de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken

De eerste aantekeningen van de familie gaan terug tot 1421 als Johan Cloecke en sin soene Evert en Johan worden ingeschreven in het Burgerboek van Kampen, evenals Goessen Cloeck op 17 januari 1422.

De eerste tot en met de zestiende generatie lopen van 1052-1525.
In 1580 is Jan Kloecken Borgemeester in Kampen en in 1601 wordt Jan Claaszoon Kloeck als Schepen te Kampen vermeld.

De dochter van Jan Claaszoon Kloeck, Trijntje Kloeck trouwt in 1614 en is, indien dan ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1589 geboren. Haar ouders zijn omstreeks 1588 getrouwd.Verbonden families:
Aalst, van Asselt, Bakker, Beerts (1691), Beerts (1744), van Bergen, Boone, Bos, van Boven, Brake, Brouwers, Brummel, Coopsen, Dijken, Docter, Everts (1690), Evers (1754), Everts (1785), Fix, Franke van der Key, Gelans, Gerrits (1708), Gerrits (1719), Gerrits (1812), Gerritsen, Greve, de Groot, Hagen, Hannis, Harms, Hendriks (1712), Hendriks (1780), Hendriksen, de Hes, Hup, Jans (1681), Jans (1708), Jans (1709), Jans (1718), Jans (1792), Jansz, Jelis, Kragt, Landman, Lasbeek, van der Meulen, Mulder, Nieuwenhuis, Oortmerssen, Otting, Palland, Peeters, Petersen, Reijntjes, Reijnts, Renden, Ronk, Sneeloper, Staal, Teunis, Teunisz, van Urk, Visch, Visscher, Vlijm, van der Weerd, van de Weg, Weulink, Willems (1743), Willems (1775), Wijchmans, Woesthof, Wolffers, Zand,


Achtste generatie

Cloeck-Ploech (1320)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, zoon van Johan Cloeck, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.

1330, Gemeentearchief Arnhem.
Riquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1330.


Negende generatie

Diederyck Cloeck       basis-schema

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360)       basis-schema

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       basis-schema

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem.
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec.


Spaensweert


Tiende generatie

Cloeck-Spaen (1390)       basis-schema

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


Kampen


Elfde generatie

Johan Cloeck (1416 Kampen)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392, zoon van
Godert Cloeck en
Aleid Spaen, trouwt omstreeks 1417 in Kampen,
Van Johan Cloeck zijn vier kinderen bekend,

Evert Cloeck, geboren omstreeks 1417,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1419,
Goessen Cloeck, geboren op 17 januari 1422,
Wolter Cloeck,

Protocollen
1443,
"Goese Jane ende Wolter gebrueders Cluekincks ghenaempt hebben den commandeur opgedragen Cluekincks maet als recht is. Cluekincks maet: gelegen tussen Ellecom en Doesburg, 1443". "Een quytscheldinge van Goessen Kloekinck van zeker noetwyssell hij ghehandelt heeft myt de commandeur van Dieren, 1443".

De eerste tot en met de zestiende generatie lopen van 1052-1525.Fragment uit het Burgerboek van Kampen, 1421-1422, (Foto Kamper-Archief via Remco Sprong).De periode tussen 1417 en 1550 is een periode waarvan nog transcripties moeten worden gemaakt vanuit het middelnederlands, aan de hand waarvan een genealogie kan worden samengesteld. De periode is aangeduid als het "Kamper gat".


Zestiende generatie

Claes Cloeck (Kampen)       basis-schema

Claes Cloeck, geboren omstreeks 1525, is de stamvader van de Kloek-genealogieën van Alkmaar (Regenten), Drenthe, Gelderland, Kampen en Overijssel,
van hem zijn vijf kinderen bekend,

Vita Cloeck, geboren omstreeks 1551 te Kampen,
Jan Kloeck, geboren omstreeks 1553 te Kampen,
Gerrit Cloeck, geboren omstreeks 1555 te Kampen,
Hendrik Kloeck, geboren omstreeks 1557 te Kampen,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1559 te Kampen.


zeventiende generatie.

Kloeck - Jelis (1579), zestiende generatie       basis-schema

Jan Claaszoon Kloeck, geboren omstreeks 1553 te Kampen, trouwt met
Pieterken zij is een dochter van
Jelis en van hen zijn, zo ze er al waren, geen achternamen bekend, er zijn van hen vijf kinderen,
Er van uitgaande dat
Jan Claaszoon Kloeck ongeveer 30 jaar is als hij trouwt, maakt dat hij omstreeks 1549 is geboren. Zijn vader
Claas Kloeck is dus ongeveer van 1525.

Albert Kloeck, geboren omstreeks 1580, stamvader van de Drenthe-Genealogie,
Evert Kloeck, geboren omstreeks 1588, stamvader van de Gelderland- en Overijssel-Genealogie,
Trijntje Kloeck, geboren omstreeks 1589 stamouder van de Regentenfamilie,
Claes Kloeck, geboren omstreeks 1600 stamvader van de Kampen-Genealogie,
Aeltien Kloeck, geboren omstreeks 1602,

Jan Claeszoon Kloeck, burgemeester van Kampen in 1580, schepen in 1601, lidmaat van de gereformeerd kerk in 1604 en in de kerk teruggekeerd op 26 september 1624, na twintig jaar remonstrants te zijn geweest, hij woonde in de Geerstraat van der Aa te Kampen en is na 30 juli 1646 overleden.


achttiende generatie

Evert Kloek, geboren omstreeks 1588, zoon van
Jan Claaszoon Kloeck, en
Pieterken staat aan de basis van de families Kloek in Overijssel en de Veluwe en vertrekt naar Elburg.


negentiende generatie

Kloek - Peeters (1648 Doornspijk)       basis-schema

Aert Kloek (Evertszoon), geboren omstreeks 1618 te Elburg in Gelderland, trouwt op 22 april 1648 te Oldebroek, circa 30 jaar oud, met
Anna Peeters, geboren omstreeks 1628 te Oldebroek, circa 20 jaar oud.
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Hendrick Kloek, geboren omstreeks 1650 te Doornspijk in Gelderland,
Willem Kloek, geboren omstreeks 1652 te Doornspijk in Gelderland,
Evert Kloek, geboren in 1666 te Elburg,
Grietje Kloek, geboren in 1669 te Elburg,
Hendrikje Kloek, geboren in 1671 te Elburg,
Jan Kloek, geboren in 1672 te Elburg en
Agnietje Kloek, geboren in 1674 te Elburg.

De genealogie van Evert Kloek (tweede huwelijk), is gepubliceerd op de Overijssel-pagina.


twintigste generatie

Kloek - Jans (1681)       schema I (alfa)

Hendrick Kloek, geboren omstreeks 1650 te Doornspijk in Gelderland, zoon van
Aert Kloek (Evertszoon) en
Anna Peeters, trouwt op 1 oktober 1681 te Oldebroek, circa 31 jaar oud, met
Marichjen Jans, gedoopt op 9 april 1658 te Oldebroek, 23 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Gerritje Kloek, gedoopt op 6 juli 1684 te Oldebroek en op 11 september 1771 op 87 jarige leeftijd overleden,
Jan Kloek, gedoopt op 21 februari 1686 te Oldebroek,
Evert Kloek, gedoopt op 7 april 1688 te Oldebroek,
Aart Kloek, gedoopt op 6 september 1690 te Oldebroek,
Annetjen Kloek, gedoopt op 2 november 1692 te Oldebroek en overleden voor 1700,
Hendrik Kloek, gedoopt op 3 februari 1695 te Oldebroek
Pieter Kloek, geboren omstreeks 1697 in Doornspijk, Gelderland,
Annetjen Kloek, gedoopt op 7 april 1700 te Oldebroek en
Lubbertje Kloek, gedoopt op 5 maart 1702 te Oldebroek.


