de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken


Stamvader Riquinus Cloeck (1290),


Allaert Nanninghszoon Cloeck,
grootvader van Anna Balde-Cloeck.

VIII

Cloeck-Ploech (1320)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.


IX

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       basis-schema

Riquinus Cloeck, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck eigenaar van het goet "ten Broice" bij Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


X

Cloeck-Spaen (1390)       basis-schema

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       basis-schema

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400, dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe, 30 jaar oud.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.


XII

Cloeck-Barferden (1475)       basis-schema

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1434, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1475, circa 41 jaar oud met met Styna van Barferden, geboren omstreeks 1450 en 25 jaar oud.
Van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden zijn zes kinderen bekend.

Gadert Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477, stamvader van het Patriciaat in Amsterdam,
Menta Cloeck, geboren omstreeks 1479
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1483. Johan Cloeck is pater in het convent van St.Ursela te Neder Elten,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1485. Aleyd Cloeck is van 1513 tot 1552 in het convent van St.Ursela te Neder Elten en
meiske Cloeck, geboren omstreeks 1487.

Gijsbrecht Cloeck, overlijdt omstreeks 1501, circa 67 jaar oud.
Gadert Cloeck, overlijdt omstreeks 1563, circa 88 jaar oud.


XIII

Hendrik Cloeck (1508)       basis-schema

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477 op de Ploen in de Liemers, zoon van Gijsbert Cloeck en Styna van Barferden, is de stamvader van de Cloecken in Amsterdam.
Hij had voor zover bekend, n zoon:
Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam.

Hendrick vertrekt op jonge leeftijd naar Kampen, waar hij een opleiding in de scheepsbouw volgt. Er zijn dan twee tot drie onderscheidende families Cloeck in Kampen. Na zijn opleiding vertrekt hij naar Amsterdam en vestigt zich daar.


XIV Patriciaat Amsterdam

Cloeck-Floren (1538)       basis-schema

Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam, zoon van Hendrik Gijsbertszoon Cloeck, trouwt omstreeks 1538 met Anna Floren, geboren in 1516 en dochter van Floris de Bontwercker.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Jacob Cloeck, geboren in 1538 te Amsterdam, begin januari 1610 overleden en op 14 januari 1610 begraven,
Floris Cloeck, geboren op 7 februari 1540 te Amsterdam en op 18 december 1622 overleden,
Hendrik Cloeck, geboren op 6 februari 1542 te Amsterdam en op 17 februari 1628 overleden,
Trijn Cloeck, (de oude) geboren omstreeks 1545 te Amsterdam, eind maart 1616 overleden en op 6 april 1616 begraven,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1549 te Amsterdam, in Conincxbergen overleden en aldaar begraven,
Maria Cloeck, geboren in oktober 1553, te Amsterdam,
Jan Cloeck, geboren in 1554 te Amsterdam, op 3 juli 1616 overleden en op 6 juli 1616 begraven,
Trijn Cloeck, (de jonge) geboren in 1556 te Amsterdam, op 5 maart 1626 overleden en op 9 maart 1626 begraven.

Claes Hendrikszoon Cloeck was scheepstimmerman(onderfabrieksmeester) en woonde in de Dolle Bagijnensteeg(1557), later op de Oude Zijds Voorburgwal tussen het "Trompetgen" en "de witte Laers", aan het Bredepad(vanaf 1562), in de Warmoesstraat (vanaf 1581) en in de Pieter Jacobszsteeg (vanaf 1587),
Claes Hendrikszoon Cloeck overlijdt op 78 jarige leeftijd op 20 maart 1590 te Amsterdam en is op 22 maart 1590 in de Oude Kerk begraven.
Anna Floren overlijdt op 30 november 1579 te Amsterdam op 63 jarige leeftijd en wordt op 2 december 1579 in de Oude Kerk begraven.


Floris de Bontwercker is de vader van:
Dr. Nanninck Floren, Medisch doktor en gevestigd te Amsterdam, hij staat aan de basis van de familie Waalen in den Haag.
Jacob Floren,
Grietje Floren, staat aan de basis van de familie IJsbrand.
Lijsbeth Floren, staat aan de basis van de familie Kieft.
Anna Floren, staat aan de basis van de familie Cloeck.
Trijn Floren, was een Bagijn en woonde op het Bagijnhof te Amsterdam.


