de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken

V i d e o s
GroningenDe familie Cloeck is al in de 15e eeuw in Groningen neergestreken en is, naar wij aannemen, met de Liemers verbonden. Zij hebben geen banden met de familie Kloek en zijn als een aparte familie geregistreerd.


*Cloeck - Levijncks (1606)       basis-schema

*Hans Cloeck, trouwt op 21 november 1606 te Groningen Stad (ondertrouw) met
*Ide Levijncks,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Cloeck - Lutgertie (1640)       basis-schema

Jan Janszoon Cloeck, geboren omstreeks 1610, trouwt omstreeks 1640 in Groningen Stad met
Lutgertie, geboren omstreeks 1615,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Gerardus Cloeck, geboren omstreeks 1640,
*Wessel Cloeck, geboren aan het Martinikerkhof, gedoopt op 15 december 1643 in de A-Kerk te Groningen Stad,
Hindrik Jansen Kloeck, geboren omstreeks 1645,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1647,
*Gesien Cloeck, geboren aan het Martinikerkhof, gedoopt op 21 februari 1649 in de A-Kerk te Groningen Stad,
*Jan Cloeck, geboren aan het Martinikerkhof, gedoopt op 7 mei 1651 in de A-Kerk te Groningen Stad.


*Cloeck - Ridders (1663)       basis-schema

*Gerardus Cloeck, geboren omstreeks 1640, zoon van
*Jan Cloeck en
*Lutgertie, trouwt op 18 juli 1663 in Groningen Stad (ondertrouw) met
*Reinou Ridders,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

*Johannes Cloek, geboren in de Herestraat, gedoopt op 6 december 1664 in de Nieuwe Kerk te Groningen Stad,
*Hero Cloeck, geboren in de Haddingestraat, gedoopt op 21 september 1666 in de Nieuwe Kerk te Groningen Stad,
*Heere Cloeck, geboren in de Haddingestraat, gedoopt op 16 februari 1668 in de A-Kerk te Groningen Stad,
*Sophia Cloeck, geboren in de Haddingestraat, gedoopt op 26 januari 1670 in de Nieuwe Kerk te Groningen Stad,
*Gerard Cloeck, geboren in de Haddingestraat, gedoopt op 27 februari 1671 in de A-Kerk te Groningen Stad,
*Ludolphus Cloeck, geboren aan het Martinikerkhof, gedoopt op 22 december 1674 in de Nieuwe Kerk te Groningen Stad,

Gerardus Cloeck is der beiden rechten doctor.

*Cloeck - Harmens (1666)       basis-schema

*Wesselus Cloeck, gedoopt op 15 december 1643 in Groningen Stad, zoon van
*Jan Cloeck en
*Lutgertie, trouwt op 31 maart 1666 in Groningen Stad (ondertrouw), 23 jaar oud, met
*Jeigien Harmens, weduwe van Melger Gronewolt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloeck - Aerents (1670)       basis-schema

Hindrik Jansen Kloeck, geboren omstreeks 1645, zoon van
Jan Cloeck en
Lutgertie trouwt in 1670 met
Idichien Aerents,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

*Welmholdt Kloeck, gedoopt op 1 juni 1671 te Bellingeweer en Ranum,
*Eltien Kloeck, gedoopt op 1 juni 1671 te Bellingeweer en Ranum.

*Cloeck - Poppen (1671)       basis-schema

*Johan Cloeck, geboren omstreeks 1647, zoon van
*Jan Cloeck en
*Lutgertie trouwt op 12 november 1671 te Noordlaren (ondertrouw op 30 september 1671 te Groningen Stad) met
*Anneken Poppen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

*Anna Cloeck, geboren in de Herestraat, gedoopt op 24 september 1672 in de A-Kerk te Groningen Stad,
*Jan Cloeck, geboren in de Herestraat, gedoopt op 13 november 1673 in de Martinikerk te Groningen Stad,
*Willemina Cloeck, geboren in het Koudegat, gedoopt op 28 december 1675 in de Nieuwe Kerk te Groningen Stad,
*Gerard Cloeck, geboren in het Koudegat, gedoopt op 18 juli 1678 in de Nieuwe Kerk te Groningen Stad.

*Cloeck - Suincks (1691)       basis-schema

*Johan Cloeck, geboren omstreeks 1647, zoon van
*Jan Cloeck en
*Lutgertie hertrouwt op 24 juli 1691 te Groningen Stad (ondertrouw) met
*Lucretia Suincks, geboren te Groningen, weduwe van Wolbrich Knevel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

*Berchuijs - Cloeck (1673)       basis-schema

*Gesien Cloeck, gedoopt op 21 februari 1649 te Groningen Stad, dochter van
*Jan Cloeck en
*Lutgertie trouwt op 12 december 1673 te Groningen Stad, 24 jaar oud, met
*Jacobus Berchuijs, gedoopt op 3 maart 1646 te Groningen Stad,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

*Catharina Berchuis, gedoopt op 13 september 1674 te Vierhuizen,
*Jan Berchuis, gedoopt op 12 maart 1676 te Vierhuizen en voor 1676 overleden,
*Harmannus Berchuis, gedoopt op 3 maart 1678 te Vierhuizen en voor 1684 overleden,
*Jan Cloeck Berchuis, gedoopt op 24 juli 1681 te Vierhuizen,
*Harmannus Berchuis, gedoopt op 13 januari 1684 te Vierhuizen,

Gesien Cloeck, overlijdt op 1 mei 1710 op 61 jarige leefijd,
Jacobus Berchuijs, predikant, overlijdt op 2 november 1690 op 44 jarige leefijd.