twintigste generatie

Kloek - Reijntjes (1675)       schema III (beta)

Willem Kloek, geboren omstreeks 1652 te Doornspijk in Gelderland en zoon van
Aert Kloek (Evertszoon) en
Anna Peeters, trouwt op 5 september 1675 te Nunspeet met
Petertje Reijntjes,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Aart Kloek , geboren in 1675 te Nunspeet,
Hendrik Kloek , geboren in 1677 te Nunspeet,
Willem Kloek, geboren in 1679 te Nunspeet,

Kloek - Everts (1690)       schema III (beta)

Willem Kloek, geboren omstreeks 1652 te Doornspijk in Gelderland en zoon van
Aert Kloek (Evertszoon) en
Anna Peeters, hertrouwt omstreeks 1690 te Nunspeet met
Anne Everts,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Peter Kloek , geboren in december 1691 te Nunspeet,
Aart Kloek, gedoopt op 10 oktober 1694 te Nunspeet,
Grietje Kloek, gedoopt op 23 januari 1701 te Nunspeet,
Evert Kloek, gedoopt op 2 maart 1703 te Nunspeet,
Jan Kloek, gedoopt op 8 augustus 1706 te Nunspeet en
Aalt Kloek, gedoopt op 29 augustus 1710 te Nunspeet.


twintigste generatie

Kloek - Teunis (1686)       schema IV (gamma)

Evert Kloek, geboren in 1666 te Elburg, zoon van
Aert Kloek (Evertszoon) en
Anna Peeters, trouwt omstreeks 1686 met
Teunisje Teunis,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Annigje Kloek, geboren in 1686 en
Teunis Kloek , geboren in 1699


twintigste generatie

Kloek - Coopsen (1692)       schema IV (delta)

Jan Kloek, geboren in 1666 te Elburg, zoon van
Aert Kloek (Evertszoon) en
Anna Peeters, trouwt op 5 november 1692 met
Evertje Coopsen, dochter van
Eijbert Coopsen,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Aart Kloek, gedoopt op 29 oktober 1693 en voor 1697 overleden,
Eijbert Kloek, gedoopt op 26 mei 1695
Aart Kloek, gedoopt op 3 januari 1697 en voor 1705 overleden,
Annetje Kloek, gedoopt op 6 augustus 1699,
Jacob Kloek, gedoopt op 15 december 1701 en
Aart Kloek, gedoopt op 30 mei 1705.

Jan Kloek, is voor 1707 overleden.


één en twintigste generatie

Fix - Kloek (1708)       schema I (alfa-alfa)

Gerritje Kloek, geboren in 1684 te Oldebroek, dochter van
Hendrik Kloek en
Marichjen Jans, trouwt op 15 april 1708, in Oosterwolde(Gelderland), 24 jaar oud, met
Beert Fix, geboren in 1685, 23 jaar oud en zoon van
Hendrik Fix,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Geertje Fix, gedoopt op 10 februari 1709 te Oosterwolde(Gelderland) en overleden voor 1714,
Hendrik Fix, gedoopt op 13 april 1710 te Oosterwolde(Gelderland),
Willem Fix, gedoopt op 21 februari 1712 te Oosterwolde(Gelderland) en op 15 maart 1785, 73 jaar oud, te Oosterwolde overleden
Geertjen Fix, gedoopt op 22 juli 1714 te Oosterwolde(Gelderland),
Grietje Fix, gedoopt op 24 mei 1716 te Oosterwolde(Gelderland) en overleden voor 1724,
Jan Fix, gedoopt op 16 oktober 1718 te Oosterwolde(Gelderland),
Hendrik Fix, gedoopt op 13 maart 1722 te Oosterwolde(Gelderland) en overleden voor 1729,
Grietje Fix, gedoopt op 7 mei 1724 te Oosterwolde(Gelderland) en
Hendrik Fix, gedoopt op 31 juli 1729 te Oosterwolde(Gelderland) en op 15 november 1807, 78 jaar oud, te Oldebroek overleden.

Gerritje Kloek overlijdt op 11 september 1771 te Oosterwolde op 87 jarige leeftijd,
Beert Fix overlijdt op 30 januari 1770 te Oosterwolde op 85 jarige leeftijd.


één en twintigste generatie

Kloek - Jans (1708)       schema I (alfa-beta)

Jan Kloek, geboren in 1686 te Oldebroek, zoon van
Hendrik Kloek en
Marichjen Jans, trouwt in 1708 te Oldebroek, 20 jaar oud, met
Hendrikjen Jans,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


één en twintigste generatie

Kloek - Gerrits (1708)       schema I (alfa-gamma)

Evert Kloek, gedoopt op 7 april 1688 te Oldebroek, zoon van
Hendrik Kloek en
Marichjen Jans, trouwt op 13 oktober 1708 te Oldebroek, 20 jaar oud, met
Aaltje Gerrits, geboren circa 1688, omstreeks 20 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob Kloek, gedoopt op 1 september 1709 te Epe.
Teuntie Kloek, geboren omstreeks 1718 te Epe.


één en twintigste generatie

Kloek - Jansz (1712)       schema I (alfa-delta)

Aart Kloek, gedoopt op 6 september 1690 te Oldebroek, zoon van
Hendrik Kloek en
Marichjen Jans, trouwt op 17 februari 1712 te Oldebroek, 22 jaar oud, met
Pietertje Jansz, geboren circa 1692, omstreeks 20 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Harbertjen Kloek, gedoopt op 11 december 1712 te Oosterwolde(Gelderland) en
Hendrik Kloek, gedoopt op 24 februari 1713 te Oosterwolde(Gelderland).

Kloek - Gerrits (1719)       schema I (alfa-delta)

Aart Kloek, gedoopt op 6 september 1690 te Oldebroek, zoon van
Hendrik Kloek en
Marichjen Jans, hertrouwt in 1718, 28 jaar oud, met
Betjen Gerrits, geboren in Camperveen,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Evert Kloek, gedoopt op 4 december 1718 te Kamperveen,
Hilligje Kloek, gedoopt op 10 augustus 1721 te Kamperveen,
Hendrik Kloek, gedoopt op 7 februari 1723 te Oosterwolde,
Jan Kloek, gedoopt op 2 september 1725 te Oosterwolde en
Gerrit Kloek, gedoopt op 19 maart 1728 te Oosterwolde.


één en twintigste generatie

Kloek - Aalst (1720)       schema II (alfa-epsilon)

Pieter Kloek, geboren omstreeks 1697 te Doornspijk in Gelderland, zoon van
Hendrik Kloek en
Marichjen Jans, trouwt op 9 juni 1720, in Oosterwolde, circa 23 jaar oud, met
Hendrikjen Aalst, geboren omstreeks 1695 te Oosterwolde, circa 25 jaar oud, dochter van
Aelt de Schoter en
Gerrighijen Jansen,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Marijtjen Kloek, gedoopt op 6 oktober 1720 in Oldebroek,
Henrick Kloek, gedoopt op 20 september 1722 in Oldebroek,
Gerritjen Kloek, gedoopt op 6 februari 1724 te Oldebroek en overleden in 1771 te Oldebroek.
Jan Kloek, gedoopt op 19 mei 1726, te Oldebroek,
Aaltjen Kloek, gedoopt op 29 augustus 1728 te Oldenbroek,
Fennetjen Kloek, gedoopt op 7 januari 1731 te Oldebroek,
Lubbetjen Kloek, gedoopt op 12 april 1733 te Oldebroek en voor 1738 overleden
Evert Kloek, gedoopt op 14 juni 1734 te Oldebroek,
Lubbetjen Kloek, gedoopt op 26 januari 1738 te Oldebroek en voor 1739 overleden en
Lubbetjen Kloek, gedoopt op 26 december 1739 te Oldebroek.