XV

Cloeck-Alberts (1563)       basis-schema

Floris Cloeck, geboren te Amsterdam op 7 februari 1540 en overleden aldaar, 82 jaar oud, op 18 december 1622, zoon van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren trouwt omstreeks 1563 in Amsterdam met Marie Alberts, dochter van Albert Gerbrandszoon en Geertje Jacobsdochter.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,
Nanning Cloeck, gedoopt op 1 april 1567 in de Oude Kerk te Amsterdam en op 14 september 1624 overleden,
Jacob Cloeck, gedoopt op 4 februari 1569 in de Oude Kerk te Amsterdam en op 6 maart 1611 overleden.

Marie Alberts overlijdt in juli 1588 te Amsterdam en is op 23 juli 1588 in de Oude Kerk begraven.

Cloeck-Sakema (1591)       basis-schema

Floris Claeszoon Cloeck hertrouwt op 28 juli 1591 met Katrijn Sakema, dochter van Simon Bauckeszoon en Griet Jansdochter Verburch en weduwe van Gerrit Jacobszoon Schaep

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Floris Claeszoon Cloeck was koopman en woonde op de Oude Zijds Voorburgwal in de Schrobbetgens en was van 1584-1601 Regent van het St. Pietersgasthuis.
Floris Claeszoon Cloeck overlijdt op 18 december 1622 op 82 jarige leeftijd.
Katrijn Sakema overlijdt op 13 maart 1606.


XVI

Cloeck - Kan (1588)       basis-schema

Dr. Nanning Cloeck, gedoopt in april 1567 te Amsterdam, zoon van Floris Cloeck en Marie Alberts trouwt op 10 april 1588 in Amsterdam met Clara Claesdochter Kan, dochter van Claes Simonszoon en Wyva Pietersdochter
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Allaert Cloeck, gedoopt op 5 februari 1588 te Amsterdam, overleden in juli 1645 en op 22 juli 1645 in de Oude Kerk begraven,
Marri Cloeck, gedoopt op 27 juli 1589 in de Oude Kerk te Amsterdam,
Wijva Cloeck, gedoopt op 11 juli 1593 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Claes Cloeck, gedoopt op 19 juli 1591 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en op 17 oktober 1647 in de Oude Kerk begraven,


Nanning Floriszoon Cloeck was koopman, commissaris van de Monstering te Amsterdam in 1607 en luitenant der Burgerij.

Op het terrein van het Provinciaal Ziekenhuis in Bloemendaal lagen in de 17e eeuw de blekerijen. Omstreeks die tijd was het in bezit van de Amsterdamse koopman Nanning Floriszoon Cloeck. Tussen zijn bleekvelden, stichtte hij een zomerverblijf dat hij Cloeckendael noemde. Na zijn dood bleef het nog twee generaties in de familie. Daarna werd het gekocht door de Amsterdamse koopman mr. Willem van Gennep. Hij veranderde de naam in Meer en Berg.

Nanning Floriszoon Cloeck woont op het water bij de Korenbeurs en vanaf 1603 op de Nieuwezijds Achterburgwal(Spuistraat). Hij overlijdt op 14 september 1624 te Amsterdam en wordt op 18 september 1624 in de Oude Kerk begraven.
Clara Claesdochter Kan overlijdt in januari 1594 te Amsterdam en wordt op 22 januari 1594 in de Oude Kerk begraven.


XVII

Cloeck - Thijs (1643)       basis-schema

Dr. Allaert Cloeck geboren op 5 februari 1588 te Amsterdam, zoon van Dr. Nanning Cloeck en Clara Kan, trouwt op 2 december 1642 met Catharina Thijs, geboren in 1607 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Nanningh Cloeck gedoopt op 21 januari 1644 in de Oude Kerk te Amsterdam en
Christoffel Cloeck gedoopt op 14 januari 1645 in de Zuider Kerk te Amsterdam.Allaert Cloeck is kapitein der burgerij in 1630, commissaris van de monstering te Amsterdam in 1631, schepen van 1631 tot 1633, in 1635, 1636, 1638, 1639, 1642 en 1644; overman van de Voetboogdoelen in 1639; koopman, hij verrekende over het jaar 1645 door bemiddeling 169.300 florijnen
Hij woonde in 1642 op het water en in 1645 bij zijn overlijden op de N.Z.Achterburgwal bij de "Vijf Cruycken".
Allaert Cloeck overlijdt in juli 1645 te Amsterdam en wordt op 22 juli 1645 op 57 jarige leeftijd in de Oude Kerk begraven.

