de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereikende Beemster in 1999 op de Wereld Erfgoedlijst geplaatstRond het jaar 800 was het gebied, dat nu de gemeente Beemster vormt, bedekt met veen. Beemster is afgeleid van Bamestra, de naam van een riviertje in het gebied. Ontginning van het veen door de mens in combinatie met stormvloeden leidde ertoe dat dit riviertje ergens in de periode 1150-1250 uitgroeide tot een binnenzee, een meer dat in open verbinding stond met de Zuiderzee. Het gebied behoorde toen toe aan twee verschillende gewesten/gouwen; Westflinge en Waterland. In 1607 werd aan enkele burgemeesters (van onder andere Amsterdam) en aanzienlijke kooplieden toestemming verleend door de Staten van Holland en West-Friesland om de Beemster droog te maken, hetgeen geschiedde onder leiding van Jan Adriaanszoon Leeghwater(1575-1650). Hij gebruikte hiervoor 43 poldermolens. In 1610, toen dit bijna gereed was, liep het meer weer vol als gevolg van een breuk in de Zuiderzeedijken. Men besloot toen om de ringdijk zo hoog te maken dat hij een meter boven het omringende land uitstak. Op 19 mei 1612 was de polder droog en was de huidige droogmakerij De Beemster een feit. Het land werd ingedeeld in rechthoekige kavels volgens een geometrisch patroon. De kavels werden verdeeld onder de investeerders. De kwaliteit van de landbouwgrond was dusdanig hoog dat het project destijds als een economisch succes gold, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Heerhugowaard. Driehonderd jaar lang werd de polder drooggehouden met 50 poldermolens, begin twintigste eeuw werden zij vervangen door gemalen en de molens zijn alle verdwenen. De zuidelijke ringvaart is sinds 1825 onderdeel van het Noordhollandsch Kanaal.Mr. Pieter Janszoon Cloeck had een buitenverblijf in de Beemster, zijn zwager P.C.Hooft is daar bij hem op bezoek geweest.

Antwoord van P.C.Hooft op een uitnodiging van Mr. Pieter Janszoon Cloeck,

Aen Mijnen Heere Pieter Cloeck,
der Rechten doctoor, op de Singel, in den aston, bij Jan Roodentooren tot Amsterdam.

Monsr. mon Frère
De vruntlijkhejd van U.E. noodighing, is een besweering die wy niet wederstaen kunnen. Ende denken ons daernae te schikken, zoo U.E. oft ons geen onvoorziene behindering voorkomt , om tegen dinxdagh over acht daeghen bij U. Ed. t’Austerdam te zijn, en gezaementlijk nae de Beemster te gaen. Ondertussen gelieve U. Ed. eens te zien wat tijdingen jk heden van Brussel en Antwerpen ontfangen heb; ende dezelfve zoolang daer te behouden, ’t en zy U. Ed. oordeelt dat men ‘er spoedighlijk yets inne dient te doen. Ende my daertoe verlaetende zal jk U. Ed. met mijne lieve zuster, samt alle de haeren in Gods vejlighe hoede beveelen, nevens hartlijke groete ende gebiedenis, zoo van mijn’ Hujsvrouw en kinderen, als van
Monsr. mon Frère,
In haeste van den Hujze te Mujden, 13 Aug 1637.
Uwer Ed.
Ganschdienstwilighen Broeder
P.C.Hooft.Verbonden families:
van den Aakster, van Achteren, Baas, Bakker (1798), Bakker (1917), Band, Beek (1760), Beek (1803), Beekhuys, Bijl, Binnewijzend, Binsbergen, Blakborn, Bloothoofd, van de Broek, Bruin, Dekker, Eggers, Everts, Germents, de Graaf, Groen, de Groot, Hartog, Hendriks, Hoogland (1798), Hoogland (1912), Huijsman, Jans, Klink, Klok, Koedijk, Kok, Koning, Koster, Kuijper, Lakeman (1741), Lakeman (1885), Lakeman (1912), Leek, Leenaerts, Leeuwenkamp (1777), Leeuwenkamp (1785), Leurs, Muijs, Mul, Muts, Olij, Pastoor, Pauw (1852), Pauw (1887), Peereboom, Pels, Prins, Rareverboer, Regter, Renooij, Snoek, Vels, Visser, Vlaming, de Vries, de Wit, Zwikker,Kloeck - Germents (1698)       basis-schema

Maarten Pieterszoon Kloeck, staat aan de basis van de familie Kloek in de Beemster. Hij trouwde op 12 januari 1698 in Oudendijk met
Trijntje Germents, geboren omstreeks 1679 in Oudendijk.
Het echtpaar gaat op 17 september 1698 naar de Beemster en vestigt zich aan de Hobrederweg.
Uit het huwelijk kwamen elf kinderen voort.

*Pieter Kloek, gedoopt op 17 mei 1699 in de Beemster,
*Welmet Kloek, gedoopt op 27 november 1701 in de Beemster,
*Jan Kloek, gedoopt op 30 december 1703 in de Beemster, woonde in 1745 "int oude land over de Ringsloot aant ZuydEijnde van de Middelweg",
*Grietje Kloek, gedoopt op 24 januari 1706 in de Beemster en voor 1715 overleden,
*Germen Kloek, gedoopt op 5 augustus 1708 in de Beemster,
*Jacob Kloek, gedoopt op 11 januari 1711 in de Beemster,
*Hillegond Kloek, gedoopt op 16 april 1713 in de Beemster,
*Grietje Kloek, gedoopt op 13 oktober 1715 in de Beemster,
*Willem Kloek, gedoopt op 18 april 1717 in de Beemster,
*Maarten Kloek,gedoopt op 2 juli 1719 in de Beemster,
*Pieter Kloek (de jonge), gedoopt op 15 december 1720 in de Beemster en jong overleden,

Maarten Pieterszoon Kloek was onderwijzer in de Oost Beemster, wordt in de protocollen als mr. aangeduid, hij overlijdt op 14 mei 1728 in de Oost Beemster en wordt op den Oudendijk begraven,
Trijntje Germents overlijdt voor 1738,


Kloek - Koedijk (1734)       basis-schema alfa

Pieter Kloek, gedoopt op 17 mei 1699 in de Beemster, zoon van
Maarten Kloek en
Trijntje Germents, trouwt omstreeks 1734 met
Maartje Koedijk, geboren omstreeks 1710 in de Beemster, dochter van
Jan Koedijk,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

*Aaltje Kloek, gedoopt op 26 december 1735 in de Beemster en dezelfde dag overleden,
*Aaltje Kloek, gedoopt op 1 maart 1739 in de Beemster,
*Jan Kloek, gedoopt op 22 januari 1740 in de Beemster,
*Willem Kloek, gedoopt op 2 maart 1742 in de Beemster.

Pieter Maartensz. Kloek, woonde aan de Hobreederweg,
Maartje Koedijk overlijdt half september 1799 en wordt op 21 september 1799 op ongeveer 89 jarige leeftijd begraven

Kloek - Jans (1740)       basis-schema beta

Garmant Kloek, gedoopt op 5 augustus 1708 in de Beemster, zoon van
Maarten Kloek en
Trijntje Germents, trouwt in 1740 in de Beemster met
Lijsbeth Jans, geboren omstreeks 1721,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Immetje Kloek, geboren in 1741 in de Beemster,
*Trijntje Kloek, gedoopt op 11 juli 1745 in Beemster,
*Aafje Kloek, gedoopt op 17 september 1747 in de Beemster,

Protocollen
Oud Rechterlijk Archief 4083: 1726-1761: nr.144,
07-05-1770
Trijntje Gerbrands Kloek, geassisteerd met haar man Jacobus Wit en haar vader Gerbrand M: Kloek, ontvangt haar moeders erfenis.

