III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX

de huwelijken zijn het eenvoudigst via de peroons-index te bereiken

godert cloeck, proband,Slot Bronckhorst
Bron: Alfred Stern, de graafschap in de middeleeuwen

I

1 Godert Cloeck,    schema 11

Godert Cloeck, geboren in 1363, zoon van Riquines Clock en Anna van Bronckhorst, is de proband van deze kwartierstaat.


II

2 Anna van Bronckhorst,    schema 11

Anna van Bronckhorst, geboren in 1325, dochter van Willem van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1362 met Requines Cloeck, geboren in 1325, zoon van Requines Cloeck en Catharina Ploech,

Er zijn twee kinderen bekend:
Godert Cloeck , geboren in 1363,
Johan Cloeck, geboren in 1365,


Transcriptie van Willem Anne Baron van Spaen (omstreeks 1800)

3 Riquines Cloeck,    schema 11

Riquines Cloeck, geboren in 1325, zoon van Riquines Cloeck en Catharina Ploech, trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren in 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,

Er zijn twee kinderen bekend:
Godert Cloeck, geboren in 1363,
Johan Cloeck, geboren in 1365.


III

4 Willem van Bronckhorst,    schema 11

Willem van Bronckhorst, geboren in 1280, zoon van Gijsbert van Bronckhorst en Elisabeth van Steinfurt, trouwt omstreeks 1315 met Johanna van Batenburg, geboren in 1280, dochter van Dirk van Batenburg en Mechteld van Kuyc, overleden op 25 september 1328 te Hasselt, gesneuveld,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Catharina van Bronckhorst, geboren in 1316,
Gijsbert van Bronckhorst, overleden tussen 1356 en 1358,
Diderik van Bronckhorst-Batenburg, overleden voor 1351, Heer van Batenburg,
Baldewijn van Bronckhorst, sneuvelt op 21 juli 1347 bij Walef, begraven in Batenburg,

Anna van Bronckhorst, geboren in 1325,
een bastaard-dochter, ze komt niet in zijn testament voor.

Heer Willem, Heer van Bronckhorst en Batenburg; alleen Heer van Batenburg genoemd, houdt de zijde van Reynald, oudste zoon van Gelre, tegen diens vader, en staat voor Otto, Heer van Buuren in 1317. Wordt door de Keizer beleend met Batenburg en het Recht van Tol en Munt in 1317. Heer van Bronchorst, is getuige van Diederick Graaf van Cleef, als die zweert, dat hij Heusden van Brabant te Leen houdt in 1318. Raad en getuige van Jonkheer Reynald van Gelre, bij de bevestiging van de Privilegiën van Zutphen en staat voor Frederick, Heer van den Berg in 1324. Ridder, Raad van Graaf Reynald en bezegelt met hem de Landbrief van 't Nybroek in 1328. Hij sneuvelt bij Hasselt tegen de Luykenaars in 1328. Zijn vrouw was Johanna, Vrouwe van Batenburg, zij weduwe en door Graaf Reynald van Gelre genoemd, eine Edele Vrouw unse nichte Vrouw Johanna van Bronckhorst und van Batenburg; maakt een deling tussen haar kinderen, ten overstaan van de Graaf van Gelre, van Heer Johan van Bronckhorst, Proost van Aldenmunster te Utrecht, van Heer Johan, Heer te Baer, van Heer Wolter, Heer van Keppel, Ridders, van Hendrik van Wisch en van Everhard van Ulft, Knapen in 1328. De kinderen uit dit huwelijk, zijn Catharina, Gysbert, Diederick, die bij de deling van 1328, na zijn moeders dood, Batenburg zal erven; hij is jong en ongehuwd overleden, Baldewyn, zal volgens die deling door zijn moeder onderhouden worden, zo lang hij ledig blijft; Heer Baldewyn, van Batenburg genoemd, in dienst van Hertog Reynold van Gelre, sneuvelt in de slag van Hamont tegen de Luikenaars in 1347,

G r a a f s c h a p - M i d d e l e e u w e n: Willem van Bronckhorst

W i k i p e d i a: Willem van Bronckhorst

B r o n: Willem van Bronckhorst

5 Johanna van Batenburg#,
6 Riquines Cloeck#,

Riquines Cloeck, geboren in 1290, zoon van Requines Cloeck trouwt omstreeks 1320 met Catharina Ploech, geboren in 1292, dochter van Requines Ploech en Yzenbela Palude,

Er zijn vier kinderen bekend:
Diederyck Cloeck, geboren in 1320,
Gysbert Cloeck, geboren in 1322,
Steven Cloeck, geboren in 1324,
Riquines Cloeck, geboren in 1325,

In 1052 zijn de Cloecken(Clovken) in Maastricht. Zij waren gemigreerd vanuit Valenciennes in het Frans Koninkrijk en via Namen en Luik over de Maas in Maastricht beland. De groep bestond uit drie mannen, vijf vrouwen en vier kinderen. Zij staan opgetekend in minstens vijf documenten die handelen over huisvesting en verscheping naar Nijmegen (Noviomagum). Nederland maakte in 1052 deel uit van het Duitse Rijk zodat we niet kunnen stellen dat zij reeds in Nederland waren, maar wel dat zij waarschijnlijk de oudste familie in Nederland zijn. De eerste gegevens van de familie Cloeck komen eerst begin 1300 beschikbaar, als Riquinus Cloeck in het huwelijk treedt met een dochter van Riquinus Ploech en Yzenbela Palude. In Noord-Frankrijk (in een gebied ten noord-oosten van Lille) zijn documenten gevonden uit 900 na Christus, waarin de namen Cloeck en Van Arnhem voorkomen, zodat beide families daar hun oorsprong hebben en van daaruit noordwaarts zijn getrokken. Het gebied waar zij zich vestigden lag aan de noordoostzijde van Arnhem. De Rijnloop lag toen zuidelijker en heeft in een latere periode zijn huidige bestemming gekregen, zodat Arnhem nu aan de Rijn ligt.

7 Catharina Ploech,    schema 11

Catharina Ploech, geboren in 1292, dochter van Requines Ploech en Yzenbela Palude trouwt omstreeks 1320 met Riquines Cloeck, geboren in 1290, zoon van Requines Cloeck,

Er zijn vier kinderen bekend:
Diederyck Cloeck, geboren in 1320,
Gysbert Cloeck, geboren in 1322,
Steven Cloeck, geboren in 1324,
Riquines Cloeck, geboren in 1325.
IV

8 Gijsbert van Bronckhorst,    schema 11

Gijsbert van Bronckhorst, geboren in 1250, zoon van Willem van Bronckhorst en Ermgard van Randerode, trouwt omstreeks 1280 met Elisabeth van Steinfurt, geboren voor 1269, dochter van Boudewijn van Steinfurt en Elisabeth zur Lippe, overleden in 1317,

Er zijn drie, mogelijk vijf kinderen bekend:
Willem van Bronckhorst, geboren in 1280, overleden op 25 september 1328
Boudewijn van Bronckhorst, †26 oktober 1316,
•mogelijk Elisabeth,
•mogelijk een dochter die met Walram II heer van Heeswijk trouwt, zoon van Walram I van Benthem en Agnes van Heeswijk,
Gijsbert van Bronckhorst, overleden tussen 1369 en 1371,

Heer Gysbert, Heer van Bronckhorst, wordt genoemd in 1287, 1300, 1304. Ridder, is getuige toen Reinald Graaf van Gelre de Veluwe Leen maakte van 't sticht Utrecht in 1311. Getuige van dezelve bij de Privilegiën aan Arnhem in 1312. Staat over 't verdrag tussen Reynald Graaf van Gelre, en de Heer van Cuylenburg in 1312. Hij wordt Heer van Redichem gesteld. Vermoedelijk leefde hij nog 1317. derwijl zijn zoon alleen Heer van Batenburg genoemd wordt. Wegens zijn Vrouw weet men niets met zekerheid te melden; maar zijn kinderen zijn a. Willem, b. Johannes de Bronckhorst, Heer van Bronckhorst en van de Erfdochter van Anholt; Proost van St. Salvator te Utrecht in 1315 en 1316. Hij is tot Bisschop van Utrecht tot twee maal toe verkoren, eerst na de dood van Jakob van Oudshoorn in 1322 en naderhand na den dood van Johan van Diest; maar hij heeft niet tot het gerust bezit kunnen geraken; hij was tegenwoordig bij de verdeling die zijn broeders Weduwe, tussen hare kinderen deed in 1328. Hij is gestorven 26 juni 1346 en begraven in een Capelle van de St. Salvators kerk, die hij gesticht had. c. Ludgard of Ermgard, door bemiddeling van haar oom de Bisschop van Bremen, versproken aan Christiaan Graaf van Oldenburg en Delmenhorst, en getrouwd in 1315. d. Elisabeth Abdisse van ter Hunnep in 1340. Sommige stellen ook een Gysbert, die genoemd wordt broeder tot Bronckhorst en in dienst van de Graaf van Holland gekomen te zijn en dat van hem, het geslacht van Bronckhorst in Holland zou afstammen,

G r a a f s c h a p - M i d d e l e e u w e n: Gijsbert van Bronckhorst

W i k i p e d i a: Gijsbert van Bronckhorst

B r o n: Gijsbert van Bronckhorst

9 Elisabeth van Steinfurt,    schema 301

Elisabeth van Steinfurt, geboren voor 1269, dochter van Boudewijn van Steinfurt en Elisabeth zur Lippe, trouwt omstreeks 1280 met Gijsbert van Bronckhorst, geboren in 1250, zoon van Willem van Bronckhorst en Ermgard van Randerode, overleden op 6 juni 1315,

Na overlijden van Gijsbert is zij abdis van het klooster ter Hunnepe,

Er zijn drie, mogelijk vijf kinderen bekend:
Willem van Bronckhorst,geboren in 1280, overleden op 25 september 1328
Boudewijn van Bronckhorst, †26 oktober 1316,
•mogelijk Elisabeth,
•mogelijk een dochter die met Walram II heer van Heeswijk trouwt, zoon van Walram I van Benthem en Agnes van Heeswijk,
Gijsbert van Bronckhorst, overleden tussen 1369 en 1371.

B r o n: Elisaberh van Steinfurt

10#, 11#, 12#, 13#,


14 Requines Ploech#,

Requines Ploech, geboren omstreeks 1263, zoon van Requines Ploech trouwt omstreeks 1290 met Yzenbela Palude, geboren omstreeks 1268, dochter van Requines Palude,

Er zijn vier kinderen bekend:
Catharina Ploech, geboren in 1292
Requines BrokeGhisekinus BrokeJohannes Broke

15 Yzenbela Palude#,

Yzenbela Palude, geboren omstreeks 1268, dochter van Requines Palude trouwt omstreeks 1290 met Requines Ploech, geboren omstreeks 1263, zoon van Requines Ploech,

Er zijn vier kinderen bekend:
Catharina Ploech, geboren in 1292,
Requines Broke,
Ghisekinus Broke,
Johannes Broke,
V

16 Willem van Bronckhorst,    schema 11

Willem van Bronckhorst, geboren in 1231, zoon van Gijsbert van Bronckhorst en Cunigonda van Oldenburg, trouwt omstreeks 1250 met Ermgard van Randerode, dochter van Lodewijk van Randerode en Jutta, overleden voor 1294

Heer van Reckheim, vir nobilis de Bronckhorst 1261, idem et Redekem 1264,
Heer Willem van Bronckhorst, Ridder; Getuige van Graaf Otto van Gelre in 1265. Vir Nobilis et Consiliarius van Graaf Reynald van Gelre 1271. Heer Willem van Bronckhorst, Ridder en Heer van Rechem gaf tot onze fundatie de Kerk van Rechem 11 Kalender Septembris zonder jaartal.

Er zijn zes kinderen bekend:
Cunigonda van Bronckhorst, (ovl. 29 maart 1299). Zij trouwde in 1270 met Otto II van Dale (1245-1282), graaf van Dale en heer van Diepenheim, zoon van Hendrik II van Dale (geboren 1215) en Bertha van Bentheim (geboren 1210),
Gijsbert van Bronckhorst, geboren in 1250, overleden 1317
Lodewijk van Bronckhorst, (ovl. waarschijnlijk kort na 3 juli 1314), domproost van Hamburg (1302-1314), proost van Sint-Ansgar te Bremen (vóór 1329),
Johan van Bronckhorst, †26-6-1346, begraven in de Oudmunster van Utrecht, proost van Elst en Oudmunster, In 1322-1323, en mogelijk ook in 1341, is hij electbisschop van Utrecht, maar hij wist het niet tot bisschop te brengen,
Heilwig van Bronckhorst, Zij trouwt met van Hendrik graaf van Holstein (ovl. 1304).
Floris van Bronckhorst, Bisschop van Bremen na zijn Oom 1296, Electaartsbisschop van Hamburgen stierf in 1307. Nog wordt gemeld Floris van Bronckhorst, een dochter naliet, getrouwd met Hendrik Graaf van Holstein Schauwenburg die in 1310 stierf,

G r a a f s c h a p - M i d d e l e e u w e n: Willem van Bronckhorst

W i k i p e d i a: Willem van Bronckhorst

B r o n: Willem van Bronckhorst

17 Ermgard van Randerode,    schema 301

Ermgard van Randerode, dochter van Lodewijk van Randerode en Jutta, trouwt omstreeks 1250 met Willem van Bronckhorst, geboren in 1231, zoon van Gijsbert van Bronckhorst en Cunigonda van Oldenburg, overleden voor 1294,

Er zijn zes kinderen bekend:
Cunigonda van Bronckhorst, (ovl. 29 maart 1299). Zij trouwde in 1270 met Otto II van Dale (1245-1282), graaf van Dale en heer van Diepenheim, zoon van Hendrik II van Dale (geboren 1215) en Bertha van Bentheim (geboren 1210),
Gijsbert van Bronckhorst, geboren in 1250, overleden 1317
Lodewijk van Bronckhorst, (ovl. waarschijnlijk kort na 3 juli 1314), domproost van Hamburg (1302-1314), proost van Sint-Ansgar te Bremen (vóór 1329),
Johan van Bronckhorst, †26-6-1346, begraven in de Oudmunster van Utrecht, proost van Elst en Oudmunster, In 1322-1323, en mogelijk ook in 1341, is hij electbisschop van Utrecht, maar hij wist het niet tot bisschop te brengen,
Heilwig van Bronckhorst, Zij trouwt met van Hendrik graaf van Holstein (ovl. 1304).
Floris van Bronckhorst, Bisschop van Bremen na zijn Oom 1296, Electaartsbisschop van Hamburgen stierf in 1307. Nog wordt gemeld Floris van Bronckhorst, een dochter naliet, getrouwd met Hendrik Graaf van Holstein Schauwenburg die in 1310 stierf.

B r o n: Ermgard van Randerode
18 Boudewijn van Steinfurt,    schema 301

Boudewijn van Steinfurt, Heer van Steinfurt, geboren in 1244, zoon van Ludolf van Steinfurt en Elisabeth van Bentheim-van Holland, trouwt omstreeks 1260 met Elisabeth zur Lippe, dochter van Bernhard zur Lippe en Sophie van Arnsberg, overleden in 1317,

Verwerft in 1279 Freigrafschaft Laer, in 1309 stadhouder Hochstift Münster,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Ludolf van Steinfurt, trouwt omstreeks 1276 met Oda van Diepholz, dochter van Johan, overleden in 1308,
Boudewijn van Steinfurt, domheer Münster en Paderborn, overleden na 1309,
Elisabeth van Steinfurt, trouwt met Heinrich von Frankenstein,
Hendrik van Steinfurt,
Elisabeth van Steinfurt, geboren voor 1269, overleden op 6 juni 1315,
Lutgard van Borghorst, in 1301 abdes Borghorst, in 1316 abdes Vreden, overleden na 1318,
Agnes van Steinfurt, geboren in 1285, overleden na 1315.

W i k i p e d i a: Boudewijn van Steinfurt

B r o n: Boudewijn van Steinfurt

19 Elisabeth zur Lippe,

Elisabeth , dochter van Bernhard zur Lippe en Agnes van Kleef trouwt omstreeks 1260 met Boudewijn van Steinfurt, zoon van Ludolf van Steinfurt en Elisabeth van Bentheim-van Holland, overleden na 21 oktober 1316,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Ludolf van Steinfurt, trouwt omstreeks 1276 met Oda van Diepholz, dochter van Johan, overleden in 1308,
Boudewijn van Steinfurt, domheer Münster en Paderborn, overleden na 1309,
Elisabeth van Steinfurt, trouwt met Heinrich von Frankenstein,
Hendrik van Steinfurt,
Elisabeth van Steinfurt, geboren voor 1269, overleden op 6 juni 1315,
Lutgard van Borghorst, in 1301 abdes Borghorst, in 1316 abdes Vreden, overleden na 1318,
Agnes van Steinfurt, geboren in 1285, overleden na 1315.

B r o n: Elisabeth zur Lippe


20# tot en met 31#
VI

32 Gijsbert van Bronckhorst,    schema 11

Gijsbert van Bronckhorst, geboren in 1182, zoon van Willem van Bronckhorst en Geertruid van Ahaus, trouwt omstreeks 1220 met Cunigonda van Oldenburg, geboren omstreeks 1204, dochter van Maurits van Oldenburg en Salome van Wickerode, overleden in 1241

Ridder, Heer van Radekeym in 1230,
Gysbert van Bronckhorst, ruilt goederen met 't Klooster Bethlehem in 1230. Getuige van Bisschop Willeboldus van Utrecht in 1231. Nobilis Homo, getuige van Graaf Otto van Gelre bij de Privilegiën aan Harderwijk gegeven in 1231. Bezweert met dezelve de Privilegiën aan Arnhem in 1233. Zijn Vrouw is Cunegonde dochter van Graaf Mauritz van Oldenburg. Zijne kinderen zijn,
a. Willem, b. Gysbert met zijn broeder gemeld in 1261. Verkozen tot Bisschop van Bremen in 1275 en stierf in 1296,
c. Oda, die trouwde met Johan Schellaert, Heer van Nideren,

Er zijn drie kinderen bekend:
Willem van Bronckhorst , geboren in 1231,
Oda van Bronckhorst, trouwt met Johan Schellaert,
Gijsbert van Bremen, proost van Emmerik en aartsdiaken van Utrecht in 1264, aartsbisschop van Bremen van 1273 tot 1306, overleden in 1306,

G r a a f s c h a p - M i d d e l e e u w e n: Gijsbert van Bronckhorst

W i k i p e d i a: Gijsbert van Bronckhorst

B r o n: Gijsbert van Bronckhorst

33 Cunigonda van Oldenburg,    schema 101

Cunigonda van Oldenburg, geboren omstreeks 1204, dochter van Maurits van Oldenburg en Salome van Wickerode, trouwt omstreeks 1220 met Gijsbert van Bronckhorst, zoon van Willem van Bronckhorst en Geertruid,
weduwe van van Godfried van Ahaus, van wie twee kinderen,
Johan van Ahaus,
Adelheid van Ahaus, overleden op 29 oktober 1260

Er zijn drie kinderen bekend:
Willem van Bronckhorst, geboren in 1231,
Oda van Bronckhorst, trouwt met Johan Schellaert,
Gijsbert van Bremen, proost van Emmerik en aartsdiaken van Utrecht in 1264, aartsbisschop van Bremen van 1273 tot 1306, overleden in 1306.

B r o n: Cunigonda van Oldenburg
34 Lodewijk van Randerode,    schema 301

Lodewijk van Randerode, zoon van Gerard van Randerode en Beatrix van Ahr, Heer van Liedberg, ook Lodewijk van Boxtel genoemd, trouwt met Jutta, hij is overleden in 1264,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Ermgard van Randerode,
Arnold van Randerode,
Lodewijk van Randerode, trouwt Aleid (Arnoldsdochter van Heemskerk), weduwe van Willem van Strenen (dochter Heilwig, †1309, trouwt Adam van den Bergh, zoon van Frederik en Heilwig van Ooij),
Baudewijn van Randerode,
Willem van Randerode (zonen Lodewijk van Boxtel en Gosewinus van Boxtel).

B r o n: Lodewijk van Randerode

35 Jutta#,

Jutta, trouwt met Lodewijk van Randerode,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Ermgard van Randerode,
Arnold van Randerode,
Lodewijk van Randerode, trouwt Aleid (Arnoldsdochter van Heemskerk), weduwe van Willem van Strenen (dochter Heilwig, †1309, trouwt Adam van den Bergh, zoon van Frederik en Heilwig van Ooij),
Baudewijn van Randerode,
Willem van Randerode (zonen Lodewijk van Boxtel en Gosewinus van Boxtel).

B r o n: Jutta


36 Ludolf van Steinfurt,    schema 301

Ludolf van Steinfurt, Heer van Steinfurt, geboren in 1225, zoon van Ludolf van Steinfurt, trouwt omstreeks 1244 met Elisabeth van Bentheim-van Holland, dochter van Boudewijn van Benthem, hij is overleden tussen 1265 en 1269,

Er zijn zes kinderen bekend:
Boudewijn van Steinfurt, geboren in 1244, overleden in 1317,
Ludolf van Steinfurt, trouwt met Jutta von Hoya, dochter van Heinrich II, overleden op 23 juni 1277,
Otto van Steinfurt, domheer en domproost Münster, overleden na 1301,
Johan van Steinfurt, overleden na 1281,
Aleidis van Steinfurt, trouwt met Otto III von Wickrath, overleden in 1270,
Sophie van Steinfurt, trouwt met Heinrich Wickrath, kleinzoon van Otto I von Wickrath.

B r o n: Ludolf van Steinfurt

37 Elisabeth van Bentheim-van Holland,    schema 301

Elisabeth van Bentheim-van Holland, dochter van Boudewijn van Benthem, trouwt omstreeks 1244 met Ludolf van Steinfurt, zoon van Ludolf van Steinfurt,

Er zijn zes kinderen bekend:
Boudewijn van Steinfurt, geboren in 1244, overleden in 1317,
Ludolf van Steinfurt, trouwt met Jutta von Hoya, dochter van Heinrich II, overleden op 23 juni 1277,
Otto van Steinfurt, domheer en domproost Münster, overleden na 1301,
Johan van Steinfurt, overleden na 1281,
Aleidis van Steinfurt, trouwt met Otto III von Wickrath, overleden in 1270,
Sophie van Steinfurt, trouwt met Heinrich Wickrath, kleinzoon van Otto I von Wickrath.

B r o n: ElisabethBentheim
38 Bernhard zur Lippe#,

Bernhard zur Lippe, Heer van Lippe, zoon van Herman zur Lippe trouwt met Sophie van Arnsberg, dochter van Diederik van Kleef en Hedwig Wettin, hij overlijdt in 1275,

Er is één kind bekend:
Elisabeth zur Lippe,

B r o n: Bernhard zur Lippe

39 Agnes van Kleef#,

Agnes van Kleef, dochter van Diederik van Kleef en Hedwig Wettin, trouwt met Bernhard zur Lippe,Heer van Lippe, zoon van Herman zur Lippe

Er is één kind bekend:
Elisabeth zur Lippe,

B r o n: Agnes van Kleef


40# tot en met 63#
VII

64 Willem van Bronckhorst    schema 11

Willem van Bronckhorst, zoon van Gijsbrecht van Bronckhorst en Hadewych Rousch van Rothen, trouwt omstreeks 1180 met Geertruid van Ahaus, overleden in 1226

Willem van Bronckhorst, graaf van Salland, Heer van Bronckhorst, getuige nevens zijn broer en bezweert met Graaf Otto de Privilegien van Zutphen in 1190. Borge van Graaf Otto van Gelre aan Brabant in 1196. Getuige van Bisschop Dirk van Utrecht in 1200. Getuige van 't verdrag tussen Brabant en Gelre in 1203. Getuige van Graaf Gerhard van Gelre bij de Novalia van Lochem in 1207. Getuige van een verdrag tussen Utrecht en Holland; staat na de Graven, maar voor Hendrik de Monte in 1225. Hij moet kort, daarna gestorven zijn. Zijn vrouw is onbekend, maar heeft nagelaten Gysbert en Willem van Bronckhorst Proost, zonder vermelding van Kerk, die met zijn broer zegelt in 1230.
Een oorkonde van ongeveer 100 jaar later, waarbij de bisschop van Utrecht en de graaf van Gelre, de opvolger van de graaf van Zutfen, een overeenkomst sluiten, stelt de toestand duidelijker in het licht. We leren uit deze oorkonde, dat de toestand vóór 1226 aldus is, dat Salland door den graaf van Gelre in leen wordt gehouden, van den hertog van Lotharingen, aan wien wij ook het Noord-Hamelandse graafschap van 1046 meenden te mogen toeschrijven. De graaf zelf heeft dit graafschap in leen gegeven aan van Bronkhorst. (noot: Deze V. de Bronchurst is waarschijnlijk Willem van Bronkhorst, die in een oorkonde, welke bij dezelfde gelegenheid is uitgevaardigd, als getuige optreedt; De oorkonde van 1226 licht ons verder in over het zuidelijk deel van het Noord-Hamelandsche graafschap, nl. een graafschap Steenderen, dat we wel zullen moeten opvatten als de grafelijkheid in het kerspel Steenderen en misschien het aan de andere zijde van de IJssel gelegen kerspel Brummen. Steenderen behoorde tot dat gedeelte van de Lotharingse goederen, dat in 1046 aan den bisschop van Utrecht werd geschonken en waarin we later de graaf van Zutfen als machthebber ontmoeten. Uit de overeenkomst van 1226 blijkt, dat vóór 1226 de graaf van Gelre dit 'graafschap' Steenderen in leen houdt van den bisschop van Utrecht. Als gevolg van de schadeloosstelling van de Lotharingschen hertog, die het leenheerschap over Salland verliest, wordt nu in de leenverhouding tussen de bisschop van Utrecht en den graaf van Gelre ingeschoven, zodat de volgorde dan wordt: leenheer bisschop van Utrecht, leenman hertog van Lotharingen, achterleenman de graaf van Gelre en hoewel het niet in de overeenkomst vermeld wordt, kan men er achter voegen, leenman de heer van Bronkhorst, die oorspronkelijk Salland in leen hield van den graaf van Gelre. De heer van Bronkhorst ontmoeten we enige jaren later in deze streek als hij een overeenkomst met het kapittel te Zutfen sluit over de weerden langs den IJssel van Bronkhorst tot de Nieuwstad bij Zutfen,

Er zijn vier kinderen bekend:
Gijsbrecht van Bronckhorst, geboren in 1182,
Henricus van Bronckhorst, kanunnik Zutphen in 1235,
Willem van Bronckhorst,
Helena van Bronckhorst,

G r a a f s c h a p - M i d d e l e e u w e n: Willem van Bronckhorst

W i k i p e d i a: Willem van Bronckhorst

B r o n: Willem van Bronckhorst

65 Geertruid van Ahaus#   

Geertruid van Ahaus, trouwt omstreeks 1180 met Willem van Bronckhorst, zoon van Gijsbrecht van Bronckhorst en Hadewych Rousch van Rothen,

Er zijn vier kinderen bekend:
Gijsbrecht van Bronckhorst,
Henricus van Bronckhorst, kanunnik Zutphen in 1235,
Willem van Bronckhorst,
Helena van Bronckhorst.

B r o n: Geertruid van Ahaus
66 Maurits van Oldenburg,    schema 101

Maurits van Oldenburg, geboren in 1145, zoon van Christian van Oldenburg en Kunigunde van Stotel, trouwt met Salome van Are, geboren in 1150, dochter van Otto von Are en Adelheid van Hochsladen,

Graaf van Oldenburg van 1167 tot 1209,

Er zijn zes kinderen bekend:
Christian von Oldenburg, trouwt Agnes von Isenberg (kinderen: Johann, tr Richza von Hoya, dochter van Heinrich Graf von Hoya; Otto, in 1267 abt van Rastede,
Otto von Oldenburg, †10 juli 1256, trouwt Mechtild von Woldenberg, dochter van Hoier, graaf van Wöltelingerode en Woldenberg (kinderen: Heinrich; Salome, trouwt met dispensatie van de Paus in Lyon op 7 juli 1248 met Gerbert Graf von Stotel,
Hedwig van Oldenburg, trouwt met Hildebold, graaf van Limmer, †1228, zoon van Konrad, graaf van Roden van 1160-2000 en Kunigunde van Hagen-am-Elm (dochter Hedwig trouwt met Johann, heer van Diepholz),
Cunigonda van Oldenburg, geboren omstreeks 1204, overleden op 29 oktober 1260,
Salome van Oldenburg, abdes van Bassum,
Oda van Oldenburg,

W i k i p e d i a: Maurits van Oldenburg

B r o n: Maurits van Oldenburg

67 Salome van Are#,

Salome van Are, geboren in 1150, dochter van Otto von Are en Adelheid van Hochsladen, trouwt met Maurits van Oldenburg, geboren in 1145, zoon van Christian van Oldenburg en Kunigunde van Stotel,

Er zijn zes kinderen bekend:
Christian von Oldenburg, trouwt Agnes von Isenberg (kinderen: Johann, tr Richza von Hoya, dochter van Heinrich Graf von Hoya; Otto, in 1267 abt van Rastede,
Otto von Oldenburg, †10 juli 1256, trouwt Mechtild von Woldenberg, dochter van Hoier, graaf van Wöltelingerode en Woldenberg (kinderen: Heinrich; Salome, trouwt met dispensatie van de Paus in Lyon op 7 juli 1248 met Gerbert Graf von Stotel,
Hedwig van Oldenburg, trouwt met Hildebold, graaf van Limmer, †1228, zoon van Konrad, graaf van Roden van 1160-2000 en Kunigunde van Hagen-am-Elm (dochter Hedwig trouwt met Johann, heer van Diepholz),
Cunigonda van Oldenburg, geboren omstreeks 1204, overleden op 29 oktober 1260,
Salome van Oldenburg, abdes van Bassum ,
Oda van Oldenburg.

B r o n: Salome van Are
68 Gerard van Randerode van Liedberg,    schema 301

Gerard van Randerode von Liedberg, zoon van Gerhard von Randerath en Elisabeth von Liedberg, trouwt omstreeks 1188 met Beatrix van Ahr, dochter van Graf Ulrich von Are-Nürburg en Kunegunde,

Hij bezit de heerlijkheid en de burcht Randerode (bij Sittard), de heerlijkheid Liedberg en Morsdorf, bij de slag bij Bouvines gevangen genomen, koopt zich vrij en belast daarvoor de voogdij over de Roergau met een lening van 300 mark,

Er zijn zeven mogelijk elf kinderen bekend:
Lodewijk van Randerode,
Gosewinus van Randerode, na 1220 koorbisschop in Keulen, na 1225 bovendien proost van Sint Jan in Utrecht, in 1249 door de Paus Innocentius IV aangevochten (want zonder zijn toestemming) benoeming tot bisschop van Utrecht na overlijden van bisschop Otto III, broer van Floris IV. Gozewijn trad vrijwillig af.
Diederik van Randerode, †14 april 1246, in 1217 al kanunnik in Utrecht onder bisschop Otto van Lippe, een neef van Gozewijn en Dirk. Deze Otto sneuvelt(!) in 1227 in de slag bij Ane (bij Gramsbergen, tegen de Drenten onder Rudolf II van Coevorden). Dirk was in 1227 domproost en in feite na de dood van Otto met alle bestuurlijke macht bekleed tot 20 augustus 1228. Die slag bij de Ane hakte er stevig in: ook Dirk, broer van de bisschop, sneuvelde, evenals Everard van Montfoort en Herman IV van Woerden, Gijsbrecht II van Amstel was zwaargewond. Van Dirk is een testament bekend,
Bernhard van Randerode, ca.1217 op Montfoort gekomen, trouwt Odilia Willemsdochter van Linschoten,
?Willem van Randerode van Montfoort, trouwt 1242 Aleid van Holland, dochter van bisschop Otto III, zij trouwt 2. Boudewijn van Noordwijk (zoon Floris van de Boekhorst, stamvader geslacht Van de Boekhorst),
?Gerard van Randerode,
?Margaretha van Randerode, trouwt van Lynden,
?Beatrix van Randerode, trouwt Frederik Uten Hamme,
Jutta van Randerode, †1247,
Beatrix van Randerode, † voor 2 februari 1246, trouwt Gerard van Wassenberg, heer van Sprimont,
Gerard van Randerode.

B r o n: Gerard van Randerode van Liedberg

69 Beatrix van Ahr,    schema 301

Beatrix van Ahr, dochter van Ulrich von Are-Nürburg en Kunegunde, trouwt omstreeks 1188 met Gerard van Randerode von Liedberg, zoon van Gerhard von Randerath en Elisabeth von Liedberg

Er zijn zeven mogelijk elf kinderen bekend:
Lodewijk van Randerode,
Gosewinus van Randerode, na 1220 koorbisschop in Keulen, na 1225 bovendien proost van Sint Jan in Utrecht, in 1249 door de Paus Innocentius IV aangevochten (want zonder zijn toestemming) benoeming tot bisschop van Utrecht na overlijden van bisschop Otto III, broer van Floris IV. Gozewijn trad vrijwillig af.
Diederik van Randerode, †14 april 1246, in 1217 al kanunnik in Utrecht onder bisschop Otto van Lippe, een neef van Gozewijn en Dirk. Deze Otto sneuvelt(!) in 1227 in de slag bij Ane (bij Gramsbergen, tegen de Drenten onder Rudolf II van Coevorden). Dirk was in 1227 domproost en in feite na de dood van Otto met alle bestuurlijke macht bekleed tot 20 augustus 1228. Die slag bij de Ane hakte er stevig in: ook Dirk, broer van de bisschop, sneuvelde, evenals Everard van Montfoort en Herman IV van Woerden, Gijsbrecht II van Amstel was zwaargewond. Van Dirk is een testament bekend,
Bernhard van Randerode, ca.1217 op Montfoort gekomen, trouwt Odilia Willemsdochter van Linschoten,
?Willem van Randerode van Montfoort, trouwt 1242 Aleid van Holland, dochter van bisschop Otto III, zij trouwt 2. Boudewijn van Noordwijk (zoon Floris van de Boekhorst, stamvader geslacht Van de Boekhorst),
?Gerard van Randerode,
?Margaretha van Randerode, trouwt van Lynden,
?Beatrix van Randerode, trouwt Frederik Uten Hamme,
Jutta van Randerode, †1247,
Beatrix van Randerode, † voor 2 februari 1246, trouwt Gerard van Wassenberg, heer van Sprimont,
Gerard van Randerode.
70#, 71#,
72 Ludolf van Steinfurt,    schema 301

Ludolf van Steinfurt, Heer van Steinfurt, zoon van Rudolf van Steinfurt,

Er zijn van hem zes kinderen bekend:
Johann van Steinfurt, trouw met Gertrud von Ravensberg,
Boudewijn von Steinfurt, verwerft Gogericht Rüschau, trouwt met Elisabeth,
Ludolf von Steinfurt, geboren in 1225, overleden tussen 1265 en 1269.
Bernhard von Steinfurt,
Friedrich von Steinfurt,
Rudolf von Steinfurt,

B r o n: Ludolf van Steinfurt

73#
74 Boudewijn van Benthem,    schema 301

Boudewijn van Benthem, geboren omstreeks 1203, zoon van Otto van Bentheim en Alveradis van Malsen trouwt met Jutta van Limburg, dochter van Walram van Limburg en Kunigunde van Monschau, overleden op 9 mei 1248,

Voogd van Werseloe,
Voogd van Wietmarschen van van 1208 to 1248,
Burggraaf van Utrecht,

Er zijn vier kinderen bekend:
Otto van Bentheim-Tecklenburg, overleden tussen 23 november 1274 en 20 mei 1276, graaf van Tecklenburg, burggraaf van Utrecht, †1277, trouwt voor 23 april 1246 met Helewigis van Tecklenburg, dochter van Otto I van Tecklenburg en Mechteld van Holstein, hertrouwt met Jutta van der Lede, dochter van Jan I heer van der Lede en Schoonhoven,
Elisabeth van Bentheim,
Ekbert van Bentheim,
Bertha van Bentheim, trouwt met Heinrich II, graaf van Dale.

B r o n: Boudewijn van Benthem

75 Jutta van Limburg,    schema 301

Jutta van Limburg, dochter van Walram van Limburg en Kunigunde van Monschau trouwt met Boudewijn van Benthem, zoon van Otto van Bentheim en Alveradis van Malsen, overleden op 23 april 1246,

Er zijn vier kinderen bekend:
Otto van Bentheim-Tecklenburg, overleden tussen 23 november 1274 en 20 mei 1276, graaf van Tecklenburg, burggraaf van Utrecht, †1277, trouwt voor 23 april 1246 met Helewigis van Tecklenburg, dochter van Otto I van Tecklenburg en Mechteld van Holstein, hertrouwt met Jutta van der Lede, dochter van Jan I heer van der Lede en Schoonhoven,
Elisabeth van Bentheim,
Ekbert van Bentheim,
Bertha van Bentheim, trouwt met Heinrich II, graaf van Dale.

B r o n: Jutta van Limburg
76# tot en met 127#
VIII

128 Gijsbrecht van Rekem,    schema 11

Gijsbert van Rekem, zoon van Arnold van Rode en Heilwiva van Walbeck, trouwt na 1120 met Hadewych Rousch van Rothen, dochter van Arnoud van Rotheim en Aleydis van Kuik, overleden na 1140

Heer van Rekem (Belgisch Limburg). In een volgens Slicher van Bath verdachte akte is sprake van een Adam de Bronckhorst, ingenuus, getuige van Gerhard, Graaf van Gelre, tussen 1127 en 1131. Wel is bekend dat Gysbert een zuster Ermgard heeft: Vrouw van Rechem, sticht het klooster Rechem, met haar Broer; haar Anniversarien of Jaargetijden worden aldaar gevierd VI Nonas Julii.
Gysbrecht van Bronckhorst en Rechem, met zijn zuster sticht het Klooster Rechem; zijn Jaargetijde wordt gehouden den 7. Idus Septembris. Zijn gemalin wordt aldaar genoemd Vrouw Rousch. Zij hebben twee kinderen, Gysbert en Willem. Gysbrecht van Bronckhorst, getuige van bisschop Godefried van Utrecht in 1176, met zijn broeder, Nobiles homines genoemd, bezweren de privilegien van Zutphen, met graaf Otto van Gelre in 1190. Hij is overleden zonder kinderen in 1196.
Het is zeer waarschijnlijk, dat de plaats Bronkhorst genoemd is naar de heren van Bronkhorst en niet omgekeerd. Dat de heren van Bronkhorst waarschijnlijk oorspronkelijk tot de Sallandse edelen hebben behoord, blijkt uit een oorkonde van 1176, waarin de getuigen allen tot de Sallandsen adel behooren. De oudste oorkonde (1129-1138), waarin een Bronkhorst vermeld wordt, kan buiten beschouwing blijven, daar deze verdacht is. De boven vermelde Willem van Bronkhorst komt herhaaldelijk in de omgeving van den graaf van Gelre voor,

Er zijn twee kinderen bekend:
Gijsbrecht van Bronckhorst, †1296 kinderloos,
Willem van Bronckhorst,

G r a a f s c h a p - M i d d e l e e u w e n: Gijsbrecht van Rekem

W i k i p e d i a: Gijsbrecht van Rekem

B r o n: Gijsbrecht van Rekem

129 Hadewych Rousch van Rothen#

Hadewych Rousch van Rothen, dochter van Arnoud van Rotheim en Aleydis van Kuik, trouwt na 1120 met Gijsbert van Rekem, zoon van Arnold van Rode en Heilwiva van Walbeck,

Hedwig Rousch, dochter van Arnoud van Rotheim en van Aleydis van Kuik. Het is niet duidelijk of Gijsbrecht deze Hedwig huwt, protocollen geven dat namelijk niet aan.

Er zijn twee kinderen bekend:
Gijsbrecht van Bronckhorst, †1296 kinderloos,
Willem van Bronckhorst,

De aansluiting van Bronckhorst op Rode betreft vooralsnog een onbewezen onderzoeksrichting.
130#, 131#,
132 Christian van Oldenburg,    schema 101

Christian van Oldenburg, zoon van Egilmar van Oldenburg en Eilika van Rietberg, trouwt met Kunigunde van Stotel, hij overlijdt in 1167,

Graaf van Oldenburg van 1142 to 1167,
Graaf van Ammergouw,
Graaf van Lerigouw,

Steunde lange tijd hertog Heinrich den Löwen (Staufer) bij zijn veldtochten, verloor in 1153 de slag bij Östringfelde. Hij stierf in een belegerd Oldenburg in 1167,

Er zijn drie kinderen bekend:
Maurits van Oldenburg, geboren in 1145, overleden in 1209,
dochter van Oldenburg, trouwt met Albert, graaf von Spiegelberg,
Christian van Oldenburg, de Kruisvaarder, overlijdt in 1192, verbleef in Palestina van 1189 tot 1191, vermoord in opdracht of met toestemming van zijn broer Moritz te Bergedorf, begraven Rastede.

B r o n: Christian van Oldenburg

133 Kunigunde van Stotel#,

Kunigunde van Stotel trouwt met Christian van Oldenburg, zoon van Egilmar van Oldenburg en Eilika van Rietberg,

Er zijn drie kinderen bekend:
Maurits van Oldenburg, geboren in 1145, overleden in 1209,
dochter van Oldenburg, trouwt met Albert, graaf von Spiegelberg,
Christian van Oldenburg, de Kruisvaarder, overlijdt in 1192, verbleef in Palestina van 1189 tot 1191, vermoord in opdracht of met toestemming van zijn broer Moritz te Bergedorf, begraven Rastede.

B r o n: Kunigunde van Stotel
134#, 135#
136 Gerard van Randerode#,

Gerard van Randerode, zoon van Harper von Randerath trouwt met Elisabeth von Liedberg, dochter van Hermann von Liedberg en Hadwig von Meer

Er is één kind bekend:
Gerard van Randerode.

137 Elisabeth von Liedberg#,

Elisabeth von Liedberg, dochter van Hermann von Liedberg en Hadwig von Meer trouwt met Gerard van Randerode zoon van Harper von Randerath,

Er is één kind bekend:
Gerard van Randerode.
138 Ulrich von Are-Nürburg#,

Ulrich von Are-Nürburg, zoon van Theoderich von Are, trouwt met Kunegunde,

Er zijn zes kinderen bekend:
Gerhard von Nüburg, trouwt met Antigone,
Dirk van Ahr, van 1197-1212 bisschop van Utrecht, de eerste 'Duitse' bisschop zonder belangenverstrengeling met de graven van Holland en Gelre, hij zette familieleden op sleutelposities in het bisdom,
Matthäus von Are, pastoor van Uexheim,
Heilwig von Are, trouwt Bernhard II zur Lippe,
Ludwig von Are, †1220, monnik in Heisterbach,
Beatrix von Are.

139 Kunegunde#,

Kunegunde, trouwt met Ulrich von Are-Nürburg, zoon van Theoderich von Are,

Er zijn zes kinderen bekend:
Gerhard von Nüburg, trouwt met Antigone,
Dirk van Ahr, van 1197-1212 bisschop van Utrecht, de eerste 'Duitse' bisschop zonder belangenverstrengeling met de graven van Holland en Gelre, hij zette familieleden op sleutelposities in het bisdom,
Matthäus von Are, pastoor van Uexheim,
Heilwig von Are, trouwt Bernhard II zur Lippe,
Ludwig von Are, †1220, monnik in Heisterbach,
Beatrix von Are.
140#, 141#, 142#, 143#,
144 Rudolf van Steinfurt#,

Rudolf van Steinfurt, Heer van Steinfurt 1165-1191, zoon van Ludolf van Steinfurt,

Er is van hem één kind bekend:
Ludolf van Steinfurt

B r o n: Rudolf van Steinfurt

145#
146#, 147#,
148 Otto van Bentheim#,

Otto van Benthem, geboren in 1145, zoon van Dirk van Holland en Sophie van Bentheim trouwt met Alveradis van Malsen, dochter van Godfried van Arnsberg en Ida van Werl-Arnsberg, overleden in 1208,

Burggraaf van Utrecht,
Graaf van Bentheim van 1166 tot 1208,

Er zijn vier kinderen bekend:
Boudewijn I van van Bentheim, geboren in 1203, overleden op 9 mei 1248,
Otto van Munster, overleden in 1217,
Ekbert van Friesland, overleden in 1211, vermoord,
Gertrud van Bentheim.

B r o n: Otto van Bentheim

149 Alveradis van Malsen#,

Alveradis van Malsen, dochter van Godfried van Arnsberg en Ida van Werl-Arnsberg trouwt met Otto van Benthem, zoon van Dirk van Holland en Sophie van Bentheim, overleden in 1205,

Er zijn vier kinderen bekend:
Boudewijn I van van Bentheim, geboren in 1203, overleden op 9 mei 1248,
Otto van Munster, overleden in 1217,
Ekbert van Friesland, overleden in 1211, vermoord,
Gertrud van Bentheim.

B r o n: Alveradis van Malsen
150 Walram van Limburg#,

Walram van Limburg, geboren in 1175, zoon van Hendrik van Limburg en Sophie van Saarbrucken trouwt met Kunigunde van Monschau, dochter van Lodewijk van Monschau, overleden in 1226,

Graaf van Arlon,
Heer van Monschau van 1214 to 1226,
Graaf van Luxemburg van 1221 to 1226,
Hertog van Limburg,

Er zijn vier kinderen bekend:
Hendrik van Limburg, geboren in 1200, overleden op 25 februari 1246,
Walram van Monschau, geboren in 1210, overleden tussen 20 april 1242 en 1244,
Bertha van Limburg-Monschau, overleden in 1254,
Sophie van Limburg, overleden in 1227,
Jutta van Limburg, overleden tussen 23 april 1246 en 09 mei 1248.

B r o n: Walram van Limburg

151 Kunigunde van Monschau#,

Kunigunde van Monschau, dochter van Lodewijk van Monschau, trouwt met Walram van Limburg, zoon van Hendrik van Limburg en Sophie van Saarbrucken, overleden voor 1214,

Er zijn vier kinderen bekend:
Hendrik van Limburg, geboren in 1200, overleden op 25 februari 1246,
Walram van Monschau, geboren in 1210, overleden tussen 20 april 1242 en 1244,
Bertha van Limburg-Monschau, overleden in 1254,
Sophie van Limburg, overleden in 1227,
Jutta van Limburg, overleden 23 april 1246.

B r o n: Kunigunde van Monschau
152# tot en met 255#
IX

256 Arnold van Rode,    schema 11

Arnold I van Rode, geboren in 1065, zoon van Irmfried van Looz en Swanehilde van Friesland, trouwt met Heilwiva van Walbeck, dochter van Siegfried van Walbeck en Guda van Valkenburg, overleden na 1116,

Er zijn zes kinderen bekend:
Arnold II van Rode, geboren 1091/1092, overleden op 31 maart 1125,
Gijsbert I van Rode, geboren 1092/1093, overleden na 1146,
Philips van Osnabruck, geboren 1095/1104, overleden in 1173,
Rutger van Rode, overleden 1122/1146,
Leo van Rode,
Gijsbert I van Rekem , overleden na 1140

B r o n: Arnold van Rode

257 Heilwiva van Walbeck,    schema 5

Heilwiva van Walbeck, dochter van Siegfried van Walbeck en Guda van Valkenburg, trouwt met Arnold I van Rode, zoon van Irmfried van Looz en Swanehilde van Friesland,

Er zijn zes kinderen bekend:
Arnold II van Rode, geboren 1091/1092, overleden op 31 maart 1125,
Gijsbert I van Rode, geboren 1092/1093, overleden na 1146,
Philips van Osnabruck, geboren 1095/1104, overleden in 1173,
Rutger van Rode, overleden 1122/1146,
Leo van Rode,
Gijsbert I van Rekem , overleden na 1140,

B r o n: Heilwiva van Walbeck
258# tot en met 263#,
264 Egilmar van Oldenburg,    schema 141

Egilmar van Oldenburg, zoon van Egilmar van Lerigouw en Richenza van Dithmarschen, trouwt in 1106 met Eilika van Rietberg, dochter van Hendrik van Rietberg en Beatrix van Hildrizhausen hij overlijdt tussen 1142 en 1143,

Graaf in Ammergouw,
Graaf in Hasegouw,
Graaf in Lerigouw,
Titulair graaf van Rietberg,
Voogd van Wildenhausen,
Graaf van Oldenburg van 1108 to 1142,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Hendrik van Oldenburg-Wildeshausen, overlijdt in 1167 in Oldenburg,
Christian van Oldenburg, overlijdt in 1167 in Oldenburg,
Eilika van Oldenburg, overlijdt na 1184,
Beatrix van Oldenburg,
Otto van Oldenburg, overlijdt voor 1185.

B r o n: Egilmar van Oldenburg

265 Eilika van Rietberg,    schema 101

Eilika van Rietberg, geboren in 1076, dochter van Hendrik van Rietberg en Beatrix van Hildrizhausen, trouwt in 1106 met Egilmar van Oldenburg, zoon van Egilmar van Lerigouw en Richenza van Dithmarschen,

Gravin van Oldenburg,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Hendrik van Oldenburg-Wildeshausen, overlijdt in 1167 in Oldenburg,
Christian van Oldenburg, overlijdt in 1167 in Oldenburg,
Eilika van Oldenburg, overlijdt na 1184,
Beatrix van Oldenburg,
Otto van Oldenburg, overlijdt voor 1185

B r o n: Eilika van Rietberg
266#, tot en met 511#
X

512 Irmfried van Looz,    schema 11

Irmfried van Looz, zoon van Giselbert II van Looz en Liutgard, trouwt in 1047 met Swanehilde van Friesland, dochter van Dirk III van Friesland en Othilde van Noordmark, overleden 1078/1079,

Graaf, Voogd van St. Jacobsklooster in Luik,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Arnold I van Looz, geboren na 1055, overleden 1125/1135,
Dirk I van Herlaer, geboren na 1060,
Sophie van Looz,
Hendrik van Looz,
Arnold I van Rode, geboren in 1065, overleden na 1116.

B r o n: Irmfried van Looz

513 Swanehilde van Friesland,    schema 41

Swanehilde van Friesland, geboren in 1027, dochter van Dirk van Friesland en Othilde van Noordmark, trouwt in 1047 met Irmfried van Looz, zoon van Giselbert van Looz en Liutgard, zij overtlijdt op 31 maart 1093,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Arnold I van Looz, geboren na 1055, overleden 1125/1135,
Dirk van Herlaer, geboren na 1060,
Sophie van Looz,
Hendrik van Looz,
Arnold van Rode, geboren in 1065, overleden na 1116,

B r o n: Swanehilde van Friesland
514 Siegfried van Walbeck,    schema 5

Siegfried van Walbeck, zoon van Lothar van Harzgouw en Irmintrud, trouwt met Guda van Valkenburg, dochter van Rupert van Opper-Lahngouw en Irmintrud van Zutphen, hij overlijdt in 1087,

Graaf in Derlingouw,
Graaf in Noord-Thuringengouw,
Heer van Valkenburg,

Er zijn twee kinderen bekend:
Oda van Walbeck, overleden in 1152,
Heilwiva van Walbeck.

B r o n: Siegfried van Walbeck

515 Guda van Valkenburg,    schema 5

Guda van Valkenburg, dochter van Rupert van Opper-Lahngouw en Irmintrud van Zutphen trouwt met Siegfried van Walbeck, zoon van Lothar van Harzgouw en Irmintrud, zij overlijdt op 30 juni 1125,

Graaf in Derlingouw,
Graaf in Noord-Thuringengouw,
Heer van Valkenburg,

Er zijn twee kinderen bekend:
Oda van Walbeck, overleden in 1152,
Heilwiva van Walbeck.

B r o n: Guda van Valkenburg
516# tot en met 527#
528 Egilmar van Lerigouw#,

Egilmar van Lerigouw, trouwt in 1108 met Richenza van Dithmarschen, geboren in 1044, dochter van Adalger van Lerigouw en Ida van Elsdorf,

Er zijn twee kinderen bekend:
Egilmar II van Oldenburg, overleden tussen 1142 en 1143,
Christian van Lerigouw, overleden in 1153, bij Ostringfelde gesneuveld.

B r o n: Egilmar van Oldenburg

529 Richenza van Dithmarschen,    schema 141

Richenza van Dithmarschen, geboren in 1044, dochter van Adalger van Lerigouw en Ida van Elsdorf, trouwt in 1108 met Egilmar van Lerigouw,

Er zijn twee kinderen bekend:
Egilmar II van Oldenburg, overleden tussen 1142 en 1143,
Christian van Lerigouw, overleden in 1153, bij Ostringfelde gesneuveld.

B r o n: Richenza van Dithmarschen
530 Hendrik van Rietberg,    schema 101

Hendrik van Rietberg, geboren in 1075, zoon van Koenraad van Werl-Arnsberg en Mathilde van Northeim, trouwt in 1106 met Beatrix van Hildrizhausen, geboren tussen 1070 en 1075, dochter van Hendrik van Schweinfurt en Beatrix van Schweinfurt, zij overlijdt tussen 1115 en 1122,

Er is één kind bekend:
Eilika van Rietberg, geboren in 1076,

B r o n: Hendrik van Rietberg

531 Beatrix van Hildrizhausen#,

Beatrix van Hildrizhausen, geboren tussen 1070 en 1075, dochter van zoon van Koenraad van Werl-Arnsberg en Mathilde van Northeim, trouwt in 1106 met Hendrik van Rietberg, zoon van Egilmar van Lerigouw en Richenza van Dithmarschen,

Er is één kind bekend:
Eilika van Rietberg, geboren in 1076,
532# tot en met 1023#
XI

1024 Giselbert van Looz,    schema 11

Giselbert van Looz, zoon van Giselbert I van Looz en Erlendis van Luihgouw, trouwt met Liutgard, weduwe van Arnulf van Valenciennes, overleden 1044/1046,

Graaf van Looz, Voogd van St. Jacobsklooster in Luik,

Er zijn drie kinderen bekend:
Irmfried van Looz, overleden 1078/1079,
Otto I van Duras,
Sophia van Looz, geboren tussen 1065 en 1070, overleden na 19 februari 1090.

B r o n: Giselbert van Looz

1025 Liutgard#,

Liutgard, trouwt met Giselbert van Looz, zoon van Giselbert van Looz en Erlendis van Luihgouw,

Er zijn drie kinderen bekend:
Irmfried van Looz, overleden 1078/1079,
Otto I van Duras,
Sophia van Looz, geboren tussen 1065 en 1070, overleden na 19 februari 1090.

