli 1909 in Eefde, dochter van Justine Elisabeth Henriette barones van Nagell en Henri Francois Marie Elisa graaf van Limburg-Stirum hertrouwt op 10 juli 1936 in den Haag met Arnold Storm van Leeuwen, geboren op 13 november 1885 in Kampen, zoon van Daniel Marius Storm van Leeuwen en Alide Maria Catharina van Hoijtema,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Dominique Storm van Leeuwen, geboren op 24 november 1939 in s-Gravenhage,
Renaud Storm van Leeuwen, gedoopt op 19 juli 1946 in Laren (Noordhollland),

Daniela Adriana gravin van Limburg-Stirum overlijdt op 29 december 1948 in Laren (Noordhollland), 39 jaar oud,
Arnold Storm van Leeuwen overlijdt op 29 augustus 1948 in Laren (Noordhollland), 62 jaar oud.


XXIX

de Geer - Huber (1954)       schema 301

Jhr. Barthold Jacob de Geer, geboren op 1 juni 1931 in Brummen, zoon van Daniela Adriana gravin van Limburg-Stirum en Jhr. Louis de Geer trouwt op 30 oktober 1954 in Soest met Anna Mathilde Huber, geboren op 30 maart 1933 in Palembang (Sumatra), dochter van Thomas Huber en Elisabeth Henriette Clementine Schmitz,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Elisabeth Ingrid Daniela de Geer, geboren op 9 november 1955 in Soest,
Jkvr. Henriette Saskia Margaretha de Geer, geboren op 13 februari 1960 in Soest,
Jhr. Harry de Geer, geboren op 13 juni 1962 in Soest,
Jhr. Louis de Geer, geboren op 13 juni 1962 in Soest

Wikipedia: de Geer


XXX

Hoyer - de Geer (1976)       schema 301

Jkvr. Elisabeth Ingrid Daniela de Geer, geboren op 9 november 1955 in Soest, dochter van Jhr. Barthold Jacob de Geer en Anna Mathilde Huber trouwt op 20 augustus 1976 met Kurt Hoyer, geboren op 2 juni 1952 in Overbeck (Noord-Westfalen),
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1982 te Soest door echtscheiding ontbonden.

Rickert - de Geer (1982)       schema 301

Jkvr. Elisabeth Ingrid Daniela de Geer, geboren op 9 november 1955 in Soest, dochter van Jhr. Barthold Jacob de Geer en Anna Mathilde Huber hertrouwt op 25 juni 1982 in Wulfen met Rudolf Wilhelm Rickert, geboren op 5 december 1942 in Wulfen, zoon van Anton August Rickert en Maria Katharina Hummelt,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Koning - de Geer (1983)       schema 301

Jkvr. Henriette Saskia Margaretha de Geer, geboren op 13 februari 1960 in Soest, dochter van Jhr. Barthold Jacob de Geer en Anna Mathilde Huber trouwt op 29 augustus 1983 in Soest met Petrus Johannes Koning, geboren op 18 september 1958 in Hilversum, zoon van Nicolaas Cornelis Koning en Cornelia Geertruida Spaans,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Geer - de Blok (1986)       schema 301

Jhr. Harry de Geer, geboren op 13 juni 1962 in Soest, zoon van Jhr. Barthold Jacob de Geer en Anna Mathilde Huber trouwt op 30 mei 1986 in Soest met Petra Hendrika de Blok, geboren op 1 februari 1967 in Hilversum, dochter van Petrus Alphonsus Hendrikus de Blok en Aaltje Elisabeth de Man,

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Priscilla Jane de Geer, geboren op 1 december 1989 in Soest,
Jhr. Remaico Harry de Geer, geboren op 24 juni 1992 in Soest.

Wikipedia: de Geer

de Geer - Panders (1984)       schema 301

Jhr. Louis de Geer, geboren op 13 juni 1962 in Soest, zoon van Jhr. Barthold Jacob de Geer en Anna Mathilde Huber trouwt op 21 september 1984 in Baarn met Geertruida Wilhelmina Ellen Maria Panders, geboren op 17 februari 1962 in Soest, dochter van Johannes Petrus Leonardus Panders en Geertruida Schiedon,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: de Geer


XXVII

Creutz - van Nagell (1909)       schema 301

Adriana Hermina barones van Nagell, geboren op 25 juni 1890 in Warnsveld, dochter van Margaretha Jacoba barones Schimmelpenninck van der Oye en Seino Anne Karel baron van Nagell trouwt op 26 augustus 1909 in Warnsveld met Eduard Alexander Ferdinand baron Creutz, geboren op 28 februari 1880 in Bussum, zoon van Eduard Alexander Ferdinand baron Creutz en Jacqueline Paulina Thurkow,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Lily Margaretha barones Creutz, geboren op 20 mei 1910 in Ede,
Alexander Ferdinand Eduard baron Creutz, geboren op 18 januari 1913 in Amersfoort,

Adriana Hermina barones van Nagell overlijdt op 20 september 1962 in Oosterbeek, 72 jaar oud,
Eduard Alexander Ferdinand baron Creutz overlijdt op 28 februari 1965 in Oosterbeek, 85 jaar oud.


XXVIII

van Tuyll van Serooskerken - Creutz (1933)       schema 301

Lily Margaretha barones Creutz, geboren op 20 mei 1910 in Ede, dochter van Eduard Alexander Ferdinand baron Creutz en Adriana Hermina barones van Nagell trouwt op 5 september 1933 in Breda met Samuel John baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 16 november 1905 in Arnhem, zoon van Mr. Cornelis Jan baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Wilhelmina Pieternella van Eys,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Cornelis baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 14 mei 1937 in Wassenaar,
Isabella Adriana Petronella barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 25 november 1939 in Wassenaaar,
Eduard John baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 5 maart1946 in Wassenaar.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXIX

van Tuyll van Serooskerken - van Lanschot (1968)       schema 301

Jan Cornelis baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 14 mei 1937 in Wassenaar, zoon van Samuel John baron van Tuyll van Serooskerken en Lily Margaretha barones Creutz, trouwt op 20 juli 1968 met Helen Paula van Lanschot, geboren op 13 april 1943 in Hilversum, dochter van Godefridus Joannes Arthur van Lanschot en Johanna Clasina Cramer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Ina Margaretha Helen barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 4 november 1969 in Velp,
Cornelis John baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 13 juni 1973 in Naarden,

Het huwelijk wordt op 12 november 1979 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Tuyll van Serooskerken - van Rijckevorsel (1982)       schema 301

Jan Cornelis baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 14 mei 1937 in Wassenaar, zoon van Samuel John baron van Tuyll van Serooskerken en Lily Margaretha barones Creutz, hertrouwt omstreeks 1982 met Sidonie Yvonne Wilhelmina Marie van Rijckevorsel, geboren op 31 augustus 1955 in s-Gravenhage, dochter van Lambertus Antonius Augustinus Maria van Rijckevorsel en Sophia Johanna Maria van Heijst,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Constant Ferdinand Jan baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 22 februari 1983 in s-Gravenhage,
Lambert Leopold Gaspard baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 3 juli 1986 in s-Gravenhage,
Leopold Maximiliaan baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 13 augustus 1989 in s-Gravenhage.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXX

Stades - van Tuyll van Serooskerken ( )       schema 301

Ina Margaretha Helen barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 4 november 1969 in Velp, dochter van Jan Cornelis baron van Tuyll van Serooskerken en Helen Paula van Lanschot, trouwt met Philip Stades,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Floris Stades,
Olivier Stades,
Alix Helena Elisabeth Stades, geboren op 16 juni 2004 in s-Gravenhage.


XXIX

van Riemsdijk - van Tuyll van Serooskerken (1964)       schema 301

Isabella Adriana Petronella barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 25 november 1939 in Wassenaar, dochter van Samuel John baron van Tuyll van Serooskerken en Lily Margaretha barones Creutz, trouwt op 5 september 1964 in den Haag met Jhr. Adriaan Willem Gerrit van Riemsdijk, geboren op 4 april 1937 in Bentveld, zoon van Jhr. Ir. Barthold Willem Floris van Riemsdijk en Jkvr. Nancy Leopoldine Marie van Limburg-Stirum,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Lily Henriette van Riemsdijk, geboren op 22 juni 1965 in s-Gravenhage,
Jhr. Barthold Willem Floris van Riemsdijk, geboren op 7 november 1966 in s-Gravenhage.

van Tuyll van Serooskerken - Apap (1978)       schema 301

Eduard John baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 5 maart 1946 in Wassenaar, zoon van Samuel John baron van Tuyll van Serooskerken en Lily Margaretha barones Creutz, trouwt op 21 juli 1978 met Vincenza Apap, geboren op 14 december 1951 in Lija (Malta), , dochter van Carmel Apap en Carmela Fenech,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Claire Monique barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 17 februari 1981 in s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt in 1984 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVIII

Creutz - Dorre (1942)       schema 301

Alexander Ferdinand Eduard baron Creutz, geboren op 18 januari 1913 in Amersfoort, zoon van Eduard Alexander Ferdinand baron Creutz en Adriana Hermina barones van Nagell trouwt op 9 maart 1942 op Sumatra met Louise Dorre, geboren op 6 juli 1917 in Gouda, dochter van Jacobus Dorre en Hermina Nieuwenhuijs,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Lars Peter Alexander baron Creutz, geboren op 10 december 1947 in Amersfoort, overleden op 14 maart 1948 in Amersfoort,
Alexandra Louise barones Creutz, geboren op 3 december 1949 in Bindjei (Sumatra),
Madelon barones Creutz, geboren op 12 januari 1952 in Bindjei (Sumatra),

Louise Dorre overlijdt op 17 augustus 1982 in Amersfoort, 68 jaar oud.


XXIX

Fuld - Creutz (1979)       schema 301

Alexandra Louise barones Creutz, geboren op 3 december 1949 in Bindjei (Sumatra), dochter van Alexander Ferdinand Eduard baron Creutz en Louise Dorre trouwt op 21 september 1979 in Zeist met Robert Edgar Fuld, geboren op 8 maart 1949 op Curacao, zoon van Robert Edgar Fuld en Sophia Christine Serle,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Thesingh - Creutz (1974)       schema 301

Madelon barones Creutz, geboren op 12 januari 1952 in Bindjei (Sumatra), dochter van Alexander Ferdinand Eduard baron Creutz en Louise Dorre trouwt op 13 september 1974 in Amersfoort met Jan Hendrik Thesingh, geboren op 10 mei 1948 in Weymouth, zoon van Jacobus Helenus Thesingh en Ruby Yvonne Parker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

de Roo - van Nagell (1913)       schema 301

Elisabeth Theodora Sibyilla Louisa barones van Nagell, geboren op 9 juni 1893 in Warnsveld, dochter van Margaretha Jacoba barones Schimmelpenninck van der Oye en Seino Anne Karel baron van Nagell trouwt op 17 april 1913 in Warnsveld met Henri Bernard Francois Jacob de Roo, geboren in 1886 in Dordrecht, zoon van Henrij Boudewijn de Roo, Heer van Westmaas en Greup en Jkvr. Wilhelmina Bartholina Maria van den Santheuvel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Elisabeth Theodora Sibyilla Louisa barones van Nagell overlijdt op 21 oktober 1971 in Velp, 78 jaar oud,
Henri Bernard Francois Jacob de Roo overlijdt op 22 juli 1945 in Rheden, 58 of 59 jaar oud.

van Nagell - Martini Buys (1952)       schema 301

Reinoud Gerard Steven baron van Nagell, Heer van Rhemenhuizen, geboren op 22 oktober 1896 in Warnsveld, zoon van Margaretha Jacoba barones Schimmelpenninck van der Oye en Seino Anne Karel baron van Nagell trouwt op 30 december 1952 met Jkvr. Magdalena Ferdinanda Maria Martini Buys, geboren op 20 januari 1909 in Rotterdam, dochter van Jhr. Antonie Adriaan Martini Buys, Heer van Loenersloot, Oucooop en Ter Aa en Catharina Petronella Gerarda Bicker Caarten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Reinoud Gerard Steven baron van Nagell overlijdt op 5 maart 1968 in Utrecht, 71 jaar oud,
Jkvr. Magdalena Ferdinanda Maria Martini Buys overlijdt op 16 maart 1997 in Doorn, 88 jaar oud.


XXVI

Schimmelpenninck van der Oye - Huyssen van Kattendijke (1905)       schema 302

Alphert baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 6 april 1880 in Bussum, zoon van Gratia Labouchere en Jan Elias Nicolaas baron Schimmelpenninck van der Oye, trouwt op 11 mei 1905 met Jkvr. Henriette Frederique Suzanne Huyssen van Kattendijke, geboren op 5 novermber 1882 in Arnhem, dochter van Frederick Hendrick Huyssen van Kattendijke en Elisabeth Hermina Cornelia Luden,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Elisabeth Hermina Cornelia barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 6 maart 1906 in Utrecht,
Agnes Margaretha barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 20 augustus 1908 in Utrecht,
Gratia Maria Margaretha barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 10 mei 1912 in Utrecht,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding,

Alphert baron Schimmelpenninck van der Oye, overlijdt op 30 april 1943 in Baarn, 63 jaar oud,
Jkvr. Henriette Frederique Suzanne Huyssen van Kattendijke, overlijdt op 24 februari 1956 in s-Gravenhage, 73 jaar oud.

Wikipedia: Schimmelpenninck

Schimmelpenninck van der Oye - van Lennep (1930)       schema 302

Alphert baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 6 april 1880 in Bussum, zoon van Gratia Labouchere en Jan Elias Nicolaas baron Schimmelpenninck van der Oye, hertrouwt op 8 juli 1930 in Overveen met Minette Adrienne van Lennep, geboren op 21 mei 1892 in Soerabaja, dochter van Robbert van Lennep en Adrienne Minette Lucassen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Sander baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 15 oktober 1931 in Bloemendaal,

Alphert baron Schimmelpenninck van der Oye, overlijdt op 30 april 1943 in Baarn, 63 jaar oud,
Minette Adrienne van Lennep, overlijdt op 29 mei 1975 in Haarlem, 83 jaar oud.

Wikipedia: Schimmelpenninck


XXVII

Prisse - Schimmelpenninck van der Oye (1936)       schema 302

Elisabeth Hermina Cornelia barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 6 maart 1906 in Utrecht, dochter van Alphert baron Schimmelpenninck van der Oye en Jkvr. Henriette Frederique Suzanne Huyssen van Kattendijke, trouwt op 2 juli 1936 in Doorn met Ir. Ernest Othon Edouard baron Prisse, geboren op 17 januari 1900 in Schaarbeek (Brussel), zoon van Edouard Pierre baron Prisse en Cornelie Wilhelmine gravin van Limburg Stirum,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gratia barones Prisse, geboren in 1937,
Edouard baron Prisse, geboren in 1942,

Ir. Ernest Othon Edouard baron Prisse, overlijdt op 18 augustus 1982 in Amsterdam, 82 jaar oud.

Wikipedia: Prisse


XXVIII

Prisse - Donker (1967)       schema 302

Edouard baron Prisse, geboren in 1942, zoon van Elisabeth Hermina Cornelia barones Schimmelpenninck van der Oye en Ir. Ernest Othon Edouard baron Prisse, trouwt in 1967 met Louise Donker, geboren in 1942,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Thesa Prisse, geboren in 1968 ,
Jkvr. Caroline Prisse, geboren in 1969,
Jhr. Florent Prisse, geboren in 1972,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding.

Wikipedia: Prisse

Prisse - van Tuyll van Serooskerken (1989)       schema 302

Edouard baron Prisse, geboren in 1942, zoon van Elisabeth Hermina Cornelia barones Schimmelpenninck van der Oye en Ir. Ernest Othon Edouard baron Prisse, hertrouwt in 1989 met Isabelle Rolande van Tuyll van Serooskerken, , geboren op 28 november 1955 in Velp, dochter van Mr. Hendrik Nicolaas Cornelis baron van Tuyll van Serooskerken en Micheline Marguerite Henriette Mathilde Halewyck de Heusch,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Prisse


XXVII

van Beeck Calkoen - Prisse (1943)       schema 302

Agnes Margaretha barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 20 augustus 1908 in Utrecht, dochter van Alphert baron Schimmelpenninck van der Oye en Jkvr. Henriette Frederique Suzanne Huyssen van Kattendijke, trouwt op 15 september 1943 in Doorn met Jhr. Mr. Frans Jabes van Beeck Calkoen, geboren op 28 april 1905 in Bunnik, zoon van Jhr. Mr. Willem Jabes van Beeck Calkoen en Jkvr. Adrienne Johanna Margaretha Repelaar,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Angelique van Beeck Calkoen, geboren in 1944 ,
Jhr. Alphert Willem Jabes van Beeck Calkoen, geboren op 4 januari 1946 in Ouderkerk aan de IJssel,
Jkvr. Clara Agnes van Beeck Calkoen, geboren op 4 januari 1946 in Ouderkerk aan de IJssel,
Jhr. Philip Jan van Beeck Calkoen, geboren op 26 augustus 1948 in Baarn.

Wikipedia: Calkoen


XXVIII

Matt - van Beeck Calkoen ( )       schema 302

Jkvr. Angelique van Beeck Calkoen, geboren in 1944, dochter van Agnes Margaretha barones Schimmelpenninck van der Oye en Jhr. Mr. Frans Jabes van Beeck Calkoen, trouwt met Gerold Matt, geboren in 1945,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Beeck Calkoen - van Dam van Isselt (1974)       schema 302

Jhr. Mr. Alphert Willem Jabes van Beeck Calkoen, geboren op 4 januari 1946 in Ouderkerk aan de IJssel, zoon van Agnes Margaretha barones Schimmelpenninck van der Oye en Jhr. Mr. Frans Jabes van Beeck Calkoen, trouwt op 4 juni 1974 in s-Gravenhage met Louise Elise van Dam van Isselt, geboren op 22 februari 1948 in s-Gravenhage, dochter van Edmond Willem Pieter van Dam van Isselt en Wilhelmina Adriana Servatius,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Albert Frederik Jabes van Beeck Calkoen, geboren op 11 juni 1976 in Dongen,
Jhr. Anna Nienke Agnes Margaretha van Beeck Calkoen, geboren op 27 augustus 1978 in Dongen ,
Jkvr. Ernestine van Beeck Calkoen, geboren in 1986.

Wikipedia: Calkoen

op ten Noort - van Beeck Calkoen (1970)       schema 302

Jkvr. Clara Agnes van Beeck Calkoen, geboren op 4 januari 1946 in Ouderkerk aan de IJssel, dochter van Agnes Margaretha barones Schimmelpenninck van der Oye en Jhr. Mr. Frans Jabes van Beeck Calkoen, trouwt op 7 maart 1970 met Jhr. Ir. Ferrand Jan op ten Noort, geboren op 26 juli 1945 in Heerlen, zoon van Jhr. Ir. Leendert Hendrik op ten Noort en Martine Henriette Hudig,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1974 ontbonden door echtscheiding.

van Beeck Calkoen - Reuss (1980)       schema 302

Jhr. Philip Jan van Beeck Calkoen, geboren op 26 augustus 1948 in Baarn, zoon van Agnes Margaretha barones Schimmelpenninck van der Oye en Jhr. Mr. Frans Jabes van Beeck Calkoen, trouwt in 1980 met Cornelia Reuss, geboren in 1952,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Inge van van Beeck Calkoen, geboren 1981,
Jkvr. Eveline van Beeck Calkoen, geboren in 1983,
Jkvr. Hester van Beeck Calkoen, geboren in 1985.

Wikipedia: Calkoen


XXVII

van den Bergh - Schimmelpenninck van der Oye (1939)       schema 302

Gratia Maria Margaretha barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 10 mei 1912 in Utrecht, dochter van Alphert baron Schimmelpenninck van der Oye en Jkvr. Henriette Frederique Suzanne Huyssen van Kattendijke, trouwt op 11 februari 1939 met Henri van den Bergh, geboren op 14 augustus 1905 in Rotterdam, zoon van Henri van den Bergh en Henriette Margaretha Ornstein,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Marie Luise van den Bergh, geboren in 1940,
Adriaan van den Bergh, geboren in 1942,
Stephanie van den Bergh, geboren in 1944,

Het huwelijk wordt in 1971 ontbonden door echtscheiding.


XXVII

Schimmelpenninck van der Oye - de Pestchansky (1956)       schema 302

Sander baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 15 oktober 1931 in Bloemendaal, zoon van Alphert baron Schimmelpenninck van der Oye en Minette Adrienne van Lennep, trouwt op 3 maart 1956 in Lawrence/USA met Tatiana Louise de Pestchansky, geboren op 18 juli 1933 in Parijs, dochter van Constantijn de Pestchansky en Jeanne Henriette Mercedes Lembrez,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

David Hendrik baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 2 mei 1957 in Montreal (Canada),
Esmee Adrienne barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 1 augustus 1958 in Soesterberg,
Catherine Laurence barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 25 december 1965 in Rotterdam,
Nicholas Daniel baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 18 juni 1968 in New Rochelle.

Wikipedia: Schimmelpenninck


XXVI

van Reigersberg Versluys - Schimmelpenninck van der Oye (1906)       schema 302

Agnes barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 5 oktober 1883 in s-Gravenhage, dochter van Gratia Labouchere en Jan Elias Nicolaas baron Schimmelpenninck van der Oye, trouwt op 12 mei 1906 in Hoevelaken met Jhr. Hugo Adriaan van Reigersberg Versluys, geboren op 21 december 1873 in Zutphen, zoon van Jhr. Hugo van Reigersberg Versluys en Anna Adriana Sophia Wijckerheld Bisdom,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Agnes barones Schimmelpenninck van der Oye, overlijdt op 28 december 1945 in Rheden, 62 jaar oud.


XXV

Kijftenbelt - Schimmelpenninck van der Oye (1891)       schema 301

Henrietta Assuera Charlotta Juliana Alexandrina barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 12 augustus 1837 in Huize Hoevelaken, dochter van Margaretha Cornelia barones van Lynden van Hoevelaken en Hendrik Jan baron Schimmelpenninck van der Oye trouwt op 27 april 1891 in Huize Hoevelaken met Frederik Kijftenbelt, geboren op 2 maart 1835 in Eibergen, zoon van Richard Kijftenbelt en Grietje Schippers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Henrietta Assuera Charlotta Juliana Alexandrina barones Schimmelpenninck van der Oye, overlijdt op 24 augustus 1914 in Hoevelaken (huize Weldam), 77 jaar oud,
Frederik Kijftenbelt overlijdt op 13 augustus 1908 in Hoevelaken (huize Weldam), 73 jaar oud.


XXIV

Sirtema van Grovestins - van Lynden van Hoevelaken (1839)       schema 302

Jkvr. Agatha Theodora van Lynden van Hoevelaken, geboren op 24 september 1809 in Hoevelaken, dochter van Jhr. Jan Elias Nicolaas van Lynden en Margaretha Johanna Henrietta Corver Hooft trouwt op 6 april 1838 in Hoevelaken met Joseph Gustate Adolphe baron van Sirtema van Grovestins, geboren op 17 mei 1801 in Brussel, zoon van Mr. Lodewijk Douwe baron van Sirtema van Grovestins en Caroline Frederique Louise Otteline van Bylandt,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Louis Idzard Douwe baron Sirtema van Grovestins, geboren op 4 januari 1841 in Apeldoorn,
Jan Elias Nicolaas baron Sirtema van Grovestins, geboren op 23 januari 1842 in Apeldoorn,

Jkvr. Agatha Theodora van Lynden van Hoevelaken overlijdt op 18 december 1854 in s-Gravenhage, 45 jaar oud,
Joseph Gustate Adolphe baron van Sirtema van Grovestins overlijdt op 10 november 1846 in Lyon, 45 jaar oud.


XXV

Sirtema van Grovestins - van Zuylen van Nijevelt (1866)       schema 302

Louis Idzard Douwe baron Sirtema van Grovestins, geboren op 4 januari 1841 in Apeldoorn, zoon van Jkvr. Agatha Theodora van Lynden van Hoevelaken en Joseph Gustate Adolphe baron van Sirtema van Grovestins trouwt op 24 mei 1866 in den Haag met Johanna Henriette Francina barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 27 augustus 1844 in Gorssel, dochter van Mr. Jacob Pieter Pompejus baron van Zuylen van Nijevelt en Francoise Wilhelmina Marie Schas,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jan Jacob Gustaaf Adolf baron Sirtema van Grovestins, geboren op 23 mei 1867 in s-Gravenhage, overleden op 26 augustus 1928 in Parijs,
Francoise Marie Agathe barones Sirtema van Grovestins, geboren op 25 juni 1869 in s-Gravenhage, overleden op 21 augustus 1871 in Rheden,

Louis Idzard Douwe baron Sirtema van Grovestins overlijdt op 28 september 1869 in Interlaken, 28 jaar oud,
Johanna Henriette Francina barones van Zuylen van Nijevelt overlijdt op 12 april 1914 in s-Gravenhage, 69 jaar oud.

Sirtema van Grovestins - van Hardenbroek (1884)       schema 302

Jan Elias Nicolaas baron Sirtema van Grovestins, geboren op 23 januari 1842 in Apeldoorn, zoon van Jkvr. Agatha Theodora van Lynden van Hoevelaken en Joseph Gustate Adolphe baron van Sirtema van Grovestins trouwt op 26 juni 1884 in den Haag met barones Jeanne Adolphine Louise van Hardenbroek, geboren op 10 november 1864 in s-Gravenhage, dochter van Karel Jan Gijsbert baron van Hardenbroek en Johanna Louise Huydecoper,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Agatha Louisa barones Sirtema van Grovestins, geboren op 25 september 1885 in s-Gravenhage, overleden op 30 maart 1972 in s-Gravenhage,
Marie Civile barones Sirtema van Grovestins, geboren op 27 januari 1891 in s-Gravenhage,
Idzard Louis Douwe baron Sirtema van Grovestins, geboren op 22 januari 1893 in s-Gravenhage,

Jan Elias Nicolaas baron Sirtema van Grovestins overlijdt op 8 maart 1919 in s-Gravenhage, 77 jaar oud,
Jeanne Adolphine Louise barones van Hardenbroek overlijdt op 20 november 1944 in s-Gravenhage, 80 jaar oud.


XXVI

Taets van Amerongen - Sirtema van Grovestins (1918)       schema 302

Marie Civile barones Sirtema van Grovestins, geboren op 27 januari 1891 in s-Gravenhage, dochter van Jan Elias Nicolaas baron Sirtema van Grovestins en Jeanne Adolphine Louise barones van Hardenbroek trouwt op 23 mei 1918 in den Haag met Maximiliaan Jacob Leonard baron Taets van Amerongen, geboren op op 5 september 1882 in Renswoude, zoon van Jan Karel baron Taets van Amerongen en Louise Henriette van Eeghen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen, geboren op 26 november 1923 in Renswoude,

Marie Civile barones Sirtema van Grovestins overlijdt op 19 oktober 1971 in Utrecht, 80 jaar oud,
Maximiliaan Jacob Leonard baron Taets van Amerongen overlijdt op 7 december 1958 in Amersfoort, 76 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen

Sirtema van Grovestins - Bentinck (1924)       schema 302

Idzard Louis Douwe baron Sirtema van Grovestins, geboren op 22 januari 1893 in s-Gravenhage, zoon van Jan Elias Nicolaas baron Sirtema van Grovestins en Jeanne Adolphine Louise barones van Hardenbroek trouwt op 20 mei 1924 met Henriette Adele barones Bentinck, geboren op 12 juni 1904 in Olst (Huize Klein Hoenlo), dochter van Mr. Anne Gerard Wolter baron Bentinck en Jacoba Ursula Philipse,
Uit dit huwelijk is zijn twee kinderen bekend,

Jan Gustaaf Adolf baron Sirtema van Grovestins, geboren op 29 augutus 1925 in s-Gravenhage,
Jacoba Ursula barones Sirtema van Grovestins, geboren op 29 oktober 1927 in s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt in 1934 in Raalte door echtscheiding ontbonden,

Idzard Louis Douwe baron Sirtema van Grovestins overlijdt op 19 oktober 1971 in Utrecht, 80 jaar oud,
Henriette Adele barones Bentinck overlijdt op 7 december 1958 in Amersfoort, 76 jaar oud.


XXVII

Sirtema van Grovestins - Hasseleij Kirchner (1965)       schema 302

Jan Gustaaf Adolf baron Sirtema van Grovestins, geboren op 29 augutus 1925 in s-Gravenhage, zoon van Idzard Louis Douwe baron Sirtema van Grovestins en Henriette Adele barones Bentinck trouwt op 8 mei 1965 in Baarn met Louise Wilhelmina Margaretha Hasseleij Kirchner, geboren op 3 oktober 1939 in Baarn, dochter van Heinrich Julius Hasseleij Kirchner en Wilhelmina Maria Theodora barones van Ittersum,
Uit dit huwelijk is zijn drie kinderen bekend,

Feyoena Julie Theodora barones Sirtema van Grovestins, geboren op 3 mei 1969 in Amsterdam,
Adelaide Agathe barones Sirtema van Grovestins, geboren op 27 oktober 1970 in Baarn,
Idzard Wybe Justus baron Sirtema van Grovestins, geboren op 27 maart 1972 in Amsterdam,

van Eeghen - Sirtema van Grovestins (1958)       schema 302

Jacoba Ursula barones Sirtema van Grovestins, geboren op 29 oktober 1927 in s-Gravenhage, dochter van Idzard Louis Douwe baron Sirtema van Grovestins en Henriette Adele barones Bentinck trouwt op 6 november 1958 met Mr. Constant van Eeghen, geboren op 6 december 1924 in Amsterdam, zoon van Henri Louis van Eeghen en Jkvr. Catharina Margaretha Boreel,
Uit dit huwelijk is zijn twee kinderen bekend,

Idzard Lodewijk van Eeghen, geboren op 28 september 1960 in Amsterdam,
Henriette Eleonora van Eeghen, geboren op 12 februari 1962 in Amsterdam,

Het huwelijk wordt in 1965 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van Eeghen

Rell - Sirtema van Grovestins (1986)       schema 302

Jacoba Ursula barones Sirtema van Grovestins, geboren op 29 oktober 1927 in s-Gravenhage, dochter van Idzard Louis Douwe baron Sirtema van Grovestins en Henriette Adele barones Bentinck hertrouwt op 24 juli 1986 in Ommen met Jhr. Mr. Eric Willem Rell, geboren op 8 juli 1908 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Dr. Willem Rell en Catharina Elizabeth Boudewina barones Sloet van Oldruitenborgh,
Uit dit huwelijk is zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Rell


XXIII

de Constant Rebecque - van Lynden (1798)       schema 303

Jkvr. Isabella Catharina Anna Jacoba van Lynden, geboren op 18 februari 1768 in Arnhem, dochter van Agatha Theodora Geelvinck en Jhr. Dirk Wolter van Lynden trouwt op 29 april 1798 in Braunschweig met Jean Victor baron de Constant Rebecque, geboren op 22 september 1773 in Geneve, zoon van Francois Marie Samuel dHermenche Constant Rebecque en Louise Catherine Gallatin,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Charles Theodore Jean baron de Constant Rebecque, geboren op 16 september 1805 in Berlijn,
Louise Isabelle barones de Constant Rebecque, geboren op 11 april 1809 in Berlijn,

Jkvr. Isabella Catharina Anna Jacoba van Lynden overlijdt op 13 juli 1836 in s-Gravenhage, 68 jaar oud,
Jean Victor baron de Constant Rebecque overlijdt op 12 juni 1850 in Silesia (kasteel Schonfeld), 76 jaar oud.

Wikipedia: de Constant Rebecque


XXIV

de Constant Rebecque - dAblaing van Giessenburg (1832)       schema 303

Mr. Charles Theodore Jean baron de Constant Rebecque, geboren op 16 september 1805 in Berlijn, zoon van Jkvr. Isabella Catharina Anna Jacoba van Lynden en Jean Victor baron de Constant Rebecque trouwt op 12 oktober 1832 in Hoevelaken met Juliana Frederica barones dAblaing van Giessenburg, geboren op 19 april 1807 in Amsterdam, dochter van Johan Daniel Cornelis Carel Wilhelm baron dAblaing van Giessenburg lid Ridderschap, lid Provinciale Staten van Utrecht en Henriette Elisabeth Corver Hooft,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jan Daniel Cornelis Carel Willem baron de Constant Rebecque, geboren op 9 april 1841 in s-Gravenhage,

Mr. Charles Theodore Jean baron de Constant Rebecque overlijdt op 17 september 1870 in Loosduinen (Huize Leijenburg), 65 jaar oud,
Juliana Frederica barones dAblaing van Giessenburg overlijdt in april 1879 in Amsterdam, 71 of 72 jaar oud.

Wikipedia: de Constant Rebecque

von Puckler - de Constant Rebecque (1833)       schema 303

Louise Isabelle barones de Constant Rebecque, geboren op 11 april 1809 in Berlijn, dochter van Jkvr. Isabella Catharina Anna Jacoba van Lynden en Jean Victor baron de Constant Rebecque trouwt op 29 mei 1833 in den Haag met Sylvius Wilhelm Karl Heinrich graaf von Puckler, vrijheer van Groditz, geboren op 24 augustus 1800 in Muscau/Silesie, zoon van August Heinrich graaf von Puckler, vrijheer von Groditz en Charlotte Sophia Rahel von Kracht,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Louise Isabelle barones de Constant Rebecque overlijdt op 29 december 1852 in kasteel Schonfeld, Silesia, 43 jaar oud,
Sylvius Wilhelm Karl Heinrich graaf von Puckler overlijdt op 13maart 1859 in kasteel Schonfeld, Silesia, 58 jaar oud.


XXV

de Constant Rebecque - Hora Siccama (1869)       schema 303

Mr. Jan Daniel Cornelis Carel Willem baron de Constant Rebecque, geboren op 9 april 1841 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Charles Theodore Jean baron de Constant Rebecque en Juliana Frederica barones dAblaing van Giessenburg trouwt op 16 december 1869 in Loosduinen met Jkvr. Henriettte Sara Hora Siccama, geboren op 5 juli 1844 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Otto Willem Hora Siccama en Jkvr. Petronella Anna Maria Catharina van Capellen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Petronella Sara Maria Dulcis barones de Constant Rebecque, geboren op 11 oktober 1870 in Loosduinen, overleden op 19 november 1951 in Rome, 81 jaar oud,
Victor Carel Henri Jan baron de Constant Rebecque, geboren op 9 februari 1874 in Corsier-Vevey/Vaud,
Idzardina Juliana Frederika barones de Constant Rebecque, geboren op 21 november 1877 in Loosduinen,

Mr. Jan Daniel Cornelis Carel Willem baron de Constant Rebecque overlijdt op 14 februari 1893 in s-Gravenhage (Huize Groenhoven), 51 jaar oud,
Jkvr. Henriettte Sara Hora Siccama overlijdt op 3 april 1924 in Ulvenhout, 79 jaar oud.

Wikipedia: de Constant Rebecque


XXVI

de Constant Rebecque - Ghislaine van Zuylen van Nijevelt (1913)       schema 303

Victor Carel Henri Jan baron de Constant Rebecque, geboren op 9 februari 1874 in Corsier-Vevey/Vaud, zoon van Mr. Jan Daniel Cornelis Carel Willem baron de Constant Rebecque en Jkvr. Henriettte Sara Hora Siccama trouwt op 31 maart 1913 in Brussel met Frederica Stephanie Charlotte Leonie Marie Ghislaine barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 15 september 1888 in Namen, dochter van Felix Etienne Charles Leon Marie Joseph Ghislaine baron van Zuylen van Nijevelt en Charlotte Anne Maria Johanna Cuypers,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Marie Henriette Frederique Charlotta barones de Constant Rebecque, geboren op 15 oktober 1915 in Ginneken,
Jan Willem Idzard baron de Constant Rebecque, geboren op 3 juni 1927 in Ginneken,

Victor Carel Henri Jan baron de Constant Rebecque overlijdt op 18 januari 1952 in Breda, 77 jaar oud,
Frederica Stephanie Charlotte Leonie Marie Ghislaine barones van Zuylen van Nijevelt overlijdt 24 februari 1989 in Breda, 100 jaar oud.

Wikipedia: de Constant Rebecque

Dumonceau - de Constant Rebecque (1900)       schema 303

Idzardina Juliana Frederika barones de Constant Rebecque, geboren op 21 november 1877 in Loosduinen, dochter van Mr. Jan Daniel Cornelis Carel Willem baron de Constant Rebecque en Jkvr. Henriettte Sara Hora Siccama trouwt op 31 juli 1900 in den Haag met Joseph Henri Felix graaf Dumonceau, geboren op 22 augustus 1859 in s-Gravenhage, zoon van Charles Henri Felix graaf Dumonceau en Sophie Felicie Aimee de Forestier,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Idzardina Juliana Frederika barones de Constant Rebecque overlijdt op 1 januari 1958 in Ede, 80 jaar oud,
Joseph Henri Felix graaf Dumonceau overlijdt op 28 juni 1952 in Ede, 92 jaar oud.


XXVII

de Constant Rebecque - van Meeuwen (1964)       schema 303

Jan Willem Idzard baron de Constant Rebecque, geboren op 3 juni 1927 in Ginneken, zoon van Victor Carel Henri Jan baron de Constant Rebecque en Frederica Stephanie Charlotte Leonie Marie Ghislaine barones van Zuylen van Nijevelt trouwt op 25 september 1964 in Ulestraten met Jkvr. Marie Henriette Christine van Meeuwen, geboren op 1 juli 1929 in s-Hertogenbosch, dochter van Jhr. Mr. Pieter Godfried Marie van Meeuwen en Louise Augusta Johanna Maria van Lanschot,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Jan Victor Idzard Marie de Constant Rebecque, geboren op 7 juli 1965 in Breda,
Willem Daniel Jan Marie baron de Constant Rebecque, geboren op 30 september 1967 in Breda,

Jan Willem Idzard baron de Constant Rebecque overlijdt op 1 maart 1991 in Breda, 63 jaar oud.

Wikipedia: de Constant Rebecque


XXIII

van Lynden - van Pabst (1804)       schema 303

Jkvr. Antonia Margaretha Jacoba van Pabst, geboren op 7 april 1776 in Amsterdam, dochter van Sara Agatha barones Hop en Jhr. Johan Maurits van Pabst, trouwt op 23 mei 1804 in Emmerik met Jan Carel Elias graaf van Lynden, geboren op 23 januari 1770 in Arnhem, zoon van Dirk Wolter graaf van Lynden, Heer van Hoevelaken en Agatha Theodora Geelvinck,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Johan Maurits graaf van Lynden, geboren op 25 april 1807 in Emmerik,
Rudolph Willem graaf van Lynden, geboren op 8 december 1808 in Emmerik,
Dirk Wolter Jacob Carel baron van Lynden, geboren op 2 december 1813 in Wageningen en op 24 mei 1852 in Koepang (Nederlands Oostindi) overleden,
Jacoba Agatha Agneta barones van Lynden, geboren op 27 maart 1815 in Arnhem en op 24 maart 1897 in Zeist overleden,

Jkvr. Antonia Margaretha Jacoba van Pabst overlijdt op 29 maart 1815 in Arnhem, 38 jaar oud,
Jan Carel Elias graaf van Lynden, staatsraad, overlijdt op 31 juli 1825 in Arnhem, 46 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXIV

van Lynden - Singendonck (1834)       schema 303

Johan Maurits graaf van Lynden, geboren op 25 april 1807 in Emmerik, zoon van Jan Carel Elias graaf van Lynden en Jkvr. Antonia Margaretha Jacoba van Pabst, trouwt op 27 juni 1834 Amersfoort met Elisabeth Susanna Singendonck, geboren op 19 maart 1811 in Utrecht, dochter van Henry Singendonck en Egberta Angelique Falck,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Amelie Angelique Wilhelmina Isabelle Susanne barones van Lynden, geboren op 30 maart 1835 in Utrecht en op 3 oktobr 1835 in Utrecht overleden,
Agnita Agnetha Jacoba barones van Lynden, geboren op 24 maart 1836 in Utrecht en op 4 december 1929 in Kaiserswerth (Rheinland)overleden,
Jan Carel Elias graaf van Lynden, geboren op 17 februari 1837 in de Bilt,
Henriette Angilique Susanne barones van Lynden, geboren op 4 april 1839 in Utrecht,
Sara Agatha barones van Lynden, geboren op 1 juni 1842 in s-Gravenhage,
Amelia Elisabeth barones van Lynden, geboren op 12 augustus 1845 in s-Gravenhage en op 20 augustus 1870 in Utrecht overleden,
Hendrik Willem Wouter baron van Lynden, geboren op 23 juni 1849 in s-Gravenhage en op 28 december 1877 in Setaloes (Madioen) overleden,

Johan Maurits graaf van Lynden overlijdt op 22 augustus 1864 in Cleve, 57 jaar oud,
Elisabeth Susanna Singendonck, overlijdt op 22 maart 1879 in s-Gravenhage, 68 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXV

van Lynden - van Pallandt (1861)       schema 303

Jan Carel Elias graaf van Lynden, geboren op 17 februari 1837 in de Bilt, zoon van Johan Maurits graaf van Lynden en Elisabeth Susanna Singendonck, trouwt op 10 oktober 1861 in Lisse met Cornelia Johanna barones van Pallandt, geboren op 4 maart 1840 in s-Gravenhage, dochter van Carel Anne Adriaan baron van Pallandt en Jkvr. Cecilie Maria Steengracht,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Cecile Marie barones van Lynden, geboren op 21 november 1862 in s-Gravenhage,
Johan Maurits Diederic graaf van Lynden, geboren op 30 januari 1864 in s-Gravenhage,
Carel Anne Adriaan Willem baron van Lynden, geboren op 7 juli 1865 in s-Gravenhage,

Jan Carel Elias graaf van Lynden overlijdt op 22 januari 1900 in s-Gravenhage, 62 jaar oud,
Cornelia Johanna barones van Pallandt, overlijdt op 10 juni 1923 in Lisse (Huize Keukenhof), 83 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXVI

Repelaer - van Lynden (1885)       schema 303

Cecile Marie barones van Lynden, geboren op 21 november 1862 in s-Gravenhage, dochter van Jan Carel Elias graaf van Lynden en Cornelia Johanna barones van Pallandt, trouwt op 27 augustus 1885 met Jhr. Mr. Ocker Johan Repelaer, geboren op 27 juli 1858 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Johan Adriaan Repelaer, Heer van Molenaarsgraaf en Jkvr. Louise Gertrude Caroline de Watteville,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Cornelie Wilhelmine Cecile Repelaer, geboren op 21 oktober 1886 in s-Gravenhage,
Jhr. Ocker Repelaer, geboren op 16 januari 1888 in s-Gravenhage en op 25 mei 1975 in s-Gravenhage overleden,
Jhr. Johan Adriaan Repelaer, geboren op 21 juli 1889 in s-Gravenhage,
Jhr. Carel Repelaer, geboren op 26 september 1893 in s-Gravenhage en op 18 april 1976 in Londen overleden,

Het huwelijk wordt in 1927 door echtscheiding ontbonden,

Cecile Marie barones van Lynden overlijdt op 23 september 1952 in s-Gravenhage, 89 jaar oud,
Jhr. Mr. Ocker Johan Repelaer, overlijdt op 10 januari 1938 in s-Gravenhage, 79 jaar oud.