XVIII

Cloeck - Rants (1670)       basis-schema

Mr. Nanningh Cloeck gedoopt op 21 januari 1644 te Amsterdam, zoon van Dr. Allaert Cloeck en Catharina Thijs, trouwt in 1670 met Constanti Rants, gedoopt op 30 maart 1642 in de Oude Kerk te Amsterdam, dochter van Jeronimus Rants en Carel Barbera.
Uit dit huwelijk is n kind bekend.

Anna Catharina Cloeck, gedoopt op 10 mei 1671 in de Oude Kerk te Amsterdam.

Nanningh Cloeck was van 1670 tot 1672 Regent van het Dolhuys; schepen in 1672, 1674 en 1677, gecommitteerde in de Admiraliteit in Zeeland namens de stad Amsterdam van 12 januari 1680 tot 26 juli 1702.
Nanningh Cloeck overlijdt op 26 juli 1702 op 58 jarige leeftijd.


XIX

Balde - Cloeck (1691)       basis-schema

Anna Catharina Cloeck gedoopt op 10 mei 1671 in de Oude Kerk te Amsterdam, dochter van Mr. Nanningh Cloeck en Constanti Rants, trouwt op 27 maart 1691 te Sloten met Pieter Balde, gedoopt op 2 februari 1642 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, zoon van Jacob Balde en Janneke de Breyer van Frankendael,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Isaack Balde gedoopt op 5 oktober 1692 in de Wester Kerk te Amsterdam,
Constantina Catherina Balde, gedoopt op 6 oktober 1693 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en op 30 april 1758 overleden,
Pieter Balde, gedoopt op 14 december 1694 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en voor 1700 overleden en
Joanna Geertruij Balde, gedoopt op 6 juni 1696 te Amsterdam.
Pieter Balde, gedoopt op 13 oktober 1700 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.

Pieter Balde is koopman en reder op Engeland, Spanje en Rusland, handelaar in wol en traan; lid van de firma Pieter Balde en Isaac Simkinson, Vaandrig der Burgerij, kerkmeester van de Westerkerk in 1693.

Anna Catharina Cloeck overlijdt op 4 maar 1722 op 51 jarige leeftijd.
Pieter Balde overlijdt in januari 1711 op 66 jarige leeftijd en wordt op 29 januari 1711 in de Westerkerk begraven.

Huize Frankendael, genoemd naar Janneke de Breyer van Frankendael, de schoonmoeder van Anna Catharina Cloeck, een buitenverblijf nabij Amsterdam.

Vroedschap

JACOB BALDE, geb. te Sandwich 1576, st. te Amsterdam en er begr. O.K. Oct. 1663, vestigde zich vr 1621 als zijde-winkelier te Amsterdam in de Oudebrugsteeg "in het Hof van Herodes";
tr. 1. Josijntje Buden;
tr. 2. 20 Nov. 1612 Janneke de Breyer, gezegd van Franckendael
Uit het eerste huwel. sproot een zoon, die volgt;
uit het tweede huwel. volgen twee kinderen.

a. Jacobus Balde, volgt.

b. Jacoba Balde, gedt. N.K. 14 Dec. 1638, begr. W.K. 17 Oct. 1725,
tr. 1. 6 Aug. 1675 Dr. Johannes van Flamerdinge, Ridder van Sint-Marcus, geb. te Frankfort 1647, st. te Amsterdam en er begr. W.K. 2 Nov. 1691, Medisch Doctor, wonende op de Prinsengracht, gepromoveerd te Leiden 7 Mrt. 1671;
tr. 2. Dr. Gerbrandus van Leeuwen

c. Pieter Balde, gedt. N.K. 2 Febr. 1642, begr. W.K. 29 Jan. 1711,
koopman en reeder op Engeland, Spanje en Rusland en handelaar in wol en traan, lid der firma Pieter Balde en Isaac Simkinson; woonde op de Keizersgracht;
Vaandrig der Burgerij 1683; Kerkmr. W.K. 1693;
tr. te Sloten 27 Mrt. 1691 Anna Catharina Cloeck, gedt. O.K: 10 Mei 1671, st. 4 Mrt. 1722, dr. van Mr. Nanning, en van Constantia Ranst. Hunne dochter was o.a.
Constantia Catharina Balde, geb. 1693, st 30 April 1758, tr. 18 Dec. 1720 Jan Jacob Vermeeren, geb. te Frankfort 7 Febr. 1693, st. te Amsterdam 8 Aug. 1760, koopman te Amsterdam, woonde op de Keizersgracht, over de Westermarkt en was eigenaar van de hofstede Frankendaal, in dc Diemermeer (in 1759 waard: 12.000), die zijne vrouw in 1742 van haar ongehuwd overleden oom Isaac Balde erfde; hij bewoonde in 1742 een huis van 1180 huurw., hield 4 dienstboden, eene buitenplaats, koets en 3 paarden en werd geschat op een ink. van 9000;
Comm. 1739, Rafinadeur van het Salpeter 1719, Regent N.Z. Huiszittenhuis 1730, Heemraad van den Nieuwer-Amstel 1737, Heemraad en Schepen van de Diemermeer 1749,
zoon van Arnout en van Susanna Dupont.
Uit dit huwel. sproot eene eenige dochter.