B r o n: Liutgard
1026 Dirk van Friesland,    schema 41

Dirk van Friesland, geboren in 981, zoon van Arnulf van Friesland en Liutgard van Luxemburg, trouwt met Othilde van Noordmark, dochter van Bernhard van Noordmark en joffer van Karinthië, hij overlijdt op 27 mei 1039,

Graaf van Holland van 993 tot 1039,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Dirk van Friesland, geboren na 1019, overleden op 14 januari 1049 in Dordrecht gesneuveld,
Floris van Friesland, geboren na 1021, overleden tussen 19 mei 1061 en 28 juni 1061 te Hemert, vermoord door graaf van Kuyc,
Bertrada van Friesland,
Swanehilde van Friesland, geboren in 1027, overleden op 31 maart 1093,
Arnulf van Friesland.

B r o n: Dirk van Friesland

1027 Othilde van Noordmark,    schema 45

Othilde van Noordmark, dochter van Bernhard van Noordmark en joffer van Karinthië trouwt met Dirk van Friesland, zoon van Arnulf van Friesland en Liutgard van Luxemburg, zij overlijdt op 31 maart 1044 in Quedlinburg,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Dirk van Friesland, geboren na 1019, overleden op 14 januari 1049 in Dordrecht gesneuveld,
Floris van Friesland, geboren na 1021, overleden tussen 19 mei 1061 en 28 juni 1061 te Hemert, vermoord door graaf van Kuyc,
Bertrada van Friesland,
Swanehilde van Friesland, geboren in 1027, overleden op 31 maart 1093,
Arnulf van Friesland.

B r o n: Othilde van Noordmark
1028 Lothar van Harzgouw,    schema 5

Lothar van Harzgouw, geboren in 995, zoon van Lothar van Noordmark en Godila van Rothenburg, trouwt met Irmintrud, hij overlijdt in 1033, gesneuveld,

Graaf in Harzgouw,
Graaf in Noord-Thuringengouw van 1013 tot 1031,

Er zijn vier kinderen bekend:
Siegfried van Walbeck, overleden in 1087,
Bernhard van Harzgouw, overleden tussen 1062 en 1069,
Lothar van Noord-Thuringgouw,
Bruno van Heimbach, geboren in 1030, overleden tussen 25 februari 1064 en 25 februari 1069.

B r o n: Lothar van Harzgouw

1029 Irmintrud#

Irmintrud, trouwt met Lothar van Harzgouw zoon van Lothar van Noordmark en Godila van Rothenburg,

Er zijn vier kinderen bekend:
Siegfried van Walbeck, overleden in 1087,
Bernhard van Harzgouw, overleden tussen 1062 en 1069,
Lothar van Noord-Thuringgouw,
Bruno van Heimbach, geboren in 1030, overleden tussen 25 februari 1064 en 25 februari 1069.

B r o n: Irmintrud
1030 Rupert van Opper-Lahngouw,    schema 5

Rupert van Opper-Lahngouw, zoon van Rupert van Haiger, trouwt met Irmintrud van Zutphen, dochter van Liudolf van Zutphen en Mathilde van Zutphen, hij overlijdt voor 10 november 1056,

Graaf van Lek en IJssel,
Graaf van Opper-Lahngouw van 1057 tot 1059,

Er zijn zes kinderen bekend:
Rupert van Opper-Lahngouw, overleden in 1123,
Dudo van Laurenburg, overleden na 1117,
Herman van St. Pantaleon, overleden op 29 december 1121,
Irmingard van Suchtelen, overleden op 4 juni 1075 in Keulen,
Judith van Valkenburg,
Guda van Valkenburg, overleden op 30 juni 1125,

B r o n: Rupert van Opper-Lahngouw

1031 Irmintrud van Zutphen,    schema 5

Irmintrud van Zutphen, geboren in 1020, dochter van Liudolf van Zutphen en Mathilde van Zutphen, trouwt met Rupert van Opper-Lahngouw, zoon van Rupert van Haiger, zij overlijdt tussen 15 juli 1083 en 15 juli 1093,

Gravin van Zutphen,

Er zijn zes kinderen bekend:
Rupert van Opper-Lahngouw, overleden in 1123,
Dudo van Laurenburg, overleden na 1117,
Herman van St. Pantaleon, overleden op 29 december 1121,
Irmingard van Suchtelen, overleden op 4 juni 1075 in Keulen,
Judith van Valkenburg,
Guda van Valkenburg, overleden op 30 juni 1125,

B r o n: Irmintrud van Zutphen
1032# tot en met 1057#
1058 Adalger van Lerigouw,    schema 141

Adalger van Lerigouw, zoon van Widing van Lerigouw, trouwt met Ida van Elsdorf, geboren tussen 1020 en 1022, dochter van Liudolf van Brunswijk en Gertrud van Derlingouw, overleden na 1090

Graaf in Dithmarschen,
Graaf in Lerigouw 1070 - 1080,

Er is één kind bekend:
Richenza van Dithmarschen, geboren in 1044.

B r o n: Adalger van Lerigouw

1059 Ida van Elsdorf,    schema 141

Ida van Elsdorf, geboren tussen 1020 en 1022, dochter van Liudolf van Brunswijk en Gertrud van Derlingouw, trouwt met Adalger van Lerigouw,

Er is één kind bekend:
Richenza van Dithmarschen, geboren in 1044.

B r o n: Ida van Elsdorf
1060 Koenraad van Werl-Arnsberg    schema 101

Koenraad van Werl-Arnsberg, geboren in 1050, zoon van Bernhard van Werl-Arnsberg, trouwt in 1073 met Mathilde van Northeim, geboren tussen 1050 en 1060, dochter van Otto van Northeim en Richenza van Avelgouw, hij overlijdt tussen 19 juli 1092 en 29 juli 1092 in Friesland gesneuveld,

Er zijn drie kinderen bekend:
Herman van Werl-Arnsberg, geboren in 1070, overleden tussen 19 juli 1092 en 29 juli 1092 in Friesland gesneuveld,
Hendrik van Rietberg, geboren in 1075, overleden op 11 februari 1115, gesneuveld aan Welfesholz,
Frederik van Werl-Arnsberg, geboren tussen 1075 en 1080, overleden in 1124.

B r o n: Koenraad van Werl-Arnsberg

1061 Mathilde van Northeim,    schema 121

Mathilde van Northeim, geboren tussen 1050 en 1060, dochter van Otto van Northeim en Richenza van Avelgouw, trouwt in 1073 met Mathilde van Northeim, geboren tussen 1050 en 1060, dochter van Otto van Northeim en Richenza van Avelgouw,

Er zijn drie kinderen bekend:
Herman van Werl-Arnsberg, geboren in 1070, overleden tussen 19 juli 1092 en 29 juli 1092 in Friesland gesneuveld,
Hendrik van Rietberg, geboren in 1075, overleden op 11 februari 1115, gesneuveld aan Welfesholz,
Frederik van Werl-Arnsberg, geboren tussen 1075 en 1080, overleden in 1124.

B r o n: Mathilde van Northeim
1062# tot en met 2047#
XII

2048 Giselbert van Looz,    schema 11

Giselbert van Looz, zoon van Odo van Kamerijk en Liutgard van Namen, trouwt met Erlendis van Luihgouw,

Graaf van Avernas, Graaf van Looz, Voogd van St. Jacobsklooster in Luik,

Er zijn drie kinderen bekend:
Godfried van Duras, overleden na 1023,
Adalbero van Looz, overleden voor 1023,
Giselbert van Looz, overleden 1044/1046.

B r o n: Giselbert van Looz

2049 Erlendis van Luihgouw,    schema 2

Erlendis van Luihgouw, dochter van Irmfried van van Luihgouw, trouwt met Giselbert van Looz, zoon van Odo van Kamerijk en Liutgard van Namen,

Er zijn drie kinderen bekend:
Godfried van Duras, overleden na 1023,
Adalbero van Looz, overleden voor 1023,
Giselbert van Looz, overleden 1044/1046.

B r o n: Erlendis van Luihgouw
2050#, 2051#
2052 Arnulf van Friesland,    schema 41

Arnulf van Friesland, geboren in 955, zoon van Dirk van Friesland en Hildegard van Vlaanderen, trouwt met Liutgard van Luxemburg, dochter van Siegfried van Luxemburg en Hadwig van Lotharingen, hij overlijdt in November 993,

Burggraaf van Gent,
Graaf van Holland van 988 tot 993,
Graaf van West-Friesland van 988 tot 993,

Er zijn twee kinderen bekend:
Dirk van Friesland, geboren in 981, overleden op 27 mei 1039,
Siegfried van West-Friesland, overleden op 5 maart 1030.

B r o n: Arnulf van Friesland

2053 Liutgard van Luxemburg,    schema 43

Liutgard van Luxemburg, geboren in 965, dochter van Siegfried van Luxemburg en Hadwig van Lotharingen trouwt met Arnulf van Friesland, zoon van Dirk van Friesland en Hildegard van Vlaanderen, zij overlijdt op 14 mei 1005,

Gravin van Holland,

Er zijn twee kinderen bekend:
Dirk van Friesland, geboren in 981, overleden op 27 mei 1039,
Siegfried van West-Friesland, overleden op 5 maart 1030.

B r o n: Liutgard van Luxemburg
2054 Bernhard van Noordmark#,   

Bernhard van Noordmark, trouwt met joffer van Karinthië, dochter van Otto van Karinthië en Judith van Beieren,

van 1009 tot 1018 Markgraaf,

Er zijn twee kinderen bekend:
Bernhard van Noordmark,
Othilde van Noordmark, overleden op 31 maart 1044 in Quedlinburg.

B r o n: Bernhard van Noordmark

2055 joffer van Karinthië,    schema 45

joffer van Karinthië, dochter van Otto van Karinthië en Judith van Beieren trouwt met Bernhard van Noordmark,

Er zijn twee kinderen bekend:
Bernhard van Noordmark,
Othilde van Noordmark, overleden op 31 maart 1044 in Quedlinburg.

B r o n: joffer van Karinthië
2056 Lothar van Noordmark,    schema 5

Lothar van Noordmark, geboren omstreeks 940, zoon van Lothar van Walbeck en Mathilde van Meissen, trouwt met Godila van Rothenburg, dochter van Werner van Haspengouw, hij overlijdt op 25 januari 1003 in Keulen,

Graaf van Walbeck van 964 tot 1003,
Markgraaf van Noordmark van 993 tot 1003,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Werner van Noordmark, geboren in 990, overleden op 11 november 1014,
Berthold van Walbeck,
Diederik van Walbeck, overleden op 30 oktober 1014,
Brigitta van Magdeburg,
Lothar van Harzgouw, geboren in 995, overleden in 1033, gesneuveld.

B r o n: Lothar van Noordmark

2057 Godila van Rothenburg,    schema 5

Godila van Rothenburg, geboren in 977, dochter van Werner van Haspengouw, trouwt met Lothar van Noordmark, zoon van Lothar van Walbeck en Mathilde van Meissen, zij overlijdt op 18 juni 1015,

Gravin van Walbeck,
Gravin van Werl,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Werner van Noordmark, geboren in 990, overleden op 11 november 1014,
Berthold van Walbeck,
Diederik van Walbeck, overleden op 30 oktober 1014,
Brigitta van Magdeburg,
Lothar van Harzgouw, geboren in 995, overleden in 1033, gesneuveld.

B r o n: Godila van Rothenburg
2058#, 2059#
2060 Rupert van Haiger,    schema 5

Rupert van Haiger, zoon van Drutwin van Kèonigssundern en joffer van Elzas, hij overlijdt in 1055,

Er is van hem één kind bekend:
Rupert van Opper-Lahngouw, overleden op 10 november 1056,

B r o n: Rupert van Haiger

2061#
2062 Liudolf van Zutphen,    schema 5

Liudolf van Zutphen, geboren tussen 992 en 995, zoon van Erenfried van Palts-Lotharingen en Mathilde van Saksen, trouwt met Mathilde van Zutphen, geboren tussen 1005 en 1015, dochter van Otto van Hammerstein en Ermengard van Verdun, hij overlijdt op 10 april 1031,

Bannerheer van Keulen,
Graaf van Bonngouw,
Graaf van Zutphen,
Heer van Waldenberg,
Voogd van Borghorst,
Voogd van Brauweiler,
Voogd van Münster,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Koenraad van Beieren, geboren tussen 1020 en 1024, overleden tussen 5 december 1055 en 15 december 1055 in Hongarije,
Adelheid van Zutphen, geboren in 1020,
Hendrik van Zutphen, geboren tussen 1020 en 1021, overleden tussen 31 oktober 1031 en 31 oktober 1033,
Irmintrud van Zutphen, geboren in 1020, overleden tussen 15 juli 1083 and 15 juli 1093,
Mathilde van Ehrenbreitstein, overleden voor 4 juni 1101.

B r o n: Liudolf van Zutphen

2063 Mathilde van Zutphen,    schema 5

Mathilde van Zutphen, geboren tussen 1005 en 1015, dochter van Otto van Hammerstein en Ermengard van Verdun, trouwt met Liudolf van Zutphen, geboren tussen 992 en 995, zoon van Erenfried van Palts-Lotharingen en Mathilde van Saksen, zij overlijdt na 1031,

Erfgenaam van voogdij Borghorst,
Erfgenaam van Waldenburg (Sauerland),
Erfgenaam van Zutphen,
Erfgenaam voogdij Munster,
Gravin van Zutphen,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Koenraad van Beieren, geboren tussen 1020 en 1024, overleden tussen 5 december 1055 en 15 december 1055 in Hongarije,
Adelheid van Zutphen, geboren in 1020,
Hendrik van Zutphen, geboren tussen 1020 en 1021, overleden tussen 31 oktober 1031 en 31 oktober 1033,
Irmintrud van Zutphen, geboren in 1020, overleden tussen 15 juli 1083 and 15 juli 1093,
Mathilde van Ehrenbreitstein, overleden voor 4 juni 1101.

B r o n: Mathilde van Zutphen
2064# tot en met 2115#
2116 Widing van Lerigouw#,

Er is van hem één kind bekend:
Adalger van Lerigouw, overleden na 1090

B r o n: Widing van Lerigouw

2117#
2118 Liudolf van Brunswijk,    schema 141

Liudolf van Brunswijk, geboren tussen 1003 en 1005, zoon van Bruno van Brunswijk en Gisela van Schwaben, trouwt in 1020 met Gertrud van Derlingouw, geboren tussen 990 en 1000, dochter van Ekbert van Derlingouw, hij overlijdt op 23 april 1038,

Graaf in Derlingouw,
Graaf in Gudingouw,
Graaf in Middel-Friesland,
Graaf van Brunswijk,

Er zijn vier kinderen bekend:
Ida van Elsdorf, geboren tussen 1020 en 1022, overleden na 1085,
Bruno van Friesland, geboren in 1024, overleden op 26 juni 1057 in Haus-Neindorf gesneuveldv Ekbert van Meissen, geboren in 1025, overleden op 2 januari 1068 in Braunschweig,
Agatha van Brunswijk.

B r o n: Liudolf van Brunswijk

2119 Gertrud van Derlingouw,    schema 143

Gertrud van Derlingouw, geboren tussen 990 en 1000, dochter van Ekbert van Derlingouw, trouwt met Liudolf van Brunswijk, geboren tussen 1003 en 1005, zoon van Bruno van Brunswijk en Gisela van Schwaben,

Er zijn vier kinderen bekend:
Ida van Elsdorf, geboren tussen 1020 en 1022, overleden na 1085,
Bruno van Friesland, geboren in 1024, overleden op 26 juni 1057 in Haus-Neindorf gesneuveldv Ekbert van Meissen, geboren in 1025, overleden op 2 januari 1068 in Braunschweig,
Agatha van Brunswijk.

B r o n: Gertrud van Derlingouw
2120 Bernhard van Werl-Arnsberg    schema 101

Bernhard van Werl-Arnsberg, geboren in 1010, zoon van Herman van Werl, trouwt omstreeks 1050, hij overlijdt tussen 1066 en 1070,

Bouwheer van Arnsberg ,
Graaf in Friesland,
Graaf in Neder-Emsgouw,
Graaf van Werl,
Voogd van Liesborn,
Voogd van Soest,
Voogd van Werden,
Graaf in bisdom Osnabruck in 1051,
Voogd van Paderborn van 1054 tot 1060,

Er zijn vier kinderen bekend:
Koenraad van Werl-Arnsberg, geboren in 1050, overleden tussen 19 juli 1092 and 29 juli 1092 in Friesland, gesneuveld,
Hendrik van Paderborn, geboren in 1050, overleden in 1127,
Liupold van Werl-Arnsberg, overleden na 1102,
Herman tot Lippe, overleden na 1096.

B r o n: Bernhard van Werl-Arnsberg

2121#,
2122 Otto van Northeim,    schema 121

Otto van Northeim, geboren in 1020, zoon van Benno van Northeim en Eilika van Stade-Noordmark, trouwt in 1050 met Richenza van Avelgouw, geboren in 1025, dochter van Herman van Avelgouw en joffer van Luxemburg, hij overlijdt tussen 1080 en 1083

Graaf van Northeim,
Hertog van Beieren van 1061 tot 1070,

Er zijn acht kinderen bekend:
Otto van Northeim, geboren tussen 1050 en 1052,
Hendrik van Northeim, geboren in 1055, overleden in 1101, vermoord,
Siegfried van Boyneburg, geboren tussen 1050 en 1060, overleden tussen 1107 en 1108,
Ida van Northeim, geboren tussen 1050 en 1060,
Koenraad van Northeim, geboren tussen 1050 en 1060, overleden in 1103, vermoord,
Mathilde van Northeim, geboren tussen 1050 en 1060,
Ethelinde van Northeim, geboren tussen 1050 en 1060,

2123 Richenza van Avelgouw,    schema 122

Richenza van Avelgouw, geboren in 1025, dochter van Herman van Avelgouw en joffer van Luxemburg, trouwt in 1050 met Otto van Northeim, geboren in 1020, zoon van Benno van Northeim en Eilika van Stade-Noordmark, zij overlijdt voor 1083,

Erfgenaam van Hachen (Sauerland),
Erfgenaam van Ruhrgouw,
Gravin van Northeim,
Gravin van Werl,
Hertogin van Beieren,

Er zijn acht kinderen bekend:
Otto van Northeim, geboren tussen 1050 en 1052,
Hendrik van Northeim, geboren in 1055, overleden in 1101, vermoord,
Siegfried van Boyneburg, geboren tussen 1050 en 1060, overleden tussen 1107 en 1108,
Ida van Northeim, geboren tussen 1050 en 1060,
Koenraad van Northeim, geboren tussen 1050 en 1060, overleden in 1103, vermoord,
Mathilde van Northeim, geboren tussen 1050 en 1060,
Ethelinde van Northeim, geboren tussen 1050 en 1060,
2124# tot en met 4095#
XIII

4096 Odo van Kamerijk,    schema 11

Odo van Kamerijk, zoon van Arnulf van Kamerijk en Bertha van Betuwe, trouwt met Liutgard van Namen, dochter van Robert van Namen en Ermengard van Verdun, overleden voor 1011,

Er zijn drie kinderen bekend:
Giselbert van Looz ,
Arnulf van Kamerijk,
Balderik van Luik, geboren voor 978, overleden op 30 juli 1018,

B r o n: Odo van Kamerijk

4097 Liutgard van Namen,    schema 12

Liutgard van Namen, dochter van Robert van Namen en Ermengard van Verdun, trouwt met Odo van Kamerijk, zoon van Arnulf van Kamerijk en Bertha van Betuwe,

Er zijn drie kinderen bekend:
Giselbert van Looz ,
Arnulf van Kamerijk,
Balderik van Luik, geboren voor 978, overleden op 30 juli 1018,

B r o n: Liutgard van Namen
4098 Irmfried van Luihgouw,    schema 2

Irmfried van Luihgouw, zoon van Nevelung van Betuwe en joffer van Henegouwen, hij overlijdt in 943,

Graaf van Hocht,
Graaf van Looz,
Leider opstand Lotharingen 957,
Graaf van Luihgouw 939 - 966,
Voogd van Meerssen 968,
Graaf van Avernas From 973 to 976,
Aanvoerder Luikse leger 983,

Er is van hem één kind bekend:
Erlendis van Luihgouw.

B r o n: Irmfried van Luihgouw

4099#
4100#, 4101#, 4102#, 4103#
4104 Dirk van Friesland,    schema 41

Dirk van Friesland, geboren tussen 924 en 930, zoon van Dirk van Kennemerland en Gerberga, trouwt met Hildegard van Vlaanderen, dochter van Arnulf van van Vlaanderen en Adela van Vermandois, hij overlijdt op 6 mei 988,

Burggraaf van Gent,
Graaf van Holland van 939 tot 988,

Er zijn vier kinderen bekend:
Arnulf van Friesland, geboren tussen 951 en 955, overleden tussen 18 september 993 en 18 november 993, in de monding Oude Rijn, gesneuveld,
Egbert van Trier, geboren tussen 952 en 955, overleden tussen 8 december 993 en 8 december 994,
Arlinde van Egmond, geboren in 953, overleden tussen 985 en 1012,
Dirk van Friesland.

B r o n: Dirk van Friesland

4105 Hildegard van Vlaanderen,    schema 42

Hildegard van Vlaanderen, dochter van Arnulf van van Vlaanderen en Adela van Vermandois, trouwt met Dirk van Friesland, geboren tussen 924 en 930, zoon van Dirk van Kennemerland en Gerberga, zij overlijdt tussen 11 april 987 en 11 april 988,

Er zijn vier kinderen bekend:
Arnulf van Friesland, geboren tussen 951 en 955, overleden tussen 18 september 993 en 18 november 993, in de monding Oude Rijn, gesneuveld,
Egbert van Trier, geboren tussen 952 en 955, overleden tussen 8 december 993 en 8 december 994,
Arlinde van Egmond, geboren in 953, overleden tussen 985 en 1012,
Dirk van Friesland.

B r o n: Hildegard van Vlaanderen
4106 Siegfried van Luxemburg,    schema 43

Siegfried van Luxemburg, geboren tussen 915 en 917, zoon van Wigerich van Palts-Lotharingen en Kunigunde van Henegouwen trouwt met Hadwig van Lotharingen, geboren tussen 940 en 945, dochter van Giselbert van Lotharingen en Gerberga van Saksen, hij overlijdt tussen 26 oktober 997 and 1000,

Graaf in Moezelgouw,
Lekenabt van Echternach,
Graaf van Ardennengouw van 965 tot 997,
Hertog van Neder-Lotharingen van 991 tot 992,
Graaf van Luxemburg van 963 tot 997,

Er zijn tien kinderen bekend:
Hendrik van Beieren, geboren in 960, overleden op 27 februari 1026,
Siegfried van Luxemburg, overleden op 15 augustus 985,
Giselbert van Ardennengouw, geboren in 970, overleden op 18 mei 1004, in Pavia gesneuveld,
Frederik van Luxemburg, geboren in 965, overleden op 6 oktober 1019,
Alberada van Luxemburg, geboren in 975, overleden op 19 april 1040,
Diederik van Metz, overleden op 2 mei 1047,
Adalbero van Trier, overleden op 12 november 1036,
Liutgard van Luxemburg, geboren in 965, overleden op 14 mei 1005,
Kunigunde van Luxemburg, geboren in 975, overleden op 3 maart 1033, in het klooster Kaufungen,
Ermentrude van Luxemburg.

B r o n: Siegfried van Luxemburg

4107 Hadwig van Lotharingen,    schema 44

Hadwig van Lotharingen, geboren tussen 940 en 945, dochter van Giselbert van Lotharingen en Gerberga van Saksen, geboren tussen 915 en 917, trouwt met Siegfried van Luxemburg, zoon van Wigerich van Palts-Lotharingen en Kunigunde van Henegouwen, zij overlijdt op 13 december 993,

Gravin van Luxemburg,

Er zijn tien kinderen bekend:
Hendrik van Beieren, geboren in 960, overleden op 27 februari 1026,
Siegfried van Luxemburg, overleden op 15 augustus 985,
Giselbert van Ardennengouw, geboren in970, overleden op 18 mei 1004, in Pavia gesneuveld,
Frederik van Luxemburg, geboren in 965, overleden op 6 oktober 1019,
Alberada van Luxemburg, geboren in 975, overleden tussen 19 april 1040 en 19 april 1040,
Diederik van Metz, overleden op 2 mei 1047,
Adalbero van Trier, overleden op 12 november 1036,
Liutgard van Luxemburg, geboren in 965, overleden op 14 mei 1005,
Kunigunde van Luxemburg, geboren in 975, overleden op 3 maart 1033, in het klooster Kaufungen,
Ermentrude van Luxemburg.

B r o n: Hadwig van Lotharingen
4108#, 4109#
4110 Otto van Karinthië,    schema 45

Otto van Karinthië, zoon van Koenraad van Lotharingen en Liutgard van Saksen trouwt met Judith van Beieren, geboren in 950, dochter van Hendrik van Beieren en Judith van Beieren, hij overlijdt op 4 november 1004,

Graaf in Elzensgouw,
Graaf in Nahegouw,
Graaf in Speyergouw,
Graaf in Wormsgouw,
Hertog van 978 tot 985,
Hertog van Karinthië van 995 tot 1004,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Hendrik van Speyer, geboren in 970, overleden tussen 28 september 0989 and 1000,
Gregorius, geboren in 972, overleden op 12 maart 999,
joffer van Karinthië,
Willem van Straatsburg, geboren in 980, overleden op 7 november 1047,
Koenraad van Karinthië, geboren in 975, overleden tussen 12 december 1011 en 1012.

B r o n: Otto van Karinthië

4111 Judith van Beieren,    schema 46

Judith van Beieren, geboren in 950, dochter van Hendrik van Beieren en Judith van Beieren trouwt met Otto van Karinthië, zoon van Koenraad van van Lotharingen en Liutgard van Saksen, zij overlijdt in 991,

Hertogin van Karintië,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Hendrik van Speyer, geboren in 970, overleden tussen 28 september 0989 and 1000,
Gregorius, geboren in 972, overleden op 12 maart 999,
joffer van Karinthië,
Willem van Straatsburg, geboren in 980, overleden op 7 november 1047,
Koenraad van Karinthië, geboren in 975, overleden tussen 12 december 1011 en 1012.

B r o n: Judith van Beieren
4112 Lothar van Walbeck,    schema 5

Lothar van Walbeck, geboren in 900, zoon van Lothar van Stade en Swanehilde, trouwt met Mathilde van Meissen, dochter van Riddag van Meissen en joffer van Palts-Saksen , hij overlijdt op 21 januari 964,

Graaf in Balsamgouw,
Graaf in Derlingouw,
Graaf in Noord-Thuringengouw,
Graaf van Walbeck van 929 tot 964,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Eilika van Walbeck, geboren in 930, overleden op 19 augustus 1015,
Lothar van Noordmark, geboren omstreeks 940, overleden op 25 januari 1003 in Keulen,
Siegfried I van Walbeck, geboren tussen 945 en 950, overleden op 15 maart 991, in de Burg Walbeck,
Thietmar van Corvey, geboren op 12 maart 1001,
Heilikswint van Walbeck.

B r o n: Lothar van Walbeck

4113 Mathilde van Meissen,    schema 5

Mathilde van Meissen, dochter van Riddag van Meissen en joffer van Palts-Saksen, trouwt met Lothar van Walbeck, geboren in 900, zoon van Lothar van Stade en Swanehilde, zij overlijdt op 3 december 991,

Gravin van Walbeck,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Eilika van Walbeck, geboren in 930, overleden op 19 augustus 1015,
Lothar van Noordmark, geboren omstreeks 940, overleden op 25 januari 1003 in Keulen,
Siegfried I van Walbeck, geboren tussen 945 en 950, overleden op 15 maart 991, in de Burg Walbeck,
Thietmar van Corvey, geboren op 12 maart 1001,
Heilikswint van Walbeck.

B r o n: Mathilde van Meissen
4114 Werner van Haspengouw,    schema 5

Werner van Haspengouw, zoon van Koenraad van van Lotharingen en Liutgard van Saksen, hij overlijdt in 973,

Graaf van Avernas,
Graaf van Hocht,
Markgraaf,
Voogd van St. Truiden in 959,

Er zijn twee kinderen bekend:
Godila van Rothenburg, geboren in 977, overleden op 18 juni 1015,
Ermentrud van Haspengouw.

B r o n: Werner van Haspengouw

4115#
4116#, 4117#, 4118#, 4119#
4120 Drutwin van Kèonigssundern,    schema 5

Drutwin van Kèonigssundern, zoon van Rupert van Einrichgouw, trouwt met joffer van Elzas dochter van Koenraad van Elzas en Judith van Marchtal, hij overlijdt in 1024,

Graaf in Königssundern van 991 tot 995,

Er is één kind bekend:
Rupert van Haiger
, overleden in 1055.

B r o n: Drutwin van Kèonigssundern

4121 joffer van Elzas,    schema 5

joffer van Elzas, dochter van Koenraad van Elzas en Judith van Marchtal, trouwt met Drutwin van Kèonigssundern, zoon van Rupert van Einrichgouw,

Er is één kind bekend:
Rupert van Haiger , overleden in 1055.

B r o n: joffer van Elzas
4122#, 4123#
4124 Erenfried van Palts-Lotharingen,    schema 5

Erenfried van Palts-Lotharingen, geboren tussen 953 en 965, zoon van Herman van Palts-Lotharingen en Heilwig van Dillingen, trouwt met Mathilde van Saksen, geboren in 940, dochter van Otto en Theophano, hij overlijdt op 21 mei 1034 in Saalfeld,

Heer van Waldenberg,
Paltsgraaf van Lotharingen,
Voogd van Brauweiler,
Graaf van Haspengouw in 982,
Graaf van Huy in 982,
Paltsgraaf aan de Rijn van 1015 tot 1034,
Graaf van Bonngouw in 1020,

Er zijn twaalf kinderen bekend:
Liudolf van Zutphen, geboren tussen 992 en 995, overleden op 10 april 1031,
Otto (II) van Schwaben, geboren tussen 995 en 1000, overleden op 7 september 1047, gesneuveld Tomberg bij Keulen,
Herman II van Keulen, geboren in 995, overleden op 11 februari 1056,
Richwara van Palts-Lotharingen, geboren tussen 995 en 1000, overleden op 21 maart 1063,
Ida van St. Maria, overleden in 1060,
Mathilde van Vilich,
Theophanu van Essen, overleden tussen 1054 en 5 maart 1056,
Heylwig van Neuss, overleden op 21 september 1076,
Sophia van Gandersheim, overleden tussen 1031 en 1038,
Hendrik van Gorze, overleden in 1093,
Erenfried van Saalfeld, overleden in 1074,
Adelheid van Nivelles.

B r o n: Erenfried van Palts-Lotharingen

4125 Mathilde van Saksen,    schema 5

Mathilde van Saksen, geboren in 940, dochter van Otto en Theophano, trouwt met Erenfried van Palts-Lotharingen, geboren tussen 953 en 965, zoon van Herman van Palts-Lotharingen en Heilwig van Dillingen, zij overlijdt op 4 november 1025,

Paltsgravin aan de Rijn,

Er zijn twaalf kinderen bekend:
Liudolf van Zutphen, geboren tussen 992 en 995, overleden op 10 april 1031,
Otto van Schwaben, geboren tussen 995 en 1000, overleden op 7 september 1047, gesneuveld Tomberg bij Keulen,
Herman van Keulen, geboren in 995, overleden op 11 februari 1056,
Richwara van Palts-Lotharingen, geboren tussen 995 en 1000, overleden op 21 maart 1063,
Ida van St. Maria, overleden in 1060,
Mathilde van Vilich,
Theophanu van Essen, overleden tussen 1054 en 5 maart 1056,
Heylwig van Neuss, overleden op 21 september 1076,
Sophia van Gandersheim, overleden tussen 1031 en 1038,
Hendrik van Gorze, overleden in 1093,
Erenfried van Saalfeld, overleden in 1074,
Adelheid van Nivelles.

B r o n: Mathilde van Saksen
4126 Otto van Hammerstein,    schema 5

Otto van Hammerstein, geboren in 975, zoon van Heribert van Kinziggouw en Irmentrud van Gelre, trouwt met Ermengard van Verdun, geboren in 975, dochter van Godfried van Verdun en Mathilde van Saksen, hij overlijdt op 5 juni 1036,

Graaf van Einrichgouw,
Graaf van Gleiberg,
Graaf van Hammerstein,
Graaf van Niddagouw,
Graaf van Nieder-Lahngau,
Graaf van Wetterau,
Heer van Zutphen,
Graaf van Engersgouw in 1019,
Graaf van Zutphen in 1021,
Graaf van Deutzgouw in 1027,

Er zijn twee kinderen bekend:
Udo van Hammerstein, overleden in 1034,
Mathilde van Zutphen, geboren tussen 1005 en 1015, overleden na 1031.

B r o n: Otto van Hammerstein

4127 Ermengard van Verdun,    schema 5

Ermengard van Verdun, geboren in 975, dochter van Godfried van Verdun en Mathilde van Saksen trouwt met Otto van Hammerstein, geboren in 975, zoon van Heribert van Kinziggouw en Irmentrud van Gelre, zij overlijdt op 10 maart 1042,

Gravin van Hammerstein,

Er zijn twee kinderen bekend:
Udo van Hammerstein, overleden in 1034,
Mathilde van Zutphen, geboren tussen 1005 en 1015, overleden na 1031.

B r o n: Ermengard van Verdun
4128# tot en met 4235#
4236 Bruno van Brunswijk,    schema 141

Bruno van Brunswijk, geboren in 961, zoon van Liudolf van Arneburg, trouwt in 1002 met Gisela van Schwaben, geboren op 13 november 989, dochter van Herman van Schwaben en Gerberga van Bourgondië, hij overlijdt tussen 1009 en 1012,

Graaf in Derlingouw,
Graaf van Arneburg,
Graaf van Brunswijk,

Er zijn twee kinderen bekend:
Liudolf van Brunswijk, geboren tussen 1003 en 1005, overleden op 23 april 1038,
Gisela van Brunswijk, geboren in 1005.

B r o n: Bruno van Brunswijk

4237 Gisela van Schwaben#,

Gisela van Schwaben, geboren op 13 november 989, dochter van Herman van Schwaben en Gerberga van Bourgondië, trouwt in 1002 met Bruno van Brunswijk, geboren in 961, zoon van Liudolf van Arneburg, zij overlijdt op 15 februari 1043 in Goslar,

Hertogin van Schwaben,
Keizerin,
Rooms-Koningin,

Er zijn twee kinderen bekend:
Liudolf van Brunswijk, geboren tussen 1003 en 1005, overleden op 23 april 1038,
Gisela van Brunswijk, geboren in 1005.

B r o n: Gisela van Schwaben
4238 Ekbert van Derlingouw,    schema 143

Ekbert van Derlingouw, geboren in 980, zoon van Ekbert van Ambergouw, hij overlijdt na 1013,

Graaf van Derlingouw,

Er zijn twee kinderen bekend:
Ekbert van Derlingouw,
Gertrud van Derlingouw, geboren tussen 990 en 1000, overleden op 21 juli 1077

B r o n: Ekbert van Derlingouw

4239#
4240 Herman van Werl    schema 101

Herman van Werl, geboren in 980, zoon van Herman van Werl en Gerberga van Bourgondië, trouwt in 997, hij overlijdt na 14 mei 1025,

Graaf in bisdom Osnabruck,
Graaf in Dreingouw,
Graaf in Lochtropgouw,
Graaf van Lerigouw,
Graaf van Westfalen,
Voogd van Liesborn,
Voogd van Meschede,
Voogd van Oedingen,
Voogd van Werden,
Voogd van Deutz van 1003 tot 1032,
Graaf van Werl van 997 tot 1024,

Er zijn vier kinderen bekend:
Hendrik van Werl, geboren tussen 998 en 1000, overleden op 20 augustus 1054,
Koenraad van Werl,
Adalbert van Emegouw, overleden na 1038,
Bernhard van Werl-Arnsberg, geboren in 1010, overleden tussen 1066 en 1070.

B r o n: Herman van Werl

4241#,
4242#, 4243#
4244 Benno van Northeim,    schema 121

Benno van Northeim, geboren in 985, zoon van Siegfried van Northeim en Mathilde, trouwt in 1050 met Eilika van Stade-Noordmark, hij overlijdt in 1049,

Er is één kinderen bekend:
Otto van Northeim, geboren in 1020, overleden tussen 11 januari 1080 en 1083,

4245 Eilika van Stade-Noordmark#,

Eilika van Stade-Noordmark, trouwt in 1050 met Benno van Northeim, geboren in 985, zoon van Siegfried van Northeim en Mathilde

Er is één kinderen bekend:
Otto van Northeim , geboren in 1020, overleden tussen 11 januari 1080 en 1083,
4246 Herman van Avelgouw,    schema 122

Herman van Avelgouw, geboren in 997, zoon van Hendrik van Zulpichgouw en joffer van Karinthië, trouwt met joffer van Luxemburg, dochter van Frederik van Luxemburg en Irmentrud van Gleiberg, hij overlijdt in 1062,

Graaf van Ruhrgouw,
Graaf van Avelgouw van 1045 tot 1064,
Graaf van Gleiberg van 1045 tot 1056,

Er zijn vier kinderen bekend:
Richenza van Avelgouw , geboren in 1025, overleden voor 1083,
Hendrik van Palts-Rijn, geboren tussen 1044 en 1057, overleden op 12 april 1095,
Herman van Gleiberg,
Frederik van Avelgouw

4247 joffer van Luxemburg,    schema 125

joffer van Luxemburg, dochter van Frederik van Luxemburg, en Irmentrud van Gleiberg, trouwt met Herman van Avelgouw, geboren in 997, zoon van Hendrik van Zulpichgouw en joffer van Karinthië,

Er zijn vier kinderen bekend:
Richenza van Avelgouw, geboren in 1025, overleden voor 1083,
Hendrik van Palts-Rijn, geboren tussen 1044 en 1057, overleden op 12 april 1095,
Herman van Gleiberg,
Frederik van Avelgouw
4248# tot en met 8191#
XIV

8192 Arnulf van Kamerijk,    schema 11

Arnulf van Kamerijk, zoon van Isaak van Kamerijk, trouwt met Bertha van Betuwe, geboren in 920, dochter van Nevelung van Betuwe en joffer van Henegouwen, hij is overleden in 967,

Graaf van 941 tot 960,

Er zijn van hem zeven kinderen bekend:
Odo van Kamerijk, overleden voor 1011,
Hugo van Kamerijk, overleden voor 1011,
Arnulf II van Valenciennes, geboren in 962, overleden op 23 oktober 1011,
Rodger van Kamerijk, geboren in 960, overleden in 983,
Rainer van Kamerijk,
Rodbert van Kamerijk,
Alpaidis van Kamerijk.

B r o n: Arnulf van Kamerijk

8193 Bertha van Betuwe,    schema 11

Bertha van Betuwe, geboren in 920, dochter van Nevelung van Betuwe en joffer van Henegouwen trouwt met Arnulf van Kamerijk, zoon van Isaak van Kamerijk, zij is overleden op 16 juni 967,

Er zijn van haar zeven kinderen bekend:
Odo van Kamerijk, overleden voor 1011,
Hugo van Kamerijk, overleden voor 1011,
Arnulf II van Valenciennes, geboren in 962, overleden op 23 oktober 1011,
Rodger van Kamerijk, geboren in 960, overleden in 983,
Rainer van Kamerijk,
Rodbert van Kamerijk,
Alpaidis van Kamerijk.

B r o n: Bertha van Betuwe
8194 Robert van Namen,    schema 12

Robert van Namen, zoon van Berengar van Lommegouw en joffer van Henegouwen, trouwt met Ermengard van Verdun, dochter van Otto van Lotharingen en Eva, hij overlijdt voor 981,

Graaf van Namen,
Graaf van Lommegouw in 946,
Graaf van Darnau in 956,

Er zijn vier kinderen bekend:
Albert van Namen, overleden in 1011,
Giselbert van Namen,
Radboud van Namen,
Liutgard van Namen.

B r o n: Robert van Namen

8195 Ermengard van Verdun,    schema 12

Ermengard van Verdun, dochter van Otto van Lotharingen en Eva, trouwt met Robert van Namen, zoon van Berengar van Lommegouw en joffer van Henegouwen,

Er zijn vier kinderen bekend:
Albert van Namen, overleden in 1011,
Giselbert van Namen,
Radboud van Namen,
Liutgard van Namen.

B r o n: Ermengard van Verdun
8196# tot en met 8207#
8208 Dirk van Kennemerland,    schema 41

Dirk van Kennemerland, geboren tussen 899 en 900, zoon van Dirk van Kennemerland, trouwt met Gerberga, geboren in 903, hij overlijdt in 939 in Andernach,

Graaf van Rijnland,
Graaf van Kennemerland van 923 tot 939,

Er is één kind bekend:
Dirk van Friesland, geboren tussen 924 en 930, overleden op 6 mei 988.

B r o n: Dirk van Kennemerland

8209 Gerberga#,

Gerberga, geboren in 903, trouwt met Dirk van Kennemerland, geboren tussen 899 en 900, zoon van Dirk van Kennemerland,

Er is één kind bekend:
Dirk van Friesland, geboren tussen 924 en 930, overleden op 6 mei 988.

B r o n: Gerberga
8210 Arnulf van Vlaanderen,    schema 42

Arnulf van Vlaanderen, geboren tussen 885 en 890, zoon van Boudewijn van Vlaanderen en Elftrude van Wessex trouwt met Adela van Vermandois, geboren tussen 910 en 915, dochter van Heribert van Vermandois en Adela van Frankrijk, hij overlijdt op 27 maart 965,

Graaf van Amiens,
Graaf van Artois,
Graaf van Boulogne (sur-Mer),
Graaf van Ostrevant,
Graaf van Therouanne,
Graaf van Vlaanderen van 918 tot 964,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Liutgard van Vlaanderen, geboren tussen 935 en 936, overleden op 15 oktober 962,
Hildegard van Vlaanderen, geboren tussen 934 en 936, overleden tussen 11 april 987 and 11 april 988,
Boudewijn III van Vlaanderen, geboren in 940, overleden op 1 januari 962,
Egbert van Vlaanderen, overleden tussen 10 juli 953 en 973,
Elftrude van Vlaanderen.

B r o n: Arnulf van Vlaanderen

8211 Adela van Vermandois,    schema 42

Adela van Vermandois, geboren tussen 910 en 915, dochter van Heribert van Vermandois en Adela van Frankrijk trouwt met Arnulf van Vlaanderen, geboren tussen 885 en 890, zoon van Boudewijn van Vlaanderen en Elftrude van Wessex, zij overlijdt tussen 958 en 960,

Erfgename van Artois,
Gravin van Vlaanderen,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Liutgard van Vlaanderen, geboren tussen 935 en 936, overleden op 15 oktober 962,
Hildegard van Vlaanderen, geboren tussen 934 en 936, overleden tussen 11 april 987 and 11 april 988,
Boudewijn III van Vlaanderen, geboren in 940, overleden op 1 januari 962,
Egbert van Vlaanderen, overleden tussen 10 juli 953 en 973,
Elftrude van Vlaanderen.

B r o n: Adela van Vermandois
8212 Wigerich van Palts-Lotharingen,    schema 43

Wigerich van Palts-Lotharingen, geboren in 870, zoon van Odacar van Ardennengouw, trouwt met Kunigunde van Henegouwen, geboren tussen 890 en 895, dochter van Reginar van Henegouwen en Ermentrud van Frankrijk, hij overlijdt tussen 916 en 920,

Graaf in Ardennengouw,
Graaf in Bidgouw,
Graaf in Triergouw,
Paltsgraaf van Lotharingen van 916 tot 919,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Gozelo van Bidgouw, geboren tussen 910 en 914, overleden op 19 oktober 942,
Adalbero van Metz, geboren in 910, overleden op 26 april 962,
Frederik van Opper-Lotharingen, geboren in 912, overleden tussen 18 mei 978 en 17 juni 978,
Giselbert van Ardennengouw, geboren in 915, overleden op 17 april 963,
Liutgard van Palts-Lotharingen, geboren in 915, overleden op 08 april 960,
Wigerich van Metz, overleden in 927,
Siegfried van Luxemburg, geboren tussen 915 en 917, overleden tussen 26 oktober 997 en 1000,

B r o n: Wigerich van Palts-Lotharingen

8213 Kunigunde van Henegouwen#,

Kunigunde van Henegouwen, geboren tussen 890 en 895, trouwt met Wigerich van Palts-Lotharingen, geboren in 870, zoon van Odacar van Ardennengouw, zij overlijdt tussen tussen 2 oktober 923 en 929,

Gravin van Verdun,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Gozelo van Bidgouw, geboren tussen 910 en 914, overleden op 19 oktober 942,
Adalbero van Metz, geboren in 910, overleden op 26 april 962,
Frederik van Opper-Lotharingen, geboren in 912, overleden tussen 18 mei 978 en 17 juni 978,
Giselbert van Ardennengouw, geboren in 915, overleden op 17 april 963,
Liutgard van Palts-Lotharingen, geboren in 915, overleden op 08 april 960,
Wigerich van Metz, overleden in 927,
Siegfried van Luxemburg, geboren tussen 915 en 917, overleden tussen 26 oktober 997 en 1000,

B r o n: Kunigunde van Henegouwen
8214 Giselbert van Lotharingen,    schema 44

Giselbert van Lotharingen, geboren tussen 880 en 895, zoon van Reginar van Henegouwen en Alberada van Lotharingen, trouwt met Gerberga van Saksen, geboren tussen 913 en 914 in Nordhausen, dochter van Hendrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim, hij overlijdt op 2 oktober 939,

Hertog van Lotharingen van 915 tot 939,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Hendrik van Lotharingen, geboren in 935, overleden in 944,
Alberada van Lotharingen, geboren in 930, overleden op 10 mei 967,
Gerberga van Lotharingen, geboren tussen 935 en 942, overleden na 7 september 978,
Liethard van Lotharingen, overleden in 944,
Hadwig van Lotharingen, geboren tussen 940 en 945, overleden op 13 december 993.

B r o n: Giselbert van Lotharingen

8215 Gerberga van Saksen,    schema 44

Gerberga van Saksen, geboren tussen 913 en 914 in Nordhausen, dochter van Hendrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim, trouwt met Giselbert van Lotharingen, geboren tussen 880 en 895, zoon van Reginar van Henegouwen en Alberada van Lotharingen, zij overlijdt tussen 5 mei 968 and 5 mei 969,

Hertogin van Lotharingen Koningin van Frankrijk
Er zijn vijf kinderen bekend:
Hendrik van Lotharingen, geboren in 935, overleden in 944,
Alberada van Lotharingen, geboren in 930, overleden op 10 mei 967,
Gerberga van Lotharingen, geboren tussen 935 en 942, overleden na 7 september 978,
Liethard van Lotharingen, overleden in 944,
Hadwig van Lotharingen, geboren tussen 940 en 945, overleden op 13 december 993.

B r o n: Gerberga van Saksen
8216#, 8217#, 8218#, 8219#
8220 Koenraad van Lotharingen,    schema 45

Koenraad van Lotharingen, geboren tussen 920 en 922, zoon van Werner van Wormsgouw en Hicha van Schwaben trouwt met Liutgard van Saksen, geboren tussen 931 en 935, dochter van Otto de Grote en Edgitha van Wessex, hij overlijdt op 10 augustus 955,

Graaf in Wetterau,
Graaf van Nahegouw,
Graaf van Speyergouw,
Graaf van Wormsgouw,
Hertog van Lotharingen van 944 tot 953,

Er zijn drie kinderen bekend:
Otto van Karinthië, geboren in 948, overleden op 4 november 1004,
Werner van Haspengouw, overleden in 973, vermoord/gesneuveld,
Reinald van Henegouwen, overleden in 973.

B r o n: Koenraad van Lotharingen

8221 Liutgard van Saksen,    schema 45

Liutgard van Saksen, geboren tussen 931 en 935, dochter van Otto de Grote en Edgitha van Wessex, trouwt met Koenraad van Lotharingen, geboren tussen 920 en 922, zoon van Werner van Wormsgouw en Hicha van Schwaben zij overlijdt op 18 november 953,

Hertogin van Lotharingen,

Er zijn drie kinderen bekend:
Otto van Karinthië, geboren in 948, overleden op 4 november 1004,
Werner van Haspengouw, overleden in 973, vermoord/gesneuveld,
Reinald van Henegouwen, overleden in 973.

B r o n: Liutgard van Saksen
8222 Hendrik van Beieren,    schema 46

Hendrik van Beieren, geboren tussen 22 april 919 en 22 april 922 in Nordhausen, zoon van Hendrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim trouwt met Judith van Beieren, dochter van Arnulf van Beieren en Judith van Italië, hij overlijdt op 1 november 955,

Hertog van Beieren,

Er zijn vier kinderen bekend:
Hendrik van van Beieren, geboren in 951, overleden op 28 augustus 995 in Gandersheim,
Hadewig van Beieren, geboren tussen 940 en 945, overleden op 26 augustus 994,
Gerberga van Gandersheim, geboren in 940, overleden op 14 november 1001,
Judith van Beieren, geboren in 950, overleden in 991.

B r o n: Hendrik van Beieren

8223 Judith van Beieren,    schema 46

Judith van Beieren, geboren in 925, dochter van Arnulf van Beieren en Judith van Italië, trouwt met Hendrik van Beieren, geboren tussen 22 april 919 en 22 april 922 in Nordhausen, zoon van Hendrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim, zij overlijdt na 29 juli 974,

Hertogin,

Er zijn vier kinderen bekend:
Hendrik van van Beieren, geboren in 951, overleden op 28 augustus 995 in Gandersheim,
Hadewig van Beieren, geboren tussen 940 en 945, overleden op 26 augustus 994,
Gerberga van Gandersheim, geboren in 940, overleden op 14 november 1001,
Judith van Beieren, geboren in 950, overleden in 991. •Judith van Beieren, geboren in 950, overleden in 991.

B r o n: Judith van Beieren
8224 Lothar van Stade,    schema 5

Lothar van Stade, zoon van Lothar van Stade en Enda van Saksen, trouwt met Swanehilde, hij overlijdt op 4 september 929 in Lenzen,

Graaf van Walbeck,
Graaf in Balsamgouw,
Graaf in Derlingouw,
Graaf van Stade,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Hendrik van Stade, overleden tussen 10 mei 975 en 10 mei 976,
Siegfried van Stade, overleden in 973,
Gerburg van Stade,
Lothar van Walbeck, geboren in 900, overleden op 21 januari 964,
joffer van Stade.

B r o n: Lothar van Stade

8225 Swanehilde#,

Swanehilde, trouwt met Lothar van Stade, zoon van Lothar van Stade en Enda van Saksen,
Er zijn vijf kinderen bekend:
Hendrik van Stade, overleden tussen 10 mei 975 en 10 mei 976,
Siegfried van Stade, overleden in 973,
Gerburg van Stade,
Lothar van Walbeck, geboren in 900, overleden op 21 januari 964,
joffer van Stade.

B r o n: Swanehilde
8226 Riddag van Meissen,    schema 5

Riddag van Meissen, geboren in 920, zoon van Ricbert van Harzgouw en joffer van Oostmark, trouwt met joffer van Palts-Saksen, dochter van Liudolf van Palts-Saksen en joffer van Neder-Bourgondië, hij overlijdt in 985,

Markgraaf van Meissen van 978 tot 985,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Karel van Schwabengouw, geboren in 950, overleden op 28 april 1014,
Ricbert van Harzgouw, overleden na 1009,
Gerberga van Quedlinburg, overleden op 30 oktober 1022,
Emnilde van Meissen,
Mathilde van Meissen, overleden op 3 december 991.

B r o n: Riddag van Meissen

8227 joffer van Palts-Saksen,    schema 5

joffer van Palts-Saksen, dochter van Liudolf van Palts-Saksen en joffer van Neder-Bourgondië, trouwt met Riddag van Meissen, geboren in 920, zoon van Ricbert van Harzgouw en joffer van Oostmark,
Er zijn vijf kinderen bekend:
Karel van Schwabengouw, geboren in 950, overleden op 28 april 1014,
Ricbert van Harzgouw, overleden na 1009,
Gerberga van Quedlinburg, overleden op 30 oktober 1022,
Emnilde van Meissen,
Mathilde van Meissen, overleden op 3 december 991.

B r o n: joffer van Palts-Saksen
8228# tot en met 8239#
8240 Rupert van Einrichgouw,    schema 5

Rupert van Einrichgouw, zoon van Drutwin van Einrichgouw en Kunigunde van Ufgouw, overlijdt voor 977,

Graaf van Einrichgouw,

Er zijn van hem twee kinderen bekend:
Drutwin van Kèonigssundern, overleden in 1024,
Rudolf van Niddagouw.

B r o n: Rupert van Einrichgouw

8241#
8242 Koenraad van Elzas,    schema 5

Koenraad van Elzas, zoon van Gebhard van Ufgouw en Kunigunde van Vermandois, trouwt met Judith van Marchtal, dochter van Adalbert van Marchtal en joffer van Zurichgouw, hij overlijst op 15 juli 982,

Graaf van Lobdengouw,
Graaf van Ortenau,
Graaf van Rijngouw
Hertog van Elzas na 954,
Graaf van Ufgouw van 950 tot 961,
Graaf van Wetterau van 949 tot 976,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Udo van Elzas, geboren tussen 920 en 925, overleden in 982, gesneuveld,
Koenraad II van Schwaben, geboren tussen 920 en 925, overleden op 20 augustus 997,
Heribert van Kinziggouw, geboren tussen 925 en 930, overleden tussen 992 en 997,
joffer van Elzas,
Judith van Elzas, geboren in 925, overleden voor 16 oktober 973.

B r o n: Koenraad van Elzas

8243 Judith van Marchtal,    schema 5

Judith van Marchtal, dochter van Adalbert van Marchtal en joffer van Zurichgouw, trouwt met Koenraad van Elzas, zoon van Gebhard van Ufgouw en Kunigunde van Vermandois,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Udo van Elzas, geboren tussen 920 en 925, overleden in 982, gesneuveld,
Koenraad II van Schwaben, geboren tussen 920 en 925, overleden op 20 augustus 997,
Heribert van Kinziggouw, geboren tussen 925 en 930, overleden tussen 992 en 997,
joffer van Elzas,
Judith van Elzas, geboren in 925, overleden voor 16 oktober 973.