Kloek - de Graaf (1750)       basis-schema beta

Garmant Kloek, gedoopt op 5 augustus 1708 in de Beemster, zoon van
Maarten Kloek en
Trijntje Germents, hertrouwt in 1750 in de Beemster met
Geertje de Graaf, geboren omstreeks 1728 in de Beemster, dochter van
Hendrick de Graaf,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

* Maartje Kloek, gedoopt op 18 oktober 1750 in de Beemster, eind mei 1752 overleden en op 2 juni 1752 begraven,
*Jantje Kloek, gedoopt op 23 januari 1752 in de Beemster, half augustus 1752 overleden en op 19 augustus 1752 begraven,
*Maartje Kloek, gedoopt op 30 juli 1753 in de Beemster en op 6 november 1816 in de Beemster overleden*
*Grietje Kloek, gedoopt op 29 juni 1755 in de Beemster,
*Hendrikje Kloek, gedoopt op 31 juli 1757 in de Beemster en voor 1758 overleden,
*Antje Kloek, gedoopt op 15 oktober 1758 in de Beemster, eind juni 1760 aan de Middelweg overleden en op 26 juni 1760 begraven.
*Hendrikje Kloek, gedoopt op 21 september 1760 in de Beemster en op 8 juli 1821 in de Beemster overleden,
*Maarten Kloek, gedoopt op 5 december 1762 in de Beemster, eind december 1783 overleden en op 3 januari 1784 aan de Ringdijk in het kerkegraf begraven,
Allen geboren in de Oostbeemster,

Germant Kloek was schoolmeester in Oostbeemster en woonde aan de Middelweg, hij overlijdt begin maart 1777 en wordt op 7 maart 1777 in een kerkegraf aan de Jisperweg begraven.
Geertje de Graaf overlijdt in februari 1776 en wordt op 15 februari 1776 in het kerkegraf aan de Jisperweg begraven.

Kloek - Vlaming       basis-schema gamma

Jacob Kloek, gedoopt op 11 januari 1711 in de Beemster, zoon van
Maarten Kloek en
Trijntje Germents, trouwt met
Lijsbeth Vlaming,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Lijsbeth Vlaming overlijdt voor 1745.

Kloek - Everts (1745)       basis-schema gamma

Jacob Kloek, gedoopt op 11 januari 1711 in de Beemster, zoon van
Maarten Kloek en Trijntje Germents, hertrouwt omstreeks 1745 met
Jannetje Everts, geboren omstreeks 1714,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

*Maartje Kloek, gedoopt op 3 september 1747 in de Beemster,
Trijntje Kloek, geboren omstreeks 1749 in de Beemster,

Jannetje Everts overlijdt op 19 september 1752 in de molen bij Beets en wordt op 21 september 1752 te Oudendijk begraven.
Jacob Kloek, was watermolenaar, hij overlijdt op 2 juli 1771 bij de Rijp en wordt op 4 juli 1771 te Ouderdijk begraven.

Hendriks - Kloek       basis-schema delta

Hillegonda Kloek, gedoopt op 16 april 1713 in de Beemster, dochter van
Maarten Kloek en
Trijntje Germents, trouwt met
Japik Hendriks,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Groot - Kloek (1738)       basis-schema epsilon

Grietje Kloek, gedoopt op 13 oktober 1715 in de Beemster, dochter van
Maarten Kloek en
Trijntje Germents, trouwt omstreeks 1738 met
Pieter de Groot, zoon van Pieter de Groot en Guurtje Groen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jan de Groot, geboren omstreeks 1738 in de Beemster en op 1 december 1812 in de Beemster overleden*.

Kloek - Lakeman (1741)       basis-schema zeta

Willem Kloek , gedoopt op 18 april 1717 in de Beemster, zoon van
Maarten Kloek en
Trijntje Germents, trouwt omstreeks 1741, 31 jaar oud met
Jannetje Lakeman, gedoopt op 11 september 1712 te Beets, 29 jaar oud, dochter van
Zijmon Lakeman en
Grietje Gijsberts Snijders,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

*Trijntje Kloek, gedoopt op 18 november 1742 in de Beemster,
* Grietje Kloek, gedoopt op 10 oktober 1745 in de Beemster,
*Maarten Kloek, gedoopt op 27 april 1749 in de Beemster,
*Maartje Kloek, gedoopt op 27 april 1749 in de Beemster,
*Sijtje Kloek, gedoopt op 29 september 1754 in de Beemster,

Willem Kloek overlijdt in 1760.,
Jannetje Lakeman overlijdt op 4 december 1756 in de Beemster, 44 jaar oud, ze is begraven in Oudendijk.,

Protocollen
Oud Rechterlijk Archief 4083: 1726-1761: nr. 258.,
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Willem Maartensz Kloek, waarvan de moeder is geweest Jannitje Sijmons Lakeman, genaamd Trijntje oud omtrent 18 jaar, Grietje oud 15 jaar, Maarten oud 11 jaar en Sijtje Willems Kloek oud 6 jaar.
06-10-1760:
Tot voogden worden aangesteld Gerbrant Maartensz Kloek en Jan Sijmonsz Lakeman, beiden in de Beemster.
De vader bewijst zijn kinderen ten overstaan van de voogden voor moeders erfenis een obligatie van f 2000.- ten laste van het Gemeneland van Holland en West-Vriesland ten comptoir van de stad Alkmaar, in dato 02-09-1641 ten name van Willem Willemsz Kuijper te Urzem.
06-10-1777:
Warnaar Huijsman, getrouwd met Trijntje Willems Kloek, Teunis Olij, getrouwd met Grietje Willem Kloek, Maarten Willemsz Kloek en Dirk Leeuwenkamp, getrouwd met Sijtje Willem Kloek, ontvangen in presentie van de vader Willem M: Kloek de obligatie.

