de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken


Stamvader Riquinus Cloeck (1290),


Jacob Floriszoon Cloeck, medeoprichter en bewindhebber van de V.O.C.,
vader van Maria Elias-Cloeck.


VIII

Cloeck-Ploech (1320)       schema Ia

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.


IX

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       schema Ia

Riquinus Cloeck, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck eigenaar van het goet "ten Broice" bij Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


X

Cloeck-Spaen (1390)       schema Ia

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       schema Ia

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400, dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe, 30 jaar oud.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.


XII

Cloeck-Barferden (1475)       schema Ia

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1434, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1475, circa 41 jaar oud met Styna van Barferden, geboren omstreeks 1450 en 25 jaar oud.
Van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden zijn zes kinderen bekend.

Gadert Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477, stamvader van het Patriciaat in Amsterdam,
Menta Cloeck, geboren omstreeks 1479
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1483. Johan Cloeck is pater in het convent van St.Ursela te Neder Elten,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1485. Aleyd Cloeck is van 1513 tot 1552 in het convent van St.Ursela te Neder Elten en
meiske Cloeck, geboren omstreeks 1487.

Gijsbrecht Cloeck, overlijdt omstreeks 1501, circa 67 jaar oud.
Gadert Cloeck, overlijdt omstreeks 1563, circa 88 jaar oud.


XIII

Hendrik Cloeck (1508)       schema Ia

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477 op de Ploen in de Liemers, zoon van Gijsbert Cloeck en Styna van Barferden, is de stamvader van de Cloecken in Amsterdam.
Hij had voor zover bekend, n zoon:
Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam.

Hendrick vertrekt op jonge leeftijd naar Kampen, waar hij een opleiding in de scheepsbouw volgt. Er zijn dan twee tot drie onderscheidende families Cloeck in Kampen. Na zijn opleiding vertrekt hij naar Amsterdam en vestigt zich daar.


XIV Patriciaat Amsterdam

Cloeck-Floren (1538)       schema Ia

Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam, zoon van Hendrik Gijsbertszoon Cloeck, trouwt omstreeks 1538 met Anna Floren, geboren in 1516 en dochter van Floris de Bontwercker.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Jacob Cloeck, geboren in 1538 te Amsterdam, begin januari 1610 overleden en op 14 januari 1610 begraven,
Floris Cloeck, geboren op 7 februari 1540 te Amsterdam en op 18 december 1622 overleden,
Hendrik Cloeck, geboren op 6 februari 1542 te Amsterdam en op 17 februari 1628 overleden,
Trijn Cloeck, (de oude) geboren omstreeks 1545 te Amsterdam, eind maart 1616 overleden en op 6 april 1616 begraven,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1549 te Amsterdam, in Conincxbergen overleden en aldaar begraven,
Maria Cloeck, geboren in oktober 1553, te Amsterdam,
Jan Cloeck, geboren in 1554 te Amsterdam, op 3 juli 1616 overleden en op 6 juli 1616 begraven,
Trijn Cloeck, (de jonge) geboren in 1556 te Amsterdam, op 5 maart 1626 overleden en op 9 maart 1626 begraven.

Claes Hendrikszoon Cloeck was scheepstimmerman(onderfabrieksmeester) en woonde in de Dolle Bagijnensteeg(1557), later op de Oude Zijds Voorburgwal tussen het "Trompetgen" en "de witte Laers", aan het Bredepad(vanaf 1562), in de Warmoesstraat (vanaf 1581) en in de Pieter Jacobszsteeg (vanaf 1587),
Claes Hendrikszoon Cloeck overlijdt op 78 jarige leeftijd op 20 maart 1590 te Amsterdam en is op 22 maart 1590 in de Oude Kerk begraven.
Anna Floren overlijdt op 30 november 1579 te Amsterdam op 63 jarige leeftijd en wordt op 2 december 1579 in de Oude Kerk begraven.


Floris de Bontwercker is de vader van:
Dr. Nanninck Floren, Medisch doktor en gevestigd te Amsterdam, hij staat aan de basis van de familie Waalen in den Haag.
Jacob Floren,
Grietje Floren, staat aan de basis van de familie IJsbrand.
Lijsbeth Floren, staat aan de basis van de familie Kieft.
Anna Floren, staat aan de basis van de familie Cloeck.
Trijn Floren, was een Bagijn en woonde op het Bagijnhof te Amsterdam.


XV

Cloeck-Alberts (1563)       schema Ia

Floris Cloeck, geboren te Amsterdam op 7 februari 1540 en overleden aldaar, 82 jaar oud, op 18 december 1622, zoon van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren trouwt omstreeks 1563 in Amsterdam met Marie Alberts, dochter van Albert Gerbrandszoon en Geertje Jacobsdochter.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,
Nanning Cloeck, gedoopt op 1 april 1567 in de Oude Kerk te Amsterdam en op 14 september 1624 overleden,
Jacob Cloeck, gedoopt op 4 februari 1569 in de Oude Kerk te Amsterdam en op 6 maart 1611 overleden.

Marie Alberts overlijdt in juli 1588 te Amsterdam en is op 23 juli 1588 in de Oude Kerk begraven.

Cloeck-Sakema (1591)       schema Ia

Floris Claeszoon Cloeck hertrouwt op 28 juli 1591 met Katrijn Sakema, dochter van Simon Bauckeszoon en Griet Jansdochter Verburch en weduwe van Gerrit Jacobszoon Schaep

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Floris Claeszoon Cloeck was koopman en woonde op de Oude Zijds Voorburgwal in de Schrobbetgens en was van 1584-1601 Regent van het St. Pietersgasthuis.
Floris Claeszoon Cloeck overlijdt op 18 december 1622 op 82 jarige leeftijd.
Katrijn Sakema overlijdt op 13 maart 1606.


XVI

Cloeck - Ruysch Frenkinck (1590)       schema Ia

Jacob Cloeck, gedoopt op 4 februari 1569 in de Oude Kerk te Amsterdam en overleden aldaar, 42 jaar oud, op 6 maart 1611, zoon van Floris Cloeck en Marie Alberts trouwt op 25 november 1590 in Amsterdam met Aafke Ruysch Frenkinck, geboren op 2 maart 1575 te Amsterdam en overleden op 26 maart 1651, dochter van Barend Frenckinck en Trijn Ruysch.

Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,
Maria Cloeck, geboren op 28 maart 1592, gedoopt op 2 april 1592 in de Oude Kerk te Amsterdam,
Catharina(Trijntge) Cloeck, geboren op 24 juli 1596 te Amsterdam,
Floris Diederik Ruysch Cloeck,
Barent Cloeck, gedoopt op 8 december 1602 in de Oude Kerk te Amsterdam en voor 1616 overleden,
Catharina Cloeck , geboren op 1 juli 1604 te Amsterdam,
Geertruyd Cloeck, geboren op 10 december 1605 te Amsterdam,
Nicolaus Cloeck, gedoopt op 4 september 1607 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Clara Cloeck, gedoopt op 28 september 1608 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Jacob Cloeck, gedoopt op 7 januari 1610 in de Oude Kerk te Amsterdam,


Jacob Floriszoon Cloeck was koopman in linnen in de Drie Roossen in de Warmoesstraat, medeoprichter en bewindhebber van de V.O.C.(1602) en regent van het Sint Jorishof en kerkmeester van de Waale-kerk(1599-1611).
Jacob Floriszoon Cloeck overlijdt op 6 maart 1611 te Amsterdam.
Aafke Ruysch Frenkinck, Regentes van het Burgerweeshuis te Amsterdam, overlijdt op 26 maart 1651 te Amsterdam.


XVII Start Parenteel

Elias - Cloeck (1614)       schema Ia

Maria Cloeck geboren op 28 maart 1592 te Amsterdam, dochter van Jacob Cloeck en Aafke Ruysch Frenkinck, trouwt op 13 april 1614 met Pieter Jacobszoon Elias, geboren in Hoorn op 15 april 1584, zoon van Jacob Elias en Griete Pieters, weduwnaar van Annetje Reijers en Maria van Heemskerck,
Uit dit huwelijk zijn twaalf kinderen bekend.

Margaretha (Grietge) Elias, geboren te Amsterdam op 18 januari 1615 (op een zondag tussen 08.00 en 08.30uur), gedoopt op 22 januari 1615, vernoemd naar Griete Pieters (haar grootmoeder van vaders kant). Overleden op 14 oktober 1691.
Doopgetuigen: Elijas Elias en Geertruyd Cloeck,
Jacob Elias, geboren te Amsterdam op 5 februari 1616, gedoopt op 7 februari 1616, vernoemd naar Jacob Pieterszoon Cloeck. Overleden op 16 april 1616.
Doopgetuigen: Louwerens Jansz. en Aafke Ruysch Frenkinck,
kintge Elias, geboren te Amsterdam op 10 januari 1617, wordt in de memorie van Maria Cloeck aangeduid als "een seer kintge dat syn doopsel niet kreeg"; hij is overleden op 11 april 1617 in Amsterdam en in de Oude Kerk begraven in het graf van een broer van zijn moeder,
Jacob Elias, geboren te Amsterdam op 2 december 1617 (middernacht), gedoopt op 5 december 1617, vernoemd naar Jacob Pieterszoon Cloeck, zijn grootvader van moeders kant. Overleden op 25 maart 1619.
Doopgetuigen: Aafke Ruysch Frenkinck en Claes Claesz. Cruys, overleden voor 1619,
Jacob Elias, geboren te Amsterdam op 21 september 1619, gedoopt op 22 september 1619 (Oude Kerk), vernoemd naar Jacob Elias, de vader van Pieter. Overleden op 29 juli 1692.
Doopgetuigen: Elijas Elias en Lijbeth Hendrickx, huysvrou van Hendrick Frenkinck,
Barend Elias, geboren te Amsterdam op 22 januari 1621, gedoopt op 26 januari 1621, vernoemd naar zijn grootvader, Barend Frenckink. Overleden op 16 december 1695.
Doopgetuigen: Neeltje Theunis, de huysvrou van Elijas Elias en Jan Pieterszn. Brugman,
Joost Elias, geboren te Amsterdam op 8 februari 1622, gedoopt in de Oude Kerk op 10 februari 1622, vernoemd naar zijn oud-oom Joost Elias.
Doopgetuigen: Aldrick Stipel en Aafke Ruysch Frenkinck,
Floris Elias, geboren te Amsterdam op 20 augustus 1623, gedoopt op 22 augustus 1623, vernoemd naar zijn grootvader, Floris Claeszoon Cloeck. Overleden in 1624,
Doopgetuigen: Jan van Baersdorp en Aafke Ruysch Frenkinck,
Floris Elias, geboren te Amsterdam op 29 oktober 1624 (rond 03.30 uur) en gedoopt op 3 november 1624, vernoemd naar zijn onlangs overleden broertje.
Doopgetuigen: Ruys Cloeck en Trijntge Cloeck,
Annetje Elias, geboren te Amsterdam op 4 december 1625 (rond 05.00 uur) en gedoopt op 7 december 1625, vernoemd naar de eerste vrouw van Pieter Elias,
Doopgetuigen: Reijer Pieterszn. en Aafke Ruysch Frenkinck,
Floris Elias, geboren te Amsterdam op 12 oktober 1627 en gedoopt op 14 oktober 1627, vernoemd naar zijn grootvader Floris Claeszoon Cloeck.
Doopgetuigen: Maufie van der Venne en Geertruid van Heemskerck.
Catrijna Elias, geboren te Amsterdam op 9 november 1631 (de clok half drieen), gedoopt op 11 november 1631, vernoemd naar een zuster van Maria Cloeck.
Doopgetuigen: Jan Warinderszn en Aafke Ruysch Frenkinck,

Pieter Jacobszoon Elias, neemt uit zijn eerste huwelijk met Annetje Reijers een zoon mee, Reijer Elias, geboren op 13 december 1605,

Pieter Jacobszoon Elias is zeepzieder en oliekoper op de Deventerhoutmarkt in De Vergulde Klok te Amsterdam, leider der contraremonstranten aldaar, kerkmeester van de Nieuwe Kerk 1620-, heemraad van de Nieuwer-Amstel 1622, overman van de zeepzieders, regent van het dolhuis 1617-, Nieuwe-Zijds huiszittenmeester 1620- te Amsterdam,

Maria Cloeck overlijdt op 12 juni 1633 te Amsterdam op 41 jarige leeftijd.
Pieter Elias overlijdt op 18 januari 1632 te Amsterdam op 48 jarige leeftijd.

Wikipedia: Elias

Vroedschap

PIETER JACOBS ELIAS,
geb. te Hoorn, 15 Apr. 1584, st. te Amsterdam, 18 Jan. 1632; zeepzieder op de Deventerhoutmarkt op den zuidhoek van de Stilsteeg, "in de vergulde Clock".
Regent Dolhuis 1617; N.Z Huiszittenmr. 1620; Kerkmeester N.K. 1620; Heemraad van den Nieuwer-Amstel 1622;
tr. 1e: 9 Jan 1605, Annetge Reyersdr., gedt. O.K. 1 Apr. 1583, st. 8 Jan. 1606, dr. van Reyer Jansz. en van Aefgen Pietersdr. Comen
tr. 2e: 25 Mrt. 1607 te Enkhuizen, Maria van Heemskerck, dr. van Hendrik Willemsz. en Maria Lauw.
tr. 3e: 13 Apr. 1614, Maria Cloeck, geb. 28 Mrt 1592, st. 12 Juni 1632,dr. van Jacob Florisz. en Aafke Ruysch.
Uit het eerste huwel. sproot een zoon, uit het tweede een doodgeboren zoon, uit het derde, elf kinderen.


XVIII

Metsue - Elias ( )       schema Ia

Margaretha Elias geboren op 18 januari 1615 te Amsterdam, dochter Pieter Jacobszoon Elias en Maria Cloeck, trouwt met Cornelis Metsue,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Margaretha Elias overlijdt op 14 oktober 1691 in Amsterdam, 76 jaar oud.

Elias - Pancras (1646)       schema Ia


Jacob Elias geboren op 21 september 1619 te Amsterdam, zoon van Pieter Jacobszoon Elias en Maria Cloeck, trouwt op 11 september 1646 met Vroutje Pancras, geboren in Amsterdam op 16 december 1625, dochter van Gerbrand Claeszn. Pancras en Aeltge Michiels Blaeuw,
Gerbrand Claeszn. Pancras bracht bij huwelijk f 100.300 in en zijn vrouw f 117.116,
Uit dit huwelijk zijn twaalf kinderen bekend,

Alida Elias, geboren op 16 juli 1646 in Amsterdam, gedoopt op 18 juni 1646 in Amsterdam (Nieuwe Kerk) en op 18 januari 1698 overleden,
Pieter Elias, geboren op 24 oktober 1648 in Amsterdam en op 20 juli 1676 overleden,
Maria Elias, gedoopt op 26 juni 1650 in Amsterdam (Nieuwe Kerk) en op 21 juni 1676 overleden,
Gerbrand Elias, geboren op 14 maart 1652 in Amsterdam, gedoopt op 17 maart 1652 in Amsterdam (Nieuwe Kerk) en op 18 november 1689 overleden,
Vroutje Elias, geboren op 12 december 1653 in Amsterdam en op 22 december 1676 overleden,
Jacob Elias, geboren op 30 januari 1655 in Amsterdam, gedoopt op 31 januari 1655, overleden op 29 november 1701 in Amsterdam,
Nicolaes Elias, gedoopt op 11 augustus 1656 in Amsterdam (Oude Kerk),
Michiel Elias, gedoopt op 17 juni 1659 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Michiel Elias, gedoopt op 22 december 1660 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Clara Elias, gedoopt op 31 maart 1662 in Amsterdam (Oude Kerk),
Cornelis Elias, gedoopt op 23 december 1663 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Clara Elias, gedoopt op 30 juni 1665 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),

Jacob Elias, Schepen, Hoofdingeland van de Purmer, Regent van het Burgerweeshuis (1691), Bewindhebber van de Oost Indische Compagie (1693), Raad (1696),

Jacob Elias overlijdt op 29 juli 1692 in Amsterdam, 72 jaar oud,
Vrouwtje Pancras overlijdt op 2 april 1700 in Amsterdam, 74 jaar oud.

Wikipedia: Elias

Vroedschap

JACOB ELIAS,
R. 1682-1692.
Comm. 1678, Sch. 1682,
Kerkmr. N.K. 1649; Luit', der Burgerij 1650, Kapn. 1672;
Heemraad en Seil, van de Watergraafs- of Diemermeer 1655.
Zeepzieder op 't Water, bij de Vrouwensteeg, in den blinden Ezel.
Geb. 21 Sept. 1619 , st. 29 Juli 1692, zoon van Pieter Jacobsz. en van Maria Cloeck.
Tr. 11 Sept. 1646 Vrouwtje Pancras, geb. 16 Dec. 1625, begr. N.K. 2 April 1700, dr. van Gerbrand Claesz., en van Aeltge Michielsdr. Blaeuw.

Voorouders:
Jacob Eliasz. of Elias, geb. te 's-Hertogenbosch 1559, st. te Amsterdam 12 April 1616, was eerst zeepziedersknecht te Hoorn waarheen hij om het geloof uitgeweken was, doch vestigde zich in 1586 te Amsterdam als zeepzieder en oliekooper op de N.Z. Melkmarkt in 't Stadhuys van 's-Hertogenbosch, tusschen de drie Spiegels en de Hoppetreder; Keurmeester der Zeep 1599;
tr. te Amsterdam) 17 April 1582 Griete Pietersdr., 5 Mrt. 1602, geb. omstreeks 1550, st. 2 Mrt. 1602, wed. van Claes Thijsz., dr. van Pieter Pietrsz.
tr. te Amsterdam (voor een Vlaamsch Doopsgezinde leeraar) Trijn Claesdr. Cloeck, geb 1559, en Anna Florendr.
Uit het eerste huwelijk sproten vijf kinderen, waarvan de oudste volgt:

Peter Jacobsz. Elias, geb te Hoorn, 15 Apr. 1584, st. te Amsterdam, 18 Jan. 1632; zeepzieder opde Deventerhoutmarkt op den zuidhoek van de Stilsteeg, "in de vergulde Clock".
Regent Dolhuis 1617; N.Z Huiszittenmr. 1620; Kerkmeester N.K. 1620; Heemraad van den Nieuwer-Amstel 1622;
tr. 1e: 9 Jan 1605, Annetge Reyersdr., gedt. O.K. 1 Apr. 1583, st. 8 Jan. 1606, dr. van Reyer Jansz. en van Aefgen Pietersdr. Comen
tr. 2e: 25 Mrt. 1607 te Enkhuizen, Maria van Heemskerck, dr. van Hendrik Willemsz. en Maria Lauw.
tr. 3e: 13 Apr. 1614, Maria Cloeck, geb. 28 Mrt 1592, st. 12 Juni 1632,dr. van Jacob Florisz. en Aafke Ruysch.
Uit het eerste huwel. sproot een zoon, uit het tweede een doodgeboren zoon, uit het derde, elf kinderen.


XIX

Elias - Elsevier (1684)       schema Ia

Mr. Gerbrand Elias, geboren op 14 maart 1652 in Amsterdam, zoon van Jacob Elias en Vroutje Pancras, trouwt omstreeks 1684 met Maria Elsevier,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Anna Maria Elias, gedoopt op 24 november 1684 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel),
Jacob Elias, gedoopt op 6 februari 1686 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Vroutje Elias, gedoopt op 1 september 1688 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Vroutje Elias, geboren in 1689,

Mr. Gerbrand Elias, advocaat van de Oost Indische Compagnie, overlijdt op 18 november 1689, 37 jaar oud.

Vroedschap

MR. GERBRAND ELIAS,
geb. 14 Mrt. 1652, st. 18 Nov. 1689,
advocaat, wonende op 't Water; Advocaat der O.-Ind. Comp. 168 ;
tr. 29 Oct. 1684 Maria Elsevier, ged'. N.K. 20 Mrt. 1661, begr. N.K. 26 Aug. 1718, dr. van Daniel Elsevier, boekhandelaar en uitgever, en van Anna Beerninck.

Wikipedia: Elias


XX

Eilbracht - Elias (1707)       schema Ia

Vroutje Elias, geboren in 1689, dochter van Gerbrand Elias en Maria Elsevier trouwt omstreeks 1707 met Philip Eilbracht,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Janetta Maria Eilbracht, gedoopt op 24 december 1707 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel),
Gerbrand Elias Eilbracht, gedoopt op 19 april 1709 in Amsterdam (Oude Kerk), gouverneur,
Casparus Eilbracht, gedoopt op 6 mei 1711 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel),
Johanna Cornelia Eilbracht, gedoopt op 27 april 1715 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel),


XXI

Eilbracht - Geel (1736)       schema Ia

Casparus Eilbracht, gedoopt op 6 mei 1711 in Amsterdam, zoon van Vroutje Elias en Philip Eilbracht trouwt omstreeks 1736 met Johanna Geel,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Johanna Cornelia Eilbracht, gedoopt op 9 september 1736 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Jacob Eilbracht, gedoopt op 4 juni 1738 in Amsterdam (Noorderkerk),
Casparus Leonardus Eilbracht, gedoopt op 20 juli 1740 in Amsterdam (Noorderkerk).


XIX

Elias - Weymans (1685)       schema Ia

Jacob Elias, geboren op 30 januari 1655 in Amsterdam, zoon van Jacob Elias en Vroutje Pancras, trouwt op 26 juni 1685 te Amsterdam door ds. Doorstadt, met Elisabeth Weymans, geboren in Amsterdam op 1 augustus 1657, gedoopt op 3 augustus 1657 in Amsterdam (Westerkerk), dochter van Nicolaes Aertszn. Weymans en Anna Fincon
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Anna Elisabeth Elias, geboren op 19 maart 1686 in Amsterdam, omstreeks 10.00 uur, gedoopt op 22 maart 1686 (Oude Kerk) en op 1 november 1689 overleden, begraven op 5 november 1689 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Doopgetuigen: Jacob Elias en Sara Weymans, weduwe van Willem Huyst,
Jacob Elias, geborern op 20 november 1687 in Amsterdam, omstreeks 17.30 uur, gedoopt op 23 november 1687 (Oude Kerk),
Doopgetuigen: Gerard Weymans en Vroutje Pancras,
Vroutje Elias, geboren op 6 maart 1689 in Amsterdam, omstreeks 9.30 uur, gedoopt op 9 maart 1689 (Zuiderkerk) en op 8 oktober 1732 in Middelburg overleden,
Doopgetuigen: Arnoud Weymans en Jannetje Fincon,
Nicolaes Elias, geboren op 3 april 1690 in Amsterdam, omstreeks 19.00 uur, gedoopt op 5 april 1690 (Zuiderkerk), overleden in 1752,
Doopgetuigen: Jacob Elias en Vroutje Pancras,
Sara Maria Elias, geboren op 13 oktober 1691 in Amsterdam, omstreeks 09.00 uur, gedoopt op 21 oktober 1691 (Zuiderkerk) en op 4 maart 1695 overleden, begraven op 9 maart 1695 in Amsterdam (Waalenkerk),
Doopgetuigen: Joost Elias en Maria Weymans,
Alida Elias, geboren op 1 maart 1693 in Amsterdam, gedoopt op 1 maart 1693 (Zuiderkerk), begraven op 17 december 1755 in Amsterdam,
Doopgetuigen: Aarnoud Weymans en de weduwe van Gerbrant Elias,
Arnoldus (Arnoud) Elias, geboren op 22 april 1695 in Amsterdam, omstreeks 04.00 uur, gedoopt op 24 april 1695, (Zuiderkerk), begraven op 14 oktober 1776 in Amsterdam.
Doopgetuigen: Philippus Weymans en Aletta Witte,

Jacob Elias, bewindhebber van de Oostindische Compagnie, overlijdt op 29 november 1701 in Amsterdam, 46 jaar oud, hij is begraven in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 2 december 1701,
Elisabeth Weymans overlijdt op 6 april 1717 te Amsterdam, 59 jaar oud.

Wikipedia: Elias

Vroedschap

JACOB ELIAS.
R. 1696 - 1701.
Bewindh. O.-Ind. Comp. 1693.
Luit', der Burgerij 1687, Kap. 1689; Regent Burgerweeshuis 1691; Hoofd-ingeland van de Purmer.
Woonde op den Binnenkant, bij de Nieuwe Bantammerstraat.
Geb. 30 Jan. 1655, st. 29 Nov. 1701, zoon van Jacob, en van Vrouwtje Paneras.
Tr. 26 Juni 1685 Elisabeth Weymans, geb. l Aug. 1657, st. 6 April 1717, dr. van Nicolaes Weymans Aertsz., koopman op de Keizersgracht, en van Anna Fincon.

Nicolaas Elias       schema Ia

Nicolaas Elias, geboren op 9 augustus 1656 in Amsterdam, zoon van Jacob Elias en Vroutje Pancras, blijft ongehuwd,

Wikipedia: Elias

Vroedschap

NICOLAAS ELIAS,
R. 1712 - 1713.
Vaandrig der Burgerij 1694, Luitt. 1703, Kapn. 1712; Kerkmr. N. K. 1709. Zeepzieder en oliekooper op 't Water, bij de Vrouwensteeg, "in den blinden Ezel". Hij was in 't laatst van zijn leven met een bij hem inwonenden broederszoon, Jacob Elias Jacobsz., die in 1713 26 jaar oud was, geassocieerd; tezamen hadden zij de leverantie van de olie aan de stad. Hij liet een vermogen na van 14. 450.
Geb. 9 Aug. 1656, St. ongeh. 4 Sept. 1713, zoon van Jacob, en van Vrouwtje Pancras.

Elias - Wildschut (1697)       schema Ia

Michiel Elias, geboren op 19 december 1660 in Amsterdam, zoon van Jacob Elias en Vroutje Pancras, trouwt op 10 oktober 1697 te Amsterdam, met Maria Margaretha Wildschut, geboren in Amsterdam op 3 maart. 1668, dochter van Mr. Michiel Wildschut en Maria Margaretha Servaes
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob Elias, geboren op 11 augustus 1698 in Amsterdam, en op 7 april 1750 overleden,
Michiel Wildschut Elias, geborern op 15 oktober 1699 in Amsterdam en op 7 november. 1731 overleden.

Michiel Elias overlijdt op 25 maart. 1702 te Amsterdam, 42 jaar oud.
Maria Margaretha Wildschut overlijdt op 8 maart. 1730 te Amsterdam, 62 jaar oud.

Wikipedia: Elias

Vroedschap

MICHIEL ELIAS
geb. 19 Dec. 1660 , st. 25 Mrt. 1702, woonde op de OudeTurfmarkt; Boekhouder der Wisselbank 1 687; Regent Burgerweeshuis 1697;
tr. 10 Oct. 1697 Maria Margaretha Wildschut, geb. 3 Mrt. 1668, st. 8 Mrt. 1730, dr. van Mr. Michiel Wildschut, advocaat, wonende op de Oude Turfmarkt, en van Maria Margaretha Servaes (van Limburgh).
Uit dit huwel. sproten vier kinderen, w.o. de volgende twee zoons:

a. Mr. Jacob Elias Michielsz., geb. 11 Aug. 1698, st. ongeh. 7 April 1750, advocaat te Amsterdam op de Keizersgracht, bij de Vijzelstraat; hij woonde er tezamen met zijne zuster Margaretha Elias, in een huis van 1250 huurw., zij hielden in 1742 3 dienstb. en werden geschat op een ink. van 7000 Gedep. ter Generaliteits Rekenkamer wegens de Provincie Utrecht 1746 - 1750; Bewindh. W.-Ind. Comp,wegens de Provincie Utrecht 1745; Regent O.Z. Huiszittenhuis 1726; Heemraad en Sch. van de Watergraafs- of Diemermeer 1731.
b. Mr. Michiel Wildschut Elias, geb. 15 Oct. 1699, st. ongeh. 7 Nov. 1731,
Raad ter Admiraliteit in Zeeland wegens de Provincie Utrecht 1731.


XX

Elias - van Dieden (1732)       schema Ia

Jacob Elias, geboren op 20 november 1687 in Amsterdam, zoon van Jacob Elias en Elisabeth Weymans, trouwt in 1735 met Cornelia van Dieden,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jacobus Elias gedoopt op 4 november 1735 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel),

Jacob Elias is zeepzieder.

Wikipedia: Elias

Sautijn - Elias (1706)       schema Ia

Vroutje Elias, geboren op 6 maart 1689 in Amsterdam, dochter van Jacob Elias en Elisabeth Weymans, trouwt op 17 augustus 1706 met Abraham Sautijn, leerling gymnastium Middelburg in 1692, zoon van Jacob Sautijn en Apollonia Cortgemett
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Appollonia Elisabeth Sautijn, geboren op 20 april 1709, gedoopt op 24 april 1709 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Jacob Sautijn, gedoopt op 2 oktober 1711 in Amsterdam (Westerkerk) en op 15 november 1720 in Middelburg begraven,
Hillegonda Sautijn, geboren op 5 maart 1720 in Middelburg en op 4 januari 1758 in Middelburg begraven,

Vroutje Elias overlijdt op 8 oktober 1732 in Middelburg, 43 jaar oud.


XXI

Schovel - Sautijn (1734)       schema Ia

Appollonia Elisabeth Sautijn, geboren op 20 april 1709, dochter van Vroutje Elias en Jacob Sautijn, trouwt op 20 april 1734 met Louis Schovel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Catharina Vrouwtje Schovel, geboren op 27 september 1735,
Jacob Elias Schovel, geboren op 6 april 1745, overleden op 13 november 1820 in Voorburg.


XXII

de Smidt - Schovel ( )       schema Ia

Catharina Vrouwtje Schovel, geboren op 27 september 1735, dochter van Appollonia Elisabeth Sautijn en Louis Schovel, trouwt met Johan de Smidt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Elias Schovel - van Brussel (1773)       schema Ia

Jacob Elias Schovel, geboren op 6 april 1745, zoon van Appollonia Elisabeth Sautijn en Louis Schovel, trouwt omstreeks 1773 met Maria Jacoba van Brussel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johan Jacob Elias Schovel, geboren in 1773 en op 24 oktober 1796 in Axel overleden,
Louis Henricus Elias Schovel , geboren in 1778 en op 25 april 1851 in Amersfoort overleden,

Jacob Elias Schovel overlijdt op 13 november 1820 in Voorburg.

Wikipedia: Elias


XXIII

Elias Schovel - Steijn Parve (1808)       schema Ia

Louis Henricus Elias Schovel, geboren in 1778, zoon van Jacob Elias Schovel en Maria Jacoba van Brussel, trouwt omstreeks 1808 met Johanna Jacoba Steijn Parve, geboren in 1784 in Delft, dochter van Mr. Daniel Jan Steijn Parve, president rechtbank en Ida Jacoba Brouwer
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Maria Jacoba Sautijn Schovel, geboren in 1809 in s-Gravenhage,
Ida Jacoba Schovel, geboren op 3 december 1809, gedoopt op 22 december 1809 in Amsterdam (Oude Kerk),
Daniel Jan Sautijn Schovel, geboren op 25 december 1810, gedoopt op 23 januari 1810 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Cornelis Hendrik Elias Schovel, geboren in 1813 in s-Gravenhage, overleden op 6 april 1901 in Nijmegen,
Anna Gerardina Schovel, geboren in 1817 in s-Gravenhage, overleden op 18 januari 1906 in Utrecht,

Louis Henricus Elias Schovel overlijdt op 25 april 1851 in Amersfoort, 72 of 73 jaar oud,
Johanna Jacoba Steijn Parve overlijdt op 12 november 1857 in Arnhem, 72 of 73 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXIV

van der Sluijs Lehr - Sautijn Schovel (1831)       schema Ia

Maria Jacoba Sautijn Schovel, geboren in 1809 in s-Gravenhage, dochter van Louis Henricus Elias Schovel en Johanna Jacoba Steijn Parve, trouwt op 10 augustus 1831 den Haag met Gerardus Wilhelmus van der Sluijs Lehr, geboren in 1806 in den Haag, zoon van Lodewijk Christiaan van der Lehr en Maria Jacoba van der Sluijs
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Louis Henricus Christiaan van der Sluijs Lehr, geboren in 1832 in Overschie en op 6 juli 1909 in Nijmegen overleden.

Elias Schovel - Pit (1844)       schema Ia

Cornelis Hendrik Elias Schovel, geboren in 1813 in s-Gravenhage, zoon van Louis Henricus Elias Schovel en Johanna Jacoba Steijn Parve, trouwt op 5 juni 1844 in den Haag met Francoise Anna Sophia Pit, geboren op 29 mei 1818 in Zoeterwoude, dochter van Arnoldus Adriaan Pit en Johanna Adriana van Beeftingh
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Louis Henricus Daniel Elias Schovel, geboren in 1846 in s-Gravenhage en op 21 februari 1901 in Rheden overleden,
Johanna Adriana Elias Schovel, geboren in 1850 in Amersfoort en op 29 oktober 1919 in Nijmegen overleden,
Anna Gerard Adriaan Schovel, geboren op 4 december 1852 in Amersfoort,

Bij de geboorte van dochter Johanna Adriana is vermeld dat de naam van de vader is veranderd van Schovel in Elias, op last van de arrondissementsrechtbank in Amersfoort d.d. 2 juni 1869; bij de geboorte van Anna Gerard Adriaan is vermeld, dezelfde vonnisdatum, dat naam vader is veranderd van Schovel in Elias,

Cornelis Hendrik Elias Schovel overlijdt op 6 april 1901 in Nijmegen, 87 of 88 jaar oud,
Francoise Anna Sophia Pit overlijdt op 8 juni 1898 in Hilversum, 80 jaar oud.

Wikipedia: Elias

Pit - Schovel (1850)       schema Ia

Anna Gerardina Schovel, geboren in 1817 in s-Gravenhage, dochter van Louis Henricus Elias Schovel en Johanna Jacoba Steijn Parve, trouwt op 31 oktober 1850 Amersfoort met Adriaan Pit, geboren in 1816 in Zoeterwoude, zoon van Arnoldus Adriaan Pit en Johanna Adriana van Beeftingh
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Arnoldus Adriaan Pit, geboren op 11 juli 1853 in Doorn,
Jacoba Johanna Pit, geboren op 16 oktober 1859 in Doorn,
Johanna Jacoba Pit, geboren in 1860 en op 5 februari 1862 in s-Gravenhage overleden,

Anna Gerardina Schovel overlijdt op 18 januari 1906 in Utrecht, 88 of 89 jaar oud,
Adriaan Pit overlijdt op 4 oktober 1898 in Utrecht, 81 of 82 jaar oud,


XXV

Pit - van Geuns (1883)       schema Ia

Arnoldus Adriaan Pit, geboren op 11 juli 1853 in Doorn, zoon van Anna Gerardina Schovel en Adriaan Pit, trouwt op 28 juni 1883 in Utrecht met Jacoba van Geuns, geboren in 1858 in Utrecht, dochter van Steven Jan van Geuns en Hendrica Theodora Hoijer
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Anna Gerardina Pit, geboren in 1884 in Utrecht,
Hendrika Theodora Pit, geboren op 26 juli 1886 in Utrecht,
Adriana Pit, geboren in 1888 in Zeist,
Steven Jan Pit, geboren in 1893 in Hoorn,

Arnoldus Adriaan Pit, advocaat, overlijdt op 6 mei 1925 in Utrecht, 71 jaar oud.


XXVI

van Rossem - Pit (1906)       schema Ia

Anna Gerardina Pit, geboren in 1884 in Utrecht, dochter van Arnoldus Adriaan Pit en Jacoba van Geuns, trouwt op 9 oktober 1906 in Utrecht met George van Rossem, geboren in 1882 in den Haag, zoon van Willem Benjaminszoon van Rossem en Johanna Maria van Bulderen
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Arnoldus Adriaan van Rossem, geboren op 24 december 1909 in Utrecht,
George van Rossem, geboren in 1918 en op 6 maart 1942 in Utrecht overleden.


XXVII

van Rossem - Huydecooper (1948)       schema Ia

Mr. Arnoldus Adriaan van Rossem, geboren op 24 december 1909 in Utrecht, zoon van Anna Gerardina Pit en George van Rossem, trouwt op 20 februari 1948 met Jkvr. Jean Eliane Huydecooper, geboren op 8 juni 1920 in Utrecht, dochter van Jhr. Louis Huydecooper, heer van Nigtevecht en Jkvr. Laurence Berthe Willemine Ram
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maarten van Rossem, geboren op 16 november 1948 in Eindhoven,
Laurence Berthe Willemine van Rossem, geboren op 17 maart 1950 in Rotterdam,
Jan Erik van Rossem, geboren op 4 februari 1952 in Brielle.


XXVI

de Waal - Pit (1907)       schema Ia

Hendrika Theodora Pit, geboren op 26 juli 1886 in Utrecht, dochter van Arnoldus Adriaan Pit en Jacoba van Geuns, trouwt op 4 juli 1907 in Baarn met Johan Jacobus Marinus de Waal, ritmeester der cavalerie, geboren op 11 januari 1880 in Breda, zoon van Johan de Waal en Cornellia Anna Paulina Sutherland
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Pauline de Waal, geboren te Venlo op 22 oktober 1908,
Johan Jacobus de Waal, geboren te Breda op 29 augustus 1914,
Arnold Adriaan de Waal, geboren te Breda op 2 april 1917,
Leonard de Waal, geboren op 1 juli 1919 te Breda.


XXVII

de Waal - Bogaardt (1945)       schema Ia

Leonard de Waal, geboren op 1 juli 1919 te Breda, kandidaat-econoom, directeur, onderwijsraad, ridder Nederlandse Leeuw, zoon van Hendrika Theodora Pit en Johan Jacobus Marinus de Waal, trouwt op 6 oktober 1945 in den Haag met Josephine Elisabeth Bogaardt, geboren op 27 december 1919 in Batavia, dochter van Mr. Henry Bogaardt, advocaat en M.A.J. Haalebos
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Johan Henri de Waal, geboren in den Haag op 2 augustus 1946,
Leonard Engelbertus de Waal, geboren in den Haag op 21 oktober 1947,
Maartje Hendrika de Waal, geboren in den Haag op 24 januari 1949,
Gijsbert Arnold Joost de Waal, geboren in Rotterdam op 6 augustus 1951,
Reinout Jeroen de Waal, geboren in Rotterdam op 6 juni 1957.


XXVIII

de Waal - Zijp (1966)       schema Ia

Johan Henri de Waal, directeur, geboren in den Haag op 2 augustus 1946, zoon van Leonard de Waal en Josephine Elisabeth Bogaardt, trouwt in 1966 met Meinke Alida Zijp, dochter van Jan Zijp en Sara Hendriks
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Barbara Wendeline de Waal, geboren in Rotterdam op 26 december 1966,
Remco Hans Erik de Waal, geboren in Cartagena, Colombia op 17 juli 1970.

de Waal - Ricardo (1978)       schema Ia

Johan Henri de Waal, directeur, geboren in den Haag op 2 augustus 1946, zoon van Leonard de Waal en Josephine Elisabeth Bogaardt, hertrouwt omstreeks 1978 met Margarita Ricardo, geboren in Colombia op 22 januari 1952
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Erica de Waal, geboren in Colombia op 16 juli 1979,
Natalia de Waal, geboren in Colombia op 23 september 1980.

de Waal - Bruens (1977)       schema Ia

Leonard Engelbertus de Waal, effectenmakelaar, geboren in den Haag op 21 oktober 1947, zoon van Leonard de Waal en Josephine Elisabeth Bogaardt, trouwt omstreeks 1977 met Charlotte Bruens, geboren in Venlo op 4 december 1952, lerares aardrijkskunde en geschiedenis, dochter van Bernardus Carolus Maria Bruens en Margaretha Sabina Maria van Erp,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Martine Margary de Waal, geboren in Heerlen op 21 augustus 1978,
Anneke Leonie de Waal, geboren in Heerlen op 26 maart 1980,
Caroline Susanne de Waal, geboren in Utrecht op 6 november 1983.

Read - de Waal (1976)       schema Ia

Mr. Maartje Hendrika de Waal, advocate, geboren in den Haag op 24 januari 1949, dochter van Leonard de Waal en Josephine Elisabeth Bogaardt, trouwt omstreeks 1976 met Richard Read, geboren op 9 juli 1944 in Queen's Councillar,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Robert Read, geboren in Melbourne op 24 november 1977,
Tom Read, geboren in Melbourne op 9 jauari 1979,
Michael Read,, geboren op 24 februari 1982,
Julianne Read, geboren in Melbourne op 23 juni 1985.

de Waal - Kingma (1987)       schema Ia

Ir. Reinout Jeroen de Waal, ambtenaar Ministerie van Landbouw en Visserij, geboren in Rotterdam op 6 april 1957, zoon van Leonard de Waal en Josephine Elisabeth Bogaardt, trouwt op 4 september 1987 met Drs. Nanette Kingma, geboren in Friesland op 27 maart 1959, docente fysische geografie, dochter van Tjeerd Kingma en Carola Goelst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Just Jeroen de Waal, geboren in Zutphen op 25 februari 1993,
Maarten de Waal, geboren in in Zutphen op 18 april 1995,


XXVI

Oosting - Pit (1909)       schema Ia

Adriana Pit, geboren in 1888 in Zeist, dochter van Arnoldus Adriaan Pit en Jacoba van Geuns, trouwt op 4 november 1909 in Baarn met Caspar Everhard Oosting, geboren in 1877 in Assen, zoon van Bernard Oosting en Anna Habbina Oosting
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Pit - Roodenburg (1918)       schema Ia

Steven Jan Pit, geboren in 1893 in Hoorn, zoon van Arnoldus Adriaan Pit en Jacoba van Geuns, trouwt op 18 juni 1918 in Bussum met Christine Hendrine Roodenburg, geboren in 1895 in Hoorn, dochter van Frans Roodenburg en Anna Susanna Johanna Dronsberg van der Linden
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XX

Elias - Bosschaert (1719)       schema Ia

Nicolaes Elias, geboren op 3 april 1690 in Amsterdam, omstreeks 19.00 uur, zoon van Jacob Elias en Elisabeth Weymans, trouwt op 23 januari 1719 met Hillegonda Bosschaert, geboren in Schiedam, dochter van Carel Bosschaert, burgemeester en raad van Schiedam en Cornelia Weymans.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Nicolaes Elias is raad en burgemeester te Schiedam, overlijdt in 1752, 60 of 61 jaar oud.

Wikipedia: Elias

Vroedschap

NICOLAAS ELIAS,
geb. 3 April 1690, st. kinderloos te Schiedam 31 Oct. 1752, Concierge van 't Stadhuis te Amsterdam 1712 - 1739, hij vestigde zich daarna te Schiedam, waar hij buiten de stad op de hofstede Rustcnburgli woonde;
Sch. en Raad van Schiedam 1739, Burgenij-ald. 1748; Raad op de Maas wegens Schiedam 1751 -- 1752;
tr. te Schiedam 23 Jan. 1719 Hillegonda Bosschaert, gcb. te Schiedam 15 Juli 1691, st. ald. 24 Nov. 1751, dr. van Carel, Burgemr. van Schiedam 1687, en van Cornelia Weymans Nicolaesdr. ex Anna Fincon.

Elias - van Stamhorst (1713)       schema Ia

Alida Elias, geboren op 1 maart 1693 in Amsterdam, dochter van Jacob Elias en Elisabeth Weymans, weduwe van Gerbrant Elias, trouwt in 1713 met Jan van Stamhorst,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Ellisabeth van Stamhorst, gedoopt op 5 september 1714 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Anthonij van Stamhorst, gedoopt op 8 juli 1716 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Cornelia van Stamhorst, gedoopt op 3 augustus 1717 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Jacob van Stamhorst, gedoopt op 9 juli 1719 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Alida Cornelia van Stamhorst, gedoopt op 17 november 1720 in Amsterdam (Zuiderkerk),
Jan van Stamhorst, gedoopt op 3 juni 1722 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Anthonij van Stamhorst, gedoopt op 1 augustus 1723 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Maria van Stamhorst, gedoopt op 19 april 1730 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
IJsbrant van Stamhorst, gedoopt op 6 februari 1733 in Amsterdam (Nieuweziijdskapel),

Alida Elias is begraven op 17 december 1755 in Amsterdam, 62 jaar oud,
Jan van Stamhorst is gerechtscipier.

Wikipedia: Elias


XXI

van Stamhorst - van den Heuvel ( )       schema Ia

Jacob van Stamhorst, gedoopt op 9 juli 1719 in Amsterdam, zoon van Alida Elias en Jan van Stamhorst, trouwt omstreeks 1750 met Belia van den Heuvel,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Alida van Stamhorst, gedoopt op 8 oktober 1751 in Amsterdam (Westerkerk), overleden op 31 januari 1806 in Amsterdam.


XXII

Temminck - van Stamhorst (1774)       schema Ia

Alida van Stamhorst, gedoopt op 8 oktober 1751 in Amsterdam, dochter van Jacob van Stamhorst en Belia van den Heuvel, trouwt op 17 april 1774 met Dr. Jacob Temminck, geboren in 1748 in Amersfoort, gedoopt op 15 november 1748 in Amersfoort, zoon van Coenraad Temminck, en Elisabeth Johanna Cool,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Aletta Cornelia Temminck, geboren op 8 september 1774, gedoopt op 22 oktober 1784 in Amsterdam (Oude Kerk),
Coenraad Jacob Temminck, geboren op 31 maart 1778 in Amsterdam, gedoopt op 3 april 1778 in Amsterdam (Oude Kerk),
Belia Elizabeth Temminck, gedoopt op 21 april 1779 in Amsterdam (Noorderkerk),
Elisabeth Jacoba Temminck, geboren op 1 september 1783, gedoopt op 26 september 1783 in Amsterdam (Oude Kerk),
Egbert Temminck, gedoopt op 23 februari 1787 in Amsterdam (Oude Kerk),
Alida Maria Temminck, geboren op 12 juni 1788, gedoopt op 20 juni 1788 in Amsterdam (Oude Kerk),
Susanna Carolina Temminck, geboren op 1 januari 1790 in Amsterdam, gedoopt op 5 februari 1790 in Amsterdam (Oude Kerk),

Alida van Stamhorst overlijdt op 31 januari 1806 in Amsterdam, 54 jaar oud,
Dr. Jacob Temminck overlijdt op 15 augustus 1822 in Lausanne, 73 of 74 jaar oud.


XXIII

Temminck - Smissaert (1835)       schema Ia

Dr. Coenraad Jacob Temminck, geboren op 31 maart 1778 in Amsterdam, zoon van Alida van Stamhorst en Dr. Jacob Temminck, trouwt op 17 september 1835 met Anna Agnita Smissaert, geboren op 13 maart 1806 in Amsterdam, dochter van Marinus Adriaan Perpetuus Smissaert, resident en Maria Feitama,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Coenraad Jacob Temminck, geboren in 1838 in Leiden,
Marinus Temminck, geboren op 9 juni 1839 in Lisse,

Dr. Coenraad Jacob Temminckoverlijdt op 30 januari 1858 in Leiden, 79 jaar oud,
Anna Agnita Smissaert overlijdt op 10 juni 1865 in Utrecht, 59 jaar oud.


XXIV

Temminck - Perk (1862)       schema Ia

Coenraad Jacob Temminck, geboren in 1838 in Leiden, zoon van Coenraad Jacob Temminck en Anna Agnita Smissaert, trouwt op 14 augustus 1862 in Hilversum met Alberta Maria Perk, geboren in 1841 in Hilversum, dochter van Albertus Perk, notaris en Maria Antoinetta van Putten,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Coenraad Jacob Temminck, geboren in 1868 in Hilversum en op 30 december 1944 in Deventer overleden,
Alberta Maria Temminck, geboren in 1871 in Hilversum.


XXV

van Hengel - Temminck (1893)       schema Ia

Alberta Maria Temminck, geboren in 1871 in Hilversum, dochter van Coenraad Jacob Temminck en Alberta Maria Perk, trouwt op 3 augustus 1893 in Hilversum met Jan Jacob Lodewijk van Hengel, geboren in 1867 in Amsterdam, zoon van Willem Petrus van Hengel en Henriette Johanna Louise ten Kate,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Alberta Maria Henrietta van Hengel, geboren in 1895 in Hilversum,
Henriette Johanna Louise van Hengel, geboren in 1896 in Hilversum,
Maria Louise van Hengel, geboren in 1897 in Hilversum.


XXVI

de Bruine - van Hengel (1920)       schema Ia

Alberta Maria Henrietta van Hengel, geboren in 1895 in Hilversum, dochter van Alberta Maria Temminck en Jan Jacob Lodewijk van Hengel, trouwt op 10 juni 1920 in Hilversum met Nicolaas de Bruine, geboren in 1893 in Krimpen aan de Lek, zoon van Pieter Johannes de Bruine en Nelly Geertruida Dijkstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Donker - van Hengel (1920)       schema Ia

Henriette Johanna Louise van Hengel, geboren in 1896 in Hilversum, dochter van Alberta Maria Temminck en Jan Jacob Lodewijk van Hengel, trouwt op 19 augustus 1920 in Hilversum met Louis Donker, geboren in 1894 in Sijbekarspel, zoon van Cornelis Petrus Donker en Louise Wilhelmine Zuijderhoff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

ter Haar - van Hengel (1919)       schema Ia

Maria Louise van Hengel, geboren in 1897 in Hilversum, dochter van Alberta Maria Temminck en Jan Jacob Lodewijk van Hengel, trouwt op 5 juni 1919 in Hilversum met Jacob Everard ter Haar, geboren in 1897 in Amsterdam, zoon van Johannes ter Haar en Iskjen Catharina Romenij,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Temminck - Brants (1870)       schema Ia

Marinus Temminck, geboren op 9 juni 1839 in Lisse, zoon van Coenraad Jacob Temminck en Anna Agnita Smissaert, trouwt omstreeks 1870 met Mathilde Christine Louize Brants, geboren op 6 april 1848 in Vorden, dochter van Mr. Jan Isaac Brants, Heer van den Wildenborch en Overlaer en Catharina Swanida Johanna Mathilda van Lben Sels,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anna Agneta Temminck, geboren op 10 oktober 1870 in Lisse (huize Wildlust),
Jan Isaak Temminck, geboren op 31 oktober 1871 in Lisse en op 7 juli 1943 in Amersfoort overleden,
Louise Mathilde Christine Temminck, geboren op 11 december 1872 in Rijswijk,

Mathilde Christine Louize Brants overlijdt op 16 december 1872 in Rijswijk, 24 jaar oud.