B r o n: Judith van Marchtal
8244#, 8245#, 8246#, 8247#
8248 Herman van Palts-Lotharingen,    schema 5

Herman van Palts-Lotharingen, geboren in 935, zoon van Erenfried van Keldachgouw en Richwara van Zulpichgouw, trouwt met Heilwig van Dillingen, geboren in 940, dochter van Hucbald van Dillingen en Dietburg van Thurgouw, hij overlijdt op 16 juli 996,

Graaf in Keldachgouw,
Graaf in Zülpichgouw,
Graaf van Alzey,
Graaf van Ruhrgouw,
Waldgraaf van Ville,
Graaf in Avelgouw van 970 tot 996,
Graaf in Bonngouw van 970 tot 996,
Paltsgraaf van Lotharingen van 985 tot 996,

Er zijn zes kinderen bekend:
Erenfried van Palts-Lotharingen, geboren tussen 953 en 965, overleden op 21 mei 1034 in Saalfeld,
Richenza van Nivelles, overleden in 1049,
Herman van Ruhrgouw, geboren tussen 953 en 960, overleden tussen 1019 en 1029,
Hendrik van Zulpichgouw, geboren tussen 960 en 965, overleden tussen 1033 en 1050,
Dada van Palts-Lotharingen,
Adelheid van Nivelles, overleden voor 20 juni 1011.

B r o n: Herman van Palts-Lotharingen

8249 Heilwig van Dillingen,    schema 5

Heilwig van Dillingen, geboren in 940, dochter van Hucbald van Dillingen en Dietburg van Thurgouw, trouwt met Herman van Palts-Lotharingen, geboren in 935, zoon van Erenfried van Keldachgouw en Richwara van Zulpichgouw, zij overlijdt in 974,

Paltsgravin aan de Rijn,

Er zijn zes kinderen bekend:
Erenfried van Palts-Lotharingen, geboren tussen 953 en 965, overleden op 21 mei 1034 in Saalfeld,
Richenza van Nivelles, overleden in 1049,
Herman van Ruhrgouw, geboren tussen 953 en 960, overleden tussen 1019 en 1029,
Hendrik van Zulpichgouw, geboren tussen 960 en 965, overleden tussen 1033 en 1050,
Dada van Palts-Lotharingen,
Adelheid van Nivelles, overleden voor 20 juni 1011.

B r o n: Heilwig van Dillingen
8250 Otto II,    schema 5

Otto II, geboren in 955, zoon van Otto de Grote en Adelheid van Hoog-Bourgondië, trouwt met Theophano, geboren in 956, dochter van Constantijn en Sophia Phokas, hij overlijdt op 7 december 983,

Duits koning van 961 tot 973,
Keizer van 967 tot 983,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Sophie van Gandersheim, geboren in 975, overledem op 27 januari 1039,
Adelheid van Quedlinburg, geboren in 977, overledem op 14 januari 1043,
Mathilde van Saksen, geboren tussen 978 en 979, overleden op 4 november 1025,
joffer van Saksen, geboren in 979, overleden op 8 oktober 980,
Otto III, geboren in 980, overleden op 23 januari 1002 in Paterno bij Rome.

B r o n: Otto II

8251 Theophano,    schema 5

Theophano, geboren in 956, dochter van Constantijn en Sophia Phokas, trouwt met Otto II, geboren in 955, zoon van Otto de Grote en Adelheid van Hoog-Bourgondië, zij overlijdt tussen 15 juni 991 en 993 te Nijmegen,

Duits koningin,
Keizerin,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Sophie van Gandersheim, geboren in 975, overleden op 27 januari 1039,
Adelheid van Quedlinburg, geboren in 977, overleden op 14 januari 1043,
Mathilde van Saksen, geboren tussen 978 en 979, overleden op 4 november 1025,
joffer van Saksen, geboren in 979, overleden op 8 oktober 980,
Otto III, geboren in 980, overleden op 23 januari 1002 in Paterno bij Rome.

B r o n: Theophano
8252 Heribert van Kinziggouw,    schema 5

Heribert van Kinziggouw, geboren tussen 925 en 930 , zoon van Koenraad van Elzas en Judith van Marchtal , trouwt met Irmentrud van Gelre, dochter van Megingoz van Gelre en Gerberga van Palts-Lotharingen, hij overlijdt tussen 992 en 997,

Graaf in Wetterau,
Graaf van Gleiberg,
Graaf van Kinziggouw (deel Wetterau) van 976 tot 992,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Otto van Hammerstein, geboren in 975, overleden op 5 juni 1036,
Gebhard van Engersgouw, geboren tussen 965 en 970, overleden op 8 december 1016,
Irmentrud van Gleiberg,
Gerberga van Kinzinggouw, geboren tussen 960 and 970, overleden in 1036,
Jutta van Kinziggouw.

B r o n: Heribert van Kinziggouw

8253 Irmentrud van Gelre,    schema 5

Irmentrud van Gelre, dochter van Megingoz van Gelre en Gerberga van Palts-Lotharingen, trouwt met Heribert van Kinziggouw, geboren tussen 925 en 930, zoon van Koenraad van Elzas en Judith van Marchtal,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Otto van Hammerstein, geboren in 975, overleden op 5 juni 1036,
Gebhard van Engersgouw, geboren tussen 965 en 970, overleden op 8 december 1016,
Irmentrud van Gleiberg,
Gerberga van Kinzinggouw, geboren tussen 960 and 970, overleden in 1036,
Jutta van Kinziggouw.

B r o n: Irmentrud van Gelre
8254 Godfried van Verdun,    schema 5

Godfried van Verdun, geboren tussen 935 en 940, zoon van Gozelo van Bidgouw en Uda van Metzgouw trouwt met Mathilde van Saksen, geboren tussen 935 en 945, dochter van Herman van Saksen en Hildeswint, hij overlijdt op 3 september 997,

Graaf van Hettergouw,
Prefect van Utrecht,
Graaf in Bidgouw in 959,
Graaf in Methingouw in 960,
Markgraaf van Ename van 965 tot 997,
Graaf in Henegouwen van 973 tot 974,
Graaf van Verdun 977,

Er zijn acht kinderen bekend:
Godfried van Neder-Lotharingen, geboren tussen 960 en 964, overleden op 23 september 1023,
Adalbero van Verdun, geboren in 964, overleden tussen 19 maart 988 en 19 maart 989,
Gozelo van Neder-Lotharingen, geboren in 970, overleden op 19 april 1044,
Ermengard van Verdun, geboren in 975, overleden op 10maart 1042,
Herman van Ename, overleden op 28 mei 1029,
Frederik van Verdun, overleden op 6 januari 1022,
Adelheid van Verdun,
Gerberga van Verdun

B r o n: Godfried van Verdun

8255 Mathilde van Saksen,    schema 5

Mathilde van Saksen, geboren tussen 935 en 945, dochter van Herman van Saksen en Hildeswint, trouwt met Godfried van Verdun, geboren tussen 935 en 940, zoon van Gozelo van Bidgouw en Uda van Metzgouw zij overlijdt op 25 mei 1008,

Gravin van Verdun,
Gravin van Vlaanderen,

Er zijn acht kinderen bekend:
Godfried van Neder-Lotharingen, geboren tussen 960 en 964, overleden op 23 september 1023,
Adalbero van Verdun, geboren in 964, overleden tussen 19 maart 988 en 19 maart 989,
Gozelo van Neder-Lotharingen, geboren in 970, overleden op 19 april 1044,
Ermengard van Verdun, geboren in 975, overleden op 10maart 1042,
Herman van Ename, overleden op 28 mei 1029,
Frederik van Verdun, overleden op 6 januari 1022,
Adelheid van Verdun,
Gerberga van Verdun

B r o n: Mathilde van Saksen
8256# tot en met 8471#
8472 Liudolf van Arneburg,    schema 141

Liudolf van Arneburg, zoon van Bruno van Arneburg en Frederuna van Harzgouw, trouwt omstreeks 960, hij overlijdt in 993,

Graaf in 983,

Er is van hem één kind bekend:
Bruno van Brunswijk, geboren in 961, overleden tussen 1009 en 1012.

B r o n: Liudolf van Arneburg

8473#
8474#, 8475#
8476 Ekbert van Ambergouw,    schema 143

Ekbert van Ambergouw, geboren in 935, zoon van Wichman van Bardengouw en Bia van Ringelheim, hij overlijdt in april 994 ,

Graaf in Ambergouw,
Graaf in Derlinggouw,
Graaf van Dreingouw,
Graaf van Goslar,
Graaf van Stevergouw,
Voogd van bisdom Munster,
Graaf in Zuid-Friesland in 966,

Er zijn van hem vier kinderen bekend:
Wichman van Vreden, geboren tussen 970 en 980, overleden tussen 5 oktober 1016 and 9 oktober 1016, vermoord in Opladen,
Ekbert van Derlingouw, geboren in 980, overleden na 1013,
Amelung van Ambergouw, overleden in 1031,
Ida (Ekbertinerin), overleden voor 27 mei 1009.

8477#
8478#, 8479#
8480 Herman van Werl,    schema 102

Herman van Werl, geboren in 950, zoon van Hendrik van Lerigouw, trouwt tussen 978 en 980 met Gerberga van Bourgondië, geboren tussen 965 en 966, dochter van Koenraad van Bourgondië en Mathilde van Frankrijk, hij overlijdt tussen 985 en 988,

Voogd van Liesborn,
Voogd van Meschede,
Voogd van Paderborn,
Voogd van Werden,
Graaf in gebied Erwitte 978,
Graaf van Werl tussen 978 en 985,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Herman van Werl, geboren in 980, overleden na 14 mei 1025,
Rudolf van Werl, geboren tussen 982 en 986, overleden op 12 juli 1044,
Bernhard van Hoevel, geboren tussen 982 en 986, overleden na 1030,
Adolf I van Keldachgouw, overleden in 1041,
Ida van Meschede, overleden na 1020.

B r o n: Herman van Werl

8481 Gerberga van Bourgondië,    schema 101

Gerberga van Bourgondië, geboren tussen 965 en 966, dochter van Koenraad van Bourgondië en Mathilde van Frankrijk trouwt tussen 978 en 980 met, Herman van Werl, geboren in 950, zoon van Hendrik van Lerigouw zij overlijdt tussen 7 juli 1018 en 7 juli 1019,

Stichtster van Oedingen,
Gravin van Werl,
Hertogin van Schwaben,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Herman van Werl, geboren in 980, overleden na 14 mei 1025,
Rudolf van Werl, geboren tussen 982 en 986, overleden op 12 juli 1044,
Bernhard van Hoevel, geboren tussen 982 en 986, overleden na 1030,
Adolf I van Keldachgouw, overleden in 1041,
Ida van Meschede, overleden na 1020.

B r o n: Gerberga van Bourgondië
8482# tot en met 8487#
8488 Siegfried van Northeim,    schema 121

Siegfried van Northeim, zoon van Siegfried van Hassegouw en Christina van Arneburg, trouwt met Mathilde, hij overlijdt in 1004,

Graaf van Northeim van 982 tot 1002
Er zijn twee kinderen bekend:
Benno van Northeim , geboren in 985, overleden in 1049,
Siegfried van Northeim, overleden in 1025, gesneuveld.

8489 Mathilde#,

Mathilde, trouwt in 1050 met Siegfried van Northeim,

Er zijn twee kinderen bekend:
Benno van Northeim, geboren in 985, overleden in 1049,
Siegfried van Northeim, overleden in 1025, gesneuveld.
8490#, 8491#
8492 Hendrik van Zulpichgouw,    schema 122

Hendrik van Zulpichgouw, geboren tussen 960 en 965, zoon van Herman van Palts-Lotharingen en Heilwig van Dillingen, trouwt met joffer van Karinthië, dochter van Koenraad van Karinthië en Mathilde van Schwaben, hij overlijdt tussen 1033 en 1050,

Graaf in Bonngouw,
Voogd van Cornelimunster,
Waldgraaf van Ville,
Graaf in Zülpichgouw in 1020,

Er zijn vier kinderen bekend:
Hendrik van Palts-Rijn, geboren in 1020, overleden tussen 1060 - 1061, Klooster Echternach,
Koenraad van Karinthië, geboren in 1030, overleden tussen 1060 - 1061,
Adela van Zulpichgouw,
Herman van Avelgouw, geboren in 997, overleden in 1062.

8493 joffer van Karinthië,    schema 122

joffer van Karinthië, dochter van Koenraad van Karinthië en Mathilde van Schwaben, trouwt met Hendrik van Zulpichgouw, geboren tussen 960 en 965, zoon van Herman van Palts-Lotharingen en Heilwig van Dillingen,

Er zijn vier kinderen bekend:
Hendrik van Palts-Rijn, geboren in 1020, overleden tussen 1060 - 1061, Klooster Echternach,
Koenraad van Karinthië, geboren in 1030, overleden tussen 1060 - 1061,
Adela van Zulpichgouw,
Herman van Avelgouw, geboren in 997, overleden in 1062.
8494 Frederik van Luxemburg,

Frederik van Luxemburg, geboren in 965, zoon van Siegfried van Luxemburg en Hadwig van Lotharingen, trouwt in 985 met Irmentrud van Gleiberg, dochter van Heribert van Kinziggouw en Irmentrud van Gelre, overleden op 6 oktober 1019,

Graaf in Hessengouw,
Graaf in Moezelgouw,
Graaf in Saargouw,
Graaf van Luxemburg,
Voogd van Stablo in 1044,

Er zijn tien kinderen bekend:
Irmengard van Luxemburg, geboren tussen 990 en 1000, overleden tussen 2 maart 1055 en 21 augustus 1058,
Giselbert van Luxemburg, geboren in 997, overleden tussen 14 augustus 1056 en 1059,
Hendrik van Beieren, geboren in 1005, overleden op 14 oktober 1047,
Frederik van Neder-Lotharingen, geboren in 1005, overleden tussen 18 mei 1065 en 28 augustus 1065,
Adalbert van Metz, geboren in 1010, overleden tussen 13 november 1072 en 13 november 1073,
Gisela van Luxemburg, overleden na 21 mei 1058,
Otgiva van Luxemburg, geboren in 995, overleden op 21-02-1030,
Diederik van Luxemburg, geboren in 1015, overleden na 1045,
Uda van Luneville,
joffer van Luxemburg.

8495 Irmentrud van Gleiberg#,

Irmentrud van Gleiberg, dochter van Heribert van Kinziggouw en Irmentrud van Gelre, trouwt in 985 met Frederik van Luxemburg, geboren in 965, zoon van Siegfried van Luxemburg en Hadwig van Lotharingen,

Erfgenaam van Gleiberg,
Gravin van Luxemburg,

Er zijn tien kinderen bekend:
Irmengard van Luxemburg, geboren tussen 990 en 1000, overleden tussen 2 maart 1055 en 21 augustus 1058,
Giselbert van Luxemburg, geboren in 997, overleden tussen 14 augustus 1056 en 1059,
Hendrik van Beieren, geboren in 1005, overleden op 14 oktober 1047,
Frederik van Neder-Lotharingen, geboren in 1005, overleden tussen 18 mei 1065 en 28 augustus 1065,
Adalbert van Metz, geboren in 1010, overleden tussen 13 november 1072 en 13 november 1073,
Gisela van Luxemburg, overleden na 21 mei 1058,
Otgiva van Luxemburg, geboren in 995, overleden op 21-02-1030,
Diederik van Luxemburg, geboren in 1015, overleden na 1045,
Uda van Luneville,
joffer van Luxemburg.
8496# tot en met 16.383#
XV

16.384 Isaak van Kamerijk,    schema 11

Isaak van Kamerijk, zoon van Rudolf van Vlaanderen, overleden 944/946,

Graaf van Kamerijk,

Er zijn van hem twee kinderen bekend:
Arnulf van Kamerijk, overleden in 967,
Judith van Kamerijk,

B r o n: Isaak van Kamerijk

16.385#
16.386 Nevelung van Betuwe,    schema 11

Nevelung van Betuwe, geboren in 900, zoon van Ricfried van Betuwe en Hereswint, trouwt met joffer van Henegouwen, geboren in 912, dochter van Reginar van Henegouwen en Adelheid van Bourgondië, hij is overleden tussen 939 en 943,

Graaf in de Betuwe van 943 tot 953,

Er zijn vier kinderen bekend:
Irmfried van van Luihgouw, overleden in 943,
Bertha van Betuwe, geboren in 920, overleden op 16 juni 967,
Balderik van Luik, geboren in 930, overleden op 29 juli 959,
Rudolf van Haspengouw, geboren na 930.

B r o n: Nevelung van Betuwe

16.387 joffer van Henegouwen,    schema 11

joffer van Henegouwen, geboren in 912, dochter van Reginar van Henegouwen en Adelheid van Bourgondië, trouwt met Nevelung van Betuwe, geboren in 900, zoon van Ricfried van Betuwe en Hereswint, zij is overleden in 958,

Er zijn vier kinderen bekend:
Irmfried van van Luihgouw, overleden in 943,
Bertha van Betuwe, geboren in 920, overleden op 16 juni 967,
Balderik I van Luik, geboren in 930, overleden op 29 juli 959,
Rudolf van Haspengouw, geboren na 930.

B r o n: joffer van Henegouwen
16.388 Berengar van Lommegouw,    schema 12

Berengar van Lommegouw, geboren in 875, zoon van Berengar van Hattenhuntare en Frederun, trouwt met joffer van Henegouwen, dochter van Reginar van Henegouwen en Alberada van Lotharingen, hij overlijdt tussen 933 and 940,

Graaf van Maifeld,
Graaf in Lommegouw van 907 tot 908,
Graaf van Namen in 919,

Er zijn drie kinderen bekend:
Eberhard van Dillingen,
Berengar van Lommegouw, geboren in 900,
Robert van Namen, overleden in 981.

B r o n: Berengar van Lommegouw

16.389 joffer van Henegouwen,    schema 12

joffer van Henegouwen, dochter van Reginar van Henegouwen en Alberada van Lotharingen, trouwt met Berengar van Lommegouw, geboren in 875, zoon van Berengar van Hattenhuntare en Frederun,
Er zijn drie kinderen bekend:
Eberhard van Dillingen,
Berengar van Lommegouw, geboren in 900,
Robert van Namen, overleden in 981.

B r o n: joffer van Henegouwen
16.390 Otto van Lotharingen,    schema 12

Otto van Lotharingen, zoon van Richwin van Verdun en Kunigunde van Henegouwen, trouwt met Eva, hij overlijst in 944,

Graaf,
Voogd van Hendrik van Lotharingen,
Occupation From 942 to 944,
Hertog van Lotharingen van 942 tot 944,
Paltsgraaf van Lotharingen van 919 tot 944,

Er zijn vier kinderen bekend:
Ermengard van Verdun,
Wigfried van Verdun,

B r o n: Otto van Lotharingen

16.391 Eva#,

Eva, trouwt met Otto van Lotharingen, zoon van Richwin van Verdun en Kunigunde van Henegouwen,

Er zijn vier kinderen bekend:
Ermengard van Verdun,
Wigfried van Verdun,

B r o n: Eva
16.392# tot en met 16.415#
16.416 Dirk van Kennemerland,    schema 41

Dirk van Kennemerland, geboren in 874, zoon van Radboud van Neder-Friesland en joffer van Westrichgouw, overlijdt in 931,

Graaf van Kennemerland,
Graaf van Rijnland,
Graaf van Holland van 916 tot 923,

Er zijn twee kinderen bekend:
Gerolf, overleden in 931,
Dirk van Kennemerland, geboren tussen 899 en 900, overleden in 939 in Andernach.

B r o n: Dirk van Kennemerland

16.417#
16.418#, 16.419#
16.420 Boudewijn van Vlaanderen,    schema 42

Boudewijn van Vlaanderen, geboren tussen 863 en 865, zoon van Boudewijn van Vlaanderen en Judith van Frankrijk trouwt met Elftrude van Wessex, geboren tussen 870 en 872, dochter van Alfred van Wessex en Abswithe, hij overlijdt op 10 september 918,

Graaf van Vlaanderen van 879 tot 918,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Arnulf van van Vlaanderen, geboren tussen 885 en 890, overleden op 27 maart 965,
Adalolf van Boulogne, geboren in 890, overleden op 13 november 933,
Ealswid van Vlaanderen,
Ermentrud van Vlaanderen,
Adalbert van Parijs, geboren in 918, overleden in 977.

B r o n: Boudewijn van Vlaanderen

16.421 Elftrude van Wessex,    schema 42

Elftrude van Wessex, geboren tussen 870 en 872, dochter van Alfred van Wessex en Abswithe, trouwt met Boudewijn van Vlaanderen, geboren tussen 863 en 865, zoon van Boudewijn van Vlaanderen en Judith van Frankrijk zij overlijdt op 7 juni 929,

Gravin van Vlaanderen,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Arnulf van van Vlaanderen, geboren tussen 885 en 890, overleden op 27 maart 965,
Adalolf van Boulogne, geboren in 890, overleden op 13 november 933,
Ealswid van Vlaanderen,
Ermentrud van Vlaanderen,
Adalbert van Parijs, geboren in 918, overleden in 977.

B r o n: Elftrude van Wessex
16.422 Heribert van Vermandois,    schema 42

Heribert van Vermandois, geboren tussen 880 en 890, zoon van Heribert van Vermandois en Adele van Meaux, trouwt met Adela van Frankrijk, geboren in 887, dochter van Robert van Frankrijk en Aelia, hij overlijdt op 23 februari 943 in St.Quentin,

Abt van Saint Crepin,
Abt van Saint Medard,
Graaf van Meaux,
Graaf van Soissons,
Graaf van Vermandois,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Adela van Vermandois, geboren tussen 910 en 915, overleden tussen 958 and 960,
Odo van Vienne,geboren in 910, overleden na 19 juni 946,
Heribert van van Soissons, geboren tussen 910 en 915, overleden op 29 januari 993,
Robert van Meaux, geboren tussen 910 en 915, overleden tussen 19 juni 967 en 29 augustus 967,
Adalbert van Vermandois,geboren in 915, overleden op 8 september 987,
Liutgard van Vermandois, geboren tussen 915 en 920, overleden op 27 mei 978,
Hugo van Reims geboren in 920, overleden in 962 te Meaux.

W i k i p e d i a: Heribert van Vermandois

B r o n: Heribert van Vermandois

16.423 Adela van Frankrijk,    schema 42

Adela van Frankrijk, geboren in 887, dochter van Robert van Frankrijk en Aelia, trouwt met Heribert van Vermandois, geboren tussen 880 en 890, zoon van Heribert van Vermandois en Adele van Meaux zij overlijdt na 931,

Gravin van Vermandois,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Adela van Vermandois, geboren tussen 910 en 915, overleden tussen 958 and 960,
Odo van Vienne,geboren in 910, overleden na 19 juni 946,
Heribert van van Soissons, geboren tussen 910 en 915, overleden op 29 januari 993,
Robert van Meaux, geboren tussen 910 en 915, overleden tussen 19 juni 967 en 29 augustus 967,
Adalbert van Vermandois, geboren in 915, overleden op 8 september 987,
Liutgard van Vermandois, geboren tussen 915 en 920, overleden op 27 mei 978,
Hugo van Reims geboren in 920, overleden in 962 te Meaux.

B r o n: Adela van Frankrijk
16.424 Odacar van Ardennengouw#,   

Odacar van Ardennengouw, hij overlijdt na 902,

Graaf in Bidgouw,
Graaf in Bliesgouw in 893,
Graaf in Ardennengouw in 901 en 902,

Er zijn drie kinderen van hem bekend:
Odacar van Ardennengouw,
Wigerich van Palts-Lotharingen, geboren in 870, overleden tussen 916 en 920,
Frederik van St. Hubert, overleden op 23 oktober 942,

B r o n: Odacar van Ardennengouw

16.425#
16.426# tot en met 16.429#
16.430 Hendrik de Vogelaar,    schema 44

Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, zoon van Otto van Saksen en Hadwig van Babenberg, trouwt met Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 en 897, dochter van Diederik van Ringelheim en Reginhild van Haithabu, hij overlijdt op 2 juli 936 in Memleben,

Hertog van Saksen van 912 tot 936,
Koning Duitse Rijk 919 tot 936,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Otto de Grote, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, overleden op 7 mei 973 in Memleben,
Otto de Grote, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, overleden op 7 mei 973 in Memleben,
Hendrik van Beieren, geboren tussen 22 april 919 en 22 april 922 in Nordhausen, overleden op 1 november 955,
Bruno van Keulen, geboren tussen 1 januari 925 en 1 juli 925, overleden op 11 oktober 965,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 913 en 914 in Nordhausen, overleden tussen 5 mei 968 en 5 mei 969,
Hadwig van Saksen, geboren in 922, overleden na 9 januari 958.

B r o n: Hendrik de Vogelaar

16.431 Mathilde van Ringelheim,    schema 44

Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 en 897, dochter van Diederik van Ringelheim en Reginhild van Haithabu, trouwt met Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, zoon van Otto van Saksen en Hadwig van Babenberg, zij overlijdt op 14 maart 969 in Quedlinburg,

Koningin Duitse Rijk

Er zijn vijf kinderen bekend:
Otto de Grote, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, overleden op 7 mei 973 in Memleben,
Otto de Grote, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, overleden op 7 mei 973 in Memleben,
Hendrik van Beieren, geboren tussen 22 april 919 en 22 april 922 in Nordhausen, overleden op 1 november 955,
Bruno van Keulen, geboren tussen 1 januari 925 en 1 juli 925, overleden op 11 oktober 965,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 913 en 914 in Nordhausen, overleden tussen 5 mei 968 en 5 mei 969,
Hadwig van Saksen, geboren in 922, overleden na 9 januari 958.

B r o n: Mathilde van Ringelheim
16.432# tot en met 16.439#
16.440 Werner van Wormsgouw,    schema 45

Werner van Wormsgouw, geboren in 899, zoon van Werner van Wormsgouw en joffer van Ortenau trouwt met Hicha van Schwaben, geboren in 905, dochter van Burchard van Schwaben en Richlint van Wormsgouw, hij overlijdt in 932,

Graaf in Speyergouw,
Graaf in Wormsgouw,
Graaf van Nahegouw,

Er zijn twee kinderen bekend:
Koenraad van van Lotharingen, geboren tussen 920 en 922, overleden op 10 augustus 955, gesneuveld,
joffer van Wormsgouw.

B r o n: Werner van Wormsgouw

16.441 Hicha van Schwaben,    schema 45

Hicha van Schwaben, geboren in 905, dochter van Burchard van Schwaben en Richlint van Wormsgouw, trouwt met Werner van Wormsgouw, geboren in 899, zoon van Werner van Wormsgouw en joffer van Ortenau, zij overlijdt na 950,

Er zijn twee kinderen bekend:
Koenraad van van Lotharingen, geboren tussen 920 en 922, overleden op 10 augustus 955, gesneuveld,
joffer van Wormsgouw.

B r o n: Hicha van Schwaben
16.442 Otto de Grote,    schema 45

Otto de Grote, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, zoon van Hendrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim,, trouwt met Edgitha van Wessex, geboren in 905, dochter van Diederik van Ringelheim en Reginhild van Haithabu, hij overlijdt op 7 mei 973 in Memleben,

Koning West-Franken van 936 tot 973,
Keizer van 962 tot 973,

Er zijn twee kinderen bekend:
Liudolf van Schwaben, geboren in 930, overleden op 6 september 957,
Liutgard van Saksen, geboren tussen 931 en 935, overleden op 18 november 953.

B r o n: Otto de Grote

16.443 Edgitha van Wessex,    schema 45

Edgitha van Wessex, geboren in 905, dochter van Eduard van Wessex en Aelflede, trouwt met Otto de Grote, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, zoon van Hendrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim, zij overlijdt op 2 januari 946,

Duits koningin,

Er zijn twee kinderen bekend:
Liudolf van Schwaben, geboren in 930, overleden op 6 september 957,
Liutgard van Saksen, geboren tussen 931 en 935, overleden op 18 november 953.

B r o n: Edgitha van Wessex
16.444#, 16445#
16.446 Arnulf van Beieren,    schema 46

Arnulf van Beieren, geboren in 898, zoon van Liutpold van Beieren en Kunigunde van Palts-Schwaben, trouwt met Judith van Italië, dochter van Berengar van Italië en Bertila van Spoleto, hij overlijdt op 14 juli 937,

Hertog van Beieren,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Eberhard van Beieren, geboren in 912, overleden tussen 938 en 940,
Arnulf van Palts-Beieren, overleden op 22 juli 954,
Herman van Engersgouw, overleden in 954,
Judith van Beieren, geboren in 925, overleden na 29 juli 974,
Hendrik van BeierenLodewijk van Beieren, geboren in 930, overleden in 974,
joffer van Beieren

B r o n: Arnulf van Beieren

16.447 Judith van Italië,    schema 46

Judith van Italië, dochter van Berengar van Italië en Bertila van Spoleto, trouwt met Arnulf van Beieren, geboren in 898, zoon van Liutpold van Beieren en Kunigunde van Palts-Schwaben,

Hertogin van Beieren,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Eberhard van Beieren, geboren in 912, overleden tussen 938 en 940,
Arnulf van Palts-Beieren, overleden op 22 juli 954,
Herman van Engersgouw, overleden in 954,
Judith van Beieren, geboren in 925, overleden na 29 juli 974,
Hendrik van BeierenLodewijk van Beieren, geboren in 930, overleden in 974,
joffer van Beieren

B r o n: Judith van Italië
16.448 Lothar van Stade#,

Lothar van Stade, trouwt met Enda van Saksen, dochter van Liudolf van Saksen en Oda, hij overlijdt op 2 februari 880,

Er is één kind bekend:
Lothar van Stade, overleden op 4 september 929 in Lenzen.

B r o n: Lothar van Stade

16.449 Enda van Saksen,    schema 5

Enda van Saksen, dochter van Liudolf van Saksen en Oda, trouwt met Lothar van Stade, zij overlijdt voor 874,

Er is één kind bekend:
Lothar van Stade, overleden op 4 september 929 in Lenzen.

B r o n: Enda van Saksen
16.450#, 16.451#
16.452 Ricbert van Harzgouw,    schema 5

Ricbert van Harzgouw, zoon van Frederik van Harzgouw, trouwt met joffer van Oostmark, dochter van Thietmar van Oostmark en Judith van Lahngouw, hij overlijdt voor 961,

Er zijn twee kinderen bekend:
Riddag van Meissen, geboren in 920, overleden in 985,
Eilsvit van Gerbstedt.

B r o n: Ricbert van Harzgouw

16.453 joffer van Oostmark,    schema 5

joffer van Oostmark, dochter van Thietmar van Oostmark en Judith van Lahngouw, trouwt met Ricbert van Harzgouw, zoon van Frederik van Harzgouw,

Er zijn twee kinderen bekend:
Riddag van Meissen, geboren in 920, overleden in 985,
Eilsvit van Gerbstedt.

B r o n: joffer van Oostmark
16.454 Liudolf van Palts-Saksen,    schema 5

Liudolf van Palts-Saksen, geboren in 878, zoon van Bruno van Derlingouw, trouwt met joffer van Neder-Bourgondië, dochter van Lodewijk de Blinde en Anna van Byzantium, hij overlijdt in 950,

Er zijn twee kinderen bekend:
Bruno van Arneburg, overleden tussen 27 november 978 en 30 november 978,
joffer van Palts-Saksen.

B r o n: Liudolf van Palts-Saksen

16.455 joffer van Neder-Bourgondië,    schema 5

joffer van Neder-Bourgondië, dochter van Lodewijk de Blinde en Anna van Byzantium, trouwt met Liudolf van Palts-Saksen, geboren in 878, zoon van Bruno van Derlingouw,

Er zijn twee kinderen bekend:
Bruno van Arneburg, overleden tussen 27 november 978 en 30 november 978,
joffer van Palts-Saksen.

B r o n: joffer van Neder-Bourgondië
16.456# tot en met 16.479#
16.480 Drutwin van Einrichgouw,    schema 5

Drutwin van Einrichgouw, zoon van Rochar van Einrichgouw en Rothild van Frankrijk, trouwt met Kunigunde van Ufgouw, dochter van Gebhard van Ufgouw en Kunigunde van Vermandois, hij overlijdt in 959,

Er zijn van twee kinderen bekend:
Rupert van Einrichgouw, overleden voor 977, jong,
Hugo van Einrichgouw.

B r o n: Drutwin van Einrichgouw

16.481 Kunigunde van Ufgouw,    schema 5

Kunigunde van Ufgouw, dochter van Gebhard van Ufgouw en Kunigunde van Vermandois, trouwt met Drutwin van Einrichgouw, zoon van Rochar van Einrichgouw en Rothild van Frankrijk,

Er zijn van twee kinderen bekend:
Rupert van Einrichgouw, overleden voor 977, jong,
Hugo van Einrichgouw.

B r o n: Kunigunde van Ufgouw
16.482#, 16.483#
16.484 Gebhard van Ufgouw,    schema 5

Gebhard van Ufgouw, zoon van Eberhard van Elzas en Wiltrud van Speyergouw, trouwt met Kunigunde van Vermandois, dochter van Heribert van Vermandois en Adele van Meaux, hij overlijst tussen 15 januari 947 and 948,

Graaf van Ufgouw in 940,

Er zijn drie kinderen bekend:
Koenraad van Elzas , overleden op 15 juli 982,
Kunigunde van Ufgouw ,
Adela van Ufgouw, overleden op 23 maart 963.

B r o n: Gebhard van Ufgouw

16.485 Kunigunde van Vermandois,    schema 5

Kunigunde van Vermandois, dochter van Heribert van Vermandois en Adele van Meaux, trouwt met Gebhard van Ufgouw, zoon van Eberhard van Elzas en Wiltrud van Speyergouw,

Er zijn drie kinderen bekend:
Koenraad van Elzas , overleden op 15 juli 982,
Kunigunde van Ufgouw ,
Adela van Ufgouw, overleden op 23 maart 963.

B r o n: Kunigunde van Vermandois
16.486 Adalbert van Marchtal#,

Adalbert van Marchtal, trouwt met joffer van Zurichgouw, dochter van Udalrich van Schwaben en Wendilgard van Neustrië,

Er zijn twee kinderen bekend:
Judith van Marchtal,
Berchthold van Marchtal

B r o n: Adalbert van Marchtal

16.487 joffer van Zurichgouw,    schema 5

joffer van Zurichgouw, dochter van Udalrich van Schwaben en Wendilgard van Neustrië, trouwt met Adalbert van Marchtal,

Er zijn twee kinderen bekend:
Judith van Marchtal,
Berchthold van Marchtal

B r o n: joffer van Zurichgouw
16.488# tot en met 16.495#
16.496 Erenfried van Keldachgouw,    schema 5

Erenfried van Keldachgouw, geboren tussen 900 en 910, zoon van Adalhard van Eifelgouw en Adelheid van Lotharingen, trouwt met Richwara van Zulpichgouw, geboren in 915,
hij overlijdt tussen 969 en 970,

Graaf in Eifelgouw in 945,
Graaf in Hattuariërgouw,
Graaf in Keldachgouw,
Graaf van Bliesgouw,
Graaf in Bonngouw in 945,
Graaf in Zülpichgouw in 945,
Graaf in Ruhrgouw van 950 tot 969,
Graaf van Huy van 958 tot 959,
Graaf van Molengouw in 966,

Er zijn drie kinderen bekend:
Herman van Palts-Lotharingen, geboren in 935, overleden op 16 juli 996,
Richwara van Keldachgouw, overleden op 10 juli 994,
Erenfried van Gorze, overleden in 999.

B r o n: Erenfried van Keldachgouw

16.497 Richwara van Zulpichgouw#,

Richwara van Zulpichgouw, geboren in 915, trouwt met Erenfried van Keldachgouw, geboren tussen 900 en 910, zoon van Adalhard van Eifelgouw en Adelheid van Lotharingen,
zij overlijdt voor 963,

Gravin in Bonngouw,
Gravin in Keldachgouw,
Gravin in Zulpichgouw,

Er zijn drie kinderen bekend:
Herman van Palts-Lotharingen, geboren in 935, overleden op 16 juli 996,
Richwara van Keldachgouw, overleden op 10 juli 994,
Erenfried van Gorze, overleden in 999.

B r o n: Richwara van Zulpichgouw
16.498 Hucbald van Dillingen,    schema 5

Hucbald van Dillingen, zoon van Hucbald van Dillingen en Heilwig van Friuli, trouwt met Dietburg van Thurgouw, dochter van Adalbert van Thurgouw en joffer van Grabfeld, hij overlijdt in 909,

Graaf van Dillingen,
Graaf van Donauwörth,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Heilwig van Dillingen, geboren in 940, overleden in 974,
Dietbold van Dillingen, geboren in 888, overleden op 10 augustus 955 in Augsburg, gesneuveld,
Ulrich van van Augsburg, geboren in 890, in Augsburg, overleden op 4 juli 973 in Augsburg,
Liutgard van Dillingen,
Meingaud van Dillingen.

B r o n: Hucbald van Dillingen

16.499 Dietburg van Thurgouw,    schema 5

Dietburg van Thurgouw, dochter van Adalbert van Thurgouw en joffer van Grabfeld, trouwt met Hucbald van Dillingen, zoon van Hucbald van Dillingen en Heilwig van Friuli,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Heilwig van Dillingen, geboren in 940, overleden in 974,
Dietbold van Dillingen, geboren in 888, overleden op 10 augustus 955 in Augsburg, gesneuveld,
Ulrich van van Augsburg, geboren in 890, in Augsburg, overleden op 4 juli 973 in Augsburg,
Liutgard van Dillingen,
Meingaud van Dillingen.

B r o n: Dietburg van Thurgouw
16.500 Otto de Grote,    schema 5

Otto de Grote, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, zoon van Henrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim, trouwt met Adelheid van Hoog-Bourgondië, geboren tussen 931 en 932, dochter van Rudolf van Hoog-Bourgondië en Bertha van Schwaben, hij overlijdt op 7 mei 973 in Memleben,

Koning West-Franken 936 to 973,
Keizer 962 to 973,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Hendrik van Saksen, geboren tussen 952 en 953, overleden op 7 april 954,
Bruno van Saksen, geboren tussen 953 en 954, overleden op 8 september 957,
Otto II, geboren in 955, overleden op 7 december 983,
Mathilde van Quedlinburg, geboren in 955, overleden op 7 februari 999,
Willem van Mainz, geboren in 959, overleden op 2 maart 968.

B r o n: Otto de Grote

16.501 Adelheid van Hoog-Bourgondië,    schema 5

Adelheid van Hoog-Bourgondië, geboren in 932, dochter van Rudolf van Hoog-Bourgondië en Bertha van Schwaben, trouwt met Otto de Grote, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, zoon van Henrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim, zij overlijdt op 17 december 999, in het klooster te Selz,

Koningin van Italië,
Westfrankisch koningin,
Keizerin,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Hendrik van Saksen, geboren tussen 952 en 953, overleden op 7 april 954,
Bruno van Saksen, geboren tussen 953 en 954, overleden op 8 september 957,
Otto II, geboren in 955, overleden op 7 december 983,
Mathilde van Quedlinburg, geboren in 955, overleden op 7 februari 999,
Willem van Mainz, geboren in 959, overleden op 2 maart 968.

B r o n: Adelheid van Hoog-Bourgondië
16.502 Constantijn#,

Constantijn, trouwt met Sophia Phokas,

Er is één kind bekend:
Theophano, geboren in 956, overleden tussen 15 juni 991 en 993 te Nijmegen,

B r o n: Constantijn

16.503 Sophia Phokas#,

Sophia Phokas, trouwt met Constantijn,

Er is één kind bekend:
Theophano, geboren in 956, overleden tussen 15 juni 991 en 993 te Nijmegen,

B r o n: Sophia Phokas
16.504#, 16.505#
16.506 Megingoz van Gelre,

Megingoz van Gelre, geboren in 920, zoon van Eberhard van Maienfeld en joffer van Ivrea, trouwt met Gerberga van Palts-Lotharingen, geboren tussen 925 en 935, dochter van Godfried van Palts-Lotharingen en Irmintrud van Frankrijk, hij overlijdt tussen 998 en 1001,

Graaf van Zutphen,
Stichter van Vilich,
Voogd van Gelre van 960 tot 998,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Adelheid van Vilich, geboren tussen 960 en 970, overleden op 3 februari 1015,
Godfried van Gelre, geboren in 945, overleden in 977, gesneuveld tegen Bohemen,
Irmentrud van Gelre,
Alverada van Gelre,
Bertrada van Keulen, overleden in 1000.

B r o n: Megingoz van Gelre

16.507 Gerberga van Palts-Lotharingen,

Gerberga van Palts-Lotharingen, geboren tussen 925 en 935, dochter van Godfried van Palts-Lotharingen en Irmintrud van Frankrijk trouwt met Megingoz van Gelre, geboren in 920, zoon van Eberhard van Maienfeld en joffer van Ivrea, zij overlijdt voor 24 mei 996,

Gravin in Gelre,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Adelheid van Vilich, geboren tussen 960 en 970, overleden op 3 februari 1015,
Godfried van Gelre, geboren in 945, overleden in 977, gesneuveld tegen Bohemen,
Irmentrud van Gelre,
Alverada van Gelre,
Bertrada van Keulen, overleden in 1000.

B r o n: Gerberga van Palts-Lotharingen
16.508 Gozelo van Bidgouw#,

Gozelo van Bidgouw, geboren tussen 910 en 914, zoon van Wigerich van Palts-Lotharingen en Kunigunde van Henegouwen trouwt met Uda van Metzgouw, geboren tussen 900 en 910, dochter van Gerhard van Metzgouw en Oda van Saksen, hij overlijdt op 19 oktober 942,

Graaf in Ardennengouw (=Bidgouw),
Graaf in Bidgouw,
Hertog,

Er zijn vier kinderen bekend:
Reginar van Bidgouw, overleden op 18 april 963,
Godfried van Verdun, geboren tussen 935 en 940, overleden op 3 september 997,
Adalbero I van Reims, geboren tussen 935 en 940, overleden op 23 januari 989,
Hendrik van Arlon, overleden op 6 september 1000.

B r o n: Gozelo van Bidgouw

16.509 Uda van Metzgouw,    schema 5

Uda van Metzgouw, geboren tussen 900 en 910, dochter van Gerhard van Metzgouw en Oda van Saksen, trouwt met Gozelo van Bidgouw, geboren tussen 910 en 914, zoon van Wigerich van Palts-Lotharingen en Kunigunde van Henegouwen, zij overlijdt op 10 april 963,

Gravin in Bidgouw,

Er zijn vier kinderen bekend:
Reginar van Bidgouw, overleden op 18 april 963,
Godfried van Verdun, geboren tussen 935 en 940, overleden op 3 september 997,
Adalbero I van Reims, geboren tussen 935 en 940, overleden op 23 januari 989,
Hendrik van Arlon, overleden op 6 september 1000.

B r o n: Uda van Metzgouw
16.510 Herman van Saksen,    schema 5

Herman van Saksen, geboren tussen 900 en 912, zoon van Ekbert van Wetigouw en joffer van Stade, trouwt met Hildeswint, geboren na 907, hij overlijdt op 27 maart 973 in Quedlinburg,

Graaf in Bardengouw,
Graaf in Marstengouw ,
Voogd van Otto III,
Princeps militiae 936,
Graaf in Wetigouw 940,
Graaf in Tilithigouw 955,
Markgraaf 956,
Hertog van Saksen van 961 tot 973,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Mathilde van Saksen, geboren tussen 935 en 945, overleden op 25 mei 1008,
Swanehild van Saksen, geboren tussen 945 en 955, overleden op 26 november 1014,
Bernhard van Saksen, geboren op 950, overleden op 7 februari 1011 in Corvey,
Liudger van Westfalengouw, geboren in 950, overleden op 27 februari 1011,
Imma van Herford.

B r o n: Herman van Saksen

16.511 Hildeswint#,

Hildeswint, geboren na 907, trouwt met Herman van Saksen, geboren tussen 900 en 912, zoon van Ekbert van Wetigouw en joffer van Stade,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Mathilde van Saksen, geboren tussen 935 en 945, overleden op 25 mei 1008,
Swanehild van Saksen, geboren tussen 945 en 955, overleden op 26 november 1014,
Bernhard van Saksen, geboren op 950, overleden op 7 februari 1011 in Corvey,
Liudger van Westfalengouw, geboren in 950, overleden op 27 februari 1011,
Imma van Herford.

B r o n: Hildeswint
16.512# tot en met 16.951#
16.952 Wichman van Bardengouw,    schema 143

Wichman van Bardengouw, geboren in 900, zoon van Ekbert van Wetigouw en joffer van Stade, trouwt met Bia van Ringelheim, geboren in 895, dochter van Diederik van Ringelheim en Reginhild van Haithabu, hij overlijdt op 23 april 944,

Graaf in Wigmodien,
Graaf in Bardengouw in 937,

Er zijn van hem vijf kinderen bekend:
Wichman van Bardengouw, geboren tussen 930 en 935, overleden op 22 september 967,
Ekbert van Ambergouw, geboren in 935, overleden op 4 april 994,
Hadwig van Gernrode, geboren in 939,overleden op 4 juli 1014,
Diederik van Haldensleben, overleden op 25 augustus 985,
Widukind van Bardengouw, geboren in 925, overleden na 973 in Corvey

16.953 Bia van Ringelheim,    schema 143

Bia van Ringelheim, geboren in 895, dochter van Diederik van Ringelheim en Reginhild van Haithabu, trouwt met Wichman van Bardengouw, geboren in 900, zoon van Ekbert van Wetigouw en joffer van Stade, zij overlijdt op 25 mei 931,

Gravin in Bardengouw,

Er zijn van hem vijf kinderen bekend:
Wichman van Bardengouw, geboren tussen 930 en 935, overleden op 22 september 967,
Ekbert van Ambergouw, geboren in 935, overleden op 4 april 994,
Hadwig van Gernrode, geboren in 939,overleden op 4 juli 1014,
Diederik van Haldensleben, overleden op 25 augustus 985,
Widukind van Bardengouw, geboren in 925, overleden na 973 in Corvey.
16.954# tot en met 16.959#
16.960 Hendrik van Lerigouw,    schema 102

Hendrik van Lerigouw, zoon van Herman van Werden en joffer van Westfalen , trouwt omstreeks 950,

Graaf in Dersigouw,
Graaf in Noordwestfalen,
Graaf van Werl,
Graaf in Lerigouw in 947,
Graaf van Westfalen tussen 947 en 954,
Graaf in pagus Westfalen in 955,

Er zijn twee kinderen bekend:
Herman van Werl>, geboren in 950, overleden tussen 985 en 988,
Bernhard van Werl, overleden in 985.

B r o n: Hendrik van Lerigouw

16.961#,
16.962 Koenraad van Bourgondië,    schema 101

Koenraad van Bourgondië, geboren in 923, zoon van Rudolf van Hoog-Bourgondië en Bertha van Schwaben trouwt omstreeks 965 met, Mathilde van Frankrijk, geboren in 943, dochter van Lodewijk van Frankrijk en Gerberga van Saksen, hij overlijdt 19 oktober 993,

Koning van Bourgondië van 937 tot 993,

Er zijn vier kinderen bekend:
Bertha van Bourgondië, geboren tussen 967 en 970, overleden na 1010,
Rudolf III van Bourgondië, geboren tussen 970 en 975, overleden tussen 05 september 1032 en 06 september 1032,
Mathilde van Bourgondië,
Gerberga van Bourgondië, geboren tussen 965 en 966, overleden tussen 7 juli 1018 en 07 juli 1019.

16.963 Mathilde van Frankrijk,    schema 101

Mathilde van Frankrijk, geboren in 943, dochter van Lodewijk van Frankrijk en Gerberga van Saksen trouwt tussen 978 en 980 met, Koenraad van Bourgondië, geboren in 923, zoon van Rudolf van Hoog-Bourgondië en Bertha van Schwaben, zij overlijdt na 26 november 981,

Koningin van Bourgondië,

Er zijn vier kinderen bekend:
Bertha van Bourgondië, geboren tussen 967 en 970, overleden na 1010,
Rudolf III van Bourgondië, geboren tussen 970 en 975, overleden tussen 05 september 1032 en 06 september 1032,
Mathilde van Bourgondië,
Gerberga van Bourgondië, geboren tussen 965 en 966, overleden tussen 7 juli 1018 en 07 juli 1019.
16.964# tot en met 16.975#
16.976 Siegfried van Hassegouw,    schema 121

Siegfried van Hassegouw, zoon van Dedi van Hassegouw en Alfredi van Oostmark, trouwt met Christina van Arneburg, dochter Bruno van Arneburg en Frederuna van Harzgouw, hij overlijdt na 17 mei 980,

Graaf van Merseburg,
Graaf van Hassegouw van 961 to 980,

Er zijn zes kinderen bekend:
Siegfried van Northeim, overleden in 1004,
Binizo van Merseburg, overleden tussen 992 en 1004,
Esiko van Merseburg, overleden op 22 november 1004 in Lèubschèutz an der Mulde,
Oda van Palts-Saksen, geboren in 965, overleden op 26 septrember 1045,
Unego van Harzgouw,
Tiadolf van Hassegouw.

16.977 Christina van Arneburg,    schema 121

Christina van Arneburg, dochter Bruno van Arneburg en Frederuna van Harzgouw, trouwt met Siegfried van Hassegouw, zoon van Dedi van Hassegouw en Alfredi van Oostmark,

Er zijn zes kinderen bekend:
Siegfried van Northeim , overleden in 1004,
Binizo van Merseburg, overleden tussen 992 en 1004,
Esiko van Merseburg, overleden op 22 november 1004 in Lèubschèutz an der Mulde,
Oda van Palts-Saksen, geboren in 965, overleden op 26 septrember 1045,
Unego van Harzgouw,
Tiadolf van Hassegouw.
16.978# tot en met 16.983#
16.984 Herman van Palts-Lotharingen,    schema 121

Herman van Palts-Lotharingen, geboren in 935, zoon van Erenfried van Keldachgouw en Richwara van Zulpichgouw, trouwt met Heilwig van Dillingen, geboren in 940, dochter van Hucbald van Dillingen en Dietburg van Thurgouw, hij overlijdt op 16 juli 996,

Graaf in Keldachgouw,
Graaf in Zülpichgouw,
Graaf van Alzey,
Graaf van Ruhrgouw,
Waldgraaf van Ville,
Graaf in Avelgouw van 970 tot 996,
Graaf in Bonngouw van 970 tot 996,
Paltsgraaf van Lotharingen van 985 tot 996,

Er zijn zes kinderen bekend:
Erenfried III van Palts-Lotharingen, geboren tussen 953 en 965, overleden op 21 mei 1034 in Saalfeld,
Richenza van Nivelles, overleden in 1049,
Herman II van Ruhrgouw, geboren tussen 953 en 960, overleden tussen 1019 en 1029,
Hendrik van Zulpichgouw, geboren tussen 960 en 965, overleden tussen 1033 - 1050,
Dada van Palts-Lotharingen,
Adelheid van Nivelles, overleden voor 20 juni 1011.

16.985 Heilwig van Dillingen,    schema 121

Heilwig van Dillingen, geboren in 940, dochter van Hucbald van Dillingen en Dietburg van Thurgouw, trouwt met Herman van Palts-Lotharingen, geboren in 935, zoon van Erenfried van Keldachgouw en Richwara van Zulpichgouw, zij overlijdt in 974,

Paltsgravin aan de Rijn,

Er zijn zes kinderen bekend:
Erenfried III van Palts-Lotharingen, geboren tussen 953 en 965, overleden op 21 mei 1034 in Saalfeld,
Richenza van Nivelles, overleden in 1049,
Herman II van Ruhrgouw, geboren tussen 953 en 960, overleden tussen 1019 en 1029,
Hendrik van Zulpichgouw , geboren tussen 960 en 965, overleden tussen 1033 - 1050,
Dada van Palts-Lotharingen,
Adelheid van Nivelles, overleden voor 20 juni 1011.
16.986 Koenraad van Karinthië,    schema 122

Koenraad van Karinthië, geboren in 975, zoon van Otto van Karinthië en Judith van Beieren, trouwt tussen 1002 en 1003 met Mathilde van Schwaben, geboren tussen 988 - 990, dochter van Herman van Schwaben en Gerberga van Bourgondië, hij overlijdt op 12 december 1011,

Hertog van Karinthië van 1004 tot 1011,

Er zijn vier kinderen bekend:
Koenraad van Karinthië, geboren in 1003, overleden op 20 juli 1039,
Bruno van Wurzburg, geboren in 1004, overleden op 27 mei 1045 in Persenbeug,
Wolfram van Karinthië,
joffer van Karinthië.

16.987 Mathilde van Schwaben,    schema 124

Mathilde van Schwaben, geboren tussen 988 - 990, dochter van Herman van Schwaben en Gerberga van Bourgondië, trouwt tussen 1002 en 1003 Koenraad van Karinthië, geboren in 975, zoon van Otto van Karinthië en Judith van Beieren, zij overlijdt tussen 29 juli 1031 and 29 juli 1032,

Er zijn drie kinderen bekend:
Koenraad van Karinthië, geboren in 1003, overleden op 20 juli 1039,
Bruno van Wurzburg, geboren in 1004, overleden op 27 mei 1045 in Persenbeug,
Wolfram van Karinthië,
joffer van Karinthië .
16.988 Siegfried van Luxemburg,

Siegfried van Luxemburg, geboren tussen 915 en 917, zoon van Wigerich van Palts-Lotharingen en Kunigunde van Henegouwen, trouwt tussen 960 en 964 met Hadwig van Lotharingen, geboren tussen 940 en 945, dochter van Giselbert van Lotharingen en Gerberga van Saksen, overleden op 13 december 993,

Graaf in Moezelgouw,
Lekenabt van Echternach,
Graaf van Ardennengouw, van 965 tot 997,
Hertog van Neder-Lotharingen van 991 tot 992,
Graaf van Luxemburg van 963 tot 997,

Er zijn tien kinderen bekend:
Hendrik V van Beieren, geboren in 960, overleden op 27 februari 1026,
Siegfried II van Luxemburg, overleden na 15 augustus 985,
Giselbert van Ardennengouw, geboren in 970, overleden op 18 mei 1004, in Pavia gesneuveld,
Frederik I van Luxemburg, geboren in 965, overleden op 6 oktober 1019,
Alberada van Luxemburg, geboren in 975, overleden tussen 19 april 1040 and 19 oktober 1040,
Diederik II van Metz, overleden op 2 mei 1047,
Adalbero van Trier, overleden op 12 november 1036,
Liutgard van Luxemburg, geboren tussen 960 en 965, overleden na 4 mei 1005,
Kunigunde van Luxemburg, geboren in 975, overleden op 3 maart 1033 in Klooster Kaufungen,
Ermentrude van Luxemburg.