Kloek - Beek (1760)       basis-schema zeta

Willem Kloek, gedoopt op 18 april 1717 in de Beemster, zoon van
Maarten Kloek,
Trijntje Germents, hertrouwt omstreeks 1760, 50 jaar oud met
Aafje Beek, geboren omstreeks 1730, 30 jaar oud, dochter van
Gerrit Beek,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

*Jantje Kloek geboren op 16 augustus 1761, gedoopt op 16 augustus 1761 in de Beemster en op 26 februari 1827 in Ursem overleden.
*Antje Kloek gedoopt op 25 maart 1764 in de Beemster,
*Jan Kloek geboren op 6 februari 1766, gedoopt op 26 januri 1766 in de Beemster en op 28 augustus 1830 in Ursem overleden*,
*Maartje Kloek gedoopt op 2 oktober 1768 in de Beemster en jong overleden en
*Jacob Kloek gedoopt op 25 augustus 1771 in de Beemster,

Willem Maartensz. Kloek, was in 1745 in de Noordbeemster en woonde aan de ‘Mijster- of Hijsterweg’, vanaf 1761 woonde hij aan de Jisperweg,
Willem Kloek overlijdt in 1760.,

Willem Maartenszoon Kloek heeft aan de Jisperweg in de Beemster, de percelen 48 en 49, totaal veertig morgen land, in pacht van Joachim Rendorp uit Amsterdam, compleet met een huismanswoning.
De op te brengen pacht bedraagt veertienhonderd gulden per jaar.Kloek - Leek (1787)       basis-schema alfa-alfa

Jan Kloek, gedoopt op 22 januari 1740 in de Beemster, zoon van
Pieter Kloek en
Maartje Koedijk, trouwt omstreeks 1787, circa 47 jaar oud met
Willempje Leek, geboren omstreeks 1762, circa 25 jaar oud, dochter van
Pieter Leek.
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Trijntje Kloek geboren in 1787 in de Beemster en op 23 januari 1824 in de Beemster overleden*,
* Pieter Kloek geboren op 9 november 1788 in de Beemster en op 9 augustus 1872 in de Beemster overleden*,
*Jan Kloek geboren op 3 augustus 1790, gedoopt op 8 augustus 1790 in de Beemster, overleden op 19 juni 1864 in de Beemster*,
Aaltje Kloek gedoopt op 16 september 1793 in de Beemster en en op 27 juni 1812 in de Beemster overleden* en
Jacob Kloek gedoopt op 16 september 1793 in de Beemster.

Willempje Leek overlijdt op 24 juni 1811 op 49 jarige leeftijd.

Kloek - Beekhuys (1770)       basis-schema alfa-beta

Willem Kloek, gedoopt op 2 maart 1742 in de Beemster, zoon van
Pieter Kloek en
Maartje Jan Koedijk, trouwt in 1770, 28 jaar oud met
Aafje Beekhuys, dochter van Gerrit Beekhuys,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Aafje Beekhuys overlijdt eind augustus 1771 en wordt op 26 augustus 1771 in het kerkegraf aan de Jisperweg begraven.

Kloek - Rareverboer (1777)       basis-schema alfa-beta

Willem Kloek, gedoopt op 2 maart 1742 in de Beemster, zoon van
Pieter Kloek en
Maartje Jan Koedijk, hertrouwt in 1777, 35 jaar oud met
Trijntje Rareverboer, geboren op 9 maart 1747 in de Beemster, 30 jaar oud, dochter van Jan Rareverboer en Trijntje Boetjes,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Trijntje Kloek, gedoopt op 20 juli 1777 in de Beemster,
Maartje Kloek gedoopt op 16 juni 1779 in de Beemster, in juli 1779 overleden en op 12 juli 1779 begraven,
Aafje Kloek gedoopt op 28 september 1783 in de Beemster.

Willem Kloek overlijdt eind maart 1790 en wordt op 26 maart 1790 in het kerkegraf aan de Jisperweg begraven,
*Trijntje Rareverboer overlijdt op 6 mei 1820 in de Beemster, 73 jaar oud.


Prins - Kloek       basis-schema beta-alfa

Trijntje Kloek, gedoopt op 11 juli 1745 in de Beemster, dochter van
Garmant Kloek en
Lijsbeth Jans, trouwt met Dirk Prins,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Wit-Kloek       basis-schema beta-alfa

Trijntje Kloek, gedoopt op 11 juli 1745 in de Beemster, dochter van
Garmant Kloek en
Lijsbeth Jans, hertrouw met Jacob de Wit,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Trijntje Kloek overlijdt eind november 1775 en wordt op 29 november 1775 bij Schermerhorn begraven.

Protocollen
Oud Rechterlijk Archief 4083: 1726-1761: nr.144,
07-05-1770
Trijntje Gerbrands Kloek, geassisteerd met haar man Jacobus Wit en haar vader Gerbrand M: Kloek, ontvangt haar moeders erfenis.

Vels - Kloek (1780)       basis-schema beta-beta

Maartje Kloek, gedoopt op 30 juli 1753 in de Beemster, dochter van
Garmant Kloek en
Geertje de Graaf, trouwt op 8 oktober 1780 met
Sijmen Vels, zoon van
Peter Vels,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Garbrand Vels, geboren in 1781 in de Beemster en jong overleden.
Garbrand Vels, geboren in 1783 in de Beemster,
Pieter Vels, geboren in 1785 in de Beemster,
Neeltje Vels, geboren in 1787 in de Beemster en jong overleden,
Geertje Vels, geboren in 1789 in de Beemster en op 27 mei 1835 in de Beemster overleden*, ze was getrouwd met Luijtje Bruin
Neeltje Vels, geboren in 1791 in de Beemster.

Bruin - Kloek (1792)       basis-schema beta-beta

Maartje Kloek, gedoopt op 30 juli 1753 in de Beemster, dochter van
Garmant Kloek en
Geertje de Graaf, hertrouwt in 1792 met
Cornelis Bruin,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Luitje Bruin, geboren in 1772 in de Beemster en op 17 februari 1878 in de Beemster overleden*, hij was getrouwd met Geertje Simons Vels,

*Maartje Kloek overlijdt op 6 november 1816 in de Beemster, 63 jaar oud.

Hartog - Kloek (1783)       basis-schema beta-gamma

Grietje Kloek, gedoopt op 29 juni 1755 in de Beemster, dochter van
Garmant Kloek en
Geertje de Graaf, trouwt omstreeks 1783 met
Cornelis Hartog,
Uit dit huwelijk zijn twee kind bekend,

Pieter Cornelis Hartog, geboren 28 mei 1782 in de Rijp en op 18 oktober 1838 in de Beemster overleden*,
Geertje Hartog, geboren in 1785 in de Beemster en op 24 augustus 1829 in de Beemster overleden*, zij trouwde met Poulus Hogetoorn,

Pieter Cornelis Hartog trouwt op 27 april 1817 met Maartje Mul. Maartje Mul hertrouwt na het overlijden van Pieter Cornelis Hartog op 3 november 1839 met Jan Kloek, zoon van Jan Kloek en Willempje Leek

Visser - Kloek (1797)       basis-schema beta-gamma

Grietje Kloek, gedoopt op 29 juni 1755 in de Beemster, dochter van
Garmant Kloek en
Geertje de Graaf, hertrouwt in 1794 met
Jan Visser, geboren op 19 maart 1752 in de Schermer, zoon van
Jan Cornelisz Visser en
Trijntje Krijnse,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Trijntje Visser, geboren in 1794,

Grietje Kloek overlijdt eind juli 1804 en wordt op 2 augustus 1804 begraven.

Kuijper - Kloek (1800)       basis-schema beta-delta

Hendrikje Kloek, gedoopt op 21 september 1760 in de Beemster, dochter van
Garmant Kloek en
Geertje de Graaf, trouwt in 1800 met
Klaas Kuijper, gedoopt op 2 april 1764 te Hobrede, zoon van
Cornelis Kuijper en
Maartje Groen.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Geertje Kuijper, geboren in 1792 in de Beemster en op 12 februari 1875 de Beemster overleden*, ze was getrouwd met Klaas Haster,
Maartje Kuijper, gedoopt op 30 november 1800 in de Beemster en op 29 mei 1857 in de Beemster overleden*, ze was getrouwd met Klaas de Boer,

*Hendrikje Kloek overlijdt op 8 juli 1821 in de Beemster op 61 jarige leeftijd.
*Klaas Kuijper overlijdt op 23 december 1820 in de Beemster op 56 jarige leeftijd.