Temminck - van Asch van Wijck (1875)       schema Ia

Marinus Temminck, geboren op 9 juni 1839 in Lisse, zoon van Coenraad Jacob Temminck en Anna Agnita Smissaert, hertrouwt op 19 maart 1875 in Utrecht met Jkvr. Jeanne Henriette Hubertine van Asch van Wijck, geboren op 28 januari 1852 in Utrecht, dochter van Jhr. Mr. Hubert Alexander Maurits van Asch van Wijck en Henriette Hester des Tombe,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Henrietta Hester Wilhelmina Temminck, geboren op 5 januari 1876 in Lisse,
Willem Anne Temminck, geboren op 2 december 1876 in Lisse,
Hubert Alexander Maurits Temminck, geboren op 10 april 1879 in Lisse,
Catharina Zwanida Johanna Mathilda Temminck, geboren op 16 februari 1881 in Lisse,

Marinus Temminck overlijdt op 14 maart 1918 in Prilly (Zwitserland), 78 jaar oud,
Jkvr. Jeanne Henriette Hubertine van Asch van Wijck overlijdt op 21 augustus 1921 in Gland (Zwitserland), 69 jaar oud.


XXV

Bierens de Haan - Temminck (1896)       schema Ia

Anna Agneta Temminck, geboren op 10 oktober 1870 in Lisse, dochter van Marinus Temminck en Mathilde Christine Louize Brants, trouwt op 28 april 1896 in Arnhem met Abraham Bierens de Haan, geboren op 17 maart 1865 in Amsterdam, zoon van Jan Bierens de Haan en Louise Leonore van Leeuwen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Louise Leonore Mathilde Bierens de Haan, geboren op 20 maart 1897 in Amsterdam,
Anna Agneta Bierens de Haan, geboren op 13 april 1900 in Haarlem.

Temminck - thoe Schwartzenberg thoe Hohenlandsberg (1905)       schema Ia

Hubert Alexander Maurits Temminck, geboren op 10 april 1879 in Lisse, zoon van Marinus Temminck en Jkvr. Jeanne Henriette Hubertine van Asch van Wijck, trouwt op 16 maart 1905 in Arnhem met Henriette Wilhelmine barones thoe Schwartzenberg thoe Hohenlandsberg, geboren op 9 november 1874 in Beetgum (Menaldumadeel), dochter van Ernest Louis baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg en Salomea Klasina Busscher,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Salomea Henriette Hermine Temminck, geboren op 11 januari 1906 in Arnhem,
Jeanne Henriette Hubertine Temminck, geboren op 18 augustus 1907 in Arnhem,

Hubert Alexander Maurits Temminck overlijdt op 30 oktober 1926 in Spokane (Verenigde Staten), 47 jaar oud,
Henriette Wilhelmine barones thoe Schwartzenberg thoe Hohenlandsberg overlijdt op 13 april 1947 in Velp, 72 jaar oud.


XXVI

van den Brandeler - Temminck (1938)       schema Ia

Salomea Henriette Hermine Temminck, geboren op 11 januari 1906 in Arnhem, dochter van Hubert Alexander Maurits Temminck en Henriette Wilhelmine barones thoe Schwartzenberg thoe Hohenlandsberg, trouwt op 20 augustus 1938 in Rheden met Jhr. Johannes van den Brandeler, geboren op 25 juli 1900 in Maassluis, zoon van Jhr. Martinus van den Brandeler en Johanna Adriana Pieternella Geertruida Klem,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Hubert Alexander van den Brandeler, geboren op 27 oktober 1939 in Amsterdam,
Jkvr. Margaretha van den Brandeler, geboren op 18 april 1941 in Goes,

Salomea Henriette Hermine Temminck overlijdt op 12 maart 1988 in s-Gravenhage, 82 jaar oud,
Jhr. Johannes van den Brandeler overlijdt op 4 november 1974 in Leiden, 74 jaar oud.


XXVII

van den Brandeler - de Pesters (1965)       schema Ia

Jhr. Hubert Alexander van den Brandeler, geboren op 27 oktober 1939 in Amsterdam, zoon van Salomea Henriette Hermine Temminck en Jhr. Johannes van den Brandeler, trouwt op 9 januari 1965 in Laren met Jkvr. Yvonne Georgine de Pesters, geboren op 10 juni 1943 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Charles Antoine de Pesters en Wilhelmina Elisabeth Mechteld Telders,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Joan Maurits van den Brandeler, geboren op 3 januari 1966 in Amsterdam,
Jkvr. Mechteld Marina van den Brandeler, geboren op 22 juni 1967 in Amsterdam,
Jkvr. Ariane Georgine van den Brandeler, geboren op 16 augustus 1970 in Laren.


XXVIII

van der Burg - van den Brandeler (2003)       schema Ia

Jkvr. Mechteld Marina van den Brandeler, geboren op 22 juni 1967 in Amsterdam, dochter van Jhr. Hubert Alexander van den Brandeler en Jkvr. Yvonne Georgine de Pesters, trouwt omstreeks 2003 met Pieter van der Burg,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Wessel Floris Frank van der Burg, geboren op 15 juni 2004 in Rotterdam,


Elias - Schaack (1728)       schema Ia

Mr. Arnoldus Elias, geboren op 22 april 1695 te Amsterdam, zoon van Jacob Elias en Elisabeth Weymans, trouwt op 20 januari 1728 te Amsterdam met Maria Schaack, geboren op 21 maart 1707, dochter van Olivier Schaack en Cornelia Beuckelman,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob Elias, geboren op 18 oktober 1728 in Amsterdam, overleden in 1795,
Cornelia Maria Elias, geboren op 21 september 1732 in Amsterdam, overleden op 16 mei 1769 in Amsterdam,

Mr. Jacob Elias, is Schepen, Raad en Burgemeester in Amsterdam,

Mr. Arnoldus Elias, overlijdt op 30 april 1762 in Amsterdam, 67 jaar oud, begraven op 8 mei 1762 in Amsterdam,
Maria Schaack, overlijdt begin oktober 1776 en wordt op 14 oktober 1776 te Amsterdam begraven, 69 jaar oud.

Wikipedia: Elias

Vroedschap

Mr. ARNOUD ELIAS,
geb. 22 April 1695, st. 30 Appiil 1762, woonde op de Heerengracht, bij de Utrechtschestraat, en kocht 12 Sept. 1757 voor 5845 de hofstede, het Roodc Paart", in 't Gein, onder Weesporkaispel; hij bewoonde in 1742 een huis van 700 huurw., hield 3 dienstb., paardenslede, en werd geschat op een ink. van / 4000; Contra-boekhouder in de Wisselbank 1721; Directeur der geoctrooieerde Colonic de Berbice 1752;
tr. 20 Jan. 1728 Maria Schaack, geb. 21 Mrt. 1707, begr. O.K. 14 Oct. 1776, dr. van Olivier en van Cornelia Beuckelman.
Hunne beide kinderen waren:
a. Mr. Jacob Elias, Arnoudsz.,
b. Cornelia Maria Elias, tr. Mr. Henrick Backer.

Bijlage,
Ds. Petrus Schaack, geb. te Leiden 8 April 1633, st. te Amsterdam 17 Sept. 1708 (zoon van Olivier Pietersz. Schaack, lakenkooper te Leiden, en van Henrietta Mulray), predikant te Bovenkarspel 1654, te Edam 1658, te Alkmaar 1660, te Amsterdam 1667; Visitator der Triviale of Latijnsche Scholen te Amsterdam 1672; Bibliothecaris der stad 1693;
tr. te Alkmaar 27 Febr. 1667 Brigitta Stuylingh, geb. te Alkmaar 12 Sept. 1645, st. te Amsterdam 16 Dec. 1723, dr. van Gerrit, Sch. en Raad van Alkmaar, en van Geertruyt van Vladeracken (Geldolphsdr. ex Barbara Geertruyd Hinderduyn).
Hun zoon was o.a.:
Olivier Schaack, geb. te Amsterdam 5 Jan. 1671, st. 12 Dec. 1751, "zydelakenfabriqueur" te Amsterdam, eerst onder de firma Daniel Kick & Schaack, daarna onder de firma Olivier & Gerrit Schaack; hij woonde op den Fluweelcnburgwal, en hield in 1742: 3 dienstb., bewoonde een huis van 1370 huurw., had eene buiten- plaats, koets en 2 paarden en werd geschat op een ink. van 12 a 14.000, Commiss. van de Zijde-Manufacturen 1701; Kerkm. Oude Walenk. 1729; tr. te Amsterdam 7 Aug. 1703 Cornelia Beuckelman, geb. 21 Jan. 1683, st. 5 Nov. 1752, dr. van Matthijs Beuckelman, Abrahamsz., koopman te Amsterdam, en van Maria Grosthuysen.
Zij lieten de volgende twee kinderen na:

a. Mr. Petrus Schaack, geb. 24 Nov. 1704, st. 15 Juli 1774, nalatende een vermogen van 646.000, advocaat, kocht 19 Dec. 1754 voor 85.000, en bewoonde sedert, een dubbel huis op de Heerengracht, het derde benoorden de Spiegelstraat, en was eigenaar van de hofstede Middellaan, onder Heemstede, die hij 10 Jan. 1753 voor 7000 kocht en l Aug. 1770 voor 15.000 weer verkocht; Comm. 1748, Regent Aalmoezeniersweeshuis 1737; Commiss. van den Grooten IJk 1746;
tr. 30 Nov. 1734 Constantia Elisabeth Baelde, geb. 21 Juni 1712, st. 11 Dec. 1759, dr. van Johannes en van Susanna Clement.
Hunne drie kinderen stierven jong.

b. Maria Schaack, tr. Mr. Arnoldus Elias.


XXI

Backer - Elias (1753)       schema Ia

Cornelia Maria Elias, geboren op 21 september 1732 in Amsterdam, dochter van Mr. Arnoldus Elias en Maria Schaack, trouwt op 31 juli 1753 te Amsterdam met Jhr. Mr. Henrick Backer, geboren op 23 mei 1730 in Amsterdam, zoon van Cornelis Jansz. Backer en Margaretha Bicker,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Margaretha Backer,
Jkvr. Maria Backer, geboren op 31 januari 1758,
Jkvr. Cornelia Henrietta Backer, geboren op 8 september 1761,
Jhr. Cornelis Backer, geboren op 13 april 1766 in Amsterdam,

Cornelia Maria Elias, overlijdt op 16 mei 1769 in Amsterdam, 37 jaar oud,
Mr. Henrick Backer, overlijdt op 23 februari 1819 in Amsterdam, 52 jaar oud.


XXII

Alewijn - Backer (1794)       schema Ia

Jkvr. Margaretha Backer, dochter van Jhr. Mr. Henrick Backer en Cornelia Maria Elias, trouwt op 28 september 1794 in Amsterdam met Mr. Martinus Alewijn, geboren op 4 mei 1747 in Amsterdam, zoon van Mr. Jacob Alewijn en Margaretha Helena Graafland,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Martinus Alewijn, regent 1789-1795, overlijdt op op 24 december 1807 in Amsterdam, 60 jaar oud.

van Loon - Backer (1785)       schema Ia

Jkvr. Maria Backer, geboren op 31 januari 1758, dochter van Jhr. Mr. Henrick Backer en Cornelia Maria Elias, trouwt omstreeks 1785 met Jhr. Jan Janszoon van Loon, geboren op 30 mei 1752 in Amsterdam, zoon van Mr. Jan van Loon en Maria Backer,
Uit dit huwelijk drie kind bekend,

Jhr. Willem Janszoon van Loon, geboren op 8 januari 1786 in Amsterdam,
Jkvr. Cornelia Maria van Loon, gedoopt op 21 september 1788 in Amsterdam (Amstelkerk),
Jkvr. Cornelia Henriette van Loon, gedoopt op 27 juni 1798 in Amsterdam (Zuiderkerk),

Jkvr. Maria Backer, overlijdt op 8 december 1801 in Amsterdam, 43 jaar oud,
Jhr. Jan Janszoon van Loon, secretaris van Amsterdam, overlijdt op 12 december 1828 in Amsterdam, 76 jaar oud.

Wikipedia: van Loon


XXIII

van Loon - van Wickevoort Crommelin (1809)       schema Ia

Jhr. Willem Janszoon van Loon, geboren op 8 januari 1786, zoon van Maria Backer en Jhr. Jan Janszoon van Loon, trouwt op 18 juni 1809 Amsterdam met Maria Catharina van Wickevoort Crommelin, geboren op 7 augustus 1791 in Amsterdam, dochter van Mr. Jan Pieter van Wickevoort Crommelin en Catharina van Lennep,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Catharina Maria van Loon, geboren op 27 juni 1810 in Amsterdam, overleden op 18 juni 1882 in Arnhem,
Jkvr. Henriette Cornelia van Loon, geboren op 12 december 1811 in Amsterdam, overleden op 14 juli 1879 in Haarlem,

Maria Catharina van Wickevoort Crommelin, overlijdt op 4 februari 1812 in Amsterdam, 20 jaar oud.

Wikipedia: van Loon

van Loon - van Loon (1814)       schema Ib

Jhr. Willem Janszoon van Loon, geboren op 8 januari 1786, zoon van Maria Backer en Jhr. Jan Janszoon van Loon, hertrouwt op 17 maart 1814 in de Bilt met Jkvr. Philippine Henriette Constance van Loon, geboren op 31 augustus 1792 in s Graveland , dochter van Jhr. Jan Willem van Loon en Philippina Constantia Isabella van Weede,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jkvr. Constantia Cornelia van Loon, geboren op 11 juli 1815 in Amsterdam, overleden op 7 mei 1889 in Amsterdam,
Jhr. Jan van Loon, geboren op 10 november 1816 in Amsterdam, overleden op 30 maart 1889 in Amsterdam,
Jkvr. Wilhelmina Henrietta van Loon, geboren op 25 januari 1819 in Amsterdam, overleden op 27 april 1861 in Nijmegen,
Jkvr. Anna Louisa van Loon, geboren op 1 juli 1822 in Amsterdam, overleden op 23 juni 1888 in Arnhem,
Jkvr. Maria Catharina Paulina van Loon, geboren op 15 januari 1827 in Amsterdam en op 9 juni 1894 in Baden (Freiburg) overleden,
Jkvr. Catharina Johanna van Loon, geboren op 9 augustus 1828 in Amsterdam en op 26 april 1879 in Arnhem overleden,
Jhr. Willem van Loon, geboren op 6 ovember 1833 in Zandvoort, overleden op 11 januari 1888 in s-Gravenhage,

Jhr. Willem Janszoon van Loon, overlijdt op 3 juni 1876 in Amsterdam, 90 jaar oud.
Jkvr. Philippine Henriette Constance van Loon, overlijdt op 25 februari 1863 in Zutphen, 70 jaar oud.

Wikipedia: van Loon


XXIV

Sprenger - van Loon (1834)       schema Ia

Jkvr. Catharina Maria van Loon, geboren op 27 juni 1810 in Amsterdam, dochter van Jhr. Willem Janszoon van Loon en Maria Catharina van Wickevoort Crommelin, trouwt op 22 mei 1834 te Heemstede met Constantijn Assueres Sprenger, geboren op 30 mei 1810 in Oostkapelle (Huize Duinbeek), zoon van Johan Jacob Sprenger (Heer van Duinbeek) en Digna Johanna Meyners (Vrouwe van Duinbeek),
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Johanna Maria Sprenger, geboren op 1 juni 1835 in Haarlem en op 15 januari 1901 in Arnhem overleden,
Willem Sprenger, geboren op 11-?-1836 in Oosterhout, overleden op 21 september 1911 in Leeuwarden,
Iman Johan Sprenger, geboren op 11 maart 1838 in Oosterhout, overleden op 23 november 1879 in s-Gravenhage,
Jacqueline Constance Sprenger, geboren op 13 september 1841 in Haarlem en op 6 april 1844 in Haarlem overleden,
Johan Constant Sprenger, geboren op 23 februari 1843 in Haarlem, overleden op 7 februari 1874 in Wiesbaden,
Constance Jacqueline Sprenger, geboren op 28 maart 1845 in Haarlem en op 13 december 1902 in Arnhem overleden,
Cecile Henriette Sprenger, geboren op 8 februari 1847 in Haarlem en op 29 juli 1852 in Tilburg overleden,
Henri Corneille Sprenger, geboren op 28 augustus 1848 in Haarlem en op 16 augustus 1872 in Seraing (Belgi) overleden,
Arnold Louis Sprenger, geboren op 6 februari 1850 in Tilburg en op 10 juni 1895 in Arnhem overleden,

Jkvr. Catharina Maria van Loon, overlijdt op 18 juni 1882 in Arnhem, 71 jaar oud,
Constantijn Assueres Sprenger, overlijdt op 26 november 1876 in Arnhem, 66 jaar oud.


XXV

Sprenger - Knorre (1863)       schema Ia

Willem Sprenger, geboren op 11-?-1836 in Oosterhout, zoon van Jkvr. Catharina Maria van Loon en Constantijn Assueres Sprenger, trouwt omstreeks 1863 met Johanna Petronella Knorre, geboren op 13 juni 1842 in Leeuwarden, dochter van Heinrich Gustav Knorre en Gerritje Koumans Smeding,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Marie Catharina Wilhelmina Sprenger, geboren op 17 augustus 1863 in Leeuwarden, overleden op 1 november 1933 in Aagtekerke,
Rita Gustava Wilhelmina Sprenger, geboren op 1 juli 1865 in Leeuwarden en op 21 augustus 1925 in Leeuwarden (Oranjewoud), overleden,
Heinrich Gustav Wilhelm Sprenger, geboren op 9 februari 1870 in Leeuwarden, overleden op 7 december 1944 in Leeuwarden,
Constant Johan Henri Sprenger, geboren op 22 mei 1875 in Leeuwarden,
Alfred Sprenger, geboren op 28 juli 1883 in Leeuwarden,

Willem Sprenger, overlijdt op 21 september 1911 in Leeuwarden, 75 jaar oud,
Johanna Petronella Knorre, overlijdt op 6 december 1915 in Leeuwarden, 73 jaar oud.


XXVI

Wichers - Sprenger (1888)       schema Ia

Marie Catharina Wilhelmina Sprenger, geboren op 17 augustus 1863 in Leeuwarden, dochter van Willem Sprenger en Johanna Petronella Knorre, trouwt op 12 juli 1888 te Leeuwarden met Mr. Willem Wichers Wierdsma, geboren op 14 januari 1853 in Wommels, zoon van Mr. Cornelis Wichers Wierdsma en Rolina Maria Buma,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Roline Maria Wichers Wierdsma, geboren op 18 april 1889 in Franeker en op 27 april 1889 in Franeker overleden,
Roline Maria Wichers Wierdsma, geboren op 30 oktober 1891 in Franeker.

Marie Catharina Wilhelmina Sprenger, overlijdt op 1 november 1933 in Aagtekerke, 70 jaar oud,

Wikipedia: Wichers

Sprenger - Baart de la Faille (1900)       schema Ia

Heinrich Gustav Wilhelm Sprenger, geboren op 9 februari 1870 in Leeuwarden, zoon van Willem Sprenger en Johanna Petronella Knorre, trouwt omstreeks 1900 met Maria Christina Baart de la Faille, geboren op 4 oktober 1875 in Leeuwarden, dochter van Dr. Jacob Baart de la Faille en Geertje Sibranda Tresling,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Ada Geertruida Sprenger, geboren op 28 februari 1900 in Leeuwarden, overleden op 17 november 1982 in Laren (Noord-Holland),
Jacob Sprenger, geboren op 29 oktober 1907 in Leeuwarden,

Heinrich Gustav Wilhelm Sprenger, overlijdt op 7 december 1944 in Leeuwarden, 74 jaar oud,


XXVII

Witsen Elias - Sprenger (1929)       schema Ia

Ada Geertruida Sprenger, geboren op 28 februari 1900 in Leeuwarden, dochter van Heinrich Gustav Wilhelm Sprenger en Maria Christina Baart de la Faille, trouwt omstreeks 1929 met Jhr. Jan Willem Jacob Witsen Elias,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Jan Willem Witsen Elias, geboren op 28 maart 1930 in Leeuwarden,
Jhr. Gustaaf Gerard Witsen Elias, geboren op 17 september 1932 in Leeuwarden,
Jhr. Joost Jacob Witsen Elias, geboren op 13 maart 1937 in Leeuwarden,

Ada Geertruida Sprenger, overlijdt op 17 november 1982 in Laren (Noord-Holland), 82 jaar oud,

Wikipedia: Elias

Sprenger - Servatius (1935)       schema Ia

Mr. Jacob Sprenger, geboren op 29 oktober 1907 in Leeuwarden, zoon van Heinrich Gustav Wilhelm Sprenger en Maria Christina Baart de la Faille, trouwt op 29 april 1935 Assen met Justina Jacoba Leonarda Servatius, geboren op 18 november 1913 in Assen, dochter van Mr. Albert Hendrik Servatius en Cornelie Francoise Marie Josine Heldring,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Constantijn Assueres Sprenger, geboren op 9 november 1937 in Leeuwarden,
Willem Gustaaf Sprenger, geboren op 7 april 1940 in Leeuwarden.


XXVIII

Witsen Elias - zur Muhlen (1961)       schema Ia

Jhr. Jan Willem Witsen Elias, geboren op 28 maart 1930 in Leeuwarden, zoon van Ada Geertruida Sprenger en Jhr. Jan Willem Jacob Witsen Elias, trouwt op 8 april 1961 in Bussum met Anna Maria zur Muhlen, geboren op 25 september 1935 in Bussum, dochter van Adriaan David zur Muhlen en Ellen Grace Bland van den Berg,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Jan Willem Gerard Witsen Elias, geboren op 30 maart 1962 in Amsterdam,
Jkvr. Witsen Elias, Ellen Adrienne Witsen Elias, geboren op 14 maart 1963 in Amsterdam,
Jhr. Witsen Elias, Nicolaas AlexanderWitsen Elias, geboren op 27 mei 1970 in Amsterdam.

Wikipedia: Elias

Witsen Elias - Bonebakker (1960)       schema Ia

Jhr. Gustaaf Gerard Witsen Elias, geboren op 17 september 1932 in Leeuwarden, zoon van Ada Geertruida Sprenger en Jhr. Jan Willem Jacob Witsen Elias, trouwt op 23 april 1960 in Bussum met Marilene Henriette Bonebakker, geboren op 31 december 1935 in Basel, dochter van Wilhelm Christiaan Bonebakker en Jenny Henriette Staehelin,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Jan Pieter Witsen Elias, geboren op 23 mei 1961 in Leeuwarden,
Jkvr. Sabine Henriette Witsen Elias, geboren op 26 december 1962 in Leeuwarden,
Jkvr. Annemarie Ada Helene Witsen Elias, geboren op 22 oktober 1964 in Leeuwarden,
Jkvr. Elisabeth Marilene Witsen Elias, geboren op 4 juli 1969 in Leeuwarden.

Wikipedia: Elias


XXIX

Witsen Elias - Hylkema       schema Ia

Jhr. Mr. Jan Pieter Witsen Elias, geboren op 23 mei 1961 in Leeuwarden, zoon van Jhr. Jan Pieter Witsen Elias en Marilene Henriette Bonebakker, trouwt met Mr. Joke Albertine Hylkema, geboren op 4 oktober 1963 in Amsterdam, dochter van Albert Rinse Hylkema en Joyce Amy Goossens,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Elias

Schipper - Witsen Elias       schema Ia

Jkvr. Sabine Henriette Witsen Elias, geboren op 26 december 1962 in Leeuwarden, dochter van Jhr. Jan Pieter Witsen Elias en Marilene Henriette Bonebakker, trouwt met Jan Joost Schipper, geboren op 5 mei 1943 in Eindhoven, zoon van Johan Hendrik Theodoor Schipper en Anne Henriette Caroline Broedelet,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

Witsen Elias - de Leur (1966)       schema Ia

Jhr. Joost Jacob Witsen Elias, geboren op 13 maart 1937 in Leeuwarden, zoon van Ada Geertruida Sprenger en Jhr. Jan Willem Jacob Witsen Elias, trouwt op 5 november 1966 in Breda met Margreet de Leur, geboren op 12 mei 1939 in Medan,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Quirine Albertine Witsen Elias, geboren op 5 augustus 1969 in Rotterdam,
Jhr. Jan Frans Witsen Elias, geboren op 3 januari 1974 in Laren (Noord-Holland).

Wikipedia: Elias


XXIX

Waller - Witsen Elias (2002)       schema Ia

Jkvr. Quirine Albertine Witsen Elias, geboren op 5 augustus 1969 in Rotterdam, dochter van Jhr. Joost Jacob Witsen Elias en Margreet de Leur, trouwt 6 juli 2002 met Ir. Vincent Martijn Waller, geboren op 15 maart 1970 in Punta Cardon (Venezuela), zoon van Ir. Jan Waller en Aline Clemence Christine Scheepens,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Joost Egbert Jan Waller, geboren op 14 oktober 2003 in Amsterdam,
Philine Hanna Waller, geboren op 18 oktober 2005 in Amstelveen,
Jetske Margreet Aline Waller, geboren op 8 juni 2008 in Amstelveen.

Witsen Elias - Velrath (2010)       schema Ia

Jhr. Jan Frans Witsen Elias, geboren op 3 januari 1974 in Laren, zoon van Jhr. Joost Jacob Witsen Elias en Margreet de Leur, trouwt 1 juli 2010 met Esther Joanne Velrath, geboren op 13 april 1975 in Vlaardingen (Zuid-Holland), dochter van Peter Jozef Maria Velrath en Ing. Wilhelmina Johanna Henrica Maria van der Burgt,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Ella Sofia Witsen Elias, geboren op 19 juli 2014 in Amsterdam.


XXVI

Sprenger - Nagel (1907)       schema Ia

Constant Johan Henri Sprenger, geboren op 22 mei 1875 in Leeuwarden, zoon van Willem Sprenger en Johanna Petronella Knorre, trouwt op 3 juli 1907 te Charlottenburg/Pruisen met Marie Elise Elsbeth Nagel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Sprenger - Kakebeeke (1869)       schema Ia

Iman Johan Sprenger, geboren op 11 maart 1838 in Oosterhout, zoon van Jkvr. Catharina Maria van Loon en Constantijn Assueres Sprenger, trouwt op 30 januari 1869 te Goes met Henriette Cornelia Kakebeeke, geboren op 4 mei 1835 in Goes, dochter van Gerardys Hendrikus Kakebeeke en Louisa Francina Verschoor,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maria Francina Sprenger, geboren op 8 december 1869 in s-Gravenhage,
Louise Gerardine Sprenger, geboren op 20 augustus 1874 in Haarlem en op 9 november 1893 in Maastricht overleden,

Iman Johan Sprenger, overlijdt op 23 november 1879 in s-Gravenhage, 41 jaar oud,
Henriette Cornelia Kakebeeke, overlijdt op 2 januari 1897 in Maastricht, 61 jaar oud.


XXVI

Janssen - Sprenger (1896)       schema Ia

Maria Francina Sprenger, geboren op 8 december 1869 in s-Gravenhage, dochter van Iman Johan Sprenger en Henriette Cornelia Kakebeeke, trouwt op 10 december 1896 Maastricht met Dr. Hubertus Anne Janssen, geboren op 15 januari 1857 in Goes, zoon van Johannes Hubertus Janssen en Geertruida Kakebeeke,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Sprenger - Serrurier (1871)       schema Ia

Johan Constant Sprenger, geboren op 23 februari 1843 in Haarlem, zoon van Jkvr. Catharina Maria van Loon en Constantijn Assueres Sprenger, trouwt op 9 november 1871 te Dordrecht met Louise Elisabeth Serrurier, geboren op 16 april 1851 in Dordrecht, dochter van Daniel Serrurier en Catharina Elisabeth Wilhelmina Cuperus,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Catharine Sprenger, geboren op 27 november 1872 in Arnhem en op 30 juni 1873 in Arnhem overleden,

Johan Constant Sprenger, overlijdt op 7 februari 1874 in Wiesbaden, 30 jaar oud,
Louise Elisabeth Serrurier, overlijdt op 21 mei 1905 in Amsterdam, 54 jaar oud.


XXIV

Barnaart - van Loon (1837)       schema Ia

Jkvr. Henriette Cornelia van Loon, geboren op 12 december 1811 in Amsterdam , dochter van Jhr. Willem Janszoon van Loon en Maria Catharina van Wickevoort Crommelin, trouwt op 1 november 1837 te Bloemendaal met Jhr. Henry Gerard Barnaart, geboren op 27 september 1812 in Haarlem,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Willem Barnaart, geboren op 13 augustus 1838 in Haarlem en op 20 april 1872 in Haarlem overleden,
Jkvr. Maria Catharina Barnaart, geboren op 26 mei 1840 in Haarlem, overleden op 11 maart 1915 in Heemstede,

Jkvr. Henriette Cornelia van Loon, overlijdt op 18 juni 1882 in Arnhem, 71 jaar oud,
Jhr. Henry Gerard Barnaart, overlijdt op 21 mei 1875 in Haarlem, 62 jaar oud.


XXV

de Favauge - Barnaart (1862)       schema Ia

Jkvr. Maria Catharina Barnaart, geboren op 26 mei 1840 in Haarlem, dochter van Jkvr. Henriette Cornelia van Loon en Jhr. Henry Gerard Barnaart, trouwt omstreeks 1862 met Adriaan Christiaan Jacques de Favauge, geboren op 22 augustus 1825 in Luik, zoon van Henri Theodore David de Favauge en Maria Anna Verzijl,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Henrietta Cornelia de Favauge, geboren op 10 juni 1863 in s-Gravenhage, overleden op 29 maart 1948 in Vogelenzang,

Jkvr. Maria Catharina Barnaart, overlijdt op 11 maart 1915 in Heemstede (huize Spruitenbosch), 74 jaar oud,
Adriaan Christiaan Jacques de Favauge, overlijdt op 10 oktober 1888 in Heemstede, 63 jaar oud,


XXVI

Quarles van Ufford - Favauge (1885)       schema Ia

Henrietta Cornelia de Favauge, vrouwe van Zandvoort, geboren op 10 juni 1863 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Maria Catharina Barnaart en Adriaan Christiaan Jacques de Favauge, trouwt op 5 februari 1885 te Heemstede met Jhr. Pieter Quarles van Ufford, geboren op 10 maart 1860 in Haarlem, zoon van Jhr Mr. Pierre Nicolaas Quarles van Ufford en Wilhelmine Teding van Berkhout,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jhr. Pierre Nicolaas Quarles van Ufford, geboren op 7 februari 1886 in Haarlem,
Jkvr. Adrienne Marie Henriette Quarles van Ufford, geboren op 26 februari 1887 in Haarlem,
Jhr. Louis Jacques Quarles van Ufford, geboren op 4 januari 1891 in Haarlem,
Jhr. Romain Henri Theodore David Quarles van Ufford, geboren op 14 februari 1892 in Haarlem,
Jhr. Willem Quarles van Ufford, geboren op 11 juli 1900 in Haarlem,

Henrietta Cornelia de Favauge, overlijdt op 29 maart 1948 in Vogelenzang, 84 jaar oud,
Jhr. Pieter Quarles van Ufford, overlijdt op 2 oktober 1932 in Heemstede, 72 jaar oud,


XXVII

Quarles van Ufford - Dolleman (1912)       schema Ia

Jhr. Pierre Nicolaas Quarles van Ufford, geboren op 7 februari 1886 in Haarlem, zoon van Henrietta Cornelia de Favauge en Jhr. Pieter Quarles van Ufford, trouwt op 11 juni 1912 te Heemstede met Emilie Elise Christine Dolleman, geboren op 2 augustus 1884 in Heemstede, dochter van Frederik Hendrik Dolleman en Marie Jacqueline Cornelie van de Wall,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Pieter Quarles van Ufford, geboren op 24 december 1914 in Heemstede,
Jkvr. Emilie Elise Christine Quarles van Ufford, geboren op 10 juli 1918 in Heemstede,

Jhr. Pierre Nicolaas Quarles van Ufford, overlijdt op 7 augustus 1969 in Vogelenzang, 83 jaar oud,
Emilie Elise Christine Dolleman, overlijdt op 10 januari 1981 in Heemstede, 72 jaar oud,


XXVIII

Quarles van Ufford - Tameling (1941)       schema Ia

Jhr. Pieter Quarles van Ufford, geboren op 24 december 1914 in Heemstede, zoon van Jhr. Pierre Nicolaas Quarles van Ufford en Emilie Elise Christine Dolleman, trouwt omstreeks 1941 met Wilhelmina Johanna Ada Tameling, geboren op 19 februari 1917 in Medan, dochter van Adolf Herman Tameling en Hendrika Huyzer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Wilhelmine Quarles van Ufford, geboren op 8 maart 1942 in Haarlem,
Jkvr. Julia Christine Quarles van Ufford, geboren op 4 januari 1944 in Haarlem,
Jkvr. Emelie Elise Christine Quarles van Ufford, geboren op 19 maart 1946 in Haarlem,

Jhr. Pieter Quarles van Ufford, overlijdt op 17 september 1999 in Norfolk, 84 jaar oud,


XXIX

van Tuyll van Serooskerken - Quarles van Ufford (1963)       schema Ia

Jkvr. Wilhelmine Quarles van Ufford, geboren op 8 maart 1942 in Haarlem, dochter van Jhr. Pieter Quarles van Ufford en Wilhelmina Johanna Ada Tameling, trouwt omstreeks 1963 met Ernest George Frederik baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 6 juni 1939 in s-Gravenhage, zoon van Frederik Willem Walter baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Marie Henriette Sophia van Tets,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Fiona Henriette Emilie barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 29 mei 1964 in Londen,
Frederik Ernest baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 12 mei 1967 in Eindhoven.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Vredenburch - Quarles van Ufford (1963)       schema Ia

Jkvr. Julia Christine Quarles van Ufford, geboren op 4 januari 1944 in Haarlem, dochter van Jhr. Pieter Quarles van Ufford en Wilhelmina Johanna Ada Tameling, trouwt omstreeks 1963 met Jhr. Carel Lodewijk Hendrik van Vredenburch, geboren op 22 janruari 1932 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Hendrik Frederik Lodewijk Karel van Vredenburch en Eliza Dorothea barones van Tuyll van Serooskerken,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Dorothee Emelie van Vredenburch, geboren op 10 september 1964 in Wageningen,
Jhr. Hugo Henri Carel van Vredenburch, geboren op 9 december 1965 in Wageningen,
Jhr. Pieter Willem van Vredenburch, geboren op 13 maart 1968 in Wageningen,
Jhr. Ernest Ewoud van Vredenburch, geboren op 24 augustus 1969 in Velp.

de Vink - Quarles van Ufford (1994)       schema Ia

Jkvr. Julia Christine Quarles van Ufford, geboren op 4 januari 1944 in Haarlem, dochter van Jhr. Pieter Quarles van Ufford en Wilhelmina Johanna Ada Tameling, hertrouwt op 23 september 1994 te Temple met Peter Hendrik Joan de Vink, geboren op 9 oktober 1940 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Cutsem - Quarles van Ufford (1972)       schema Ia

Jkvr. Emelie Elise Christine Quarles van Ufford, geboren op 19 maart 1946 in Haarlem, dochter van Jhr. Pieter Quarles van Ufford en Wilhelmina Johanna Ada Tameling, trouwt omstreeks 1972 met Hugh Bernard Edward van Cutsem, geboren op 21 juli 1941 in Newmarket (Engeland),
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Edward Bernard Charles van Cutsem, geboren op 6 juni 1973 in Londen,
Hugh Ralph van Cutsem, geboren op 27 juni 1974 in Londen,
Nicholas Peter Geoffrey van Cutsem, geboren op 13 april 1977,
William Henry van Cutsem, geboren in 1979.


XXX

van Cutsem - Grosvenor (2004)       schema Ia

Edward Bernard Charles van Cutsem, geboren op 6 juni 1973 in Londen, zoon van Hugh Bernard Edward van Cutsem en Jkvr. Emelie Elise Christine Quarles van Ufford, trouwt op 6 november 2004 met Lady Tamara Grosvenor, geboren op 20 december 1980 te Londen, dochter van Gerald Cavendish Grosvenor, 6th Hertog van Westminster en Natalia Yesha Phillips,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jake van Cutsem, geboren op 21 mei 2009,

van Cutsem - Astor (2005)       schema Ia

Hugh Ralph van Cutsem, geboren op 27 juni 1974 in Londen, zoon van Hugh Bernard Edward van Cutsem en Jkvr. Emelie Elise Christine Quarles van Ufford, trouwt op 4 June 2005 met Rose Nancy Langhorne Astor, dochter van David Waldorf Astor en Clare Pamela St. John,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Grace Emilie Clare van Cutsem, geboren op 18 augustus 2007,
Rafe Michael Waldorf Cutsem, geboren op 12 februari 2009.


XXVII

Beaufort - Quarles van Ufford (1914)       schema Ia

Jkvr. Adrienne Marie Henriette Quarles van Ufford, geboren op 26 februari 1887 in Haarlem, dochter van Henrietta Cornelia de Favauge en Jhr. Pieter Quarles van Ufford, trouwt op 3 maart 1914 in Haarlem met Jhr. Johannes Cornelis de Beaufort, geboren op 27 december 1886 in Woudenberg, zoon van Jhr. Johannes Bernardus de Beaufort en Jkvr. Cornelia Maria van Asch van Wijk,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Henriette Cornelie de Beaufort, geboren op 14 juli 1916 in Heemstede,
Jhr. Romain de Beaufort, geboren op 12 juli 1917 in Heemstede,
Jkvr. Marguerite Yvonne de Beaufort, geboren op 16 december 1920 in Heemstede,
Jhr. Charles Louis de Beaufort, geboren op 22 maart 1924 in Heemstede,

Jkvr. Adrienne Marie Henriette Quarles van Ufford, overlijdt op 2 februari 1949 in Leusden, 61 jaar oud,
Jhr. Johannes Cornelis de Beaufort, overlijdt op 23 september 1960 in Leusden, 73 jaar oud,


XXVIII

Beaufort - van Nagell (1945)       schema Ia

Jhr. Romain de Beaufort, geboren op 12 juli 1917 in Heemstede, zoon van Jkvr. Adrienne Marie Henriette Quarles van Ufford en Jhr. Johannes Cornelis de Beaufort, trouwt op 27 oktober 1945 met Hendrika Stephanie barones van Nagell, geboren op 7 oktober 1916 in Velp,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Armand Rodrigue de Beaufort, geboren op 3 april 1947 in s-Gravenhage en op 28 juni 1947 in Utrecht overleden,
Jkvr. Monique de Beaufort, geboren op 30 augustus 1948 in Wassenaar,

Jhr. Romain de Beaufort, overlijdt op 9 september 2005 in Wales, 88 jaar oud,

Het huwelijk is ontbonden door echtscheiding in 1954.


XXIX

Pfeiffer - Beaufort (1970)       schema Ia

Jkvr. Monique de Beaufort, geboren op 30 augustus 1948 in Wassenaar, dochter van Jhr. Romain de Beaufort en Hendrika Stephanie barones van Nagell, trouwt op 18 december 1970 in Doorn met Mr. Ronald Pfeiffer, geboren op 29 maart 1945 in Rijswijk, zoon van Gregorius Anton Pfeiffer en Anna Otto,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

van Hasselt - Beaufort (1945)       schema Ia

Jkvr. Marguerite Yvonne de Beaufort, geboren op 16 december 1920 in Heemstede, dochter van Jkvr. Adrienne Marie Henriette Quarles van Ufford en Jhr. Johannes Cornelis de Beaufort, trouwt op 13 oktober 1945 in Bloemendaal met Mr. Johan Francois Barthold van Hasselt, geboren op 3 november 1918 in Rotterdam, zoon van Dr. Johan Francois Barthold van Hasselt en Caroline van Oordt
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Johannes Cornelis van Hasselt, geboren op 30 april 1948 in Rotterdam.


XXIX

van Hasselt - Hooft Graafland (1972)       schema Ia

Johannes Cornelis van Hasselt, geboren op 30 april 1948 in Rotterdam, zoon van Jkvr. Marguerite Yvonne de Beaufort en Mr. Johan Francois Barthold van Hasselt, trouwt op 2 september 1972 in Zeist met Jkvr. Cornelie Caroline Wendela Hooft Graafland, geboren op 2 juli 1948 in Utrecht, dochter van Jhr. Mr. Ferdinand Folet Hooft Graafland en Jkvr. Wilhelmina Adolphina van Asch van Wijck
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Quarles van Ufford - van Bemmelen (1918)       schema Ia

Jhr. Louis Jacques Quarles van Ufford, geboren op 4 januari 1891 in Haarlem, zoon van Henrietta Cornelia de Favauge en Jhr. Pieter Quarles van Ufford, trouwt op 18 juni 1918 met Cordula Catharina Agatha van Bemmelen, geboren op 14 januari 1896 in den Helder, dochter van Henri Marie van Bemmelen en Maria Anna Guepin,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Louis Jacques Quarles van Ufford, geboren op 26 juni 1919 in Hilversum,
Jkvr. Marie Anne Quarles van Ufford, geboren op 9 mei 1921 in Hilversum,
Jkvr. Machteld Louise Quarles van Ufford, geboren op 29 juni 1927 in Hilversum,

Jhr. Louis Jacques Quarles van Ufford, overlijdt op 26 september 1971 in s-Gravenhage, 80 jaar oud,
Cordula Catharina Agatha van Bemmelen, overlijdt op 24 mei 1993 in Wassenaar, 97 jaar oud,


XXVIII

Quarles van Ufford - de Clercq (1945)       schema Ia

Jhr. Louis Jacques Quarles van Ufford, geboren op 26 juni 1919 in Hilversum, zoon van Jhr. Louis Jacques Quarles van Ufford en Cordula Catharina Agatha van Bemmelen, trouwt op 10 oktober 1945 in Heemstede met Louise Coralie de Clercq, geboren op 1 november 1919 in Hillegom, dochter van Steven de Clercq en Jkvr. Mr. Anna Deborah Louise van Lennep,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Vanessa Cornelie Quarles van Ufford, geboren op 15 juli 1946 in Hilversum,
Jhr. David Jacob Quarles van Ufford, geboren op 16 april 1948 in Hilversum,
Jkvr. Cordula Catharina Agatha Quarles van Ufford, geboren op 5 november 1950 in Bandoeng (Nederlands Oostindie),

Louise Coralie de Clercq, overlijdt op 15 oktober 1997 in s-Gravenhage, 77 jaar oud,


XXIX

van Lede - Quarles van Ufford (1969)       schema Ia

Jkvr. Vanessa Cornelie Quarles van Ufford, geboren op 15 juli 1946 in Hilversum, dochter van Jhr. Louis Jacques Quarles van Ufford en Louise Coralie de Clercq, trouwt op 29 november 1969 s-Gravenhage met Mr. Cornelis Josephus Antonius van Lede, geboren op 21 november 1942 in Wassenaar, zoon van Cornelis Paulus van Lede en Maria Henriette Paulina van Schaik,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Quarles van Ufford - de Roock (1972)       schema Ia

Jhr. David Jacob Quarles van Ufford, geboren op 16 april 1948 in Hilversum, zoon van Jhr. Louis Jacques Quarles van Ufford en Louise Coralie de Clercq, trouwt op 22 juli 1972 in s-Gravenhage met Anna Elizabeth de Roock, geboren op 22 oktober 1948 in s-Gravenhage, dochter van Louis Leo de Roock en Elizabeth Geertruida Willemina Trip,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Deborah Elizabeth Quarles van Ufford, geboren op 20 mei 1978 in s-Gravenhage,
Jhr. Sander Louis Quarles van Ufford, geboren op 2 januari 1981 in s-Gravenhage.

Waldeck - Quarles van Ufford (1976)       schema Ia

Jkvr. Cordula Catharina Agatha Quarles van Ufford, geboren op 5 november 1950 in Bandoeng (Nederlands Oostindie), dochter van Jhr. Louis Jacques Quarles van Ufford en Louise Coralie de Clercq, trouwt op 8 mei 1976 in s-Gravenhage met Mr. Pieter Willem Waldeck, geboren op 6 november 1947 in s-Gravenhage, zoon van Dr. Karel Waldeck en Elisabeth Koster,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hubert Willem Frederik Waldeck, geboren op 17 juni 1977 in s-Gravenhage,
Anneliet Louise Florentine Waldeck, geboren op 25 november 1978 in Bangkok,
Charlotte Jacqueline Henriette Waldeck, geboren op 8 november 1980 in Bangkok.


XXVII

Quarles van Ufford - van Heukelom (1926)       schema Ia

Jhr. Romain Henri Theodore David Quarles van Ufford, geboren op 14 februari 1892 in Haarlem, zoon van Henrietta Cornelia de Favauge en Jhr. Pieter Quarles van Ufford, trouwt op 21 september 1926 in Amsterdam met Maria Johanna Jacoba van Heukelom, geboren op 27 maart 1897 in Batavia, dochter van Willem Frederik van Heukelom en Catharina Digna Peereboom Voller,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Catharina Digna Quarles van Ufford, geboren op 29 juni 1933 in Aerdenhout,
Jhr. Henri Pierre Quarles van Ufford, geboren op 23 juni 1936 in Aerdenhout,

Jhr. Romain Henri Theodore David Quarles van Ufford, overlijdt op 18 december 1962 in Haarlem, 70 jaar oud,
Maria Johanna Jacoba van Heukelom, overlijdt op 22 augustus 1948 in Haarlem, 51 jaar oud,


XXVIII

van Olden - Quarles van Ufford (1955)       schema Ia

Jkvr. Catharina Digna Quarles van Ufford, geboren op 29 juni 1933 in Aerdenhout, dochter van Jhr. Romain Henri Theodore David Quarles van Ufford en Maria Johanna Jacoba van Heukelom, trouwt op 15 januari 1955 met Gerhard Alexandre Johan van Olden, geboren op 31 maart 1927 in Amsterdam, zoon van Gerhard van Olden en Karin Marie Charlotte Dorothea gravin Lieven,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding in 1984.

Quarles van Ufford - van der Pluijm (1960)       schema Ia

Jhr. Henri Pierre Quarles van Ufford, geboren op 23 juni 1936 in Aerdenhout, zoon van Jhr. Romain Henri Theodore David Quarles van Ufford en Maria Johanna Jacoba van Heukelom, trouwt op 4 juli 1960 in New York met Jantina Maria van der Pluijm, geboren op 27 oktober 1935 in Haarlem,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jantina Maria van der Pluijm, overlijdt op 18 februari 1997 in Bloemendaal, 61 jaar oud,


XXVII

Quarles van Ufford - Teding van Berkhout (1925)       schema Ia

Jhr. Willem Quarles van Ufford, geboren op 11 juli 1900 in Haarlem, zoon van Henrietta Cornelia de Favauge en Jhr. Pieter Quarles van Ufford, trouwt op 27 augustus 1925 in Heemstede met Jkvr. Paulina Agneta Teding van Berkhout, geboren op 23 mei 1903 in Aerdenhout,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Jan Pieter Willem Quarles van Ufford, geboren op 14 januari 1942 in Haarlem en op 2 april 1977 in Aerdenhout overleden,

Jhr. Willem Quarles van Ufford, overlijdt op 1 augustus 1990 in Heemstede, 90 jaar oud.


XXIV

van Eik - van Loon (1840)       schema Ib

Jkvr. Constantia Cornelia van Loon, geboren op 11 juli 1815 in Amsterdam, dochter van Jhr. Willem Janszoon van Loon en Jkvr. Philippine Henriette Constance van Loon, trouwt op 4 juni 1840 Amsterdam met Pieter van Eik, geboren op 26 januari 1815 in Amsterdam , zoon van Josua van van Eik en Jkvr. Maria Hartsen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Constantia Cornelia van Loon, overlijdt op 7 mei 1889 in Amsterdam, 73 jaar oud.
Pieter van Eik, overlijdt op 7 november 1892 in Amsterdam, 77 jaar oud.

van Loon - Kasse (1857)       schema Ib

Jhr. Jan van Loon, geboren op 10 november 1816 in Amsterdam, zoon van Jhr. Willem Janszoon van Loon en Jkvr. Philippine Henriette Constance van Loon, trouwt omstreeks 1857 met Johanna Cornelia Wilhelmina Kasse, geboren op 25 mei 1831 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina van Loon, geboren op 20 november 1857 in Amsterdam en op 28 januari 1945 in Overveen overleden,

Jhr. Jan van Loon, overlijdt op 30 maart 1889 in Amsterdam, 72 jaar oud.

Wikipedia: van Loon


XXV

Mollerus - van Loon (1884)       schema Ib

Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina van Loon, geboren op 20 november 1857 in Amsterdam, dochter van Jhr. Jan van Loon en Johanna Cornelia Wilhelmina Kasse, trouwt omstreeks 1884 met Jhr. Antonie Pieter Hendrik Johan Mollerus, Heer van Westkerke, geboren op 1 augustus 1852 in Wijhe, zoon van Jhr. Johan Cornelis Mollerus, rijksontvanger en Philippine Jeannette Catherine Conradine barones van Imhoff,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Jeannette Philippine Catharine Conradine Mollerus, geboren op 8 januari 1885 in Arnhem,
Jhr. Jan Mollerus, geboren in 1886 in Arnhem,
Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina Mollerus, geboren op 19 maart 1894 in Arnhem,
Jkvr. Anna Judith Mollerus, geboren in 1898 in Arnhem,

Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina van Loon, overlijdt op 28 januari 1945 in Overveen, 87 jaar oud,
Jhr. Antonie Pieter Hendrik Johan Mollerus, referendaris, overlijdt op 13 oktober 1917 in Arnhem, 65 jaar oud.


XXVI

Bijl de Vroe - Mollerus (1906)       schema Ib

Jkvr. Jeannette Philippine Catharine Conradine Mollerus, geboren op 8 januari 1885 in Arnhem, dochter van Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina van Loon en Jhr. Antonie Pieter Hendrik Johan Mollerus, trouwt op 31 mei 1906 in Arnhem met Mr. Peter Hendrik Frans Bijl de Vroe, geboren op 8 maart 1874 in Zwolle, zoon van Willem Carel Bijl de Vroe en Lucia Maria van Meurs,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Johanna Cornelia Wilhelmina Bijl de Vroe, geboren op 8 juli 1908 in Harderwijk,

Jkvr. Jeannette Philippine Catharine Conradine Mollerus, overlijdt op 20 augustus 1975 in Heemstede, 90 jaar oud,
Mr. Peter Hendrik Frans Bijl de Vroe, advocaat-procureur, overlijdt op 22 december 1956 in Heemstede, 82 jaar oud.

Mollerus - Biekart (1919)       schema Ib

Jhr. Jan Mollerus, geboren in 1886 in Arnhem , zoom van Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina van Loon en Jhr. Antonie Pieter Hendrik Johan Mollerus, trouwt op 15 september 1919 in Zwolle met Elisabeth Biekart, geboren in 1894 in Zwartsluis, dochter van George Peter Biekart en Heika Schaafsma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

van Holthe tot Echten - Mollerus (1918)       schema Ib

Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina Mollerus, geboren op 19 maart 1894 in Arnhem, dochter van Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina van Loon en Jhr. Antonie Pieter Hendrik Johan Mollerus, trouwt op 20 juni 1918 in Arnhem met Jhr. Rudolph Otto van Holthe tot Echten, geboren op 3 januari 1892 in Assen, zoon van Jhr. Mr. Hendrik Gerard van Holthe tot Echten, lid Eerste Kamer en Constantia Johanna Anna Christina barones van der Feltz,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina Mollerus, overlijdt op 14 oktober 1972 in Ede, 78 jaar oud,
Jhr. Rudolph Otto van Holthe tot Echten, overlijdt op 24 juli 1971 in Ede, 79 jaar oud.

