de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken

De familiegeschiedenis van de Hoorn-genealogie begint in 1656 als Claes Cloeck op 17 december van dat jaar in Hoorn in het huwelijk treedt met Grietje Jans.
De Hoorn-genealogie komt voort uit het patriciaat van Amsterdam. Claes Cloeck is een zoon van Geertje Cloeck en Frans, en een kleinzoon van Hendrik Jacobszoon Cloeck en Elsgen Neijlinks.
Over dit huwelijk is een aparte bijdrage in de web-site opgenomen, Hendrik Jacobszoon Cloeck, Schellinkhout

Verbonden families, Hoorn:
Andries, Bais, Bakker, Balte, Bankert (1896), Bankert (1899), van Baren, Baretta, Bart, Beek (1823), Beek (1851), Bennist, van den Berg, Beugel, Blois, Blokker, Boelsma, de Boer, Bos, Bosland, Botzen, den Breems, Broers (1869), Broers (1884), Bruggeman, van der Burght, Cabio, Cam, Carol, Clinge Dorenbos, Cohen, Compostel, Croese, Dam, Dekker, Denekamp, Dirks (1683), Dirks (1685), Dijken, Dubbeld, Dubié, Ebbenhout, Flart (1905), Focke (1960), Focke (1964), Fuijk, Gerrissen , de Gier, Gijsbert, Gijswijt, Golsteijn, de Graaf, Grooters , Haarms, Hanssen, Hazewindus, Heeresma, Heinis, Hellingman, Henning, Heuvelman, Hillebrink, Houttuijn, Jans (1656), Jans (1731), Jans (1739), Jans (1896), Jong (1928), Jong (1929), Joustra (1917), Joustra (1953), Jurgens, van Kalken , Kalmar, van Kampen, Karels, Kasbaum, Katzie, Keetel, Keizer, Keukelaar, Kip, Klok, Koenderink, Kooger, Kool, Koolmeijer, Kramer (1827), Kramer (1950), Kroon(1838), Kroon (1844), de Kruijf, Kwikkel, Laan, Langewagen, Lebon, Liefveld, Louiszoon, Mantel, Mars, Meijer, Michel, Mijn, Nevenzeel, Nierop, Nieuwenhuis, Nijbakker, van der Nol, Okes, van Os, Oudejans, Pauel, Pirée, Pirovano, Polman, Postma, Prins, Rems, Resosmito, de Reus, Rinner, Rins, Rob, Sant, Schenk, Scheveers, Schouten, Schnack, Schulz, Schuppers, Settels, Sitford, Sijbrands, Slauderof, Smit, Spaarkogel, Splinter, Stenneken, Stern, Stinissen, Stoeltjes, Storm, Swensenaar, Swier, Thorsen, Tielens, Tuijnman, Verbart, Vergeer, Visser, Vissers, Vonk, Voorstad, de Vries, Waardenbag, de Waart, Wagemaker (Hoorn), Wagemaker (Oudendijk), Walet, Wassenberg, de Weerd (1906), de Weerd (1930), Wensveen, van der Werf, Westerink (1902), Westerink (1904), Wiesell, Willems (1897), Willems (1926), de Wit, Wolgam, van Zaane, Zeeman, Zijl, Zwagerman,

De Hoorn-genealogie, is de Kloek-genealogie in Nederland met het grootste aantal Kloeken, een tijdlang in de schaduw van de Overijssel-tak staand, omvat de Hoorntak, nadat het onderzoek is afgesloten, 21 Kloek-families die voor de instandhouding van de naam Kloek in het westen van Nederland verantwoordelijk zijn.V i d e o s:
Hoorn
Hoorn
Hoorn
Hoorn, Halve Maen
Hoorn, Halve Maen


VIII

Cloeck-Ploech (1320)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, zoon van Johan Cloeck, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.

1330, Gemeentearchief Arnhem.
Riquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1330.


IX

Diederyck Cloeck       basis-schema

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360)       basis-schema

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       basis-schema

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem.
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec.


X

Cloeck-Spaen (1390)       basis-schema

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       basis-schema

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400 en 30 jaar oud, en dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe Ploech.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.

Protocollen
1415 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck, ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronchorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

1438 Leenregister Kwartier Arnhem.
't Goet ten Broicke; Ricquijn Cloeck, beleent sijnde anno 1438, ende Mente, sijn vrou als tuchtersche, transporteren dat goet geheeten den Hanenbongert met der watermoilen, in der proichien van Arnhem gelegen, in hogen, legen, diepen, drogen, met allen sijnen tobehoren, tot eenen sadelgoets leenrecht op Derich van Camphusen, anno 1456.

15 januari 1440 Leenregister Hertogdom Kleef.
beleend met dat Lo zu Duiven, Ryquin Kluke, Bruder des verstorben Johan.

1443 Leenregister Gelre en Zutphen.
Rycquijn Cloeck legd eed af (als oom) voor de onmondige Palick van Brochusen, zoon van Steven, voor belening van 't Goet te Broickhusen, gelegen in den kerspel van Weel, anno 1443.

1444
Riquin Cloeck beroept zich te Brummen op zijn dienstrecht. Ook vond er in 1444 een proces plaats tegen Rijkwijn Cloeck, voor de lage bank te Brummen. Cloeck wordt dan aangeklaagd door Sander Schimmelpenninck en Alphart Yseren, Andrieszoon, voor pacht en schade. Rijcqwijn Cloeck verklaart zich onschuldig en zegt verder dat hij een "schijltbuertich" man is "ende gert een ordel wer hij van dier anspraken hier staen sal voir enen dagelixschen richter of niet".
Maar omdat het proces nu toch eenmaal voor de lage bank begonnen is, zeggen Sander en Alphart "so Rijcqwijn onscholt gewedt hefft hier ander bancken, so sal hij die onscholt mit recht hier doin, off hij is vellich vanden schade".

9 september 1449 Leenregister Hertogdom Kleef.
Ryquin Kloick wordt opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

12 juni 1450 inventaris van de Familie van Malapert.
Margareta weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Kracht en Steven en haar schoonzoon Ryquyn Klueck verklaren op raad van jonker Willem, heer then Berge enz. en van hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Kracht van Kamphuysen te hebben gedeeld. (zegels van kinderen Kamphuysen en van Ryquyn Klueck).

1456 Leenregister Kwartier Arnhem.
Betreffende Spaensweert. Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijkse schilden sjaers, anno 1456.

2 mei 1456 [op den Sonnendach Vocem Jocunditatis]; Kwartier van Zutphen.
Arnolt, hertog van Gelre enz., verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen in leen gegeven heeft het goed de Hanenbongart met den watermolen, c.a., gelegen in het kerspel Arnhem, na opdracht van Ryckquyn Kloeck en diens vrouw Mente
Onder de acte staat een aanteekening, waarin vermeld wordt, dat dit goed in 1709 van de leenplicht bevrijd was.

1466 Ridderschap Veluwe.
Rijcwijn Cloeck tot de Spaansweerd en Berenclau, zoon van Godert Cloeck en Aleyd Spaen, in de ridderschap circa 1466, overleden in 1475

1467 Andreas Parochie Zevenaar.
(dinstach nae Onser Liever Vrouwen dach Assumplionis) Jelijs van Langevelde, richter in de Liemersch vanwege de Hertog van Cleve en graaf van der Marck, oorkondt dat voor hem en Henric Momme, Lambert van Poilwic, Jacob Hol en Henric ten Hove, schepenen van Duven, zijn verschenen Johan van den Loe, richter en Stijn van den Loe inden Eyl, zijn echtgenote, welke in de kerk van Zevenaar vier memoriën stichten, alle ten behoeve van Wessel van den Loe en Else zijn echtgenoot, Zibert van Eyl en Stine zijn echtgenote, Johan van den Loe en Stin zijn echtgenote, en hun nakomelingen, waarvoor de stichters geven: een rente van 12 malder rogge Zevenaarse maat uit hun goed "de Byvanck", kerspel van Beek 12½ alde Francrixse schilt jaarrente uit erf en goed van Ricguin Klueken en Mijnten zijn echtgenote, gelegen in de kerspel Duven, met name uit 4 morgen land in de Loehoirst, 5 moren in den Alden Brueck, 1 morgen op der Westerlake, voorts uit alle goederen van laatstgenoemden in de kerspel van Duven gelegen. Tot uitvoerders worden aangewezen Claes van Camphusen, priester, Rolof Derickssoen, Henrick van Lengel Goesenssoin en Reyner Masschop, kerkmeesteren van Zevenaar.

12 juli 1471 inventaris van de Familie van Malapert.
Ryqwin Clueck stelt, na de huwelijksgift te hebben bepaald voor zijn zoon Gysbert waarmee deze wordt gescheiden van het goed Spaensweerd, de verdeling zijner goederen tussen zijn kinderen Gysbert, Cracht en Aleid vast. (zegels van Ryqwin en Gijsbert Clueck, Willem Roederloe en Palicke van Broeckhuzen).

8 oktober 1473 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronchorst an d'een ende Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen peerde te verhergewaden.


XII

Cloeck-Barferden (1475)       basis-schema

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1434, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1475, circa 41 jaar oud met Styna van Barferden, geboren omstreeks 1450, 25 jaar oud.
Van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden zijn zeven kinderen bekend.

Gadert Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477, stamvader van het Patriciaat in Amsterdam,
Menta Cloeck, geboren omstreeks 1479
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1483. Johan Cloeck is pater in het convent van St.Ursela te Neder Elten,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1485. Aleyd Cloeck is van 1513 tot 1552 in het convent van St.Ursela te Neder Elten en
meiske Cloeck, geboren omstreeks 1487,
Ryckwin Cloeck,

Gijsbrecht Cloeck, overlijdt omstreeks 1501, circa 67 jaar oud.

Protocollen
16 november 1475 Leenregister Hertogdom Kleef.
Gysbert Cloicke, verstorben Ryckquins soen beleend met dat Lo zu Duven.

1482 Leenregister Hertogdom Kleef.
Gysbert Cloicke opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

4 mei 1501 St.Urselen Convent Elten.
Opten naesten dynsdach na den sonnendach Jubilate 1501. Johan Keyser bekent dat Styna van Barferde, weduwe van Giesbert Kloicke, met Gairt en Johan Kloicke, haar zoons, zijn swegerlinge, hem verkocht te hebben 'n stuk land genaamd de Loehorst, groot 5 morgen, gelegen in het kerspel Duven, voor 50 rijnsche gulden volgen een gerichtsbrief van maandag na Jubilate 1501 en schenkt nu aan Styna en haar zoons het recht om dit land elk jaar op St.Peter ad cathedram te lossen voor 50 rijnsche gulden,

10 november 1545 Archief Düsseldorf.
Abtissin Magdalene von Wied verpachtet de Gebrudern Gadert und Ryckwin Kloick den Hof Eltingen in Kirchspiel Duiven mit einer weide genennt Bollenmaet auf 27 Jahre gegen 75 Gulden, 6 Gänse, 12 paar Hühner, 1 Pfund Pfeffer und 1 Pfund Wacholder für den Hof und gegen 3 pachtgulden für die Weide.


XIII

Hendrick Cloeck (1511)       basis-schema

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477 op de Ploen in de Liemers, zoon van Gijsbert Cloeck en Styna van Barferden, is de stamvader van de Cloecken in Amsterdam.
Hij had voor zover bekend, één zoon:
Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam.

Hendrick vertrekt op jonge leeftijd naar Kampen, waar hij een opleiding in de scheepsbouw volgt. Er zijn dan twee tot drie onderscheidende families Cloeck in Kampen. Na zijn opleiding vertrekt hij naar Amsterdam en vestigt zich daar.


XIV

Cloeck - Floren (1538)       basis-schema

Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam, zoon van Hendrik Gijsbertszoon Cloeck, trouwt omstreeks 1538 met Anna Floren, geboren in 1516 en dochter van Floris de Bontwercker.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Jacob Cloeck, geboren in 1538 te Amsterdam, begin januari 1610 overleden en op 14 januari 1610 begraven,
Floris Cloeck, geboren op 7 februari 1540 te Amsterdam en op 18 december 1622 overleden,
Hendrik Cloeck, geboren op 6 februari 1542 te Amsterdam en op 17 februari 1628 overleden,
Trijn Cloeck, (de oude) geboren omstreeks 1545 te Amsterdam, eind maart 1616 overleden en op 6 april 1616 begraven,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1549 te Amsterdam, in Conincxbergen overleden en aldaar begraven,
Maria Cloeck, geboren in oktober 1553, te Amsterdam,
Jan Cloeck, geboren in 1554 te Amsterdam, op 3 juli 1616 overleden en op 6 juli 1616 begraven,
Trijn Cloeck, (de jonge) geboren in 1556 te Amsterdam, op 5 maart 1626 overleden en op 9 maart 1626 begraven.

Claes Hendrikszoon Cloeck was scheepstimmerman(onderfabrieksmeester) en woonde in de Dolle Bagijnensteeg(1557), later op de Oude Zijds Voorburgwal tussen het "Trompetgen" en "de witte Laers", aan het Bredepad(vanaf 1562), in de Warmoesstraat (vanaf 1581) en in de Pieter Jacobszsteeg (vanaf 1587),
Claes Hendrikszoon Cloeck overlijdt op 78 jarige leeftijd op 20 maart 1590 te Amsterdam en is op 22 maart 1590 in de Oude Kerk begraven.
Anna Floren overlijdt op 30 november 1579 te Amsterdam op 63 jarige leeftijd en wordt op 2 december 1579 in de Oude Kerk begraven.


Floris de Bontwercker is de vader van:
Dr. Nanninck Floren, Medisch doktor en gevestigd te Amsterdam, hij staat aan de basis van de familie Waalen in den Haag.
Jacob Floren,
Cornelis Floren,
Grietje Floren, staat aan de basis van de familie IJsbrand.
Lijsbeth Floren, staat aan de basis van de familie Kieft.
Anna Floren, staat aan de basis van de familie Cloeck.
Trijn Floren, was een Bagijn en woonde op het Bagijnhof te Amsterdam.

Floris de Bontwercker is een zoon van Nanningh Cuper en Griete. Einde juli 1478 overlijdt zijn moeder, zijn vader die Cuper was, was al overleden. Floris is dan vijf jaar en wordt op 5 augustus 1478 in het weeshuis geplaatst. Hij erft het huis 's Hertogenbosse in de Warmoesstraat hoek Pijlsteeg, waar later Maria Cloeck en Adriaan Raap gaan wonen.


XV

Cloeck - Calkbrand (1565)       basis-schema

Jacob Cloeck, geboren te Amsterdam in 1538, zoon van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren trouwt omstreeks 1565 in Amsterdam met Trijntje Calkbrand, dochter van Frans Calkbrand.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,
Brechtje Cloeck, gedoopt op 1 september 1565 in de Oude Kerk te Amsterdam,
Hendrik Cloeck, gedoopt op 1 april 1567 in de Oude Kerk te Amsterdam, eind juli 1636 overleden en op 28 juli 1636 begraven,
Andries Cloeck, gedoopt op 23 juni 1569 in de Oude Kerk te Amsterdam en op 30 april 1627 overleden,
Trijn Cloeck, gedoopt op 13 augustus 1571 in de Oude Kerk te Amsterdam en op 20 augustus 1626 overleden,
Jannetje Cloeck, geboren in 1572 te Amsterdam en op 20 november 1624 overleden,
Elisabeth Cloeck, geboren in 1574 te Amsterdam, op 21 augustus 1649 overleden en op 28 augustus 1649 begraven,
Anna Cloeck, geboren in 1576 te Amsterdam, blijft ongehuwd.
Nanning Cloeck, geboren in 1578 te Amsterdam.

Jacob Claeszoon Cloeck, woonde vanaf 1581 tegenover de Korsjespoort.
Jacob Claeszoon Cloeck, overlijdt begin januari 1610 en wordt op 14 januari 1610 in de Nieuwe Kerk begraven.


XVI

Cloeck - Nelijncks (1589)       basis-schema

De schout Hendrik Cloeck, zoon van Jacob Cloeck en Trijntje Calkbrand, gedoopt op 1 april 1567 te Amsterdam, overleden in 1636, gehuwd te Amsterdam op 24 juni 1589 (ondertrouw 2 juli 1589? te Delft) met Elsgen Nelijncks, geboren in 1569, wordt in de Oud Rechterlijke Archieven van Schellinkhout(Holland) voor het eerst in 1605 genoemd. Elsgen Nelijncks overlijdt in 1621. In de kerk van Schellinkhout ligt een zerk van het graf van Elsgen, de Huysvrouwe van Hendrik Clouck.
Uit het huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Claes Cloeck, geboren in 1590 te Amsterdam,
Pieter Cloeck, geboren in 1592 te Amsterdam,
Geertje Cloeck, geboren omstreeks 1596 te Amsterdam,
Trijntje Cloeck, geboren omstreeks 1599 te Amsterdam,

Cloeck - de Vinck (1622)       basis-schema

Hendrik Jacobszoon Cloeck, hertrouwt op 13 september 1622 in Leiden met Sara de Vinck, dochter van Pieter de Vinck en weduwe van Clement Janszoon Swijs.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hendrik Jacobszoon Cloeck, overlijdt in juli 1636 en wordt op 28 juli 1636 te Amsterdam begraven.


XVII

Geertje Cloeck (1626)       basis-schema

Geertje Cloeck, geboren omstreeks 1596 te Amsterdam, dochter van
Hendrik Cloeck en
Elsgen Nelijncks
trouwt omstreeks 1626 met
Frans,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Claes Cloeck, geboren omstreeks 1626, op 10 maart 1655 ingeschreven als lidmaat van de Gereformeerde Kerk, later overgegaan naar de Hervormde Kerk.


XVIII Hoorn

Cloeck - Jans (1656)       basis-schema

Claes Cloeck, geboren omstreeks 1626, zoon van
Geertje Cloeck en
Frans, trouwt op 17 december 1656 te Hoorn (ondertrouw op 3 december 1656 te Benningbroek) met
Grietgen Jans,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Frans Cloeck, geboren omstreeks 1658 te Hoorn,
Claes Cloeck, geboren omstreeks 1661 te Hoorn en op 24 september 1666 in de Middelkerk begraven.
Jan Cloeck, geboren op omstreeks 1664 te Hoorn,
Cornelis Cloeck, geboren omstreeks 1665 in Enkhuizen.


XIX

Cloeck - Schouten (1680)       basis-schema

*Frans Cloeck, geboren omstreeks 1658 in Hoorn, zoon van
*Claes Cloeck en
*Grietje Jans, trouwt op 27 januari 1680 te Hoorn met
*Anna Schouten, dochter van
*Jacob Pieterz Schouten,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Klaas Cloeck, geboren omstreeks 1681 te Hoorn,
Cornelis Cloeck, geboren omstreeks 1683 te Hoorn,

Anna Schouten, overlijdt in 1683 te Hoorn.

Cloeck - Dirks (1683)       basis-schema

Frans Cloeck, geboren omstreeks 1658 in Hoorn, zoon van
Claes Cloeck en
Grietje Jans, hertrouwt in 1683 te Hoorn met
Stijntje Dirks,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jacob Cloeck, geboren omstreeks 1685 te Hoorn,
Adam Cloeck, geboren omstreeks 1687 te Hoorn,
Jan Cloeck, geboren omstreeks 1689 te Hoorn,
Guurtje Cloeck, geboren omstreeks 1691 te Hoorn en op 2 oktober 1699 overleden.