Binnewijzend - Kloek (1755)       basis-schema gamma-alfa

Maartje Kloek, geboren in 1747 in de Beemster, dochter van
Jacob Kloek en
Jannetje Everts, trouwt omstreeks 1772 met
Cornelis Binnewijzend, geboren omstreeks 1725,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Muijs - Kloek (1785)       basis-schema gamma-beta

Trijntje Kloek, geboren in 1749 in de Beemster, dochter van
Jacob Kloek en
Jannetje Everts, trouwt omstreeks 1785 te Beets met
Jan Muijs,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Sijtje Muis, gedoopt op 15 oktober 1786 te Beets.


Pels - Kloek (1764)       basis-schema zeta-alfa

Trijntje Kloek, gedoopt op 18 november 1742 in de Beemster, dochter van
Willem Kloek en
Jannetje Lakeman, trouwt omstreeks 1764 met
Jan Pels, geboren omstreeks 1740,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Simon Pels, gedoopt op 10 februari 1765 in de Beemster.

Huisman - Kloek (1768)       basis-schema zeta-alfa

Trijntje Kloek, gedoopt op 18 november 1742 in de Beemster, dochter van
Willem Kloek en
Jannetje Lakeman, hertrouwt omstreeks 1768 met
Warnar Huijsman,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jantje Huisman, geboren in 1769 in de Beemster, gehuwd met Cornelis Hoek en op 22 mei 1849 in Beets overleden*,
Antje Huisman, geboren in 1773 in de Beemster,
Pieter Huisman, geboren op 14 januari 1776 in de Beemster en op 23 maart 1855 in de Beemster overleden*, hij was getrouwd met Gerritje Schoonhoven,
Willem Huisman, geboren omstreeks 1777, begraven in de Beemster op 16 februari 1780,
Trijntje Huisman, begraven in de Beemster op 8 april 1795,

Trijntje Kloek, overlijdt op 16 april 1808 in de Rijp op 66 jarige leeftijd,
Warnar Huijsman, begraven in de Beemster op 9 mei 1806.

Olij - Kloek (1768)       basis-schema zeta-beta

Grietje Kloek, gedoopt op 10 oktober 1745 in de Beemster, dochter van
Willem Kloek en
Jannetje Lakeman, trouwt omstreeks 1768 met
Teunis Olij, geboren omstreeks 1744, zoon van
Simon Olij en
Adriaantje Leeuwenkamp,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jantje Olij, gedoopt op 4 september 1768 in de Beemster en op 19 december 1846 in de Beemster overleden*, ze was getrouwd met David Beets,
Willem Olij, gedoopt op 13 meui 1770 in de Beemster en op 26 mei 1770 begraven,
Willem Olij, gedoopt op 8 augustus 1771 in de Beemster en op 6 januari 1773 begraven,
Willem Olij, gedoopt op 21 augustus 1774 in de Beemster en op 1 januari 1843 in de Beemster overleden*, hij was getrouwd met Grietje Roeters,
Muus Olij, gedoopt op 23 maart 1777 in de Beemster en op 12 mei 1777 begraven.
Antje Olij, gedoopt op 23 maart 1777 in de Beemster en op 22 juni 1803 te Oosthuizen overleden,

Teunis Olij, overlijdt eind mei 1785 en wordt op 30 mei 1785 in de Beemster begraven.

Kloek - Leenaerts (1775)       basis-schema zeta-gamma

Maarten Kloek, gedoopt op 27 april 1749 in de Beemster, zoon van
Willem Kloek en
Jannetje Lakeman, trouwt op 16 april 1775 met
Antje Leenaerts(de Oude),
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jantje Kloek geboren in 1778 in de Beemster en op 30 december 1826 in de Beemster overleden*,
Aafje Kloek gedoopt op 20 april 1783 in de Beemster,

Maarten Kloek overlijdt half april 1786 en wordt op 24 april 1786 aan de zuidelijke Ringdijk begraven.

Leeuwenkamp - Kloek (1777)       basis-schema zeta-delta

Sijtje Kloek, gedoopt op 29 september 1754 in de Beemster, dochter van
Willem Kloek en
Jannetje Lakeman, trouwt op 13 april 1777 met
Dirk Leeuwenkamp, geboren omstreeks 1753 en zoon van
Jan Leeuwenkamp,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Teunis Leeuwenkamp, geboren in 1779 in de Beemster,
Maritje Leeuwenkamp, gedoopt op 26 augustus 1781 in de Beemster.

Groen - Kloek (1783)       basis-schema zeta-epsilon

Jannetje Kloek, geboren op 16 augustus 1761 in de Beemster, dochter van
Willem Kloek en
Aafje Beek, trouwt op 16 maart 1783 in de Beemster met
Arend Groen, geboren op 1 november 1755 in de Beemster, zoon van
Dirk Groen,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Dirk Groen, gedoopt op 23 mei 1784 in de Beemster,
Willem Groen, gedoopt op 8 oktober 1786 in de Rijp en op 2 juni 1826 in Heerhugowaard overleden*,
Albertje Groen, gedoopt op 27 september 1789 in de Beemster en voor 1795 overleden,
Aafje Groen, gedoopt 30 januari 1791 in de Beemster,
Albertje Groen, gedoopt op 29 maart 1795 in de Beemster,
Maarten Groen, gedoopt op 16 juli 1797 in de Beemster,
Jacob Groen, gedoopt op 23 februari 1800 in de Beemster,

*Jannetje Kloek overlijdt op 26 februari 1827 in Ursem, 65 jaar oud,
*Arend Groen overlijdt op 7 juli 1830 in Ursem, 74 jaar oud.

Leeuwenkamp - Kloek (1785)       basis-schema zeta-zeta

Antje Kloek, gedoopt op 25 maart 1764 in de Beemster, dochter van
Willem Kloek en
Aafje Beek, trouwt omstreeks 1785 in West Graftdijk met
Willem Muus Leeuwenkamp,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Muus Leeuwenkamp, gedoopt op 4 december 1785 te Graft en voor 1792 overleden,
Antje Leeuwenkamp, gedoopt op 8 augustus 1790 te Graft en op 14 december 1838 in de Beemster overleden*,
Muus Leeuwenkamp, gedoopt op 11 maart 1792 te Graft,
Aafje Leeuwenkamp, gedoopt op 23 november 1794 te Graft en op 14 november 1840 in de Beemster overleden*, ze was getrouwd met Jan Beets.

Kloek - Bakker (1798)       basis-schema zeta-theta

Jacob Kloek, gedoopt op 25 augustus 1771 in de Beemster, zoon van
Willem Kloek en
Aafje Beek, trouwt in 1798 met
Antje Bakker, geboren omstreeks 1767, dochter van van
Jacob Bakker en
Trijntje de Reus,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacob Kloek, overlijdt op 14 augustus 1844 in de Rijp, op 73 jarige leeftijd,
Antje Bakker, overlijdt op 11 mei 1828 in de Rijp, ca 61 jaar oud.