XXVII

van Lynden - Repelaer (1909)       schema 303

Jkvr. Cornelie Wilhelmine Cecile Repelaer, geboren op 21 oktober 1886 in s-Gravenhage, dochter van Cecile Marie barones van Lynden en Jhr. Mr. Ocker Johan Repelaer, trouwt op 29 april 1909 s-Gravenhage met Godert Jacob Karel baron van Lynden, Heer van Horstwaerde en Riethoeven, geboren op 23 augustus 1886 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Alexander Frederik baron van Lynden en Jkvr. Constantia Maria van Weede,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Godert Alexander Frederik baron van Lynden, geboren op 11 augustus 1910 in Kasteel Nederhorst,
Cecilia Wilhelmina Cornelia barones van Lynden, geboren op 3 mei 1912 in Kasteel Nederhorst en op 27 oktober 1969 in Leiden overleden,
Aernout Johan Steven baron van Lynden, geboren op 24 juni1915 in Kasteel Nederhorst en op 28 juli 1921 in Kasteel Nederhorst overleden,
Frederik Willem Frans baron van Lynden, geboren op 16 juli 1916 in Kasteel Nederhorst en op 28 juli 1921 in Kasteel Nederhorst overleden,
Constantia Clara Maria barones van Lynden, geboren op 4 december 1918 in Kasteel Nederhorst en op 7 april 1970 in Utrecht overleden,

Jkvr. Cornelie Wilhelmine Cecile Repelaer overlijdt op 30 augustus 1921 in Antwerpen, 34 jaar oud,
Godert Jacob Karel baron van Lynden, overlijdt op 15 juni 1964 in Wiesbaden, 77 jaar oud.Kasteel Nederhorst, Nederhorst den Berg


Wikipedia:
van Lynden


XXVIII

van Lynden - Sloet van Oldruitenborgh (1941)       schema 303

Godert Alexander Frederik baron van Lynden, geboren op 11 augustus 1910 in Kasteel Nederhorst, zoon van Jkvr. Cornelie Wilhelmine Cecile Repelaer en Godert Jacob Karel baron van Lynden, trouwt op 21 januari 1941 met Eleonora Digna Frederike barones Sloet van Oldruitenborgh, geboren op 2 mei 1912 in Stad-Vollenhove, dochter van Ir. Anton Henri baron Sloet van Oldruitenborgh en Marie digna Friederike barones Ablaing van Giessenburg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Eleonora Digna Frederike barones Sloet van Oldruitenborgh, overlijdt op 21 december 1941 in Zwolle, 29 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden

van Lynden - van den Bosch (1943)       schema 303

Godert Alexander Frederik baron van Lynden, geboren op 11 augustus 1910 in Kasteel Nederhorst, zoon van Jkvr. Cornelie Wilhelmine Cecile Repelaer en Godert Jacob Karel baron van Lynden, hertrouwt op 10 augustus 1943 in Elburg met Annie Marie Catriena van den Bosch, geboren op 25 november 1912 in Nieuw-Vennep, dochter van Ds. Dirk Arie van den Bosch en Catriena Cornelia Maria Fortgens,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Alexander Frederik baron van Lynden, geboren op 12 juni 1944 in Elburg,
Ellen Cornelie Catharina barones van Lynden, geboren op 17 juni 1946 in Herveld,
Caecilia Everarda Ursula Bonifacia barones van Lynden, geboren op 30 oktober 1947 in Herveld,
Lucile Constantia Wendelmoet barones van Lynden, geboren op 24 mei 1949 in Herveld,
Dirk Boudewijn baron van Lynden, geboren op 31 oktober 1950 in Herveld.

Wikipedia: van Lynden


XXIX

van Lynden - Lousberg (1968)       schema 303

Alexander Frederik baron van Lynden, geboren op 12 juni 1944 in Elburg, zoon van Godert Alexander Frederik baron van Lynden en Annie Marie Catriena van den Bosch, trouwt op 30 augustus 1968 met Marjanne Marie Antoinette Hubertine Lousberg, geboren op 6 augustus 1946 in Utrecht, dochter van Joseph Jean Chretien Lousberg en Johanna Groos,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 14 september 1971 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van Lynden

van Lynden - Schuijt (1972)       schema 303

Alexander Frederik baron van Lynden, geboren op 12 juni 1944 in Elburg, zoon van Godert Alexander Frederik baron van Lynden en Annie Marie Catriena van den Bosch, hertrouwt op 17 maart 1972 in Valburg met Wilhelmina Euphemia Maria Schuijt, geboren op 13 juli 1941 in Haarlem, dochter van Jacobus Schuijt en Maria Willemina Willemse,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Charlotte Anna Constantia barones van Lynden, geboren op 21 december 1972 in Amsterdam,
Steven Godert Ocker baron van Lynden, geboren op 24 pltpber 1975 in Amsterdam.

Wikipedia: van Lynden

Mailette de Buy Wenniger - van Lynden (1969)       schema 303

Ellen Cornelie Catharina barones van Lynden, geboren op 17 juni 1946 in Herveld, dochter van Godert Alexander Frederik baron van Lynden en Annie Marie Catriena van den Bosch, trouwt op 3 oktober 1969 in Valburg met Lucas Jan Mailette de Buy Wenniger, geboren op 12 november 1944 in Rotterdam, zoon van Herman Egbert Mailette de Buy Wenniger en Catharina Maria Anthonisse,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kuiters - van Lynden (1994)       schema 303

Caecilia Everarda Ursula Bonifacia barones van Lynden, geboren op 30 oktober 1947 in Herveld, dochter van Godert Alexander Frederik baron van Lynden en Annie Marie Catriena van den Bosch, trouwt op 9 september 1994 in Amsterdam met Richardus Gerardus Kuiters, geboren op 18 juli 1947 in Dordrecht, zoon van Adrianus Petrus Kuiters en Johanna Francina de Mie,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.

Mullenders - van Lynden (1971)       schema 303

Lucile Constantia Wendelmoet barones van Lynden, geboren op 24 mei 1949 in Herveld, dochter van Godert Alexander Frederik baron van Lynden en Annie Marie Catriena van den Bosch, trouwt op 20 maart 1971 met Leonardus Hubertus Mullenders, geboren op 28 oktober 1925 in Heerlen, zoon van Frederik Mullenders en Maria Louisa Bulte,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Het huwelijk wordt op 23 augustus 1994 door echtscheiding ontbonden.

Meesters - van Lynden (1994)       schema 303

Lucile Constantia Wendelmoet barones van Lynden, geboren op 24 mei 1949 in Herveld, dochter van Godert Alexander Frederik baron van Lynden en Annie Marie Catriena van den Bosch, hertrouwt op 3 september 1994 in Maastricht met Maria Albertus Meesters, geboren op 17 januari 1944 in s-Hertogenbosch, zoon van Gerardus Lambertus Meesters en Geertruida Smidt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.

van Lynden - Moolenbeek (1972)       schema 303

Dirk Boudewijn baron van Lynden, geboren op 31 oktober 1950 in Herveld, zoon van Godert Alexander Frederik baron van Lynden en Annie Marie Catriena van den Bosch, trouwt op 28 april 1972 in Ede met Louise Jeanne Moolenbeek, geboren op 27 maart 1949 in Utrecht, dochter van Bernardus Moolenbeek en Gerardina Johanna van Daalen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Cecile Johanna barones van Lynden, geboren op 23 augustus 1973 in Apeldoorn,
Manon Margarete barones van Lynden, geboren op 5 september 1975 in Apeldoorn,
Anique Sylvia barones van Lynden, geboren op 24 februari 1979 in Apeldoorn.

Wikipedia: van Lynden


XXVII

Repelaer - van der Goes (1915)       schema 303

Jhr. Mr. Johan Adriaan Repelaer, geboren op 21 juli 1889 in s-Gravenhage, zoon van Cecile Marie barones van Lynden en Jhr. Mr. Ocker Johan Repelaer, trouwt op 3 augustus 1915 met Clara Feyona van der Goes, geboren op 12 mei 1887 in Leeuwarden, dochter van Hendrik Maurits van der Goes en Johanne Maria barones van Harinxma thoe Slooten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1955 in Renkum door echtscheiding ontbonden,

Jhr. Mr. Johan Adriaan Repelaer overlijdt op 6 november 1966 in Walenstadt, 77 jaar oud,
Clara Feyona van der Goes, overlijdt op 3 november 1967 in Wenen, 80 jaar oud.


XXVI

van Lynden - van Limburg-Stirum (1895)       schema 303

Johan Maurits Diederic graaf van Lynden, geboren op 30 januari 1864 in s-Gravenhage, zoon van Jan Carel Elias graaf van Lynden en Cornelia Johanna barones van Pallandt, trouwt op 30 juli 1895 met Aurelia Elisabeth gravin van Limburg-Stirum, geboren op 7 juni 1875 in s-Gravenhage, dochter van Wigbold Albert Willem graaf van Limburg-Stirum en Anna Elisabeth Groeninx van Zoelen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jan Carel Elias graaf van Lynden, geboren op 3 december 1912 in Lisse (Huize Wildlust),

Johan Maurits Diederic graaf van Lynden overlijdt op 25 november 1930 in Lisse (Huize Keukenhof), 66 jaar oud,
Aurelia Elisabeth van gravin Limburg-Stirum, overlijdt op 30 juni 1949 in Steiermark, 74 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXVII

van Lynden - van de Poll (1935)       schema 303

Jan Carel Elias graaf van Lynden, geboren op 3 december 1912 in Lisse, zoon van Johan Maurits Diederic graaf van Lynden en Aurelia Elisabeth gravin van Limburg-Stirum, trouwt op 24 september 1935 met Jkvr. Anna Cecilia van de Poll, geboren op 20 maart 1915 in Heemstede, dochter van Jhr. Andre van de Poll en Jkvr. Cecilia Gevers,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Irene Aurelia Elisabeth gravin van Lynden, geboren op 11 mei 1939 in Haarlem,

Het huwelijk wordt op 21 december 1940 door echtscheiding ontbonden,

Jan Carel Elias graaf van Lynden overlijdt op 6 augustus 2003 in Sint Michielsgestel, 90 jaar oud,

Wikipedia: van Lynden


XXVIII

von Wedel - van Lynden (1962)       schema 303

Irene Aurelia Elisabeth gravin van Lynden, geboren op 11 mei 1939 in Haarlem, dochter van Jan Carel Elias graaf van Lynden en Jkvr. Anna Cecilia van de Poll, trouwt op 24 februari 1962 met Ernst-Godeke Hermann von Wedel, geboren op 2 juni 1934 in Insterburg (Oost-Pruisen), zoon van Ernst Joachim Karl von Wedel, Heer van Eszerischken en Hildegard Roberta Henriette von Rigal,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1969 door echtscheiding ontbonden.

Arnould - van Lynden (1969)       schema 303

Irene Aurelia Elisabeth gravin van Lynden, geboren op 11 mei 1939 in Haarlem, dochter van Jan Carel Elias graaf van Lynden en Jkvr. Anna Cecilia van de Poll, hertrouwt op 30 mei 1969 in Londen met Vivien Derek Anthony Arnould, geboren op 8 augustus 1929 in Beuthen (Silesia), zoon van Clement Arnould en Irene Marie Grodska,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

van Lynden - van Limburg-Stirum (1898)       schema 303

Carel Anne Adriaan Willem baron van Lynden, geboren op 7 juli 1865 in s-Gravenhage, zoon van Jan Carel Elias graaf van Lynden en Cornelia Johanna barones van Pallandt, trouwt op 24 november 1898 in den Haag met Adolphine Wilhelmina Anna gravin van Limburg-Stirum, geboren op 9 oktober 1877 in s-Gravenhage, dochter van Wigbold Albert Willem graaf van Limburg-Stirum en Anna Elisabeth Groeninx van Zoelen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Carola Elisabeth Aurealia Anna barones van Lynden, geboren op 21 maart 1900 in Wassenaar (Huize Beukenhorst),

Carel Anne Adriaan Willem baron van Lynden overlijdt op 24 november 1923 in Wassenaar (Huize Beukenhorst, 58 jaar oud,
Adolphine Wilhelmina Anna gravin van Limburg-Stirum, overlijdt op 22 juni 1961 in Wassenaar (huize Beukenhorst), 83 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXVII

Koechlin Schwartz - van Lynden (1928)       schema 303

Carola Elisabeth Aurealia Anna barones van Lynden, geboren op 21 maart 1900 in Wassenaar, dochter van Carel Anne Adriaan Willem baron van Lynden en Adolphine Wilhelmina Anna gravin van Limburg-Stirum, trouwt op 31 augustus 1928 met Philippe Jean Leonard Koechlin Schwartz, geboren op 25 januari 1895 in Vannes, zoon van Jean Leonard Koechlin Schwartz en Marguerite Villard,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 12 januari 1936 door echtscheiding ontbonden.

van Rechteren-Limpurg - van Lynden (1939)       schema 303

Carola Elisabeth Aurealia Anna barones van Lynden, geboren op 21 maart 1900 in Wassenaar, dochter van Carel Anne Adriaan Willem baron van Lynden en Adolphine Wilhelmina Anna gravin van Limburg-Stirum, hertrouwt op 4 juni 1939 in Londen met Adolph Reinhard Zeyger graaf van Rechteren-Limpurg, heer van Rechteren, Enghuizen, Beverweerd en Odijk, geboren op 12 mei 1909 in Dalfsen (kasteel Rechteren), zoon van Adolph Zeyger van Rechteren-Limpurg en Marguerite Christine van Heeckeren van Enghuizen, Vrouwe van Enghuizen, Beverweerd en Odijk,
Uit dit huwelijk is n kinderen bekend,

Elisabeth Marguerite Carola gravin van Rechteren-Limpurg, Vrouwe van Rechteren, de Leemcule en Verborg, geboren op 5 juni 1938 in s-Gravenhage.

Wikipedia: van_Rechteren


XXV

Barre - van Lynden (1872)       schema 303

Henriette Angilique Susanne barones van Lynden, geboren op 4 april 1839 in Utrecht, dochter van Johan Maurits graaf van Lynden en Elisabeth Susanna Singendonck, trouwt op 8 februari 1872 in den Haag met Josias Daniel Alphonsus Barre, geboren op 19 augustus 1825 in Antwerpen, zoon van Jan Daniel Barre en Christina Jeannette Frederika Emma van Haeften,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Henriette Angilique Susanne barones van Lynden overlijdt op 10 maart 1932 in Mettmann (Rheinland), 92 jaar oud,
Josias Daniel Alphonsus Barre, overlijdt op 5 januari 1906 in s-Gravenhage, 80 jaar oud.

Huyssen van Kattendijke - van Lynden (1874)       schema 303

Sara Agatha barones van Lynden, geboren op 1 juni 1842 in s-Gravenhage, dochter van Johan Maurits graaf van Lynden en Elisabeth Susanna Singendonck, trouwt op 10 juni 1874 in den Haag met Johan Willem Frederik Ridder Huyssen van Kattendijke, geboren op 1 februari 1844 in s-Gravenhage, zoon van Willem Johan Cornelis Huyssen van Kattendijke en Gustavine Otteline Frederique Sophie van Nagell,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Amele Elisabeth Adriana Huyssen van Kattendijke, geboren op 22 maart 1875 in s-Gravenhage,
Jkvr. Johanna Wilhelmina Cornelia Huyssen van Kattendijke, geboren op 22 mei 1877 in s-Gravenhage en op 23 december 1877 in s-Gravenhage overleden,
Hendrik Willem Gustaaf Maurits Ridder Huyssen van Kattendijke, geboren op 1 december 1879 in s-Gravenhage,

Sara Agatha van barones Lynden overlijdt op 28 augustus 1912 in Bad Reichenhall, 70 jaar oud,
Johan Willem Frederik Ridder Huyssen van Kattendijke, overlijdt op 20 april 1903 in s-Gravenhage, 59 jaar oud.

Wikipedia: Huyssen van Kattendijke


XXVI

Reboul - Huyssen van Kattendijke (1913)       schema 303

Jkvr. Amele Elisabeth Adriana Huyssen van Kattendijke, geboren op 22 maart 1875 in s-Gravenhage, dochter van Sara Agatha barones van Lynden en Johan Willem Frederik Ridder Huyssen van Kattendijke, trouwt op 3 juni 1913 in den Haag met Jacques Frederic Reboul, geboren op 27 mei 1863 in Parijs, zoon van Charles Burrard Reboul en Louise Arsene Muller-Soehnee,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Amele Elisabeth Adriana Huyssen van Kattendijke overlijdt op 13 juli 1944 in Ravensbrck, 69 jaar oud.

Huyssen van Kattendijke - Boreel (1912)       schema 303

Hendrik Willem Gustaaf Maurits Ridder Huyssen van Kattendijke, geboren op 1 december 1879 in s-Gravenhage, zoon van Sara Agatha barones van Lynden en Johan Willem Frederik Ridder Huyssen van Kattendijke, trouwt op 19 november 1912 met Jkvr. Helene Cecile Boreel, geboren op 20 september 1886 in Lausanne, dochter van Jhr. Robert Eugene Boreel en Florence Brooke,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Helene Florence Sophie Huyssen van Kattendijke, geboren op 27 december 1913 in Bosvoorde,
Jkvr. Irone Gustavine Ellisabeth Huyssen van Kattendijke, geboren op 30 september 1917 in Bosvoorde,

Hendrik Willem Gustaaf Maurits Ridder Huyssen van Kattendijke overlijdt op 19 maart 1949 in Rotterdam, 69 jaar oud,
Jkvr. Helene Cecile Boreel overlijdt op 23 september 1966 in s-Gravenhage, 80 jaar oud.

Wikipedia: Huyssen van Kattendijke


XXVII

Moltke - Huyssen van Kattendijke (1940)       schema 303

Jkvr. Helene Florence Sophie Huyssen van Kattendijke, geboren op 27 december 1913 in Bosvoorde, dochter van Hendrik Willem Gustaaf Maurits Ridder Huyssen van Kattendijke en Jkvr. Helene Cecile Boreel, trouwt op 2 maart 1940 in Kopenhagen met Carl Adam Christian graaf Moltke, geboren op 17 februari 1907 in Kopenhagen, zoon van Frederik Josias Waldemar Otto graaf Moltke en Comtesse Elenonore Mimi Holstein,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Henrik Carl Willem graaf Moltke, geboren op 5 januari 1941 in Kopenhagen,
Casper graaf Moltke, geboren op 4 februari 1943 in Gentofte,
Christine Cecile Mimmi gravin Moltke, geboren op 14 april 1950 in Gentofte,

Carl Adam Christian graaf Moltke overlijdt in 1985, 76 of 77 jaar oud.


XXVIII

Moltke - Six (1969)       schema 303

Henrik Carl Willem graaf Moltke, geboren op 5 januari 1941 in Kopenhagen, zoon van Jkvr. Helene Florence Sophie Huyssen van Kattendijke en Carl Adam Christian graaf Moltke, trouwt op 11 april 1969 met Pauline Cornelie Henriette Six, geboren op 27 maart 1945 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Willem Cornellis Six en Pauline Geertruida Ine van den Boom,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Carl Willem Henrik graaf Moltke, geboren op 13 februari 1971 in Gentofte,
Ditlev Paul Casper graaf Moltke, geboren op 18 juli 1973 in Gentofte,
Elisabeth Comtesse Moltke, geboren in 1979.


XXIV

van Lynden - van der Heim (1834)       schema 303

Rudolph Willem graaf van Lynden, geboren op 8 december 1808 in Emmerik, zoon van Jan Carel Elias graaf van Lynden en Jkvr. Antonia Margaretha Jacoba van Pabst, trouwt op 11 juni 1834 in den Haag met Jkvr. Antonia Elisabeth van der Heim, geboren op 9 januari 1804 in Rotterdam, dochter van Jhr. Mr. Paulus van der Heim en Maria Aletta van der Hoeven,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jan Carel Elias graaf van Lynden, geboren op 24 juni 1835 in Apeldoorn en op 20 april 1878 in s-Gravenhage overleden,
Willem Arnold graaf van Lynden, geboren op 24 juli 1836 in Apeldoorn,
Antonia Jacoba Maria barones van Lynden, geboren op 14 januari 1840 in Zutphen,
Jeanne Herbertine barones van Lynden, geboren op 2 september 1842 in Zutphen en op 1 januari 1911 in Rheden overleden,
Antonie Jacob Herbert graaf van Lynden, geboren op 6 februari 1847 in Zutphen,

Rudolph Willem graaf van Lynden overlijdt op 19 april 1876 in Middelburg, 67 jaar oud,
Jkvr. Antonia Elisabeth van der Heim, overlijdt op 24 november 1884 in s-Gravenhage, 80 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXV

van Lynden - de Bruyn (1871)       schema 303

Willem Arnold graaf van Lynden, geboren op 24 juli 1836 in Apeldoorn, zoon van Rudolph Willem graaf van Lynden en Jkvr. Antonia Elisabeth van der Heim, trouwt op 11 januari 1871 Middelburg met Wilhelmina Johanna de Bruyn, geboren op 21 februari 1842 in Middelburg, dochter van Jan Cornelis de Bruyn en Pauline Peronne Cornelie Boddaert,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Arnold graaf van Lynden overlijdt op 20 september 1913 in Koudekerke (kasteel ter Hooge), 77 jaar oud,
Wilhelmina Johanna de Bruyn, overlijdt op 9 april 1926 in Koudekerke (kasteel ter Hooge), 84 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden

Lantsheer - van Lynden (1871)       schema 303

Antonia Jacoba Maria barones van Lynden, geboren op 14 januari 1840 in Zutphen, dochter van Rudolph Willem graaf van Lynden en Jkvr. Antonia Elisabeth van der Heim, trouwt op 18 oktober 1871 met Mr. Meinard Frederik Lantsheer, geboren op 20 juli 1819 in Middelburg, zoon van Willem Hendrik de Kokelaar Lantsheer en Cornelia Digna de Jonge,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Antonia Jacoba Maria barones van Lynden overlijdt op 3 januari 1917 in Koudekerke, 76 jaar oud,
Mr. Meinard Frederik Lantsheer, overlijdt op 4 september 1877 in s-Gravenhage, 58 jaar oud.

van Lynden - de Jonge (1883)       schema 303

Antonie Jacob Herbert graaf van Lynden, geboren op 6 februari 1847 in Zutphen, zoon van Rudolph Willem graaf van Lynden en Jkvr. Antonia Elisabeth van der Heim, trouwt op 29 maart 1883 in den Haag met Jkvr. Henriette de Jonge, geboren op 13 juli 1858 in Zierikzee, dochter van Jhr. Mr. Caspar de Jonge en Johanna Wilhelmina de Crane,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Antonia Elisabeth barones van Lynden, geboren op 15 maart 1884 in Leiden,
Rudolph Willem graaf van Lynden, geboren op 13 maart 1886 in Gorinchem,
Jan Carel Elias baron van Lynden, geboren op 23 oktober 1887 in Breda,
Johanna Wilhelmina barones van Lynden, geboren op 3 oktober 1890 in Roermond en op 9 juli 1968 in Zeist overleden,
Antonie Jacob Herbert baron van Lynden, geboren op 20 februari 1894 in Breda en op 19 september 1970 in Gilze en Rijen overleden,

Antonie Jacob Herbert graaf van Lynden overlijdt op 29 januari 1926 in Haarlem, 78 jaar oud,
Jkvr. Henriette de Jonge, overlijdt op 16 augustus 1914 in Middelburg, 56 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXVI

Prisse - van Lynden (1908)       schema 303

Antonia Elisabeth barones van Lynden, geboren op 15 maart 1884 in Leiden, dochter van Antonie Jacob Herbert graaf van Lynden en Jkvr. Henriette de Jonge, trouwt op 30 juni 1908 in Haarlem met Edouard Henri baron Prisse,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse, geboren op 5 oktober 1910 in Ukkel (Brussel),

Antonia Elisabeth barones van Lynden, overlijdt op 25 december 1970 in Gilze en Rijen, 86 jaar oud.

Wikipedia: Prisse


XXVII

van Tuyll van Serooskerken - Prisse (1935)       schema 303

Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse, geboren op 5 oktober 1910 in Ukkel (Brussel), dochter van Antonia Elisabeth barones van Lynden en Edouard Henri baron Prisse, trouwt op 22 oktober 1935 in Ginneken met Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 15 juli 1911 in Westbroek, zoon van Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken, en Lucile Agnes van Lynden,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Frederik Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 19 oktober 1936 in Vlissingen,
Edouard Henri baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 26 mei 1940 in Domburg,
Antoinette Elisabeth barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 22 juni 1942 in Oostkapelle,
Willem Lodewijk Alexander baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 21 april 1944 in Ulvenhout,
Lucile Agnes barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 26 januari 1946 in s-Gravenhage.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVIII

van Tuyll van Serooskerken - Cramer (1961)       schema 303

Frederik Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 19 oktober 1936 in Vlissingen, zoon van Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse en Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken, trouwt op 8 juli 1961 Apeldoorn met Johanna Ingrid Cramer, geboren op 12 augustus 1939 in Hattem, dochter van Hendrik Gerhard Diederik Cramer, en Johanna van Dam,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johanna Elenora van Tuyll van Serooskerken, geboren op 7 april 1964 in Apeldoorn,
Frederik Leopold Samuel Frans van Tuyll van Serooskerken, geboren op 20 september 1965 in Apeldoorn.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Tuyll van Serooskerken - Hanisch ten Cate (1968)       schema 303

Ir. Edouard Henri baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 26 mei 1940 in Domburg, zoon van Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse en Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken, trouwt op 19 januari 1968 met Mr. Fenna Hanisch ten Cate, geboren op 8 april 1942 in Hilversum, dochter van Dr. Hendrik Hanisch ten Cate, en Cornelia Geertruida van den Wall Bake,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Cornelia Geertruida barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 15 juli 1970 in Leiden,
Frederika Mariette barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 13 juli 1972 in Heemstede,
Hans Willem van baron Tuyll van Serooskerken, geboren op 20 februari 1975 in Heemstede,

Het huwelijk wordt op 5 oktober 1987 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Tuyll van Serooskerken - Spaan (1987)       schema 303

Ir. Edouard Henri baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 26 mei 1940 in Domburg, zoon van Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse en Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken, hertrouwt op 23 oktober 1987 in de Haarlemmerliede/Spaarnwoude met Johanna Spaan, geboren op 20 september 1947 in Willemstad (Curacao), dochter van Peter Christiaan Nicholas Spaan, en Petronelle Hendrika Elisabeth Gobel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

Nicolai - van Tuyll van Serooskerken (1968)       schema 303

Antoinette Elisabeth barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 22 juni 1942 in Oostkapelle, dochter van Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse en Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken, trouwt op 19 april 1968 in Utrecht met Jean Philippe Albert Nicolai, geboren op 24 oktober 1941 in Amsterdam, zoon van Mr. Hendrik Willem Nicolai, en Marcienne Josephine Malzac,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Fiore Tatiana Nicolai, geboren op 13 augustus 1972 in Maastricht,

van Tuyll van Serooskerken - van Nierop (1968)       schema 303

Mr. Willem Lodewijk Alexander baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 21 april 1944 in Ulvenhout, zoon van Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse en Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken, trouwt op 12 juli 1968 met Anne Margaretha van Nierop, geboren op 17 april 1946 in Amsterdam, dochter van Mr. Alexander Herman van Nierop en Annie Hermine Vermeulen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Sacha Christiane barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 1 april 1970 in Leiden,
Ariane Lucille barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 18 oktober 1971 in Weesp,
Renee Antoinette barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 16 januari 1974 in Naarden,

Het huwelijk wordt op 17 maart 1986 in Overveen door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Tuyll van Serooskerken - de Marchant et dAnsembourg (1988)       schema 303

Mr. Willem Lodewijk Alexander baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 21 april 1944 in Ulvenhout, zoon van Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse en Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken, hertrouwt op 14 oktober 1988 in Doorn met Marie Elisabeth gravin de Marchant et dAnsembourg, geboren op 14 juni 1944 in Malm (Zweden), dochter van Franciscus Renatus Wilhelmus Hubertus Maria Joseph graaf de Marchant et dAnsembourg en Ferdinandine Juliane Maria Markus von Bombelles,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

Schoch - van Tuyll van Serooskerken (1968)       schema 303

Lucile Agnes barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 26 januari 1946 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse en Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken, trouwt op 16 februari 1968 in Gilze met Ds. Samuel Lodewijk Schoch, geboren op 10 april 1940 in s-Gravenhage, zoon van Ds. Marie Louis Willem Schoch en Jeanne Schalij,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Hannah Schoch, geboren op in 1972.


XXIX

Baruch - van Tuyll van Serooskerken (1997)       schema 303

Sacha Christiane barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 1 april 1970 in Leiden, dochter van Mr. Willem Lodewijk Alexander baron van Tuyll van Serooskerken en Anne Margaretha van Nierop, trouwt op 7 september 1997 in Doorn met Robbert Pieter Baruch, geboren op 12 oktober 1967 in Amsterdam, zoon van Johan Walter van Dam en Penelope Jane Baruch,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Rebecca Henriette Johanna Baruch, geboren op 3 februari 1999 in s-Gravenhage,
Margalith Alexandra Elisabeth Baruch, geboren op 21 mei 2001 in s-Gravenhage,
Asher Samuel Abraham Baruch, geboren op 6 januari 2006 in s-Gravenhage.


XXVI

van Lynden - Calkoen (1911)       schema 303

Mr. Rudolph Willem graaf van Lynden, geboren op 13 maart 1886 in Gorinchem, zoon van Antonie Jacob Herbert graaf van Lynden en Jkvr. Henriette de Jonge, trouwt op 19 oktober 1911 Utrecht met Jkvr. Helena Maria Calkoen, geboren op 6 februari 1886 in Haarlem, dochter van Jhr. Mr. Abraham Calkoen en Jkvr. Henriette Jeannette Bowier,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Rudolph Willem graaf van Lynden, geboren op 13 januari 1913 in Zwolle,
Henriette Jeannette barones van Lynden, geboren op 22 april 1914 in Zwolle,
Antonie Jacob Herbert graaf van Lynden, geboren op 13 juli 1916 in Zutphen,
Godert Theodoor Adriaan baron van Lynden, geboren op 24 mei 1920 in Bloemendaal,
Paula Maria barones van Lynden, geboren op 11 januari 1923 in Bloemendaal,

Mr. Rudolph Willem graaf van Lynden, overlijdt op 10 september 1965 in Oostkapelle (Huize Berkenbosch), 79 jaar oud,
Jkvr. Helena Maria Calkoen, overlijdt op 31 januari 1986 in Middelburg, 99 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXVII

van Lynden - Monaghan (1945)       schema 303

Rudolph Willem graaf van Lynden, geboren op 13 januari 1913 in Zwolle, zoon van Mr. Rudolph Willem graaf van Lynden en Jkvr. Helena Maria Calkoen, trouwt op 14 april 1945 in Schotland met Josephine Philomena Clare Monaghan, geboren op 1 september 1915 in Kilmardinny House (Scotland), dochter van Joseph Monaghan en Ann Gertrude Speirs,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Carel Elias baron van Lynden, geboren op 20 september 1946 in Glasgow,
Rudolph Willem baron van Lynden, geboren op 3 juli 1949 in Malang (Indi),
Antoinette Jacoba Herbertina barones van Lynden, geboren op 15 januari 1951 in s-Gravenhage,

Josephine Philomena Clare Monaghan, overlijdt op 6 mei 1998 in Noordwijk-Binnen (Huize Klein Offem), 82 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXVIII

van Lynden - Breare (1970)       schema 303

Jan Carel Elias baron van Lynden, geboren op 20 september 1946 in Glasgow, zoon van Rudolph Willem graaf van Lynden en Josephine Philomena Clare Monaghan, trouwt op 20 juni 1970 in Ripon met Viva Ellen Breare, geboren op 7 september 1946 in Harrogate/Yorkshire, dochter van William Robert Ackrill Breare en Sybella Jessie Macduff Roddick,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Elisabeth Cilia barones van Lynden, geboren op 28 augustus 1972 in Neuilly-sur-Seine,
Jan Carel Robert baron van Lynden, geboren op 26 juni 1974 in Utrecht,
Willem Theodore baron van Lynden, geboren op 5 december 1978 in Ohain (Belgie).

Wikipedia: van Lynden

van Lynden - MacRae of Conchra (1974)       schema 303

Rudolph Willem baron van Lynden, geboren op 3 juli 1949 in Malang, zoon van Rudolph Willem graaf van Lynden en Josephine Philomena Clare Monaghan, trouwt op 13 juli 1974 in Inverness met Miranda Mary MacRae of Conchra, geboren op 21 januari 1951 in Inverness, dochter van John Duncan Hervey MacRae of Conchra en Marigold Elizabeth Tritton,,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Melanie Marigold barones van Lynden, geboren op 12 september 1975 in Londen,
Lara Clare barones van Lynden, geboren op 11 maart 1977 in Londen,
Tristan John baron MacRae van Lynden, geboren op 19 februari 1979 in Londen,
Leopold Willem Hervey baron van Lynden, geboren op 17 juni 1984 in Galashiels,
Iona Miranda Phyllis Maria barones van Lynden, geboren op 25 oktober 1985 in Glasgow.

Wikipedia: van Lynden

Quarles van Ufford - van Lynden (1975)       schema 303

Antoinette Jacoba Herbertina barones van Lynden, geboren op 15 januari 1951 in s-Gravenhage, dochter van Rudolph Willem graaf van Lynden en Josephine Philomena Clare Monaghan, trouwt op 24 mei 1975 met Jhr. Alexander Willem Christiaan Quarles van Ufford, Heer van Abbenbroek, geboren op 19 augustus 1943 in IJsselmuiden, zoon van Jhr. Mr. Maurits Lodewijk Quarles van Ufford en Jurjana Margriet barones de Vos van Steenwijk van Essen tot Windesheim,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Willem Maurits Carel Quarles van Ufford, geboren op 24 juli 1976 in s-Gravenhage,
Jkvr. Adrienne Aurelia Desiree Quarles van Ufford, geboren op 24 oktober 1977 in s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt op 12 augustus 1998 door echtscheiding ontbonden.


XXIX

Quarles van Ufford - Hardy (2008)       schema 303

Jhr. Willem Maurits Carel Quarles van Ufford, geboren op 24 juli 1976 in s-Gravenhage, zoon van Antoinette Jacoba Herbertina barones van Lynden en Jhr. Alexander Willem Christiaan Quarles van Ufford, trouwt omstreeks 2008 met Jacquetta Hardy,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Alexandra Rose Quarles van Ufford, geboren op 16 juli 2009.


XXVII

Hekkema - van Lynden (1940)       schema 303

Henriette Jeannette barones van Lynden, geboren op 22 april 1914 in Zwolle, dochter van Mr. Rudolph Willem graaf van Lynden en Jkvr. Helena Maria Calkoen, trouwt op 27 april 1940 in Koudekerke met Ir. Pieter Hendrik Hekkema, geboren op 12 februari 1905 in s-Gravenhage, zoon van Pieter Hendrik Hekkema en Leonora Hermandina la Lau,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Ir. Pieter Hendrik Hekkema, overlijdt op 21 oktober 1984 in Arnhem, 79 jaar oud.

van Lynden - van Driest (1946)       schema 303

Antonie Jacob Herbert graaf van Lynden, geboren op 13 juli 1916 in Zutphen, zoon van Mr. Rudolph Willem graaf van Lynden en Jkvr. Helena Maria Calkoen, trouwt op 27 juli 1946 in Amersfoort met Anna Maria van Driest, geboren op 5 decembwer 1916 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Paulus Augustinus van Driest en Gerardina Wilhelmina Mijnlieff,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Gerardina Maria Eva barones van Lynden, geboren op 3 december 1947 in Kota Baroe (Borneo),
Paula Leonora barones van Lynden, geboren op 12 maart 1949 in Sumatra,
Annemarie Henriette barones van Lynden, geboren op 4 juli 1950 in Sumatra,
Antonie Jacob Herbert baron van Lynden, geboren op 22 juni 1956 in Utrecht,

Anna Maria van Driest, overlijdt op 25 januari 1996 in Middelburg, 79 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden

van Lynden - de Bruine (1948)       schema 303

Godert Theodoor Adriaan baron van Lynden, geboren op 24 mei 1920 in Bloemendaal, zoon van Mr. Rudolph Willem graaf van Lynden en Jkvr. Helena Maria Calkoen, trouwt op 27 augustus 1948 in Hilversum met Alberta Maria de Bruine, geboren op 11 april 1922 in Hilversum, dochter van Mr. Nicolaas de Bruine en Alberta Maria Henrietta van Hengel,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Albertha Maria barones van Lynden, geboren op 6 augustus 1949 in Almelo,
Helena Maria barones van Lynden, geboren op 5 januari 1951 in Dordrecht,
Godert Willem Jan baron van Lynden, geboren op 17 augustus 1954 in Dordrecht,
Wendela Henriette van Lynden, geboren op 9 oktober 1957 in Dordrecht,


Wikipedia: van Lynden

Sobels - van Lynden (1949)       schema 303

Paula Maria barones van Lynden, geboren op 11 januari 1923 in Bloemendaal, dochter van Mr. Rudolph Willem graaf van Lynden en Jkvr. Helena Maria Calkoen, trouwt op 5 maart 1949 in Oostkapelle met Prof. Dr. Frederik Hendrik Sobels, geboren op 22 februari 1922 in Lunteren, zoon van Frederik Hendrik Sobels en Irmengarde Therese Biermans,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

Duin - van Lynden (1972)       schema 303

Albertha Maria barones van Lynden, geboren op 6 augustus 1949 in Almelo, dochter van Godert Theodoor Adriaan baron van Lynden en Alberta Maria de Bruine, trouwt op 10 juni 1972 in Dordrecht met Dr. Roelf Martin Duin, geboren op 10 april 1947 in Amsterdam, zoon van Roelf Duin en Clasine Rietdijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

ten Cate - van Lynden (1973)       schema 303

Helena Maria barones van Lynden, geboren op 5 januari 1951 in Dordrecht, dochter van Godert Theodoor Adriaan baron van Lynden en Alberta Maria de Bruine, trouwt op 31 augustus 1973 met Lodewijk Marinus ten Cate, geboren op 5 mei 1948 in Almelo, zoon van Jan Richard ten Cate en Nathalie Louise van Gheel Gildemeester,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Steven Godert Theodoor ten Cate, geboren op 2 oktober 1980 in Putten,
Reinoud Lodewijk Hendrik ten Cate, geboren op 24 februari 1982 in Putten,
Arthur Lodewijk Marinus ten Cate, geboren op 12 september 1986 in Wassenaar,

Het huwelijk wordt op 4 januari 1995 door echtscheiding ontbonden.

van Lynden - Jaspers (1988)       schema 303

Godert Willem Jan baron van Lynden, geboren op 17 augustus 1954 in Dordrecht, zoon van Godert Theodoor Adriaan baron van Lynden en Alberta Maria de Bruine, trouwt omstreeks 1988 met Geertruida Johanna Maria Jaspers, geboren op 4 februari 1960 in Raalte, dochter van Dr. Gerardus Johannes Jaspers en Petronella Helena Catharina Kramer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Joost Godert Stijn baron van Lynden, geboren op 23 juni 1989 in Haarlem,
Koen Ernst Gerard baron van Lynden, geboren op 30 mei 1991 in Jakarta,
Anne Maaike barones van Lynden, geboren op 19 april 1994 in Wageningen.

Wikipedia: van Lynden

Brommet - van Lynden (1981)       schema 303

Wendela Henriette barones van Lynden, geboren op 9 oktober 1957 in Dordrecht, dochter van Godert Theodoor Adriaan baron van Lynden en Alberta Maria de Bruine, trouwt 13 juni 1981 in Kampen met Cornelis Edo Brommet, geboren op 15 november 1954 in Baarn, zoon van Harm Brommet en Adriana van Noppen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

van Lynden - de Clerq (1916)       schema 303

Jan Carel Elias baron van Lynden, geboren op 23 oktober 1887 in Breda, zoon van Antonie Jacob Herbert graaf van Lynden en Jkvr. Henriette de Jonge, trouwt omstreeks 1916 met Maria Johanna de Clerq, geboren op 12 november 1890 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Diederic Wolter baron van Lynden, geboren op 22 april 1917 in Amsterdam,
Frank Wolfaert Boudewijn baron van Lynden, geboren op 23 november 1918 in Amsterdam,

Jan Carel Elias baron van Lynden, overlijdt op 19 mei 1946 in s-Gravenhage, 58 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXVII

van Lynden - Heathcote (1946)       schema 303

Diederic Wolter baron van Lynden, geboren op 22 april 1917 in Amsterdam, zoon van Jan Carel Elias baron van Lynden en Maria Johanna de Clerq, trouwt omstreeks 1946 met Anne Heathcote, geboren op 3 juli 1923 in Nelson (Brits Colombia/Canada),
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Carola barones van Lynden, geboren op 29 juli 1947 in s-Gravenhage,

Diederic Wolter baron van Lynden, overlijdt op 5 februari 1990 in s-Gravenhage, 72 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXVIII

Beelaerts van Blokland - van Lynden (1969)       schema 303

Carola barones van Lynden, geboren op 29 juli 1947 in s-Gravenhage, dochter van Diederic Wolter baron van Lynden en Anne Heathcote, trouwt op 2 juli 1969 in Wassenaar met Jhr. Alexander Gerard Beelaerts van Blokland, geboren op 5 januari 1943 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Cornelis Hendrik Beelaerts van Blokland en Ellen Hazelhoff Roelfsema,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Hermance Alexandra Beelaerts van Blokland, geboren op 24 november 1970 in Buenos Aires (Argentini),
Jkvr. Francina Aurelia Beelaerts van Blokland, geboren op 13 mei 1972 in Cordoba (Mexico),
Jkvr. Selina Henrietta Beelaerts van Blokland, geboren op 29 september 1977 in Londen,

Wikipedia: Beelaerts


XXVII

van Lynden - van Geen (1950)       schema 303

Mr. Frank Wolfaert Boudewijn baron van Lynden, geboren op 23 november 1918 in Amsrerdam, zoon van Jan Carel Elias baron van Lynden en Maria Johanna de Clerq, trouwt op 23 mei 1950 in Putten met Jkvr. Maria Constantia Johanna van Geen, geboren op 19 juni 1922 in Waardenburg, dochter van Jhr. Matthieu Lambert van Geen en Jkvr. Constantia Jacoba van Holthe tot Echten,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Constantia Elisabeth barones van Lynden, geboren op 26 april 1951 in s-Gravenhage,
Carel Jan Hendric baron van Lynden, geboren op 3 december 1952 in s-Gravenhage,
Renee Alexandra barones van Lynden, geboren op 17 maart 1957 in s-Gravenhage,
Caroline Alix barones van Lynden, geboren op 9 september 1962 in Rotterdam,

Jkvr. Maria Constantia Johanna van Geen, overlijdt op 27 november 1993 in Rotterdam, 71 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXVIII

de Boer - van Lynden (1976)       schema 303

Constantia Elisabeth barones van Lynden, geboren op 26 april 1951 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Frank Wolfaert Boudewijn baron van Lynden en Jkvr. Maria Constantia Johanna van Geen, trouwt op 11 december 1976 in Montfoort met Johannes Josephus Floris de Boer, geboren op 28 maart 1955 in Rotterdam, zoon van Johannes Josephus Floris de Boer en Alida Carolina Gielen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Lynden - Bloem (1979)       schema 303

Mr. Carel Jan Hendric baron van Lynden, geboren op 3 december 1952 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Frank Wolfaert Boudewijn baron van Lynden en Jkvr. Maria Constantia Johanna van Geen, trouwt op 1 september 1979 in den Haag met Marjoleijn Bloem, geboren op 25 november 1954 in s-Gravenhage, dochter van Eduard Jacob Bloem en Emerentia Yvonne Melanie Rutgers,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Willem Casper Elias baron van Lynden, geboren op 28 november 1985 in Rotterdam,
Wolter Carel Jan baron van Lynden, geboren op 23 april 1987 in Rotterdam,
Alexander Friso Frank baron van Lynden, geboren op 21 september 1989 in Rotterdam,
Wessel Rutger Aernout baron van Lynden, geboren op 12 februari 1996 in Rotterdam,
Jan Dirk Eduard baron van Lynden, geboren op 26 juli 1997 in Rotterdam.

Wikipedia: van Lynden

van der Schalk - van Lynden (1983)       schema 303

Renee Alexandra barones van Lynden, geboren op 17 maart 1957 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Frank Wolfaert Boudewijn baron van Lynden en Jkvr. Maria Constantia Johanna van Geen, trouwt op 23 april 1983 in Montfoort met Marnix Harold van der Schalk, geboren op 8 december 1956 in Rotterdam, zoon van Harold van der Schalk en Alida Henriette Wilhelmina de Monchy,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Milders - van Lynden (1992)       schema 303

Caroline Alix barones van Lynden, geboren op 9 september 1962 in Rotterdam, dochter van Mr. Frank Wolfaert Boudewijn baron van Lynden en Jkvr. Maria Constantia Johanna van Geen, trouwt op 13 juni 1992 met Robert Milders, geboren op 8 februari 1962 in Pijnacker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 2 juni 1994 door echtscheiding ontbonden.

Daris - van Lynden (1997)       schema 303

Caroline Alix barones van Lynden, geboren op 9 september 1962 in Rotterdam, dochter van Mr. Frank Wolfaert Boudewijn baron van Lynden en Jkvr. Maria Constantia Johanna van Geen, hertrouwt op 30 mei 1997 in Rotterdam met Josephus Egidius Maria Daris, geboren op 27 december 1964 in Valkenswaard, zoon van Wilhelmus Johannes Daris en Adriana Maria Theresia Gusta Buytels,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXI

Alewijn - Graafland (1740)       schema 304

Margaretha Helena Graafland, geboren op 22 juni 1720 in Amsterdam, dochter van Gilles Graafland en Anna de Haze trouwt op 26 april 1740 met Mr. Jacob Alewijn, Heer van Mijnden, geboren op 21 januari 1714 in Amsterdam, zoon van Zacharya Henrico Alewijn en Maria Schuylenburgh,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Zacharias Henric Alewijn, geboren op 19 maart 1742,
Gilles Alewijn, geboren op 2 maart 1744 in Amsterdam,
Martinus Alewijn, geboren op 4 mei 1747 in Amsterdam,
Maria Catharina Alewijn, geboren op 10 februari 1754,
Jacob Alewijn, geboren op 19 augustus 1756,

Margaretha Helena Graafland overlijdt op 26 januari 1766 in Amsterdam, 45 jaar oud,
Mr. Jacob Alewijn, overlijdt op 16 juni 1761 in Amsterdam, 47 jaar oud.