Jacobus Balde (bovengenoemd), geb. 9 Mei 1604, st. te Amsterdam 20 Jan. 1653, vestigde zich als koopman en reeder te Amsterdam op de Heerengracht; tr. te Hanau 25 Nov. 1632 Anna Behagel, die nog als wed. te Amsterdam leefde in Dec. 1655.
Hun zoon was: Jean Balde, geb. aan den Uithoorn 30 Jan. 1644, st. te Amsterdam 31 Dec. 1689, voornaam koopman en reeder op Engeland en Spanje;
woonde eerst op de Leliegracht en bij zijn overlijden op de Keizersgracht; hij verrekende door bemiddeling van de Wisselbank o.a. over de jaren 1678 en 1685 de volgende bedragen: 780.000 en 3.636.000;
tr. 1. te Sloten 31 Mei 1670 Sara Casteleyn, geb. 1642, begr. Walenk. 24 Juli 1670, dr. van Jeremias Casteleyn, koopman op de Heerengracht en van Maria Harscleyn;
tr. 2. te Ouderkerk 30 Aug. 1671 Hester Casteleyn, geb. 1 Aug. 1648, St. 18 Oct. 1712, die na den dood van haar man zijne zaken voortzette onder de firma de Wed. Jean Balde & Soon, welke weldra rang innam onder de voornaamste handels- en bankiers huizen van Amsterdam en denkelijk reeds vr 1736 geliquideerd werd. Zij kocht 30 Sept. 1698 de hofstede Wallesteyn, aan de Vecht onder Loenen, en was eene zuster van Sara Casteleyn voornoemd.
Uit het tweede huwel. sproten verscheidene kinderen, w.o. de drie volgende:

a. Anna Maria Balde, gedt. W.K. 1 Nov. 1676, begr. Z.K. 11 Oct. 1730,
tr. te Baambrugge 14 Juni 1706 Wolfert van Aferen, geb. 1666, begr. Z.K. 18 Sept. 1720, "lywaethandelaer", wonende op de Heerengracht, zoon van Simon Pietersz. van Aferen, boekhouder, en van Catharina Rotterdam.
Hunne dochter was o.a.:
Catharina van Aferen, tr. Mr. Jan Graafland,

b. Jan Balde, gedt. W.K. 23 Aug. 1682, st. te Loenen 3 Oct. 1763 hoofd der voorname firma de Wed. Jean Balde & Soon, kooplieden en bankiers en van 1716 tot 1735 voor de helft eigenaren van de suikerbakkerij "de Goudsbloem" op de Prinsengracht, die gedreven werd ten name van Anthony van Rensselaar; hij tevens diamantslijper en juwelier en bezat tezamen met zijn broeder Jacob Balde, Heer van Loenen, de kruitmolen "de Kievit", aan den Overtoomschen weg; hij werd bij zijn overlijden te Amsterdam gehouden "voor de rijkste Heer van deese Stadt"; hij woonde op de Heerengracht, Zuidz. bij de Vijzelstraat, en was eigenaar van de "vermaarde hofstecde Wallenstijn", aan de Vecht, bij Loenen; hij bewoonde in 1742 een huis van 1800 huurw., hield 6 dienstboden, eene buitenplaats, koets en 4 paarden, en werd geschat op een ink. van 36 38.000;
Consul van den Koning van Denemarken te Amsterdam 1707; Kanunnik in 't Kapittel van St. Jan te Utrecht 1724 - 1752;
tr. 14 April 1707 Regina Catharina Kieft, gedt. Z.K. 5 Mrt. 1684, begr. O.K. 13 Oct. 1750, dr. van Isbrant Kieft, buskruithandelaar en -fabrikant te Amsterdam, wonende op 't Nieuwe Waalseiland, en van Anna Maria van de Perre.
Zij wonnen de volgende twee zoons;