*Koning - Kloek (1814)       basis-schema alfa-alfa-1

*Trijntje Kloek, geboren in 1787 in de Beemster, dochter van
*Jan Kloek en
*Willempje Leek, trouwt op 10 juli 1814 in de Beemster (ondertrouw 26 juni 1814), 27 jaar oud, met
*Jan Koning, geboren in 1768, 46 jaar oud en zoon van
*Rudolph Koning en
*Grietje Franken,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Grietje Koning, geboren op 5 december 1818 in de Beemster,
Jan Koning, geboren op 17 januari 1820 in de Beemster en op 29 oltober 1844 in de Beemster overleden*,

*Trijntje Kloek overlijdt op 23 januari 1824 in de Beemster op 37 jarige leeftijd,
Jan Koning is landbouwer.

*Kloek - Pastoor (1813)       basis-schema alfa-alfa-2

*Pieter Kloek, geboren op 9 november 1788 in de Beemster, zoon van
*Jan Kloek en
*Willempje Leek, trouwt op 29 oktober 1813 te Beets (ondertrouw 17 oktober 1813), 25 jaar oud, met
*Aafje Pastoor, geboren 1791 te Oudendijk, 22 jaar oud, dochter van
*Hendrik Bakkum Pastoor en
*Maartje Kaaij,
Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend,

*Willempje Kloek, geboren op 7 september 1814 in de Beemster,
Hendrik Kloek,geboren op 25 september 1816 in de Beemster en overleden op 13 november 1823 in de Beemster overleden*,
*Jan Kloek,geboren 27 maart 1819 in de Beemster,
Maartje Kloek, geboren 20 oktober 1821 in de Beemster en overleden op 31 oktober 1821*,
Jacob Kloek,geboren 16 oktober 1822 in de Beemster en overleden op 20 oktober 1822*,
*Maartje Kloek, geboren op 21 december 1823 in de Beemster,
Simon Kloek, haar tweelingbroer, eveneens geboren op 23 december 1823 in de Beemster,
Hendrik Kloek, geboren op 6 oktober 1825 in de Beemster en overleden op 2 november 1825 in de Beemster*,
*Hendrikje Kloek, geboren 4 oktober 1826 in de Beemster,
Trijntje Kloek, geboren 14 december 1829 in de Beemster en op 5 november 1830 in de Beemster overleden en
*Hendrik Kloek, geboren op 22 februari 1833 in de Beemster en op 10 oktober 1901 in de Beemster overleden,

*Pieter Kloek is Watermolenaar en overlijdt op 9 augustus 1872 in de Beemster, 83 jaar oud,
*Aafje Pastoor overlijdt op 17 september 1881 in de Beemster, 89 jaar oud.

*Kloek - Mul (1839)       basis-schema alfa-alfa-3

*Jan Kloek, geboren op 3 augustus 1790 in de Beemster, zoon van
*Jan Kloek en
*Willempje Leek, trouwt op 3 november 1839 in de Beemster, 49 jaar oud, met
*Maartje Mul, geboren in 1789 te Schermerhorn, 50 jaar oud, weduwe van Pieter Hartog, dochter van
*Hendrik Jacob Mul en
*Lijsbert Cornelis de Reus,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

*Jan Kloek heeft een boerenbedrijf en overlijdt op 19 juni 1864 in de Beemster, 73 jaar oud,
*Maartje Mul overlijdt op 22 december 1846 in de Beemster, 57 jaar oud.


Beek - Kloek (1803)       basis-schema alfa-beta-1

Trijntje Kloek, gedoopt op 20 juli 1777 in de Beemster, dochter van
Willem Kloek en
Trijntje Rareverboer, trouwt op 23 maart 1799 te Hensbroek (ondertrouw), 22 jaar oud, met
Jan Arienszoon Beek uit Wogmeer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Elisabeth Beek, geboren in 1801 in Hensbroek en op 14 januari 1870 in Hensbroek overleden, zij was getrouwd met Arien Goed en weduwe van Aris Potveer en Cornelis Leek,
Lijsbet Beek, geboren in 1803 in Hensbroek,
Willem Beek, geboren op 28 november 1804 in Hensbroek, gedoopt op 2 december 1804 en op 15 maart 1806 overleden,

*Trijntje Kloek overlijdt op 3 augustus 1842 in Hensbroek, 65 jaar oud,
*Jan Arienszoon Beek overlijdt op 15 december 1844 in Hensbroek, 70 jaar oud.

Baas - Kloek (1805)       basis-schema alfa-beta-2

Aafje Kloek, gedoopt op 28 september 1783 in de Beemster, dochter van
Willem Kloek en
Trijntje Rareverboer, trouwt op 24 februari 1805 in de Beemster, 22 jaar oud, met
Jacob Baas, geboren in 1774 in de Beemster, zoon van Jan Baas en Antje Akers,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jan Baas, geboren op 21 oktober 1806 in de Beemster en op 2 augustus 1879 in de Beemster overleden*, hij was getrouwd met Maartje Rijkes,
Willem Baas, geboren op 18 maart 1808 in de Beemster en op 1 maart 1884 in de Beemster overleden*, hij was getrouwd met Geertje Vos,
Pieter Baas, geboren op 16 oktober 1810 in de Beemster en op 24 januari 1819 in de Beemster overleden*,
Willem Baas, geboren op 14 maart 1811 in de Beemster,
Arie Baas, geboren op 9 december 1813 in de Beemster en op 28 juli 1814 in de Beemster overleden*,
Arie Baas, geboren op 18 juli 1815 in de Beemster en op 10 maart 1895 in de Beemster overleden*, hij was getrouwd met Jaapje Pronk,
Antje Baas, geboren op 15 maart 1822 in de Beemster en op 18 juni 1892 te Moerkapelle overleden.

*Aafje Kloek overlijdt op 9 oktober 1859 in de Beemster, 75 jaar oud,
*Jacob Baas was watermolenaar, hij overlijdt op 14 maart 1847 in de Beemster, 73 jaar oud.


Hoogland - Kloek (1798)       basis-schema zeta-gamma-1

Jantje Kloek, geboren in 1778 in de Beemster, dochter van
Maarten Kloek en
Antje Leenaerts, trouwt op 10 juni 1798 in de Beemster, 20 jaar oud, met
Symen Hoogland, geboren op 18 april 1779 te Schermerhorn, 19 jaar oud, zoon van
Gerrit Hoogland en
Neeltje Schipper,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Neeltje Hoogland, geboren op 22 februari 1800 te Schermerhorn en op 23 januari 1877 in de Beemster overleden*, ze was getrouwd met Jan Willig,
Antje Hoogland, geboren op 22 september 1802 in de Schermer en op 29 maart 1848 in de Beemster overleden*, ze was getrouwd met Hendrik Beets,
Maartje Hoogland, geboren un 1804 in de Beemster en op 25 augustus 1829 in de Beemster overleden*,
Gerritje Hoogland, geboren op 21 mei 1805 te Oterleek,
Jannetje Hoogland, geboren in 1809 in de Beemster en op 18 november 1881 in de Beemster overleden*, ze was getrouwd met Jan Borsjes,
Grietje Hoogland, geboren op 5 juni 1811 in de Beemster en op 1 april 1861 in de Beemster overleden*, ze was getrouwd met Klaas Willig,
Geertje Hoogland, geboren op 18 oktober 1813 in de Beemster en op 19 oktober 1813 in de Beemster overleden*,
Geertje Hoogland, geboren op 11 april 1816 in de Beemster en op 8 april 1879 in de Beemster overleden*, ze was getrouwd met Klaas Smit en weduwe van Klaas Olij,
Aafje Hoogland, geboren in 1819 in de Rijp.