XXII

Alewijn - van de Poll (1783)       schema 304

Mr. Zacharias Henric Alewijn, vrijheer van Mijnden en de beide Loosdrechten, geboren op 19 maart 1742, zoon van Margaretha Helena Graafland en Mr. Jacob Alewijn trouwt op 3 juni 1783 met Sara Maria van de Poll, geboren op 2 februari 1752, dochter van Jan Pieterszn. van de Poll, regent in Amsterdam van 1763-1781 en Sara de la Court,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Zacharias Henric Alewijn overlijdt op 22 augustus 1788, 46 jaar oud,
Sara Maria van de Poll, overlijdt op 19 mei 1817, 65 jaar oud.

Alewijn - van Loon (1771)       schema 304

Mr. Gilles Alewijn, geboren op 2 maart 1744 in Amsterdam, zoon van Margaretha Helena Graafland en Mr. Jacob Alewijn trouwt op 24 februari 1771 Amsterdam met Maria Cornelia van Loon, geboren op 15 augustus 1752 in Amsterdam, dochter van Mr. Jan van Loon en Maria Backer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Yvonne Marquerite Helene Alewijn, geboren op 9 september 1776 in Amsterdam,
Jan Alewijn, geboren op 12 juni 1778 in Amsterdam,

Maria Cornelia van Loon, overlijdt op 9 november 1785 in Amsterdam, 33 jaar oud.

Alewijn - Hooft (1787)       schema 304

Mr. Gilles Alewijn, geboren op 2 maart 1744 in Amsterdam, zoon van Margaretha Helena Graafland en Mr. Jacob Alewijn hertrouwt op 5 november 1787 in Amsterdam met Sophia Maria Hooft, geboren op 22 februari 1758 in Amsterdam, dochter van Daniel Hooft, secretaris Amsterdam en baljuw en dijkgraaf van de Bijlmermeer en Aletta Elias,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Gilles Alewijn overlijdt op 26 december 1789 in Amsterdam, 45 jaar oud,
Sophia Maria Hooft, overlijdt op 10 juli 1819 in den Haag, 61 jaar oud.


XXIII

van Wassenaer Obdam - Alewijn (1798)       schema 304

Yvonne Marquerite Helene Alewijn, geboren op 9 september 1776 in Amsterdam, dochter van Mr. Gilles Alewijn en Maria Cornelia van Loon trouwt omstreeks 1798 met Jacob Unico graaf van Wassenaer Obdam Wassenaar, geboren in 1769, zoon van Carel George van Wassenaer Obdam Wassenaar en Jacoba Elisabeth van Strijen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Maria Cornelia gravin van Wassenaer, geboren op 21 september 1799 in Amsterdam,

Jacob Unico graaf van Wassenaer Obdam Wassenaar, overlijdt op 31 augustus 1812 in Kasteel Twickel, 42 of 43 jaar oud.

Wikipedia: van Wassenaer


XXIV

van Heeckeren van Kell - van Wassenaer (1831)       schema 304

Maria Cornelia gravin van Wassenaer, geboren op 21 september 1799 in Amsterdam, dochter van Yvonne Marquerite Helene Alewijn en Jacob Unico graaf van Wassenaer Obdam Wassenaar trouwt op 14 december 1831 in Delden-Ambt met Mr. Jacob Derk Carel baron van Heeckeren van Kell, lid Ridderschap Gelderland en na 1832 van Overijssel, heer van Nettelhorst, na 1832 kamerheer in buitengewone dienst, geboren op 8 februari 1809 in Emmerik, zoon van Willem Hendrik Alexander Carel baron van Heeckeren, kamerheer; gouverneur; minister van staat en Jkvr. Sara Geertruida Agatha van Pabst, vrouwe van Bingerden en Borculo,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maria Cornelia gravin van Wassenaer, overlijdt op 31 maart 1850 in s-Gravenhage, 50 jaar oud,
Mr. Jacob Derk Carel baron van Heeckeren van Kell, overlijdt op 7 november 1875 in s-Gravenhage, 66 jaar oud.


XXIII

Alewijn - Trip (1800)       schema 304

Mr. Jan Alewijn, Heer van Mijnden en de beide Loosdrechten, geboren op 12 juni 1778 in Amsterdam, zoon van Mr. Gilles Alewijn en Maria Cornelia van Loon trouwt op 2 november 1800 in Amsterdam met Maria Catharina Trip, geboren op 25 juli 1777 in Amsterdam, dochter van Jan Trip en Anna Maria Schuyt,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Anne Gilles Alewijn, gedoopt op 6 september 1801 in Amsterdam (Amstelkerk),
Martinus Frederik Alewijn, gedoopt op 12 september 1802 in Amsterdam (Amstelkerk),
Jan Johannes Frederik Alewijn, geboren op 9 oktober 1804,
Willem Gerrit Alewijn, geboren op 11 augustus 1806 in Amsterdam,
Joanna Alewijn, geboren op 27 april 1810 in Amsterdam,

Mr. Jan Alewijn, overlijdt op 30 januari 1810 in Amsterdam/Utrecht, 31 jaar oud,
Maria Catharina Trip, overlijdt op 29 juni 1828 in Frankfurt am Main, 50 jaar oud.


XXIV

Alewijn - van Tets (1829)       schema 304

Martinus Frederik Alewijn, gedoopt op 12 september 1802 in Amsterdam, zoon van Mr. Jan Alewijn en Maria Catharina Trip trouwt op 15 mei 1829 in Breda met Maria Jacoba van Tets, geboren op 16 juli 1799 in Haarlem, dochter van Matthias Johan Frederik van Tets en Johanna Maria Baldina van Oldenbarneveld,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maria Johanna Louisa Alewijn, geboren op 22 mei 1830 in Amersfoort,
Frederic Marie Balthasar Alewijn, geboren op 17 november 1831 in Breda,
Jean Frederic Alewijn, geboren op 25 februari 1833 in Breda,

Maria Jacoba van Tets, overlijdt op 28 september 1844 in Amersfoort, 45 jaar oud.

Alewijn - Faure (1855)       schema 304

Martinus Frederik Alewijn, gedoopt op 12 september 1802 in Amsterdam, zoon van Mr. Jan Alewijn en Maria Catharina Trip trouwt op 20 november 1851 in Kaapstad met Geertruida Isabelle Faure, geboren op in 1839 in Kaapstad, dochter van Abraham Faure, predikant en Geertruida Isabella Caldwell,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Martinus Frederik Alewijn, overlijdt op 28 juli 1880 in Beek bij Nijmegen, 77 jaar oud,
Geertruida Isabelle Faure, overlijdt op 4 maart 1909 in Beek, 69 of 70 jaar oud.


XXV

Faure - Alewijn (1851)       schema 304

Maria Johanna Louisa Alewijn, geboren op 22 mei 1830 in Amersfoort, dochter van Martinus Frederik Alewijn en Maria Jacoba van Tets trouwt op 20 november 1851 in Soest met Dr. Hendrik Emanuel Faure, predikant, geboren op 17 augustus 1828 in Kaapstad (Huize Leeuwenrust), zoon van Abraham Faure, predikant en Geertruida Isabella Caldwell,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Marianne Isabella Martina Frederica Faure, geboren op 6 september 1852 in Kaapstad,
Abraham Willem Frederik Alewijn Faure, geboren op 6 september 1854 in Pieter Maritzburg (Zuid-Afrika),
Louis Henry Frederik Alewijn Faure, geboren op 9 juni 1856 in Pietermaritzburg (Zuid-Afrika),
Gertrude Nathalie Alewijn Faure, geboren op 23 mei 1859 in Rondebosch/Kaapstad (Zuid-Afrika),
Philip Alfred Alewijn Faure, geboren op 24 maart 1861 in Kaapstad (h. Leeuwenrust),
Everard Edward Hutchinson Faure, geboren op 15 februari 1863,
Henriette Maria Theoda Faure, geboren op 16 juli 1867 in Doesburg,
Jeanne Agathe Faure, geboren op 24 november 1869 in Doesburg, overleden op 27 mei 1953 in Prince Rupert (Canada),

Maria Johanna Louisa Alewijn, overlijdt op 18 mei 1907 in Nijmegen, 76 jaar oud,
Dr. Hendrik Emanuel Faure, overlijdt op 6 april 1898 in Doesburg, 69 jaar oud.


XXVI

Alewijn - Faure ( )       schema 304

Marianne Isabella Martina Frederica Faure, geboren op 6 september 1852 in Kaapstad, dochter van Maria Johanna Louisa Alewijn en Dr. Hendrik Emanuel Faure trouwt met Martin Frederik Ridder Alewijn, geboren op 26 maart 1857 in Leiden, zoon van Frederic Marie Balthasar Ridder Alewijn en Dido Cecilia Carolina barones Collot dEscury,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Marianne Isabella Martina Frederica Faure, overlijdt op 26 mei 1945 in Antwerpen (Herentals), 92 jaar oud,
Martin Frederik Ridder Alewijn, overlijdt op 14 december 1938 in Wemmel, 81 jaar oud.

Alewijn Faure - Veeren (1878)       schema 304

Abraham Willem Frederik Alewijn Faure, geboren op 6 september 1854 in Pieter Maritzburg (Zuid-Afrika), zoon van Maria Johanna Louisa Alewijn en Dr. Hendrik Emanuel Faure trouwt op 12 december 1878 in Maarssen met Margarettha Cornelila Adriana Veeren, geboren op 5 mei 1852 in Brummen, dochter van Jacob Pieter Hendrik Carel Veeren, luitenant-kolonel en Catharina Johanna Wilhelmina Adriana de Vree,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hendrik Carel William Faure, geboren op 28 juli 1882 in Kortrijk (Vlaanderen),
William Natalis Martinus Faure, geboren op 11 augustus 1883 in Maarssen,
Margaretha Thedora Faure, geboren op 30 december 1885 in Kortrijk (Vlaanderen),

Abraham Willem Frederik Alewijn Faure, overlijdt op 20 oktober 1922 in Laeken, 68 jaar oud,
Margarettha Cornelila Adriana Veeren, overlijdt op 5 oktober 1922 in Laeken, 70 jaar oud.


XXVII

Faure - Faure (1905)       schema 304

Hendrik Carel William Faure, geboren op 28 juli 1882 in Kortrijk (Vlaanderen), zoon van Abraham Willem Frederik Alewijn Faure en Margarettha Cornelila Adriana Veeren trouwt omstreeks 1905 met Henriette Maria Theoda Faure, geboren op 16 juli 1867 in Doesburg, dochter van Dr. Hendrik Emanuel Faure, predikant en Maria Johanna Louisa Alewijn,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hendrik Everard Erik Faure, geboren op 16 december 1906 in Rome,
Maria Johanna Louisa Faure, geboren op 29 juni 1908 in Viterbo (Itali),

Henriette Maria Theoda Faure, overlijdt op 12 augustus 1923 in Coxyde-sur-Mer, 56 jaar oud.

Faure - van den Heuvel (1924)       schema 304

Hendrik Carel William Faure, geboren op 28 juli 1882 in Kortrijk (Vlaanderen), zoon van Abraham Willem Frederik Alewijn Faure en Margarettha Cornelila Adriana Veeren hertrouwt op 24 oktober 1924 in Antwerpen met Cornelia Maria van den Heuvel, geboren op op 21 juni 1899 in Antwerpen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Marquerite Cornelie Faure, geboren op 18 augustus 1925 in Boechout (Belgie),
Lilian Marianna Joy Faure, geboren op 21 februari 1928 in Boechout (Belgie),
Henri Charles William Faure, geboren op 19 juli 1929 in Boechout (Belgie),
Antoine Alexandre Faure, geboren op 17 juni 1931 in Boechout (Belgie).

Faure - Carpentiers (1917)       schema 304

William Natalis Martinus Faure, geboren op 11 augustus 1883 in Maarssen, zoon van Abraham Willem Frederik Alewijn Faure en Margarettha Cornelila Adriana Veeren trouwt omstreeks 1917 met Jeanne Maurice Alida Carpentiers, geboren op 10 juli 1886 in Antwerpen, dochter van Leon Pierre Edward Carpentiers, chef provinciaal bestuur en Alida Geertruida Cardinaal,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Renee Angelique Faure, geboren op 1 juni 1918 in Soerabaja,
Marguerite Allida Jeanne Faure, geboren op 18 mei 1925 in Semarang.


XXVIII

van Dedem - Faure (1947)       schema 304

Renee Angelique Faure, geboren op 1 juni 1918 in Soerabaja, dochter van William Natalis Martinus Faure en Jeanne Maurice Alida Carpentiers trouwt op 10 juli 1947 in Bloemendaal met Mr. Godert Willem baron van Dedem, geboren op 11 juni 1914 in Aerdenhout, zoon van Alexander Coenraad Arthur baron van Dedem en Anna Elisabeth Henriette Zubli,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Alexander Coenraad Antoine baron van Dedem, geboren op 15 april 1949 in Tilburg, overleden op 27 april 1949 in Tilburg,
Danielle Jeanne Elisabeth Mary barones van Dedem, geboren op 5 oktober 1950 in Haarlem,
Marguerite Catherine barones van Dedem, geboren op 18 maart 1953 in Haarlem.

Westerbeek van Eerten - Faure (1941)       schema 304

Marguerite Allida Jeanne Faure, geboren op 18 mei 1925 in Semarang, dochter van William Natalis Martinus Faure en Jeanne Maurice Alida Carpentiers trouwt op 4 september 1941 in Hummelo met Maarten Thijs Westerbeek van Eerten, geboren op 3 juli 1916 in s-Gravenhage, zoon van Dr. Bartholomeus Johannes Westerbeek van Eerten en Natalie Marie Faure,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIX

Mouthaan - van Dedem (1975)       schema 304

Danielle Jeanne Elisabeth Mary barones van Dedem, geboren op 5 oktober 1950 in Haarlem, dochter van Renee Angelique Faure en Mr. Godert Willem baron van Dedem trouwt op 19 september 1975 in Laren met Nicolaas Frans Remmert Mouthaan, geboren op 6 april 1950 in Haarlem, zoon van Nicolaas Isaac Mouthaan en Cornelia Eva Agatha Laan,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Keijzer - van Dedem (1982)       schema 304

Marguerite Catherine barones van Dedem, geboren op 18 maart 1953 in Haarlem, dochter van Renee Angelique Faure en Mr. Godert Willem baron van Dedem trouwt op 4 juni 1982 in de Bilt met Hendrikus Cornelis Johannes de Keijzer, geboren op 17 april 1953 in Amersfoort, zoon van Hendrikus Cornelis Johannes de Keijzer en Johanna Buitenrust Hettema,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Veeren - Faure (1888)       schema 304

Gertrude Nathalie Alewijn Faure, geboren op 23 mei 1859 in Rondebosch/Kaapstad (Zuid-Afrika), dochter van Maria Johanna Louisa Alewijn en Dr. Hendrik Emanuel Faure trouwt op 23 februari 1888 in Doesburg met Willem Adriaan Constantijn Veeren, assuradeur, geboren op 6 augustus 1857 in Leeuwarden, zoon van Jacob Pieter Hendrik Carel Veeren, luitenant-kolonel en Catharina Johanna Wilhelmina Adriana de Vree,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maria Joanne Louise Veeren, geboren in Leeuwarden,
Robert Jacobus Petrus Hendrik Carel Veeren, geboren op 20 november 1888 in Leeuwarden,

Willem Adriaan Constantijn Veeren, overlijdt op op 11 januari 1922 in Ubbergen, 64 jaar oud. .


XXVII

le Poole - Veeren (1912)       schema 304

Maria Joanne Louise Veeren, geboren in Leeuwarden, dochter van Gertrude Nathalie Alewijn Faure en Willem Adriaan Constantijn Veeren trouwt op 18 juni 1912 in Beek met Charles le Poole, geboren op 27 november 1879 in Leiden, zoon van Samuel le Poole en Anna Petronella Mulder,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maria Joanne Louise Veeren, is op 15 juni 1911 onder curatele gesteld i.v.m. zwakheid van geestvermogens.

Veeren - van Heeckeren van Walien (1947)       schema 304

Robert Jacobus Petrus Hendrik Carel Veeren, geboren op 20 november 1888 in Leeuwarden, zoon van Gertrude Nathalie Alewijn Faure en Willem Adriaan Constantijn Veeren trouwt op 20 november 1947 in Zeist met Edmonda Willemina barones van Heeckeren van Walien, geboren in 1902 in Vrijhoeve/Capelle, dochter van Willem Hendrik baron van Heeckeren van Walien, burgemeester van Vrijhoeve-Capelle en Anna Catharina Emerentia Diderika Hendrika de Fielliettaz Goethart,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Robert Jacobus Petrus Hendrik Carel Veeren, is overleden op 26 januari 1950 in Huis ter Heide, 61 jaar oud,
Edmonda Willemina barones van Heeckeren van Walien, is overleden op 5 februari 1990 in Amsterdam, 87 of 88 jaar oud.


XXVI

Alewijn Faure - Dros (1883)       schema 304

Philip Alfred Alewijn Faure, geboren op 24 maart 1861 in Kaapstad, zoon van Maria Johanna Louisa Alewijn en Dr. Hendrik Emanuel Faure trouwt op 4 oktober 1883 in Delft met Maria Sophia Dros, geboren in 1862 in Delft,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maria Sophia Faure, geboren op 6 december 1884 in Willemstad,
Maria Joanna Louise Faure, geboren in 1887, overleden op 14 maart 1918 in s-Hertogenbosch,
Nicolaas Dirk Faure, geboren in 1888 in Utrecht,

Philip Alfred Alewijn Faure, overlijdt op 10 juli 1922 in Utrecht, 61 jaar oud,
Maria Sophia Dros, overlijdt op 22 januari 1940 in Enschede, 77 of 78 jaar oud.


XXVII

Faure - Bijkerk (1920)       schema 304

Nicolaas Dirk Faure, geboren in 1888 in Utrecht, zoon van Philip Alfred Alewijn Faure en Maria Sophia Dros trouwt op 21 oktober 1920 in Enschede met Maria Frederika Bijkerk, geboren in 1896 in Lonneker, dochter van Johannes Bijkerk en Willemina Theodora Lubben,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Faure - Ittman (1898)       schema 304

Everard Edward Hutchinson Faure, geboren op 15 februari 1863, zoon van Maria Johanna Louisa Alewijn en Dr. Hendrik Emanuel Faure trouwt op 2 september 1898 in de Steeg/Rheden met Johanna Ittman, geboren op 17 februari 1875 in Rheden, dochter van Louis Franciscus Elisa Ittman, assuradeur en Helena Francisca Sterren,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Edward Faure, geboren op 27 april 1900 in s-Gravenhage,
Helena Francisca Faure, geboren op 9 oktober 1902 in s-Gravenhage, overleden op 20 oktober 1950 in Utrecht,

Everard Edward Hutchinson Faure, 1e luitenant, overlijdt op 7 mei 1903 in s-Gravenhage, 40 jaar oud.


XXV

Alewijn - Collot dEscury (1851)       schema 304

Frederic Marie Balthasar Ridder Alewijn, geboren op 17 november 1831 in Breda, zoon van Martinus Frederik Alewijn en Maria Jacoba van Tets trouwt op 5 juli 1856 in Leiden met Dido Cecilia Carolina Collot barones dEscury, geboren op 26 maart 1829 in Leiden, dochter van Johan Willem Marthe baron Collot dEscury en Jkvr. Isabella Maria Antoinette von Massow,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Martin Frederik Alewijn, geboren op 26 maart 1857 in Leiden,
Antoine Charles Marie Alewijn, geboren op 23 februari 1864 in Arnhem,

Frederic Marie Balthasar Ridder Alewijn, overlijdt op 28 april 1903 in Beek (Ubbergen), 71 jaar oud,
Dido Cecilia Carolina barones Collot dEscury, overlijdt op 10 oktober 1906 in Amersfoort, 77 jaar oud. .


XXVI

Alewijn - van Limburg-Stirum (1897)       schema 304

Antoine Charles Marie Ridder Alewijn, geboren op 23 februari 1864 in Arnhem, zoon van Frederic Marie Balthasar Ridder Alewijn en Dido Cecilia Carolina barones Collot dEscury trouwt op 24 juni 1897 in den Haag met Josine Lucie gravin van Limburg-Stirum, geboren op 22 juni 1872 in Utrecht, dochter van Mr. Daniel Adriaan graaf van Limburg-Stirum en Jkvr. Henriette Frederique Jeanne Pauline Sandberg tot Essenburg,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Henriette Frederique Jeanne Pauline Alewijn, geboren op 13 juli 1898 in Utrecht,
Jkvr. Dido Cecile Alewijn, geboren op 18 maart 1901 in Utrecht,

Antoine Charles Marie Ridder Alewijn, overlijdt op 11 februari 1919 in s-Hertogenbosch, 54 jaar oud,
Josine Lucie gravin van Limburg-Stirum, overlijdt op 6 april 1957 in s-Gravenhage, 84 jaar oud.


XXVII

Birch - Alewijn (1921)       schema 304

Jkvr. Henriette Frederique Jeanne Pauline Alewijn, geboren op 13 juli 1898 in Utrecht, dochter van Antoine Charles Marie Ridder Alewijn en Josine Lucie gravin van Limburg-Stirum trouwt op 29 april 1921 in Harrogate/York met Richard Birch, geboren op 19 december 1874 in Dunmarry (Ierland),
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Henriette Frederique Jeanne Pauline Alewijn, overlijdt op 5 augustus 1982 in Rome, 84 jaar oud.

Day - Alewijn (1920)       schema 304

Jkvr. Dido Cecile Alewijn, geboren op 18 maart 1901 in Utrecht, dochter van Antoine Charles Marie Ridder Alewijn en Josine Lucie gravin van Limburg-Stirum trouwt op 8 april 1920 in Lausanne met Alfred Dineley Day, geboren op 25 april 1874 in Harrogate/York ,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Dido Cecile Alewijn, overlijdt op 1 oktober 1933 in Harrogate/York, 32 jaar oud.


XXV

Alewijn - Wechter (1898)       schema 304

Jhr. Mr. Jean Frederic Alewijn, geboren op 25 februari 1833 in Breda, zoon van Martinus Frederik Alewijn en Maria Jacoba van Tets trouwt op 15 januari 1898 in den Haag met Theresia Anna Wechter, geboren op 17 november 1867 in s-Gravenhage, dochter van Samuel Wechter en Cornelia Romijn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Mr. Jean Frederic Alewijn, overlijdt op 24 januari 1900 in s-Gravenhage, 66 jaar oud,
Theresia Anna Wechter, overlijdt op 23 maart 1939 in s-Gravenhage, 71 jaar oud.

Wikipedia: Jean Frederic Alewijn


XXIV

Alewijn - Taets van Amerongen (1835)       schema 304

Willem Gerrit Alewijn, geboren op 11 augustus 1806 in Amsterdam, zoon van Mr. Jan Alewijn en Maria Catharina Trip trouwt op 24 september 1835 met Caroline Dorothee barones Taets van Amerongen, geboren op 27 februari 1810 in Amsterdam, dochter van Arnoud Joost baron Taets van Amerongen en Henriette Maria barones Smeth,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Gerrit Alewijn, overlijdt op 6 januari 1864 in Utrecht, 57 jaar oud,
Caroline Dorothee barones Taets van Amerongen, overlijdt op 5 januari 1854 in Arnhem, 43 jaar oud.

Schuyt - Alewijn (1832)       schema 304

Joanna Alewijn, geboren op 27 april 1810 in Amsterdam, dochter van Mr. Jan Alewijn en Maria Catharina Trip trouwt op 7 september 1832 in Baarn met Mr. Albert Anne Willem Schuyt, geboren in 1799 in Amsterdam, zoon van Willem Frederik Schuyt en Alida Janszen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Adelaide Frederique Marie Jauline Schuyt, geboren op 29 september 1833 in Utrecht,
Theorore Caroline Emma Cecile Schuyt, geboren in 1838 in Utrecht.


XXV

van Weede - Schuyt (1857)       schema 304

Adelaide Frederique Marie Jauline Schuyt, geboren op 29 september 1833 in Utrecht, dochter van Joanna Alewijn en Mr. Albert Anne Willem Schuyt trouwt op 2 april 1857 in Utrecht met Jhr. Everard van Weede, Heer van Lutteke Weede, Dijkveld en Rateles geboren op 15 mei 1834 in Amsterdam, zoon van Jhr. Jacob Jan van Weede en Hester Catharina Willink,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Marie Adelaide Mathilde van Weede, geboren op 28 december 1860 in de Bilt,
Jkvr. Elisabeth Aleida van Weede, geboren op 7 september 1862 in de Bilt, overleden op 20-09-1862 in De Bilt,
Jhr. Jacob van Weede, geboren in 1871,

Adelaide Frederique Marie Jauline Schuyt, overlijdt op 13 noveber 1924 in Utrecht (Huize Oosprong), 91 jaar oud,
Jhr. Everard van Weede, overlijdt op 15 april 1893 in Utrecht, 58 jaar oud.


XXVI

Labouchere - van Weede (1883)       schema 304

Jkvr. Marie Adelaide Mathilde van Weede, geboren op 28 december 1860 in de Bilt, dochter van Adelaide Frederique Marie Jauline Schuyt en Jhr. Everard van Weede trouwt omstreeks 1883 met Ernest Samuel Labouchere, geboren op 13 mei 1856 in Zeist,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacques Labouchere, geboren op 4 maart 1884 in Amsterdam,
Adelaide Marie Labouchere, geboren op 12 juli 1889 in Amsterdam.


XXVII

Labouchere - van Eys (1926)       schema 304

Jacques Labouchere, geboren op 4 maart 1884 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Marie Adelaide Mathilde van Weede en Ernest Samuel Labouchere trouwt op 15 september 1926 in Glion-Montreux met Jkvr. Cecilia Johanna Wilhelmina van Eys, geboren op 9 augustus 1901 in Utrecht, dochter van Jhr. Mr. Dr. Jan Daniel Constantijn Nicolaas van Eys en Cecilia Johanna van barones Hangest dYvoy,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacques Labouchere, overlijdt op 29 december 1966 in Cannes, 82 jaar oud,
Jkvr. Cecilia Johanna Wilhelmina van Eys, overlijdt op 8 april 1953 in Cannes, 51 jaar oud.

Stoop - Labouchere (1916)       schema 304

Adelaide Marie Labouchere, geboren op 12 juli 1889 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Marie Adelaide Mathilde van Weede en Ernest Samuel Labouchere trouwt omstreeks 1916 met Jhr. Ir. Adriaan Sicco Cato Stoop, heer van Strijen, geboren op 1 mei 1880 in s-Gravenhage,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Pieter Anthony Jacob Stoop, geboren op 13 maart 1917 in s-Gravenhage,

Adelaide Marie Labouchere, overlijdt op 19 maart 1967 in s-Gravenhage, 77 jaar oud.


XXVIII

Stoop - van Riemsdijk (1949)       schema 304

Jhr. Ir. Pieter Anthony Jacob Stoop, geboren op 13 maart 1917 in s-Gravenhage, zoon van Adelaide Marie Labouchere en Jhr. Ir. Adriaan Sicco Cato Stoop trouwt op 7 april 1949 in s-Gravenhage met Elisabeth Jacoba Lucia van Riemsdijk, geboren op 20 oktober 1922 in s-Gravenhage, dochter van Eduard Anton Willem van Riemsdijk en Gustavine Julienne Henriette Meertens,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Johannes Adrianus Stoop, geboren op 4 februari 1950 in s-Gravenhage,
Jhr. Adriaan Sicco Cato Stoop, geboren op 19 oktober 1951 in s-Gravenhage,
Jkvr. Gustavine Julienne Henriette Stoop, geboren op 26 mei 1954 in s-Gravenhage.


XXIX

Stoop - Stuyt (1981)       schema 304

Jhr. Johannes Adrianus Stoop, geboren op 4 februari 1950 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Ir. Pieter Anthony Jacob Stoop en Elisabeth Jacoba Lucia van Riemsdijk trouwt op 12 december 1981 in Millingen met Marielle Jeanne Louise Stuyt, geboren op 19 november 1950 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Alexander Marie Stuyt en Maria Theresia Josephine Schmutzer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Jan Willem Alexander Stoop, geboren op 13 april 1982 in Geldrop,
Jkvr. Caroline Ellisabeth Stoop, geboren op 25 oktober 1983 in Eindhoven,
Jkvr. Wendela Gustavine Beatrice Stoop, geboren op 5 juli 1985 in Eindhoven.

Stoop - Zabel (1977)       schema 304

Jhr. Adriaan Sicco Cato Stoop, geboren op 19 oktober 1951 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Ir. Pieter Anthony Jacob Stoop en Elisabeth Jacoba Lucia van Riemsdijk trouwt op 16 september 1977 met Barbara Wilhelmina Zabel, geboren op 27 januari 1955 in Delft, dochter van Johannes Bernardus Zabel en Maria Adriana Blusse van Oud-Abblas,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Eline Marguerite Stoop, geboren op 10-09-1978 in Delft,
Jkvr. Louise Gustavine Stoop, geboren op 11-05-1982 in Rotterdam,

Het huwelijk is in 1985 door echtschiding ontbonden.

Ploeg - Stoop (1981)       schema 304

Jkvr. Gustavine Julienne Henriette Stoop, geboren op 26 mei 1954 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Ir. Pieter Anthony Jacob Stoop en Elisabeth Jacoba Lucia van Riemsdijk trouwt op 18 september 1981 in Hengelo met Rutger Jan Ploeg, geboren op 30 september 1954 in s-Gravenhage, zoon van Johannes Ploeg en Anna Catharina Mol,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

van Weede - van den Bosch ( )       schema 304

Jhr. Jacob van Weede, geboren in 1871, zoon van Adelaide Frederique Marie Jauline Schuyt en Jhr. Everard van Weede trouwt met Helena Anna Elisabeth Rijnarda van den Bosch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Jacob van Weede, overlijdt op 19 mei 1945 in de Bilt, 73 of 74 jaar oud.


XXV

de Joncheere - van Weede (1869)       schema 304

Theorore Caroline Emma Cecile Schuyt, geboren in 1838 in Utrecht, dochter van Joanna Alewijn en Mr. Albert Anne Willem Schuyt trouwt op 3 juni 1869 met Albert Burghart de Joncheere, geboren in 1833 in Utrecht, zoon van Jacob Catharinus de Joncheere en Helena Cornelia Luberta van Beusechem,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Marie Adelaide Mathilde de Joncheere, geboren op 4 juni 1877 in Utrecht.


XXVI

van Boetzelaar - de Joncheere (1899)       schema 304

Marie Adelaide Mathilde de Joncheere, geboren op 4 juni 1877 in Utrecht, dochter van Theorore Caroline Emma Cecile Schuyt en Albert Burghart de Joncheere trouwt op 27 april 1899 in Utrecht met Godfried Leonard baron van Boetzelaar, geboren op 2 januari 1871 in de Bilt (t Klooster), zoon van Jkvr. Johanna Charlotte van Schuylenburch, Vrouwe van Harmelen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Godfried Hendrik Leonard baron van Boetzelaar, geboren op 25 januari 1900 in de Bilt,

Marie Adelaide Mathilde de Joncheere, overlijdt op 20 september 1948 in de Bilt, 71 jaar oud,
Godfried Leonard baron van Boetzelaar, overlijdt op 6 juni 1950 in de Bilt, 79 jaar oud.

Wikipedia: Boetzelaar


XXVII

van Boetzelaar - Royaards (1927)       schema 304

Godfried Hendrik Leonard baron van Boetzelaar, geboren op 25 januari 1900 in de Bilt, zoon van Marie Adelaide Mathilde de Joncheere en Godfried Leonard baron van Boetzelaar trouwt op 11 september 1927 in Utrecht met Ernestine Henriette Royaards, geboren op 23 september 1904 in Utrecht, dochter van Mr. Karel Johan Hendrik Royaards en Louise Johanna barones van Hardenbroek van Lockhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Godfried Leonard baron van Boetzelaar, geboren op 11 januari 1928 in Nieuwersluis,
Lodewijk Carel baron van Boetzelaar, geboren op 18 september 1929 in Utrecht,

Godfried Hendrik Leonard baron van Boetzelaar, overlijdt op 27 juni 1980 in Domburg, 80 jaar oud,
Ernestine Henriette Royaards, overlijdt op 1 februari 1987 in Middelburg, 82 jaar oud.

Wikipedia: Boetzelaar


XXII

Alewijn - Clifford (1774)       schema 304

Mr. Martinus Alewijn, regent 1789-1795, geboren op 4 mei 1747 in Amsterdam, zoon van Margaretha Helena Graafland en Mr. Jacob Alewijn trouwt op 11 december 1774 met Johanna Clifford, geboren op 23 april 1753, dochter van Henry Clifford en Adriana Margaretha van Marselis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johanna Clifford, overlijdt 15 november 1791, 38 jaar oud.

Alewijn - Backer (1794)       schema 304

Mr. Martinus Alewijn, regent 1789-1795, geboren op 4 mei 1747 in Amsterdam, zoon van Margaretha Helena Graafland en Mr. Jacob Alewijn hertrouwt op 28 september 1794 in Amsterdam met Jkvr. Margaretha Backer, dochter van Mr. Henrick Backer en Cornelia Maria Elias,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Martinus Alewijn overlijdt op 24 december 1807 in Amsterdam, 60 jaar oud.

Clifford - Alewijn (1772)       schema 304

Maria Catharina Alewijn, geboren op 10 februari 1754, dochter van Margaretha Helena Graafland en Mr. Jacob Alewijn trouwt op 29 november 1772 met Willem Clifford, geboren op 9 januari 1746 in Amsterdam, zoon van Jan Clifford en Anna Wolters,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maria Catharina Alewijn overlijdt op 12 maart 1785 in Lyon, 31 jaar oud,
Willem Clifford overlijdt op 28 augustus 1810 in Parijs, 64 jaar oud.

Wikipedia: Clifford

Alewijn - Backer (1780)       schema 304

Mr. Jacob Alewijn, geboren op 19 augustus 1756, zoon van Margaretha Helena Graafland en Mr. Jacob Alewijn trouwt omstreeks 1780 met Cornelia Henrietta Backer, geboren op 8 september 1761 in Amsterdam, dochter van Mr. Henrick Backer en Cornelia Maria Elias,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Cornelia Maria Alewijn, gedoopt op 11 november 1781 in Amsterdam (Amstelkerk),
Margaretha Helena Alewijn, gedoopt op 9 maart 1783 in Amsterdam (Amstelkerk),
Jacob Alewijn, gedoopt op 7 juli 1784 in Amsterdam,
Henrick Alewijn, geboren op 22 augustus 1785, gedoopt op 26 augustus 1785 in Amsterdam (Westerkerk),
Dirk Jacob Alewijn, geboren op 14 februari 1787 in Amsterdam,
Cornellis Alewijn, geboren op 15 augustus 1788, gedoopt op 24 augstus 1788 in Amsterdam (Amstelkerk),

Mr. Jacob Alewijn, commissaris van de stad, overlijdt op 28 augustus 1789, 33 jaar oud,
Cornelia Henrietta Backer overlijdt op 1 mei 1838, 76 jaar oud.


XXIII

Alewijn - May (1806)       schema 304

Mr. Jacob Alewijn, gedoopt op 7 juli 1784 in Amsterdam, zoon van Cornelia Henrietta Backer en Mr. Jacob Alewijn, trouwt op 18 oktober 1806 te Londen met Martha Maria May, gedoopt op 23 januari 1787 in Amsterdam, dochter van William May en Hermana Maria May
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Jacob Alewijn, overlijdt op 4 mei 1814 in Londen, 29 jaar oud,

Alewijn - Dedel (1816)       schema 304

Dirk Jacob Alewijn, geboren op 14 februari 1787 in Amsterdam, zoon van Cornelia Henrietta Backer en Mr. Jacob Alewijn, trouwt op 24 april 1816 Amsterdam met Jkvr. Jacoba Elisabeth Dedel, geboren op 6 juni 1794 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Pieter Samuel Dedel en Johanna Elisabeth Backer
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Dirk Jacob Alewijn, overlijdt op 9 november 1863 in Amsterdam, 76 jaar oud,
Jkvr. Jacoba Elisabeth Dedel, overlijdt op 23 september 1875 in Hilversum, 81 jaar oud.

Alewijn - Degerman (1819)       schema 304

Cornelis Alewijn, geboren op 15 augustus 1788, zoon van Cornelia Henrietta Backer en Mr. Jacob Alewijn, trouwt op 13 augustus 1819 in Namen met Olowina Wilhelmina Degerman, geboren op 18 november 1782 in Utrecht,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cornelia Henrietta Alewijn, geboren op 8 mei 1820 in Dendermonde,
Olowina Wilhelmina Alewijn, geboren op 11 september 1824 in Dendermonde,

Cornelis Alewijn, ingenieur van de vestingwerken van Dendermonde, overlijdt op 22 mei 1839, 50 jaar oud,
Olowina Wilhelmina Degerman, overlijdt op 18 november 1831 in Haarlem, 49 jaar oud.


XXIV

Ortt - Alewijn (1841)       schema 304

Cornelia Henrietta Alewijn, geboren op 8 mei 1820 in Dendermonde, dochter van Cornelis Alewijn en Olowina Wilhelmina Degerman, trouwt op 19 mei 1841 in Amsterdam met Jhr. Johan Ortt, geboren in 1810 in Amsterdam, zoon van Jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen van Oudaan en Jkvr. Agnes Maria Warin,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Olowina Margaretha Helena Ortt van Schonauwen, geboren in 1842 in Alkmaar, overleden op 15 december 1889 in Arnhem,
Cornelia Catharina Anna Everdina Ortt van Schonauwen, geboren in 1846 in Alkmaar, overleden op 12 mei 1907 in Arnhem,
Agnes Maria Ortt van Schonauwen, geboren in 1848, overleden op 9 november 1857 in Utrecht,
Cornelia Henrietta Johanna Ortt van Schonauwen, geboren in 1850 in Utrecht, overleden op 27 september 1926 in Arnhem,
Susanna Sophia Ortt van Schonauwen, geboren in 1852 in Utrecht, overleden op 11 november 1922 in Oosterbeek,
Jacoba Constance Ortt van Schonauwen, geboren in 1853, overleden op 18 augustus 1857 in Utrecht,
Leontine Ortt van Schonauwen, geboren in 1855 in Utrecht, overleden op 7 augustus 1911 in Arnhem,
Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen, geboren op 20 oktober 1857 in Utrecht, overleden op 25 april 1923 in Velp,
Willem Johan Ortt van Schonauwen, geboren in 1861, overleden op 5 maart 1863 in Arnhem,
Jacoba Elisabeth Ortt van Schonauwen, geboren in 1862 in Arnhem, overleden op 30 maart 1863 in Arnhem,

Cornelia Henrietta Alewijn, overlijdt op 7 januari 1881 in Arnhem, 60 jaar oud,
Jhr. Johan Ortt, ingenieur bij Waterstaat, overlijdt op 16 oktober 1898 in Arnhem, 87 of 88 jaar oud.


XXV

Schuller tot Peursum - Ortt van Schonauwen (1881)       schema 304

Susanna Sophia Ortt van Schonauwen, geboren in 1852 in Utrecht, dochter van Cornelia Henrietta Alewijn en Jhr. Johan Ortt, trouwt op 8 september 1881 Arnhem met Christiaan Reinier Schuller tot Peursum, geboren in 1855 in Utrecht, zoon van Christiaan Lodewijk Schuller tot Peursum, advocaat en Marie Isabelle Francoise van der Bank,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Christiaan Dirk Schuller tot Peursum, geboren in 1884 in Veenendaal,

Susanna Sophia Ortt van Schonauwen, overlijdt op 11 november 1922 in Oosterbeek, 69 of 70 jaar oud.


XXVI

Schuller tot Peursum - de Castellane (1922)       schema 304

Christiaan Dirk Schuller tot Peursum, geboren in 1884 in Veenendaal, zoon van Susanna Sophia Ortt van Schonauwen en Christiaan Reinier Schuller tot Peursum, trouwt op 14 maart 1922 Amsterdam met Marie Therese de Castellane, geboren in 1890 in Toulouse (Frankrijk), dochter van Boniface Amedee Marie de Castellane en Jeanne Marie dArmagnac de Castanet,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Ortt van Schonauwen - Backer(1885)       schema 304

Jkvr. Agnes Maria Backer, geboren op 24 mei 1859 in Amsterdam, dochter van Jhr. Cornelis Hendrik Backer en Olowina Wilhelmina Alewijn, trouwt op 17 september 1885 Amsterdam met Jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen, geboren op 20 oktober 1857 in Utrecht, zoon van Jhr. Johan Ortt van Schonauwen en Cornelia Henrietta Alewijn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Agnes Maria Backer, overlijdt op 10 oktober 1940 in Arnhem, 81 jaar oud,
Jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen, overlijdt op 25 april 1923 in Velp, 65 jaar oud.


XXIV

Backer - Alewijn (1850)       schema 304

Jhr. Cornelis Hendrik Backer, geboren op 19 juli 1825 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Willem Jacob Backer en Anna Maria Rendorp, trouwt omstreeks 1850 te Amsterdam met Olowina Wilhelmina Alewijn, geboren op 11 september1824 in Dendermonde, dochter van Cornelis Alewijn en Olowina Wilhelmina Degerman,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jkvr. Anna Maria Wilhelmina Jacoba Backer, geboren op 1 februari 1851 in Amsterdam,
Jhr. Willem Jacob Backer, geboren op 8 juli 1852 in Amsterdam,
Jkvr. Olowina Cornelia Backer, geboren op 27 mei 1854 in Amsterdam,
Jhr. Johan Ferdinand Backer, geboren op 9 januarti 1856 in Amsterdam,
Jkvr. Cornelia Henrietta Backer, geboren op 2 november 1857 in Amsterdam,
Jkvr. Agnes Maria Backer, geboren op 24 mei 1859 in Amsterdam,
Jkvr. Margaretha Helena Backer, geboren op 14 maart 1867 in Amsterdam,

Jhr. Cornelis Hendrik Backer, overlijdt op 9 november 1908 in Amsterdam, 83 jaar oud,
Olowina Wilhelmina Alewijn, overlijdt op 2 oktober 1878 in Amsterdam, 54 jaar oud,


XXV

van der Mersch - Backer (1875)       schema 304

Jkvr. Anna Maria Wilhelmina Jacoba Backer, geboren op 1 februari 1851 in Amsterdam, dochter van Jhr. Cornelis Hendrik Backer en Olowina Wilhelmina Alewijn, trouwt op 12 maart 1875 te Amsterdam met Mr. Arnold Adriaan van der Mersch, geboren op 15 mei 1845 in Amsterdam , zoon van Johannes Anthonie van der Mersch en Jacoba Maria Pit,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jacoba Anna Maria van der Mersch, geboren op 12 februari 1877 in Assen,
Cornelis Henrick van der Mersch, geboren op 24 maart 1878 in Assen,
Margaretha Olowina van der Mersch, geboren op 22 maart 1880 in Assen,
Pieter Aernout van der Mersch, geboren op 20 juli 1881 in Assen,
Johan Ferdinand van der Mersch, geboren op 26 maart 1883 in Haarlem,
August Cornelis van der Mersch, geboren op 23 februari 1888 in Haarlem en op 11 december 1909 overleden,

Jkvr. Anna Maria Wilhelmina Jacoba Backer, overlijdt op 27 januari 1929 in Aerdenhout, 77 jaar oud,
Mr. Arnold Adriaan van der Mersch, kantonrechter, overlijdt op 4 maart 1918 in Aerdenhout, 72 jaar oud,


XXVI

van der Mersch - de Bie Leuveling Tjeenk (1919)       schema 304

Cornelis Henrick van der Mersch, geboren op 24 maart 1878 in Assen, zoon van Jkvr. Anna Maria Wilhelmina Jacoba Backer en Mr. Arnold Adriaan van der Mersch, trouwt omstreeks 1919 met Sara Jacoba de Bie Leuveling Tjeenk, geboren op 29 maart 1883 in Amsterdam, dochter van Herman Jacob de Bie Leuveling Tjeenk en Maria van Eik,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Maria Anna van der Mersch, geboren op 24 januari 1920 in Aerdenhout,

Cornelis Henrick van der Mersch, overlijdt op 30 juli 1924 in Cordoba (Mexico), 46 jaar oud,


XXVII

Fabius - van der Mersch (1943)       schema 304

Maria Anna van der Mersch, geboren op 24 januari 1920 in Aerdenhout, dochter van Cornelis Henrick van der Mersch en Sara Jacoba de Bie Leuveling Tjeenk, trouwt omstreeks 1943 met Mr. Carel Pieter Cornelis Fabius,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Kaeso Fabius, geboren op 14 februari 1944 in Utrecht,
Jan Willem Fabius, geboren op 6 november 1946 in Aerdenhout,
Cornelie Henriette Sarine Fabius, geboren op 10 maart 1948 in Haarlem en op 15 maart 1948 in Haarlem overleden ,
Cornelis Henrick Fabius, geboren op 5 juni 1950 in Aerdenhout,
Aernout Pieter Anne Fabius, geboren op 4 september 1955 in Haarlem.