Wilbrenninck - Mollerus (1923)       schema Ib

Jkvr. Anna Judith Mollerus, geboren in 1898 in Arnhem, dochter van Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina van Loon en Jhr. Antonie Pieter Hendrik Johan Mollerus, trouwt op 8 mei 1923 in Renkum met Hendrik Wilbrenninck, geboren in 1896 in Lochem, zoon van Alexander Wilbrenninck en Hendrika Christina Goudkamp,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Anna Judith Mollerus, overlijdt op 23 december 1930 in Leiden, 32 jaar oud,
Hendrik Wilbrenninck, overlijdt op 1 september 1980 in s-Gravenhage, 84 jaar oud.


XXVII

van Voorst van Beest - Bijl de Vroe (1931)       schema Ib

Johanna Cornelia Wilhelmina Bijl de Vroe, geboren op 8 juli 1908 in Harderwijk, dochter van Jkvr. Jeannette Philippine Catharine Conradine Mollerus en Mr. Peter Hendrik Frans Bijl de Vroe, trouwt op 22 september 1931 met Ir. Johannes Marinus van Voorst van Beest, geboren op 7 december 1900 in s-Gravenhage, zoon van Johannes Marinus van Voorst van Beest, verzekeringsmakelaar en Antonia Ellizabeth Maria barones van Isselmuden,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Johanna Elisabeth van Voorst van Beest, geboren op 16 augustus 1934 in s-Gravenhage,
Jeannette Philippine van Voorst van Beest, geboren op 17 januari 1936 in s-Gravenhage,
Peter Hendrik Frans van Voorst van Beest, geboren op 28 januari 1940 in Wassenaar,
Marina Cornelia van Voorst van Beest, geboren op 17 maart 1941 in Wassenaar,

Het huwelijk wordt in 1948 door echtscheiding ontbonden.


XXIV

Singendonck - van Loon (1852)       schema Ib

Jkvr. Wilhelmina Henrietta van Loon, geboren op 25 januari 1819 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Willem Janszoon van Loon en Jkvr. Philippine Henriette Constance van Loon, trouwt op 16 juni 1852 in Amsterdam met Jhr. Willem Carel Singendonck, geboren op 3 juni 1801 in Nijmegen, zoon van Jhr. Johan Matthias Singendonck (heer van Dieden) en Maria Wilhelmina Christina Elisabeth van der Brugghen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderern bekend,

Jkvr. Wilhelmina Henrietta van Loon, overlijdt op 27 april 1861 in Nijmegen, 42 jaar oud,
Jhr. Willem Carel Singendonck, overlijdt op 7 november 1874 in Nijmegen, 73 jaar oud,

van Lben Sels - van Loon (1860)       schema Ib

Jkvr. Anna, Louise van Loon, geboren op 1 juli 1822 in Amsterdam, dochter van Jhr. Willem Janszoon van Loon en Jkvr. Philippine Henriette Constance van Loon, trouwt op 10 mei 1860 Amsterdam met Johan Alexander Lben Sels, geboren op 8 november 1812, zoon van Maurits Johan van Lben Sels, rechter in Zutphen en Catharina Swanida Wilbrenninck,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderern bekend,

Jkvr. Anna Louise van Loon, overlijdt op 23 juni 1888 in Arnhem, 65 jaar oud,
Johan Alexander van Lben Sels, overlijdt op 20 september 1895 in Arnhem, 82 jaar oud,

van Loon - van Ittersum (1867)       schema Ib

Jhr. Willem van Loon, geboren op 6 november 1833 in Zandvoort, zoon van Jhr. Willem Janszoon van Loon en Jkvr. Philippine Henriette Constance van Loon, trouwt op 13 december 1867 met Jacqueline Helene barones van Ittersum, geboren op 30 december 1838 in Ambt Hardenberg (huize Welgelegen), dochter van Jan Arent baron van Ittersum en Jkvr. Theodora Sophia van Foreest,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Ada van Loon, geboren op 19 mei 1873 in Deventer,

Jhr. Willem van Loon, overlijdt op 11 januari 1888 in s-Gravenhage, 54 jaar oud,
Jacqueline Helene barones van Ittersum, overlijdt op 8 januari 1915 in Heemstede, 76 jaar oud,

Wikipedia: van Loon


XXV

von Muhlen - van Loon (1908)       schema Ib

Jkvr. Ada van Loon, geboren op 19 mei 1873 in Deventer, dochter van Jhr. Willem van Loon en Jacqueline Helene barones van Ittersum, trouwt omstreeks 1908 met Jhr. Rudolph Willem Pierre Francois von Muhlen, geboren op 5 maart 1875 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Carl Johann Philipp von Muhlen en Nicoline Cornelie Clignet,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Jacqueline Cornelie von Muhlen, geboren op 12 juni 1909 in Heemstede en op 4 april 1993 in Heemstede overleden,
Jhr. Johann Jakob von Muhlen, geboren op 13 februari 1911 in Heemstede,

Jkvr. Ada van Loon, overlijdt op 30 september 1947 in Haarlem, 74 jaar oud,
Jhr. Rudolph Willem Pierre Francois von Muhlen, overlijdt op 3 mei 1958 in Wassenaar, 83 jaar oud.


XXII

Alewijn - Backer (1781)       schema Ic

Jkvr. Cornelia Henrietta Backer, geboren op 8 september 1761 in Amsterdam, dochter van Mr. Henrick Backer en Cornelia Maria Elias, trouwt omstreeks 1781 met Mr. Jacob Alewijn, geboren op 19 augustus 1756, zoon van Mr. Jacob van Alewijn, Heer van Mijnden en Margaretha Helena Graafland,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Cornelia Maria Alewijn, gedoopt op 11 november 1781 in Amsterdam (Amstelkerk),
Margaretha Helena Alewijn, gedoopt op 9 maart 1783 in Amsterdam (Amstelkerk),
Jacob Alewijn, gedoopt op 7 juli 1784 in Amsterdam (Zuiderkerk),
Henrick Alewijn, geboren op 22 augustus 1785, gedoopt op 26 augustus 1785 in Amsterdam (Westerkerk),
Dirk Jacob Alewijn, geboren op 14 februari 1787 in Amsterdam,
Cornelis Alewijn, geboren op 15 augustus 1788, gedoopt op 24 augustus 1788 in Amsterdam (Amstelkerk).

Jkvr. Cornelia Henrietta Backer, overlijdt op 1 mei 1838, 76 jaar oud,
Mr. Jacob Alewijn, commissaris van de stad, overlijdt op 28 augustus 1789, 33 jaar oud,


XXIII

Alewijn - May (1806)       schema Ic

Mr. Jacob Alewijn, gedoopt op 7 juli 1784 in Amsterdam, zoon van Cornelia Henrietta Backer en Mr. Jacob Alewijn, trouwt op 18 oktober 1806 te Londen met Martha Maria May, gedoopt op 23 januari 1787 in Amsterdam, dochter van William May en Hermana Maria May
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Jacob Alewijn, overlijdt op 4 mei 1814 in Londen, 29 jaar oud,

Alewijn - Dedel (1816)       schema Ic

Dirk Jacob Alewijn, geboren op 14 februari 1787 in Amsterdam, zoon van Cornelia Henrietta Backer en Mr. Jacob Alewijn, trouwt op 24 april 1816 Amsterdam met Jkvr. Jacoba Elisabeth Dedel, geboren op 6 juni 1794 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Pieter Samuel Dedel en Johanna Elisabeth Backer
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Dirk Jacob Alewijn, overlijdt op 9 november 1863 in Amsterdam, 76 jaar oud,
Jkvr. Jacoba Elisabeth Dedel, overlijdt op 23 september 1875 in Hilversum, 81 jaar oud.

Alewijn - Degerman (1819)       schema Ic

Cornelis Alewijn, geboren op 15 augustus 1788, zoon van Cornelia Henrietta Backer en Mr. Jacob Alewijn, trouwt op 13 augustus 1819 in Namen met Olowina Wilhelmina Degerman, geboren op 18 november 1782 in Utrecht,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cornelia Henrietta Alewijn, geboren op 8 mei 1820 in Dendermonde,
Olowina Wilhelmina Alewijn, geboren op 11 september 1824 in Dendermonde,

Cornelis Alewijn, ingenieur van de vestingwerken van Dendermonde, overlijdt op 22 mei 1839, 50 jaar oud,
Olowina Wilhelmina Degerman, overlijdt op 18 november 1831 in Haarlem, 49 jaar oud.


XXIV

Ortt - Alewijn (1841)       schema Ic

Cornelia Henrietta Alewijn, geboren op 8 mei 1820 in Dendermonde, dochter van Cornelis Alewijn en Olowina Wilhelmina Degerman, trouwt op 19 mei 1841 in Amsterdam met Jhr. Johan Ortt, geboren in 1810 in Amsterdam, zoon van Jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen van Oudaan en Jkvr. Agnes Maria Warin,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Olowina Margaretha Helena Ortt van Schonauwen, geboren in 1842 in Alkmaar, overleden op 15 december 1889 in Arnhem,
Cornelia Catharina Anna Everdina Ortt van Schonauwen, geboren in 1846 in Alkmaar, overleden op 12 mei 1907 in Arnhem,
Agnes Maria Ortt van Schonauwen, geboren in 1848, overleden op 9 november 1857 in Utrecht,
Cornelia Henrietta Johanna Ortt van Schonauwen, geboren in 1850 in Utrecht, overleden op 27 september 1926 in Arnhem,
Susanna Sophia Ortt van Schonauwen, geboren in 1852 in Utrecht, overleden op 11 november 1922 in Oosterbeek,
Jacoba Constance Ortt van Schonauwen, geboren in 1853, overleden op 18 augustus 1857 in Utrecht,
Leontine Ortt van Schonauwen, geboren in 1855 in Utrecht, overleden op 7 augustus 1911 in Arnhem,
Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen, geboren op 20 oktober 1857 in Utrecht, overleden op 25 april 1923 in Velp,
Willem Johan Ortt van Schonauwen, geboren in 1861, overleden op 5 maart 1863 in Arnhem,
Jacoba Elisabeth Ortt van Schonauwen, geboren in 1862 in Arnhem, overleden op 30 maart 1863 in Arnhem,

Cornelia Henrietta Alewijn, overlijdt op 7 januari 1881 in Arnhem, 60 jaar oud,
Jhr. Johan Ortt, ingenieur bij Waterstaat, overlijdt op 16 oktober 1898 in Arnhem, 87 of 88 jaar oud.


XXV

Schuller tot Peursum - Ortt van Schonauwen (1881)       schema Ic

Susanna Sophia Ortt van Schonauwen, geboren in 1852 in Utrecht, dochter van Cornelia Henrietta Alewijn en Jhr. Johan Ortt, trouwt op 8 september 1881 Arnhem met Christiaan Reinier Schuller tot Peursum, geboren in 1855 in Utrecht, zoon van Christiaan Lodewijk Schuller tot Peursum, advocaat en Marie Isabelle Francoise van der Bank,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Christiaan Dirk Schuller tot Peursum, geboren in 1884 in Veenendaal,

Susanna Sophia Ortt van Schonauwen, overlijdt op 11 november 1922 in Oosterbeek, 69 of 70 jaar oud.


XXVI

Schuller tot Peursum - de Castellane (1922)       schema Ic

Christiaan Dirk Schuller tot Peursum, geboren in 1884 in Veenendaal, zoon van Susanna Sophia Ortt van Schonauwen en Christiaan Reinier Schuller tot Peursum, trouwt op 14 maart 1922 Amsterdam met Marie Therese de Castellane, geboren in 1890 in Toulouse (Frankrijk), dochter van Boniface Amedee Marie de Castellane en Jeanne Marie dArmagnac de Castanet,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXII

Backer - Dedel (1789)       schema Ic

Jhr. Mr. Cornelis Backer, geboren op 13 april 1766 in Amsterdam, zoon van Mr. Henrick Backer en Cornelia Maria Elias, trouwt omstreeks 1789 met Agnes Maria Dedel, geboren op 18 december 1767 in Amsterdam, dochter van Mr. Willem Gerrit Dedel en Jacoba Elisabeth Crommelin,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Jacoba Elisabeth Backer, geboren op 10 oktober 1790 in Amsterdam en dezelfde dag overleden,
Jhr. Henrick Backer, geboren op 15 augustus 1792 in Amsterdam,
Jhr. Willem Jacob Backer, geboren op 16 januari 1798 in Amsterdam,
Jkvr. Agnes Maria Backer, geboren op 06 november 1803 in Amsterdam,

Jhr. Mr. Cornelis Backer, overlijdt op 23 februari 1819 in Amsterdam, 53 jaar oud,
Agnes Maria Dedel, overlijdt op 12 mei 1827 in Amsterdam, 59 jaar oud.


XXIII

Backer - Dedel       schema Ic

Jhr. Henrick Backer, geboren op 15 augustus 1792 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Cornelis Backer en Agnes Maria Dedel, trouwt met Wilhelmina Cornelia Dedel, geboren op 7 augustus 1792 in Amsterdam, dochter van Mr. Jacob Dedel en Cornelia Corver Hooft,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Mr. Henrick Backer, overlijdt op 30 november 1846 in s Graveland, 54 jaar oud,
Wilhelmina Cornelia Dedel, overlijdt op 25 december 1850 in s-Gravenhage, 58 jaar oud,

Backer - Rendorp (1823)       schema Ic

Jhr. Mr. Willem Jacob Backer, geboren op 16 januari 1798 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Cornelis Backer en Agnes Maria Dedel, trouwt omstreeks 1823 met Anna Maria Rendorp,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jkvr. Johanna Ferdinanda Backer, geboren op 19 januari 1824 in Amsterdam,
Jhr. Cornelis Hendrik Backer, geboren op 19 juli 1825 in Amsterdam,
Jhr. Salomon Backer, geboren op 8 februari 1827 in Amsterdam en op 19 maart 1831 in Amsterdam overleden,
Jhr. Willem Jacob Backer, geboren op 30 oktober 1829 in Amsterdam,
Jhr. Salomon Backer, geboren op 3 mei 1832 in Amsterdam,
Jhr. Ferdinand Backer, geboren op 12 februari 1835 in Amsterdam,

Jhr. Mr. Cornelis Backer, overlijdt op 9 augustus 1851 in Amsterdam, 53 jaar oud,


XXIV

de Neufville - Backer (1846)       schema Ic

Jkvr. Johanna Ferdinanda Backer, geboren op 19 januari 1824 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Willem Jacob Backer en Anna Maria Rendorp, trouwt op 23 oktober 1846 te Amsterdam met Frederik de Neufville, geboren op 24 oktober 1819 in Amsterdam, zoon van Abraham de Neufville en Margaretha Cornelia Clara van de Poll,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Johanna Ferdinanda Backer, overlijdt op 5 juli 1886 in Amsterdam, 62 jaar oud,
Frederik de Neufville, overlijdt op 24 maart 1887 in Amsterdam, 67 jaar oud,

Backer - Alewijn (1850)       schema Ic

Jhr. Cornelis Hendrik Backer, geboren op 19 juli 1825 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Willem Jacob Backer en Anna Maria Rendorp, trouwt omstreeks 1850 te Amsterdam met Olowina Wilhelmina Alewijn, geboren op 11 september1824 in Dendermonde, dochter van Cornelis Alewijn en Olowina Wilhelmina Degerman,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jkvr. Anna Maria Wilhelmina Jacoba Backer, geboren op 1 februari 1851 in Amsterdam,
Jhr. Willem Jacob Backer, geboren op 8 juli 1852 in Amsterdam,
Jkvr. Olowina Cornelia Backer, geboren op 27 mei 1854 in Amsterdam,
Jhr. Johan Ferdinand Backer, geboren op 9 januarti 1856 in Amsterdam,
Jkvr. Cornelia Henrietta Backer, geboren op 2 november 1857 in Amsterdam,
Jkvr. Agnes Maria Backer, geboren op 24 mei 1859 in Amsterdam,
Jkvr. Margaretha Helena Backer, geboren op 14 maart 1867 in Amsterdam,

Jhr. Cornelis Hendrik Backer, overlijdt op 9 november 1908 in Amsterdam, 83 jaar oud,
Olowina Wilhelmina Alewijn, overlijdt op 2 oktober 1878 in Amsterdam, 54 jaar oud,


XXV

van der Mersch - Backer (1875)       schema Ic

Jkvr. Anna Maria Wilhelmina Jacoba Backer, geboren op 1 februari 1851 in Amsterdam, dochter van Jhr. Cornelis Hendrik Backer en Olowina Wilhelmina Alewijn, trouwt op 12 maart 1875 te Amsterdam met Mr. Arnold Adriaan van der Mersch, geboren op 15 mei 1845 in Amsterdam , zoon van Johannes Anthonie van der Mersch en Jacoba Maria Pit,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jacoba Anna Maria van der Mersch, geboren op 12 februari 1877 in Assen,
Cornelis Henrick van der Mersch, geboren op 24 maart 1878 in Assen,
Margaretha Olowina van der Mersch, geboren op 22 maart 1880 in Assen,
Pieter Aernout van der Mersch, geboren op 20 juli 1881 in Assen,
Johan Ferdinand van der Mersch, geboren op 26 maart 1883 in Haarlem,
August Cornelis van der Mersch, geboren op 23 februari 1888 in Haarlem en op 11 december 1909 overleden,

Jkvr. Anna Maria Wilhelmina Jacoba Backer, overlijdt op 27 januari 1929 in Aerdenhout, 77 jaar oud,
Mr. Arnold Adriaan van der Mersch, kantonrechter, overlijdt op 4 maart 1918 in Aerdenhout, 72 jaar oud,


XXVI

van der Mersch - de Bie Leuveling Tjeenk (1919)       schema Ic

Cornelis Henrick van der Mersch, geboren op 24 maart 1878 in Assen, zoon van Jkvr. Anna Maria Wilhelmina Jacoba Backer en Mr. Arnold Adriaan van der Mersch, trouwt omstreeks 1919 met Sara Jacoba de Bie Leuveling Tjeenk, geboren op 29 maart 1883 in Amsterdam, dochter van Herman Jacob de Bie Leuveling Tjeenk en Maria van Eik,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Maria Anna van der Mersch, geboren op 24 januari 1920 in Aerdenhout,

Cornelis Henrick van der Mersch, overlijdt op 30 juli 1924 in Cordoba (Mexico), 46 jaar oud,


XXVII

Fabius - van der Mersch (1943)       schema Ic

Maria Anna van der Mersch, geboren op 24 januari 1920 in Aerdenhout, dochter van Cornelis Henrick van der Mersch en Sara Jacoba de Bie Leuveling Tjeenk, trouwt omstreeks 1943 met Mr. Carel Pieter Cornelis Fabius,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Kaeso Fabius, geboren op 14 februari 1944 in Utrecht,
Jan Willem Fabius, geboren op 6 november 1946 in Aerdenhout,
Cornelie Henriette Sarine Fabius, geboren op 10 maart 1948 in Haarlem en op 15 maart 1948 in Haarlem overleden ,
Cornelis Henrick Fabius, geboren op 5 juni 1950 in Aerdenhout,
Aernout Pieter Anne Fabius, geboren op 4 september 1955 in Haarlem,


Wikipedia: abius


XXVIII

Fabius - dAvout dAuerstaedt (1979)       schema Ic

Kaeso Fabius, geboren op 14 februari 1944 in Utrecht, zoon van Maria Anna van der Mersch en Mr. Carel Pieter Cornelis Fabius, trouwt op 18 augustus1979 te Bremontier-Merval met Comtesse Irene Genevieve Francoise Marie dAvout dAuerstaedt, geboren op 12 mei 1943 in Ait-Mehammed (Marokko), dochter van Comte Francois Marie dAvout dAuerstaedt en Comtesse Anne Noemie Wilhelmine Marie dArschot-Schoonhoven,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Fabius

Fabius - Labouchere (1975)       schema Ic

Mr. Jan Willem Fabius, geboren op 6 november 1946 in Aerdenhout, zoon van Maria Anna van der Mersch en Mr. Carel Pieter Cornelis Fabius, trouwt omstreeks 1975 met Wilhelmine Ernestine Labouchere, geboren op 12 juni 1948 in Haarlem, dochter van Abel Cesar Labouchere en Maria Margaretha des Tombe,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Clarine Fabius,
Anna Mariette Fabius, geboren op 25 maart 1977 in Utrecht.

Wikipedia: Fabius


XXVI

Crommelin - van der Mersch (1909)       schema Ic

Margaretha Olowina van der Mersch, geboren op 22 maart 1880 in Assen, dochter van Jkvr. Anna Maria Wilhelmina Jacoba Backer en Mr. Arnold Adriaan van der Mersch, trouwt op 4 februari 1909 in Haarlem met Dr. Mr. Adam Crommelin, geboren op 8 maart 1879 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Frederik Reinhard Crommelin, geboren op 17 januari 1910 in s-Gravenhage,
Anna Maria Wilhelmina Jacoba Crommelin, geboren op 20 november 1911 in Vianen,
Antonia Catharina Crommelin, geboren op 21 juni 1916 in Arnhem,

Margaretha Olowina van der Mersch, overlijdt op 21 december 1959 in Blaricum, 79 jaar oud,
Dr. Mr. Adam Crommelin, overlijdt op 24 juni 1964 in Bilthoven, 85 jaar oud.

Wikipedia: Crommelin


XXVII

Crommelin - Sichterman (1935)       schema Ic

Frederik Reinhard Crommelin, geboren op 17 januari 1910 in s-Gravenhage, zoon van Margaretha Olowina van der Mersch en Dr. Mr. Adam Crommelin, trouwt op 27 oktober 1938 in Almelo met Melline Jeannette Lucie Constantia Sichterman, geboren op 19 augustus 1913 in Zwolle, dochter van Mr. Mello Sichterman en Jkvr. Eugenie Berendina van Heemskerck van Beest,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Robert Daniel Crommelin, geboren op 8 januari 1940 in Driebergen,
Margaretha Eugenie Claudine Crommelin, geboren op 16 september 1941 in Vollenhove,
Christine Johanna Melline Frederique Crommelin, geboren op 13 september 1944 in Ommen,

Frederik Reinhard Crommelin, overlijdt op 6 april 1983 in Holten, 73 jaar oud,
Melline Jeannette Lucie Constantia Sichterman, overlijdt op 12 februari 2006 in Baarn, 92 jaar oud,

Wikipedia: Crommelin


XXVIII

Crommelin - Troost (1970)       schema Ic

Mr. Robert Daniel Crommelin, geboren op 8 januari 1940 in Driebergen, zoon van Frederik Reinhard Crommelin en Melline Jeannette Lucie Constantia Sichterman, trouwt omstreeks 1970 met Carla Angenita Johanna Troost, geboren op 14 september 1941 in Doetinchem, dochter van Hendrik Cornelis Troost en Angenita Frederika Ankersmit,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Adriaan Herman Wynand Crommelin, geboren op 5 januari 1971 in Utrecht ,
Angenita Christina Melline Crommelin, geboren op 10 september 1972 in Utrecht,
Willemijn Claudine Crommelin, geboren op 1 mei 1977 in Utrecht en op 5 januari 1995 in Baarn overleden.

Wikipedia: Crommelin


XXIX

Crommelin - Risch (2001)       schema Ic

Adriaan Herman Wynand Crommelin, geboren op 5 januari 1971 in Utrecht, zoon van Robert Daniel Crommelin en Carla Angenita Johanna Troost, trouwt op 9 juni 2001 in Naarden met Philippine Cornelie Risch,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Robert Daniel Crommelin geboren op 3 november 2002 in Amsterdam,
Douwe Philip Kornelis Crommelin, geboren op 6 januari 2005 in Blaricum.

Wikipedia: Crommelin

Drost - Crommelin (2003)       schema Ic

Angenita Christina Melline Crommelin, geboren op 10-09-1972 in Utrecht, dochter van Mr. Robert Daniel Crommelin en Carla Angenita Johanna Troost, trouwt op 1 februari 2003 in Blaricum met Johannes Drost,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Mees Drost, geboren op 24 november 2003 in Utrecht,
Angenita Frederika Willemijn Drost, geboren op 29 juni 2006 in Utrecht.


XXVIII

Broekhuysen - Crommelin (1966)       schema Ic

Margaretha Eugenie Claudine Crommelin, geboren op 16 september 1941 in Vollenhove dochter van Frederik Reinhard Crommelin en Melline Jeannette Lucie Constantia Sichterman, trouwt op 8 januari 1966 te Hellendoorn met Jan Aernout Broekhuysen, geboren op 1 augustus 1940 in Noordgouwe, zoon van Jan Gerard Broekhuysen en Jkvr. Cornelia van Citters,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Cornelia Eugenie Melline Broekhuysen, geboren op 5 februari 1967 in Vlissingen,
Maria Christina Elisabeth Broekhuysen, geboren op 22 juli 1969 in den Helder,
Jan Aernout Willem Frederik Broekhuysen, geboren op 27 augustus 1971 in den Helder.

Wikipedia: Crommelin


XXIX

Dalebout - Broekhuysen ( )       schema Ic

Cornelia Eugenie Melline Broekhuysen, geboren op 5 februari 1967 in Vlissingen dochter van Margaretha Eugenie Claudine Crommelin en Jan Aernout Broekhuysen, trouwt met Arjen Dalebout,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Pieter Bas Dalebout,


XXVII

Fabius - Crommelin (1939)       schema Ic

Anna Maria Wilhelmina Jacoba Crommelin, geboren op 20 november 1911 in Vianen, dochter van Margaretha Olowina van der Mersch en Dr. Mr. Adam Crommelin, trouwt op 25 september 1939 te Baarn met Mr. Frederik Wilhelm Fabius, geboren op 1 februari 1884 in Java, zoon van Gabriel Theodoor Jan Fabius en Anna Diderika van Baak,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gabriel Theodor Johan Fabius, geboren op 4 oktober 1940 in Utrecht,
Frederik Wilhelm Fabius, geboren op 14 april 1942 in Utrecht,
Anna Wilhelmina Jacoba Fabius, geboren op 4 november 1943 in Utrecht,

Anna Maria Wilhelmina Jacoba Crommelin, overlijdt op 13 januaru 2006 in Zeist, 94 jaar oud,
Mr. Frederik Wilhelm Fabius, overlijdt op 13 december 1953 in Bergen op Zoom, 69 jaar oud.

Wikipedia: Fabius


XXVIII

Fabius - van den Born (1968)       schema Ic

Gabriel Theodor Johan Fabius, geboren op 4 oktober 1940 in Utrecht, zoon van Anna Maria Wilhelmina Jacoba Crommelin en Mr. Frederik Wilhelm Fabius, trouwt op 14 september 1968 in Renkum met Nora Olga Rosita van den Born, geboren op 3 maart 1940 in Bennekom, dochter van Gerrit Wouterus van den Born en Everdina Johanna Hermina van Silfhout,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Frederik Wilhelm Fabius, geboren op 16 juli 1970 in Rotterdam,
Sidonie Eleonore Fabius, geboren op 13 februari 1973 in Rotterdam.

Wikipedia: Fabius

Fabius - Rudelle (1968)       schema Ic

Frederik Wilhelm Fabius, geboren op 14 april 1942 in Utrecht, zoon van Anna Maria Wilhelmina Jacoba Crommelin en Mr. Frederik Wilhelm Fabius, trouwt op 22 juli in 1968 Parijs met Beatrice Marie Anne Rudelle, geboren op 29 april 1943 in Parijs, dochter van Pierre Jean Rudelle en Marguerite Marie Noemie Richou,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jean Frederik Fabius, geboren op 21 februari 1969 in Parijs,
Julien Fabius, geboren op 12 secember 1973 in Parijs.

Wikipedia: Fabius

Haitsma Mulier - Fabius (1964)       schema Ic

Anna Wilhelmina Jacoba Fabius, geboren op 4 november 1943 in Utrecht, dochter van Anna Maria Wilhelmina Jacoba Crommelin en Mr. Frederik Wilhelm Fabius, trouwt op 7 november 1964 op Tholen met Jean Gaspard Haitsma Mulier, geboren op 25 juli 1927 in Zeist, zoon van Gerard Haitsma Mulier en Corneli Jacqueline Labouchere,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Pieter Willem Gaspard Haitsma Mulier, geboren op 21 februari 1969 in Utrecht,

Jean Gaspard Haitsma Mulier, overlijdt op 14 januari 1980 in Malmesbuiry (Wiltshire), 52 jaar oud.


XXIX

Haitsma Mulier - Sayn-Wittgenstein-Berleburg (2006)       schema Ic

Pieter Willem Gaspard Haitsma Mulier, geboren op 21 februari 1969 in Utrecht, zoon van Anna Wilhelmina Jacoba Fabius en Jean Gaspard Haitsma Mulier, trouwt op 9 november 2006 met Prinses Vanessa Irina Caroline Elise zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, geboren op 29 augustus1978 in Siegen, dochter van Prins Otto Ludwig Richard Hermann Franz Christian Adolf Erwin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg en Anette von Cramm,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Selina Haitsma Mulier, geboren op 23 april 2007.


XXVII

Deketh - Crommelin (1941)       schema Ic

Antonia Catharina Crommelin, geboren op 21 juni 1916 in Arnhem, dochter van Margaretha Olowina van der Mersch en Dr. Mr. Adam Crommelin, trouwt omstreeks 1941 met Carel Johan Deketh, zoon van Govert Deketh en Isabelle Antoinette Putman Cramer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Govert Carel Deketh, geboren op 4 juli 1942 in Amsterdam,
Margaretha Olowine Deketh, geboren op 24 juli 1946 in Amsterdam,
Reinhard Adam Herman Deketh, geboren op 11 september 1948 in Amsterdam.


XXVIII

Deketh - ten Sijthoff       schema Ic

Govert Carel Deketh, geboren op 4 juli 1942 in Amsterdam, zoon van Antonia Catharina Crommelin en Carel Johan Deketh, trouwt omstreeks 1962 met Catharina Maria ten Sijthoff, dochter van Frans ten Sijthoff en Elizabeth Johanna van Douwe,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Catharina Olowina Deketh, geboren op 26 september 1963 in Gorinchem,
Govert Feddrick Deketh, geboren op 26 december 1967 in Hazerswoude,
Carel Deketh, geboren op 9 januari 1971 in Cardiff (Wales).


XXIX

Rogg - Deketh (1988)       schema Ic

Catharina Olowina Deketh, geboren op 26 september 1963 in Gorinchem, dochter van Govert Carel Deketh en Catharina Maria ten Sijthoff, trouwt op 14 oktober 1988 in Geneve met Yvan Rogg, geboren op 31 december 1962 in Geneve,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Sophie Rogg, geboren op 15 mei 1989 in Geneve,
Arno Rogg, geboren op 18 november 1990 in Geneve,
Noe Rogg, geboren op 28 september 1993 in Geneve,
Jamie Rogg, geboren op 20 januari 1998 in Geneve.

Deketh - Payne (1994)       schema Ic

Govert Feddrick Deketh, geboren op 26 december 1967 in Hazerswoude, zoon van Govert Carel Deketh en Catharina Maria ten Sijthoff, trouwt op 2 april 1994 St.Colomban des Villards met Paula Louise Payne, geboren op 24 januari 1974 in Canterbury (GB), dochter van Philip Payne en Julie Tress,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cajo Philip Deketh, geboren op 10 december 1994 in Cambridge,
Matteo Deketh, geboren op 2 mei 1999 in Pembury.


XXVIII

Bolhuis - Deketh       schema Ic

Margaretha Olowine Deketh, geboren op 24 juli 1946 in Amsterdam, dochter van Antonia Catharina Crommelin en Carel Johan Deketh, trouwt met Gijs Bolhuis,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Lotte Bolhuis,
Sander Bolhuis.

Deketh - Cumming (1992)       schema Ic

Reinhard Adam Herman Deketh, geboren op 11 september 1948 in Amsterdam, zoon van Antonia Catharina Crommelin en Carel Johan Deketh, trouwt op 6 juni 1992 te Helsberg met Leopoldine Cumming, geboren op 12 april 1938 in Romanshorn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

van der Mersch - Holtz (1912)       schema Ic

Ir. Johan Ferdinand van der Mersch, geboren op 26 maart 1883 in Haarlem, zoon van Jkvr. Anna Maria Wilhelmina Jacoba Backer en Mr. Arnold Adriaan van der Mersch, trouwt op 10 december 1912 te Haarlem met Ida Jacoba Holtz, geboren op 13 juni 1887 in Heemstede, dochter van Gerrit Jan Holtz en Ida Jacoba Kluppel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Aernout Adriaan van der Mersch, geboren op 13 januari 1918 in Haarlem,
August Cornelis van der Mersch, geboren op 18 augustus 1920 in Haarlem en op 5 maart 2009 overleden,

Ir. Johan Ferdinand van der Mersch, overlijdt op 30 september 1943 in Amsterdam, 60 jaar oud,
Ida Jacoba Holtz, overlijdt op 18 juli 1966 in Amersfoort, 79 jaar oud,


XXVII

van der Mersch - van Paddenburgh (1947)       schema Ic

Aernout Adriaan van der Mersch, geboren op 13 januari 1918 in Haarlem, zoon van Ir. Johan Ferdinand van der Mersch en Ida Jacoba Holtz, trouwt op 17 mei 1947 te Zeist met Margaretha Johanna van Paddenburgh, geboren op 10 januari 1920 in Utrecht,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johan Ferdinand van der Mersch, geboren op 11 maart 1948 in Terneuzen,

Aernout Adriaan van der Mersch, directeur belastingen, overlijdt op 20 oktober 1992 in Hoorn.


XXVIII

van der Mersch - Bossers (1972)       schema Ic

Johan Ferdinand van der Mersch, geboren op 11 maart 1948 in Terneuzen, zoon van Aernout Adriaan van der Mersch en Margaretha Johanna van Paddenburgh, trouwt 15 december 1972 te Beverwijk met Maria Petronella Agatha (Marille) Bossers geboren op 22 juni 1949 in Heemskerk,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Melita Frieda van der Mersch, geboren op 15 oktober 1975 in Zaandam,
Leoniek Marlisse van der Mersch, geboren op 16 april 1977 in Zaandam,


XXIX

van Gelder - van der Mersch (2006)       schema Ic

Melita Frieda van der Mersch, geboren op 15 oktober 1975 in Zaandam, dochter van Johan Ferdinand van der Mersch en Maria Petronella Agatha (Marille) Bossers, trouwt op 2 juni 2006 te Leiden met Harmen Arnold van Gelder,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Thibaut Gernand van Gelder, geboren op 3 maart 2008 te Leiden,

Molenhuis - van der Mersch (2005)       schema Ic

Leoniek Marlisse van der Mersch, geboren op 16 april 1977 in Zaandam, dochter van Johan Ferdinand van der Mersch en Maria Petronella Agatha (Marille) Bossers, leeft duurzaam samen met Danil Molenhuis,
Er is n kind bekend,

Fos Marijn Molenhuis, geboren op 6 augustus 2006 in Groningen,


XXV

Moll - Backer (1880)       schema Ic

Jkvr. Olowina Cornelia Backer, geboren op 27 mei 1854 in Amsterdam, dochter van Jhr. Cornelis Hendrik Backer en Olowina Wilhelmina Alewijn, trouwt op 26 augustus 1880 te Amsterdam met Mr. Goswin Moll, geboren op 13 januari 1855 in Amsterdam, zoon van Dr. Willem Moll en Anna Elisabeth Henriette Theodora Voet,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cornelia Henrietta Moll, geboren op 3 oktober 1881 in Amsterdam,
Willem Moll, geboren in 1891,

Jkvr. Olowina Cornelia Backer, overlijdt op 14 januari 1925 in Heemstede, 70 jaar oud,
Mr. Goswin Moll, overlijdt op 20 juli 1914 in Rotterdam, 59 jaar oud,


XXVI

van den Wall Bake - Moll (1905)       schema Ic

Cornelia Henrietta Moll, geboren op 3 oktober 1881 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Olowina Cornelia Backer en Mr. Goswin Moll, trouwt op 20 april 1905 in Rotterdam met Johan Herman van den Wall Bake, geboren op 1 september 1874 in Amsterdam, zoon van Rudolf Willem Jan Cornelis van den Wall Bake en Susanna Agneta van Walree,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Herman Adriaan David van den Wall Bake, geboren op 31 december 1909 in Amsterdam,
Goswin van den Wall Bake, geboren op 13 november 1913 in Amsterdam,

Cornelia Henrietta Moll overlijdt 18 februari 1947 in Heemstede, 65 jaar oud,
Johan Herman van den Wall Bake overlijdt op 25 december 1951 in Haarlem, 77 jaar oud.


XXVII

van den Wall Bake - de Haan (1935)       schema Ic

Herman Adriaan David van den Wall Bake, geboren op 31 december 1909 in Amsterdam, zoon van Cornelia Henrietta Moll en Johan Herman van den Wall Bake, trouwt op 18 mei 1935 in Haarlem met Maria Elisabeth de Haan, geboren op 17 februari 1910 in Haarlem, dochter van Pieter Frisius de Haan en Elisabeth Houtman,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

John Herman van den Wall Bake, geboren op 4 maart 1939 in Nieuwer-Amstel.

van den Wall Bake - Lamfers (1947)       schema Ic

Goswin van den Wall Bake, geboren op 13 november 1913 in Amsterdam, zoon van Cornelia Henrietta Moll en Johan Herman van den Wall Bake, trouwt omstreeks 1947 met Elisabeth Lamfers, geboren op 23 oktober 1912 in Amsterdam, dochter van Karel Willem Lamfers en Elisabeth Susanna Hendrika Cramer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Henriette van den Wall Bake, geboren op 18 juni 1948 in Amsterdam.


XXVIII

van den Wall Bake - Matto (1964)       schema Ic

John Herman van den Wall Bake, geboren op 4 maart 1939 in Nieuwer-Amstel, zoon van Herman Adriaan David van den Wall Bake en Maria Elisabeth de Haan, trouwt op 23 december 1964 in Bussum met Mary Matto, geboren op 26 oktober 1944 in Naarden, dochter van Gerardus Matto en Maria Wilhelmina Hendrika Nijenhuis,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maureen Elisabeth van den Wall Bake, geboren op 7 november 1966 in Uithoorn,
Jennifer Geraldine van den Wall Bake, geboren op 18 september 1968 in Uithoorn.


XXVI

Moll - van Rooij ( )       schema Ic

Willem Moll, geboren in 1891, zoon van Jkvr. Olowina Cornelia Backer en Mr. Goswin Moll, trouwt met Johanna Clasina Hendrika van Rooij, geboren in 1893 in Utrecht, dochter van Leonardus Stephanus van Rooij en Maria Hendrika van Eijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Moll, overlijdt op 4 januari 1949 in Loenen 58 jaar oud.


XXV

Hoeufft - Backer(1888)       schema Ic

Jkvr. Cornelia Henrietta Backer, geboren op 2 november 1857 in Amsterdam, dochter van Jhr. Cornelis Hendrik Backer en Olowina Wilhelmina Alewijn, trouwt op 5 juli 1888 in Amsterdam met Jhr. Jan Arend van Hoeufft, heer van Velsen, geboren op 3 november 1848 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Hendrik Hoeufft, heer van Velsen en Ernestine Lucretia Roukens,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Cornelia Henrietta Backer, overlijdt op 12 september 1943 in Baarn, 85 jaar oud,
Jhr. Jan Arend van Hoeufft, overlijdt op 3 juni 1916 in Amsterdam, 67 jaar oud.

Ortt van Schonauwen - Backer(1885)       schema Ic

Jkvr. Agnes Maria Backer, geboren op 24 mei 1859 in Amsterdam, dochter van Jhr. Cornelis Hendrik Backer en Olowina Wilhelmina Alewijn, trouwt op 17 september 1885 Amsterdam met Jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen, geboren op 20 oktober 1857 in Utrecht, zoon van Jhr. Johan Ortt van Schonauwen en Cornelia Henrietta Alewijn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Agnes Maria Backer, overlijdt op 10 oktober 1940 in Arnhem, 81 jaar oud,
Jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen, overlijdt op 25 april 1923 in Velp, 65 jaar oud.


XXIV

Backer - Boer (1863)       schema Id

Jhr. Ir. Willem Jacob Backer, geboren op 30 oktober 1829 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Willem Jacob Backer en Anna Maria Rendorp, trouwt op 6 maart 1863 te Buiksloot met Johanna Boer, geboren op 27 december 1838 in Nieuwendam, dochter van Ary Boer en Johanna Elisabeth Vuik,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Ir. Willem Jacob Backer, overlijdt op 27 maart 1898 in s-Gravenhage, 68 jaar oud,
Johanna Boer, overlijdt op 25 maart 1869 in Kralingen, 30 jaar oud,

Backer - van Ogten (1882)       schema Id

Jhr. Ir. Willem Jacob Backer, geboren op 30 oktober 1829 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Willem Jacob Backer en Anna Maria Rendorp, hertrouwt op 30 maart 1882 te Kralingen met Johanna Jacoba van Ogten, geboren op 3 februari 1839 in s-Gravenhage, dochter van Cornelis Jacobus Philippus van Ogten en Jacomina Christina van Cleef,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Ir. Willem Jacob Backer, overlijdt op 27 maart 1898 in s-Gravenhage, 68 jaar oud,
Johanna Jacoba van Ogten, overlijdt op 25 april 1888 in s-Gravenhage, 49 jaar oud, 30 jaar oud,

Backer - de Wildt (1859)       schema Id

Jhr. Mr. Salomon Backer, geboren op 3 mei 1832 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Willem Jacob Backer en Anna Maria Rendorp, trouwt op 26 mei 1859 met Johanna Elisabeth de Wildt,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. Anna Maria Backer, geboren op 27 oktober 1860 in Amsterdam,
Jkvr. Isabella Backer, geboren op 14 januari 1862 in Amsterdam, overleden op 1 juli 1863 in s Graveland,
Jkvr. Frederika Johanna Fernanda Backer, geboren op 11 augustus 1863 in Amsterdam,
Jhr. Hugo Johan Backer, geboren op 21 november 1865 in Amsterdam, overleden op 19 augustus 1881 in s Graveland,
Jkvr. Isabella Backer, geboren op 23 juli 1868 in s Graveland,

Jhr. Mr. Salomon Backer, overlijdt op 22 oktober 1880 in s Graveland, 48 jaar oud.


XXV

Blaauw - Backer (1884)       schema Id

Jkvr. Anna Maria Backer, geboren op 27 oktober 1860 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Salomon Backer en Johanna Elisabeth de Wildt, trouwt op 27 maart 1884 met Abraham Jacob Blaauw, geboren op 27 januari 1861 in Amsterdam, zoon van Mr. Gerrit Cornelis Blaauw en Catharina Koopmans,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Johanna Elizabeth Blaauw, geboren op 23 oktober 1886 in Amsterdam,
Gerard Cornelis Blaauw, geboren op 1 september 1890 in Amsterdam,
David Anne Blaauw, geboren op 7 april 1892 in Amsterdam,
Agneta Catharina Wilhelmina Blaauw, geboren op 16 februari 1898 in Amsterdam,

Jkvr. Anna Maria Backer, overlijdt op 25 maart 1942 in Hilversum, 81 jaar oud,
Abraham Jacob Blaauw, overlijdt 22 januari 1945 in Hilversum, 83 jaar oud.


XXVI

Mackay - Blaauw (1906)       schema Id

Johanna Elizabeth Blaauw, geboren op 23 oktober 1886 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Anna Maria Backer en Abraham Jacob Blaauw, trouwt op 5 juli 1906 in s Graveland met Dirk Rijnhard Johan baron Mackay, geboren op 19 december 1876 in Winterswijk, zoon van Mr. Theodoor Philip baron Mackay, voorzitter Algemene Rekenkamer, burgemeester van Amerongen en Leersum en Juliana Anna barones van Lynden,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Helene Gerardine barones Mackay, geboren op 7 juni 1907 in s-Gravenhage,
Johan Jacob baron Mackay, geboren op 12 september 1909 in s-Gravenhage,
Anna Maria barones Mackay, geboren op 17 maart 1913 in s-Gravenhage,
Johan Hugo baron Mackay, geboren op 26 november 1914 in s-Gravenhage,
Eric Rijnhard Alexander baron Mackay, geboren op 21 mei 1917 in s-Gravenhage,

Johanna Elizabeth Blaauw, overlijdt op 15 november 1920 in s-Gravenhage, 34 jaar oud,
Dirk Rijnhard Johan baron Mackay, handelsgeempoyeerde, overlijdt op 11 maart 1960 in s-Gravenhage, 83 jaar oud.

Wikipedia: Mackay


XXVII

Jarrett Sterwin - Mackay (1926)       schema Id

Helene Gerardine barones Mackay, geboren op 7 juni 1907 in s-Gravenhage, dochter van Johanna Elizabeth Blaauw en Dirk Rijnhard Johan baron Mackay, trouwt op 23 december 1926 in Londen met Rodney Fredrick Jarrett Sterwin, geboren op 8 november 1894 in Tanger, zoon van Philipp Jarrett Sterwin en Louisa Atalya,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Rodney Fredrick Jarrett Sterwin overlijdt op 21 september 1981 in Howe (Sussex), 86 jaar oud.

Mackay - Elder Holman (1936)       schema Id

Johan Jacob baron Mackay, geboren op 12 september 1909 in s-Gravenhage, zoon van Johanna Elizabeth Blaauw en Dirk Rijnhard Johan baron Mackay, trouwt op 20 juni 1936 in Talca met Elisabeth Elder Holman, geboren op 24 november 1908 in Talca, dochter van William Clarence Holman en Maria Louise Elder,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Derrik Philipe baron Mackay, geboren op 19 april 1937 in Santiago,
Johanna Elisabeth barones Mackay, geboren op 10 januari 1939 in Talca,
John Hugo baron Mackay, geboren op 15 oktober 1941 in Talca,
Donald Rijnhard William baron Mackay, geboren op 17 september 1945 in Talca, overleden op 27 januari 1965 in Talca,
Marie Louise barones Mackay, geboren op 24 januari 1952 in Talca,

Johan Jacob baron Mackay overlijdt op 27 januari 1995 in Talca, 85 jaar oud.

Wikipedia: Mackay


XXVIII

Mackay - Hederra Sepulveda (1964)       schema Id

Derrik Philipe baron Mackay, geboren op 19 april 1937 in Santiago, zoon van Johan Jacob baron Mackay en Elisabeth Elder Holman, trouwt op 30 mei 1964 in Talca met Juanita Carmina Hederra Sepulveda, geboren in mei 1941 in Talca, dochter van Augusto Silva Hederra en Maria Urzua Sepulveda,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Christian Andres baron Mackay, geboren op 30 mei 1965 in Talca,
Alezandro Andres baron Mackay, geboren op 13 maart 1967 in Talca,
Matias Andres baron Mackay, geboren op 17 december 1972 in Santiago.

Wikipedia: Mackay

del Rio - Mackay (1970)       schema Id

Johanna Elisabeth barones Mackay, geboren op 10 januari 1939 in Talca, dochter van Johan Jacob baron Mackay en Elisabeth Elder Holman, trouwt op 14 juni 1970 in Santiago met German del Rio, geboren op 11 oktober 1928 in Zamora (Spanje), zoon van Santiago del Rio en Paulina Andres,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Mackay - Bravo Perucca (1971)       schema Id

John Hugo baron Mackay, geboren op 15 oktober 1941 in Talca, zoon van Johan Jacob baron Mackay en Elisabeth Elder Holman, trouwt op 30 januari 1971 in Santiago met Sylvia Bravo Perucca, geboren op 28 september 1942 in Santiago, dochter van Ladislao Bravo en Felisa Perucca,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Sylvia Francisca barones Mackay, geboren op 14 juli 1972 in Concepcion,
John Donald baron Mackay, geboren op 5 december 1973 in Concepcion.

Wikipedia: Mackay


XXIX

Mackay - Diaz (1993)       schema Id

Christian Andres baron Mackay, geboren op 30 mei 1965 in Talca, zoon van Derrik Philipe baron Mackay en Juanita Carmina Hederra Sepulveda, trouwt op 16 april 1993 in Santiago met Maria Consuela Diaz, geboren op 21 maart 1966 in Santiago,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maria Consuelo Magdalena barones Mackay, geboren op 26 januari 1994 in Santiago,
Sofia Bernardita barones Mackay, geboren op 4 oktober 1995 in Chillan.

Wikipedia: Mackay

Mackay - Romero Morande (1999)       schema Id

Matias Andres baron Mackay, geboren op 17 december 1972 in Santiago, zoon van Derrik Philipe baron Mackay en Juanita Carmina Hederra Sepulveda, trouwt op 15 oktober 1999 in Santiago met Paula Romero Morande, dochter van Ernesto Romero Astaburuaga en Paulina Morande,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Juan baron Mackay

Wikipedia: Mackay


XXVII

Mackay - Pearse Herbert (1945)       schema Id

Johan Hugo baron Mackay, geboren op 26 november 1914 in s-Gravenhage, zoon van Johanna Elizabeth Blaauw en Dirk Rijnhard Johan baron Mackay, trouwt op 8 november 1945 in Perth met Margaret Pearse Herbert, geboren op 29 maart 1922 in Perth,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Alexander Rijnhard baron Mackay, geboren op 18 februari 1950 in s-Gravenhage,

Johan Hugo baron Mackay overlijdt op 16 februari 2008 in s-Gravenhage, 93 jaar oud.

Wikipedia: Mackay


XXVIII

Mackay - Marquering (1972)       schema Id

Ir. Alexander Rijnhard baron Mackay, geboren op 18 februari 1950 in s-Gravenhage, zoon van Johan Hugo baron Mackay en Margaret Pearse Herbert, trouwt op 24 november 1972 met Maria Paula Hermanna Marquering, geboren op 2 maart 1951 in Enschede,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Robert Bernard baron Mackay, geboren op 9 januari 1975 in Kleine Sluis,
Michiel Christiaan baron Mackay, geboren op 26 juli 1978 in Seria,

Het huwelijk wordt op 2 september 1987 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: Mackay


XXVII

Mackay - Bruckmann (1943)       schema Id

Eric Rijnhard Alexander baron Mackay, geboren op 21 mei 1917 in s-Gravenhage, zoon van Johanna Elizabeth Blaauw en Dirk Rijnhard Johan baron Mackay, trouwt op 20 mei 1943 in Ede met Gertrud Bruckmann, geboren op 5 juni 1918 in s-Gravenhage, dochter van Paul Moritz Robert Ernst Bruckmann en Helena Maria Emilie Krller,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Aeneas baron Mackay, geboren op 15 februari 1944 in de Harskamp,
Paul baron Mackay, geboren op 25 mei 1946 in Hongkong,
Eric baron Mackay, geboren op 9 november 1953 in Karachi.