Jan Cloeck (1670)       basis-schema

*Jan Cloeck, gedoopt op 7 mei 1651 in Groningen Stad, zoon van
*Jan Cloeck en
*Lutgertie trouwt omstreeks 1670, waarschijnlijk op Rottum, de naam van zijn echtgenote is niet bekend,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

*Jan Cloeck, gedoopt op 17 juli 1670 op Rottum,

*Jan Cloeck overlijdt voor de geboorte van zijn zoon in 1670 op Rottum.


*Cloeck - Berents (1690)       basis-schema

*Geert Cloeck, gedoopt op 27 februari 1671 in Groningen, zoon van
*Gerardus Cloeck en
*Reinou Ridders trouwt op 17 juli 1690 te Groningen Stad (ondertrouw) met
*Aeltjen Berents, geboren in Groningen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

*Berendt Cloeck, geboren aan het Damsterdiep, gedoopt op 16 oktober 1691 in de Martinikerk te Groningen Stad.

*Cloek - de Vries (1693)       basis-schema

*Rudolphus Cloeck, gedoopt 22 december 1674 in Groningen Stad, zoon van
*Gerardus Cloeck en
*Reinou Ridders trouwt op 4 mei 1693 te Groningen Stad (ondertrouw) met
*Cornelia de Vries, geboren in Groningen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Cloece - Kramer (1820)       basis-schema

Berent Cloece, trouwt omstreeks 1820 met
Magrita Kramer,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

*Jan Hindrik Cloece, geboren op 14 januari 1821 te Aduard,

Berent Cloece en Magrita Kramer zijn inlandsch-kramers.


*Cloece - Hakkennes (1855)       basis-schema

*Jan Hindrik Cloece, geboren op 14 januari 1821 te Aduard, zoon van
*Berent Cloece en
*Magrita Kramer, trouwt op 1 december 1855 in Aduard met
*Johanna Warnera Hakkennes, geboren te Adruard, dochter van
*Jan Hakkennes en
*Anna Derks Bereboom,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

*Margaretha Cloece, geboren op 6 januari 1863 te Aduard,
*Jacobus Johannes Cloece, geboren op 26 juli 1865 te Aduard,
*Jurrien Cloece, geboren op 18 december 1867 te Aduard,
*Johanna Maria Cloece, geboren op 3 december 1870 te Aduard,

*Jan Hindrik Cloece is kleermaker, hij overlijdt op 11 maart 1874 te Aduard, 53 jaar oud,
*Johanna Warnera Hakkennes overlijdt op 31 maart 1901 te Aduard, 73 jaar oud.


*Dijkstra - Cloece (1881)       basis-schema

*Margaretha Cloece, geboren op 6 januari 1863 te Aduard, dochter van
*Jan Hindrik Cloece en
*Johanna Warnera Hakkennes, trouwt op 29 oktober 1881 in Aduard met
*Durk Dijkstra, geboren te Surhuizum (Achtkarspelen), zoon van
*Minze Durks Dijkstra en
*Jitske Geerts van Schepen,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

*Jitske Dijkstra, geboren op 11 februari 1882 te Aduard,
*Bontje Dijkstra, geboren op 7 januari 1886 te Aduard en op 19 april 1947 in Groningen overleden,
*Minze Dijkstra, geboren op 18 juli 1889 te Aduard,
*Jetske Dijkstra, geboren op 8 januari 1891 te Aduard,
*Menze Dijkstra, geboren op 30 januari 1893 te Aduard,
*Jan Hendrik Dijkstra, geboren op 18 november 1894 te Bedum,
*Johanna Maria Dijkstra, geboren op 12 juni 1898 in Hoogemeeden (Aduard) en op 18 maart 1938 in Groningen overleden*,
*Jurriendina Dijkstra, geboren op 31 mei 1902 in Aduard,
*Dirk Dijkstra, geboren op 05-02-1905 in Aduard,

*Margaretha Cloece overlijdt op 21 juni 1929 in den Ham (Aduard), 66 jaar oud,
*Durk Dijkstra overlijdt op 11 juli 1921 in den Ham (Aduard), 67 jaar oud.

*Bolhuis - Cloece (1890)       basis-schema

*Johanna Maria Cloece, geboren op 3 december 1870 te Aduard, dochter van
*Jan Hindrik Cloece en
*Johanna Warnera Hakkennes, trouwt op 17 mei 1890 in Aduard met
*Jan Bolhuis, geboren te Grootegast, zoon van
*Klaas Bolhuis en
*Hinke Hoekstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Bolhuis overlijdt op 29 december 1899 in Aduard, 34 jaar oud.

*Cloece - Bolhuis (1897)       basis-schema

*Jurrien Cloece, geboren op 18 december 1867 te Aduard, zoon van
*Jan Hindrik Cloece en
*Johanna Warnera Hakkennes, trouwt op 15 mei 1897 in Aduard met
*Menskje Bolhuis, geboren te Niekerk, dochter van
*Abel Bolhuis en
*Tjitske Hoekstra,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

*Tjitske Cloece, geboren op 30 januari 1898 in Hoogemeeden (Aduard),
*Johanna Cloece, geboren op 11 december 1900 in Hoogemeeden (Aduard).


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op op 16 februari 2017).
proclaimer