Wikipedia: Fabius


XXVIII

Fabius - dAvout dAuerstaedt (1979)       schema 304

Kaeso Fabius, geboren op 14 februari 1944 in Utrecht, zoon van Maria Anna van der Mersch en Mr. Carel Pieter Cornelis Fabius, trouwt op 18 augustus1979 te Bremontier-Merval met Comtesse Irene Genevieve Francoise Marie dAvout dAuerstaedt, geboren op 12 mei 1943 in Ait-Mehammed (Marokko), dochter van Comte Francois Marie dAvout dAuerstaedt en Comtesse Anne Noemie Wilhelmine Marie dArschot-Schoonhoven,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Fabius

Fabius - Labouchere (1975)       schema 304

Mr. Jan Willem Fabius, geboren op 6 november 1946 in Aerdenhout, zoon van Maria Anna van der Mersch en Mr. Carel Pieter Cornelis Fabius, trouwt omstreeks 1975 met Wilhelmine Ernestine Labouchere, geboren op 12 juni 1948 in Haarlem, dochter van Abel Cesar Labouchere en Maria Margaretha des Tombe,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Clarine Fabius,
Anna Mariette Fabius, geboren op 25 maart 1977 in Utrecht.

Wikipedia: Fabius


XXVI

Crommelin - van der Mersch (1909)       schema 304

Margaretha Olowina van der Mersch, geboren op 22 maart 1880 in Assen, dochter van Jkvr. Anna Maria Wilhelmina Jacoba Backer en Mr. Arnold Adriaan van der Mersch, trouwt op 4 februari 1909 in Haarlem met Dr. Mr. Adam Crommelin, geboren op 8 maart 1879 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Frederik Reinhard Crommelin, geboren op 17 januari 1910 in s-Gravenhage,
Anna Maria Wilhelmina Jacoba Crommelin, geboren op 20 november 1911 in Vianen,
Antonia Catharina Crommelin, geboren op 21 juni 1916 in Arnhem,

Margaretha Olowina van der Mersch, overlijdt op 21 december 1959 in Blaricum, 79 jaar oud,
Dr. Mr. Adam Crommelin, overlijdt op 24 juni 1964 in Bilthoven, 85 jaar oud.

Wikipedia: Crommelin


XXVII

Crommelin - Sichterman (1938)       schema 304

Frederik Reinhard Crommelin, geboren op 17 januari 1910 in s-Gravenhage, zoon van Margaretha Olowina van der Mersch en Dr. Mr. Adam Crommelin, trouwt op 27 oktober 1938 in Almelo met Melline Jeannette Lucie Constantia Sichterman, geboren op 19 augustus 1913 in Zwolle, dochter van Mr. Mello Sichterman en Jkvr. Eugenie Berendina van Heemskerck van Beest,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Robert Daniel Crommelin, geboren op 8 januari 1940 in Driebergen,
Margaretha Eugenie Claudine Crommelin, geboren op 16 september 1941 in Vollenhove,
Christine Johanna Melline Frederique Crommelin, geboren op 13 september 1944 in Ommen,

Frederik Reinhard Crommelin, overlijdt op 6 april 1983 in Holten, 73 jaar oud,
Melline Jeannette Lucie Constantia Sichterman, overlijdt op 12 februari 2006 in Baarn, 92 jaar oud,

Wikipedia: Crommelin


XXVIII

Crommelin - Troost (1971)       schema 304

Mr. Robert Daniel Crommelin, geboren op 8 januari 1940 in Driebergen, zoon van Frederik Reinhard Crommelin en Melline Jeannette Lucie Constantia Sichterman, trouwt omstreeks 1971 met Carla Angenita Johanna Troost, geboren op 14 september 1941 in Doetinchem, dochter van Hendrik Cornelis Troost en Angenita Frederika Ankersmit,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Adriaan Herman Wynand Crommelin, geboren op 5 januari 1971 in Utrecht ,
Angenita Christina Melline Crommelin, geboren op 10 september 1972 in Utrecht,
Willemijn Claudine Crommelin, geboren op 1 mei 1977 in Utrecht en op 5 januari 1995 in Baarn overleden.

Wikipedia: Crommelin


XXIX

Crommelin - Risch (2001)       schema 304

Adriaan Herman Wynand Crommelin, geboren op 5 januari 1971 in Utrecht, zoon van Robert Daniel Crommelin en Carla Angenita Johanna Troost, trouwt op 9 juni 2001 in Naarden met Philippine Cornelie Risch,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Robert Daniel Crommelin geboren op 3 november 2002 in Amsterdam,
Douwe Philip Kornelis Crommelin, geboren op 6 januari 2005 in Blaricum.

Wikipedia: Crommelin

Drost - Crommelin (2003)       schema 304

Angenita Christina Melline Crommelin, geboren op 10-09-1972 in Utrecht, dochter van Mr. Robert Daniel Crommelin en Carla Angenita Johanna Troost, trouwt op 1 februari 2003 in Blaricum met Johannes Drost,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Mees Drost, geboren op 24 november 2003 in Utrecht,
Angenita Frederika Willemijn Drost, geboren op 29 juni 2006 in Utrecht.


XXVIII

Broekhuysen - Crommelin (1966)       schema 304

Margaretha Eugenie Claudine Crommelin, geboren op 16 september 1941 in Vollenhove dochter van Frederik Reinhard Crommelin en Melline Jeannette Lucie Constantia Sichterman, trouwt op 8 januari 1966 te Hellendoorn met Jan Aernout Broekhuysen, geboren op 1 augustus 1940 in Noordgouwe, zoon van Jan Gerard Broekhuysen en Jkvr. Cornelia van Citters,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Cornelia Eugenie Melline Broekhuysen, geboren op 5 februari 1967 in Vlissingen,
Maria Christina Elisabeth Broekhuysen, geboren op 22 juli 1969 in den Helder,
Jan Aernout Willem Frederik Broekhuysen, geboren op 27 augustus 1971 in den Helder.

Wikipedia: Crommelin


XXIX

Dalebout - Broekhuysen ( )       schema 304

Cornelia Eugenie Melline Broekhuysen, geboren op 5 februari 1967 in Vlissingen dochter van Margaretha Eugenie Claudine Crommelin en Jan Aernout Broekhuysen, trouwt met Arjen Dalebout,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Pieter Bas Dalebout,


XXVII

Fabius - Crommelin (1939)       schema 304

Anna Maria Wilhelmina Jacoba Crommelin, geboren op 20 november 1911 in Vianen, dochter van Margaretha Olowina van der Mersch en Dr. Mr. Adam Crommelin, trouwt op 25 september 1939 te Baarn met Mr. Frederik Wilhelm Fabius, geboren op 1 februari 1884 in Java, zoon van Gabriel Theodoor Jan Fabius en Anna Diderika van Baak,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gabriel Theodor Johan Fabius, geboren op 4 oktober 1940 in Utrecht,
Frederik Wilhelm Fabius, geboren op 14 april 1942 in Utrecht,
Anna Wilhelmina Jacoba Fabius, geboren op 4 november 1943 in Utrecht,

Anna Maria Wilhelmina Jacoba Crommelin, overlijdt op 13 januaru 2006 in Zeist, 94 jaar oud,
Mr. Frederik Wilhelm Fabius, overlijdt op 13 december 1953 in Bergen op Zoom, 69 jaar oud.

Wikipedia: Fabius


XXVIII

Fabius - van den Born (1968)       schema 304

Gabriel Theodor Johan Fabius, geboren op 4 oktober 1940 in Utrecht, zoon van Anna Maria Wilhelmina Jacoba Crommelin en Mr. Frederik Wilhelm Fabius, trouwt op 14 september 1968 in Renkum met Nora Olga Rosita van den Born, geboren op 3 maart 1940 in Bennekom, dochter van Gerrit Wouterus van den Born en Everdina Johanna Hermina van Silfhout,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Frederik Wilhelm Fabius, geboren op 16 juli 1970 in Rotterdam,
Sidonie Eleonore Fabius, geboren op 13 februari 1973 in Rotterdam.

Wikipedia: Fabius

Fabius - Rudelle (1968)       schema 304

Frederik Wilhelm Fabius, geboren op 14 april 1942 in Utrecht, zoon van Anna Maria Wilhelmina Jacoba Crommelin en Mr. Frederik Wilhelm Fabius, trouwt op 22 juli in 1968 Parijs met Beatrice Marie Anne Rudelle, geboren op 29 april 1943 in Parijs, dochter van Pierre Jean Rudelle en Marguerite Marie Noemie Richou,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jean Frederik Fabius, geboren op 21 februari 1969 in Parijs,
Julien Fabius, geboren op 12 secember 1973 in Parijs.

Wikipedia: Fabius

Haitsma Mulier - Fabius (1964)       schema 304

Anna Wilhelmina Jacoba Fabius, geboren op 4 november 1943 in Utrecht, dochter van Anna Maria Wilhelmina Jacoba Crommelin en Mr. Frederik Wilhelm Fabius, trouwt op 7 november 1964 op Tholen met Jean Gaspard Haitsma Mulier, geboren op 25 juli 1927 in Zeist, zoon van Gerard Haitsma Mulier en Corneli Jacqueline Labouchere,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Pieter Willem Gaspard Haitsma Mulier, geboren op 21 februari 1969 in Utrecht,

Jean Gaspard Haitsma Mulier, overlijdt op 14 januari 1980 in Malmesbuiry (Wiltshire), 52 jaar oud.


XXIX

Haitsma Mulier - Sayn-Wittgenstein-Berleburg (2006)       schema 304

Pieter Willem Gaspard Haitsma Mulier, geboren op 21 februari 1969 in Utrecht, zoon van Anna Wilhelmina Jacoba Fabius en Jean Gaspard Haitsma Mulier, trouwt op 9 november 2006 met Vanessa Irina Caroline Elise Prinses zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, geboren op 29 augustus1978 in Siegen, dochter van Otto Ludwig Richard Hermann Franz Christian Adolf Erwin Prins zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg en Anette von Cramm,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Selina Haitsma Mulier, geboren op 23 april 2007.


XXVII

Deketh - Crommelin (1941)       schema 304

Antonia Catharina Crommelin, geboren op 21 juni 1916 in Arnhem, dochter van Margaretha Olowina van der Mersch en Dr. Mr. Adam Crommelin, trouwt omstreeks 1941 met Carel Johan Deketh, zoon van Govert Deketh en Isabelle Antoinette Putman Cramer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Govert Carel Deketh, geboren op 4 juli 1942 in Amsterdam,
Margaretha Olowine Deketh, geboren op 24 juli 1946 in Amsterdam,
Reinhard Adam Herman Deketh, geboren op 11 september 1948 in Amsterdam.


XXVIII

Deketh - ten Sijthoff       schema 304

Govert Carel Deketh, geboren op 4 juli 1942 in Amsterdam, zoon van Antonia Catharina Crommelin en Carel Johan Deketh, trouwt omstreeks 1962 met Catharina Maria ten Sijthoff, dochter van Frans ten Sijthoff en Elizabeth Johanna van Douwe,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Catharina Olowina Deketh, geboren op 26 september 1963 in Gorinchem,
Govert Feddrick Deketh, geboren op 26 december 1967 in Hazerswoude,
Carel Deketh, geboren op 9 januari 1971 in Cardiff (Wales).


XXIX

Rogg - Deketh (1988)       schema 304

Catharina Olowina Deketh, geboren op 26 september 1963 in Gorinchem, dochter van Govert Carel Deketh en Catharina Maria ten Sijthoff, trouwt op 14 oktober 1988 in Geneve met Yvan Rogg, geboren op 31 december 1962 in Geneve,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Sophie Rogg, geboren op 15 mei 1989 in Geneve,
Arno Rogg, geboren op 18 november 1990 in Geneve,
Noe Rogg, geboren op 28 september 1993 in Geneve,
Jamie Rogg, geboren op 20 januari 1998 in Geneve.

Deketh - Payne (1994)       schema 304

Govert Feddrick Deketh, geboren op 26 december 1967 in Hazerswoude, zoon van Govert Carel Deketh en Catharina Maria ten Sijthoff, trouwt op 2 april 1994 St.Colomban des Villards met Paula Louise Payne, geboren op 24 januari 1974 in Canterbury (GB), dochter van Philip Payne en Julie Tress,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cajo Philip Deketh, geboren op 10 december 1994 in Cambridge,
Matteo Deketh, geboren op 2 mei 1999 in Pembury.


XXVIII

Bolhuis - Deketh       schema 304

Margaretha Olowine Deketh, geboren op 24 juli 1946 in Amsterdam, dochter van Antonia Catharina Crommelin en Carel Johan Deketh, trouwt met Gijs Bolhuis,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Lotte Bolhuis,
Sander Bolhuis.

Deketh - Cumming (1992)       schema 304

Reinhard Adam Herman Deketh, geboren op 11 september 1948 in Amsterdam, zoon van Antonia Catharina Crommelin en Carel Johan Deketh, trouwt op 6 juni 1992 te Helsberg met Leopoldine Cumming, geboren op 12 april 1938 in Romanshorn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

van der Mersch - Holtz (1912)       schema 304

Ir. Johan Ferdinand van der Mersch, geboren op 26 maart 1883 in Haarlem, zoon van Jkvr. Anna Maria Wilhelmina Jacoba Backer en Mr. Arnold Adriaan van der Mersch, trouwt op 10 december 1912 te Haarlem met Ida Jacoba Holtz, geboren op 13 juni 1887 in Heemstede, dochter van Gerrit Jan Holtz en Ida Jacoba Kluppel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Aernout Adriaan van der Mersch, geboren op 13 januari 1918 in Haarlem,
August Cornelis van der Mersch, geboren op 18 augustus 1920 in Haarlem en op 5 maart 2009 overleden,

Ir. Johan Ferdinand van der Mersch, overlijdt op 30 september 1943 in Amsterdam, 60 jaar oud,
Ida Jacoba Holtz, overlijdt op 18 juli 1966 in Amersfoort, 79 jaar oud,


XXVII

van der Mersch - van Paddenburgh (1947)       schema 304

Aernout Adriaan van der Mersch, geboren op 13 januari 1918 in Haarlem, zoon van Ir. Johan Ferdinand van der Mersch en Ida Jacoba Holtz, trouwt op 17 mei 1947 te Zeist met Margaretha Johanna van Paddenburgh, geboren op 10 januari 1920 in Utrecht,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johan Ferdinand van der Mersch, geboren op 11 maart 1948 in Terneuzen,

Aernout Adriaan van der Mersch, directeur belastingen, overlijdt op 20 oktober 1992 in Hoorn.


XXVIII

van der Mersch - Bossers (1972)       schema 304

Johan Ferdinand van der Mersch, geboren op 11 maart 1948 in Terneuzen, zoon van Aernout Adriaan van der Mersch en Margaretha Johanna van Paddenburgh, trouwt 15 december 1972 te Beverwijk met Maria Petronella Agatha (Marille) Bossers geboren op 22 juni 1949 in Heemskerk,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Melita Frieda van der Mersch, geboren op 15 oktober 1975 in Zaandam,
Leoniek Marlisse van der Mersch, geboren op 16 april 1977 in Zaandam,


XXIX

van Gelder - van der Mersch (2006)       schema 304

Melita Frieda van der Mersch, geboren op 15 oktober 1975 in Zaandam, dochter van Johan Ferdinand van der Mersch en Maria Petronella Agatha (Marille) Bossers, trouwt op 2 juni 2006 te Leiden met Harmen Arnold van Gelder,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Thibaut Gernand van Gelder, geboren op 3 maart 2008 te Leiden,

Molenhuis - van der Mersch (2005)       schema 304

Leoniek Marlisse van der Mersch, geboren op 16 april 1977 in Zaandam, dochter van Johan Ferdinand van der Mersch en Maria Petronella Agatha (Marille) Bossers, leeft duurzaam samen met Danil Molenhuis,
Er is n kind bekend,

Fos Marijn Molenhuis, geboren op 6 augustus 2006 in Groningen,


XXV

Moll - Backer (1880)       schema 304

Jkvr. Olowina Cornelia Backer, geboren op 27 mei 1854 in Amsterdam, dochter van Jhr. Cornelis Hendrik Backer en Olowina Wilhelmina Alewijn, trouwt op 26 augustus 1880 te Amsterdam met Mr. Goswin Moll, geboren op 13 januari 1855 in Amsterdam, zoon van Dr. Willem Moll en Anna Elisabeth Henriette Theodora Voet,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cornelia Henrietta Moll, geboren op 3 oktober 1881 in Amsterdam,
Willem Moll, geboren in 1891,

Jkvr. Olowina Cornelia Backer, overlijdt op 14 januari 1925 in Heemstede, 70 jaar oud,
Mr. Goswin Moll, overlijdt op 20 juli 1914 in Rotterdam, 59 jaar oud,


XXVI

van den Wall Bake - Moll (1905)       schema 304

Cornelia Henrietta Moll, geboren op 3 oktober 1881 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Olowina Cornelia Backer en Mr. Goswin Moll, trouwt op 20 april 1905 in Rotterdam met Johan Herman van den Wall Bake, geboren op 1 september 1874 in Amsterdam, zoon van Rudolf Willem Jan Cornelis van den Wall Bake en Susanna Agneta van Walree,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Herman Adriaan David van den Wall Bake, geboren op 31 december 1909 in Amsterdam,
Goswin van den Wall Bake, geboren op 13 november 1913 in Amsterdam,

Cornelia Henrietta Moll overlijdt 18 februari 1947 in Heemstede, 65 jaar oud,
Johan Herman van den Wall Bake overlijdt op 25 december 1951 in Haarlem, 77 jaar oud.


XXVII

van den Wall Bake - de Haan (1935)       schema 304

Herman Adriaan David van den Wall Bake, geboren op 31 december 1909 in Amsterdam, zoon van Cornelia Henrietta Moll en Johan Herman van den Wall Bake, trouwt op 18 mei 1935 in Haarlem met Maria Elisabeth de Haan, geboren op 17 februari 1910 in Haarlem, dochter van Pieter Frisius de Haan en Elisabeth Houtman,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

John Herman van den Wall Bake, geboren op 4 maart 1939 in Nieuwer-Amstel.

van den Wall Bake - Lamfers (1947)       schema 304

Goswin van den Wall Bake, geboren op 13 november 1913 in Amsterdam, zoon van Cornelia Henrietta Moll en Johan Herman van den Wall Bake, trouwt omstreeks 1947 met Elisabeth Lamfers, geboren op 23 oktober 1912 in Amsterdam, dochter van Karel Willem Lamfers en Elisabeth Susanna Hendrika Cramer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Henriette van den Wall Bake, geboren op 18 juni 1948 in Amsterdam.


XXVIII

van den Wall Bake - Matto (1964)       schema 304

John Herman van den Wall Bake, geboren op 4 maart 1939 in Nieuwer-Amstel, zoon van Herman Adriaan David van den Wall Bake en Maria Elisabeth de Haan, trouwt op 23 december 1964 in Bussum met Mary Matto, geboren op 26 oktober 1944 in Naarden, dochter van Gerardus Matto en Maria Wilhelmina Hendrika Nijenhuis,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maureen Elisabeth van den Wall Bake, geboren op 7 november 1966 in Uithoorn,
Jennifer Geraldine van den Wall Bake, geboren op 18 september 1968 in Uithoorn.


XXVI

Moll - van Rooij ( )       schema 304

Willem Moll, geboren in 1891, zoon van Jkvr. Olowina Cornelia Backer en Mr. Goswin Moll, trouwt met Johanna Clasina Hendrika van Rooij, geboren in 1893 in Utrecht, dochter van Leonardus Stephanus van Rooij en Maria Hendrika van Eijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Moll, overlijdt op 4 januari 1949 in Loenen 58 jaar oud.


XXV

Hoeufft - Backer (1888)       schema 304

Jkvr. Cornelia Henrietta Backer, geboren op 2 november 1857 in Amsterdam, dochter van Jhr. Cornelis Hendrik Backer en Olowina Wilhelmina Alewijn, trouwt op 5 juli 1888 in Amsterdam met Jhr. Jan Arend van Hoeufft, heer van Velsen, geboren op 3 november 1848 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Hendrik Hoeufft, heer van Velsen en Ernestine Lucretia Roukens,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Cornelia Henrietta Backer, overlijdt op 12 september 1943 in Baarn, 85 jaar oud,
Jhr. Jan Arend van Hoeufft, overlijdt op 3 juni 1916 in Amsterdam, 67 jaar oud.


XX

Graafland - van Hemert (1726)       schema 305

Mr. Pieter Graafland, geboren op 20 februari 1695 in Amsterdam, zoon van Johannes Graafland en Jacoba Valckenier trouwt op 26 augustus 1726 met Sara Maria van Hemert, geboren op 9 maart 1702 in Amsterdam, dochter van Gilles van Hemert en Catrina Jacoba Barnard,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Joan Pieterszoon Graafland, geboren op 15 juni 1733 in s-Gravenhage,

Mr. Pieter Graafland, overlijdt op 14 januari 1760 in s-Gravenhage, 64 jaar oud,
Sara Maria van Hemert overlijdt op 13 juni 1734 in s-Gravenhage, 32 jaar oud.


XXI

Graafland - Buteux (1758)       schema 305

Jhr. Mr. Joan Pieterszoon Graafland, geboren op 15 juni 1733 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Pieter Graafland en Sara Maria van Hemert trouwt op 21 februari 1758 in den Haag met Martha Henriette Buteux, geboren op 14 oktober 1736 in s-Gravenhage, dochter van Dr. Pieter Buteux en Anna Agnes van Sandijck,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Sara Maria Graafland, geboren in december 1758 in s-Gravenhage,
Jhr. Joan Joanszoon Graafland, geboren op 8 mei 1763 in s-Gravenhage,
Jkvr. Agnes Johanna Henriette Graafland, geboren op 7 maart 1766 in Amsterdam,
Jhr. Carel Anne Graafland, geboren op 30 december 1770 in Amsterdam, overleden op 21 januari 1830 in Leidschendam,

Martha Henriette Buteux overlijdt op 27 augustus 1799 in Amsterdam, 62 jaar oud.

Graafland - van Haeften ( )       schema 305

Jhr. Mr. Joan Pieterszoon Graafland, geboren op 15 juni 1733 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Pieter Graafland en Sara Maria van Hemert hertrouwt met Laurentia Clara Elisabeth van Haeften, geboren op 3 januari 1747 in Utrecht, dochter van Johan van Haeften en Adriana Aletta van Storm van s Gravesande,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Jhr. Mr. Joan Pieterszoon Graafland, overlijdt op 17 januari 1821 in Amsterdam, 87 jaar oud,
Laurentia Clara Elisabeth van Haeften overlijdt op 24 oktober 1849 in Amsterdam, 102 jaar oud.


XXII

de Smeth - Graafland (1777)       schema 305

Jkvr. Sara Maria Graafland, geboren in december 1758 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Joan Pieterszoon Graafland en Martha Henriette Buteux trouwt op 12 oktober 1777 Amsterdam met Mr. Pieter baron de Smeth, heer van Alphen en Rietveld, geboren op 25 juni 1753 in Amsterdam, zoon van Theodorus baron de Smeth en Agatha Alewijn,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Henriette Maria barones de Smeth, geboren op 21 juni 1787 in Amsterdam,
Agatha Agnes barones de Smeth, geboren op 17 juni 1788 in Amsterdam,
Theodorus Pieter baron de Smeth, geboren op 8 augustus 1789,

Jkvr. Sara Maria Graafland overlijdt op 31 augustus 1789 in Amsterdam, 30 jaar oud,
Mr. Pieter baron de Smeth overlijdt op 7 oktober 1810 in de Bilt (Huize Vollenhoven), 57 jaar oud.

Wikipedia: de Smeth


XXIII

Taets van Amerongen - de Smeth (1805)       schema 305

Henriette Maria barones de Smeth, geboren op 21 juni 1787 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Sara Maria Graafland en Mr. Pieter baron de Smeth trouwt op 2 juni 1805 in de Bilt met Arnoud Joost baron Taets van Amerongen, geboren op 12 mei 1777 in Huize Oud-Amelisweerd, zoon van Gerard Arnoud baron Taets van Amerongen en Carolina van der Duyn,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Arnoud Gerard baron Taets van Amerongen, geboren op 9 september 1806 in Amsterdam,
Agatha Sara Maria baronesTaets van Amerongen, geboren in 1808 in Amsterdam,
Caroline Dorothee barones Taets van Amerongen, geboren op 27 februari 1810 in Amsterdam,
William John Peter baron Taets van Amerongen, geboren op 24 augustus 1811 in Frenchay (Engeland),
Poulina Johanna Charlotta barones Taets van Amerongen, geboren in 1813 in Amsterdam,
Henrietta Bregje Gerardina Isabella Louise barones Taets van Amerongen, geboren op 15 februari 1815 in de Bilt,
Felicia Maria Cecilia Tamina barones Taets van Amerongen, geboren op 5 mei 1817 in De Bilt (Huize Beerschoten),
Theodore Arnaud Hermann Raymond barones Taets van Amerongen, geboren op 14 augustus 1821 in Utrecht, overleden op 9 januari 1845 in Utrecht,

Henriette Maria barones de Smeth overlijdt op 4 februari 1843 in Utrecht, 55 jaar oud,
Arnoud Joost baron Taets van Amerongen overlijdt op 8 oktober 1827 in Strassburg, 50 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXIV

Taets van Amerongen - Strick van Linschoten (1827)       schema 305

Arnoud Gerard baron Taets van Amerongen, geboren op 9 september 1806 in Amsterdam, zoon van Henriette Maria barones de Smeth en Arnoud Joost baron Taets van Amerongen trouwt op 4 juli 1827 in Utrecht met Jkvr. Cornelia Sara Wilhelmina Antoinette Strick van Linschoten, geboren op 8 april 1806 in Utrecht, dochter van Jhr. Diederik Willem Jacob Strick van Linschoten en Sibilla Antoinetta van Renesse van Wilp,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Henriette Dorothea Arnoldina barones Taets van Amerongen, geboren op 16 mei 1829 in de Bilt,
Maria Agatha Gerardina Robertina barones Taets van Amerongen, geboren op 3 augustus 1830 in de Bilt,
Joost baron Taets van Amerongen, geboren op 22 februari 1832 in Huize Arenberg,
Eleonora Cecilia barones Taets van Amerongen, geboren op 27 september 1841 in Utrecht,

Arnoud Gerard baron Taets van Amerongen overlijdt op 19 november 1886 in Utrecht, 80 jaar oud,
Jkvr. Cornelia Sara Wilhelmina Antoinette Strick van Linschoten overlijdt op 14 juni 1855 in de Bilt, 49 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXV

Melvill van Carnbee - Taets van Amerongen (1865)       schema 305

Henriette Dorothea Arnoldina barones Taets van Amerongen, geboren op 16 mei 1829 in de Bilt, dochter van Arnoud Gerard baron Taets van Amerongen en Jkvr. Cornelia Sara Wilhelmina Antoinette Strick van Linschoten trouwt op 20 april 1865 in Utrecht met James John baron Melvill van Carnbee, geboren op 27 februari 1820 in s-Gravenhage, zoon van Isaac August baron Melvill van Carnbee en Jkvr. Johanna Jacoba Wilhelmina Louisa Salis Soglio Mayenfeld,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Louise Augusta Arnoldina Cornelie Melvill van Carnbee, geboren op 11 februari 1866 in Leiden,
James Arnoud Henri Louis baron Melvill van Carnbee, geboren op 11 augustus 1867 in s-Gravenhage,

Henriette Dorothea Arnoldina barones Taets van Amerongen overlijdt op 15 januari 1909 in Hilversum, 79 jaar oud,
James John baron Melvill van Carnbee overlijdt op 23 mei 1891 in Zeist, 71 jaar oud.


XXVI

de Mestral Combremont - Melvill van Carnbee (1897)       schema 305

Jkvr. Louise Augusta Arnoldina Cornelie Melvill van Carnbee, geboren op 11 februari 1866 in Leiden, dochter van Henriette Dorothea Arnoldina barones Taets van Amerongen en James John baron Melvill van Carnbee trouwt op 29 november 1897 met Mr. Jean Ernst Paul de Mestral Combremont, geboren op 30 november 1866 in Payerne, zoon van Leon Francois Louis de Mestral Combremont en Leonie Marie Madeleine de Banes de Gardonne,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Leo Paul Emil James Georges Gaston de Mestral Combremont, geboren op 20 november 1898 in Neuillu sur Seine,
Henriette Dorothee Louise Leonie de Mestral Combremont, geboren op 3 maart 1900 in Neuillu sur Seine,
Adriane Leonie julie Marguerite Elisabeth de Mestral Combremont, geboren op 2 november 1901 in Le Vesinet,

Het huwelijk wordt in 1914 door echtscheiding ontbonden,

Jkvr. Louise Augusta Arnoldina Cornelie Melvill van Carnbee overlijdt op 12 oktober 1940 in Utrecht, 74 jaar oud.


XXVII

de Mestral Combremont - Lieftinck (1934)       schema 305

Leo Paul Emil James Georges Gaston de Mestral Combremont, geboren op 20 november 1898 in Neuillu sur Seine, zoon van Jkvr. Louise Augusta Arnoldina Cornelie Melvill van Carnbee en Mr. Jean Ernst Paul de Mestral Combremont trouwt op 6 november 1934 in Overveen met Elisabeth Lieftinck, geboren op 26 december 1907 in Amsterdam, dochter van Gerard Lieftinck en Elisabeth Esser,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cuno de Mestral Combremont, geboren op 22 september 1937 in Haarlem,
Alexa de Mestral Combremont, geboren op 23 februari 1941 in Haarlem.


XXVI

Melvill van Carnbee - de Mestral Combremont (1906)       schema 305

James Arnoud Henri Louis baron Melvill van Carnbee, geboren op 11 augustus 1867 in s-Gravenhage, zoon van Henriette Dorothea Arnoldina barones Taets van Amerongen en James John baron Melvill van Carnbee trouwt op 9 januari 1906 met Marthe Auguste Leonie Marguerite de Mestral Combrement, geboren op 26 april 1869 in Payerne, dochter van Leon Francois Louis de Mestral Combremont en Leonie Marie Madeleine de Banes de Gardonne,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. James Henri Wilhelm Frederik Gaston Melvill van Carnbee, geboren op 11 december 1906 in Amsterdam,

Het huwelijk wordt op 31 mei 1918 door echtscheiding ontbonden,

James Arnoud Henri Louis baron Melvill van Carnbee overlijdt op 4 januari 1944 in Zeist, 76 jaar oud. Marthe Auguste Leonie Marguerite de Mestral Combrement overlijdt op 8 mei 1954 in St. Maurice (Zwitserland), 85 jaar oud. , 74 jaar oud.


XXVII

Melvill van Carnbee - Galliot (1928)       schema 305

Jhr. James Henri Wilhelm Frederik Gaston Melvill van Carnbee, geboren op 11 december 1906 in Amsterdam, zoon van James Arnoud Henri Louis baron Melvill van Carnbee en Marthe Auguste Leonie Marguerite de Mestral Combrement trouwt op 12 juli 1928 in Sidi-bel-Abbes met Caroline Madeleine Galliot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Jorissen - Taets van Amerongen (1864)       schema 305

Maria Agatha Gerardina Robertina barones Taets van Amerongen, geboren op 3 augustus 1830 in de Bilt, dochter van Arnoud Gerard baron Taets van Amerongen en Jkvr. Cornelia Sara Wilhelmina Antoinette Strick van Linschoten trouwt op 13 juli 1864 in Utrecht met Ds. Willem Jacob Jorissen, geboren op 14 juli 1830 in IJsselstein,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maria Agatha Gerardina Robertina barones Taets van Amerongen overlijdt op 3 november 1905 in Apeldoorn, 75 jaar oud,
Ds. Willem Jacob Jorissen overlijdt op 16 juni 1884 in Apeldoorn, 53 jaar oud.


XXV

Taets van Amerongen - van de Poll (1855)       schema 305

Joost baron Taets van Amerongen, geboren op 22 februari 1832 in Huize Arenberg, zoon van Arnoud Gerard baron Taets van Amerongen en Jkvr. Cornelia Sara Wilhelmina Antoinette Strick van Linschoten trouwt op 17 januari 1855 in Utrecht met Jkvr. Hortense Catherine Marie van de Poll, geboren op 17 februari 1831 in Amsterdam, dochter van Jhr. Harmen Hendrik van de Poll en Hortense Catherine Colette Pieron,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Joost Herman baron Taets van Amerongen, geboren op 6 februari 1857 in Utrecht, overleden op 21 juni 1932 in Malang (Nederlands Oostindi),
Marie Agatha Geraldina barones Robertina Taets van Amerongen, geboren op 29 september 1858 in Gendringen, overleden op 4 juli 1933 in s-Gravenhage,
William Marie Eugene baron Taets van Amerongen, geboren op 1 augustus 1860 in Gendringen,
Flore Celine Adelaide barones Taets van Amerongen, geboren op 7 augustus 1862 in Gendringen,
Hortense Cecile Willemine barones Taets van Amerongen, geboren op 7 maart 1865 in Gendringen,
Louis Herman Taets van baron Amerongen, geboren op 18 juni 1867 in Gendringen, overleden op 13 juni 1877 in Deventer,
Gustave Marie Taets van baron Amerongen, geboren op 12 mei 1869 in Gendringen,
Henriette Taets van barones Amerongen, geboren op 7 maart 1871 in Gendringen, overleden op 8 maart 1871 in Gendringen,

Joost baron Taets van Amerongen overlijdt op 30 juli 1871 in Deventer, 39 jaar oud,
Jkvr. Hortense Catherine Marie van de Poll overlijdt op 7 oktober 1915 in s-Gravenhage, 84 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXV

Taets van Amerongen - Verspyck (1892)       schema 305

William Marie Eugene baron Taets van Amerongen, geboren op 1 augustus 1860 in Gendringen, zoon van Joost baron Taets van Amerongen en Jkvr. Hortense Catherine Marie van de Poll trouwt op 12 mei 1892 in den Haag met Gustavine Marie Verspyck, geboren op 24 april 1861 in Bandjermasin (Nederlands Indi),
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Louise Elise barones Taets van Amerongen, geboren op 12 augustus 1895 in Nijmegen, overleden op 6 februari 1901 in Nijmegen,

William Marie Eugene baron Taets van Amerongen overlijdt op 30 januari 1936 in s-Gravenhage, 75 jaar oud,
Gustavine Marie Verspyck overlijdt op 6 juli 1935 in s-Gravenhage, 74 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen

Junius van Hemert - Taets van Amerongen (1889)       schema 305

Flore Celine Adelaide barones Taets van Amerongen, geboren op 7 augustus 1862 in Gendringen, dochter van Joost baron Taets van Amerongen en Jkvr. Hortense Catherine Marie van de Poll trouwt op 18 juni 1889 in Deventer met Jhr. Louis Dirk Anton Junius van Hemert, geboren op 27 april 1854 in Batavia, zoon van Jhr. Mr. Dirk Anton Junius van Hemert en Jkvr. Louise Johanna Charlotte Baptistea Charlotte Theunissen Reijnst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Flore Celine Adelaide barones Taets van Amerongen overlijdt op 17 juli 1892 in Haarlem, 29 jaar oud,
Jhr. Louis Dirk Anton Junius van Hemert overlijdt op 8 januari 1919 in s-Gravenhage, 64 jaar oud.

van Suchtelen van de Haare - Taets van Amerongen (1887)       schema 305

Hortense Cecile Willemine barones Taets van Amerongen, geboren op 7 maart 1865 in Gendringen, dochter van Joost baron Taets van Amerongen en Jkvr. Hortense Catherine Marie van de Poll trouwt op 21 februari 1887 in Deventer met Cornelis Lubertus van Suchtelen van de Haare, geboren op 25 september 1860 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Arnold Johan Bernard van Suchtelen van de Haare en Catharina Helena Maria de Joncheere,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hortense Cecile Willemine barones Taets van Amerongen overlijdt op 13 juni 1950 in Laren, 85 jaar oud,
Cornelis Lubertus van Suchtelen van de Haare overlijdt op 22 november 1913 in Laren, 53 jaar oud.

Taets van Amerongen - Beck (1903)       schema 305

Gustave Marie baron Taets van Amerongen, geboren op 12 mei 1869 in Gendringen, zoon van Joost baron Taets van Amerongen en Jkvr. Hortense Catherine Marie van de Poll trouwt op 15 september 1903 in Garoet (Nederlands Oostindi) met Anna Catharina Sophia Beck, geboren op 28 september 1881 in Grave, dochter van Carolus Ludovicus Beck en Maria Anna Smitz,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Joost Louis baron Taets van Amerongen, geboren op 6 juli 1904 in Garoet (Nederlands Oostindi),
Hortense Mathilde Adelaide barones Taets van Amerongen, geboren op 25 juli 1905 in Garoet (Nederlands Oostindi),

Gustave Marie baron Taets van Amerongen overlijdt op 21 mei 1928 in Velp, 59 jaar oud,
Anna Catharina Sophia Beck overlijdt op 19 oktober 1968 in s-Gravenhage, 87 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXVI

Taets van Amerongen - Jorissen (1933)       schema 305

Joost Louis baron Taets van Amerongen, geboren op 6 juli 1904 in Garoet (Nederlands Oostindi), zoon van Gustave Marie baron Taets van Amerongen en Anna Catharina Sophia Beck trouwt op 3 juni 1933 met Johanna Erwarda Jorissen, geboren op 25 juli 1903 in Apeldoorn, dochter van Tancmar Marie Felix Carel Jorissen en Jeannette Carolina Baumann,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 14 juni 1952 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: Taets van Amerongen

Taets van Amerongen - Boucher (1952)       schema 305

Joost Louis baron Taets van Amerongen, geboren op 6 juli 1904 in Garoet (Nederlands Oostindi), zoon van Gustave Marie baron Taets van Amerongen en Anna Catharina Sophia Beck hertrouwt op 22 oktober 1952 in Apeldoorn met Maria Philippina Johanna Boucher, geboren op 7 februari 1905 in s-Gravenhage, dochter van Charles Louis Boucher en Anna Vernede,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Joost Louis baron Taets van Amerongen overlijdt op 2 september 1986 in Bentley (Australi), 82 jaar oud,
Maria Philippina Johanna Boucher overlijdt op 18 augustus 1974 in Roleystone (Australi), 69 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen

de la Porte - Taets van Amerongen (1926)       schema 305

Hortense Mathilde Adelaide barones Taets van Amerongen, geboren op 25 juli 1905 in Garoet (Nederlands Oostindi), dochter van Gustave Marie baron Taets van Amerongen en Anna Catharina Sophia Beck trouwt op 7 juli 1926 in Ede met Gilles Andre de la Porte, geboren op 10 januari 1897 in Arnhem, zoon van Gilles Andre de la Porte en Johanna barones van der Feltz,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Gilles Andre de la Porte, geboren op 15 juli 1927 in Renkum,

Hortense Mathilde Adelaide barones Taets van Amerongen overlijdt op 15 mei 1929 in Oosterbeek, 23 jaar oud,
Gilles Andre de la Porte overlijdt op 28 juni 1946 in Arnhem, 49 jaar oud.


XXV

Taets van Amerongen - Spengler (1864)       schema 305

Eleonora Cecilia barones Taets van Amerongen, geboren op 27 september 1841 in Utrecht, dochter van Arnoud Gerard baron Taets van Amerongen en Jkvr. Cornelia Sara Wilhelmina Antoinette Strick van Linschoten trouwt op 14 januari 1864 in Utrecht met Mr. Johan Albert Spengler, geboren op 12 september 1838 in Wassenaar, zoon van Frederik Herman Spengler, burgemeester en Johanna Wilhelmina Diederica Ernestina Louisa Bussingh,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Frederik Herman Spengler, geboren op 9 juli 1865 in de Bilt,
Sara Antoinette Sibilla Francoise Eleonore Spengler, geboren op 19 april 1868 in Breukelen-Nijenrode, overleden op 27 juli 1920 in Menton (Frankrijk),
Arnoud Joost Spengler, geboren op 10 juni 1869 in Breukelen-Nijenrode,
Edmond Joost Spengler, geboren in 1870, overleden op 7 januari 1877 in Basset Montreux Suisse,
Johanna Wilhelmina Spengler, geboren op 4 juli 1870 in Breukelen-Nijenrode, overleden op 27 juli 1870 in Breukelen-Nijenrode,

Eleonora Cecilia barones Taets van Amerongen overlijdt op 15 januari 1909 in Hilversum, 79 jaar oud,
Jhr. Mr. Johan Albert Spengler, burgemeester, overlijdt op 8 februari 1872 in Breukelen, 33 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXIV

van Tuyll van Serooskerken - Taets van Amerongen (1837)       schema 305

Agatha Sara Maria barones Taets van Amerongen, geboren in 1808 in Amsterdam, dochter van Henriette Maria barones de Smeth en Arnoud Joost baron Taets van Amerongen trouwt op 9 maart 1837 in Utrecht met Willem Rene baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 18 december 1813 in Zutphen, zoon van Reinout Gerard van Tuyll van Serooskerken, sous prefect en Adriana Sophia van Heeckeren,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

XXIV

Grothe - Taets van Amerongen (1829)       schema 305

Caroline Dorothee barones Taets van Amerongen, geboren op 27 februari 1810 in Amsterdam, dochter van Henriette Maria barones de Smeth en Arnoud Joost baron Taets van Amerongen trouwt op 11 november 1829 in Utrecht met Lodewijk Jan Grothe, geboren op 7 oktober 1799 in Utrecht, zoon van Alexander Jean Grothe en Louise Elizabeth Roosmale,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Maria Henrietta Louise Carolina Grothe, geboren op 27 november 1831 in Utrecht,

Caroline Dorothee barones Taets van Amerongen overlijdt op 5 januari 1854 in Arnhem, 43 jaar oud,
Lodewijk Jan Grothe, overlijdt op 22 oktober 1831 in Utrecht, 32 jaar oud.

Alewijn - Taets van Amerongen (1835)       schema 305

Caroline Dorothee barones Taets van Amerongen, geboren op 27 februari 1810 in Amsterdam, dochter van Henriette Maria barones de Smeth en Arnoud Joost baron Taets van Amerongen hertrouwt op 24 september 1835 met Mr. Willem Gerrit Alewijn, geboren op 11 augustus 1806 in Amsterdam, zoon van Mr. Jan Alewijn, Heer van Mijnden en de beide Loosdrechten en Maria Catharina Trip,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Caroline Dorothee barones Taets van Amerongen overlijdt op 5 januari 1854 in Arnhem, 43 jaar oud,
Mr. Willem Gerrit Alewijn, overlijdt op 6 januari 1864 in Utrecht, 57 jaar oud.


XXV

Grothe - van de Poll (1852)       schema 305

Maria Henrietta Louise Carolina Grothe, geboren op 27 november 1831 in Utrecht, dochter van Caroline Dorothee barones Taets van Amerongen en Lodewijk Jan Grothe trouwt op 30 november 1852 in Arnhem met Archibald van de Poll, geboren op 21 februari 1827 in Cassel/Frankrijk, zoon van Archibald van de Poll en Frederica Louiza barones van Heerdt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Caroline Dorothee barones Taets van Amerongen overlijdt op 30 mei 1854 in Arnhem (akte 220, oud 22 jaar), 22 jaar oud,
Archibald van de Poll, overlijdt op 21 november 1871 in Sint Michielsgestel, 44 jaar oud.


XXIV

Taets van Amerongen - Baumhauer (1835)       schema 305

William John Peter baron Taets van Amerongen, geboren op 24 augustus 1811 in Frenchay (Engeland), zoon van Henriette Maria barones de Smeth en Arnoud Joost baron Taets van Amerongen trouwt op 9 juli 1835 in Utrecht met Helena Marie Baumhauer, geboren op 14 november 1810 in Utrecht, dochter van Jean Baumhauer en Anna de la Court,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Henriette Annij Marie barones Taets van Amerongen, geboren op 4 mei 1836 in Utrecht,
Johanna Francoise barones Taets van Amerongen, geboren op 7 februari 1838 in Utrecht, overleden op 24 december 1911 in Rotterdam,
Joost Godart baron Taets van Amerongen geboren op 1 november 1839 in Dordrecht,

William John Peter baron Taets van Amerongen overlijdt op 11 april 1882 in Utrecht, 70 jaar oud,
Helena Marie Baumhauer, overlijdt op 28 juni 1870 in Leuven, 59 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXV

Junius van Hemert - Taets van Amerongen (1858)       schema 305

Henriette Annij Marie barones Taets van Amerongen, geboren op 4 mei 1836 in Utrecht, dochter van William John Peter baron Taets van Amerongen en Helena Marie Baumhauer trouwt op 9 september 1858 in Arnhem met Jhr. Paulus Zeger Junius van Hemert, geboren in 1827 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Willem Joannes Junius van Hemert, procureur-generaal en Elisabeth Jacoba Lucia Reitz,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Paulus Zeger van Junius van Hemert, burgemeester, overlijdt op 5 juni 1875 in Rotterdam, 47 of 48 jaar oud.