16.989 Hadwig van Lotharingen,

Hadwig van Lotharingen, geboren tussen 940 en 945, dochter van Giselbert van Lotharingen en Gerberga van Saksen, trouwt tussen 960 en 964 met Siegfried van Luxemburg, zoon van Wigerich van Palts-Lotharingen en Kunigunde van Henegouwen, overleden op 13 december 993,

Gravin van Luxemburg,

Er zijn tien kinderen bekend:
Hendrik V van Beieren, geboren in 960, overleden op 27 februari 1026,
Siegfried II van Luxemburg, overleden na 15 augustus 985,
Giselbert van Ardennengouw, geboren in 970, overleden op 18 mei 1004, in Pavia gesneuveld,
Frederik I van Luxemburg, geboren in 965, overleden op 6 oktober 1019,
Alberada van Luxemburg, geboren in 975, overleden tussen 19 april 1040 and 19 oktober 1040,
Diederik II van Metz, overleden op 2 mei 1047,
Adalbero van Trier, overleden op 12 november 1036,
Liutgard van Luxemburg, geboren tussen 960 en 965, overleden na 4 mei 1005,
Kunigunde van Luxemburg, geboren in 975, overleden op 3 maart 1033 in Klooster Kaufungen,
Ermentrude van Luxemburg.
16.990# tot en met 32.767#
XVI

32.768 Rudolf van Vlaanderen,    basis-schema,    schema 11

Rudolf van Vlaanderen, zoon van Boudewijn I van Vlaanderen en Judith van Frankrijk, overleden op 17 juni 896,

Graaf van Cambrai,

Er is van hem één kind bekend:
Isaak van Kamerijk,

B r o n: Rudolf van Vlaanderen

32.769#
32.770#, 32.771#
32.772 Ricfried van Betuwe#,

Ricfried van Betuwe, zoon van Ansfried van Palts-Lotharingen en joffer van Haithabu, trouwt met Hereswint, hij is overleden na 939,

Graaf van Kleef,
Graaf van Betuwe van 897 tot 943,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Nevelung van Betuwe, geboren in 900, overleden tussen 939 en 943,
Rudolf van Betuwe,
Irimfried van Betuwe, overleden op 23 oktober 9XX,
Balderik van Utrecht, geboren tussen 895 en 900, overleden op 27 december 976,
Adela van Betuwe, geboren in 900.

B r o n: Ricfried van Betuwe

32.773 Hereswint#,

Hereswint, trouwt met Ricfried van Betuwe, zoon van Ansfried van Palts-Lotharingen en joffer van Haithabu,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Nevelung van Betuwe, geboren in 900, overleden tussen 939 en 943,
Rudolf van Betuwe,
Irimfried van Betuwe, overleden op 23 oktober 9XX,
Balderik van Utrecht, geboren tussen 895 en 900, overleden op 27 december 976,
Adela van Betuwe, geboren in 900.

B r o n: Hereswint
32.774 Reginar van Henegouwen,    schema 11

Reginar van Henegouwen, geboren tussen 882 en 895, zoon van Reginar van Henegouwen en Alberada van Lotharingen, trouwt met Adelheid van Bourgondië, geboren in 900, dochter van Richard van Bourgondië en Adelheid van Transjuranië, hij is overleden tussen 939 en 943,

Graaf van Haspengouw,
Graaf van Henegouwen van 915 tot 932,

Er zijn vier kinderen bekend:
Reginar van Henegouwen, geboren in 920, overleden in 973,
Rudolf van Haspengouw, overleden na 958,
Amalric van Mansuarië, geboren in 920, overleden in 973,
joffer van Henegouwen, geboren in 912, overleden in 958.

B r o n: Reginar van Henegouwen

32.775 Adelheid van Bourgondië,    schema 11

Adelheid van Bourgondië, geboren in 900, dochter van Richard van Bourgondië en Adelheid van Transjuranië, trouwt met Reginar van Henegouwen, geboren tussen 882 en 895, zoon van Reginar van Henegouwen en Alberada van Lotharingen,

Gravin van Henegouwen,

Er zijn vier kinderen bekend:
Reginar van Henegouwen, geboren in 920, overleden in 973,
Rudolf van Haspengouw, overleden na 958,
Amalric van Mansuarië, geboren in 920, overleden in 973,
joffer van Henegouwen, geboren in 912, overleden in 958.

B r o n: Adelheid van Bourgondië
32.776 Berengar van Hattenhuntare,    schema 12

Berengar van Hattenhuntare, geboren in 855, zoon van Adalhard van Cysoing en Swanaburc, trouwt met Frederun, hij overlijdt na 892,

Graaf in Saksen in 887,
Graaf in Hattenhuntare (Hettergouw) in 888,

Er is één kind bekend:
Berengar van Lommegouw, geboren in 875, overleden tussen 933 en 940.

B r o n: Berengar van Hattenhuntare

32.777 Frederun#,

Frederun, trouwt met Berengar van Hattenhuntare, geboren in 855, zoon van Adalhard van Cysoing en Swanaburc,
Er is één kind bekend:
Berengar van Lommegouw, geboren in 875, overleden tussen 933 en 940.

B r o n: Frederun
32.778#, 32.779#
32.780 Richwin van Verdun,    schema 12

Richwin van Verdun, zoon van Gerhard van Metzgouw en Oda van Saksen, trouwt met Kunigunde van Henegouwen, geboren tussen 890 en 895, dochter van Reginar van Henegouwen en Ermentrud van Frankrijk, hij overlijst voor 15 november 924,

Paltsgraaf van Lotharingen van 920 tot 924,

Er is één kind bekend:
Otto van Lotharingen, geboren tussen 920 en 924, overleden in 944.

B r o n: Richwin van Verdun

32.781 Kunigunde van Henegouwen,    schema 12

Kunigunde van Henegouwen, geboren tussen 890 en 895, dochter van Reginar van Henegouwen en Ermentrud van Frankrijk, trouwt met Richwin van Verdun, zoon van Gerhard van Metzgouw en Oda van Saksen, zij overlijst op 2 oktober 929,

Gravin van Verdun,

Er is één kind bekend:
Otto van Lotharingen, geboren tussen 920 en 924, overleden in 944.

B r o n: Kunigunde van Henegouwen
32.782# tot en met 32.831#
32.832 Radboud van Neder-Friesland,    schema 41

Radboud van Neder-Friesland, geboren in 848, zoon van Waldger van Teisterbant, trouwt met joffer van Westrichgouw, geboren in 852, dochter van Diederik van Westrichgouw, hij overlijdt in 874,

Heer van Neder-Friesland,
Princeps Regionis Frisiae,

Er zijn twee kinderen bekend:
Waldger van van Teisterbant, geboren in 873, overleden in 936,
Dirk van Kennemerland, geboren in 874, overleden in 931.

B r o n: Radboud van Neder-Friesland

32.833 joffer van Westrichgouw,    schema 41

joffer van Westrichgouw, geboren in 852, dochter van Diederik van Westrichgouw, trouwt met Radboud van Neder-Friesland, geboren in 848, zoon van Waldger van Teisterbant,
Er zijn twee kinderen bekend:
Waldger van van Teisterbant, geboren in 873, overleden in 936,
Dirk van Kennemerland, geboren in 874, overleden in 931.

B r o n: joffer van Westrichgouw
32.834# tot en met 32.841#
32.842 Alfred van Wessex,    schema 42

Alfred van Wessex, zoon van Aethelwulf van Wessex en Osburga Yutes, trouwt met Abswithe, dochter van Aethelred, hij overlijdt in 899,

Koning van 871 tot 899,

Er is één kind bekend:
Elftrude van Wessex, geboren tussen 870 en 872, overleden op 7 juni 929.

B r o n: Alfred van Wessex

32.843 Abswithe,    schema 42

Abswithe, dochter van Aethelred, trouwt met Alfred van Wessex, zoon van Aethelwulf van Wessex en Osburga Yutes, zij overlijdt in 905,

Er is één kind bekend:
Elftrude van Wessex, geboren tussen 870 en 872, overleden op 7 juni 929.

B r o n: Abswithe
32.844 Heribert van Vermandois,    schema 42

Heribert van Vermandois, geboren in 840, zoon van Pippin van Italië, trouwt met Adele van Meaux, dochter van Theutbert van Meaux, hij overlijdt tussen 6 november 900 en 6 november 907,

Abt van Saint Crepin,
Graaf van Madrie,
Graaf van Meaux,
Graaf van Ormois,
Graaf van Vermandois van 896 tot 907,

Er zijn vier kinderen bekend:
Heribert van Vermandois, geboren tussen 880 en 890, overleden op 23 februari 943 in St. Quentin,
Beatrix van Vermandois, geboren in 880, overleden na 931,
Adela van Vermandois, geboren in 890, overleden na 943,
Kunigunde van Vermandois,

W i k i p e d i a: Heribert van Vermandois

B r o n: Heribert van Vermandois

32.845 Adele van Meaux,    schema 42

Adele van Meaux, dochter van Theutbert van Meaux, trouwt met Heribert van Vermandois, geboren in 840, zoon van Pippin van Italië,

Er zijn vier kinderen bekend:
Heribert van Vermandois, geboren tussen 880 en 890, overleden op 23 februari 943 in St. Quentin,
Beatrix van Vermandois, geboren in 880, overleden na 931,
Adela van Vermandois, geboren in 890, overleden na 943,
Kunigunde van Vermandois.

B r o n: Adele van Meaux
32.846 Robert van Frankrijk,    schema 42

Robert van Frankrijk, geboren in 866, zoon van Rupert van Parijs en Adelheid van Tours, trouwt met Aelia, hij overlijdt op 15 juni 923,

Graaf van Parijs,
Hertog van Francië,
Markgraaf van Neustrië in 888,
Koning van Frankrijk van 922 tot 923,

Er zijn twee kinderen bekend:
Adela van Frankrijk, geboren in 887, overleden na 931,
Emma van Frankrijk, geboren tussen 890 en 895, overleden in 934.

B r o n: Robert van Frankrijk

32.847 Aelia#,

Aelia, trouwt met Robert van Frankrijk, geboren in 866, zoon van Rupert van van Parijs en Adelheid van Tours,

Er zijn twee kinderen bekend:
Adela van Frankrijk, geboren in 887, overleden na 931,
Emma van Frankrijk, geboren tussen 890 en 895, overleden in 934.

B r o n: Aelia
32.848# tot en met 32.861#
32.862 Diederik van Ringelheim,    schema 44

Diederik van Ringelheim, geboren tussen 860 en 872, zoon van Waltbert van Graingouw en Mathilde van Herford, trouwt met Reginhild van Haithabu, geboren in 885, dochter van Godfried van van Haithabu en Gisela van Nivelles, hij overlijdt na 916,

Bisschop van Paderborn,
Dux,
Graaf in Saksen,
Graaf in Westfalen,
Graaf van Ringelheim,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 en 897 in Engern, overleden tussen 14 augustus 968 en 969 in Quedlinburg,
Bia van Ringelheim, geboren in 895, overleden voor 25 mei 932,
Amalrada van Ringelheim,
Perehtheid van Ringelheim,
Dedi van Ringelheim, overleden op 7 juli 938 in Burg Laer, gesneuveld,
Frederuna van Ringelheim, overleden in 971,
Frederuna van Ringelheim, geboren tussen 887 en 888, overleden tussen 12 januari 916 en 10 februari 917.

B r o n: Diederik van Ringelheim

32.863 Reginhild van Haithabu,    schema 44

Reginhild van Haithabu, geboren in 885, dochter van Godfried van van Haithabu en Gisela van Nivelles, trouwt met Diederik van Ringelheim, geboren tussen 860 en 872, zoon van Waltbert van Graingouw en Mathilde van Herford, zij overlijdt na 11 mei 931/2,

Gravin van Ringelheim,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 en 897 in Engern, overleden tussen 14 augustus 968 en 969 in Quedlinburg,
Bia van Ringelheim, geboren in 895, overleden voor 25 mei 932,
Amalrada van Ringelheim,
Perehtheid van Ringelheim,
Dedi van Ringelheim, overleden op 7 juli 938 in Burg Laer, gesneuveld,
Frederuna van Ringelheim, overleden in 971,
Frederuna van Ringelheim, geboren tussen 887 en 888, overleden tussen 12 januari 916 en 10 februari 917.

B r o n: Reginhild van Haithabu
32.864# tot en met 32.879#
32.880 Werner van Wormsgouw,    schema 45

Werner van Wormsgouw, geboren tussen 870 en 875, zoon van Werner van Lobdengouw, trouwt met joffer van Ortenau, geboren in 882, dochter van Eberhard van Elzas en Wiltrud van Speyergouw, hij overlijdt tussen 917 en 919,

Graaf in Nahegouw in 891,
Graaf in Wormsgouw/Wormsfeld in 891,
Graaf in Speyergouw in 906,

Er is één kind bekend:
Werner van Wormsgouw, geboren in 899, overleden in 932.

B r o n: Werner van Wormsgouw

32.881 joffer van Ortenau,    schema 45

joffer van Ortenau, geboren in 882, dochter van Eberhard van Elzas en Wiltrud van Speyergouw, trouwt met Werner van Wormsgouw, geboren tussen 870 en 875, zoon van Werner van Lobdengouw,

Er is één kind bekend:
Werner van Wormsgouw, geboren in 899, overleden in 932.

B r o n: joffer van Ortenau
32.882 Burchard van Schwaben,    schema 45

Burchard van Schwaben, geboren tussen 883 en 884, zoon van Burchard van Schwaben en Liutgard van Saksen, trouwt met Richlint van Wormsgouw, geboren in 888, dochter van Meingaud van Wormsgouw en Gisela, hij overlijdt op 28 april 926 in Novara, gesneuveld,

Hertog van Schwaben van 917 tot 926,

Er zijn zes kinderen bekend:
Burchard van Schwaben, geboren in 906, overleden op 11 november 973,
Gisela van Waldkirch, geboren in 905,
Hicha van Schwaben, geboren in 905, overleden na 950,
Bertha van Schwaben, geboren in 907, overleden tussen 5 april 961 en 2 januari 966,
Adalrich van Schwaben, overleden na 973,
Wiltrud van Schwaben.

B r o n: Burchard van Schwaben

32.883 Richlint van Wormsgouw,    schema 45

Richlint van Wormsgouw, geboren in 888, dochter van Meingaud van Wormsgouw en Gisela, trouwt met Burchard van Schwaben, geboren tussen 883 en 884, zoon van Burchard van Schwaben en Liutgard van Saksen, zij overlijdt na 29 april 958 op het eiland Ufenau,

Hertogin van Schwaben,

Er zijn zes kinderen bekend:
Burchard van Schwaben, geboren in 906, overleden op 11 november 973,
Gisela van Waldkirch, geboren in 905,
Hicha van Schwaben, geboren in 905, overleden na 950,
Bertha van Schwaben, geboren in 907, overleden tussen 5 april 961 en 2 januari 966,
Adalrich van Schwaben, overleden na 973,
Wiltrud van Schwaben.

B r o n: Richlint van Wormsgouw
32.884#, 32.885#
32.886 Eduard van Wessex#,

Eduard van Wessex, geboren in 905, trouwt met Aelflede, dochter van Earldorman Athelm,

Er zijn drie kinderen bekend:
Edgitha van Wessex, geboren in 905, overleden op 2 januari 946,
Aethgiva van Engeland, geboren in 905, overleden op 26 december 956,
Eadhild van Wessex, geboren in 910, overleden voor 937.

B r o n: Eduard van Wessex

32.887 Aelflede,    schema 45

Aelflede, dochter van Earldorman Athelm, trouwt met Eduard van Wessex geboren in 905,

Er zijn drie kinderen bekend:
Edgitha van Wessex, geboren in 905, overleden op 2 januari 946,
Aethgiva van Engeland, geboren in 905, overleden op 26 december 956,
Eadhild van Wessex, geboren in 910, overleden voor 937.

B r o n: Aelflede
32.888#, 32.889#, 32.890#, 32.891#
32.892 Liutpold van Beieren,    schema 46

Liutpold van Beieren, zoon van Ernst van Sualafeld en joffer van Grabfeld, trouwt met Kunigunde van Palts-Schwaben, geboren in 882, dochter van Berthold van Palts-Schwaben en Gisela, hij overlijdt op 4 juli 907,

Hertog van Beieren,
Markgraaf van Beieren,

Er zijn drie kinderen bekend:
Arnulf van Beieren, geboren in 898, overleden op 14 juli 937,
Berthold van Beieren, geboren in 900, overleden op 23 december 947,
Ernst van Sualafeld.

B r o n: Liutpold van Beieren

32.893 Kunigunde van Palts-Schwaben,    schema 46

Kunigunde van Palts-Schwaben, geboren in 882, dochter van Berthold van Palts-Schwaben en Gisela, trouwt met Liutpold van Beieren, zoon van Ernst van Sualafeld en joffer van Grabfeld, zij overlijdt op 7 februari 915,

Er zijn drie kinderen bekend:
Arnulf van Beieren, geboren in 898, overleden op 14 juli 937,
Berthold van Beieren, geboren in 900, overleden op 23 december 947,
Ernst van Sualafeld.

B r o n: Kunigunde van Palts-Schwaben
32.894 Berengar van Italië,    schema 46

Berengar van Italië, geboren tussen 840 and 845, zoon van Eberhard van Friuli en Gisela, trouwt met Bertila van Spoleto, dochter van Suppo van Spoleto, hij overlijdt op 7 april 924,

Markgraaf van Friaul van 873 to 924,
Koning van Italië van 888 to 924,
Keizer van 915 to 924,

Er zijn drie kinderen bekend:
Gisela van Italië, geboren tussen 880 en 891, overleden op 13 juni 910,
Bertha van St. Salvatore, overleden in 952,
Judith van Italië.

B r o n: Berengar van Italië

32.895 Bertila van Spoleto,    schema 46

Bertila van Spoleto, dochter van Suppo van Spoleto, trouwt met Berengar van Italië, geboren tussen 840 and 845, zoon van Eberhard van Friuli en Gisela,

Er zijn drie kinderen bekend:
Gisela van Italië, geboren tussen 880 en 891, overleden op 13 juni 910,
Bertha van St. Salvatore, overleden in 952,
Judith van Italië.

B r o n: Bertila van Spoleto
32.896# tot en met 32.903#
32.904 Frederik van Harzgouw,    schema 5

Frederik van Harzgouw, zoon van Frederik van Harzgouw en Bia van Graingouw,

Graaf van Harzgouw van 928 tot 945,

Er zijn vier kinderen bekend:
Folkmar van Keulen, overleden op 18 juli 969,
Ricbert van Harzgouw, overleden voor 961,
Eilika van Harzgouw,
Frederuna van Harzgouw.

B r o n: Frederik van Harzgouw

32.905#
32.906 Thietmar van Oostmark,    schema 5

Thietmar van Oostmark, geboren in 850, zoon van Asig van Hessengouw, trouwt met Judith van Lahngouw, dochter van Koenraad van van Lahngouw en Glismut van Thuringen, hij overlijdt tussen 1 februari 932 en 1 februari 937,

Graaf in Noord-Thuringgouw,
Markgraaf,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Siegfried van Oostmark, overleden op 10 juli 937,
Gero van Oostmark, geboren in 900, overleden op 20 mei 965,
Hidda van Oostmark, geboren tussen 900 en 910, overleden in 970 in Jeruzalem,
Thietswint van Oostmark,
joffer van Oostmark.

B r o n: Thietmar van Oostmark

32.907 Judith van Lahngouw,    schema 5

Judith van Lahngouw, dochter van Koenraad van van Lahngouw en Glismut van Thuringen, trouwt met Thietmar van Oostmark, geboren in 850, zoon van Asig van Saksen,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Siegfried van Oostmark, overleden op 10 juli 937,
Gero van Oostmark, geboren in 900, overleden op 20 mei 965,
Hidda van Oostmark, geboren tussen 900 en 910, overleden in 970 in Jeruzalem,
Thietswint van Oostmark,
joffer van Oostmark.

B r o n: Judith van Lahngouw
32.908 Bruno van Derlingouw,   schema 5

Bruno van Derlingouw, geboren tussen 850 en 860, zoon van Bruno van Saksen en Liutgard, overlijdt tussen 937 en 942,

Graaf van Derlingouw in 937,

Er zijn vier kinderen bekend:
Liudolf van Palts-Saksen, geboren in 878, overleden in 950,
Bruno I van Werden, overleden tussen 14februari 976 en 26 april 976,
Jutta van Saksen, overleden op 10 januari 937,
Oda van Derlingouw, overleden voor 936.

B r o n: Bruno van Derlingouw

32.909#
32.910 Lodewijk de Blinde,    schema 5

Lodewijk de Blinde, geboren in 880, zoon van Boso van Neder-Bourgondië en Ermengard van Italië, trouwt met Anna van Byzantium, geboren tussen 886 en 888, dochter van Leo van Byzantium en Zoe Zautzes, hij overlijdt op 5 juni 928,

Koning van Italië,
Koning van Neder-Bourgondië van 887 tot 928,
Keizer van 901 tot 928,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Karel Constantine van Vienne, geborten in 901, overleden na 962,
Anna van Neder-Bourgondië, overleden in 936,
Rudolf van Neder-Bourgondië, geborten in 910, overleden na 19 maart 929,
Richild van Neder-Bourgondië,
joffer van Neder-Bourgondië

B r o n: Lodewijk de Blinde

32.911 Anna van Byzantium,    schema 5

Anna van Byzantium, geboren tussen 886 en 888, dochter van Leo van Byzantium en Zoe Zautzes, trouwt met Lodewijk de Blinde, geboren in 880, zoon van Boso van Neder-Bourgondië en Ermengard van Italië, zij overlijdt tussen 914 en 936,

Keizerin,
Koningin van Neder-Bourgondië,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Karel Constantine van Vienne, geboren in 901, overleden na 962,
Anna van Neder-Bourgondië, overleden in 936,
Rudolf van Neder-Bourgondië, geboren in 910, overleden na 19 maart 929,
Richild van Neder-Bourgondië,
joffer van Neder-Bourgondië

B r o n: Anna van Byzantium
32.912# tot en met 32.959#
32.960 Rochar van Einrichgouw,    schema 5

Rochar van Einrichgouw, zoon van Rochar van Engersgouw, trouwt met Rothild van Frankrijk, dochter van Karel de Kale en Richilde van Metz, hij overlijdt op 31 oktober 900,

Graaf van Einrichgouw van 880 tot 890,
Graaf van Maingouw van 880 tot 890,

Er zijn van vijf kinderen bekend:
Judith van Einrichgouw, geboren in 900, overleden in 926,
Drutwin van Einrichgouw, overleden in 959,
Waltbert van Engersgouw,
Richilde van Einrichgouw,
Hugo van Maine.

B r o n: Rochar van Einrichgouw

32.961 Rothild van Frankrijk,    schema 5

Rothild van Frankrijk, dochter van Karel de Kale en Richilde van Metz, trouwt met Rochar van Einrichgouw, zoon van Rochar van Engersgouw, zij overlijdt tussen 22 mei 928 and 22 september 929,

Abdis van Chelles,
Gravin van Maine,

Er zijn van vijf kinderen bekend:
Judith van Einrichgouw, geboren in 900, overleden in 926,
Drutwin van Einrichgouw, overleden in 959,
Waltbert van Engersgouw,
Richilde van Einrichgouw,
Hugo van Maine.

B r o n: Rothild van Frankrijk
32.962# tot en met 32.973#
32.974 Udalrich van Schwaben,    schema 5

Udalrich van Schwaben, geboren tussen 884 en 885, zoon van Burchard van Schwaben en Liutgard van Saksen, trouwt met Wendilgard van Neustrië, dochter van Berengar van Neustrië en Adela van Vermandois, hij overlijdt in 924,

Graaf in Alpgouw,
Graaf in Argengouw,
Graaf in Linzgouw,
Graaf in Thurgouwv Graaf in Zurichgouw van 902 to 917,

Er zijn zes kinderen bekend:
Udalrich VI van Bregenz, overleden tussen 25 augustus 950 en 25 augustus 957,
Adalhard van Thurgouw, overleden na 979,
joffer van Zurichgouw,
Burchard van St. Gallen, overleden op 9 augustus 975,
Wito van Zurichgouw,
Berengar van Thurgouw,

B r o n: Udalrich van Schwaben

32.975 Wendilgard van Neustrië,    schema 5

Wendilgard van Neustrië, dochter van Berengar van Neustrië en Adela van Vermandois, trouwt met Udalrich van Schwaben, geboren tussen 884 en 885, zoon van Burchard van Schwaben en Liutgard van Saksen, hij overlijdt in 924,

Gravin in Argengouw,
Gravin in Zurichgouw,

Er zijn zes kinderen bekend:
Udalrich VI van Bregenz, overleden tussen 25 augustus 950 en 25 augustus 957,
Adalhard van Thurgouw, overleden na 979,
joffer van Zurichgouw,
Burchard van St. Gallen, overleden op 9 augustus 975,
Wito van Zurichgouw,
Berengar van Thurgouw,

B r o n: Wendilgard van Neustrië
32.976# tot en met 32.991#
32.992 Adalhard van Eifelgouw,    schema 5

Adalhard van Eifelgouw, geboren tussen 847 en 860, zoon van Alfwin van Eifelgouw, trouwt met Adelheid van Lotharingen, dochter van Gebhard van Lotharingen en Ida van Grabfeld ,
hij overlijdt tussen 928 en 936,

Graaf in Ardennen,
Graaf van Eifelgouw van 920 tot 929,

Er zijn twee kinderen bekend:
Erenfried van Keldachgouw, geboren tussen 900 en 910, overleden tussen 969 en 970,
joffer van Eifelgouw.

B r o n: Adalhard van Eifelgouw

32.993 Adelheid van Lotharingen,    schema 5

Adelheid van Lotharingen, dochter van Gebhard van Lotharingen en Ida van Grabfeld, trouwt met Adalhard van Eifelgouw, geboren tussen 847 en 860, zoon van Alfwin van Eifelgouw,

Er zijn twee kinderen bekend:
Erenfried van Keldachgouw, geboren tussen 900 en 910, overleden tussen 969 en 970,
joffer van Eifelgouw.

B r o n: Adelheid van Lotharingen
32.994#, 32.995#
32.996 Hucbald van Dillingen,

Hucbald van Dillingen, zoon van Hugo van Sundgouw en joffer van Autun, trouwt met Heilwig van Friuli, geboren in 839 dochter van Eberhard van Friuli en Gisela, hij overlijdt in 894,

Graaf van Dillingen,
Graaf van Senlis,
Graaf van Oosterbant (Ostrevant) van 892 tot 894,

Er zijn zes kinderen bekend:
Eberhard van Dillingen, geboren in 855,
Hucbald van Dillingen, overleden in 909,
Radulf de Gouy-en-Arrouaise, overleden in 926,
Adalbero van Dillingen,
Ingelmut van Dillingen,
Guido van Senlis, geboren in 845, overleden op 28 januari 893.

B r o n: Hucbald van Dillingen

32.997 Heilwig van Friuli,

Heilwig van Friuli, geboren in 839 dochter van Eberhard van Friuli en Gisela, trouwt met Hucbald van Dillingen, zoon van Hugo van Sundgouw en joffer van Autun, zij overlijdt in 894,

Gravin van Dillingen,
Gravin van Laon,

Er zijn zes kinderen bekend:
Eberhard van Dillingen, geboren in 855,
Hucbald van Dillingen, overleden in 909,
Radulf de Gouy-en-Arrouaise, overleden in 926,
Adalbero van Dillingen,
Ingelmut van Dillingen,
Guido van Senlis, geboren in 845, overleden op 28 januari 893.

B r o n: Heilwig van Friuli
32.998#, 32.999#, 33.000#, 33.001#
33.002 Rudolf van Hoog-Bourgondië,    schema 5

Rudolf van Hoog-Bourgondië, geboren tussen 880 en 885, zoon van Rudolf van Hoog-Bourgondië en Waldrada van Neder-Bourgondië, trouwt met Bertha van Schwaben, geboren in 907, dochter van Burchard van Schwaben en Richlint van Wormsgouw, hij overlijdt op 11 juli 936,

Koning van Hoog-Bourgondië van 912 tot 937,
Koning van Italië van 922 tot 926,

Er zijn zes kinderen bekend:
Adelheid van Hoog-Bourgondië, geboren in 932, overleden op 16 december 999 in klooster Selz,
Koenraad van Bourgondië, geboren in 923, overleden op 19 oktober 993,
Rudolf van Elzas, geboren in 938, overleden in 973,
Hendrik van Lausanne,
Hugo van Genf,
Burchard van Lyon, geboren tussen 915 en 920, overleden op 26 juni 963.

B r o n: Rudolf van Hoog-Bourgondië

33.003 Bertha van Schwaben,    schema 5

Bertha van Schwaben, geboren in 907, dochter van Burchard van Schwaben en Richlint van Wormsgouw, trouwt met Rudolf van Hoog-Bourgondië, geboren tussen 880 en 885, zoon van Rudolf van Hoog-Bourgondië en Waldrada van Neder-Bourgondië, zij overlijdt tussen 5 april 961 and 2 januari 966,

Gravin van Toulouse,
Koningin van Hoog-Bourgondië,
Koningin van Italië,

Er zijn zes kinderen bekend:
Adelheid van Hoog-Bourgondië, geboren in 932, overleden op 16 december 999 in klooster Selz,
Koenraad van Bourgondië, geboren in 923, overleden op 19 oktober 993,
Rudolf van Elzas, geboren in 938, overleden in 973,
Hendrik van Lausanne,
Hugo van Genf,
Burchard van Lyon, geboren tussen 915 en 920, overleden op 26 juni 963.

B r o n: Bertha van Schwaben
33.004# tot en met 33.011#
33.012 Eberhard van Maienfeld,

Eberhard van Maienfeld, geboren tussen 890 en 895, zoon van Eberhard van Elzas en Wiltrud van Speyergouw, trouwt met joffer van Ivrea, dochter van Adalbert van Ivrea en Gisela van Italië, hij overlijdt in 944,

Graaf in Avelgouw,
Graaf in Maienfeld,
Graaf in Zurichgouw,
Voogd van Zurich,
Graaf van Bonngouw in 913,
Graaf van Koningssundern in 927,

Er zijn zes kinderen bekend:
Megingoz van Gelre, geboren in 920, overleden tussen 998 en 1001 in Gelder,
Burchard van Oostmark, geboren in 915 - 920, overleden in 981,
Eberhard III van Lahngouw, geboren tussen 890 en 920, overleden op 5 mei 966,
Koenraad van Ladengouw, overleden in 953, gesneuveld,
Udo van Maienfeld, geboren in 920, overleden na 966,
joffer van Ortenau.

B r o n: Eberhard van Maienfeld

33.013 joffer van Ivrea,

joffer van Ivrea, dochter van Adalbert van Ivrea en Gisela van Italië, trouwt met Eberhard van Maienfeld, geboren tussen 890 en 895, zoon van Eberhard van Elzas en Wiltrud van Speyergouw,

Er zijn zes kinderen bekend:
Megingoz van Gelre, geboren in 920, overleden tussen 998 en 1001 in Gelder,
Burchard van Oostmark, geboren in 915 - 920, overleden in 981,
Eberhard III van Lahngouw, geboren tussen 890 en 920, overleden op 5 mei 966,
Koenraad van Ladengouw, overleden in 953, gesneuveld,
Udo van Maienfeld, geboren in 920, overleden na 966,
joffer van Ortenau.

B r o n: joffer van Ivrea
33.014 Godfried van Palts-Lotharingen,

Godfried van Palts-Lotharingen, geboren in 905, zoon van Gerhard van Metzgouw en Oda van Saksen trouwt met Irmintrud van Frankrijk, geboren tussen 908 en 919, dochter van Karel van Frankrijk en Frederuna van Ringelheim, hij overlijdt op 1 juni 950,

Graaf in Gulikgouw,
Graaf van Luikgouw,
Graaf van Sunderscas,
Paltsgraaf van Lotharingen van 945 tot 949,
Voogd van Gelre van 945 tot 960,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Godfried van Neder-Lotharingen, geboren tussen 925 en 935, c 964 in Rome,
Gerhard van Metz, geboren tussen 925 en 935, overleden na 980,
Gebhard van Palts-Lotharingen,
Adalhard van Palts-Lotharingen,
Gerberga van Palts-Lotharingen, geboren tussen 925 en 935, overleden voor 24 mei 996.

B r o n: Godfried van Palts-Lotharingen

33.015 Irmintrud van Frankrijk,

Irmintrud van Frankrijk, geboren tussen 908 en 919, dochter van Karel van Frankrijk en Frederuna van Ringelheim, trouwt met Godfried van Palts-Lotharingen, geboren in 905, zoon van Gerhard van Metzgouw en Oda van Saksen,

Gravin van Gulik,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Godfried van Neder-Lotharingen, geboren tussen 925 en 935, c 964 in Rome,
Gerhard van Metz, geboren tussen 925 en 935, overleden na 980,
Gebhard van Palts-Lotharingen,
Adalhard van Palts-Lotharingen,
Gerberga van Palts-Lotharingen, geboren tussen 925 en 935, overleden voor 24 mei 996.

B r o n: Irmintrud van Frankrijk
33.016#, 33.017#, 33.018#, 33.019#
33.020 Ekbert van Wetigouw,    schema 5

Ekbert van Wetigouw, geboren in 880, zoon van Egbert van Wetigouw en Ida van Herford, trouwt met joffer van Stade, dochter van Lothar van Stade en Enda van Saksen, hij overlijdt op 26 mei 967,

Graaf,

Er zijn vier kinderen bekend:
Wichman van van Bardengouw, geboren in 900, overleden op 23 april 944,
Herman van Saksen, geboren tussen 900 en 912, overleden op 27 maart 973 in Quedlinburg,
Amelung van Werden, geboren in 908, overleden op 5 mei 962,
joffer van Wetigouw.

B r o n: Ekbert van Wetigouw

33.021 joffer van Stade,    schema 5

joffer van Stade, dochter van Lothar van Stade en Enda van Saksen, trouwt met Ekbert van Wetigouw, geboren in 880, zoon van Egbert van Wetigouw en Ida van Herford,

Er zijn vier kinderen bekend:
Wichman van van Bardengouw, geboren in 900, overleden op 23 april 944,
Herman van Saksen, geboren tussen 900 en 912, overleden op 27 maart 973 in Quedlinburg,
Amelung van Werden, geboren in 908, overleden op 5 mei 962,
joffer van Wetigouw.

B r o n: joffer van Stade
33.022# tot en met 33.903#
33.904 Ekbert van Wetigouw,    schema 143

Ekbert van Wetigouw, geboren in 880, zoon van Ekbert van Wetigouw en Ida van Herford, trouwt met joffer van Stade, dochter van Lothar van Stade en Enda van Saksen, hij overlijdt op 26 mei 967,

Graaf,

Er zijn drie kinderen bekend:
Wichman van Bardengouw, geboren in 900, overleden op 23 april 944,
Herman van Saksen, geboren tussen 900 en 912, overleden op 27 maart 973 in Quedlinburg,
Amelung van Werden, geboren in 908, overleden op 5 mei 962.

33.905 joffer van Stade,    schema 143

joffer van Stade, dochter van Lothar van Stade en Enda van Saksen, trouwt met Ekbert van Wetigouw, geboren in 880, zoon van Ekbert van Wetigouw en Ida van Herford,

Er zijn drie kinderen bekend:
Wichman van Bardengouw, geboren in 900, overleden op 23 april 944,
Herman van Saksen, geboren tussen 900 en 912, overleden op 27 maart 973 in Quedlinburg,
Amelung van Werden, geboren in 908, overleden op 5 mei 962.
33.906# tot en met 33.919#
33.920 Herman van Werden,    schema 102

Herman van Werden, zoon van Herman van Lochtropgouw en Imhild, trouwt met joffer van Westfalen dochter van Warin van Dreingouw,

Graaf in 913,
Voogd van Werden van 889 tot 913,

Er is één kind bekend:
Hendrik van Lerigouw

B r o n: Herman van Werden

33.921 joffer van Westfalen,    schema 102

joffer van Westfalen, dochter van Warin van Dreingouw, trouwt met Herman van Werden, zoon van Herman van Lochtropgouw en Imhild,

Er is één kind bekend:
Hendrik van Lerigouw

B r o n: joffer van Westfalen
33.922#, 33.923#
33.924 Rudolf van Hoog-Bourgondië,    schema 101

Rudolf van Hoog-Bourgondië, geboren tussen 880 en 885, zoon van Rudolf van Hoog-Bourgondië en Waldrada van Neder-Bourgondië trouwt omstreeks 921 met Bertha van Schwaben, geboren in 907, dochter van Burchard van Schwaben en Richlint van Wormsgouw, hij overlijdt op 11 juli 937,

Koning van Hoog-Bourgondië van 912 tot 937,
Koning van Italië van 922 tot 926,

Er zijn zes kinderen bekend:
Adelheid van Hoog-Bourgondië, geboren tussen 931 en 932, overleden op 16 december 999 in Klooster Selz,
Koenraad van Bourgondië, geboren in 923, overleden op 19 oktober 993,
Rudolf van Elzas, geboren tussen 937 en 938, overleden in 973,
Hendrik van Lausanne,
Hugo van Genf,
Burchard van Lyon, geboren tussen 915 en 920, overleden op 26 juni 963.

33.925 Bertha van Schwaben,    schema 101

Bertha van Schwaben, geboren in 907, dochter van Burchard van Schwaben en Richlint van Wormsgouw trouwt omstreeks 921 met Koenraad van Bourgondië, geboren tussen 880 en 885, zoon van Rudolf van Hoog-Bourgondië en Waldrada van Neder-Bourgondië, zij overlijdt tussen 5 april 961 en 2 januari 966,

Gravin van Toulouse,
Koningin van Hoog-Bourgondië,
Koningin van Italië,

Er zijn zes kinderen bekend:
Adelheid van Hoog-Bourgondië, geboren tussen 931 en 932, overleden op 16 december 999 in Klooster Selz,
Koenraad van Bourgondië , geboren in 923, overleden op 19 oktober 993,
Rudolf van Elzas, geboren tussen 937 en 938, overleden in 973,
Hendrik van Lausanne,
Hugo van Genf,
Burchard van Lyon, geboren tussen 915 en 920, overleden op 26 juni 963.
33.926 Lodewijk van Frankrijk,    schema 101

Lodewijk van Frankrijk, geboren tussen 10 september 920 en 10 september 921, zoon van Karel van van Frankrijk en Aethgiva van Engeland trouwt in 939 met Gerberga van Saksen, geboren tussen 913 en 914 in Nordhausen, dochter van Hendrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim, hij overlijdt op 10 september 954,

Koning van Frankrijk van 936 tot 954,

Er zijn zes kinderen bekend:
Lothar III van Frankrijk, geboren in 941 te Laon, overleden op 2 maart 986 in Laon,
Karl van Frankrijk, geboren in 945, overleden in 953,
Mathilde van Frankrijk, geboren in 943, overleden na 26 november 981,
Lodewijk van Frankrijk, geboren in 948, overleden op 10 november 954 in Laon,
Karel van Neder-Lotharingen, geboren in 953 te Laon, overleden in 991,
Hendrik van Frankrijk, geboren in 953 te Laon, overleden in 953.

33.927 Gerberga van Saksen,    schema 101

Gerberga van Saksen, geboren tussen 913 en 914 in Nordhausen, dochter van Hendrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim trouwt in 939 met, Lodewijk van Frankrijk, geboren tussen 10 september 920 en 10 september 921, zoon van Karel van van Frankrijk en Aethgiva van Engeland, zij overlijdt tussen 5 mei 968 en 5 mei 969,

Hertogin van Lotharingen,
Koningin van Frankrijk,

Er zijn zes kinderen bekend:
Lothar III van Frankrijk, geboren in 941 te Laon, overleden op 2 maart 986 in Laon,
Karl van Frankrijk, geboren in 945, overleden in 953,
Mathilde van Frankrijk , geboren in 943, overleden na 26 november 981,
Lodewijk van Frankrijk, geboren in 948, overleden op 10 november 954 in Laon,
Karel van Neder-Lotharingen, geboren in 953 te Laon, overleden in 991,
Hendrik van Frankrijk, geboren in 953 te Laon, overleden in 953.
33.928# tot en met 33.951#
33.952 Dedi van Hassegouw,    schema 121

Dedi van Hassegouw, zoon van Burchard van Hassegouw en joffer van Opper-Lahngouw, trouwt met Alfredi van Oostmark, dochter Siegfried van Oostmark en joffer van Saksen,

Er zijn drie kinderen bekend:
Siegfried van Hassegouw ,, overleden na 17 mei 980,
Dedi van Hassegouw, overleden op 13 juli 982 in Cotrone gesneuveld,
Imma van Hassegouw.

33.953 Alfredi van Oostmark,    schema 121

Alfredi van Oostmark, dochter Siegfried van Oostmark en joffer van Saksen, trouwt met Dedi van Hassegouw, zoon van Burchard van Hassegouw en joffer van Opper-Lahngouw,

Er zijn drie kinderen bekend:
Siegfried van Hassegouw,, overleden na 17 mei 980,
Dedi van Hassegouw, overleden op 13 juli 982 in Cotrone gesneuveld,
Imma van Hassegouw.
33.954 Bruno van Arneburg,    schema 141

Bruno van Arneburg, zoon Liudolf van Palts-Saksen en joffer van Neder-Bourgondië, trouwt met Frederuna van Harzgouw, dochter van Frederik van Harzgouw, hij overlijdt tussen 27 november 978 en 30 november 978,

Graaf van Arneburg,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Liudolf van Arneburg, overleden in 993,
Emnilde van Arneburg, overleden in 991,
Diederik van Arneburg, overleden in 1023,
Bruno van van Querfurt, overleden tussen 19 oktober 1009 en 1017,
Christina van Arneburg.

B r o n: Bruno van Arneburg

33.955 Frederuna van Harzgouw,    schema 141

Frederuna van Harzgouw, dochter van Frederik van Harzgouw, trouwt met Bruno van Arneburg, zoon van Liudolf van Palts-Saksen en joffer van Neder-Bourgondië,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Liudolf van Arneburg, hij overleden in 993,
Emnilde van Arneburg, overleden in 991,
Diederik van Arneburg, overleden in 1023,
Bruno van van Querfurt, overleden tussen 19 oktober 1009 en 1017,
Christina van Arneburg.

B r o n: Frederuna van Harzgouw
33.956# tot en met 3.967#
33.968 Erenfried van Keldachgouw,    schema 121

Erenfried van Keldachgouw, geboren tussen 900 en 910, zoon van Adalhard van Eifelgouw en Adelheid van Lotharingen, trouwt met Richwara van Zulpichgouw, geboren in 915, hij overlijdt tussen 969 en 970,

Graaf in Eifelgouw in 945,
Graaf in Hattuariërgouw,
Graaf in Keldachgouw,
Graaf van Bliesgouw,
Graaf in Bonngouw in 945,
Graaf in Zülpichgouw in 945,
Graaf in Ruhrgouw van 950 tot 969,
Graaf van Huy van 958 tot 959,
Graaf van Molengouw in 966,

Er zijn drie kinderen bekend:
Herman van Palts-Lotharingen , gerboren in 935, overrleden op 16 julio 996,
Richwara van Keldachgouw, overrleden op 10 juli 0994,
Erenfried van Gorze, overrleden in 999.

33.969 Richwara van Zulpichgouw#,

Richwara van Zulpichgouw, geboren in 915, trouwt met Erenfried van Keldachgouw, geboren tussen 900 en 910, zoon van Adalhard van Eifelgouw en Adelheid van Lotharingen, zij overlijdt na 963,

Gravin in Bonngouw,
Gravin in Keldachgouw,
Gravin in Zulpichgouw,

Er zijn drie kinderen bekend:
Herman van Palts-Lotharingen, gerboren in 935, overrleden op 16 julio 996,
Richwara van Keldachgouw, overrleden op 10 juli 0994,
Erenfried van Gorze, overrleden in 999.
33.970 Hucbald van Dillingen,    schema 121

Hucbald van Dillingen, zoon van Hucbald van Dillingen en Heilwig van Friuli, trouwt met Dietburg van Thurgouw, dochter van Adalbert van Thurgouw en joffer van Grabfeld, hij overlijdt in 909,

Graaf van Dillingen,
Graaf van Donauwörth,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Heilwig van Dillingen, geboren in 940, overleden in 974,
Dietbold van Dillingen, geboren in 888, overleden op 10 augustus 955 in Augsburg, gesneuveld,
Ulrich van van Augsburg, geboren in 890 in Augsburg , overleden op 4 juli 973 in Augsburg,
Liutgard van Dillingen,
Meingaud van Dillingen.

33.971 Dietburg van Thurgouw,    schema 121

Dietburg van Thurgouw, dochter van Adalbert van Thurgouw en joffer van Grabfeld, trouwt met Hucbald van Dillingen, zoon van Hucbald van Dillingen en Heilwig van Friuli,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Heilwig van Dillingen , geboren in 940, overleden in 974,
Dietbold van Dillingen, geboren in 888, overleden op 10 augustus 955 in Augsburg, gesneuveld,
Ulrich van van Augsburg, geboren in 890 in Augsburg , overleden op 4 juli 973 in Augsburg,
Liutgard van Dillingen,
Meingaud van Dillingen.
33.972 Otto van Karinthië,    schema 122

Otto van Karinthië, geboren in 948, zoon van Koenraad van Lotharingen en Liutgard van Saksen, trouwt omstreeks 970 met Judith van Beieren, geboren in 950, dochter van Hendrik van Beieren en Judith van Beieren, hij overlijdt op 4 november 1004,

Graaf in Elzensgouw,
Graaf in Nahegouw,
Graaf in Speyergouw,
Graaf in Wormsgouw,
Hertog van 978 tot 985,
Hertog van Karinthië van 995 to 1004,

Er zijn vier kinderen bekend:
Hendrik van Speyer, geboren in 970, overleden tussen 28 september 989 and 1000,
Gregorius, geboren in 972, overleden op 12 maart 999,
Willem van Straatsburg, geboren in 980, overleden op 17 november 1047,
Koenraad van Karinthië, geboren in 975, overleden op 12 december 1011.

33.973 Judith van Beieren,    schema 123

Judith van Beieren, geboren in 950, dochter van Hendrik van Beieren en Judith van Beieren, trouwt omstreeks 970 met Otto van Karinthië, geboren in 948, zoon van Koenraad van Lotharingen en Liutgard van Saksen, zij overlijdt in 991,

Hertogin van Karintië,

Er zijn vier kinderen bekend:
Hendrik van Speyer, geboren in 970, overleden tussen 28 september 989 and 1000,
Gregorius, geboren in 972, overleden op 12 maart 999,
Willem van Straatsburg, geboren in 980, overleden op 17 november 1047,
Koenraad van Karinthië , geboren in 975, overleden op 12 december 1011.
33.974 Herman van Schwaben,    schema 101

Herman van Schwaben,geboren tussen 945 en 950, zoon van Koenraad van Schwaben van Öhningen en Richlint van Schwaben, trouwt omstreeks 986 met Gerberga van Bourgondië, geboren in 965, dochter van Koenraad van Bourgondië en Mathilde van Frankrijk, hij overlijdt op 4 mei 1003,

Hertog van Elzas,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Mathilde van Schwaben, geboren tussen 988 en 990, overleden tussen 29 juli 1031 and 29 juli 1032,
Gisela van Schwaben, geboren op 13 november 989, overleden op 15 februari 1043 in Goslar,
Beatrix van Schwaben, geboren tussen 990 en 1000, overleden na 12 mei 1025,
Berthold van Schwaben, geboren in 992,overleden in 993,
Herman van Schwaben, geboren tussen 994 en 1000, overleden op 1 april 1012.

33.975 Gerberga van Bourgondië,    schema 101

Gerberga van Bourgondië,geboren in 965, dochter van Koenraad van Bourgondië en Mathilde van Frankrijk, trouwt omstreeks 986 met Herman van Schwaben,geboren tussen 945 en 950, zoon van Koenraad van Schwaben van Öhningen en Richlint van Schwaben, zij overlijdt tussen 29 juli 1031 and 29 juli 1032,

Stichtster van Oedingen,
Gravin van Werl,
Hertogin van Schwaben,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Mathilde van Schwaben , geboren tussen 988 en 990, overleden tussen 29 juli 1031 and 29 juli 1032,
Gisela van Schwaben, geboren op 13 november 989, overleden op 15 februari 1043 in Goslar,
Beatrix van Schwaben, geboren tussen 990 en 1000, overleden na 12 mei 1025,
Berthold van Schwaben, geboren in 992,overleden in 993,
Herman van Schwaben, geboren tussen 994 en 1000, overleden op 1 april 1012.
33.976 Wigerich van Palts-Lotharingen,    schema 101

Wigerich van Palts-Lotharingen, geboren in 870, zoon van Odacar van Ardennengouw, trouwt tussen 907 en 910 met Kunigunde van Henegouwen, geboren tussen 890 en 895, dochter van Reginar van Henegouwen en Ermentrud van Frankrijk, overleden tussen 916 en 920,

Graaf in Ardennengouw,
Graaf in Bidgouw,
Graaf in Triergouw,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Gozelo van Ardennengouw, geboren tussen 910 en 914, overleden op 19 oktober 942,
Adalbero van Metz, geboren in 910, overleden op 26 april 962,
Frederik van Opper-Lotharingen, geboren in 912, overleden tussen 18 mei 978 en 17 juni 978,
Giselbert van Ardennengouw, geboren in 915, overleden op 17 april 963,
Liutgard van Palts-Lotharingen, geboren in 915, overleden op 8 april 960,
Wigerich van Metz, overleden in 927,
Siegfried van Luxemburg , geboren tussen 915 en 917, overleden tussen 26 oktober 997 en 1000.

33.977 Kunigunde van Henegouwen,    schema 101

Kunigunde van Henegouwen, geboren tussen 890 en 895, dochter van Reginar van Henegouwen en Ermentrud van Frankrijk, trouwt tussen 907 en 910 met Wigerich van Palts-Lotharingen, geboren in 870, zoon van Odacar van Ardennengouw, overleden op 2 oktober 929,

Gravin van Verdun,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Gozelo van Ardennengouw, geboren tussen 910 en 914, overleden op 19 oktober 942,
Adalbero van Metz, geboren in 910, overleden op 26 april 962,
Frederik van Opper-Lotharingen, geboren in 912, overleden tussen 18 mei 978 en 17 juni 978,
Giselbert van Ardennengouw, geboren in 915, overleden op 17 april 963,
Liutgard van Palts-Lotharingen, geboren in 915, overleden op 8 april 960,
Wigerich van Metz, overleden in 927,
Siegfried van Luxemburg, geboren tussen 915 en 917, overleden tussen 26 oktober 997 en 1000.
33.978 Giselbert van Lotharingen,    schema 101

Giselbert van Lotharingen, geboren tussen 880 en 895, zoon van Reginar van Henegouwen en Alberada van Lotharingen, trouwt tussen 928 en 929 met Gerberga van Saksen, geboren tussen 913 en 914 in Nordhausen, dochter van Hendrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim, overleden op 2 oktober 0939, verdronken bij Andernach ,

Lekenabt van 915 tot 938 in Stavelot,
Hertog van Lotharingen 915 tot 939,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Hendrik van Lotharingen, geboren in 935, overleden in 944,
Alberada van Lotharingen, geboren in 930, overleden op 10 mei 967,
Gerberga van Lotharingen, geboren tussen 935 en 942, overleden na 7 september 978,
Liethard van Lotharingen, overleden in 944,
Hadwig van Lotharingen, geboren tusen 940 en 945, overleden op 13 december 993.

33.979 Gerberga van Saksen,    schema 101

Gerberga van Saksen, geboren tussen 913 en 914 in Nordhausen, dochter van Hendrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim, trouwt tussen 928 en 929 met Giselbert van Lotharingen, geboren tussen 880 en 895, zoon van Reginar van Henegouwen en Alberada van Lotharingen, overleden na 5 mei 968,

Hertogin van Lotharingen,
Koningin van Frankrijk,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Hendrik van Lotharingen, geboren in 935, overleden in 944,
Alberada van Lotharingen, geboren in 930, overleden op 10 mei 967,
Gerberga van Lotharingen, geboren tussen 935 en 942, overleden na 7 september 978,
Liethard van Lotharingen, overleden in 944,
Hadwig van Lotharingen, geboren tusen 940 en 945, overleden op 13 december 993.33.980# tot en met 65.535#
XVII

65.536 Boudewijn van Vlaanderen,    basis-schema,    schema 11

Boudewijn van Vlaanderen, geboren voor 837, zoon van Odoaker van Moriniegouw, trouwt op 13 december 863 te Auxerre met Judith van Frankrijk, geboren in 844, dochter van Karel de Kale en Irmintrud van Orleans, overleden in 879,

Graaf van Vlaanderen, van 858 to 879,

Er zijn drie kinderen bekend:
Boudewijn II van Vlaanderen, geboren 863/865, overleden op 10 september 918,
Rudolf van Vlaanderen, geboren in 865, overleden op 17 juni 896,
Winhilde van Vlaanderen,
Boudewijn is bekend als grondlegger van het graafschap Vlaanderen en doordat hij met kerstmis 861 de koningsdochter Judith van West-Francië van het hof van haar vader Karel de Kale schaakte. De 17-jarige Judith was al twee keer weduwe en was teruggekeerd naar het hof van haar vader. Die wilde haar natuurlijk een derde keer gunstig uithuwelijken, maar ze vluchtte met Boudewijn – toen al een bekende vechtjas – van het hof dat voor de viering van kerst naar Senlis was getrokken. Het stel werd daarbij geholpen door Judiths broer Lodewijk de Stamelaar, die steeds in conflict was met zijn vader. Het stel vluchtte naar het noorden maar Karel stuurde brieven aan Rorik van Dorestad en bisschop Hunger van Utrecht dat zij de vluchtelingen geen onderdak mochten geven. Karel liet het paar door bisschoppen excommuniceren maar ze trokken naar Rome en bepleitten hun zaak bij de paus. Die maakte de excommunicatie ongedaan en verzoende Judith en Boudewijn met Karel. Op 13 december 863 volgde het officiële huwelijk te Auxerre. Karel was niet aanwezig bij het huwelijk.
Als onderdeel van de verzoening kreeg Boudewijn het bestuur over de pagus Flandrensis het gebied rond Torhout, Gistel, Oudenburg en Brugge. Dit was in de ogen van Karel waarschijnlijk een onbetekenende functie: Vlaanderen lag in een uithoek van zijn koninkrijk en werd geteisterd door de Vikingen. Boudewijn bleek echter een succesvol bestuurder. Hij wist de invallen van de Vikingen te stoppen en bouwde daarvoor versterkingen in Arras, Gent en Brugge. In Brugge bouwde hij een kerk die was gewijd aan Donatianus van Reims en gaf relieken van de heilige aan de kerk. In Veurne stichtte hij een Benedictijner klooster en schonk het relieken van heilige Walburgis. In 870 werd zijn bezit uitgebreid en was hij heer van geheel Vlaanderen en Ternois, hetzelfde jaar werd hij lekenabt van Sint Pieter in Gent. In 877 steunde hij Lodewijk de Stamelaar bij de opvolging van Karel de Kale. Kort daarna trok hij zich terug en werd monnik in de abdij van Sint-Bertinus, waar hij ook is begraven


W i k i p e d i a: Boudewijn van Vlaanderen

B r o n: Boudewijn van Vlaanderen


65.537 Judith van Frankrijk,    basis-schema,    schema 11

Judith van Frankrijk, geboren in 844, dochter van Karel de Kale en Irmintrud van Orleans, trouwt op 13 december 863 te Auxerre met Boudewijn I van Vlaanderen, zoon van Odoaker van Moriniegouw, weduwe van Aethelwulf van Wessex en Aethelbald van Wessex, overleden in 879,

Koningin van Wessex, Gravin van Vlaanderen,

Er zijn drie kinderen bekend:
Boudewijn II van Vlaanderen, geboren 863/865, overleden op 10 september 918,
Rudolf van Vlaanderen, geboren in 865, overleden op 17 juni 896,
Winhilde van Vlaanderen.