aa. Mr. Jan Balde, Junior,

bb. Mr. Ysbrand Kieft Balde, Heer van Cronenburg, Loenen, Loenersluis, Nieuwersluis, het Huis ten Velde en Cortemade,
geb. 18 Nov. 1716, st. 11 Mei 1770, woonde te Amsterdam op de Heerengracht, bij de Vijzelstraat, en was eigenaar van de hofstede Wallesteyn, aan de Vecht, onder Loenen; hij kocht 8 Jan. 1752 uit zijns broeders nagelaten boedel voor 5000 de ambachtsheerlijkheid Loenen en Nieuwersluis, en 23 Jan. 1754 van Gerbrand Graaf van Moens voor 160.000 de heerlijkheid Cronenburg bij Loenen;
Kanunnik ten Dom te Utrecht 1739;
tr. te Neerlangbroek 7 Jan. 1755 Nicola Geertruy Smissaert,
geb. 9 Sept. 1724, st. 14 Juni 1795, dr. van Jan Carel en van Ueonora Sophia Borre van Amerongen.
Van hunne kinderen volgen er hier drie:

aaa. Sophia Johanna Balde, geb. 14 Juni 1756, st. te Parijs 10 Febr. 1808,
tr. 1. Mr. Harman van de Poll, dit huwel. werd door echtscheiding ontbonden.
tr. 2. Stanislas Franois Goilery Collinct, Graaf de la Salie, Generaal in Franschen dienst, Maire van Billelez-Soissons.
bbb. Regina Catharina Balde, tr. Mr. Cornells van der Hoop, Gijsbertsz.,
ccc. Anna Adriana Balde, tr. Mr. Hendrik Huyghens.

c. Frans Balde, geb. 7 Juni 1685, begr. O.K. 28 Oct. 1746, was in 1716 lid der firma de Wed. Jean Balde & Soon, kooplieden en bankiers, en in 1742 rentenier; hij woonde op de Keizersgracht, bij de Spiegelstraat, en hield in 1742: 4 dienstboden, bewoonde een huis van 1300 huurw., bezat eene buitenplaats, en werd geschat op een ink. van 14 15.000;
tr. 1 Mrt. 1718 Cornelia van Tarelink, geb. 13 Mrt. 1697, begr. O.K. 29 Juli 1730, dr. van Jan en van Margaretha Witte.
Eene dochter uit dit huwel. was:
Margaretha Cornelia Balde, tr. Jan van Tarelink.


XX Start Parenteel

Vermeeren - Balde (1721)       basis-schema

Constantina Catherina Balde gedoopt op 6 oktober 1693 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, dochter van Anna Catharina Cloeck en Pieter Balde, trouwt omstreeks 1721 met Jan Jacob Vermeeren, zoon van Abraham Vermeeren,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Susanna Geertruij Vermeeren, gedoopt op 8 april 1722 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel),
Johanna Geertruijd Vermeeren, gedoopt op 11 oktober 1730 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel),

Constantina Catherina Balde overlijdt op 30 april 1758, 64 jaar oud.


XXI

Bols - Vermeeren (1747)       basis-schema

Susanna Geertruij Vermeeren gedoopt op 8 april 1722 in de Nieuwezijdskapel te Amsterdam, dochter van Constantina Catherina Balde en Jan Jacob Vermeeren, trouwt omstreeks 1747 met Jan Pieter Bols,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Sophia Maria Bols, gedoopt op 28 januari 1748 in Amsterdam (Westerkerk),
Constantia Catharina Bols, gedoopt op 1 augustus 1760 in Amsterdam (Westerkerk).


XXII

Neercassel - Bols (1775)       basis-schema

Sophia Maria Bols gedoopt op 28 januari 1748 in de Westerkerk te Amsterdam, dochter van Jan Pieter Bols en Jan Jacob Vermeeren, trouwt omstreeks 1775 met Nicolaas Jacob van Neercassel, gedoopt op 3 november 1734 in Amsterdam (Nieuwe Kerk), zoon van Wessel van Neercassel en Cecilia du Mont,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johanna Petronella Neercassel, gedoopt op 17 december 1775 in Amsterdam (Westerkerk),
Helena Susanna Neercassel, gedoopt op 14 november 1779 in Amsterdam (Westerkerk).