Kloek - Willems (1743)       schema II (alfa-epsilon)

Pieter Kloek, geboren omstreeks 1697 te Doornspijk in Gelderland, zoon van
Hendrik Kloek en
Marichjen Jans, hertrouwt op 7 april 1743 in Oldebroek, circa 46 jaar oud, met
Gerritjen Willems,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloek - Lasbeek (1747)       schema II (alfa-epsilon)

Pieter Kloek, geboren omstreeks 1697 te Doornspijk in Gelderland, zoon van
Hendrik Kloek en
Marichjen Jans, hertrouwt op 23 april 1747 in Oldebroek, circa 50 jaar oud, met
Hendrikjen Lasbeek, dochter van
Steven Lasbeek en Elisabeth Buijs,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hendrik Kloek, gedoopt op 14 december 1749 te Oldebroek,
Gerritje Kloek, gedoopt op 19 december 1751 te Oldebroek en op 4 november 1819 te Doornspijk overleden en
Aart Kloek, gedoopt op 18 augustus 1754 te Oosterwolde(Gelderland) en op 7 maart 1812 te Oosterwolde overleden.

Pieter Kloek, overlijdt eind augustus 1791 te Oosterwolde en wordt op 1 september 1791 begraven.


één en twintigste generatie

Kloek - Jans (1709)       schema III (beta-alfa)

Aart Kloek, geboren in 1675 te Nunspeet, zoon van
Willem Kloek en
Petertje Reijntjes, trouwt in 1709, met
Hendrikje Jans,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Kloek, gedoopt 19 januari 1710,
Petertje Kloek, gedoopt 24 april 1712 en
Willem Kloek, gedoopt 19 augustus 1714


één en twintigste generatie

Kloek - Hendriks (1712)       schema III (beta-beta)

Hendrik Kloek, geboren in 1677 te Nunspeet, zoon van
Willem Kloek en
Petertje Reijntjes, trouwt in 1712, met
Willempje Hendriks,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Willem Kloek, geboren in 1722


één en twintigste generatie

Kloek       schema III (beta-gamma)

Willem Kloek, geboren in 1679 te Nunspeet, zoon van
Willem Kloek en
Petertje Reijntjes, heeft twee kinderen van een onbekende moeder, beide zijn overleden,

Een Willem op 19 februari 1723 en een Willem op 8 oktober 1734, beide te Nunspeet.


één en twintigste generatie

Kloek - Beerts       schema III (beta-delta)

Peter Kloek, geboren in december 1691 te Nunspeet, zoon van
Willem Kloek en
Anne Everts trouwt met
Aaltjen Beerts,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


één en twintigste generatie

Kloek - Renden (1728)       schema III (beta-epsilon)

Evert Kloek, gedoopt op 2 maart 1703 te Nunspeet, zoon van
Willem Kloek en
Anne Everts trouwt omstreeks 1728 met
Wobbetje Renden,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Reijntje Kloek, geboren in 1728 te Nunspeet,
Evert Kloek, geboren in 1730 te Nunspeet,
*Aartjen Kloek, gedoopt op 10 oktober 1734 te Doornspijk.


één en twintigste generatie

Kloek - Jans (1718)       schema IV (gamma-alfa)

Teunis Kloek, geboren in 1699, zoon van
Evert Kloek en
Teunisje Teunis trouwt in 1718, met Willempje Jans,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend, waarvan één verondersteld,

Hendrik Kloek, geboren in 1719 te Elburg
Teunis Kloek, geboren 1725 te Elburg(verondersteld).


twee en twintigste generatie

Kloek - Greve (1730)       schema I (alfa-gamma-1)

Jacob Kloek, gedoopt op 1 september 1709 te Epe, zoon van
Evert Kloek en
Aaltjen Gerrits, trouwt op 17 september 1730, 21 jaar oud, met
Heijltje Greve, uit Apeldoorn,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Hendrik Kloek, gedoopt op 4 april 1731 te Heerde,
Evert Kloek, gedoopt op 14 februari 1734 te Heerde en overleden voor 1740,
Feigjen Kloek, gedoopt op 19 mei 1737 te Heerde en
Evert Kloek, gedoopt op 4 december 1740 te Heerde.

Kloek - Evers (1754)       schema I (alfa-gamma-1)

Jacob Kloek, gedoopt op 1 september 1709 te Epe, zoon van
Evert Kloek en
Aaltjen Gerrits, hertrouwt omstreeks 1754 met
Jentje Evers,
Uit dit huwelijk zijn eveneens vier kinderen bekend,

Aaltje Kloek, gedoopt op 12 april 1754 te Epe,
Teunisje Kloek, gedoopt op 6 april 1757 te Epe,
Evert Kloek, gedoopt op 23 september 1759 te Epe en
Petertje Kloek, geboren in 1762 te Epe.

twee en twintigste generatie

de Hes - Kloek (1748)       schema I (alfa-gamma-2)

Teuntie Kloek, geboren omstreeks 1718 te Epe, dochter van
Evert Kloek en
Aaltjen Gerrits, trouwt 5 mei 1748, circa 30 jaar oud, met
Hendrik de Hes, gedoopt op 18 juni 1724 te Harderwijk, zoon van
Jurriaan de Hes,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Grietje de Hes, gedoopt op 4 april 1749 te Harderwijk en op 25 mei 1819 overleden en
Aaltje de Hes, gedoopt op 12 november 1751 te Harderwijk en op 25 maart 1828 overleden.

Teuntie Kloek, overlijdt op 7 april 1777 te Harderwijk.
Hendrik de Hes, overlijdt 17 november 1777 te Harderwijk.


twee en twintigste generatie

Woesthof - Kloek (1759 Kampen)       schema I (alfa-delta-1)

Hilligje Kloek, geboren omstreeks 1735 in Kamperveen, dochter van
Aart Kloek, en
Betje Gerrits trouwt op 20 april 1759 te Kampen, 24 jaar oud met
David Woesthof, zoon van Andries Woesthof,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Aard Woesthof, gedoopt op 26 mei 1760 te Kampen,
Jannegien Woesthof, gedoopt op 7 februari 1762 te Kampen,
Batje Woesthof, gedoopt op 12 januari 1766 te Kampen.


twee en twintigste generatie

Kloek - Beerts (1744)       schema II (alfa-epsilon-1)

Hendrik Kloek, gedoopt op 20 september 1722 te Oldebroek, zoon van
Pieter Kloek en
Hendrikjen Aalst, trouwt op 17 mei 1744 te Oldebroek, 22 jaar oud, met
Geisjen Beerts (Klompenmaker), gedoopt op 8 november 1722 te Oosterwolde, dochter van
Beert Harmsen en
Geesje Egberts, 22 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn twaalf kinderen bekend,

Hendrikje Kloek, gedoopt op 26 december 1744 te Oldebroek en voor 1748 overleden,
Beert Kloek, gedoopt op 2 januari 1746 te Oldebroek en voor 1749 overleden,
Hendrikje Kloek, gedoopt op 31 maart 1748 te Oldebroek,
Beert Kloek, gedoopt op 7 september 1749 te Oldebroek,
Peter Kloek, gedoopt op 17 januari 1751 te Oldebroek,
Jan Kloek, gedoopt op 9 januari 1752 te Oldebroek en voor 1753 overleden
Jan Kloek, gedoopt op 23 april 1753 te Oldebroek en voor 1754 overleden,
Jan Kloek, gedoopt op 4 augustus 1754 te Oldebroek,
Geijsjen Kloek, gedoopt op 24 augustus 1755 te Oldebroek,
Evert Kloek, gedoopt op 11 juni 1758 te Oldebroek en op 26 mei 1817 te Doornspijk overleden,
Harmen Kloek, gedoopt op 23 december 1759 te Oldebroek en op 12 juni 1827 te Doornspijk overleden en
Evertjen Kloek, gedoopt op 15 maart 1761 te Oldebroek.


