Piramiden

Vermoedelijk heeft de piramide zich ontwikkeld uit een alsmaar groter wordende mastaba. Ten tijde van farao Djoser (3e dynastie) werd deze mastaba vergroot tot een zestrappig bouwwerk(trappenpiramide); aangenomen wordt dat deze trappenpiramide een trap is naar de zon, naar de hemel. De schuine zijkanten zouden de zonnestralen symboliseren waar langs de farao naar de zon opsteeg.


Aangenomen wordt dat ze werd gebouwd tijdens het bewind van farao Snofru, de eerste regeerder van de 4e dynastie (±-2575 tot -2465). Het is het oudste stenen monument ter wereld. Honderd jaar later ontstond de eerste echte piramide en bevond de grafkamer zich niet ondergronds, maar in het hart van het bouwwerk, tegen rovers beschermd door massieve blokken kalksteen die gemiddeld 2,5 ton wogen.

De piramide was het symbool van de Zonnegod Ra. De farao zag zich als de zoon van deze Zonnegod en als zijn vertegenwoordiger op aarde. Eén van de bekendste goden was Osiris. In totaal zijn er een tachtig tal piramiden ontdekt, maar meestal zijn het slechts schamele overblijfselen. In het Oude Rijk was de piramide meestal omgeven door een omheining. In vele gevallen was zij op een hoger gelegen deel van de woestijn gebouwd. de Dodentempel lag vlakbij. Het graf lag meestal onder de piramide. Een statige weg leidde naar de Dodentempel, een paviljoen dat vermoedelijk via een kanaal met de Nijl verbonden was.

De Egyptenaren gebruikten, in tegenstelling tot de grafkamerbouwers in Europa die onbewerkte zwerfkeien uit de IJstijd toepasten, uitgehakte en uitgezaagde blokken zand- en kalksteen als bouwmateriaal, dat in overdaad aanwezig was in de woestijnen rechts en links van de Nijl. Verder werd ook roze graniet per vlot over de rivier aangevoerd uit Aswan, vooral voor belangrijke bouwonderdelen, zoals drempels, zuilen en dergelijke. De piramide was geheel massief, op enkele gangen en de grafkamers na. Waarschijnlijk trok men de stenen over een zandhelling omhoog. Na elke laag van de piramide werd die helling hoger gemaakt. De piramide verdween aldus onder het zand. Als hij klaar was, kon het zand weer worden weggehaald.

 


Vermoedelijk gebruikten de farao's bij de bouw geen slaven. Aangenomen wordt, dat de arbeiders die de piramide bouwden in loondienst werkten. Verder werden er vele duizenden ongeschoolde arbeiders ingeschakeld om de vaklieden (steenhouwers, metselaars, mortelmakers, beeldhouwers en timmerlieden) een helpende hand toe te steken. Tijdens de overstromingstijd kreeg dit leger van arbeiders nog eens versterking van de boeren die in die periode niet op hun velden konden werken. Tijdens die weken knapten zij diverse karweien op voor de farao en sprongen zij ook de vaklieden bij. De overstromingstijd was ook de beste tijd om via de Nijl de steenblokken naar de bouwplaats te brengen. Zij waren afkomstig uit het zuiden of Boven-Egypte. Deze boeren werkten vrijwillig mee aan de bouw. Zij hadden dan toch niets te doen en zouden zich graag hebben willen inspannen voor hun farao, die zij zagen als een godheid. Wie zich offers getroostte voor deze god, kon rekenen op een vorstelijke beloning in het dodenrijk. Bij een piramide hoorde een heel complex van graven (mastaba’s) voor de familieleden van de farao en voor de voorname mensen uit zijn hofhouding.

Er zijn heel veel piramiden gebouwd, over de hele wereld. Maar er zijn er maar 10 van vaste steenblokken gemaakt. Deze 10 piramiden liggen vlak bij elkaar, op zo'n afstand van 80 kilometer. De 10 piramiden zijn gebouwd in de derde en vierde dynastie. In meer dan 100 jaar tijd dus. Meer dan 25 miljoen ton kalksteen werd gebruikt om deze piramiden te bouwen, in een enorm tempo. Waarom maakte men deze piramiden? Er wordt altijd beweerd dat de piramiden gemaakt werden om te dienen als graf voor de Egyptische koning (farao). Maar in de grote piramide(de grootste) werd geen farao begraven. Op de muren waren ook geen hiëroglyfen geschreven.

En waarom bouwde sommige farao's twee piramiden? En waarom was de ene piramide weer groter dan de andere?  En waarom werden hele belangrijke koningen helemaal niet in een piramide begraven, maar in de "koningenvallei". Alleen de piramiden die niet uit vaste steenblokken gemaakt waren, werden wel gebruikt als graf. Wie bouwde deze grote piramide dan wel? En waarom? En op welke manier bouwde men de piramide?

Hoe kwamen de Egyptenaren rond -2500 aan zoveel technische vaardigheid om de piramiden te bouwen? Hoe kwamen zij aan zoveel kennis over sterren en het heelal om de drie piramiden van Gizeh op deze wijze te bouwen? Dit zijn allemaal vragen, waarop we nog steeds geen antwoord weten.