Op 17 februari 1705 wordt een kind van Frans Cloek in de kerk te Hoorm (middelkerk) begraven.
Frans Cloeck, Fries doopsgezind, overlijdt op 29 september 1703 te Hoorn en wordt op 2 oktober 1703 begraven.


XIX

Cloeck - Dirks (1685)      basis-schema

Cornelis Cloeck, geboren omstreeks 1665 in Enkhuizen, zoon van
Claes Cloeck en
Grietje Jans, trouwt op 11 maart 1685 te Hoorn met
Dirkje Dirks, geboren omstreeks 1660,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Claas Cloeck, geboren omstreeks 1685 te Hoorn en
Maritje Cloeck, gedoopt op 1 januari 1687 te Hoorn,

Acte van transport van een obligatie van fl. 700,- ten laste van het Gemenelands Comptoir te Hoorn, uitgezet op 15 februari 1709 door Gerrit Cleijn, verkocht door Cornelis Cloeck.

Cornelis Cloeck overlijdt op 14 januari 1715 te Hoorn.


XIX

Cloeck - Verbart (1702)      basis-schema

Jan Cloeck, geboren omstreeks 1664 in Hoorn, zoon van
Claes Cloeck en
Grietje Jans, trouwt op 19 november 1702 (ondertrouw 4 november 1702) te Hoorn met
Cattelijntje Verbart, dochter van Adam Verbart,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

*Claas Cloeck, gedoopt op 12 april 1705 te Hoorn en
*Adam Cloeck, gedoopt op 10 april 1707 te Hoorn,

Jan Cloeck overlijdt op 28 december 1719.


XX (Schouten-tak)

Cloeck - Vissers (1697)       basis-schema

*Klaas Cloeck, geboren omstreeks 1681 in Hoorn, zoon van
*Frans Cloeck en
*Anna Schouten, trouwt op 8 december 1697 te Hoorn (ondertrouw 23 november 1697) met
*Lijsbet Vissers, dochter van Jacob Vissers,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

*Claes Cloeck, gedoopt op 25 januari 1699 te Hoorn,
* Aefje Cloeck, gedoopt op 23 september 1700 te Hoorn,
Lijsberh Cloeck, geboren omstreeks 1702 te Hoorn en op 29 mei 1703 begraven.
*Jacob Cloeck, gedoopt op 25 november 1704 te Hoorn,
*Adrianus Cloeck, gedoopt op 27 november 1708 te Hoorn,

Lijsbet Vissers overlijdt voor 1712.

Cloeck - Zijl (1712)       basis-schema

Klaas Cloeck, geboren omstreeks 1681 in Hoorn, zoon van
Frans Cloeck en
Anna Schouten, hertrouwt op 30 oktober 1712 (ondertrouw 15 oktober 1712) te Hoorn met
Aaltje Zijl, geboren omstreeks 1687 te Bovenkarspel, dochter van
Jacob Zijl,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

*Frans Cloeck, gedoopt op 2 april 1713 te Hoorn,
*Jan Cloeck, gedoopt op 26 december 1714 te Hoorn,
*Grietje Cloeck, gedoopt op 20 maart 1717 te Hoorn,
*Jacob Cloeck, gedoopt op 15 oktober 1719 te Hoorn en voor 1722 overleden,
Lijsbeth Kloeck, geboren omstreeks 1720 te Hoorn,
*Jacob Cloeck, gedoopt op 6 maart 1722 te Hoorn,

Frans Cloeck vertrekt op 29 april 1733 (20 jaar oud) met "de Buis" naar Nederlands Indië, en komt op 11 september 1733 in Kaap de Goede Hoop aan. Hij overlijdt tijdens de vaart op 6 september 1733.
Jan Cloeck vertrekt op 20 juni 1749 (35 jaar oud) met "Het Wapen van Hoorn" naar Nederlands Indië, en komt op 22 maart 1750 in Batavia (Djakarta) aan. Hij overlijdt tijdens de vaart op 1 maart 1750.

Aaltje Zijl overlijdt voor 1727.

*Cloeck - Ebbenhout (1738)       basis-schema

*Klaas Cloeck, geboren omstreeks 1681 in Hoorn, zoon van
*Frans Cloeck en
*Anna Schouten, hertrouwt op 4 mei 1738 te Alkmaar met
*Antje Ebbenhout, gedoopt op 29 maart 1711 in Alkmaar, dochter van
*Gerrit Gÿsbertsz Ebbenhout en
*Antje Cornelis van der Weijde,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Cloeck - Wassenberg (1729)       basis-schema

*Jacob Cloeck, geboren omstreeks 1685 in Hoorn, zoon van
*Frans Cloeck en
*Stijntje Dirks, trouwt op 11 september 1729 (ondertrouw op 27 augustus 1729) te Hoorn met
*Jannetje Wassenberg, dochter van Jacob Wassenberg,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

*Lijsabeth Cloeck, gedoopt op 14 mei 1730 in Hoorn,
*Jacob Cloeck, gedoopt op 13 april 1732 in Hoorn.

Cloeck - Langewagen (1731)       basis-schema

Adam Cloeck, geboren omstreeks 1687 in Hoorn, zoon van
Frans Cloeck en
Stijntje Dirks, trouwt omstreeks 1731 te Hoorn met
Neeltje Langewagen,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

*Marijtje Cloeck, gedoopt op 27 oktober 1726 in Hoorn,
*Catelijntje Cloeck, gedoopt op 11 januari 1728 in Hoorn,
*Jan Cloeck, gedoopt op 18 augustus 1729 in Hoorn,
*Sijtje Cloeck, gedoopt op 24 oktober 1730 in Hoorn,
*Claas Cloeck, gedoopt op 22 april 1732 in Hoorn.

Cloeck - Jans (1731)       basis-schema

Jan Cloeck, geboren omstreeks 1689 in Hoorn, zoon van
Frans Cloeck en
Stijntje Dirks, trouwt omstreeks 1731 te Hoorn met
Guertje Jans,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

*Jan Cloeck, gedoopt op 22 april 1732 in Hoorn.


XX (Dirks-tak)

Cloeck - Houttuijn (1719)       basis-schema

*Claas Cloeck , geboren omstreeks 1695 in Hoorn, zoon van
*Cornelis Cloeck en
*Dirkje Dirks, trouwt op 27 mei 1719 te Hoorn met
*Lijsabet Houttuijn, geboren op 1 januari 1696, dochter van
*Maarten Houttuijn en
*Eefje Roosekrans,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Eefje Cloeck, geboren omstreeks 1721 en gedoopt op 16 september 1742 te Hoorn (Friese doopsgezinde gemeente) en op 14 december 1747 overleden,
Cornelis Cloeck, geboren omstreeks 1721 en gedoopt op 16 september 1742 te Hoorn (Friese doopsgezinde gemeente).

Claas Cloeck, Fries doopsgezind, overlijdt op 21 januari 1722 op 27 jarige leeftijd.
In 1722 en 1723; met retroacta, 1710 en 1723, Lijsabeth Houttuijn, weduwe van Claas Cloeck.

*Nierop - Cloeck (1719)       basis-schema

*Maritje Cloeck, gedoopt op 1 januari 1697 in Hoorn, dochter van
*Cornelis Cloeck en
*Dirkje Dirks, trouwt op 23 april 1719, 22 jaar oud te Alkmaar met
*Claas Nierop, zoon van Adriaen Nierop,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Cornelis Nierop, gedoopt op 1 augustus 1717 te Alkmaar,
Gerrit Nierop,
Pieter Nierop, geboren in 1721,

Claas Nierop overlijdt in 1721.

*Tuijnman - Cloeck (1721)       basis-schema

*Maritje Cloeck, gedoopt op 1 januari 1697 in Hoorn, dochter van
*Cornelis Cloeck en
*Dirkje Dirks, hertrouwt op 28 december 1721, in Alkmaar met
*Jan Tuijnman, zoon van Aerjens Tuijnman,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Trijntje Tuijnman, geboren in 1722 te Alkmaar,
Cornelia Tuijnman, gedoopt op 2 juli 1724 te Alkmaar,

Jan Tuijnman overlijdt voor 1729.

Hellingman - Cloeck (1729)       basis-schema

* Maritje Cloeck, gedoopt op 1 januari 1697 in Hoorn, dochter van
*Cornelis Cloeck en
*Dirkje Dirks, hertrouwt op 10 april 1729 (ondertouw op 26 maart 1729), te Hoorn met
*Klaas Hellingman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Cloeck - Compostel (1727)       basis-schema

*Klaas Cloeck, gedoopt op 12 april 1705 te Hoorn, zoon van
*Jan Cloeck en
*Cattelijntje Verbart, trouwt op 22 juli 1725 te Hoorn, ondertrouw 7 juli 1725, met
*Dieutje Compostel, geboren te Hoorn

Het huwelijk werd gesloten door ds. De Beveren,

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

*Lijsebeth Cloeck , gedoopt op 16 april 1728 in Hoorn,
*Aafje Cloeck , gedoopt op 8 oktober 1730 in Hoorn,
*Hester Cloeck, gedoopt op 16 maart 1732 in Hoorn,

Cloeck - Jans (1739)       basis-schema

Klaas Cloeck, gedoopt op 12 april 1705 te Hoorn, zoon van
Jan Cloeck en
Cattelijntje Verbart, hertrouwt in 1739 te Hoorn met
Lijsbet Jans,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

*Claasje Cloeck, gedoopt op 10 november 1739 in Hoorn.
de markt in Hoorn anno 1727.


XXI

Benist- Cloeck (1721)       basis-schema

*Aefje Cloeck, gedoopt op 23 september 1700 te Hoorn, dochter van
*Klaas Cloeck en
*Lijsbet Vissers, trouwt op 7 april 1720 te Hoorn, ondertrouw 23 maart 1720, met
*Claas Benist,

Het huwelijk werd gesloten door ds. Wallendal
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

*Lijsebet Benist, gedoopt op 4 februari 1721 te Hoorn, doopgetuige: Lijsbet Vissers, trouwt met Cornelis de Jongh,
*Jan Benist, gedoopt op 1 november 1722 te Hoorn, doopgetuige: Neeltje Bouwens,
*Fijtje Benist, gedoopt op 3 januari 1727 te Hoorn.


XXI

Cloeck - Blois (1732)       basis-schema

*Frans Cloeck, gedoopt op 2 april 1713, zoon van
*Klaas Cloeck en
*Aaltje Zijl trouwt op 7 december 1732 (22 november 1732, ondertrouw) te Hoorn met
*Aaltje Blois,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

*Claas Cloeck, gedoopt op 29 november 1733 te Hoorn,

Frans Cloeck vertrekt op 29 april 1733 (20 jaar oud) met "de Buis" naar Nederlands Indië, en komt op 11 september 1733 in Kaap de Goede Hoop aan. Hij overlijdt tijdens de vaart op 6 september 1733.


De Hoofdtoren en Veermankade te Hoorn
schilder Klaas Cloeck

Cloeck - Andries (1732)       basis-schema

*Jan Cloeck, gedoopt op 26 december 1714 te Hoorn, zoon van
*Klaas Cloeck en
*Aaltje Zijl trouwt op 8 juni 1732 (24 mei 1732, ondertrouw) te Hoorn met
*Trijntje Andries,
Uit dit huwelijk zij geen kinderen bekend,

Okes - Cloeck (1739)       basis-schema

Grietje Cloeck, gedoopt op 30 maart 1717, dochter van
Klaas Cloeck en
Aaltje Zijl trouwt op 30 augustus 1739 te Hoorn met
Gerrit Okes,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Trijntje Okes,
Klaas Okes,

Arendtsz - Cloeck (1756)       basis-schema

Lijsbeth Kloeck, geboren omstreeks 1720 te Hoorn, dochter van
Klaas Cloeck en
Aaltje Zijl trouwt in 1756 te Hoorn met
Berent Arendtsz,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cloeck - Swensenaar (1740)       basis-schema

Jacob Cloeck, gedoopt op 6 maart 1722, zoon van
Klaas Cloeck en
Aaltje Zijl trouwt op 11 september 1740 te Hoorn met
Wijnanda Swensenaar, geboren omstreeks 1720, dochter van
vader Swensenaar en
Catrina van Minne,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Claas Cloeck, gedoopt op 11 mei 1741 te Hoorn en
Abraham Cloeck, gedoopt op 18 november 1742 te Hoorn,

Abraham Cloeck vertrekt op 8 december 1766(24 jaar oud) met de Lycochton naar Nederlands Indië en komt op 29 juni 1767 in Batavia(Djakarta) aan. Hij overlijdt op 13 juli 1767.


XXII

Cloeck - Hanssen (1763)       basis-schema

Klaas Cloeck, gedoopt op 11 mei 1741, zoon van
Jacob Cloeck en
Wijnanda Swensenaar trouwt op 22 april 1763 te Hoorn (ondertrouw) met
Anna Christina Hanssen, geboren omstreeks 1746, dochter van
vader Hanssen en
Christina Elisabeth Godmanse,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

*Wijnanda Kloek, gedoopt op 15 april 1764 te Hoorn en overleden voor 1769,
*Jacob Kloek, gedoopt op 2 juli 1765 te Hoorn,
*Christina Kloek, gedoopt op 16 december 1766 te Hoorn,
*Alida Kloek, gedoopt op 31 mei 1768 te Hoorn,
*Wijnanda Kloek, gedoopt op 26 mei 1769 te Hoorn,
Catrina Kloek, gedoopt op 6 februari 1771 te Hoorn en overleden voor 1774,
Abraham Kloek, gedoopt op 25 september 1772 te Hoorn,
Catrina Kloek, gedoopt op 23 mei 1774 te Hoorn en overleden voor 1776 en
Catrina Kloek, gedoopt op 15 november 1776 te Hoorn.


XXIII

Kloek - Cam (1787)       basis-schema (alfa)

Jacob Kloek, gedoopt op 2 juli 1765, zoon van
Klaas Cloeck en
Anna Christina Hansen trouwt op 11 maart 1787 te Hoorn met
Maritje Cam, gedoopt op 8 september 1765 te Hoorn, dochter van
Jan Cam en Aaltje Genis.
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

*Nicolaas Kloek, gedoopt op 6 januari 1788,
*Aaltje Kloek, gedoopt op 4 oktober 1789,
*Jan Kloek, gedoopt op 5 juni 1791 en voor of in 1792 overleden,
*Jan Kloek, gedoopt op 23 november 1792 en voor 1802 overleden,
*Abraham Kloek, gedoopt op 20 mei 1796 in Hoorn en op 29 juni 1818 te Leiden overleden,
*Anna Christina Kloek, gedoopt op 9 november 1798,
*Jan Kloek, gedoopt op 4 juni 1802,
*Cornelis Kloek, geboren op 26 maart 1804 en gedoopt op 30 maart 1804,
Jacob Kloek, geboren 30 juli 1807 en gedoopt op 2 augustus 1807,
Alle kinderen zijn in Hoorn geboren en gedoopt,

Jacob Kloek, overlijdt op 20 april 1821 te Hoorn op 55 jarige leeftijd.
Maritje Cam, overlijdt op 25 januari 1827 te Hoorn op 62 jarige leeftijd.

XXIII

Zeeman - Kloek (1797)       basis-schema (beta)

Christina Kloek, gedoopt op 16 december 1766, dochter van
Klaas Cloeck en
Anna Christina Hansen, trouwt omstreeks 1797 met
Cornelis Zeeman, geboren omstreeks 1761, zoon van
Jan Zeeman en
Guurtje Zwart,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

*Jan Zeeman, gedoopt op 21 december 1798 te Hoorn en op 17 september 1822 te Hoorn overleden,
*Nicolaas Zeeman, gedoopt op 22 september 1800 te Hoorn,
Johanna Christina Zeeman, geboren op 18 mei 1805 te Hoorn en op 30 januari 1872 te Huizen overleden,

Christina Kloek, overlijdt op 24 maart 1845 te Huizen(NH) op 79 jarige leeftijd,
Cornelis Zeeman,overlijdt op 20 april 1824 te Hoorn.

XXIII

Baretta - Kloek (1796)       basis-schema (gamma)

Alida Kloek, gedoopt op 31 mei 1768, dochter van
Klaas Cloeck en
Anna Christina Hansen trouwt op 28 februari 1796 met
Johannes Baptista Baretta, geboren omstreeks 1755 in Lugano, zoon van
Josepho Antoni Baretta en
Maria Elisabetha Bordona,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

*Joseph Antonius Baretta, gedoopt op 3 juni 1796 te Hoorn, trouwt op 2 mei 1819 in Hoorn met Helena Elisabeth Schoni,

Alida Kloek, overlijdt voor 1814,
Johannes Baptista Baretta, is stucadoor.

XXIII

Laan - Kloek (1796)       basis-schema (delta)

Wijnanda Kloek, gedoopt op 26 mei 1769, dochter van
Klaas Cloeck en
Anna Christina Hansen trouwt op 17 januari 1795 met
Pieter Laan, geboren omstreeks 1764,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Wijnanda Kloek, overlijdt op 21 augustus 1831 te Hoorn op 72 jarige leeftijd.


XXIV

*Kramer - Kloek (1827)       basis-schema (alfa-alfa)

*Aaltje Kloek, gedoopt op 4 oktober 1789 te Hoorn, dochter van
*Jacob Kloek en
*Maritje Cam, trouwt op 25 maart 1827 in Hoorn, 37 jaar oud, met
*Sibbe Kramer, gedoopt op 18 februari 1787 te Hoorn, 40 jaar oud, zoon van
*Piet Kramer en
*Maartje Molema,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Sibbe Kramer, is verver/glazenmaker,
Aaltje Kloek, overlijdt op 23 maart 1843 te Hoorn op 54 jarige leeftijd.

XXIV

*Botzen - Kloek (1823)       basis-schema (alfa-beta)

* Anna Christina Kloek, gedoopt op 5 november 1798 te Hoorn, dochter van
*Jacob Kloek en
*Maritje Cam, trouwt op 16 maart 1823 in Hoorn, 24 jaar oud, met
*Everhardus Botzen, geboren in 1799 te 's Heerenberg in Gelderland, 24 jaar oud, zoon van
*Everhardus Botzen en
*Johanna Colin,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Annette Catherina Botzen, geboren in 1824 te Hoorn en op 25 april 1824 te Hoorn overleden,
Evert Botzen, geboren in 1826 te Hoorn, trouwt op 28 maart 1847 in Hoorn met Cornelia Hendrika van de Linde,
Annette Catherina Botzen, geboren in 1828 te Monnickendam, trouwt op 9 juli 1852 in Hoorn met Antonius Lourentius Brandhorst, hertrouwt op 4 november 1870 in Hoorn met Johan Nicolas Dupo Kramer,
Jan Fredrik Botzen geboren in 1836 te Hoorn, trouwt op 20 april 1860 in Hoorn met Maria Geertruida Korver,
Albertus Botzen, geboren in 1839 te Hoorn, trouwt op 23 mei 1862 in Hoorn met Christina Johanna Walmoet.

Everhardus Botzen, is schoenmaker,
Anna Christina Kloek, overlijdt op 5 november 1874 te Hoorn op 76 jarige leeftijd.