twee en twintigste generatie

Staal - Kloek (1747)       schema II (alfa-epsilon-2)

Gerritjen Kloek, gedoopt op 6 februari 1724 te Oldebroek, dochter van
Pieter Kloek en
Hendrikjen Aalst, trouwt op 23 april 1747 te Oldebroek, 22 jaar oud, met
Ariën Staal, gedoopt op 9 september 1725 te Oldebroek, zoon van
Egert Hendriks en
Heijltje Toebak, 22 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Hendrikje Staal, gedoopt op 2 juni 1748 te Oldebroek en voor 1752 overleden,
Egbert Staal, gedoopt op 12 april 1750 te Oldebroek,
Hendrikje Staal, gedoopt op 30 april 1752 te Oldebroek,
Hendrik Staal, gedoopt op 3 maart 1754 te Oldebroek,
Heiltje Staal, gedoopt op 26 december 1755 te Oldebroek,
Betjen Staal, gedoopt op 6 augustus 1758 te Oldebroek en
Peter Staal, gedoopt op 25 januari 1761 te Oldebroek


twee en twintigste generatie

Kloek - Wijchmans (1748)       schema II (alfa-epsilon-3)

Jan Kloek, geboren omstreeks 1727, zoon van
Pieter Kloek en
Hendrikje van Aalst, trouwt omstreeks 1748 te Oldebroek, met
Willemtje Wijchmans,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Wijchman Kloek, gedoopt op 12 oktober 1749 te Oldebroek in Gelderland,
Aaltjen Kloek, gedoopt op 12 maart 1752 te Oldebroek in Gelderland,
Jantjen Kloek, gedoopt op 27 januari 1754 te Oldebroek in Gelderland.
Jan Kloek, gedoopt op 30 november 1755 te Oosterwolde in Gelderland en
Hendrik Kloek, gedoopt op 7 augustus 1757 te Oosterwolde in Gelderland.

Willemtje Wijchmans, overlijdt op 10 november 1779 te Oldebroek in Gelderland.

Kloek - Hendriks (1780)       schema II (alfa-epsilon-3)

Jan Kloek, geboren omstreeks 1727, zoon van
Pieter Kloek en
Hendrikje van Aalst, hertrouwt op 8 maart 1780 te Oosterwolde in Gelderland, met
Lutgertje Hendriks,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Lutgertje Hendriks, overlijdt op 18 december 1784 te Oosterwolde in Gelderland.

Kloek - Everts (1785)       schema II (alfa-epsilon-3)

Jan Kloek, geboren omstreeks 1727, zoon van
Pieter Kloek en
Hendrikje van Aalst, hertrouwt op 17 april 1785 te Doornspijk in Gelderland, met
Dirkje Everts, geboren in 1734,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jan Kloek, overlijdt eind september 1795 te Oosterwolde en wordt op 4 oktober 1795 begraven,
Dirkje Everts, overlijdt op 21 augustus 1818 te Doornspijk in Gelderland op 84 jarige leeftijd.


twee en twintigste generatie

Teunisz - Kloek (1757)       schema II (alfa-epsilon)

Fennigjen Kloek, gedoopt op 7 januari 1731 te Oldebroek en dochter van
Pieter Kloek en
Hendrikje van Aalst, trouwt in 1757 te Oldebroek, 26 jaar oud, met
Jan Teunisz,
Uit dit huwelijk drie kinderen bekend,

Fennetjen Teunisz, gedoopt op 2 juli 1758 te Oldenbroek en in 1759 overleden,
Fennetjen Teunisz, gedoopt op 2 december 1759 te Oldenbroek,
Teunis Teunisz, gedoopt 6 september 1761 te Oldebroek.


twee en twintigste generatie

Sneeloper - Kloek (1781)       schema II (alfa-epsilon-4)

Gerritje Kloek, gedoopt op 19 december 1751 te Oldebroek, dochter van
Pieter Kloek en
Hendrikjen Lasbeek, trouwt op 29 april 1781 te Oldebroek, 22 jaar oud, met
Willem Lubberts Sneeloper, gedoopt op 16 maart 1746 te Oldebroek,
Uit dit huwelijk vier kinderen bekend,

Peter Sneeloper, gedoopt op 2 november 1782 te Oosterwolde in Gelderland en op 2 juli 1856 te Doornspijk overleden,
Hendrik Sneeloper, gedoopt op 17 juli 1784 te Doornspijk in Gelderland,
Gerrit Sneeloper, gedoopt op 30 maart 1789 te Oldebroek en op 13 januari 1866 te Oosterwolde overleden,
Hendrikje Sneeloper, gedoopt op 20 oktober 1793 te Oldebroek en op 4 september 1830 te Oldebroek overleden.

Gerritje Kloek overlijdt op 4 november 1819 te Doornspijk in Gelderland.
Willem Sneeloper overlijdt op 19 mei 1822 te Oldebroek in Gelderland.


twee en twintigste generatie

Kloek - Jans (1792)       schema II (alfa-epsilon-5)

Aart Kloek , gedoopt op 18 augustrus 1754 te Oldebroek en zoon van
Pieter Kloek en
Hendrikjen Lasbeek, trouwt op 14 april 1780, 26 jaar oud, met
Marijtje Jans, gedoopt op 9 oktober 1757 te Oosterwolde,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Aaltje Kloek, gedoopt op 29 november 1781 te Doornspijk in Gelderland en op 16 mei 1860 overleden
Hendrikje Kloek, gedoopt op 26 februari 1784 te Doornspijk in Gelderland
Eijbertje Kloek, gedoopt op 21 november 1785 te Oosterwolde in Gelderland
Petertjen Kloek, gedoopt op 13 augustus 1792 te Doornspijk in Gelderland
Jantje Kloek, gedoopt op 6 april 1794 te Oldebroek in Gelderland en
Marrigje Kloek, gedoopt op 23 november 1797 te Oosterwolde in Gelderland.

Aart Kloek overlijdt op 7 maart 1812 te Oosterwolde(Doornspijk).
Marijtje Jans overlijdt op 28 februari 1825 te Oosterwolde(Doornspijk).


twee en twintigste generatie

Kloek - Reijnts (1746)       schema III (beta-beta-1)

Willem Kloek, gedoopt op 8 november 1722 te Nunspeet en zoon van
Hendrik Kloek en
Willempje Hendriks, trouwt op 1 mei 1746 te Nunspeet, 24 jaar oud, met
Marie Reijnts, geboren omstreeks 1720 te Doornspijk (Gelderland),
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Willempje Kloek, gedoopt op 8 december 1754 te Nunspeet en op 3 september 1796 overleden.