Honig - Taets van Amerongen (1889)       schema 305

Henriette Annij Marie barones Taets van Amerongen, geboren op 4 mei 1836 in Utrecht, dochter van William John Peter baron Taets van Amerongen en Helena Marie Baumhauer hertrouwt op 28 maart 1889 in Utrecht met Johannes Marinus Honig, geboren op 2 november 1824 in Utrecht, zoon van Johannes Honig en Maria Angenitha Dirksen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Henriette Annij Marie barones Taets van Amerongen overlijdt op 21 september 1908 in s-Gravenhage, 72 jaar oud,
Johannes Marinus Honig, overlijdt op 9 mei 1905 in Utrecht, 80 jaar oud.

XXV

Taets van Amerongen - van Braam (1865)       schema 305

Joost Godart baron Taets van Amerongen, geboren op 1 november 1839 in Dordrecht, zoon van William John Peter baron Taets van Amerongen en Helena Marie Baumhauer trouwt op 23 maart 1865 in Arnhem met Catharina Theodora van Braam, geboren 8 januari 1847 in Rijswijk, dochter van Jan Jacob van Braam en Catharina Theodora Baud,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Joost Willem Jan baron Taets van Amerongen, geboren op 18 maart 1866 in Arnhem,

Joost Godart baron Taets van Amerongen overlijdt op 22 april 1869 in Amersfoort, 29 jaar oud,
Catharina Theodora van Braam, overlijdt op 30 oktober 1902 in Velp (Huize Overbeek), 55 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXVI

Taets van Amerongen - Viruly (1896)       schema 305

Joost Willem Jan baron Taets van Amerongen, geboren op 18 maart 1866 in Arnhem, zoon van Joost Godart baron Taets van Amerongen en Catharina Theodora van Braam trouwt op 10 september 1896 in Rotterdam met Julia Constantia Adriana Viruly, geboren op 13 juli 1871 in Rotterdam, dochter van Cornelis Marius Viruly en Adriana Maria Dalen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Joost Willem Jan baron Taets van Amerongen overlijdt op 4 februari 1935 in s-Gravenhage, 68 jaar oud,
Julia Constantia Adriana Viruly, overlijdt op 4 maart 1950 in den Haag, 78 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXIV

Hinlopen - Taets van Amerongen (1838)   

Poulina Johanna barones Taets van Amerongen, geboren in 1813 in Amsterdam, dochter van Henriette Maria barones de Smeth en Arnoud Joost baron Taets van Amerongen trouwt op 6 september 1838 in Utrecht met Jan Jacob Hinlopen, geboren in 1807 in Utrecht, zoon van Pieter Anthony Hinlopen van Sterkenburg en Anna Maria Cornelia van Westrenen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anna Maria Cornelia Hinlopen, geboren op 6 juli 1839 in Amersfoort, overleden op 23 augustus 1857 in Neijtaux (Zwitserland),
Cebina Johanna Hinlopen, geboren in 1843 in Amersfoort, overleden op 27 juli 1865 in Bougival (Frankrijk),
Jean Jacob Paul Carel Hinlopen, geboren in 1847, overleden op 20 april 1897 in Prefargier/Saint Blaise (Zwitserland),

Jan Jacob Hinlopen overlijdt op 22 januari 1848 in Utrecht, 40 of 41 jaar oud.

van Hengst - Taets van Amerongen (1837)       schema 305

Henrietta Bregje Gerardina Isabella Louise barones Taets van Amerongen, geboren op 15 februari 1815 in de Bilt, dochter van Henriette Maria barones de Smeth en Arnoud Joost baron Taets van Amerongen trouwt op 18 mei 1837 Utrecht met Adriaan Eliza van Hengst, geboren op 9 december 1812 in Utrecht, zoon van Mr. Cypriaan Gerard van Hengst en Jkvr. Charlotte Strick van Linschoten,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Charlotta van Hengst, geboren op 5 juni 1838 in Utrecht,
Henrietta Bregje Geraldina Isabella Louisa van Hengst, geboren op 11 februari 1840 in Utrecht,

Henrietta Bregje Gerardina Isabella Louise barones Taets van Amerongen overlijdt op 28 februari 1840 in Utrecht, 25 jaar oud,
Adriaan Eliza van Hengst overlijdt op 18 juli 1883 in Utrecht, 70 jaar oud.


XXV

van der Meulen - van Hengst (1869)       schema 305

Charlotta van Hengst, geboren op 5 juni 1838 in Utrecht, dochter van Henrietta Bregje Gerardina Isabella Louise barones Taets van Amerongen en Adriaan Eliza van Hengst trouwt op 2 april 1869 in Utrecht met Sibert Rudolf Antonius van der Meulen, geboren op 10 april 1831 in Breda, zoon van Pieter Hendrik van derMeulen en Johanna Maria van Franck,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Charlotta van Hengst overlijdt op 23 februari 1929 in Haarlem, 90 jaar oud,
Sibert Rudolf Antonius van der Meulen overlijdt op 27 december 1920 in Haarlem, 89 jaar oud.

Hoeufft - van Hengst (1867)       schema 305

Henrietta Bregje Geraldina Isabella Louisa van Hengst, geboren op 11 februari 1840 in Utrecht, dochter van Henrietta Bregje Gerardina Isabella Louise barones Taets van Amerongen en Adriaan Eliza van Hengst trouwt op 31 mei 1867 in Utrecht met Jhr. Quirin Hoeufft, geboren op 11 januari 1840 in Haarlem, zoon van Jhr. Willem Hendrik Hoeufft en Jacoba Elisabeth Hoeufft,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Wilhelmina Henrietta Jacoba Hoeufft, geboren op 23 mei 1868 in Haarlem,
Jhr. Adriaan Eliza Hoeufft, geboren op 19 maart 1870 in Haarlem,
Jkvr. Cornelie Henriette Laurence Hoeufft, geboren op 06 december 1871 in Haarlem,
Jkvr. Henriette Louise Hoeufft, geboren op 23 februari 1876 in Haarlem,

Henrietta Bregje Geraldina Isabella Louisa van Hengst overlijdt op 7 december 1934 in Haarlem, 94 jaar oud,
Jhr. Quirin Hoeufft overlijdt op 6 maart 1885 in Santpoort, 45 jaar oud, 89 jaar oud.


XXIV

Westrenen - Taets van Amerongen (1838)       schema 305

Felicia Maria Cecilia Tamina barones Taets van Amerongen, geboren op 5 mei 1817 in de Bilt, dochter van Henriette Maria barones de Smeth en Arnoud Joost baron Taets van Amerongen trouwt op 3 augustus 1838 in Utrecht met Mr. Jan Andre Westrenen, heer van Driebergen, geboren op 9 maart 1806 in Driebergen, zoon van Mr. Jan Jacob Westrenen, Heer van Sterkenburg en Driebergen en Maria Sophia Lieberam,
Uit dit huwelijk is n kinderen bekend,

Marie Sophie Westrenen, geboren op 20 januari 1839 in Nice,

Felicia Maria Cecilia Tamina barones Taets van Amerongen overlijdt op 8 maart 1839 in Nice, 21 jaar oud,
Mr. Jan Andre Westrenen overlijdt op 10 augustus 1870 in Utrecht, 64 jaar oud.


XXV

van Bijlandt - Westrenen (1873)       schema 305

Marie Sophie Westrenen, geboren op 20 januari 1839 in Nice, dochter van Felicia Maria Cecilia Tamina barones Taets van Amerongen en Mr. Jan Andre Westrenen trouwt op 6 maart 1873 in Utrecht met Willem Karel Frederik Pieter graaf van Bijlandt, heer van Melden, Neukirchen en Reydt, geboren op 4 december 1841 in s-Gravenhage, zoon van Ernst Ferdinand Hubert Marcus graaf van Bijlandt en Augusta Siegelinda Nasse,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Friederik Carel Andre Ernst Werner graaf van Bijlandt, geboren op 26 januari 1876 in Parijs, overleden op 8 december 1880 in Stockholm,
Ernst Alexander Henri Berthold graaf van Bijlandt, geboren op 30 december 1877 in s-Gravenhage, overleden op 14 mei 1964 in Wassenaar,
Rene Felix Willem graaf van Bijlandt, geboren op 8 mei 1879 in s-Gravenhage,
Werner Jacob Roland graaf van Bijlandt, geboren op 23 augustus 1882 in s-Gravenhage, overleden op 17 augustus 1945 in Territet,

Marie Sophie Westrenen overlijdt op 4 september 1882 in s-Gravenhage, 43 jaar oud,
Willem Karel Frederik Pieter graaf van Bijlandt, laatstelijk minister-resident bij de hoven van Stockholm en Kopenhagen, lid Tweede Kamer, ridder der Orde van de Nederlandse Leeuw, officier in de Orde van de Eikenkroon overlijdt op 4 juli 1924 in Zeist, 82 jaar oud.


XXVI

van Bijlandt - van Limburg-Stirum (1909)       schema 305

Rene Felix Willem graaf van Bijlandt, geboren op 8 mei 1879 in s-Gravenhage, zoon van Marie Sophie Westrenen en Willem Karel Frederik Pieter graaf van Bijlandt trouwt op 15 april 1909 met Anna Elisabeth gravin van Limburg-Stirum, geboren op 5 december 1880 in s-Gravenhage, dochter van Wigbold Albert Willem graaf van Limburg-Stirum en Jkvr. Anna Elisabeth Groeninx van Zoelen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Frederik Ernst Leopold graaf van Bijlandt, geboren op 8 juni 1911 in Bonn, overleden op 21 januari 1934 in s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt in 1911 door echtscheiding ontbonden,

Rene Felix Willem graaf van Bijlandt overlijdt op 23 augustus 1931 in Wezep (Oldebroek), 52 jaar oud,
Anna Elisabeth gravin van Limburg-Stirum overlijdt op 29 juli 1960 in Noordwijk, 79 jaar oud.


XXIII

de Smeth - Rendorp (1812)       schema 305

Theodorus Pieter baron de Smeth, geboren op 8 augustus 1789, zoon van Jkvr. Sara Maria Graafland en Mr. Pieter baron de Smeth trouwt op 4 mei 1812 in Heemskerk met Johanna Barbera Rendorp, geboren op 8 juli 1794 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Willem Rendorp, Heer van Marquette en van Meeresteijn en Pauline Adriana Boreel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Mr. Willem Rendorp meesterknaap van Holland en West-Friesland, schepen van Amsterdam, afgevaardigde van Amsterdam in de Rekenkamer van de provincie Holland en directeur van de kolonie en societeit Suriname,

Jkvr. Sara Maria Graafland overlijdt op 31 augustus 1789 in Amsterdam, 30 jaar oud,
Mr. Pieter baron de Smeth overlijdt op 7 oktober 1810 in de Bilt (Huize Vollenhoven), 57 jaar oud.

Wikipedia: de Smeth


XXII

Graafland - Reynst (1786)       schema 305

Jhr. Mr. Joan Joanszoon Graafland geboren op 8 mei 1763 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Joan Pieterszoon Graafland en Martha Henriette Buteux trouwt op 6 augustus 1786 in Breukelen met Wilhelmina Catharina Petronella Reynst, geboren op 25 april 1767 in Tegal,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Jean Henrij Graafland, geboren op 14 september 1787 in s-Gravenhage,
Jhr. Isaac Pierre Graafland, geboren in 1790 in s-Gravenhage,
Jkvr. Sara Maria Graafland, geboren in 1795 in s-Gravenhage,
Jhr. Charles Gille Guillaume Graafland, geboren op 27 april 1798 in Amsterdam,

Wilhelmina Catharina Petronella Reynst overlijdt op 18 december 1802 in Amsterdam, 35 jaar oud.

Graafland - van de Poll (1805)       schema 305

Jhr. Mr. Joan Joanszoon Graafland geboren op 8 mei 1763 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Joan Pieterszoon Graafland en Martha Henriette Buteux hertrouwt op 6 mei 1805 in Overveen met Johanna Clara van de Poll, geboren in 1769, dochter van Mr. Jan van de Poll en Anna Maria Dedel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Catharina Anna Maria Graafland, geboren in 1809 in Amsterdam, overleden op 20 juni 1836 in Arnhem,
Jhr. Archibald Graafland, geboren in 1811 in Amsterdam,

Jhr. Mr. Joan Joanszoon Graafland overlijdt op 31 mei 1827 in Amsterdam, 64 jaar oud,
Johanna Clara van de Poll overlijdt op 22 juli 1848 in Baarn, 78 of 79 jaar oud.


XXIII

Graafland - de Smeth (1809)       schema 305

Jhr. Jean Henrij Graafland geboren op 14 september 1787 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Joan Joanszoon Graafland en Wilhelmina Catharina Petronella Reynst trouwt op 26 november 1809 in Amsterdam met Agatha Agnes barones de Smeth, geboren op 17 juni 1788 in Amsterdam, dochter van Mr. Pieter barons de Smeth, heer van Alphen en Rietveld en Sara Maria Graafland,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Jean Henrij Graafland overlijdt op 8 november 1823 in Rekken (Eibergen), 36 jaar oud,
Agatha Agnes barones de Smeth overlijdt op 25 februari 1834 in Utrecht, 45 jaar oud.

Graafland - de Roth (1820)       schema 305

Jhr. Isaac Pierre Graafland geboren in 1790 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Joan Joanszoon Graafland en Wilhelmina Catharina Petronella Reynst trouwt omstreeks 1820 met Susanna de Roth, geboren in 1789 in Baarn, dochter van Mr. Jacob Anthonie de Roth en Adriana Hasselaer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Karel Graafland, geboren op 5 december 1820 in Paramaribo , overleden op 14 augustus 1871 in Ermelo.

Wijckerheld Bisdom - Graafland (1836)       schema 305

Jkvr. Sara Maria Graafland geboren in 1795 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Joan Joanszoon Graafland en Wilhelmina Catharina Petronella Reynst trouwt op 16 november 1836 in Arnhem met Samuel Dirk Wijckerheld Bisdom, geboren in 1786 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Dirk Rudolph Wijckerheld Bisdom en Digna Wendilia Meijners,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Dirk Rudolph Wijckerheld Bisdom is advocaat te den Haag 1761/1762; advocaat te Rotterdam 1764-1780; secretaris van Rotterdam vanaf 1784; burgemeester/maire van Leiden 1810-1813; in periode 1814 lid notabelenvergadering,

Jkvr. Sara Maria Graafland overlijdt op 22 maart 1864 in Arnhem , 68 of 69 jaar oud,
Samuel Dirk Wijckerheld Bisdom, koopman, overlijdt op 1 december 1871 in Arnhem, 84 of 85 jaar oud.

Graafland - van Hoorn (1829)       schema 305

Jhr. Charles Gille Guillaume Graafland geboren op 27 april 1798 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Joan Joanszoon Graafland en Wilhelmina Catharina Petronella Reynst trouwt op 29 januari 1829 met Johanna Theodora Constantia van Hoorn, geboren op 1 november 1798 in Amsterdam, dochter van Pieter Theodoor van Hoorn en Brigitte Henrietta Pancras Clifford,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Johan Carel Graafland, geboren op 3 december 1831 in Amsterdam, overleden op 8 november 1832 in Amsterdam,
Jhr. Johan Carel Graafland, geboren op 30 september 1833 in Amsterdam,
Jhr. Theodore Constantin Graafland, geboren op 13 februari 1836 in Amsterdam, overleden op 17 februari 1836 in Amsterdam,

Jhr. Charles Gille Guillaume Graafland overlijdt op 28 maart 1873 in Amsterdam, 74 jaar oud,
Johanna Theodora Constantia van Hoorn, koopman, overlijdt op 27 mei 1853 in Amsterdam, 54 jaar oud.


XXIV

Graafland - Timmerman (1860)       schema 305

Jhr. Johan Carel Graafland 30 september 1833 in Amsterdam, zoon van Jhr. Gille Guillaume Graafland en Johanna Theodora Constantia van Hoorn trouwt op 14 augustus 1860 met Maria Timmerman, geboren op 23 juli 1839 in Amsterdam, dochter van Franciscus Arnoldus Timmerman en Matje Cornelisse,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Johanna Maria Graafland, geboren op 5 mei 1861 in Amsterdam,
Jhr. Charles Marie Graafland, geboren op 22 maart 1864 in Amsterdam,
Jkvr. Marie Madelaine Graafland, geboren op 1 maart 1868 in Amsterdam, overleden op 15 juli 1883 in Nieuwer-Amstel,

Jhr. Johan Carel Graafland overlijdt op 5 september 1872 in Amsterdam, 38 jaar oud,
Maria Timmerman, koopman, overlijdt op 27 juni 1910 in Scheveningen, 70 jaar oud.


XXV

van Iterson - Graafland (1887)       schema 305

Jkvr. Johanna Maria Graafland geboren op 5 mei 1861 in Amsterdam, dochter van Jhr. Johan Carel Graafland en Maria Timmerman trouwt op 21 juli 1887 in Voorburg met Dr. Frederik Hendrik Gijsbertus van Iterson, geboren op 8 oktober 1842 in Arnhem, zoon van Frederik Hendrik Gijsbertus van Iterson en Aaltje Bosch,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Adriene van Iterson, geboren op 12 januari 1890 in Gouda,
Frederik Hendrik Gijsbertus van Iterson, geboren op 14 februari 1891 in Gouda,

Jkvr. Johanna Maria Graafland overlijdt op 7 juni 1935 in Voorburg, 74 jaar oud,
Dr. Frederik Hendrik Gijsbertus van Iterson, overlijdt op 15 okyober 1913 in Gouda, 71 jaar oud.


XXIII

Graafland - Albert (1849)       schema 305

Jhr. Archibald Graafland geboren in 1811 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Joan Joanszoon Graafland en Johanna Clara van de Poll trouwt op 4 december 1849 in Maastricht met Maria Francisca Cecilia Hubertina Albert, geboren op 31 juli 1818 in Maastricht, dochter van Nicolaus Christophorus Leonardus Albert en Maria Sophia Coenaers,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Joan Magdalena Leo Graafland, geboren in 1851 in Maastricht,
Jhr. Albert Charles Archibald Graafland, geboren op 28 maart 1860 in Maastricht,

Jhr. Archibald Graafland overlijdt op 13 januari 1877 in Maastricht, 65 of 66 jaar oud.


XXIV

Graafland - Mols (1873)       schema 305

Jhr. Joan Magdalena Leo Graafland geboren in 1851 in Maastricht, zoon van Jhr. Archibald Graafland en Maria Francisca Cecilia Hubertina Albert trouwt op 30 oktober 1873 in Maastricht met Francisca Susanna Geertruida Mols, geboren in 1852 in Heerlen, dochter van Pieter Lambert Mols en Maria Susanna Gillig,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jhr. Robert Archibald Antonius Jean Graafland, geboren op 26 november 1875 in Maastricht,
Jkvr. Albertine Suzanna Francoise Clemence Graafland, geboren op 13 april 1877 in Maastricht,
Jhr. Francois Joseph Joan Archibald Graafland, geboren op 1 maart 1879 in Maastricht,
Jkvr.Jeanne Josephine Suzanna Marie Graafland, geboren op 28 juni 1880 in Maastricht,
Jkvr. Leonie Suzanne Caroline Marie Graafland, geboren op 21 november 1881 in Maastricht,
Jhr. Antoine Joseph Pierre Graafland, geboren op 13 april 1885 in Maastricht,
Jhr. Leon Marie Hubert Octavus Graafland, geboren op 8 juni 1890 in Maastricht,

Jhr. Joan Magdalena Leo Graafland overlijdt op 15 januari 1925 in Maastricht, 73 of 74 jaar oud,
Francisca Susanna Geertruida Mols overlijdt op 2 juni 1934 in Maastricht, 81 of 82 jaar oud.


XXV

Graafland - Dequesne (1902)       schema 305

Jhr. Robert Archibald Antonius Jean Graafland geboren op 26 november 1875 in Maastricht, zoon van Jhr. Joan Magdalena Leo Graafland en Francisca Susanna Geertruida Mols trouwt op 19 augustus 1902 in Heer met Maria Hubertina Leopoldina Isabella Dequesne, geboren op 5 februari 1881 in Heer, dochter van Tilmman Joseph Dequesne en Maria Johanna Louisa Hubertina Diederichs,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Robert Archibald Antonius Jean Graafland overlijdt op 28 april 1940 in Heerlen, 64 jaar oud,

Bogaerts - Graafland (1910)       schema 305

Jkvr. Albertine Suzanna Francoise Clemence Graafland geboren op 13 april 1877 in Maastricht, dochter van Jhr. Joan Magdalena Leo Graafland en Francisca Susanna Geertruida Mols trouwt op 28 april 1910 in Berlicum met Aloisius Antonius Henricus Maria Bogaerts, geboren in s-Hertogenbosch, zoon van Henricus Adrianus Bogaerts en Catharina Wilhelmina Maria Lutkie,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Graafland - Bogaerts (1913)       schema 305

Jhr. Francois Joseph Joan Archibald Graafland geboren op 1 maart 1879 in Maastricht, zoon van Jhr. Joan Magdalena Leo Graafland en Francisca Susanna Geertruida Mols trouwt op 22 mei 1913 in Berlicum met Maria Johanna Hubertina Bogaerts, geboren in Vught, dochter van Henricus Adrianus Bogaerts en Catharina Wilhelmina Maria Lutkie,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bolten - Graafland ( )       schema 305

Jkvr. Jeanne Josephine Suzanna Marie Graafland geboren op 28 juni 1880 in Maastricht, dochter van Jhr. Joan Magdalena Leo Graafland en Francisca Susanna Geertruida Mols trouwt met Henri Bolten, geboren in s-Gravenhage, zoon van Daniel Martinus Hendrikus Bolten en Adriana Frederika Otten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Joosten - Graafland (1909)       schema 305

Jkvr. Leonie Suzanne Caroline Marie Graafland geboren op 21 november 1881 in Maastricht, dochter van Jhr. Joan Magdalena Leo Graafland en Francisca Susanna Geertruida Mols trouwt op 14 september 1909 in Berlicum met Josef Ernest Joosten, geboren in Maastricht, zoon van Mathijs Jacob Joosten en Anna Mechtildis Wolters,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Graafland - Pitlo (1919)       schema 305

Jhr. Antoine Joseph Pierre Graafland geboren op 13 april 1885 in Maastricht, zoon van Jhr. Joan Magdalena Leo Graafland en Francisca Susanna Geertruida Mols trouwt op 9 september 1919 in Berlicum met Maria Catharina Pitlo, geboren in Tiel, dochter van Jacobus Lambertus Pitlo en Coenradina Johanna Jacoba Bijl,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Graafland - Coens ( )       schema 305

Jhr. Leon Marie Hubert Octavus Graafland geboren op 8 juni 1890 in Maastricht, zoon van Jhr. Joan Magdalena Leo Graafland en Francisca Susanna Geertruida Mols trouwt met Rigtje Coens, geboren op 30 oktober 1892 in Sneek, dochter van Johannes Coens en Hendrikje Geldersma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Graafland - Kerkhofs (1887)       schema 305

Jhr. Albert Charles Archibald Graafland geboren op 28 maart 1860 in Maastricht, zoon van Jhr. Archibald Graafland en Maria Francisca Cecilia Hubertina Albert trouwt op 6 oktober 1887 in Maastricht met Maria Anna Josephina Hubertina Kerkhofs, geboren in Veldwezelt (Belgisch Limburg, dochter van Nicolaas Kerkhofs en Hubertina Moors,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jhr. Johannes Antonius Ignatius Hubertus Graafland, geboren op 9 mei 1889 in Maastricht,
Jkvr. Anna Maria Antonia Hubertina Albertina Graafland, geboren op 17 juni 1891 in Maastricht, overleden op 4 augustus 1891 in Maastricht,
Jkvr. Sophia Maria Anna Antonia Hubertina Graafland, geboren op 18 november 1892 in Maastricht,
Jkvr. Francisca Maria Anna Hubertina Anton Graafland, geboren op 30 juli 1894 in Maastricht,
Jkvr. Leonie Hubertine Antoinette Marie Josep Graafland, geboren op 13 april 1896 in Maastricht,
Jkvr. Maria Josephina Hubertina Anna Theresi Graafland, geboren op 19 maart 1898 in Maastricht,
Jkvr. Susanna Maria Anna Hubertina Josephina Graafland, geboren op 7 oktober 1901 in Maastricht, overleden op 13 november 1903 in Maastricht,

Jhr. Albert Charles Archibald Graafland overlijdt op 27 september 1925 in Maastricht, 65 jaar oud.


XXV

Simons - Graafland (1918)       schema 305

Jkvr. Sophia Maria Anna Antonia Hubertina Graafland geboren op 18 november 1892 in Maastricht, dochter van Jhr. Albert Charles Archibald Graafland en Maria Anna Josephina Hubertina Kerkhofs trouwt op 18 juni 1918 in Maastricht met Petrus Charles Simons, geboren op 13 maart 1891 in Oosterhout, zoon van Augustinus Johannes Simons en Anna Oomen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXII

van de Poll - Graafland (1786)       schema 305

Jkvr. Agnes Johanna Henriette Graafland geboren op 7 maart 1766 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Joan Pieterszoon Graafland en Martha Henriette Buteux trouwt op 10 september 1786 met Willem Gerrit van de Poll, geboren op 25 november 1762 in Amsterdam, zoon van Mr. Jan van de Poll en Anna Maria Dedel,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Agnes Henriette Maria van de Poll, geboren op 27 december 1790 in Amsterdam, overleden op 29 juni 1830 in s-Gravenhage,
Jhr. Willem Gerrit van de Poll, geboren op 1 april 1793 in Amsterdam,
Jhr. Archibald van de Poll, geboren op 16 februari 1796 in Amsterdam,
Jkvr. Henrietta Johanna Clara van de Poll, geboren op 21 mei 1801 in Amsterdam, overleden op 19 januari 1822 in s-Gravenhage,

Jkvr. Agnes Johanna Henriette Graafland overlijdt op 31 juli 1830 in s-Gravenhage, 64 jaar oud,
Willem Gerrit van de Poll overlijdt op 19 december 836 in s-Gravenhage, 74 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXIII

van de Poll - van Stralen (1824)       schema 305

Jhr. Willem Gerrit van de Poll, geboren op 1 april 1793 in Amsterdam, zoon van Jhr. Willem Gerrit van de Poll en Jkvr. Agnes Johanna Henriette Graafland, trouwt op 4 augustus 1824 in den Haag met Agneta Clasina Catharina van Stralen, geboren op 21 oktober 1804 in s-Gravenhage, dochter van Jan Nossel van Stralen en Theodora Agneta van Oldenbarneveld,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Willem Gerrit van de Poll, geboren op 10 september 1825 in s-Gravenhage,
Jkvr. Agneta Theodora Johanna van de Poll, geboren op 16 oktober 1826 in s-Gravenhage,

Jhr. Willem Gerrit van de Poll, overlijdt op 22 mei 1872 in s-Gravenhage, 79 jaar oud,
Agneta Clasina Catharina van Stralen, overlijdt op 22 mei 1871 in s-Gravenhage, 66 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXIV

van de Poll - Deutz van Assendelft (1852)       schema 305

Jhr. Mr. Willem Gerrit van de Poll, geboren op 10 september 1825 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Willem Gerrit van de Poll en Agneta Clasina Catharina van Stralen, trouwt op 22 december 1852 in s-Gravenhage met Jkvr. Johanna Adolphine Deutz van Assendelft, geboren op 8 februari 1831 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Hendrik Jan Deutz van Assendelft en Anna Maria Margaretha Rendorp,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Jhr. Willem Gerrit van de Poll, geboren op 26 juni 1854 in Frankfurt am Main,
Jkvr. Anna Maria Margaretha van de Poll, geboren op 5 februari 1855 in s-Gravenhage en op 20 september 1857 in Soden (Hessen-Nassau) overleden,
Jkvr. Agneta Hendrika van de Poll, geboren op 3 februari 1857 in s-Gravenhage,

Jhr. Mr. Willem Gerrit van de Poll, overlijdt op 7 oktober 1857 in Parijs, 32 jaar oud,
Jkvr. Johanna Adolphine Deutz van Assendelft, overlijdt op 28 maart 1880 in s-Gravenhage, 49 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll

de Casembroot - van de Poll (1852)       schema 305

Jkvr. Agneta Theodora Johanna van de Poll, geboren op 16 oktober 1826 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Willem Gerrit van de Poll en Agneta Clasina Catharina van Stralen, trouwt op 8 september 1852 in den Haag met Jhr. Francois de Casembroot, geboren op 26 juli 1817 in Luik, zoon van Jhr. Leonard de Casembroot en Adriana Johanna van Neukirchen (Nijvenheim),
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Leonard Willem de Casembroot, geboren op 29 augustus 1853 in s-Gravenhage,

Jkvr. Agneta Theodora Johanna van de Poll, overlijdt op 21 mei 1915 in s-Gravenhage, 88 jaar oud,
Jhr. Francois de Casembroot, overlijdt op 14 april 1895 in s-Gravenhage, 77 jaar oud.


XXV

de Casembroot - de Bruyn (1883)       schema 305

Jhr. Leonard Willem de Casembroot, geboren op 29 augustus 1853 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Agneta Theodora Johanna van de Poll en Jhr. Francois de Casembroot, trouwt op 1 februari 1883 in Amsterdam met Catherine Jacqueline Laure de Bruyn, geboren op 16 oktober 1858 in Amsterdam, dochter van Martinus de en Conquere Bruyn en Marie Amelie Georgine Mobrison,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Alice Marie de Casembroot, geboren op 10 oktober 1884 in Arnhem (Huize Warnsborn),
Jhr. Robert Francois Gerard de Casembroot, geboren op 26 februari 1889 in Cannes,

Jhr. Leonard Willem de Casembroot, overlijdt op 14 maart 1897 in Cannes, 43 jaar oud,
Catherine Jacqueline Laure de Bruyn, overlijdt op 26 december 1893 in Parijs, 35 jaar oud.


XXVI

Labouchere - de Casembroot (1907)       schema 305

Jkvr. Alice Marie de Casembroot, geboren op 10 oktober 1884 in Arnhem, dochter van Jhr. Leonard Willem de Casembroot en Catherine Jacqueline Laure de Bruyn, trouwt op 11 juli 1907 den Haag met Louis Anne Labouchere, geboren op 21 mei 1865 in Leersum (kasteel Zuylenstein), zoon van Charles Bernard Labouchere en Henriette Maria Jacoba Voombergh, (Vrouwe van Zeist), weduwnaar van barones Ludolphine Marie Anne van Heemstra,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Laure Henriette Labouchere, geboren op 22 juni 1908 in Zeist,
Edmond Alfred Labouchere, geboren op 20 april 1910 in s Graveland,

Jkvr. Alice Marie de Casembroot, overlijdt op 2 april 1916 in Zeist, 31 jaar oud,
Louis Anne Labouchere, overlijdt op 16 oktober 1936 in Doorn, 71 jaar oud.


XXVII

van Lynden van Sandenburg - Labouchere (1931)       schema 305

Laure Henriette Labouchere, geboren op 22 juni 1908 in Zeist, dochter van Jkvr. Alice Marie de Casembroot en Louis Anne Labouchere, trouwt op 27 augustus 1931 in Doorn met graaf Constant Theodoor Emmo van Lynden van Sandenburg, geboren op 10 februari 1905 in Langbroek (Kasteel Sandenburg), zoon van graaf Mr. Frederik Alexander Carel van Lynden van Sandenburg en barones Gerarda Cornelia van Nagell,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

gravin Alice Mary van Lynden van Sandenburg, geboren op 10 augustus 1932 in Langbroek (Kasteel Sandenburg),
graaf Alexander August Frederik Carel van Lynden van Sandenburg, geboren op 18 augustus 1934 in Langbroek (Kasteel Sandenburg),

graaf Constant Theodoor Emmo van Lynden van Sandenburg, overlijdt op 9 januaria1990 in Langbroek (Hinderstein), 84 jaar oud, 71 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXVIII

Merens - van Lynden van Sandenburg (1962)       schema 305

gravin Alice Mary van Lynden van Sandenburg, geboren op 10 augustus 1932 in Langbroek, dochter van Laure Henriette Labouchere en graaf Constant Theodoor Emmo van Lynden van Sandenburg, trouwt op 10 november 1962 met Marten Jan Merens, geboren op 3 april 1929 in s-Gravenhage, zoon van Dirk Merens en Henriette Jacoba Plattel,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Louise Henriette Sylvia Merens, geboren in 1967,

Het huwelijk wordt op 19 augustus 1975 door echtscheiding ontbonden.

van Lynden van Sandenburg - de Muralt (1960)       schema 305

graaf Alexander August Frederik Carel van Lynden van Sandenburg, geboren op 18 augustus 1934 in Langbroek, zoon van Laure Henriette Labouchere en graaf Constant Theodoor Emmo van Lynden van Sandenburg, trouwt op 20 augustus 1960 in Nederlangbroek met Jkvr. Marie Louise de Muralt, geboren op 3 mei 1937 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Adrien Theodore de Muralt, Heer van Vlijmen en Robberta Breitenstein,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

graaf Frederik Charles van Lynden van Sandenburg, geboren op 28 augustus 1962 in s-Gravenhage,
gravin Madeleine Louise van Lynden van Sandenburg, geboren op 29 januari 1964 in s-Gravenhage,
gravin Werine Laurence van Lynden van Sandenburg, geboren op 19 november 1968 in s-Gravenhage,
gravin Alexine van Lynden van Sandenburg, geboren op 28 december 1970 in s-Gravenhage.

Wikipedia: van Lynden


XXIX

van Lynden van Sandenburg - Rell (1991)       schema 305

graaf Frederik Charles van Lynden van Sandenburg, geboren op 28 augustus 1962 in s-Gravenhage, zoon van graaf Alexander August Frederik Carel van Lynden van Sandenburg en Jkvr. Marie Louise de Muralt, trouwt op 26 april 1991 met Jkvr. Johanna Martina Rell, geboren op 7 december 1964 in Bilthoven, dochter van Jhr. Mr. Eduard Rell en Saskia de Lange,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 7 mei 1996 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van Lynden

de Bie - van Lynden van Sandenburg (1990)       schema 305

gravin Madeleine Louise van Lynden van Sandenburg, geboren op 29 januari 1964 in s-Gravenhage, dochter van graaf Alexander August Frederik Carel van Lynden van Sandenburg en Jkvr. Marie Louise de Muralt, trouwt op 13 augustus 1990 in Langbroek met Joost Hendrik de Bie, geboren op 30 augustus 1963 in Doorn, zoon van Joost Hendrik de Bie en Geertruida Troelstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Labouchere - Eijck van Zuijlichem (1936)       schema 305

Edmond Alfred Labouchere, geboren op 20 april 1910 in s Graveland, zoon van Jkvr. Alice Marie de Casembroot en Louis Anne Labouchere, trouwt op 21 maart 1936 met Leonore Janne Eijck van Zuijlichem, geboren op 2 juli 1912 in s-Gravenhage, dochter van Maurits Adriaan Frans Eijck van Zuijlichem en Elise Arnoldine van Alphen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Louis Charles Edmond Labouchere, geboren op 21 juni 1937 in Vlissingen,
Rene Charles Bernard Labouchere, geboren op 22 juni 1938 in Vlissingen,

Het huwelijk wordt in 1947 door echtscheiding ontbonden.

Labouchere - Vitringa (1960)       schema 305

Edmond Alfred Labouchere, geboren op 20 april 1910 in s Graveland, zoon van Jkvr. Alice Marie de Casembroot en Louis Anne Labouchere, hertrouwt op 29 januari 1960 den Haag met Johanna Margaretha Vitringa, geboren op 30 november 1921 in Bandoeng, dochter van Willem Adriaan Vitringa en Theodora Jurrjens,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

de Casembroot - van Eys (1911)       schema 305

Jhr. Robert Francois Gerard de Casembroot, geboren op 26 februari 1889 in Cannes, zoon van Jhr. Leonard Willem de Casembroot en Catherine Jacqueline Laure de Bruyn, trouwt op 18 mei 1911 met Jkvr. Maximilienne Marie Louise van Eys, geboren op 24 mei 1885 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Dr. Jan Daniel Constantijn Nicolaas van Eys en barones Cecilia Johanna van Hangest dYvoy,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 11 maart 1921 door echtscheiding ontbonden,

Jkvr. Maximilienne Marie Louise van Eys, overlijdt op 25 oktober 1959 in Baarn, 74 jaar oud.

de Casembroot - Penfold (1922)       schema 305

Jhr. Robert Francois Gerard de Casembroot, geboren op 26 februari 1889 in Cannes, zoon van Jhr. Leonard Willem de Casembroot en Catherine Jacqueline Laure de Bruyn, hertrouwt op 2 oktober 1922 met Ivy Crumden Penfold, geboren op 28 januari 1902 in Arundel (Sussex), dochter van James Lear Penfold en Ivy Crumden,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Stuart Edward Lear de Casembroot, geboren op 25 juli 1924 in Guernsey,

Het huwelijk wordt in 1926 door echtscheiding ontbonden,

Ivy Crumden Penfold, overlijdt op 5 november 1986 in Bournemouth, 84 jaar oud.

de Casembroot - Gray (1936)       schema 305

Jhr. Robert Francois Gerard de Casembroot, geboren op 26 februari 1889 in Cannes, zoon van Jhr. Leonard Willem de Casembroot en Catherine Jacqueline Laure de Bruyn, hertrouwt op 12 mei 1936 in Guildford met Ida Winifred Gray, geboren op 26 april 1902 in Liskeard (Cornwall), dochter van F.J. Martin Gray en N.Foster Rogers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1947 door echtscheiding ontbonden.

de Casembroot - Holmes (1953)       schema 305

Jhr. Robert Francois Gerard de Casembroot, geboren op 26 februari 1889 in Cannes, zoon van Jhr. Leonard Willem de Casembroot en Catherine Jacqueline Laure de Bruyn, hertrouwt op 29 december 1953 in Morden met Barbara Jessie Holmes, geboren op 13 december 1888 in Londen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

de Casembroot - Christmas (1945)       schema 305

Jhr. Stuart Edward Lear de Casembroot, geboren op 25 juli 1924 in Guernsey, zoon van Jhr. Robert Francois Gerard de Casembroot en Ivy Crumden Penfold, trouwt op 27 februari 1945 met Audrey Joan Weldon Christmas, geboren op 7 september 1923 in Gillingham (Kent), dochter van Sidney Christmas en Margaret Jones,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Mark Robert Lear de Casembroot, geboren op 24 januari 1952 in Orpington (Kent),

Het huwelijk wordt in 1972 door echtscheiding ontbonden.


XXIII

van de Poll - van Heerdt tot Eversberg (1827)       schema 305

Jhr. Archibald van de Poll, geboren op 16 februari 1796 in Amsterdam, zoon van Jhr. Willem Gerrit van de Poll en Jkvr. Agnes Johanna Henriette Graafland, trouwt op 24 maart 1827 Emmerik/Bergh met barones Frederica Louiza van Heerdt tot Eversberg, geboren op 24 maart 1792 in s-Gravenhage, dochter van Thimon Cornelis van Heerdt tot Eversberg en Johanna Jacoba Herbertina Mauritia van der Does van Noordwijk,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Archibald van de Poll, geboren op 21 februari 1827 in Cassel/Frankrijk,
Jkvr. Henriette Wilhelmine van de Poll, geboren op 21 juni 1829 in Bummal (Luxemburg),
Jhr. Willem van de Poll, geboren in 1831 in Emmerich,

Thimon Cornelis van Heerdt tot Eversberg, vader van Frederica Louiza, was graafmaarschalk/kamerheer van de Koning; in 1814 wordt hem de titel graaf verleend met erfelijke overgang als de eerstgeborene een zoon is; lid Eerste en Tweede Kamer, lid grondwetscommissie 1813-1814; lid ridderschap Twente van 1786-1795, lid ridderschap Overijssel van 28 augustus1814 tot 28 januari 1844; per 28 augustus 1814 voerde hij titel baron, per 16 september 1815 titel van graaf,

Jhr. Archibald van de Poll, overlijdt op 12 maart 1850 in Arnhem, 54 jaar oud,
Frederica Louiza van Heerdt, overlijdt op 12 april 1858 in Dordrecht, 66 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXIV

van de Poll - Grothe (1852)       schema 305

Jhr. Archibald van de Poll, geboren op 21 februari 1827 in Cassel/Frankrijk, zoon van Jhr. Archibald van de Poll en barones Frederica Louiza van Heerdt tot Eversberg, trouwt op 30 november 1852 in Arnhem met Maria Henrietta Louise Carolina Grothe, geboren op 27 november 1831 in Utrecht, dochter van Lodewijk Jan Grothe en Caroline Dorothee Taets van Amerongen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maria Henrietta Louise Carolina Grothe, overlijdt op 30 mei 1854 in Arnhem, 22 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll

van de Poll - Conrad (1860)       schema 305

Jhr. Archibald van de Poll, geboren op 21 februari 1827 in Cassel/Frankrijk, zoon van Jhr. Archibald van de Poll en barones Frederica Louiza van Heerdt tot Eversberg, hertrouwt op 8 november 1860 in Vreeswijk met Wilhelmina Conrad, geboren op 9 augustus 1831 in Rotterdam, dochter van Frederik Willem Conrad en Jacqueline Marie Braber,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Archibald van de Poll, overlijdt op 21 november 1871 in Sint Michielsgestel, 44 jaar oud,
Wilhelmina Conrad, overlijdt op 2 mei 1880 in Parijs, 48 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll

van de Poll - van de Poll (1852)       schema 305

Jkvr. Henriette Wilhelmine van de Poll, geboren op 21 juni 1829 in Bummal (Luxemburg), dochter van Jhr. Archibald van de Poll en barones Frederica Louiza van Heerdt tot Eversberg, trouwt op 29 juli 1852 in Arnhem met Jhr. Fredrik Herman van de Poll, geboren op 9 januari 1823 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Frederik van de Poll en Clara Catharina Bonn,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Jkvr. Frederika Louisa Henrietta van de Poll, geboren op 5 september 1853 in Elst en op 17 maart 1946 in Zeist (Huize Beek en Royen), overleden,
Jkvr. Clara Catharina van de Poll, geboren op 17 maart 1855 in Doesburg en op 29 april 1943 in Zeist overleden,
Jkvr. Louise Pauline van de Poll, geboren op 21 april 1857 in Bergen op Zoom en op 17 maart 1943 in Zeist (Huize Beek en Royen) overtleden,
Jhr. Frederik van de Poll, geboren op 17 maart 1860 in Zeist (Huize Beek en Royen) en op 6 april 1937 in Zeist (Huize Beek en Royen) overleden,
Jhr. Archibald van de Poll, geboren op 26 februari 1862 in Zeist (Huize Beek en Royen) en op 3 april 1863 in Zeist (Huize Beek en Royen) overleden,
Jhr. Andreas Jacobus van de Poll, geboren op 17 oktober 1864 in Zeist (Huize Beek en Royen) en op 27 april 1885 in Zeist (Huize Beek en Royen) overleden,
Jhr. Willem Hendrik Joan van de Poll, geboren op 11 mei 1867 in Zeist,
Jkvr. Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll, geboren op 15 maart 1872 in Zeist (Huize Beek en Royen) en op 9 november 1970 in Zeist overleden,

Jkvr. Henriette Wilhelmine van de Poll, overlijdt op 3 januari 1909 in Zeist, 79 jaar oud,
Fredrik Herman van de Poll, overlijdt op 14 februari 1909 in Zeist (Huize Beek en Royen), 86 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll

van de Poll - Conrad (1857)       schema 305

Jhr. Willem van de Poll, geboren in 1831 in Emmerich, zoon van Jhr. Archibald van de Poll en barones Frederica Louiza van Heerdt tot Eversberg, trouwt op 20 augustus 1857 in Vreeswijk met Martina Henriette Conrad, geboren in 1835 in s-Gravenhage, dochter van Frederik Willem Conrad en Jacqueline Marie Braber,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Willem van de Poll, overlijdt op 7 september 1893 in Nijmegen, 61 of 62 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXV

van de Poll - Gevaerts (1894)       schema 305

Jhr. Willem Hendrik Joan van de Poll, geboren op 11 mei 1867 in Zeist, zoon van Jkvr. Henriette Wilhelmine van de Poll en Fredrik Herman van de Poll, trouwt op 11 oktober 1894 in Haarlem met Jkvr. Anna Agatha Geertruida Gevaerts, geboren in 1872 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Paulus Gevaerts en barones Wilhelmina Adriana Geertruid van Sytzama, weduwe van Cornelis Johannes Karel van Aalst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Fredrik Harman van de Poll, geboren op 14 juni 1897 in Amersfoort en op 23 mei 1922 in Teteringen overleden,
Jkvr. Wilhelmina Adriana Geertruida van de Poll, geboren op 29 januari 1901 in Amersfoort en op 3 oktober 1958 in Zwolle overleden,

Jhr. Willem Hendrik Joan van de Poll, overlijdt op 23 januari 1921 in Haarlem, 53 jaar oud.
Jkvr. Anna Agatha Geertruida Gevaerts, overlijdt op 10 november 1941 in Hoevelaken, 68 of 69 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XX

Graswinckel - Graafland (1721)       schema 306

Johanna Graafland, geboren op 26 maart 1696, dochter van Johannes Graafland en Jacoba Valckenier trouwt op 26 oktober 1721 met Mr. Jan Graswinckel, geboren op 25 juli 1695 in Amsterdam, zoon van Engelbert Maartenszoon Graswinckel en Johanna Cornelia Bode,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacoba Graswinckel, geboren op 7 januari 1723,
Mattheus Graswinckel, geboren in 1724,

Johanna Graafland, overlijdt op 15 oktober 1760, 64 jaar oud,
Mr. Jan Graswinckel overlijdt op 18 juni 1726, 30 jaar oud.