XXIV

*Kloek - Beek (1823)       basis-schema (alfa-gamma)

*Jan Kloek, gedoopt op 28 mei 1802 te Hoorn, zoon van
*Jacob Kloek en
*Maritje Cam, trouwt op 21 september 1823 in Hoorn, 21 jaar oud, met
*Guurtje Beek, geboren op 25 februari 1804, 19 jaar oud, dochter van
*Abram Beek en
*Wilhelmina Timmerman,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Maria Wilhelmina Kloek, geboren op 28 november 1823,
Abraham Kloek, geboren 31 oktober 1825,
Jacob Kloek, geboren op 21 januari 1828,
Jan Kloek, geboren op 12 juli 1831 en
François Kloek, geboren 28 januari 1836.
Alle kinderen zijn in Hoorn geboren,

Jan Kloek is blikslager.
Guurtje Beek overljdt voor 1862.

*Kloek - Spaarkogel (1862)       basis-schema (alfa-gamma)

*Jan Kloek, gedoopt op 28 mei 1802 te Hoorn, zoon van
*Jacob Kloek en
*Maritje Cam, hertrouwt op 28 november 1862 in Hoorn, 60 jaar oud, met
*Antje Spaarkogel, geboren in 1822 te Hoorn, 40 jaar oud, dochter van
*Jan Spaarkogel en
*Antje Bobeldijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Jan Kloek is schilder en overlijdt op 9 mei 1873 te Hoorn op 71 jarige leeftijd.

XXIV

*Kloek - Dubbeld (1826)       schema Dubbeld (alfa-delta)

*Cornelis Kloek, gedoopt op 26 maart 1804 te Hoorn, zoon van
*Jacob Kloek en
*Maritje Cam, trouwt op 28 mei 1826 in Hoorn, 22 jaar oud, met
*Hermina Dubbeld, geboren in 1802, te Hoorn, 24 jaar oud, dochter van
*Pieter Dubbeld en
*Egberdina Bakker,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jacob Kloek, geboren in 1827 te Edam en op 14 februari 1832 in Hoorn overleden,
Pieter Kloek, geboren op 21 april 1831 te Hoorn,
Maria Kloek, geboren op 4 maart 1834 te Hoorn en op 9 juni 1834 in Hoorn overleden,
Cornelis Kloek, geboren op 15 januari 1836 te Hoorn.

Cornelis Kloek is blikslager.

XXIV

*Kloek - Waardenbag (1833)       schema Waardenbach (alfa-epsilon)

*Jacob Kloek, geboren op 30 juli 1807 te Hoorn, zoon van
*Jacob Kloek en
*Maritje Cam, trouwt op 20 januari 1833 in Hoorn, 25 jaar oud, met
*Hiltje Waardenbag, geboren op 7 februari 1810 te Hoorn, 22 jaar oud, dochter van
*Jan Waardenbag en
*Jannetje Dekker,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob Kloek, geboren op 25 april 1833 te Hoorn en
Andries Kloek, geboren op 14 februari 1837 te Hoorn en op 25 augustus 1837 te Hoorn overleden.

Het huwelijk wordt op 27 juni 1838 in Hoorn door echtscheiding ontbonden,

Jacob Kloek is schoenmaker.

*Kloek - Kroon (1838)       schema Waardenbach (alfa-epsilon)

* Jacob Kloek, geboren op 30 juli 1807 te Hoorn, zoon van
*Jacob Kloek en
*Maritje Cam, hertrouwt op 2 december 1838 in Hoorn, 31 jaar oud, met
*Johanna Kroon, geboren op 14 februari 1813 te Hoorn, 25 jaar oud, dochter van
*Adriaan Kroon en
*Antonia Dubbeld,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Maria Kloek, geboren op 2 juni 1839 te Hoorn en op 14 juli 1854 te Enkhuizen, overleden,
Anthonie Kloek, geboren op 18 augustus 1840 te Hoorn en op 16 november 1841 te Hoorn overleden,
Anthonie Adriaan Kloek, geboren op 30 oktober 1842 te Hoorn en op 18 februari 1843 te Enkhuizen overleden,
Adriaan Kloek, geboren op 9 mei 1844 te Hoorn en op 11 oktober 1844 te Hoorn overleden,
Adriaan Kloek, geboren op 26 mei 1845 te Hoorn,
Anna Christina Kloek, geboren in 25 augustus 1847 te Hoorn,
Jacob Kloek, geboren op 25 augustus 1849 te Enkhuizen,
Cornelis Kloek, geboren op 25 maart 1852 te Enkhuizen en op 27 juni 1852 te Enkhuizen overleden en
Anthonie Kloek, eveneens geboren op 25 maart 1852 te Enkhuizen en op 3 juli 1852 te Enkhuizen overleden,

Jacob Kloek is schoenmaker en overlijdt op 17 februari 1882 te Hoorn op 75 jarige leeftijd,
Johanna Kroon, overlijdt op 30 december 1878 te Hoorn op 65 jarige leeftijd.


XXV

*Kroon - Kloek (1844)       schema Dijken (alfa-gamma-1)

*Maria Wilhelmina Kloek, geboren op 29 november 1823 te Hoorn, dochter van
*Jan Kloek en
*Guurtje van Beek, trouwt op 11 augustus 1844 in Hoorn, 20 jaar oud, met
*Cornelis Kroon, geboren op 12 februari 1817 te Hoorn, 27 jaar oud, zoon van
*Adriaan Kroon en
*Antonia Dubbeld,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Cornelis Kroon, geboren 28 maart 1847 te Warmenhuizen, trouwt op 10 mei 1872 in Hoorn met Jansje Reek,
Jan Kroon, geboren in 1850 te Warmenhuizen, trouwt op 15 mei 1874 in Hoorn met Hendrica van Kalken,
Maria Wilhelmina Kroon, geboren in 1851 te Hoorn, trouwt op 9 april 1875 in Hoorn met Johannes Schollé, hertrouwt op 1 december 1882 met Hermanus van Enk, zij overlijdt op 2 januari 1935 te Utrecht,
Guurtje Kroon, geboren in 1853 te Hoorn, trouwt op 26 april 1878 in Hoorn met Hedde Bakker,
Johanna Kroon, geboren in 1856 te Hoorn, trouwt op 29 juni 1877 in Hoorn met Cornelis Vennik,
Adriaan Kroon, geboren in 1861 te Hoorn, trouwt op 14 september 1883 in Hoorn met Neeltje Timmerman,
Hendrika Kroon, geboren in 1864 te Hoorn, trouwt op 23 juli 1886 in Hoorn met Gerardus Gravendijk,

Cornelis Kroon is inlands kramer.

XXV

*Kloek - Dijken (1847)       schema Dijken (alfa-gamma-1)

*Abraham Kloek, geboren op 31 oktober 1825 te Hoorn, zoon van
*Jan Kloek en
*Guurtje van Beek, trouwt op 9 september 1847 te Amsterdam, 22 jaar oud, met
*Janna Hermina Dijken, geboren in 1824 te Amsterdam, dochter van
*Riewert Dijken en
*Johanna Smit,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Guurtje Kloek, geboren op 29 april 1849 te Amsterdam en op 14 juni 1849 te Hoorn overleden,
Abraham Kloek, geboren op 2 oktober 1850 te Amsterdam,
Guurtje Johanna Kloek, geboren op 8 september 1854 te Hoorn en
Riewert Kloek, geboren op 3 maart 1856 te Hoorn,

Abraham Kloek is schilder,
Janna Hermina Dijken overlijdt voor 1872.

*Kloek - Wagemaker (1872)       schema Wagemaker (alfa-gamma-2)

*Abraham Kloek, geboren op 31 oktober 1825 te Hoorn, zoon van
*Jan Kloek en
*Guurtje van Beek, hertrouwt op 3 mei 1872 te Hoorn, 46 jaar oud, met
*Aaltje Wagemaker geboren op 10 november 1842 te Oudendijk, 29 jaar oud, dochter van
*Pieter Wagemaker en
*Trijntje Broertjes,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Pieter Kloek, geboren op 8 april 1873 te Hoorn,
Jan Kloek, geboren op 20 juni 1875 te Hoorn,
Dirk Kloek, geboren op 24 februari 1877 te Hoorn,
Anna Maria Kloek, geboren op 28 januari 1879 te Hoorn.
Trijntje Kloek, geboren op 16 november 1881 te Amsterdam en op 13 februari 1952 te Groningen overleden.
Maria Kloek, geboren op 27 maart 1885 in de Watergraafsmeer,

Abraham Kloek is schilder, hij overlijdt op 30 januari 1901 in de Watergraafsmeer,
Aaltje Wagemaker overlijdt op 14 oktober 1913 in de Watergraafsmeer.

XXV

*Kloek - van den Berg (1851)       schema Blokker (alfa-gamma-3)

*Jacob Kloek, geboren op 21 januari 1828 te Hoorn, zoon van
*Jan Kloek en
*Guurtje van Beek, trouwt op 4 mei 1851 in Hoorn, 23 jaar oud, met
*Alida Frederica van den Berg, geboren in 1826 te Hoorn, 25 jaar oud, dochter van
*Carel van den Berg en
*Maria Rietmaijer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Kloek, geboren 29 februari 1852 te Hoorn,
Guurtje Kloek, geboren 7 september 1854 te Hoorn en op 24 februari 1932 te 's Gravenhage overleden,
Maria Jacoba Kloek, geboren op 2 april 1858 te Hoorn en op 28 juni 1858 te Hoorn overleden,

Jacob Kloek is blikslager.

XXV

*Kloek - Beek (1851)       schema Blokker (alfa-gamma-4)

*Jan Kloek, geboren op 12 juli 1831 te Hoorn, zoon van
*Jan Kloek en
*Guurtje van Beek, trouwt op 10 oktober 1851 in Hoorn, 20 jaar oud, met
*Wilhelmina Beek, geboren in 1833 te Hoorn, 18 jaar oud, dochter van
*Abraham Beek en
*Elisabeth Cornelia Cam,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Gurijana Kloek, geboren op 15 februari 1852 te Hoorn.

Jan Kloek is blikslager,
Wilhelmina Beek overlijdt voor 1855.

*Kloek - Blokker (1855)       schema Blokker (alfa-gamma-4)

*Jan Kloek, geboren op 12 juli 1831 te Hoorn, zoon van
*Jan Kloek en
*Guurtje van Beek, hertrouwt op 24 augustus 1855 te Hoorn, 24 jaar oud, met
*Maria Blokker, geboren in 1834, 26 jaar oud, dochter van
*Pieter Blokker en
*Aagje Vink,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Aagtje Kloek, geboren op 8 augustus 1861 te Hoorn,
Jacob Kloek, geboren op 18 oktober 1863 te Hoorn,
Wilhelmina Kloek, geboren op 10 november 1865 te Hoorn en overleden op 13 juli 1866 te Hoorn.

Jan Kloek is schilder en overlijdt op 9 juli 1866 te Hoorn op 35 jarige leeftijd.

XXV

*Kloek - Storm (1860)       schema Blokker (alfa-gamma-5)

*François Kloek, geboren op 28 januari 1836 te Hoorn, zoon van
*Jan Kloek en
*Guurtje Beek, trouwt op 17 augustus 1860 te Hoorn, 24 jaar oud, met
*Antje Storm, geboren in 1835 te Hoorn, 25 jaar oud, dochter van
*Jacob Storm en
*Cornelia van Eijk,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Guurtje Kloek, geboren 23 juli 1862 te Hoorn,
Cornelia Kloek, geboren in 1865 te Hoorn,
François Jacob Kloek, geboren 9 september 1868 te Hoorn en
Antje Kloek, geboren 3 juni 1872 te Hoorn en overleden 19 juli 1872 te Hoorn,

François Kloek is schilder en overlijdt op 28 oktober 1891 te Bloemendaal op 55 jarige leeftijd.


XXV

Kloek - Prins (1859)       schema Dubbeld (alfa-delta-1)

Pieter Kloek, geboren op 21 april 1831 te Hoorn, zoon van
Cornelis Kloek en
Hermina Dubbeld, trouwt op 19 augustus 1859 te Hoorn, 28 jaar oud, met
Wijbreg Petronella Prins, geboren in 1832 te Oosthuizen, 27 jaar oud, dochter van
Bernardus Theodorus Prins en
Mina Klaver,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Hermina Kloek, geboren in 1861 te Hoorn,
Anthonie Johan Kloek, geboren in 1863 te Hoorn en op 8 april 1864 te Hoorn overleden,
Cornelis Kloek, geboren in 1865 te Hoorn en op 16 april 1869 te Hoorn overleden,
Jan Kloek, geboren begin 1866 te Hoorn en op 9 juli 1866 te Hoorn overleden,
Bernadina Theodora Kloek, geboren op 15 maart 1867 te Hoorn en op 6 juni 1867 te Hoorn overleden,
Cornelis Kloek, geboren in augustus 1868 te Hoorn en op 7 november 1868 te Hoorn overleden,
Cornelis Kloek, geboren begin 1871 te Hoorn en op 1 april 1871 te Hoorn overleden,

Pieter Kloek is blikslager,
Wijbreg Petronella Prins overlijdt voor 1874.

Kloek - Rob (1874)       schema Dubbeld (alfa-delta-1)

Pieter Kloek, geboren op 21 april 1831 te Hoorn, zoon van
Cornelis Kloek en
Hermina Dubbeld, hertrouwt op 18 september 1874 te Hoorn, 43 jaar oud, met
Maartje Rob, geboren in 1848 te Medemblik, 26 jaar oud, dochter van
Cornelis Rob en
Marijtje Maret,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Agatha Kloek, geboren in 1874 te Hoorn en
Bernardus Theodorus Kloek, geboren in 10 mei 1877 te Hoorn,

Pieter Kloek is harmonicamaker en overlijdt op 1 augustus 1914 te Zaandam, 83 jaar oud.

XXV

*Kloek - de Graaf (1856)       schema Dubbeld (alfa-delta-2)

*Cornelis Kloek, geboren op 15 januari 1836 te Hoorn, zoon van
*Cornelis Kloek en
*Hermina Dubbeld, trouwt op 6 november 1856 te Enkhuizen, 20 jaar oud, met
*Trijntje de Graaf, geboren in 1831 te Enkhuizen, 25 jaar oud, dochter van
*Albert de Graaf en
*Elisabeth Franken,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Albertha Hermina Kloek, geboren 22 april 1859 te Enkhuizen.

Cornelis Kloek is zadelmaker,
Trijntje de Graaf overlijdt voor 1862.

*Kloek - Mantel (1862)       schema Dubbeld (alfa-delta-2)

*Cornelis Kloek, geboren op 15 januari 1836 te Hoorn, zoon van
*Cornelis Kloek en
*Hermina Dubbeld, hertrouwt op 19 januari 1862 in Hoogkarspel, 25 jaar oud, met
*Aagje Mantel, geboren in 1838 te Hoorn, 24 jaar oud, dochter van
*Nanne Mantel en
*Elisabeth Rooker,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Nanne Kloek, geboren in 1866 te Hoogkarspel,
Hermina Kloek, geboren in 1869 te Hoogkarspel,
Antje Kloek, geboren in 1874 te Hoogkarspel,
Teunisje Kloek, geboren in 1877 te Hoogkarspel,

Cornelis Kloek is zadelmaker


XXV

*Kloek - Rins (1856)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-1)*Jacob Kloek, geboren op 25 april 1833 te Hoorn, zoon van
*Jacob Kloek en
*Hiltje Waardenbag, trouwt op 26 september 1856 te Hoorn, 23 jaar oud, met
*Femmetje Rins, geboren in 1833 te Hoorn, 23 jaar oud, dochter van
*Willem Rins en
*Marijtje de Boer,Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,
Johannes Ferdinand Kloek, geboren op 1 september 1857 te Hoorn,
Willem Kloek, geboren op 29 november 1861 te Hoorn,
Femmetje Kloek, geboren op 18 april 1863 te Hoorn en op 27 september 1863 overleden,
Maria Kloek, geboren op 27 januari 1866 te Hoorn,
Nicolaas Kloek, geboren op 15 december 1867 te Hoorn en op 19 juli 1868 overleden,
Johan Herman Heinrich Kloek, geboren op 19 november 1869 te Hoorn,
Margaretha Kloek, geboren op 21 november 1873 te Hoorn en
Jacob Kloek, geboren op 2 april 1876 te Hoorn.

Jacob Kloek is muziekonderwijzer
Femmetje Rins, overlijdt op 21 augustus 1878 te Hoorn op 45 jarige leeftijd.

*Kloek - Bakker (1880)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-1)

*Jacob Kloek, geboren op 25 april 1833 te Hoorn, zoon van
*Jacob Kloek en
*Hiltje Waardenbag, hertrouwt op 18 juni 1880 te Hoorn, 47 jaar oud met
*Johanna Maria Bakker, geboren op 5 maart 1856 te Opmeer, 24 jaar oud, dochter van
*Adrianus Bakker en
*Luberta Petronella Bregitta van der Linden van Sprankhuizen,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Adriaan Kloek, geboren op 14 november 1880 te Hoorn,
Ferdinand Kloek, geboren op 1 september 1883 te Hoorn en overleden op 25 oktober 1884 te Hoorn,
Johanna Maria Kloek, geboren op 15 maart 1885 te Hoorn,
Ferdinand Kloek, geboren op 18 december 1887 te Hoorn en
Jacoba Kloek, geboren op 30 december 1889 te Hoorn.

Jacob Kloek is muziekonderwijzer
Johanna Maria Bakker, overlijdt op 11 juli 1890 te Leiden op 34 jarige leeftijd,
ze had bij haar huwelijk met Jacob Kloek één natuurlijke zoon: Jakob Frederik Johan Bakker, geboren op 23 november 1877 te Hoorn,

*Kloek - Bos (1891)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-1)

*Jacob Kloek, geboren op 25 april 1833 te Hoorn, zoon van
*Jacob Kloek en
*Hiltje Waardenbag, hertrouwt op 2 oktober 1891 te Hoorn, 58 jaar oud met
*Leentje Bos, geboren in 1846 te Medemblik, 45 jaar oud, dochter van
*Tijs Bos en
*Aafje Visser, weduwe van Hendrik Theodorus Burkank,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacob Kloek, was muziekonderwijzer en organist te Hoorn; hij overlijdt op 19 januari 1898 te Hoorn op 64 jarige leeftijd.

XXV

*Kloek - Broers (1869)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-2)

*Adriaan Kloek, geboren op 26 augustus 1845 te Hoorn, zoon van
*Jacob Kloek en
*Johanna Kroon, trouwt op 6 mei 1869 te Enkhuizen, 23 jaar oud, met
*Harmina Broers, geboren in 1840 te Enkhuizen, 29 jaar oud, dochter van
*Theunis Broers en
*Emelia Russels, weduwe Hendrik Karel Timmer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Adriaan Kloek is timmerman,
Harmina Broers overlijdt voor 1879.

*Kloek - Bais (1879)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-2)

*Adriaan Kloek, geboren op 26 augustus 1845 te Hoorn, zoon van
*Jacob Kloek en
*Johanna Kroon, hertrouwt op 4 september 1879 te Enkhuizen, 35 jaar oud, met
*Hendrikje Bais, geboren op 9 mei 1844 te Hoorn, 35 jaar oud, dochter van
*Engbert Bais en
*Jannetje van der Boom, weduwe van Simon Kok,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jacob Kloek, geboren op 25 januari 1878 te Enkhuizen,
Egbertus Kloek, geboren in 1881 te Enkhuizen.
Jantje Kloek, geboren in 1884 te Enkhuizen,

Adriaan Kloek, is timmerman,
Hendrikje Bais overlijdt voor 1884.