Willem Kloek overlijdt op 22 september 1767 te Nunspeet op 45 jarige leeftijd.
Marie Reijnts overlijdt op 17 november 1790 te Nunspeet op ongeveer 70 jarige leeftijd.


twee en twintigste generatie

Petersen - Kloek       schema III (beta-epsilon-1)

Reijntje Kloek, geboren in 1728 in Nunspeet, dochter van
Evert Kloek en
Wobbetje Renden, trouwt met
Aalt Petersen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


twee en twintigste generatie

Kloek - Harms (1758)       schema III (beta-epsilon-2)

Evert Kloek (Boone), geboren in 1730 in Nunspeet, zoon van
Evert Kloek en
Wobbetje Renden, trouwt op 14 april 1758, 28 jaar oud, met
Beertjen Harms,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jantje Boone, gedoopt op 25 maart 1759 te Doornspijk in Gelderland
Evertje Boone, gedoopt op 22 februari 1761 te Doornspijk in Gelderland en op 31 december 1840 overleden.
Eibertje Boone, gedoopt op 8 december 1764 te Doornspijk in Gelderland en op 3 september 1827 overleden.
Evert Boone, gedoopt op 20 december 1767 te Doornspijk in Gelderland
Wobbigje Kloek, gedoopt op 6 januari 1770 te Doornspijk in Gelderland en
Kornelis Boone, gedoopt op 30 augustus 1772 te Doornspijk in Gelderland.


twee en twintigste generatie

Kloek - Brouwers (1758)       schema IV (gamma-alfa-1)

Hendrik Kloek, geboren in 1725 in Elburg, zoon van
Teunis Kloek en
Willempje Jans, trouwt omstreeks 1758 met
Janna Brouwers en heeft voor zover bekend drie kinderen,

Marrigje Kloek, geboren in 1758
Hijltje Kloek, geboren in 1761
Albertje Kloek, geboren in 1767


twee en twintigste generatie

Teunis Kloek (1764)       schema IV (gamma-alfa-2)

Teunis Kloek, geboren in 1725 in Elburg, een veronderstelde zoon van
Teunis Kloek en
Willempje Jans, heeft voor zover bekend een kind, waarvan de moeder onbekend is,

Hendrik Kloek, geboren omstreeks 1764


drie en twintigste generatie

Kloek - van Bergen (1758)       schema I (alfa-gamma-11)

Hendrik Kloek, gedoopt op 4 april 1731 te Heerde, zoon van
Jacob Kloek en
Heijltje Greve, trouwt op 29 januari 1758, met
Driesje van Bergen, dochter van
Hendrik van Bergen,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Evert Kloek, gedoopt op 24 augustus 1760 te Kampen,
Hendrik Luigjes Kloek, gedoopt op 6 februari 1763 te Kampen en
Evert Kloek, gedoopt op 6 juni 1764 te Kampen,
Evertien Kloek, gedoopt op 19 juni 1765 te Kampen en
Heijltje Kloek, gedoopt op 8 juni 1768 in de Oude Kerk te Amsterdam.

Driesje van Bergen overlijdt op 24 mei 1798 te Amsterdam en wordt op 27 mei 1798 op het Karthuizer Kerkhof te Amsterdam begraven.


drie en twintigste generatie

Kloek - Gelans (1762)       schema I (alfa-gamma-12)

Evert Kloek, gedoopt op 4 december 1740 te Heerde, zoon van
Jacob Kloek en
Heijltje Greve, trouwt op 15 november 1762 te Oldebroek, met
Batte Gelans,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Geertje Kloek, gedoopt op 9 oktober 1763 en
Batje Kloek ,


drie en twintigste generatie

Hendriksen - Kloek       schema II (alfa-epsilon-11)

Hendrikje Kloek, gedoopt op 31 maart 1748 in Oldebroek, dochter van
Hendrik Kloek en
Geisje Beerts, trouwt te Elburg met
Aalt Hendriksen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrikje Kloek overlijdt op 26 mei 1823 te Elburg, 78 jaar oud.


drie en twintigste generatie

Kloek - Willems (1775)       schema II (alfa-epsilon-12)

Peter Kloek, gedoopt op 17 januari 1751 in Oldebroek, zoon van
Hendrik Kloek en
Geisje Beerts, trouwt op 23 april 1775 (1 april 1775 ondertrouw te Doornspijk) met
Willempje Willems, gedoopt 5 oktober 1752, 23 jaar oud, dochter van
Willem Derks en
Roetjen Beerts,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Reultje Kloek, geboren op 12 augustus 1776 te Doornspijk,
Hendrik Kloek, geboren in 1779 te Doornspijk en voor 1782 overleden,
Hendrik Kloek, gedoopt op 10 februari 1782 te Doornspijk,
Willem Kloek, geboren op 13 maart 1785.


drie en twintigste generatie

Otting - Kloek       schema II (alfa-epsilon-13)

Geijsjen Kloek, gedoopt op 24 augustus 1755 in Oldebroek, dochter van
Hendrik Kloek en
Geisje Beerts, trouwt te Doornspijk met
Dries Otting,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Geijsjen Kloek overlijdt op 18 februari 1825 te Doornspijk.


drie en twintigste generatie

Kloek - Hannis (1786)       schema II (alfa-epsilon-14)

Harmen Kloek, gedoopt op 23 december 1759 te Oldebroek , zoon van
Hendrik Kloek en
Geisje Beerts, trouwt in 1786 met
Annetje Hannis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloek - Hagen (1804)       schema II (alfa-epsilon-14)

Harmen Kloek, gedoopt op 23 december 1759 te Oldebroek , zoon van
Hendrik Kloek en
Geisje Beerts, hertrouwt in 1804 met
Jannegje Hagen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gijsje Kloek, gedoopt op 19 november 1804 te Doornspijk in Gelderland en
Jantje Kloek, geboren in 1807 te Oosterwolde in Gelderland.

*Kloek - Gerrits (1812)       schema II (alfa-epsilon-14)

*Harmen Kloek, gedoopt op 23 december 1759 te Oldebroek , zoon van
*Hendrik Kloek en
*Geisje Beerts, hertrouwt op 7 november 1812 te Oosterwolde met
*Aaltje Cornelissen Gerrits, geboren op 5 mei 1776 te Heerde, 36 jaar oud, dochter van
*Cornelis Gerrits en
*Hermtje Engevoort,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hendrik Kloek, geboren in 1813 te Doornspijk in Gelderland en op 4 november 1826 overleden,
Dirkje Kloek, geboren in 1818 te Doornspijk in Gelderland en op 16 mei 1888 te Zuiderrot(Doornspijk) overleden en
Willemijntje Kloek, geboren op 4 april 1823 te Doornspijk in Gelderland en op 20 april 1823 overleden.

Harmen Kloek overlijdt op 12 juni 1827 te Doornspijk, 67 jaar oud,
Aaltje Cornelissen Gerrits overlijdt op 7 december 1838 te Doornspijk, 62 jaar oud.


drie en twintigste generatie

van Boven - Kloek (1812)       schema II (alfa-epsilon-51)

Aaltje Kloek, gedoopt op 29 november 1781, te Doornspijk, dochter van
Aart Kloek en
Marijtje Jans, trouwt in 1803, 22 jaar oud, met
Gerrit van Boven, gedoopt op 19 november 1780 te Oldebroek, 23 jaar oud, zoon van
Jan van Boven en
Jannetje van Ommen,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jan van Boven, gedoopt op 27 oktober 1803 te Oldebroek en overleden op 7 september 1867 te Oldebroek,
Hendrikje van Boven, gedoopt op 5 juli 1805 te Oldebroek en op 30 oktober 1890 te Oldebroek overleden,
Maria van Boven, gedoopt op 31 maart 1809 te Oldebroek,
Jannetje van Boven, gedoopt op 11 oktober 1810 te Oldebroek en overleden op 30 maart 1832 te Oldebroek,
Willem van Boven, geboren op 25 februari 1813 te Oldebroek en overleden op 9 maart 1862 te Oldebroek,
Gerrit van Boven, geboren op 30 december 1814 te Oldebroek en overleden op 13 maart 1878 te Oldebroek,
Aaltje van Boven, geboren op 21 november 1817 te Oldebroek en overleden op 28 augustus 1828 te Oldenbroek,
Driesje van Boven, geboren op 17 oktober 1819 te Oldebroek.