Wikipedia: Graswinckel


XXI

ten Hove - Graswinckel (1763)       schema 306

Jacoba Graswinckel, geboren op 7 januari 1723, dochter van Johanna Graafland en Mr. Jan Graswinckel trouwt op 25 september 1763 met David ten Hove, geboren op 8 maart 1724 in Utrecht, zoon van Melchior ten Hove en Johanna Maria Cromhuysen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacoba Graswinckel, overlijdt op 28 juli 1771 in Heemstede, 48 jaar oud,
David ten Hove overlijdt op 27 mei 1787 in Amsterdam, 63 jaar oud.

Graswinckel - Troije (1750)       schema 306

Mr. Mattheus Graswinckel, geboren in 1724, zoon van Johanna Graafland en Mr. Jan Graswinckel trouwt op 27 januari 1750 met Anna Maria Troije, gedoopt op 22 mei 1729 in Amsterdam (Nieuwe Kerk), dochter van Mr. Meijnard Troije en Sara Petronella de Jong,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Graswinckel, gedoopt op 15 april 1753 in Amsterdam (Noorderkerk),
Sara Petronella Graswinckel, geboren op 11 juni 1754,
Johanna Jacoba Graswinckel, gedoopt op 18 juli 1756 in Amsterdam (Amstelkerk),

Mr. Mattheus Graswinckel, overlijdt op 10 november 1791 in Amsterdam, 66 of 67 jaar oud.

Wikipedia: Graswinckel


XXII

Munter - Graswinckel (1773)       schema 306

Sara Petronella Graswinckel, geboren op 11 juni 1754, dochter van Mr. Mattheus Graswinckel en Anna Maria Troije trouwt op 31 oktober 1773 in Amsterdam met Mr. Gerard Munter, geboren op 12 februari 1745 in Amsterdam, zoon van Andries Munter en Margaretha Joanna Bors van Waveren,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Anna Maria Munter, gedoopt op 14 december 1774 in Amsterdam (Zuiderkerk),

Sara Petronella Graswinckel, is begraven op 16 dece mber 1797 in Amsterdam (Oude Kerk) 43 jaar oud,
Mr. Gerard Munter overlijdt 31 mei 1806 in Amsterdam, 61 jaar oud.


XX

Graafland - van Aferen (1735)       schema 306

Jan Graafland, geboren op 10 december 1697 in Amsterdam, zoon van Johannes Graafland en Jacoba Valckenier trouwt omstreeks 1735 met Catharina van Aferen, gedoopt op 25 maart 1712 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel), dochter van Wolfert van Aferen en Anna Maria Balde,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Joan Graafland, geboren op 19 december 1736,
Anna Maria Graafland, gedoopt op 10 april 1743 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),

Jan Graafland, overlijdt op 20 mei 1767 in Amsterdam, 69 jaar oud,
Catharina van Aferen overlijdt op 20 november 1770 in Amsterdam, 58 jaar oud.


XXI

Graafland - Hooft (1761)       schema 306

Joan Graafland, Heer van Schotervlieland, geboren op 19 december 1736, zoon van Jan Graafland en Catharina van Aferen trouwt op 26 mei 1761 met Hester Hooft, geboren op 24 januari 1740 in Amsterdam, dochter van Hendrick Gerritszoon Hooft en Susanna Adriana Hasselaer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hendrik Hooft Graafland, geboren op 27 maart 1764 in Amsterdam,
Catharina Hooft Graafland, geboren op 12 april 1765,
Pieter Cornelis Hooft Graafland, geboren in 1770,

Joan Graafland, overlijdt op 11 juli 1799 in Mijnden (huize Weresteyn), 62 jaar oud,
Hester Hooft overlijdt op 25 december 1791 in Amsterdam, 51 jaar oud.

zu Innhausen und Knyphausen - Hooft ( )       schema 306

Anna Maria Graafland,, gedoopt op 10 april 1743 in Amsterdam, dochter van Jan Graafland en Catharina van Aferen trouwt met Ferdinand Folef zu Innhausen und Knyphausen, vrijheer, geboren op op 7 juni 1735, zoon van Haro Kaspar zu Innhausen und Knyphausen, vrijheer en Petronella Lewe,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Anna Maria Graafland, overlijdt op 3 januari 1803, 59 jaar oud,
Ferdinand Folef zu Innhausen und Knyphausen overlijdt op 12 mei 1795, 59 jaar oud.


XXII

Hooft Graafland - von Deneken (1787)       schema 306

Hendrik Hooft Graafland, Heer van Schotervlieland, geboren op 27 maart 1764 in Amsterdam, zoon van Joan Graafland en Hester Hooft trouwt op 19 augustus 1787 in IJsselstein met Marie Jeanne barones von Deneken, geboren op 23 januari 1761 in Bremen, dochter van Burchard Johan baron von Deneken en Jeanne Esther du Peyrou,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Johanna Hester Hooft Graafland, geboren op 17 juli 1788 in IJsselstein, overleden op 24 juli 1862 in Utrecht,
Burchard Joan Hooft Graafland, geboren op 23 augustus 1789 in IJsselstein, overleden op 10 juni 1808 in IJsselstein,
Pieter Cornelis Jan Hooft Graafland, geboren op 3 juni 1792 in IJsselstein,
Henriette Alexandrine Gerardine Hooft Graafland, geboren op 5 juni 1794 in IJsselstein,
Ferdinand Folef Hooft Graafland, geboren op 22 januari 1797 in IJsselstein,
Jacob Petrus Hooft Graafland, geboren op 13 december 1798 in IJsselstein,

Hendrik Hooft Graafland, overlijdt op 14 april 1828 in IJsselstein, 64 jaar oud,
Marie Jeanne barones von Deneken overlijdt op 9 december 1818 in IJsselstein, 57 jaar oud.


XXIII

Hooft Graafland - de Bruijn (1825)       schema 306

Pieter Cornelis Jan Hooft Graafland, geboren op 3 juni 1792 in IJsselstein, zoon van Hendrik Hooft Graafland en Marie Jeanne barones von Deneken trouwt op 23 oktober 1825 in Geertruidenberg met Rosa Louiza de Bruijn, geboren op 21 september 1804 in Oud-Vossemeer, dochter van Justus Wilhellmus de Bruijn en Maria Elisabeth Johanna de Swart,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Cornelis Jan Hooft Graafland, overlijdt op 29 secember 1850 in IJsselstein, 58 jaar oud,
Rosa Louiza de Bruijn overlijdt op 10 februari 1828 in IJsselstein, 23 jaar oud.

Scholten van Aschat - Hooft Graafland (1831)       schema 306

Henriette Alexandrine Gerardine Hooft Graafland, geboren 5 juni 1794 in IJsselstein, dochter van Hendrik Hooft Graafland en Marie Jeanne barones von Deneken trouwt op 13 februari 1831 in IJsselstein met Jean Pierre Scholten van Aschat, geboren op 22 september 1801 in Amsterdam, zoon van Jan Petrus Scholten van Aschat, regent en Adelheid Maria von Deneken,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Henriette Alexandrine Gerardine Hooft Graafland, overlijdt op 2 december 1850 in Grafrath, 56 jaar oud,
Rosa Louiza de Bruijn overlijdt op 14 juli 1856 in s-Gravenhage, 54 jaar oud.

Hooft Graafland - Hasselaer (1824)       schema 306

Jhr. Mr. Ferdinand Folef Hooft Graafland, geboren 22 januari 1797 in IJsselstein, zoon van Hendrik Hooft Graafland en Marie Jeanne barones von Deneken trouwt op 13 oktober 1824 in Utrecht met Gertrude Frederique Josine Hasselaer, geboren op 15 november 1800 in Amsterdam, dochter van Pieter Alexander Hasselaer en Anna Margaretha Lijnslager,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hendrik Hooft Graafland, geboren op 12 januari 1826 in Breda,
Johanna Hester Maria Hooft Graafland, geboren op 4 maart 1827 in Breda,

Jhr. Mr. Ferdinand Folef Hooft Graafland, overlijdt op 2 oktober 1829 in Brielle, 32 jaar oud,
Gertrude Frederique Josine Hasselaer overlijdt op 29 mei 1874 in Wijk bij Duurstede, 73 jaar oud.


XXIV

Hooft Graafland - Hooft Graafland (1860)       schema 306

Hendrik Hooft Graafland, Heer van Schotervlieland, geboren op 12 januari 1826 in Breda, zoon van Jhr. Mr. Ferdinand Folef Hooft Graafland en Gertrude Frederique Josine Hasselaer trouwt op 13 september 1860 in Utrecht met Jacoba Petronella Hooft Graafland, geboren op 28 december 1834 in Naarden, dochter van Jacob Petrus Hooft Graafland en Jkvr. Henriette Antoinette van Eys,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Joan Hooft Graafland van Schotervlieland, geboren in 1855 in Utrecht,
Henriette Jacoba Hooft Graafland, geboren in 1863, overleden op 14 augustus 1944 in Utrecht,
Jacob Hooft Graafland, geboren in 1865, overleden op 3 juli 1931 in Utrecht,
Jhr. Cornelis Hendrick Hooft Graafland van Schotervlieland, geboren op 13 februari 1867 in Utrecht,

Hendrik Hooft Graafland, overlijdt op 10 oktober 1866 in Utrecht, 40 jaar oud,
Jacoba Petronella Hooft Graafland overlijdt 14 april 1911 in Utrecht, 76 jaar oud.


XXV

Hooft Graafland van Schotervlieland - van Oldenbarneveld Witte Tullingh (1899)       schema 306

Joan Hooft Graafland van Schotervlieland, geboren in 1855 in Utrecht, zoon van Hendrik Hooft Graafland en Jacoba Petronella Hooft Graafland trouwt op 21 april 1899 in Utrecht met Jkvr. Wilhelmina Carolina Louise van Oldenbarneveld Witte Tullingh, geboren in 1861 in Utrecht, dochter van Anthony Adriaan van Oldenbarneveld Witte Tullingh en Jkvr. Louise Anna Alexandrine Ram,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Joan Hooft Graafland van Schotervlieland, overlijdt op 19 april 1938 in Baarn, 82 of 83 jaar oud.

Hooft Graafland van Schotervlieland - Gerlings (1906)       schema 306

Jhr. Cornelis Hendrick Hooft Graafland van Schotervlieland, geboren op 13 februari 1867 in Utrecht, zoon van Hendrik Hooft Graafland en Jacoba Petronella Hooft Graafland trouwt op 4 september 1906 in Utrecht met Suzette Marie Gerlings, geboren op 30 januari 1883 in Utrecht, dochter van Mr. Meerten Cornelis Gerlings, gemeente-ontvanger en Geertruida Adriana Hasselman,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Jacob Petrus Hooft Graafland, geboren op 24 juni 1907,
Jhr. Charles Philippe Hooft Graafland, geboren op 30 juli 1910 in Utrecht,

Jhr. Cornelis Hendrick Hooft Graafland van Schotervlieland, overlijdt op 29 september 1936 in Utrecht, 69 jaar oud,
Suzette Marie Gerlings, overlijdt op 11 januari 1949 in Utrecht, 65 jaar oud.


XXVI

Hooft Graafland - Diemont (1949)       schema 306

Jhr. Hendrik Jacob Petrus Hooft Graafland, geboren op 24 juni 1907, zoon van Jhr. Cornelis Hendrick Hooft Graafland van Schotervlieland en Suzette Marie Gerlings trouwt op 5 juli 1949 in Bussum met Annie Lilian Diemont, geboren op 16 december 1912 in Venlo, dochter van Arnaud Diemont en Marie Louise Luden,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Jacob Petrus Hooft Graafland, overlijdt op 9 mei 1974 in Zeist, 66 jaar oud,
Annie Lilian Diemont, overlijdt op 18 december 1977 in Utrecht, 65 jaar oud.

Hooft Graafland - Rell (1942)       schema 306

Jhr. Charles Philippe Hooft Graafland, geboren op 30 juli 1910 in Utrecht, zoon van Jhr. Cornelis Hendrick Hooft Graafland van Schotervlieland en Suzette Marie Gerlings trouwt op 5 maart 1942 s Graveland met Jkvr. Thora Nanna Rell, geboren op 29 februari 1916 in Amersfoort, dochter van Jhr. Jacob Alexander Rell en Jkvr. Louise Marquerite van Loon,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Cornelis Henrick Hooft Graafland, geboren op 12 december 1947 in s Graveland,

Jhr. Charles Philippe Hooft Graafland, overlijdt op 16 april 1991 in Amersfoort, 80 jaar oud.


XXVII

Hooft Graafland - van Voorst tot Voorst (1977)       schema 306

Jhr. Cornelis Henrick Hooft Graafland, heer van Schotervlieland, geboren op 12 december 1947 in s Graveland, zoon van Jhr. Charles Philippe Hooft Graafland en Jkvr. Thora Nanna Rell trouwt op 4 juni 1977 in Heino met Marie Pauline Sophie barones van Voorst tot Voorst, geboren op 31 december 1950 in Zwolle, dochter van Roderic Paul Marie baron van Voorst tot Voorst en Sophie Henriette Renee Marie van Zinnicq Bergmann,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Cornelie Daisy Hooft Graafland van Schotervlieland, geboren op 15 juli 1979 in Mannedorf/Zurich,
Jhr. Folef Charles Henri Hooft Graafland van Schotervlieland, geboren op 5 mei 1981 in Mannedorf/Zurich,
Jkvr. Benine Marguerite Marie-Pauline Hooft Graafland van Schotervlieland, geboren op 11 oktober 1983 in Mannedorf/Zurich.


XXIV

van Asch van Wijck - Hooft Graafland (1857)       schema 306

Johanna Hester Maria Hooft Graafland, geboren op 4 maart 1827 in Breda, dochter van Jhr. Mr. Ferdinand Folef Hooft Graafland en Gertrude Frederique Josine Hasselaer trouwt op 22 mei 1857 in Utrecht met Jhr. Mr. Lodewijk Henrick van Asch van Wijck, geboren op 14 oktober 1812 in Utrecht, zoon van Jhr. Mr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijk en Kenau Hasselaer,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jhr. Lodewijk Henrick Johan Marie van Asch van Wijck, geboren op 28 maart 1858 in Wijk bij Duurstede,
Jhr. Ferdinand Folef Frederik Zeger van Asch van Wijck, geboren op 28 juni 1862 in Wijk bij Duurstede,
Jkvr. Geertruida Frederika Josina van Asch van Wijck, geboren in 1864, overleden op 29 september 1867 in Wijk bij Duurstede,
Jkvr. Kenau Josina van Asch van Wijck, geboren op 16 november 1868 in Wijk bij Duurstede, overleden op 15 februari 1870 in Wijk bij Duurstede,
Jkvr. Johanna Josina Kenau van Asch van Wijck, geboren op 30 december 1870 in Wijk bij Duurstede,

Johanna Hester Maria Hooft Graafland, overlijdt op 28 augustus 1904 in Zeist, 77 jaar oud,
Jhr. Mr. Lodewijk Henrick van Asch van Wijck overlijdt op 22 januari 1890 in Driebergen (Huize Dennenhorst), 77 jaar oud.


XXV

van Asch van Wijck - Kneppelhout (1885)       schema 306

Jhr. Lodewijk Henrick Johan Marie van Asch van Wijck, geboren op 28 maart 1858 in Wijk bij Duurstede, zoon van Johanna Hester Maria Hooft Graafland en Jhr. Mr. Lodewijk Henrick van Asch van Wijck trouwt op 10 december 1885 in Utrecht met Lydia Julia Maria Kneppelhout, geboren op 25 november 1858 in Leiden, dochter van Karel Jan Frederik Cornelius Kneppelhout en Susanna Elisabeth Drabbe,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Jkvr. Johanna Hester Maria van Asch van Wijck, geboren op 21 september 1886 in Zeist, overleden op 18 november 1902 in Utrecht,
Jkvr. Susanna Elisabeth van van Asch van Wijck, geboren op 15 november 1887 in Zeist, overleden op 14 februari 1890 in Rhenen (Huize Prattenburg),
Jhr. Lodewijk Henrick Karel Cornelis van Asch van Wijck, geboren op 11 december 1888 in Rhenen (Huize Prattenburg),
Jkvr. Cornelie Susanna van van Asch van Wijck, geboren op 2 april 1890 in Rhenen (Huize Prattenburg), overleden op 11 november 1957 in Zeist,
Jkvr. Ursula Martha van van Asch van Wijck, geboren op 19 april 1891 in Rhenen (Huize Prattenburg), overleden op 1 mei 1891 in Rhenen (Huize Prattenburg),
Jkvr. Ursula Cunera van van Asch van Wijck, geboren op 15 april 1892 in Rhenen (Huize. Prattenburg),
Jkvr. Fernanda Frederica van Asch van Wijck, geboren op 24 september 1894 in Rhenen (Huize Prattenburg),
Jkvr. Johanna Josina Kenau van Asch van Wijck, geboren op 25 december 1895 in Rhenen (Huuize PRattenburg),

Jhr. Lodewijk Henrick Johan Marie van Asch van Wijck, overlijdt op 13 maart 1934 in Rhenen (Huize Prattenburg), 75 jaar oud,
Lydia Julia Maria Kneppelhout overlijdt op 8 juli 1946 in Rhenen (Huize Prattenburg), 87 jaar oud.


XXVI

van Asch van Wijck - Insinger (1927)       schema 306

Jhr. Lodewijk Henrick Karel Cornelis van Asch van Wijck, geboren op 2 april 1890 in Rhenen, zoon van Jhr. Lodewijk Henrick Johan Marie van Asch van Wijck en Lydia Julia Maria Kneppelhout trouwt op 24 mei 1927 in Bussum met Ines Insinger, geboren op 25 augustus 1901 in Bussum, dochter van Lodewijk Adriaan Insinger en Jkvr. Louise Wilhelmina Rell,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Lodewijk Henrick Johan Mari van Asch van Wijck, geboren op 22 februari 1928 in s-Hertogenbosch,
Jkvr. Louise Adrienne van Asch van Wijck, geboren op 16 februari 1930 in s-Hertogenbosch,
Jhr. Willem Frederik Karel van Asch van Wijck, geboren op 3 augustus 1936 in s-Gravenhage,

Jhr. Lodewijk Henrick Karel Cornelis van Asch van Wijck, overlijdt op 5 april 1971 in Amsterdam, 82 jaar oud,
Ines Insinger overlijdt op 17 maart 1984 in Rhenen, 82 jaar oud.


XXVII

van Asch van Wijck - van Harinxma thoe Slooten (1963)       schema 306

Jhr. Lodewijk Henrick Johan Mari van Asch van Wijck, geboren op 22 februari 1928 in s-Hertogenbosch, zoon van Jhr. Lodewijk Henrick Karel Cornelis van Asch van Wijck en Ines Insinger trouwt op 30 maart 1963 in Nederhorst den Berg met Clara Maria barones van Harinxma thoe Slooten, geboren op 2 juli 1939 in s-Gravenhage, dochter van Binnert Anne Philip baron van Harinxma thoe Slooten en Willemina Hendrika Mangelaar Meertens,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1966 door echtscheiding ontbonden.

van Asch van Wijck - von Papen (1968)       schema 306

Jhr. Lodewijk Henrick Johan Mari van Asch van Wijck, geboren op 22 februari 1928 in s-Hertogenbosch, zoon van Jhr. Lodewijk Henrick Karel Cornelis van Asch van Wijck en Ines Insinger hertrouwt op 19 januari 1968 in Munstermaifeld met Victoria Mathilde Geraldine von Papen, geboren op 2 maart 1941 in Amsterdam, dochter van Felix Maria Joseph Michael von Papen en Mathilde Ritter,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Felix Alexander Joseph Michael van Asch van Wijck, geboren op 25 juni 1974 in Nijmegen,
Jhr. Loddewijk Henrick Karel Cornelis van Asch van Wijck, geboren op 25 juni 1974 in Nijmegen.

von Uslar-Gleichen - van Asch van Wijck (1954)       schema 306

Jkvr. Louise Adrienne van Asch van Wijck, geboren op 16 februari 1930 in s-Hertogenbosch, dochter van Jhr. Lodewijk Henrick Karel Cornelis van Asch van Wijck en Ines Insinger trouwt op 3 april 1954 in den Haag met Heimart Ludolf Ernst Walter Arnold von Uslar-Gleichen, geboren op 17 september 1921 in Rauschendorf, zoon van Hermann Karl Hans Klaus von Uslar-Gleichen en Mathilde Hermine Minna Georgina von Beyme,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Louise Mathilde Ines von Uslar-Gleichen, geboren op 10 februari 1955 in Bremen,
Friederike Ermerngard Pauline von Uslar-Gleichen, geboren op 1 maart 1962 in Bremen.


XXVI

van Boetzelaer - van Asch van Wijck (1916)       schema 306

Jkvr. Ursula Cunera van Asch van Wijck, geboren 15 april 1892 in Rhenen, dochter van Jhr. Lodewijk Henrick Johan Marie van Asch van Wijck en Lydia Julia Maria Kneppelhout trouwt op 14 juli 1916 in Rhenen met Mr. Otto Maximiliaan baron van Boetzelaer, geboren op 25 april 1891 in Maartensdijk, zoon van Mr. Willem Carel baron van Boetzelaer, advocaat en Jkvr. Margaretha Nicolasina van Schuylenburch,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Rutger Wessel baron van Boetzelaer, geboren op 23 november 1918 in de Bilt,
Lodwijk Henrick Zeger baron van Boetzelaer, geboren op 11 september 1921 in Dinther, overleden op 21 december 1944 in Raalte (oorlogsslachtoffer),

Jkvr. Ursula Cunera van Asch van Wijck, overlijdt op 15 april 1963 in Maartensdijk, 71 jaar oud,
Mr. Otto Maximiliaan baron van Boetzelaer overlijdt op 4 augustus 1954 in Utrecht, 63 jaar oud.


XXVII

van Boetzelaer - van Lawick (1951)       schema 306

Rutger Wessel baron van Boetzelaer, geboren op 23 november 1918 in de Bilt, zoon van Jkvr. Ursula Cunera van Asch van Wijck en Mr. Otto Maximiliaan baron van Boetzelaer trouwt op 3 november 1951 in Breda met Anna Elisabeth barones van Lawick, geboren op 2 septeber 1923 in Ginneken, dochter van Hugo Charles Gustav baron van Lawick en Jkvr. Johanna Amelia Graswinckel,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Otto Maximiliaan baron van Boetzelaer, geboren op 3 augustus 1955 in Utrecht,
Beatrijs Cunera barones van Boetzelaer, geboren op 19 juni 1957 in Utrecht,
Wendela Johanna barones van Boetzelaer, geboren op 19 juni 1957 in Utrecht,
Alexander Hugo baron van Boetzelaer, geboren op 28 januari 1960 in Utrecht,

Anna Elisabeth barones van Lawick overlijdt op op 29 augustus 1977 in Maartensdijk, 53 jaar oud.


XXVIII

van Boetzelaer - van Oordt (1982)       schema 306

Otto Maximiliaan baron van Boetzelaer, geboren op 3 augustus 1955 in Utrecht, zoon van Rutger Wessel baron van Boetzelaer en Anna Elisabeth barones van Lawick trouwt op 19 februari 1982 in Soest met Barbara Maria van Oordt, geboren op 30 juni 1959 in Soest, dochter van Karel Roger van Oordt en Johanna Kropff,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Debora Johanna barones van Boetzelaer, geboren op 11 december 1982 in Wijk bij Duurstede,
Maryska Elisabeth barones van Boetzelaer, geboren op 25 oktober 1983 in Wijk bij Duurstede,
Matthias Rutger baron van Boetzelaer, geboren op 12 december 1985 in Wijk bij Duurstede,
Frederik Boudewijn baron van Boetzelaer, geboren op 19 januari 1988 in Wijk bij Duurstede,
Lucas baron van Boetzelaer, geboren op 3 november 2003.


XXVI

van Heemstra - van Asch van Wijck (1921)       schema 306

Jkvr. Fernanda Frederica van Asch van Wijck, geboren op 24 september 1894 in Rhenen, dochter van Jhr. Lodewijk Henrick Johan Marie van Asch van Wijck en Lydia Julia Maria Kneppelhout trouwt omstreeks 1921 met Wilhelm Frederik Casimir baron van Heemstra, zoon van Vitus Valerius Ruurdericus Carolus Radboud baron van Heemstra en Jkvr. Theodora Elisabeth Bowier,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Lydia Julia Maria barones van Heemstra, geboren op 4 augustus 1922 in Batavia,
Theodora Elisabeth barones van Heemstra, geboren op 5 november 1925 in Bandoeng,
Feyo Wilem Hendrik baron van Heemstra, geboren op 6 mei 1929 in Bandoeng,

Jkvr. Fernanda Frederica van Asch van Wijck overlijdt op 9 maart 1971 in s-Gravenhage, 76 jaar oud.


XXVII

van Oordt - van Heemstra (1949)       schema 306

Lydia Julia Maria barones van Heemstra, geboren op 4 augustus 1922 in Batavia, dochter van Jkvr. Fernanda Frederica van Asch van Wijck en Wilhelm Frederik Casimir baron van Heemstra trouwt op 22 maart 1949 in den Haag met Ir. Willem Hendrik van Oordt, geboren op 20 juni 1920 in Nijmegen, zoon van Mr. Johan Christiaan van Oordt en Catharina van der Hoeven,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Hendrik Willem Adriaan van Oordt, geboren op 20 januari 1950 in Rotterdam.


XXVIII

van Oordt - Crommelin (1977)       schema 306

Hendrik Willem Adriaan van Oordt, geboren op 20 januari 1950 in Rotterdam, zoon van Lydia Julia Maria barones van Heemstra en Ir. Willem Hendrik van Oordt trouwt op 16 september 1977 in Diepenveen met May Samuele Crommelin, geboren op 29 november 1953 in s-Gravenhage, dochter van Mr.Samuel Crommelin en Jkvr. May Mathilde Huyssen van Kattendijke,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Willem Hendrik van Oordt.


XXVII

Sixma van Heemstra - van Heemstra (1954)       schema 306

Theodora Elisabeth barones van Heemstra, geboren op 5 november 1925 in Bandoeng, dochter van Jkvr. Fernanda Frederica van Asch van Wijck en Wilhelm Frederik Casimir baron van Heemstra trouwt op 24 juli 1954 in den Haag met Dr. Tjalling Ulbo baron Sixma van Heemstra, geboren op 29 juli 1924 in Sassenheim (Huize ter Leede), zoon van Cornelis Schelto baron Sixma van Heemstra en Johanna Arnolda Bernardina gravin Schimmelpenninck,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Age Cornelis Schelto baron Sixma van Heemstra, geboren op 29 april 1955 in Amsterdam,
Lydia Julia Baudina barones Sixma van Heemstra, geboren op 21 februari 1957 in Amsterdam,
Philippina Roberta Duconia barones Sixma van Heemstra, geboren op 29 april 1958 in Huizen,
Feija Martina barones Sixma van Heemstra, geboren op 5 april 1964 in Huizen.


XXVIII

Sixma van Heemstra - Hopperus Buma (1987)       schema 306

Age Cornelis Schelto baron Sixma van Heemstra, geboren op 29 april 1955 in Amsterdam, zoon van Theodora Elisabeth barones van Heemstra en Dr. Tjalling Ulbo baron Sixma van Heemstra trouwt op 18 september 1987 in Warnsveld met Elisabeth Christine Hopperus Buma, geboren op 27 juni 1956 in Drachten, dochter van Mr. Wiardus Willem Hopperus Buma en Elisabeth Abrahamina Dorothea Lahr,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

van Heemstra - Leguin (1962)       schema 306

Feyo Wilem Hendrik barones van Heemstra, geboren op 6 mei 1929 in Bandoeng, zoon van Jkvr. Fernanda Frederica van Asch van Wijck en Wilhelm Frederik Casimir baron van Heemstra trouwt op 24 maart 1962 in Rotterdam met Elsje Alida Helena Leguin, geboren op 27 december 1932 in Rotterdam, dochter van Margarethus Cornelis Leguin en Cornelia Helena Koster,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Hoeufft - van Asch van Wijck (1924)       schema 306

Jkvr. Johanna Josina Kenau van Asch van Wijck, geboren op 25 december 1895 in Rhenen, dochter van Jhr. Lodewijk Henrick Johan Marie van Asch van Wijck en Lydia Julia Maria Kneppelhout trouwt op 10 oktober 1924 in Rhenen met Jhr. David Joannes Pieter Hoeufft, geboren op 2 november 1894 in Zierikzee, zoon van Jhr. Mr. Willem Hendrik Hoeufft en Jkvr. Elisabeth Jacoba Lucia Junius van Hemert,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Julia Maria Hoeufft, geboren op 19 augustus 1925 in s-Gravenhage,
Jhr. Willem Hendrik Hoeufft, geboren op 30 januari 1930 in s-Gravenhage,

Jkvr. Johanna Josina Kenau van Asch van Wijck, overlijdt op 8 septem ber 1979 in s-Gravenhage, 83 jaar oud,
Jhr. David Joannes Pieter Hoeufft overlijdt op 21 maart 1977 in s-Gravenhage, 82 jaar oud.


XXVII

Hirschel - Hoeufft (1953)       schema 306

Jkvr. Julia Maria Hoeufft, geboren op 19 augustus 1925 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Johanna Josina Kenau van Asch van Wijck en Jhr. David Joannes Pieter Hoeufft trouwt op 30 mei 1953 in Dordrecht met Dr. Maurice Isidore Hirschel, geboren op 17 mei 1920 in Amsterdam, zoon van Leon Hirschel en Johanna Frank,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Julia Maria Hoeufft overlijdt op 30 september 1991 in Rotterdam, 66 jaar oud.


XXV

van Asch van Wijck - Kneppelhout (1891)       schema 306

Jhr. Ferdinand Folef Frederik Zeger van Asch van Wijck, geboren op 28 juni 1862 in Wijk bij Duurstede, zoon van Johanna Hester Maria Hooft Graafland en Jhr. Mr. Lodewijk Henrick van Asch van Wijck trouwt op 5 juni 1891 in Doorn met Susanna Elisabeth Bartha Hermina Kneppelhout, geboren op 29 februari 1860 in Leiden, dochter van Karel Jan Frederik Cornelius Kneppelhout en Susanna Elisabeth Drabbe,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Lodewijk Henrick van Asch van Wijck, geboren op 2 mei 1892 in Oldebroek,

Jhr. Ferdinand Folef Frederik Zeger van Asch van Wijck, overlijdt op 8 april 1927 in La Tour-de-Peilz/Vaud, 64 jaar oud,
Susanna Elisabeth Bartha Hermina Kneppelhout overlijdt op 1 juli 1938 in La Tour-de-Peilz/Vaud, 78 jaar oud.


XXVI

van Asch van Wijck - Wolff von Gudenberg (1919)       schema 306

Jhr. Lodewijk Henrick van Asch van Wijck, geboren op 2 mei 1892 in Oldebroek, zoon van Jhr. Ferdinand Folef Frederik Zeger van Asch van Wijck en Susanna Elisabeth Bartha Hermina Kneppelhout trouwt op 28 oktober 1919 in Berlijn met Therese Wolff von Gudenberg, geboren op 28 februari 1895 in Vordamm aan de Netze (Brandenburg), dochter van Wilhelm Wolff von Gudenberg en Jenny Kuhr,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Hermann Wilhelm van Asch van Wijck, geboren op 29 maart 1921 in Berlijn,

Jhr. Lodewijk Henrick van Asch van Wijck, overlijdt op 24 februari 1927 in Breslau, 34 jaar oud,
Therese Wolff von Gudenberg overlijdt op 4 januari 1979 in Laren, 83 jaar oud.


XXVII

van Asch van Wijck - Huneus (1944)       schema 306

Jhr. Hermann Wilhelm van Asch van Wijck, geboren op 29 maart 1921 in Berlijn, zoon van Jhr. Lodewijk Henrick van Asch van Wijck en Therese Wolff von Gudenberg trouwt op 17 juni 1944 met Mathilde Dorothea Karola Irmgard Huneus, geboren op 29 mei 1921 in Rheydt (Rheinland),
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1976 door echtscheididng ontbonden.

van Asch van Wijck - Hogenhout (1977)       schema 306

Jhr. Hermann Wilhelm van Asch van Wijck, geboren op 29 maart 1921 in Berlijn, zoon van Jhr. Lodewijk Henrick van Asch van Wijck en Therese Wolff von Gudenberg hertrouwt op 12 huli 1977 in de Bilt met Adriana Hogenhout, geboren op 25 december 1920 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Adriana Hogenhout overlijdt op 9 april 1986 in Klagenfurt (Oostenrijk), 65 jaar oud.


XXIII

Hooft Graafland - van Eys (1831)       schema 306

Jacob Petrus Hooft Graafland, geboren op 13 december 1798 in IJsselstein, zoon van Hendrik Hooft Graafland en Marie Jeanne barones von Deneken trouwt op 17 juni 1831 in Amsterdam met Jkvr. Henriette Antoinette van Eys, geboren op 3 januari 1802 in Amsterdam, dochter van Jhr. Paulus Andries van Eys, statenlid en Henriette Cornelia Theadora Adriana Ortt van Nijenrode,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Cornelis Hooft Graafland, geboren in 1832, overleden op 11 juni 1835 in Abcoude-Baambrugge,
Jkvr. Henriette Antoinette Hooft Graafland, geboren in 1833, overleden op 6 mpvember 1911 in Utrecht,
Jkvr. Jacoba Petronella Hooft Graafland, geboren op 28 decembeer 1834 in Naarden,
Jhr. Ferdinand Hooft Graafland, geboren op 16 juli 1836 in Gorinchem,
Jhr. Cornelis Hendrik Theodorus Adrianus Hooft Graafland, geboren op 14 mei 1838 in Gorinchem,
Jkvr. Marie Jeanne Hooft Graafland, geboren in 1840, overleden op 1 mei 1848 in Utrecht,

Jacob Petrus Hooft Graafland, overlijdt op 11 mei 1859 in Utrecht, 60 jaar oud,
Jkvr. Henriette Antoinette van Eys overlijdt op 7 juni 1879 in Utrecht, 77 jaar oud.


XXIV

Hooft Graafland - Dedel (1862)       schema 306

Jhr. Mr. Ferdinand Hooft Graafland, geboren op 16 juli 1836 in Gorinchem, zoon van Jacob Petrus Hooft Graafland en Jkvr. Henriette Antoinette van Eys trouwt op 21 augustus 1862 in Amsterdam met Jkvr. Anna Hillegonda Dedel, geboren op 8 juli 1838 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Cornelis Dedel en Elizabeth Willink,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jhr. Jacob Petrus Hooft Graafland, geboren op 10 augustus 1863 in Amsterdam,
Jhr. Cornelis Hooft Graafland, geboren op 29 november 1864 in Amsterdam, overleden op 1 februari 1939 in Nice,
Jhr. Joan Ferdinand Hooft Graafland, geboren op 17 april 1867 in Amsterdam,
Jkvr. Elisabeth Hooft Graafland, geboren op 19 juli 1872 in Amsterdam,
Jhr. Pieter Hendrik Hooft Graafland, geboren op 5 april 1881 in Amsterdam,

Jhr. Mr. Ferdinand Hooft Graafland, overlijdt op 6 mei 1901 in Amsterdam, 64 jaar oud,
Jkvr. Anna Hillegonda Dedel overlijdt op 5 juni 1914 in Amsterdam, 75 jaar oud.


XXV

Hooft Graafland - van Rappard (1890)       schema 306

Jhr. Mr. Dr. Jacob Petrus Hooft Graafland, geboren op 10 augustus 1863 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Ferdinand Hooft Graafland en Jkvr. Anna Hillegonda Dedel trouwt op 14 augustus 1890 in s-Gravenhage met Jkvr. Isabelle Sophie van Rappard, geboren op 21 augustus 1869 in Zutphen, dochter van Jan Carel Jacob Ridder van Rappard en Marguerite Jeannette Caroline barones Snouckaert,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Willem Carel Hooft Graafland, geboren op 14 augustus 1891 in Amsterdam,
Jkvr.Marquerite Jeannette Caroline Hooft Graafland, geboren op 23 oktober 1894 in s Graveland,

Jhr. Mr. Dr. Jacob Petrus Hooft Graafland, overlijdt op 9 februari 1929 in Warnsveld, 65 jaar oud,
Jkvr. Isabelle Sophie van Rappard overlijdt op 18 augustus 1947 in Warnsveld, 77 jaar oud.


XXVI

Hooft Graafland - Quintus (1936)       schema 306

Jhr. Mr. Willem Carel Hooft Graafland, geboren op 14 augustus 1891 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Dr. Jacob Petrus Hooft Graafland en Jkvr. Isabelle Sophie van Rappard trouwt op 23 juli 1936 in de Steeg met Jkvr. Charlotte Sophia Quintus, geboren op 4 oktober 1901 in Winschoten, dochter van Jhr. Mr. Jacobus Johannes Aricius Quintus en Sara Johanna Hendrina Kool,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Mr. Willem Carel Hooft Graafland, overlijdt op 4 juni 1974 in Bilthoven, 82 jaar oud,
Jkvr. Charlotte Sophia Quintus overlijdt op 6 januari 1978 in Bilthoven, 76 jaar oud.

Hurlimann - Hooft Graafland (1920)       schema 306

Jkvr. Marquerite Jeannette Caroline Hooft Graafland, geboren op 23 oktober 1894 in s Graveland, dochter van Jhr. Mr. Dr. Jacob Petrus Hooft Graafland en Jkvr. Isabelle Sophie van Rappard trouwt op 30 september 1920 te Warnsveld met Gustav Leonhard Hurlimann, geboren op 8 september 1889 in Brunnen (Zwitserland), zoon van Carl Hurlimann, architect en Rosaline Camenzind,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Marquerite Jeannette Caroline Hooft Graafland, overlijdt op 7 november 1966 in Brunnen (Zwitserland), 72 jaar oud,
Gustav Leonhard Hurlimann, scheikundige, overlijdt op 29 maart 1967 in Brunnen (Zwitserland), 77 jaar oud.


XXV

Hooft Graafland - van Hengst (1892)       schema 306

Jhr. Mr. Joan Ferdinand Hooft Graafland, geboren op 17 april 1867 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Ferdinand Hooft Graafland en Jkvr. Anna Hillegonda Dedel trouwt op 31 maart 1892 in Utrecht met Benudina Maria van Hengst, geboren op 14 december 1867 in Utrecht, dochter van Mr. Cypriaan Gerard Carel van Hengst en Sophia Machtelina van Naamen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Anna Hillegonda Hooft Graafland, geboren op 9 januari 1893 in Utrecht,
Jhr. Ferdinand Hooft Graafland, geboren op 21 juni 1894 in Utrecht,
Jkvr. Cyprienne Gerardine Caroline Hooft Graafland, geboren op 19 juli 1897 in Utrecht, overleden op 27 juli 1988 in De Bilt, 91 jaar oud,

Jhr. Mr. Joan Ferdinand Hooft Graafland, overlijdt op 9 maart 1923 in Bilthoven, 55 jaar oud,
Benudina Maria van Hengst overlijdt op 16 juni 1958 in Bilthoven, 90 jaar oud.


XXVI

de Beaufort - Hooft Graafland (1915)       schema 306

Jkvr. Anna Hillegonda Hooft Graafland, geboren op 9 januari 1893 in Utrecht, dochter van Jhr. Mr. Joan Ferdinand Hooft Graafland en Benudina Maria van Hengst trouwt op 24 februari 1915 in Utrecht met Jhr. Pieter Paul de Beaufort, geboren op 2 december 1886 in Baarn, zoon van Jhr. Mr. Binnert Philip Beaufort en Alida Henriette Cornelia van Eck,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Benudina Maria de Beaufort, geboren op 21 februari 1916 in Utrecht,
Jkvr. Ada Henriette Cornelie de Beaufort, geboren op 28 november 1917 in Abcoude,
Jhr. Joan Ferdinand de Beaufort, geboren op 19 maart 1922 in Abcoude,

Jkvr. Anna Hillegonda Hooft Graafland, overlijdt op 4 januari 1977 in Driebergen, 83 jaar oud,
Jhr. Pieter Paul de Beaufort overlijdt op 10 maart 1953 in Driebergen, 66 jaar oud.

Wikipedia: de Beaufort


XXVII

van Alfen - de Beaufort (1950)       schema 306

Jkvr. Ada Henriette Cornelie de Beaufort, geboren op 28 november 1917 in Abcoude, dochter van Jkvr. Anna Hillegonda Hooft Graafland en Jhr. Pieter Paul de Beaufort trouwt op 14 maart 1950 in Londen met Philip Joseph van Alfen, geboren op 23 september 1894 in Batavia,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Patrick Philip van Alfen, geboren op 16 juli 1951 in Doorn,

Philip Joseph van Alfen overlijdt op 12 mei 1969 in Utrecht, 74 jaar oud.

de Beaufort - van Heyst (1946)       schema 306

Jhr. Joan Ferdinand de Beaufort, geboren op 19 maart 1922 in Abcoude, zoon van Jkvr. Anna Hillegonda Hooft Graafland en Jhr. Pieter Paul de Beaufort trouwt op 4 juni 1946 in Amersfoort met Caroline Louise van Heyst, geboren op 12 januari 1923 in Wijk bij Duurstede, dochter van August Floris Charles Andre van Heyst en Catharina Elisabeth van Hoboken,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Catharina Elisabeth de Beaufort, geboren op 20 juni 1947 in Amsterdam,
Jhr. Binnert Rijnhard Hans de Beaufort, geboren op 7 juni 1949 in Amsterdam,
Jkvr. Augusta Hillegonda de Beaufort, geboren op 26 april 1952 in Amsterdam.

Wikipedia: de Beaufort


XXVI

Hooft Graafland - van Hardenbroek (1919)       schema 306

Jhr. Ferdinand Hooft Graafland, geboren op 21 juni 1894 in Utrecht, zoon van Jhr. Mr. Joan Ferdinand Hooft Graafland en Benudina Maria van Hengst trouwt op 14 mei 1919 in Bunnik met Wendela Elvire barones van Hardenbroek, geboren op 14 mei 1895 in Bunnik, dochter van Mr. Gijsbert Carel Duco Reinout baron van Hardenbroek, heer van s Heraartsberg en Bergambacht en Jkvr. Coenradina Carolina Theodora de Pesters, vrouwe van Cattenbroek,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jhr. Folef Ferdinand Joan Hooft Graafland, geboren op 13 juni 1922 in Middelburg,
Jkvr. Coenradina Carolina Theodora Hooft Graafland, geboren op 28 juni 1924 in Middelburg,
Jkvr. Wilhelmina Nicolasina Hooft Graafland, geboren op 11 augustus 1929 in Baarn,
Jhr. Cypriaan Gerard Carel Hooft Graafland, geboren op 1 maart 1937 in Baarn,
Jhr. Duco Reinout Hooft Graafland, geboren op 20 juli 1939 in Baarn,

Jhr. Ferdinand Hooft Graafland, overlijdt op 6 juni 1976 in Hilversum, 81 jaar oud.


XXVII

Hooft Graafland - Stahl (1951)       schema 306

Jhr. Folef Ferdinand Joan Hooft Graafland, geboren op 13 juni 1922 in Middelburg, zoon van Jhr. Ferdinand Hooft Graafland en Wendela Elvire barones van Hardenbroek trouwt op 14 april 1951 in Rotterdam met Lydia Zdenka Stahl, geboren op 6 september 1928 in Rotterdam, dochter van Jacobus Stahl en Mathilde Franciska Trexler von Lindenau, Vrouwe von Lindenau,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Ferdinand Folef Hooft Graafland, geboren op 16 juli 1953 in Rotterdam,
Jhr. Duco Reinout Hooft Graafland, geboren op 24 september 1955 in Rotterdam,
Jhr. Goderd Christiaen Hooft Graafland, geboren op 16 mei 1958 in Rotterdam,

Jhr. Folef Ferdinand Joan Hooft Graafland, overlijdt op 25 augustus 1976 in Leiden, 54 jaar oud.


XXVIII

Hooft Graafland - Bierens de Haan (1987)       schema 306

Jhr. Duco Reinout Hooft Graafland, geboren op 24 september 1955 in Rotterdam, zoon van Jhr. Folef Ferdinand Joan Hooft Graafland en Lydia Zdenka Stahl trouwt op 4 juli 1987 in Bloemendaal met Ingeborg Marcia Bierens de Haan, geboren op 29 januari 1957 in Haarlem, dochter van Cornelis Willem Bierens de Haan en Gerda Mathilde Markus
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Julie Mathilde Hooft Graafland, geboren op 29 september 1993 in Haarlem,
Jkvr. Quirine Christiane Hooft Graafland, geboren op 29 september 1993 in Haarlem.

