Het eerste gebruik van vuur

In IsraŽl zijn sterke aanwijzingen gevonden dat het eerste gebruik van vuur door de mens zeker 790.000 jaar oud is. Dit is drie keer zo oud als tot nu toe aangenomen. Dit melden archeologen vandaag in het tijdschrift Science. Zulk vroeg vuurgebruik is moeilijk te bewijzen, omdat vrijwel nooit bosbranden of andere natuurlijk ontstane branden zijn uit te sluiten. Op de plaats van de opgraving Gesher Benot Ya'aqov zijn in een aardlaag veel vuurstenen werktuigen en stukjes hout gevonden. Slechts een klein deel daarvan was verbrand, en daaruit leiden de IsraŽlische archeologen af dat het hier niet gaat om de gevolgen van een bosbrand. Dan zou er veel meer zijn verbrand. De tweede aanwijzing dat het hier om door mensen gestookt vuur gaat, is dat de vuurstenen met brandsporen alleen op bepaalde plekken op de kampplaats zijn gevonden, zoals dat gebeurt met kampvuren. Dat de verbrande houtjes en grasjes niet zo'n specifiek verspreidingspatroon hebben, verklaren de onderzoekers uit het geringe gewicht.Welke prehistorische mensensoort in Gesher Benot Ya'aqov deze sporen heeft achtergelaten, is niet met zekerheid bekend. Waarschijnlijk gaat het om Homo Erectus (= Homo Ergaster), de belangrijkste eerste vertegenwoordiger van het geslacht Homo, die ca. 1,8 miljoen jaar geleden ontstond en pas rond 50.000 jaar geleden definitief verdween. De huidige mensensoort, Homo Sapiens, ontstond omstreeks 200.000 jaar geleden. Omdat vuurgebruik geldt als een enorme stap voorwaarts in de beheersing van de omgeving, denken de onderzoekers dat het hier ook kan gaan om een directe voorloper van Homo Sapiens, een zogenaamde ĎArchaÔsche Homo Sapiensí.†