Wikipedia: Mackay


XXVIII

Mackay - Strelitski (1971)       schema Id

Aeneas baron Mackay, geboren op 15 februari 1944 in de Harskamp, zoon van Eric Rijnhard Alexander baron Mackay en Gertrud Bruckmann, trouwt op 28 augustus 1971 in Delft met Joke Strelitski, geboren op 15 april 1947 in Delft, dochter van Eduard Strelitski en Wilhelmina de Radder,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Alexander baron Mackay, geboren op 30 januari 1975 in Boekelo,
Fleur barones Mackay, geboren op 28 april 1977 in Olst.

Wikipedia: Mackay

Mackay - Boschma (1982)       schema Id

Eric baron Mackay, geboren op 9 november 1953 in Karachi, zoon van Eric Rijnhard Alexander baron Mackay en Gertrud Bruckmann, trouwt op 15 mei 1982 in Leiden met Geertje Boschma, geboren op 5 oktober 1957 in Leiden, dochter van Douwe Boschma en Ruth Bake,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Charlotte barones Mackay, geboren op 1 september 1985 in Leiderdorp,
Barthold baron Mackay, geboren op 19 augustus 1987 in Leiderdorp,
Christiaan baron Mackay, geboren op 8 januari 1991 in Leiden.

Wikipedia: Mackay


XXVI

Blaauw - van Marle (1919)       schema Id

Gerard Cornelis Blaauw, geboren op 1 september 1890 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Anna Maria Backer en Abraham Jacob Blaauw, trouwt op 16 september 1919 in Amsterdam met Johanna Catharina van Marle, geboren op 9 maart 1900 in Amsterdam, dochter van Hendrik Willem van Marle en Olga Maria Sillem,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Olga Maria Blaauw, geboren op 20 juni 1920 in Amsterdam,

Gerard Cornelis Blaauw overlijdt op 14 oktober 1935 in s-Gravenhage, 45 jaar oud,
Johanna Catharina van Marle overlijdt op 19 juli 1980 in s-Gravenhage, 80 jaar oud.

Blaauw - Vote (1937)       schema Id

David Anne Blaauw, geboren op 7 april 1892 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Anna Maria Backer en Abraham Jacob Blaauw, trouwt op 6 juli 1937 in Baarn met Caroline Johanna Vote, geboren op 6 oktober 1909 in Semarang, dochter van Marie Paul Vote en Carolina Louisa Taletta Adrienne Holtzman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

David Anne Blaauw overlijdt op 23 januari 1961 in Utrecht, 68 jaar oud.


XXVII

von Weiler - Blaauw (1939)       schema Id

Olga Maria Blaauw, geboren op 20 juni 1920 in Amsterdam, dochter van Gerard Cornelis Blaauw en Johanna Catharina van Marle, trouwt op 14 juli 1939 met Jhr. Prof. Ir. Jacob Lambert Wilhelm Carl von Weiler, geboren op 13 augustus 1902 in Rotterdam, zoon van Jhr. Mr. Jacob Lambert Carel von Weiler en Pauline Francoise Rasch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1945 door echtscheiding ontbonden.


XXV

Blaauw - Backer (1885)       schema Id

Jkvr. Frederika Johanna Fernanda Backer, geboren op 11 augustus 1863 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Salomon Backer en Johanna Elisabeth de Wildt, trouwt op 26 november 1885 met Dirk Blaauw, geboren op 19 mei 1848 in Amsterdam, zoon van Mr. Gerrit Cornelis Blaauw en Catharina Koopmans,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Geraldina Cornelie Blaauw, geboren op 9 maart 1887 in s-Gravenhage,
Johanna Jacoba Blaauw, geboren op 17 juni 1888 in s-Gravenhage,
Dirk Ferdinand Blaauw, geboren op 8 mei 1890 in s-Gravenhage,
Johanna Salome Blaauw, geboren op 18 juli 1891 in s-Gravenhage,
Frederik Blaauw, geboren op 27 augustus 1892 in s Graveland,
Margaretha Blaauw, geboren op 29 september 1895 in s-Gravenhage,

Jkvr. Frederika Johanna Fernanda Backer, overlijdt op 16 maart 1934 in s-Gravenhage, 70 jaar oud,
Dirk Blaauw, overlijdt op 8 augustus 1911 in s-Gravenhage, 63 jaar oud.


XXVI

Quarles van Ufford - Blaauw (1923)       schema Id

Margaretha Blaauw, geboren op 29 september 1895 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Frederika Johanna Fernanda Backer en Dirk Blaauw, trouwt op 23 januari 1923 in den Haag met Jhr. Ir. Jacob Anton Quarles van Ufford, geboren op 4 januari 1889 in Loosduinen, zoon van Jhr. Louise Pierre van Quarles van Ufford en Maria van Herwaarden,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Frederica Johanna Fernanda Quarles van Ufford, geboren op 16 december 1923 in s-Gravenhage,
Jhr. Louis Pierre Quarles van Ufford, geboren op 1 oktober 1925 in s-Gravenhage, overleden op 18 november 1925 in s-Gravenhage,
Jhr. Louis Pierre Quarles van Ufford, geboren op 21 februari 1927 in s-Gravenhage,
Jhr. Joan Jacob Quarles van Ufford, geboren op 11 mei 1932 in s-Gravenhage,

Margaretha Blaauw, overlijdt op 18 april 1971 in Blaricum, 75 jaar oud,
Jhr. Ir. Jacob Anton Quarles van Ufford, overlijdt op 9 januari 1947 in s-Gravenhage, 58 jaar oud.


XXVII

ter Maten - Quarles van Ufford (1953)       schema Id

Jkvr. Frederica Johanna Fernanda Quarles van Ufford, geboren op 16 december 1923 in s-Gravenhage, dochter van Margaretha Blaauw en Jhr. Ir. Jacob Anton Quarles van Ufford, trouwt op 12 september 1953 in Blaricum met Mr. Hendrik Pieter ter Maten, geboren op 14 juni 1919 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Joan Jacob ter Maten en Henriette Grimm von Heidenbrunn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Frederica Johanna Fernanda Quarles van Ufford, overlijdt op 14 augustus 1999 in Blaricum, 75 jaar oud,
Mr. Hendrik Pieter ter Maten, overlijdt op 10 augustus 1987 in Amsterdam, 68 jaar oud.

Quarles van Ufford - Loeber (1959)       schema Id

Jhr. Mr. Louis Pierre Quarles van Ufford, geboren op 21 februari 1927 in s-Gravenhage, zoon van Margaretha Blaauw en Jhr. Ir. Jacob Anton Quarles van Ufford, trouwt op 25 juli 1959 in Blaricum met Carla Loeber, geboren op 4 april 1932 in Amsterdam, dochter van Karel Loeber en Henriette Caroline Boogaard,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Margaretha Quarles van Ufford, geboren op 14 augustus 1960 in Maasdam,
Jkvr. Henriette Caroline Quarles van Ufford, geboren op 29 pktober 1961 in Maasdam,
Jhr. Fernanda Quarles van Ufford, geboren op 22 maart 1963 in Woudrichem,
Jhr. Lodewijk Pieter Quarles van Ufford, geboren op 15 februari 1967 in s Gravenpolder,

Jhr. Mr. Louis Pierre Quarles van Ufford, overlijdt op 27 oktober 1986 in Warnsveld, 59 jaar oud.


XXVIII

van der Waals - Quarles van Ufford (1995)       schema Id

Jkvr. Margaretha Quarles van Ufford, geboren op 14 augustus 1960 in Maasdam, dochter van Jhr. Mr. Louis Pierre Quarles van Ufford en Carla Loeber, trouwt op 30 september 1995 in Vorden met Hendrik van der Waals ing, geboren op 15 juni 1957 in Leiden, zoon van Hendrik van der Waals en Petronella Wessel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Quarles van Ufford - Hendrikx (2004)   

Jhr. Lodewijk Pieter Quarles van Ufford, geboren op 15 februari 1967 in s Gravenpolder, zoon van Jhr. Mr. Louis Pierre Quarles van Ufford en Carla Loeber, trouwt op 28 mei 2004 in den Haag met Regine Adrienne Maria Hendrikx,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

van Lennep - Backer (1889)       schema Id

Jkvr. Isabella Backer, geboren op 23 juli 1868 in s Graveland, dochter van Jhr. Mr. Salomon Backer en Johanna Elisabeth de Wildt, trouwt op 19 september 1889 in s Graveland met Jhr. Mr. David Eliza van Lennep, geboren op 01-04-1865 in Heemstede,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jhr. Frans Johan Eliza van Lennep, geboren op 14 juni 1890 in Amsterdam, overleden op 15april 1980 in Bentveld,
Jkvr. Sophia Willemina Petronella van Lennep, geboren op 1 april 1892 in Heemstede,
Jkvr. Anna Catharina van Lennep, geboren op 22 juni 1893 in Heemstede,
Jhr. Hugo van Lennep, geboren op 4 januari 1902 in Heemstede,
Jhr. Jan Pieter Adolf van Lennep, geboren op 30 mei 1903 in Heemstede,
Jkvr. Isabella Theodora van Lennep, geboren op 2 oktober 1907 in Heemstede (Huize Kennemerduin),

Jkvr. Isabella Backer, overlijdt op 9 juli 1938 in Heemstede, 69 jaar oud,
Jhr. Mr. David Eliza van Lennep, overlijdt op 11 juli 1934 in Heemstede (Huize Kennemerduin, 69 jaar oud.


Bicker - van Lennep (1927)       schema Id

Jkvr. Sophia Willemina Petronella van Lennep, geboren op 1 april 1892 in Heemstede, dochter van Jkvr. Isabella Backer en Jhr. Mr. David Eliza van Lennep, trouwt op 24 oktober 1927 in Heemstede met Jhr. Pierre Herbert Bicker, geboren op 3 oktober 1866 in Soerabaja, zoon van Jhr. Frederic Louis Bicker en Elisabeth Johanna Catharina Henriette Bisschop Grevelink,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Wendela Isabella Catherina Bicker, geboren op 19 oktober 1929 in Utrecht,

Jkvr. Isabella Backer, overlijdt op 9 juli 1938 in Heemstede, 69 jaar oud,
Jhr. Mr. David Eliza van Lennep, overlijdt op 11 juli 1934 in Heemstede (Huize Kennemerduin, 69 jaar oud.


XXVII

Roijer - Bicker (1955)       schema Id

Jkvr. Wendela Isabella Catherina Bicker, geboren op 19 oktober 1929 in Utrecht, dochter van Jkvr. Sophia Willemina Petronella van Lennep en Jhr. Pierre Herbert Bicker, trouwt op 26 maart 1955 met Mr. Sjoerd Roijer, geboren op 14 juni 1929 in Amsterdam, zoon van Dr. Georg Roijer en Johanna Charlotte Hannema,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Alix Roijer, geboren op 17 maart 1959 in Rotterdam,

Het huwelijk wordt in 1969 door echtscheiding ontbonden.


XXVIII

Crommelin - Roijer (1997)       schema Id

Alix Roijer, geboren op 17 maart 1959 in Rotterdam, zoon van Jkvr. Wendela Isabella Catherina Bicker en Mr. Sjoerd Roijer, trouwt omstreeks 1997 met Mr. Robert Daniel Crommelin, geboren op 6 maart 1953 in Domburg, zoon van Mr. Willem Jacob Elias Crommelin en Jkvr. Pauline Renee van de Poll,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Yeshela Willem Daniel Crommelin, geboren op 26 januari 1998 in Bussum.

Wikipedia: Crommelin


XXVI

Teding van Berkhout - van Lennep (1915)       schema Id

Jkvr. Anna Catharina van Lennep, geboren op 22 juni 1893 in Heemstede, dochter van Jkvr. Isabella Backer en Jhr. Mr. David Eliza van Lennep, trouwt op 5 januari 1915 in Heemstede met Jhr. Mr. Nicolaas Govert Teding van Berkhout, geboren op 25 januari 1885 in Haarlem, zoon van Jhr. Frederik Teding van Berkhout en Sophia Wilhelmina van Taack Trackranen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Anna Catharina van Lennep, overlijdt op 3 juni 1953 in Heemstede, 59 jaar oud,
Jhr. Mr. Nicolaas Govert Teding van Berkhout, overlijdt op 19 oktober 1942 in Aerdenhout, 57 jaar oud.

van Lennep - von Muhlen (1943)       schema Id

Jhr. Hugo van Lennep, geboren op 4 januari 1902 in Heemstede, zoon van Jkvr. Isabella Backer en Jhr. Mr. David Eliza van Lennep, trouwt op 17 juni 1943 in den Haag met Jkvr. Nicoline Cornelie von Muhlen, geboren op 12 juni 1911 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Johan Carl Ferdinand von Muhlen en Jkvr. Emilia Christina Gevers Deijnoot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

van Lennep - van Tienhoven (1932)       schema Id

Jhr. Jan Pieter Adolf van Lennep, geboren op 30 mei 1903 in Heemstede, zoon van Jkvr. Isabella Backer en Jhr. Mr. David Eliza van Lennep, trouwt op 2 juni 1932 in Bloemendaal met Clara Catharina van Tienhoven,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Anna Elisabeth van Lennep, geboren op 18 november 1934 in Haarlem,
Jhr. David Frans Hugo van Lennep, geboren op 30 mei 1937,
Jhr. Gijsbert van Lennep, geboren op 16 maart 1942 in Aerdenhout,
Jhr. Hugo Cornelis van Lennep, geboren op 6 juni 1945,

Jhr. Jan Pieter Adolf van Lennep, overlijdt op 28 augustus 1994 in Heemstede, 91 jaar oud,
Clara Catharina van Tienhoven, overlijdt op 2 september 1994 in Heemstede, 86 jaar oud.


XXVII

van Lennep - van Lookeren Campagne       schema Id

Jkvr. Anna Elisabeth van Lennep, geboren op 18 november 1934 in Haarlem, dochter van Jhr. Jan Pieter Adolf van Lennep en Clara Catharina van Tienhoven, trouwt met Mr. Nicolaas Lookeren Campagne, gedoopt op 20 juli 1929 in Semarang (Nederlands Oostindie), zoon van Mr. Theodoor Jacob van Lookeren Campagne en Marie Rosa Elsa Ami,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Lennep - Huitema       schema Id

Jhr. David Frans Hugo van Lennep, geboren op 30 mei 1937, zoon van Jhr. Jan Pieter Adolf van Lennep en Clara Catharina van Tienhoven, trouwt met Charlotte Elisabeth Huitema, geboren op 11 februari 1949 in Wassenaar, dochter van Dr. Mr. Taede Huitema en Elizabeth Charlotte de Jong,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Lennep - Uhlenbeck       schema Id

Jhr. Gijsbert van Lennep, geboren op 16 maart 1942 in Aerdenhout, zoon van Jhr. Jan Pieter Adolf van Lennep en Clara Catharina van Tienhoven, trouwt met Johanne Geertruida Uhlenbeck, geboren op 4 december 1943 in Amsterdam, dochter van Christiaan Eliza Olke Uhlenbeck en Henriette Marie van Reede,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Lennep - Sleeman (1970)       schema Id

Jhr. Hugo Cornelis van Lennep, geboren op 6 juni 1945, zoon van Jhr. Jan Pieter Adolf van Lennep en Clara Catharina van Tienhoven, trouwt omstreeks 1970 met Liesbeth Sleeman,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Pauline van Lennep, geboren op 5 oktober 1971 in Amsterdam,
Jhr. David Frans van Lennep, geboren op 7 juni 1975 in Hengelo.


XXVIII

van Lennep - de Lange       schema Id

Jkvr. Pauline van Lennep, geboren op 5 oktober 1971 in Amsterdam, dochter van Jhr. Hugo Cornelis van Lennep en Liesbeth Sleeman, trouwt met Laurens de Lange,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Schokking - van Lennep (1952)       schema Id

Jkvr. Isabella Theodora van Lennep, geboren op 2 oktober 1907 in Heemstede, dochter van Jkvr. Isabella Backer en Jhr. Mr. David Eliza van Lennep, trouwt op 6 september 1952 met Fredrik Christiaan Cornelis Schokking, geboren op 28 november 1906 in Amsterdam, zoon van Fredrik Christiaan Cornelis Schokking en Christina Wilhelmina Plieger,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Isabella Theodora van Lennep, overlijdt op 18 augustus 1962 in Utrecht, 54 jaar oud,
Fredrik Christiaan Cornelis Schokking, overlijdt op 28 juli 1960 in Amsterdam, 53 jaar oud.


XXIV

Backer - Willinck (1864)       schema Id

Jhr. Ferdinand Backer, geboren op 12 februari 1835 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Willem Jacob Backer en Anna Maria Rendorp, trouwt omstreeks 1864 met Elizabet Antoinette Willinck, geboren op 14 maart 1838 in den Helder, dochter van Gerhard Willinck en Johanna van Ingen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Anne Maria Backer, geboren op 25 juni 1865 in Breda,
Jkvr. Johanna Backer, geboren op 26 oktober 1866 in Breda en op 10 juli 1935 in s-Gravenhage overleden,
Jhr. Willemina Johanna Backer, geboren op 8 november 1870 in Breda,
Jhr. Ferdinand Gerhard Willem Jacob Backer, geboren op 7 november 1876 in Breda,

Jhr. Ferdinand Backer, overlijdt op 8 april 1900 in Breda, 65 jaar oud,
Elizabet Antoinette Willinck, overlijdt op 24 september 1920 in s-Gravenhage, 82 jaar oud.


XXV

Siberg - Backer (1886)       schema Id

Jkvr. Anne Maria Backer, geboren op 25 juni 1865 in Breda, dochter van Jhr. Ferdinand Backer en Elizabet Antoinette Willinck, trouwt op 17 december 1885 in Breda met Jhr. Eduard Cornelis Siberg, geboren op 20 mei 1860 in Toeban Rembang (Java), zoon van Jhr. Charles Francois Siberg en Pauline Vereul,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Pauline Elisabeth Antoinette Siberg, geboren op 2 september 1887 in Willem I (Ambarawa) en op 10 december 1958 in s-Gravenhage overleden,
Jkvr. Elisabeth Antoinette Siberg, geboren op 22 november 1889 in Koeta Radja (Atjeh),

Jkvr. Anne Maria Backer, overlijdt op 26 mei 1933 in s-Gravenhage, 67 jaar oud,
Jhr. Eduard Cornelis Siberg, overlijdt op 30 juni 1906 in Leiden, 46 jaar oud.


XXVI

Meertens - Siberg (1915)       schema Id

Jkvr. Elisabeth Antoinette Siberg, geboren op 22 november 1889 in Koeta Radja (Atjeh), dochter van Jkvr. Anne Maria Backer en Jhr. Eduard Cornelis Siberg, trouwt omstreeks 1915 met Anthony Mangelaar Meertens, geboren op 13 mei 1878 in Batavia,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Henri Edouard Paul Meertens, geboren in 1913, overleden op 11 december 1944 in Zeist,
Anne Maria Meertens, geboren op 29 juni 1916 in Batavia,

Jkvr. Elisabeth Antoinette Siberg, overlijdt op 30 augustus 1975 in s-Gravenhage, 85 jaar oud,
Anthony Mangelaar Meertens, overlijdt op 22 mei 1954 in s-Gravenhage, 76 jaar oud.


XXVII

van Lynden - Meertens (1945)    schema Id   

Anne Maria Meertens, geboren op 29 juni 1916 in Batavia, dochter van Jkvr. Elisabeth Antoinette Siberg en Anthony Mangelaar Meertens, trouwt omstreeks 1945 met Jacob Jan Lodewijk baron van Lynden, geboren op 20 juli 1913 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Willem Jacob baron van Lynden en Anna barones van Hangest Genlis dYvoy,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jasper Stevens baron van Lynden, geboren op 25 april 1946 in s-Gravenhage,
Edouard Anthony Ferdinand baron van Lynden, geboren op 2 juni 1947 in s-Gravenhage,

Anne Maria Meertens, overlijdt op 4 augustus 1987 in s-Gravenhage, 71 jaar oud,
Jacob Jan Lodewijk baron van Lynden, overlijdt op 19 september 1989 in s-Gravenhage, 76 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXVIII

van Lynden - Korkiakangas (1971)    schema Id   

Jasper Stevens baron van Lynden, geboren op 25 april 1946 in s-Gravenhage, zoon van Jacob Jan Lodewijk baron van Lynden en Anne Maria Meertens, trouwt omstreeks 1971 met Kaija Helena Korkiakangas, geboren op 16 november 1951 in Perho (Finland), dochter van Pentpi Johannes Korkiakangas en Mai-Lis Kyllikki Salminen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob Dirk Anthony baron van Lynden, geboren op 17 september 1972 in s-Gravenhage,
Terttu Elisabeth barones van Lynden, geboren op 28 juni 1974 in s-Gravenhage.

Wikipedia: van Lynden


XXV

van Heeckeren van Walien - Backer (1893)       schema Id

Jkvr. Willemina Johanna Backer, geboren op 8 november 1870 in Breda, dochter van Jhr. Ferdinand Backer en Elizabet Antoinette Willinck, trouwt op 14 december 1893 te Breda met Jan Frederik baron van Heeckeren van Walien, geboren op 19 augustus 1866 in s-Hertogenbosch, zoon van Ernst Lodewijk baron van Heeckeren van Walien en Louise Geertruida Carolina van Thije Hannes,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Ernst Ludwig baron van Heeckeren van Walien, geboren op 20 september 1894 in Breda,
Ferdinand baron van Heeckeren van Walien, geboren op 11 augustus 1900 in den Helder,

Jkvr. Willemina Johanna Backer, overlijdt op 1 juni 1928 in Arnhem, 57 jaar oud,
Jan Frederik baron van Heeckeren van Walien, overlijdt op 19 oktober 1935 in Hummelo, 69 jaar oud.


XXVI

van Heeckeren van Walien - Ashe (1928)       schema Id

Ernst Ludwig baron van Heeckeren van Walien, geboren op 20 september 1894 in Breda, zoon van Jkvr. Willemina Johanna Backer en Jan Frederik baron van Heeckeren van Walien, trouwt op 18 september 1928 met Letitia Muriel Eyre Ashe, geboren op 17 juini 1890 in Londen, dochter van Thomas Ashe en Sarah Henriett Maria Box,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1938 in den Haag door echtscheiding ontbonden,

Letitia Muriel Eyre Ashe, overlijdt op 7 december 1954 in s-Gravenhage, 64 jaar oud.

van Heeckeren van Walien - Lanen (1939)       schema Id

Ernst Ludwig baron van Heeckeren van Walien, geboren op 20 september 1894 in Breda, zoon van Jkvr. Willemina Johanna Backer en Jan Frederik baron van Heeckeren van Walien, hertrouwt op 4 januari 1939 in Amsterdam met Maria Victorine Amalia Augusta Lanen, geboren op 14 november 1912 in Leiden, dochter van Victor Lanen en Maria Compris,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Victor Jan Frederik baron van Heeckeren van Walien, geboren op 20 augustus 1942 in Amsterdam,

Ernst Ludwig baron van Heeckeren van Walien, overlijdt op 28 februari 1963 in Amsterdam, 68 jaar oud,
Maria Victorine Amalia Augusta Lanen, overlijdt op 21 mei 1977 in Amsterdam, 64 jaar oud.


XXVII

van Heeckeren van Walien - Banck (1964)       schema Id

Victor Jan Frederik baron van Heeckeren van Walien, geboren op 20 augustus 1942 in Amsterdam, zoon van Ernst Ludwig baron van Heeckeren van Walien en Maria Victorine Amalia Augusta Lanen, trouwt op 3 november 1964 met Hendrika Banck, geboren op 8 juli 1946 in Amsterdam, dochter van Hendrik Banck en Henddrika Elisabeth Christine Verheul,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Ernst Ludwig baron van Heeckeren van Walien, geboren op 7 september 1966 in Amsterdam.


XXVI

van Heeckeren van Walien - Tetrode (1941)       schema Id

Ferdinand baron van Heeckeren van Walien, geboren op 11 augustus 1900 in den Helder, zoon van Jkvr. Willemina Johanna Backer en Jan Frederik baron van Heeckeren van Walien, trouwt op 4 maart 1941 in Baarn met Helena Maria Tetrode, geboren op 25 maart 1897 in Amsterdam, dochter van Mr. Pieter Johan Conrad Tetrode en Charlotte Louisa Gildemeester,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Ferdinand baron van Heeckeren van Walien, overlijdt op 14 november 1980 in Amstelveen, 80 jaar oud,
Helena Maria Tetrode, overlijdt op 9 september 1982 in Amstelveen, 85 jaar oud.


XXIII

Dedel - Backer (1833)       schema Id

Jkvr. Agnes Maria Backer, geboren op 6 november 1803 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Cornelis Backer en Agnes Maria Dedel, trouwt op 27 september 1833 te Amsterdam met Jhr. Salomon Dedel, geboren op 28 maart 1802 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Pieter Samuel Dedel, en Johanna Elisabeth Backer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Agnes Maria Backer, overlijdt op 28 juli 1877 in Hilversum, 73 jaar oud,
Jhr. Salomon Dedel, overlijdt op 30 mei 1887 in Amsterdam, 85 jaar oud,


XVIII

Elias - Spiegel (1650)       schema Ia

Barend Elias geboren op 22 januari 1621 in Amsterdam, zoon van Pieter Jacobszoon Elias en Maria Cloeck, trouwt omstreeks 1650 met Petronella Spiegel,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Maria Elias, geboren op 7 december 1650, gedoopt op 11 december 1650 in Amsterdam (Oude Kerk),
Pieternel Elias, geboren op 20 september 1652, gedoopt op 22 september 1652 in Amsterdam (Oude Kerk) en op 4 januari 1653 overleden,
Petronella Elias, geboren op 12 september 1653, gedoopt op 18 september 1653 in Amsterdam (Oude Kerk) en op 30 mei 1657 overleden,
Pieter Elias, geboren op 16 juli 1655 in Amsterdam, gedoopt op 18 juli 1655 in Amsterdam (Westerkerk) en op 27 mei 1696 overleden.

Wikipedia: Elias

Elias - van Cloppenburg (1660)       schema Ia

Barend Elias geboren op 22 januari 1621 in Amsterdam, zoon van Pieter Jacobszoon Elias en Maria Cloeck, hertrouwt omstreeks 1660 met Maria van Cloppenburg,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jacobus Elias, geboren op 3 maart 1661 in Amsterdam, gedoopt op 6 maart 1661 in Amsterdam (Nieuwe Kerk) en op 17 augustus 1678 overleden,

Barend Elias, regent van het spinhuis, diaken, overlijdt op 16 december 1695 in Amsterdam, 74 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XIX

Elias - van der Geest ( )       schema Ia

Pieter Elias geboren op 16 juli 1655 in Amsterdam, zoon van Barend Elias en Petronella Spiegel, trouwt met Jacoba van der Geest,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Elias

Elias - van Oudestein ( )       schema Ia

Pieter Elias geboren op 16 juli 1655 in Amsterdam, zoon van Barend Elias en Petronella Spiegel, hertrouwt met Maria van Oudestein,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Barend Elias,
Cornelis Elias,
Elbert Elias, luitenant-generaal in 1748,
Jacob Elias,
Petronella Elias,
Pieter Elias, kapitein te land, hij is overleden op 14 mei 1725,

Pieter Elias, overlijdt op 27 mei 1696, 40 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XX

Elias - van Oudesteyn ( )       schema Ia

Cornelis Elias, zoon van Pieter Elias en Maria van Oudestein, trouwt met Josina van Oudesteyn, dochter van Mr. Jacob van Oudesteyn, burgemeester van Alkmaar,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Elias, is Schepen te Alkmaar.

Wikipedia: Elias

Elias - Constantia ( )       schema Ia

Jacob Elias, zoon van Pieter Elias en Maria van Oudestein, trouwt met Maria Constantia,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jacob Elias, is medisch Doctor.

Wikipedia: Elias


XVIII

Elias - Spiegel (1648)       schema Ia

Joost Elias geboren op op 8 februari 1622, zoon van Pieter Jacobszoon Elias en Maria Cloeck, trouwt omstreeks 1648 met Rebecka Spiegel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Petronella Elias, geboren op 17 augustus 1648 in Amsterdam, gedoopt op 19 augustus 1648 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel) en op 5 januari 1667 overleden,
Pieter Elias, geboren op 20 januari 1651, gedoopt op 22 januari 1651 in Amsterdam (Nieuwe Kerk) en op 23 juli 1653 in Amsterdam overleden,

Rebecka Spiegel, overlijdt op 14 oktober 1651 in Amsterdam.

Wikipedia: Elias

Elias - Metsue (1658)       schema Ia

Joost Elias geboren op op 8 februari 1622, zoon van Pieter Jacobszoon Elias en Maria Cloeck, hertrouwt omstreeks 1658 met Susanna Metsue,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maria Elias, geboren op 3 januari 1659 in Amsterdam, gedoopt op 31 januari 1659 in Amsterdam (Nieuweziijdskapel) en op 23 mei 1664 in Amsterdam overleden,
Oedilia Elias, gedoopt op 22 augustus 1660 in Amsterdam (Nieuwe Kerk) en op 4 augustus 1688 in Amsterdam overleden,
Margrita Elias, geboren op 12-11-1661, gedoopt op 13 november 1661 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),

Joost Elias, overlijdt op 4 oktober 1681, 59 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XIX

Del - Elias ( )       schema Ia

Oedilia Elias gedoopt op 22 augustus 1660 in Amsterdam, dochter van Joost Elias en Susanna Metsue, trouwt met Gerard Del,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Oedilia Elias, overlijdt op 4 augustus 1688 in Amsterdam, 27 jaar oud.

van Liebergen - Elias (1686)       schema Ia

Margrita Elias geboren op 12 november 1661, dochter van Joost Elias en Susanna Metsue, trouwt omstreeks 1686 met Elbert van Liebergen, gedoopt op 5 april 1654 in Amsterdam (Oude Waalse Kerk),
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Poulus van Liebergen, gedoopt op 25 oktober 1686 in Amsterdam (Westerkerk),
Susanna van Liebergen, gedoopt op04 februari 1688 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Suzanna Elizabet vanLiebergen, gedoopt op 17 september 1690 in Amsterdam (Oude Kerk),
Justus van Liebergen, gedoopt op 30 september 1691 in Amsterdam (Westerkerk),
Margareta van Liebergen, gedoopt op 11 november 1693 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),

Elbert van Liebergen, is advocaat/kapitein ter zee.


XVIII

Elias - Pancras (1651)       schema IIa

Floris Elias, geboren op 12 oktober 1627 te Amsterdam, zoon van Pieter Jacobszoon Elias en Maria Cloeck, trouwt omstreeks 1651 met Debora Pancras, geboren in Amsterdam in 1627, dochter van Gerbrand Claeszn. Pancras en Aeltge Michiels Blaeuw,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Gerbrant Elias, gedoopt op 17 oktober 1651 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Floris Elias, gedoopt op 8 augustus 1657 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Claas Elias, gedoopt op 6 juli 1659 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Aaltje Elias, gedoopt op 4 oktober 1662 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).

Wikipedia: Elias


XIX

Elias - de Bruyn (1688)       schema IIa

Gerbrant Elias, gedoopt op 17 oktober 1651 in Amsterdam, zoon van Floris Elias en Debora Pancras, trouwt omstreeks 1688 met Aletta de Bruyn, gedoopt op 2 maart 1655, dochter van Pieter de Bruyn en Marija Dirx van Cloppenburg,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Pieter Elias, gedoopt op 18 augustus 1688 in Amsterdam, Nieuwe Kerk

Gerbrant Elias, overlijdt op 5 januari 1732 in Amsterdam, 80 jaar oud,
Aletta de Bruyn, begraven op 26 september 1704 in de Oude Kerk te Amsterdam, 49 jaar oud,

Wikipedia: Elias

Vroedschap

GERBRAND ELIAS,
R. 1715 - 1732,
Postmeester van 't Hamburgsch Postcomptoir 1670 - 1714;
Vaandrig der Burgerij 1677; Regent Spin- en Werkhuis 1696.
Woonde op de Heerengracht, over de Driekoningenstraat, in "Soli Deo Gloria" (thans n. 166), en bezat eene hofstede in den Heer Hugowaard.
Gedt. N.K . 17 Oct. 1651, st. 5 Jan. 1732, zoon van Mr. Floris en van Debora Pancras. Tr. 20 Mei 1687 Aletta de Bruyn, ged'. N.K. 2 Mrt. 1655 begr. N. K. 26 Sept. 1704, dr. van Pieter Bruyn of de Bruyn en van Maria Dircksdr. van Cloppenburch, gezegd Deventerwaeg.

Kinderen:
Mr. PIETER ELIAS, gedt. N.K. 18 Aug. 1688, st. 17 Nov. 1736, woonde op de Heerengracht, over de Driekoningenstraat, in "Soli Deo Gloria", en kocht 18 Sept. 1730 voor 28.000 de hofstede Oudmijl (tevoren "de Heerlijckheyt" geheeten), aan den Amstel, onder Nieuwer-Amstel;
Secr., Kapn. der Burgerij 1721;
tr. 13 Dec. 1722 Maria Philippina van Tongeren, geb. 10 Nov. 1700, begr. N.K. 14 Nov. 1761, die in 1742 als wede. 4 dienstb., eene buitenplaats, hield, en 1280 huurw. bewoonde, en geschat werd op een ink. van 12 a 14.000.

Gerbrand Elias stond zijn zeer voordeelig Postmeestersambt aan zijn neef, Burgemeester Cerbrand Pancras, Michielsz., af (die er zijn neven Mr. Nicolaas Pancras mede beschonk), waarna deze Gerbrand's zoon Mr. Pieter Elias .Secretaris en hemzelf Raad in de Vroedschap maakte. (Dagelijksche Notulen van Burgemeesteren 1713 - '18); Stads Missiven 1716-'21.


XX

Elias - van Tongeren (1722)       schema IIa

Pieter Elias, gedoopt op 18 augustus 1688 in Amsterdam, zoon van Gerbrant Elias en Aletta de Bruyn, trouwt 13 december 1722 met Maria Philippina van Tongeren, gedoopt op 10 november 1700 in Amsterdam, dochter van Silvester van Tongeren en Maria Cornelis,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Aletta Elias, gedoopt op 8 oktober 1724 in Amsterdam,
Silvester Elias, gedoopt op 5 januari 1727 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel),
Gerbrant Elias, gedoopt op 14 maart 1728 in Amsterdam (Westerkerk),
Pieter Elias, gedoopt op 12 oktober 1729 in Amsterdam (Zuiderkerk),
Maria Philippina Elias, gedoopt op 17 januari 1731 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel),
Silvester Elias, gedoopt op 11 augustus 1734 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),

Pieter Elias, overlijdt op 17 november 1736 in Amsterdam, 48 jaar oud.
Maria Philippina van Tongeren, begraven op 14 november 1761 in Amsterdam, Nieuwe Kerk, 61 jaar oud.

Wikipedia: Elias

Vroedschap

Mr. PIETER ELIAS, gedt. N.K. 18 Aug. 1688, st. 17 Nov. 1736, woonde op de Heerengracht, over de Driekoningenstraat, in "Soli Deo Gloria", en kocht 18 Sept. 1730 voor 28.000 de hofstede Oudmijl (tevoren "de Heerlijckheyt" geheeten), aan den Amstel, onder Nieuwer-Amstel;
Secr., Kapn. der Burgerij 1721;
tr. 13 Dec. 1722 Maria Philippina van Tongeren, geb. 10 Nov. 1700, begr. N.K. 14 Nov. 1761, die in 1742 als wede. 4 dienstb., eene buitenplaats, hield, en 1280 huurw. bewoonde, en geschat werd op een ink. van 12 a 14.000.
Hunne drie kinderen waren:
a. Aletta Elias, tr. Daniel Hooft.
b. Mr. Gerbrand Elias,
c. Pieter Elias.
d. Debora Elias, tr. Dirk van der Meer,

van Silvester van Tongeren (zoon van Jan Jansz., zeemleerverkooper, en Maria Carteel, Silvestersdr.), koopman op Engeland en drogist, wonende op de Heerengracht, benoorden de Wolvenstraat, in 't huis "daer Sluysuyt hangt, en de de Lywaet baal in de gevel staat " , en sedert 1716 eigenaar van de hofstede Meerhuysen, aan den Amstel, Commiss, der Buiten-landsvaarders 1701, Kerkmr. Eilandsloods 1704, en van Maria Cornelisz. (dr. van Philip, koopman, en Cornelia Coesvelt, Jansdr.)


XXI

Hooft - Elias (1749)       schema IIa

Aletta Elias, gedoopt op 8 oktober 1724 in Amsterdam, dochter van Pieter Elias en Maria Philippina van Tongeren, trouwt omstreeks 1749 met Daniel Hooft, geboren op 30 maart 1721, zoon van Daniel Gerritsz. Hooft en Sophia Maria van Reael,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maria Philippina Hooft, gedoopt op 5 november 1749,
Sophia Maria Hooft, geboren op 22 februari 1758 in Amsterdam,
Aletta Petronella Hooft, gedoopt op 30 augustus 1761 in Amsterdam,

Aletta Elias, overlijdt op 19 februari 1803, 78 jaar oud,
Daniel Hooft, overlijdt op 28 februari 1782, 60 jaar oud.

Wikipedia: Hooft


XXII

van Alewijn - Hooft       schema IIa

Sophia Maria Hooft, gedoopt op 22 februari 1758 in Amsterdam, dochter van Daniel Hooft en Aletta Elias, trouwt met Gilles van Alewijn, geboren op 2 maart 1744 in Amsterdam, zoon van Jacob van Alewijn en Margaretha Helena Graafland,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Sophia Maria Hooft, overlijdt op 10 juli 1819 in den Haag, 61 jaar oud,
Gilles van Alewijn, overlijdt op 26 december 1789 in Amsterdam, 45 jaar oud.


XXI

Elias - Wilhelm (1753)       schema IIa

Gerbrant Elias gedoopt op 14 maart 1728 in Amsterdam, zoon van Pieter Elias en Maria Philippina van Tongeren, trouwt op 22 mei 1753 in Amsterdam met Machtelina Henrietta Wilhelm, geboren op 24 december 1730 in Amsterdam, dochter van Mr. David Wilhelm en Clara Susanna Backer,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Pieter Elias, geboren op 29 december 1756 in Amsterdam,
David Willem Elias, gedoopt op 27 augustus 1758 in Amsterdam,
Clara Susanna Elias, gedoopt op 1 oktober 1762 in Amsterdam (Westerkerk),
Coenraad Elias, gedoopt op 25 april 1764 in Amsterdam,
Gerbrand Elias, gedoopt op 25 april 1764 in Amsterdam (Noorderkerk),

Gerbrant Elias, overlijdt op 5 februari 1769 in Amsterdam, 40 jaar oud,
Machtelina Henrietta Wilhelm, overlijdt op 24 januari 1797 in Amsterdam, 66 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXII

Elias - Couwenhoven (1780)       schema IIa

Mr. Pieter Elias, geboren op 29 december 1756 in Amsterdam, zoon van Gerbrant Elias en Machtelina Henrietta Wilhelm, trouwt omstreeks 1780 met Anna Elisabeth van Couwenhoven,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gerbrand Elias, geboren op 24 oktober 1780 in Amsterdam,
Magteline Henriette Cornelia Elias, gedoopt op 18 september 1785 in Amsterdam (Oude Kerk),

Mr. Pieter Elias, overlijdt op 20 december 1813 in Amsterdam, 56 jaar oud,

Wikipedia: Elias


XXIII

Elias - van Nellesteyn (1807)       schema IIa

Dr. Gerbrand Elias, geboren op 24 oktober 1780 in Amsterdam, zoon van Mr. Pieter Elias en Anna Elisabeth van Couwenhoven, trouwt omstreeks 1807 met Henriette Everarda Hillegonda van Nellesteyn, geboren op 5 september 1779 in Utrecht, dochter van Mr. Cornelis Jan van Nellesteyn en Cornelia Adriana Maria van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Pieter Elias, geboren in 1807 in Scherpenzeel,
Anna Elisabeth Elias, geboren in 1814 in Schiedam,

Dr. Gerbrand Elias, overlijdt op 1 augustus 1814 in Schiedam, 33 jaar oud,
Henriette Everarda Hillegonda van Nellesteyn, overlijdt op 27 april 1837 in Amsterdam, 57 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXIV

Elias - dAmble (1837)       schema IIa

Pieter Elias, geboren in 1807 in Scherpenzeel, zoon van Dr. Gerbrand Elias en Henriette Everarda Hillegonda van Nellesteyn, trouwt omstreeks 1837 met Jeannette dAmble, geboren op 15 april 1808 in Huize Wallenberg/Austerlitz,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jan Maurits Elias, geboren op 7 januari 1838 in Amsterdam,
Wouter Hendrik Elias, geboren op 22 november 1845 in Amsterdam.

Pieter Elias, overlijdt in 1871 in Amsterdam, 63 jaar oud,
Jeannette dAmble, overlijdt op 7 februari 1871 in Amsterdam, 62 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXV

Elias - Broms (1869)       schema IIa

Ir. Jan Maurits Elias, geboren op 7 januari 1838 in Amsterdam, zoon van Pieter Elias en Jeannette dAmble, trouwt omstreeks 1869 met Adelaide Josephine Broms, geboren op 17 oktober 1837 in Amsterdam, dochter van Carl Adolf Broms en Anna Catharina Leonardina Schroder
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Carl Adolf Elias, geboren op 27 december 1869 in Amsterdam,

Jan Maurits Elias, overlijdt op 15 mei 1894 in Gilon (Zwitserland), 56 jaar oud,
Adelaide Josephine Broms, overlijdt op 11 maart 1870 in Amsterdam, 32 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXVI

Elias - Schuyt van Castricum (1898)       schema IIa

Jhr. Dr. Mr. Carl Adolf Elias, geboren op 27 december 1869 in Amsterdam, zoon van Ir. Jan Maurits Elias en Adelaide Josephine Broms, trouwt omstreeks 1898 met Alida Arendina Jeanette Schuyt van Castricum,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Ada Arendina Jeanette Elias, geboren op 26 januari 1898 in Harderwijk,
Jhr. Aleid Pieter Albert Elias, geboren op 14 november 1900 in Harderwijk,
Jhr. Agnitus Sixtus Elias, geboren op 23 oktober 1907 in Zaandam,

Jhr. Dr. Mr. Carl Adolf Elias, overlijdt op 22 januari 1955 in Apeldoorn, 85 jaar oud,

Wikipedia: Elias


XXVII

de Vignon Vandevelde - Elias (1920)       schema IIa

Jkvr. Ada Arendina Jeanette Elias, geboren op 26 januari 1898 in Harderwijk, dochter van Jhr. Dr. Mr. Carl Adolf Elias en Alida Arendina Jeanette Schuyt van Castricum, trouwt omstreeks 1920 met Jean Frederic Henri de Vignon Vandevelde, geboren op 18 augustus 1892 in Djokjakarta (Nederlands Indi), zoon van Jan Frederik Hendrik de Vignon Vandevelde en Jeanne Guillemine Lugt,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Ada Jeanne de Vignon Vandevelde, geboren op 29 oktober 1920 in Fredriksborg (Denemarken),
Jeanne de Vignon Vandevelde , geboren op 9 september 1925 in Oldenfelde (bij Hamburg),
Sonja Henriette de Vignon Vandevelde, geboren op 30 december 1928 in Oegstgeest,

Jkvr. Ada Arendina Jeanette Elias overlijdt in maart 1998 in Bennekom, 100 jaar oud,
Jean Frederic Henri de Vignon Vandevelde, overlijdt op 16 mei 1929, 36 jaar oud,


XXVIII

Pekelharing - de Vignon Vandevelde       schema IIa

Ada Jeanne de Vignon Vandevelde, geboren op 29 oktober 1920 in Fredriksborg (Denemarken), dochter van Jkvr. Ada Arendina Jeanette Elias en Jean Frederic Henri de Vignon Vandevelde, trouwt met Cornelis Johannes Pekelharing, geboren op 4 mei 1911 in Amsterdam, zoon van Mr. Dr. Cornelis Johannes Pekelharing en Johanna Wilhelmina Mauve,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend

Brusse - de Vignon Vandevelde       schema IIa

Jeanne de Vignon Vandevelde, geboren op 9 september 1925 in Oldenfelde (bij Hamburg), dochter van Jkvr. Ada Arendina Jeanette Elias en Jean Frederic Henri de Vignon Vandevelde, trouwt met Jan Brusse, geboren op 25 januari 1926 in Utrecht, zoon van J.Brusse en L.M.H.M.Sol,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Brusse, overlijdt op 5 oktober 1985 jaar oud.

Brongers - de Vignon Vandevelde       schema IIa

Sonja Henriette de Vignon Vandevelde, geboren op 30 december 1928 in Oegstgeest, dochter van Jkvr. Ada Arendina Jeanette Elias en Jean Frederic Henri de Vignon Vandevelde, trouwt met Egbert Douwe Brongers, geboren op 15 april 1927 in Groningen, zoon van Piebe Brongers en L.M.H.M.Sol,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Elias - Swezey       schema IIa

Jhr. Aleid Pieter Albert Elias, geboren op 14 november 1900 in Harderwijk, zoon van Jhr. Dr. Mr. Carl Adolf Elias en Alida Arendina Jeanette Schuyt van Castricum, trouwt met Dorothey Taft Swezey, geboren op 9 juni 1900 in New York,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Elias

Elias - Grothe (1928)       schema IIa

Jhr. Aleid Pieter Albert Elias, geboren op 14 november 1900 in Harderwijk, zoon van Jhr. Dr. Mr. Carl Adolf Elias en Alida Arendina Jeanette Schuyt van Castricum, trouwt omstreeks 1928 met Cornelia Mara Agatha Antonia Grothe, geboren op 6 november 1899 in Utrecht, dochter van Mr. Willem Theodoor Grothe en Frederique Cornelia Johanna van Hengst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Carl Adolf Elias, geboren op 25 maart 1928 in Dusseldorf,
Jkvr. Ada Frederique Elias, geboren op 6 augustus 1930 in Brentwood (Essex),

Jhr. Aleid Pieter Albert Elias, overlijdt op 22 oktober 1988 in Baarn, 87 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXVIII

Elias - Wentink (1966)       schema IIa

Jhr. Carl Adolf Elias, geboren op 25 maart 1928 in Dusseldorf, zoon van Jhr. Aleid Pieter Albert Elias en Cornelia Mara Agatha Antonia Grothe, trouwt omstreeks 1966 met Mr. Emerentia Gerarda Wentink, geboren op 6 april 1940 in Pladjoe (Sumatra),
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Agneta Wendelina Elias, geboren op 4 maart 1966 in Rotterdam,
Jkvr. Alexandra Margaretha Cornelie Elias, geboren op 23 april 1967 in Rotterdam,
Jhr. Gerbrand Pieter Elias, geboren op 25 december 1970 in Naarden.

Wikipedia: Elias


XXIX

Velu - Elias       schema IIa

Jkvr. Agneta Wendelina Elias, geboren op 4 maart 1966 in Rotterdam, dochter van Jhr. Carl Adolf Elias en Mr. Emerentia Gerarda Wentink, trouwt met Eric Willem Jozef Velu, geboren op 7 februari 1964 in s-Hertogenbosch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Leijs - Elias       schema IIa

Jkvr. Alexandra Margaretha Cornelie Elias, geboren op 23 april 1967 in Rotterdam, dochter van Jhr. Carl Adolf Elias en Mr. Emerentia Gerarda Wentink, trouwt met Robert Martin Leijs, geboren op 16 maart 1966 in Harmelen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

de Vos van Steenwijk - Elias (1955)       schema IIa

Jkvr. Ada Frederique Elias, geboren op 6 augustus 1930 in Brentwood (Essex), dochter van Jhr. Aleid Pieter Albert Elias en Cornelia Mara Agatha Antonia Grothe, trouwt omstreeks 1955 met Roelof Willem baron de Vos van Steenwijk, geboren op 1 november 1924 in Noordwijk aan Zee,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Machteld Maja barones de Vos van Steenwijk, geboren op 20 juli 1955 in den Haag,
Agnes Corinne barones de Vos van Steenwijk, geboren op 20 mei 1959 in den Haag,
Jan Arend baron de Vos van Steenwijk, geboren op 7 januari 1966 in den Haag.


XXIX

Insinger - de Vos van Steenwijk (1984)       schema IIa

Machteld Maja barones de Vos van Steenwijk, geboren op 20 juli 1955 in den Haag, dochter van Jkvr. Ada Frederique Elias en Roelof Willem baron de Vos van Steenwijk, trouwt omstreeks 1984 met Mr. Edmond Per Insinger, geboren op 13 december 1953 in Utrecht, zoon van Mr. Jan Herman Odo Insinger en Machteld Sophie Henriette barones Taets van Amerongen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jan Odo Insinger, geboren op 20 november 1984 in den Haag,
Herman Odo Alwin Insinger, geboren op 24 juli 1987 in Singapore.


XXVII

Elias - Enestrom (1938)       schema IIa

Jhr. Agnitus Sixtus Elias, geboren op 23 oktober 1907 in Zaandam, zoon van Jhr. Dr. Mr. Carl Adolf Elias en Alida Arendina Jeanette Schuyt van Castricum, trouwt omstreeks 1938 met Elsa Margareta Enestrom, geboren op 5 december 1911 in Stockholm,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Jan Aleid Elias, geboren op 15 augustus 1938 in Arnhem,
Jhr. Ingvar Elias, geboren op 14 april 1940 in Arnhem.

Wikipedia: Elias


XXVIII

Elias - van den Bosch (1966)       schema IIa

Jhr. Jan Aleid Elias, geboren op 15 augustus 1938 in Arnhem, zoon van Jhr. Agnitus Sixtus Elias en Elsa Margareta Enestrom, trouwt omstreeks 1966 met Jkvr. Benudina Maria van den Bosch, geboren op 15 februari 1939 in Hilversum, dochter van Mr. Johannes Hendrik Otto graaf Bosch en Benudina Maria Royaards,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Benine Margaretha Elias, geboren op 19 november 1966 in den Haag,
Jkvr. Julie Alexandra Elias, geboren op 22 oktober 1968 in Hilversum,
Jhr. Jan Maurits Elias, geboren op 28 mei 1971 in Middelburg.