*Kloek - Broers (1884)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-2)

*Adriaan Kloek, geboren op 26 augustus 1845 te Hoorn, zoon van
*Jacob Kloek en
*Johanna Kroon, hertrouwt op 31 juli 1884 te Enkhuizen, 40 jaar oud, met
*Swaantje Broers, geboren in 1857 te Enkhuizen, 27 jaar oud, dochter van
*Bernardus Broers en
*Maartje Meijer,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Bernardus Kloek, geboren in 1886 te Enkhuizen.

Adriaan Kloek, timmerman, overlijdt op 7 juni 1915 te Enkhuizen op 70 jarige leeftijd.

XXV

*Swier - Kloek (1872)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-3)

*Anna Christina Kloek, geboren 25 augustus 1847 te Hoorn, dochter van
*Jacob Kloek en
*Johanna Kroon, trouwt op 22 augustus 1872 te Enkhuizen, 24 jaar oud, met
*Bouke Swier, geboren op 12 december 1845 te Enkhuizen, 26 jaar oud, zoon van
*Jan Swier en
*Adriana Smit,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Jan Swier, geboren op 30 september 1873 te Enkhuizen,
Jacob Swier, geboren 16 februari 1875 te Enkhuizen en op 7 oktober 1877 overleden,
Adriana Johanna Swier, geboren 23 juli 1876 te Enkhuizen,
Johanna Swier, geboren 24 juli 1878 te Enkhuizen, zij trouwt op 16 januari 1918 te Amsterdam met Johan Willem Tijssen,
Gerritje Swier, geboren op 16 maart 1880 te Enkhuizen en op 19 maart 1880 overleden,
Gerritje Swier, geboren op 29 juni 1881 te Enkhuizen
Jacob Swier, geboren op 7 april 1883 te Enkhuizen, op 23 mei 1912 te Enkhuizen getrouwd met Geertruida Bok,
Wilhelmina Swier, geboren op 16 juni 1885 te Enkhuizen, ze trouwt op 1 maart 1911 te Amsterdam met Hermanus Augustinus van 't Hoff,
Adriaan Swier, geboren op 8 augustus 1887 te Enkhuizen en op 19 februari 1888 overleden,
Dina Swier, geboren op 8 december 1888 te Enkhuizen, zij trouwt op 10 juli 1913 te Velsen met Frederik Cornelisse.

Anna Christina Kloek, overlijdt op 10 oktober 1930 te Enkhuizen op 83 jarige leeftijd.
Bouke Swier, is scheepstimmerman,

XXV

*Kloek - Schenk (1877)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-4)

*Jacob Kloek, geboren op 25 augustus 1849 te Enkhuizen, zoon van
*Jacob Kloek en
*Johanna Kroon, trouwt op 19 april 1877 te Enkhuizen, 28 jaar oud, met
*Maria Schenk, geboren in 1853 te Enkhuizen, 24 jaar oud, dochter van
*Jan Schenk en
*Neeltje van der Leek,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Johanna Kloek, geboren in 1882 te Enkhuizen,
Neeltje Kloek, geboren in 1886 te Enkhuizen,
Adriaan Kloek, geboren op 7 augustus 1888 te Enkhuizen,


XXVI

*Kloek - Wagemaker (1872)       schema Dijken (alfa-gamma-21)

*Abraham Kloek, geboren op 2 oktober 1850 te Amsterdam, zoon van
*Abraham Kloek en
*Janna Hermina Dijken, trouwt op 28 april 1872 te Oudendijk, 22 jaar oud, met
*Maartje Wagenmaker, geboren op 30 januari 1850 te Oudendijk, 22 jaar oud, dochter van
*Pieter Wagenmaker en
*Trijntje Broertjes,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Abraham Kloek, geboren op 9 september 1876 in Oudendijk(Noord Holland),
Pieter Kloek, geboren op 18 februari 1879 in Oudendijk(Noord Holland),
Antje Kloek, geboren op 11 februari 1882 in de Watergraafsmeer bij Amsterdam,
Martinus Kloek geboren op 7 oktober 1886 in de Watergraafsmeer bij Amsterdam,

Maartje Wagenmaker overlijdt voor 1894.

*Kloek - de Gier (1894)       schema Dijken (alfa-gamma-21)

*Abraham Kloek, geboren op 2 oktober 1850 te Amsterdam, zoon van
*Abraham Kloek en
*Janna Hermina Dijken, hertrouwt op 4 oktober 1894 te Zoelen(Noord Brabant), 44 jaar oud, met
*Gijsje de Gier, geboren in 1867 te Avezaath(Noord Brabant), 27 jaar oud, dochter van
*Joannis de Gier en
*Cornelia Huijgen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk is ontbonden door echtscheiding.

*Kloek - Dam (1904)       schema Dijken (alfa-gamma-21)

*Abraham Kloek, geboren op 2 oktober 1850 te Amsterdam, zoon van
*Abraham Kloek en
*Janna Hermina Dijken, hertrouwt op 21 december 1904 te Amsterdam, 54 jaar oud, met
*Dirkje Dam, geboren in 1836 te Gorinchem, 68 jaar oud, dochter van
*Aart Dam en
*Lijna de Kok,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

XXVI

*Nijbakker - Kloek (1879)       schema Dijken (alfa-gamma-22)

*Guurtje Johanna Kloek, geboren op 8 september 1854 te Hoorn, dochter van
*Abraham Kloek en
*Janna Hermina Dijken, trouwt op 30 juli 1879 te Nieuwer Amstel, 26 jaar oud, met
*Willem Nijbakker, geboren in 1850 te Amsterdam, 29 jaar oud, zoon van
*Willem Nijbakker en
*Margaretha Maria Rebecka Over,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Willem Johan Nijbakker, geboren in 1879 te Nieuwer-Amstel, hij trouwt op 6 oktober 1904 te Amsterdam met Margaretha Ailida Dikhout,
Maria Margaretha Rebecca Nijbakker, geboren op 2 augustus 1881 te Amsterdam(Watergraafsmeer), zij trouwt op 18 augustus 1910 te Weesp met Johan Maurits Kasten.

XXVI

*Kloek - Rems (1878)       schema Dijken (alfa-gamma-23)

*Riewert Kloek, geboren op 3 maart 1856 te Hoorn, zoon van
*Abraham Kloek en
*Janna Hermina Dijken, trouwt op 22 maart 1878 te Hoorn, 22 jaar oud, met
*Johanna Gesina Rems, geboren op 22 januari 1858 te Amsterdam, 20 jaar oud, dochter van
*George Lodewijk Rems en
*Dirkjen van Kuitsem,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

George Lodewijk Kloek, geboren op 20 november 1881 in Amsterdam,
Antje Kloek, geboren op 11 februari 1882 in Oudendijk(Noord Holland),
Janna Hermina Kloek, geboren op 31 maart 1884 in Amsterdam.

Riewert Kloek, is schilder.

XXVI

*Kloek - Jans (1896)       schema Wagemaker (alfa-gamma-24)

*Pieter Kloek, geboren op 8 april 1873 te Hoorn, zoon van
*Abraham Kloek en
*Aaltje Wagenmaker, trouwt op 28 mei 1896 te Amsterdam(Watergraafsmeer), 23 jaar oud, met
*Johanna Hendrika Jans, geboren op 15 september 1877 te Amsterdam, 18 jaar oud, dochter van
*Bernard Jans en
*Wilhelmina Hendrika Drebs,

   Pieter Kloek

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Abraham Kloek, geboren op 28 augustus 1896 in Amsterdam(Watergraafsmeer),
Wilhelmina Hendrika Kloek, geboren op 13 november 1897 in Amsterdam(Watergraafsmeer),
Pieter Kloek, geboren op 19 maart 1900 in Amsterdam(Watergraafsmeer),
Aaltje Kloek, geboren op 29 juli 1904 in Amsterdam,
Johanna Hendrika Kloek, geboren op 27 januari 1906 in Amsterdam(Watergraafsmeer),
Jannetje Jacoba Kloek , geboren op 4 september 1908 in Amsterdam(Watergraafsmeer),
Bernardina Kloek,, geboren op 8 april 1910 in Amsterdam(Watergraafsmeer) en
Bernard Kloek, geboren op 22 september 1914 in Amsterdam,

Pieter Kloek was schilder.

XXVI

*Kloek - Willems (1897)       schema Wagemaker (alfa-gamma-25)

*Jan Kloek , geboren op 20 juni 1875 te Hoorn, zoon van
*Abraham Kloek en
*Aaltje Wagenmaker, trouwt op 3 juni 1897 te Amsterdam (Watergraafsmeer), 21 jaar oud, met
*Antonia Willems, geboren in 1856 te Beuningen, 41 jaar oud, dochter van
*Cornelis Willems en
*Johanna Geurts,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Alida Cornelia Kloek, geboren op 26 september 1898 in Amsterdam(Watergraafsmeer),
Johannes Antonius Abraham Kloek, geboren op 23 december 1901 te Amsterdam(Watergraafsmeer),

Jan Kloek was koperslager.

XXVI

*Kloek - Balte (1901)       schema Wagemaker (alfa-gamma-26)

*Dirk Kloek, geboren op 24 februari 1877 te Hoorn, zoon van
*Abraham Kloek en
*Aaltje Wagenmaker, trouwt op 21 juni 1901 te Amsterdam (Watergraafsmeer), 24 jaar oud, met
*Johanna Balte, geboren op 2 januari 1881 te Amersfoort, 20 jaar oud, dochter van
*Bernardus Balte en
*Gijsje Lover,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Gijsje Kloek, geboren op 24 augustus 1901 te Amsterdam (Watergraafsmeer),
Alida Johanna Kloek, geboren op 24 oktober 1905 in Amsterdam(Watergraafsmeer),
Bartha Kloek , geboren op 29 januari 1908 te Amsterdam(Watergraafsmeer),
Dirk Kloek, geboren op 8 juni 1911 te Amsterdam(Watergraafsmeer),

Dirk Kloek was schilder.

XXVI

*Splinter - Kloek (1902)       schema Wagemaker (alfa-gamma-27)


Hendrik Splinter                     Anna Maria Kloek

*Anna Maria Kloek, geboren op 28 januari 1879 te Hoorn, dochter van
*Abraham Kloek en
*Aaltje Wagenmaker, trouwt op 19 februari 1902 te Amsterdam, 23 jaar oud, met
*Hendrik Splinter, geboren op 24 april 1881 te Zevenhoven, 21 jaar oud, zoon van
*Jan Splinter en
*Janna Freijee,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Abraham Splinter, geboren op 6 december 1897 in Amsterdam(Watergraafsmeer), hij trouwt op 8 februari 1922 te Amsterdam met Johanna Tjeertes,
Johannes Splinter, geboren op 18 maart 1902 in Amsterdam(Watergraafsmeer), hij trouwt op 14 november 1928 te Amsteram met Aafje Antonia Hoogland,
Wilhelmus Splinter, geboren op 15 mei 1903 in Amsterdam, op 11 februari 1928 te Steenwijk getrouwd met Geesje ten Veen,
Alida Splinter, geboren op 27 september 1904 in Amsterdam(Watergraafsmeer), zij trouwt op 4 mei 1927 te Amsterdam met Cornelis Woertman,
Petrus Splinter, geboren op 31 juli 1908 in Abcoude, hij trouwt op 16 mei 1928 te Amsterdam met Elisabeth Gobets,
Jacob Splinter, geboren op 5 augustus 1910 in Abcoude, hij trouwt op 23 december 1931 te Amsteram met Pauline Winter,
Bartholomeus Splinter, geboren op 15 maart 1912 Abcoude, hij trouwt op 21 december 1932 te Amsteram met Jetje Sant,
Johanna Splinter, geboren op 30 november 1913 in Amsterdam, zij trouwt op 2 januari 1930 te Amsterdam met Frans Jaak van Sluis,
Jacobus Joseph Splinter, geboren op 8 december 1916 Abcoude en
Dirk Splinter, geboren op 26 februari 1921 in Amsterdam.

Anna Maria Kloek, overlijdt op 7 april 1945 te Amsterdam op 65 jarige leeftijd
Hendrik Splinter, overlijdt op 9 juni 1956 te Amsterdam op 75 jarige leeftijd

XXVI

*Carol - Kloek (1906)       schema Wagemaker (alfa-gamma-28)

*Trijntje Kloek, geboren op 16 november 1881 te Amsterdam (Watergraafsmeer), dochter van
*Abraham Kloek en
*Aaltje Wagenmaker, trouwt op 9 augustus 1906 te Amsterdam(Watergraafsmeer) met
*Theodoor Antoine Carol, geboren in 1880 te Vlissingen en zoon van
*Antoni Carol en
*Pieternella Cornelia de Foucher.
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Antonie Pieter Cornelis Carol, geboren in 1907 te Amsterdam, hij trouwt op 14 augustus 1936 te Middelburg met Johanna Levina Vleugel,
Gerrit Adriaan Carol, geboren op 24 januari 1908 te Middelburg, hij trouwt op 22 mei 1936 in Vrouwenpolder (Zeeland) met Maria Maartje Wagenaar.
Jacobus Cornelis Carol, geboren op 16 maart 1910 te Middelburg, hij trouwt op 24 januari 1934 in Middelburg met Jozina Jerina de Meijer.
Pieter Cornelis Carol, geboren op 1 augustus 1911 te Middelburg,
Dirk Johannes Carol, geboren in 1915 te Middelburg, hij trouwt op 11 februari 1937 in Waterlandkerkje (Zeeland) met Cornelia Maria van de Wege.

Trijntje Kloek, overlijdt op 13 februari 1952 te Groningen Stad op 70 jarige leeftijd,
Theodoor Antoine Carol, overlijdt op 9 mei 1955 te Groningen Stad op 75 jarige leeftijd

XXVI

*Stinissen - Kloek (1908)       schema Wagemaker (alfa-gamma-29)

*Maria Kloek, geboren op 27 maart 1885 in de Watergraafsmeer, dochter van
*Abraham Kloek en
*Aaltje Wagenmaker, trouwt op 2 juli 1908 te Amsterdam(Watergraafsmeer) met
*Frederikus Stinissen, geboren op 22 Juni 1882 te Groningen, zoon van
*Albertus Marinus Stinissen en
*Berendina van Unen,


Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Berdina Maria Stinissen, geboren op 27 januari 1906 in de Watergraafsmeer, is bij het huwelijk erkend, zij trouwt op 28 juni 1923 te Groningen met Albertus Bernardus Mast,
Aaltje Stinissen, geboren op 11 Augustus 1908 in de Watergraafsmeer, zij trouwt op 21 augustus 1930 te Groningen met Laurens Thoma,
Albertus Frederikus Stinissen, geboren op 13 januari 1911 in Groningen en op 15 juni 1911 overleden,
Albertus Frederikus Stinissen, geboren op 26 december 1911 in Groningen, op 10 augustus 1933 getrouwd met Remke Kersaan,
Paul Theodorus Stinissen, geboren op 26 juli 1913 in Groningen,
Piet Stinissen, geboren op 26 september 1914 te Groningen en op 9 oktober 1914 overleden,
Piet Stinissen, geboren op 21 oktober 1915 te Groningen,
Johanna Stinissen, geboren op 8 maart 1918 te Groningen en op 12 april 1919 overleden,
Jan Stinissen, geboren op 13 November 1923 te Groningen,
Dirk Stinissen, geboren op 9 januari 1928 te Groningen en op 22 januari 1928 overleden,

Frederikus Stinissen was sigarenmaker, hij overlijdt op 12 oktober 1972 te Groningen,
Maria Kloek overlijdt op 9 November 1980 te Groningen.


XXVI

*Henning - Kloek (1874)       schema Blokker (alfa-gamma-41)

*Gurijana Kloek, geboren op 15 februari 1852 te Hoorn, dochter van
*Jan Kloek en
*Wilhelmina Beek, trouwt op 27 november 1874 te Hoorn, 22 jaar oud, met
*Frederik Gerard Henning, geboren in 1850 te Hoorn, 24 jaar oud, zoon van
*Johannes Siegmund Henning en
*Neeltje Kuijn.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Willem Henning, geboren in 1886, hij trouwt op 27 november 1929 te Amsterdam met Johanna Catharina Maria Mees,
Wilhelmina Henning, geboren in 1891, ze trouwt op 1 mei 1919 te Amsterdam met Christoph Heinrich Gehner en op 15 april 1931 te Amsterdam met Willem Albertus Bartholomeus Wagter,

Frederik Gerard Henning, is steenhouwer.

XXVI

*Sant - Kloek (1890)       schema Blokker (alfa-gamma-42)

*Aagtje Kloek, geboren op 8 augustus 1861 te Hoorn, dochter van
*Jan Kloek en
*Maria Blokker, trouwt op 12 september 1890 te Hoorn, 29 jaar oud, met
*Klaas Sant, geboren in 1861 te Hoorn, 29 jaar oud, zoon van
*Jan Sant en
*Heintje Borst,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jan Sant, geboren in 1891 te Hoorn, trouwt op 1 juli 1921 in Hoorn met Trijntje Belie,
Marinus Sant, geboren in 1893 te Hoorn, trouwt op 24 mei 1918 in Hoorn met Adriana Dietz,
Henk Sant, geboren in 1895 te Hoorn,
Klaas Sant, geboren in 1895 te Hoorn,

Klaas Sant, is melkventer.

XXVI

*Kloek - Boelsma (1889)       schema Blokker (alfa-gamma-43)

*Jacob Kloek, geboren op 18 oktober 1863 te Hoorn, zoon van
*Jan Kloek en
*Maria Blokker, trouwt op 2 mei 1889 in de Watergraafsmeer(Amsterdam), 25 jaar oud, met
*Petertje Boelsma, geboren op 1 januari 1865 te Kuinre(Overijssel), 24 jaar oud, dochter van
*Reitse Boelsma en
*Margaretha Brans,

 Petertje Boelsma en Jan Kloek

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Reindert Kloek , geboren op 24 januari 1891 in de Watergraafsmeer(Amsterdam),
Jan Kloek, geboren op 2 april 1892 in de Watergraafsmeer(Amsterdam),
Margaretha Kloek, geboren op 17 augustus 1893 in de Watergraafsmeer(Amsterdam) en op 23 februari 1895 overleden en
Marinus Jacobus Kloek, geboren op 8 februari 1902 in de Watergraafsmeer(Amsterdam),

Jacob Kloek was schilder.


XXVI

*Polman - Kloek (1884)       schema Blokker (alfa-gamma-51)

*Guurtje Kloek, geboren op 23 juli 1862 te Hoorn, dochter van
*Francois Kloek en
*Antje Storm, trouwt op 28 maart 1884 te Hoorn, 21 jaar oud, met
*Pieter Ulkes Polman, geboren in 1859 te Hoorn, 25 jaar oud, zoon van
*Ulke Volkerts Polman en
*Margretha van Hoolwerff,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Pieter Ulkes Polman, geboren in 1885 te Hoorn, trouwt op 15 mei 1914 in Hoorn met Emma Schuit,
Margaretha Polman, geboren in 1888 te Hoorn, trouwt op 8 juli 1910 in Hoorn met Roelof Melchers,

Pieter Ulkes Polman was schipper.

XXVI

*Rinner - Kloek (1904)       schema Blokker (alfa-gamma-52)

*Cornelia Kloek, geboren in 1865 te Hoorn, dochter van
*Francois Kloek en
*Antje Storm, trouwt op 1 september 1904 te Wormeerveer, 39 jaar oud, met
*Nicolaas Johannes Rinner, geboren in 1859 in den Helder, 45 jaar oud, zoon van
*Jan Rinner en
*Cornelia Assendorp,

Cornelia Kloek           Nicolaas Johannes Rinner en Cornelia Kloek

Uit dit huwelijk is één kind bekend,
Anna Cornelia Rinner, geboren op 11 oktober 1905 te Hoorn en op 1 november 1988 te Hoorn overleden.