Aaltje Kloek overlijdt op 16 mei 1860, 79 jaar oud, te Oldebroek.
Gerrit van Boven overlijdt op 22 februari 1873, 93 jaar oud, te Oldebroek.

drie en twintigste generatie

*Zand - Kloek (1823)       schema II (alfa-epsilon-52)

*Petertje Kloek, gedoopt op 13 augustus 1792 te Doornspijk, dochter van
*Aart Kloek en
*Marijtje Jans, trouwt op 18 februari 1823 te Doornspijk, 31 jaar oud met
*Lammert Zand, geboren in 1794 te Doornspijk, 29 jaar oud, zoon van
*Lubbert Lammertsen Zand en
*Beerdje Reijers,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Lubbert Zand, geboren in 1824 te Doornspijk, en op 19 september 1902 overleden
Marrigje Zand, geboren in 1825 te Doornspijk en
Hendrikje Zand, geboren in 1830 te Doornspijk en op 21 augustus 1833 overleden.
Hendrik Zand, geboren in 1835 te Doornspijk,

Petertje Kloek overlijdt op 5 november 1878, 85 jaar oud, te Doornspijk,
Lammert Zand overlijdt op 16 september 1840, 46 jaar oud, te Alkmaar.

drie en twintigste generatie

*van der Meulen - Kloek (1818)       schema II (alfa-epsilon-53)

*Jantje Kloek, gedoopt op 6 april 1794 te Oldebroek, dochter van
*Aart Kloek en
*Marijtje Jans, trouwt op 1 augustus 1818, 24 jaar oud, in Doornspijk, met
*Rutger van der Meulen, gedoopt op 14 november 1793 te Oosterwolde (Doornspijk), 25 jaar oud, zoon van
*Peters Rutgers en
*Trijntje Hendriks van Rheenen,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Hendrik Willem van der Molen, geboren in 1820 te Doornspijk,
Peter van der Molen, geboren op 3 mei 1821 te Doornspijk,
Aart van der Molen, geboren op 14 november 1825 te Doornspijk, trouwt op 7 augustus 1856 met Femmigje Koops en overlijdt op 9 februari 1914 te Kampen,
Marrigje van der Molen, geboren op 24 oktober 1828 te Doornspijk,
Willem van der Molen, geboren in 1832 en op 20 april 1918 te Doornspijk overleden,

Jantje Kloek overlijdt op 23 januari 1837, 45 jaar oud, te Oosterwolde(Doornspijk)
Rutger van de Meulen overlijdt op 27 september 1864, 71 jaar oud, te Hoogerot(Doornspijk)

drie en twintigste generatie

*Docter - Kloek (1826)       schema II (alfa-epsilon-54)

*Marrigje Kloek, gedoopt op 23 november 1797 te Oosterwolde in Gelderland, dochter van
*Aart Kloek en
*Marijtje Jans, trouwt op 1 april 1826, 28 jaar oud, te Doornspijk met
*Lammert Docter, geboren in 1803 te Doornspijk, 23 jaar oud, zoon van
*Hartger Docter en
*Aaltje Cornelis Koetsier,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Heintje Docter, geboren in 1827 te Doornspijk in Gelderland en overleden op 31 oktober 1857 te Oldebroek,
Marrigje Docter, geboren in 1829 te Doornspijk in Gelderland, overlijdt 4 juni 1893 te Ermelo,
Aart Kloek, geboren in 1831 te Doornspijk in Gelderland, overlijdt op 4 februari 1878 te Doornspijk,
Lammert Docter, geboren in 1833 te Doornspijk in Gelderland,
Albert Docter, geboren in 1836 te Doornspijk in Gelderland, overlijdt op 13 mei 1837 te Doornspijk.

*Marrigje Kloek overlijdt op 5 september 1865 op 68 jarige leeftijd te Ermelo en wordt op 5 oktober 1865 te Doornspijk begraven,
Lammert Docter overlijdt op 17 januari 1860 op 57 jarige leeftijd te Doornspijk.


drie en twintigste generatie

Vlijm - Kloek (1813)       schema III (beta-beta-11)

Willempje Kloek, gedoopt op 8 december 1754 te Nunspeet, dochter van
Willem Kloek en
Marie Reijnts, trouwt op 19 januari 1783 te Nunspeet met
Hendrik Vlijm, gedoopt op 1 januari 1752 te Nunspeet, zoon van
Aart Harmsen en
Hendrikje Heijmens,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Drees Vliem, gedoopt op 20 maart 1796 te Nunspeet en overleden op 18 maart 1851 te Harderwijk.

Willempje Kloek overlijdt op 3 september 1796 te Nunspeet
Hendrik Vlijm overlijdt in 1799 te Ruinen in Drenthe


drie en twintigste generatie

Boone - Nieuwenhuis (1802)       schema III (beta-epsilon-21)

Evert Boone, geboren in 1767, zoon van
Evert Kloek en
Beertjen Harms, trouwt omstreeks 1802 met
Maria Nieuwenhuis,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Evert Boone, geboren in 1803 te Doornspijk in Gelderland,
Naatjen Boone, geboren in 1805 te Doornspijk in Gelderland en overleden voor 1810,
Harmen Boone, geboren in 1807 te Doornspijk in Gelderland en
Naatjen Boone, geboren in 1810 te Doornspijk in Gelderland.


drie en twintigste generatie

Dijken - Kloek (1800)       schema III (beta-epsilon-22)

Wobbigje Kloek, geboren in 1770, dochter van
Evert Kloek(Boone) en
Beertjen Harms, trouwt op 2 mei 1802 te Doornspijk met
Gerrit van Dijken, gedoopt op 31 oktober 1779 te Elburg, zoon van
Aart Janszoon van Dijken en
Steintje Beerts,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Beerdje van Dijken, geboren in 1803 te Doornspijk in Gelderland en op 8 april 1827 te Doornspijk overleden,
Petertje van Dijken, gedoopt op 8 september 1804 te Doornspijk in Gelderland en op 13 juni 1866 te Doornspijk overleden,
Aart van Dijken, geboren in 1807 te Doornspijk en op 10 september 1840 te Doornspijk overleden,
Evert van Dijken, geboren in 1811 te Doornspijk en op 16 maart 1812 te Doornspijk overleden,

Wobbigje Kloek, overlijdt op 28 augustus 1830 te Doornsprijk, 60 jaar oud.
Gerrit van Dijken, kleermaker, overlijdt op 2 april 1838 te Doornsprijk, 65 jaar oud.


drie en twintigste generatie

Kloek - Brummel (1806)       schema IV (gamma-alfa-21)

Hendrik Kloek, geboren omstreeks 1764, zoon van
Teunis Kloek, trouwt op 28 september 1806 te Oldebroek met
Hendrika Brummel, geboren in 1783 te Elburg, dochter van Jan Brummel en
Evertje van de Beek,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Dirkje Kloek, gedoopt op 2 november 1806 te Elburg en op 29 september 1871 te Elburg overleden,
Evertje Kloek, gedoopt op 30 maart 1809 te Elburg,
Maria Kloek, geboren op 30 april 1815 te Elburg, op 3 juni 1896 te Elburg overleden en
Theunis Kloek, geboren in 1821 te Elburg en op 15 december 1896 overleden.