Hooft Graafland - Heijmeijer (1993)       schema 306

Jhr. Goderd Christiaen Hooft Graafland, geboren op 16 mei 1958 in Rotterdam, zoon van Jhr. Folef Ferdinand Joan Hooft Graafland en Lydia Zdenka Stahl trouwt op 18 juni 1993 in Wassenaar met Odette Marie Elisabeth Heijmeijer, geboren op 23 februari 1967 in Amsterdam, dochter van Carolus Lambertus Josephus Antonius Maria Heijmeijer en Anna Maria Elisabeth Nieuwenhuys
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Dijckmeester - Hooft Graafland (1952)       schema 306

Jkvr. Coenradina Carolina Theodora Hooft Graafland, geboren op 28 juni 1924 in Middelburg, dochter van Jhr. Ferdinand Hooft Graafland en Wendela Elvire barones van Hardenbroek trouwt op 29 maart 1952 in Baarn met Ds. Willem Dijckmeester, geboren op 22 juli 1922 in Zutphen, zoon van Mr. Johannes Dijckmeester en Emma Maria van der Lek de Clercq, Baandervrouwe in Haamstede,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Willem Dijckmeester, geboren op 21 februari 1953 in Etten (Gelderland),
Wendela Elvire Dijckmeester, geboren op 25 september 1956 in Etten (Gelderland),
Cyprienne Geraldine Caroline Dijckmeester, geboren op 7 augustus 1959 in Middelburg.

van Limburg-Stirum - Hooft Graafland (1954)       schema 306

Jkvr. Wilhelmina Nicolasina Hooft Graafland, geboren op 11 augustus 1929 in Baarn, dochter van Jhr. Ferdinand Hooft Graafland en Wendela Elvire barones van Hardenbroek trouwt op 26 juni 1954 in Baarn met Ir. Willem Johan Herman graaf van Limburg-Stirum, geboren op 26 februari 1929 in Constanta (Roemani), zoon van Ir. Willem Johan Herman van Limburg-Stirum en Jkvr. Wilhelma Jacqueline Sophie Repelaer van Driel,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Roland Hugo graaf van Limburg-Stirum, geboren op 6 december 1955 in s-Gravenhage,
Wilhelma Jacqueline Sophie gravin van Limburg-Stirum, geboren op 23 april 1960 in Marylebone (Londen),
Johan Paul graaf van Limburg-Stirum, geboren op 16 oktober 1964 in Las Palmas (Gran Canaria).

Wikipedia: van Limburg-Stirum


XXVIII

van Limburg-Stirum - Menten (1987)       schema 306

Mr. Roland Hugo graaf van Limburg-Stirum, geboren op 6 december 1955 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Wilhelmina Nicolasina Hooft Graafland en Ir. Willem Johan Herman graaf van Limburg-Stirum trouwt omstreeks 1987 met Brenda Louise Menten, geboren op 23 december 1969 in Warmond, dochter van Jacob Huibert Menten en Willy Ellen Bos,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Alexander Johan Thierry graaf van Limburg-Stirum, geboren op 10 juli 1988 in Leiden,
Barbara Sophia Helene gravin van Limburg-Stirum, geboren op 7 december 1990 in Oegstgeest,
Stefania Pauline gravin van Limburg-Stirum, geboren op 19 juli 1997 in Blaricum.

Wikipedia: van Limburg-Stirum

Roodhuyzen de Vries - van Limburg-Stirum (1991)       schema 306

Wilhelma Jacqueline gravin van Limburg-Stirum, geboren op 23 april 1960 in Marylebone (Londen), dochter van Jkvr. Wilhelmina Nicolasina Hooft Graafland en Ir. Willem Johan Herman graaf van Limburg-Stirum trouwt op 5 oktober 1991 in Wassenaar met Gerard Willem Roodhuyzen de Vries, geboren op 19 oktober 1955 in Bussum, zoon van Robert Roodhuyzen de Vries en Beatrix Sophia Lang,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Limburg-Stirum - Krijger (1991)       schema 306

Johan Paul graaf van Limburg-Stirum, geboren op 16 oktober 1964 in Las Palmas (Gran Canaria), zoon van Jkvr. Wilhelmina Nicolasina Hooft Graafland en Ir. Willem Johan Herman graaf van Limburg-Stirum trouwt op 27 juni 1991 in Voorschoten met Emilie Francine Krijger, geboren op 20 mei 1965 in den Helder, dochter van Robert Krijger en Jeanine Oud,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Blanche gravin van Limburg-Stirum, geboren op 19 augustus 1993 in Amsterdam.

Wikipedia: van Limburg-Stirum


XXVII

Hooft Graafland - de Kanter (1961)       schema 306

Jhr. Cypriaan Gerard Carel Hooft Graafland, geboren op 1 maart 1937 in Baarn, zoon van Jhr. Ferdinand Hooft Graafland en Wendela Elvire barones van Hardenbroek trouwt op 18 november 1961 in Wassenaar met Geertruida Romelia de Kanter, geboren op 12 augustus 1938 in Wassenaar, dochter van Mr. Hubert Philippus de Kanter en Jkvr. Maria Aletta Rebecca von Muhlen, Vrouwe von Lindenau,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Wilhelmina Nicoline Hooft Graafland, geboren op 29 januari 1963 in Rotterdam,
Jhr. Hugo Frank Arthur Hooft Graafland, geboren op 13 december 1963 in Rotterdam,
Jkvr. Hermance Rebecca Hooft Graafland, geboren op 28 mei 1967 in Hillegersberg,
Jhr. Reinoud Roderick Hooft Graafland, geboren op 25 mei 1969 in Rotterdam.


XXVIII

Collot d'Escury - Hooft Graafland (2002)       schema 306

Jkvr. Hermance Rebecca Hooft Graafland, geboren op 28 mei 1967 in Hillegersberg, dochter van Jhr. Cypriaan Gerard Carel Hooft Graafland en Geertruida Romelia de Kanter trouwt omstreeks 2002 met Tijo Johannes Guyon baron Collot d Escury, geboren op 1 oktober 1966 in Hengelo, zoon van Ir. Frederik Andre Guyon baron Collot d'Escury en Johanna Catharina Bierman,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Boele Joost Frans baron Collot d'Escury, geboren op 26 augustus 2003 in s-Gravenhage,
Winny barones Collot d'Escury,
Frederik baron Collot d'Escury.

Hooft Graafland - Kolvenbach (1999)       schema 306

Jhr. Reinoud Roderick Hooft Graafland, geboren op 25 mei 1969 in Rotterdam, zoon van Jhr. Cypriaan Gerard Carel Hooft Graafland en Geertruida Romelia de Kanter trouwt omstreeks met Judith Kolvenbach,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Noud Hugo Marinus Hooft Graafland, geboren op 20 oktober 2003 in Amsterdam,
Jkvr. Hanne Hooft Graafland,


XXVII

Hooft Graafland - van Heek (1966)       schema 306

Jhr. Duco Reinout Hooft Graafland, geboren op 20 juli 1939 in Baarn, zoon van Jhr. Ferdinand Hooft Graafland en Wendela Elvire barones van Hardenbroek trouwt op 8 september 1966 in Enschede met Christine Anna Angelica van Heek, geboren op 11 mei 1944 in Enschede, dochter van Pieter Jan Gijsbertus van Heek en Christine Friedrike Louise van Heek,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Folef Ferdinand Joan Hooft Graafland, geboren op 24 februari 1968 in Loosdrecht,
Jhr. Folker Gijsbert Hooft Graafland, geboren op 15 juli 1969 in Loosdrecht,
Jhr. Robert Octave Hooft Graafland, geboren op 17 maart 1972 in Loosdrecht.


XXV

Quarles van Ufford - Hooft Graafland (1900)       schema 306

Jkvr. Elisabeth Hooft Graafland, geboren op 19 juli 1872 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Ferdinand Hooft Graafland en Jkvr. Anna Hillegonda Dedel trouwt op 5 juli 1900 in Amsterdam met Jhr. Henry Louis Quarles van Ufford, geboren op 22 november 1867 in Soerakarta, zoon van Jhr. Hendrik Quarles van Ufford en Anna Magdaleine Scheltema,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Quarles van Ufford, geboren op 9 juni 1901 in s-Gravenhage,
Jkvr. Anna Hillegonda Quarles van Ufford, geboren op 29 juli 1903 in s-Gravenhage, overleden op 27 september 1923 in Amsterdam,
Jkvr. Philippine Quarles van Ufford, geboren op 2 mei 1905 in Amsterdam, overleden op 13 augustus 1983 in s-Gravenhage,
Jkvr. Elisabeth Quarles van Ufford, geboren op 1 juli 1908 in Amsterdam,

Jkvr. Elisabeth Hooft Graafland, overlijdt op 17 juni 1952 in Hilversum, 79 jaar oud,
Jhr. Henry Louis Quarles van Ufford overlijdt op 30 maart 1935 in Baarn, 67 jaar oud.


XXVI

Quarles van Ufford - Schmauderer (1934)       schema 306

Jhr. Hendrik Quarles van Ufford, geboren op 9 juni 1901 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Elisabeth Hooft Graafland en Jhr. Henry Louis Quarles van Ufford trouwt op 12 maart 1934 met Gertrud Emma Schmauderer, geboren op 2 januari 1910 in Pforzheim (Baden), dochter van Gustav Schmauderer en Marie Fenchel,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Elizabeth Maria Quarles van Ufford, geboren op 1 april 1935 in Leeuwarden,
Jhr. Hendrik Louis Quarles van Ufford, geboren op 17 juli 1936 in Rotterdam,
Jhr. Philip Quarles van Ufford, geboren op 11 oktober 1939 in Rotterdam,
Jhr. Frederik Quarles van Ufford, geboren op 18 juni 1942 in s-Gravenhage,

Gertrud Emma Schmauderer overlijdt op 22 april 1994 in s-Gravenhage, 84 jaar oud.


XXVII

Quarles van Ufford - van Welzen (1961)       schema 306

Jhr. Hendrik Louis Quarles van Ufford, geboren op 17 juli 1936 in Rotterdam, zoon van Jhr. Hendrik Quarles van Ufford en Gertrud Emma Schmauderer trouwt omstreeks 1961 met Stella van Welzen, geboren op 30 april 1937 in s-Gravenhage, dochter van Albertus van Welzen en Maria Taverne,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Louis Quarles van Ufford, geboren op 6 juli 1962 in s-Gravenhage,
Jhr. Albert Jan Quarles van Ufford, geboren op 27 februari 1964 in s-Gravenhage,
Jhr. Edwin Robert Quarles van Ufford, geboren op 7 september 1966 in Durban,
Jhr. Jan Willem Quarles van Ufford, geboren op 2 juli 1973 in s-Gravenhage.

Quarles van Ufford - van der Hout (1997)       schema 306

Jhr. Hendrik Louis Quarles van Ufford, geboren op 17 juli 1936 in Rotterdam, zoon van Jhr. Hendrik Quarles van Ufford en Gertrud Emma Schmauderer hertrouwt op 12 juni 1997 in Naaldwijk met Olga van der Hout, geboren op 5 mei 1938 in Naaldwijk, dochter van Pieter van der Hout en Maria Broekman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.


XXVIII

Quarles van Ufford - van Rosevelt (1998)       schema 306

Jhr. Hendrik Louis Quarles van Ufford, geboren op 6 juli 1962 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Hendrik Louis Quarles van Ufford en Stella van Welzen trouwt op 4 juni 1998 in den Haag met Barbra van Rosevelt, geboren op 4 augustus 1970 in s-Gravenhage, dochter van Robert Francois van Rosevelt en Geertje den Ouden,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Puck Quarles van Ufford, geboren op 18 oktober 1998 in Rotterdam,
Jkvr. Fleur Quarles van Ufford, geboren op 7 december 2000 in Rotterdam.

Quarles van Ufford - van Rooij (1993)       schema 306

Jhr. Albert Jan Quarles van Ufford, geboren op 27 februari 1964 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Hendrik Louis Quarles van Ufford en Stella van Welzen trouwt op 17 mei 1993 in den Haag met Elisabeth Maria Theresia van Rooij, geboren op 15 juli 1964 in s-Gravenhage, dochter van Hubertus Petrus van Rooij en Geertruida Maria van de Ven,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Sanne Quarles van Ufford, geboren op 4 okrober 1994 in Utrecht,
Jhr. Jeroen Albert Quarles van Ufford, geboren op 20 juli 1997 in Utrecht.

Quarles van Ufford - Dekker (2000)       schema 306

Jhr. Edwin Robert Quarles van Ufford, geboren op 7 september 1966 in Durban, zoon van Jhr. Hendrik Louis Quarles van Ufford en Stella van Welzen trouwt op 14 juni 2000 in Delft met Marie-Anne Johanna Dekker, geboren op 4 oktober 1968 in Zwijndrecht, dochter van Jan Dekker en Niesje Nieuwland,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Bas Hendrik Jan Quarles van Ufford, geboren op 15 februari 2002 in Delft.

Quarles van Ufford - Dirks (1997)       schema 306

Jhr. Jan Willem Quarles van Ufford, geboren op 2 jui 1973 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Hendrik Louis Quarles van Ufford en Stella van Welzen trouwt op 26 september 1997 den Haag met Danielle Dirks, geboren op 15 augustus 1973 in Apeldoorn, dochter van Hendrik Anton Dirks en Wilhelmina Geertruida Zwetsloot ,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Matthijs Hendrik Jan Quarles van Ufford, geboren op 12 juli 2001 in Voorburg.


XXVII

Quarles van Ufford - Schulte Nordholt (1961)       schema 306

Jhr. Dr. Philip Quarles van Ufford, geboren op 11 oktober 1939 in Rotterdam, zoon van Jhr. Hendrik Quarles van Ufford en Gertrud Emma Schmauderer trouwt op 7 januari 1961 in Utrecht met Johanna Gesina Schulte Nordholt, geboren op 2 juli 1936 in Zwolle, dochter van Herman Gerrit Schulte Nordholt en Oetje Zielhuis,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Elisabeth Felicia Quarles van Ufford, geboren op 10 juli 1961 in de Bilt,
Jhr. Philip Quarles van Ufford, geboren op 29 januari 1963 in De Bilt,
Jhr. Herman David Nicolas Quarles van Ufford, geboren op 20 mei 1966 in Leiden,
Jkvr. Marguerite Odile Quarles van Ufford, geboren op 28 september 1967 in Salatiga (Semarang),

Johanna Gesina Schulte Nordholt overlijdt op 20 juni 1969 in Utrecht, 32 jaar oud.

Quarles van Ufford - Reesink (1974)       schema 306

Jhr. Dr. Philip Quarles van Ufford, geboren op 11 oktober 1939 in Rotterdam, zoon van Jhr. Hendrik Quarles van Ufford en Gertrud Emma Schmauderer hertrouwt op 1 februari 1974 in Hummelo en Keppel met Agnes Odilia Reesink, geboren op 31 juli 1932 in Brummen, dochter van Hendrik Willem Reesink en Ida Bonebakker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

Veder - Quarles van Ufford (1994)       schema 306

Jkvr. Elisabeth Felicia Quarles van Ufford, geboren op 10 juli 1961 in de Bilt, dochter van Jhr. Dr. Philip Quarles van Ufford en Johanna Gesina Schulte Nordholt trouwt op 6 mei 1994 in Amsterdam met Willem Veder, geboren op 30 september 1954 in Rotterdam, zoon van Willem Veder en Catharina Geertruida Ruys,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Beatrijs Veder,
Emma Veder,
Olivia Elisabeth Veder.

Quarles van Ufford - Mombert (1998)       schema 306

Jhr. Philip Quarles van Ufford, geboren op 29 januari 1963 in de Bilt, zoon van Jhr. Dr. Philip Quarles van Ufford en Johanna Gesina Schulte Nordholt trouwt op 24 juli 1998 in Oudenaarde met Veerle Christa Mombert, geboren op 31 augustus 1965 in Ronse (Oost-Vlaanderen), dochter van Philibert Mombert en Christianne Burkens,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Sanne Johanna Quarles van Ufford, geboren op 13 april 1999 in Oudenaarde,
Jkvr. Loren Christian Quarles van Ufford, geboren op 31 juli 2001 in Ronse.

Quarles van Ufford - van Waning (1996)       schema 306

Jhr. Mr. Herman David Nicolas van Ufford, geboren op 20 mei 1966 in Leiden, zoon van Jhr. Dr. Philip Quarles van Ufford en Johanna Gesina Schulte Nordholt trouwt op 21 december 1996 in s-Gravenhage met Mr. Anita Christina van Waning, geboren op 30 juni 1968 in den Helder, dochter van Jacob Jan Willem van Waning en Petra Burger,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Gwen Louise Quarles van Ufford, geboren op 10 juni 1999 in Parijs,
Jkvr. Fe Marguerite Quarles van Ufford, geboren op 3 maart 2001 in s-Gravenhage.

Wielinga - Quarles van Ufford (1999)       schema 306

Jkvr. Marguerite Odile van Ufford, geboren op 28 september 1967 in Salatiga (Semarang), dochter van Jhr. Dr. Philip Quarles van Ufford en Johanna Gesina Schulte Nordholt trouwt op 5 juni 1999 in Leeuwarden met Hendrik Pieter Wielinga, geboren op 17 maart 1969 in Leeuwarden, zoon van Pieter Wielinga en Hiskje Vijver,
Uit dit huwelijk geen twee kinderen bekend.


XXVII

Quarles van Ufford - van Schaardenburg (1968)       schema 306

Jhr. Frederik Quarles van Ufford, geboren op 18 juni 1942 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Hendrik Quarles van Ufford en Gertrud Emma Schmauderer trouwt op 17 oktober 1968 in Zwijndrecht met Dingena Maartje Willemijntje van Schaardenburg, geboren op 13 januari 1941 in Dordrecht, dochter van Marinus van Schaardenburg en Adriana Hoogendoorn,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Paulus Edward John Quarles van Ufford, geboren op 6 mei 1970 in Alphen aan de Rijn,
Jhr. David Frederik Marinus Quarles van Ufford, geboren op 8 februari 1975 in Alphen aan de Rijn.


XXVIII

Quarles van Ufford - Berghauser Pont (1999)       schema 306

Jhr. Paulus Edward John Quarles van Ufford, geboren op 6 mei 1970 in Alphen aan de Rijn, zoon van Jhr. Frederik Quarles van Ufford en Dingena Maartje Willemijntje van Schaardenburg trouwt op 4 september 1999 in Arnhem met Elisabeth Jeannette Berghauser Pont, geboren op 19 oktober 1970 in Ndoungue (Kameroen), dochter van Hugo Gerard Berghauser Pont en Catharina Anna Keman,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Noa Anna Elisabeth Quarles van Ufford, geboren op 30 juni 2001 in Dakar (Senegal),


XXVI

Bolwidt - Quarles van Ufford (1942)       schema 306

Jkvr. Elisabeth Quarles van Ufford, geboren op 1 juli 1908 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Elisabeth Hooft Graafland en Jhr. Henry Louis Quarles van Ufford trouwt op 8 augustus 1942 met Dirk Johannes Bolwidt, geboren op 20 maart 1916 in Amsterdam, zoon van Jan Bolwidt en Anna Millenaar,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1965 door echtscheiding ontbonden,

Jkvr. Elisabeth Quarles van Ufford overlijdt op 28 augustus 1998 in s-Gravenhage, 90 jaar oud.


XXV

Hooft Graafland - van Hardenbroek van Lockhorst (1907)       schema 306

Jhr. Mr. Pieter Hendrik Hooft Graafland, geboren op 5 april 1881 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Ferdinand Hooft Graafland en Jkvr. Anna Hillegonda Dedel trouwt op 18 juli 1907 in Jutphaas met Ernestine Sophie Louise barones van Hardenbroek van Lockhorst, geboren op 2 mei 1885 in Jutphaes (Huize Rijnhuizen), dochter van Gijsbert Duco baron van Hardenbroek, Heer van Lockhorst en Jkvr. Ada Mathilde de Geer van Rijnhuizen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Ferdinand Folef Hooft Graafland, geboren op 14 juli 1908 in Utrecht,
Jhr. Gijbert Carel Duco Hooft Graafland, geboren op 3 oktober 1909 in Utrecht,
Jhr. Cornelis Hooft Graafland, geboren op 5 mei 1918 in Utrecht,

Jhr. Mr. Pieter Hendrik Hooft Graafland, overlijdt op 13 augustus 1969 in Bilthoven, 88 jaar oud,
Ernestine Sophie Louise barones van Hardenbroek van Lockhorst overlijdt op 3 januari 1935 in Bilthoven, 49 jaar oud.


XXVI

Hooft Graafland - van Asch van Wijck (1934)       schema 306

Jhr. Ferdinand Folef Hooft Graafland, geboren op 14 juli 1908 in Utrecht, zoon van Jhr. Mr. Pieter Hendrik Hooft Graafland en Ernestine Sophie Louise barones van Hardenbroek van Lockhorst trouwt op 8 mei 1934 in de Bilt met Jkvr. Wilhelmina Adolphina van Asch van Wijck, geboren op 6 november 1911 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Hubert Willem van Asch van Wijck en Wilhelmina Philippina gravin van Limburg-Stirum,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jhr. Pieter Maurits Hooft Graafland, geboren op 2 juli 1935 in Utrecht,
Jhr. Gilles Hooft Graafland, geboren op 15 augustus 1937 in Utrecht,
Jhr. Willem Folef Hooft Graafland, geboren op 18 augustus 1938 in Utrecht,
Jhr. Joan Archibald Zeeger Hooft Graafland, geboren op 7 april 1943 in Utrecht,
Jhr. Gijsbert Carel Duco Hooft Graafland, geboren op 30 december 1944 in Utrecht,
Jkvr. Cornelie Caroline Wendela Hooft Graafland, geboren op 2 juli 1948 in Utrecht.


XXVII

Hooft Graafland - Huydecoper (1959)       schema 306

Jhr. Pieter Maurits Hooft Graafland, geboren op 2 juli 1935 in Utrecht, zoon van Jhr. Ferdinand Folef Hooft Graafland en Jkvr. Wilhelmina Adolphina van Asch van Wijck trouwt op 17 oktober 1959 in Zeist met Jkvr. Caroline Justine Marie Huydecoper, geboren op 14 november 1934 in Zeist, dochter van Jhr. Mr. Karel Joost Marie Huydecoper en Mathilde Marie Cornelie Boissevain,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Mathilde Marie Clarine Hooft Graafland, geboren op 27 januari 1961 in Harmelen,
Jhr. Gijsbert Karel Pieter Hooft Graafland, geboren op 17 september 1962 in Harmelen,
Jkvr. Wilhelmine Adolphine Cornelia Hooft Graafland, geboren op 23 september 1965 in Bilthoven.

Hooft Graafland - Elias (1963)       schema 306

Jhr. Willem Folef Hooft Graafland, geboren op 18 augustus 1938 in Utrecht, zoon van Jhr. Ferdinand Folef Hooft Graafland en Jkvr. Wilhelmina Adolphina van Asch van Wijck trouwt op 2 november 1963 in den Haag met Jkvr. Emilie Sophia Elias, geboren op 13 september 1941 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Burchard Adolf Michiel Elias en Eleonore van Rossem,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Quirine Myriam Hooft Graafland, geboren op 19 november 1965 in Rotterdam,
Jhr. Burchard Folef Hooft Graafland, geboren op 18 oktober 1968 in Rotterdam.

Hooft Graafland - van Vliet (1967)       schema 306

Jhr. Archibald Zeeger Hooft Graafland, geboren op 7 april 1943 in Utrecht, zoon van Jhr. Ferdinand Folef Hooft Graafland en Jkvr. Wilhelmina Adolphina van Asch van Wijck trouwt op 23 september 1967 in Maarn met Anna Catherine van Vliet, geboren op 3 februari 1944 in Laren, dochter van Adam van Vliet en Christina Johanna Voet,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Folef Willem Archibald Hooft Graafland, geboren op 20 januari 1971 in Maarn,
Jkvr. Scarlet Elisabeth Hooft Graafland, geboren op 25 mei 1973 in Amersfoort.

Hooft Graafland - de Graeff (1974)       schema 306

Jhr. Gijsbert Carel Duco Hooft Graafland, geboren op 30 december 1944 in Utrecht, zoon van Jhr. Ferdinand Folef Hooft Graafland en Jkvr. Wilhelmina Adolphina van Asch van Wijck trouwt op 10 mei 1974 in Amsterdam met Jkvr. Eduarda Wilhelmina Jacoba de Graeff, dochter van Jhr. Dirk Georg de Graeff en Margaretha Bierens de Haan,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Magalie Ghislaine Victoria Hooft Graafland, geboren op 12 maart 1979 in Neuilly-sur-Seine,
Jkvr. Isabelle Barbara Julie Hooft Graafland, geboren op 28 augustus 1980 in Parijs,
Jkvr. Caroline Adrienne Marguerite Hooft Graafland, geboren op 19 juli 1982 in s-Gravenhage.

van Hasselt - Hooft Graafland (1972)       schema 306

Jkvr. Cornelie Caroline Wendela Hooft Graafland, geboren op 2 juli 1948 in Utrecht, dochter van Jhr. Ferdinand Folef Hooft Graafland en Jkvr. Wilhelmina Adolphina van Asch van Wijck trouwt op 2 september 1972 in Zeist met Johannes Cornelis van Hasselt, geboren op 30 april 1948 in Rotterdam, zoon van Mr. Johan Francois Barthold van Hasselt en Jkvr. Marguerite Yvonne de Beaufort,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Hooft Graafland - Heldring (1938)       schema 306

Jhr. Gijbert Carel Duco Hooft Graafland, geboren op 3 oktober 1909 in Utrecht, zoon van Jhr. Mr. Pieter Hendrik Hooft Graafland en Ernestine Sophie Louise barones van Hardenbroek van Lockhorst trouwt op 8 december 1938 met Alexandrina Heldring, geboren op 14 maart 1909 in s-Gravenhage, dochter van Jerome Heldring en Margaretha Wilhelmina van den Wall Bake,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Ernestine Sophie Louise Hooft Graafland, geboren op 28 oktober 1939 in Hilversum,
Jkvr. Wendela Elvire Hooft Graafland, geboren op 8 februari 1948 in San Francisco,

Het huwelijk wordt in 1951 door echtscheiding ontbonden.

Hooft Graafland - Lubberink (1952)       schema 306

Jhr. Gijbert Carel Duco Hooft Graafland, geboren op 3 oktober 1909 in Utrecht, zoon van Jhr. Mr. Pieter Hendrik Hooft Graafland en Ernestine Sophie Louise barones van Hardenbroek van Lockhorst hertrouwt op 16 april 1952 in Groningen met Johanna Elisabeth Lubberink, geboren op 7 februiari 1914 in Bandoeng, dochter van Warner Lubberink en Helena Wilhelmina Justina Schuit,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Gijbert Carel Duco Hooft Graafland, overlijdt op 16 april 1964 in Zurich, 54 jaar oud,
Johanna Elisabeth Lubberink, overlijdt op 11 juli 1981 in Voorburg, 67 jaar oud.


XXVII

Vorstman - Hooft Graafland (1963)       schema 306

Jkvr. Ernestine Sophie Louise Hooft Graafland, geboren op 28 oktober 1939 in Hilversum, dochter van Jhr. Gijbert Carel Duco Hooft Graafland en Alexandrina Heldring trouwt op 21 juni 1963 in den Haag met Nicolaas Octaaf Frans Vorstman, geboren op 26 augustus 1929 in Apeldoorn, zoon van Mr. Frans Cornelis Vorstman en Johanna Nicolette de Pauw Gerlings,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Hooft Graafland - Vaske (1945)       schema 306

Jhr. Cornelis Hooft Graafland, geboren op 5 mei 1918 in Utrecht, zoon van Jhr. Mr. Pieter Hendrik Hooft Graafland en Ernestine Sophie Louise barones van Hardenbroek van Lockhorst trouwt op 3 augustus 1945 in Amsterdam met Dina Hillegonda Vaske, geboren op 11 januari 1917 in Amsterdam, dochter van Bernardus Hendricus Vaske en Grada Johanna Loffelmann,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. Grada Johanna Maria Hooft Graafland, geboren op 22 juni 1946 in Amsterdam,
Jkvr. Maria Aloysia Hooft Graafland, geboren op 12 oktober 1947 in Singapore,
Jkvr. Monique Christine Hooft Graafland, geboren op 11 april 1949 in Singapore,
Jhr. Rene Alexander Hooft Graafland, geboren op 22 oktober 1950 in Singapore,
Jhr. Pieter Hendrik Hooft Graafland, geboren op 18 april 1953 in Makassar (Celebes).


XXVII

van Lamsweerde - Hooft Graafland (1972)       schema 306

Jkvr. Grada Johanna Maria Hooft Graafland, geboren op 22 juni 1946 in Amsterdam, dochter van Jhr. Cornelis Hooft Graafland en Dina Hillegonda Vaske trouwt op 22 december 1972 in Goirle met Arnoldo Adolfo Philippe Johannes Maria baron van Lamsweerde, geboren op 10 september 1943 in Hilversum, zoon van Luigi Francisco Adolfo baron van Lamsweerde en Maria Antonia Sutorius,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Lanoij Meijer - Hooft Graafland (1973)       schema 306

Jkvr. Maria Aloysia Hooft Graafland, geboren op 12 oktober 1947 in Singapore, dochter van Jhr. Cornelis Hooft Graafland en Dina Hillegonda Vaske trouwt op 21 december 1973 in Goirle met Alexander de Lanoij Meijer, geboren op 30 mei 1947 in Loosdrecht, zoon van Mr. Charles Henri de Lanoij Meijer en Jkvr. Marie Wilhelmine Louise de Geer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Charles Allard Alexander de Lanoij Meijer,geboren op 12 april 1975 in Hilversum,
Quirine Cecile de Lanoij Meijer, geboren op 2 december 1979 in Laren.

van Engelen - Hooft Graafland (1971)       schema 306

Jkvr. Monique Christine Hooft Graafland, geboren op 11 april 1949 in Singapore, dochter van Jhr. Cornelis Hooft Graafland en Dina Hillegonda Vaske trouwt op 22 oktober 1971 in Goirle met Wilhelmus Hugo Joseph Marie van Engelen, geboren op 27 december 1943 in Eindhoven, zoon van Wilhelmus Johannes Cornelis van Engelen en Yvonne Antoinette Mathilde Bozon,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hooft Graafland - Eras (1976)       schema 306

Jhr. Rene Alexander Hooft Graafland, geboren op 22 oktober 1950 in Singapore, zoon van Jhr. Cornelis Hooft Graafland en Dina Hillegonda Vaske trouwt op 27 november 1976 in Tilburg met Petronella Catharina Theresia Maria Eras, geboren op 7 november 1955 in Tilburg, dochter van Johannes Josephus Daniel Maria Eras en Maria Martina Carolina Theresia Happel,
Uit dit huwelijk is n kinderen bekend,

Jhr. Patrick Willem Hooft Graafland, geboren in 1981 in Terheijden.


XXIV

Hooft Graafland - Koenen (1867)       schema 306

Jhr. Mr. Cornelis Hendrik Theodorus Adrianus Hooft Graafland, geboren op 14 mei 1838 in Gorinchem, zoon van Jacob Petrus Hooft Graafland en Jkvr. Henriette Antoinette van Eys trouwt op 15 augustus 1867 in Haarlem met Francona Diderica Albertina Koenen, geboren op 1 januari 1840 in Amsterdam, dochter van Mr. Hendrik Jacob Koenen, gemeenteraadslid Amsterdam, curator Atheneum Illustre en lid Provinciale Staten en Dionysia Catharina van Halteren,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Henriette Antoinette Jacoba Hooft Graafland, geboren op 23 mei 1868 in Haarlem, overleden op 26 februari 1933 in Ermelo,
Jhr. Hendrik Jacob Hooft Graafland, geboren op 11 januari 1871 in Jutphaas, overleden op 9 april 1900 in Rijswijk (Huize Drievliet),

Francona Diderica Albertina Koenen overlijdt op 29 oktober 1872 in Jutphaas, 32 jaar oud.

Hooft Graafland - van Halteren (1877)       schema 306

Jhr. Mr. Cornelis Hendrik Theodorus Adrianus Hooft Graafland, geboren op 14 mei 1838 in Gorinchem, zoon van Jacob Petrus Hooft Graafland en Jkvr. Henriette Antoinette van Eys hertrouwt op 12 juli 1877 in Rijswijk met Dionysia Catharina Hendrika Jacoba van Halteren, geboren op 18 juni 1844 in Rijswijk, dochter van Jacob Jan van Halteren, Heer van Vrijenes en Sluipwijk en Maria Zonderwijk,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Jacoba Johanna Maria Cornelia Agatha Hooft Graafland, geboren op 28 mei 1882 in Jutphaas,

Jhr. Mr. Cornelis Hendrik Theodorus Adrianus Hooft Graafland, overlijdt op 4 april 1902 in Rijswijk (Huize Drievliet), 63 jaar oud,
Dionysia Catharina Hendrika Jacoba van Halteren overlijdt op 27 mei 1932 in Baarn, 87 jaar oud.


XXV

van Vredenburch - Hooft Graafland ( )       schema 306

Jkvr. Jacoba Johanna Maria Cornelia Agatha Hooft Graafland, geboren op 28 mei 1882 in Jutphaas, dochter van Jhr. Mr. Cornelis Hendrik Theodorus Adrianus Hooft Graafland en Dionysia Catharina Hendrika Jacoba van Halteren trouwt met Jhr. Johan Willem van Vredenburch, geboren op 25 februari 1877 in s-Gravenhage, zoon van Johan Frederik van Vredenburch en Anna Henriette Elisabeth Volcker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Johan Willem van Vredenburch overlijdt op 20 januari 1919 in Rijswijk (Huize Overvoorde), 41 jaar oud.

Sandberg - Hooft Graafland (1920)       schema 306

Jkvr. Jacoba Johanna Maria Cornelia Agatha Hooft Graafland, geboren op 28 mei 1882 in Jutphaas, dochter van Jhr. Mr. Cornelis Hendrik Theodorus Adrianus Hooft Graafland en Dionysia Catharina Hendrika Jacoba van Halteren hertrouwt op 4 november 1920 te Rijswijk met Jhr. Ir. Frans Evert Pieter Sandberg, geboren op 18 februari 1870 in Kampen, zoon van Jhr. Mr. Abraham Matthias Cornelis Sandberg, ontvanger domeinen en Sara Catharina Cecilia Evers,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Cornelis Hendrik Theodurus Adrianus Sandberg, geboren op 23 augustus 1921 in Baarn,

Jkvr. Jacoba Johanna Maria Cornelia Agatha Hooft Graafland, overlijdt op 23 oktober 1949 in Baarn, 67 jaar oud,
Jhr. Ir. Frans Evert Pieter Sandberg overlijdt op 7 augustus 1969 in Baarn, 99 jaar oud.


XXVI

Sandberg - Barbas (1948)       schema 306

Jhr. Cornelis Hendrik Theodurus Adrianus Sandberg, geboren op 23 augustus 1921 in Baarn, zoon van Jkvr. Jacoba Johanna Maria Cornelia Agatha Hooft Graafland en Jhr. Ir. Frans Evert Pieter Sandberg trouwt op 8 juli 1948 in Hilversum met Alexandra Maria Barbas, geboren op 1 maart 1926 in Pontianak (West Borneo), dochter van Mr. Frederik Carel Barbas en Henriette Auguste Mengel van Koetsveld van Ankeren,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Frans Frederik Sandberg, geboren op 5 mei 1950 in Velsen.


XXVII

Sandberg - Purse (1975)       schema 306

Jhr. Frans Frederik Sandberg, 5 mei 1950 in Velsen, zoon van Jhr. Cornelis Hendrik Theodurus Adrianus Sandberg en Alexandra Maria Barbas trouwt op 19 april 1975 in Launceston/Tasmania met Cynthia Lay Purse, geboren op 3 december 1947 in Launceston (Tasmania), dochter van Arthur Leonard Purse en Loma Amy Cartledge,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Astrid Nicole Sandberg, geboren op 10 maart 1978 in Nieuw-Zeeland,
Adrian Lindo Sandberg, geboren op 21 juni 1980.


XXII

van Lintelo tot de Marsch - Hooft Graafland (1790)       schema 307

Catharina Hooft Graafland, geboren op 12 april 1765, dochter van Joan Graafland en Hester Hooft trouwt omstreeksd 1790 met Egbert van Lintelo tot de Marsch, geboren op 30 december 1756 in Groningen, zoon van Jan van Lintelo tot de Marsch, generaal-majoor en Catharina Rengers,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Hester van Lintelo tot de Marsch, gedoopt op 13 maart 1791 in Hoogezand,

Catharina Hooft Graafland, overlijdt op 22 juni 1805 in Utrecht, 40 jaar oud,
Egbert van Lintelo tot de Marsch overlijdt op 9 februari 1797 in Hoogezand, 40 jaar oud.


XXIII

de Geer - van Lintelo tot de Marsch (1811)       schema 307

Hester van Lintelo tot de Marsch, gedoopt op 13 maart 1791 in Hoogezand, dochter van Catharina Hooft Graafland en Egbert van Lintelo tot de Marsch trouwt op 18 september 1811 in Utrecht met Jhr. Anthony Gustaaf de Geer, geboren op 18 februari 1788 in Utrecht, zoon van Jhr. Barthold de Geer en Jacoba Gijsberta Beatrix van Vianen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Barthold Jacob van Lintelo de Geer, geboren op 12 december 1816 in Utrecht,
Jhr. Egbert van Lintelo de Geer, geboren op 6 december 1822 in Utrecht,
Jhr. Lodewijk de Geer, geboren op 28 december 1831 in Utrecht,

Hester van Lintelo tot de Marsch, overlijdt op 2 januari 1870 in Utrecht, 78 of 79 jaar oud,
Jhr. Anthony Gustaaf de Geer overlijdt op 16 februari 1871 in Utrecht, 82 jaar oud.

Wikipedia: de Geer


XXIV

van Lintelo de Geer - Asch van Wijk (1847)       schema 307

Jhr. Prof. Dr. Mr. Barthold Jacob van Lintelo de Geer, geboren op 12 december 1816 in Utrecht, zoon van Hester van Lintelo tot de Marsch en Jhr. Anthony Gustaaf de Geer trouwt omstreeks 1847 met Jkvr. Cornelia Anna Alexandrina Louise Asch van Wijk, geboren op 24 maart 1825 in Utrecht, dochter van Jhr. Mr. Hubert Matthijs Adriaan Jan Asch van Wijk en Kenau Hasselaer,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Hubert Herman Adriaan Jan baron de Geer, geboren op 25 november 1848 in Utrecht,
Jkvr. Anna Maria Adriana Cornelia de Geer, geboren op 20 juli 1859 in Zeist,
Jhr. Louis de Geer van Jutphaas, geboren op 31 augustus 1862 in Jutphaas,
Jkvr. Mathilde Margaretha Cornelia de Geer, geboren op 24 maart 1867 in Utrecht,

Jhr. Prof. Dr. Mr. Barthold Jacob van Lintelo de Geer, overlijdt op 4 augustus 1903 in Jutphaes (Huize de Geer), 86 jaar oud,
Jkvr. Cornelia Anna Alexandrina Louise Asch van Wijk overlijdt op 11 juni 1900 in Utrecht, 75 jaar oud.


XXV

de Geer - van den Broecke (1881)       schema 307

Hubert Herman Adriaan Jan baron de Geer, geboren op 25 november 1848 in Utrecht, zoon van Jhr. Prof. Dr. Mr. Barthold Jacob van Lintelo de Geer en Jkvr. Cornelia Anna Alexandrina Louise Asch van Wijk trouwt omstreeks 1881 met Elsabe Maria Theodora van den Broecke, geboren op 18 oktober 1856 in Jutphaas, dochter van Guilliam van den Broecke en Anna Jacoba Roelvink,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Maria Theodora de Geer, geboren op 24 juni 1882 in Doorn,
Jhr. Barthold Jacob van Lintelo de Geer, geboren op 3 maart 1884 in Doorn,

Hubert Herman Adriaan Jan baron de Geer, overlijdt op 16 januari 1909 in Doorn, 60 jaar oud,
Elsabe Maria Theodora van den Broecke overlijdt op 9 april 1917 in s-Gravenhage, 60 jaar oud.

Wikipedia: de Geer


XXVI

Quintus - de Geer (1902)       schema 307

Jkvr. Maria Theodora de Geer, geboren op 24 juni 1882 in Doorn, dochter van Hubert Herman Adriaan Jan baron de Geer en Elsabe Maria Theodora van den Broecke trouwt omstreeks 1902 met Jhr. Arnold Daniel Hermannus Quintus, geboren op 3 juli 1868 in Dokkum, zoon van Jhr. Mr. Justus Dato Quintus, ontvanger registratie en Wilhelmina Amalia Catharina Andreae,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Catharina Johanna Maria Quintus, geboren op 23 juni 1903 in Arnhem,
Jkvr. Maria Theodora Quintus, geboren op 6 januari 1905 in Arnhem,
Jkvr. Wilhelmina Amelia Catharina Quintus, geboren op 30 juli 1910 in Alkmaar,

Jkvr. Maria Theodora de Geer, overlijdt op 28 maart 1915 in Alkmaar, 32 jaar oud,
Jhr. Arnold Daniel Hermannus Quintus, president rechtbank Arnhem, overlijdt op 7 oktober 1940 in Arnhem, 72 jaar oud.


XXVII

Frowein - Quintus (1929)       schema 307

Jkvr. Catharina Johanna Maria Quintus, geboren op 23 juni 1903 in Arnhem, dochter van Jkvr. Maria Theodora de Geer en Jhr. Arnold Daniel Hermannus Quintus trouwt op 4 april 1929 met Frederik Wilhelm Frowein, geboren op 27 november 1903 in Groningen, zoon van Mr. Dr. Willem Frederik Johan Frowein en Isoline Blanche dAbo,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Willem Frederik Johan Frowein, geboren op 30 maart 1931 in Frankfurt am Main,

Het huwelijk wordt in 1937 door echtscheiding ontbonden,

Frederik Wilhelm Frowein, overlijdt op 1 januari 1941 in Frankfurt am Main, 37 jaar oud.

van Pallandt - Quintus (1929)       schema 307

Jkvr. Maria Theodora Quintus, geboren op 6 januari 1905 in Arnhem, dochter van Jkvr. Maria Theodora de Geer en Jhr. Arnold Daniel Hermannus Quintus trouwt op 23 mei 1929 met Karel Werner baron van Pallandt, geboren op 23 augustus 1900 in Rozendaal (Huize Rozenheuvel), zoon van Werner Karel baron van Pallandt heer van Petcum en Adolphine Wernardine Charlotte Wilhelmine barones van Knobelsdorff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1936 door echtscheiding ontbonden,

Jkvr. Maria Theodora Quintus, overlijdt op 4 mei 1971, 66 jaar oud,
Karel Werner baron van Pallandt, overlijdt op 4 november 1966 in Arnhem, 66 jaar oud.

Wikipedia: van Pallandt

Kalff - Quintus (1933)       schema 307

Jkvr. Wilhelmina Amelia Catharina Quintus, geboren op 30 juli 1910 in Alkmaar, dochter van Jkvr. Maria Theodora de Geer en Jhr. Arnold Daniel Hermannus Quintus trouwt in 1933 met Jan Kalff, geboren op 11 september 1901 in Haarlem, zoon van Ir. Jacob Adriaan Kalff, politicus/minister en Johanna Elisabeth Hillegonda Adriana Wichers Hoeth,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob Adriaan Kalff, geboren op 24 januari 1935 in Hillegersberg,
Arnout Justus Datho Kalff, geboren op 27 november 1939 in Krommenie,

Jan Kalff, burgemeester van Heiloo, overlijdt op 15 maart 1974 in Amersfoort, 72 jaar oud.


XXVIII

Kalff - Dogger (1965)       schema 307

Jacob Adriaan Kalff, geboren op 24 januari 1935 in Hillegersberg, zoon van Jkvr. Wilhelmina Amelia Catharina Quintus en Jan Kalff trouwt 19 mei 1965 in Amsterdam met Agatha Cornelia Dogger, geboren op 30 maart 1936 in Duivendrecht, dochter van Cornelis Dogger, brandstoffenhandelaar en Agatha Kloek,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Rozemarijn Eline Agatha Kalff, geboren op 2 juli 1967 in Amsterdam,
Floris Rhijnvis Jan Kalff, geboren op 14 maart 1971 in Amsterdam,

Het huwelijk wordt op 6 januari 1977 door echtscheiding ontbonden.

Kalff - van Raak (1985)       schema 307

Jacob Adriaan Kalff, geboren op 24 januari 1935 in Hillegersberg, zoon van Jkvr. Wilhelmina Amelia Catharina Quintus en Jan Kalff hertrouwt op 11 juni 1985 in Amsterdam met Barbara Emilia van Raak, geboren op 5 december 1951 in Tilburg, dochter van Leonardus Petrus van Raak en Louisa Margaretha Seebregts,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jan Joost Kalff, geboren op 8 augustus 1982 in Amsterdam.