Cornelia Kloek overlijdt op 31 januari 1948 te Hoorn, 79 jaar oud.

XXVI

*Kloek - Vonk (1890)       schema Blokker (alfa-gamma-53)

*François Jacob Kloek, geboren op 9 september 1868 te Hoorn, zoon van
*François Kloek en
*Antje Storm, trouwt op 19 december 1890 te Hoorn, 22 jaar oud, met
*Maria Catharina Vonk, geboren op 31 maart 1869 te Hoorn, 21 jaar oud, dochter van
*Erkanus Vonk en
*Barendina Akkerman,

François Kloek en Maria Vonk

Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

François Jacob Kloek, geboren op 10 september 1891 te Hoorn en op 27 augustus 1970 te Heemstede overleden,
Barendina Antje Kloek, geboren op 21 september 1892 te Hoorn,
Antje Kloek, geboren op 22 maart 1894 te Hoorn,
Erkanus Kloek, geboren op 5 juli 1895 te Hoorn,
Antje Cornelia Kloek, geboren op 9 januari 1898 te Hoorn,
Jan Coenraad Kloek, geboren op 5 april 1899 te Hoorn,
Maria Catharina Kloek, geboren op 11 september 1900 te Hoorn,
Maria Francina Kloek, geboren op 15 juni 1902 te Amsterdam,
Guurtje Kloek, geboren op 28 februari 1905 te Amsterdam,

François Jacob Kloek is schilder.

Beide ouders zijn in 1918 overleden gezien het feit dat de kinderen op 13 februari 1918 in het Diaconieweeshuis der Hervormde Gemeente van Amsterdam zijn geplaatst.


XXVI

*Visser - Kloek (1881)       schema Dubbeld (alfa-delta-11)

*Hermina Kloek, geboren in 1861 te Hoorn, dochter van
*Pieter Kloek en
*Wijbreg Petronella Prins, trouwt op 5 augustus 1881 te Hoorn, 20 jaar oud, met
*Jan Visser, geboren in 1856 te Hoorn, 25 jaar oud, zoon van
*Jan Visser en
*Trijntje Mes,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hermina Kloek overlijdt op 11 februari 1885 te Hoorn op 24 jarige leeftijd.

XXVI

Mijn - Kloek (1920)       schema Dubbeld (alfa-delta-12)

Agatha Kloek, geboren in 1874 te Hoorn, dochter van
Pieter Kloek en
Maartje Rob, trouwt op 2 december 1920 te Zaandam, 46 jaar oud, met
Klaas Mijn, geboren in 1874 te Oostzaan, 46 jaar oud, zoon van
Klaas Mijn en
Ariaantje Flens.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Agatha Kloek overlijdt op 27 januari 1944 te Zaandam.

XXVI

Kloek - Resosmito (1910)       schema Dubbeld (alfa-delta-13)

Bernardus Theodorus Kloek, geboren op 10 mei 1877 te Hoorn, zoon van
Pieter Kloek en
Maartje Rob, trouwt omstreeks 1910, circa 33 jaar oud, met
Sarinem Resosmito, geboren omstreeks 1895, circa 15 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Bernard Kloek, geboren in 1911,
Marie Kloek, geboren in 1916,
Jacoba Kloek, geboren in 1919,
Agaata Kloek, geboren in 1922,
Anna Kloek, geboren in 1927,

Bernardus Theodorus Kloek overlijdt op 17 februari 1955 te Zaandam op 78 jarige leeftijd,
Sarinem Resosmito overlijdt op 25 december 1965 te Zaandam.


XXVI

Albertha Kloek       schema Dubbeld (alfa-delta-21)

Albertha Hermina Kloek geboren op 22 april 1859 te Enkhuizen, dochter van
Cornelis Kloek en
Trijntje de Graaf, heeft een zoon van een onbekende vader,

Hendrikus Cornelis Kloek, geboren op 1 oktober 1887 te Breda.


XXVI

*Kloek - Bart (1889)       schema Dubbeld (alfa-delta-22)

*Nanne Kloek geboren in 1866 te Hoogkarspel, zoon van
*Cornelis Kloek en
*Aagje Mantel, trouwt op 31 maart 1889 te Schellinkhout met
*Grietje Bart, geboren in 1865 te Schellinkhout, dochter van
*Jacob Bart en
*Menouwtje Blokdijk,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Cornelis Kloek, geboren 1890 te Schellinkhout,
Menoutje Kloek, geboren 1892 te Schellinkhout,
Aagje Kloek, geboren 1898 te Schellinkhout,

Nanne Kloek was landman.

XXVI

*Zwagerman - Kloek (1895)       schema Dubbeld (alfa-delta-23)

*Hermina Kloek geboren in 1869 te Hoogkarspel, dochter van
*Cornelis Kloek en
*Aagje Mantel, trouwt op 7 april 1895 te Hoogkarspel met
*Cornelis Zwagerman, geboren in 1872 te Wervershoof, zoon van
*Maarten Zwagerman en
*Grietje Leek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Zwagerman was koopman,

XXVI

*Bankert - Kloek (1896)       schema Dubbeld (alfa-delta-24)

*Antje Kloek geboren in 1874 te Hoogkarspel, dochter van
*Cornelis Kloek en
*Aagje Mantel, trouwt op 3 mei 1896 te Schellinkhout met
*Pieter Bankert, geboren in 1868 te Venhuizen, zoon van
*Reindert Bankert en
*Ida Roos.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het gezin emigreert in 1911 naar Canada, Pieter Bankert overlijdt in 1962 te Hilbre(Canada)

XXVI

*Bankert - Kloek (1899)       schema Dubbeld (alfa-delta-25)

*Teunisje Kloek geboren in 1877 te Hoogkarspel, dochter van
*Cornelis Kloek en
*Aagje Mantel, trouwt op 23 april 1899 te Hoogkarspel met
*Frederik Bankert, geboren in 1873 te Venhuizen, zoon van
*Herko Bankert en
*Marijtje Mol,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Marijtje Bankert, geboren in 1900 te Grootebroek, zij trouwt op 18 november 1921 te Bovenkarspel met Dirk Sietses,
Aagje Bankert, geboren in april 1901 te Grootebroek en op 20 augustus 1901 te Grootebroek overleden.


XXVI

Kloek - Voorstad (1882)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-11)

Johannis Ferdinand Kloek, geboren op 1 september 1857 te Hoorn, zoon van
Jacob Kloek en
Femmetje Rins, trouwt op 23 februari 1882 te Amsterdam, 24 jaar oud, met
Apolona Maria Gezina Voorstad, geboren in 1855 te Lange Ruigeweide, dochter van
Adrianus Cornelis Voorstad en
Johanna Kohnhorst,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Johannes Ferdinand Kloek, geboren op 12 april 1882 te Amsterdam.
Adrianus Cornelis Kloek, geboren op 30 juli 1888 te Amsterdam.
Marinus Arnoldus Dirk Kloek, geboren op 9 oktober 1890 te Amsterdam, overleden op 17 maart 1891 aldaar,
Apolona Mina Gezina Kloek, geboren op 6 januari 1895 te Amsterdam.

XXVI

Kloek - Tielens (1885)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-12)

Willem Kloek, geboren op 29 november 1861 te Hoorn, zoon van
Jacob Kloek en
Femmetje Rins, trouwt op 5 maart 1885 te Amsterdam met
Theresia Tielens, geboren op 18 oktober 1862 te Rotterdam, dochter van
Elisabeth Tielens,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Elisabeth Johanna Kloek, geboren op 14 januari 1886 te Amsterdam,
Willem Hendrik Kloek, geboren op 28 juli 1887 te Amsterdam,

Theresia Tielens overlijdt op 19 juni 1939 te Amsterdam.

XXVI

Gijswijt - Kloek (1892)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-13)

Maria Kloek, geboren op 27 januari 1866 te Hoorn, dochter van
Jacob Kloek en
Femmetje Rins, trouwt op 3 maart 1892 te Amsterdam, 26 jaar oud, met
Martin Johannes Gijswijt, geboren in 1856 te 's Gravenhage, zoon van
Marcelus Hendrik Gijswijt en
Jacoba Cornelia de la Beij,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Martinus Johannes Gijswijt, geboren in 1891 te Nieuwer Amstel, hij trouwt op 6 september 1916 te Amsterdam met Cornelia Hendrika Maria Groote,
Jan Jacobus Gijswijt, geboren in 1893 te Amsterdam, hij trouwt op 30 mei 1917 te Amsterdam met Femmetje Klok,
Marcel Gijswijt, geboren in 1895 te Amsterdam, hij trouwt op 24 februari 1927 te Amsterdam met Gerarda Maria Schade,
Margaretha Gijswijt, geboren in 1896 te Amsterdam, zij trouwt op 12 oktober 1922 te Amsterdam met August Frederik Lodeizen,
Lambertus Marcelus Hermanus Gijswijt, geboren in 1897 te Amsterdam, hij trouwt op 3 september 1925 te Amsterdam met Maria Groote,
Jacoba Gijswijt, geboren in 1902 te Amsterdam, zij trouwt op 7 januari 1925 te Amsterdam met Leonardus Johannes Bub,

Maria Kloek, had bij haar huwelijk met Martin Johannes Gijswijt een kind van een niet bekende vader,
Jacoba Kloek, geboren op 10 februari 1887 te Hoorn.

XXVI

*Kloek - Vergeer (1900)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-14)

*Johan Herman Heinrich Kloek, geboren op 19 november 1869 te Hoorn, zoon van
*Jacob Kloek en
*Femmetje Rins, trouwt op 3 mei 1900 te Nijmegen, 31 jaar oud, met
*Gerarda Hendrina Lamberdina Petronella Vergeer, geboren op 29 juni 1878 te Nijmegen, 22 jaar oud, dochter van
*Friedrich Wilhelm Vergeer en
*Johanna Hendrina Wilhelmina Holter,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

het huwelijk is op 17 december 1917 te Rotterdam ontbonden.

Kloek - de Reus (1912)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-14)

Johan Herman Heinrich Kloek, geboren op 19 november 1869 te Hoorn, zoon van
Jacob Kloek en
Femmetje Rins, heeft in 1912 een relatie met
Adriana Huiberdina de Reus, geboren in 1876,
Uit deze relatie is één kind bekend.

Johan Herman Heinrich Versteeg, geboren op 30 april 1913.

Kloek - Keukelaar (1932)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-14)

Johan Herman Heinrich Kloek, geboren op 19 november 1869 te Hoorn, zoon van
Jacob Kloek en
Femmetje Rins, hertrouwt op 16 maart 1932 te Rotterdam, 63 jaar oud, met
Wilhelmina Cornelia Keukelaar, geboren op 21 juni 1884 te Rotterdam, 48 jaar oud, dochter van
Cornelis Keukelaar en
Wilhelmina Hoogstrate,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.

XXVI

Klok - Kloek (1897)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-15)

Margaretha Kloek, geboren op 21 november 1873 te Hoorn, dochter van
Jacob Kloek en
Femmetje Rins, trouwt op 1 december 1897 te Amsterdam, 24 jaar oud, met
Friedrich Wilhelm Klok, geboren op 25 juni 1871 te Amsterdam, 26 jaar oud, zoon van
Johannes Klok en
Johanna Catharina Bolte,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Femmetje Klok, geboren op 20 februari 1898 te Amsterdam,
Naatje Klok, geboren op 5 februari 1899 te Amsterdam,
Friedrich Klok, geboren op 25 februari 1900 te Amsterdam,
Margaretha Klok, geboren op 11 juli 1901 te Amsterdam en overleden op 14 mei 1902,
Margaretha Frederika Wilhelmina Klok, geboren op 25 augustus 1902 te Amsterdam, zij trouwt op 10 december 1924 te Amsterdam met Matthijs Dirk Mattijsen,
Janna Petronella Maria Klok, geboren op 31 maart 1904 te Amsterdam en
Johannes Klok, geboren op 24 oktober 1908 te Amsterdam.

Friedrich Wilhelm Klok, is beeldhouwer van professie.

XXVI

*Kloek - van Kalken (1906)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-16)

*Jacob Kloek, geboren op 2 april 1876 te Hoorn, zoon van
*Jacob Kloek en
*Femmetje Rins, trouwt op 14 juni 1906 te Hoorn, 30 jaar oud, met
*Gerritje van Kalken, geboren op 13 april 1879 te Hoorn, 30 jaar oud, dochter van
*Johannes van Kalken en
*Adriana Offringa,

Gerritje van Kalken en Jacob Kloek

Uit hun huwelijk is één kind bekend,

Hendricus Kloek, geboren op 30 juli 1900 in de korte Leidsedwarsstraat 80 te Amsterdam,

Jacob Kloek overlijdt op 23 april 1933 te Rotterdam op 57 jarige leeftijd.


XXVI

*Kloek - den Breems (1904)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-17)

*Adriaan Kloek, geboren op 14 november 1880 te Hoorn, zoon van
*Jacob Kloek en
*Johanna Maria Bakker, trouwt op 15 september 1904 te Maassluis, 24 jaar oud, met
*Martina Margaretha den Breems, geboren op 22 augustus 1879 te 's Gravenzande, 25 jaar oud, dochter van
*Jacobus den Breems en
*Johanna Bijl,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jacoba Johanna Maria Kloek geboren op 17 april 1907 te Rotterdam en overleden op 13 augustus 1941 te Rotterdam, 34 jaar oud.

Adriaan Kloek, keur- en marktmeester aan de vismarkt te Rotterdam, overlijdt op 21 mei 1940 te Rotterdam op 60 jarige leeftijd,
Martina Margaretha den Breems, overlijdt na 13 augustus 1941.

XXVI

*Cohen - Kloek (1908)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-18)

*Johanna Maria Kloek, geboren op 15 maart 1885 te Hoorn, dochter van
*Jacob Kloek en
*Johanna Maria Bakker, trouwt op 21 oktober 1908 te Amsterdam, 23 jaar oud, met
*Benjamin Cohen, geboren op 22 juni 1885 te Amsterdam, 23 jaar oud, zoon van
*Samuel Nathan Cohen en
*Fannij Lier,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Samuel Cohen geboren op 23 augustus 1908 te Amsterdam en
Nico Cohen geboren op 21 juni 1910 te Amsterdam en
Jacob Cohen geboren op 16 mei 1912 te Schaerbeek, België en op 16 juli 1943 te Sobibor overleden.

Het huwelijk wordt op 30 januari 1923 ontbonden (vonnis Arrondisements Rechtbank te 's Gravenhage)

Clinge Dorenbos - Kloek (1936)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-18)

Johanna Maria Kloek, geboren op 15 maart 1885 te Hoorn, dochter van
Jacob Kloek en
Johanna Maria Bakker, hertrouwt op 5 augustus 1936 te 's Gravenhage, 51 jaar oud, met
Jan Clinge Doorenbos, geboren op 6 april 1894 te Bussum, 42 jaar oud, zoon van
Dr. Jacobus Martines Clinge Dorenbos en
Arendina Geertruida Helmich ter Horst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Johanna Maria Kloek overlijdt op 28 januari 1969 te 's Gravenhage op 84 jarige leeftijd,
Jan Clinge Doorenbos overlijdt op 11 juni 1971 te 's Gravenhage op 77 jarige leeftijd.

XXVI

*Kloek - Pirée (1918)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-19)

*Ferdinand Kloek, geboren op 18 december 1887 te Hoorn, zoon van
*Jacob Kloek en
*Johanna Maria Bakker, trouwt op 1 oktober 1918 te Hilversum, 30 jaar oud, met
*Maria Paulina Cornelia Pirée, geboren op 6 februari 1884 te Antwerpen, 34 jaar oud, dochter van
*Carolus Nicolaas Pirée en
*Joanna Maria Henrica van de Meulenhof,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jelva Kloek geboren op 11 juli 1920 te Hilversum.

Ferdinand Kloek, Maria Pirée en Ferdinand met zijn dochter Jelva


Maria Paulina Cornelia Pirée, had bij haar huwelijk drie kinderen van haar eerste echtgenoot Isaäc Lopes Cardozo. Zij was directrice van het "Instituut Coué" en hoofdredactrice van een door het instituut uitgegeven periodiek,
Ferdinand Kloek toonkunstenaar, Leraar te Amsterdam, organist te Almelo en Hilversum, muziekverslaggever bij Hilversumse kranten, 20 jaar werkzaam bij de Omroepen, dirigent van diverse koren

Werken van Ferdinand Kloek

Kerstkindje: voor een zangstem met piano of orgelbegeleiding by Ferdinand Kloek in Dutch and held by 2 libraries worldwide
Nachtdans: opus 13: voor piano by Ferdinand Kloek 1 edition published in 1920 in Undetermined and held by 1 library worldwide
6 liederen : opus 10: voor alt of mezzo-sopraan by Ferdinand Kloek 1 edition published in 1916 in Dutch and held by 1 library worldwide
Composities by Ferdinand Kloek 1 edition published in 1916 in Dutch and held by 1 library worldwide
6 liederen: opus 10: voor alt of mezzo-sopraan: Ferdinand. Kloek.
No. 6, Lichtkind by Ferdinand Kloek 1 edition published in 1916 in Dutch and held by 1 library worldwide
6 liederen: opus 10: voor alt of mezzo-sopraan: Ferdinand. Kloek.
No. 5, Is dit een nacht by Ferdinand Kloek, 1 edition published in 1916 in Dutch and held by 1 library worldwide
6 liederen: opus 10: voor alt of mezzo-sopraan: Ferdinand. Kloek,
No. 4, Wees stil en zacht by Ferdinand Kloek 1 edition published in 1916 in Dutch and held by 1 library worldwide
6 liederen: opus 10: voor alt of mezzo-sopraan: Ferdinand. Kloek.
No. 3, Dat zijn de wilde violen by Ferdinand Kloek 1 edition published in 1916 in Dutch and held by 1 library worldwide
6 liederen: opus 10: voor alt of mezzo-sopraan: Ferdinand. Kloek.
No. 2. De regen ruischt by Ferdinand Kloek, 1 edition published in 1916 in Dutch and held by 1 library worldwide
6 liederen: opus 10: voor alt of mezzo-sopraan: Ferdinand Kloek,
No. 1, In 't heidekruid by Ferdinand Kloek 1 edition published in 1916 in Dutch and held by 1 library worldwide
Kerstliedje: met piano of orgelbegeleiding by Ferdinand Kloek 1 edition published in 1917 in Dutch and held by 1 library worldwide
Geistliches Lied: für eine Singstimme: mit Klavier- oder Harmonium-Begleitung by Ferdinand Kloek, in Dutch and held by 1 library worldwide
Sonate: voor piano: es moll: opus 12 by Ferdinand 1 edition published in 1916 in Dutch and held by 1 library worldwide
Pastorale: voor harmonium, orgel of piano by Ferdinand in Dutch and held by 1 library worldwide
7 toonstukken: voor piano by Ferdinand Kloek in Dutch and held by 1 library worldwide

het huwelijk is ontbonden door echtscheiding op 28 april 1938.

Maria Paulina Cornelia Pirée, overlijdt op 17 juli 1959 in Renesse (Zeeland), 75 jaar oud.