W i k i p e d i a: Judith van Frankrijk

B r o n: Judith van Frankrijk

65.538# tot en met 65.547#
65.548 Reginar van Henegouwen,    schema 11

(eerste huwelijk)

Reginar van Henegouwen, geboren in 850, zoon van Giselbert van Maasgouw en Ermengard, trouwt met Alberada van Lotharingen, geboren in 860, dochter van Lothar van Lotharingen en Waldrada van Friesland, hij is overleden tussen 25 augustus 915 en 19 januari 916 in Palts Meersen,

Graaf van Haspengouw,
Graaf van Henegouwen,
Graaf van Lommegouw,
Lekenabt van Echternach,
Lekenabt van Malmedy,
Lekenabt van Stablo,
Paltsgraaf van Lotharingen,
Hertog van Lotharingen van 900 tot 911,
Lekenabt van Stavelot van 900 tot 916,

Er zijn drie kinderen bekend:
Giselbert van Lotharingen, geboren tussen 880 en 895, overleden op 2 oktober 939, verdronken bij Andernach,
Reginar van Henegouwen, geboren tussen 882 en 895, overleden tussen 939 en 943,
joffer van Henegouwen.

B r o n: Reginar van Henegouwen

65.549 Alberada van Lotharingen,    schema 11

Alberada van Lotharingen, dochter van Lothar van Lotharingen en Waldrada van Friesland, geboren in 850, trouwt met Reginar van Henegouwen, geboren in 860, zoon van Giselbert van Maasgouw en Ermengard, zij is overleden tussen 916 en 919,

Gravin van Henegouwen,
Hertogin van Lotharingen,
Regente van 915 tot 919,

Er zijn drie kinderen bekend:
Giselbert van Lotharingen, geboren tussen 880 en 895, overleden op 2 oktober 939, verdronken bij Andernach,
Reginar van Henegouwen, geboren tussen 882 en 895, overleden tussen 939 en 943,
joffer van Henegouwen.

B r o n: Alberada van Lotharingen
65.550 Richard van Bourgondië,    schema 11

Richard van Bourgondië, geboren in 850, zoon van Boudewijn van Metz en Richardis van Arles, trouwt met Adelheid van Transjuranië, geboren in 870, dochter van Koenraad van Transjuranië en Adelais, hij overlijdt op 1 september 921,

Gerechtsheer,
Graaf van Autun van 876 tot 921,
Hertog van Bourgondië van 900 tot 921,

Er zijn zes kinderen bekend:
Rudolf van Frankrijk, geboren voor 890, overleden op 15 januari 936 in Auxerre,
Adelheid van Bourgondië, geboren in 900,
Ermengard van Bourgondië,
Hugo van van Bourgondië, geboren in 890, overleden op 17 december 952,
Boso van, geboren tussen 890 en 895, overleden op 13 september 935,
Richilde van Bourgondië.

B r o n: Richard van Bourgondië

65.551 Adelheid van Transjuranië,    schema 11

Adelheid van Transjuranië, geboren in 870, dochter van Koenraad van Transjuranië en Adelais, trouwt met Richard van Bourgondië, geboren in 850, zoon van Boudewijn van Metz en Richardis van Arles, zij overlijdt na 929,

Hertogin van Bourgondië,

Er zijn zes kinderen bekend:
Rudolf van Frankrijk, geboren voor 890, overleden op 15 januari 936 in Auxerre,
Adelheid van Bourgondië, geboren in 900,
Ermengard van Bourgondië,
Hugo van van Bourgondië, geboren in 890, overleden op 17 december 952,
Boso van, geboren tussen 890 en 895, overleden op 13 september 935,
Richilde van Bourgondië.

B r o n: Adelheid van Transjuranië
65.552 Adalhard van Cysoing,    schema 12

Adalhard van Cysoing, geboren in 836, zoon van Eberhard van Friuli en Gisela, trouwt met Swanaburc, hij overlijdt na 874,

Lekenabt van Cysoing,

Er zijn vier kinderen bekend:
Berengar van Hattenhuntare, geboren in 855, overleden na 892,
Rudolf van Cysoing,
Adalhard van Cysoing,
Ernst van Cysoing.

B r o n: Adalhard van Cysoing

65.553 Swanaburc#,

Swanaburc, trouwt met Adalhard van Cysoing, geboren in 836, zoon van Eberhard van Friuli en Gisela,hij overlijdt na 874,

Er zijn vier kinderen bekend:
Berengar van Hattenhuntare, geboren in 855, overleden na 892,
Rudolf van Cysoing,
Adalhard van Cysoing,
Ernst van Cysoing.

B r o n: Swanaburc
65.554# tot en met 65.559#
65.560 Gerhard van Metzgouw,    schema 12

Gerhard van Metzgouw, geboren in 870, zoon van Adalhard van Metzgouw en Lantswint van Eifelgouw, trouwt met Oda van Saksen, geboren tussen 875 en 880, dochter van Otto van Saksen en Hadwig van Babenberg, hij overlijst voor 15 november 924,

Graaf in Metzgouw,
Graaf in Moezelland,

Er zijn zes kinderen bekend:
Adalhard van Wetterau, overleden tussen 909 en 910,
Richwin van Verdun, overleden tussen 923 en 15 november 0924,
Wigfried van Keulen, geboren in 901, overleden op 9 juli 953,
Uda van Metzgouw, geboren tusseb 900 en 910, overleden tussen 7 april 963 en 10 april 963, Na deze datum,
Godfried van Palts-Lotharingen, geboren in 905, overleden tussen 1 juni 949 en 1 juni 950,
joffer van Gulikgouw.

B r o n: Gerhard van Metzgouw

65.561 Oda van Saksen,    schema 12

Oda van Saksen, geboren tussen 875 en 880, dochter van Otto van Saksen en Hadwig van Babenberg, trouwt met Gerhard van Metzgouw, geboren in 870, zoon van Adalhard van Metzgouw en Lantswint van Eifelgouw, zij overlijst na 2 juli 952,

Gravin in Metzgouw,
Koningin van Lotharingen,

Er zijn zes kinderen bekend:
Adalhard van Wetterau, overleden tussen 909 en 910,
Richwin van Verdun, overleden tussen 923 en 15 november 0924,
Wigfried van Keulen, geboren in 901, overleden op 9 juli 953,
Uda van Metzgouw, geboren tusseb 900 en 910, overleden tussen 7 april 963 en 10 april 963, Na deze datum,
Godfried van Palts-Lotharingen, geboren in 905, overleden tussen 1 juni 949 en 1 juni 950,
joffer van Gulikgouw.

B r o n: Oda van Saksen
65.562 Reginar van Henegouwen,    schema 12

Reginar van Henegouwen, geboren tussen 890 en 895, zoon van Giselbert van Maasgouw en Ermengard, trouwt met Ermentrud van Frankrijk, dochter van Lodewijk van Frankrijk en Adelheid van Parijs, hij overlijdt tussen 25 augustus 915 en 19 januari 916 in Palts Meersen,

Graaf van Haspengouw,
Graaf van Henegouwen,
Graaf van Lommegouw,
Lekenabt van Echternach,
Lekenabt van Malmedy,
Lekenabt van Stablo,
Paltsgraaf van Lotharingen,
Hertog van Lotharingen van 900 tot 911,
Lekenabt van Stavelot van 900 tot 916,

Er is één kind bekend:
Kunigunde van Henegouwen, geboren tussen 890 en 895, overleden tussen 2 oktober 923 en 929.

B r o n: Reginar van Henegouwen

65.563 Ermentrud van Frankrijk,    schema 12

Ermentrud van Frankrijk, dochter van Lodewijk van Frankrijk en Adelheid van Parijs, trouwt met Reginar van Henegouwen, geboren tussen 890 en 895, zoon van Giselbert van Maasgouw en Ermengard,

Er één kind bekend:
Kunigunde van Henegouwen, geboren tussen 890 en 895, overleden tussen 2 oktober 923 en 929.

B r o n: Ermentrud van Frankrijk
65.564# tot en met 65.663#
65.664 Waldger van Teisterbant,    schema 41

Waldger van Teisterbant, geboren in 823, zoon van Radboud van Friesland,

Graaf van Lake et Isla,
Graaf van Nifterlake,
Graaf van Teisterbant,

Er is één kind bekend:
Radboud van Neder-Friesland, geboren in 848, overleden in 874, gesneuveld.

B r o n: Waldger van Teisterbant

65.665#
65.666 Diederik van Westrichgouw,    schema 41

Diederik van Westrichgouw, geboren in 825, zoon van Gerulf van Westrichgouw en joffer van Corvey, overlijdt in 880, gesneuveld,

Er zijn drie kinderen bekend:
Gerulf II van Westrichgouw, geboren in 850, overleden tussen 895 en 896,
Anna van Westrichgouw, geboren in 851,
joffer van Westrichgouw, geboren in 852.

B r o n: Diederik van Westrichgouw

65.667#
65.668# tot en met 65.683#
65.684 Aethelwulf van Wessex#,

Aethelwulf van Wessex, trouwt met Osburga Yutes, hij overlijdt in 858,

Koning van Wessex van 839 tot 858,

Er zijn twee kinderen bekend:
Alfred van Wessex, overleden in 899,
Aethelbald van Wessex, overleden in 860.

B r o n: Aethelwulf van Wessex

65.685#
65.686 Aethelred#,

Aethelred,

Er is één kind bekend:
Abswithe, overleden in 905.

B r o n: Aethelred

65.687#
65.688 Pippin van Italië,    schema 42

Pippin van Italië, geboren in 815, zoon van Bernhard van Italië en Kunigunde, hij overlijdt na 840,

Graaf bij Parijs,

Er zijn van hem twee kinderen bekend:
Heribert van Vermandois, geboren in 840, overleden tussen 6 november 900 en 6 november 907, vermoord,
Bernhard van Laon, geboren in 845, overleden op 28 januari 893,

W i k i p e d i a: Pippin van Italië

B r o n: Pippin van Italië

65.689#
65.690 Theutbert van Meaux#,

Theutbert van Meaux,

Graaf
Er is van hem één kind bekend:
Adele van Meaux.

B r o n: Theutbert van Meaux

65.691#
65.692 Rupert van Parijs,    schema 42

Rupert van Parijs, zoon van Rupert van Wormsgouw en Wiltrud van Kraichgouw, trouwt met Adelheid van Tours dochter van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, hij overlijdt op 15 september 866 in Brissarthe, gesneuveld,

Graaf van Angers,
Graaf van Autun,
Graaf van Auxerre,
Graaf van Blois,
Graaf van Nevers,
Graaf van Parijs,
Graaf van Tours,
Graaf van Anjou van 852 tot 866,

Er zijn drie kinderen bekend:
Odo van Frankrijk, geboren in 858, overleden op 1 januari 899 in la Fere-sur-Oise,
Robert van Frankrijk, geboren in 866, overleden op 15 juni 923 in Soissons,
Richilde van Blois

B r o n: Rupert van Parijs

65.693 Adelheid van Tours,    schema 42

Adelheid van Tours, dochter van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, trouwt met Rupert van Parijs zoon van Rupert van Wormsgouw en Wiltrud van Kraichgouw, zij overlijdt na 866,

Gravin in Argengouw,
Gravin in Linzgouw,
Gravin van Parijs,

Er zijn drie kinderen bekend:
Odo van Frankrijk, geboren in 858, overleden op 1 januari 899 in la Fere-sur-Oise,
Robert van Frankrijk, geboren in 866, overleden op 15 juni 923 in Soissons,
Richilde van Blois

B r o n: Adelheid van Tours
65.694# tot en met 65.723#
65.724 Waltbert van Graingouw,    schema 44

Waltbert van Graingouw, geboren tussen 800 en 810, zoon van Wigbert van Oost-Saksen, trouwt met Mathilde van Herford, dochter van Egbert van Wetigouw en Ida van Herford, hij overlijdt tussen 872 en 891,

Graaf in Graingouw,
Graaf in Threcwithi,
Stichter van Wildeshausen (Oldenburg),
Graaf in Lerigouw van 855 tot 872,

Er zijn zes kinderen bekend:
Immed van Graingouw, geboren in 860,
Diederik van Ringelheim, geboren tussen 860 en 872, overleden na 916,
Widukind van Graingouw, overleden na 890,
Reginbern van Graingouw,
Altburg van Graingouw,
Bia van Graingouw.

B r o n: Waltbert van Graingouw

65.725 Mathilde van Herford,    schema 44

Mathilde van Herford, dochter van Egbert van Wetigouw en Ida van Herford, trouwt met Waltbert van Graingouw, geboren tussen 800 en 810, zoon van Wigbert van Oost-Saksen, zij overlijdt in 915,

Abdis van Herford,

Er zijn zes kinderen bekend:
Immed van Graingouw, geboren in 860,
Diederik van Ringelheim, geboren tussen 860 en 872, overleden na 916,
Widukind van Graingouw, overleden na 890,
Reginbern van Graingouw,
Altburg van Graingouw,
Bia van Graingouw.

B r o n: Mathilde van Herford
65.726 Godfried Haithabu#,

Godfried van Haithabu, geboren in 820, trouwt met Gisela van Nivelles, geboren tussen 861 en 865, dochter van Lothar van Lotharingen en Waldrada van Friesland, hij overlijdt in 885,

Hertog van Frisia,
Occupation Koning van Haithabu,

Er zijn drie kinderen bekend:
Reginhild van Haithabu, geboren in 885, overleden na 11 mei 0931/2,
joffer van Haithabu,
Gisela van Haithabu.

B r o n: Godfried Haithabu

65.727 Gisela van Nivelles,    schema 44

Gisela van Nivelles, geboren tussen 861 en 865, dochter van Lothar van Lotharingen en Waldrada van Friesland, trouwt met Godfried van van Haithabu, geboren in 820, zij overlijdt tussen 12 mei 907 and 26 oktober 907,

Abdis van Fosses,
Abdis van Nivelles,
Hertogin van Friesland,

Er zijn drie kinderen bekend:
Reginhild van Haithabu, geboren in 885, overleden na 11 mei 0931/2,
joffer van Haithabu,
Gisela van Haithabu.

B r o n: Gisela van Nivelles
65.728# tot en met 65.759#
65.760 Werner van Lobdengouw,    schema 45

Werner van Lobdengouw, zoon van Werner van Wormsgouw en Oda van Wormsgouw, hij overlijdt op 20 januari 877,

Graaf in 858,

Er is één kind bekend:
Werner van Wormsgouw, geboren tussen 870 en 875, overleden tussen 917 en 919.

B r o n: Werner van Lobdengouw

65.761#
65.762 Eberhard van Elzas,    schema 45

Eberhard van Elzas, geboren tussen 856 en 858, zoon van Udo van Lahngouw en Judith van Argengouw, trouwt met Wiltrud van Speyergouw, dochter van Walaho van Speyergouw,

Bannerheer van de keizer,
Graaf in Neder-Lahngouw,
Graaf van Maingouw,
Hertog van Elzas,
Graaf in Noord-Bertholdsbaar in 888,
Graaf van Ortenau in 888,
Graaf van Zurichgouw van 888 tot 27 januari 889,
Graaf in Volkfeld in 891,

Er zijn vier kinderen bekend:
joffer van Ortenau, geboren in 882,
Koenraad van van Elzas, geboren tussen 885 en 890, overleden op 30 juni 948,
Gebhard van Ufgouw, overleden tussen 15 januari 947 en 948,
Eberhard van Maienfeld, geboren tussen 890 en 895, overleden in 944.

B r o n: Eberhard van Elzas

65.763 Wiltrud van Speyergouw,    schema 45

Wiltrud van Speyergouw, dochter van Walaho van Speyergouw, trouwt met Eberhard van Elzas, geboren tussen 856 en 858, zoon van Udo van Lahngouw en Judith van Argengouw,

Er zijn vier kinderen bekend:
joffer van Ortenau, geboren in 882,
Koenraad van van Elzas, geboren tussen 885 en 890, overleden op 30 juni 948,
Gebhard van Ufgouw, overleden tussen 15 januari 947 en 948,
Eberhard van Maienfeld, geboren tussen 890 en 895, overleden in 944.

B r o n: Wiltrud van Speyergouw
65.764 Burchard van Schwaben    schema 45

Burchard van Schwaben, geboren tussen 855 and 860, zoon van Adalbert van Thurgouw en joffer van Grabfeld, trouwt met Liutgard van Saksen, geboren tussen 840 en 850, dochter van Liudolf van Saksen en Oda , hij overlijdt op 5 november 911, terechtgesteld,

Graaf in Baar,
Graaf in Thurgouw,
Markgraaf van Ratië,
Hertog van Schwaben 909 to 911,

Er zijn twee kinderen bekend:
Burchard van Schwaben, geboren tussen 883 en 884, overleden op 28 april 926 in Novara, gesneuveld,
Udalrich van Schwaben, geboren tussen 884 en 885, overleden in 924.

B r o n: Burchard van Schwaben

65.765 Liutgard van Saksen,    schema 45

Liutgard van Saksen, geboren tussen 840 en 850, dochter van Liudolf van Saksen en Oda , trouwt met Burchard van Schwaben, geboren tussen 855 and 860, zoon van Adalbert van Thurgouw en joffer van Grabfeld, zij overlijdt op 30 november 885 in Aschaffenburg ,

Oostfrankische koningin,

Er zijn twee kinderen bekend:
Burchard van Schwaben, geboren tussen 883 en 884, overleden op 28 april 926 in Novara, gesneuveld,
Udalrich van Schwaben, geboren tussen 884 en 885, overleden in 924.

B r o n: Liutgard van Saksen
65.766 Meingaud van Wormsgouw,    schema 45

Meingaud van Wormsgouw, zoon van Meingaud van Wormsgouw en Rotlint van Wormsgouw, trouwt met Gisela, hij overlijdt in 892,

Graaf van Maienfeld,
Graaf van Wormsfeld,
Hertog van Lotharingen,

Er is één kinderen bekend:
Richlint van Wormsgouw, geboren in 888, overleden na 29 april 958 op het eiland Ufenau.

B r o n: Meingaud van Wormsgouw

65.767 Gisela#,

Gisela, trouwt met Meingaud van Wormsgouw, zoon van Meingaud van Wormsgouw en Rotlint van Wormsgouw,

Er is één kinderen bekend:
Richlint van Wormsgouw, geboren in 888, overleden na 29 april 958 op het eiland Ufenau.

B r o n: Gisela
65.768# tot en met 65.773#
65.774 Earldorman Athelm#,

Earldorman Athelm,

Er is van hem één kind bekend:
Aelflede.

B r o n: Earldorman Athelm

65.775#
65.776# tot en met 65.783#
65.784 Ernst van Sualafeld,    schema 46

Ernst van Sualafeld, zoon van Ernst van Mark-Bohemen en Irmgard, trouwt met joffer van Grabfeld, dochter van Christian van Grabfeld, hij overlijdt na 887,

Graaf van Sualafeld van 857 tot 877,

Er zijn vier kinderen bekend:
Liutpold van Beieren, overleden op 4 juli 907,
Ernst van Sualafeld,
Hessi van Saalgouw, overleden in 923,
joffer van Sualafeld.

B r o n: Ernst van Sualafeld

65.785 joffer van Grabfeld,    schema 46

joffer van Grabfeld, dochter van Christian van Grabfeld, trouwt met Ernst van Sualafeld, zoon van Ernst van Mark-Bohemen en Irmgard,

Er zijn vier kinderen bekend:
Liutpold van Beieren, overleden op 4 juli 907,
Ernst van Sualafeld,
Hessi van Saalgouw, overleden in 923,
joffer van Sualafeld.

B r o n: joffer van Grabfeld
65.786 Berthold van Palts-Schwaben,    schema 46

Berthold van Palts-Schwaben, zoon van Erchanger en Kunigunde van Italië, trouwt met Gisela, dochter van Lodewijk de Duitser en Hemma van Argengouw, hij overlijdt in 880,

Er zijn drie kinderen bekend:
Kunigunde van Palts-Schwaben, geboren in 882, overleden op 7 februari 915,
Berthold van Palts-Schwaben, overleden op 21 januari 917,
Erchanger van Palts-Schwaben, overleden op 21 januari 917.

65.787 Gisela,    schema 46

Gisela, dochter van Lodewijk de Duitser en Hemma van Argengouw, trouwt met Berthold van Palts-Schwaben, zoon van Erchanger en Kunigunde van Italië,

Er zijn drie kinderen bekend:
Kunigunde van Palts-Schwaben, geboren in 882, overleden op 7 februari 915,
Berthold van Palts-Schwaben, overleden op 21 januari 917,
Erchanger van Palts-Schwaben, overleden op 21 januari 917.
65.788#, 65.789#
65.790 Suppo van Spoleto#,

Suppo van Spoleto,

Er is van hem één kinderen bekend:
Bertila van Spoleto.

B r o n: Suppo van Spoleto

65.791#
65.792# tot en met 65.807#
65.808 Frederik van Harzgouw,    schema 5

Frederik van Harzgouw, zoon van Ricdag en Imhild, trouwt met Bia van Graingouw, dochter van Waltbert van Graingouw en Mathilde van Herford, hij overlijdt na 880,

Graaf in Harzgouw van 875 tot 880,

Er is één kind bekend:
Frederik van Harzgouw .

B r o n: Frederik van Harzgouw

65.809 Bia van Graingouw,    schema 5

Bia van Graingouw, dochter van Waltbert van Graingouw en Mathilde van Herford, trouwt met Frederik van Harzgouw, zoon van Ricdag en Imhild,

Er is één kind bekend:
Frederik van Harzgouw .

B r o n: Bia van Graingouw
65.810#, 65.811#
65.812 Asig van Hessengouw,    schema 5

Asig van Hessengouw, zoon van Asig van Hessengouw,

Er zijn van hem vier kinderen bekend:
Thietmar van Oostmark, geboren in 850, overleden tussen 1 februari 932 en 1 februari 937,
Gero van Hessengouw,
Asig van Hessengouw, overleden in 936, gesneuveld,
Liudolf van Hasegouw.

B r o n: Asig van Hessengouw

65.813#
65.814 Koenraad van Lahngouw,    schema 5

Koenraad van Lahngouw, geboren in 855, zoon van Udo van Lahngouw en Judith van Argengouw, trouwt met Glismut van Thuringen, geboren in 865, dochter van joffer van Thuringen, hij overlijdt op 27 februari 906 bij Fritzlar, gesneuveld,

Graaf in Lahngouw,
Graaf in Opper-Lahngouw,
Markgraaf van Sorbenmark van 892 tot 906,
Graaf in Hessengouw in 897,
Hertog van Thuringen in 898,
Graaf van Gozfeld (deel Volkfeld) van 903 tot 906,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Koenraad van Lahngouw, geboren tussen 881 en 882, overleden op 23 december 918,
Eberhard van Franconia, geboren in 885, overleden op 2 oktober 939, gesneuveld,
Otto van Opper-Lahngouw, overleden in 938,
Hildegard van Lahngouw,
Judith van Lahngouw.

B r o n: Koenraad van Lahngouw

65.815 Glismut van Thuringen,    schema 5

Glismut van Thuringen, geboren in 865, dochter van joffer van Thuringen, trouwt met Koenraad van Lahngouw, geboren in 855, zoon van Udo van Lahngouw en Judith van Argengouw, zij overlijdt op 26 april 924

Gravin in Lahngouw,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Koenraad van Lahngouw, geboren tussen 881 en 882, overleden op 23 december 918,
Eberhard van Franconia, geboren in 885, overleden op 2 oktober 939, gesneuveld,
Otto van Opper-Lahngouw, overleden in 938,
Hildegard van Lahngouw,
Judith van Lahngouw.

B r o n: Glismut van Thuringen
65.816 Bruno van Saksen,   schema 5

Bruno van Saksen, geboren tussen 850 en 860, zoon van Liudolf van Saksen en Oda, trouwt met Liutgard, dochter van Arnulf, hij overlijdt op 2 februari 880, gesneuveld bij Hamburg tegen de Denen,

Er is één kind bekend:
Bruno van Derlingouw, geboren tussen 850 en 860, overleden tussen 937 en 942.

B r o n: Bruno van Saksen

65.817 Liutgard,    schema 5

Liutgard, dochter van Arnulf, trouwt met Bruno van Saksen, geboren tussen 850 en 860, zoon van Liudolf van Saksen en Oda,

Er is één kind bekend:
Bruno van Derlingouw, geboren tussen 850 en 860, overleden tussen 937 en 942.

B r o n: Liutgard
65.818#, 65.819#
65.820 Boso van Neder-Bourgondië,    schema 5

Boso van Neder-Bourgondië, geboren tussen 825 en 828, zoon van Boudewijn van Metz en Richardis van Arles, trouwt met Ermengard van Italië, geboren tussen 852 en 855, dochter van Lodewijk en Engelberga van Parma, hij overlijdt op 11 januari 887,

Graaf van Autun,
Graaf van Vienne,
Hertog van Italië,
Hertog van Provence,
Koning van Neder-Bourgondië van 879 tot 887,

Er zijn vier kinderen bekend:
Lodewijk de Blinde, geboren in 880, overleden op 5 juni 928,
Irmgard van Neder-Bourgondië, geboren tussen 880 en 885,
Engelberga van Neder-Bourgondië, geboren in 877, overleden in 917,
Waldrada van Neder-Bourgondië.

B r o n: Boso van Neder-Bourgondië

65.821 Ermengard van Italië,    schema 5

Ermengard van Italië, geboren tussen 852 en 855, dochter van Lodewijk II en Engelberga van Parma, trouwt met Boso van Neder-Bourgondië, geboren tussen 825 en 828, zoon van Boudewijn van Metz en Richardis van Arles, zij overlijdt op 22 juni 896,

Abdis van S. Salvatore (Brescia),
Koningin van Provence,

Er zijn vier kinderen bekend:
Lodewijk de Blinde, geboren in 880, overleden op 5 juni 928,
Irmgard van Neder-Bourgondië, geboren tussen 880 en 885,
Engelberga van Neder-Bourgondië, geboren in 877, overleden in 917,
Waldrada van Neder-Bourgondië.

B r o n: Ermengard van Italië
65.822 Leo van Byzantium#,

Leo van Byzantium, trouwt met Zoe Zautzes,

Keizer,

Er is één kind bekend:
Anna van Byzantium,

B r o n: Leo van Byzantium

65.823 Zoe Zautzes#,

Zoe Zautzes, trouwt met Leo van Byzantium,

Er is één kind bekend:
Anna van Byzantium,

B r o n: Zoe Zautzes
65.824# tot en met 65.919#
65.920 Rochar van Engersgouw,    schema 5

Rochar van Engersgouw, zoon van Gebhard van Lahngouw en joffer van Mark-Bohemen,

Graaf in Engersgouw in 857
Er is één kind van hem bekend:

Rochar van Einrichgouw, overleden op 31 oktober 900.

B r o n: Rochar van Engersgouw

65.921#
65.922 Karel de Kale,    schema 5

Karel de Kale, geboren op 13 juni 823 in Frankfurt, zoon van Lodewijk de Vrome en Judith van Argengouw, trouwt op 12 oktober 869 met Richilde van Metz, geboren op 1 augustus 850, dochter van Boudewijn van Metz en Richardis van Arles, overleden tussen 910 en 914,

Van 875 tot 877, Keizer,
Koning van Italië,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Rothild van Frankrijk, geboren in 871, overleden tussen 22 mei 928 en 22 mei 929,
Drogo van Frankrijk, geboren in 872 - 873, overleden tussen 873 en 874,
Pippin van Frankrijk, geboren tussen 872 en 873, overleden tussen 873 en 874,
joffer van Frankrijk, geboren in 875,
Karl van Frankrijk, geboren op 10 oktober 876, overleden in 877,

B r o n: Karel de Kale

65.923 Richilde van Metz,    schema 5

Richilde van Metz, geboren op 1 augustus 850, dochter van Boudewijn van Metz en Richardis van Arles, trouwt op 12 oktober 869 met Karel de Kale, geboren op 13 juni 823 in Frankfurt, zoon van Lodewijk de Vrome en Judith van Argengouw, overleden tussen 910 en 914,

Keizerin,
Koningin van Frankrijk,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Rothild van Frankrijk, geboren in 871, overleden tussen 22 mei 928 en 22 mei 929,
Drogo van Frankrijk, geboren in 872 - 873, overleden tussen 873 en 874,
Pippin van Frankrijk, geboren tussen 872 en 873, overleden tussen 873 en 874,
joffer van Frankrijk, geboren in 875,
Karl van Frankrijk, geboren op 10 oktober 876, overleden in 877,

B r o n: Richilde van Metz
65.924# tot en met 65.949#
65.950 Berengar van Neustrië,    schema 5

Berengar van Neustrië, zoon van Hendrik van Babenberg en Ingeltrud van Friuli, trouwt met Adela van Vermandois, hij overlijdt in 886,

Graaf in Noord-Bertholdsbaar in 888,

Er zijn drie kinderen bekend:
Wendilgard van Neustrië,
Poppa van Neustrië, geboren in 848,
Judith van Neustrië.

B r o n: Berengar van Neustrië

65.951 Adela van Vermandois#,

Adela van Vermandois, trouwt met Berengar van Neustrië, zoon van Hendrik van Babenberg en Ingeltrud van Friuli,

Er zijn drie kinderen bekend:
Wendilgard van Neustrië,
Poppa van Neustrië, geboren in 848,
Judith van Neustrië.

B r o n: Adela van Vermandois
65.952# tot en met 65.983#
65.984 Alfwin van Eifelgouw,    schema 5

Alfwin van Eifelgouw, zoon van Adalhard van Metz,

Graaf in Eifelgouw in 898,

Er is één kind van hem bekend:
Adalhard van Eifelgouw, geboren tussen 847 en 860, overleden tussen 928 en 936.

B r o n: Alfwin van Eifelgouw

65.985#
65.986 Gebhard van Lotharingen,    schema 5

Gebhard van Lotharingen, geboren in 865, zoon van Udo van Lahngouw en Judith van Argengouw, trouwt met Ida van Grabfeld, dochter van Christian van Grabfeld en joffer van Thuringen,

Hertog van Lotharingen,
Graaf in Neder-Lahngouw van 902 tot 910,
Graaf in Wetterau in 909,

Er zijn drie kinderen bekend:
Udo van Elzas, geboren tussen 895 en 900, overleden op 12 december 949,
Herman van Schwaben, geboren tussen 898 en 900, overleden op 10 december 949,
Adelheid van Lotharingen.

B r o n: Gebhard van Lotharingen

65.987 Ida van Grabfeld,    schema 5

Ida van Grabfeld, dochter van Christian van Grabfeld en joffer van Thuringen, trouwt met Gebhard van Lotharingen, geboren in 865, zoon van Udo van Lahngouw en Judith van Argengouw,

Er zijn drie kinderen bekend:
Udo van Elzas, geboren tussen 895 en 900, overleden op 12 december 949,
Herman van Schwaben, geboren tussen 898 en 900, overleden op 10 december 949,
Adelheid van Lotharingen.

B r o n: Ida van Grabfeld
65.988#, 65.989#, 65.990#, 65.991#
65.992 Hugo van Sundgouw,

Hugo van Sundgouw, zoon van Liutfried van Elzas en Irmgard, trouwt met joffer van Autun, dochter van Bernard van Autun en joffer van Auvergne, hij overlijdt na 884,

Graaf van Sundgouw,
Lekenabt van Munster-Grabfelden,

Er zijn zes kinderen bekend:
Bernhard van Sundgouw, overleden in 896,
Hugo van Sundgouw,
joffer van Sundgouw,
Ava van Niddagouw,
Hucbald van Dillingen, overleden in 894,
Adalbero van Augsburg.

B r o n: Hugo van Sundgouw

65.993 joffer van Autun,

joffer van Autun, dochter van Bernard van Autun en joffer van Auvergne, trouwt met Hugo van Sundgouw, zoon van Liutfried van Elzas en Irmgard,

Er zijn zes kinderen bekend:
Bernhard van Sundgouw, overleden in 896,
Hugo van Sundgouw,
joffer van Sundgouw,
Ava van Niddagouw,
Hucbald van Dillingen, overleden in 894,
Adalbero van Augsburg.

B r o n: joffer van Autun
65.994# tot en met 66.003#
66.004 Rudolf van Hoog-Bourgondië,    schema 5

Rudolf van Hoog-Bourgondië, zoon van Koenraad van Transjuranië en Adelais, trouwt met Waldrada van Neder-Bourgondië, dochter van Boso van Neder-Bourgondië en Ermengard van Italië, hij overlijdt op 25 oktober 912,

Lekenabt van St. Maurice d'Agaune,
Koning van Hoog-Bourgondië van 888 tot 912,

Er zijn zes kinderen bekend:
Waldrada van Hoog-Bourgondië, geboren in 900, overleden na 936,
Rudolf van Hoog-Bourgondië, geboren tussen 880 en 885, overleden tussen 11 juli 936 en 937,
Judith van Hoog-Bourgondië,
Adelheid van Hoog-Bourgondië,
Waldrada van Hoog-Bourgondië,
Lodewijk van Thurgouw, overleden na 928.

B r o n: Rudolf van Hoog-Bourgondië

66.005 Waldrada van Neder-Bourgondië,    schema 5

Waldrada van Neder-Bourgondië, dochter van Boso van Neder-Bourgondië en Ermengard van Italië, trouwt met Rudolf van Hoog-Bourgondië, zoon van Koenraad van Transjuranië en Adelais,

Gravin van Arles,
Koningin van Hoog-Bourgondië,
Koningin van Italië,

Er zijn zes kinderen bekend:
Waldrada van Hoog-Bourgondië, geboren in 900, overleden na 936,
Rudolf van Hoog-Bourgondië, geboren tussen 880 en 885, overleden tussen 11 juli 936 en 937,
Judith van Hoog-Bourgondië,
Adelheid van Hoog-Bourgondië,
Waldrada van Hoog-Bourgondië,
Lodewijk van Thurgouw, overleden na 928.

B r o n: Waldrada van Neder-Bourgondië
66.006# tot en met 66.025#
66.026 Adalbert van Ivrea,

Adalbert van Ivrea, zoon van Anskarius van Oscheret, trouwt met Gisela van Italië, geboren tussen 880 en 891, dochter van Berengar van Italië en Bertila van Spoleto, hij overlijdt in 923,

Markgraaf van Ivrea van 901 tot 923,

Er zijn drie kinderen bekend:
Berengar van Italië, geboren in 900, overleden op 4 augustus 966 in Bamberg,
joffer van Ivrea,
Bertha van Modena.

B r o n: Adalbert van Ivrea

66.027 Gisela van Italië,

Gisela van Italië, geboren tussen 880 en 891, dochter van Berengar van Italië en Bertila van Spoleto, trouwt met Adalbert van Ivrea, zoon van Anskarius van Oscheret, zij overlijdt op 13 juni 910,

Er zijn drie kinderen bekend:
Berengar van Italië, geboren in 900, overleden op 4 augustus 966 in Bamberg,
joffer van Ivrea,
Bertha van Modena.

B r o n: Gisela van Italië
66.028#, 66.029#
66.030 Karel van Frankrijk,

Karel van Frankrijk, geboren op 17 september 879, zoon van Lodewijk van Frankrijk en Adelheid van Parijs, trouwt met Frederuna van Ringelheim, geboren tussen 887 en 888, dochter van Diederik van Ringelheim en Reginhild van Haithabu, hij overlijdt op 7 oktober 929 in Peronne,

Koning van Frankrijk tussen 893 en 929,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Frederuna van Frankrijk,
Adelheid van Frankrijk,
Rotrud van Frankrijk,
Hildegard van Frankrijk,
Gisela van Frankrijk,
Lambert van Maasgouw, geboren in 890,
Irmintrud van Frankrijk, geboren tussen 908 en 919.

B r o n: Karel van Frankrijk

66.031 Frederuna van Ringelheim,

Frederuna van Ringelheim, geboren tussen 887 en 888, dochter van Diederik van Ringelheim en Reginhild van Haithabu, trouwt met Karel van Frankrijk, geboren op 17 september 879, zoon van Lodewijk van Frankrijk en Adelheid van Parijs, ze overlijdt tussen 12 januari 916 and 10 februari 917,

Westfrankische koningin.

Er zijn zeven kinderen bekend:
Frederuna van Frankrijk,
Adelheid van Frankrijk,
Rotrud van Frankrijk,
Hildegard van Frankrijk,
Gisela van Frankrijk,
Lambert van Maasgouw, geboren in 890,
Irmintrud van Frankrijk, geboren tussen 908 en 919.

B r o n: Frederuna van Ringelheim
66.032# tot en met 67.809#
67.810 Lothar van Stade#,

Lothar van Stade, trouwt met Enda van Saksen, dochter van Liudolf van Saksen en Oda, hij overlijdt op 2 februari 880 in Hamburg gesneuveld tegen Noormannen

Er zijn 2 kinderen bekend:
Lothar van Stade, overlijdt op 4 september 929 in Lenzen,
joffer van Stade.

67.811 Enda van Saksen#,

Enda van Saksen, dochter van Liudolf van Saksen en Oda, trouwt met Lothar van Stade, zij overlijdt voor 874,

Er zijn 2 kinderen bekend:
Lothar van Stade, overlijdt op 4 september 929 in Lenzen,
joffer van Stade.
67.812# tot en met 67.839#
67.840 Herman van Lochtropgouw#,

Herman van Lochtropgouw, trouwt met Imhild dochter van Ricdag en Imhild,

[1] Graaf in Lochtropgouw van 850 tot 860
Er is één kind bekend:
Herman van Werden

B r o n: Herman van Lochtropgouw

67.841 Imhild,    schema 102

Imhild dochter van Ricdag en Imhild, trouwt met Herman van Lochtropgouw,

Stichtster van Meschede
Er is één kind bekend:
Herman van Werden

B r o n: Imhild
67.842 Warin van Dreingouw,    schema 102

Warin van Dreingouw, zoon van Cobbo van van Hrecwiti,

Er is van hem één kind bekend:
joffer van Westfalen

67.843#,
67.844#, 67.845#, 67.846#, 67.847#
67.848 Rudolf van Hoog-Bourgondië,    schema 101

Rudolf van Hoog-Bourgondië, zoon van Koenraad van Transjuranië en Adelais trouwt met Waldrada van Neder-Bourgondië, dochter van Boso van Neder-Bourgondië en Ermengard van Italië, hij overlijdt op 25 oktober 912,

Lekenabt van St. Maurice d'Agaune,
Koning van Hoog-Bourgondië van 888 tot 912,

Er zijn zes kinderen bekend:
Waldrada van Hoog-Bourgondië, geboren in 900, overleden na 936,
Rudolf van Hoog-Bourgondië, geboren tussen 880 - 885, overleden tussen 11 juli 936 en 937,
Judith van Hoog-Bourgondië,
Adelheid van Hoog-Bourgondië,
Waldrada van Hoog-Bourgondië,
Lodewijk van Thurgouw, overleden na 928.

67.849 Waldrada van Neder-Bourgondië,    schema 101

Waldrada van Neder-Bourgondië, dochter van Boso van Neder-Bourgondië en Ermengard van Italië trouwt met Rudolf van Hoog-Bourgondië, zoon van Koenraad van Transjuranië en Adelais,

Gravin van Arles,
Koningin van Hoog-Bourgondië,
Koningin van Italië,

Er zijn zes kinderen bekend:
Waldrada van Hoog-Bourgondië, geboren in 900, overleden na 936,
Rudolf van Hoog-Bourgondië, geboren tussen 880 - 885, overleden tussen 11 juli 936 en 937,
Judith van Hoog-Bourgondië,
Adelheid van Hoog-Bourgondië,
Waldrada van Hoog-Bourgondië,
Lodewijk van Thurgouw, overleden na 928.
67.850 Burchard van Schwaben,    schema 101

Burchard van Schwaben, geboren tussen 883 en 884, zoon van Burchard van Schwaben en Liutgard van Saksen trouwt in 904 met Richlint van Wormsgouw, geboren in 888, dochter van Meingaud van Wormsgouw en Gisela, hij overlijdt op 28 april 926 in Novara, gesneuveld,

Hertog van Schwaben van 917 tot 926,

Er zijn zes kinderen bekend:
Burchard III van Schwaben, geboren in 906, overleden op 11-11-0973,
Gisela van Waldkirch, geboren in 905,
Hicha van Schwaben, geboren in 905, overleden na 950,
Bertha van Schwaben, geboren in 907, overleden tussen 5 april 961 en 2 januari 966,
Adalrich van Schwaben, overleden na 973,
Wiltrud van Schwaben

67.851 Richlint van Wormsgouw,    schema 101

Richlint van Wormsgouw, geboren in 888, dochter van Meingaud van Wormsgouw en Gisela trouwt in 904 met Burchard van Schwaben, geboren tussen 883 en 884, zoon van Burchard van Schwaben en Liutgard van Saksen, zij overlijdt na 29 april 958 op het eiland Ufenau,

Hertogin van Schwaben,

Er zijn zes kinderen bekend:
Burchard III van Schwaben, geboren in 906, overleden op 11-11-0973,
Gisela van Waldkirch, geboren in 905,
Hicha van Schwaben, geboren in 905, overleden na 950,
Bertha van Schwaben, geboren in 907, overleden tussen 5 april 961 en 2 januari 966,
Adalrich van Schwaben, overleden na 973,
Wiltrud van Schwaben
67.852 Karel van Frankrijk,    schema 101

Karel van Frankrijk, geboren op 17 september 879, zoon van Lodewijk van Frankrijk en Adelheid van Parijs trouwt tussen 917 en 919 met Aethgiva van Engeland, geboren in 905, dochter van Eduard van Wessex en Aelflede, hij overlijdt op 7 oktober 929 in Peronne,

Koning van Frankrijk tussen 893 en 929,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Lodewijk van Frankrijk, geboren tussen 10 september 920 en 10 september 921, overleden op 10 september 954,
Arnulf van Frankrijk,
Drogo van Frankrijk,
Roriko van Laon, geboren in 920, overleden op 20 december 976,
Alpais van Frankrijk.

67.853 Aethgiva van Engeland,    schema 101

Aethgiva van Engeland, geboren in 905, dochter van Eduard van Wessex en Aelflede trouwt tussen 917 en 919 met Karel van van Frankrijk, geboren op 17 september 879, zoon van Lodewijk van van Frankrijk en Adelheid van Parijs, zij overlijdt op 26 december 956,

Gravin van Vermandois,
Koningin van Frankrijk,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Lodewijk van Frankrijk, geboren tussen 10 september 920 en 10 september 921, overleden op 10 september 954,
Arnulf van Frankrijk,
Drogo van Frankrijk,
Roriko van Laon, geboren in 920, overleden op 20 december 976,
Alpais van Frankrijk.
67.854 Hendrik de Vogelaar,    schema 101

Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, zoon van Otto van Saksen en Hadwig van Babenberg trouwt in 909 met Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 en 897 in Engern, dochter van Diederik van Ringelheim en Reginhild van Haithabu, hij overlijdt op 2 juli 936 in Memleben,

Hertog van Saksen van 912 tot 936,
Koning Duitse rijk van 919 tot 936,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Otto van Saksen, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, overleden op 7 mei 973 in Memleben,
Hendrik van Beieren, geboren tussen 22 april 919 en 22 april 922 in Nordhausen, overleden op 1 november 955,
Bruno van Keulen, geboren tussen 1 januari 925 en 1 juli 925, overleden op 11 oktober 965,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 913 en 914 in Nordhausen, overleden tussen 5 mei 968 en 5 september 969,
Hadwig van Saksen, geboren in 922, overleden na 9 januari 958.

67.855 Mathilde van Ringelheim,    schema 101

Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 913 en 914 in Nordhausen, dochter van Diederik van Ringelheim en Reginhild van Haithabu, trouwt in 909 met Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, zoon van Otto van Saksen en Hadwig van Babenberg, zij overlijdt tussen 14 maart 968 en 969 in Quedlinburg,

Koningin Duitse rijk,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Otto van Saksen, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, overleden op 7 mei 973 in Memleben,
Hendrik van Beieren, geboren tussen 22 april 919 en 22 april 922 in Nordhausen, overleden op 1 november 955,
Bruno van Keulen, geboren tussen 1 januari 925 en 1 juli 925, overleden op 11 oktober 965,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 913 en 914 in Nordhausen, overleden tussen 5 mei 968 en 5 september 969,
Hadwig van Saksen, geboren in 922, overleden na 9 januari 958.67.856# tot en met 67.903#
67.904 Burchard van Hassegouw,    schema 121

Burchard van Hassegouw, zoon van Burchard II van Grabfeld en Adred, trouwt met joffer van Opper-Lahngouw, dochter Koenraad van van Lahngouw en Glismut van Thuringen, hij overlijdt in 936,

Graaf van Hassegouw,

Er is één kind bekend:
Dedi van Hassegouw, overleden op 14 maart 957,

67.905 joffer van Opper-Lahngouw,    schema 121

joffer van Opper-Lahngouw, dochter van Koenraad vanLahngouw en Glismut van Thuringen, trouwt met Burchard van Hassegouw, zoon van Burchard II van Grabfeld en Adred,

Er is één kind bekend:
Dedi van Hassegouw, overleden op 14 maart 957,
67.906 Siegfried van Oostmark,    schema 121

Siegfried van Oostmark, zoon Thietmar van Oostmark en Judith van Lahngouw, trouwt met joffer van Saksen,

Graaf van Merseburg,

Er zijn drie kinderen bekend:
Alfred van Oostmark,
Thietmar van Noord-Thuringengouw, overleden op 3 oktober 959,
Hiddis van Oostmark.

67.907 joffer van Saksen#,

joffer van Saksen, trouwt met Siegfried van Oostmark, zoon van Thietmar van Oostmark en Judith van Lahngouw,

Er zijn drie kinderen bekend:
Alfred van Oostmark,
Thietmar van Noord-Thuringengouw, overleden op 3 oktober 959,
Hiddis van Oostmark.
67.908 Liudolf van Palts-Saksen,    schema 141

Liudolf van Palts-Saksen, geboren in 878, zoon Bruno van Derlingouw, trouwt met joffer van Neder-Bourgondië, dochter van Lodewijk de Blinde en Anna van Byzantium, hij overlijdt in 950,

Graaf in Noord-Thuringen,
Graaf in Derlingouw van 942 tot 950,
Paltsgraaf in Oost-Saksen van 937 tot 942,

Er zijn twee kinderen bekend:
Bruno van Arneburg, overleden tussen 27 november 978 en 30 november 978,
joffer van Palts-Saksen.

B r o n: Liudolf van Palts-Saksen

67.909 joffer van Neder-Bourgondië,    schema 141

joffer van Neder-Bourgondië, dochter van Lodewijk de Blinde en Anna van Byzantium, trouwt met Liudolf van Palts-Saksen, geboren in 878, zoon Bruno van Derlingouw,

Er zijn twee kinderen bekend:
Bruno van Arneburg, overleden tussen 27 november 978 en 30 november 978,
joffer van Palts-Saksen.

B r o n: joffer van Neder-Bourgondië
67.910 Frederik van Harzgouw,    schema 141

Frederik van Harzgouw, zoon van Frederik van Harzgouw en Bia van Graingouw, heeft vier kinderen,

Graaf van Harzgouw van 928 tot 945,

Folkmar van Keulen, overleden op 18 juli 969,
Ricbert van Harzgouw, overleden in 961,
Eilika van Harzgouw,
Frederuna van Harzgouw.

67.911#
67.912# tot en met 67.935#
67.936 Adalhard van Eifelgouw,    schema 121

Adalhard van Eifelgouw, geboren tussen 847 en 860, zoon van Alfwin van Eifelgouw, trouwt met Adelheid van Lotharingen, dochter Gebhard van Lotharingen en Ida van Grabfeld, hij overlijdt tussen 928 en 936,

Graaf in Ardennen,
Graaf van Eifelgouw van 920 tot 929,

Er is één kind bekend:
Erenfried van Keldachgouw, geboren tussen 900 en 910, overleden tussen 969 en 970.

67.937 Adelheid van Lotharingen,    schema 121

Adelheid van Lotharingen, dochter Gebhard van Lotharingen en Ida van Grabfeld, trouwt met Adalhard van Eifelgouw, geboren tussen 847 en 860, zoon van Alfwin van Eifelgouw,

Er is één kind bekend:
Erenfried van Keldachgouw, geboren tussen 900 en 910, overleden tussen 969 en 970.
67.938#, 67.939#
67.940 Hucbald van Dillingen,    schema 121

Hucbald van Dillingen, zoon van Hugo van Sundgouw en joffer van Autun, trouwt met Heilwig van Friuli, geboren in 839, dochter van Eberhard van Friuli en Gisela, hij overlijdt in 894,

Graaf van Dillingen,
Graaf van Senlis,
Graaf van Oosterbant (Ostrevant) van 892 tot 894,

Er zijn zes kinderen bekend:
Eberhard van Dillingen, geboren in 855,
Hucbald van Dillingen, overleden in 909,
Radulf de Gouy-en-Arrouaise, overleden in 926,
Adalbero van Dillingen,
Ingelmut van Dillingen,
Guido van Senlis, geboren in 845, overleden op 28 januari 893.

67.941 Heilwig van Friuli,    schema 121

Heilwig van Friuli, geboren in 839, dochter van Eberhard van Friuli en Gisela trouwt met Hucbald van Dillingen, zoon van Hugo van Sundgouw en joffer van Autun, zij overlijdt in 895,

Gravin van Dillingen,
Gravin van Laon,

Er zijn zes kinderen bekend:
Eberhard van Dillingen, geboren in 855,
Hucbald van Dillingen, overleden in 909,
Radulf de Gouy-en-Arrouaise, overleden in 926,
Adalbero van Dillingen,
Ingelmut van Dillingen,
Guido van Senlis, geboren in 845, overleden op 28 januari 893.
67.942 Adalbert van Thurgouw,

Adalbert van Thurgouw, zoon van Adalbert van Ratië, trouwt met joffer van Grabfeld, dochter van Christian van Grabfeld, hij overlijdt tussen 900 en 906,

Graaf in Thurgouw van 854 tot 894,

Er zijn vier kinderen bekend:
Meingaud van Thurgouw,
Adalbert van Thurgouw, overleden op 6 juni 911, terechtgesteld,
Burchard van Schwaben, geboren tussen 855 en 860, overleden op 5 november 911, terechtgesteld,
Dietburg van Thurgouw.

67.943 joffer van Grabfeld,

joffer van Grabfeld, dochter van Christian van Grabfeld, trouwt met Adalbert van Thurgouw, zoon van Adalbert van Ratië,

Er zijn vier kinderen bekend:
Meingaud van Thurgouw,
Adalbert van Thurgouw, overleden op 6 juni 911, terechtgesteld,
Burchard van Schwaben, geboren tussen 855 en 860, overleden op 5 november 911, terechtgesteld,
Dietburg van Thurgouw.
67.944 Koenraad van Lotharingen,    schema 122

Koenraad van Lotharingen, geboren tussen 920 en 922, zoon van Werner van Wormsgouw en Hicha van Schwaben, trouwt in 947 met Liutgard van Saksen, geboren tussen 931 en 935, dochter van Otto van Saksen en Edgitha van Wessex, hij overlijdt op 10 augustus 955 in Lechfeld gesneuveld,

Graaf in Wetterau,
Graaf van Nahegouw,
Graaf van Speyergouw,
Graaf van Wormsgouw,
Hertog van Lotharingen van 945 tot 953,
Hoogvoogd van Stavelot van 945 tot 953,

Er zijn drie kinderen bekend:
Otto van Karinthië, geboren in 948, overleden op 4 november 1004,
Werner van Haspengouw, overleden in 973, gesneuveld,
Reinald van Henegouwen, overleden in 973.

67.945 Liutgard van Saksen,    schema 122

Liutgard van Saksen, geboren in tussen 931 en 935, dochter van Otto van Saksen en Edgitha van Wessex, trouwt in 947 met Koenraad van Lotharingen, geboren tussen 920 en 922, zoon van Werner van Wormsgouw en Hicha van Schwaben, zij overlijdt op 18 november 953,

Er zijn drie kinderen bekend:
Otto van Karinthië, geboren in 948, overleden op 4 november 1004,
Werner van Haspengouw, overleden in 973, gesneuveld,
Reinald van Henegouwen, overleden in 973.
67.946 Hendrik van Beieren,

Hendrik van Beieren, geboren tussen 22 april 919 en 22 april 922 in Nordhausen, zoon van Hendrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim, trouwt tussen 937 en 940 met Judith van Beieren, geboren in 925, dochter van Arnulf van Beieren en Judith van Italië, hij overlijdt op 1 november 955,

Hertog van Lotharingen van 939 tot 942,
Hertog van Beieren van 947 tot 955,

Er zijn vier kinderen bekend:
Hendrik van Beieren, geboren op 28 augustus 995 in Gandersheim,
Hadewig van Beieren, geboren tussen 940 en 945, overleden op 26 augustus 994,
Gerberga van Gandersheim, geboren in 940, overleden op 14 november 1001,
Judith van Beieren, geboren in 950, overleden in 991.