*Jantje Kloek, overlijdt op 30 december 1826 in de Beemster.
Symen Hoogland, overlijdt op 30 november 1850 in de Beemster.

Zwikker - Kloek (1811)       basis-schema zeta-gamma-2

Aafje Kloek, gedoopt op 20 april 1783 in de Beemster, dochter van
Maarten Kloek en
Antje Leenaerts, trouwt in 1811 in de Beemster, 28 jaar oud, met
Muus Zwikker, geboren op 3 februari 1781 in den Ilp, zoon van
Pieter Zwikker en Gerritje Olij,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Piet Zwikker, geboren op 14 november 1812 in de Beemster en op 2 april 1881 in de Beemster overleden*, hij was getrouwd met Grietje Boom,
Maarten Zwikker, geboren op 19 september 1814 in de Beemster en op 22 mei 1844 in de Beemster overleden*,
Geertje Zwikker, geboren op 24 mei 1817 in de Beemster en op 14 april 1886 in Zaandam overleden*, gehuwd met Pieter van Heiningen, weduwe van Lijnst Rogge,

*Aafje Kloek overlijdt op 22 juni 1820 in de Beemster, 37 jaar oud,
*Muus Zwikker overlijdt op 31 augustus 1838 in de Beemster, 57 jaar oud.


*Peereboom - Kloek (1840)       basis-schema alfa-alfa-21

*Willempje Kloek, geboren op 7 september 1814 in de Beemster, dochter van
*Pieter Kloek en
*Aafje Pastoor, trouwt op 17 mei 1840 te Beets, 26 jaar oud, met
*Jan Peereboom, geboren op 23 september 1815 in Oosthuizen, 25 jaar oud, zoon van
*Jan Peereboom en
*Grietje Breg,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jan Peereboom, geboren in 1843 te Beets en op 11 januari 1902 in de Haarlemmermeer overleden,

*Jan Peereboom is koopman en overlijdt op 29 januari 1847 in Beets.

*van de Broek - Kloek (1850)       basis-schema alfa-alfa-21

*Willempje Kloek, geboren op 7 september 1814 in de Beemster, dochter van
*Pieter Kloek en
*Aafje Pastoor, hertrouwt op 20 januari 1850 te Beets, 36 jaar oud, met
*Cornelis van den Broek, geboren in 1821 te Oudendijk, 29 jaar oud, zoon van
*Jan van den Broek en
*Aaltje Hoek,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Aaltje van den Broek, geboren in 1851 te Oudendijk en op 11 maart 1890 in de Haarlemmermeer overleden, getrouwd met Zacharias Hofstede,
Aafje van den Broek, geboren in 1855 te Oudendijk,

*Willempje Kloek overlijdt op 26 maart 1873 in de Haarlemmermeer, 58 jaar oud.

*Kloek - Leurs (1848)       basis-schema alfa-alfa-22

*Jan Kloek, geboren op 27 september 1819 in de Beemster, zoon van
*Pieter Kloek en
*Aafje Pastoor, trouwt op 30 april 1848 in de Beemster, 28 jaar oud, met
*Geertje Leurs, geboren op 19 november 1821 te Schermerhorn, 26 jaar oud, dochter van
*Jacob Leurs en
*Geertje Blank.
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

*Trijntje Kloek, geboren op 5 juni 1844 te Oosthuizen,
*Pieter Kloek, geboren op 14 januari 1847 te Purmerend en voor 1849 overleden,
*Pieter Kloek, geboren op 21 oktober 1849 te Oudendijk,
*Abraham Kloek, geboren op 2 oktober 1850 te Oudendijk,
*Jacob Kloek, geboren op 29 januari 1853 te Oudendijk en
*Hendrik Kloek, geboren op 23 november 1861 te Oosthuizen,

*Pauw - Kloek (1852)       basis-schema alfa-alfa-23

*Maartje Kloek, geboren op 21 december 1823 in de Beemster, dochter van
*Pieter Kloek en
*Aafje Pastoor, trouwt op 25 april 1852 in de Beemster, 28 jaar oud, met
*Pieter Pauw, geboren op 23 oktober 1815 in de Beemster, 36 jaar oud, zoon van
*Teunis Pauw en
*Lijsbeth Verweij,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jan Pauw, geboren op 20 januari 1853 in de Beemster en op 6 augustus 1919 te Aalsmeer overleden,
Aafje Pauw, geboren op 2 augustus 1854 in de Beemster en op 18 mei 1900 in Leiden overleden, ze was getrouwd met Jan Cornelis Versloot,
Lijsje Pauw, geboren op 19 augustus 1857 in de Beemster en op 15 juni 1858 in de Beemster overleden*,
Pieter Pauw, geboren op 26 februari 1859 in de Beemster en op 21 februari 1860 in de Beemster overleden*,
Elisabeth Pauw, geboren op 21 januari 1861 in de Beemster en op 26 oktober 1865 in de Haarlemmermeer overleden*,

Trijntje Pauw, geboren op 3 oktober 1863 in de Beemster,

Maartje Kloek overlijdt op 9 mei 1875 in de Haarlemmermeer, 51 jaar oud,
Pieter Pauw overlijdt op 13 augustus 1887 in de Haarlemmermeer, 69 jaar oud.

*Bijl - Kloek (1851)       basis-schema alfa-alfa-24

*Hendrikje Kloek, geboren op 4 oktober 1826 in de Beemster, dochter van
*Pieter Kloek en
*Aafje Pastoor, trouwt op 25 mei 1851 in Beets, 24 jaar oud, met
*Reijndert Bijl, geboren in 1827 te Beets, 24 jaar oud, zoon van
*Pieter Bijl en
*Maartje Jonker,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maartje Bijl, geboren in 1853 te Beets en op 19 mei 1856 in Beets overleden*,
Metje Bijl, geboren op 8 april 1856 te Beets,
Maartje Bijl, geboren in 1858 te Beets,

Reijndert Bijl is metselaar.

*Kloek - Klink (1860)       basis-schema alfa-alfa-25

*Hendrik Kloek, geboren op 22 februari 1833 in de Beemster, zoon van
*Pieter Kloek en
*Aafje Pastoor, trouwt op 12 augustus 1860 in de Beemster, 27 jaar oud, met
*Johanna Klink, geboren in 1832 te Purmerend, 28 jaar oud, dochter van
*Jan Klink en
*Wilhelmina Schoorl,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

*Pieter Kloek, geboren op 20 april 1862 in de Beemster,

*Hendrik Kloek is metselaar, hij overlijdt op 10 oktober 1901 in de Beemster, 68 jaar oud,
*Johanna Klink overlijdt op 1 december 1895 in de Beemster, 64 jaar oud.