XXIII

Rupp - Neercassel (1798)       basis-schema

Johanna Petronella Neercassel gedoopt op 17 december 1775 in de Westerkerk te Amsterdam, dochter van Sophia Maria Bols en Nicolaas Jacob van Neercassel, trouwt omstreeks 1798 met Generaal-Majoor Christiaan Carel Rupp,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Sophia Jacoba Carolina Rupp, geboren in 1799 in s-Gravenhage,
Nicolette Jacoba Rupp, geboren in 1802 in den Haag,
Johanna Petronella Rupp, geboren in 1806 in s-Gravenhage,
Constantijn Christiaan Rupp, geboren in 1811 in Amsterdam,

Johanna Petronella Neercassel overlijdt op 19 maart 1840 in Arnhem, 64 jaar oud.


XXIV

Thomasz - Rupp (1836)       basis-schema

Sophia Jacoba Carolina Rupp geboren in 1799 in s-Gravenhage, dochter van Christiaan Carel Rupp en Nicolaas Jacob van Neercassel, trouwt omstreeks 1836 met Thomas Hendrik Thomasz geboren in 1791,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Henri Constantijn Carel Thomasz, geboren in 1837 in Utrecht,
Carel Gustaaf Thomasz, geboren in 1839 in Utrecht,

Sophia Jacoba Carolina Rupp overlijdt op 6 oktober 1875 in Arnhem, 75 of 76 jaar oud,
Thomas Hendrik Thomasz overlijdt op 11 juli 1840 in Utrecht, 48 of 49 jaar oud.


XXV

Thomasz - Weber ( )       basis-schema

Henri Constantijn Carel Thomasz geboren in 1837 in Utrecht, zoon van Sophia Jacoba Carolina Rupp en Thomas Hendrik Thomasz, trouwt met Elisabeth Charlotte Weber,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Henri Constantijn Carel Thomasz overlijdt op 15 november 1874 in Renkum, 36 of 37 jaar oud.

Thomasz - opt Velt (1869)       basis-schema

Carel Gustaaf Thomasz geboren in 1839 in Utrecht, zoon van Sophia Jacoba Carolina Rupp en Thomas Hendrik Thomasz, trouwt omstreeks 1869 met Sibilla Lambertina opt Velt,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Henri Constantijn Carel Thomasz, geboren in 1870 in Arnhem,
Sophia Jacoba Carolina Thomasz, geboren in 1871 in Arnhem,
Sibille Lambertine Annette Thomasz, geboren in 1875 in Arnhem,
Hortense Clemence Constance Thomasz, geboren in 1877 in Arnhem en op 27 oktober 1880 in Arnhem overleden,

Carel Gustaaf Thomasz overlijdt op 4 november 1885, 45 of 46 jaar oud.


XXVI

Thomasz - Bunjes (1900)       basis-schema

Henri Constantijn Carel Thomasz geboren in 1870 in Arnhem, zoon van Carel Gustaaf Thomasz en Sibilla Lambertina opt Velt, trouwt op 15 juni 1900 met Jeanne Maria Bunjes,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 15 mei 1913 te Arnhem door echtscheiding ontbonden.

Thomasz - Heuvel (1916)       basis-schema

Henri Constantijn Carel Thomasz geboren in 1870 in Arnhem, zoon van Carel Gustaaf Thomasz en Sibilla Lambertina opt Velt, hertrouwt op 16 mei 1916 in de Rijp met Dieuwertje Heuvel, geboren in 1888 in Kwadijk, dochter van Klaas Heuvel en Deletje Wagemaker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Riemer - Thomasz (1891)       basis-schema

Sophia Jacoba Carolina Thomasz geboren in 1871 in Arnhem, dochter van Carel Gustaaf Thomasz en Sibilla Lambertina opt Velt, trouwt op 8 oktober 1891 in Arnhem met Geerlig Riemer, geboren in 1863 in Arnhem, zoon van Geerlig Riemer en Johanna Bernarda Henrietta Adrion,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Augustijn - Thomasz (1897)       basis-schema

Sibille Lambertine Annette Thomasz geboren in 1875 in Arnhem, dochter van Carel Gustaaf Thomasz en Sibilla Lambertina opt Velt, trouwt op 27 april 1897 in Arnhem met Johannes Augustijn, geboren in 1853 in Bergen op Zoom, zoon van Johannes Govert Marinus Augustijn en Helena Kornelia Court,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Pouwels - Thomasz (1908)       basis-schema

Sibille Lambertine Annette Thomasz geboren in 1875 in Arnhem, dochter van Carel Gustaaf Thomasz en Sibilla Lambertina opt Velt, hertrouwt op 4 februari 1908 in Arnhem met Pieter Cornelis Jacobus Pouwels, geboren op 27 maart 1875 in Sneek, zoon van Cornelis Martinus Pouwels en Renske van der Veer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Driesen - Rupp ( )       basis-schema

Nicolette Jacoba Rupp geboren in 1802 in den Haag, dochter van Christiaan Carel Rupp en Nicolaas Jacob van Neercassel, trouwt met Isaak Driesen geboren in 1810 in Leiden, zoon van Pieter Driesen en Hermina Pietto,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Sophie Adriana Everdina Driesen, geboren op 21 mei 1837 in Gorinchem,
Johan Constant Nicolaas Driesen, geboren in januari 1842 en op 9 november 1842 in Utrecht overleden.