67.947 Judith van Beieren,

Judith van Beieren, geboren in 925, dochter van Arnulf van Beieren en Judith van Italië, trouwt tussen 937 en 940 met Hendrik van Beieren, geboren tussen 22 april 919 en 22 april 922 in Nordhausen, zoon van Hendrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim, zij overlijdt na 29 juli 974,

Hertogin,

Er zijn vier kinderen bekend:
Hendrik van Beieren, geboren op 28 augustus 995 in Gandersheim,
Hadewig van Beieren, geboren tussen 940 en 945, overleden op 26 augustus 994,
Gerberga van Gandersheim, geboren in 940, overleden op 14 november 1001,
Judith van Beieren, geboren in 950, overleden in 991.
67.948 Koenraad van Schwaben van Öhningen,

Koenraad van Schwaben van Öhningen, geboren tussen 920 en 925, zoon van Koenraad van Elzas en Judith van Marchtal, trouwt met Richlint van Schwaben, geboren in 950, dochter van Liudolf van Schwaben en Ida van Schwaben, hij overlijdt op 20 augustus 997,

Graaf in de Wetterau,
Graaf van Ortenau,
Graaf van Ufgouwv,
Hertog van Elzas,
Hertog van Schwaben,
Graaf in Rijngouw van 949 tot 997,

Er zijn zes kinderen bekend:
Ita van Öhningen overleden na 16 oktober 1000,
Liutold van Mömpelgard, overleden in 1020,
Herman van Schwaben, geboren tussen 945 en 950, overleden op 4 mei 1003,
Kunigunde van Schwaben,
Koenraad van Ortenau, overleden tussen 1003 en 1007,
Judith van Schwaben.

67.949 Richlint van Schwaben,

Richlint van Schwaben, geboren in 950, dochter van Liudolf van Schwaben en Ida van Schwaben, trouwt met Koenraad van Schwaben van Öhningen, geboren tussen 920 en 925, zoon van Koenraad van Elzas en Judith van Marchtal, zij overlijdt op 2 september 1035,

Hertogin van Schwaben,

Er zijn zes kinderen bekend:
Ita van Öhningen overleden na 16 oktober 1000,
Liutold van Mömpelgard, overleden in 1020,
Herman van Schwaben, geboren tussen 945 en 950, overleden op 4 mei 1003,
Kunigunde van Schwaben,
Koenraad van Ortenau, overleden tussen 1003 en 1007,
Judith van Schwaben.
67.950 Koenraad van Bourgondië,

Koenraad van Bourgondië, geboren in 923, zoon van Rudolf van Hoog-Bourgondië en Bertha van Schwaben, trouwt in 964 met Mathilde van Frankrijk, geboren in 943, dochter van Lodewijk van Frankrijk en Gerberga van Saksen, hij overlijdt op 19 oktober 993,

Koning van Bourgondië van 937 tot 993,

Er zijn vier kinderen bekend:
Bertha van Bourgondië, geboren tussen 967 en 970, overleden na 1010,
Rudolf van Bourgondië, geboren tussen 970 en 975, overleden op 5 september 1032,
Mathilde van Bourgondië,
Gerberga van Bourgondië, geboren tussen 965 en 966, overleden op 7 juli 1018.

67.951 Mathilde van Frankrijk,

Mathilde van Frankrijk, geboren in 943, dochter van Lodewijk van Frankrijk en Gerberga van Saksen, trouwt in 964 met Koenraad van Bourgondië, geboren in 923, zoon van Rudolf van Hoog-Bourgondië en Bertha van Schwaben, zij overlijdt na 26 november 981,

Koningin van Bourgondië,

Er zijn vier kinderen bekend:
Bertha van Bourgondië, geboren tussen 967 en 970, overleden na 1010,
Rudolf van Bourgondië, geboren tussen 970 en 975, overleden op 5 september 1032,
Mathilde van Bourgondië,
Gerberga van Bourgondië, geboren tussen 965 en 966, overleden op 7 juli 1018.
67.952 Odacar van Ardennengouw#,

Odacar van Ardennengouw,

Graaf in Bidgouw,
Graaf in Bliesgouw 893,
Graaf in Ardennengouw van 901 tot 902,

Er zijn drie kinderen bekend:
Odacar van Ardennengouw,
Wigerich van Palts-Lotharingen, geboren in 870, overleden tussen 916 en 920,
Frederik van St. Hubert, overleden op 23 oktober 942.

67.953#
67.954 Reginar van Henegouwen,

Reginar van Henegouwen, geboren in 850, zoon van Giselbert van Maasgouw en Ermengard, trouwt met Ermentrud van Frankrijk, dochter van Lodewijk van Frankrijk en Adelheid van Parijs, overleden op 25 augustus 915 in Palts Meersen,

Graaf van Haspengouw,
Graaf van Henegouwenv Graaf van Lommegouw,
Lekenabt van Echternach,
Lekenabt van Malmedy,
Lekenabt van Stablo,
Paltsgraaf van Lotharingen ,
Hertog van Lotharingen van 900-911,
Lekenabt van Stavelot van 900 tot 916,

Er is één kind bekend:
Kunigunde van Henegouwen, geboren tussen 890 en 895, overleden op 2 oktober 923.

67.955 Ermentrud van Frankrijk,

Ermentrud van Frankrijk, dochter van Lodewijk van Frankrijk en Adelheid van Parijs, trouwt met Reginar van Henegouwen, geboren in 850, zoon van Giselbert van Maasgouw en Ermengard, overleden op 2 oktober 929,

Gravin van Henegouwen,

Er is één kind bekend:
Kunigunde van Henegouwen, geboren tussen 890 en 895, overleden op 2 oktober 923.
67.956 Reginar van Henegouwen,

Reginar van Henegouwen, geboren in 850, zoon van Giselbert van Maasgouw en Ermengard, trouwt met Alberada van Lotharingen, geboren in 860, dochter van Lothar van Lotharingen en Waldrada van Friesland, overleden op 25 augustus 915 in Palts Meersen,

Graaf van Haspengouw,
Graaf van Henegouwenv Graaf van Lommegouw,
Lekenabt van Echternach,
Lekenabt van Malmedy,
Lekenabt van Stablo,
Paltsgraaf van Lotharingen ,
Hertog van Lotharingen van 900-911,
Lekenabt van Stavelot van 900 tot 916,

Er zijn twee kinderen bekend:
Giselbert van Lotharingen, geboren tussen 880 en 895, overleden op 2 oktober 939, verdronken bij Andernach,
Reginar van Henegouwen, geboren tussen 882 en 895, overleden tussen 939 en 943.

67.957 Alberada van Lotharingen,

Alberada van Lotharingen, geboren in 860, dochter van Lothar van Lotharingen en Waldrada van Friesland, trouwt met Reginar van Henegouwen, geboren in 850, zoon van Giselbert van Maasgouw en Ermengard, overleden tussen 916 en 919,

Gravin van Henegouwen,
Hertogin van Lotharingen,
Regente van 915 tot 919,


Er zijn twee kinderen bekend:
Giselbert van Lotharingen, geboren tussen 880 en 895, overleden op 2 oktober 939, verdronken bij Andernach,
Reginar van Henegouwen, geboren tussen 882 en 895, overleden tussen 939 en 943.
67.958 Hendrik de Vogelaar,

Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, zoon van Otto van Saksen en Hadwig van Babenberg trouwt in 909 met Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 en 897 in Engern, dochter van Diederik van Ringelheim en Reginhild van Haithabu, hij overlijdt op 2 juli 936 in Memleben,

Hertog van Saksen van 912 tot 936,
Koning Duitse rijk van 919 tot 936,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Otto van Saksen, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, overleden op 7 mei 973 in Memleben,
Hendrik van Beieren, geboren tussen 22 april 919 en 22 april 922 in Nordhausen, overleden op 1 november 955,
Bruno van Keulen, geboren tussen 1 januari 925 en 1 juli 925, overleden op 11 oktober 965,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 913 en 914 in Nordhausen, overleden tussen 5 mei 968 en 5 september 969,
Hadwig van Saksen, geboren in 922, overleden na 9 januari 958.

67.959 Mathilde van Ringelheim,

Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 en 897 in Engern, dochter van Diederik van Ringelheim en Reginhild van Haithabu, trouwt in 909 met Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, zoon van Otto van Saksen en Hadwig van Babenberg, zij overlijdt tussen 14 maart 968 en 969 in Quedlinburg,

Koningin Duitse rijk
Er zijn vijf kinderen bekend:
Otto van Saksen, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, overleden op 7 mei 973 in Memleben,
Hendrik van Beieren, geboren tussen 22 april 919 en 22 april 922 in Nordhausen, overleden op 1 november 955,
Bruno van Keulen, geboren tussen 1 januari 925 en 1 juli 925, overleden op 11 oktober 965,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 913 en 914 in Nordhausen, overleden tussen 5 mei 968 en 5 september 969,
Hadwig van Saksen, geboren in 922, overleden na 9 januari 958.67.960# tot en met 131.071#
XVIII

131.072 Odoaker van Moriniegouw#,

Odoaker van Moriniegouw, overleden in 837

Er is van hem één kind bekend:
Boudewijn I van Vlaanderen.

B r o n: Odoaker van Moriniegouw

131.073#,
131.074 Karel de Kale,    basis-schema,    schema 11

(tweede huwelijk)

Karel de Kale, geboren op 13 juni 823 in Frankfurt, zoon van Lodewijk de Vrome en Judith van Argengouw, trouwt op 13 december 842 met Irmintrud van Orleans, geboren op 27 september 830, dochter van Odo van Orleans en Ingeltrud van Metz, overleden op 6 oktober 877 in Dorf Avrieux,

Van 875 tot 877, Keizer,
Koning van Italië,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Lodewijk van Frankrijk, geboren tussen 840 en 1 november 846, overleden op 10 april 879 in Compiegne,
Judith van Frankrijk, geboren in 844, overleden in 870,
Karel van Aquitanië, geboren tussen 847 en 850, overleden op 29 september 866 in Buzancais,
Karlman van St.Germain, geboren in 850, overleden in 876,
Lothar van St.Germain, geboren in 850,overleden op 25december 865,
Rotrud van Andlau, geboren in 850, overleden voor 912,
Ermentrud van Hasnon, overleden voor 877.

W i k i p e d i a: Karel de Kale

B r o n: Karel de Kale


131.075 Irmintrud van Orleans,    basis-schema,    schema 11

Irmintrud van Orleans, geboren op 27 september 830, dochter van Odo van Orleans en Ingeltrud van Metz, trouwt op 13 december 842 met Karel de Kale, geboren op 13 juni 823 in Frankfurt, zoon van Lodewijk de Vrome en Judith van Argengouw, op 6 oktober 869 in St.Denis overleden,

Koningin van Frankrijk,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Lodewijk van Frankrijk, geboren tussen 840 en 1 november 846, overleden op 10 april 879 in Compiegne,
Judith van Frankrijk, geboren in 844, overleden in 870,
Karel van Aquitanië, geboren tussen 847 en 850, overleden op 29 september 866 in Buzancais,
Karlman van St.Germain, geboren in 850, overleden in 876,
Lothar van St.Germain, geboren in 850,overleden op 25december 865,
Rotrud van Andlau, geboren in 850, overleden voor 912,
Ermentrud van Hasnon, overleden voor 877.

W i k i p e d i a: Irmintrud van Orleans

B r o n: Irmintrud van Orleans
131.076# tot en met 131.095#
131.096 Giselbert van Maasgouw,    schema 11

Giselbert van Maasgouw, geboren in 820, zoon van Giselbert van Maasgouw en Bertswint van Haspengouw, trouwt met Ermengard, geboren tussen 827 en 830, dochter van Lothar I en Irmingard van Tours, hij is overleden tussen 880 en 916,

Graaf in Damau,
Graaf in Maasgouw,
Graaf in Scheldegouw,
Graaf in Toxandrië,
Graaf in Lommegouw in 866,

Er zijn twee kinderen bekend:
Adalbert van Maasgouw,
Reginar van Henegouwen, geboren in 850, overleden tussen 25 augustus 915 en 19 januari 916 in Palts Meersen,

B r o n: Giselbert van Maasgouw

131.097 Ermengard,    schema 11

Ermengard, geboren tussen 827 en 830, dochter van Lothar I en Irmingard van Tours, trouwt met Giselbert van Maasgouw, geboren in 820, zoon van Giselbert van Maasgouw en Bertswint van Haspengouw, zij is overleden na 864,

Gravin in Maasgouw,

Er zijn twee kinderen bekend:
Adalbert van Maasgouw,
Reginar van Henegouwen, geboren in 850, overleden tussen 25 augustus 915 en 19 januari 916 in Palts Meersen,
Reginar van Henegouwen, geboren in 850, overleden tussen 25 augustus 915 en 19 januari 916 in Palts Meersen.

B r o n: Ermengard
131.098 Lothar van Lotharingen,    schema 11

Lothar van Lotharingen, geboren in 825, zoon van Lothar I en Irmingard van Tours, trouwt met Waldrada van Friesland, geboren na 9 april 869, hij overlijdt op 8 augustus 869 in Piacenza,

Koning van Lotharingen,
Koning der Franken van 855 tot 869,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Hugo van Elzas, geboren tussen 855 en 859, overleden na 900 in Prèum,
Gisela van Nivelles, geboren tussen 861 en 865, overleden tussen 12 mei 907 en 26 oktober 907,
Bertha van Lotharingen, geboren in 863, overleden op 8 maart 925,
Ermengard van Lotharingen, geboren tussen 6 augustus 895 en 6 augustus 898,
Alberada van Lotharingen, geboren in 860, overleden tussen 916 en 919.

B r o n: Lothar van Lotharingen

131.099 Waldrada van Friesland#,

Waldrada van Friesland, geboren na 9 april 869, trouwt met Lothar van Lotharingen, geboren in 825, zoon van Lothar I en Irmingard van Tours, zij overlijdt na 9 april 869,

Erfgenaam van Hettergouw,
Koningin der Franken,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Hugo van Elzas, geboren tussen 855 en 859, overleden na 900 in Prèum,
Gisela van Nivelles, geboren tussen 861 en 865, overleden tussen 12 mei 907 en 26 oktober 907,
Bertha van Lotharingen, geboren in 863, overleden op 8 maart 925,
Ermengard van Lotharingen, geboren tussen 6 augustus 895 en 6 augustus 898,
Alberada van Lotharingen, geboren in 860, overleden tussen 916 en 919.

B r o n: Waldrada van Friesland
131.100 Boudewijn van Metz,    schema 11

Boudewijn van Metz, zoon van Richard van Amiens, trouwt met Richardis van Arles, dochter van Boso van Arles, hij overlijdt in 862,

Graaf van Amiens,
Graaf van Metz,
Lekenabt van Gorze,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Boso van Neder-Bourgondië, geboren tussen 825 en 828, overleden op 11 januari 887,
Richilde van Metz, geboren op 1 augustus 850, overleden tussen 910 en 914,
Radbert van Valence, overleden in 879,
Richard van Bourgondië, geboren in 850, overleden op 1 september 921,
Boudewijn van Metz.

B r o n: Boudewijn van Metz

131.101 Richardis van Arles,    schema 11

Richardis van Arles, dochter van Boso van Arles, trouwt met Boudewijn van Metz, zoon van Richard van Amiens,

Gravin van Metz.

Er zijn vijf kinderen bekend:
Boso van Neder-Bourgondië, geboren tussen 825 en 828, overleden op 11 januari 887,
Richilde van Metz, geboren op 1 augustus 850, overleden tussen 910 en 914,
Radbert van Valence, overleden in 879,
Richard van Bourgondië, geboren in 850, overleden op 1 september 921,
Boudewijn van Metz.

B r o n: Richardis van Arles
131.102 Koenraad van Transjuranië,    schema 11

Koenraad van Transjuranië, geboren in 835, zoon van Koenraad van Argengouw en Adelheid van Tours, trouwt met Adelais, hij overlijdt voor 878,

Graaf van Auxerre,
Hertog van Transjuranië,
Markgraaf,

Er zijn drie kinderen bekend:
Adelheid van Transjuranië, geboren in 870, overleden na 929,
Adelgunde van Transjuranië, geboren in 872, overleden na 902,
Rudolf van Hoog-Bourgondië, overleden op 25 oktober 912.

B r o n: Koenraad van Transjuranië

131.103 Adelais#,

Adelais, trouwt met Koenraad van Transjuranië, geboren in 835, zoon van Koenraad van Argengouw en Adelheid van Tours,

Er zijn drie kinderen bekend:
Adelheid van Transjuranië, geboren in 870, overleden na 929,
Adelgunde van Transjuranië, geboren in 872, overleden na 902,
Rudolf van Hoog-Bourgondië, overleden op 25 oktober 912.

B r o n: Adelais
131.104 Eberhard van Friuli,    schema 12

Eberhard van Friuli, geboren tussen 800 en 810, zoon van Unruoch van Friuli en Ingeltrud van Friaul, trouwt met Gisela, dochter van Lodewijk de Vrome en Judith van Argengouw, hij overlijdt na 874,

Hertog van Friuli,
Markgraaf in Zurichgouw,
Markgraaf van Friuli van 828 tot 866,

Er zijn acht kinderen bekend:
Adalhard van Cysoing, geboren in 836, overleden na 874,
Eberhard van Friuli, geboren in 837, overleden voor 20 juni 840,
Ingeltrud van Friuli, geboren in 838, overleden tussen 863 en 2 april 870,
Heilwig van Friuli, geboren in 839, overleden in 895,
Unruoch van Friuli, geboren in 840, overleden op 1 juli 874,
Berengar van Italië, geboren tussen 840 en 845, overleden op 7 april 924 te Verona,
Rudolf van Bertin, geboren in 842, overleden op 5 januari 892 •Gisela van Friaul, geboren in 845, overleden in 863.

B r o n: Eberhard van Friuli

131.105 Gisela,    schema 12

Gisela, dochter van Lodewijk de Vrome en Judith van Argengouw, trouwt met Eberhard van Friuli, geboren tussen 800 en 810, zoon van Unruoch van Friuli en Ingeltrud van Friaul, zij overlijdt na 1 juli 874,

Markgravin van Friaul,

Er zijn acht kinderen bekend:
Adalhard van Cysoing, geboren in 836, overleden na 874,
Eberhard van Friuli, geboren in 837, overleden voor 20 juni 840,
Ingeltrud van Friuli, geboren in 838, overleden tussen 863 en 2 april 870,
Heilwig van Friuli, geboren in 839, overleden in 895,
Unruoch van Friuli, geboren in 840, overleden op 1 juli 874,
Berengar van Italië, geboren tussen 840 en 845, overleden op 7 april 924 te Verona,
Rudolf van Bertin, geboren in 842, overleden op 5 januari 892 •Gisela van Friaul, geboren in 845, overleden in 863.

B r o n: Gisela
131.106# tot en met 131.119#
131.120 Adalhard van Metzgouw,    schema 12

Adalhard van Metzgouw, geboren tussen 840 en 845, zoon van Adalhard van Metz, trouwt met Lantswint van Eifelgouw, geboren tussen 840 en 845, dochter van Boso van Arles en Ingeltrud van Orleans, hij overlijdt tussen 889 en 890,

Graaf in Zülpichgouw,
Graaf van Metzgouw,
Graaf van Moezelgouw,
Lekenabt van Echternach,

Er zijn drie kinderen bekend:
Gerhard van Metzgouw, geboren in 870, overleden op 22 juni 910,
Matfried van Metzgouw, geboren in 875, overleden tussen 926 en 930,
Richard van Luik, geboren in 880, overleden op 10 augustus 945.

B r o n: Adalhard van Metzgouw

131.121 Lantswint van Eifelgouw,    schema 12

Lantswint van Eifelgouw, geboren tussen 840 en 845, dochter van Boso van Arles en Ingeltrud van Orleans, trouwt met Adalhard van Metzgouw, geboren tussen 840 en 845, zoon van Adalhard van Metz,

Er zijn drie kinderen bekend:
Gerhard van Metzgouw, geboren in 870, overleden op 22 juni 910,
Matfried van Metzgouw, geboren in 875, overleden tussen 926 en 930,
Richard van Luik, geboren in 880, overleden op 10 augustus 945.

B r o n: Lantswint van Eifelgouw
131.122 Otto van Saksen,    schema 12

Otto van Saksen, geboren in 836, zoon van Liudolf van Saksen en Oda, trouwt met Hadwig van Babenberg, geboren tussen 805 en 806, dochter van Hendrik van Babenberg en Ingeltrud van Friuli, hij overlijdt op 30 november 912 in Wallhausen,

Hertog van Saksen tussen 880 en 912,
Lekenabt van Hersfeld in 908,

Er zijn zes kinderen bekend:
Oda van Saksen, geboren tussen 875 en 880, overleden na 2 juli 952,
Liudolf van Saksen, geboren tussen 876 en 878, overleden voor 30 november 912,
Thankmar van Saksen, geboren voor 876, overleden voor 30 november 912,
Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, overleden op 2 juli 936 in Memleben,
Liutgard van Saksen, overleden op 21 januari 923,
joffer van Saksen, geboren tussen 870 en 880.

B r o n: Otto van Saksen

131.123 Hadwig van Babenberg,    schema 12

Hadwig van Babenberg, geboren in 853, dochter van Hendrik van Babenberg en Ingeltrud van Friuli, trouwt met Otto van Saksen, geboren in 836, zoon van Liudolf van Saksen en Oda, zij overlijdt op 24 december 903,

Hertogin van Saksen,

Er zijn zes kinderen bekend:
Oda van Saksen, geboren tussen 875 en 880, overleden na 2 juli 952,
Liudolf van Saksen, geboren tussen 876 en 878, overleden voor 30 november 912,
Thankmar van Saksen, geboren voor 876, overleden voor 30 november 912,
Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, overleden op 2 juli 936 in Memleben,
Liutgard van Saksen, overleden op 21 januari 923,
joffer van Saksen, geboren tussen 870 en 880.

B r o n: Hadwig van Babenberg
131.124# tot en met 131.327#
131.328 Radboud van Friesland,    schema 41

Radboud van Friesland, geboren in 798, zoon van Waldger en joffer van Friesland,

Er zijn van hem vijf kinderen bekend:
Waldger van Teisterbant, geboren in 823,
Gunther van Keulen, geboren na 873,
joffer van Friesland,
Waldrada van Friesland, overleden na 9 april 869,
Ansfried van Palts-Lotharingen, overleden na 897.

B r o n: Radboud van Friesland

131.329#
131.330#, 131.331#
131.332 Gerulf van Westrichgouw,    schema 41

Gerulf van Westrichgouw, geboren in 800, zoon van Diederik en Theodora, trouwt met joffer van Corvey, hij overlijdt tussen 834 en 853,

Graaf in Friesland,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Gerhard van Westrichgouw,
joffer van Westrichgouw,
Gardulf van Westrichgouw,
Diederik van Westrichgouw, geboren in 825, overleden in 880, gesneuveld,
Albe van Westrichgouw.

B r o n: Gerulf van Westrichgouw

131.333#
131.334# tot en met 131.375#
131.376 Bernhard van Italië,    schema 42

Bernhard van Italië, geboren in 797, zoon van Pippin van Italië, trouwt met Kunigunde, hij overlijdt 17 april 818 in Aken ,

Onderkoning van Italië van 812 tot 817,

Er zijn twee kinderen bekend:
Pippin van Italië, geboren in 777, overleden 8 juli 810 ,
Kunigunde van Italië,

W i k i p e d i a: Bernhard van Italië

B r o n: Bernhard van Italië

131.377 Kunigunde van Laon#,    schema 42

Kunigunde, trouwt met Bernhard van Italië, geboren in 797, zoon van Pippin van Italië, zij overlijdt op 15 juni 835 ,

Er zijn twee kinderen bekend:
Pippin van Italië, geboren in 815, overleden na 840,
Kunigunde van Italië .

B r o n: Kunigunde van Laon
131.378# tot en met 131.383#
131.384 Rupert van Wormsgouw,    schema 42

Rupert van Wormsgouw, zoon van Rupert van Opper-Rijngouw, trouwt met Wiltrud van Kraichgouw dochter van Adrian van Kraichgouw en Waldrada, hij overlijdt tussen 833 en 834,

Graaf in Opper-Rijngouw,
Voogd van Hornbach,
Graaf in Wormsgouw in 825,

Er zijn acht kinderen bekend:
Guntram van Wormsgouw, overleden na 841,
Rotlint van Wormsgouw,
Rupert van van Parijs, overleden op 15 september 866 in Brissarthe, gesneuveld,
Oda van Wormsgouw,
Wiltrud van Wormsgouw,
Odo van Troyes, overleden tussen 10 augustus 870 en 10 augustus 871,
Adelem van Laon,
Agane van Laon.

B r o n: Rupert van Wormsgouw

131.385 Wiltrud van Kraichgouw,    schema 42

Wiltrud van Kraichgouw, dochter van Adrian van Kraichgouw en Waldrada, trouwt met Rupert van Wormsgouw zoon van Rupert van Opper-Rijngouw,

Er zijn acht kinderen bekend:
Guntram van Wormsgouw, overleden na 841,
Rotlint van Wormsgouw,
Rupert van van Parijs, overleden op 15 september 866 in Brissarthe, gesneuveld,
Oda van Wormsgouw,
Wiltrud van Wormsgouw,
Odo van Troyes, overleden tussen 10 augustus 870 en 10 augustus 871,
Adelem van Laon,
Agane van Laon.

B r o n: Wiltrud van Kraichgouw
131.386# tot en met 131.447#
131.448 Wigbert van Oost-Saksen,    schema 44

Wigbert van Oost-Saksen, geboren tussen 780 en 790, zoon van Immed van Oost-Saksen,

Er is van hem één kind bekend:
Waltbert van Graingouw, geboren tussen 800 en 810, overleden tussen 872 en 891.

B r o n: Wigbert van Oost-Saksen

131.449#
131.450 Egbert van Wetigouw,    schema 44

Egbert van Wetigouw, zoon van Wichman van Wetigouw en Imhild, trouwt met Ida van Herford, hij overlijdt op 7 februari 932,

Graaf,

Er zijn twee kinderen bekend:
Mathilde van Herford, overleden in 915,
Ekbert van Wetigouw, geboren in 880, overleden op 26 mei 967.

B r o n: Egbert van Wetigouw

131.451 Ida van Herford#,    schema 44

Ida van Herford, trouwt met Egbert van Wetigouwd, zoon van Wichman van Wetigouw en Imhild,

Er zijn twee kinderen bekend:
Mathilde van Herford, overleden in 915,
Ekbert van Wetigouw, geboren in 880, overleden op 26 mei 967.

B r o n: Ida van Herford
131.452# tot en met 131.519#
131.520 Werner van Wormsgouw,    schema 45

Werner van Wormsgouw, zoon van Werner van Oostlanden, trouwt met Oda van Wormsgouw, dochter van Rupert van Wormsgouw en Wiltrud van Kraichgouw,

Graaf van 815 tot 837,

Er is één kind bekend:
Werner van Lobdengouw, overleden op 20 januari 877,

B r o n: Werner van Wormsgouw

131.521 Oda van Wormsgouw,    schema 45

Oda van Wormsgouw, dochter van Rupert van Wormsgouw en Wiltrud van Kraichgouw, trouwt met Werner van Wormsgouw, zoon van Werner van Oostlanden,

Er is één kind bekend:
Werner van Lobdengouw, overleden op 20 januari 877,

B r o n: Oda van Wormsgouw
131.522#, 131.523#
131.524 Udo van Lahngouw,    schema 45

Udo van Lahngouw, geboren tussen 825 en 830, zoon van Gebhard van Lahngouw en joffer van Mark-Bohemen, trouwt met Judith van Argengouw, dochter van Koenraad van Argengouw en Adelheid van Tours, hij overlijdt tussen 879 en 885,

Graaf in Lahngouw,
Hertog van Elzas,
Markgraaf van Neustrië,
Graaf in West-Bertholdsbaar van 850 tot 860,

Er zijn vier kinderen bekend:
Koenraad van van Lahngouw, geboren in 855, overleden op 27 februari 906, gesneuveld bij Fritzlar,
Eberhard van Elzas, geboren tussen 856 en 858, overleden in 902, gesneuveld (Babenberg-vete),
Rudolf van Wurzburg, geboren in 860, overleden op 3 augustus 908,
Gebhard van Lotharingen, geboren in 865, overleden op 22 juni 910, gesneuveld in Augsburg (Magyaren).

B r o n: Udo van Lahngouw

131.525 Judith van Argengouw,    schema 45

Judith van Argengouw, dochter van Koenraad van Argengouw en Adelheid van Tours, trouwt met Udo van Lahngouw, geboren tussen 825 en 830, zoon van Gebhard van Lahngouw en joffer van Mark-Bohemen,

Er zijn vier kinderen bekend:
Koenraad van van Lahngouw, geboren in 855, overleden op 27 februari 906, gesneuveld bij Fritzlar,
Eberhard van Elzas, geboren tussen 856 en 858, overleden in 902, gesneuveld (Babenberg-vete),
Rudolf van Wurzburg, geboren in 860, overleden op 3 augustus 908,
Gebhard van Lotharingen, geboren in 865, overleden op 22 juni 910, gesneuveld in Augsburg (Magyaren).

B r o n: Judith van Argengouw
131.526 Walaho van Speyergouw,    schema 45

Walaho van Speyergouw, zoon van Liutfried van Niddagouw,

Graaf in Enzgouw,
Graaf van Niddagouw,
Graaf van Speyergouw,
Graaf van Wormsgouw,
Graaf in Koningssundern in 890,

Er zijn van hem twee kinderen bekend:
Wiltrud van Speyergouw,
Burchard van Wormsgouw, overleden tussen 905 en 906.

B r o n: Walaho van Speyergouw

131.527#
131.528 Adalbert van Thurgouw,    schema 45

Adalbert van Thurgouw, zoon van Adalbert van Ratië, trouwt met joffer van Grabfeld, dochter van Christian van Grabfeld, hij overlijdt tussen 900 en 906,

Graaf in Thurgouw van 854 tot 894,

Er zijn vier kinderen bekend:
Meingaud van Thurgouw,
Adalbert van Thurgouw, overleden op 6 juni 911, terechtgesteld,
Burchard van Schwaben, geboren tussen 855 en 860, overleden op 5 november 911, terechtgesteld,
Dietburg van Thurgouw.

B r o n: Adalbert van Thurgouw

131.529 joffer van Grabfeld,    schema 45

joffer van Grabfeld, dochter van Christian van Grabfeld, trouwt met Adalbert van Thurgouw, zoon van Adalbert van Ratië,

Er zijn vier kinderen bekend:
Meingaud van Thurgouw,
Adalbert van Thurgouw, overleden op 6 juni 911, terechtgesteld,
Burchard van Schwaben, geboren tussen 855 en 860, overleden op 5 november 911, terechtgesteld,
Dietburg van Thurgouw.

B r o n: joffer van Grabfeld
131.530#, 1.531#
131.532 Meingaud van Wormsgouw,    schema 45

Meingaud van Wormsgouw, zoon van Robertiner, trouwt met Rotlint van Wormsgouw, dochter van Rupert van Wormsgouw en Wiltrud van Kraichgouw,

Graaf van Wormsfeld,

Er zijn twee kinderen bekend:
Meingaud van Wormsgouw, overleden in 892,
Reginlint van Wormsgouw.

B r o n: Meingaud van Wormsgouw

131.533 Rotlint van Wormsgouw,    schema 45

Rotlint van Wormsgouw, dochter van Rupert van Wormsgouw en Wiltrud van Kraichgouw, trouwt met Meingaud van Wormsgouw zoon van Robertiner,

Er zijn twee kinderen bekend:
Meingaud van Wormsgouw, overleden in 892,
Reginlint van Wormsgouw.

B r o n: Rotlint van Wormsgouw
131.534# tot en met 131.567#
131.568 Ernst van Mark-Bohemen#,    schema 46

Ernst van Mark-Bohemen, zoon van van Mark-Bohemen, trouwt met Irmgard, hij overlijdt op 11 november 865,

Graaf,
Hertog van Boheemse Mark,

Er zijn drie kinderen bekend:
Ernst van Sualafeld, overleden na 887,
joffer van Mark-Bohemen,
Luitswint van Mark-Bohemen, geboren in 835, overleden op 9 maart 891.

B r o n: Ernst van Mark-Bohemen

131.569 Irmgard#,    schema 46

Irmgard, trouwt met Ernst van Mark-Bohemen, zoon van van Mark-Bohemen,

Er zijn drie kinderen bekend:
Ernst van Sualafeld, overleden na 887,
joffer van Mark-Bohemen,
Luitswint van Mark-Bohemen, geboren in 835, overleden op 9 maart 891.

B r o n: Irmgard
131.570#, 131.571#
131.572 Erchanger#,    schema 46

Erchanger, trouwt met Kunigunde van Italië, dochter van Bernhard van Italië en Kunigunde, hij overlijdt in 864,

Graaf,
Princeps,

Er zijn twee kinderen bekend:
Richardis, geboren in 840, overleden tussen 18 september 906 en 18 september 909 in het klooster Andlau,
Berthold van Palts-Schwaben, overleden in 880.

131.573 Kunigunde van Italië,    schema 46

Kunigunde van Italië, dochter van Bernhard van Italië en Kunigunde, trouwt met Erchanger,

Er zijn twee kinderen bekend:
Richardis, geboren in 840, overleden tussen 18 september 906 en 18 september 909 in het klooster Andlau,
Berthold van Palts-Schwaben, overleden in 880.
131.574 Lodewijk de Duitser,    schema 46

Lodewijk de Duitser, geboren tussen 804 en 806, zoon van Lodewijk de Vrome en Irmingard van Haspengouw, trouwt met Hemma van Argengouw, geboren in 808, dochter van Welf van Argengouw en Heilwich van Thurgouw,

Koning van Oost-Franken van 840 tot 876,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Karlman van Beieren, geboren in 830, overleden op 29 september 880 te Hof Oeting,
Lodewijk de Jongere, geboren in 835, overleden op 20 januari 882 in Frankfurt,
Hildegard van Schwarzbach, geboren in 828, overleden 23 december 856,
Ermengard van Buchau, overleden op 16 juli 866,
Bertha van Schwarzbach, overleden op 26 maart 877,
Karel de Dikke, geboren in 839, overleden op 13 januari 888 in Neudingen/Donau,
Gisela.

131.575 Hemma van Argengouw,    schema 46

Hemma van Argengouw, geboren in 808, dochter van Welf van Argengouw en Heilwich van Thurgouw, trouwt met Lodewijk de Duitser, geboren tussen 804 en 806, zoon van Lodewijk de Vrome en Irmingard van Haspengouw, zij overlijdt op 31 januari 876 in Regensburg,

Oostfrankisch koningin,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Karlman van Beieren, geboren in 830, overleden op 29 september 880 te Hof Oeting,
Lodewijk de Jongere, geboren in 835, overleden op 20 januari 882 in Frankfurt,
Hildegard van Schwarzbach, geboren in 828, overleden 23 december 856,
Ermengard van Buchau, overleden op 16 juli 866,
Bertha van Schwarzbach, overleden op 26 maart 877,
Karel de Dikke, geboren in 839, overleden op 13 januari 888 in Neudingen/Donau,
Gisela.


131.576# tot en met 131.623#
131.624 Asig van Hessengouw,    schema 11

Asig van Hessengouw, zoon van Asig van Hessengouw en Wiltrud,

Er zijn van hem vier kinderen bekend:
Asig van Hessengouw,
Liudolf van Hessengouw,
Boso van Arles, overlijdt voor 855,
Bardo van Hessengouw.

B r o n: Asig van Hessengouw

131.625#
131.626#, 131.627#, 131.628#, 131.629#
131.630#

131.631 joffer van Thuringen,    schema 5

joffer van Thuringen, dochter van Adolf van Derlingouw,

Er is van haar één kind bekend:
Glismut van Thuringen, geboren in 865, overleden op 26 april 924,

B r o n: joffer van Thuringen
131.632#, 131.633#
131.634 Arnulf#,

Arnulf,

Er is van hem één kind bekend:
Liutgard,

131.635#
131.636#, 131.637#, 131.638#, 131.639#
131.640 Boudewijn van Metz,    schema 5

Boudewijn van Metz, zoon van Richard van Amiens, trouwt met Richardis van Arles, dochter van Boso van Arles, hij overlijdt in 862,

Graaf van Amiens,
Graaf van Metz,
Lekenabt van Gorze,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Boso van Neder-Bourgondië, geboren tussen 825 en 828, overleden op 11 januari 887,
Richilde van Metz, geboren op 1 augustus 850, overleden tussen 910 - 914,
Radbert van Valence, overleden in 879,
Richard I van Bourgondië,geboren in 850, overleden op 1 september 921,
Boudewijn van Metz.

B r o n: Boudewijn van Metz

131.641 Richardis van Arles,    schema 5

Richardis van Arles, dochter van Boso van Arles, trouwt met Boudewijn van Metz, zoon van Richard van Amiens,

Gravin van Metz,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Boso van Neder-Bourgondië, geboren tussen 825 en 828, overleden op 11 januari 887,
Richilde van Metz, geboren op 1 augustus 850, overleden tussen 910 - 914,
Radbert van Valence, overleden in 879,
Richard I van Bourgondië,geboren in 850, overleden op 1 september 921,
Boudewijn van Metz.

B r o n: Richardis van Arles
131.642 Lodewijk II,    schema 5

Lodewijk II, geboren in 825, zoon van Lothar I en Irmingard van Tours, trouwt met Engelberga van Parma, geboren tussen 830 en 835, dochter van Adelgisus van Parma, hij overlijdt op 12 augustus 875 in Brescia,

Keizer van 850 tot 875,
Koning van Italië van 855 tot 875,

Er zijn twee kinderen bekend:
Gisela van Salvatore, geboren tussen 852 en 855, overleden op 28 april 868,
Ermengard van Italië, gevboren tussen 852 en 855, overleden op 22 juni 896.

B r o n: Lodewijk II

131.643 Engelberga van Parma,    schema 5

Engelberga van Parma, geboren tussen 830 en 835, dochtr van Adelgisus van Parma, trouwt met Lodewijk II, geboren in 825, zoon van Lothar I en Irmingard van Tours, zij overlijdt tussen 896 en 901,

Keizerin,
Koningin van Italië,

Er zijn twee kinderen bekend:
Gisela van Salvatore, geboren tussen 852 en 855, overleden op 28 april 868,
Ermengard van Italië, gevboren tussen 852 en 855, overleden op 22 juni 896.

B r o n: Engelberga van Parma
131.644# tot en met 131.973#
131.974 Christian van Grabfeld,    schema 46

Christian van Grabfeld, zoon van Christian van Grabfeld, trouwt met joffer van Thuringen, dochter van Thakulf van Thuringen, hij overlijdt tussen 876 en 886,

Graaf van Grabfeld,

Er zijn drie kinderen bekend:
Ida van Grabfeld,
Herman van Keulen, overleden op 11 april 924,
joffer van Grabfeld .

B r o n: Christian van Grabfeld

131.975 joffer van Thuringen,    schema 46

joffer van Thuringen, dochter van Thakulf van Thuringen, trouwt met Christian van Grabfeld, zoon van Christian van Grabfeld,

Er zijn drie kinderen bekend:
Ida van Grabfeld,
Herman van Keulen, overleden op 11 april 924,
joffer van Grabfeld.

B r o n: joffer van Thuringen
131.976# tot en met 131.983#
131.984 Liutfried van Elzas,

Liutfried van Elzas, geboren tussen 800 en 805, zoon van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, trouwt met Irmgard, hij overlijdt tussen 865 en 866,

Graaf van Sundgouw,
Hertog van Elzas,

Er zijn twee kinderen bekend:
Hugo van Sundgouw, overleden voor 884,
Liutfried van Grandval.

B r o n: Liutfried van Elzas

131.985 Irmgard#,

Irmgard, trouwt met Liutfried van Elzas, geboren tussen 800 en 805, zoon van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, zij overlijdt in 840,

Er zijn twee kinderen bekend:
Hugo van Sundgouw, overleden voor 884,
Liutfried van Grandval.

B r o n: Irmgard
131.986 Bernard van Autun#,

Bernard van Autun, trouwt met joffer van Auvergne, dochter van Bernard van Auvergne,

Graaf van Autun,

Er is één kind bekend:
joffer van Autun.

B r o n: Bernard van Autun

131.987 joffer van Auvergne,

joffer van Auvergne, dochter van Bernard van Auvergne, trouwt met Bernard van Autun,

Er is één kind bekend:
joffer van Autun.

B r o n: joffer van Auvergne
131.988# tot en met 132.051#
132.052 Anskarius van Oscheret,

Anskarius van Oscheret, zoon van Amadeus, hij overlijdt in 901,

Graaf van Oscheret,

Er is één kind bekend:
Adalbert van Ivrea, overleden in 923.

B r o n: Anskarius van Oscheret

132.053#
132.054# tot en met 132.059#
132.060 Lodewijk van Frankrijk,    schema 12

Lodewijk van Frankrijk, geboren op 1 november 846, zoon van Karel de Kale en Irmintrud van Orleans, trouwt met Adelheid van Parijs, geboren tussen 855 en 860, dochter van Adalhard van Parijs, hij overlijdt op 10 april 879 te Compiegne,

Koning van Frankrijk van 877 tot 879,

Er zijn drie kinderen bekend:
Karel van Frankrijk, geboren op 17 september 879, overleden op 7 oltober 929 in Peronne,
Ermentrud van Frankrijk,
Gisela van Frankrijk, geboren in 870, overleden voor 884.

B r o n: Lodewijk van Frankrijk

132.061 Adelheid van Parijs,    schema 12

Adelheid van Parijs, geboren tussen 855 en 860, dochter van Adalhard van Parijs, trouwt met Lodewijk van Frankrijk, geboren op 1 november 846, zoon van Karel de Kale en Irmintrud van Orleans, zij overlijdt op 9 november 901 in Laon,

Koningin van Frankrijk,

Er zijn drie kinderen bekend:
Karel van Frankrijk, geboren op 17 september 879, overleden op 7 oltober 929 in Peronne,
Ermentrud van Frankrijk,
Gisela van Frankrijk, geboren in 870, overleden voor 884.

B r o n: Adelheid van Parijs
132.062# tot en met 135.681#
135.682 Ricdag,    schema 102

Ricdag zoon van Ricbert, trouwt met Imhild,

Graaf in oostelijke Hellweggebied van 833 tot 873,

Er zijn drie kinderen bekend:
Imhild,
Frederik van Harzgouw, overleden na 880,
Adalger van Liesgouw, overleden na 889,


B r o n: Ricdag

135.683 Imhild#,

Imhild, trouwt met Ricdag zoon van Ricbert,

Er zijn drie kinderen bekend:
Imhild,
Frederik van Harzgouw, overleden na 880,
Adalger van Liesgouw, overleden na 889,


B r o n: Imhild
135.684 Cobbo van Hrecwiti,    schema 102

Cobbo van Hrecwiti, geboren in 790, zoon van Ekbert van Saksen en Ida van van Herzfeld, hij overlijdt voor 13 juni 858,

Graaf van Boroctra,
Graaf van Hrecwit,

Er zijn van hem drie kinderen bekend:
Cobbo van Bructerergouw,
Ekbert van Bructerergouw,
Warin van Dreingouw, overleden na 889.

135.685#,
135.686# tot en met 135.695#
135.696 Koenraad van Transjuranië,    schema 101

Koenraad van Transjuranië, zoon van Koenraad van Argengouw en Adelheid van Tours trouwt omstreeks 869 met Adelais, hij overlijdt voor 878,

Graaf van Auxerre,
Hertog van Transjuranië,
Markgraaf,

Er zijn drie kinderen bekend:
Adelheid van Transjuranië, geboren in 870, overleden na 929,
Adelgunde van Transjuranië, geboren in 872, overleden na 902,
Rudolf van Hoog-Bourgondië, overleden op 25 oktober 912.

135.697 Adelais#,

Adelais, trouwt omstreeks 869 met Koenraad van Transjuranië zoon van Koenraad van Argengouw en Adelheid van Tours,

Er zijn drie kinderen bekend:
Adelheid van Transjuranië, geboren in 870, overleden na 929,
Adelgunde van Transjuranië, geboren in 872, overleden na 902,
Rudolf van Hoog-Bourgondië, overleden op 25 oktober 912.
135.698 Boso van Neder-Bourgondië,    schema 101

Boso van Neder-Bourgondië, geboren tussen 825 en 828, zoon van Boudewijn van Metz en Richardis van Arles trouwt in 876 met Ermengard van Italië, geboren tussen 852 en 855, dochter van Lodewijk II en Engelberga van Parma, hij overlijdt op 11 januari 887,

Graaf van Autun,
Graaf van Vienne,
Hertog van Italië,
Hertog van Provence,
Koning van Neder-Bourgondië van 879 tot 887,

Er zijn vier kinderen bekend:
Lodewijk de Blinde, geboren in 880, overleden op 5 juni 928,
Irmgard van Neder-Bourgondië, geboren tussen 880 en 885,
Engelberga van Neder-Bourgondië, geboren in 877, overleden in 917,
Waldrada van Neder-Bourgondië.

135.699 Ermengard van Italië,    schema 101

Ermengard van Italië, geboren tussen 852 en 855, dochter van Lodewijk II en Engelberga van Parma trouwt in 876 met Boso van Neder-Bourgondië, geboren tussen 825 en 828, zoon van Boudewijn van Metz en Richardis van Arles, zij overlijdt op 22 juni 896,

Abdis van S. Salvatore (Brescia),
Koningin van Provence,

Er zijn vier kinderen bekend:
Lodewijk de Blinde, geboren in 880, overleden op 5 juni 928,
Irmgard van Neder-Bourgondië, geboren tussen 880 en 885,
Engelberga van Neder-Bourgondië, geboren in 877, overleden in 917,
Waldrada van Neder-Bourgondië.
135.700 Burchard van Schwaben,    schema 101

Burchard van Schwaben, geboren tussen 855 en 860, zoon van Adalbert van Thurgouw en joffer van Grabfeld trouwt in 882 met Liutgard van Saksen, geboren tussen 840 en 850, dochter van Liudolf van Saksen en Oda, hij overlijdt op 5 november 911, terechtgesteld,

Graaf in Baar,
Graaf in Thurgouw,
Markgraaf van Ratië,
Hertog van Schwaben van 909 tot 911,

Er zijn twee kinderen bekend:
Burchard van Schwaben, geboren tussen 883 en 884, overleden op 28 april 926 in Novara, gesneuveld,
Udalrich van Schwaben, geboren tussen 884 en 885, overleden in 924.

135.701 Liutgard van Saksen,    schema 101

Liutgard van Saksen, geboren tussen 840 en 850, dochter van Liudolf van Saksen en Oda trouwt in 882 met Burchard van Schwaben, geboren tussen 855 en 860, zoon van Adalbert van Thurgouw en joffer van Grabfeld, zij overlijdt op 30 november 885 in Aschaffenburg,

Oostfrankische koningin,

Er zijn twee kinderen bekend:
Burchard van Schwaben, geboren tussen 883 en 884, overleden op 28 april 926 in Novara, gesneuveld,
Udalrich van Schwaben, geboren tussen 884 en 885, overleden in 924.
135.702 Meingaud van Wormsgouw,    schema 101

Meingaud van Wormsgouw, zoon van Meingaud van Wormsgouw en Rotlint van Wormsgouw, trouwt in 887 met Gisela, hij overlijdt in 892, vermoord door Alberich,

Graaf van Maienfeld,
Graaf van Wormsfeld,
Hertog van Lotharingen (10de eeuw),

Er is één kind bekend:
Richlint van Wormsgouw, geboren in 888, overleden na 29 april 958 op het eiland Ufenau.

135.703 Gisela#,

Gisela trouwt in 887 met Meingaud van Wormsgouw, zoon van Meingaud van Wormsgouw en Rotlint van Wormsgouw,
Er is één kind bekend:
Richlint van Wormsgouw, geboren in 888, overleden na 29 april 958 op het eiland Ufenau.
135.704 Lodewijk van Frankrijk,    schema 101

Lodewijk van Frankrijk, geboren op 1 november 846, zoon van Karel de Kale en Irmintrud van Orleans, trouwt in 875 met Adelheid van Parijs, geboren tussen 855 en 860, dochter van Adalhard van Parijs, hij overlijdt op 10 april 879 in Compiegne,

Koning van Frankrijk van 877 tot 879,

Er zijn drie kinderen bekend:
Karel van Frankrijk, geboren op 17 september 879, overleden op 7 oktober 929 in Peronne,
Ermentrud van Frankrijk,
Gisela van Frankrijk, geboren in 870, overleden na 884,

135.705 Adelheid van Parijs,    schema 101

Adelheid van Parijs, geboren tussen 855 en 860, dochter van Adalhard van Parijs trouwt in 875 met Lodewijk van Frankrijk, geboren op 1 november 846, zoon van Karel de Kale en Irmintrud van Orleans, zij overlijdt op 9 november 901 in Laon,

Koningin van Frankrijk,

Er zijn drie kinderen bekend:
Karel van Frankrijk, geboren op 17 september 879, overleden op 7 oktober 929 in Peronne,
Ermentrud van Frankrijk,
Gisela van Frankrijk, geboren in 870, overleden na 884,
135.706 Eduard van Wessex#

Eduard van Wessex, trouwt omstreeks 904 met Aelflede, dochter van Earldorman Athelm,

Koning,

Er zijn drie kinderen bekend,
Edgitha van Wessex, geboren in 905, overleden op 2 januari 946,
Aethgiva van Engeland, geboren in 905, overleden op 26 december 956,
Eadhild van Wessex, geboren in 910, overleden na 937.

135.707 Aelflede,    schema 101

Aelflede, dochter van Earldorman Athelm, trouwt omstreeks 904 met Eduard van Wessex,

Er zijn drie kinderen bekend,
Edgitha van Wessex, geboren in 905, overleden op 2 januari 946,
Aethgiva van Engeland, geboren in 905, overleden op 26 december 956,
Eadhild van Wessex, geboren in 910, overleden na 937.
135.708 Otto van Saksen,    schema 101

Otto van Saksen, geboren in 836, zoon van Liudolf van Saksen en Oda trouwt in 876 met Hadwig van Babenberg, geboren in 853, dochter van Hendrik van Babenberg en Ingeltrud van Friuli, hij overlijdt op 30 november 912 in Wallhausen,

Hertog van Saksen tussen 880 en 912,
Lekenabt van Hersfeld in 908,

Er zijn zes kinderen bekend:
Oda van Saksen, geboren tussen 875 and 880, overleden na 2 juli 952,
Liudolf van Saksen, geboren in 876 - 878, overleden voor 30 november 912,
Thankmar van Saksen, geboren voor 876, overleden voor 30 november 0912,
Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, overleden op 2 juli 936 in Memleben,
Liutgard van Saksen, overleden op 21 januari 0923,
joffer van Saksen, geboren tussen 870 en 880.

135.709 Hadwig van Babenberg,    schema 101

Hadwig van Babenberg, geboren in 853, dochter van Hendrik van Babenberg en Ingeltrud van Friuli trouwt in 876 met Otto van Saksen, geboren in 836, zoon van Liudolf van Saksen en Oda, zij overlijdt op 24 december 903,

Hertogin van Saksen,

Er zijn zes kinderen bekend:
Oda van Saksen, geboren tussen 875 and 880, overleden na 2 juli 952,
Liudolf van Saksen, geboren in 876 - 878, overleden voor 30 november 912,
Thankmar van Saksen, geboren voor 876, overleden voor 30 november 0912,
Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, overleden op 2 juli 936 in Memleben,
Liutgard van Saksen, overleden op 21 januari 0923,
joffer van Saksen, geboren tussen 870 en 880.
135.710 Diederik van Ringelheim,    schema 101

Diederik van Ringelheim, geboren tussen 860 en 872, zoon van Waltbert van Graingouw en Mathilde van Herford, trouwt omstreeks 885 met Reginhild van Haithabu, geboren in 885, dochter van Godfried van van Haithabu en Gisela van Nivelles, hij overlijdt na 916,

Bisschop van Paderborn,
Dux,
Graaf in Saksen,
Graaf in Westfalen,
Graaf van Ringelheim,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 en 897 in Engern, overleden op 14 maart 968 in Quedlinburg,
Bia van Ringelheim, geboren in 895, overleden voor 25 mei 931,
Amalrada van Ringelheim,
Perehtheid van Ringelheim,
Dedi van Ringelheim, overleden op 7 juli 938 in Burg Laer, gesneuveld,
Frederuna van Ringelheim, geboren tussen 887 en 888, overleden op 10 februari 917,
Frederuna van Ringelheim, overleden in 971.

135.711 Reginhild van Haithabu,    schema 101

Reginhild van Haithabu, geboren in 885, dochter van Godfried van Haithabu en Gisela van Nivelles, trouwt omstreeks 885 met Diederik van Ringelheim, geboren tussen 860 en 872, zoon van Waltbert van Graingouw en Mathilde van Herford, zij overlijdt na 11 mei 931,

Gravin van Ringelheim,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 en 897 in Engern, overleden op 14 maart 968 in Quedlinburg,
Bia van Ringelheim, geboren in 895, overleden voor 25 mei 931,
Amalrada van Ringelheim,
Perehtheid van Ringelheim,
Dedi van Ringelheim, overleden op 7 juli 938 in Burg Laer, gesneuveld,
Frederuna van Ringelheim, geboren tussen 887 en 888, overleden op 10 februari 917,
Frederuna van Ringelheim, overleden in 971.
135.712# tot en met 135.807#
135.808 Burchard van Grabfeld,    schema 121

Burchard van Grabfeld, zoon van Burchard van Grabfeld en Frewirata, trouwt met Adred, dochter Bardo, hij overlijdt op 3 augustus 908, gesneuveld,

Markgraaf van Sorbische Mark van 892 tot 908,

Er zijn vier kinderen bekend:
Bardo in Husitingouw, overleden in 979,
Ricbert van Grabfeld,
Waltbert van Grabfeld,
Burchard van Hassegouw, overleden in 936.

135.809 Adred,    schema 121

Adred, dochter Bardo, trouwt met Burchard van Grabfeld, zoon van Burchard van Grabfeld en Frewirata,

Er zijn vier kinderen bekend:
Bardo in Husitingouw, overleden in 979,
Ricbert van Grabfeld,
Waltbert van Grabfeld,
Burchard van Hassegouw, overleden in 936.
135.810 Koenraad van Lahngouw,    schema 121

Koenraad van Lahngouw, geboren in 855, zoon van Udo van Lahngouw en Judith van Argengouw, trouwt met Glismut van Thuringen, geboren in 865, dochter van joffer van Thuringen hij overlijdt op 26 april 924,

Graaf in Lahngouw,
Graaf in Opper-Lahngouw,
Markgraaf van Sorbenmark van 892 tot 906,
Graaf in Hessengouw in 897,
Hertog van Thuringen in 898,
Graaf van Gozfeld (deel Volkfeld) van 903 tot 906,

Er zijn zes kinderen bekend:
Koenraaf de Jongere, geboren tussen 881 en- 882, overleden op 23 december 918,
Eberhard van Franconia, geboren tussen 1 januari 885 en 31 december 885, overleden op 2 december 0939, gesneuveld,
Otto van Opper-Lahngouw, overleden in 938,
joffer van Opper-Lahngouw,
Hildegard van Lahngouw,
Judith van Lahngouw.