*Kloek - Klok (1877)       basis-schema alfa-alfa-221

*Pieter Kloek, geboren op 21 oktober 1849 te Oudendijk, zoon van
*Jan Kloek en
*Geertje Leurs, trouwt op 6 mei 1877 te Ilpendam, 27 jaar oud, met
*Ariaantje Klok, geboren in 1854 te Ilpendam, 23 jaar oud, dochter van
*Sijbrand Klok en
*Naatje Kroonenburg,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

*Antje Kloek, geboren op 23 juni 1870 te Oosthuizen,
*Trijntje Kloek, geboren op 10 september 1872 te Edam,
*Abraham Kloek, geboren op 9 september 1876 te Edam,
*Janna H. Kloek, geboren op 12 jabuari 1878 te Edam,
*Pieter Kloek, geboren op 18 februari 1879 te Edam,
*Johanna Kloek, geboren op 21 november 1879 in Edam,
*Jan Kloek, geboren 27 november 1882 te Edam en
*Sijbrant Kloek, geboren op 11 mei 1889 te Ilpendam.

Pieter Kloek is warmoezier en overlijdt op 11 februari 1939 te Ilpendan, 89 jaar oud,
Ariaantje Klok overlijdt op 8 januari 1926 te Ilpendam, 71 jaar oud.

*Kloek - Dekker (1879)       basis-schema alfa-alfa-222

*Jacob Kloek, geboren op 29 januari 1853 in Oudendijk, zoon van
*Jan Kloek en
*Geertje Leurs, trouwt op 23 februari 1879 te Wijdenes, 26 jaar oud, met
*Maartje Dekker, geboren in 1856 te Wijdenes, 23 jaar oud, dochter van
*Jacob Dekker en
*Grietje Groot,

Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

*Aaltje Kloek, geboren op 17 februari 1879 te Middelie
*Geertje Kloek, geboren op 18 maart 1880 te Beets en op 15 augustus 1950 in Hoorn overleden*,
*Jan Kloek, geboren op 9 maart 1882 te Oosthuizen,
*Jacob Kloek, geboren op 19 juli 1887 te Beets en op 30 september 1887 in Beets overleden,
*Grietje Kloek, geboren op 12 oktober 1888 te Beets
*Maartje Kloek, geboren op 25 april 1892 te Beets en
*Jan Kloek, geboren op 12 september 1894 te Beets,

*Jacob Kloek overlijdt op 21 september 1938 in Beets, 85 jaar oud,
*Maartje Dekker overlijdt op 9 mei 1941 in Avenhorn, 85 jaar oud.

*Kloek - Lakeman (1885)       basis-schema alfa-alfa-223

*Hendrik Kloek, geboren op 23 november 1861 te Oosthuizen, zoon van
*Jan Kloek en
*Geertje Leurs, trouwt op 8 maart 1885 te Oosthuizen, 23 jaar oud, met
*Jantje Lakeman, geboren in 1860 te Beets, 25 jaar oud, dochter van
*Pieter Lakeman en
*Trijntje de Groot,


Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

*Jan Kloek, geboren op 9 maart 1886 te Oosthuizen,
*Pieter Kloek, geboren op 9 september 1888 te Oosthuizen,
*Jacob Kloek, geboren op 22 december 1890 te Oosthuizen en
*Trijntje Kloek, geboren op 5 juni 1894 te Oosthuizen,

Jansje Lakeman overlijdt voor 1913.


De man aan de rechterzijde is Hendrik Kloek.


*Kloek - van den Aakster (1914)       basis-schema alfa-alfa-223

*Hendrik Kloek, geboren op 23 november 1861 te Oosthuizen, zoon van
*Jan Kloek en
*Geertje Leurs, hertrouwt op 1 februari 1914 te Oosthuizen, 52 jaar oud, met
*Elizabeth Petronella van den Aakster, geboren in 1863 te Haarlem, 51 jaar oud, dochter van
*Jan Laurens van den Aakster en
*Geertrui Catharina Bachman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,


*Kloek - Pauw (1887)       basis-schema alfa-alfa-251

*Pieter Kloek, geboren op 20 april 1862 in de Beemster, zoon van
*Hendrik Kloek en
*Johanna Klink, trouwt op 24 april 1887 in de Beemster, 25 jaar oud, met
*Geertje Pauw, geboren 10 november 1859 in de Beemster, 27 jaar oud, dochter van
*Teunis Pauw en
*Steintje Pauw,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

*Johanna Kloek, geboren op 30 oktober 1890 in de Beemster.

Pieter Kloek is timmerman, hij overlijdt op 23 december 1940 in Avenhorn, 78 jaar oud,
*Geertje Pauw overlijdt op 24 juni 1906 in Avenhorn, 47 jaar oud.


*Eggers - Kloek (1902)       basis-schema alfa-alfa-221.1

*Johanna Kloek, geboren in 1880 in de Beemster, dochter van
*Pieter Kloek en
*Ariaantje Klok, trouwt op 20 maart 1902 te Ilpendam, 22 jaar oud, met
*Jan Eggers, geboren in 1879 in de Beemster, 23 jaar oud, zoon van
*Gerard Eggers en
* Stijntje Ofman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johanna Kloek overlijdt op 5 december 1950 te Purmerend,
Jan Eggers is warmoezier, hij overlijdt op 2 april 1948 te Ilpendam.

*Kloek - de Vries (1908)       basis-schema alfa-alfa-221.2

*Jan Kloek, geboren 27 november 1882 te Edam, zoon van
*Pieter Kloek en
*Ariaantje Klok, trouwt op 26 maart 1908 te Ilpendam, 25 jaar oud, met
*Jannetje de Vries, geboren op 3 juli 1883 te Ilpendam, 25 jaar oud, dochter van
*Cornelis de Vries en
*Jaapje Geugjes,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Kloek is bakker,
Jannetje de Vries overlijdt op 19 december 1951 te Ilpendam.

*Kloek - Muts (1914)       basis-schema alfa-alfa-221.3

*Sijbrand Kloek, geboren op 11 mei 1889 te Ilpendam, zoon van
*Pieter Kloek en
*Ariaantje Klok, trouwt op 9 juli 1914 te Ilpendam, 25 jaar oud, met
*Dirkje Muts, geboren in 1891 te Ilpendam, 23 jaar oud, dochter van
*Pieter Muts en
*Aaltje Ruiter,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Sijbrand Kloek is warmoezier en erkend een kind van Dirkje Muts, hij overlijdt op 26 april 1927 te Purmerend,,


*Regter - Kloek (1905)       basis-schema alfa-alfa-222.1

*Geertje Kloek, geboren op 18 maart 1880 te Beets, dochter van
*Jacob Kloek en
*Maartje Dekker, trouwt op 2 april 1905 te Beets, 25 jaar oud, met
*Dierk Regter, geboren op 11 oktober 1882 te Warder, 22 jaar oud, zoon van
*Jan Regter en
*Trijntje Bark,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Trijntje Regter geboren in september 1911 en op 7 december 1911 in de Beemster overleden*,

*Geertje Kloek overlijdt op 15 augustus 1950 in Hoorn, 70 jaar oud,
Dierk Regter overlijdt op 15 augustus 1964 in de Middenbeemster, 82 jaar oud.

*Koster - Kloek (1913)       basis-schema alfa-alfa-222.2

*Grietje Kloek, geboren op 12 oktober 1888 te Beets, dochter van
*Jacob Kloek en
*Maartje Dekker, trouwt op 11 mei 1913 te Beets, 24 jaar oud, met
*Jan Koster, geboren in 1881 te Avenhorn, 32 jaar oud, zoon van
*Jacob Koster en
*Antje Schuitenmaker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Koster is tuinier en overlijdt op 8 februari 1940 in Hoorn, 58 jaar oud.