Hattums - Rupp (1845)       basis-schema

Johanna Petronella Rupp geboren in 1806 in s-Gravenhage, dochter van Christiaan Carel Rupp en Nicolaas Jacob van Neercassel, trouwt omstreeks 1845 met Meindert Hattums geboren in 1801 in Durgerdam, zoon van Gerrit Hattums en Impje Volkers,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Johanna Wilhelmina Hattums, geboren in 1846 in Zaandam,


XXV

Bultman - Hattums ( )       basis-schema

Johanna Wilhelmina Hattums geboren in 1846 in Zaandam, dochter van Johanna Petronella Rupp en Meindert Hattums, trouwt met Joannes Bultman geboren in 1842 in Amsterdam, zoon van Herman Frederik Bultman en Catharina Hermanna Feltrup,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Rupp - Bedding (1844)       basis-schema

Constantijn Christiaan Rupp geboren in 1811 in Amsterdam, zoon van Christiaan Carel Rupp en Nicolaas Jacob van Neercassel, trouwt omstreeks 1844 met Margaretha Christina Bedding geboren in 1811 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Constantijn Christiaan Jan Rupp, geboren op 27 januari 1845 in Arnhem,
Johanna Petronella Rupp, geboren in 1846 in Arnhem en op 28 maart 1847 in Arnhem overleden,
Margaretha Christina Rupp, geboren in 1847 in Arnhem,
Christina Petronella Maria Rupp, geboren in 1848 in Amsterdam en op 20 juni 1848 in Arnhem overleden,
Maria Johanna Petronella Rupp, geboren in 1851 in Arnhem,

Margaretha Christina Bedding overlijdt op 2 januairi 1855 in Arnhem, 43 of 44 jaar oud.

Rupp - Gaade (1858)       basis-schema

Constantijn Christiaan Rupp geboren in 1811 in Amsterdam, zoon van Christiaan Carel Rupp en Nicolaas Jacob van Neercassel, hertrouwt omstreeks 1858 met Nicolina Christina Maria Gaade geboren in 1832 in s-Gravenhage, dochter van Augustus Marinus Gaade en Christina Maria Fraut,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jan Carel August Rupp, geboren in 1859 in Arnhem en op 18 februari 1862 in Arnhem overleden,
Carel August Rupp, geboren in 1861 in Arnhem,
Nicolaas Jacob Rupp, geboren in 1863 in Arnhem,
Sophia Jacoba Christina Rupp, geboren in 1866 in Arnhem en op 31 maart 1913 in Arnhem overleden,
Jan Constantijn Christiaan Rupp, geboren in 1868 in Arnhem,

Constantijn Christiaan Rupp overlijdt op 12 maart 1904 in Arnhem, 92 of 93 jaar oud,
Nicolina Christina Maria Gaade overlijdt op 9 oktober 1887 in Arnhem, 54 of 55 jaar oud.


XXV

Rupp - van Batenburg (1883)       basis-schema

Constantijn Christiaan Jan Rupp geboren op 27 januari 1845 in Arnhem, zoon van Constantijn Christiaan Rupp en Margaretha Christina Bedding, trouwt omstreeks 1883 met Louise Johanna Catharina van Batenburg geboren op 25 februari 1845 in Herveld (Valburg), dochter van Dirk Pieter van Batenburg en Louise Johanna Catharina Rabel,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Constantijn Christiaan Rupp, geboren in Amsterdam,
Louise Johanna Catharina Rupp, geboren in 1875 in Amsterdam,
Constantijn Christiaan Jan Rupp, geboren in 1884 in Utrecht,

Louise Johanna Catharina van Batenburg overlijdt op 11 augustus 1920 in Ermelo, 75 jaar oud.