Wikipedia: Elias

Elias - van Panthaleon (1969)       schema IIa

Jhr. Ingvar Elias, geboren op 14 april 1940 in Arnhem, zoon van Jhr. Agnitus Sixtus Elias en Elsa Margareta Enestrom, trouwt omstreeks 1969 met Jacoba Gijsberta Monica barones van Panthaleon, geboren op 23 november 1939 in Amersfoort,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Elisabeth Desiree Elias, geboren op 24 december 1969 in Amsterdam.

Wikipedia: Elias


XXV

Elias - Hulshoff (1880)       schema IIa

Mr. Wouter Hendrik Elias, geboren op 22 november 1845 in Amsterdam, zoon van Pieter Elias en Jeannette dAmble, trouwt omstreeks 1880 met Anna Maria Hulshoff, geboren op 22 november 1851 in Amsterdam, dochter van Dr. Gerrit Hulshoff en Geertruid Fabius
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jeannette Elias, geboren op 6 januari 1880 in Amsterdam,
Henrietta Everarda Hillegonda Elias, geboren op 15 maart 1885 in Amsterdam,

Mr. Wouter Hendrik Elias, overlijdt op 5 december 1896 in Utrecht, 51 jaar oud,
Anna Maria Hulshoff, overlijdt op 14 maart 1911, 59 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXVI

van Bergh van Eysinga - Elias       schema IIa

Jeannette Elias, geboren op 6 januari 1880 in Amsterdam, dochter van Mr. Wouter Hendrik Elias en Anna Maria Hulshoff, trouwt met Gustaaf Adolf P. van Bergh van Eysinga, geboren op 27 juni 1874 in s-Gravenhage, zoon van Marie Henri Philip van Bergh van Eysinga en Ida Catharina Wilhelmina van Roorda van Eysinga
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen, de namen zijn niet bekend,

Jeannette Elias, overlijdt op 19 juli 1957 in Lusanne, 77 jaar oud,
Gustaaf Adolf P. van Bergh van Eysinga, hoogleraar in Nieuw-Testament en oud-christelijke letterkunde, overlijdt op 26 mei 1957 in Haarlem, 82 jaar oud.

van Lidth de Jeude - Elias (1914)       schema IIa

Henrietta Everarda Hillegonda Elias, geboren op 15 maart 1885 in Amsterdam, dochter van Mr. Wouter Hendrik Elias en Anna Maria Hulshoff, trouwt op 18 mei 1911 met Jhr. Dr. Albert Pieter van Lidth de Jeude, geboren op 25 maart 1884 in Tiel, zoon van Mr. Willem Albert van Lidth de Jeude en Emma Elisabeth Petronella van Lidth de Jeude
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Magteld Emilie van Lidth de Jeude, geboren op 9 juli 1912 in Utrecht; overleden op 29 juli 1995 te Zeist,
Jhr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude, geboren op 4 januari 1914 in Utrecht; overledem op 2 oktober 1970 te Zeist,
Jkvr. Bertha van Lidth de Jeude, geboren op 11 april 1919 te Zeist; overleden op 7 mei 1945 te Zeist,
Jhr. Cornelis Philip van Lidth de Jeude, geboren op 17 november 1924 te Zeist,

Henrietta Everarda Hillegonda Elias, overlijdt op 27 mei 1943 in Zeist, 58 jaar oud,
Jhr. Dr. Albert Pieter van Lidth de Jeude, overlijdt op 24 december 1948 in Zeist, 64 jaar oud.


XXVII

van Lidth de Jeude-Dubois (1940)       schema IIa

Jhr. Dr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude, geboren op 4 januari 1914 in Utrecht, zoon van Jhr. Dr. Albert Pieter van Lidth de Jeude en Henrietta Everarda Hillegonda Elias trouwt op 25 oktober 1939 in Breda met Drs. Frederika Johanna Maria Dubois, geboren op 3 februari 1913 in Breda, dochter van Dr. Henri Frederik Dubois en Clasina Maria van Luttervelt,
Uit het huwelijk van Albert Hendrik Lidth de Jeude en Frederika Johanna Maria Dubois zijn zes kinderen bekend,

Jkvr. Martina van Lidth de Jeude, geboren op 18 augustus 1940 in Maartensdijk,
Jhr. Albert Pieter van Lidth de Jeude, geboren op 1 januari 1942 in Zeist,
Jkvr. Henriette van Lidth de Jeude, geboren op 30 juli 1943 in Zeist,
Jhr. James van Lidth de Jeude, geboren op 9 april 1945 in Zeist,
Jkvr. Christine Bernarda van Lidth de Jeude, geboren op 22 mei 1947 in Zeist,
Jhr. Cornellis Philip van Lidth de Jeude, geboren op 13 juni 1949 in Zeist,

Jhr. Dr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude overlijdt op 2 oktober 1970 in Zeist, 56 jaar oud,
Drs. Frederika Johanna Maria Dubois overlijdt op 18 februari 2002 in Zeist, 89 jaar oud.


XXVIII

Tielenius Kruijthoff-van Lidth de Jeude (1964)       schema IIa

Jkvr. Martina van Lidth de Jeude, geboren op 18 augustus 1940 in Maartensdijk, dochter van Frederika Johanna Maria Dubois en Jhr. Dr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude trouwt op 20 juno 1964 in Zeist met Stephanus Pieter Tielenius Kruijthoff, geboren op 28 juli 1935 in Bindjei (Sumatra), zoon van Stephanus Hendrik Tielenius Kruijthoff en Louise van der Valk,
Uit het huwelijk van Martina van Lidth de Jeude en Stephanus Pieter Tielenius Kruijthoff zijn geen kinderen bekend.

van Lidth de Jeude-Kohler (1966)       schema IIa

Jhr. Albert Pieter van Lidth de Jeude, geboren op 1 januari 1942 in Zeist, zoon van Frederika Johanna Maria Dubois en Jhr. Dr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude trouwt op 4 juni 1966 in Zeist met Antoinetta Hendrika Paulina Kohler, geboren op 19 juni 1941 in Breda, dochter van Mr. Joseph Kohler en Henriette Antoinette Maria Hof,
Uit het huwelijk van Albert Pieter van Lidth de Jeude en Antoinetta Hendrika Paulina Kohler zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude, geboren op 18 maart 1968 in De Bilt ,
Jkvr. Marie-Henriette van Lidth de Jeude, geboren op 13 februari 1970 in Zeist,
Jkvr. Hester Frederieke van Lidth de Jeude, geboren op 31 maart 1971 in Zeist,

Rombout-van Lidth de Jeude (1968)       schema IIa

Jkvr. Henriette van Lidth de Jeude, geboren op 30 juli 1943 in Zeist, dochter van Frederika Johanna Maria Dubois en Jhr. Dr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude trouwt op 30 augustus 1968 in Zeist met Mr. Willem Rombout, geboren op 21 februari 1939 in Hoogeveen, zoon van Machiel Willem Rombout en Francina Kooijmans,
Uit het huwelijk van Henriette van Lidth de Jeude en Willem Rombout zijn geen kinderen bekend.

van Lidth de Jeude-Romeijn (1969)       schema IIa

Jhr. James van Lidth de Jeude, geboren op 9 april 1945 in Zeist, zoon van Frederika Johanna Maria Dubois en Jhr. Dr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude trouwt op 4 juli 1969 in de Bilt met Arina Jeanne Romeijn, geboren op 14 september 1944 in de Bilt, dochter van Hubertus Jan Romeijn en Maria Vonk,
Uit het huwelijk van James van Lidth de Jeude en Arina Jeanne Romeijn zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Marije van Lidth de Jeude, geboren op 24 september 1972 in Utrecht,
Jkvr. Nikolien van Lidth de Jeude, geboren op 18 juli 1974 in Utrecht,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding in 1981.

van Lidth de Jeude-Hamelijnck (1989)       schema IIa

Jhr. James van Lidth de Jeude, geboren op 9 april 1945 in Zeist, zoon van Frederika Johanna Maria Dubois en Jhr. Dr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude hertrouwt op 13 oktober 1989 in Enschede met Johanna Louise Hamelijnck, geboren op 4 februari 1941 in Terneuzen, dochter van Andre Hamelijnck en Leuntje Hendrika Augusteijn,
Uit het huwelijk van James van Lidth de Jeude en Johanna Louise Hamelijnck zijn geen kinderen bekend.

Doyer-van Lidth de Jeude (1969)       schema IIa

Jkvr. Christine Bernarda van Lidth de Jeude, geboren op 22 mei 1947 in Zeist, dochter van Frederika Johanna Maria Dubois en Jhr. Dr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude trouwt op 28 november 1969 in Zeist met Ir. Anthony Ewoud Jan Doyer, geboren op 6 juni 1949 in Wassenaar, zoon van Anthony Ewoud Jan Doyer en Cornellia Mathilde Werker,
Uit het huwelijk van Christine Bernarda van Lidth de Jeude en Anthony Ewoud Jan Doyer zijn twee kinderen bekend,

Anthony Ewoud Jan Doyer, geboren op 3 juni 1970 te Delft,
Lars Doyer, geboren op 15 maart 1972 te Delft.

van Lidth de Jeude-Jonkers (1981)       schema IIa

Jhr. Dr. Cornellis Philip van Lidth de Jeude, geboren op 13 juni 1949 in Zeist, zoon van Frederika Johanna Maria Dubois en Jhr. Dr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude trouwt op 16 mei 1981 in Huizen met Maaike Jonkers, geboren op 27 juli 1951 in Amersfoort, dochter van Jan Jonkers en Gretha Visser,
Uit het huwelijk van Cornellis Philip van Lidth de Jeude en Maaike Jonkers zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Margriet Anne van Lidth de Jeude, geboren op 23 december 1982 in Laren,
Jkvr. Jooske Frederick van Lidth de Jeude, geboren op 11 september 1984 in Naarden,
Jhr. Albert Cornelis van Lidth de Jeude, geboren op 23 augustus 1990 in Naarden.


XXIV

Patijn - Elias (1836)       schema IIa

Anna Elisabeth Elias, geboren in 1814 in Schiedam, dochter van Dr. Gerbrand Elias en Henriette Everarda Hillegonda van Nellesteyn, trouwt omstreeks 1836 met Ds. Danil Theodorus Patijn, geboren in 1808 in s-Gravenhage, zoon van Johan Jacob Patijn, en Elisabeth Catharina Zubli,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jacob Gerard Patijn, geboren op 7 april 1836 in Wadenoijen ,
Henriette Everharda Hillegonda Patijn, geboren op 10 november 1837 in Voorburg,
Gerbrand Patijn, geboren op 2 februari 1839 in Voorburg en op 14 juni 1865 in Utrecht overleden,

Anna Elisabeth Elias, overlijdt op 24 november 1840 in Voorburg 26 jaar oud.
Danil Theodorus Patijn, overlijdt op 9 oktober 1862 in Voorburg 54 jaar oud.


XXV

Patijn - van Veeren (1863)       schema IIa

Mr. Jacob Gerard Patijn, geboren 7 april 1836 in Wadenoijen, zoon van Anna Elisabeth Elias en Ds. Danil Theodorus Patijn, trouwt omstreeks 1863 met Adriana Jacoba Clasina van Veeren, geboren in 1836 in s-Gravenhage, dochter van Rudolf Hendrik Johan van Veeren en Sara Jacoba Maria Bongardt,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Rudolf Johan Hendrik Patijn, geboren op 9 december 1863 in Maarsseveen,
Daniel Willem Hendrik Patijn, geboren op 23 oktober 1865 in Maarsseveen,
Jacob Adriaan Nicolaas Patijn, geboren op 9 februari 1873 in Rotterdam,

Mr. Jacob Gerard Patijn, Commissaris der Koningin, overlijdt op 27 maart 1911 in s-Gravenhage, 74 jaar oud.
Adriana Jacoba Clasina van Veeren, overlijdt op 21 augustus 1917 in Baarn 81 jaar oud.


XXVI

Patijn - de Jonge (1894)       schema IIa

Rudolf Johan Hendrik Patijn, geboren 9 december 1863 in Maarsseveen, zoon van Mr. Jacob Gerard Patijn en Adriana Jacoba Clasina van Veeren, trouwt omstreeks 1894 met Jkvr. Elisabeth Henriette Maria de Jonge, geboren op 11 november 1869 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Bonifacius Cornelis de Jonge en Elisabeth Henriette Maria Philipse,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jacob Gerard Patijn, geboren op 28 september 1894 in s-Gravenhage,
Elisabeth Henriette Maria Patijn, geboren op 7 januari 1896 in s-Gravenhage,
Daniel Willem Hendrik Patijn, geboren op 14 mei 1903 in s-Gravenhage,
Constantijn Leopold Patijn, geboren op 28 september 1908 in s-Gravenhage,
Rudolf Johan Hendrik Patijn, geboren op 12 december 1909 in s-Gravenhage,

Rudolf Johan Hendrik Patijn, overlijdt op 23 december 1956 in s-Gravenhage, 93 jaar oud.
Jkvr. Elisabeth Henriette Maria de Jonge, overlijdt op 13 december 1955 in s-Gravenhage, 86 jaar oud.


XXVII

Patijn - der Mouw       schema IIa

Mr. Jacob Gerard Patijn, geboren 28 september 1894 in s-Gravenhage, zoon van Rudolf Johan Hendrik Patijn en Jkvr. Elisabeth Henriette Maria de Jonge, trouwt met Hetty Hanna der Mouw, geboren op 18 september 1900 in Hoogblokland,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

van Asbeck - Patijn (1923)       schema IIa

Elisabeth Henriette Maria Patijn, geboren 7 januari 1896 in s-Gravenhage, dochter van Rudolf Johan Hendrik Patijn en Jkvr. Elisabeth Henriette Maria de Jonge, trouwt omstreeks 1923 met Carel Johan baron van Asbeck, geboren op 5 februari 1891 in s-Gravenhage, zoon van Willem Dirk Henrik baron van Asbeck (gouverneur Suriname) en Anne Marie Jeane Henriette Kluit,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Henrik Erwin baron van Asbeck, geboren op 4 februari 1923 in Vlissingen

Elisabeth Henriette Maria Patijn, overlijdt op 21 februari 1982 in Zeist, 86 jaar oud.
Carel Johan baron van Asbeck, overlijdt op 5 november 1962 in Wassenaar, 71 jaar oud.


XXVIII

van Asbeck - de Jong (1953)       schema IIa

Henrik Erwin baron van Asbeck, geboren 4 februari 1923 in Vlissingen, zoon van Elisabeth Henriette Maria Patijn en Carel Johan baron van Asbeck, trouwt omstreeks 1953 met Anne Marie de Jong, geboren op 11 oktober 1926 in Wassenaar,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Carel Erwin baron van Asbeck, geboren op 3 november 1953 in Amsterdam,
Feico Dirk baron van Asbeck, geboren op 23 februari 1955 in Zeist,
Geert Jacob baron van Asbeck, geboren op 29 oktober 1957 in Zeist,
Michiel baron van Asbeck, geboren op 29 april 1960 in Zeist,
Maarten Johanes baron van Asbeck, geboren op 14 juni 1963 in Zeist,
Reinout Christiaan baron van Asbeck, geboren op 19 november 1966 in Zeist,


XXIX

van Asbeck - Minnema(1987)       schema IIa

Feico Dirk baron van Asbeck, geboren 23 februari 1955 in Zeist, zoon van Henrik Erwin baron van Asbeck en Anne Marie de Jong, trouwt omstreeks 1987 met Daphne Renee Minnema, geboren op 19 september 1954 in Haarlem,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,


XXVII

Patijn - van Citters (1934)       schema IIa

Prof. Dr. Constantijn Leopold Patijn, geboren 28 september 1908 in s-Gravenhage, zoon van Rudolf Johan Hendrik Patijn en Jkvr. Elisabeth Henriette Maria de Jonge, trouwt omstreeks 1934 met Jkvr. Sara Maria van Citters, geboren op 11 juli 1906 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Schelto van Citters en Agatha Johanna van Naamen van Eemnes,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Rudolf Johan Hendrik Patijn, geboren op 23 november 1934 in s-Gravenhage,
Schelto Patijn, geboren op 13 augustus 1936 in s-Gravenhage,
Jacob Adriaan Nicolaas Patijn, geboren op 9 januari 1939 in s-Gravenhage,
Michel Patijn, geboren op 19 augustus 1942 in s-Gravenhage,
Albert Eduard Patijn, geboren op 23 december 1946 in s-Gravenhage,
Agatha Johanna Elisabeth Patijn, geboren op 16 september 1948 in s-Gravenhage.


XXVIII

Patijn - Dijckmeester (1963)       schema IIa

Rudolf Johan Hendrik Patijn, geboren 23 november 1934 in s-Gravenhage, zoon van Prof. Dr. Constantijn Leopold Patijn en Jkvr. Sara Maria van Citters, trouwt omstreeks 1963 met Yvonne Dijckmeester, geboren op 17 december 1935 in s-Gravenhage, dochter van Pieter Herman Alexander Dijckmeester en Frederika Carolina Johanna van Duivenbode de Vlught,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jacob Adriaan Nicolaas Patijn, geboren in oktober 1963 in s-Gravenhage.

Patijn - Stroink (1962)       schema IIa

Mr. Schelto Patijn, geboren 13 augustus 1936 in s-Gravenhage, zoon van Prof. Dr. Constantijn Leopold Patijn en Jkvr. Sara Maria van Citters, trouwt omstreeks 1962 met Anna Elisabeth Stroink, geboren op 19 juni 1938 in Enschede, dochter van Herman Jurriaan Stroink en Helena Catrina van der Meer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Constantijn Leopold Patijn, geboren op 1 augustus 1962 in s-Gravenhage,

Mr. Schelto Patijn, was burgemeester.


XXVII

Patijn - van Male (1946)       schema IIa

Dr. Rudolf Johan Hendrik Patijn, geboren op 12 december 1909 in s-Gravenhage, zoon van Rudolf Johan Hendrik Patijn en Jkvr. Elisabeth Henriette Maria de Jonge, trouwt omstreeks 1946 met Mr. Henriette Theodora van Male, geboren op 16 augustus 1914 in Winterthur (Zwitserland),
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Alexander Patijn, geboren op 15 oktober 1946 in Elspeet,
Elisabeth Astrid Cornelia Patijn, geboren op 20 februari 1950 in Zonguldak (Turkey).


XXVI

Patijn - Teding van Berkhout (1944)       schema IIa

Daniel Willem Hendrik Patijn, geboren 23 oktober 1865 in Maarsseveen, zoon van Mr. Jacob Gerard Patijn en Adriana Jacoba Clasina van Veeren, trouwt omstreeks 1903 met Jkvr. Ursule Gerardine Teding van Berkhout, geboren in 1868 in Breda, dochter van Jhr. Lodewijk Jacob Hubert Teding van Berkhout, generaal-majoor en Ursela Martha Jacoba Pietronella IJssel de Schepper,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Adrienne Jacoba Clasine Patijn, geboren in 1903 in s-Gravenhage,

Daniel Willem Hendrik Patijn, bankier, overlijdt op 4 februari 1944 in Baarn, 78 jaar oud..


XXVII

Rahusen - Patijn       schema IIa

Adrienne Jacoba Clasine Patijn, geboren in 1903 in s-Gravenhage, dochter van Daniel Willem Hendrik Patijn en Jkvr. Ursule Gerardine Teding van Berkhout, trouwt met David Rahusen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Patijn - van Doorn       schema IIa

Mr. Jacob Adriaan Nicolaas Patijn, geboren 9 februari 1873 in Rotterdam, zoon van Mr. Jacob Gerard Patijn en Adriana Jacoba Clasina van Veeren, trouwt met Jkvr. Rudolphine van Doorn, geboren op 2 maart 1880 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Willem Theodoor Cornelis van Doorn en Johanna Carolina van der Kemp,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Rudolphine van Doorn, overlijdt op 24 februari 1923 in s-Gravenhage, 42 jaar oud.

Patijn - de Brauw       schema IIa

Mr. Jacob Adriaan Nicolaas Patijn, geboren 9 februari 1873 in Rotterdam, zoon van Mr. Jacob Gerard Patijn en Adriana Jacoba Clasina van Veeren, hertrouwt met Jkvr. Elisabeth Wilhelmina Malwina de Brauw, geboren op 23 december 1881 in Bonn, dochter van Jhr. Engelbert Nicolaas de Brauw en Jkvr. Adriana Margaretha van Doorn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Jacob Adriaan Nicolaas Patijn, burgemeester van Leeuwarden en den Haag; minister Buitenlandse Zaken vanaf september 1937, overlijdt op 13 juli 1961 in s-Gravenhage, 88 jaar oud,
Jkvr. Elisabeth Wilhelmina Malwina de Brauw, overlijdt op 5 oktober 1954 in s-Gravenhage, 72 jaar oud.


XXV

van Hengst - Patijn (1861)       schema IIa

Henriette Everharda Hillegonda Patijn, geboren op 10 november 1837 in Voorburg, dochter van Anna Elisabeth Elias en Ds. Danil Theodorus Patijn, trouwt omstreeks 1861 met Willem Nicolaas Jacob van Hengst, geboren op 8 maart 1833 in Utrecht, zoon van Mr. Jan Hendrik Carel van Hengst en Jkvr. Johanna Adriana de Pesters,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Johanna Adriana van Hengst, geboren op 17 november 1861 in Schoonhoven en op 10 juni 1862 in Vreeswijk overleden,

Henriette Everharda Hillegonda Patijn, overlijdt op 14 april 1913 in Utrecht, 75 jaar oud.
Willem Nicolaas Jacob van Hengst, overlijdt op 9 maart 1912 in Maartensdijk, 79 jaar oud.


XXII

Elias - Faas (1783)       schema IIb

David Willem Elias, gedoopt op 27 augustus 1758 in Amsterdam, zoon van Gerbrant Elias en Machtelina Henrietta Wilhelm, trouwt op 1 juli 1783 te Amsterdam met Anthonia Faas, gedoopt op 5 juni 1763 in Amsterdam, dochter van Nicolaas Faas en Anna Maria Calkoen,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Gerbrand Faas Elias, geboren op 18 april 1784 in Amsterdam,
Nicolaas Faas Elias, geboren op 20 oktober 1785 in Amsterdam, gedoopt op 29 oktober 1785 in Amsterdam (Amstelkerk),
David Anthoni Elias, geboren op 26 februari 1787 in Amsterdam, gedoopt op 8 maart 1787 in Amsterdam (Amstelkerk),
Anna Maria Elias, geboren op 17 januari 1789 in Amsterdam, gedoopt op 25 januari 1789 in Amsterdam (Amstelkerk),
Anna Maria Elisabeth Elias, gedoopt op 29 december 1791 in Amsterdam (Amstelkerk),

Anthonia Faas, overlijdt op 10 maart 1792 in Amsterdam, 28 jaar oud.

Wikipedia: Elias

Elias - van de Poll (1797)       schema IIb

David Willem Elias, gedoopt op 27 augustus 1758 in Amsterdam, zoon van Gerbrant Elias en Machtelina Henrietta Wilhelm, hertrouwt omstreeks 1797 met Catharina Susanna van de Poll,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Jan Elias, geboren op 20 september 1797 in Amsterdam,

David Willem Elias, overlijdt op 7 december 1828 in Amsterdam, 70 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXIII

Faas Elias - van de Poll (1816)       schema IIb

Jhr. Mr. Gerbrand Faas Elias, geboren op 18 april 1784 in Amsterdam, zoon van David Willem Elias en Anthonia Faas, trouwt omstreeks 1813 met Margaretha Clara van de Poll,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Antonia Faas Elias, geboren op 17 december 1816 in Amsterdam en op 5 januari 1902 in Baarn overleden,

Jhr. Mr. Gerbrand Faas Elias, overlijdt op 5 maart 1864 in Amsterdam, 79 jaar oud,

Wikipedia: Elias

Elias - van de Poll (1822)       schema IIb

Jhr. Jan Elias, gedoopt op 20 september 1797 in Amsterdam, zoon van David Willem Elias en Catharina Susanna van de Poll, trouwt omstreeks 1822 met Sara Maria van de Poll,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Anna Maria Johanna Elias, geboren op 16 september 1822 in Amsterdam en op 29 januari 1824 in Amsterdam overleden,
Jkvr. Janna Catharina Susanna Elias, geboren op 10 oktober 1823 in Loosdrecht,

Jhr. Jan Elias, overlijdt op 1 april 1823 in Amsterdam, 25 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXIV

Hacke - Elias (1846)       schema IIb

Jkvr. Janna Catharina Susanna Elias, geboren op 10 oktober 1823 in Loosdrecht, dochter van Jhr. Jan Elias en Sara Maria van de Poll, trouwt omstreeks 1846 met Dr. Jan Conrad Hacke, Heer van Mijnden, geboren op 11 november 1814 in Haarlem, zoon van Conrad Hacke en Hermine Agnes van der Elst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Anna Sara Maria Hacke, geboren op 5 maart 1846 in Loosdrecht,
David Willem Hacke, geboren op 22 juni 1857 in Loosdrecht,

Jkvr. Janna Catharina Susanna Elias, overlijdt op 25 februari 1868 in Amsterdam, 44 jaar oud,
Dr. Jan Conrad Hacke, overlijdt op 8 januari 1873 in Loosdrecht, 58 jaar oud.


XXV

van Tienhoven - Hacke (1867)       schema IIb

Anna Sara Maria Hacke, geboren op 5 maart 1846 in Loosdrecht, dochter van Jkvr. Janna Catharina Susanna Elias en Dr. Jan Conrad Hacke, trouwt omstreeks 1867 met Gijsbert van Tienhoven, geboren op 12 februari 1841 in Werken en Sleewijk, zoon van Gijsbert van Tienhoven en Klazina Christina van den Boogaard,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Gijsbert van Tienhoven, geboren op 14 juli 1867 in s-Gravenhage,
Jan Conrad van Tienhoven , geboren op 11 november 1869 in s-Gravenhage,
Gerrit Pieter van Tienhoven, geboren op 18 december 1871 in Amsterdam,
Conrad Jan van Tienhoven, geboren op 4 mei 1874 in Amsterdam,
Pieter Gerbrand van Tienhoven, geboren op 19 november 1875 in Amsterdam,
Janna Sara van Tienhoven , geboren op 30 januari 1878 in Amsterdam en op 22 februari 1958 in Hilversum overleden,
Klasina Christina Daniele Egberta Henrica van Tienhoven, geboren op 27 augustus 1879 in s-Gravenhage en op 30 maart 1904 in s-Gravenhage overleden,
David Willem van Tienhoven, geboren op 31-12-1880 in Amsterdam en op 1 juli 1915 in Zandvoort overleden,
Agnes Emma Maria van Tienhoven, geboren in 1887 en in 1910 overleden,

Anna Sara Maria Hacke, overlijdt in 1921, 74 jaar oud,
Gijsbert van Tienhoven, Commissaris der Koningin in Noord Holland, overlijdt 10 oktober 1914 in Bentveld, 73 jaar oud.


XXVI

van Tienhoven - van Hall ( )       schema IIb

Gijsbert van Tienhoven, geboren op 14 juli 1867 in s-Gravenhage, zoon van Anna Sara Maria Hacke en Gijsbert van Tienhoven, trouwt met Helena Suzanna van Hall, geboren in 1869
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Adelheid Debora van Tienhoven , geboren op 16 december 1893 in Amsterdam,
Anna Sara Maria van Tienhoven, geboren op 25 januari 1897 in Amsterdam,
Helena Suzanna van Tienhoven, geboren op 10 februari 1900 in Amsterdam,

Gijsbert van Tienhoven, advocaat/procureur, overlijdt op 1 augustus 1900 in Amsterdam, 33 jaar oud,
Helena Suzanna van Hall, overlijdt in 1928, 59 jaar oud.


XXVII

Cnoop Koopmans - van Tienhoven (1922)       schema IIb

Adelheid Debora van Tienhoven, geboren op 16 december 1893 in Amsterdam, dochter van Gijsbert van Tienhoven en Helena Suzanna van Hall, trouwt op 22 augustus 1922 in Bloemendaal met Mr. Wilhelm Cnoop Koopmans, geboren op 10 december 1895 in Nieuwer-Amstel, zoon van Mr. Abraham Jacob Cnoop Koopmans en Helena Albertina Waller
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Abraham Jacob Cnoop Koopmans, geboren op 28 februari 1925 in Amsterdam,
Gijsbert Cnoop Koopmans , geboren op 22 februari 1927 in Amsterdam,
Suzanna Cnoop Koopmans, geboren op 1 mei 1930 in Amsterdam,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding in 1946.


XXVIII

Cnoop Koopmans - Moes (1953)       schema IIb

Gijsbert Cnoop Koopmans, geboren op 22 februari 1927 in Amsterdam, zoon van Adelheid Debora van Tienhoven en Mr. Wilhelm Cnoop Koopmans, trouwt op 12 september 1953 met Wilhelmina Gerharda Moes, geboren op 13 november 1928 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Wopco Michael Cnoop Koopmans, geboren op 10 september 1954 in Toronto,
Debra Christina Cnoop Koopmans, geboren op 25 november 1956 in Toronto,

van der Woude - Cnoop Koopmans (1952)       schema IIb

Suzanna Cnoop Koopmans, geboren op 1 mei 1930 in Amsterdam, dochter van Adelheid Debora van Tienhoven en Mr. Wilhelm Cnoop Koopmans, trouwt op 7 juni 1952 met Rients Johannes Paulus van der Woude, geboren op 27 december 1923,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Willemine Suzanne van der Woude, geboren op 25 maart 1956 in New York,
Rients Paul van der Woude, geboren op 23 augustus 1957 in Ann Arbor (Michigan).


XXVII

Thomassen - van Tienhoven (1927)       schema IIb

Anna Sara Maria van Tienhoven, geboren op 25 januari 1897 in Amsterdam, dochter van Gijsbert van Tienhoven en Helena Suzanna van Hall, trouwt op 9 augustus 1927 in Pasadena (USA) met Prof. Dr. Lars Thomassen, geboren op 3 janauri 1896 in Ljan (bij Oslo), zoon van Carl Nicolai Thomassen en Anna Haldore Berthelsen
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Helena Suzanna Thomassen, geboren op 25 juni 1928 in Oslo,
Nils Erik Thomassen, geboren in maart 1930 in Ann Arbor (Michigan),
Pieter Thomassen, geboren op 13 juni 1932 in Ann Arbor (Michigan),
Anna Maria Thomassen, geboren op 19 augustus 1935 in Ann Arbor (Michigan),


XXVIII

Buning - Thomassen (1949)       schema IIb

Helena Suzanna Thomassen, geboren op 25 juni 1928 in Oslo, dochter van Anna Sara Maria van Tienhoven en Prof. Dr. Lars Thomassen, trouwt op 29 januari 1949 met Prof. Harm Buning, geboren op 31 juli 1922 in s-Gravenhage,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Harm Gregory Buning, geboren op 14 augustus 1953 in Ann Arbor (Michigan),
Pieter George Buning, geboren op 9 november 1956 in Ann Arbor (Michigan).

Thomassen - Eacock ( )       schema IIb

Nils Erik Thomassen, geboren in maart 1930 in Ann Arbor (Michigan), zoon van Anna Sara Maria van Tienhoven en Prof. Dr. Lars Thomassen, trouwt met Antoinette Smiley Eacock, geboren op 8 september 1928 in Detroit,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Siri Elizabeth Thomassen, geboren op 13 november 1952 in Ann Arbor (Michigan),
Lars Einar Thomassen, geboren op 7 februiari 1954 in Ann Arbor (Michigan),
Margaret Laing Thomassen, geboren op 8 april 1955 in Ann Arbor (Michigan).

Thomassen - Shoop (1956)       schema IIb

Pieter Thomassen, geboren op 13 juni 1932 in Ann Arbor (Michigan), zoon van Anna Sara Maria van Tienhoven en Prof. Dr. Lars Thomassen, trouwt op 8 juni 1956 met Mary Sue Shoop, geboren op 17 februari 1933 in Kansas,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Boissevain - van Tienhoven (1921)       schema IIb

Helena Suzanna van Tienhoven, geboren op 10 februari 1900 in Amsterdam, dochter van Gijsbert van Tienhoven en Helena Suzanna van Hall, trouwt op 12 april 1921 in Amsterdam met Robert Lucas Boissevain, geboren op 27 april 1895 in Amsterdam, zoon van Dr. Charles Ernest Henri Boissevain en Maria Barbera Pijnappel
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Robert Lucas Boissevain, geboren op 20 juni 1922 in Amsterdam,
Maria Barbera Boissevain , geboren op 1 november 1924 in Amsterdam,
Helena Suzanna Boissevain, geboren op 18 augustus 1926 in Amsterdam,
Willem Boissevain, geboren op 24 oktober 1930 in Amsterdam,
Charles Boissevain, geboren op 5 april 1934 in Amsterdam,
Hester Boissevain, geboren op 5 april 1934 in Amsterdam,

Robert Lucas Boissevain, overlijdt op 12 april 1945 in Zwieberge (concentratiekamp), 59 jaar oud.

Wikipedia: Boissevain


XXVIII

Boissevain - Fuchs (1963)       schema IIb

Robert Lucas Boissevain, geboren op 20 juni 1922 in Amsterdam, zoon van Helena Suzanna van Tienhoven en Robert Lucas Boissevain, trouwt op 28 augustus 1963 in Zandvoort met Brigitte Maud Fuchs, geboren op 19 november 1932 in Karlsbad, dochter van Dr. Ir. Richard Johann Rudolf Fuchs en Margaretha Gertrude Lendlmayr von Lendenfeld
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Susanna Eileen Boissevain, geboren op 18 april 1965 in Haarlem,
Barbera Margaret Boissevain, geboren op 28 maart 1967 in Haarlem.

Wikipedia: Boissevain

Woldringh - Boissevain (1963)       schema IIb

Maria Barbera Boissevain, geboren op 1 november 1924 in Amsterdam, dochter van Helena Suzanna van Tienhoven en Robert Lucas Boissevain, trouwt op 6 juni 1963 in Oegstgeest met Meinardus Woldringh, geboren op 16 maart 1915 in Groningen, zoon van Sebo Albertus Woldringh en Swaantina Gesina Alberdina Potjer
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Meinardus Woldringh, overlijdt op 9 oktober 1968 in Breda, 53 jaar oud.

Boissevain - de Wit (1956)       schema IIb

Willem Boissevain, geboren op 24 oktober 1930 in Amsterdam, zoon van Helena Suzanna van Tienhoven en Robert Lucas Boissevain, trouwt op 15 september 1956 in Amsterdam met Clari de Wit, geboren op 28 oktober 1930 in Utrecht, dochter van Abram de Wit en Clara Alida Jacoba Dike
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Saskia Boissevain, geboren op 22 januari 1958 in Amsterdam,
Robert Diederik Boissevain, geboren op 21 augustus 1959 in Amsterdam,
Claartje Henriette Boissevain, geboren op 11 juli 1961 in Amsterdam,
Valentijn Boissevain, geboren op 24 maart 1965 in Velp.

Wikipedia: Boissevain

Boissevain - Westermann (1968)       schema IIb

Mr. Charles Boissevain, geboren op 5 april 1934 in Amsterdam, zoon van Helena Suzanna van Tienhoven en Robert Lucas Boissevain, trouwt op 9 maart 1968 in Delft met Louise Henriette Westermann, geboren op 29 december 1938 in Hilversum,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Iaere Elisabeth Boissevain, geboren op 13 januari 1970 in s-Gravenhage ,
Iolente Wendelijne Boissevain, geboren op 29 maart 1972 in s-Gravenhage,
Aviva Heloise Boissevain, geboren op 17 april 1973 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Boissevain

Grinberg - Boissevain (1964)       schema IIb

Hester Boissevain, geboren op 5 april 1934 in Amsterdam, dochter van Helena Suzanna van Tienhoven en Robert Lucas Boissevain, trouwt op 20 november 1964 in Amsterdam met Edy Grinberg, geboren op 12 april 1937 in Istanbul,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

van Tienhoven - Bayer (1898)       schema IIb

Jan Conrad van Tienhoven, geboren op 11 november 1869 in s-Gravenhage, zoon van Anna Sara Maria Hacke en Gijsbert van Tienhoven, trouwt met Aurelia Bayer, geboren op 22 november 1874, dochter van Frans Jacob Hubert Bayer en Anna Beyerinck,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Eva van Tienhoven, geboren in 1898,

Jan Conrad van Tienhoven , directeur banken Twente/Utrecht, overlijdt op 29 januari 1920 in Utrecht, 50 jaar oud,
Aurelia Bayer, overlijdt in 1965, 90 jaar oud.


XXVII

van Nagell - van Tienhoven (1923)       schema IIb

Eva van Tienhoven, geboren in 1898, dochter van Jan Conrad van Tienhoven en Aurelia Bayer, trouwt op 28 juni 1923 met Justinus Hendrik Egbert baron van Nagell, geboren op 24 juni 1890 in Arnhem, zoon van Mr. Alexander Adriaan baron van Nagell en Louise Marie Clementine barones van Zuylen van Nijevelt,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Aurelie Louise barones van Nagell, geboren op 6 juli 1925 in Utrecht,

Eva van Tienhoven, overlijdt op 13 oktober 1969 in Utrecht, 71 jaar oud,
Justinus Hendrik Egbert baron van Nagell, overlijdt op 7 juli 1972 in Zeist, 82 jaar oud.


XXVIII

Pahud de Mortanges - van Nagell (1949)       schema IIb

Aurelie Louise barones van Nagell, geboren op 6 juli 1925 in Utrecht, dochter van Eva van Tienhoven en Justinus Hendrik Egbert baron van Nagell, trouwt op 25 oktober 1949 in Doorn met Mr. Lodewijk Marius Pahud de Mortanges, geboren op 14 mei 1924 in Heemstede, zoon van Ferdinand Charles Pahud de Mortanges en Maria Elisabeth Josijne Lamping,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Ferdinand Willem Theodoor Pahud de Mortanges, geboren op 2 november 1955 in Amsterdam,

Mr. Lodewijk Marius Pahud de Mortanges, overlijdt op 7 september 1986 in Aerdenhout, 62 jaar oud.


XXVI

van Tienhoven - Wilson (1899)       schema IIb

Gerrit Pieter van Tienhoven, geboren op 18 december 1871 in Amsterdam, zoon van Anna Sara Maria Hacke en Gijsbert van Tienhoven, trouwt op 3 augustus 1899 in Bloemendaal met Mary Wilson, geboren in 1878 in Bennebroek, dochter van Thomas Wilson en Bertha Johanna van der Vliet,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Bertha Johanna van Tienhoven, geboren op 25 maart 1901 in Bloemendaal en op 28 maart 1968 overleden,
Gijsbert van Tienhoven , geboren op 22 oktober 1902 in Bloemendaal,
Anna Emmerentia Jacoba van Tienhoven, geboren op 4 maart 1904 in Bloemendaal en in 1975 overleden,

Gerrit Pieter van Tienhoven is koopman en overlijdt op 14 september 1907 in Bloemendaal, 35 jaar oud,


XXVII

van Lennep - van Tienhoven (1928)       schema IIb

Bertha Johanna van Tienhoven, geboren op 25 maart 1901 in Bloemendaal, dochter van Gerrit Pieter van Tienhoven en Mary Wilson, trouwt op 19 januari in 1928 in Bloemendaal met Jhr. Johann Gottlieb van Lennep, geboren op 27 september 1898 in Amsterdam, zoon van Jhr. Adolf George van Lennep en Elise Henriette Sillem,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Mary Elise van Lennep, geboren op 6 november 1928 in s Graveland,

Bertha Johanna van Tienhoven overlijdt op 28 maart 1968 in Rotterdam, 67 jaar oud,
Jhr. Johann Gottlieb van Lennep overlijdt op 2 april 1958 in Falmouth (Cornwall), 59 jaar oud.


XXVIII

de Monchy - van Tienhoven (1928)       schema IIb

Jkvr. Mary Elise van Lennep, geboren op 6 november 1928 in s Graveland, dochter van Bertha Johanna van Tienhoven en Jhr. Johann Gottlieb van Lennep, trouwt op 14 juni 1958 met Rene Antoine de Monchy, geboren op 24 november 1923 in Rotterdam, zoon van Jean Antoine Monchy en Doris Madelaine Dufour,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

David Jacob de Monchy, geboren op 13 februari 1964 in Rotterdam,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 13 januari 1976.


XXVII

van Tienhoven - van Braam Houckgeest (1930)       schema IIb

Gijsbert van Tienhoven, geboren op 22 oktober 1902 in Bloemendaal, zoon van Gerrit Pieter van Tienhoven en Mary Wilson, trouwt op 14 auguatus 1930 in Buenos Aires met Henriette Johanna van Braam Houckgeest, geboren op 12 maart 1910 in Hull (York/Great Britain), dochter van Jan van Braam Houckgeest en Henriette Johanna Goedhart,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gerardo Pieter van Tienhoven, geboren op 28 maart 1932 in Buenos Aires (Argentini),
Roberto John van Tienhoven, geboren op 24 september 1937 in Buenos Aires (Argentini),
Thomas Floris van Tienhoven, geboren op 30 mei 1943 in Buenos Aires (Argentini).

Buma - van Tienhoven (1927)       schema IIb

Anna Emmerentia Jacoba van Tienhoven, geboren op 4 maart 1904 in Bloemendaal, dochter van Gerrit Pieter van Tienhoven en Mary Wilson, trouwt op 15 oktober 1927 in Bloemendaal met Wybo Bernhardus Buma, geboren op 10 februari 1901 in s-Gravenhage, zoon van Dirk Rudolph Buma en Anna Emerentia Jacoba Wilson,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

van Tienhoven - Nienhuys       schema IIb

Conrad Jan van Tienhoven, geboren op 4 mei 1874 in Amsterdam, zoon van Anna Sara Maria Hacke en Gijsbert van Tienhoven, trouwt met Frederika Catharina Juliana Nienhuys, geboren in 1876,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Gijsbert van Tienhoven , geboren in 1902,

Conrad Jan van Tienhoven, dijkgraaf/hoogheemraad Amstelland, overlijdt in 1920, 45 jaar oud,


XXVII

van Tienhoven - Wierdsma (1933)       schema IIb

Gijsbert van Tienhoven, geboren in 1902, zoon van Frederika Catharina Juliana Nienhuys en Gijsbert van Tienhoven, trouwt op 18 juni 1933 met Elsa Rypperda Wierdsma, geboren op 5 september 1908 in Rotterdam, dochter van Johan Wierdsma en Clara Louise Grelle,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Conrad Jan van Tienhoven, geboren op 22 maart 1934 in Bloemendaal,
Clara Frederica van Tienhoven, geboren op 25 juli 1936 in Aerdenhout,
Janna Sara Maria van Tienhoven, geboren op 25 juli 1936 in Aerdenhout,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding in 1948

van Tienhoven - de Booy (1948)       schema IIb

Gijsbert van Tienhoven, geboren in 1902, zoon van Frederika Catharina Juliana Nienhuys en Gijsbert van Tienhoven, hertrouwt op 5 augustus 1948 met Antoinette Frederique Fernande de Booy, geboren op 10 november 1912 in Nieuwendiep, dochter van Willem Theodoor de Booy en Jkvr. Catharina Elisabeth de Geer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Laurentia Clara Elisabeth van Tienhoven, geboren op 7 december 1950 in Bloemendaal.


XXVI

van Tienhoven - Marggraff       schema IIb

Pieter Gerbrand van Tienhoven, geboren op 19 november 1875 in Amsterdam, zoon van Anna Sara Maria Hacke en Gijsbert van Tienhoven, trouwt met Cornelia Johanna Marggraff, geboren op 6 augustus 1883 in s-Hertogenbosch, dochter van Johan Lodewijk Marggraff en Bernardina Harkema Bekker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Gerbrand van Tienhoven, overlijdt 5 mei 1953 in Amsterdam, 77 jaar oud,

van Tienhoven - Shee (1905)       schema IIb

Janna Sara van Tienhoven, geboren op 30 januari 1878 in Amsterdam, dochter van Anna Sara Maria Hacke en Gijsbert van Tienhoven, trouwt op 8 juli 1905 met Sir George Richard Francis Shee, geboren op 31 december 1869 in Londen, zoon van Richard Jenery Shee en Freiin Marie Laur von Mnchhofen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding in 1923,

Janna Sara van Tienhoven overlijdt op 22 februari 1958 in Hilversum, 80 jaar oud,
Sir George Richard Francis Shee overlijdt op 29 november 1939 in Worrthing (Sussex), 69 jaar oud.


XXV

Hacke - Winkler (1880)       schema IIb

David Willem Hacke, geboren op 22 juni 1857 in Loosdrecht, zoon van Jkvr. Janna Catharina Susanna Elias en Dr. Jan Conrad Hacke, trouwt op 16 april 1880 met Klazine Christine Winkler, geboren op 9 januari 1857 in Vianen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Davida Willemina Hacke, geboren op 1 februari 1881 in Vianen,

David Willem Hacke, overlijdt 15 augustus 1880 in Loosdrecht, 23 jaar oud,
Klazine Christine Winkler, overlijdt 7 november 1924, 67 jaar oud.


XXVI

van Woensel Kooy - Hacke (1901)       schema IIb

Davida Willemina Hacke, geboren op 1 februari 1881 in Vianen, dochter van David Willem Hacke en Klazine Christine Winkler, trouwt op 13 september 1901 in Utrecht met Joannes van Woensel Kooy, geboren op 20 mei 1878 in Amsterdam, zoon van Johan van Woensel Kooy en Adolphine Mijnssen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jan Willem van Woensel Kooy, geboren op 17 augustus 1902 in Utrecht,
Joanna van Woensel Kooy, geboren op 30 september 1903 in Huizen,

Joannes van Woensel Kooy, overlijdt op 29 augustus 1903 in Naarden, 25 jaar oud.

Diemont - Hacke (1914)       schema IIb

Davida Willemina Hacke, geboren op 1 februari 1881 in Vianen, dochter van David Willem Hacke en Klazine Christine Winkler, hertrouwt op 26 november 1914 in Utrecht met Jan Rudolph Diemont, geboren op 13 februari 1876 in Oudenrijn, zoon van Jan Willem Adolf Diemont en Louise Margaretha Boxman,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Christine Riborg Diemont, geboren op 14 oktober 1915 in Utrecht,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 22 januari 1924,

Jan Rudolph Diemont, overlijdt op 21 februari 1945 in Laren, 69 jaar oud.

de la Porte - Hacke (1924)       schema IIb

Davida Willemina Hacke, geboren op 1 februari 1881 in Vianen, dochter van David Willem Hacke en Klazine Christine Winkler, hertrouwt op 9 februari 1924 in St. Gilles/London met Andre Daniel Constantijn Mari de la Porte, geboren op 8 februari 1900 in Bergen op Zoom,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 21 juni 1945,

Davida Willemina Hacke, overlijdt op 23 december 1971 in Arnhem, 90 jaar oud


XXVII

van Woensel Kooy - Hol (1928)       schema IIb

Jan Willem van Woensel Kooy, geboren op 17 augustus 1902 in Utrecht, zoon van Davida Willemina Hacke en Joannes van Woensel Kooy, trouwt op 31 maart 1928 te Oslo met Edle Hol, geboren op 6 januari 1906 in Skien, dochter van Guttorm Hol en Charlotte Augusta Amalia Struve,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Joannes Willem Anthonius van Woensel Kooy, geboren op 25 oktober 1929 in Hilversum,
Godfried van Woensel Kooy, geboren op 4 juni 1931 in Hilversum,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding in 1932.

van Woensel Kooy - van Nispen (1936)       schema IIb

Jan Willem van Woensel Kooy, geboren op 17 augustus 1902 in Utrecht, zoon van Davida Willemina Hacke en Joannes van Woensel Kooy, hertrouwt op 26 mei 1936 in Arnhem met Jkvr. Elisabeth Maria van Nispen, geboren op 17 juni 1908 in Arnhem, dochter van Jhr. Jacob Dagobert van Nispen en Jkvr. Emilie Cateau Calkoen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Rose Marie Emilie Willemina Christina van Woensel Kooy, geboren op 18 juni 1937 in Arnhem,

Jan Willem van Woensel Kooy, is agent bij de Nederlandse Handel Maatschappij.


XXVIII

Provo Kluit - van Woensel (1965)       schema IIb

Rose Marie Emilie Willemina Christina van Woensel Kooy, geboren op 18 juni 1937 in Arnhem, dochter van Jan Willem van Woensel Kooy en Jkvr. Elisabeth Maria van Nispen, trouwt op 12 juni 1965 in Utrecht met Piet Provo Kluit, geboren op 6 november 1940 in Gouda, zoon van Leo Provo Kluit en Anna Angenita Helena Montagne,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Eliane Elisabeth Anna Provo Kluit, geboren op 13 november 1968 in Leiden,
Hendrik Adriaan Johannes Provo Kluit, geboren op 10 juli 1970 in Emmen.


XXVII

Tjebbes - Diemont ( )       schema IIb

Christine Riborg Diemont, geboren op 14 oktober 1915 in Utrecht, dochter van Davida Willemina Hacke en Jan Rudolph Diemont, trouwt met Ir. Erik Jan Tjebbes, geboren op 27 april 1914 in Halsingborg (Zweden), zoon van Klaas Tjebbes en Jeannette de Nieza,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding.
Ir. Erik Jan Tjebbes, is scheikundig ingenieur en overlijdt in Trelleborg (Zweden).