135.811 Glismut van Thuringen,    schema 121

Glismut van Thuringen, geboren in 865, dochter van joffer van Thuringen, trouwt met Koenraad van Lahngouw, geboren in 855, zoon van Udo van Lahngouw en Judith van Argengouw, zij overlijdt op 26 april 924,

Er zijn zes kinderen bekend:
Koenraaf de Jongere, geboren tussen 881 en- 882, overleden op 23 december 918,
Eberhard van Franconia, geboren tussen 1 januari 885 en 31 december 885, overleden op 2 december 0939, gesneuveld,
Otto van Opper-Lahngouw, overleden in 938,
joffer van Opper-Lahngouw,
Hildegard van Lahngouw,
Judith van Lahngouw.
135.812 Thietmar van Oostmark,    schema 121

Thietmar van Oostmark, geboren in 850, zoon Asig van Saksen, trouwt met Judith van Lahngouw, dochter van Koenraad van Lahngouw en Glismut van Thuringen, hij overlijdt tussen 1 februari 932 en 1 februari 937,

Graaf in Noord-Thuringgouw,
Markgraaf,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Siegfried van Oostmark, overleden op 10 juli 937,
Gero van Oostmark, geboren in 900, overleden op 20 mei 965,
Hidda van Oostmark, geboren tussen 900 en 910, overleden in 970 in Jeruzalem,
Thietswint van Oostmark,
joffer van Oostmark.

135.813 Judith van Lahngouw,    schema 121

Judith van Lahngouw, dochter van Koenraad van Lahngouw en Glismut van Thuringen, trouwt met Thietmar van Oostmark, geboren in 850, zoon Asig van Saksen,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Siegfried van Oostmark, overleden op 10 juli 937,
Gero van Oostmark, geboren in 900, overleden op 20 mei 965,
Hidda van Oostmark, geboren tussen 900 en 910, overleden in 970 in Jeruzalem,
Thietswint van Oostmark,
joffer van Oostmark.
135.814#, 135.815#
135.816 Bruno van Derlingouw,    schema 141

Bruno van Derlingouw, geboren tussen 850 en 860, zoon Bruno van Saksen en Liutgard, hij overlijdt tussen 937 en 942,

Graaf van Derlingouw,

Er zijn vier kinderen bekend:
Liudolf van Palts-Saksen, geboren in 878, overleden in 950,
Bruno van Werden, overleden tussen 14 februari 976 and 26 april 976,
Jutta van Saksen, overleden op 10 januari 937,
Oda van Derlingouw, overleden voor 936.

B r o n: Bruno van Derlingouw

135.817#
135.818 Lodewijk de Blinde,    schema 141

Lodewijk de Blinde, geboren in 880, zoon van Boso van Neder-Bourgondië en Ermengard van Italië, trouwt in 900 met Anna van Byzantium, geboren tussen 886 en 888, dochter Leo van Byzantium en Zoe Zautzes, hij overlijdt op 5 juni 928,

Koning van Italië,
Koning van Neder-Bourgondië van 887 tot 928,
Keizer van 901 tot 928,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Karel Constantine van Vienne, geboren in 901, overleden na 962,
Anna van Neder-Bourgondië, overleden in 936,
Rudolf van Neder-Bourgondië, geboren in 910, overleden na 19 maart 929,
Richild van Neder-Bourgondië,
joffer van Neder-Bourgondië.

B r o n: Lodewijk de Blinde

135.819 Anna van Byzantium,    schema 141

Anna van Byzantium, geboren tussen 886 en 888, dochter Leo van Byzantium en Zoe Zautzes, trouwt met Lodewijk de Blinde, geboren in 880, zoon van Boso van Neder-Bourgondië en Ermengard van Italië, zij overlijdt tussen 914 en 936,

Keizerin,
Koningin van Neder-Bourgondië,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Karel Constantine van Vienne, geboren in 901, overleden na 962,
Anna van Neder-Bourgondië, overleden in 936,
Rudolf van Neder-Bourgondië, geboren in 910, overleden na 19 maart 929,
Richild van Neder-Bourgondië,
joffer van Neder-Bourgondië.

B r o n: Anna van Byzantium
135.820 Frederik van Harzgouw,    schema 141

Frederik van Harzgouw, zoon van Ricdag en Imhild trouwt met Bia van Graingouw dochter van Waltbert van Graingouw en Mathilde van Herford, hij overlijdt na 880,

Graaf in Harzgouw van 875 tot 880,

er is één kind bekend,

Frederik van Harzgouw.

135.821 Bia van Graingouw,    schema 141

Bia van Graingouw, dochter van Waltbert van Graingouw en Mathilde van Herford trouwt met Frederik van Harzgouw, zoon van Ricdag en Imhild,

er is één kind bekend,

Frederik van Harzgouw.
135.822# tot en met 135.871#
135.872 Alfwin van Eifelgouw,    schema 121

Alfwin van Eifelgouw, zoon van Adalhard van Metz,

Graaf in Eifelgouw van in 898,

Er is één kind bekend:
Adalhard van Eifelgouw, geboren tussen 847 en 860, overleden tussen 928 en 936.

135.873#
135.874 Gebhard van Lotharingen,    schema 121

Gebhard van Lotharingen, geboren in 865, zoon Udo van Lahngouw en Judith van Argengouw, trouwt met Ida van Grabfeld, dochter van Christian van Grabfeld en joffer van Thuringen,

Hertog van Lotharingen,
Graaf in Neder-Lahngouw van 902 tot 910,
Graaf in Wetterau in 909,

Er zijn drie kinderen bekend:
Udo van Elzas, geboren tussen 895 en 900, overleden op 12 december 949,
Herman van Schwaben, geboren tussen 898 en 900, overleden op 10 december 0949,
Adelheid van Lotharingen.

135.875 Ida van Grabfeld,    schema 121    schema 121

Ida van Grabfeld, dochter van Christian van Grabfeld en joffer van Thuringen, trouwt met Gebhard van Lotharingen, geboren in 865, zoon Udo van Lahngouw en Judith van Argengouw,

Er zijn drie kinderen bekend:
Udo van Elzas, geboren tussen 895 en 900, overleden op 12 december 949,
Herman van Schwaben, geboren tussen 898 en 900, overleden op 10 december 0949,
Adelheid van Lotharingen.
135.876#, 135.877#, 135.878#, 135.879#
135.880 Hugo van Sundgouw,    schema 121

Hugo van Sundgouw, zoon van Liutfried van Elzas en Irmgard, trouwt met joffer van Autun, dochter van Bernard van Autun en joffer van Auvergne, hij overlijdt voor 884,

Graaf van Sundgouw,
Lekenabt van Munster-Grabfelden,

Er zijn zes kinderen bekend:
Bernhard van Sundgouw, overleden in 896,
Hugo van Sundgouw,
joffer van Sundgouw,
Ava van Niddagouw,
Hucbald van Dillingen, overleden in 894,
Adalbero van Augsburg.

135.881 joffer van Autun,    schema 121

joffer van Autun, dochter van Bernard van Autun en joffer van Auvergne, trouwt met Hugo van Sundgouw, zoon van Liutfried van Elzas en Irmgard,

Er zijn zes kinderen bekend:
Bernhard van Sundgouw, overleden in 896,
Hugo van Sundgouw,
joffer van Sundgouw,
Ava van Niddagouw,
Hucbald van Dillingen, overleden in 894,
Adalbero van Augsburg.
135.882 Eberhard van Friuli,    schema 121

Eberhard van Friuli, geboren tussen 800 en 810, zoon van Unruoch van Friuli en Ingeltrud van Friaul trouwt omstreeks 835 met Gisela, geboren tussen 819 en 822, dochter van Lodewijk de Vrome en Judith van Argengouw, hij overlijdt op 16 december 866,

Hertog van Friuli,
Markgraaf in Zurichgouw,
Markgraaf van Friuli van 828 tot 866,

Er zijn acht kinderen bekend:
Adalhard van Cysoing, geboren in 836, overleden na 874,
Eberhard van Friuli, geboren in 837, overleden voor 20 juni 840,
Ingeltrud van Friuli, geboren in 838, overleden tussen 863 en 2 april 870,
Heilwig van Friuli, geboren in 839, overleden in 895,
Unruoch van Friuli, geboren in 840, overleden op 1 juli 874,
Berengar van Italië, geboren tussen 840 and 845, overleden op 7 april 924, vermoord in Verona,
Rudolf van Bertin, geboren in 842, overleden op 5 januari 892,
Gisela van Friaul, geboren in 845, overleden in 863.

135.883 Gisela,    schema 121

Gisela, geboren tussen 819 en 822, dochter van Lodewijk de Vrome en Judith van Argengouw trouwt omstreeks 835 met Eberhard van Friuli, geboren tussen 800 en 810, zoon van Unruoch van Friuli en Ingeltrud van Friaul, zij overlijdt na 1 juli 874,

Markgravin van Friaul,

Er zijn acht kinderen bekend:
Adalhard van Cysoing, geboren in 836, overleden na 874,
Eberhard van Friuli, geboren in 837, overleden voor 20 juni 840,
Ingeltrud van Friuli, geboren in 838, overleden tussen 863 en 2 april 870,
Heilwig van Friuli, geboren in 839, overleden in 895,
Unruoch van Friuli, geboren in 840, overleden op 1 juli 874,
Berengar van Italië, geboren tussen 840 and 845, overleden op 7 april 924, vermoord in Verona,
Rudolf van Bertin, geboren in 842, overleden op 5 januari 892,
Gisela van Friaul, geboren in 845, overleden in 863.
135.884 Adalbert van Ratië,

Adalbert van Ratië, zoon van Hunfried van Istrië en Hidda van Breisgouw,

Graaf van Ratië van 836 tot 838,
Graaf van Thurgouw van 836 tot 838,
Graaf van Argengouw in 860,
Graaf van Linzgouw in 860,

Er zijn drie kinderen bekend:
Udalrich van Argengouw,
Hunfried van Zurichgouw,
Adalbert van Thurgouw, overleden tussen 900 en 906.

135.885#
135.886 Christian van Grabfeld,

Christian van Grabfeld, zoon van Poppo van Grabfeld en joffer van Saksen,

Graaf van Grabfeld van 838 to 871,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Christian van Grabfeld, overleden tussen 876 en 886,
Poppo van Thuringen, geboren tussen 830 en 835, overleden in 906,
Hendrik van Babenberg, geboren in 830, overleden tussen 20 augustus 886, gesneuveld in Parijs,
joffer van Grabfeld,
joffer van Grabfeld.

135.887#
135.888 Werner van Wormsgouw,    schema 122

Werner van Wormsgouw, geboren in 899, zoon van Werner van Wormsgouw en joffer van Ortenau, trouwt in 919 met Hicha van Schwaben, geboren in 905, dochter van Burchard van Schwaben en Richlint van Wormsgouw, hij overlijdt in 932,

Graaf in Speyergouw,
Graaf in Wormsgouw,
Graaf van Nahegouw,

Er zijn twee kinderen bekend:
Koenraad van Lotharingen, geboren tussen 920 en 922, overleden op 10 augustus 955, gesneuveld in Lechfeld,
joffer van Wormsgouw.

135.889 Hicha van Schwaben,    schema 122

Hicha van Schwaben, geboren in 905, dochter van Burchard van Schwaben en Richlint van Wormsgouw, trouwt in 919 met Werner van Wormsgouw, geboren in 899, zoon van Werner van Wormsgouw en joffer van Ortenau, zij overlijdt in 950,

Er zijn twee kinderen bekend:
Koenraad van Lotharingen, geboren tussen 920 en 922, overleden op 10 augustus 955, gesneuveld in Lechfeld,
joffer van Wormsgouw.
135.890 Otto van Saksen,

Otto van Saksen, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, zoon van Hendrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim, trouwt in 929 met Edgitha van Wessex, geboren in 905, dochter van Eduard van Wessex en Aelflede, hij overlijdt op 7 mei 973 in Memleben,

Koning West-Franken 936 to 973,
Keizer 962 to 973,

Er zijn twee kinderen bekend:
Liudolf van Schwaben, geboren in 930, overleden op 6 september 957,
Liutgard van Saksen, geboren tussen 931 en 935, overleden op 18 november 953.

135.891 Edgitha van Wessex,

Edgitha van Wessex, geboren in 905, dochter van Eduard van Wessex en Aelflede, trouwt in 929 met Otto van Saksen, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, zoon van Hendrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim, zij overlijdt op 2 januari 946,

Er zijn twee kinderen bekend:
Liudolf van Schwaben, geboren in 930, overleden op 6 september 957,
Liutgard van Saksen, geboren tussen 931 en 935, overleden op 18 november 953.
135.892 Hendrik de Vogelaar,

Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, zoon van Otto van Saksen en Hadwig van Babenberg, trouwt in 909 met Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 and 897 in Engern, dochter van Diederik van Ringelheim en Reginhild van Haithabu, hij overlijdt op 2 juli 936 in Memleben,

Hertog van Saksen van 912 tot 936,
Koning Duitse rijk van 919 to 936,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Otto de Grote, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, overleden op 7 mei 973 in Memleben,
Otto de Grote, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, overleden op 7 mei 973 in Memleben,
Hendrik van Beieren, geboren tussen 22 april 919 en 22 april 922 in Nordhausen, overleden op 1 november 955,
Bruno van Keulen, geboren tussen 1 januari 925 en 1 juli 925, overleden op 11 oktober 965,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 913 en 914 in Nordhausen, overleden tussen 5 mei 968 en 5 mei 969,
Hadwig van Saksen, geboren in 922, overleden na 9 januari 958.

135.893 Mathilde van Ringelheim,

Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 and 897 in Engern, dochter van Diederik van Ringelheim en Reginhild van Haithabu, trouwt in 909 met Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, zoon van Otto van Saksen en Hadwig van Babenberg, hij overlijdt op 1 november 955,

Koningin Duitse rijk,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Otto de Grote, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, overleden op 7 mei 973 in Memleben,
Otto de Grote, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, overleden op 7 mei 973 in Memleben,
Hendrik van Beieren, geboren tussen 22 april 919 en 22 april 922 in Nordhausen, overleden op 1 november 955,
Bruno van Keulen, geboren tussen 1 januari 925 en 1 juli 925, overleden op 11 oktober 965,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 913 en 914 in Nordhausen, overleden tussen 5 mei 968 en 5 mei 969,
Hadwig van Saksen, geboren in 922, overleden na 9 januari 958.
135.894 Arnulf van Beieren,

Arnulf van Beieren, geboren in 898, zoon van Liutpold van Beieren en Kunigunde van Palts-Schwaben, trouwt met Judith van Italië, dochter van Berengar van Italië, en Bertila van Spoleto, hij overlijdt op 14 juli 937,

Hertog van Beieren,

Er zijn zes kinderen bekend:
Eberhard van Beieren, geboren in 912, overleden tussen 938 en 940,
Arnulf van Palts-Beieren, overleden op 22 juli 954,
Herman van Engersgouw, overleden in 954,
Judith van Beieren, geboren in 925, overleden na 29 juli 974,
Hendrik van Beieren,
Lodewijk van Beieren, geboren in 930, overleden in 974,

135.895 Judith van Italië,

Judith van Italië, dochter van Berengar van Italië, en Bertila van Spoleto, trouwt met Arnulf van Beieren, geboren in 898, zoon van Liutpold van Beieren en Kunigunde van Palts-Schwaben,

Hertogin van Beieren,

Er zijn zes kinderen bekend:
Eberhard van Beieren, geboren in 912, overleden tussen 938 en 940,
Arnulf van Palts-Beieren, overleden op 22 juli 954,
Herman van Engersgouw, overleden in 954,
Judith van Beieren, geboren in 925, overleden na 29 juli 974,
Hendrik van Beieren,
Lodewijk van Beieren, geboren in 930, overleden in 974,
135.896 Koenraad van Elzas,

Koenraad van Elzas, zoon van Gebhard van Ufgouw en Kunigunde van Vermandois, trouwt met Judith van Marchtal, dochter van Adalbert van Marchtal en joffer van Zurichgouw, hij overlijdt op 15 juli 982,

Graaf van Lobdengouw,
Graaf van Ortenauv Graaf van Rijngouw,
Hertog van Elzas na 954,
Graaf van Ufgouw van 950 tot 961,
Graaf van Wetterau van 949 tot 976,

Er zijn vier kinderen bekend:
Udo van Elzas, geboren tussen 920 en 925, overleden in 982, gesneuveld,
Koenraad van Schwaben van Öhningen, geboren tussen 920 en 925, overleden op 20 augustus 997,
Heribert van Kinziggouw, geboren tussen 925 en 930, overleden tussen 992 en 997,
Judith van Elzas, geboren in 925, overleden voor 16 oktober 973.

135.897 Judith van Marchtal,

Judith van Marchtal, dochter van Adalbert van Marchtal en joffer van Zurichgouw, trouwt met Koenraad van Elzas, zoon van Gebhard van Ufgouw en Kunigunde van Vermandois,

Er zijn vier kinderen bekend:
Udo van Elzas, geboren tussen 920 en 925, overleden in 982, gesneuveld,
Koenraad van Schwaben van Öhningen, geboren tussen 920 en 925, overleden op 20 augustus 997,
Heribert van Kinziggouw, geboren tussen 925 en 930, overleden tussen 992 en 997,
Judith van Elzas, geboren in 925, overleden voor 16 oktober 973.
135.898 Liudolf van Schwaben,

Liudolf van Schwaben, geboren in 930, zoon van Otto van Saksen en Edgitha van Wessex, trouwt in 947 met Ida van Schwaben, geboren tussen 932 en 934, dochter van Herman van Schwaben en Richlint van Wormsgouw, hij overlijdt op 6 september 957,

Graaf van Hessengouw,
Hertog van Schwaben van 950 tot 954,
Hertog van Elzas van 950 tot 954,

Er zijn drie kinderen bekend:
Otto van Schwaben, geboren in 954, overleden op 31 oktober 982 in Lucca,
Mathilde van Essen, geboren in 949, overleden op 6 november 1011,
Richlint van Schwaben, geboren in 950,overleden op 2 september 1035.

135.899 Ida van Schwaben,

Ida van Schwaben, geboren tussen 932 en 934, dochter van Herman van Schwaben en Richlint van Wormsgouw, trouwt met Liudolf van Schwaben, geboren in 930, zoon van Otto van Saksen en Edgitha van Wessex, zij overlijdt op 17 mei 986,

Hertogin van Saksen,

Er zijn drie kinderen bekend:
Otto van Schwaben, geboren in 954, overleden op 31 oktober 982 in Lucca,
Mathilde van Essen, geboren in 949, overleden op 6 november 1011,
Richlint van Schwaben, geboren in 950,overleden op 2 september 1035.
135.900 Rudolf van Hoog-Bourgondië,

Rudolf van Hoog-Bourgondië, geboren in tussen 880 en 885, zoon van Rudolf van Hoog-Bourgondië en Waldrada van Neder-Bourgondië, trouwt in 921 met Bertha van Schwaben, geboren in 907, dochter van Burchard van Schwaben en Richlint van Wormsgouw, hij overlijdt na 11 juli 936,

Koning van Hoog-Bourgondië van 912 to 937,
Koning van Italië van 922 to 926,

Er zijn zes kinderen bekend:
Adelheid van Hoog-Bourgondië, geboren tussen 931 en 932, overleden op 16 december 999 in het Klooster Selz,
Koenraad van Bourgondië, gebopren in 923, overleden op 19 oktober 993,
Rudolf van Elzas, geboren tussen 937 en 938, overleden in 973,
Hendrik van Lausanne,
Hugo van Genf,
Burchard van Lyon, geboren tussen 915 en 920, overleden op 26 juni 963.

135.901 Bertha van Schwaben,

Bertha van Schwaben, geboren in 907, dochter van Burchard van Schwaben en Richlint van Wormsgouw, trouwt in 921 met Rudolf van Hoog-Bourgondië, geboren tussen 880 en 885, zoon van Rudolf van Hoog-Bourgondië en Waldrada van Neder-Bourgondië, zij overlijdt tussen 5 april 961 en 2 januari 966,

Gravin van Toulouse,
Koningin van Hoog-Bourgondië,
Koningin van Italië,

Er zijn zes kinderen bekend:
Adelheid van Hoog-Bourgondië, geboren tussen 931 en 932, overleden op 16 december 999 in het Klooster Selz,
Koenraad van Bourgondië, gebopren in 923, overleden op 19 oktober 993,
Rudolf van Elzas, geboren tussen 937 en 938, overleden in 973,
Hendrik van Lausanne,
Hugo van Genf,
Burchard van Lyon, geboren tussen 915 en 920, overleden op 26 juni 963.
135.902 Lodewijk van Frankrijk,

Lodewijk van Frankrijk, geboren op 10 september 920, zoon van Karel van Frankrijk en Aethgiva van Engeland, trouwt in 939 met Gerberga van Saksen, geboren in 913 in Nordhausen, dochter van Hendrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim, hij overlijdt op 10 september 954,

Koning van Frankrijk van 936 tot 954,

Er zijn zes kinderen bekend:
Lothar van Frankrijk, geborern in 941 in Laon, overleden op 2 maart 986 in Laon,
Karl van Frankrijk, geborern in 945,overleden in 953,
Mathilde van Frankrijk, geborern in 943, overleden na 26 november 981,
Lodewijk van Frankrijk, geborern in 948, overleden op 10 november 954 in Laon,
Karel van Neder-Lotharingen, geborern in 953 in Laon, overleden in 991,
Hendrik van Frankrijk, geborern in 953 in Laon, overleden in 953,

135.903 Gerberga van Saksen,

Gerberga van Saksen, geboren in 913 in Nordhausen, dochter van Hendrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim, trouwt in 939 met Lodewijk van Frankrijk, geboren op 10 september 920, zoon van Karel van Frankrijk en Aethgiva van Engeland, zij overlijdt na 5 mei 968,

Hertogin van Lotharingen,
Koningin van Frankrijk,

Er zijn zes kinderen bekend:
Lothar van Frankrijk, geborern in 941 in Laon, overleden op 2 maart 986 in Laon,
Karl van Frankrijk, geborern in 945,overleden in 953,
Mathilde van Frankrijk, geborern in 943, overleden na 26 november 981,
Lodewijk van Frankrijk, geborern in 948, overleden op 10 november 954 in Laon,
Karel van Neder-Lotharingen, geborern in 953 in Laon, overleden in 991,
Hendrik van Frankrijk, geborern in 953 in Laon, overleden in 953,
135.904# tot en met 135.907#
135.908 Giselbert van Maasgouw,

Giselbert van Maasgouw, geboren in 820, zoon van Giselbert van Maasgouw en Bertswint van Haspengouw, trouwt in 846 met Ermengard, geboren tussen 827 en 830, dochter van Lothar I en Irmingard van Tours, overleden op tussen 880 en 916,

Graaf in Damau,
Graaf in Maasgouw,
Graaf in Scheldegouw,
Graaf in Toxandrië,
Graaf in Lommegouw in 866,

Er zijn twee kinderen bekend:
Adalbert van Maasgouw,
Reginar van Henegouwen, geboren in 850, overleden tussen 25 augustus 915 en 19 januari 916 in Palts Meersen

135.909 Ermengard,

Ermengard, geboren tussen 827 en 830, dochter van Lothar I en Irmingard van Tours, trouwt in 846 met Giselbert van Maasgouw, geboren in 820, zoon van Giselbert van Maasgouw en Bertswint van Haspengouw, overleden na 864,

Gravin in Maasgouw
Er zijn twee kinderen bekend:
Adalbert van Maasgouw,
Reginar van Henegouwen, geboren in 850, overleden op 25 augustus 915 in Palts Meersen
135.910 Lodewijk van Frankrijk,

Lodewijk van Frankrijk, geboren tussen 840 en 847, zoon van Karel de Kale en Irmintrud van Orleans, trouwt in 875 met Adelheid van Parijs, geboren tussen 855 en 860, dochter van Adalhard van Parijs, overleden op 9 november 901 in Laon,

Koning van Frankrijk van 877 tot 879,

Er zijn drie kinderen bekend:
Karel van Frankrijk, geboren op 17 september 879, overleden op 7 oktober 929 in Peronne,
Ermentrud van Frankrijk,
Gisela van Frankrijk, geboren in 870, overleden na 884.

135.911 Adelheid van Parijs,

Adelheid van Parijs, geboren tussen 855 en 860, dochter van Adalhard van Parijs, trouwt in 875 met Lodewijk van Frankrijk, geboren tussen 840 en 847, zoon van Karel de Kale en Irmintrud van Orleans, overleden op 9 november 901 in Laon,

Koningin van Frankrijk,

Er zijn drie kinderen bekend:
Karel van Frankrijk, geboren op 17 september 879, overleden op 7 oktober 929 in Peronne,
Ermentrud van Frankrijk,
Gisela van Frankrijk, geboren in 870, overleden na 884.
135.912 Giselbert van Maasgouw,

Giselbert van Maasgouw, geboren in 820, zoon van Giselbert van Maasgouw en Bertswint van Haspengouw, trouwt in 846 met Ermengard, geboren tussen 827 en 830, dochter van Lothar I en Irmingard van Tours, overleden op tussen 880 en 916,

Graaf in Damau,
Graaf in Maasgouw,
Graaf in Scheldegouw,
Graaf in Toxandrië,
Graaf in Lommegouw in 866,

Er zijn twee kinderen bekend:
Adalbert van Maasgouw,
Reginar van Henegouwen, geboren in 850, overleden tussen 25 augustus 915 en 19 januari 916 in Palts Meersen

135.913 Ermengard,

Ermengard, geboren tussen 827 en 830, dochter van Lothar I en Irmingard van Tours, trouwt in 846 met Giselbert van Maasgouw, geboren in 820, zoon van Giselbert van Maasgouw en Bertswint van Haspengouw, overleden na 864,

Gravin in Maasgouw
Er zijn twee kinderen bekend:
Adalbert van Maasgouw,
Reginar van Henegouwen, geboren in 850, overleden tussen 25 augustus 915 en 19 januari 916 in Palts Meersen
135.914 Lothar van Lotharingen,

Lothar van Lotharingen, geboren in 825, zoon van Lothar I en Irmingard van Tours, trouwt in 862 met Waldrada van Friesland, dochter van Radboud van Friesland, overleden na 9 april 869,

Koning van Lotharingen,
Koning der Franken van 855 tot 869,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Hugo van Elzas, geboren tussen 855 en 859, overleden na 900 in Prèum,
Gisela van Nivelles, geboren tussen 861 en 865, overleden tussen 12 mei 907 en 26 oktober 907,
Bertha van Lotharingen, geboren in 863, overleden op 8 maart 925,
Ermengard van Lotharingen, overleden tussen 6 augustus 895 en 6 augustus 898,
Alberada van Lotharingen, geboren in 860, overleden tussen 916 en 919.

135.915 Waldrada van Friesland,

Waldrada van Friesland, dochter van Radboud van Friesland, trouwt in 862 met Lothar van Lotharingen, geboren in 825, zoon van Lothar I en Irmingard van Tours, overleden na 9 april 869,

Koningin der Franken,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Hugo van Elzas, geboren tussen 855 en 859, overleden na 900 in Prèum,
Gisela van Nivelles, geboren tussen 861 en 865, overleden tussen 12 mei 907 en 26 oktober 907,
Bertha van Lotharingen, geboren in 863, overleden op 8 maart 925,
Ermengard van Lotharingen, overleden tussen 6 augustus 895 en 6 augustus 898,
Alberada van Lotharingen, geboren in 860, overleden tussen 916 en 919.
135.916 Otto van Saksen,

Otto van Saksen, geboren in 836, zoon van Liudolf van Saksen en Oda trouwt in 876 met Hadwig van Babenberg, geboren in 853, dochter van Hendrik van Babenberg en Ingeltrud van Friuli, hij overlijdt op 30 november 912 in Wallhausen,

Hertog van Saksen tussen 880 en 912,
Lekenabt van Hersfeld in 908,

Er zijn zes kinderen bekend:
Oda van Saksen, geboren tussen 875 en 880, overleden na 2 juli 952,
Liudolf van Saksen, geboren tussen 876 en 878, overleden voor 30 november 912,
Thankmar van Saksen, geboren voor 876, overleden voor 30 november 912,
Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, overleden op 2 juli 936 in Memleben,
Liutgard van Saksen, overleden op 21 januari 923,
joffer van Saksen, geboren tussen 870 en 880.

135.917 Hadwig van Babenberg,

Hadwig van Babenberg, geboren in 853, dochter van Hendrik van Babenberg en Ingeltrud van Friuli trouwt in 876 met Otto van Saksen, geboren in 836, zoon van Liudolf van Saksen en Oda, zij overlijdt op 24 december 903,

Hertogin van Saksen,

Er zijn zes kinderen bekend:
Oda van Saksen, geboren tussen 875 en 880, overleden na 2 juli 952,
Liudolf van Saksen, geboren tussen 876 en 878, overleden voor 30 november 912,
Thankmar van Saksen, geboren voor 876, overleden voor 30 november 912,
Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, overleden op 2 juli 936 in Memleben,
Liutgard van Saksen, overleden op 21 januari 923,
joffer van Saksen, geboren tussen 870 en 880.
135.918 Diederik van Ringelheim,

Diederik van Ringelheim, geboren tussen 860 en 872, zoon van Waltbert van Graingouw, en Mathilde van Herford, trouwt in 885 met Reginhild van Haithabu, geboren tussen 885 en 886, dochter van Godfried van van Haithabu en Gisela van Nivelles, hij overlijdt na 916,

Bisschop van Paderborn,
Duxv Graaf in Saksenv Graaf in Westfalen,
Graaf van Ringelheim,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 en 897 in Engern, overleden na 14 maart 968 in Quedlinburg,
Bia van Ringelheim, geboren in 895, overleden voor 25 mei 932,
Amalrada van Ringelheim,
Perehtheid van Ringelheim,
Dedi van Ringelheim, overleden op 7 juli 938 te Burg Laer, gesneuveld,
Frederuna van Ringelheim, overleden in 971,
Frederuna van Ringelheim, geboren tussen 887 en 888, overleden tussen 12 januari 916 en 10 februari 917.

135.919 Reginhild van Haithabu,

Reginhild van Haithabu, geboren tussen 885 en 886, dochter van Godfried van Haithabu en Gisela van Nivelles, trouwt in 885 met Diederik van Ringelheim, geboren tussen 860 en 872, zoon van Waltbert van Graingouw, en Mathilde van Herford, zij overlijdt na 11 mei 932,

Gravin van Ringelheim,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 en 897 in Engern, overleden na 14 maart 968 in Quedlinburg,
Bia van Ringelheim, geboren in 895, overleden voor 25 mei 932,
Amalrada van Ringelheim,
Perehtheid van Ringelheim,
Dedi van Ringelheim, overleden op 7 juli 938 te Burg Laer, gesneuveld,
Frederuna van Ringelheim, overleden in 971,
Frederuna van Ringelheim, geboren tussen 887 en 888, overleden tussen 12 januari 916 en 10 februari 917.
135.920# tot en met 262.143#
XIX

262.144#, 262.147#
262.148 Lodewijk de Vrome,    basis-schema,    schema 11

(eerste huwelijk)

Lodewijk de Vrome, geboren op 16 april 778 in Cassaneuil, zoon van Karel de Grote en Hildegard van Kraichgouw, trouwt in 819 met Judith van Argengouw, geboren in 795, dochter van Welf van Argengouw en Heilwich van Thurgouw, overleden 20 juni 840 in Ingelheim,

Keizer van 813 tot 840, Koning der Franken van 814 to 840

Er zijn twee kinderen bekend:
Gisela, geboren tussen 819 and 822, overleden na 1 juli 874,
Karel de Kale, geboren op 13 juni 823 in Frankfurt, overleden op 6 oktober 877 in Dorf Avrieux,

Lodewijk heeft een goede opleiding gekregen en was zeer gelovig. Hij streefde er naar een goede keizer te zijn en de erfenis van zijn vader te bestendigen. Hij was de eerste Frankische heerser die bij de regeling van de erfopvolging afweek van het Salische recht, dat eiste dat het rijk in gelijke delen onder zijn zoons zou moeten worden verdeeld. Deze praktijk leidde steevast tot jaren of zelfs generaties van oorlogen tussen de Frankische deel-koninkrijken. In plaats daarvan probeerde hij een regeling te formuleren waardoor het rijk ongedeeld zou blijven. Zijn autoriteit en zijn politieke talent waren onvoldoende om deze regeling met succes door te voeren. Doordat zijn oudste zoons en veel van de hoge edelen zich benadeeld voelden, werd het laatste decennium van zijn regering gekenmerkt door burgeroorlogen en het afbrokkelen van Lodewijks positie. Na zijn dood werd het rijk tussen zijn nog levende zoons verdeeld. Hiermee werd de basis gelegd voor de staatkundige verdeling van Europa in het latere Frankrijk, Duitsland en Italië.

W i k i p e d i a: Lodewijk de Vrome

B r o n: Lodewijk de Vrome

262.149 Judith van Argengouw,    basis-schema,    schema 11

Judith van Argengouw, geboren in 795, dochter van Welf van Argengouw en Heilwich van Thurgouw, trouwt in 819 met Lodewijk de Vrome, geboren op 16 april 778 in Cassaneuil, zoon van Karel de Grote en Hildegard van Kraichgouw, overleden op 19 april 843,

Frankisch koningin,

Er zijn twee kinderen bekend:
Gisela, geboren tussen 819 and 822, overleden na 1 juli 874,
Karel de Kale, geboren op 13 juni 823 in Frankfurt, overleden op 6 oktober 877 in Dorf Avrieux,
Karel de Kale, geboren op 13 juni 823 in Frankfurt, overleden op 6 oktober 877 in Dorf Avrieux.

W i k i p e d i a: Judith van Argengouw

B r o n: Judith van Argengouw262.150 Odo van Orleans,    basis-schema,    schema 11

Odo van Orleans, zoon van Adrian van Kraichgouw en Waldrada, trouwt met Ingeltrud van Metz, geboren in 805, dochter van Leuthard van Parijs en Griemhild, hij overlijdt in 834 (gesneuveld),

Graaf in Lahngouw in 821, Graaf van Orleans van 828 to 834

Er zijn drie kinderen bekend:
Irmintrud van Orleans, geboren op 27 september 830 en op 6 oktober 869 in St. Denis overleden,
Gebhard van Lahngouw, overleden na 879,
Willem van Orleans, overleden in 866.

W i k i p e d i a: Odo van Orleans

B r o n: Odo van Orleans

262.151 Ingeltrud van Metz,    basis-schema,    schema 11

Ingeltrud van Metz, geboren in 805, dochter van Leuthard van Parijs en Griemhild, trouwt met Odo I van Orleans, zoon van Adrian van Kraichgouw en Waldrada, zij overlijdt na 834,

Gravin van Orleans,

Er zijn drie kinderen bekend:
Irmintrud van Orleans, geboren op 27 september 830 en op 6 oktober 869 in St. Denis overleden,
Gebhard van Lahngouw, overleden na 879,
Willem van Orleans, overleden in 866.

B r o n: Ingeltrud van Metz
262.152# tot en met 262.191#
262.192 Giselbert van Maasgouw,    schema 11

Giselbert van Maasgouw, geboren in 790, zoon van Gainfroy van Sens en Theudelinde van Bliesgouw, trouwt met Bertswint van Haspengouw, geboren in 795,

Graaf in Maasgouw,

Er zijn twee kinderen bekend:
Giselbert van Maasgouw, geboren in 820, overleden tussen 880 en 916,
joffer van Lommegouw.

B r o n: Giselbert van Maasgouw

262.193 Bertswint van Haspengouw#,

Bertswint van Haspengouw, geboren in 795, trouwt met Giselbert van Maasgouw, geboren in 790, zoon van Gainfroy van Sens en Theudelinde van Bliesgouw,

Er zijn twee kinderen bekend:
Giselbert van Maasgouw, geboren in 820, overleden tussen 880 en 916,
joffer van Lommegouw.

B r o n: Bertswint van Haspengouw
262.194 Lothar I,    schema 11

Lothar I, geboren in 795, zoon van Lodewijk de Vrome en Irmingard van Haspengouw, trouwt met Irmingard van Tours, geboren in 805, dochter van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, hij overlijdt op 29 september 855 in het klooster te Prèum,

Koning van Italië van 823 tot 855,
Keizer van 840 to 855,

Er zijn acht kinderen bekend:
Lodewijk II, geboren in 825, overleden op 12 augustus 875 in Brescia,
Lothar van Lotharingen, geboren in 825, overleden op 8 augustus 869 in Piacenza,
Helletrud van Italië, geboren in 826, overleden tussen 856 en 866,
Ermengard, geboren tussen 827 en 830, overleden na 864,
Bertha van Avenay, geboren in 830, overleden op 7 mei 852,
Gisela van St. Salvatore, geboren in 830, overleden in 860,
Rotrud van Italië, geboren tussen 835 en 837,
Karel van Bourgondië, geboren in 845, overleden op 24 januari 863 in St. Pierre bij Lyon.

B r o n: Lothar I

262.195 Irmingard van Tours,    schema 11

Irmingard van Tours, geboren in 805, dochter van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, trouwt met Lothar I, geboren in 805, zoon van Lodewijk de Vrome en Irmingard van Haspengouw, zij overlijdt op 20 maart 851,

Frankisch koningin,
Keizerin,

Er zijn acht kinderen bekend:
Lodewijk II, geboren in 825, overleden op 12 augustus 875 in Brescia,
Lothar van Lotharingen, geboren in 825, overleden op 8 augustus 869 in Piacenza,
Helletrud van Italië, geboren in 826, overleden tussen 856 en 866,
Ermengard, geboren tussen 827 en 830, overleden na 864,
Bertha van Avenay, geboren in 830, overleden op 7 mei 852,
Gisela van St. Salvatore, geboren in 830, overleden in 860,
Rotrud van Italië, geboren tussen 835 en 837,
Karel van Bourgondië, geboren in 845, overleden op 24 januari 863 in St. Pierre bij Lyon.

B r o n: Irmingard van Tours
262.196#, 262.199#
262.200 Richard van Amiens#,

Richard van Amiens,

Graaf,

Er zijn twee kinderen bekend:
Boudewijn van Metz, overleden in 862,
Richard van Amiens.

B r o n: Richard van Amiens

262.201#
262.202#, 262.203#
262.204 Koenraad van Argengouw,    schema 11

Koenraad van Argengouw, geboren in 800, zoon van Welf van Argengouw en Heilwich van Thurgouw, trouwt met Adelheid van Tours, dochter van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, hij overlijdt op 16 februari 863,

Graaf in Argengouw,
Graaf in Linzgouw,
Graaf van Auxerre,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Welf van Argengouw, overleden voor 876,
Hugo van van Argengouw, overleden tussen 12 juni 886 en 913,
Koenraad van Transjuranië, geboren in 835, overleden voor 878v •Rudolf van Argengouw,
Judith van Argengouw,
Berengar van Argengouw,
Evesa van Argengouw, geboren voor 840, overleden na 881.

B r o n: Koenraad van Argengouw

262.205 Adelheid van Tours,    schema 11

(tweede huwelijk)

Adelheid van Tours, dochter van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, trouwt met Koenraad van Argengouw, geboren in 800, zoon van Welf van Argengouw en Heilwich van Thurgouw, zij overlijdt na 866,

Gravin in Argengouw,
Gravin in Linzgouw,
Gravin van Parijs,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Welf van Argengouw, overleden voor 876,
Hugo van van Argengouw, overleden tussen 12 juni 886 en 913,
Koenraad van Transjuranië, geboren in 835, overleden voor 878v •Rudolf van Argengouw,
Judith van Argengouw,
Berengar van Argengouw,
Evesa van Argengouw, geboren voor 840, overleden na 881.

B r o n: Adelheid van Tours
262.206#, 262.207#
262.208 Unruoch van Friuli,    schema 12

Unruoch van Friuli, geboren in 770, zoon van Unruoch van Alemannië, trouwt met Ingeltrud van Friaul, geboren in 780, dochter van Audran van Friaul en Ansperge van Lombardije, hij overlijdt in 853 te St. Bertin,

Markgraaf van Friuli,
Monnik in St. Bertin,
Graaf van Ternois in 817,

Er zijn drie kinderen bekend:
Eberhard van Friuli, geboren tussen 800 en 810, overleden op 16 december 866,
Berengar van Toulouse, overleden in 837, gesneuveld,
Adalhard van St. Amand, geboren in 815, overleden in 864.

B r o n: Unruoch van Friuli

262.209 Ingeltrud van Friaul,    schema 12

Ingeltrud van Friaul, geboren in 780, dochter van Audran van Friaul en Ansperge van Lombardije, trouwt met Unruoch van Friuli, geboren in 770, zoon van Unruoch van Alemannië, zij overlijdt in 857,

Er zijn drie kinderen bekend:
Eberhard van Friuli, geboren tussen 800 en 810, overleden op 16 december 866,
Berengar van Toulouse, overleden in 837, gesneuveld,
Adalhard van St. Amand, geboren in 815, overleden in 864.

B r o n: Ingeltrud van Friaul
262.210# tot en met 262.239#
262.240 Adalhard van Metz,    schema 12

Adalhard van Metz, geboren in 810, zoon van Leuthard van Parijs en Griemhild, hij overlijdt in 870,

Graaf van Autun,
Graaf van Metz,
Lekenabt van Echternach,
Lekenabt van St.Martin in Tours,
Lekenabt van St.Vaast (Arras),
Lekenabt van Stablo-Malmedy,
Seneschalk,
Lekenabt van St. Maximin (Trier) in 855,

Er zijn van hem vier kinderen bekend:
Adalhard van Metzgouw, geboren tussen 840 en 845, overleden tussen 889 en 890,
Alfwin van Eifelgouw,
joffer van Metzgouw,
Rotrud van Metzgouw.

B r o n: Adalhard van Metz

262.241#
262.242 Boso van Arles,    schema 12

Boso van Arles, geboren tussen 820 en 825, zoon van Boso van Arles, trouwt met Ingeltrud van Orleans geboren tussen 820 en 825, dochter van Matfried van Orleans,
hij overlijdt tussen 874 en 878,

Graaf in Italië,

Er zijn twee kinderen bekend:
Ada van Arles, geboren tussen 840 en 845,
Lantswint van Eifelgouw, geboren tussen 840 en 845.

B r o n: Boso van Arles

262.243 Ingeltrud van Orleans,    schema 12

Ingeltrud van Orleans, geboren tussen 820 en 825, dochter van Matfried van Orleans, trouwt met Boso van Arles geboren tussen 820 en 825, zoon van Boso van Arles,
zij overlijdt voor 878,

Gravin van Arles,

Er zijn twee kinderen bekend:
Ada van Arles, geboren tussen 840 en 845,
Lantswint van Eifelgouw, geboren tussen 840 en 845.

B r o n: Ingeltrud van Orleans
262.244 Liudolf van Saksen,    schema 12

Liudolf van Saksen, geboren tussen 805 en 806, zoon van Asig van Saksen en Ida van Saksen, trouwt met Oda, geboren tussen 805 en 806, dochter van Billung en Adela van Herford , hij overlijdt op 12 maart 866,

Graaf in Bardengouw,
Graaf in Eichsfeld,
Hertog in Saksen,
Graaf in Saksen van 844 to 866,

Er zijn acht kinderen bekend:
Bruno van Saksen, geboren tussen 830 en 840, overleden op 2 februari 880, gesneuveld bij Hamburg tegen de Denen,
Otto van Saksen, geboren in 836, overleden op 30 november 912 in Wallhausen,
Thankmar van Corvey,
Liutgard van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 30 november 885 in Aschaffenburg,
Hathumod van Gandersheim, geboren in 840, overleden op 29 november 874,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 5 november 897,
Christina van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 1 april 919,
Enda van Saksen, overleden na 874.

B r o n: Liudolf van Saksen

262.245 Oda,    schema 12

Oda, geboren tussen 805 en 806, dochter van Billung en Adela van Herford , trouwt met Liudolf van Saksen, geboren tussen 805 en 806, zoon van Asig van Saksen en Ida van Saksen, zij overlijdt op 17 mei 913,

Er zijn acht kinderen bekend:
Bruno van Saksen, geboren tussen 830 en 840, overleden op 2 februari 880, gesneuveld bij Hamburg tegen de Denen,
Otto van Saksen, geboren in 836, overleden op 30 november 912 in Wallhausen,
Thankmar van Corvey,
Liutgard van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 30 november 885 in Aschaffenburg,
Hathumod van Gandersheim, geboren in 840, overleden op 29 november 874,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 5 november 897,
Christina van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 1 april 919,
Enda van Saksen, overleden na 874.

B r o n: Oda
262.246 Hendrik van Babenberg,    schema 12

Hendrik van Babenberg, geboren in 830, zoon van Christian van Grabfeld, trouwt met Ingeltrud van Friuli, geboren in 838, dochter van Eberhard van Friuli en Gisela, hij overlijdt op 20 augustus 886 in Parijs, gesneuveld,

Graaf van Oost-Franken,
Hertog van Saksen (tijdelijk),
Markgraaf in Friesland,
Hertog van Neustrië in 886,

Er zijn zes kinderen bekend:
Hendrik van Oost-Franken, overleden in 902, gesneuveld,
Berengar van Neustrië, overleden in 886,
Adalhard van Oost-Franken, overleden in 902, terechtgesteld,
Adalbert van Palts-Franken, geboren in 854, overleden op 9 september 906, Burg Theres am Main, terechtgesteld,
Adellinde van Babenberg, geboren in 855, overleden na 915 in Klooster Buchau,
Hadwig van Babenberg, geboren in 853, overleden op 24 december 903.

B r o n: Hendrik van Babenberg

262.247 Ingeltrud van Friuli,    schema 12

Ingeltrud van Friuli, geboren in 838, dochter van Eberhard van Friuli en Gisela, trouwt met Hendrik van Babenberg, geboren in 830, zoon van Christian van Grabfeld, zij overlijdt tussen 863 en 2 april 870,

Gravin van Oost-Franken,

Er zijn zes kinderen bekend:
Hendrik van Oost-Franken, overleden in 902, gesneuveld,
Berengar van Neustrië, overleden in 886,
Adalhard van Oost-Franken, overleden in 902, terechtgesteld,
Adalbert van Palts-Franken, geboren in 854, overleden op 9 september 906, Burg Theres am Main, terechtgesteld,
Adellinde van Babenberg, geboren in 855, overleden na 915 in Klooster Buchau,
Hadwig van Babenberg, geboren in 853, overleden op 24 december 903.

B r o n: Ingeltrud van Friuli
262.248# tot en met 262.655#
262.656 Waldger#,    schema 41

Waldger, geboren in 773, trouwt met joffer van Friesland, geboren in 778 , dochter van Radboud van Friesland,

Er is één kind bekend:
Radboud van Friesland, geboren in 798.

B r o n: Waldger

262.657 joffer van Friesland,    schema 41

joffer van Friesland, geboren in 778 , dochter van Radboud van Friesland, trouwt met Waldger, geboren in 773,

Er is één kind bekend:
Radboud van Friesland, geboren in 798.

B r o n: joffer van Friesland
262.658# tot en met 262.663#
262.664 Diederik#,    schema 41

Diederik, geboren in 762, trouwt met Theodora, geboren tussen 776 en 779, hij overlijdt tussen 793 en 799,

Graaf,

Er is één kind bekend:
Gerulf van Westrichgouw, geboren in 800, overleden tussen 834 en 853.

B r o n: Diederik

262.665 Theodora#,    schema 41

Theodora, geboren tussen 776 en 779, trouwt met Diederik, geboren in 762, zij overlijdt in 845,

Er is één kind bekend:
Gerulf van Westrichgouw, geboren in 800, overleden tussen 834 en 853.

B r o n: Theodora
262.666# tot en met 262.751#
262.752 Pippin van Italië,    schema 42

Pippin van Italië, geboren in 777, zoon van Karel de Grote en Hildegard van Kraichgouw, hij overlijdt op 8 juli 810,

Onderkoning van Italië,

Er zijn zes kinderen bekend:
Bernhard van Italië, geboren in 797, overleden op 17 april 818 in Aken,
Adelheid van Italië, geboren in 798, overleden na 810,
Adela van Italië, geboren in 798, overleden na 810,
Gundrada van Italië,
Bertha van Italië,
Theodrada van Italië,

W i k i p e d i a: Pippin van Italië

B r o n: Pippin van Italië

262.753#
262.754# tot en met 262.767#
262.768 Rupert van Opper-Rijngouw,    schema 42

Rupert van Opper-Rijngouw, zoon van Thuringbert van Lahngouw, hij overlijdt in 807,

Graaf in Opper-Rijngouw van 795 tot 807,
Graaf in Wormsgouw van 795 tot 807,

Er is één kind bekend:
Rupert van Wormsgouw, overleden tussen 833 en 834.

B r o n: Rupert van Opper-Rijngouw

262.769#
262.770# tot en met 262.895#
262.896 Immed van Oost-Saksen,    schema 44

Immed van Oost-Saksen, zoon van Alfric en joffer van Engern,

Graaf in Oost-Saksen,

Er zijn van hem acht kinderen bekend:
Alfric van van Oost-Saksen, geboren in 780, geboren tussen 856 en 867,
Ohtrit van Oost-Saksen,
Wigbert van Oost-Saksen, geboren tussen 780 en 790,
Diederik van Oost-Saksen, overleden voor 845,
Helmric van Oost-Saksen,
Landward van Oost-Saksen,
Altburg van Oost-Saksen, overleden voor 860,
Waltbert van Oost-Saksen, overleden na 859.

B r o n: Immed van Oost-Saksen

262.897#
262.898#, 262.899#
262.900 Wichman van Wetigouw,    schema 44

Wichman van Wetigouw, geboren tussen 815 en 825, zoon van Wichman van Hamaland en joffer van IJsselgouw, trouwt met Imhild, dochter van Ricdag en Imhild, hij overlijdt op 2 februari 880, strijd tegen Noormannen ,

Er zijn drie kinderen bekend:
Egbert van Wetigouw, overleden op 7 februari 932,
Richild van Wetigouw,
Adelbert van Wetigouw.

B r o n: Wichman van Wetigouw

262.901 Imhild,    schema 44

Imhild, dochter van Ricdag en Imhild, trouwt met Wichman van Wetigouw, geboren tussen 815 en 825, zoon van Wichman van Hamaland en joffer van IJsselgouw,

Erfgename van Ricdag,
Stichtster van Meschede in 875,

Er zijn drie kinderen bekend:
Egbert van Wetigouw, overleden op 7 februari 932,
Richild van Wetigouw,
Adelbert van Wetigouw.

B r o n: Imhild
262.902# tot en met 263.039#
263.040 Werner van Oostlanden,    schema 45

Werner van Oostlanden, geboren tussen 760 en 765, zoon van Lambert van Hornbach en Dietburg, hij overlijdt in 814 in Aken,

Prefect van Oostlanden van 802/3 tot 806,

Er zijn van hem drie kinderen bekend:
Herard van Oostlanden,
Willigart van Oostlanden,
Werner van Wormsgouw,

B r o n: Werner van Oostlanden

263.041#
263.042#, 263.043#
263.044# tot en met 263.047#
263.048 Gebhard van Lahngouw,    schema 45

Gebhard van Lahngouw, geboren tussen 795 en 810, zoon van Odo van Orleans en Ingeltrud van Metz, trouwt met joffer van Mark-Bohemen, hij overlijdt na 879,

Graaf in Wetterau,
Voogd van Gemünden,
Voogd van Kettenbach,
Graaf van Lahngouw van 832 tot 879,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Rochar van Engersgouw,
Udo van Lahngouw, geboren tussen 825 en 830, overleden tussen 879 en 885,
Berengar van Hessengouw, geboren in 836, overleden na 879,
Waldo van St. Maximin, geboren tussen 825 en 830, overleden na 879,
Bertholf van Trier, geboren in 835, overleden in 883.

B r o n: Gebhard van Lahngouw

263.049 joffer van Mark-Bohemen#,    schema 45

joffer van Mark-Bohemen, trouwt met Gebhard van Lahngouw, geboren tussen 795 en 810, zoon van Odo van Orleans en Ingeltrud van Metz,hij overlijdt na 879,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Rochar van Engersgouw,
Udo van Lahngouw, geboren tussen 825 en 830, overleden tussen 879 en 885,
Berengar van Hessengouw, geboren in 836, overleden na 879,
Waldo van St. Maximin, geboren tussen 825 en 830, overleden na 879,
Bertholf van Trier, geboren in 835, overleden in 883.

B r o n: joffer van Mark-Bohemen
263.050#, 263.051#
263.052 Liutfried van Niddagouw#,    schema 45

Liutfried van Niddagouw,

Graaf van Niddagouw in 876,

Er zijn van hem vier kinderen bekend:
Liutfried van Ladengouw,
Walaho van Speyergouw,
Stephan van Bidgouw, overleden in 901,
Adelais van Niddagouw.

B r o n: Liutfried van Niddagouw

263.053#
263.054#, 263.055#
263.056 Adalbert van Ratië,    schema 45

Adalbert van Ratië, zoon van Hunfried van Istrië en Hidda van Breisgouw,

Graaf van Ratië van 836 tot 838,
Graaf van Thurgouw van 836 tot 838,
Graaf van Argengouw in 860,
Graaf van Linzgouw in 860,

Er zijn van hem drie kinderen bekend:
Udalrich van Argengouw,
Hunfried van Zurichgouw,
Adalbert van Thurgouw, overleden tussen 900 en 906.

B r o n: Adalbert van Ratië

263.057#
263.058 Christian van Grabfeld,    schema 12

Christian van Grabfeld, zoon van Poppo van Grabfeld en joffer van Saksen, hij overlijdt in 871,

Graaf van Grabfeld van 838 to 871,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Christian van Grabfeld, overleden tussen 876 en 886,
Poppo van Thuringen, geboren tussen 830 en 835, overleden in 906,
Hendrik van Babenberg, geboren in 830, overleden op 20 augustus 886 in Parijs, gesneuveld,
joffer van Grabfeld,
joffer van Grabfeld.