Kalff - van der Voort van Zijp (1983)       schema 307

Arnout Justus Kalff, geboren op 27 november 1939 in Krommenie, zoon van Jkvr. Wilhelmina Amelia Catharina Quintus en Jan Kalff trouwt 17 september 1983 in Zeist met Barbara Sybille van der Voort van Zijp, geboren op 10 augustus 1954 in Rotterdam, dochter van Adolf George van der Voort van Zijp en Maria Christina Kist,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Edzard Quintus Georges Kalff, geboren op 2 augustus 1985 in Amsterdam,
Maurits Feiko Justus Kalff, geboren op 2 oktober 1988 in Amsterdam,


XXVI

van Lintelo de Geer - Rell (1911)       schema 307

Jhr. Barthold Jacob van Lintelo de Geer, Heer van Jutphaes, geboren op 3 maart 1884 in Doorn, zoon van Hubert Herman Adriaan Jan baron de Geer en Elsabe Maria Theodora van den Broecke trouwt 23 mei 1911 in Utrecht met Jkvr. Anna Cornelia Rell, vrouwe van Hazerswoude, geboren op 5 augustus 1889 in Leiden, dochter van Willem Cornelis baron Rell, heer van Hazerswoude en Maria Cornelia Johanna Bierens de Haan,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Marie Wilhelmine Louise de Geer, geboren op 6 maart 1919 in Utrecht,
Jkvr. Hester Gustafva de Geer, geboren op 18 oktober 1920 in Utrecht,

Jhr. Barthold Jacob van Lintelo de Geer, overlijdt op 27 juli 1950 in Utrecht, 66 jaar oud.


XXVII

Lanoij Meijer - de Geer (1943)       schema 307

Jkvr. Marie Wilhelmine Louise de Geer,, geboren op 6 maart 1919 in Utrecht, dochter van Jhr. Barthold Jacob van Lintelo de Geer en Jkvr. Anna Cornelia Rell trouwt 5 april 1943 in s Graveland met Charles Henri de Lanoij Meijer, geboren op 23 januari 1921 in Amsterdam, zoon van Charles Francis de Lanoy Meyer, procuratiehoduer en Suzette Antoinette van Lennep,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Alexander de Lanoij Meijer, geboren op 30 mei 1947 in Loosdrecht.

van Dedem - de Geer (1943)       schema 307

Jkvr. Hester Gustafva de Geer,, geboren op 18 oktober 1920 in Utrecht, dochter van Jhr. Barthold Jacob van Lintelo de Geer en Jkvr. Anna Cornelia Rell trouwt 13 november 1943 in Utrecht met Mr. Willem Karel baron van Dedem, geboren op 3 juni 1914 in Enschede, zoon van Eduard baron van Dedem en Jkvr. Gabrielle Jeannette Josine de Godin de Pesters,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anna Isabelle barones van Dedem, geboren op 6 november 1944 in Utrecht,
Aigline Gabrielle Doulce barones van Dedem, geboren op 4 juni 1946 in Utrecht,
Alexandra Susanna Leonora barones van Dedem, geboren op 29 december 1948 in Utrecht.


XXV

Radermacher Schorer - de Geer (1887)       schema 307

Jkvr. Anna Maria Adriana Cornelia de Geer, geboren op 20 juli 1859 in Zeist, dochter van Jhr. Prof. Dr. Mr. Barthold Jacob van Lintelo de Geer en Jkvr. Cornelia Anna Alexandrina Louise Asch van Wijk trouwt op 17 februari 1887 in Utrecht met Jhr. Mr. Christiaan Matthias Reinier Radermacher Schorer, geboren op 21 januari 1852 in Harderwijk, zoon van Jhr. Jacobus Marinus Radermacher Schorer en Antoinette Jacqueline Croes,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Matthieu Rene Radermacher Schorer, geboren op 2 augustus 1888 in de Bilt,

Jkvr. Anna Maria Adriana Cornelia de Geer, overlijdt op 17 maart 1937 in de Bilt, 77 jaar oud,
Jhr. Mr. Christiaan Matthias Reinier Radermacher Schorer overlijdt op 1 april 1920 in de Bilt (Huize Arensberg), 68 jaar oud.


XXVI

Radermacher Schorer - Hasselman (1928)       schema 307

Jhr. Matthieu Rene Radermacher Schorer, geboren op 2 augustus 1888 in de Bilt, zoon van Jkvr. Anna Maria Adriana Cornelia de Geer en Jhr. Mr. Christiaan Matthias Reinier Radermacher Schorer trouwt op 3 mei 1928 in Utrecht met Charlotte Catharina Hasselman, geboren op 4 augustus 1878 in Zoelen, dochter van Hendrik Dirk Stephaan Hasselman en Maria Catharina Sara Elisabeth Pels Rijcken,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Matthieu Rene Radermacher Schorer, overlijdt op 5 augustus 1956 in Utrecht, 68 jaar oud,
Charlotte Catharina Hasselman overlijdt op 26 juli 1966 in Utrecht, 87 jaar oud.


XXV

de Geer van Jutphaas - van Oort (1895)       schema 307

Jhr. Louis de Geer van Jutphaas, geboren op 31 augustus 1862 in Jutphaas, zoon van Jhr. Prof. Dr. Mr. Barthold Jacob van Lintelo de Geer en Jkvr. Cornelia Anna Alexandrina Louise Asch van Wijk trouwt op 25 mei 1895 in den Haag met Francina Petronella van Oort, geboren op 27 juli 1865 in Sluis, dochter van Petrus van Oort en Tanneke Andriesa Francina Blankert,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Louise Francina de Geer van Jutphaas, geboren op 23 september 1904 in Lekkerkerk,

Jhr. Louis de Geer van Jutphaas, overlijdt op 16 september 1932 in s Gavenhage, 70 jaar oud,
Francina Petronella van Oort overlijdt op 22 juni 1918 in Rotterdam, 52 jaar oud.

Wikipedia: de Geer


XXVI

Kolff - de Geer van Jutphaas (1927)       schema 307

Jkvr. Louise Francina de Geer van Jutphaas, geboren op 23 september 1904 in Lekkerkerk, dochter van Jhr. Louis de Geer van Jutphaas en Francina Petronella van Oort trouwt op 21 april 1927 met Cornelis Geertruyus Kolff, geboren op 10 juli 1905 in Rotterdam, zoon van Cornelis Geertruyus Kolff en Jeannette Roelandia Ruijs,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jeannette Roelandina Kolff, geboren op 9 februari 1928 in Overschie,
Louise Francina Cornelie Kolff, geboren op 25 juni 1930 in Overschie,
Cornelis Barthold Kolff, geboren op 22 januari 1933 in Overschie,

Het huwelijk wordt op 17 november 1938 door echtscheiding ontbonden,

Cornelis Geertruyus Kolff overlijdt op 16 juni 1981 in Wilrijk bij Antwerpen, 75 jaar oud.

van Zijst - de Geer van Jutphaas (1939)       schema 307

Jkvr. Louise Francina de Geer van Jutphaas, geboren op 23 september 1904 in Lekkerkerk, dochter van Jhr. Louis de Geer van Jutphaas en Francina Petronella van Oort hertrouwt op 19 januari 1939 in Holborn/Londen met Henri Frederick van Zijst, geboren op 7 december 1907 in Utrecht, zoon van Mr. Dr. Wouter Adriaan van van Zijst en Catharina Froger,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Margaretha Wilhelmina van Zijst, geboren op 6 december 1940 in Schiedam,
Simone Jeanne van Zijst, geboren op 12 juni 1943 in Bloemendaal,

Jkvr. Louise Francina de Geer van Jutphaas, overlijdt op 17 juli 1973 in Rotterdam, 68 jaar oud,
Henri Frederick van Zijst overlijdt op 2 juni 1981 in Dallas/Texas, 73 jaar oud.


XXVII

van der Plas - Kolff (1953)       schema 307

Jeannette Roelandina Kolff, geboren op 9 februari 1928 in Overschie, dochter van Jkvr. Louise Francina de Geer van Jutphaas en Cornelis Geertruyus Kolff trouwt op 1 augustus 1953 met Cornelis Adrianus van der Plas, geboren op 3 september 1927 in Amsterdam, zoon van Gerardus van der Plas, aannemer waterbouwkundige werken en Femma de Groot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 3 mei 1962 door echtscheiding ontbonden,

Cornelis Adrianus van der Plas overlijdt op 11 februari 1970 in Mexico City, 42 jaar oud.

van Dobben - Kolff (1951)       schema 307

Louise Francina Cornelie Kolff, geboren op 25 juni 1930 in Overschie, dochter van Jkvr. Louise Francina de Geer van Jutphaas en Cornelis Geertruyus Kolff trouwt op 10 augustus 1951 in Overschie met Hugo Henri van Dobben, geboren op 4 maart 1925 in Swatow/China,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt door echtscheiding ontbonden.

Hintzen - Kolff (1959)       schema 307

Louise Francina Cornelie Kolff, geboren op 25 juni 1930 in Overschie, dochter van Jkvr. Louise Francina de Geer van Jutphaas en Cornelis Geertruyus Kolff hertrouwt op 16 juli 1959 in Vlissingen met Reinhard Leonard Hintzen, geboren op 4 juni 1928 in Mijnsherenland, zoon van Mr. Herman Carel Hintzen en Carolina Johanna Jacoba Pels Rijcken,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kolff - Engelkamp (1955)       schema 307

Cornelis Barthold Kolff, geboren op 22 januari 1933 in Overschie, zoon van Jkvr. Louise Francina de Geer van Jutphaas en Cornelis Geertruyus Kolff trouwt op 3 mei 1955 in Zutphen met Antoineette Johanna Alma Engelkamp, geboren op 9 januari 1934 in Medan,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Monique Antoinette Kolff, geboren op 16 juni 1958 in Velp,
Peter Cornelis Kolff, geboren op 31 juli 1961 in Velp,
Cornelis Geertruyus Kolff, geboren op 22 maart 1966 in Velp.

Jaspers - van Zijst (1964)       schema 307

Margaretha Wilhelmina van Zijst, geboren op 6 december 1940 in Schiedam, dochter van Jkvr. Louise Francina de Geer van Jutphaas en Henri Frederick van Zijst trouwt op 31 juli 1964 met Hendrikus Jaspers, geboren op 22 juni 1931 in Breda, zoon van Blandikus Catharikus Jaspers en Francisca Charlotta Moonen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1977 door echtscheiding ontbonden.

Snethlage - van Zijst (1975)       schema 307

Simone Jeanne van Zijst, geboren op 12 juni 1943 in Bloemendaal, dochter van Jkvr. Louise Francina de Geer van Jutphaas en Henri Frederick van Zijst trouwt op 7 februari 1975 in Rotterdam met Mr. Albertus Snethlage, geboren op 23 maart 1942 in Sittard, zoon van Ds. Jacobus Martinus Snethlage en Digna Julia Frederique Meerburg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Boissevain - de Geer (1889)       schema 307

Jkvr. Mathilde Margaretha Cornelia de Geer, geboren op 24 maart 1867 in Utrecht, dochter van Jhr. Prof. Dr. Mr. Barthold Jacob van Lintelo de Geer en Jkvr. Cornelia Anna Alexandrina Louise Asch van Wijk trouwt op 16 mei 1889 in Utrecht met Willem Boissevain, geboren op 7 juli 1849 in Amsterdam, zoon van Edouard Constantin Boissevain, commissionair in effecten en Emma Burridhe Nicholls,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gulian Daniel Wilem Boissevain, geboren op 25 juni 1891 in Baarn (Huize Bijweg),
Daniel Willem Boissevain, geboren op 17 november 1892 in Baarn (Huize Blijweg),
Mathilde Marie Cornelie Boissevain, geboren op 14 september 1896 in Amsterdam,

Jkvr. Mathilde Margaretha Cornelia de Geer, overlijdt op 2 mei 1945 in Hilversum, 78 jaar oud,
Willem Boissevain overlijdt op 12 juni 1925 in Hilversum, 75 jaar oud.

Wikipedia: Boissevain


XXVI

Boissevain - van Rossem (1920)       schema 307

Gulian Daniel Wilem Boissevain, geboren op 25 juni 1891 in Baarn, zoon van Jkvr. Mathilde Margaretha Cornelia de Geer en Willem Boissevain trouwt op 26 febrruari 1920 in Rotterdam met Emilie van Rossem, geboren op 18 april 1897 in Rotterdam, dochter van Cornelis van Rossem en Anna Josina Reepmaker,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Ernst Gulian Boissevain, geboren op 10 maart 1924 in Aerdenhout,

Gulian Daniel Wilem Boissevain, overlijdt op 9 januari 1975 in Haarlem, 83 jaar oud,
Emilie van Rossem overlijdt op 1 oktober 1973 in Bloemendaal, 76 jaar oud.

Wikipedia: Boissevain

Boissevain - van der Chijs (1919)       schema 307

Daniel Willem Boissevain, geboren op 17 november 1892 in Baarn, zoon van Jkvr. Mathilde Margaretha Cornelia de Geer en Willem Boissevain trouwt omstreeks 1919 met Antoinette Marie Julie van der Chijs, geboren op 27 juni 1898 in s-Gravenhage,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Walter Boissevain, geboren op 30 oktober 1920 in Laren,

Daniel Willem Boissevain, overlijdt op 16 november 1984 in Londen, 91 jaar oud.

Wikipedia: Boissevain


XXVII

Boissevain - Berg (1951)       schema 307

Walter Boissevain, geboren op 30 oktober 1920 in Laren, zoon van Daniel Willem Boissevain en Antoinette Marie Julie van der Chijs trouwt op 9 juni 1951 in den Haag met Jkvr. Hermance Adrienne Berg, geboren op 15 december 1925 in Rotterdam, dochter van Jhr. Mr. Arnold Anne Detlof Berg en Jkvr. Adrienne van Kretschmar van Veen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Caroline Boissevain, geboren op 18 september 1952 in Londen,
Olivia Adrienne Boissevain, geboren in 1955 in Londen,
Peter Daniel Boissevain, geboren op 17 december 1960 in Londen,
Anette Arnoldine Boissevain, geboren op 10 maart 1963 in Walton-on-Thames.

Wikipedia: Boissevain


XXVIII

Boissevain - Seward-Long (1982)       schema 307

Peter Daniel Boissevain, geboren op 17 december 1960 in Londen, zoon van Walter Boissevain en Jkvr. Hermance Adrienne Berg trouwt omstreeks 1982 met Karen Georgina Seward-Long, geboren op op 7 oktober 1961 in Streatham (Londen),
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Keir Andrew Boissevain, geboren op 7 juli 1983 in Chertsey,
Adam Scott Boissevain, geboren op 5 mei 1985 in Winchester.

Wikipedia: Boissevain


XXVI

Huydecoper - Boissevain (1922)       schema 307

Mathilde Marie Boissevain, geboren op 14 september 1896 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Mathilde Margaretha Cornelia de Geer en Willem Boissevain trouwt op 5 september 1922 in Hilversum met Jhr. Mr. Karel Joost Marie Huydecoper, geboren op 1 juli 1893 in de Bilt, zoon van Jhr. Mr. Jan Elias Huydecoper en Susanna Christina Maria Anthonia Luden,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Huydecoper, Mathilde Susanna Huydecoper, geboren op 25 november 1927 in Zeist,
Jkvr. Margaretha Cornelia Christina Huydecoper, geboren op 24 juli 1930 in Zeist,
Jkvr. Willemina Jacoba Louise Huydecoper, geboren op 8 juni 1932 in Zeist,
Jkvr. Caroline Justine Marie Huydecoper, geboren op 14 november 1934 in Zeist,

Mathilde Marie Boissevain, overlijdt op 31 augustus 1992 in Bilthoven, 95 jaar oud,
Jhr. Mr. Karel Joost Marie Huydecoper overlijdt op 3 januari 1944 in Dordrecht, 50 jaar oud.

Wikipedia: Huydecoper


XXVII

van Verschuer - Huydecoper (1952)       schema 307

Jkvr. Mathilde Susanna Huydecoper, geboren op 25 november 1927 in Zeist, dochter van Mathilde Marie Boissevain en Jhr. Mr. Karel Joost Marie Huydecoper trouwt omstreeks 1952 met Barthold Philip baron van Verschuer, heer van Ooy, geboren op 13 mei 1925 in Beesd, zoon van Mr. Wolter Frederik baron van Verschuer en Wilhelmina Louise Maria barones van Heemstra,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Wolter Frans Frederik baron van Verschuer, geboren op 19 maart 1953 in Bremen,
Mathilde Marie Caroline baron van Verschuer, geboren op 23 september 1954 in Bremen,
Willem Frederik Hendrik baron van Verschuer, geboren op 10 november 1956 in Berchem/Antwerpen,
Otto Willem Arnold baron van Verschuer, geboren op 4 mei 1959 in Brasschaat/Antwerpen,
Philip Willem baron van Verschuer, geboren op 12 juni 1960 in Brasschaat/Antwerpen,

Jkvr. Huydecoper, Mathilde Susanna Huydecoper, overlijdt op 8 januari 1975 in Rotterdam, 47 jaar oud.


XXVIII

van Verschuer - van Dishoeck ( )       schema 307

Wolter Frans Frederik baron van Verschuer, geboren op 19 maart 1953 in Bremen, zoon van Jkvr. Mathilde Susanna Huydecoper en Barthold Philip baron van Verschuer trouwt met Elvire Ludolphine Henriette van Dishoeck, geboren op 7 april 1955 in Assen, dochter van Anthonie Ewout van Dishoeck, brigade-generaal en Marie Isabelle Anne Josine Charlotte Labouchere,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Labouchere - Huydecoper (1954)       schema 307

Jkvr. Margaretha Cornelia Christina Huydecoper, geboren op 24 juli 1930 in Zeist, dochter van Mathilde Marie Boissevain en Jhr. Mr. Karel Joost Marie Huydecoper trouwt op 27 november 1954 met Paul Labouchere, geboren op 5 oktober 1927 in Wageningen, zoon van Dr. Ir. Paul Cesar Labouchere en Francina Wendelina Blom,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Michellle Ernestine Labouchere, geboren op 15 juli 1956 in Velp,
Karel Boudewijn Labouchere, geboren op 27 april 1958 in Velp.


XXIV

van Lintelo de Geer - van der Voort (1848)       schema 307

Jhr. Egbert van Lintelo de Geer, geboren op 6 december 1822 in Utrecht, zoon van Hester van Lintelo tot de Marsch en Jhr. Anthony Gustaaf de Geer trouwt op 22 juni 1848 in Zeist met Anna Maria Adriana van der Voort, geboren op 27 augustus 1825 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Petronella Elisabeth Adriana de Geer, geboren op 31 maart 1854 in Amsterdam,

Anna Maria Adriana van der Voort overlijdt op 9 augustus 1859 in Zeist (Huize Nieuweroord), 33 jaar oud.

van Lintelo de Geer - Blaauw (1861)       schema 307

Jhr. Egbert van Lintelo de Geer, geboren op 6 december 1822 in Utrecht, zoon van Hester van Lintelo tot de Marsch en Jhr. Anthony Gustaaf de Geer hertrouwt op 1 augustus 1861 in Zeist met Henriette Jacoba Blaauw, geboren op 3 november 1834 in Amsterdam, dochter van Willem Blaauw en Bregitta Wilhelmina Jacoba Gerbrandina van Hoorn,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Gilles Egbert de Geer, geboren op 8 september 1862 in Amsterdam,
Jkvr. Henriette Jacoba de Geer, geboren op 20 december 1863 in Amsterdam,
Jkvr. Hester Bregitta de Geer, geboren in 1868 in Amsterdam,
Jhr. Egbert van Lintelo de Geer, geboren op 29 augustus 1869 in Amsterdam,

Jhr. Egbert van Lintelo de Geer, overlijdt op 11 augustus 1887 in Zeist, 64 jaar oud,
Henriette Jacoba Blaauw overlijdt op 18 november 1894 in Zeist, 60 jaar oud.


XXV

van Asch van Wijck - de Geer (1879)       schema 307

Jkvr. Petronella Elisabeth Adriana de Geer, geboren op 31 maart 1854 in Amsterdam, dochter van Jhr. Egbert van Lintelo de Geer en Anna Maria Adriana van der Voort trouwt op 18 juli 1879 in Zeist met Jhr. Mr. Anton Theodoor Marie Asch van Wijck, geboren op 28 september 1849 in Utrecht, zoon van Jhr. Mr. Anthony Michiel Cornelis van Asch van Wijck en Isabella Theodora Maria de Geer,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jhr. Anthony Michiel Cornelis van Asch van Wijck, geboren op 30 juli 1880 in Zeist, overleden op 11 maart 1945 in Londen,
Jhr. Egbert van Asch van Wijck, geboren op 7 mei 1882 in Zeist, overleden op 26 augustus 1886 in Utrecht,
Jkvr. Anna Maria Adriana van Asch van Wijck, geboren op 2 november 1884 in Zeist, overleden op 14 oktober 1886 in Utrecht,
Jhr. Antonie Gustaaf Egbert van Asch van Wijck, geboren op 4 februari 1887 in Utrecht. overleden op 15 maart 1945 in Utrecht,
Jhr. Theodoor Marie van Asch van Wijck, geboren op 11 juli 1888 in Utrecht,
Jkvr. Henriette Jacoba van Asch van Wijck, geboren op 8 december 1889 in Utrecht,

Jkvr. Petronella Elisabeth Adriana de Geer overlijdt op 1 juli 1927 in de Bilt, 73 jaar oud,
Jhr. Mr. Anton Theodoor Marie Asch van Wijck overlijdt op 23 september 1892 in Zeist, 42 jaar oud.

de Geer - Beuker (1905)       schema 307

Jhr. Gilles Egbert de Geer, geboren op 8 september 1862 in Amsterdam, zoon van Jhr. Egbert van Lintelo de Geer en Henriette Jacoba Blaauw trouwt op 3 augustus 1905 met Maria Beuker, geboren op 4 maart 1877 in Amsterdam, dochter van Henri Eduard Beuker en Maria Beuker,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Maria de Geer, geboren in 1907,
Jkvr. Jacoba Henrietta de Geer, geboren op 5 november 1909 in Zeist,

Jhr. Gilles Egbert de Geer, overlijdt op 16 mei 1942 in Zeist, 79 jaar oud,
Maria Beuker overlijdt op 3 september 1914 in Zeist, 37 jaar oud.

Wikipedia: de Geer


XXVII

ten Noever de Brauw - de Geer (1940)       schema 307

Jkvr. Jacoba Henrietta de Geer, geboren op 5 november 1909 in Zeist, dochter van Jhr. Gilles Egbert de Geer en Maria Beuker trouwt op 4 september 1940 in Zeist met Albertus ten Noever de Brauw, geboren op 21 juni 1894 in s-Gravenhage, zoon van Dr. Isac Gerrit ten Noever de Brauw en Victorina Amalia Ligtvoet,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Jacoba Henrietta de Geer, overlijdt op 4 juni 1979 in Doorn, 69 jaar oud,
Albertus ten Noever de Brauw overlijdt op 7 december 1980 in Doorn, 86 jaar oud.


XXV

Besier - de Geer (1892)       schema 307

Jkvr. Henriette Jacoba de Geer, geboren op 20 december 1863 in Amsterdam, dochter van Jhr. Egbert van Lintelo de Geer en Henriette Jacoba Blaauw trouwt op 25 mei 1892 in Zeist met Henry Johan Besier, geboren op 17 april 1867 in Utrecht, zoon van August Adriaan Henri Besier en Johanna Albertine van Ewyck,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Henriette Jacoba Besier, geboren in 1894, overleden op 14 mei 1896 in Zeist,
Johanna Albertina Besier, geboren op 1 maart 1896 in Zeist,
August Adriaan Henri Besier, geboren op 2 augustus 1897 in Zeist, overleden op 5 september 1939 in Batavia,
Egbert Lodewijk Jacob Besier, geboren op 10 maart 1901 in Zeist,

Jkvr. Henriette Jacoba de Geer, overlijdt op 8 juni 1933 in Zeist, 69 jaar oud,
Henry Johan Besier overlijdt op 24 september 1916 in Utrecht, 49 jaar oud.


XXVI

Besier - Sloet van Oldruitenborgh (1930)       schema 307

Egbert Lodewijk Jacob Besier, geboren op 10 maart 1901 in Zeist, zoon van Jkvr. Henriette Jacoba de Geer en Henry Johan Besier trouwt op 3 juni 1930 in Zeist met Elizabeth Marie barones Sloet van Oldruitenborgh, geboren op 26 juni 1905 in Vollenhove (Stad), dochter van Ir. Anton Henri baron Sloet van Oldruitenborgh en Marie digna Friederike barones Ablaing van Giessenburg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Egbert Lodewijk Jacob Besier, overlijdt op 17 maart 1963 in Utrecht, 62 jaar oud,
Elizabeth Marie barones Sloet van Oldruitenborgh overlijdt op 19 november 1980 in Utrecht, 75 jaar oud.


XXV

Rutgers van Rozenburg - de Geer (1894)       schema 307

Jkvr. Hester Bregitta de Geer, geboren in 1868 in Amsterdam, dochter van Jhr. Egbert van Lintelo de Geer en Henriette Jacoba Blaauw trouwt op 24 mei 1894 in Zeist met Jhr. Anne Eliza Willem Rutgers van Rozenburg, geboren op 22 juni 1861 in Haarlem, zoon van Jhr. Mr. David Rutgers van Rozenburg en Susanna Reinoudina Binkes,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. David Rutgers van Rozenburg, geboren op 9 augustus 1897 in Zeist,

Jhr. Anne Eliza Willem Rutgers van Rozenburg overlijdt op 4 maart 1929 in Hatert (huize Duckenburg), 67 jaar oud.

Wikipedia: Rutgers van Rozenburg


XXVI

Rutgers van Rozenburg - van Harinxma thoe Slooten (1923)       schema 307

Jhr. David Rutgers van Rozenburg, geboren op 9 augustus 1897 in Zeist, zoon van Jkvr. Hester Bregitta de Geer en Jhr. Anne Eliza Willem Rutgers van Rozenburg trouwt op 9 mei 1923 in Opsterland met Adeline Henriette Wilhelmine barones van Harinxma thoe Slooten, geboren op 23 juni 1898 in Olterterp, dochter van Mr. Maurits Pico Diederik baron van Harinxma thoe Slooten en Adeline Josine barones van Heemstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. David Rutgers van Rozenburg overlijdt op 2 december 1967 in Amersfoort, 70 jaar oud,
Adeline Henriette Wilhelmine barones van Harinxma thoe Slooten overlijdt op 31 juli 1993 in Doorwerth, 95 jaar oud.

Wikipedia: Rutgers van Rozenburg


XXV

van Linteloo de Geer - Marwijk Kooy (1901)       schema 307

Jhr. Egbert van Lintelo de Geer, geboren op 29 augustus 1869 in Amsterdam, zoon van Jhr. Egbert van Lintelo de Geer en Henriette Jacoba Blaauw trouwt op 3 mei 1901 in Zeist met Maria van Marwijk Kooy, geboren op 17 juni 1875 in de Bilt (huis Den Eik), dochter van Johannes Hendrikus van Marwijk Kooy en Jeanne Henriette Beuker,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jennij Micheline de Geer, geboren in 1908 in Zeist,

Jhr. Egbert van Lintelo de Geer overlijdt op 7 februari 1945 in Zeist, 75 jaar oud,
Maria van Marwijk Kooy overlijdt op 6 juni 1955 in Zeist, 79 jaar oud.


XXVI

Visser - de Geer (1929)       schema 307

Jennij Micheline de Geer, geboren in 1908 in Zeist, dochter van Jhr. Egbert van Lintelo de Geer en Maria van Marwijk Kooy trouwt op 16 april 1929 in Zeist met Mr. Willem Adriaan Johan Visser, geboren op 7 maart 1904 in Ubbergen Beek, zoon van Willem Maarten Visser, rijksontvanger en Cornelia Margaretha Louise Hoefer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 11 september 1951 door echtscheiding ontbonden.


XXIV

de Geer - Beckeringh (1870)       schema 307

Jhr. Dr. Lodewijk de Geer, geboren op 28 december 1831 in Utrecht, zoon van Hester van Lintelo tot de Marsch en Jhr. Anthony Gustaaf de Geer trouwt omstreeks 1870 met Petronella Elisabeth Beckeringh, geboren op 13 januari 1840 in Amsterdam, dochter van Dirk Jan Beckeringh en Sara Maria Schildt,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Dirk Jan de Geer, geboren op 14 december 1870 in Groningen,
Jhr. Barthold Jacob de Geer, geboren op 3 november 1875 in Groningen,

Jhr. Dr. Lodewijk de Geer, overlijdt op 5 maart 1909 in Velp (Huize Marienhof), 77 jaar oud,
Petronella Elisabeth Beckeringh overlijdt op 18 september 1902 in Velp (Huize Marienhof), 62 jaar oud.

Wikipedia: de Geer


XXV

de Geer - Voorhoeve (1904)       schema 307

Jhr. Mr. Dirk Jan de Geer, geboren op 14 december 1870 in Groningen, zoon van Jhr. Dr. Lodewijk de Geer en Petronella Elisabeth Beckeringh trouwt op 11 augustus 1904 in Rotterdam met Maria Voorhoeve, geboren op 1 mei 1883 in Rotterdam, dochter van Jacob Voorhoeve en Hedwig Weiss,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. Hedwig Maria de Geer, geboren op 20 mei 1905 in Rotterdam,
Jhr. Lodewijk Eduard de Geer, geboren op 5 augustus 1907 in Rotterdam,
Jkvr. Elisabeth Wilhelmina de Geer, geboren op 31 mei 1909 in s-Gravenhage,
Jkvr. Henriette Sophia de Geer, geboren op 6 mei 1911 in s-Gravenhage,
Jhr. Alexander Ernst de Geer, geboren op 12 december 1912 in s-Gravenhage,

Jhr. Mr. Dirk Jan de Geer, overlijdt op 27 november 1960 in Soest, 89 jaar oud,
Maria Voorhoeve overlijdt op 6 april 1955 in Soest, 71 jaar oud.

Wikipedia: de Geer


XXVI

Koch - de Geer (1934)       schema 307

Jkvr. Hedwig Maria de Geer, geboren op 20 mei 1905 in Rotterdam, dochter van Jhr. Mr. Dirk Jan de Geer en Maria Voorhoeve trouwt op 7 mei 1934 in den Haag met Peter Frans Christiaan Koch, geboren op 15 juli 1901 in Beek, zoon van Dr. Petrus Franciscus Christiaan Koch en Wilhelmina Petronella van Leeuwen Boomkamp,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Peter Frans Christiaan Koch, geboren op 24 januari 1940 in Utrecht,
Floris Melchior Alexander Koch, geboren op 23 februari 1943 in Utrecht,

Jkvr. Hedwig Maria de Geer, overlijdt op 1 augustus 1988 in Oudegein,
Peter Frans Christiaan Koch overlijdt op 27 oktober 1991 in s-Gravenhage, 90 jaar oud.

de Geer - Rell (1934)       schema 307

Jhr. Mr. Lodewijk Eduard de Geer, Heer van t Gein en Oudegein, geboren op 5 augustus 1907 in Rotterdam, zoon van Jhr. Mr. Dirk Jan de Geer en Maria Voorhoeve trouwt op 3 april 1934 Jutphaas met Jkvr. Annie Herminie Rell, geboren op 8 april 1909 in Assen, dochter van Jhr. Henri Elisa Eduard Rell en Annie Cremer,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jhr. Dirk Jan de Geer, geboren op 9 november 1934 in Utrecht,
Jhr. Lodewijk de Geer, geboren op 16 juni 1936 in Arnhem,
Jkvr. Annie Dora de Geer, geboren op 5 maart 1939 in Abcoude,
Jkvr. Maria Elisabeth de Geer, geboren op 9 oktober 1942 in Abcoude,
Jkvr. Johanna Theodora de Geer, geboren op 17 december 1948 in Jutphaas.

Wikipedia: de Geer


XXVII

de Geer - Zaaijer (1963)       schema 307

Jhr. Mr. Dirk Jan de Geer, geboren op 9 november 1934 in Utrecht, zoon van Jhr. Mr. Lodewijk Eduard de Geer en Jkvr. Annie Herminie Rell trouwt op 15 fbruari 1963 in Vreeswijk met Willemien Zaaijer, geboren op 2 augustus 1941 in Rotterdam, dochter van Dr. Johannes Henricus Zaaijer en Anna Constance Maria Mees,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Florentien de Geer, geboren op 15 februari 1964 in s-Gravenhage,
Jhr. Lodewijk Eduard de Geer, geboren op 17 mei 1965 in s-Gravenhage,
Jkvr. Johanna Henriette Theodora de Geer, geboren op 25 augustus 1966 in s-Gravenhage.

Wikipedia: de Geer


XXVIII

van Son - de Geer (1987)       schema 307

Jkvr. Florentien de Geer, geboren op 15 februari 1964 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Dirk Jan de Geer en Willemien Zaaijer trouwt op 14 augustus 1987 in Zutphen met Lambertus Hendricus van Son, geboren op 22 april 1961 in Calgary (Canada), zoon van Frederik van Son en Bernadette Anna Lindner,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

de Geer - Rathonyi Reusz (1962)       schema 307

Jhr. Ir. Lodewijk de Geer, geboren op 16 juni 1936 in Arnhem, zoon van Jhr. Mr. Lodewijk Eduard de Geer en Jkvr. Annie Herminie Rell trouwt op 14 septber 1962 in Leeuwarden met Ida Helena Petronella Rathonyi Reusz, geboren op 11 april 1938 in Bindjei (Sumatra), dochter van Aladar Andor Henrik Frigyes Rathonyi Reusz en Catharina Josephina Hissink,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Eduard Andor de Geer, geboren op 13 juni 1963 in Papendrecht,
Jkvr. Anny Catherine de Geer, geboren op 1 juli 1964 in Hendrik Ido Ambacht,
Jkvr.Karin de Geer, geboren op 12 november 1965 in Hendrik Ido Ambacht,
Jhr. Herbert de Geer, geboren op 20 september 1970 in Bilthoven.

Wikipedia: de Geer

Bout - de Geer (1967)       schema 307

Jkvr. Annie Dora de Geer, geboren op 5 maart 1939 in Abcoude, dochter van Jhr. Mr. Lodewijk Eduard de Geer en Jkvr. Annie Herminie Rell trouwt op 27 mei 1967 met Jan Karel Bout, geboren op 16 augustus 1943 in Utrecht, zoon van Gerrit Bout en Elisabeth Wilhelmina Louise Filippo,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Klerk - de Geer (1973)       schema 307

Jkvr. Maria Elisabeth de Geer, geboren op 9 oktober 1942 in Abcoude, dochter van Jhr. Mr. Lodewijk Eduard de Geer en Jkvr. Annie Herminie Rell trouwt op 5 december 1973 in den Haag met Johannes Gesinus de Klerk, geboren op 2 mei 1939 in Buitenzorg (Nederlands Oostindi), zoon van Jacob Anton de Klerk en Geertrude Elisabeth Smitt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

van Haaften - de Geer (1941)       schema 307

Jkvr. Elisabeth Wilhelmina de Geer, geboren op 31 mei 1909 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Dirk Jan de Geer en Maria Voorhoeve trouwt op 9 december 1941 in Batavia met Willy Otto van Haaften, geboren op 12 februari 1911 in s-Gravenhage, zoon van Jan van Haaften en Melanie von Oven,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willy Otto van Haaften overlijdt op 10 april 1970 in Amsterdam, 59 jaar oud.

Boon - de Geer (1939)       schema 307

Jkvr. Henriette Sophia de Geer, geboren op 6 mei 1911 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Dirk Jan de Geer en Maria Voorhoeve trouwt op 22 mei 1939 in den Haag met Ir. Jasper Boon, geboren op 22 augustus 1911 in Amsterdam, zoon van Mr. Jasper Boon en Gesina Catharina van Groningen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Ir. Jasper Boon overlijdt op 16 februari 1943 in Thailand (kamp Kanchanaburi), 31 jaar oud.

de Geer - Wester (1939)       schema 307

Jhr. Alexander Ernst de Geer, geboren op 12 december 1912 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Dirk Jan de Geer en Maria Voorhoeve trouwt op 8 juni 1939 met Jelly Alida Wester, geboren op 9 juni 1918 in s-Gravenhage, dochter van Derk Hendrik Wester, apotheker en Laura Geziena de Winter,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Wendelien Elisabeth de Geer, geboren op 20 december 1953 in Djakarta.

Wikipedia: de Geer


XXVII

Gelauff - de Geer (1977)       schema 307

Jkvr. Wendelien Elisabeth de Geer, geboren op 20 december 1953 in Djakarta, dochter van Jhr. Alexander Ernst de Geer en Jelly Alida Wester trouwt op 14 mei 1977 met Ferdinand Lodewijk Gelauff, geboren in februari 1946 in Voorburg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 15 juli 1991 door echtscheiding ontbonden.

Muller - de Geer (1991)       schema 307

Jkvr. Wendelien Elisabeth de Geer, geboren op 20 december 1953 in Djakarta, dochter van Jhr. Alexander Ernst de Geer en Jelly Alida Wester hertrouwt op 1 november 1991 in den Haag met George Frederik Muller, geboren op 23 september 1951 in Haarlem, zoon van Johann Heinrich Cornelis Muller en Mr. Henriette Jacoba Maria van Lben Sels,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

de Geer - Everwijn (1904)       schema 307

Jhr. Barthold Jacob de Geer, geboren op 3 november 1875 in Groningen, zoon van Jhr. Dr. Lodewijk de Geer en Petronella Elisabeth Beckeringh trouwt omstreeks 1904 met Johanna Elisabeth Everwijn, geboren op 10 november 1880 in Nijmegen, dochter van Ir. Roeland Everwijn ingenieur mijnwezen en Diederica Jacoba Catharina Constance de Man,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Louis de Geer, geboren op 8 juli 1905 in s-Gravenhage,
Jkvr. Petronella Elisabeth de Geer, geboren op 19 mei 1910 in s-Gravenhage,

Jhr. Barthold Jacob de Geer, overlijdt op 13 september 1918 in Weesp, 42 jaar oud,
Johanna Elisabeth Everwijn overlijdt op 30 september 1956 in Zutphen, 75 jaar oud.

Wikipedia: de Geer


XXVI

van Lanschot - de Geer (1935)       schema 307

Jkvr. Petronella Elisabeth de Geer, geboren op 19 mei 1910 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Barthold Jacob de Geer en Johanna Elisabeth Everwijn trouwt op 14 mei 1935 in Brummen met Mr. Henri Lodewijk Benedictus Joseph Maria van Lanschot, geboren op 11 september 1904 in s-Hertogenbosch, zoon van Mr. Frans Johan van Lanschot en Jkvr. Maria Joanna Henrica van Meeuwen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Petronella Elisabeth de Geer, overlijdt op 30 december 1987 in Brummen, 77 jaar oud,
Mr. Henri Lodewijk Benedictus Joseph Maria van Lanschot overlijdt op 14 januari 1978 in s-Hertogenbosch, 73 jaar oud.


XXII

Hooft Graafland - Abbema (1802)       schema 307

Pieter Cornelis Hooft Graafland, geboren in 1770, zoon van Joan Graafland en Hester Hooft trouwt omstreeks 1802 met Elizabeth Henriette Abbema, geboren op 4 juni 1773 in Utrecht, dochter van Andries Sybrand Abbema en Constantia Maria Testas,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Adriana Gerardina Hooft Graafland, geboren in 1803 in Breukelen-St. Pieters,
Hendrik Hooft Graafland, geboren in 1807 in Breukelen,

Pieter Cornelis Hooft Graafland, overlijdt op 18 april 1833 in Breukelen-St. Pieters, 62 of 63 jaar oud,
Elizabeth Henriette Abbema overlijdt op 24 november 1809 in IJsselstein, 36 jaar oud.


XXIII

Tesselhoff - Hooft Graafland (1826)       schema 307

Adriana Gerardina Hooft Graafland, geboren in 1803 in Breukelen-St. Pieters, dochter van Pieter Cornelis Hooft Graafland en Elizabeth Henriette Abbema trouwt op 2 november 1826 in Breukelen-St. Pieters met Klaas Tesselhoff, geboren in 1803 in Breukelen-St. Pieters,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hooft Graafland - Wechgelaer (1850)       schema 307

Hendrik Hooft Graafland, geboren in 1807 in Breukelen, zoon van Pieter Cornelis Hooft Graafland en Elizabeth Henriette Abbema trouwt op 25 oktober 1850 in Ruurlo met Willemina Arnolda Wechgelaer, geboren in 1813 in Aalten, dochter van Jan Willem Wechgelaer en Johanna Gesina Muller,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hendrik Hooft Graafland, geboren in 1854 in Ruurlo,
Willemina Arnolda Hooft Graafland, geboren in 1857,

Willemina Arnolda Wechgelaer overlijdt op 3 september 1869 in Ruurlo, 55 of 56 jaar oud.

Hooft Graafland - Eekhout (1873)       schema 307

Hendrik Hooft Graafland, geboren in 1807 in Breukelen, zoon van Pieter Cornelis Hooft Graafland en Elizabeth Henriette Abbema hertrouwt op 23 januari 1873 in Katwijk met Wilhelmina Theresia Maria Eekhout, geboren op 22 november 1822 in Middelburg, dochter van Hermanus Martinus Eekhout en Maria Adriana van der Sluijs,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Hendrik Hooft Graafland, overlijdt op 12 januari 1883 in Ruurlo, 75 of 76 jaar oud.


XXIV

Hooft Graafland - Ensink ( )       schema 307

Hendrik Hooft Graafland, geboren in 1854 in Ruurlo, zoon van Hendrik Hooft Graafland en Willemina Arnolda Wechgelaer trouwt met Maria Ensink, geboren in 1855 in Ruurlo, dochter van Antonij Jacobus Ensink en Egberta Klazina Brouwer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maria Ensink overlijdt op 9 april 1885 in Dieren, 29 of 30 jaar oud.

Hooft Graafland - van Benthem (1890)       schema 307

Hendrik Hooft Graafland, geboren in 1854 in Ruurlo, zoon van Hendrik Hooft Graafland en Willemina Arnolda Wechgelaer hertrouwt op 9 januari 1890 in Hengelo met Johanna Catharina van Benthem, geboren in 1864 in Hengelo, dochter van Johannes Christoffel Gerrit van Benthem en Anna Sophia ter Horst,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Willemina Arnolda Hooft Graafland, geboren in 1891 in Dieren,

Johanna Catharina van Benthem overlijdt op 31 juli 1906 in s-Gravenhage, 41 of 42 jaar oud.

Hooft Graafland - Saltet (1909)       schema 307

Hendrik Hooft Graafland, geboren in 1854 in Ruurlo, zoon van Hendrik Hooft Graafland en Willemina Arnolda Wechgelaer hertrouwt op 25 november 1909 in Rheden met Margaretha Christina Saltet, geboren in 1868 in Leiden, dochter van Jan Arnold Saltet en Dederica Anna Elizabeth Gerdenier,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Hooft Graafland overlijdt op 16 februari 1925 in Velp, 70 of 71 jaar oud,
Margaretha Christina Saltet overlijdt op 16 februari 1929 in Renkum, 60 of 61 jaar oud.


XXV

van de Wall - Hooft Graafland (1916)       schema 307

Willemina Arnolda Hooft Graafland, geboren in 1891 in Dieren, dochter van Hendrik Hooft Graafland en Johanna Catharina van Benthem trouwt op 24 augustus 1916 in Zeist met Jacobus Constant van de Wall, geboren in 1889 in Rotterdam, zoon van Marinus Emmerikus van de Wall en Anna Wilhelmina Weigel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 4 januari 1932 ontbonden door echtscheiding.


XXIV

van Heuven - Hooft Graafland (1889)       schema 307

Willemina Arnolda Hooft Graafland, geboren in 1857, dochter van Hendrik Hooft Graafland en Willemina Arnolda Wechgelaer trouwt op 29 augustus 1889 in Rheden met Johannes Hendrik Cornelis van Heuven, geboren in 1855 in Arnhem, zoon van Engelbert Wiegman van Heuven en Joekemije Geertruida van Zadelhoff,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Johanna Wilhelmina Arnolda van Heuven, geboren in 1891 in Arnhem,

Willemina Arnolda Hooft Graafland overlijdt op 26 mei 1940 in Baarn, 82 of 83 jaar oud,
Johannes Hendrik Cornelis van Heuven overlijdt op 13 december 1920 in Arnhem, 64 of 65 jaar oud.


XXV

Uljee - van Heuven (1919)       schema 307

Johanna Wilhelmina Arnolda van Heuven, geboren in 1891 in Arnhem, dochter van Willemina Arnolda Hooft Graafland en Johannes Hendrik Cornelis van Heuven trouwt op 14 oktober 1919 in Arnhem met Abraham Cornelis Uljee, referendaris, geboren in 1888 in Pouderoijen, zoon van Jacobus Gijsbertus Uljee en Aaltje Wiggelinkhuizen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt 10 mei 2013).
proclaimer