Kloek - Schuppers (1939)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-19)

Ferdinand Kloek, geboren op 18 december 1887 te Hoorn, zoon van
Jacob Kloek en
Johanna Maria Bakker, hertrouwt op 2 augustus 1939 te Hilversum, 52 jaar oud, met
Anna Berendina Schuppers, geboren op 11 juli 1898 te Nijmegen, 41 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Ferdinand Kloek overlijdt op 16 juli 1976 te Hilversum op 89 jarige leeftijd.
Anna Berendina Schuppers overlijdt op 17 juni 1986 te Hilversum op 88 jarige leeftijd.

XXVI

*Wiesell - Kloek (1913)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-1A)

*Jacoba Kloek, geboren op 30 december 1889 te Hoorn, dochter van
* Jacob Kloek en
*Johanna Maria Bakker, trouwt op 28 november 1913 te Schoten, 24 jaar oud, met
*Hubert Anthonius Bartholomeus Joseph Wiesell, geboren op 6 mei 1884 te Veghel, 29 jaar oud, zoon van
*Adrianus Adam Michaël Wiesell en
*Maria Carolina Josepha van Scherpenzeel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Herman Adriaan Johan Marie Wiesell geboren op 8 april 1914 te Nijmegen,
Karel Joseph Hubert Herman Wiesell geboren op 16 juni 1924 te Nijmegen,

Jacoba Kloek overlijdt op 28 augustus 1967 te Groesbeek op 78 jarige leeftijd,
Hubert Anthonius Bartholomeus Joseph Wiesell overlijdt op 27 februari 1932 te Veghel op 48 jarige leeftijd,

Hubert Anthonius Bartholomeus Joseph Wiesell was typograaf.
XXVI

*Kloek - Kwikkel (1910)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-21)

*Egbertus Kloek, geboren in 1881 te Enkhuizen, zoon van
*Adriaan Kloek en
*Hendrikje Bais, trouwt op 9 april 1910 te Wormerveer met
*Antje Kwikkel, geboren in 1884 te Wormerveer, dochter van
*Klaas Kwikkel en
*Dieuwertje Heijnnis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

*Kloek - van Zaane (1919)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-21)

*Egbertus Kloek, geboren in 1881 te Enkhuizen, zoon van
*Adriaan Kloek en
*Hendrikje Bais, hertrouwt op 23 april 1919 te Wormerveer met
*Maartje van Zaane, geboren in 1887 te Zaandam, dochter van
*Dirk van Zaane en
*Maartje Blij,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

XXVI

*Dekker - Kloek (1921)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-22)

*Jantje Kloek, geboren in 1884 te Enkhuizen, dochter van
*Adriaan Kloek en
*Hendrikje Bais, trouwt op 14 december 1921 te Arnhem, 37 jaar oud, met
*Cornelis Dekker, geboren in 1896 te Wageningen, 25 jaar oud, zoon van
*Johannis Gerrit Dekker en
*Wilhemina Jurg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

XXVI

*Kloek - Heinis (1916)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-23)

*Bernardus Kloek, geboren in 1886 te Enkhuizen, zoon van
*Adriaan Kloek en
*Swaantje Broers, trouwt op 28 september 1916 te Amsterdam, 30 jaar oud, met
*Trijntje Heinis, geboren in 1885 te Alkmaar, 31 jaar oud, dochter van
*Dirk Heinis en
*Aaltje Glijnis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

*de Waart - Kloek (1909)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-41)

*Johanna Kloek, geboren in 1882 te Enkhuizen, dochter van
*Jacob Kloek en
*Maria Schenk, trouwt op 6 oktober 1909 te Amsterdam, 27 jaar oud, met
*Cornelis Simon Pieter de Waart, geboren in 1881 te Amsterdam, 28 jaar oud, zoon van
*Pieter der Waart en
*Jannetje Splinter,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Cornelis Simon Pieter de Waart geboren in 1910 te Amsterdam, hij treedt op 24 augustus 1932 te Amsterdam in het huwelijk met Anna Duif.

XXVI

*Karels - Kloek (1907)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-42)

*Neeltje Kloek, geboren in 1886 te Enkhuizen, dochter van
*Jacob Kloek en
*Maria Schenk, trouwt op 8 mei 1907 te Amsterdam, 21 jaar oud, met
*Nicolaas Petrus Johannes Karels, geboren in 1878 te Amsterdam, 29 jaar oud, zoon van
*Hendrik Karels en
*Neeltje de Groot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

XXVI

*Kloek - Croese (1910)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-43)

*Adriaan Kloek, geboren op 7 mei 1888 te Enkhuizen, zoon van
* Jacob Kloek en
*Maria Schenk, trouwt op 9 februari 1910 te Amsterdam, 22 jaar oud, met
*Anna Croese, geboren in 1892 te Amsterdam, 17 jaar oud, dochter van
*Samuel Croese en
*Sara Pinto,
Uit hun huwelijk is één kind bekend,

Rozemarie Kloek, geboren op 4 november 1910 te Amsterdam,

Het huwelijk wordt op 3 juni 1914 in Amsterdam door echtscheiding ontbonden.

*Kloek - van der Burght (1920)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-43)

*Adriaan Kloek, geboren in 1888 te Enkhuizen, zoon van
* Jacob Kloek en
*Maria Schenk, hertrouwt op 17 maart 1920 te Amsterdam, 32 jaar oud, met
*Marie Anne van der Burght, geboren op 17 januari 1882 te Arnhem, 38 jaar oud, dochter van
*Eduard Marianus Adrianus van der Burght en
*Jeane Wilhelmina Cornelia Pigeaud, van echt gescheiden van Anthonie Fransiscus Gosse,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jeanne Jacoba Kloek, geboren op 20 juni 1920 te Amsterdam en
Louise Kloek, geboren op 29 september 1926 te Amsterdam.

Marie Anne van der Burght overlijdt op 5 januari 1968 te Amsterdam op 86 jarige leeftijd.


XXVII

*Kloek - Westerink (1904)       schema Dijken (alfa-gamma-211)

*Abraham Kloek, geboren op 9 september 1876 in Oudendijk(Noord Holland), zoon van
*Abraham Kloek en
*Maartje Wagemaker, trouwt op 28 september 1904 te Rotterdam, 28 jaar oud, met
*Wilhelmina Westerink, geboren op 14 juli 1879 en dochter van
*Nicolaas Westerink en
*Wilhelmina Schram,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen kinderen bekend,


Het bruidspaar Abraham Kloek en Wilhelmina Westerink

   Antonia Kloek, geboren op 28 december 1902 te Amsterdam,
   Maartje Kloek, geboren op 20 september 1906 te Rotterdam,

                   Nicolaas Kloek, geboren op 26 december 1908 te Rotterdam,

   Abraham Kloek, geboren op 1 juni 1914 te Rotterdam,
   Evert Kloek, geboren op 1 juni 1914 te Rotterdam,
   Wilhelmina Kloek, geboren op 16 november 1915 te Rotterdam,

                   Jousua Martinus Kloek, geboren op 12 april 1917 te Amsterdam,

   Willem Kloek, geboren op 25 november 1918 te Amsterdam,
   Martinus Kloek, geboren op 27 mei 1920 te Amsterdam en
   Johanna Petronella Kloek, geboren op 10 augustus 1921 te Amsterdam.

Abraham Kloek(sr) overlijdt op 11 februari 1968 te Amsterdam op 91 jarige leeftijd.
Wilhelmina Westerink overlijdt op 29 oktober 1961 te Amsterdam op 82 jarige leeftijd.


XXVIII

*Willems - Kloek (1926)       schema Dijken (alfa-gamma-211.1)

*Antonia Kloek, geboren op 28 december 1902 te Amsterdam, dochter van
*Abraham Kloek en
*Wilhelmina Westerink, trouwt op 3 februari 1926 te Amsterdam, 24 jaar oud, met
*Hendrik Willems, geboren in 1903 te Amsterdam, zoon van
*Hendricus Willems en
*Trijntje Oudes,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

XXVIII

*de Wit - Kloek (1927)       schema Dijken (alfa-gamma-211.2)

*Maartje Kloek, geboren op 20 september 1906 te Rotterdam, dochter van
*Abraham Kloek en
*Wilhelmina Westerink, trouwt op 5 oktober 1927 te Amsterdam, 21 jaar oud, met
*Gerrit Johannes de Wit, geboren in 1902 te Amsterdam, zoon van
*Johannes Jacobus de Wit en
*Johanna Petronella Zoll
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

XXVIII

*Kloek - de Weerd (1930)       schema Dijken (alfa-gamma-211.3)

*Nicolaas Kloek, geboren op 26 december 1908 te Rotterdam, zoon van
*Abraham Kloek en
*Wilhelmina Westerink, trouwt op 10 december 1930 te Amsterdam, 22 jaar oud, met
*Anna Jacoba de Weerd, geboren in 1906 te Amsterdam, dochter van
*Christiaan de Weerd en
*Antje Kloek
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

XXVIII

Kloek - Gijsbert (1949)       schema Dijken (alfa-gamma-211.4)

Abraham Kloek, geboren op 1 juni 1914 te Rotterdam, zoon van
Abraham Kloek en
Wilhelmina Westerink, trouwt omstreeks 1949 te Amsterdam, circa 35 jaar oud, met
Maria Gijsbert, geboren op 14 oktober 1917 te Rotterdam,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Johannes Kloek, geboren op 13 augustus 1949 te Amsterdam,

Abraham Kloek, overlijdt op 16 oktober 1989 te Amsterdam op 75 jarige leeftijd,


XXIX

Kloek - Stoeltjes (1989)       schema Dijken (alfa-gamma-211.41)

Johannes Kloek, geboren op 13 augustus 1949 te Amsterdam, zoon van
Abraham Kloek en
Maria Gijsbert trouwt op 3 december 1989 te Amsterdam met
Karin Anna Christina Stoeltjes, geboren op 10 juni 1961 te Amsterdam, dochter van
Marten Karel Stoeltjes en
Annie Teijse,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

*Kloek - Westerink (1902)       schema Dijken (alfa-gamma-212)

*Pieter Kloek, geboren in 1879 in Oudendijk(Noord Holland), zoon vanv *Abraham Kloek en
*Maartje Wagemaker, trouwt op 2 januari 1902 te Amsterdam, 23 jaar oud, met
*Maria Catherina Westerink, geboren op 30 juni 1883 te Amsterdam, 18 jaar oud, dochter van
*Nicolaas Westerink en
*Wilhelmina Schram,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen kinderen bekend,

Pieter Kloek, geboren op 27 oktober 1902 te Amsterdam,
Nicolaas Kloek, geboren op 21 oktober 1905 te Rotterdam,
Abraham Kloek, geboren op 21 januari 1907 te Amsterdam,
Wilhelmina Kloek, geboren op 17 mei 1908 te Gouda, getrouwd met C.Mulder, woonde te Huizen, overleden op 28 oktober 1995 en op 1 november 1995 te Amsterdam gecremeerd,
Maartje Kloek, geboren in december 1909 te Rotterdam en op 1 februari 1910 te Rotterdam overleden.


XXVIII

*Kloek - Postma (1931)       schema Dijken (alfa-gamma-212.1)

*Pieter Kloek, geboren op 27 oktober 1902 te Amsterdam, zoon van
*Pieter Kloek en
*Maria Catherina Westerink, trouwt op 22 januari 1931 te Amsterdam, 29 jaar oud, met
*Jantje Postma, geboren in 1906 te Harlingen, dochter van
*Jelle Postma en
*Renske Fluit,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

XXVIII

*Kloek - Stenneken (1930)       schema Dijken (alfa-gamma-212.2)

*Nicolaas Kloek, geboren op 21 oktober 1905 te Rotterdam, zoon van
*Pieter Kloek en
*Maria Catherina Westerink, trouwt op 7 augustus 1930 te Amsterdam, 25 jaar oud, met
*Catharina Geertruida Stenneken, geboren in 1905 te Amsterdam, dochter van
*Hendricus Johannes Stenneken en
*Catharina Geertruida van Keulen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

*de Weerd - Kloek (1906)       schema Dijken (alfa-gamma-213)

*Antje Kloek, geboren in 1882 in de Watergraafsmeer bij Amsterdam, dochter van
*Abraham Kloek en
*Maartje Wagemaker, trouwt op 25 juli 1906 te Amsterdam, 24 jaar oud, met
*Christiaan de Weerd, geboren in 1886 te Amsterdam, 20 jaar oud, zoon van
*Christiaan de Weerd en
*Antje Stins,
Uit dit huwelijk is één kind kinderen bekend,

Anna Jacoba de Weerd, geboren in 1906 te Amsterdam,

Het huwelijk wordt op 27 maart 1931 ontbonden door echtscheiding.

Kooger - Kloek ()       schema Dijken (alfa-gamma-213)

*Antje Kloek, geboren in 1882 in de Watergraafsmeer bij Amsterdam, dochter van
*Abraham Kloek en
*Maartje Wagemaker, hertrouwt met
*Rens Kooger,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Antje Kloek, overlijdt op 23 september 1952 te Heemskerk op 70 jarige leeftijd.


XXVII

*Kloek - Schnack (1908)       schema Dijken (alfa-gamma-214)

*Martinus Kloek, geboren op 7 oktober 1886 in de Watergraafsmeer bij Amsterdam, zoon van
*Abraham Kloek en
*Maartje Wagemaker, trouwt op 22 april 1908 te Rotterdam, 22 jaar oud, met
*Betje Schnack, geboren op 6 februari 1889 te Amsterdam, 19 jaar oud, dochter van
*Claus Peter Schnack en
*Betje Jansen,

Martinus Kloek                                        Betje Schnack

Uit dit huwelijk zijn tien kinderen kinderen bekend,

Abraham Kloek, geboren op 16 oktober 1909 te Rotterdam en op 1 maart 1912 overleden,
Egbertha Hendrika Kloek, geboren op 11 september 1910 te Rotterdam,
Martinus Kloek, geboren op 5 november 1911 te Rotterdam, en op 19 februari 1912 overleden,
Martina Alberta Kloek, geboren op 26 mei 1913 te Rotterdam,
Maartje Kloek, geboren op 28 oktober 1914 te Rotterdam en op 14 maart 1915 overleden,
Maartje Kloek, geboren op 12 januari 1916 te Rotterdam,
Petronella Clasina Kloek, geboren op 9 april 1917 te Amsterdam,
Wilhelmina Catharina Kloek, geboren op 2 december 1918 te Amsterdam,
Claus Peter Kloek, geboren op 19 november 1924 te Amsterdam,
Martinus Kloek, geboren op 20 augustus 1929 te Amsterdam.

v.l.n.r. Achterste rij Martina Alberta Kloek, Petronella Clasina Kloek en Maartje Kloek
Voorste rij, Wilhelmina Catharina Kloek, Martinus Kloek, Claus Peter Kloek en Egbertha Hendrika Kloek.
De foto is van omstreeks 1934, als dat matroosje circa 5 jaar is.


XXVIII

Louiszoon - Kloek (1936)       schema Dijken (alfa-gamma-214.1)

Egbertha Hendrika Kloek, geboren op 11 september 1910 te Rotterdam, dochter van
Martinus Kloek en
Betje Schnack, trouwt op 17 maart 1936, 26 jaar oud, met
Henri Julius Louiszoon,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

XXVIII

Hazewindus - Kloek (1938)       schema Dijken (alfa-gamma-214.2)

Martina Alberta Kloek, geboren op 26 mei 1913 te Rotterdam, dochter van
Martinus Kloek en
Betje Schnack, trouwt op 13 oktober 1938, 25 jaar oud, met
Egbert H.G.Hazewindus,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

XXVIII

Katzie - Kloek       schema Dijken (alfa-gamma-214.3)

Maartje Kloek, geboren op 12 januari 1916 te Rotterdam, dochter van
Martinus Kloek en
Betje Schnack, trouwt met
F.Katzie,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

XXVIII

Thorsen - Kloek (1952)       schema Dijken (alfa-gamma-214.4)

Petronella Clasina Kloek, geboren op 9 april 1917 te Amsterdam, dochter van
Martinus Kloek en
Betje Schnack, trouwt op 9 januari 1952, 35 jaar oud, met
Hermann H.Thorsen,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

XXVIII

Koenderink - Kloek       schema Dijken (alfa-gamma-214.5

Wilhelmina Catharina Kloek, geboren op 2 december 1918 te Amsterdam, dochter van
Martinus Kloek en
Betje Schnack, trouwt met G.Koenderink,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

XXVIII

Kloek - Gerrissen       schema Dijken (alfa-gamma-214.6)

Claus Peter Kloek, geboren op 19 november 1924 te Amsterdam, zoon van
Martinus Kloek en
Betje Schnack, trouwt met Geertruida Gerrissen,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

XXVIII

Kloek - van Baren       schema Dijken (alfa-gamma-214.7)

Martinus Kloek, geboren op 20 augustus 1929 te Amsterdam, zoon van
Martinus Kloek en
Betje Schnack, trouwt met Janny A.van Baren,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

*Kloek - Haarms (1906)       schema Dijken (alfa-gamma-231)

*Georg Lodewijk Kloek, geboren op 21 november 1881 te Amsterdam, zoon van
*Riewert Kloek en
*Johanna Gesina Rems, trouwt op 19 juli 1906 te Amsterdam, 27 jaar oud, met
*Elisabeth Haarms geboren in 1884 te Amsterdam, dochter van
*Hendricus Gerardus Haarms en
*Bartha Engelina Muller,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Riewert Kloek, geboren op 20 september 1907 te Amsterdam.

de Flart - Kloek (1905)       schema Dijken (alfa-gamma-231)

*Janna Hermina Kloek, geboren op 31 maart 1884 in Amsterdam, dochter van
*Riewert Kloek en
*Johanna Gesina Rems, trouwt op 9 april 1905 te Amsterdam, met
*Herman Hilbert de Flart,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Riewert de Flart, geboren in 1906 te Amsterdam. hij trouwt op 30 juni 1932 te Amsterdam met Hendrika Johanna van Berensteijn.


XXVII

*Kloek - Lebon (1919)       schema Wagemaker (alfa-gamma-241)

*Abraham Kloek, geboren op 28 augustus 1896 te Amsterdam(Watergraafsmeer), zoon van
*Pieter Kloek en
*Johanna Hendrika Jans, trouwt op 30 juli 1919 te Amsterdam, 23 jaar oud, met
*Eugenie Agatha Johanna Lebon, geboren op 18 mei 1895 te Amsterdam, 24 jaar oud, dochter van
*Wilhelmus August Lebon en
*Geertje van der Laan,

   Abraham Kloek       Eugenie Lebon

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Johannes Hendricus Kloek, geboren op 6 augustus 1920 te Amsterdam,
Gerardina Wilhelmina Kloek, geboren op 28 juli 1922 te Amsterdam,
Pieter Kloek, geboren op 10 december 1924 te Amsterdam en
Elsa Carolina Kloek, geboren 15 juni 1939 te Amsterdam.

Abraham Kloek overlijdt op 18 maart 1979 te Amsterdam, 83 jaar oud.
Eugenie Agatha Johanna Lebon overlijdt op 28 juni 1983 te Amsterdam, 88 jaar oud .