XXVI

Rupp - van Elswijck (1902)       basis-schema

Jan Constantijn Christiaan Rupp geboren in Amsterdam, zoon van Constantijn Christiaan Jan Rupp en Louise Johanna Catharina van Batenburg, trouwt op 17 januari 1902 in Maasbree met Catharina Maria Josephine van Elswijck geboren in Venlo, dochter van Joseph Francis van Elswijck en Maria Helena Klein,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Ywema - Rupp (1899)       basis-schema

Louise Johanna Catharina Rupp geboren in 1875 in Amsterdam, dochter van Constantijn Christiaan Jan Rupp en Louise Johanna Catharina van Batenburg, trouwt op 4 mei 1899 in Utrecht met Johannes Willem Ywema geboren in 1874 in Utrecht, zoon van Johannes Ywema en Wilhelmina Elisabeth Jenken,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Rupp - van Vledder (1909)       basis-schema

Constantijn Christiaan Jan Rupp geboren in 1884 in Utrecht, zoon van Constantijn Christiaan Jan Rupp en Louise Johanna Catharina van Batenburg, trouwt op 31 maart 1909 in Bussum met Mechtelde Henriette van Vledder geboren in 1869 in den Helder, dochter van Cornelis Johannes van Vledder en Margaretha Johanna Hendrika Schouten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Wolff - Rupp ( )       basis-schema

Margaretha Christina Rupp geboren in 1847 in Arnhem, dochter van Constantijn Christiaan Rupp en Margaretha Christina Bedding, trouwt met Willem Wolff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Margaretha Christina Rupp overlijdt op 11 september 1929 in Velp, 81 of 82 jaar oud.

Rupp - Boelsums ( )       basis-schema

Carel August Rupp geboren in 1861 in Arnhem, zoon van Constantijn Christiaan Rupp en Nicolina Christina Maria Gaade, trouwt met Wilhelmina Johanna Maria Boelsums geboren in 1870 in Amsterdam, dochter van Anthonij Hendrik Boelsums en Maria Catharina Brinkboer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Carel August Rupp overlijdt op 30 december 1935 in Arnhem, 73 of 74 jaar oud.

Rupp - van der Wiel (1898)       basis-schema

Nicolaas Jacob Rupp geboren in 1863 in Arnhem, zoon van Constantijn Christiaan Rupp en Nicolina Christina Maria Gaade, trouwt omstreeks 1898 met Antoinetta van der Wiel geboren in 1874 in Arnhem, dochter van Willem van der Wiel en Catharina de Braak,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Catharina Nicolina Rupp, geboren in 1899 in Arnhem,

Nicolaas Jacob Rupp overlijdt op 30 mei 1934 in Voorst, 70 of 71 jaar oud.

Rupp - Sluis ( )       basis-schema

Jan Constantijn Christiaan Rupp geboren in 1868 in Arnhem, zoon van Constantijn Christiaan Rupp en Nicolina Christina Maria Gaade, trouwt met Andrea Sluis geboren in 1877 in Wormerveer, dochter van Theunis Sluis en Wiggertje Woestenburg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Uilenberg - Rupp ( )       basis-schema

Catharina Nicolina Rupp geboren in 1899 in Arnhem, dochter van Nicolaas Jacob Rupp en Antoinetta van der Wiel, trouwt met Jan Jantinus Uilenberg geboren in 1881 in Amsterdam, zoon van Jan Uilenberg en Catharina Kiers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XX

Vermeeren - Balde (1720)       basis-schema

Johanna Geertruij Balde gedoopt op 6 juni 1696 in Amsterdam (Nieuwe Kerk), dochter van Anna Catharina Cloeck en Pieter Balde, trouwt omstreeks 1720 met Abraham Vermeeren,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Susanna Catrina Vermeeren, gedoopt op 16 november 1721 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel),
Johanna Geertruijt Vermeeren, gedoopt op 8 april 1722 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel),
Jacob Pieter Vermeeren, gedoopt op 11 november 1723 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel) en jong overleden,
Jacob Pieter Vermeeren, gedoopt op 1 oktober 1724 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel),
Johann Jacob Vermeeren, gedoopt op 25 maart 1725 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel).


XXI

Vermeeren - van den Berg (1753)       basis-schema

Jacob Pieter Vermeeren gedoopt op 1 oktober 1724 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel), zoon van Johanna Geertruij Balde en Abraham Vermeeren, trouwt omstreeks 1753 met Catharina van den Berg,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Constantia Catharina Vermeeren, gedoopt op 4 september 1754 in Amsterdam (Nieuweziijdskapel),
Susanna Jacoba Vermeeren, gedoopt op 17 maart 1756 in Amsterdam (Noorderkerk),


Einde Tekst (laatst bijgewerkt 11 juni 2011).
proclaimer