XXII

Elias - du Quesne (1791)       schema IIc

Gerbrand Elias, gedoopt op 25 april 1764 in Amsterdam, zoon van Gerbrant Elias en Machtelina Henrietta Wilhelm, trouwt op 27 maart 1791 Amsterdam met Anna Maria du Quesne,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gerbrand Elias, gedoopt op 7 maart 1792 in Amsterdam (Noorderkerk),
Clara Margaretha Elias, geboren op 28 juli 1793 in Amsterdam, gedoopt op 7 augustus 1793 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),

Anna Maria du Quesne, overlijdt op 19 februari 1794 in Amsterdam, 20 jaar oud,

Wikipedia: Elias

Elias - von Deneken (1795)       schema IIc

Gerbrand Elias, gedoopt op 25 april 1764 in Amsterdam, zoon van Gerbrant Elias en Machtelina Henrietta Wilhelm, hertrouwt op 6 juli 1795 in IJsselstein met Henriette Alexandrine barones van Deneken, geboren op 18 januari 1776 in Wageningen, dochter van Burchard Johan baron von Deneken en Jeanne Esther du Peyrou
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Gerbrand Coenraad Elias gedoopt op 30 april 1797 in Amsterdam (Oude Kerk),
Magtdelaine Henriette Elias, geboren op 21 april 1798, gedoopt op 6 mei 1798 in Amsterdam (Waals Hervormde Kerk),
Burchard Jean Elias, geboren op 12 juli 1799 in Amsterdam,
Henriette Dorothea Elias, geboren op 16 augustus 1800 in Amsterdam, gedoopt op 21 september 1800 in Amsterdam (Waals Hervormde Kerk),
Claire Susanne Elias, geboren op 9 april 1803 in Amsterdam, gedoopt op 26 mei 1803 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Pieter Elias, geboren op 18 april 1804 in Amsterdam, gedoopt op 13 mei 1804 in Amsterdam (Amstelkerk),
Clara Susanna Elias, geboren op 12 augustus 1805 in Amsterdam, gedoopt op 30 augustus 1805 in Amsterdam (Hervormd, Oude kerk),
Burghart Theodoor Elias, geboren in 1807 in s-Gravenhage,
Henri Alexander Elias, geboren in 1819 in Haarlem,

Gerbrand Elias, overlijdt op 18 oktober 1842 in Haarlem, 78 jaar oud,
Henriette Alexandrine barones van Deneken, overlijdt op 5 juni 1853 in Haarlem, 77 jaar oud,

Wikipedia: Elias


XXIII

Elias - Scholten van Aschat (1823)       schema IIc

Burchard Jean Elias, geboren op 12 juli 1799 in Amsterdam, gedoopt op 11 augustus 1799 in de Waals Hervormde Kerk, zoon van Gerbrand Elias en Henriette Alexandrine barones van Deneken, trouwt op 4 juni 1823 s-Gravenhage met Cornelia Dorothea Adelheid Scholten van Aschat, geboren op 26 maart 1793 in Amsterdam, dochter van Jan Petrus Scholten van Aschat en Adelheid Maria von Deneken
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Cornelia Adelaide Henriette Elias, geboren op 5 januari 1824 in Batavia,

Burchard Jean Elias, is gouverneur, hij overlijdt op 1 mei 1871 in s-Gravenhage, 71 jaar oud,
Cornelia Dorothea Adelheid Scholten van Aschat, overlijdt op 30 april 1836 in Buitenzorg (Nederlands Oostindi), 43 jaar oud.

Wikipedia: Elias

Elias - Scholten van Aschat (1837)       schema IIc

Burchard Jean Elias, geboren op 12 juli 1799 in Amsterdam, zoon van Gerbrand Elias en Henriette Alexandrine barones van Deneken, hertrouwt op 19 april 1837 met Lydie Henriette Scholten van Aschat, geboren op 20 maart 1800 in Amsterdam, dochter van Jan Petrus Scholten van Aschat en Adelheid Maria von Deneken
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Adolphe Eugene Elias, geboren op 24 september 1843 in Paramaribo,

Burchard Jean Elias, is gouverneur, hij overlijdt op 1 mei 1871 in s-Gravenhage, 71 jaar oud,
Lydie Henriette Scholten van Aschat, overlijdt op 9 mei 1886 in s-Gravenhage, 86 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXIV

Huygens - Elias (1847)       schema IIc

Cornelia Adelaide Henriette Elias, geboren op 5 januari 1824 in Batavia, dochter van Gerbrand Coenraad Elias en Cornelia Dorothea Adelheid Scholten van Aschat, trouwt op 4 september 1847 in Nijmegen met Gerard Willem Otto Huygens, geboren op 10 november 1822 in Arnhem, zoon van Otto Abraham Daniel Huygens en Cornelia van Walre
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Elias - Hazebroek (1878)       schema IIc

Jhr. Adolphe Eugene Elias, geboren op 24 september 1843 in Paramaribo, zoon van Gerbrand Coenraad Elias en Lydie Henriette Scholten van Aschat, trouwt omstreeks 1878 met Sophia Johanna Jacoba Adriana Helena Hazebroek, geboren op 24 juli 1853 in s-Gravenhage, dochter van Adrianus Hazebroek en Helena van Heeswijk
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Emile Leonard Elias, geboren op 20 januari 1878 in s-Gravenhage,

Jhr. Adolphe Eugene Elias, overlijdt op 4 augustus 1919 in s-Gravenhage, 75 jaar oud,
Sophia Johanna Jacoba Adriana Helena Hazebroek, overlijdt op 18 januari 1894 in s-Gravenhage, 40 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXV

Elias - Mees (1907)       schema IIc

Jhr. Emile Leonard Elias, geboren op 20 januari 1878 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Adolphe Eugene Elias en Sophia Johanna Jacoba Adriana Helena Hazebroek, trouwt omstreeks 1907 met Tonia Mees, geboren op 29 september 1885 in Rotterdam, dochter van Jacob Mees en Jacoba Helena Kolff
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Burchard Adolf Michiel Elias, geboren op 24 januari 1907 in Hilversum,
Jhr. Emile Gerbrand Elias, geboren op 8 mei 1914 in Haarlem,

Jhr. Emile Leonard Elias, overlijdt op 8 augustus 1934 in Utrecht, 56 jaar oud,
Tonia Mees, overlijdt op 26 maart 1966 in Wassenaar, 80 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXVI

Elias - van Rossem (1937)       schema IIc

Jhr. Burchard Adolf Michiel Elias, geboren op 24 januari 1907 in Hilversum, zoon van Jhr. Emile Leonard Elias en Tonia Mees, trouwt 24 april 1937 in Zeist met Eleonore van Rossem, geboren op 15 april 1914 in Rotterdam, dochter van Mr. Cornelis Petrus van Rossem en Johanna Eleonore de Monchy
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Eleonore Johanna Elias, geboren op 11 juni 1939 in s-Gravenhage,
Jkvr. Emilie Sophia Elias, geboren op 13 september 1941 in s-Gravenhage,
Jkvr. Toni Quirine Elias, geboren op 18 mei 1944 in Voorburg,

Jhr. Burchard Adolf Michiel Elias, overlijdt op 2 november 2008 in Doorn, 101 jaar oud; begraven op 6 november 2008 in Driebergen-Rijsenburg,

Wikipedia: Elias


XXVII

Olof - Elias (1971)       schema IIc

Jkvr. Eleonore Johanna Elias, geboren op 11 juni 1939 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Burchard Adolf Michiel Elias en Eleonore van Rossem, trouwt op 10 december 1971 in Amsterdam met Theodoor Olof,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hooft Graafland - Elias (1965)       schema IIc

Jkvr. Emilie Sophia Elias, geboren op 13 september 1941 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Burchard Adolf Michiel Elias en Eleonore van Rossem, trouwt omstreeks 1965 met Jhr. Willem Folef Hooft Graafland,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Quirine Myriam Hooft Graafland, geboren op 19 november 1965 in Rotterdam,
Jhr. Burchard Folef Hooft Graafland, geboren op 18 oktober 1968 in Rotterdam,

Jkvr. Emilie Sophia Elias, overlijdt op 3 oktober 2008 in s-Gravenhage, 67 jaar oud.


XXIII

Elias - van Meurs (1838)       schema IIc

Jhr. Burghart Theodoor Elias, gedoopt in 1807 in 's-Gravenhage, zoon van Gerbrand Elias en Henriette Alexandrine barones van Deneken, trouwt omstreeks 1838 met Sandrina Woltera van Meurs, geboren in 1814 in Haarlem, dochter van Jan Jacob Marie van Meurs en Henriette Sophie Enschede
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hendrik Alexander Elias, geboren in 1838 in Ouderamstel,
Henriette Alexandrine Adelaide Elias, geboren in 1843 in Amsterdam,
Burchard Theodoor Elias, geboren in 1845 in Amsterdam,

Jhr. Burghart Theodoor Elias, rijksontvanger, overlijdt op 25 september 1882 in Arnhem 75 jaar oud,
Sandrina Woltera van Meurs, overlijdt op 13 juni 1875 in Velp, 61 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXIV

Elias - Everts       schema IIc

Hendrik Alexander Elias, geboren in 1838 in Ouderamstel, zoon van Jhr. Burghart Theodoor Elias en Sandrina Woltera van Meurs, trouwt met Caroline Henriette Everts, geboren in 1843 in Arnhem, dochter van Mr. Gerhard Philip Pelgrim Everts en Justine Christine van Meurs
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Alexander Elias, overlijdt op 6 augustus 1917 in Apeldoorn, 79 jaar oud,
Caroline Henriette Everts, overlijdt op 2 maart 1911, 68 jaar oud.

Wikipedia: Elias

Paets - Elias (1868)       schema IIc

Henriette Alexandrine Adelaide Elias, geboren in 1843 in Amsterdam, dochter van Jhr. Burghart Theodoor Elias en Sandrina Woltera van Meurs, trouwt omstreeks 1868 met Pieter Johannes Paets, geboren in 1839 in Tilburg, zoon van Adriaen Paets en Anna Helena Scholten
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Adriaan Paets, geboren in 1868 in Woerden,
Burchard Theodoor Paets, geboren in 1872 in Woerden,

Henriette Alexandrine Adelaide Elias, overlijdt op 19 juni 1940 in Ede, 97 jaar oud,
Pieter Johannes Paets, overlijdt op 13 maart 1922 in Arnhem 83 jaar oud.


XXV

Paets - Fraissinet       schema IIc

Adriaan Paets, geboren in 1868 in Woerden, zoon van Henriette Alexandrine Adelaide Elias en Pieter Johannes Paets, trouwt met Henriette Leonardine Fraissinet, geboren in 1870 in Enschede, dochter van Anton Leopold Fraissinet en Maria Elisabeth Kaijser.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Paets - Kaijser       schema IIc

Adriaan Paets, geboren in 1868 in Woerden, zoon van Henriette Alexandrine Adelaide Elias en Pieter Johannes Paets, hertrouwt met Maria Catharina Kaijser, geboren op 12 november 1877 in Hatert, dochter van Jan Willem Kaijser en Pietje Zuijderhoudt.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Paets - de Wolf       schema IIc

Burchard Theodoor Paets, geboren in 1872 in Woerden, zoon van Henriette Alexandrine Adelaide Elias en Pieter Johannes Paets, trouwt met Saartje de Wolf,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,


XXIV

Elias - Willer       schema IIc

Burchard Theodoor Elias, geboren in 1845 in Amsterdam, zoon van Burghart Theodoor Elias en Sandrina Woltera van Meurs, trouwt met Elise Willer, geboren in 1846 in Batavia, dochter van Henri Merkus Willer en Mathilda Annetta Theodora Cornelia Muller.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Sandrina Wolthera Elias, geboren in 1874 in Soerabaja,
Pieter Elias, geboren in 1876 in Modjoredjo (Nederlands Indi),

Burchard Theodoor Elias, is luitenant,

Wikipedia: Elias


XXV

Schiltman - Elias       schema IIc

Sandrina Wolthera Elias, geboren in 1874 in Soerabaja, dochter van Burchard Theodoor Elias en Elise Willer, trouwt met Willem Cornelis Schiltman,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Michiel Johannes Schiltman, geboren in 1898 in Batavia,
Wilhelmina Ida Schiltman, geboren in 1900 in Batavia,
Elisabeth Theodora Schiltman, geboren in 1901 in s-Gravenhage,


XXVI

Schiltman - Blase (1921)       schema IIc

Michiel Johannes Schiltman, geboren in 1898 in Batavia, zoon van Sandrina Wolthera Elias en Willem Cornelis Schiltman, trouwt op 22 maart 1921 met Maria Jochemina Blase, geboren in 1899 in Amsterdam, dochter van Ernst Friederich Blase, directeur brandwaarborgmaatschappij en Maria Jochemina Hellingman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 24 oktober 1949.

de Rooij - Schiltman (1923)       schema IIc

Wilhelmina Ida Schiltman, geboren in 1900 in Batavia, dochter van Sandrina Wolthera Elias en Willem Cornelis Schiltman, trouwt op 23 januari 1923 in Amsterdam met Anne Pieter de Rooij, geboren in 1881 in Zuidzande, zoon van Johannes de Rooij en Jacoba Johanna Henriette Bekkers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Anne Pieter de Rooij, is administrateur bij stoomvaartmaatschappij.

Groen - Schiltman (1924)       schema IIc

Elisabeth Theodora Schiltman, geboren in 1901 in s-Gravenhage, dochter van Sandrina Wolthera Elias en Willem Cornelis Schiltman, trouwt op 8 mei 1924 met Hendrik Jan Groen, geboren in 1898 in Amsterdam, zoon van Jan Groen en Gezina Magdalena Hulshoff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Jan Groen, is procuratiehouder.


XXV

Elias -Blooker       schema IIc

Pieter Elias, geboren in 1876 in Modjoredjo (Nederlands Indi), zoon van Burchard Theodoor Elias en Elise Willer, trouwt met Geertje Blooker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Elias


XXI

Elias - Witsen (1757)       schema IIIa

Pieter Elias, gedoopt op 12 oktober 1729 in Amsterdam, zoon van Pieter Elias en Maria Philippina van Tongeren, trouwt omstreeks 1757 met Hester Witsen, geboren op 31 augustus 1736 in Amsterdam, dochter van Mr. Nicolaas Witsen en Constantia Hooft,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Constantia Elias, geboren op 1 juli 1757 in Amsterdam,
Pieter Witsen Elias, geboren op 8 augustus 1758 in Amsterdam,
Maria Philippina Elias,
Hester Isabella Elias, gedoopt op 23 februari 1766,

Hester Witsen, overlijdt op 7 april 1771 in Amsterdam, 34 jaar oud.

Wikipedia: Elias

Vroedschap

PIETER ELIAS.
R. 1770 - 1783
. Comm. 1755, Sch. 1759, liurg. 1782.
Ambachtsheer, wegens de stad Amsterdam, van Leymuidcn en Vricsc- koop 1782 .
Woonde na 1760 in de Nieuwe Doelenstraat cn vervolgens sedert 1772 op de Keizersgracht, over het Molenpad, in 't huis "Marseille" (thans n. 401) . Hij was eigenaar van de hofstede de Morgenstond (tevoren Oudmijl gcheetcn, welken naam hij haar hergaf), aan den Amstel, onder Nieuwer-Amstel.
Geb. 8 Oct. 1729 , St. 25 Nov. 1783 , zoon van Mr. Pieter en van Maria Philippina van Tongeren.
Tr. 22 Juni 1756 Hester Witsen, geb. 31 Aug . 1736 , st. 7 April 1771 , dr. van Mr. Nicolaas en van Constantia Hooft.

Kinderen (o.a.):
CONSTANTIA ELIAS, geb. 1 Juli 1757, st. te Nederhorst den Berg 16 Jan. 1823, tr. 17 Mrt. 1788 Mr. Hans Hendrik van Haersma, Heer van Nederhorst den Berg, geb. te Gromngen 1761, st. te Amsterdam 4 Sept. 1825, Gedep. tcr Statcn-Gcncraal wegens de I'rov. Friesland 1784 - 1787, (Lid van 't Comit van Marine 1795, Lid van den Raad te Amsterdam 1815), zoon van Mr. Jacob Boreel van Haersma, Ontvanger-Generaal der losse renten der Provincie Friesland, en van Anna Henrietta van Swinderen.

Mr . PIETER WITSEN ELIAS,
geb. 8 Aug. 1758 , st. 3 Febr. 1808,
woonde op de Heerengracht, in een der ,,huizen van Cromhout, en was eigenaar van de hofstede Oudmijl (tevoren de Morgenstond gcheeten), aan den Amstel, onder Nieuwer-Amstel (in 1808 waard: 25. 600): Secr. van Zeezaken 1786; Kerkmr. Amstclk. 1776; Regent Burgerweeshuis 1783; Kap der Burg. 1784; Heemraad van den Nieuwer-Amstel 1786;
tr. te Eemnes-buiten 22 Oct. 1786 Adriana Wilhelmina Clara Fabricius, geb. te Haarlem 23 Nov. 1764, st. 21 Nov. 1806, dr. van Mr. Albert en van Laurentia Clara Elisabeth van Haeftcn.
Uit dit huwel. stamt het geslacht Witsen Elias.


XXII

van Haersma - Elias       schema IIIa

Constantia Elias, geboren op 1 juli 1757 in Amsterdam, dochter van Pieter Elias en Hester Witsen, trouwt met Mr. Hans Hendrik van Haersma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Constantia Elias, overlijdt op 16 januari 1823 in Nederhorst den Berg, 65 jaar oud.

Witsen Elias - Fabricius (1788)       schema IIIa

Pieter Witsen Elias, geboren op 8 augustus 1758 in Amsterdam, zoon van Pieter Elias en Hester Witsen, trouwt omstreeks 1788 met Adriana Wilhelmina Clara Fabricius, geboren op 23 november 1764 in Haarlem
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Clara Elisabeth Witsen Elias, geboren op 3 september 1788 in Amsterdam,
Pieter Witsen Elias, geboren op 24 januari 1796 in Amsterdam,
Constantia Aletta Witsen Elias, geboren op 27 december 1799 in Amsterdam,
Nicolaas Witsen Elias, geboren op 6 juli 1803 in Amsterdam,

Pieter Witsen Elias, overlijdt op 3 februari 1808 in Amsterdam, 49 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXIII

de Mey van Streefkerk - Witsen Elias (1827)       schema IIIa

Clara Elisabeth Witsen Elias, geboren op 3 september 1788 in Amsterdam, dochter van Pieter Witsen Elias en Adriana Wilhelmina Clara Fabricius, trouwt omstreeks 1827 met Mr. Jean Gijsberto baron de Mey van Streefkerk, geboren op 6 april 1782 in Leiden
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Clara Johanna de Mey van Streefkerk, geboren op 31 januari 1827 in Brussel,

Clara Elisabeth Witsen Elias, overlijdt op 8 februari 1847 in s-Gravenhage, 58 jaar oud.


XXIV

van Weede - de Mey van Streefkerk (1854)       schema IIIa

Jkvr. Clara Johanna de Mey van Streefkerk, geboren op 31 januari 1827 in Brussel, dochter van Clara Elisabeth Witsen Elias en Mr. Jean Gijsberto baron de Mey van Streefkerk, trouwt omstreeks 1854 met Jhr. Everard Willem van Weede, geboren op 16 september 1820 in s Graveland, zoon van Jhr. Willem van Weede en Jkvr. Jacoba Susanna Warin,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Hendrick van Weede, geboren op 13 augustus 1854 in s-Gravenhage,
Jkvr. Constantia Maria van Weede, geboren op 18 maart 1861 in s-Gravenhage,

Jkvr. Clara Johanna de Mey van Streefkerk, overlijdt op 15 juni 1869 in s-Gravenhage, 42 jaar oud,
Jhr. Everard Willem van Weede, overlijdt op 20 april 1897 in s-Gravenhage, 76 jaar oud.


XXV

van Weede - du Tour van Bellinchave (1887)       schema IIIa

Jhr. Hendrick van Weede, geboren op 13 augustus 1854 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Clara Johanna de Mey van Streefkerk en Jhr. Everard Willem van Weede, trouwt omstreeks 1887 met Hermance Aleida barones du Tour van Bellinchave, geboren op 26 augustus 1863 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Marc Willem baron du Tour van Bellinchave en Jkvr. Maria Isabella Anna Josina Charlotte Huydecoper,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Wouter Everard van Weede, geboren op 22 februari 1887 in Brussel,
Jkvr. Isabella Maria van Weede, geboren op 4 maart 1889 in Brussel,
Jkvr. Deliana van Weede, geboren op 17 september 1890 in Parijs,
Jhr. Marc Wilem van Weede, geboren op 10 februari 1904 in s-Gravenhage,

Jhr. Hendrick van Weede, overlijdt op 28 oktober 1921 in Baulers (Brabant), 67 jaar oud,
Hermance Aleida barones du Tour van Bellinchave, overlijdt op 10 juli 1956 in Jouxtens (Lausanne), 92 jaar oud.


XXVI

van Weede - van Hardenbroek van Lockhorst (1914)       schema IIIa

Jhr. Wouter Everard van Weede, geboren op 22 februari 1887 in Brussel, zoon van Jhr. Hendrick van Weede en Hermance Aleida barones du Tour van Bellinchave, trouwt omstreeks 1914 met Ada barones van Hardenbroek van Lockhorst, geboren op 3 mei 1889 in Jupthaes (kasteel Rhijnhuizen), dochter van Gijsbert Duco baron van Hardenbroek (Heer van Lockhorst) en Jkvr. Ada Mathilde de Geer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Clara Duconia Maria Dorothea van Weede, geboren op 4 november 1914 in Zutphen,
Jhr. Henrick Everard van Weede, geboren op 22 november 1918 in Utrecht,

Ada barones van Hardenbroek van Lockhorst, overlijdt op 18 maart 1971 in Ermelo, 81 jaar oud.

van Weede - van Heeckeren van Kell (1929)       schema IIIa

Jhr. Wouter Everard van Weede, geboren op 22 februari 1887 in Brussel, zoon van Jhr. Hendrick van Weede en Hermance Aleida barones du Tour van Bellinchave, hertrouwt omstreeks 1929 met Sophia Wilhelmina barones van Heeckeren van Kell,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Jacob Dirk Carel van Weede, geboren op 28 mei 1929 in Angerlo (Kasteel Bingerden),

Jhr. Wouter Everard van Weede, overlijdt op 6 november 1974 in Angerlo (Huize Bingerden), 87 jaar oud,


XXVII

de Vos van Steenwijk - van Weede (1945)       schema IIIa

Jkvr. Clara Duconia Maria Dorothea van Weede, geboren op 4 november 1914 in Zutphen, dochter van Jhr. Wouter Everard van Weede en Ada barones van Hardenbroek van Lockhorst, trouwt omstreeks 1945 met Jan Arent Godert baron de Vos van Steenwijk, geboren op 30 juni 1908 in Zwollekerspel, zoon van Jan Willem Jacobus baron de Vos van Steenwijk (Heer tot Diepenheim) en Wilhelmina Maria barones van Welderen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Clara Hermance Duconia barones de Vos van Steenwijk, geboren op 15 augustus 1945 in Zwolle,
Edzard Jacob baron de Vos van Steenwijk, geboren op 19 december 1947 in Buenos Aires (Argentinie),
Wilhelmine Hortense barones de Vos van Steenwijk, geboren op 23 januari 1952 in New York,

Jan Arent Godert baron de Vos van Steenwijk, overlijdt op 19 april 1978 in Diepenheim, 69 jaar oud.

van Weede - van Wassenaer       schema IIIa

Jhr. Henrick Everard van Weede, geboren op 22 november 1918 in Utrecht , zoon van Jhr. Wouter Everard van Weede en Ada barones van Hardenbroek van Lockhorst, trouwt met Jacqueline Anna barones van Wassenaer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Weede - de Beaufort       schema IIIa

Jhr. Henrick Everard van Weede, geboren op 22 november 1918 in Utrecht , zoon van Jhr. Wouter Everard van Weede en Ada barones van Hardenbroek van Lockhorst, hertrouwt met Jkvr. Sophia Adrienne de Beaufort, geboren op 3 juni 1916 in Wassenaar, dochter van Jhr. Jan Daniel Hendrik de Beaufort, en Jkvr. Rymke Lunia Leontine Speelman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Henrick Everard van Weede, overlijdt op 13 februari 1968 in Leiden, 49 jaar oud,
Jkvr. Sophia Adrienne de Beaufort, overlijdt op 2 april 1972 in Apeldoorn, 55 jaar oud.

van Weede - van Nievelt (1960)       schema IIIa

Jhr. Jacob Dirk Carel van Weede, geboren op 28 mei 1929 in Angerlo, zoon van Jhr. Wouter Everard van Weede en Sophia Wilhelmina barones van Heeckeren van Kell, trouwt omstreeks 1960 met Selie Eugenie van Nievelt, geboren op 15 oktober 1933 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Willem Frederik Hendrik van Nievelt en Selina Kathinka van Bennekom,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Anne Constance Sophie Seline van Weede, geboren op 7 september 1960 in Rotterdam,
Jkvr. Marquerite Louise van Weede, geboren op 26 december 1962 in Taby (bij Stockholm/Zweden),
Jkvr. Caroline Eugenie van Weede, geboren op 16 september 1964 in Taby (bij Stockholm/Zweden).


XXVIII

Haitsma Mulier - van Weede (1989)       schema IIIa

Jkvr. Marquerite Louise van Weede, geboren op 26 december 1962 in Taby (bij Stockholm/Zweden), dochter van Jhr. Jacob Dirk Carel van Weede en Selie Eugenie van Nievelt, trouwt 30 september 1989 in Angerlo met Martijn Justus Antonius Haitsma Mulier, geboren op 28 oktober 1957 in Zeist, zoon van Jean Gaspard Haitsma Mulier en Sophia Maria Elisabeth Colenbrander,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Eugenie Sophie Haitsma Mulier, geboren op 5 februari 1991 in Amsterdam.


XXVI

de Meuron - van Weede       schema IIIa

Jkvr. Isabella Maria van Weede, geboren op 4 maart 1889 in Brussel, dochter van Jhr. Hendrick van Weede en Hermance Aleida barones du Tour van Bellinchave, trouwt met Richard Charles Frederic de Meuron, geboren op 4 september 1893 in Parijs, zoon van Robert Louis de Meuron en Marie Louise Caroline Marcel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Isabella Maria van Weede, overlijdt op 4 december 1968 in Lausanne (Vaud), 79 jaar oud,

de Ramaix - van Weede (1926)       schema IIIa

Jkvr. Deliana van Weede, geboren op 17 september 1890 in Parijs, dochter van Jhr. Hendrick van Weede en Hermance Aleida barones du Tour van Bellinchave, trouwt omstreeks 1926 met Jhr. Amaury Marie Joseph Edouard Paul Ghislain de Ramaix, geboren op 11 mei 1881 in Berlijn, zoon van Jhr. Maurice Paul Francois de Ramaix en Jkvr. Cecile Marie Josephe Athanasie de Meester,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Pauline Marie Helene Charlotte de Ramaix, geboren op 13 april 1926 in Baulers (Belgi),

Jkvr. Deliana van Weede, overlijdt op 11 maart 1986 in Nivelles (Belgie), 95 jaar oud,
Jhr. Amaury Marie Joseph Edouard Paul Ghislain de Ramaix, overlijdt op 4 januari 1955 in Baulers (Belgie), 73 jaar oud.


XXVII

Quarles van Ufford - de Ramaix (1949)       schema IIIa

Jkvr. Pauline Marie Helene Charlotte de Ramaix, geboren op 13 april 1926 in Baulers (Belgi), dochter van Jkvr. Deliana van Weede en Jhr. Amaury Marie Joseph Edouard Paul Ghislain de Ramaix, trouwt omstreeks 1949 met Jhr. Willem Quarles van Ufford, geboren op 18 november 1915 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Constant Louis Humphrey Quarles van Ufford en Anna Maria gravin van Limburg-Stirum,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Constant Arnoud Leopold Quarles van Ufford, geboren op 23 oktober 1949 in Leiden,
Jhr. Deliana Marie Isabelle Quarles van Ufford, geboren op 2- juni 1954 in Leiden,

Jkvr. Pauline Marie Helene Charlotte de Ramaix, overlijdt op 16 september 2000 in Heemstede, 74 jaar oud,
Jhr. Willem Quarles van Ufford, overlijdt op 26 november 1987 in Bloemendaal, 72 jaar oud.


XXVI

van Weede - Lynden van Sandenburg (1931)       schema IIIa

Jhr. Mr. Marc Wilem van Weede, geboren op 10 februari 1904 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Hendrick van Weede en Hermance Aleida barones du Tour van Bellinchave, trouwt omstreeks 1931 met Wilhelmina Elizabeth Charlotte gravin Lynden van Sandenburg, geboren op 22 oktober 1900 in Langbroek (Kasteel Sandenburg), dochter van Frederik Alexander Carel graaf Lynden van Sandenburg en Gerarda Cornelia barones van Nagell,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Rudolph Everhard Willem van Weede, geboren op 2 juli 1931 in s-Gravenhage,

Jhr. Mr. Marc Wilem van Weede, overlijdt op 30 juni 1994 in Morges (Vaud), 90 jaar oud,
Wilhelmina Elizabeth Charlotte gravin Lynden van Sandenburg, overlijdt op 29 juni 1984 in Lausanne (Vaud), 83 jaar oud.


XXV

van Lynden - van Weede (1885)       schema IIIa

Jkvr. Constantia Maria van Weede, geboren op 18 maart1861 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Clara Johanna de Mey van Streefkerk en Jhr. Everard Willem van Weede, trouwt op 28 augustus1885 in Soest met Mr. Alexander Frederik baron van Lynden, geboren op 6 maart 1856 in Amsterdam, zoon van Jacob Carel Marie baron van Lynden en Lucile Agnes Knuyse de Mey,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Godert Jacob Karel baron van Lynden, geboren op 23 augustus 1886 in s-Gravenhage,
Everarda Jacoba barones van Lynden, geboren op 9 maart 1888 in s-Gravenhage,
Lucile Agnes barones van Lynden, geboren op 13 december 1889 in s-Gravenhage,
Renee Clara Oeda barones van Lynden, geboren in 1893 in s-Gravenhage,

Jkvr. Constantia Maria van Weede, overlijdt op 3 april 1932 in Utrecht, 71 jaar oud,
Mr. Alexander Frederik baron van Lynden, overlijdt op 2 november1931 in Utecht, 75 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXVI

van Lynden - Repelaer (1909)       schema IIIa

Godert Jacob Karel baron van Lynden, geboren op 23 augustus 1886 in s-Gravenhage, Heer van Horstwaerde en Riethoeven, zoon van Jkvr. Constantia Maria van Weede en Mr. Alexander Frederik baron van Lynden, trouwt op 29 april 1909 in s-Gravenhage met Jkvr. Cornelie Wilhelmine Cecile Repelaer, geboren op 21 oktober 1886 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Ocker Johan Repelaer en Cecile Marie barones van Lynden,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Godert Alexander Frederik baron van Lynden, geboren op 11 augustus 1910 in Kasteel Nederhorst,
Cecilia Wilhelmiina Cornelia barones van Lynden, geboren op 3 mei 1912 in Kasteel Nederhorst en op 27 oktober 1969 in Leiden overleden,
Aernout Johan Steven baron van Lynden, geboren op 24 juni 1915 in Kasteel Nederhorst en op 28 juli 1921 in Kasteel Nederhorst overleden,
Frederik Willem baron Frans van Lynden, geboren op 16 juli 1916 in Kasteel Nederhorst en op 28 juli 1921 in Kasteel Nederhorst overleden,
Constantia Clara Maria barones van Lynden, geboren op 4 december 1918 in Kasteel Nederhorst rn op 7 april 1970 in Utrecht overleden,

Godert Jacob Karel baron van Lynden, overlijdt op 15 juni 1964 in Wiesbaden, 77 jaar oud,
Jkvr. Cornelie Wilhelmine Cecile Repelaer, overlijdt op 30 augustus 1921 in Antwerpen, 34 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXVII

van Lynden - Sloet van Oldruitenborgh (1941)       schema IIIa

Godert Alexander Frederik baron van Lynden, geboren op 11 augustus 1910 in Kasteel Nederhorst, Heer van Horstwaerde en Riethoeven, zoon van Godert Jacob Karel baron van Lynden en Jkvr. Cornelie Wilhelmine Cecile Repelaer, trouwt op 21 januari 1941 met Eleonora digna Frederike barones Sloet van Oldruitenborgh, geboren op 2 mei 1912 in Stad-Vollenhove, dochter van Ir. Anton Henri baron Sloet van Oldruitenborgh en Marie digna Friederike barones Ablaing van Giessenburg,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

dochter van Lynden, geboren op 21 december 1941 in Zwolle,

Eleonora digna Frederike barones Sloet van Oldruitenborgh, overlijdt op 21 december 1941 in Zwolle, 29 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden

van Lynden - van den Bosch (1943)       schema IIIa

Godert Alexander Frederik baron van Lynden, geboren op 11 augustus 1910 in Kasteel Nederhorst, Heer van Horstwaerde en Riethoeven, zoon van Godert Jacob Karel baron van Lynden en Jkvr. Cornelie Wilhelmine Cecile Repelaer, hertrouwt op 10 augustus 1943 in Elburg met Annie Marie Catriena van den Bosch, geboren op 25 november 1912 in Nieuw-Vennep, dochter van Ds. Dirk Arie van den Bosch en Catriena Cornelia Maria Fortgens,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Alexander Frederik baron van Lynden, geboren op 12 juni 1944 in Elburg,
Ellen Cornelie Catharina barones van Lynden, geboren op 17 juni 1946 in Herveld,
Caecilia Everarda Ursula Bonifacia barones van Lynden, geboren op 30 oktober 1947 in Herveld,
Lucile Constantia Wendelmoet barones van Lynden, geboren op 24 mei 1949 in Herveld,
Dirk Boudewijn baron van Lynden, geboren op 31 oktober 1950 in Herveld.

Wikipedia: van Lynden


XXVIII

van Lynden - Lousberg (1968)       schema IIIa

Alexander Frederik baron van Lynden, geboren op 12 juni 1944 in Elburg, zoon van Godert Alexander Frederik baron van Lynden en Annie Marie Catriena van den Bosch, trouwt op 30 augustus 1968 met Marjanne Marie Antoinette Hubertine Lousberg, geboren op 6 augustus 1946 in Utrecht, dochter van Joseph Jean Chretien Lousberg en Johanna Groos,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 14 september 1971.

Wikipedia: van Lynden

van Lynden - Schuijt (1972)       schema IIIa

Alexander Frederik baron van Lynden, geboren op 12 juni 1944 in Elburg, zoon van Godert Alexander Frederik baron van Lynden en Annie Marie Catriena van den Bosch, hertrouwt op 17 maart 1972 in Valburg met Wilhelmina Euphemia Maria Schuijt, geboren op 13 juli 1941 in Haarlem, dochter van Jacobus Schuijt en Maria Willemina Willemse,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Charlotte Anna Constantia barones van Lynden, geboren op 21 december 1972 in Amsterdam,
Steven Godert Ocker baron van Lynden, geboren op 24 oktober 1975 in Amsterdam.

Wikipedia: van Lynden

Mailette de Buy Wenniger - van Lynden (1969)       schema IIIa

Ellen Cornelie Catharina barones van Lynden, geboren op 17 juni 1946 in Herveld, dochter van Godert Alexander Frederik baron van Lynden en Annie Marie Catriena van den Bosch, trouwt op 3 oktober 1969 in Valburg met Lucas Jan Mailette de Buy Wenniger, geboren op 12 november 1944 in Rotterdam, zoon van Herman Egbert Mailette de Buy Wenniger en Catharina Maria Anthonisse,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kuiters - van Lynden (1994)       schema IIIa

Caecilia Everarda Ursula Bonifacia barones van Lynden, geboren op 30 oktober 1947 in Herveld, dochter van Godert Alexander Frederik baron van Lynden en Annie Marie Catriena van den Bosch, trouwt op 9 september 1994 in Amsterdam met Richardus Gerardus Kuiters, geboren op 18 juli 1947 in Dordrecht, zoon van Adrianus Petrus Kuiters en Johanna Francina de Mie,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Mullenders - van Lynden (1971)       schema IIIa

Lucile Constantia Wendelmoet barones van Lynden, geboren op 24 mei 1949 in Herveld, dochter van Godert Alexander Frederik baron van Lynden en Annie Marie Catriena van den Bosch, trouwt op 20 maart 1971 met Leonardus Hubertus Mullenders, geboren op 28 oktober 1925 in Heerlen, zoon van Frederik Mullenders en Maria Louisa Bulte,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 23 augustus 1994.

Meesters - van Lynden (1994)       schema IIIa

Lucile Constantia Wendelmoet barones van Lynden, geboren op 24 mei 1949 in Herveld, dochter van Godert Alexander Frederik baron van Lynden en Annie Marie Catriena van den Bosch, hertrouwt op 3 september 1994 in Maastricht met Maria Albertus Meesters, geboren op 17 januari 1944 in s-Hertogenbosch, zoon van Gerardus Lambertus Meesters en Geertruida Smidt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Lynden - Moolenbeek (1972)       schema IIIa

Dirk Boudewijn baron van Lynden, geboren op 31 oktober 1950 in Herveld, zoon van Godert Alexander Frederik baron van Lynden en Annie Marie Catriena van den Bosch, trouwt op 28 april 1972 in Ede met Louise Jeanne Moolenbeek, geboren op 27 maart 1949 in Utrecht, dochter van Bernardus Moolenbeek en Gerardina Johanna van Daalen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Cecile Johanna barones van Lynden, geboren op 23 augustus 1973 in Apeldoorn,
Manon Margarete barones van Lynden, geboren op 5 september 1975 in Apeldoorn,
Anique Sylvia barones van Lynden, geboren op 24 februari 1979 in Apeldoorn.

Wikipedia: van Lynden


XXVI

Quarles van Ufford - van Lynden (1915)       schema IIIa

Everarda Jacoba barones van Lynden, geboren op 9 maart 1888 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Constantia Maria van Weede en Mr. Alexander Frederik baron van Lynden, trouwt op 29 mei 1915 in Utrecht, ondertrouw 7 september 1914 te Davos, met Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford, geboren op 10 augustus 1883 in Utrecht, zoon van Louis August Corneille Quarles van Ufford en Albertina Margaretha Katharina Willink van Collen,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Jhr. Louis Albert Quarles van Ufford, geboren op 7 februari 1916 in Utrecht,
Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford, geboren op 6 september 1917 in Utrecht,
Jkvr. Maria Elisabeth Quarles van Ufford, geboren op 2 juli 1919 in Lunteren,
Jkvr. Lucile Alexandra Quarles van Ufford, geboren op 27 mei 1921 in Utrecht,
Jhr. Herman Adrien Quarles van Ufford, geboren op 22 november 1922 in Utrecht,
Jkvr. Albertina Margaretha Quarles van Ufford, geboren op 3 juni 1924 in Utrecht,
Jkvr. Renee Clara Quarles van Ufford, geboren op 24 april 1926 in Utrecht en op 16 juli 1986 in Leiden overleden,
Jhr. Wilhelm Herman Daniel Quarles van Ufford, geboren op 4 januari 1929 in Utrecht,

Everarda Jacoba barones van Lynden, overlijdt op 4 december 1971 in Naarden, 83 jaar oud,
Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford, overlijdt op 25 september 1950 in Breukelen (Huize Gunsterstein), 67 jaar oud.


XXVII

Quarles van Ufford - van der Meer(1947)       schema IIIa

Jhr. Mr. Louis Albert Quarles van Ufford, heer van Gunsterstein, geboren op 7 februari 1916 in Utrecht, zoon van Everarda Jacoba barones van Lynden en Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford, trouwt op 29 april 1947 in Breukelen-Nijenrode met Mintje Antje van der Meer, geboren op 19 februari 1915 in Marum, dochter van Sake van der Meer en Margrieta Poppinga,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Mr. Louis Albert Quarles van Ufford, overlijdt 7 maart 1994 in Doorn, 78 jaar oud,
Mintje Antje van der Meer, overlijdt op 19 juli 1993 in Doorn, 78 jaar oud.

Veen - Quarles van Ufford (1938)       schema IIIa

Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford, geboren op 6 september 1917 in Utrecht, dochter van Everarda Jacoba barones van Lynden en Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford, trouwt op 7 juli 1938 Breukelen/St. Pieters met Ds. Johannes Veen, geboren op 15 juli 1911 in Zutphen, zoon van Pieter Veen, predikant, en Wilhelmina Alijda Mulder,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Everarda Louise Veen, geboren op 30 april 1939 in Utrecht,
Cornelia Wilhelmina Veen, geboren op 10 oktober 1940 in Kerkwerve,
Pieter Johannes Veen, geboren op 1 februari 1942 in Kerkwerve,
Mara Elisabeth Veen, geboren op 20 oktober 1943 in Kerkwerve,
Ida Elisabeth Veen, geboren op 29 januari 1945 in Breukelen (kasteel Gunsterstein),
Ernst Willem Veen, geboren op 15 december 1946 in Drumpt (Wadenoijen),
Louis Herman Adrien Veen, geboren op 4 maart 1950 in Beekbergen,
Albertina Margaretha Catharina Veen, geboren op 17 juni 1951 in Utrecht,

Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford, overlijdt 28 oktobere 2001 in Zeist, 84 jaar oud,
Ds. Johannes Veen, overlijdt op 18 januari 1999 in Zeist, 87 jaar oud.


XXVIII

Boschloo - Veen (1962)       schema IIIa

Everarda Louise Veen, geboren op 30 april 1939 in Utrecht, dochter van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen, trouwt op 22 september 1962 in Naarden met Roelof Dideric Boschloo,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Evert Roelof Boschloo, geboren op 14 maart 1965 in Amsterdam,

Everarda Louise Veen, overlijdt op 15 februari 1968 in Amsterdam, 28 jaar oud.


XXIX

Boschloo - Holthuijsen (1993)       schema IIIa

Evert Roelof Boschloo, geboren op 14 maart 1965 in Amsterdam, zoon van Everarda Louise Veen en Roelof Dideric Boschloo, trouwt op 19 mei 1993 in Breukelen met Ir. Saskia Reino Holthuijsen, geboren op 5 mei 1964 in Amstelveen, dochter van Johannes Franciscus Holthuijsen en Margaretha Maria Andringa
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Isabelle Constance Boschloo, geboren op 27 mei 1995 in Amersfoort,
Valerie Marquerite Boschloo, geboren op 9 januari 1998 in Amersfoort.


XXVIII

Nagtglas - Veen (1970)       schema IIIa

Cornelia Wilhelmina Veen, geboren op 10 oktober 1940 in Kerkwerve, dochter van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen, trouwt op 8 mei 1970 in Naarden met Berend Cornelis Nagtglas, geboren op 18 maart 1938 in s-Gravenhage, gedoopt op 19 februari 1939 in Soerabaja (Boeboetankerk), zoon van Henri Lucien Nagtglas en Jacoba Wilhelmina Rosenboom,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hendrik Willem Nagtglas, geboren op 19 februari 1971 in den Helder, gedoopt op 25 juli 1971 in Naarden (Grote Kerk),
Henriette Constantia Jacoba Nagtglas, geboren op 3 oktober 1973 in den Helder, gedoopt op 10 maart 1974 in den Helder (Johanneskapel).

Veen - Cornejo (1971)       schema IIIa

Pieter Johannes Veen, geboren op 1 februari 1942 in Kerkwerve, zoon van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen, trouwt op 4 december 1971 met Nillda Elena Valdivia Cornejo, geboren op 16 december 1941 in Cusco (Peru), dochter van Roberto Cornejo en Encarnacion Valvadina,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Nilda Cecile Alexandra Veen, geboren op 5 juli 1972 in Soest, gedoopt op 12 mei 1974 in Soest,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding.

Veen - Slotema (1996)       schema IIIa

Pieter Johannes Veen, geboren op 1 februari 1942 in Kerkwerve, zoon van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen, hertrouwt op 23 mei 1996 in den Haag met Lily Margreet Slotema, geboren op 8 november 1951 in Leeuwarden, dochter van Rembertus Slotema en Christina Hendrika Vogelesang,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Goosen - Veen (1968)       schema IIIa

Mara Elisabeth Veen, geboren op 20 oktober 1943 in Kerkwerve, dochter van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen, trouwt op 20 november 1968 met Petrus Cornelis Marie Goosen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Everarda Maria Lucile Goosen, geboren op 10 mei 1969 in Utrecht,
Kasper Roderik Goosen, geboren op 27 maart 1977 in Utrecht,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding.

Tissen - Veen (1986)       schema IIIa

Mara Elisabeth Veen, geboren op 20 oktober 1943 in Kerkwerve, dochter van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen, hertrouwt op 23 januari 1986 Leiden met Mathias Jean Pierre Tissen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIX

Brender Brandis - Goosen (1997)       schema IIIa

Everarda Maria Lucile Goosen, geboren op 10 mei 1969 in Utrecht, dochter van Mara Elisabeth Veen en Petrus Cornelis Marie Goosen, trouwt in 1997 met Michel Brender Brandis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1998 ontbonden door echtscheiding.

van der Aart - Goosen (1999)       schema IIIa

Everarda Maria Lucile Goosen, geboren op 10 mei 1969 in Utrecht, dochter van Mara Elisabeth Veen en Petrus Cornelis Marie Goosen, hertrouwt omstreeks 1999 met Gijsbert van der Aart,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Constantijn Joris Casper van der Aart, geboren op 8 juli 2000 in Amsterdam,
Jip Bernard Pieter van der Aart, geboren op 27 juli 2001 in Amsterdam.


XXVIII

van Hout - Veen (1968)       schema IIIa

Ida Elisabeth Veen, geboren op 29 januari 1945 in Breukelen, dochter van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen, trouwt omstreeks 1968 met Hendrik Cornelis van Hout,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johannes Thijs Louis van Hout, geboren op 26 fbruari 1969 in Utrecht,
Robert Jan Hendrik van Hout, geboren op 21-08-1971 in Utrecht.

Veen - de Kock (1970)       schema IIIa

Ernst Willem Veen, geboren op 15 december 1946 in Drumpt (Wadenoijen), zoon van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen, trouwt op 20 maart 1970 met Jkvr. Willemien Pauline de Kock, geboren op 3 maart 1944 in Breda, dochter van Jhr. Gijsbertus Emile de Kock en Florry Calkoen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1973 ontbonden door echtscheiding

Veen - Broers (1978)       schema IIIa

Ernst Willem Veen, geboren op 15 december 1946 in Drumpt (Wadenoijen), zoon van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen, hertrouwt omstreeks 1978 met Beatrijs Broers, geboren op 14 december 1941 in Buitenzorg (Ned. Oostindie),
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jochem David Veen, geboren op 7 februari 1979 in Amsterdam.

Dubbeld - Veen (1973)       schema IIIa

Albertina Margaretha Catharina Veen, geboren op 17 juni 1951 in Utrecht, dochter van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen, trouwt op 3 maart 1973 in Naarden met Gerard Dubbeld, geboren op 23 juni 1947 in Rotterdam, zoon van Gerardus Dubbeld en Johanna Louwrina Wrtz,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Ellen Margaretha Dubbeld, geboren op 1 december 1974 in s-Hertogenbosch,
Mark Dubbeld, geboren op 7 november 1976 in s-Hertogenbosch,
Sascha Catharina Dubbeld, geboren op 14 maart 1981 in Tilburg.


XXVII

March - Quarles van Ufford (1947)       schema IIIa

Jkvr. Maria Elisabeth Quarles van Ufford, geboren op 2 juli 1919 in Lunteren, dochter van Everarda Jacoba barones van Lynden en Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford, trouwt op 17 augustus 1947 Breukelen-Sint Pieters met Walter William Seymour March, predikant, geboren op 4 maart 1910 in Eastbourne, zoon van Walter William March, predikant, en Hannah Maud Lammas,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

John Quarles March, geboren op 22 juli 1949 in Utrecht,
Luke Henry March, geboren op 18 april 1951 in Utrecht,
Marion Maud Willink March, geboren op 3 maart 1959 in Eastbourne,

Jkvr. Maria Elisabeth Quarles van Ufford, overlijdt 26 augustus 2001 in Fishbourne (Sussex), 82 jaar oud,
Walter William Seymour March, overlijdt op 19 april 1972 in Chichester (West-Sussex), 62 jaar oud.


XXVIII

March - Wells (1979)       schema IIIa

Luke Henry March, geboren op 18 april 1951 in Utrecht, zoon van Jkvr. Maria Elisabeth Quarles van Ufford en Walter William Seymour March, trouwt omstreeks 1979 met Sara Felicity Wells,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

James Henry Louis March, geboren op 17 maart 1980 in Hampshire,
Thomas Walter Fouquet March, geboren op 21 juli 1982 in Hampshire.

Maniura - March (1995)       schema IIIa

Marion Maud Willink March, geboren op 3 maart 1959 in Eastbourne, dochter van Jkvr. Maria Elisabeth Quarles van Ufford en Walter William Seymour March, trouwt omstreeks 1995 met Robert Maniura,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Catharine Maniura, geboren op 20 september 1995 in Londen.


XXVII

van Tuyll van Serooskerken - Quarles van Ufford (1942)       schema IIIa

Jkvr. Lucile Alexandra Quarles van Ufford, geboren op 27 mei 1921 in Utrecht, dochter van Everarda Jacoba barones van Lynden en Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford, trouwt op 3 september 1942 in Breukelen met Dr. Hendrik Otto Raimond baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 3 juli 1915 in Hilversum, zoon van Mr. Arnaud Marie baron van Tuyll van Serooskerken en Elisabeth van Zanten Jut,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Alexandra Albertina Arnoudina barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 22 september 1943 in Utrecht,
Arnaudina Henriette Lucile barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 20 maart 1945 in Utrecht,
Elisabeth Renee barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 11 mei 1951 in Utrecht,
Hubertus Paulus baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 6 april 1957 in Utrecht.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVIII

van Hout - van Tuyll van Serooskerken (1966)       schema IIIa

Alexandra Albertina Arnoudina barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 22 september 1943 in Utrecht, dochter van Jkvr. Lucile Alexandra Quarles van Ufford en Dr. Hendrik Otto Raimond baron van Tuyll van Serooskerken, trouwt op 17 januari 1966 in Naarden met Thijs Johannes van Hout, geboren op 16 augustus 1941 in Hengelo), zoon van Johannes Thijs van Hout en Hendrina Hillegonda Simmer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Marie-Claire Annette van Hout, geboren op 20 juni 1974 in Utrecht.

Simms - van Tuyll van Serooskerken (1970)       schema IIIa

Arnaudina Henriette Lucile barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 20 maart 1945 in Utrecht, dochter van Jkvr. Lucile Alexandra Quarles van Ufford en Dr. Hendrik Otto Raimond baron van Tuyll van Serooskerken, trouwt op 24 december 1970 Halifax met Dr. Hugh Murray Simms, geboren op 5 november 1926 in New Glasgow (Nova Scotia), zoon van John Bashford Simms en Lillian Isabella Simpson,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Paul Hubert Simms, geboren op 24 juni 1973 in Halifax.

Norrell - van Tuyll van Serooskerken (1972)       schema IIIa

Elisabeth Renee barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 11 mei 1951 in Utrecht, dochter van Jkvr. Lucile Alexandra Quarles van Ufford en Dr. Hendrik Otto Raimond baron van Tuyll van Serooskerken, trouwt op 8 juli 1972 Montevallo met Fred Morgan Norrell, geboren op 18 november 1948 in Battles Wharf, zoon van Fred Norrell en Geraldine Sample,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Tuyll van Serooskerken - Reddin (1982)       schema IIIa

Hubertus Paulus baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 6 april 1957 in Utrecht, zoon van Jkvr. Lucile Alexandra Quarles van Ufford en Dr. Hendrik Otto Raimond baron van Tuyll van Serooskerken, trouwt op 21 augustus 1982 in Birmingham/USA met Debra Doris Reddin, geboren op 11 maart 1956 in Kacon (Mississippi), dochter van Reubin Carlton Reddin en Mable Sue Toney,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVII

Quarles van Ufford - Hanselaar (1950)       schema IIIa

Jkvr. Mr. Wilhelm Herman Daniel Quarles van Ufford, heer van Gunsterstein en Tienhoven, geboren op 4 januari 1929 in Utrecht, zoon van Everarda Jacoba barones van Lynden en Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford, trouwt op 6 juni 1950 in Tull en t Waal met Clasina Hanselaar, geboren op 11 maart 1928 in Zevenbergen, dochter van Ds. Hermanus Wessel Jan Cornelis Hanselaar en Jantje Everdina Wilhelmina van den Berg,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Everarda Jacoba Louise Quarles van Ufford, geboren op 2 oktober 1951 in Utrecht en op 22 januari 1973 in Voorschoten overleden,
Jkvr. Johanna Maria Elisabeth Quarles van Ufford, geboren op 30 december 1953 in Utrecht en op 22 januari 1973 in Voorschoten overleden,
Jkvr. Albertina Everdina Constance Quarles van Ufford, geboren op 18 november 1955 in Utrecht,
Jkvr. Suzanna Adrienne Margaretha Quarles van Ufford, geboren op 6 december 1961 in Leiden.