XXVIII

Kloek - Nevenzeel (1948)       schema Wagemaker (alfa-gamma-241.1)

Johannes Kloek, geboren op 6 augustus 1920 te Amsterdam, zoon van
Abraham Kloek en
Eugenie Agatha Johanna Lebon, trouwt op 10 januari 1948 te Amsterdam, 28 jaar oud, met
Martha Nevenzeel, geboren op 31 maart 1923 te Maastricht, dochter van
Antoon Nevenzeel en
Maria Hubertina Olislagers,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Julia Kloek, geboren op 16 februari 1949,
Paul Kloek, geboren op 23 december 1951,
Frank Kloek, geboren op 13 juni 1953 en op een niet bekend tijdstip overleden,

Johannes Kloek, overlijdt op 17 maart 2000 te Heemstede,
Martha Nevenzeel, overlijdt op 10 mei 2010 te Heemstede.

XXVIII

van der Nol - Kloek (1953)       schema Wagemaker (alfa-gamma-241.2)

Gerardina Kloek, geboren op 28 juli 1922 te Amsterdam, dochter van
Abraham Kloek en
Eugenie Agatha Johanna Lebon, trouwt op 28 april 1953 te Amsterdam, 31 jaar oud, met
J.Th.J.van der Nol,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

XXVIII

Kloek - Keizer (1949)       schema Wagemaker (alfa-gamma-241.3)

Pieter Kloek, geboren op 10 december 1924 te Amsterdam, zoon van
Abraham Kloek en
Eugenie Agatha Johanna Lebon, trouwt op 21 juni 1949 te Amsterdam, 25 jaar oud, met
C.C.Keizer,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

*Joustra - Kloek (1917)       schema Wagemaker (alfa-gamma-242)

*Wilhelmina Hendrika Kloek, geboren op 13 november 1897 te Amsterdam(Watergraafsmeer), dochter van
*Pieter Kloek en
*Johanna Hendrika Jans, trouwt op 29 augustus 1917 te Amsterdam, 20 jaar oud, met
*Herman Joustra, geboren op 3 juli 1890 te Amsterdam, zoon van
*Tjerk Joustra en
*Wijtske Zondervan,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Pieter Joustra, geboren op 7 december 1917 te Amsterdam,
Herman Joustra, geboren op 30 mei 1920 te Amsterdam en
Johannes Gerardus Joustra, geboren op 30 mei 1927 te Amsterdam.

Wilhelmina Hendrika Kloek, overlijdt op 4 juni 1985 en is op 7 juni 1985 te Amsterdam begraven.


XXVII

*Kloek - de Kruijf (1922)       schema Wagemaker (alfa-gamma-243)

*Pieter Kloek, geboren op 29 maart 1900 te Amsterdam(Watergraafsmeer), zoon van
*Pieter Kloek en
*Johanna Hendrika Jans, trouwt op 12 april 1922 te Amsterdam, 22 jaar oud, met
*Christina Maria de Kruijf, geboren op 1 december 1897 te Amsterdam, dochter van
*Gijsbertus Cornelis Benedictus de Kruijf en
*Maria Christina van den Berg,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Pieter Kloek, geboren op 15 juli 1922 te Amsterdam,

Christina Maria de Kruijf overlijdt in 1922.

Kloek - Jurgens (1923)       schema Wagemaker (alfa-gamma-243)

Pieter Kloek, geboren op 29 maart 1900 te Amsterdam(Watergraafsmeer), zoon van
Pieter Kloek en
Johanna Hendrika Jans, leeft vanaf 1923 in concubinaat, met
Margaretha Gerarda Jurgens, geboren op 25 september 1899 te Amsterdam, dochter van
Hendrikus Jacobus Jurgens en
Helena Hendrika van de Genugten, weduwe van Frederik Hendrik de Kruijf,
Er zijn dertien kinderen bekend,

Margaretha Gerarda Kloek, geboren op 25 juni 1923 te Amsterdam,
Johanna Hendrika Kloek, geboren op 1 oktober 1924 te Amsterdam,
Pieter Kloek, geboren op 1 september 1925 te Amsterdam en op 16 juli 1926 overleden,
Helena Hendrika Kloek, geboren op 2 mei 1927 te Amsterdam,
Petronella Jacoba Kloek, geboren op 29 juni 1928 te Amsterdam,
Henderika Jacoba Kloek, geboren op 2 juni 1931 te Amsterdam,
Pieter Kloek, geboren op 3 februari 1933 te Amsterdam,
Marretje Kloek, geboren op 28 maart 1934 te Amsterdam,
Francisca Theodora Kloek, geboren op 6 november 1935 te Amsterdam,
Hendrikus Jacobus Kloek, geboren op 7 januari 1937 te Amsterdam,
Anthonius Kloek, geboren op 28 juni 1938 te Amsterdam,
Jurriaan Kloek, geboren op 23 maart 1941 te Amsterdam,
Alfons Kloek, geboren op 2 februari 1944 te Amsterdam,

Pieter Kloek overlijdt op 14 september 1989 te Amsterdam op 89 jarige leeftijd.


XXVIII

Wensveen - Kloek (1943)       schema Wagemaker (alfa-gamma-243.1)

 het bruidspaar Leonardus Petrus Wensveen/Margaretha Gerarda Kloek

Margaretha Gerarda Kloek, geboren op 25 juni 1923 te Amsterdam, dochter van
Pieter Kloek en
Margaretha Jurgens, trouwt op 27 januari 1943 te Amsterdam, 20 jaar oud, met
Leonardus Petrus Wensveen, geboren op 21 mei 1919 te Haarlem,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Leonardus Franciscus Wensveen, geboren op 13 november 1943 te Amsterdam,

Margaretha Gerarda Kloek overlijdt op 9 augustus 2009 te Amsterdam (Dr. Sarphatihuis) op 86 jarige leeftijd,

XXVIII

Kramer - Kloek (1950)       schema Wagemaker (alfa-gamma-243.2)

Johanna Hendrika Kloek, geboren op 1 oktober 1924 te Amsterdam, dochter van
Pieter Kloek en
Margaretha Jurgens, trouwt op 4 april 1950 te Amsterdam, 26 jaar oud, met
Eduard Constantijn Kramer, geboren op 15 oktober 1917 te Amsterdam, zoon van
Albert Kramer en
Hendrika Kuhkmann,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maria Margaretha Kramer, geboren op 15 september 1948 te Amstelveen,
Eduard Kramer, geboren op 20 juni 1950 te Amsterdam,
Hans Kramer, geboren op 29 september 1955 te Vlaardingen,

Johanna Hendrika Kloek overlijdt op 29 januari 2005 te Amstelveen op 79 jarige leeftijd,
Eduard Constantijn Kramer overlijdt op 6 juni 2001 te Purmerend op 84 jarige leeftijd,

XXVIII

Stern - Kloek (1951)       schema Wagemaker (alfa-gamma-243.3)

Helena Hendrika Kloek, geboren op 2 mei 1927 te Amsterdam, dochter van
Pieter Kloek en
Margaretha Jurgens, trouwt op 3 november 1951 te Amsterdam, 24 jaar oud, met
Petrus Paulus Hubertus Stern, geboren op 8 juni 1927 te Amsterdam, zoon van
Pieter Stern en
Catharina Johanna de Groot,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Gonda Stern, geboren op 27 oktober 1955 te Amsterdam,

Helena Hendrika Kloek overlijdt op 31 mei 2013 te Purmerend op 86 jarige leeftijd,

XXVIII

Pauel - Kloek (1952)       schema Wagemaker (alfa-gamma-243.4)

Petronella Jacoba Kloek, geboren op 29 juni 1928 te Amsterdam, dochter van
Pieter Kloek en
Margaretha Jurgens, trouwt op 21 augustus 1952 te Amsterdam, 24 jaar oud, met
Johannes Pauel, geboren op 4 februari 1924 te Amsterdam,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Truusje Pauel, geboren op 21 december 1952 te Amsterdam,

Petronella Jacoba Kloek overlijdt op 7 september 1995 te Purmerend op 67 jarige leeftijd,

XXVIII

Joustra - Kloek (1953)       schema Wagemaker (alfa-gamma-243.5)

Hendrika Jacoba Kloek, geboren op 2 juni 1931 te Amsterdam, dochter van
Pieter Kloek en
Margaretha Jurgens, trouwt op 11 april 1953 te Amsterdam, 22 jaar oud, met
Johannes Gerardus Joustra, geboren op 13 mei 1927 te Amsterdam, zoon van
Herman Joustra en
Wilhelmina Hendrika Kloek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johannes Gerardus Joustra overlijdt op 5 mei 1997 te Purmerend op 70 jarige leeftijd,

XXVIII

Bruggeman - Kloek (1959)       schema Wagemaker (alfa-gamma-243.6)

Marretje Kloek, geboren op 28 maart 1934 te Amsterdam, dochter van
Pieter Kloek en
Margaretha Jurgens, trouwt op 12 mei 1959 te Amsterdam, 25 jaar oud, met
Johan Willem Bruggeman, geboren op 18 oktober 1934 te Amsterdam,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Bernarda Marjon Bruggeman, geboren op 14 augustus 1962 te Amsterdam en op 14 januari 1997 te Aalsmeer overleden.

XXVIII

Focke - Kloek (1960)       schema Wagemaker (alfa-gamma-243.7)

Fransisca Theodora Kloek, geboren op 6 november 1935 te Amsterdam, dochter van
Pieter Kloek en
Margaretha Jurgens, trouwt in 1960 te Amsterdam, 25 jaar oud, met
Johannes Carolus Jacobus Focke, geboren op 22 maart 1937 te Amsterdam, zoon van
Karel Christoffel Focke en
Antje Visser,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Ronald Focke, geboren op 17 december 1958 te Amsterdam,
Johannes Carolus Jacobus Focke, geboren op 5 juli 1961 te Amsterdam,
Antje Margaretha Focke, geboren op 11 november 1964 te Amsterdam,

Johannes Carolus Jacobus Focke, overlijdt op 7 februar5i 2003 te Purmerend.

XXVIII

Kloek - Focke (1964)       schema Wagemaker (alfa-gamma-243.8)

Hendrikus Jacobus Kloek, geboren op 7 januari 1937 te Amsterdam, zoon van
Pieter Kloek en
Margaretha Jurgens, trouwt op 9 juli 1964 te Amsterdam, 27 jaar oud, met
Johanna Focke, dochter van Karel Christoffel Focke en
Antje Visser,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Ruud Kloek, geboren in 1965,
Arnold Kloek, geboren in 1966,
Selma Kloek, geboren in 1969,
Irma Kloek, geboren in 1971.

XXVIII

Kloek - Fuijk (1961)       schema Wagemaker (alfa-gamma-243.9)

Anthonius Kloek, geboren op 28 juni 1938 te Amsterdam, zoon van
Pieter Kloek en
Margaretha Jurgens, trouwt op 6 april 1961 te Amsterdam, 23 jaar oud, met
Francisca Margje Fuijk, geboren op 17 augustus 1939 te Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacqueline Kloek, geboren op 22 november 1962 te Amsterdam,
Sandra Kloek, geboren op 9 augustus 1967 te Amsterdam.

XXVIII

Kloek - de Boer (1963)       schema Wagemaker (alfa-gamma-243.A)

Jurriaan Kloek, geboren op 23 maart 1941 te Amsterdam, zoon van
Pieter Kloek en
Margaretha Jurgens, trouwt op 10 januari 1963 te Amsterdam, 22 jaar oud, met
Willemina de Boer, geboren op 7 juli 1941 te Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Martijnus Kloek, geboren op 26 juni 1963 te Amsterdam,
Mario Kloek, geboren op 18 februari 1966 te Amsterdam,

Jurriaan Kloek, overlijdt op 8 februari 2011 te Hoorn.


XXIX

Kloek - Denekamp (1987)       schema Wagemaker (alfa-gamma-243.A1)

Martijnus Kloek, geboren op 26 juni 1963 te Amsterdam, zoon van
Jurriaan Kloek en
Willemina de Boer, trouwt op 18 juni 1987 te Hoorn, 24 jaar oud, met
Mojca Denekamp, geboren op 5 mei 1967 te Amstelveen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Mychelle Kloek, geboren op 14 augustus 1987 te Hoorn,
Bono Stephen Kloek, geboren op 8 februari 1990 te Geldermalsen.

XXIX

Kloek - Cabio (1994)       schema Wagemaker (alfa-gamma-243.A2)

Mario Kloek, geboren op 18 februari 1966 te Amsterdam, zoon van
Jurriaan Kloek en
Willemina de Boer, trouwt op 29 september 1994 te Hoorn, 24 jaar oud, met
Gloria Cabio, geboren op 14 februari 1969 te Manilla (Philippijnen),
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Naomi Kloek, geboren op 8 november 1997 te Hoorn,
Allyssa Kloek, geboren op 26 April 2000.


XXVIII

Kloek - Pirovano (1973)       schema Wagemaker (alfa-gamma-243.B)

Alfons Kloek, geboren op 20 februari 1944 te Amsterdam, zoon van
Pieter Kloek en
Margaretha Jurgens, trouwt op 16 februari 1973 te Beverwijk, 29 jaar oud, met
H.A.J. Pirovano,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

*Jong - Kloek (1928)       schema Wagemaker (alfa-gamma-244)

*Johanna Henderika Kloek, geboren op 27 januari 1906 te Amsterdam (Watergraafsmeer), dochter van
*Pieter Kloek en
*Johanna Hendrika Jans, trouwt op 25 april 1928 te Amsterdam, 22 jaar oud, met
*Johannes Cornelis Jong, geboren op 25 maart 1906 te Oostzaan, zoon van
*Gerrit Jong en
*Lijntje Amerens,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Bernard de Jong, geboren op 24 februari 1939 te Amsterdam.

XXVII

*Jong - Kloek (1929)       schema Wagemaker (alfa-gamma-245)

*Jannetje Jacoba Kloek, geboren op 4 september 1908 te Amsterdam (Watergraafsmeer), dochter van
*Pieter Kloek en
*Johanna Hendrika Jans, trouwt op 21 augustus 1929 te Amsterdam, 20 jaar oud, met
*Willem Jong, geboren op 31 juli 1901 te Oostzaan, zoon van
*Gerrit Jong en
*Lijntje Jacoba Siebel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Lena Jacoba Jong, geboren op 19 juli 1930 in Amsterdam,
Johanna Hendrika Jong, geboren op 16 juli 1931 in Amsterdam, overleden op 18 augustus 2009 in Lelystad,
gehuwd met George van Beemdelust, geboren op 4 december 1926 in Amsterdam, overleden op 26 februari 2000 in Lelystad ,

Willem Jong overlijdt op 10 juni 1932 te Amsterdam op 30 jarige leeftijd.

Beugel - Kloek (1934)       schema Wagemaker (alfa-gamma-245)

Jannetje Jacoba Kloek, geboren op 4 september 1908 te Amsterdam (Watergraafsmeer), dochter van
Pieter Kloek en
Johanna Hendrika Jans, hertrouwt op 28 november 1934 te Amsterdam, 26 jaar oud, met
David Hendrik Beugel, geboren op 30 oktober 1903 te Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

David Hendrik Beugel overlijdt op 13 oktober 1963 te Amsterdam op 60 jarige leeftijd.
Jannetje Jacoba Kloek overlijdt op 26 april 1998 te Amsterdam op 89 jarige leeftijd.

XXVII

*Dubié - Kloek (1930)       schema Wagemaker (alfa-gamma-246)

*Bernardina Kloek, geboren op 18 april 1910 te Amsterdam (Watergraafsmeer), dochter van
*Pieter Kloek en
*Johanna Hendrika Jans, trouwt op 28 mei 1930 te Amsterdam, 21 jaar oud, met
*Willem Dubié, geboren op 19 september 1908 te Amsterdam, zoon van
*Pieter Cornelis Dubie en
*Geertruida Elisabeth de Moor,

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,
Samuel Dubie, geboren op 4 augustus 1930 te Amsterdam,
Annie Dubie, geboren op 4 december 1933 te Amsterdam,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 13 oktober 1934.

Mars - Kloek (1935)       schema Wagemaker (alfa-gamma-246)

Bernardina Kloek, geboren op 18 april 1910 te Amsterdam (Watergraafsmeer), dochter van
Pieter Kloek en
Johanna Hendrika Jans, hertrouwt op 14 augustus 1935 te Amsterdam, 25 jaar oud, met
Adrianus Mars, geboren op 26 februari 1904 te Amsterdam,

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,
Bernardina Mars, geboren op 28 september 1935 te Amsterdam,
Ria Mars, geboren op 17 juli 1946 te Amsterdam,

Adrianus Mars overlijdt op 26 juni 1947 te Amsterdam op 43 jarige leeftijd.

Grooters - Kloek (1949)       schema Wagemaker (alfa-gamma-246)

Bernardina Kloek, geboren op 18 april 1910 te Amsterdam (Watergraafsmeer), dochter van
Pieter Kloek en
Johanna Hendrika Jans, hertrouwt op 1 juni 1949 te Amsterdam, 41 jaar oud, met
Hendrikus Grooters, geboren op 15 september 1907 te Ambt-Hardenberg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrikus Grooters overlijdt op 30 april 1978 te Amsterdam op 70 jarige leeftijd.
Bernardina Kloek overlijdt op 18 april 1998 te Amsterdam op 88 jarige leeftijd.

XXVII

Kloek - Oudejans (1914)       schema Wagemaker (alfa-gamma-247)

Bernard Kloek, geboren op 22 september 1914 te Amsterdam, zoon van
Pieter Kloek en
Johanna Hendrika Jans, trouwt op 29 augustus 1945 te Amsterdam, 31 jaar oud, met
Alida Adriana Oudejans, geboren op 2 september 1922,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Bernardina Hendrica Kloek, geboren op 11 juli 1945 te Amsterdam en
Adriaan Bernard Kloek, geboren op 1 juni 1947 te Amsterdam.

Alida Adriana Oudejans overlijdt op 22 oktober 1999 te Zwanenburg.


XXVII

*Liefveld - Kloek (1917)       schema Wagemaker (alfa-gamma-251)

*Alida Cornelia Kloek, geboren op 26 september 1898 in Amsterdam (Watergraafsmeer), dochter van
*Jan Kloek en
*Antonia Willems, trouwt op 14 juni 1917 te Amsterdam (Watergraafsmeer), 18 jaar oud, met
*Jacobus Martinus Liefveld, geboren in 1899 te Amsterdam, zoon van
*Franciscus Martinus Liefveld en
*Geertruida Maria Staal,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacobus Martinus Liefveld was hoefsmid.

XXVII

*Kloek - Hillebrink (1928)       schema Wagemaker (alfa-gamma-252)

*Johannes Antonius Abraham Kloek, geboren op 23 december 1901 te Amsterdam (Watergraafsmeer), zoon van
*Jan Kloek en
*Antonia Willems, trouwt op 9 mei 1928 te Amsterdam, 26 jaar oud, met
*Adriana Cornelia Maria Hillebrink, geboren op 31 augustus 1909 te Amsterdam, dochter van
*Hendricus Hillebrink en
*Maria Duburg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Adriana Cornelia Maria Hillebrink overlijdt op 30 december 1991 te Amsterdam op 82 jarige leeftijd.