*Bloothoofd - Kloek (1917)       basis-schema alfa-alfa-222.3

*Maartje Kloek, geboren 25 april 1892 te Beets, dochter van
*Jacob Kloek en
*Maartje Dekker, trouwt op 12 april 1917 te Beets, 25 jaar oud, met
*Teunis Bloothoofd, geboren op 3 september 1890 te Middelie, 27 jaar oud, zoon van
*Pieter Bloothoofd en
*Grietje Franke,

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,
Pieter Bloothoofd, geboren op 4 september 1918 in de Beemster, op 9 december 1922 te Beets overleden*,
Jacob Bloothoofd, geboren op 26 september 1922 te Beets,
Pieter Bloothoofd, geboren op 24 september 1929 te Beets,

Maartje Kloek overlijdt in 1977 te Beets,
Teunis Bloothoofd overlijdt op 18 november 1953 te Beets.

*Kloek - Blakborn (1922)       basis-schema alfa-alfa-222.4

*Jan Kloek, geboren op 12 september 1894 te Beets, zoon van
*Jacob Kloek en
*Maartje Dekker, trouwt op 21 april 1922 te Warder met
*Geertje Blakborn, geboren op 9 februari 1899 te Warder, dochter van
*Jan Blakborn en
*Maartje Pauw,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Kloek overlijdt op 27 november 1962 te Beets, 66 jaar oud.


*Kloek - Hoogland (1912)       basis-schema alfa-alfa-223.1

*Jan Kloek, geboren op 9 maart 1886 te Oosthuizen, zoon van
*Hendrik Kloek en
*Jantje Lakeman, trouwt op 5 mei 1912 te Oosthuizen, 26 jaar oud, met
*Maartje Hoogland, geboren op 7 mei 1886 te Beets, 25 jaar oud, dochter van
*Jacob Hoogland en
*Hiltje Kuiper,Het gezin Jan Kloek - Maartje Hoogland,


Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,
Hendrik Kloek, geboren op 20 januari 1914 en 2 januari 1928 overleden, door een ongeluk op de voormalige Zuiderzee,
Maartje Kloek , geboren in 1915,

Jan Kloek overlijdt op 28 augustus 1961 op 75 jarige leeftijd,
Maartje Hoogland overlijdt op 15 juli 1942 op 56 jarige leeftijd.

Kok - Kloek (1939)       basis-schema alfa-alfa-223.11

Maartje Kloek, geboren in 1915 te Oosthuizen, dochter van
Jan Kloek en
Maartje Hoogland, trouwt omstreeks 1939 met
Reijer Kok, geboren in 1913, zoon van
Kees Kok en
Jantje Bauwens
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,
Anneke Kok, geboren op 8 april 1939,
Henny Kok, geboren op 6 november 1940,
George Kok, geboren op 11 november 1945 en 9 juli 1949 overleden,
Jeannette Kok, geboren op 8 januari 1951,

Maartje Kloek overlijdt op 30 oktober 2003 op 88 jarige leeftijd.


*Kloek - Renooij (1910)       basis-schema alfa-alfa-223.2

*Pieter Kloek, geboren op 9 september 1888 te Oosthuizen, zoon van
*Hendrik Kloek en
*Jantje Lakeman, trouwt op 30 januari 1910 te Oosthuizen, 21 jaar oud, met
*Trijntje Renooij, geboren op 1 januari 1885 te Abbekerk, 25 jaar oud, dochter van
*Dirk Renooij en
*Elisabeth Prosper,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hendrik Pieter Kloek, geboren op 2 januari 1914 in de Zijpe,
Dirk Kloek, geboren op 27 juni 1917 te Amsterdam,


Kloek - van Achteren (1938)       basis-schema alfa-alfa-223.21

Hendrik Pieter Kloek, geboren op 2 januari 1914 in de Zijpe, zoon van
Pieter Kloek en
Trijntje Renooij, trouwt op 15 juni 1938 te Amsterdam, 24 jaar oud, met
Sietske van Achteren, geboren op 20 juli 1914 te Oude Pekela
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Trijntje Kloek.

Kloek - Snoek (1942)       basis-schema alfa-alfa-223.22

Dirk Kloek, geboren op 27 juni 1917 te Amsterdam, zoon van
Pieter Kloek en
Trijntje Renooij, trouwt op 3 juni 1942 te Amsterdam, 25 jaar oud, met
Truus Snoek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Dirk Kloek overlijdt in 2007 op 90 jarige leeftijd.


*Kloek - Lakeman (1912)       basis-schema alfa-alfa-223.3

*Jacob Kloek, geboren op 22 december 1890 te Oosthuizen, zoon van
*Hendrik Kloek en
*Jantje Lakeman, trouwt op 4 augustus 1912 te Beets, 21 jaar oud, met
*Jansje Lakeman, geboren op 27 juli 1890 te Jisp, 22 jaar oud, dochter van
*Ariën Lakeman en
*Elisabet de Jong,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Arie Kloek,
Hendrik Kloek,
Johannes Cornelis Kloek, geboren in 1922 en op 16 april 1947 te Utrecht overleden,
Elisabeth Kloek, geboren op 4 april 1923 te Utrecht en op 5 augustus 2000 te Utrecht overleden,

Jacob Kloek is wisselwachter en overlijdt op 21 juli 1960 te Utrecht op 69 jarige leeftijd,
Jansje Lakeman overlijdt op 13 januari 1971 op 81 jarige leeftijd.


Binsbergen - Kloek (1975)       basis-schema alfa-alfa-223.31

Elizabeth Kloek, geboren op 4 april 1923 te Utrecht, dochter van
Jacob Kloek en
Jansje Lakeman, trouwt op 30 mei 1975 te Utrecht, 52 jaar oud, met
Aleid Anthon van Binsbergen , zoon van
Jan van Binsbergen en
Aleida Antonia Bax, weduwnaar van Anna Jacoba Gualthérie van Weezel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Elizabeth Kloek overlijdt op 5 augustus 2000 te Utrecht, 77 jaar oud.


*Bakker - Kloek (1917)       basis-schema alfa-alfa-223.4

*Trijntje Kloek, geboren 5 juni 1894 te Oosthuizen, dochter van
*Hendrik Kloek en
*Jantje Lakeman, trouwt op 13 mei 1917 te Berkhout, 22 jaar oud, met
*Simon Bakker, geboren in 1887 te Purmerend, 30 jaar oud, zoon van *Cornelis Bakker en
*Trijntje Klok,

Trijn Kloek en Simon Bakker,

Uit dit huwelijk is één kind bekend,
Simon Bakker, geboren omstreeks 1918 te Berkhout en in de jaren 80 uit de vorige eeuw overleden,

Simon Bakker Sr. is winkelier,


*Band - Kloek (1911)       basis-schema alfa-alfa-251.1

*Johanna Kloek, geboren geboren op 30 oktober 1890 in de Beemster, dochter van
*Pieter Kloek en
*Geertje Pauw, trouwt op 30 april 1911 te Avenhorn, 20 jaar oud, met
*Hendrik Band, geboren in 1882 in de Wijde Wormer, 29 jaar oud, zoon van
*Hendrik Band en
*Maartje Wortel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Band is landbouwer, hij overlijdt op 3 april 1949 te Avenhorn.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 21 april 2012).
proclaimer