Hendrik Kloek overlijdt op 23 december 1839 te Elburg, 76 jaar oud.
Hendrika Brummel overlijdt op 16 mei 1843 te Elburg, 60 jaar oud.


vier en twintigste generatie

Wolffers - Kloek (1802)       schema I (alfa-gamma-111)

Evertien Kloek, gedoopt op 19 juni 1765 te Kampen, dochter van
Hendrik Kloek en
Driesje van Bergen, trouwt 3 september 1802 (ondertrouw) te Amsterdam met
Johan Wolffers, zoon van
Gerrit Wolffers,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jan Fredrik Wolffers, geboren op 27 mei 1803, gedoopt op 5 juni 1803 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Johan Gerrit Wolffers en Hilletje Jansen.
Driesje Hendrik Wolffers, geboren op 9 mei 1805, gedoopt op 13 mei 1805 te Kampen.

vier en twintigste generatie

Palland - Kloek (1790)       schema I (alfa-gamma-121)

Batje Kloek, dochter van
Evert Kloek en
Batte Galans, trouwt omstreeks 1790 met
Asjen Palland, zoon van
Jan Palland,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Evert Palland, gedoopt op 24 september 1791 te Kamperveen en
Mergjen Palland, gedoopt op 6 september 1799 te Kamperveen.


vier en twintigste generatie

Mulder - Kloek (1799)       schema II (alfa-epsilon-121)

Reultje Kloek, gedoopt op 12 augustus 1776 te Doornspijk, dochter van
Peter Kloek en
Willempje Willems, 23 jaar oud, trouwt in 1799 met
Jan Mulder, geboren in 1772, 27 jaar oud, zoon van
Jan Berendzoon Mulder,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,
Jan Mulder gedoopt 24 juli 1799 te Oldebroek,
Peter Mulder gedoopt 20 februari 1802 te Oldebroek,

Kragt - Kloek (1811)       schema II (alfa-epsilon-121)

Reultje Kloek, gedoopt op 12 augustus 1776 te Doornspijk, dochter van
Peter Kloek en
Willempje Willems, 35 jaar oud, hertrouwt op 1 mei 1811 in Oosterwolde(Gelderland) met
Hendrik Jansz Kragt, gedoopt op 26 juli 1761 te Oosterwolde, 50 jaar oud, zoon van
Jan Willemsz Kragt en
Ludgartje Jacobs Stuurop,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jacob Kragt geboren op 3 januari 1812 te Oosterwolde(Gelderland) en op 12 maart 1848 overleden

Reultje Kloek overlijdt op 26 maart 1845, 68 jaar oud, te Kampen,
Hendrik Jansz Kragt overlijdt op 22 mei 1844, 83 jaar oud, te Doornspijk.


vier en twintigste generatie

*Kloek - Franke van der Key (1815)       schema II (alfa-epsilon-122)

*Wilem Kloek, geboren op 13 maart 1785, zoon van
*Peter Kloek en
*Willempje Willems, trouwt op 20 oktober 1815 in Kampen, 30 jaar oud, met
*Aaltje Franke van der Key, gedoopt op 18 augustus 1781 te Kamperveen in Overijssel, 34 jaar oud, dochter van
*Hendrik Franke en
*Aaltje Harms,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Willempien Kloek, geboren in 1816 te Kampen,
Peter Kloek, geboren in 1817 te Kampen,
Aaltjen Kloek, geboren op 14 november 1819 te Kampen,
Willempje Kloek, geboren in 1824 te Kampen.


vier en twintigste generatie

*van der Weerd - Kloek (1831)       schema II (alfa-epsilon-141)

*Gijsje Kloek, gedoopt op 19 november 1804 te Doornspijk(Gelderland), dochter van
*Harmen Kloek en
*Jannegje Hagen, trouwt op 13 mei 1831 te Kampen met
*Lou van der Weerd, geboren op 26 december 1802 te Kampen, zoon van
*Arend Lourensen van der Weerd en
*Jantje Weijers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,


vier en twintigste generatie

Dirkje Kloek       schema II (alfa-epsilon-142)

Dirkje Kloek, geboren 14 juni 1818 te Oosterwolde(Gelderland), dochter van
Harmen Kloek en
Aaltje Cornelissen, is ongehuwd en heeft twee kinderen,

Aaltje Kloek, geboren in 1842 en op 8 oktober 1918 te Oldenbroek overleden en
Harmpje Kloek, geboren in 1850 en op 23 februari 1855 te Oldebroek overleden.

Dirkje Kloek overlijdt op 16 mei 1888 te Doornspijk op 69 jarige leeftijd


vier en twintigste generatie

Ronk - Kloek (1839)       schema IV (gamma-alfa-211)

Evertje Kloek, geboren in 1809 te Elburg, dochter van
Hendrik Kloek en
Hendrika Brummel, heeft een dochter van een onbekende vader,

Heintje Kloek, geboren op 6 februari 1832 te Elburg en op 11 februari 1876 in Zaandam overleden,

Evertje Kloek, trouwt op 5 mei 1839 te Zaandam, met
Cornelis Ronk, geboren in Zaandam omstreeks 1814, zoon van
Jan Ronk en
Bregtje Tijmens.
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Bregtje Ronk, geboren in 1840 te Zaandam en op 16 maart 1850 in Zaandam overleden,
Henderika Ronk, geboren omstreeks 1841 te Zaandam,
Klaas Ronk, geboren in 1843 te Zaandam en op 13 maart 1850 in Zaandam overleden,
Maartje Ronk, geboren in 1845 te Zaandam en op 18 december 1852 in Zaandam overleden,

Evertje Kloek overlijdt op 10 januari 1848 in Zaandam, 39 jaar oud.


vier en twintigste generatie

*Hup - Kloek (1849)       schema IV (gamma-alfa-212)

*Maria Kloek, geboren op 30 april 1815 te Elburg, dochter van
*Hendrik Kloek en
*Hendrika Brummel, trouwt op 4 augustus 1849 te Elburg met
*Beert Hup, geboren in 1809 te Elburg, zoon van
*Hendrik Hup en
*Lubbertje Leusink,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hendrik Hup, geboren in 1850 te Elburg, overlijdt op 27 februari 1917 te Elburg en
Lubbert Hup, geboren in 1855 te Elburg, overlijdt op 13 september 1939 te Amsterdam.

Maria Kloek overlijdt op 3 juni 1896 te Elburg, 81 jaar oud.
Beert Hup overlijdt op 15 februari 1890 te Elburg, 81 jaar oud.


vier en twintigste generatie

*Kloek - Landman (1845)       schema IV (gamma-alfa-213)

*Theunis Kloek, geboren in 1823 te Elburg, zoon van
*Hendrik Kloek en
*Hendrika Brummel, trouwt op 17 mei 1845 te Vaassen in Gelderland met
*Hendrikje Landman, geboren in 1815 te Epe in Gelderland, dochter van
*Pieter Landman en
*Hendrikje Liefers,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Hendrik Kloek, geboren in 1846 te Heerde en op 9 juli 1863, 17 jaar oud, te Vaassen overleden,
Hendrikus Kloek, geboren in 1850 te Epe,
Peter Kloek, geboren in 1851 te Vaassen en op 16 mei 1860, 9 jaar oud, te Vaassen overleden,
Evert Kloek, geboren in 1855 te Vaassen en op 14 november 1856, 1 jaar oud, te Vaassen overleden,
Hendrikje Kloek, geboren in 1858 te Vaassen en op 1 februari 1886, 28 jaar oud, te Epe overleden,

Hendrikje Landman overlijdt op 9 mei 1867 te Vaassen op 52 jarige leeftijd.

*Kloek - van Asselt (1869)       schema IV (gamma-alfa-213)

*Theunis Kloek, geboren in 1823 te Elburg, zoon van
*Hendrik Kloek en
*Hendrika Brummel, hertrouwt op 13 februari 1869 te Epe in Gelderland met
*Cornelia van Asselt, geboren in 1823 te Epe in Gelderland, dochter van
*Jacobus van Asselt en
*Derkje Teunissen, weduwe van Berend van Laar,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Cornelia van Asselt overlijdt op 29 oktober 1869 te Vaassen op 47 jarige leeftijd.