XXVII

*Nieuwenhuis - Kloek (1922)       schema Wagemaker (alfa-gamma-261)

*Gijsje Kloek, geboren op 24 augustus 1901 te Amsterdam (Watergraafsmeer), dochter van
*Dirk Kloek en
*Johanna Balte, trouwt op 15 november 1922 te Amsterdam, 21 jaar oud, met
*Stephanus Adolph Nieuwenhuis, geboren in 1895 te Amsterdam, zoon van
*Adolph Hermanus Nieuwenhuis en
*Anna Ewaart,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

XXVII

*Koolmeijer - Kloek (1925)       schema Wagemaker (alfa-gamma-262)

*Alida Johanna Kloek, geboren op 24 oktober 1905 te Amsterdam(Watergraafsmeer), dochter van
*Dirk Kloek en
*Johanna Balte, trouwt op 14 oktober 1925 te Amsterdam (Watergraafsmeer), 19 jaar oud, met
*Jacob Koolmeijer, geboren in 1903 te Amsterdam, zoon van
*Willem Koolmeijer en
*Alijda Oedekerk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

XXVII

*Scheveers - Kloek (1927)       schema Wagemaker (alfa-gamma-263)

*Bartha Kloek, geboren 29 januari 1908 te Amsterdam (Watergraafsmeer), dochter van
*Dirk Kloek en
*Johanna Balte, trouwt op 22 juni 1927 te Amsterdam, 19 jaar oud, met
*Gerrit Scheveers, geboren in 1906 te Amsterdam, zoon van
*Lambertus Antonie Scheveers en
*Antje de Boer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Bartha Kloek overlijdt op 19 november 1994 te Amsterdam, Crematie op 24 november 1994 te Amsterdam.


XXVII

*Kloek - Walet (1915)       schema Blokker (alfa-gamma-431)

*Reindert Kloek, geboren op 24 november 1891 te Amsterdam, zoon van
*Jacob Kloek en
*Petertje Boelsma, trouwt op 15 september 1915 te Amsterdam, 24 jaar oud, met
*Klasina Walet, geboren op 7 mei 1891 in Amsterdam, dochter van
*Berend Walet en
*Dirkje van der Wal,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jacob Kloek, geboren op 24 juni 1916 te Amsterdam,
Dirk Kloek, geboren op 5 mei 1921 te Amsterdam,
Reindert Kloek, geboren op 27 november 1924 te Amsterdam en op 26 februari 2009 overleden en
Elbert Kloek, geboren op 11 maart 1927 te Amsterdam.


XXVIII

Kloek - van Os (1950)       schema Blokker (alfa-gamma-431.1)

Elbert Kloek, geboren op 11 maart 1927 te Amsterdam, zoon van
Reindert Kloek en
Klasina Walet, trouwt op 30 november 1950 te Amsterdam, 23 jaar oud, met
Pieternella van Os, geboren op 27 mei 1923 in Rotterdam,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Rijndert Elbert Kloek, geboren op 31 mei 1954 te Amsterdam,
Alida Johanna Antonia Kloek, geboren op 3 augustus 1957 te Amsterdam,

Het huwelijk is op 18 februari 1966 door echtscheiding ontbonden

Kloek - Meijer (1966)       schema Blokker (alfa-gamma-431.1)

Elbert Kloek, geboren op 11 maart 1927 te Amsterdam, zoon van
Reindert Kloek en
Klasina Walet, hertrouwt op 19 april 1966 te Amsterdam, 39 jaar oud, met
Alida Cornelia Meijer, geboren op 26 juni 1927 in Amsterdam, dochter van
Dominicus Meijer en
Alida Cornelia Daatselaar,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Gertjan Olaf Kloek, geboren op 8 oktober 1969 te Amsterdam,

Kloek - Kool (1994)       schema Blokker (alfa-gamma-431.1)

Elbert Kloek, geboren op 11 maart 1927 te Amsterdam, zoon van
Reindert Kloek en
Klasina Walet, hertrouwt op 11 maart 1994 te Amsterdam, 67 jaar oud, met
Cornelia Hendrika Kool, geboren op 30 mei 1944 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIX

Kloek - Schulz (1990)       schema Blokker (alfa-gamma-431.11)

Gertjan Olaf Kloek, geboren op 8 oktober 1969 te Amsterdam, zoon van
Elbert Kloek en
Alida Cornelia Meijer, trouwt op 12 oktober 1990 te Amsterdam, 21 jaar oud, met
Antonia Maria Schulz, geboren op 26 juli 1968 in Amsterdam, dochter van
Willem Schulz en
Hanna van de Berg,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Marco Vittorio Zeno Kloek, geboren op 2 mei 1991 te Amsterdam,
Robert Axel Wilhelm Kloek, geboren op 30 september 1996 te Amsterdam,


XXVII

*Kloek - Slauderof (1918)       schema Blokker (alfa-gamma-432)*Jan Kloek, geboren op 2 april 1892 te Amsterdam, zoon van
*Jacob Kloek en
*Petertje Boelsma, trouwt op 28 november 1918 te Amsterdam, met
*Riemke Maria Slauderof geboren in 1895 te Amsterdam, dochter van
*Henri Jacob Slauderof en
*Janna Johanna Kegge,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Janna Johanna Kloek, geboren op 31 mei 1920 te Amsterdam en in maart 1984 overleden,

Jan Kloek overlijdt op 27 juni 1976 op 84 jarige leeftijd.
Riemke Maria Slauderof overlijdt op 6 maart 1947 te Bloemendaal op 52 jarige leeftijd.

XXVII

*Kloek - Smit (1926)       schema Blokker (alfa-gamma-433)

*Marinus Jacobus Kloek, geboren op 8 februari 1902 te Amsterdam, zoon van
*Jacob Kloek en
*Petertje Boelsma, trouwt op 6 oktober 1926 te Amsterdam met
*Catharina Smit, geboren op 5 maart 1903 te Amsterdam, dochter van
*Simon Petrus Smit en
*Catharina Elizabeth Denslagen,
het huwelijk is in de Oude Kerk te Amsterdam ingezegend,

 het bruidspaar Rinus Kloek en Catharina Smit

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Marinus Jacobus Kloek, geboren op 7 juni 1927 te Amsterdam en op 3 september 1982 overleden,
Peter Kloek, geboren op 30 december 1928 te Amsterdam en,
Simon Petrus Kloek, geboren op 22 maart 1931 te Amsterdam.

 v.l.n.r. Peter Kloek, Rinus Kloek en Simon Kloek

Marinus Jacobus Kloek overlijdt in 1980 op 78 jarige leeftijd,
Catharina Smit overlijdt op 6 augustus 1993 op 90 jarige leeftijd.


XXVII

*Kloek - Keetel (1922)       schema Blokker (alfa-gamma-531)

*Francois Jacob Kloek, geboren op 10 september 1891 te Hoorn, zoon van
*François Kloek en
*Maria Vonk, trouwt op 24 augustus 1922 te Amsterdam, 31 jaar oud, met
*Margaretha Geertruida Keetel, geboren op 19 augustus 1889 te Amsterdam, dochter van
*George Keetel en
*Jacoba Hendrina Althans,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacobus Kloek, geboren op 23 september 1923 te Amsterdam,
Francois Kloek, geboren op 30 september 1926 te Amsterdam,

Francois Jacob Kloek overlijdt op 27 augustus 1970 te Heemstede op 79 jarige leeftijd.
Oudekerksplein 23-25 met daarachter de Oude Kerk op Oudekerksplein nummer 15.
Deel van de zuidgevel, gezien van het Oudekerksplein bij de brug naar de Oudekennissteeg.
In het midden het Zuiderportaal.
Etser: François Jacob Kloek

XXVII

*Kloek - Heeresma (1929)       schema Blokker (alfa-gamma-532)

*Erkanus Kloek, geboren op 5 juli 1895 te Hoorn, zoon van
*François Kloek en
*Maria Vonk, trouwt op 5 juni 1929 te Amsterdam, 33 jaar oud, met
*Martha Heeresma, geboren op 11 juli 1902 te Amsterdam, dochter van
*Heere Heeresma en
*Martha Koen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Erkanus Kloek overlijdt 6 juli 1933 te Amsterdam op 38 jarige leeftijd.

XXVII

*Michel - Kloek (1922)       schema Blokker (alfa-gamma-533)

*Antje Cornelia Kloek, geboren op 5 januari 1898 te Hoorn, dochter van
*François Kloek en
*Maria Vonk, trouwt op 10 augustus 1922 te Amsterdam, 24 jaar oud, met
*Dirk Michel, geboren in 1892 te Amsterdam, zoon van
*Dirk Michel en
*Alida Hermina Roelofs,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

XXVII

Kloek - Sitford (1937)       schema Blokker (alfa-gamma-534)

Jan Coenraad Kloek, geboren op 5 april 1899 te Hoorn, zoon van
François Kloek en
Maria Vonk, trouwt op 27 oktober 1937 te Torette-sur-Loup, Frankrijk, 38 jaar oud, met
May Sitford, dochter van John Sitford,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Sheila Kloek, geboren in 1936 en in 2005 op 69 jarige leeftijd overleden,
Robert Kloek, geboren in 1938,
Elisabeth Kloek, geboren in 1943 en
Yvonne Kloek, geboren in 1951.

XXVII

*Kalmar - Kloek (1932)       schema Blokker (alfa-gamma-535)

*Guurtje Kloek, geboren op 28 februari 1905 te Amsterdam, dochter van
*François Kloek en
*Maria Vonk, trouwt op 19 mei 1932 te Amsterdam, 27 jaar oud, met
*Ludwig Laurits Wander Kalmar, geboren op 24 april 1907 te Amsterdam, zoon van
*Kristiaan Kalmar en
*Helena Maria van Wilsum,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Kristian Kalmar,
Mary Catharine Kalmar,

Ludwig Laurits Wander Kalmar, was machine-bankwerker, werkzaam aan het IJ-tunnel-project en overlijdt in 1983 op 76 jarige leeftijd,


XXVII

*Kloek - Bosland (1908)       schema Dubbeld (alfa-delta-211)

*Hendrikus Cornelis Kloek, geboren op 1 oktober 1887 te Breda, zoon van
*Albertha Hermina Kloek, trouwt op 23 december 1908 te Amsterdam, 21 jaar oud, met
*Catharina Maria Bosland, geboren op 16 april 1890 in Abcoude, 18 jaar oud, dochter van
*Dirk Johannes Bosland en
*Dirkje Bruines,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hendrikus Albertus Kloek, geboren op 7 februari 1909 te Amsterdam,
Albertus Herdrikus Kloek, geboren op 17 januari 1912 te Amsterdam,

Hendrikus Cornelis Kloek, was grofsmid.

XXVII

*Kloek - van Kampen (1916)       schema Dubbeld (alfa-delta-221)

*Cornelis Kloek, geboren in 1890 te Schellinkhout, zoon van
*Nanne Kloek en
*Grietje Bart, trouwt op 5 mei 1916 te Blokker, 26 jaar oud, met
*Geertruida van Kampen, geboren in 1896 te Blokker, 20 jaar oud, dochter van
*Pieter van Kampen en
*Marijtje Stieltjes,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Kloek is broodbakker

XXVII

*Heuvelman - Kloek (1922)       schema Dubbeld (alfa-delta-222)

*Menoutje Kloek, geboren in 1892 te Schellinkhout, dochter van
*Nanne Kloek en
*Grietje Bart, trouwt op 13 december 1922 te Apeldoorn, 30 jaar oud, met
*Willem Jan Heuvelman, geboren in 1887 te Vorden, 35 jaar oud, zoon van
*Derk Willem Heuvelman en
*Maria Kroes,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Jan Heuvelman is commies

XXVII

*Kip - Kloek (1921)       schema Dubbeld (alfa-delta-223)

*Aagje Kloek, geboren in 1898 te Schellinkhout, dochter van
*Nanne Kloek en
*Grietje Bart, trouwt op 12 juli 1921 te Apeldoorn, 23 jaar oud, met
*Johan Kip, geboren in 1897 te Assen, 24 jaar oud, zoon van
*Derk Kip en
*Johanna Hermina van Dort,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Aagje Kip, geboren in 1928 en op 25 maart 1931 te Arnhem overleden,

Johan Kip is filiaalhouder


XXVII

*Settels - Kloek (1914)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-121)

*Elisabeth Johanna Kloek, geboren op 14 januari 1886, dochter van
*Willem Kloek en
*Theresia Tielens trouwt op 30 april 1914 te Amsterdam met
*Hendricus Johannes Settels, geboren in 1891 te Amsterdam, zoon van
*Johannes Bernardus Settels en
*Wilhelmina Catharina Herter,
Uit dit huwelijk zijn kinderen,

Elisabeth Johanna Kloek overlijdt op 14 juli 1955 te Amsterdam, 69 jaar oud,
Hendricus Johannes Settels is timmerman, hij overlijdt op 2 mei 1975 te Amsterdam, 84 jaar oud.

XXVII

*Kloek - Sijbrands (1910)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-122)

*Willem Hendrik Kloek, geboren op 28 juli 1887, zoon van
*Willem Kloek en
*Theresia Tielens trouwt op 24 november 1910 te Amsterdam met
*Johanna Sijbrands, geboren op 23 november 1889 te Amsterdam, dochter van
*Johannes Sijbrands en
*Anna Catharina Titzing,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Willem Johannes Kloek, geboren op 20 september 1911 te Amsterdam,

Willem Hendrik Kloek is kelner


Links naast het bruidspaar de ouders van Johanna Sijbrands, Johannes Sijbrands en Anna Catharina Titzing,
rechts naast Johanna Sijbrands, Theresia Tielens de moeder van Willem Hendrik Kloek.


XXVII

Kloek - Kasbaum (1922)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-161)

Hendricus Kloek, geboren in 1900 te Amsterdam, zoon van
Jacob Kloek en
Gerritje van Kalken, trouwt op 19 juni 1922 te Berlijn, 22 jaar oud, met
Martha Maria Katharina Kasbaum, geboren op 12 februari 1898 te Berlijn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

het huwelijk wordt op 12 december 1932 ontbonden.

Kloek - Wolgam (1935)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-161)

Hendricus Kloek, geboren in 1900 te Amsterdam, zoon van
Jacob Kloek en
Gerritje van Kalken, hertrouwt op 17 juli 1935 te Rotterdam, 35 jaar oud, met
Karolina Maria Elsa Wolgam, geboren op 21 augustus 1897 te Thorn in Polen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

het huwelijk wordt op 22 juni 1943 ontbonden.

Kloek - Golsteijn (1944)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-161)

Hendricus Kloek, geboren in 1900 te Amsterdam, zoon van
Jacob Kloek en
Gerritje van Kalken, hertrouwt op 7 juni 1944 te Hoorn, 44 jaar oud, met
Margaretha Alida Golsteijn, geboren op 5 januari 1910 te Amsterdam, 34 jaar oud, dochter van
Gerrit Golsteijn en Margaretha Alida Hartman,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend.

Hendricus Kloek, grondlegger van Kloek-Zout in 1936, overlijdt op 9 mei 1963 te Bilthoven op 62 jarige leeftijd.
Margaretha Alida Golsteijn overlijdt op 2 maart 1999 te Schoten bij Antwerpen op 89 jarige leeftijd.


Famous Kloeken


XXVII

van der Werf - Kloek (1948)       schema Waardenbach (alfa-epsilon-191)Jelva Kloek, geboren op 11 juli 1920 te Hilversum, dochter van
Ferdinand Kloek en
Maria Paulina Cornelia Pirée, trouwt op 9 maart 1948, te Amsterdam, 27 jaar oud, met
Jan van der Werf, geboren op 16 maart 1921 te Amsterdam, zoon van Johan van der Werf en Anna Maria Schouten, 26 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jelva Kloek, overlijdt op 6 november 1999 te Voorst
Jan van der Werf, huisarts, overlijdt op 30 april 2005 te Zutphen.
Fragmenten

de Vries - Cloeck (1736)       basis-schema

Grietje Cloeck, trouwt omstreeks 1736 te Alkmaar met
Arie de Vries,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

*Johannes de Vries, gedoopt op 17 januari 1737 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Maarten de Vries, gedoopt op 16 december 1738 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Maartje de Vries, gedoopt op 26 mei 1740 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Johannes de Vries, gedoopt op 4 december 1742 in de Grote Kerk te Alkmaar.Nog onder te brengen begraafdocumenten:

12-08-1654 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Midden kerk, grafnummer 17, kind van Claes Cloeck,
24-09-1666 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Midden kerk, grafnummer 17 ,Claes Claesse Cloeck,
28-08-1688 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Middelkerk, kind van Frans Claesse Kloeck,
06-09-1688 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Middelkerk, kind van Cornelis Kloeck,
03-10-1703 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Middelkerk, grafnummer 264, Frans Claasz Kloeck,
17-02-1705 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Middelkerk, grafnummer 264, kind van Frans Claesz Kloek,
22-01-1715 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Zuidzijde, grafnummer 331, Korneelis Kloeck,
14-05-1721 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Noordzijde, grafnummer 463, Klaes Jansz Kloek,
28-01-1722 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Zuidzijde, grafnummer 331, Klaes Korneelisz Kloek,
03-09-1723 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Middelkerk, grafnummer 270, Claes Kloek,
17-10-1729 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Middelkerk, grafnummer 103, kind van Klaes Kloek,
17-10-1732 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie op het koor, grafnummer 122, Adam Kloek,
29-06-1734 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Noordzijde, grafnummer 501, kind van Frank Kloeck,
06-01-1735 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Zuidzijde, grafnummer 280, Adriaan Cloek,
19-02-1735 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Achter koor, grafnummer 5, kind van Jacob Cloek ,
18-06-1740 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Zuidzijde, grafnummer 507, kind van Jacob Kloek,
22-07-1744 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie op het koor, grafnummer 122, Catelijntje Cloek,
03-01-1746 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Middelkerk, grafnummer 264, Grietje Kloek,
20-12-1747 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Zuidzijde, grafnummer 331, Eefje Kloek,
10-08-1750 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Middelkerk, grafnummer 81, Kornelis Kloek,
09-12-1750 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie op het koor, grafnummer 56, Jan Kloek,
26-01-1751 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Middelkerk, grafnummer 106, Claas Cloek,
17-05-1758 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Zuidzijde, grafnummer 226, Antje Cloek,
21-05-1764 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Noordzijde, grafnummer 363, Jan Corneliss Kloek,
03-06-1768 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Zuidzijde, grafnummer 231, Marittje Kloek,
01-10-1771 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Middelkerk, grafnummer 264, kind van Claas Kloek,
30-03-1775 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Middelkerk, grafnummer 264, kind van Claas Kloek,
19-04-1776 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Zuidzijde, grafnummer 507, Jacop Kloek,
24-07-1776 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Noordzijde, grafnummer 30, Lijsabeth Kloek,
22-04-1777 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Middelkerk, grafnummer 264, kind van Claas Kloek,
14-09-1784 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Zuidzijde, grafnummer 507, Lijsabet Cloek,
06-10-1790 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie op het koor, grafnummer 32, Alerda Cloeck,
12-09-1791 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Middelkerk, grafnummer 163, kind van Jacob Kloek,
24-12-1792 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Middelkerk, grafnummer 163, kind van Jacob Kloek,
11-04-1794 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Middelkerk, grafnummer 163, kind van Jacob Kloek,
13-06-1794 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Noordzijde, grafnummer 463, Jan Kloek,
22-12-1796 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Noordzijde, grafnummer 463, Klaas Kloek,
01-12-1800 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Middelkerk, grafnummer 163, Klaas Cloek,
14-03-1801 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Middelkerk, grafnummer 163, Alida Cloek,
01-08-1803 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Middelkerk, grafnummer 106, Lijsabet Kloek,
18-03-1805 Grote Kerk te Hoorn, Grafsectie Middelkerk, grafnummer 119, Afje Kloek,


Einde Tekst, (laatst bijgewerkt op 29 januari 2017).
proclaimer