XXVIII

Koole - Quarles van Ufford (1981)       schema IIIa

Jkvr. Albertina Everdina Constance Quarles van Ufford, geboren op 18 november 1955 in Utrecht, dochter van Jkvr. Mr. Wilhelm Herman Daniel Quarles van Ufford en Clasina Hanselaar, trouwt op 26 september 1981 in Amstelveen met Mr. Reinier Wolfert Koole, geboren op 12 februari 1953 in Rotterdam, zoon van Mr. Robert Koole en Maria Petronella Punt,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Louise Elisabeth Koole, geboren op 13 oktober 1984 in Heemstede,
Catharina Anita Koole, geboren op 20 juli 1986 in Heemstede.

Vos van Marken - Quarles van Ufford (1994)       schema IIIa

Jkvr. Suzanna Adrienne Margaretha Quarles van Ufford, geboren op 6 december 1961 in Leiden, dochter van Jkvr. Mr. Wilhelm Herman Daniel Quarles van Ufford en Clasina Hanselaar, trouwt op 3 september 1994 in Breukelen met Jan Vos van Marken, geboren op 28 oktober 1964 in Amstelveen, zoon van Alexander Frederik Vos van Marken en Marianne Jolles,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

van Tuyll van Serooskerken - van Lynden (1910)       schema IIIa

Lucile Agnes barones van Lynden, geboren op 13 december 1889 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Constantia Maria van Weede en Mr. Alexander Frederik baron van Lynden, trouwt op 19 juli 1910 in Utrecht met Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 15 juli 1886 in Renkum (Huize Keyenberg), zoon van Ir. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Johanna Wilhelminia Schimmelpenninck,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 15 juli 1911 in Westbroek,
Alexander Frederik baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 6 november 1912 in Westbroek,
Willem Rene Albert baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 28 september 1914 in Kasteel Zuilen,
Hans George Inundat baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 20 mei 1917 in Zuilen (Huize Zuylenveld),
Everard Constantijn Marie baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 23 mei 1919 in Zuilen (Huize Zuylenveld),
barones Johanna Wilhelmina van Tuyll van Serooskerken, geboren op 27 maart 1923 in Kasteel Zuylen,
Henriette Francoise Margaretha barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 4 mei 1926 in Kasteel Zuylen,

Lucile Agnes barones van Lynden, overlijdt op 12 juni 1978 in Maarssen, 88 jaar oud,
Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken, overlijdt op 3 juli 1958 in Maarssen, 71 jaar oud.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVII

van Tuyll van Serooskerken - Prisse (1935)       schema IIIa

Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 15 juli 1911 in Westbroek, zoon van Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken en Lucile Agnes barones van Lynden, trouwt op 22 oktober in 1935 Ginneken met Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse, geboren op 5 oktober 1910 in Ukkel (Brussel), dochter van Edouard Henri baron Prisse en Antonia Elisabeth barones van Lynden,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Frederik Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 19 oktober 1936 in Vlissingen,
Edouard Henri baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 26 mei 1940 in Domburg,
Antoinette Elisabeth barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 22 juni 1942 in Oostkapelle,
Willem Lodewijk Alexander baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 21 april 1944 in Ulvenhout,
Lucile Agnes barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 26 januari 1946 in s-Gravenhage.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVIII

van Tuyll van Serooskerken - Cramer (1961)       schema IIIa

Frederik Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 19 oktober 1936 in Vlissingen, zoon van Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse, trouwt op 8 juli 1961 in Apeldoorn met Johanna Ingrid Cramer, geboren op 12 augustus 1939 in Hattem, dochter van Hendrik Gerhard Diederik Cramer en Johanna van Dam,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johanna Elenora barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 7 april 1964 in Apeldoorn,
Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 20 september 1965 in Apeldoorn.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Tuyll van Serooskerken - Hanisch ten Cate (1968)       schema IIIa

Ir. Edouard Henri baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 26 mei 1940 in Domburg, zoon van Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse, trouwt op 19 januari 1968 met Mr. Fenna Hanisch ten Cate, geboren op 8 april 1942 in Hilversum, dochter van Dr. Hendrik Hanisch ten Cate en Cornelia Geertruida van den Wall Bake,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Cornelia Geertruida barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 15 juli 1970 in Leiden,
Frederika Mariette barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 13 juli 1972 in Heemstede,
Hans Willem baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 20 februari 1975 in Heemstede,

Het huwelijk wordt onbonden door echtscheiding op 5 oktober 1987.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Tuyll van Serooskerken - Spaan (1987)       schema IIIa

Ir. Edouard Henri baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 26 mei 1940 in Domburg, zoon van Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse, hertrouwt op 23 oktober 1987 in Haarlemmerliede/Spaarnwoude met Johanna Spaan, geboren op 20 september 1947 in Willemstad (Curacao),
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

Nicolai - van Tuyll van Serooskerken (1968)       schema IIIa

Antoinette Elisabeth barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 22 juni 1942 in Oostkapelle, dochter van Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse, trouwt op 19 april 1968 in Utrecht met Jean Philippe Albert Nicolai, geboren op 24 oktober 1941 in Amsterdam, zoon van Mr. Hendrik WIllem Nicolai en Marcienne Josephine Malzac,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Fiore Tatiana Nicolai, geboren op 13 augustus 1972 in Maastricht.

van Tuyll van Serooskerken - van Nierop (1968)       schema IIIa

Mr. Willem Lodewijk Alexander baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 21 april 1944 in Ulvenhout, zoon van Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse, trouwt op 12 juli 1968 met Anne Margaretha van Nierop, geboren op 17 april 1946 in Amsterdam, dochter van Mr. Alexander Herman van Nierop en Annie Hermine Vermeulen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Sacha Christiane barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 1 april 1970 in Leiden,
Ariane Lucille barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 18 oktober 1971 in Weesp,
Renee Antoinette barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 16 januari 1974 in Naarden,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 17 maart 1986 te Overveen.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Tuyll van Serooskerken - de Marchant et dAnsembourg (1988)       schema IIIa

Mr. Willem Lodewijk Alexander baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 21 april 1944 in Ulvenhout, zoon van Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse, hertrouwt op 14 oktober 1988 in Doorn met Marie Elisabeth de gravin Marchant et dAnsembourg, geboren op 14 juni 1944 in Malm (Zweden), dochter van Franciscus Renatus Wilhelmus Hubertus Maria Joseph graaf de Marchant et dAnsembourg en Ferdinandine Juliane Maria Markus von Bombelles,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXIX

Baruch - van Tuyll van Serooskerken (1997)       schema IIIa

Sacha Christiane barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 1 april 1970 in Leiden, dochter van Mr. Willem Lodewijk Alexander baron van Tuyll van Serooskerken en Anne Margaretha van Nierop, trouwt op 7 september 1997 in Doorn met Robbert Pieter Baruch, geboren op 12 oktober 1967 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Rebecca Henriette Johanna Baruch, geboren op 3 februari 1999 in s-Gravenhage,
Margalith Alexandra Elisabeth Baruch, geboren op 21 mei 2001 in s-Gravenhage,
Asher Samuel Abraham Baruch, geboren op 6 januari 2006 in s-Gravenhage.


XXVIII

Schoch - van Tuyll van Serooskerken (1968)       schema IIIa

Lucile Agnes barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 26 januari 1946 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse, trouwt op 16 februari 1968 in Gilze met Ds. Samuel Lodewijk Schoch, geboren op 10 april 1940 in s-Gravenhage, zoon van Ds. Marie Louis Willem Schoch en Jeanne Schalij,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Hannah Schoch, geboren in 1972.


XXVII

van Tuyll van Serooskerken - von Luttichau (1939)       schema IIIa

Alexander Frederik baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 6 november 1912 in Westbroek, zoon van Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken en Lucile Agnes barones van Lynden, trouwt op 2 augustus 1939 Dusseldorf-Kaiserswerth met Angelika Eleonore Barbara Elisabeth Claudine Helene gravin von Luttichau, geboren op 15 juli 1914 in Constantinopel, dochter van Siegfried Furchtegott August Wilhelm Oldwig Maximilian graaf von Luttichau en Prinses Emma Elisabeth Marianne Eleonore Barbara Reuss,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Brigitte Barbara Renee barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 22 maart 1940 in Soerabaja,
Lucile Agnes barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 5 mei 1942 in Soerabaja,

Alexander Frederik baron van Tuyll van Serooskerken, overlijdt op 28 februari 1942 aan boort van "De Ruyter" in Javazee, 29 jaar oud,
Angelika Eleonore Barbara Elisabeth Claudine Helene gravin von Luttichau, overlijdt op 15 april 1999 in s-Gravenhage, 84 jaar oud.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVIII

Reuss - van Tuyll van Serooskerken (1972)       schema IIIa

Brigitte Barbara Renee barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 22 maart 1940 in Soerabaja, dochter van Alexander Frederik baron van Tuyll van Serooskerken en Angelika Eleonore Barbara Elisabeth Claudine Helene gravin von Luttichau, trouwt omstreeks 1972 met Prins Heinrich VII Reuss, geboren op 14 mei 1927 in Gera, zoon van Prins Heinrich XXXIX Reuss en Antonie Emma Elisabeth gravin zu Castell-Castell,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Prinses Cacilie Agatha Lucile Amadea Reuss, geboren op 23 juli 1972 in Munchen,
Prins Heinrich XIX Reuss, geboren op 17 mei 1974 in Munchen,
Prins Heinrich XXII Reuss, geboren op 8 augustus 1976 in Munchen,

Prins Heinrich VII Reuss, overlijdt op 8 februari 2002, 74 jaar oud.


XXVII

van Tuyll van Serooskerken - de Beaufort (1939)       schema IIIa

Willem Rene Albert baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 28 september 1914 in Kasteel Zuilen, zoon van Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken en Lucile Agnes barones van Lynden, trouwt op 2 maart 1939 in Maarn met Jkvr. Cornelie Marie de Beaufort, geboren op 7 oktober 1916 in Maarn, dochter van Jhr. Willem Hendrik de Beaufort en Ada Wilhelmina van Eeghen,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Frederik Willem baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 2 februari 1940 in Utrecht,
Ada Wilhelmina barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 7 mei 1941 in Zuilen,
Lucil Agnes Cornelie barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 6 september 1942 in Zuilen,
Mechteld Angelica barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 30 maart 1946 in Zuilen,
Hugo Willem baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 30 juli 1950 in Zuilen,
Henriette Cornelie barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 27 mei 1953 in Breda.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVIII

van Tuyll van Serooskerken - van der Heide (1973)       schema IIIa

Frederik Willem baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 2 februari 1940 in Utrecht, zoon van Willem Rene Albert baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Cornelie Marie de Beaufort, trouwt op 16 juni 1973 in Zeist met Alida Geertruida van der Heide, geboren op 15 augustus 1948 in Utrecht, dochter van Sjoerd van der Heide en Elisabeth van Rennes,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Reinoud Willem Sjoerd baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 7 augustus 1976 in Assen.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

de Kruyff - van Tuyll van Serooskerken (1971)       schema IIIa

Ada Wilhelmina barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 7 mei 1941 in Zuilen, dochter van Willem Rene Albert baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Cornelie Marie de Beaufort, trouwt op 19 juni 1971 in Maarssen met Mr. Edouard Willem de Kruyff, geboren op 31 juli 1936 in s-Gravenhage, zoon van Gerard Pieter de Kruyff en Henriette Adele barones Bentinck,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Lucia Agnes de Kruyff, geboren op 20 juni 1973 in Amsterdam.

Bunjes - van Tuyll van Serooskerken (1972)       schema IIIa

Lucil Agnes Cornelie barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 6 september 1942 in Zuilen, dochter van Willem Rene Albert baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Cornelie Marie de Beaufort, trouwt op 7 oktober 1972 in Utrecht met Ir. Alexander Marius Bunjes, geboren op 8 augustus 1944 in Borssele, zoon van Ds. Oltman Gerrrit Bunjes en Johanna Wijnanda Ledeboer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Briet - van Tuyll van Serooskerken (1969)       schema IIIa

Mechteld Angelica barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 30 maart 1946 in Zuilen, dochter van Willem Rene Albert baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Cornelie Marie de Beaufort, trouwt op 5 september 1969 in Amersfoort met Mr.Cornelis Paulus Briet, geboren op 23 februari 1944 in Amsterdam, zoon van Mr. Petrus Egbertus Elise Briet en Jkvr. Joanna Bregje Beelaerts van Blokland,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Tuyll van Serooskerken - Haspels (1972)       schema IIIa

Hugo Willem baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 30 juli 1950 in Zuilen, zoon van Willem Rene Albert baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Cornelie Marie de Beaufort, trouwt op 12 augustus 1972 in Groenloo met Elisabeth Louise Adeodata Haspels, geboren op 26 mei 1947 in Arnhem, dochter van Ds. Dirk Jan Haspels en Johanna de Calonne,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jan Willem baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 25 juli 1974 in Groenlo,
Johanna Maria barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 14 december 1976 in Groenlo.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

Visser - van Tuyll van Serooskerken (1976)       schema IIIa

Henriette Cornelie barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 27 mei 1953 in Breda, dochter van Willem Rene Albert baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Cornelie Marie de Beaufort, trouwt op 2 juli 1976 in Maarssen met Dr. Rombout Frederik Visser, geboren op 3 maart 1950 in Rotterdam, zoon van Dr. Jan Frederik Visser en Jeltje Tietia Postma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

van Tuyll van Serooskerken - Beets (1941)       schema IIIa

Hans George Inundat baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 20 mei 1917 in Zuilen, zoon van Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken en Lucile Agnes barones van Lynden, trouwt op 4 februari 1941 in Hengelo met Alide Agnes Beets, geboren op 25 juni 1918 in Hengelo, dochter van Cornelis Beets en Marie Luise Schroter,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Frederik Adolf baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 24 maart 1942 in Utrecht,
Cornelis Nicolaas baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 14 augustus 1946 in Ruurlo,
Alexander baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 12 december 1949 in Ruurlo,
Annie Marie Louise barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 19 augustus 1955 in Terborg (huize Molenberg),

Alide Agnes Beets, overlijdt op 5 mei 1971 in Utrecht, 52 jaar oud.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Tuyll van Serooskerken - Kars (1972)       schema IIIa

Hans George Inundat baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 20 mei 1917 in Zuilen, zoon van Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken en Lucile Agnes barones van Lynden, hertrouwt op 2 december 1972 met Marie Louise Kars, geboren op 19 juni 1939 in Rotterdam, dochter van Mr. Jaap Kars en Cornelia Sijthoff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVIII

van Tuyll van Serooskerken - Schols (1967)       schema IIIa

Frederik Adolf baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 24 maart 1942 in Utrecht, zoon van Hans George Inundat baron van Tuyll van Serooskerken en Alide Agnes Beets, trouwt op 10 mei 1967 in Maastricht met Anna Maria Paula Elisabeth Schols, geboren op 18 september 1941 in Maastricht, dochter van Leonardus Victor Franciscus Maria Schols en Johanna Josephine Hendrika Maria van der Borg, ,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Thijs Frederik baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 28 september 1975 in Utrecht,
Anne Moniek barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 7 maart 1977 in Utrecht.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Tuyll van Serooskerken - von Grone (1967)       schema IIIa

Cornelis Nicolaas baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 14 augustus 1946 in Ruurlo, zoon van Hans George Inundat baron van Tuyll van Serooskerken en Alide Agnes Beets, trouwt op 27 november 1971 in Hannover met Rosemarie Elisabeth von Grone, geboren op 20 mei 1948 in Holzminden, dochter van Heinrich von Grone en Rose Tvede,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Charlotte barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 2 juli 1973 in Gttingen,
Pauline barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 17 september 1974 in Gttingen,
Wille baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 3 mei 1978 in Gttingen,
Louise barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 23 mei 1979 in Gttingen.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Tuyll van Serooskerken - Lemmens (1979)       schema IIIa

Alexander baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 12 december 1949 in Ruurlo, zoon van Hans George Inundat baron van Tuyll van Serooskerken en Alide Agnes Beets, trouwt op 2 maart 1979 met Josephine Charlotte Lemmens, geboren op 26 december 1950 in s-Gravenhage, dochter van Victor Carolus Lemmens en Marie Anna Michielsen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hans Jelte Alexander baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 19 januari 1982 in Groningen,
Rosemarie Mariska Floor Lidewij barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 11 februari 1983 in Groningen.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

Schaap - van Tuyll van Serooskerken (1980)       schema IIIa

Annie Marie Louise barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 19 augustus 1955 in Terborg, dochter van Hans George Inundat baron van Tuyll van Serooskerken en Alide Agnes Beets, trouwt op 30 mei 1980 in Warmond met Mark Schaap, geboren op 17 juli 1954 in Wageningen, zoon van Siebe Schaap en Caroline Geraets,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

van Tuyll van Serooskerken - van den Heuvel (1948)       schema IIIa

Mr. Everard Constantijn Marie baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 23 mei 1919 in Zuilen, zoon van Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken en Lucile Agnes barones van Lynden, trouwt op 27 mei 1948 met Hendrica Maria van den Heuvel, geboren op 13 april 1920 in Cuyk, dochter van Hermanus Hendricus van den Heuvel en Gertruda Rat,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gertruda Antonia Lucia Maria barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 5 juni 1949 in Zuilen,
Frederik Christiaan Johan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 26 oktober 1951 in Zuilen,
Herman Hendrik Everard Marie baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 27 juli 1955 in Zuilen,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 6 december 1976 in Nijmegen.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Tuyll van Serooskerken - Huijskes (1977)       schema IIIa

Mr. Everard Constantijn Marie baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 23 mei 1919 in Zuilen, zoon van Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken en Lucile Agnes barones van Lynden, hertrouwt op 4 januari 1977 in 's-Gravenhage met Marjolein Huijskes, geboren op 27 maart 1947 in s-Gravenhage, dochter van Dr. Jann Arie Huijskes en Johanna Jansen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVIII

Groenier - van Tuyll van Serooskerken (1972)       schema IIIa

Gertruda Antonia Lucia Maria barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 5 juni 1949 in Zuilen, dochter van Mr. Everard Constantijn Marie baron van Tuyll van Serooskerken en Hendrica Maria van den Heuvel, trouwt op 2 september 1972 met Piet Groenier, geboren op 13 januari 1951 in Amsterdam, zoon van Binne Groenier en Marie Smithuijzen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 2 januari 1980 te Utrecht.

van Tuyll van Serooskerken - van der Kleij (1974)       schema IIIa

Frederik Christiaan Johan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 26 oktober 1951 in Zuilen, zoon van Mr. Everard Constantijn Marie baron van Tuyll van Serooskerken en Hendrica Maria van den Heuvel, trouwt op 25 mei 1974 in Wassenaar met Angela Maria Jacoba van der Kleij, geboren op 5 mei 1954 in Wassenaar, dochter van Nicolaas Jacobus Joseph van der Kleij en Agnes Anna Mooijman,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Suzanne barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 22 september 1982 in Tilburg,
Alexander Frederik Nicolaas baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 30 mei 1985 in Nieuwegein.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVII

van Beek - van Tuyll van Serooskerken (1953)       schema IIIa

Johanna Wilhelmina barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 27 maart 1923 in Kasteel Zuylen, dochter van Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken en Lucile Agnes barones van Lynden, trouwt op 7 maart 1953 met Ds. Hermanus van Beek, geboren op 13 januari 1922 in Rotterdam, zoon van Harmannus van Beek en Helena Hendrika van Bergen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 25 mei 1983 te Zuilen.

Elders - van Tuyll van Serooskerken (1984)       schema IIIa

Johanna Wilhelmina barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 27 maart 1923 in Kasteel Zuylen, dochter van Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken en Lucile Agnes barones van Lynden, hertrouwt op 30 juli 1984 te Wassenaar met Prof. Dr. Jacobus Leonardus Maria Elders, geboren op 5 april 1925 in Enkhuizen, zoon van Jan Elders en Johanna Josepha Borst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Roo van Alderwerelt - van Tuyll van Serooskerken (1954)       schema IIIa

Henriette Francoise Margaretha barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 4 mei 1926 in Kasteel Zuylen, dochter van Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken en Lucile Agnes barones van Lynden, trouwt op 30 juli 1954 in Maarssen met Charles Francois de Roo van Alderwerelt, geboren op 20 september 1901 in Bloemendaal, zoon van Charles Francois de Roo van Alderwerelt en Margaretha Sophia Diemont,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Daniel Egbert Hendrik de Roo van Alderwerelt, geboren op 15 april 1956 in Oudenrijn,

Charles Francois de Roo van Alderwerelt overlijdt op 29 januari 1959 in Utrecht, 57 jaar oud.


XXVIII

de Roo van Alderwerelt - Vink (1988)       schema IIIa

Daniel Egbert Hendrik de Roo van Alderwerelt, geboren op 15 april 1956 in Oudenrijn, zoon van Henriette Francoise Margaretha barones van Tuyll van Serooskerken en Charles Francois de Roo van Alderwerelt, trouwt op 14 mei 1988 in Vleuten met Gertrude Martine Vink, geboren op 16 mei 1957 in Enschede, dochter van Johan Frederick Vink en Riemke Idskje Tamminga,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hadewich Sophie de Roo van Alderwerelt, geboren op 3 december 1990 in Amersfoort,
Florian Jitse de Roo van Alderwerelt, geboren op 11 november 1992 in Klosterneuburg,
Rutger Martijn Roo van Alderwerelt, geboren op 4 juli 1995 in Brussel.


XXVI

Beels - van Lynden       schema IIIa

Renee Clara Oeda barones van Lynden, geboren in 1893, dochter van Jkvr. Constantia Maria van Weede en Mr. Alexander Frederik baron van Lynden, trouwt met Christiaan Beels.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,


XXIII

Witsen Elias - van Loon (1828)       schema IIIb

Pieter Witsen Elias, geboren op 24 januari 1796 in Amsterdam, zoon van Pieter Witsen Elias en Adriana Wilhelmina Clara Fabricius, trouwt omstreeks 1828 met Jkvr. Cornellia Margaretha van Loon, geboren op 19 september 1797 in s Graveland, dochter van Jhr. Mr. Jan Willem van Loon en Philippina Constantia Isabella van Weede,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Pieter Witsen Elias, geboren op 6 maart 1820 in Amsterdam,
Jan Willem Johannes Witsen Elias, geboren op 10 september 1825 in Rijsenburg,
Jan Willem Witsen Elias, geboren op 23 maart 1828 in Rijsenburg,
Sophia Chrisona Witsen Elias, geboren op 16 februari 1832 in s Graveland,

Pieter Witsen Elias, overlijdt op 15 maart 1880 in Arnhem, 84 jaar oud,
Jkvr. Cornellia Margaretha van Loon, overlijdt op 2 mei 1847 in Amsterdam, 49 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXIV

Witsen Elias - de Ranitz (1878)       schema IIIb

Jhr. Pieter Witsen Elias, geboren op 6 maart 1820 in Amsterdam, zoon van Pieter Witsen Elias en Jkvr. Cornellia Margaretha van Loon, trouwt omstreeks 1878 met Anna Juliana de Ranitz, geboren op 5 maart 1844 in Harderwijk,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Pieter Julius Witsen Elias, geboren op 18 februari 1878 in s-Gravenhage,

Jhr. Pieter Witsen Elias overlijdt op 25 mei 1895 in s-Gravenhage, 75 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXV

Witsen Elias - Keetell       schema IIIb

Jhr. Pieter Witsen Elias, 18 februari 1878 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Pieter Witsen Elias en Anna Juliana de Ranitz, trouwt met Jacquelien Arnoldien Frederika Keetell, geboren op 16 januari 1880 in Utrecht, dochter van Wilhelmus Johannes Henricus Gregoirus Keetell en Jkvr. Frederica Louise de Lannoy,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Pieter Witsen Elias, overlijdt op 30 september 1914 in Baarn, 36 jaar oud,
Jacquelien Arnoldien Frederika Keetell, overlijdt op 13 februari 1973 in s-Gravenhage, 93 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXIV

Witsen Elias - van Diesen (1865)       schema IIIb

Jhr. Ir. Jan Willem Witsen Elias, geboren op 23 maart 1828 in Rijsenburg, zoon van Pieter Witsen Elias en Jkvr. Cornellia Margaretha van Loon, trouwt omstreeks 1865 met Johanna Maria van Diesen, geboren op 9 februari 1828 in s-Gravenhage, dochter van Gerrit van Diesen en Cornelia Madelaine Crespin,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Pieter Witsen Elias, geboren op 15 juli 1857 in Groningen,
Jhr. Jan Willem Witsen Elias, geboren op 15 oktober 1858 in Groningen,
Jhr. Gerard Witsen Elias, geboren op 28 september 1859 in Groningen en op 23 december 1934 in s-Gravenhage overleden,
Jhr. Pieter Witsen Elias, geboren op 15 november1861 in Leeuwarden,
Jkvr. Agneta Henrietta Witsen Elias, geboren op 2 maart 1865 in Leeuwarden,
Jhr. Willem Witsen Elias, geboren op 15 juni 1867 in Groningen,
Jhr. Octaaf Witsen Elias, geboren op 6 september 1868 in Groningen,
Jkvr. Hillegonda Witsen Elias, geboren op 6 juli 1871 in Groningen en op 22 oltober 1930 in s-Gravenhage overleden,

Ir. Jan Willem Witsen Elias, overlijdt op 25 januari 1889 in s-Gravenhage, 60 jaar oud,
Johanna Maria van Diesen, overlijdt op 20 februari 1907 in s-Gravenhage, 79 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXV

Witsen Elias - van Diesen (1902)       schema IIIb

Jhr. Hendrik Pieter Witsen Elias, geboren op 15 juli 1857 in Groningen, zoon van Jhr. Hendrik Pieter Witsen Elias en Johanna Maria van Diesen, trouwt omstreeks 1902 met Bertha Johanna van Diesen, geboren op 26 september 1870 in Utrecht, dochter van Dr. Gerrit van Diesen en Bertha Johanna Sandt van Nooten,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Bertha Johanna Witsen Elias, geboren op 24 januari 1902 in Medan,
Jhr. Nicolaas Witsen Elias, geboren op 21 april 1906 in s-Gravenhage,

Jhr. Hendrik Pieter Witsen Elias, overlijdt op 3 november 1939 in s-Gravenhage, 82 jaar oud,
Bertha Johanna van Diesen, overlijdt op 28 mei 1926 in s-Gravenhage, 55 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXVI

Naudin ten Cate - Witsen Elias       schema IIIb

Jkvr. Bertha Johanna Witsen Elias, geboren op 24 januari 1902 in Medan, dochter van Jhr. Hendrik Pieter Witsen Elias en Bertha Johanna van Diesen, trouwt met Thomas Johannes Naudin ten Cate, geboren op 15 juli 1899 in Nijmegen, zoon van Willem Naudin ten Cate, vice-admiraal en Gertrude Marie Catherine Gebel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Witsen Elias - Tendeloo (1946)       schema IIIb

Jhr. Mr. Nicolaas Witsen Elias, geboren op 21 april 1906 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Hendrik Pieter Witsen Elias en Bertha Johanna van Diesen, trouwt omstreeks 1946 met Mr. Annie Adeline Mathilde Tendeloo, geboren op 27 februari 1911 in Oegstgeest,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Henk Eduard Witsen Elias, geboren op 22 juni 1946 in s-Gravenhage,
Jkvr. Mathilde Aleide Johanna Witsen Elias, geboren op 5 juli 1949 in Utrecht,
Jkvr. Berenice Eleonora Witsen Elias, geboren op 20 maart 1951 in Utrecht,


Wikipedia: Elias


XXVII

Witsen Elias - Kool (1975)       schema IIIb

Jhr. Henk Eduard Witsen Elias, geboren op 22 juni 1946 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Nicolaas Witsen Elias en Mr. Annie Adeline Mathilde Tendeloo, trouwt omstreeks 1975 met Nancy Elisabeth Kool, geboren op 7 juli 1946 in Utrecht, dochter van Mr. Floris Gerrit Kool en Jkvr. Anna Cuinira Nahuijs,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Nicolaas Philip Witsen Elias, geboren op 7 februari 1975 in Leiden,
Jhr. Schelto Floris Witsen Elias, geboren op 30 september 1976 in Amsterdam,
Jkvr. Anne Fleur Madeline Witsen Elias, geboren op 11 oktober 1980 in Abcoude.

Wikipedia: Elias


XXV

Witsen Elias - Gann Dun (1896)       schema IIIb

Jhr. Jan Willem Witsen Elias, geboren op 15 oktober 1858 in Groningen, zoon van Jhr. Ir. Jan Willem Witsen Elias en Johanna Maria van Diesen, trouwt omstreeks 1896 met Wilhelmina Johanna Gann Dun, geboren op 18 juni 1865 in Valburg, dochter van Ds. Jacobus Gann Dun en Claudina Jacoba Crommelin,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jhr. Jan Willem Jacob Witsen Elias, geboren op 1 oktober 1896 in s-Gravenhage,
Jkvr. Claudina Maria Witsen Elias, geboren op 18 september 1897 in s-Gravenhage en op 10 december 1988 in s-Gravenhage overleden,
Jhr. Gerard Witsen Elias, geboren op 4 mei 1899 in s-Gravenhage,
Jkvr. Frederique Witsen Elias, geboren op 3 november 1901 in s-Gravenhage,
Jkvr. Anna Hester Witsen Elias, geboren op 25 januari 1906 in s-Gravenhage,

Jhr. Jan Willem Witsen Elias, overlijdt op 22 maart 1931 in s-Gravenhage, 72 jaar oud,
Wilhelmina Johanna Gann Dun, overlijdt op 4 december 1935 in s-Gravenhage, 70 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXVI

Witsen Elias - Deknatel       schema IIIb

Jhr. Gerard Witsen Elias, geboren op 4 mei 1899 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Jan Willem Witsen Elias en Wilhelmina Johanna Gann Dun, trouwt met Mr. Martha Margaretha Deknatel, geboren op 9 november 1900 in Teteringen, dochter van Dr. Jan Willem Deknatel en Henderika Rodenhuis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Elias

Witsen Elias - Slack       schema IIIb

Jhr. Gerard Witsen Elias, geboren op 4 mei 1899 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Jan Willem Witsen Elias en Wilhelmina Johanna Gann Dun, hertrouwt met Kathleen Marjorie Slack, geboren op 29 juli 1909 in Sheffield (Yorkshire), dochter van Rowland William Slack en Ethel Mary Davidson,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Gerard Witsen Elias, overlijdt op 13 november 1985 in s-Gravenhage, 86 jaar oud,
Kathleen Marjorie Slack, overlijdt op 24 april 1990 in s-Gravenhage, 80 jaar oud.

Wikipedia: Elias

Methorst - Witsen Elias       schema IIIb

Jkvr. Frederique Witsen Elias, geboren op 3 november 1901 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Jan Willem Witsen Elias en Wilhelmina Johanna Gann Dun, trouwt met Pieter Gerard Methorst, geboren op 2 april 1902 in s-Gravenhage, zoon van Prof. Mr. Hendrik Wilhelmus Methorst en Alberta Helena van Ketwich Verschuur,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Frederique Witsen Elias, overlijdt op 31 maart 1981 in Apeldoorn, 79 jaar oud,
Pieter Gerard Methorst, overlijdt op 8 juni 1991 in Velp (Gelderland), 89 jaar oud.

Oberstadt - Witsen Elias       schema IIIb

Jkvr. Anna Hester Witsen Elias, geboren op 25 januari 1906 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Jan Willem Witsen Elias en Wilhelmina Johanna Gann Dun, trouwt met Ferdinand Maria Oberstadt, geboren op 15 juni 1901 in s-Gravenhage, zoon van Carolus Detmar Oberstadt en Anna Clara Kranenburg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Anna Hester Witsen Elias, overlijdt op 28 april 1987 in s-Gravenhage, 81 jaar oud,
Ferdinand Maria Oberstadt, overlijdt op 15 april 1977 in s-Gravenhage, 75 jaar oud.


XXV

Witsen Elias - Hosang (1898)       schema IIIb

Jhr. Pieter Witsen Elias, geboren op 15 november 1861 in Leeuwarden, zoon van Jhr. Ir. Jan Willem Witsen Elias en Johanna Maria van Diesen, trouwt omstreeks 1898 met Margaretha Elisa Hosang, geboren op 4 december 1868 in Tilburg, dochter van Samuel Jacob Hosang en Elisabeth van Heusden,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Jacob Samuel Witsen Elias, geboren op 8 juli 1898 in Leiden,

Jhr. Pieter Witsen Elias, overlijdt op 25 maart 1919 in Maastricht, 57 jaar oud,
Margaretha Elisa Hosang, overlijdt op 25 maart 1938 in s-Gravenhage, 69 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXVI

Witsen Elias - de Casembroot (1898)       schema IIIb

Jhr. Jacob Samuel Witsen Elias, 8 juli 1898 in Leiden, zoon van Jhr. Pieter Witsen Elias en Margaretha Elisa Hosang, trouwt met Jkvr. Wilhelmina Cornelia de Casembroot, geboren op 23 januari 1894 in Middelburg, dochter van Jhr. Mr. Eduard August Otto de Casembroot en Margaretha Adriana Wagtho,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Jacob Samuel Witsen Elias, overlijdt op 25 augustus 1977 in Eemnes, 79 jaar oud,
Jkvr. Wilhelmina Cornelia de Casembroot, overlijdt op 26 oktober 1975 in Blaricum, 81 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXV

Copes van Hasselt - Witsen Elias (1895)       schema IIIb

Jkvr. Agneta Henrietta Witsen Elias, geboren op 2 maart 1865 in Leeuwarden, dochter van Jhr. Ir. Jan Willem Witsen Elias en Johanna Maria van Diesen, trouwt omstreeks 1895 met Albert Copes van Hasselt, geboren op 7 juni 1862 in Zutphen, zoon van Jan Willem Copes van Hasselt en Abrahamma Louise Wilhelmina Abbema,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Frederick Hendrik Copes van Hasselt, geboren op 20 april 1895 in s-Gravenhage,
Agneta Albertine Copes van Hasselt, geboren op 11 september 1896 in Ginneken,
Johanna Maria Copes van Hasselt, geboren op 15 maart 1902 in s-Gravenhage,

Albert Copes van Hasselt, overlijdt op 3 november 1923 in s-Gravenhage, 61 jaar oud.


XXVI

Copes van Hasselt - Snouckaert van Schauburg (1925)       schema IIIb

Frederick Hendrik Copes van Hasselt, geboren op 20 april 1895 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Agneta Henrietta Witsen Elias en Albert Copes van Hasselt, trouwt omstreeks 1925 met Lily Agatha Louise barones Snouckaert van Schauburg, geboren op 23 januari 1901 in s-Gravenhage, dochter van Willem baron Snouckaert van Schauburg en Clara Gann Dun,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Albert Willem Copes van Hasselt, geboren op 24 maart 1925 in Weltevreden,

Frederick Hendrik Copes van Hasselt, overlijdt op 3 november 1923 in s-Gravenhage, 61 jaar oud.


XXV

Witsen Elias - Looye       schema IIIb

Jhr. Willem Witsen Elias, geboren op 15 juni 1867 in Groningen, zoon van Jhr. Ir. Jan Willem Witsen Elias en Johanna Maria van Diesen, trouwt met Femma Looye, geboren op 1 augustus 1888 in Makassar (Celebes), dochter van Gerardus Johannes Looye en Maria Broers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Willem Witsen Elias, overlijdt op 20 september 1951 in s-Gravenhage, 84 jaar oud,
Femma Looye, overlijdt op 17 april 1947 in s-Gravenhage, 58 jaar oud.

Wikipedia: Elias

Witsen Elias - van Laer       schema IIIb

Jhr. Octaaf Witsen Elias, geboren op 6 september 1868 in Groningen, zoon van Jhr. Ir. Jan Willem Witsen Elias en Johanna Maria van Diesen, trouwt met Danielle Johanna van Laer, geboren op 31 januari 1879 in Zwolle, dochter van Mr. Daniel van Laer en Johanna Maria Vos ,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Octaaf Witsen Elias, overlijdt op 23 september 1939 in Bilthoven, 71 jaar oud,
Danielle Johanna van Laer, overlijdt op 30 januari 1934 in Bilthoven, 54 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXIV

Waller - Witsen Elias (1873)       schema IIIb

Jkvr. Sophia Chrisona Witsen Elias, geboren op 16 februari 1832 in s Graveland, dochter van Pieter Witsen Elias en Jkvr. Cornellia Margaretha van Loon, trouwt omstreeks 1873 met Hendrik Waller, geboren op 28 september 1837 in Amsterdam, zoon van Joannes Deodatus Waller en Henriette Adriana Oijens,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Willem Maurits Waller, geboren op 28 december 1873 in Amsterdam,

Jkvr. Sophia Chrisona Witsen Elias overlijdt op 4 september 1916 in Ubbergen, 84 jaar oud,
Hendrik Waller overlijdt op 21 april 1914 in Ubbergen, 76 jaar oud.


XXV

Waller - Smith (1931)       schema IIIb

Willem Maurits Waller, geboren op 28 december 1873 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Sophia Chrisona Witsen Elias en Hendrik Waller, trouwt omstreeks 1931 met Dorothy Mitchell Smith, geboren op 8 juli 1898 in Coventry (Warwickshire), dochter van Thomas Smith en Alice Rebecca Bushill,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Louis Constant Waller, geboren op 8 november 1931 in Nyon (Vaud),

Willem Maurits Waller overlijdt op 9 september 1945 in Nyon (Vaud), 71 jaar oud,
Dorothy Mitchell Smith overlijdt op 10 mei 1983 in Luik, 84 jaar oud.


XXVI

Waller - de Marchant dAnsembourg (1957)       schema IIIb

Louis Constant Waller, geboren op 8 november 1931 in Nyon (Vaud), zoon van Willem Maurits Waller en Dorothy Mitchell Smith, trouwt omstreeks 1957 met Marie Eugenie Selimee Therese Ludmilla Agnes gravin de Marchant dAnsembourg, geboren op 11 juli 1931 in Kasteel Amstenrade, dochter van Maximilianus Victor Eugene Hubertus Josef Maria de Marchant dAnsembourg en Myriam Therese Selime Aimee Guarda Elisabeth Josef Hubertus von Frstenberg,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Elbert Maurits Waller, geboren op 28 juli 1957 in Amstenrade,
Myriam Dorothy Waller, geboren op 7 december 1958 in Heerlen,
Thomas Christiaan Waller, geboren op 18 juni 1960 in Heerlen,
Clara Frederique Marie Waller, geboren op 29 november 1962 in s-Gravenhage,

Louis Constant Waller overlijdt op 22 juni 1987 in Wassenaar, 55 jaar oud.


XXVII

Waller - van der Leeuw (1990)       schema IIIb

Elbert Maurits Waller, geboren op 28 juli 1957 in Amstenrade, zoon van Louis Constant Waller en Marie Eugenie Selimee Therese Ludmilla Agnes gravin de Marchant dAnsembourg, trouwt omstreeks 1990 met Alexandra Henriette Louise van der Leeuw, geboren op 19 april 1960 in s-Gravenhage, dochter van Jacobus Johannes van der Leeuw en Jkvr. Lily Mariette Krayenhoff,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maxim Lodewijk Hendrik Waller, geboren op 27 juli 1990 in Naarden,
Lilly Selimee Waller, geboren op 31 juli 1992 in Blaricum

van de Loo - Waller       schema IIIb

Myriam Dorothy Waller, geboren op 7 december 1958 in Heerlen, dochter van Louis Constant Waller en Marie Eugenie Selimee Therese Ludmilla Agnes gravin de Marchant dAnsembourg, trouwt met Richard Petrus Johannes Maria van de Loo, geboren op 4 maart 1950 in Nijmegen, zoon van Prof. Dr. Karel Maria Joseph van de Loo en Eugenie Henriette Josephine Marie van der Velden,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Waller - Albers (1994)       schema IIIb

Thomas Christiaan Waller, geboren op 18 juni 1960 in Heerlen, zoon van Louis Constant Waller en Marie Eugenie Selimee Therese Ludmilla Agnes gravin de Marchant dAnsembourg, trouwt omstreeks 1994 met Jos Albers, geboren op 5 oktober 1961 in Nijmegen, dochter van Hendrikus Johannes Albers en Elze Muller,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Stefanie Corine Waller, geboren op 29 april 1994 in Lunteren.

ten Cate - Waller       schema IIIb

Clara Frederique Marie Waller, geboren op 29 november 1962 in s-Gravenhage, dochter van Louis Constant Waller en Marie Eugenie Selimee Therese Ludmilla Agnes gravin de Marchant dAnsembourg, trouwt met Ir. Louis ten Cate, geboren op 19 mei 1956 in Geesteren, zoon van Louis ten Cate en Magteld de Jongh, ,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Hooft - Witsen Elias (1819)       schema IIIc

Constantia Aletta Witsen Elias, geboren op 27 december 1799 in Amsterdam, dochter van Pieter Witsen Elias en Adriana Wilhelmina Clara Fabricius, trouwt omstreeks 1819 met Jacob Hooft, geboren op 24 oktober 1795, zoon van Gerrit Jacobszn. Hooft en Susanna Cornelia Muilman,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Wilhelmina Clara Hooft, geboren op 1 november 1819 in Amsterdam,
Gerrit Hooft, geboren op 12 november 1829 in Amsterdam en op 10 januari 1900 in Amsterdam overleden,

Constantia Aletta Witsen Elias, overlijdt op 16 augustus 1861, 61 jaar oud,
Jacob Hooft, overlijdt op 9 januari 1873, 77 jaar oud.

Wikipedia: Hooft


XXIV

Fabricius - Hooft (1847)       schema IIIc

Wilhelmina Clara Hooft, geboren op 1 november 1819 in Amsterdam, dochter van Constantia Aletta Witsen Elias en Jacob Hooft, trouwt omstreeks 1847 met Jhr. Johan Carel Willem Fabricius, geboren op 29 juni 1795 in Amsterdam, zoon van Adriaan Cornelis Fabricius en Haasje van Notten,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Constantia Jacoba Wilhelma Fabricius, geboren op 13 augustus 1847 in de Bilt (Huize Houdringe) en op 24 augusstus 1847 in de Bilt overleden,
Jkvr. Constantia Wilhelmina Fabricius, geboren op 16 december 1849 in Amsterdam,

Wilhelmina Clara Hooft, overlijdt op 28 februari 1887 in de Bilt (Huize Houdringe), 67 jaar oud,
Jhr. Johan Carel Willem Fabricius, overlijdt op 7 mei 1881 in de Bilt (Huize Houdringe), 85 jaar oud.


XXV

van Boetzelaer - Fabricius (1885)       schema IIIc

Jkvr. Constantia Wilhelmina Fabricius, geboren op 16 december 1849 in Amsterdam, dochter van Wilhelmina Clara Hooft en Jhr. Johan Carel Willem Fabricius, trouwt omstreeks 1885 met Godfried Hendrik Leonard baron van Boetzelaer, geboren op 19 april 1842 in Utrecht, zoon van Christiaan Willem Johan baron van Boetzelaer en Elisabeth Charlotte Petronella Both Hendriksen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Arent Mijndert Albert baron van Boetzelaer, geboren op 18 november 1885 in de Bilt,

Jkvr. Constantia Wilhelmina Fabricius, overlijdt op 20 januari 1928 in de Bilt (Huize Houdringe), 78 jaar oud,
Godfried Hendrik Leonard baron van Boetzelaer, overlijdt op 22 april 1914 in de Bilt (Huize Houdringe), 72 jaar oud.

Wikipedia: Boetzelaer


XXVI

van Boetzelaer - van Hardenbroek van Lockhorst (1921)       schema IIIc

Arent Mijndert Albert baron van Boetzelaer, geboren op 18 november 1885 in de Bilt, zoon van Jkvr. Constantia Wilhelmina Fabricius en Godfried Hendrik Leonard baron van Boetzelaer, trouwt omstreeks 1921 met Jeanne Jacqueline Mathilde barones van Hardenbroek van Lockhorst, geboren op 25 oktober 1887 in Jupthaes (kasteel Rhijnhuizen), dochter van Mr. Arent Mijndert Albert van Boetzelaer Heer van Loenen etc. en Jeanne Jacqueline Mathilde barones van Hardenbroek van Lockhorst,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Constant Godfried baron van Boetzelaer, geboren op 24 december 1921 in Breukelen,

Arent Mijndert Albert baron van Boetzelaer, overlijdt op 20 januari 1928 in de Bilt (Huize Houdringe), 78 jaar oud.

Wikipedia: Boetzelaer


XXVII

van Boetzelaer - de Blocq van Scheltinga (1951)       schema IIIc

Constant Godfried baron van Boetzelaer, geboren op 24 december 1921 in Breukelen, zoon van Arent Mijndert Albert baron van Boetzelaer en Jeanne Jacqueline Mathilde barones van Hardenbroek van Lockhorst, trouwt omstreeks 1951 met Jkvr. Cecilia Johanna de Blocq van Scheltinga, geboren op 4 mei 1929 in Amsterdam dochter van Jhr. Martinus de Blocq van Scheltinga en Cecilia Johanna gravin van Limburg-Stirum,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Cecilia Johanna Livia barones van Boetzelaer, geboren op 13 juni 1951 in Loenen aan de Waal.

Wikipedia: Boetzelaer


XXVIII

Kam - van Boetzelaer (1977)       schema IIIc

Cecilia Johanna Livia barones van Boetzelaer, geboren op 13 juni 1951 in Loenen aan de Waal, dochter van Constant Godfried baron van Boetzelaer en Jkvr. Cecilia Johanna de Blocq van Scheltinga, trouwt omstreeks 1977 met Gerard Marius Carel Kam, geboren op 6 september 1948 in s-Gravenhage zoon van Mr. Gerard Marinus Leonard Kam en Henriette Jacoba van Eysinga,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Gerard Marius Roderick Kam, geboren op 28 juli 1977 in Teteringen,
Cecilia Johanna Lavinia Kam, geboren op 11 april 1979 in Teteringen,
Alexander Tjalling Constant Kam, geboren op 6 december 1982 in Breda,
Caspar Willem Carel Kam, geboren op 6 december 1982 in Breda.


XXIV

Hooft - Bicker (1867)       schema IIIc

Gerrit Hooft van Vreeland, geboren op 12 november 1829 in Amsterdam, zoon van Constantia Aletta Witsen Elias en Jacob Hooft, trouwt omstreeks 1867 met Jkvr. Henriette Wilhelmine Bicker, geboren op 8 maart 1834 in Amsterdam, dochter van Pierre Theodore Bicker en Wilhelmina Jacoba Hillegonda Kuvel,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Anna Louisa Hooft, geboren op 1 januari 1867 in Amsterdam,

Gerrit Hooft van Vreeland, overlijdt op 10 januari 1900 in Amsterdam, 70 jaar oud,
Jkvr. Henriette Wilhelmine Bicker, overlijdt op 31 maart 1908 in Amsterdam, 74 jaar oud.

Wikipedia: Hooft


XXV

Rahusen - Hooft (1898)       schema IIIc

Anna Louisa Hooft, geboren op 1 januari 1867 in Amsterdam, dochter van Gerrit Hooft van Vreeland en Jkvr. Henriette Wilhelmine Bicker, trouwt omstreeks 1898 met David Rahusen, geboren op 16 maart 1858 in Amsterdam, zoon van Pieter Rahusen en Helena Jeanette Hooglandt,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Abraham Elias Rahusen, geboren in 1898 in Amsterdam,
David Rahusen, geboren in 1900 in Amsterdam,

Anna Louisa Hooft, overlijdt op 14 december 1948, 81 jaar oud,
David Rahusen, directeur Nederlandsche Bank, overlijdt op 11 april 1932 in Amsterdam, 74 jaar oud.


XXVI

Rahusen - Feith       schema IIIc

Abraham Elias Rahusen, geboren in 1898 in Amsterdam, zoon van Anna Louisa Hooft en David Rahusen, trouwt met Johanna Feith, geboren in 1899 in Amsterdam, dochter van Johannes Feith en Johanna Elisbeth Maria de Kock,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Rahusen - Patijn       schema IIIc

David Rahusen, geboren in 1900 in Amsterdam, zoon van Anna Louisa Hooft en David Rahusen, trouwt met Adrienne Jacoba Clasine Patijn, geboren in 1903 in s-Gravenhage, dochter van Daniel Willem Hendrik Patijn en Jkvr. Ursule Gerardine Teding van Berkhout,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Witsen Elias - Sloet tot Hagensdorp (1831)       schema IIIc

Nicolaas Witsen Elias, geboren op 6 juli 1803 in Amsterdam, zoon van Pieter Witsen Elias en Adriana Wilhelmina Clara Fabricius, trouwt omstreeks 1831 met Albertina Johanna barones Sloet tot Hagensdorp, geboren op 30 december 1803 in Kampen, dochter van Boldewijn Reint Wolter baron Sloet en Catharina Elisabeth Louise barones van Dedem, vrouwe van Vosbergen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Adriana Wilhelma Witsen Elias, geboren op 20 juni 1831 in Zutphen,
Catharina Elisabeth Boldewina Witsen Elias, geboren op 21 juni 1832 in Zwolle,

Nicolaas Witsen Elias, overlijdt op 20 februari 1885 in Veenendaal (aan de Klomp), 81 jaar oud,
Albertina Johanna barones Sloet tot Hagensdorp, overlijdt op 31 december 1833 in Zutphen, 30 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXIV

van Westerholt - Witsen Elias (1857)       schema IIIc

Adriana Wilhelma Witsen Elias, geboren op 20 juni 1831 in Zutphen, dochter van Nicolaas Witsen Elias en Albertina Johanna barones Sloet tot Hagensdorp, trouwt omstreeks 1857 met Adriaan Jan Alexander baron van Westerholt, geboren op 15 augustus 1828 in Vlissingen, zoon van Alexander Jan Augustus baron van Westerholt en Antje Boomsma,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Adriana Wilhelma Alexandrina Johanna barones van Westerholt, geboren op 25 juni 1857 in Warnsveld (Huize Baank),
Albertine Johanna barones van Westerholt, geboren op 9 september 1861 in Warnsveld (Huize Baank),
Borchard Frederik Willem baron van Westerholt, geboren op 23 februari 1863 in Warnsveld (Huize Baank),
Carel Frederik baron van Westerholt, geboren op 1 augustus 1864 in Warnsveld (Huize Baank),

Adriana Wilhelma Witsen Elias, overlijdt op 30 mei 1908 in Warnsveld (Huize Baank), 76 jaar oud,
Adriaan Jan Alexander baron van Westerholt, overlijdt op 17 augustus 1878 in Warnsveld (Huize Baank), 50 jaar oud.