*Kloek - Visch (1875)       schema IV (gamma-alfa-213)

*Theunis Kloek, geboren in 1823 te Elburg, zoon van
*Hendrik Kloek en
*Hendrika Brummel, hertrouwt op 8 mei 1875 te Epe in Gelderland met
*Janna Visch, geboren in 1830 te Epe in Gelderland, dochter van
*Bart Visch en
*Maria van Ark, weduwe van Willem Proper,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Teunis Kloek, overlijdt op 15 december 1896 te Epe op 74 jarige leeftijd,
Janna Visch, overlijdt op 17 juni 1884 te Epe op 54 jarige leeftijd.


vijf en twintigste generatie

*Bos - Kloek (1844)       schema II (alfa-epsilon-122.1)

*Aaltjen Kloek, geboren op 14 januari 1819 in Kampen, dochter van
*Willem Kloek en
*Aaltje Franke van der Key, trouwt op 30 mei 1844 in Kampen, 25 jaar oud, met
*Jan Bos, geboren op 14 november 1819 te Kampen, zoon van
*Gijsbert Bos en
*Gerigje Jansen, 25 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gerritje Bos, geboren in 1842 te Kampen,
Willemptje Bos, geboren in 1845 te Kampen,
Gijsbert Bos, geboren in 1849 te Kampen,

Aaltjen Kloek heeft bij haar huwelijk een dochter uit een onbekende relatie, Gerritje Kloek, geboren in 1842.


vijf en twintigste generatie

*van de Weg - Kloek (1893)       schema II (alfa-epsilon-142.1)

*Aaltje Kloek, geboren in 1842, dochter van
*Dirkje Kloek, trouwt op 3 augustus 1893 in Oldebroek, 51 jaar oud, met
*Jan van de Weg, geboren in 1824 te Oldebroek, zoon van
*Willem van de Weg en
*Dirkje Brummel, 69 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Aaltje Kloek overlijdt op 8 oktober 1918 te Oldebroek op 76 jarige leeftijd,
Jan van de Weg overlijdt op 31 maart 1908 te Oldebroek op 83 jarige leeftijd.


vijf en twintigste generatie

van Urk - Kloek (1861)       schema IV (gamma-alfa-211.1)

Heintje Kloek , geboren op 6 februari 1832 te Elburg, dochter van
Evertje Kloek, trouwt op 19 mei 1861 te Zaandam met
Simon van Urk, geboren te Landsmeer(Noordholland), zoon van
Klaas van Urk en
Eefje Kalf,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Klaas van Urk, geboren in 1862 te Zaandam en op 8 december 1949 in Zaandam overleden, hij was getrouwd met Jannetje Vreeling,

Heintje Kloek overlijdt op 11 februari 1876 in Zaandam, 44 jaar oud.


vijf en twintigste generatie

*Kloek - Bakker (1874)       schema IV (gamma-alfa-213.1)

*Hendrikus Kloek, geboren in 1850 te Epe in Gelderland, zoon van
*Theunis Kloek en
*Hendrikje Landman, trouwt op 7 maart 1874 te Apeldoorn met
*Janna Bakker, geboren in 1846 te Apeldoorn, dochter van
*Peter Bakker en
*Johanna van de Beek,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Teunis Kloek, geboren in 1874 te Epe,
Anna Kloek, geboren op 18 maart 1876 te Epe en op 6 april 1876, 18 dagen oud, overleden,
Anton Kloek, geboren op 12 april 1877 te Apeldoorn,
Hendrik Kloek, geboren op 13 maart 1878 te Apeldoorn en op 5 oktober 1884 te Zevenhuizen(Apeldoorn) overleden,
Johannes Kloek, geboren op 11 juni 1880 te Apeldoorn en op 16 november 1880 overleden.

Janna Bakker, overlijdt op 9 mei 1885 te Zevenhuizen(Apeldoorn) op 39 jarige leeftijd,

*Kloek - Weulink (1886)       schema IV (gamma-alfa-213.1)

*Hendrikus Kloek, geboren in 1850 te Epe in Gelderland, zoon van
*Theunis Kloek en
*Hendrikje Landman, hertrouwt op 23 oktober 1886 te Apeldoorn met
*Geertruida Weulink, geboren in 1839 te Wijhe in Gelderland, dochter van
*Lubbertus Weuling en
*Aaltjen Hagenbeek, weduwe van Arent Koopman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Geertruida Weulink, overlijdt op 30 november 1901 te Apeldoorn op 62 jarige leeftijd,

*Kloek - Gerritsen (1904)       schema IV (gamma-alfa-213.1)

*Hendrikus Kloek, geboren in 1850 te Epe in Gelderland, zoon van
*Theunis Kloek en
*Hendrikje Landman, hertrouwt op 19 mei 1904 te Apeldoorn met
*Aaltje Gerritsen, geboren in 1867 te Rheden, dochter van
*Jan Gerritsen en
*Catharina Jacobs,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Kloek, geboren op 11 maart 1906 te Apeldoorn en op 6 mei 1906 overleden,
Jan Kloek, geboren op 16 augustus 1907 te Apeldoorn en op 28 juni 1943 te Kinsayok(Thailand) overleden,
Teunis Albert Kloek, geboren op 16 augustus 1907 te Apeldoorn en op 1 oktober 1943 te Kinsayok(Thailand) overleden,

Hendrikus Kloek, timmerman, overlijdt op 2 maart 1914 te Wormen(Apeldoorn) op 64 jarige leeftijd.
Aaltje Gerritsen overlijdt op 6 juni 1921 te Doesburg op 54 jarige leeftijd.


zes en twintigste generatie

*Kloek - Brake (1898)       schema IV (gamma-alfa-213.11)

*Teunis Kloek, geboren in 1874 te Epe in Gelderland, zoon van
*Hendrikus Kloek en
*Janna Bakker, trouwt op 19 november 1898 te Heerde in Gelderland met
*Alberta de Brake, geboren in 1872 te Heerde in Gelderland, dochter van
*Gerrit de Brake en
*Maria van Laar,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maria Kloek, geboren op 3 september 1899 te Apeldoorn.
Teunis Albertus Kloek, geboren op 26 augustus 1909 te Apeldoorn.

Alberta de Brake overlijdt op 17 augustus 1929 te Apeldoorn op 57 jarige leeftijd.

*Kloek - de Groot (1932)       schema IV (gamma-alfa-213.11)

*Teunis Kloek, geboren in 1874 te Epe in Gelderland, zoon van
*Hendrikus Kloek en
*Janna Bakker, hertrouwt op 4 februari 1932 te Hengelo met
*Wiebegien de Groot, geboren in 1880 te Haren (Groningen), dochter van
*Folkert Wiebes de Groot en
*Teelke Roskens,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Teunis Kloek overlijdt op 12 september 1940 te Apeldoorn op 66 jarige leeftijd.


zes en twintigste generatie

*Kloek - Oortmerssen (1902)       schema IV (gamma-alfa-213.12)

*Anton Kloek, geboren op 12 april 1877 te Apeldoorn, zoon van
*Hendrikus Kloek en
*Janna Bakker, trouwt op 25 november 1902 te Zwolle met
*Maria van Oortmerssen, geboren in 1877 te Zwolle, dochter van
*Hendrik van Oortmerssen en
*Geertje Lohman,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

*Geertje Kloek, geboren in op 4 november 1905 te Apeldoorn,

Anton Kloek, timmerman, overlijdt op 12 september 1934 te Zwolle op 57 jarige leeftijd,
Maria van Oortmerssen overlijdt op 8 juni 1938 te Zwolle op 61 jarige leeftijd.


zeven en twintigste generatie

*Visscher - Kloek (1931)       schema IV (gamma-alfa-213.121)

*Geertje Kloek, geboren in 1906 te Apeldoorn, dochter van
*Anton Kloek en
*Maria van Oortmerssen, trouwt op 27 oktober 1931 te Zwolle met
*Antonie Hilleginus Visscher, geboren in 1905 te Zwolle, zoon van
*Frits Visscher en
*Hillegina Frederika Gerritsen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 16 juni 1942 in Zwolle door echtscheiding ontbonden,

Antonie Hilleginus Visscher is ambtenaar.


Einde Tekst (laatst gewijzigd op 18 februari 2017).
proclaimer