Vroege Homo Habilis

De Vroege Homo Sapiens (geslacht Homo) heeft zich mogelijk tussen ca. 4 en 3,5 miljoen jaar geleden ontwikkeld uit vroege Australopithecinen (mogelijk de Australopithecus Afarensis Lucy), maar waarschijnlijker uit een vroegere gemeenschappelijke voorouder. Het is ook mogelijk dat de Vroege Homo Habilis zich heeft ontwikkeld uit de Sahelanthropus Tchadensis (mogelijk een vroege afsplitsing van de vroege Australopithecinen). De Vroege Homo Sapiens wordt beschouwd als de voorouder van de Homo Habilis en/of van de Homo Rudolfensis.

In 1970 werd in Koobi Fora een tamelijk complete onderkaak gevonden en de schacht van een dijbeen. De tanden, kiezen en ledematen van deze (primitieve) Homo Habilis komen vrijwel overeen met die van een moderne mens. In 1970 en 1975 werden drie min of meer complete schedels gevonden. De ouderdom werd bepaald op 3 miljoen jaar.

Opvallend aan de schedels was dat het een hersenvolume had van 800 cc. (Homo Habilis: 660 cc, moderne mens 1400 cc). In 1974 werd in Koobi Fora een ook een prachtig bewaard bot van een bekken ontdekt. Het vertoont alle kenmerken die samenhangen met tweebenigheid en lijkt goed op fossiele botten die bijna 1,5 miljoen jaar jonger zijn. De bepaling van de ouderdom van deze fossielen is echter zeer moeilijk.