XXV

de Jong van Rodenburgh - van Westerholt       schema IIIc

Adriana Wilhelma Alexandrina Johanna barones van Westerholt, geboren op 25 juni 1857 in Warnsveld, dochter van Adriana Wilhelma Witsen Elias en Adriaan Jan Alexander baron van Westerholt, trouwt met Cornelis Marius de Jong van Rodenburgh,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Zijll de Jong - van Westerholt       schema IIIc

Adriana Wilhelma Alexandrina Johanna barones van Westerholt, geboren op 25 juni 1857 in Warnsveld, dochter van Adriana Wilhelma Witsen Elias en Adriaan Jan Alexander baron van Westerholt, hertrouwt met Theodoor Johan Arnold van Zijll de Jong,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Adriana Wilhelma Alexandrina Johanna barones van Westerholt, overlijdt op 29 maart 1924 in s-Gravenhage, 66 jaar oud).

von Bussche-Hunefeld - van Westerholt       schema IIIc

Albertine Johanna barones van Westerholt, geboren op 9 september 1861 in Warnsveld, dochter van Adriana Wilhelma Witsen Elias en Adriaan Jan Alexander baron van Westerholt, trouwt met Eberhard Clamor Wilhelm Karel Georg Edward Julius von Bussche-Hunefeld,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Albertine Johanna barones van Westerholt, overlijdt op 10 juni 1939 in Warnsveld, 77 jaar oud.

van Westerholt - Sloet van Oldruitenborgh (1893)       schema IIIc

Borchard Frederik Willem baron van Westerholt, Heer van Hackfort, geboren op 23 februari 1863 in Warnsveld, zoon van Adriana Wilhelma Witsen Elias en Adriaan Jan Alexander baron van Westerholt, trouwt omstreeks 1893 met Clara Constance barones Sloet van Oldruitenborgh, geboren op 13 oktober 1868 in Vollenhove, dochter van Gerard baron Sloet van Oldruitenborgh en Catharina Elisabeth Boldewina Witsen Elias,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Adriana Wilhelma barones van Westerholt van Hackfort, geboren op 11 november 1893 in Vorden (kasteel Hackfort),
Catharina Elisabeth Boudewina barones van Westerholt van Hackfort, .geboren op 6 december 1894 in Vorden (kasteel Hackfort),
Clara Constance barones van Westerholt van Hackfort, geboren op 27 december 1895 in Vorden (kasteel Hackfort),
Arend baron van Westerholt van Hackfort, geboren op 23 oktober 1898 in Vorden (kasteel Hackfort),
Johanna Alexandrine Frederique Carolina barones van Westerholt van Hackfort, geboren op 30 april 1901 in Vorden (kasteel Hackfort),

Borchard Frederik Willem baron van Westerholt, overlijdt op 27 januari 1934 in Vorden (kasteel Hackfort), 70 jaar oud..


XXIV

Sloet van Oldruitenborgh- Witsen Elias (1868)       schema IIIc

Catharina Elisabeth Boldewina Witsen Elias, geboren op 21 juni 1832 in Zwolle, dochter van Nicolaas Witsen Elias en Albertina Johanna barones Sloet tot Hagensdorp, trouwt omstreeks 1868 met Gerard baron Sloet van Oldruitenborgh, geboren op 21 maart 1831 in Vollenhove, zoon van Mr. Jan Willem baron Sloet van Oldruitenborgh en Jeannette Juliana barones Sloet tot Westerholt,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Clara Constance barones Sloet van Oldruitenborgh, geboren op 13 oktober 1868 in Vollenhove,
Anton Henri baron Sloet van Oldruitenborgh, geboren op 29 oktober 1869 in Vollenhove,
Catharina Elizabeth Boudewina barones Sloet van Oldruitenborgh, geboren op 8 maart 1871 in Vollenhove,

Catharina Elisabeth Boldewina Witsen Elias, overlijdt op 11 september 1915 in Ambt Vollenhove, 83 jaar oud,
Gerard baron Sloet van Oldruitenborgh, overlijdt op 25 februari 1911 in Ambt Vollenhove, 79 jaar oud.


XXV

Sloet tot Westerholt - Ablaing van Giessenburg (1905)       schema IIIc

Ir. Anton Henri baron Sloet van Oldruitenborgh, geboren op 29 oktober 1869 in Vollenhove, zoon van Catharina Elisabeth Boldewina Witsen Elias en Gerard baron Sloet van Oldruitenborgh, trouwt omstreeks 1905 met Marie digna Friederike barones Ablaing van Giessenburg,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Elizabeth Marie barones Sloet van Oldruitenborgh, geboren op 26 juni 1905 in Vollenhove (Stad),

Ir. Anton Henri baron Sloet van Oldruitenborgh, overlijdt op 13 oktober 1957 in Vollenhove, 87 jaar oud,


XXVI

Besier - Sloet tot Westerholt       schema IIIc

Elizabeth Marie barones Sloet van Oldruitenborgh, geboren op 26 juni 1905 in Vollenhove (Stad), dochter van Ir. Anton Henri baron Sloet van Oldruitenborgh en Marie digna Friederike barones Ablaing van Giessenburg, trouwt met Mr. Egbert Lodewijk Jacob Besier,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Rell - Sloet van Oldruitenborgh (1905)       schema IIIc

Catharina Elizabeth Boudewina barones Sloet van Oldruitenborgh, geboren op 8 maart 1871 in Vollenhove, dochter van Catharina Elisabeth Boldewina Witsen Elias en Gerard baron Sloet van Oldruitenborgh, trouwt omstreeks 1905 met Jhr. Dr. Mr. Willem Rell,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Willem Gerard Rell, geboren op 4 juni 1905 in Amsterdam,
Jkvr. Joan Rell, geboren op 26 augustus 1906 in Amsterdam,
Jhr. Eric Willem Rell, geboren op 8 juli 1908 in Amsterdam,
Jkvr. Catharina Elisabeth Boudewina Rell, geboren op 14 februari 1911 in Amsterdam,

Catharina Elizabeth Boudewina barones Sloet van Oldruitenborgh, overlijdt op 3 januari 1941 in s Graveland (Huize Sperwershof), 69 jaar oud.

Wikipedia: Rell


XXVI

Rell - del Court (1938)       schema IIIc

Jhr. Willem Gerard Rell, geboren op 4 juni 1905 in Amsterdam, zoon van Catharina Elizabeth Boudewina barones Sloet van Oldruitenborgh en Jhr. Dr. Mr. Willem Rell, trouwt omstreeks 1938 met Martina Ada Barbara del Court,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Renee Elisabeth Rell, geboren op 2 mei 1938 in Apeldoorn,

Jhr. Willem Gerard Rell, overlijdt op 29 augustus 1942 in Utrecht (executie door Duitsers), 37 jaar oud.

Wikipedia: Rell


XXVII

Smith - Rell       schema IIIc

Jkvr. Renee Elisabeth Rell, geboren op 2 mei 1938 in Apeldoorn, dochter van Jhr. Willem Gerard Rell en Martina Ada Barbara del Court, trouwt met Thurlow Bradbrooke Smith, geboren op 30 december 1931 in Toronto
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Rell - Feith (1938)       schema IIIc

Jhr. Joan Rell, geboren op 26 augustus 1906 in Amsterdam, zoon van Catharina Elizabeth Boudewina barones Sloet van Oldruitenborgh en Jhr. Dr. Mr. Willem Rell, trouwt omstreeks 1938 met Jkvr. Sophia Christina Feith,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Elisabeth Aletta Rell, geboren op 17 januari 1948 in s Graveland (Huize Sperwershof),
Jhr. Willem Gerard Rell, geboren op 29 maart 1949 in s Graveland (Huize Sperwershof),
Jkvr. Clara Peggy Rell, geboren op 7 augustus 1951 in s Graveland (Huize Sperwershof),
Jhr. Eric Willem Rell, geboren op 25 juni 1955 in s Graveland (Huize Sperwershof).

Wikipedia: Rell


XXI

Persijn - Elias (1793)       schema IV

Maria Philippina Elias, gedoopt op 17 januari 1731 in Amsterdam, dochter van Pieter Elias en Hester Witsen, trouwt omstreeks 1793 met Antonius Quirinus Persijn,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Hester Constantia Persijn, gedoopt op 21 februari 1793 in Amsterdam (Amstelkerk) en op 12 augustus 1887 in Utrecht overleden,
Willem Govert Persijn, gedoopt op 21 december 1794 in Amsterdam (Amstelkerk),
Pieter Persijn, gedoopt op 6 november 1796 in Amsterdam (Amstelkerk),
Jan Persijn, gedoopt op 9 februari 1800 in Amsterdam (Amstelkerk),

PERSIJN, Antonius Quirinus van;
Personalia: Geboren in Breda op 11 februari 1767. Overleden in Amsterdam op 8 februari 1842;
zoon van Mr. Willem Pieter Persijn, controleur der convoyen en licenten, ontvanger der verponding in de baronie van Breda, burgemeester van Breda en Johanna Sibilla van Naerssen;
hij trouwt in 1790 met Maria Philippina Elias, dochter van Pieter Elias en Hester Witsen.
Loopbaan: studie rechten; 1790-1795, commissaris der stad Amsterdam, oktober 1795-1798, Comit van Justitie te Amsterdam, vanaf 1796 hoogheemraad van Amstelland, oktober 1801 - januari 1804, lid Comit van Justitie te Amsterdam, 1807- 1811 schepen en commissaris der middelen te lande te Amsterdam; 1818 lid gemeenteraad Amsterdam;
Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen niet te bepalen was door de tijdsomstandigheden; was toen gehuwd en had drie kinderen;
Bronnen: Nationaal Archief MJP,332, 163; Breen, 45; GHB 2 (1907) 85;

Van Persijn is een echte juristenfamilie van generatie op generatie. Hij leefde van 1767 tot 1842, bezat de Wester-Amstel een halve eeuw lang tot zijn dood. Hij behoorde tot de regenten van Amsterdam en als schepen van de stad, moet een respectabel ambtenaar zijn geweest. Hij trouwde de dochter van de secretaris van Amsterdam. Maria Philippina Elias en hij vertrouwde zijn vrouw en haar broers het beheer toe van de zeventien pakhuizen die zij aan de Prinsengracht bezaten. Wester-Amstel werd met zorg beheerd en van Persijn noteerde de jaarlijkse werkzaamheden zorgvuldig, zo weten wij dat hij in 1793 een "Perzikekas" maakte en het Doolhof weg deed. Verder vinden we bijvoorbeeld dat hij omstreeks 1811 Amstelland kocht (aan de noordkant) en aldaar op t oude fundament Huis en Koestalling gemaakt. In 1824 IJzeren hek zwart geschilderd, de letters verguld. In 1835 in het voorhuis de marmervloer opgenomen en "regtgelegd", het fornuis in de keuken nieuwe plaat en potten

Van Persijn verbleef zeker met het stijgen der jaren steeds langer op zijn hofstede. Hij bezat ook land en boerderijen in Ooster-Amstel en Amstelland aan de overkant van de Amstel. Het daarnaast gelegen Boschlust was van zijn zoon Jan, hij had ook land in de Middelpolder en in de Beemster. Toen Persijn in 1842 overleed had hij zijn zoons overleefd. Zijn dochter Hester Constantia werd in Utrecht verpleegd. Er was ook nog een kleindochter van 14 jaar Betsy (Elisabeth Machtelina van Persijn). Betsy en Hester erfden samen het vermogen en alle huizen en landerijen. Het testament bepaalde dat Hester het vruchtgebruik had tot haar dood en dat er voor 5 jaar een echtpaar werd aangesteld als huisbewaarders. Van Persijn kon niet voorzien dat die vijf jaar niet genoeg was, Wester-Amstel ontbeerde de rest van de eeuw een eigenaar. Betsy trouwde in 1852 met C.T. baron van Lynden van Sandenburg en stierf kinderloos in 1865. Haar echtgenoot erfde haar hele bezit. De baron hertrouwde en kreeg in 1883 een zoon, Alex. Na de dood van zijn vader erfde de toen 14 jarige Alex van Lynden in 1887 Wester-Amstel. De familie had vele bezittingen in Doorn en Leersum en was niet genteresseerd in dit bezit. In 1900 werd Wester-Amstel geveild.


XIX

Elias - Hackius (1688)       schema IV

Floris Elias, gedoopt op 8 augustus 1657 in Amsterdam (Nieuwe Kerk), zoon van Floris Elias en Debora Pancras, trouwt omstreeks 1688 met Alida Hackius,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Pieter Floriszn. Elias,
Floris Elias, gedoopt op 26 maart 1690 in Amsterdam (Westerkerk),
Alida Elias, gedoopt op 14 oktober 1691 in Amsterdam (Amstelkerk),
Floris Floriszn. Elias, gedoopt op 25 januari 1693 in Amsterdam (Amstelkerk),
Floris Elias, gedoopt op 5 januari 1695 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel),
Gerbrandt Floriszn. Elias, gedoopt op 28 januari 1699 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel).

Wikipedia: Elias


XX

Pieter Elias ( )       schema IV

Pieter Floriszn. Elias, zoon van Floris Elias en Alida Hackius, trouwt,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Debora Elias,
Floris Elias,


Wikipedia: Elias


XXI

van der Meer - Elias (1713)       schema IV

Debora Elias, dochter van Pieter Floriszn. Elias trouwde omstreeks 1713 met Dirck van der Meer, gedoopt op 8 december 1686 in Amsterdam (Nieuweziijdskapel), zoon van Jeremias van der Meer en Geertruijt van der Waeyen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jeremias van der Meer, gedoopt op 15 oktober 1713 in Amsterdam (Amstelkerk).
Gerbrant van der Meer, gedoopt op 19 juni 1716 in Amsterdam (Westerkerk).


XX

Elias - Boelens (1720)       schema IV

Floris Floriszn. Elias, gedoopt op 25 januari 1693 in Amsterdam (Amstelkerk), zoon van Floris Elias en Alida Hackius, trouwt omstreeks 1720 met Anna Boelens,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Alida Margreta Elias, gedoopt op 1 januari 1721 in Amsterdam (Zuiderkerk).


Wikipedia: Elias

Elias - van Gheel ( )       schema IV

Gerbrandt Elias, gedoopt op 28 januari 1699 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel), zoon van Floris Elias en Alida Hackius, trouwt met Anna Catharina van Gheel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Alida Elias,
Geertruyd Alida Elias,

Gerbrandt Elias, is schout en gadermeeste van Lopick en Lopickercapelle.

Wikipedia: Elias


XXI

van Overveldt - Elias ( )       schema IV

Geertruyd Alida Elias, dochter van Gerbrandt Elias en Anna Catharina van Gheel, trouwt met Mr. Adrianus Nicolaes van Overveldt,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Adrianus Nicolaas Gerbrand van Overveldt,
Christina Gerarda van Overveldt,
Gerbrand van Overveldt,
Samuel/Sander Adrianus van Overveldt, geboren in Harlingen,
Sara Geertruyd van Overveldt,
Maria Catharina van Overveldt, geboren in 1749,
Anna Catharina Geertrui van Overveldt, geboren in 1752,

Mr. Adrianus Nicolaes van Overveldt, is advocaat/secretaris te Schoonhoven.


XXII

Wielinga van Scheltinga - van Overveldt (1833)       schema IV

Christina Gerarda van Overveldt, dochter van Mr. Adrianus Nicolaes van Overveldt en Anna Catharina van Gheel, trouwt 7 oktober 1833 te Utrecht met Mr. Everardus van Wielinga van Scheltinga, zoon van Pierius van Scheltinga, griffier en convooimeester Admiraliteitsraad Friesland en Sjoerdtje Hexenius,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Mr. Everardus van Wielinga van Scheltinga, advocaat Hof van Friesland, pensionaris Baarderadeel/Menaldumadeel; notaris, overlijdt op 25 maart 1844, 74 jaar oud.

van Overveldt - van Scheltinga (1788)       schema IV

Samuel/Sander Adrianus van Overveldt, geboren in Harlingen, zoon van Mr. Adrianus Nicolaes van Overveldt en Anna Catharina van Gheel, trouwt op 13 februari 1788 (ondertrouw op 1 februari 1788 in Harlingen) met Jacoba Gesina van Scheltinga, gedoopt op 23 juni 1765 in Harlingen, dochter van Pierius van Scheltinga, griffier en convooimeester Admiraliteitsraad Friesland en Sjoerdtje Hexenius,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Adrianus Nicolaas van Overveldt, geboren op 11 november 1788, gedoopt op 19 november 1788 in Franeker,
Sjoerd Jacobus van Overveldt, geboren op 8 augustus 1790 in Schoonhoven,
Geertruida Alida van Overveldt, geboren op 26 september 1792, gedoopt op 10 oktober 1792 in Franeker en op 11 juli 1818 in Tietjerksteradiel overleden,
Christina Clasina Overveldt, geboren op 29 januari 1799, gedoopt op 22 februari 1799 in Leeuwarden,
Sara Geertrui Overveldt, geboren op 9 juli 1800 in Dronrijp, gedoopt op 10 augustus 1800 in Dronrijp,

Samuel/Sander Adrianus van Overveldt, is marine-officier/kapitein ter zee.


XXIII

van Overveldt - Roorda (1813)       schema IV

Mr. Sjoerd Jacobus van Overveldt, geboren op 8 augustus 1790 in Schoonhoven, zoon van Samuel/Sander Adrianus van Overveldt en Jacoba Gesina van Scheltinga, trouwt op 3 september 1813 in Leeuwarden met Geertruyda Jacoba Roorda, geboren op 1 mei 1794, dochter van Evert Roorda en Everarda Wyborgh,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jacoba Gesina van Overveldt, geboren op 31 oktober 1814 in Leeuwarden,
Everarda van Overveldt, geboren op 17 april 1816 in Leeuwarden en op 15 maart 1830 in Arnhem overleden,
Willemina Livia van Overveldt, geboren op 8 januari 1818 in Leeuwarden,
Samuel Adrianus van Overveldt, geboren op 23 oktober 1819 in Leeuwarden en op 24 augustus 1842 in Batavia overleden,

Geertruyda Jacoba Roorda, overlijdt voor 1824.

van Overveldt - Duijckers (1824)       schema IV

Mr. Sjoerd Jacobus van Overveldt, geboren op 8 augustus 1790 in Schoonhoven, zoon van Samuel/Sander Adrianus van Overveldt en Jacoba Gesina van Scheltinga, hertrouwt omstreeks 1824 met Allegundis Maria Hermanna Joanna Duijckers, geboren in 1803 in Warendorf, dochter van Heinrich Marcellus Duijckers en Maria Margaretha van Kruissen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Hendrik Frederik Karel van Overveldt, geboren op 6 april 1825 in Leeuwarden,

Allegundis Maria Hermanna Joanna Duijckers, overlijdt op 1 november 1829 in Arnhem, 25 of 26 jaar oud.

van Overveldt - de Vaijnes van Brakell (1831)       schema IV

Mr. Sjoerd Jacobus van Overveldt, geboren op 8 augustus 1790 in Schoonhoven, zoon van Samuel/Sander Adrianus van Overveldt en Jacoba Gesina van Scheltinga, hertrouwt op 10 maart 1831 te Doesburg met Francoise Sophie Cornelie de Vaijnes van Brakell, geboren op 11 juni 1805 in Bemmel, dochter van Willem de Vaijnes van Brakell, kolonel en Johanna Elisabeth Eytelwein,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Willem Gideon Karel Reinier van Overveldt, geboren op 28 december 1831 in Arnhem,
Christina Gerarda van Overveldt, geboren in 1834 in Arnhem en op 20 maart 1846 in Arnhem overleden,
Reinhardina Godefrida van Overveldt, geboren in 1835 in Arnhem,

Francoise Sophie Cornelie de Vaijnes van Brakell, overlijdt op 21 september 1842 in Arnhem, 37 jaar oud.

van Overveldt - de Neijn van Hoogwerff (1843)       schema IV

Mr. Sjoerd Jacobus van Overveldt, geboren op 8 augustus 1790 in Schoonhoven, zoon van Samuel/Sander Adrianus van Overveldt en Jacoba Gesina van Scheltinga, hertrouwt op 21 december 1843 in Arnhem met Gijsberta Wolpherdina de Neijn van Hoogwerff, geboren in 1819 in s-Gravenhage, dochter van Dankert Antonius de Neijn van Hoogwerff en Sara Geertruida van der Most,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Samuel Adrianus Gerbrand van Overveldt, geboren in 1845 in Arnhem en op 18 augustus 1845 in Arnhem overleden,
Christina Adriana Geertruida Elisabeth van Overveldt, geboren in 1848 in Arnhem,
Sjoerd Jacobus Gijsbertus van Overveldt, geboren in 1849 in Arnhem,
Samuel Adrianus Nicolaas van Overveldt, geboren in 1851 in Arnhem,

Mr. Sjoerd Jacobus van Overveldt, lid rechtbank, overlijdt op 5 februari 1854 in Arnhem, 63 jaar oud,
Gijsberta Wolpherdina de Neijn van Hoogwerff, overlijdt op 16 oktober 1854 in Arnhem, 34 of 35 jaar oud.


XXIV

Vaijnes van Brakell - van Overveldt (1836)       schema IV

Jacoba Gesina van Overveldt, geboren op 31 oktober 1814 in Leeuwarden, dochter van Mr. Sjoerd Jacobus van Overveldt en Geertruyda Jacoba Roorda, trouwt op 18 februari 1836 met Henri Jean Leopold Theodore Vaijnes van Brakell, geboren in 1804 in Bemmel, zoon van Willem de Vaijnes van Brakell, kolonel en Johanna Elisabeth Eytelwein,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Wilhelmina Johanna Paulina Hester de Vaijnes van Brakell, geboren in 1837 in Arnhem,
Samuel Francois Theodore de Vaijnes van Brakell, geboren in 1843 in Arnhem,

Jacoba Gesina van Overveldt, overlijdt op 11 mei 1851 in Arnhem, 36 jaar oud,
Henri Jean Leopold Theodore Vaijnes van Brakell, overlijdt op 1 december 1884 in Arnhem, 79 of 80 jaar oud.

van Winsheijm - van Overveldt (1837)       schema IV

Willemina Livia van van Overveldt, geboren op 8 januari 1818 in Leeuwarden, dochter van Mr. Sjoerd Jacobus van Overveldt en Geertruyda Jacoba Roorda, trouwt op 12 oktober 1837 in Arnhem met Gerard Willem van Winsheijm, geboren in 1804 in s-Gravenhage, zoon van Gerard Willem van Winsheijm en Cornelia Elisabeth Boellaard,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willemina Livia van van Overveldt, overlijdt op 9 februari 1897 in Utrecht, 79 jaar oud,
Gerard Willem van Winsheijm, luitenant, overlijdt op 13 augustus 1884 in Utrecht, 79 of 80 jaar oud.

van Overveldt - Cecil (1849)       schema IV

Hendrik Frederik Karel van Overveldt, geboren op 6 april 1825 in Leeuwarden, zoon van Mr. Sjoerd Jacobus van Overveldt en Allegundis Maria Hermanna Joanna Duijckers, trouwt op 14 november 1849 in Maastricht met Jane Catharine Clara Cecil, geboren in Parijs, dochter van Samuel Hollings Cecil en Anna Elisabeth Bennet Rijan,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Samuel Rotheram van Overveldt, geboren in 1851 in Breda en op 16 januiari 1854 in Groningen overleden,
Sjoerd Jacobus Adrianus Gesinus van Overveldt, geboren op 28 juli 1853 in Groningen en op 7 april 1855 in Groningen overleden,
Mathilde Jane Gertrude Cornelie van Overveldt, geboren op 28 mei 1855 in Groningen,
Jane Catherine Clara van Overveldt, geboren op 22 februari 1857 in Groningen,
Willem Sippe van Overveldt, geboren in 1867 en op 27 maart 1869 in Utrecht overleden,

Hendrik Frederik Karel van Overveldt, overlijdt op 28 november 1899 in Maastricht, 74 jaar oud.

van Overveldt - Quarles van Ufford (1858)       schema IV

Willem Gideon Karel Reinier van Overveldt, geboren op 28 december 1831 in Arnhem, zoon van Mr. Sjoerd Jacobus van Overveldt en Francoise Sophie Cornelie de Vaijnes van Brakell, trouwt op 19 januari 1858 in Zutphen met Jkvr. Johanna Sippina Boldewina Adriana Jacoba Quarles van Ufford, geboren op 28 februari 1838 in Zutphen, dochter van Jhr. Mr. Pieter Nicoaas Quarles van Ufford, rechter en Sippina Johanna van de Merwede,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Sippo Johan van Overveldt, geboren op 9 januari 1859 in Zutphen,
Reinhard Godfried Benjamin van Overveldt, geboren in 1863 in Gorssel,
Frouck Juliana Geertruida van Overveldt, geboren in 1865 in Haarlem,

Willem Gideon Karel Reinier van Overveldt, overlijdt op 27 december 1882 in s-Hertogenbosch, 50 jaar oud,
Jkvr. Johanna Sippina Boldewina Adriana Jacoba Quarles van Ufford, overlijdt op 2 december 1894 in Deventer, 56 jaar oud.

van Voorthuijsen - van Overveldt (1855)       schema IV

Reinhardina Godefrida van Overveldt, geboren in 1835 in Arnhem, dochter van Mr. Sjoerd Jacobus van Overveldt en Francoise Sophie Cornelie de Vaijnes van Brakell, trouwt op 22 november 1855 in Maarssen met Gideon Jan Marius van Voorthuijsen, geboren in 1827 in Amsterdam, zoon van Hendrikus van Voorthuijsen en Margaretha du Marchie Sarvaas,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Francoise Sophie Cornelie van Voorthuijsen, geboren op 5 augustus 1866 in Groningen.

Harpen Kuijper - van Overveldt (1870)       schema IV

Christina Adriana Geertruida Elisabeth van Overveldt, geboren in 1848 in Arnhem, dochter van Mr. Sjoerd Jacobus van Overveldt en Gijsberta Wolpherdina de Neijn van Hoogwerff, trouwt op 24 februari 1870 in Arnhem met Pieter Gerardus van Harpen Kuijper, geboren in 1844 in Amsterdam, zoon van Adrianus Lodewijk van Harpen Kuijper en Bartha Elisabeth Aletta Viervant,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Elisabeth Frederique van Harpen Kuijper, geboren op 12 juli 1880 in Arnhem,

Christina Adriana Geertruida Elisabeth van Overveldt, overlijdt op 7 maart 1901 in Cannes, 52 of 53 jaar oud,
Pieter Gerardus van Harpen Kuijper, overlijdt op 20 november 1927 in Arnhem, 82 of 83 jaar oud.

van Overveldt - de Peretti (1878)       schema IV

Sjoerd Jacobus Gijsbertus van Overveldt, geboren in 1849 in Arnhem, zoon van Mr. Sjoerd Jacobus van Overveldt en Gijsberta Wolpherdina de Neijn van Hoogwerff, trouwt op 10 september 1878 in Marseille met Marie Emelie Elisabeth de Peretti, geboren in 1850 in Marseille, dochter van Gregoire Martin de Peretti en Anais Desire Nicolas,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Anna van Overveldt, geboren in Fort de Kock,
Alex Gilbert van Overveldt, geboren in 1883 in Soerabaja.

van Overveldt - Rambonnet (1897)       schema IV

Samuel Adrianus Nicolaas van Overveldt, geboren in 1851 in Arnhem, zoon van Mr. Sjoerd Jacobus van Overveldt en Gijsberta Wolpherdina de Neijn van Hoogwerff, trouwt op 20 mei 1897 in Arnhem met Johanna Charlotta Rambonnet, geboren in 1865 in Tiel, dochter van Frederik Lodewijk Rambonnet en Kunira van Gelein Vitringa,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Kunira Gijsberta van Overveldt, geboren op 15 maart 1898 in Nijmegen,
Jacoba Maria van Overveldt, geboren op 16 juli 1899 in Nijmegen .


XXV

de Chalmot - Vaijnes van Brakell (1865)       schema IV

Wilhelmina Johanna Paulina Hester de Vaijnes van Brakell, geboren in 1837 in Arnhem, dochter van Jacoba Gesina van Overveldt en Henri Jean Leopold Theodore Vaijnes van Brakell, trouwt op 15 juni 1865 in Arnhem met Louis Henri Alexander de Chalmot, geboren op 2 november 1828 in Nijmegen/Ubbergen, zoon van Willem Lodewijk de Chalmot en Adriane Emilie van der Goes,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Louis Henri Alexander de Chalmot, inspecteur bij de post, overlijdt op 24 januari 1883 in Assen, 54 jaar oud.

Vaijnes van Brakell - Stratenus (1871)       schema IV

Samuel Francois Theodore de Vaijnes van Brakell, geboren in 1843 in Arnhem, zoon van Jacoba Gesina van Overveldt en Henri Jean Leopold Theodore Vaijnes van Brakell, trouwt op 31 augustus 1871 in Ginneken en Bavel met Anne Benine Stratenus, geboren op 19 augustus 1853 in Zeist, dochter van Hendrik Jacob Stratenus en Henriette Jacqueline Schadee,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Samuel Francois Theodore de Vaijnes van Brakell, overlijdt op 4 oktober 1886 in Arnhem, 42 of 43 jaar oud,
Anne Benine Stratenus, overlijdt op 17 oktober 1929 in s-Gravenhage, 76 jaar oud.

Ising - van Overveldt (1887)       schema IV

Mathilde Jane Gertrude Cornelie van Overveldt, geboren op 28 mei 1855 in Groningen, dochter van Hendrik Frederik Karel van Overveldt en Jane Catharine Clara Cecil, trouwt op 8 september 1887 in Maastricht met Jan Hendrik Ising, geboren op 8 september 1852 in s-Gravenhage, zoon van Catherine Gauthier Constant Francois Ising en Johanna Cornelia Maria Kruseman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Overveldt - Klawer (1910)       schema IV

Sippo Johan van Overveldt, geboren op 9 januari 1859 in Zutphen, zoon van Willem Gideon Karel Reinier van Overveldt en Jkvr. Johanna Sippina Boldewina Adriana Jacoba Quarles van Ufford, trouwt op 8 februari 1910 in Nijmegen met Johanna Elizabeth Maria Klawer, geboren op 4 juli 1879 in Zutphen, dochter van Johannes Wilhelmus Klawer en Kronenburg, Antonia Catharina Godelina,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johanna Elizabeth Maria Klawer, overlijdt op 17 augustus 1948 in Alphen aan de Rijn, 69 jaar oud.

van Overveldt - Werndlij (1894)       schema IV

Reinhard Godfried Benjamin Overveldt, geboren in 1863 in Gorssel, zoon van Willem Gideon Karel Reinier van Overveldt en Jkvr. Johanna Sippina Boldewina Adriana Jacoba Quarles van Ufford, trouwt op 22 mei 1894 in Deventer met Marie Suzanna Werndlij, geboren in 1866 in Olst, dochter van Barthold Hendrik Willem Theodoor Werndlij en Suzanna Margaretha Geertruida Teding van Berkhout,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Suzanna Margaretha Geertruida van Overveldt, geboren in 1896 in Deventer,

Reinhard Godfried Benjamin Overveldt, is officier dragonders.

van Ewyck - van Overveldt (1900)       schema IV

Frouck Juliana Geertruida Overveldt, geboren in 1865 in Haarlem, dochter van Willem Gideon Karel Reinier van Overveldt en Jkvr. Johanna Sippina Boldewina Adriana Jacoba Quarles van Ufford, trouwt op 28 juni 1900 te Zeist met Daniel Jacob van Ewyck, geboren op 1 april 1862 in Bunnik, zoon van Johannes Diderik Gerard Eduard van Ewyck, Heer van Oostbroek en de Bildt en Charlotta Sara van Leeuwen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Diemont - Harpen Kuijper (1902)       schema IV

Elisabeth Frederique van Harpen Kuijper, geboren 12 juli 1880 in Arnhem, dochter van Christina Adriana Geertruida Elisabeth van Overveldt en Pieter Gerardus van Harpen Kuijper, trouwt op 16 januari 1902 Arnhem met Arnaud Diemont, geboren op 12 september 1876 in Gorinchem, zoon van Christiaan Diemont, rechter, Heer van Langerak en Catharina Elisabeth Simons,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Elisabeth Frederique van Harpen Kuijper, overlijdt 8 augustus 1904 in Venlo, 24 jaar oud,
Arnaud Diemont, overlijdt op 23 november 1944 in Bussum, 68 jaar oud.

Schuijleman - van Overveldt (1908)       schema IV

Anna van Overveldt, geboren in Fort de Kock, dochter van Sjoerd Jacobus Gijsbertus van Overveldt en Marie Emelie Elisabeth de Peretti, trouwt op 23 april 1908 te Klundert met Johannes Schuijleman, geboren in Warnsveld, zoon van Johannes Schuijleman en Louisa Arnolda Fortuijn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Overveldt - de Jong (1914)       schema IV

Alex Gilbert van Overveldt, geboren in 1883 in Soerabaja, zoon van Sjoerd Jacobus Gijsbertus van Overveldt en Marie Emelie Elisabeth de Peretti, trouwt op 4 juni 1914 in Gorinchem met Maria Margaretha de Jong, geboren in 1865 in Emmen, dochter van Heinze de Jong en Maaike Dijkstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Hasselman - van Overveldt (1921)       schema IV

Suzanna Margaretha Geertruida van Overveldt, geboren in 1896 in Deventer, dochter van Reinhard Godfried Benjamin Overveldt en Marie Suzanna Werndlij, trouwt op 5 oktober 1921 in Deventer met Benjamin Richard Pieter Frans Hasselman, geboren in 1898 in Rotterdam, zoon van Gijsbertus Adrianus Hasselman en Clasina Maria Dijckmeester,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Benjamin Richard Pieter Frans Hasselman, is luitenant cavallerie,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 30 december 1926.

Tonnet - van Overveldt (1926)       schema IV

Suzanna Margaretha Geertruida van Overveldt, geboren in 1896 in Deventer, dochter van Reinhard Godfried Benjamin Overveldt en Marie Suzanna Werndlij, hertrouwt op 22 november 1927 Diepenveen met Christiaan Tonnet, geboren in 1902 in s-Gravenhage, zoon van Johannes Christiaan Cornelis Tonnet en Ernestine Catharina Christina Coenradina Coenen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Christiaan Tonnet, is luitenant-kolonel,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 12 mei 1931.


XXI

van den Bosch - van Overveldt (1749)       schema IV

Maria Catharina van Overveldt, geboren in 1749, dochter van Geertruyd Alida Elias en Mr. Adrianus Nicolaes van Overveldt, trouwt omstreeks 1749 met Cornelis van den Bosch, geboren in 1742, zoon van Gerardus van den Bosch en Jacoba van Zaalen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Geertruida Alida van den Bosch, geboren in 1780 en op 7 april 1849 in Schoonhoven overleden,
Jacoba Gerarda van den Bosch, geboren in 1784 in Schoonhoven,
Wilhelmina Anna Catharina van den Bosch, geboren in 1786 en op 30 januari 1820 in Schoonhoven overleden,
Maria Cornelia Catharina van den Bosch, geboren in 1788,

Maria Catharina van Overveldt, overlijdt op 11 februari 1816 in Schoonhoven, 66 of 67 jaar oud,
Cornelis van den Bosch, raad in de vroedschap en burgemeester Schoonhoven, overlijdt op 08-11-1812 in Schoonhoven, 69 of 70 jaar oud.

Wikipedia: van den Bosch


XXII

Lagerwerff - van den Bosch (1809)       schema IV

Jacoba Gerarda van den Bosch, geboren in 1784 in Schoonhoven, dochter van Maria Catharina van Overveldt en Cornelis van den Bosch, trouwt omstreeks 1809 met Arij Lagerwerff, geboren in 1786, zoon van Mattheus van der Zeeger Lagerwerff en Zijgje van Zuidam,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Sibarnadina Maria Lagerwerff, geboren in 1810 en op 28 oktober 1826 in Schoonhoven overleden,
Maria Cornellia Catharina Lagerwerff, geboren in 1813,

Arij Lagerwerff, overlijdt voor 1833.

Wielinga van Scheltinga - van den Bosch (1833)       schema IV

Jacoba Gerarda van den Bosch, geboren in 1784 in Schoonhoven, dochter van Maria Catharina van Overveldt en Cornelis van den Bosch, hertrouwt op 7 oktober 1833 in Utrecht met Everardus Everhardus Wielinga van Scheltinga, geboren op 22 januari 1770 in Harlingen, zoon van Pierius van Scheltinga en Sjoerdtje Hexenius,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Everardus Everhardus Wielinga van Scheltinga, advocaat Hof van Friesland, pensionaris Baarderadeel/Menaldumadeel; notaris, overlijdt op 25 maart 1844, 74 jaar oud.


XXIII

Romein - Lagerwerff (1836)       schema IV

Maria Cornellia Catharina Lagerwerff, geboren in 1813, dochter van Jacoba Gerarda van den Bosch en Arij Lagerwerff, trouwt op 6 juli 1836 in Leeuwarden met Anne Jacob Romein, geboren in 1809,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jan Romein, geboren op 25 juli 1837 in Leeuwarden,
Jacoba Gerarda Romein, geboren op 7 september 1838 in Leeuwarden,
Sibrandina Maria Romein, geboren op 11 mei 1841 in Leeuwarden,
Everhardus Epeus Romein, geboren op 6 april 1844 in Leeuwarden,
Jacob Lodewijk Romein, geboren op 8 november 1847 in Leeuwarden,

Anne Jacob Romein, overlijdt op 23 april 1855 in Leeuwarden, 45 of 46 jaar oud.

Romein - van der Proesen ( )       schema IV

Maria Cornellia Catharina Lagerwerff, geboren in 1813, dochter van Jacoba Gerarda van den Bosch en Arij Lagerwerff, hertrouwt met Carel Augustinus van der Proesen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maria Cornellia Catharina Lagerwerff, overlijdt op 1 oktober 1895 in Arnhem, 81 of 82 jaar oud,


XXIV

Wageningen - Romein (1861)       schema IV

Jacoba Gerarda Romein, geboren op 7 september 1838 in Leeuwarden, dochter van Maria Cornellia Catharina Lagerwerff en Anne Jacob Romein, trouwt op 24 oktober 1861 in Renkum met Frederik Willem Reinhard van Wageningen, geboren in 1837 in Jellum (Baarderadeel), zoon van Jan Hendrikus Jetso van Wageningen en Margaretha Maria Crommelin,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Frederik Willem Reinhard van Wageningen, overlijdt op 5 juli 1870 in Utrecht, 32 of 33 jaar oud.

Wageningen - Romein (1872)       schema IV

Jacoba Gerarda Romein, geboren op 7 september 1838 in Leeuwarden, dochter van Maria Cornellia Catharina Lagerwerff en Anne Jacob Romein, hertrouwt met dispensatie op 19 januari 1872 in Ede met Hendrikus Jetso Samuel Maurits van Wageningen, geboren in 1831 in Jellum (Baarderadeel), zoon van Jan Hendrikus Jetso van Wageningen en Margaretha Maria Crommelin,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacoba Gerarda Romein, overlijdt op 3 januari 1931 in Arnhem, 92 jaar oud,
Frederik Willem Reinhard van Wageningen, overlijdt op 27 juni 1905 in Arnhem, 73 of 74 jaar oud.


XXII

Fabricius - van den Bosch (1808)       schema IV

Maria Cornelia Catharina van den Bosch, geboren in 1788, dochter van Maria Catharina van Overveldt en Cornelis van den Bosch, trouwt omstreeks 1808 met Johan Philippus Fabricius, geboren in 1778, zoon van Johannis Stanis Fabricius en Elizabet Bouvin,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Elizabeth Johanna Maria Fabricius, geboren in 1809 in Nieuwland,
Maria Cornelia Catharina Fabricius, geboren op 20 maart 1811 in Nieuwland,
Adriana Johanna Fabricius, geboren in 1814 en op 15 april 1864 in Utrecht overleden,

Maria Cornelia Catharina van den Bosch, overlijdt op 6 september 1852 in Utrecht, 63 of 64 jaar oud,
Johan Philippus Fabricius, predikant, overlijdt op 14 december 1819 in Driewegen, 40 of 41 jaar oud.


XXIII

Koetsveld van Ankeren - Fabricius (1831)       schema IV

Elizabeth Johanna Maria Fabricius, geboren in 1809 in Nieuwland, dochter van Maria Cornelia Catharina van den Bosch en Johan Philippus Fabricius, trouwt op 6 juli 1831 in Utrecht met Michel Adriaan van Koetsveld van Ankeren, geboren in 1801 in Delft, zoon van Johannes Koetsveld en Philipine Mengel,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Maria Cornelia Catharina van Koetsveld van Ankeren, geboren op 3 juni 1834 in Utrecht,

Elizabeth Johanna Maria Fabricius, overlijdt op 30 maart 1885 in Utrecht, 75 of 76 jaar oud.


XXIV

van Dooremaal - Koetsveld van Ankeren (1859)       schema IV

Maria Cornelia Catharina van Koetsveld van Ankeren, geboren op 3 juni 1834 in Utrecht, dochter van Elizabeth Johanna Maria Fabricius en Michel Adriaan van Koetsveld van Ankeren, trouwt omstreeks 1859 met Jacobus Christiaan van Dooremaal, geboren op 30 september 1837 in Breda,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Henrij Willliam van Dooremaal, geboren op 27 juni 1860 in Utrecht,
Johannes van Dooremaal, geboren op 19 maart 1870 in Norg en op 20 maart 1870 in Norg overleden,

Maria Cornelia Catharina van Koetsveld van Ankeren, overlijdt op 8 juni 1870 in Norg, 36 jaar oud,
Jacobus Christiaan van Dooremaal, officier van gezondheid; van 1869-1871 geneesheer gestichten Veenhuizen en Ommerschans, overlijdt op 20 juni 1893 in s-Gravenhage, 55 jaar oud.


XXV

van Dooremaal - Bachmann (1887)       schema IV

Henrij Willliam van Dooremaal, geboren op 27 juni 1860 in Utrecht, zoon van Maria Cornelia Catharina van Koetsveld van Ankeren en Jacobus Christiaan van Dooremaal, trouwt op 27 oktober 1887 in s-Hertogenbosch met Antoinette Marie Gerardine Bachmann, geboren op 24 mei 1863 in Vught, dochter van August Anthonie Elias Hermann Bachmann en Wilhelmina Petronella Mesenig,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXI

van der Beets - van Overveldt (1787)       schema IV

Anna Catharina Geertrui van Overveldt, geboren in 1752, dochter van Geertruyd Alida Elias en Mr. Adrianus Nicolaes van Overveldt, trouwt omstreeks 1787 met Willem van der Beets,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Hendrik Gualtherus van der Beets, geboren op 4 oktober 1787 in s-Gravenhage,

Anna Catharina Geertrui van Overveldt, overlijdt op 8 april 1820 in Langerak, 67 of 68 jaar oud,
Willem van der Beets, is vice-admiraal; kolonel en kapitein ter zee van het College der Admiraliteit in Friesland.


XXII

van der Beets - Dubell (1826)       schema IV

Hendrik Gualtherus van der Beets, geboren op 4 oktober 1787 in s-Gravenhage, zoon van Anna Catharina Geertrui van Overveldt en Willem van der Beets, trouwt op 2 december 1826 in Deventer met Geertruij Dubell, geboren op 17 april 1785 in s-Gravenhage, dochter van Johannes Dubell en Antonia Hiddemans,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Anna Antonia Hendrika Louisa van der Beets, geboren in 1829 in Deventer,

Hendrik Gualtherus van der Beets, opperwachtmeester, overlijdt op 5 april 1863 in Nijmegen, 75 jaar oud.


XXIII

Kobus - van der Beets (1849)       schema IV

Anna Antonia Hendrika Louisa van der Beets, geboren in 1829 in Deventer, dochter van Hendrik Gualtherus van der Beets en Geertruij Dubell, trouwt op 3 mei 1849 in Deventer met Johan George Kobus, geboren in 1817 in Amsterdam, zoon van Jan Willem Kobus en Elisabeth Weber,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Elisabeth Kobus, geboren in 1850,
Henriette Kobus, geboren op 12 maart 1852 in Deventer,
Jan Willem Kobus, geboren in 1861,

Johan George Kobus, is hoofdonderwijzer.


XXIV

Rutgers - Kobus (1877)       schema IV

Elisabeth Kobus, geboren in 1850, dochter van Anna Antonia Hendrika Louisa van der Beets en Johan George Kobus, trouwt omstreeks 1877 met Abram Rutgers, geboren in 1842 in Aarlanderveen, zoon van Abram Rutgers en Dingena van den Hoek,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Abram Rutgers, geboren in 1878 in Amsterdam,
Johannes George Rutgers, geboren in 1880 in s-Hertogenbosch,
Marinus Rutgers, geboren in 1882 in s-Hertogenbosch,
Anna Anthonia Rutgers, geboren in 1883 in Utrecht,
Johannes Rutgers, geboren op 21 november 1890 in Utrecht,

Elisabeth Kobus, overlijdt op 1 juni 1926 in Utrecht, 75 of 76 jaar oud,
Abram Rutgers, is leraar.

Wikipedia: Rutgers


XXV

Rutgers - Kroef ( )       schema IV

Abram Rutgers, geboren in 1878 in Amsterdam, zoon van Elisabeth Kobus en Abram Rutgers, trouwt met Lijdia Ariaantje Cornelia Kroef, geboren in 1880 in den Helder, dochter van Jan Anthonie Kroef en Anna Elisabeth Jarman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Rutgers

Rutgers - de Waal (1905)       schema IV

Johannes George Rutgers, geboren in 1880 in s-Hertogenbosch, zoon van Elisabeth Kobus en Abram Rutgers, trouwt op 10 augustus 1905 in Utrecht met Emilie Annie de Waal, geboren in 1881 in Arnhem, dochter van Gerrit Jacob de Waal en Anna Maria Eberson,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Rutgers

Rutgers - van der Veen (1909)       schema IV

Marinus Rutgers, geboren in 1882 in s-Hertogenbosch, zoon van Elisabeth Kobus en Abram Rutgers, trouwt op 12 augustus 1909 Tiel met Wilhelmina Hendrica van der Veen, geboren in 1881 in Tiel, dochter van Andreas Johannes van der Veen en Gerritje de Kok,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Rutgers

Tromp - Rutgers (1916)       schema IV

Anna Anthonia Rutgers, geboren in 1883 in Utrecht, dochter van Elisabeth Kobus en Abram Rutgers, trouwt op 22 augustus 1916 in Utrecht met Tiete Solke Tromp, geboren in 1860 in Leeuwarden, zoon van Johannes Wijbrandus Tromp en Catharina Elsebe Chernac Slichtenbree,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Anna Anthonia Rutgers, overlijdt op 18 juni 1934 in Arnhem, 50 of 51 jaar oud,
Tiete Solke Tromp, overlijdt op 25 oktober 1925 in Arnhem, 64 of 65 jaar oud.

Rutgers - Torchiana (1914)       schema IV

Johannes Rutgers, geboren op 21 november 1890 in Utrecht, zoon van Elisabeth Kobus en Abram Rutgers, trouwt 15 oktober 1914 in Utrecht met Aimee Sophia Torchiana, geboren in 1891 in s-Gravenhage, dochter van Marie Anne Henri Willem Torchiana en Cornelia Johanna van Lier,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Rutgers


XXIV

de Kok - Kobus (1880)       schema IV

Henriette Kobus, geboren op 12 maart 1852 in Deventer, dochter van Anna Antonia Hendrika Louisa van der Beets en Johan George Kobus, trouwt op 25 gebruari 1880 in Nijmegen met Gijsbert de Kok, geboren op 20 september 1844 in Tiel, zoon van Hendrik de Kok en Hendrika Hermsen,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Marie Antoinette Hendrika de Kok, geboren in 1882 in Tiel en op 14 maart 1892 in Tiel overleden,
Hendrika de Kok, geboren in 1883 in Tiel,
Johan George de Kok, geboren in 1884 in Tiel,
Geertruida Henriette de Kok, geboren in 1886 in Tiel,
Maria Johanna de Kok, geboren in 1889 in Tiel en op 6 juni 1889 in Tiel overleden,
Johan Karel de Kok, geboren in 1891 in Tiel en op 3 september 1937 in Almelo overleden,
Jan Willem de Kok, geboren in 1896 en op 9 juli 1896 in Tiel overleden,

Henriette Kobus, overlijdt op 22 november 1907 in Tiel, 55 jaar oud,
Gijsbert de Kok, overlijdt op 11 januari 1917 in Tiel, 72 jaar oud.

Kobus - van Hell ( )       schema IV

Jan Willem Kobus, geboren in 1861, zoon van Anna Antonia Hendrika Louisa van der Beets en Johan George Kobus, trouwt met Wilhelmina Alida Johanna van Hell,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Willem Kobus, overlijdt op 23 maart 1924 in Utrecht, 62 of 63 jaar oud.


XXV

ten Bruggecate - de Kok (1919)       schema IV

Hendrika de Kok, geboren in 1883 in Tiel, dochter van Henriette Kobus en Gijsbert de Kok, trouwt op 2 oktober 1919 in Tiel met Bernard Barend ten Bruggecate, geboren in 1878 in Doetinchem, zoon van Barend ten Bruggecate en Hendrika Gerdina van Enst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Kok - van Bruggen (1919)       schema IV

Johan George de Kok, geboren in 1884 in Tiel, zoon van Henriette Kobus en Gijsbert de Kok, trouwt op 8 oktober 1919 in Barneveld met Diana van Bruggen, geboren in 1888 in Barneveld, dochter van Hendrik van Bruggen en Geertje Verhoef,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Beusekom - de Kok (1909)       schema IV

Geertruida Henriette de Kok, geboren in 1886 in Tiel, dochter van Henriette Kobus en Gijsbert de Kok, trouwt op 5 augustus 1909 in Tiel met Jan van Beusekom, geboren in 1880 in Tiel, zoon van Karel Cornelis van Beusekom en Margaretha Christina Petronella Wilhelmina Soutendijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan van Beusekom, is leraar.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt 8 juini 2011).
proclaimer