B r o n: Christian van Grabfeld

263.059#263.060# tot en met 263.063#263.064 Robertiner#,    schema 45

Robertiner,

Er is van hem één kind bekend:
Meingaud van Wormsgouw.

B r o n: Robertiner

263.065#
263.066# tot en met 263.147#
263.148 Lodewijk de Vrome,    schema 11

Lodewijk de Vrome, geboren op 16 april 778 in Cassaneuil, zoon van Karel de Grote en Hildegard van Kraichgouw, trouwt in 794 met Irmingard van Haspengouw, geboren tussen 775 en 780, dochter van Ingram van Haspengouw, overleden 20 juni 840 in Ingelheim,

Keizer van 813 tot 840, Koning der Franken van 814 to 840,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Lothar I, geboren in 795, overleden op 29 september 855 in Klooster Prèum,
Pippin van Aquitanië, geboren in 797, overleden op 13 december 838,
Lodewijk de Duitser, geboren tussen 804 en 806, overleden op 28 augustus 876,
Rotrud, geboren in 800,
Hildegard van Notre-Dame, geboren tussen 802 en 804, overleden op 23 augustus 860,

Lodewijk heeft een goede opleiding gekregen en was zeer gelovig. Hij streefde er naar een goede keizer te zijn en de erfenis van zijn vader te bestendigen. Hij was de eerste Frankische heerser die bij de regeling van de erfopvolging afweek van het Salische recht, dat eiste dat het rijk in gelijke delen onder zijn zoons zou moeten worden verdeeld. Deze praktijk leidde steevast tot jaren of zelfs generaties van oorlogen tussen de Frankische deel-koninkrijken. In plaats daarvan probeerde hij een regeling te formuleren waardoor het rijk ongedeeld zou blijven. Zijn autoriteit en zijn politieke talent waren onvoldoende om deze regeling met succes door te voeren. Doordat zijn oudste zoons en veel van de hoge edelen zich benadeeld voelden, werd het laatste decennium van zijn regering gekenmerkt door burgeroorlogen en het afbrokkelen van Lodewijks positie. Na zijn dood werd het rijk tussen zijn nog levende zoons verdeeld. Hiermee werd de basis gelegd voor de staatkundige verdeling van Europa in het latere Frankrijk, Duitsland en Italië.

W i k i p e d i a: Lodewijk de Vrome

B r o n: Lodewijk de Vrome

263.149 Irmingard van Haspengouw,    schema 11

Irmingard van Haspengouw, geboren tussen 775 en 780, dochter van Ingram van Haspengouw, trouwt in 794 met Lodewijk de Vrome, geboren op 16 april 778 in Cassaneuil, zoon van Karel de Grote en Hildegard van Kraichgouw, overleden op 3 oktober 818 in Angers,

Frankisch koningin,
Keizerin,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Lothar I, geboren in 795, overleden op 29 september 855 in Klooster Prèum,
Pippin van Aquitanië, geboren in 797, overleden op 13 december 838,
Lodewijk de Duitser, geboren tussen 804 en 806, overleden op 28 augustus 876,
Rotrud, geboren in 800,
Hildegard van Notre-Dame, geboren tussen 802 en 804, overleden op 23 augustus 860,


W i k i p e d i a: Irmingard van Haspengouw

B r o n: Irmingard van Haspengouw


263.150# tot en met 263.247#
263.248 Asig van Hessengouw,    schema 11

(tweede huwelijk)

Asig van Hessengouw, zoon van Hildibold van Saksen en Swanshild, trouwt met Wiltrud, hij overlijdt na 846,

Graaf in Hessengouw (Franken),
Graaf in Hessengouw (Saksen) van 813 tot 846,

Er zijn twee kinderen bekend:
Asig van Hessengouw,
Richild van Hessengouq.

B r o n: Asig van Hessengouw

263.249 Wiltrud#,

Wiltrud, trouwt met Asig van Hessengouw, zoon van Hildibold van Saksen en Swanshild,

Er zijn twee kinderen bekend:
Asig van Hessengouw,
Richild van Hessengouw.

B r o n: Wiltrud
263.250# tot en met 263.261#
263.262 Adolf van Derlingouw,    schema 46

Adolf van Derlingouw, zoon van Thankulf,

Graaf van Derlingouw,

Er zijn van hem twee kinderen bekend:
Thakulf van Thuringen, overleden in 873,
joffer van Thuringen.

B r o n: Adolf van Derlingouw

263.263#
263.264# tot en met 263.279#
263.280 Richard van Amiens#,

Richard van Amiens,

Graaf,

Er zijn van hem twee kinderen bekend:
Boudewijn van Metz, overleden in 862,
Richard van Amiens.

263.281#
263.282 Boso van Arles,    schema 11

Boso van Arles, zoon van Asig van Hessengpw,

Graaf van Arles,
Heer van Beek,

Er zijn van hem vier kinderen bekend:
Boso van Arles, geboren tussen 820 en 825, overleden tussen 874 en 878,
Theutberga van Glossinde, geboren tussen 835 en 840, overleden op 25 november 875,
Hucbert van Transjuranië, overleden in 864 te Orbe, gesneuveld,
Richardis van Arles,
Richardis van Arles.

B r o n: Boso van Arles

263.283#
263.284#, 263.285#
263.286 Adelgisus van Parma#,

Adelgisus van Parma,

Er is één kind bekend:
Engelberga van Parma, geboren tussen 830 en 835, overleden tussen 896 en 901.

B r o n: Adelgisus van Parma

263.287#
263.288# tot en met 263.949#
263.950 Thakulf van Thuringen,    schema 46

Thakulf van Thuringen, zoon van Adolf van Derlingouw, hij overlijdt in 873,

Hertog van Thuringen van 849 tot 873,

Er zijn drie kinderen bekend:
Radulf van Thuringen,
joffer van Thuringen,
Niuuirat van Thuringen.

263.951#
263.952# tot en met 263.973#
263.974 Bernard van Auvergne#,

Bernard van Auvergne,

Er is van hem één kind bekend:
joffer van Auvergne.

B r o n: Bernard van Auvergne

263.975#
263.976# tot en met 264.103#
264.104 Amadeus#,

Amadeus, hij overlijdt in 901,

Graaf in Bourgondië,

Er is één kind bekend:
Anskarius van Oscheret, overleden in 901.

B r o n: Amadeus

264.105#
264.106#tot en met 264.121#
264.122 Adalhard van Parijs,    schema 12

Adalhard van Parijs, geboren in 830, zoon van Wulfhard en Susanne van Parijs, hij overlijdt op 10 oktober 890,

Graaf van Parijs,
Paltsgraaf in West-Franken,

Er zijn twee kinderen bekend:
Wulfhard van Flavigny, geboren in 855, overleden tussen 6 september 880 en 6 september 893,
Adelheid van Parijs, geboren tusen 855 en 860, overleden op 9 november 901 in Laon.

B r o n: Adalhard van Parijs

264.123#
264.124 tot en met 271.363#
271.364 Ricbert    schema 102

Ricbert zoon van Rihhard en Abarhilt,

Graaf in 822,

Er is één kind bekend:
Ricdag.

B r o n: Ricbert

271.365#
271.366#, 271.367#
271.368 Ekbert van Saksen,    schema 102

Ekbert van Saksen, geboren in 756, zoon van Reginbern en Baba van Thurgouw, trouwt met Ida van Herzfeld dochter van Karlman en Gerberga van Langobarden hij overlijdt na 811,

Markgraaf van Deense Mark,
Hertog van Saksen tussen Rijn en Weser van 809 tot 811,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Cobbo van van Hrecwiti, geboren in 790, overleden voor 13 juni 858,
Warin van Corvey, geboren in 800, overleden op 20 september 856,
Ida van van Saksen,
Addila van Herford, overledem voor 858,
joffer van Saksen.

271.369 Ida van van Herzfeld,    schema 102

Ida van van Herzfeld, dochter van Karlman en Gerberga van Langobarden trouwt met Ekbert van Saksen, geboren in 756, zoon van Reginbern en Baba van Thurgouw, zij overlijdt in 814 in Herzfeld,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Cobbo van van Hrecwiti, geboren in 790, overleden voor 13 juni 858,
Warin van Corvey, geboren in 800, overleden op 20 september 856,
Ida van van Saksen,
Addila van Herford, overledem voor 858,
joffer van Saksen.
271.370# tot en met 271.391#
271.392 Koenraad van Argengouw,    schema 101

Koenraad van Argengouw, geboren in 800, zoon van Welf van Argengouw en Heilwich van Thurgouw trouwt met Adelheid van Tours, dochter van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, hij overlijdt op 16 februari 863,

Graaf in Argengouw,
Graaf in Linzgouw,
Graaf van Auxerre,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Welf van Argengouw, overleden na 876,
Hugo van van Argengouw, overleden tussen 12 juni 0886 en 913,
Koenraad van Transjuranië, geboren in 835, overleden voor 878,
Rudolf van Argengouw,
Judith van Argengouw,
Berengar van Argengouw,
Evesa van Argengouw, geboren voor 840, overleden na 881.

271.393 Adelheid van Tours,    schema 101

Adelheid van Tours, dochter van Hugo van Elzas en Ava van Istrië trouwt met Koenraad van Argengouw, geboren in 800, zoon van Welf van Argengouw en Heilwich van Thurgouw, zij overlijdt na 866,

Gravin in Argengouw,
Gravin in Linzgouw,
Gravin van Parijs,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Welf van Argengouw, overleden na 876,
Hugo van van Argengouw, overleden tussen 12 juni 0886 en 913,
Koenraad van Transjuranië, geboren in 835, overleden voor 878,
Rudolf van Argengouw,
Judith van Argengouw,
Berengar van Argengouw,
Evesa van Argengouw, geboren voor 840, overleden na 881.
271.394#, 271.395#
271.396 Boudewijn van Metz,    schema 101

Boudewijn van Metz, zoon van Richard van Amiens trouwt met Richardis van Arles, dochter van Boso van Arles, hij overlijdt in 862,

Graaf van Amiens,
Graaf van Metz,
Lekenabt van Gorze,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Boso van Neder-Bourgondië, geboren tussen 825 en 828, overleden op 11 januari 887,
Richilde van Metz, geboren op 1 augustus 850, overleden tussen 910 en 914,
Radbert van Valence, overleden in 879,
Richard van Bourgondië, geboren in 850, overleden op 1 september 921,
Boudewijn van Metz.

271.397 Richardis van Arles,    schema 101

Richardis van Arles, dochter van Boso van Arles trouwt Boudewijn van Metz, zoon van Richard van Amiens,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Boso van Neder-Bourgondië, geboren tussen 825 en 828, overleden op 11 januari 887,
Richilde van Metz, geboren op 1 augustus 850, overleden tussen 910 en 914,
Radbert van Valence, overleden in 879,
Richard van Bourgondië, geboren in 850, overleden op 1 september 921,
Boudewijn van Metz.
271.398 Lodewijk II,    schema 101

Lodewijk II, geboren in 825, zoon van Lothar I, en Irmingard van Tours trouwt op 5 oktober 851 met Engelberga van Parma, geboren tussen 830 en 835, dochter van Adelgisus van Parma, hij overlijdt op 12 augustus 875 in Brescia,

Keizer van 850 to 875,
Koning van Italië van 855 to 875,

Er zijn twee kinderen bekend:
Gisela van Salvatore, geboren tussen 852 en 855, overleden op 28 april 868,
Ermengard van Italië, geboren tussen 852 en 855, overleden op 22 juni 896.

271.399 Engelberga van Parma,    schema 101

Engelberga van Parma, geboren tussen 830 en 835, dochter van Adelgisus van Parma , trouwt op 5 oktober 851 met Lodewijk II, geboren in 825, zoon van Lothar I, en Irmingard van Tours, zij overlijdt tussen 896 en 901,

Keizerin Koningin van Italië
Er zijn twee kinderen bekend:
Gisela van Salvatore, geboren tussen 852 en 855, overleden op 28 april 868,
Ermengard van Italië, geboren tussen 852 en 855, overleden op 22 juni 896.
271.400 Adalbert van Thurgouw,    schema 101

Adalbert van Thurgouw, zoon van Adalbert van Ratië, trouwt met joffer van Grabfeld, dochter van Christian van Grabfeld, hij overlijdt op tussen 900 en 906,

Graaf in Thurgouw van 854 tot 894,

Er zijn vier kinderen bekend:
Meingaud van Thurgouw,
Adalbert van Thurgouw, overleden op 6 juni 911, terechtgesteld,
Burchard van Schwaben, geboren tussen 855 en 860, overleden op 5 november 911, terechtgesteld,
Dietburg van Thurgouw.

271.401 joffer van Grabfeld,    schema 101

joffer van Grabfeld, dochter van Christian van Grabfeld trouwt met Adalbert van Thurgouw, zoon van Adalbert van Ratië,

Er zijn vier kinderen bekend:
Meingaud van Thurgouw,
Adalbert van Thurgouw, overleden op 6 juni 911, terechtgesteld,
Burchard van Schwaben, geboren tussen 855 en 860, overleden op 5 november 911, terechtgesteld,
Dietburg van Thurgouw.
271.402 Liudolf van Saksen,    schema 101

Liudolf van Saksen, geboren tussen 805 en 806, zoon van Asig van Saksen en Ida van Saksen trouwt met Oda, geboren tussen 805 en 806, dochter van Billung en Adela van Herford, hij overlijdt op 12 maart 866,

Graaf in Bardengouw,
Graaf in Eichsfeld,
Hertog in Saksen,
Graaf in Saksen van 844 tot 866,

Er zijn acht kinderen bekend:
Bruno van Saksen, geboren tussen 830 en 840, overleden op 2 februari 880, gesneuveld bij Hamburg tegen de Denen,
Otto van Saksen, geboren in 836, overleden op 30 november 912 in Wallhausen,
Thankmar van Corvey,
Liutgard van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 30 november 885 in Aschaffenburg,
Hathumod van Gandersheim, geboren in 840, overleden op 29 november 874,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 5 november 897,
Christina van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 1 april 919,
Enda van Saksen, overleden voor 874.

271.403 Oda,    schema 101

Oda, geboren tussen 805 en 806, dochter van Billung en Adela van Herford trouwt met Liudolf van Saksen, geboren tussen 805 en 806, zoon van Asig van Saksen en Ida van Saksen, zij overlijdt op 17 mei 913,

Er zijn acht kinderen bekend:
Bruno van Saksen, geboren tussen 830 en 840, overleden op 2 februari 880, gesneuveld bij Hamburg tegen de Denen,
Otto van Saksen, geboren in 836, overleden op 30 november 912 in Wallhausen,
Thankmar van Corvey,
Liutgard van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 30 november 885 in Aschaffenburg,
Hathumod van Gandersheim, geboren in 840, overleden op 29 november 874,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 5 november 897,
Christina van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 1 april 919,
Enda van Saksen, overleden voor 874.
271.404 Meingaud van Wormsgouw,    schema 101

Meingaud van Wormsgouw, zoon van Robertiner, trouwt met Rotlint van Wormsgouw, dochter van Rupert van Wormsgouw en Wiltrud van Kraichgouw,

Graaf van Wormsfeld
Er zijn twee kinderen bekend:
Meingaud van Wormsgouw, overleden in 892, vermoord door Alberich,
Reginlint van Wormsgouw.

271.405 Rotlint van Wormsgouw,    schema 101

Rotlint van Wormsgouw, dochter van Rupert van Wormsgouw en Wiltrud van Kraichgouw, trouwt met Meingaud van Wormsgouw, zoon van Robertiner,

Er zijn twee kinderen bekend:
Meingaud van Wormsgouw, overleden in 892, vermoord door Alberich,
Reginlint van Wormsgouw.
271.406#, 271.407#
271.408 Karel de Kale,    schema 101

Karel de Kale, geboren op 13 juni 823 in Frankfurt, zoon van Lodewijk de Vrome en Judith van Argengouw, trouwt op 13 december 842 met Irmintrud van Orleans, geboren op 27 september 830, dochter van Odo van Orleans en Ingeltrud van Metz, hij overlijdt op 6 oktober 877 in Dorf Avrieux,

Koning van West-Franken van 843 tot 877,
Keizer van 875 tot 877,
Koning van Italië van 875 tot 877,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Judith van Frankrijk, geboren in 844, overleden in 870,
Lodewijk van Frankrijk, geboren tussen 840 en 01-11-0846, overleden op 10 april 879 in Compiegne,
Karel van Aquitanië, 'het Kind', geboren tussen 847 en 850, overleden op 29 september 866 in Buzancais,
Karlman van St. Germain,geboren in 850, overleden in 876,
Lothar van St. Germain, geboren in 850, overleden op 25 december 865v •Ermentrud van Hasnon, overleden na 877,
Rotrud van Andlau, geboren in 850, overleden na 912.

271.409 Irmintrud van Orleans,    schema 101

Irmintrud van Orleans, geboren op 27 september 830, dochter van Odo van Orleans en Ingeltrud van Metz, trouwt op 13 december 842 met Karel de Kale, geboren op 13 juni 823 in Frankfurt, zoon van Lodewijk de Vrome en Judith van Argengouw, zij overlijdt op 6 oktober 869 in St. Denis,

Koningin van Frankrijk,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Judith van Frankrijk, geboren in 844, overleden in 870,
Lodewijk van Frankrijk, geboren tussen 840 en 01-11-0846, overleden op 10 april 879 in Compiegne,
Karel van Aquitanië, 'het Kind', geboren tussen 847 en 850, overleden op 29 september 866 in Buzancais,
Karlman van St. Germain,geboren in 850, overleden in 876,
Lothar van St. Germain, geboren in 850, overleden op 25 december 865v •Ermentrud van Hasnon, overleden na 877,
Rotrud van Andlau, geboren in 850, overleden na 912.
271.410 Adalhard van Parijs,    schema 101

Adalhard van Parijs, geboren in 830, zoon van Wulfhard en Susanne van Parijs, hij overlijdt op 9 november 901 in Laon,

Graaf van Parijs,
Paltsgraaf in West-Franken,

Er zijn twee kinderen bekend:
Wulfhard van Flavigny, geboren in 855, overleden tussen 6 september 880 en 6 september 893,
Adelheid van Parijs, geboren tussen 855 en 860, overleden op 9 november 901 in Laon.

271.411#
271.412#, 271.413#
271.414 Earldorman Athelm#,

Earldorman Athelm,

Er is van hem één kind bekend,
Aelflede

271.415#
271.416 Liudolf van Saksen,    schema 101

Liudolf van Saksen, geboren tussen 805 en 806, zoon van Asig van Saksen en Ida van Saksen, trouwt met Oda, geboren tussen 805 and 806, dochter van Billung en Adela van Herford, hij overlijdt op 12 mei 866,

Graaf in Bardengouw,
Graaf in Eichsfeld,
Hertog in Saksen,
Graaf in Saksen van 844 to 866,

Er zijn acht kinderen bekend:
Bruno van Saksen, geboren tussen 830 en 840, overleden op 2 februari 880, gesneuveld bij Hamburg tegen de Denen,
Otto van Saksen, geboren in 836, overleden op 30 november 912 in Wallhausen,
Thankmar van Corvey,
Liutgard van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 30 november 885 in Aschaffenburg,
Hathumod van Gandersheim, geboren in 840, overleden op 29 november 874,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 5 november 897,
Christina van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 1 april 919,
Enda van Saksen, overleden voor 874,

271.417 Oda,    schema 101

Oda, geboren tussen 805 and 806, dochter van Billung en Adela van Herford, trouwt met Liudolf van Saksen, geboren tussen 805 en 806, zoon van Asig van Saksen en Ida van Saksen, zij overlijdt op 17 mei 913,

Er zijn acht kinderen bekend:
Bruno van Saksen, geboren tussen 830 en 840, overleden op 2 februari 880, gesneuveld bij Hamburg tegen de Denen,
Otto van Saksen, geboren in 836, overleden op 30 november 912 in Wallhausen,
Thankmar van Corvey,
Liutgard van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 30 november 885 in Aschaffenburg,
Hathumod van Gandersheim, geboren in 840, overleden op 29 november 874,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 5 november 897,
Christina van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 1 april 919,
Enda van Saksen, overleden voor 874,
271.418 Hendrik van Babenberg,    schema 101

Hendrik van Babenberg, geboren in 830, zoon van Christian van Grabfeld, trouwt in 852 met Ingeltrud van Friuli, geboren in 838, dochter van Eberhard van Friuli en Gisela, hij overlijdt op 20 augustus 886 in Parijs,

Graaf van Oost-Franken,
Hertog van Saksen,
Markgraaf in Friesland,
Hertog van Neustrië in 886,

Er zijn zes kinderen bekend:
Hendrik van Oost-Franken, overleden in 902, gesneuveld,
Berengar van Neustrië, overleden in 886,
Adalhard van Oost-Franken, overleden in 902, terechtgesteld,
Adalbert van Palts-Franken, geboren in 854, overleden op 9 september 906 in Burg Theres am Main, terechtgesteld,
Adellinde van Babenberg, geboren in 855, overleden na 915, Klooster Buchau,
Hadwig van Babenberg, geboren in 853, overleden op 24 september 903.

271.419 Ingeltrud van Friuli,    schema 101

Ingeltrud van Friuli, geboren in 838, dochter van Eberhard van Friuli en Gisela trouwt in 852 met Hendrik van Babenberg, geboren in 830, zoon van Christian van Grabfeld, zij overlijdt tussen 863 en 2 april 870,

Gravin van Oost-Franken,

Er zijn zes kinderen bekend:
Hendrik van Oost-Franken, overleden in 902, gesneuveld,
Berengar van Neustrië, overleden in 886,
Adalhard van Oost-Franken, overleden in 902, terechtgesteld,
Adalbert van Palts-Franken, geboren in 854, overleden op 9 september 906 in Burg Theres am Main, terechtgesteld,
Adellinde van Babenberg, geboren in 855, overleden na 915, Klooster Buchau,
Hadwig van Babenberg, geboren in 853, overleden op 24 september 903.
271.420 Waltbert van Graingouw,    schema 101

Waltbert van Graingouw, geboren tussen 800 en 810, zoon van Wigbert van Oost-Saksen, trouwt met Mathilde van Herford, dochter van Egbert van Wetigouw en Ida van Herford, hij overlijdt tussen 872 en 891,

Graaf in Graingouw,
Graaf in Threcwithiv,
Stichter van Wildeshausen (Oldenburg),

Er zijn zes kinderen bekend:
Immed van Graingouw, geboren in 860,
Diederik van Ringelheim, geboren tussen 860 and 872, overleden na 916,
Widukind van Graingouw, overleden na 890,
Reginbern van Graingouw,
Altburg van Graingouw,
Bia van Graingouw.

271.421 Mathilde van Herford,    schema 101

Mathilde van Herford, dochter van Egbert van Wetigouw en Ida van Herford, trouwt met Waltbert van Graingouw, geboren tussen 800 and 810, zoon van Wigbert van Oost-Saksen, zij overlijdt in 915,

Abdis van Herford,

Er zijn zes kinderen bekend:
Immed van Graingouw, geboren in 860,
Diederik van Ringelheim, geboren tussen 860 and 872, overleden na 916,
Widukind van Graingouw, overleden na 890,
Reginbern van Graingouw,
Altburg van Graingouw,
Bia van Graingouw.
271.422 Godfried van Haithabu#,

Godfried van Haithabu, geboren in 820, trouwt tussen 882 en 885 met Gisela van Nivelles, geboren tussen 861 en 865, dochter van Lothar van Lotharingen en Waldrada van Friesland, hij overlijdt in 885, vermoord,

Hertog van Frisia,
Koning van Haithabu,

Er zijn drie kinderen bekend:
Reginhild van Haithabu, geboren in 885, overleden na 11 mei 931,
joffer van Haithabu,
Gisela van Haithabu.

271.423 Gisela van Nivelles,    schema 101

Gisela van Nivelles, geboren tussen 861 en 865, dochter van Lothar van Lotharingen en Waldrada van Friesland, trouwt met Godfried van Haithabu, geboren in 820, zij overlijdt tussen 12 mei 907 and 26 oktober 907,

Abdis van Fosses,
Abdis van Nivelles,
Hertogin van Friesland,

Er zijn drie kinderen bekend:
Reginhild van Haithabu, geboren in 885, overleden na 11 mei 931,
joffer van Haithabu,
Gisela van Haithabu.
271.424# tot en met 271.615#
271.616 Burchard van Grabfeld#,

Burchard van Grabfeld, geboren in 780, trouwt met Frewirata , hij overlijdt na 857,

Graaf in Grabfeld,

Er zijn twee kinderen bekend:
Burchard van Grabfeld, overleden op 3 augustus 908, gesneuveld,
Wigbert van Hildesheim, overleden op 31 oktober 908.

271.617 Frewirata#,

Frewirata, trouwt met Burchard van Grabfeld, geboren in 780,

Er zijn twee kinderen bekend:
Burchard van Grabfeld, overleden op 3 augustus 908, gesneuveld,
Wigbert van Hildesheim, overleden op 31 oktober 908.
271.618 Bardo,    schema 121

Bardo, zoon Asig van Saksen,

Er is één kind bekend:
Adred.

271.619#,
271.620 Udo van Lahngouw,    schema 121

Udo van Lahngouw, geboren tussen 825 en 830, zoon van Gebhard van Lahngouw en joffer van Mark-Bohemen, trouwt met Judith van Argengouw, dochter van Koenraad van Argengouw en Adelheid van Tours, hij overlijdt op 16 februari 863,

Graaf in Lahngouw,
Hertog van Elzas,
Markgraaf van Neustrië,
Graaf in (West-)Bertholdsbaar van 850 tot 860,

Er zijn vier kinderen bekend:
Koenraad van van Lahngouw, geboren in 855, overleden op 27 februari 906, gesneuveld bij Fritzlar,
Eberhard van Elzas, geboren tussen 856 en 858, overleden in 902, gesneuveld (Babenberg-vete),
Rudolf van Wurzburg, geboren in 860, overleden op 3 augustus 908,
Gebhard van Lotharingen, geboren in 865, overleden op 22 juni 910, gesneuveld in Augsburg (Magyaren).

271.621 Judith van Argengouw,    schema 121

Judith van Argengouw, dochter van Koenraad van Argengouw en Adelheid van Tours, trouwt met Udo van Lahngouw, geboren tussen 825 en 830, zoon van Gebhard van Lahngouw en joffer van Mark-Bohemen,

Er zijn vier kinderen bekend:
Koenraad van van Lahngouw, geboren in 855, overleden op 27 februari 906, gesneuveld bij Fritzlar,
Eberhard van Elzas, geboren tussen 856 en 858, overleden in 902, gesneuveld (Babenberg-vete),
Rudolf van Wurzburg, geboren in 860, overleden op 3 augustus 908,
Gebhard van Lotharingen, geboren in 865, overleden op 22 juni 910, gesneuveld in Augsburg (Magyaren).
271.622#

271.623 joffer van Thuringen,    schema 121

joffer van Thuringen, dochter van Adolf van Derlingouw,

Er is één kind bekend:
Glismut van Thuringen, geboren in 865, overleden op 26 april 924,
271.624 Asig van Saksen,    schema 121

Asig van Saksen, zoon Asig van Saksen,

Er zijn vier kinderen bekend:
Thietmar van Oostmark, geboren in 850, overleden tussen 1 februari 932 and 1 februari 937,
Gero van Saksen,
Asig van Saksen, overleden in 936, gesneuveld,
Liudolf van Hasegouw.

271.625#,
271.626 Koenraad van Lahngouw,    schema 121

Koenraad van Lahngouw, geboren in 855, zoon van Udo van Lahngouw en Judith van Argengouw, trouwt met Glismut van Thuringen, geboren in 865, dochter joffer van Thuringen, hij overlijdt op 27 februari 906, gesneuveld bij Fritzla,

Graaf in Lahngouw,
Graaf in Opper-Lahngouw,
Markgraaf van Sorbenmark van 892 tot 906,
Graaf in Hessengouw in 897,
Hertog van Thuringen in 898,
Graaf van Gozfeld (deel Volkfeld) van 903 tot 906,

Er zijn zes kinderen bekend:
Koenraad, geboren in 881, overleden op 23 december 918,
Eberhard van Franconia, geboren tussen 1 januari 885 en 31 december 885, overleden op 2 oktober 939, gesneuveld,
Otto van Opper-Lahngouw, overleden in 938,
joffer van Opper-Lahngouw,
Hildegard van Lahngouw,
Judith van Lahngouw.

271.627 Glismut van Thuringen,    schema 121

Glismut van Thuringen, geboren in 865, dochter joffer van Thuringen, trouwt met Koenraad van Lahngouw, geboren in 855, zoon van Udo van Lahngouw en Judith van Argengouw, zij overlijdt op 26 april 924,

Gravin in Lahngouw,

Er zijn zes kinderen bekend:
Koenraad, geboren in 881, overleden op 23 december 918,
Eberhard van Franconia, geboren tussen 1 januari 885 en 31 december 885, overleden op 2 pktober 939, gesneuveld,
Otto van Opper-Lahngouw, overleden in 938,
joffer van Opper-Lahngouw,
Hildegard van Lahngouw,
Judith van Lahngouw.
271.628#, 271.629#, 271.630#, 271.631#
271.632 Bruno van Saksen,    schema 141

Bruno van Saksen, geboren tussen 830 and 840, zoon Liudolf van Saksen en Oda, trouwt met Liutgard, dochter Arnulf, hij overlijdt op 2 februari 880, gesneuveld bij Hamburg tegen de Denen,

Hertog van Saksen van 866 tot 880,

Er is één kind bekend:
Bruno van Derlingouw, geboren tussen 850 en 860, overleden tuissen 937 en 942.

B r o n: Bruno van Saksen

271.633 Liutgard,    schema 141

Liutgard, dochter Arnulf, trouwt met Bruno van Saksen, geboren tussen 830 and 840, zoon Liudolf van Saksen en Oda,

Er is één kind bekend:
Bruno van Derlingouw, geboren tussen 850 en 860, overleden tuissen 937 en 942.

B r o n: Liutgard
271.634#, 271.635#
271.636 Boso van Neder-Bourgondië,    schema 141

Boso van Neder-Bourgondië, geboren tussen 825 en 828, zoon van Boudewijn van Metz en Richardis van Arles, trouwt tussen 876 en 878 met Ermengard van Italië, geboren tussen 852 en 855, dochter Lodewijk II en Engelberga van Parma, hij overlijdt op 11 januari 887,

Graaf van Autun,
Graaf van Vienne,
Hertog van Italië,
Hertog van Provence,
Koning van Neder-Bourgondië van 879 tot 887,

Er zijn vier kinderen bekend:
Lodewijk de Blinde, geboren in 880, overleden op 5 juni 928,
Irmgard van Neder-Bourgondië, geboren tussen 880 en 885,
Engelberga van Neder-Bourgondië, geboren in 877, overleden in 917,
Waldrada van Neder-Bourgondië.

271.637 Ermengard van Italië,    schema 141

Ermengard van Italië, geboren tussen 852 en 855, dochter Lodewijk II en Engelberga van Parma, trouwt tussen 876 en 878 met Boso van Neder-Bourgondië, geboren tussen 825 en 828, zoon van Boudewijn van Metz en Richardis van Arles, zij overlijdt op 22 juni 896,

Abdis van S. Salvatore (Brescia),
Koningin van Provence,

Er zijn vier kinderen bekend:
Lodewijk de Blinde, geboren in 880, overleden op 5 juni 928,
Irmgard van Neder-Bourgondië, geboren tussen 880 en 885,
Engelberga van Neder-Bourgondië, geboren in 877, overleden in 917,
Waldrada van Neder-Bourgondië.
271.638 Leo van Byzantium#,    schema 141

Leo van Byzantium, trouwt met Zoe Zautzes, dochter van Stylianos Zautzes,

Keizer,

Er is één kind bekend:
Anna van Byzantium, geboren tussen 886 en 888, overleden tussen 914 en 936,

271.639 Zoe Zautzes,

Zoe Zautzes, dochter Stylianos Zautzes, trouwt met Leo van Byzantium,

Er is één kind bekend:
Anna van Byzantium, geboren tussen 886 en 888, overleden tussen 914 en 936,
271.640#, 271.641#
271.642 Waltbert van Graingouw,    schema 141

Waltbert van Graingouw, geboren tussen 800 en 810, zoon van Wigbert van Oost-Saksen, trouwt met Mathilde van Herford, dochter van Egbert van Wetigouw en Ida van Herford,

Graaf in Graingouw,
Graaf in Threcwithi,
Stichter van Wildeshausen (Oldenburg),
Graaf in Lerigouw van 855 tot 872,

Er zijn zes kinderen bekend:

Immed van Graingouw, geboren in 860,
Diederik van Ringelheim, geboren tussen 860 en 872, overleden na 916,
Widukind van Graingouw, overleden na 890,
Reginbern van Graingouw,
Altburg van Graingouw,
Bia van Graingouw.

271.643 Mathilde van Herford,    schema 141

Mathilde van Herford, dochter van Egbert van Wetigouw en Ida van Herford trouwt met Waltbert van Graingouw, geboren tussen 800 en 810, zoon van Wigbert van Oost-Saksen, heeft vier kinderen,

Er zijn zes kinderen bekend:

Immed van Graingouw, geboren in 860,
Diederik van Ringelheim, geboren tussen 860 en 872, overleden na 916,
Widukind van Graingouw, overleden na 890,
Reginbern van Graingouw,
Altburg van Graingouw,
Bia van Graingouw.
271.644# tot en met 271.743#
271.744 Adalhard van Metz,

Adalhard van Metz, geboren in 810, zoon van Leuthard van Parijs en Griemhild,

Graaf van Autun,
Graaf van Metz,
Lekenabt van Echternach,
Lekenabt van St. Martin in Tours,
Lekenabt van St. Vaast (Arras),
Lekenabt van Stablo-Malmedy,
Seneschalk,
Lekenabt van St. Maximin (Trier) in 855,

Er zijn drie kinderen bekend:
Adalhard van Metzgouw, geboren tussen 840 en 845, overleden tussen 889 en 890,
Alfwin van Eifelgouw,
Rotrud van Metzgouw.

271.745#
271.746#, 271.747#
271.748 Udo van Lahngouw,    schema 121

Udo van Lahngouw, geboren tussen 825 en 830, zoon Gebhard van Lahngouw en joffer van Mark-Bohemen, trouwt met Judith van Argengouw, dochter van Koenraad van Argengouw en Adelheid van Tours, hij overlijdt tussen 879 en 885,

Graaf in Lahngouw,
Hertog van Elzas,
Markgraaf van Neustrië,
Graaf in West-Bertholdsbaar van 850 tot 860,

Er zijn vier kinderen bekend:
Koenraad van van Lahngouw, geboren in 855, overleden op 27 februari 906, gesneuveld bij Fritzlar,
Eberhard van Elzas, geboren tussen 856 en 858, overleden in 902, gesneuveld (Babenberg-vete),
Rudolf van Wurzburg, geboren in 860, overleden op 3 augustus 908,
Gebhard van Lotharingen, geboren in 865, overleden op 22 juni 910, gesneuveld in Augsburg (Magyaren).

271.749 Judith van Argengouw,    schema 121

Judith van Argengouw, dochter van Koenraad van Argengouw en Adelheid van Tours, trouwt met Udo van Lahngouw, geboren tussen 825 en 830, zoon Gebhard van Lahngouw en joffer van Mark-Bohemen,

Er zijn vier kinderen bekend:
Koenraad van van Lahngouw, geboren in 855, overleden op 27 februari 906, gesneuveld bij Fritzlar,
Eberhard van Elzas, geboren tussen 856 en 858, overleden in 902, gesneuveld (Babenberg-vete),
Rudolf van Wurzburg, geboren in 860, overleden op 3 augustus 908,
Gebhard van Lotharingen, geboren in 865, overleden op 22 juni 910, gesneuveld in Augsburg (Magyaren).
271.750 Christian van Grabfeld,    schema 121

Christian van Grabfeld, zoon van Christian van Grabfeld, trouwt met joffer van Thuringen, dochter Thakulf van Thuringen,

Graaf van Grabfeld,

Er zijn twee kinderen bekend:
Ida van Grabfeld,
Herman van Keulen, overleden op 11 april 924.

271.751 joffer van Thuringen,    schema 121

joffer van Thuringen, dochter Thakulf van Thuringen, trouwt met Christian van Grabfeld, zoon van Christian van Grabfeld,

Er zijn twee kinderen bekend:
Ida van Grabfeld,
Herman van Keulen, overleden op 11 april 924.
271.752# tot en met 271.759#
Liutfried van Elzas,    schema 121

Liutfried van Elzas, geboren tussen 800 en 805, zoon van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, trouwt met Irmgard, hij overlijdt tussen 865 en 866,

Graaf van Sundgouw,
Hertog van Elzas,

Er zijn twee kinderen bekend:
Hugo van Sundgouw, overleden in 884,
Liutfried van Grandval.

271.761 Irmgard#,

Irmgard, trouwt met Liutfried van Elzas, geboren tussen 800 en 805, zoon van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, zij overlijdt in 840,

Er zijn twee kinderen bekend:
Hugo van Sundgouw, overleden in 884,
Liutfried van Grandval.
271.762 Bernard van Autun#,

Bernard van Autun, trouwt met joffer van Auvergne, dochter van Bernard van Auvergne,

Er is één kind bekend:
joffer van Autun.

271.763 joffer van Auvergne#,

joffer van Auvergne, dochter van Bernard van Auvergne, trouwt met Bernard van Autun,

Er is één kind bekend:
joffer van Autun.
271.764 Unruoch van Friuli,

Unruoch van Friuli, geboren in 770, zoon van Unruoch van Alemannië, trouwt met Ingeltrud van Friaul, geboren in 780, dochter van Audran van Friaul en Ansperge van Lombardije, hij overlijdt in 853 in St. Bertin,

Markgraaf van Friuli,
Monnik in St. Bertin,
Graaf van Ternois in 817,

Er zijn drie kinderen bekend:
Eberhard van Friuli, geboren tussen 800 en 810, overleden op 16 december 866,
Berengar van Toulouse, overleden in 837, burgeroorlog, gesneuveld,
Adalhard van St. Amand, geboren in 815, overleden in 864.

271.765 Ingeltrud van Friaul,

Ingeltrud van Friaul, geboren in 780, dochter van Audran van Friaul en Ansperge van Lombardije trouwt met Unruoch van Friuli, geboren in 770, zoon van Unruoch van Alemannië, zij overlijdt in 857,

Er zijn drie kinderen bekend:
Eberhard van Friuli, geboren tussen 800 en 810, overleden op 16 december 866,
Berengar van Toulouse, overleden in 837, burgeroorlog, gesneuveld,
Adalhard van St. Amand, geboren in 815, overleden in 864.
271.766 Lodewijk de Vrome,    schema 121

Lodewijk de Vrome, geboren op 16 april 778 in Cassaneuil, zoon van Karel de Grote en Hildegard van Kraichgouw, trouwt in 819 met Judith van Argengouw, geboren in 795, dochter van Welf van Argengouw en Heilwich van Thurgouw, overleden 20 juni 840 in Ingelheim,

Keizer van 813 tot 840, Koning der Franken van 814 to 840

Er zijn twee kinderen bekend:
Gisela, geboren tussen 819 and 822, overleden na 1 juli 874,
Karel de Kale, geboren op 13 juni 823 in Frankfurt, overleden op 6 oktober 877 in Dorf Avrieux,

Lodewijk heeft een goede opleiding gekregen en was zeer gelovig. Hij streefde er naar een goede keizer te zijn en de erfenis van zijn vader te bestendigen. Hij was de eerste Frankische heerser die bij de regeling van de erfopvolging afweek van het Salische recht, dat eiste dat het rijk in gelijke delen onder zijn zoons zou moeten worden verdeeld. Deze praktijk leidde steevast tot jaren of zelfs generaties van oorlogen tussen de Frankische deel-koninkrijken. In plaats daarvan probeerde hij een regeling te formuleren waardoor het rijk ongedeeld zou blijven. Zijn autoriteit en zijn politieke talent waren onvoldoende om deze regeling met succes door te voeren. Doordat zijn oudste zoons en veel van de hoge edelen zich benadeeld voelden, werd het laatste decennium van zijn regering gekenmerkt door burgeroorlogen en het afbrokkelen van Lodewijks positie. Na zijn dood werd het rijk tussen zijn nog levende zoons verdeeld. Hiermee werd de basis gelegd voor de staatkundige verdeling van Europa in het latere Frankrijk, Duitsland en Italië.

271.767 Judith van Argengouw,    schema 121

Judith van Argengouw, geboren in 795, dochter van Welf van Argengouw en Heilwich van Thurgouw, trouwt in 819 met Lodewijk de Vrome, geboren op 16 april 778 in Cassaneuil, zoon van Karel de Grote en Hildegard van Kraichgouw, overleden op 19 april 843,

Frankisch koningin,

Er zijn twee kinderen bekend:
Gisela, geboren tussen 819 and 822, overleden na 1 juli 874,
Karel de Kale, geboren op 13 juni 823 in Frankfurt, overleden op 6 oktober 877 in Dorf Avrieux,
271.768 Hunfried van Istrië#,

Hunfried van Istrië, trouwt met Hidda van Breisgouw, dochter van Udalrich van Breisgouw en joffer van Bertholdsbaar,

Markgraaf van Istrië van 807 tot 835 Markgraaf van Ratië van 807 tot 835
Er zijn zeven kinderen bekend:
Adalbert van Ratië,
Udalrich van Septimanië, overleden na 858,
Hunfried van Istrië,
Liutsind van Istrië,
Hidda van Istrië,
Imma van Istrië,
Ava van Istrië, overleden op 4 november 839.

271.769 Hidda van Breisgouw,

Hidda van Breisgouw, dochter van Udalrich van Breisgouw en joffer van Bertholdsbaar, trouwt met Hunfried van Istrië,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Adalbert van Ratië,
Udalrich van Septimanië, overleden na 858,
Hunfried van Istrië,
Liutsind van Istrië,
Hidda van Istrië,
Imma van Istrië,
Ava van Istrië, overleden op 4 november 839.
271.770#, 271.771#
271.772 Poppo van Grabfeld,

Poppo van Grabfeld, zoon van Bubo en Williswint, trouwt met joffer van Saksen, dochter van Ekbert van Saksen en Ida van Herzfeld, hij overlijdt tussen 839 en 841,

Graaf in Saalgouw,
Graaf in Grabfeldgouw van 819 tot 839,

Er zijn twee kinderen bekend:
Christian van Grabfeld, overleden in 871,
Hessi van Saalgouw, geboren in 830, overleden op 28 augustus 866.

271.773 joffer van Saksen,

joffer van Saksen, dochter van Ekbert van Saksen en Ida van Herzfeld, trouwt met Poppo van Grabfeld, zoon van Bubo en Williswint,

Er zijn twee kinderen bekend:
Christian van Grabfeld, overleden in 871,
Hessi van Saalgouw, geboren in 830, overleden op 28 augustus 866.
271.774#, 271.775#
271.776 Werner van Wormsgouw,    schema 122

Werner van Wormsgouw, geboren tussen 870 en 875, zoon van Werner van Lobdengouw, trouwt met joffer van Ortenau, geboren in 882, dochter van Eberhard van Elzas en Wiltrud van Speyergouw, hij overlijdt tussen 917 en 919,

Graaf in Nahegouw in 891,
Graaf in Wormsgouw/Wormsfeld in 891,
Graaf in Speyergouw in 906,

Er is één kind bekend:
Werner van Wormsgouw, geboren in 899, overleden in 932.

271.777 joffer van Ortenau,    schema 122

joffer van Ortenau, geboren in 882, dochter van Eberhard van Elzas en Wiltrud van Speyergouw, trouwt met Werner van Wormsgouw, geboren tussen 870 en 875, zoon van Werner van Lobdengouw,

Er is één kind bekend:
Werner van Wormsgouw, geboren in 899, overleden in 932.
271.778 Burchard van Schwaben,    schema 122

Burchard van Schwaben, geboren tussen 883 and 884, zoon van Burchard van Schwaben en Liutgard van Saksen, trouwt in 904 met Richlint van Wormsgouw, geboren in 888, dochter van Meingaud van Wormsgouw en Gisela, hij overlijdt op 28 april 926 in Novara gesneuveld,

Hertog van Schwaben van 917 tot 926,

Er zijn zes kinderen bekend:
Burchard III van Schwaben, geboren in 906, overleden op 11 november 973,
Gisela van Waldkirch, geboren in 905,
Hicha van Schwaben, geboren in 905, overleden na 950,
Bertha van Schwaben, geboren in 907, overleden tussen 5 april 961 en 2 januari 966,
Adalrich van Schwaben, overleden na 973,
Wiltrud van Schwaben

271.779 Richlint van Wormsgouw,    schema 122

Richlint van Wormsgouw, geboren in 888, dochter van Meingaud van Wormsgouw en Gisela, trouwt in 904 met Burchard van Schwaben, geboren tussen 883 and 884, zoon van Burchard van Schwaben, en Liutgard van Saksen, zij overlijdt na 29 april 958 op het eiland Ufenau,

Er zijn zes kinderen bekend:
Burchard III van Schwaben, geboren in 906, overleden op 11 november 973,
Gisela van Waldkirch, geboren in 905,
Hicha van Schwaben, geboren in 905, overleden na 950,
Bertha van Schwaben, geboren in 907, overleden tussen 5 april 961 en 2 januari 966,
Adalrich van Schwaben, overleden na 973,
Wiltrud van Schwaben
271.780 Hendrik de Vogelaar,

Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, zoon van Otto van Saksen en Hadwig van Babenberg, trouwt in 909 met Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 and 897 in Engern, dochter van Diederik van Ringelheim en Reginhild van Haithabu, hij overlijdt op 2 juli 936 in Memleben,

Hertog van Saksen van 912 tot 936,
Koning Duitse rijk van 919 to 936,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Otto de Grote, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, overleden op 7 mei 973 in Memleben,
Hendrik van Beieren, geboren tussen 22 april 919 en 22 april 922 in Nordhausen, overleden op 1 november 955,
Bruno van Keulen, geboren tussen 1 januari 925 en 1 juli 925, overleden op 11 oktober 965,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 913 en 914 in Nordhausen, overleden tussen 5 mei 968 en 5 mei 969,
Hadwig van Saksen, geboren in 922, overleden na 9 januari 958.

271.781 Mathilde van Ringelheim,

Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 and 897 in Engern, dochter van Diederik van Ringelheim en Reginhild van Haithabu, trouwt in 909 met Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, zoon van Otto van Saksen en Hadwig van Babenberg, hij overlijdt op 1 november 955,

Koningin Duitse rijk,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Otto de Grote, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, overleden op 7 mei 973 in Memleben,
Hendrik van Beieren, geboren tussen 22 april 919 en 22 april 922 in Nordhausen, overleden op 1 november 955,
Bruno van Keulen, geboren tussen 1 januari 925 en 1 juli 925, overleden op 11 oktober 965,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 913 en 914 in Nordhausen, overleden tussen 5 mei 968 en 5 mei 969,
Hadwig van Saksen, geboren in 922, overleden na 9 januari 958.
271.782 Eduard van Wessex#,

Eduard van Wessex, trouwt met Aelflede, dochter van Earldorman Athelm,

Koning,

Er zijn drie kinderen bekend:
Edgitha van Wessex, geboren in 905, overleden op 2 januari 946,
Aethgiva van Engeland, geboren in 905, overleden op 26 december 956,
Eadhild van Wessex, geboren in 910, overleden voor 937.

271.783 Aelflede,

Aelflede, dochter van Earldorman Athelm, trouwt met Eduard van Wessex,

Er zijn drie kinderen bekend:
Edgitha van Wessex, geboren in 905, overleden op 2 januari 946,
Aethgiva van Engeland, geboren in 905, overleden op 26 december 956,
Eadhild van Wessex, geboren in 910, overleden voor 937.
271.784 Otto van Saksen,

Otto van Saksen, geboren in 836, zoon van Liudolf van Saksen en Oda, trouwt met Hadwig van Babenberg, geboren tussen 805 en 806, dochter van Hendrik van Babenberg en Ingeltrud van Friuli, hij overlijdt op 30 november 912 in Wallhausen,

Hertog van Saksen tussen 880 en 912,
Lekenabt van Hersfeld in 908,

Er zijn zes kinderen bekend:
Oda van Saksen, geboren tussen 875 en 880, overleden na 2 juli 952,
Liudolf van Saksen, geboren tussen 876 en 878, overleden voor 30 november 912,
Thankmar van Saksen, geboren voor 876, overleden voor 30 november 912,
Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, overleden op 2 juli 936 in Memleben,
Liutgard van Saksen, overleden op 21 januari 923,
joffer van Saksen, geboren tussen 870 en 880.

271.785 Hadwig van Babenberg,

Hadwig van Babenberg, geboren in 853, dochter van Hendrik van Babenberg en Ingeltrud van Friuli, trouwt met Otto van Saksen, geboren in 836, zoon van Liudolf van Saksen en Oda, zij overlijdt op 24 december 903,

Hertogin van Saksen,

Er zijn zes kinderen bekend:
Oda van Saksen, geboren tussen 875 en 880, overleden na 2 juli 952,
Liudolf van Saksen, geboren tussen 876 en 878, overleden voor 30 november 912,
Thankmar van Saksen, geboren voor 876, overleden voor 30 november 912,
Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, overleden op 2 juli 936 in Memleben,
Liutgard van Saksen, overleden op 21 januari 923,
joffer van Saksen, geboren tussen 870 en 880.
271.786 Diederik van Ringelheim,

Diederik van Ringelheim, geboren tussen 860 en 872, zoon van Waltbert van Graingouw en Mathilde van Herford, trouwt met Reginhild van Haithabu, geboren in 885, dochter van Godfried van Haithabu en Gisela van Nivelles, hij overlijdt na 916,

Bisschop van Paderborn,
Dux,
Graaf in Saksen,
Graaf in Westfalen,
Graaf van Ringelheim,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 en 897 in Engern, overleden tussen 14 augustus 968 en 969 in Quedlinburg,
Bia van Ringelheim, geboren in 895, overleden voor 25 mei 932,
Amalrada van Ringelheim,
Perehtheid van Ringelheim,
Dedi van Ringelheim, overleden op 7 juli 938 in Burg Laer, gesneuveld,
Frederuna van Ringelheim, overleden in 971,
Frederuna van Ringelheim, geboren tussen 887 en 888, overleden tussen 12 januari 916 en 10 februari 917.

271.787 Reginhild van Haithabu,

Reginhild van Haithabu, geboren in 885, dochter van Godfried van Haithabu en Gisela van Nivelles, trouwt met Diederik van Ringelheim, geboren tussen 860 en 872, zoon van Waltbert van Graingouw en Mathilde van Herford, zij overlijdt na 11 mei 931/2,

Gravin van Ringelheim,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 en 897 in Engern, overleden tussen 14 augustus 968 en 969 in Quedlinburg,
Bia van Ringelheim, geboren in 895, overleden voor 25 mei 932,
Amalrada van Ringelheim,
Perehtheid van Ringelheim,
Dedi van Ringelheim, overleden op 7 juli 938 in Burg Laer, gesneuveld,
Frederuna van Ringelheim, overleden in 971,
Frederuna van Ringelheim, geboren tussen 887 en 888, overleden tussen 12 januari 916 en 10 februari 917.
271.788 Liutpold van Beieren,

Liutpold van Beieren, zoon van Ernst van Sualafeld en joffer van Grabfeld, trouwt met Kunigunde van Palts-Schwaben, dochter van Berthold van Palts-Schwaben en Gisela, hij overlijdt op 4 uli 907,

Hertog van Beieren,
Markgraaf van Beieren,

Er zijn drie kinderen bekend:
Arnulf van van Beieren, geboren in 898, overleden op 14 juli 937,
Berthold van Beieren, geboren in 900, overleden op 23 december 947,
Ernst van Sualafeld.

271.789 Kunigunde van Palts-Schwaben,

Kunigunde van Palts-Schwaben, dochter van Berthold van Palts-Schwaben en Gisela, trouwt met Liutpold van Beieren, zoon van Ernst van Sualafeld en joffer van Grabfeld, zij overlijdt op 7 februari 915,

Koningin,

Er zijn drie kinderen bekend:
Arnulf van van Beieren, geboren in 898, overleden op 14 juli 937,
Berthold van Beieren, geboren in 900, overleden op 23 december 947,
Ernst van Sualafeld.
271.790 Berengar van Italië,

Berengar van Italië, geboren tussen 840 en 845, zoon van Eberhard van Friuli en Gisela, trouwt tussen 880 en 890 met Bertila van Spoleto, dochter van Suppo van Spoleto,

Markgraaf van Friaul van 873 tot 924,
Koning van Italië van 888 tot 924,
Keizer van 915 tot 924,

Er zijn drie kinderen bekend:
Gisela van Italië, geboren tussen 880 en 891, overleden op 13 juni 910,
Bertha van St. Salvatore, overleden in 952,
Judith van Italië.

271.791 Bertila van Spoleto,

Bertila van Spoleto, dochter van Suppo van Spoleto, trouwt tussen 880 en 890 met Berengar van Italië, geboren tussen 840 en 845, zoon van Eberhard van Friuli en Gisela,

Er zijn drie kinderen bekend:
Gisela van Italië, geboren tussen 880 en 891, overleden op 13 juni 910,
Bertha van St. Salvatore, overleden in 952,
Judith van Italië.
271.792 Gebhard van Ufgouw,

Gebhard van Ufgouw, zoon van Eberhard van Elzas en Wiltrud van Speyergouw, trouwt met Kunigunde van Vermandois, dochter van Heribert van Vermandois en Adele van Meaux, hij overlijdt tussen 15 januari 947 and 948,

Graaf van Ufgouw,

Er zijn drie kinderen bekend:
Koenraad van Elzas, overleden op 15 juli 982,
Kunigunde van Ufgouw,
Adela van Ufgouw, overleden op 23 maart 963.

271.793 Kunigunde van Vermandois,

Kunigunde van Vermandois, dochter van Heribert van Vermandois en Adele van Meaux, trouwt met Gebhard van Ufgouw, zoon van Eberhard van Elzas en Wiltrud van Speyergouw,

Er zijn drie kinderen bekend:
Koenraad van Elzas, overleden op 15 juli 982,
Kunigunde van Ufgouw,
Adela van Ufgouw, overleden op 23 maart 963.
271.794 Adalbert van Marchtal#,

Adalbert van Marchtal, trouwt met joffer van Zurichgouw, dochter van Udalrich van Schwaben en Wendilgard van Neustrië,

Graaf van Marchtal,

Er zijn twee kinderen bekend:
Judith van Marchtal,
Berchthold van Marchtal, overleden tussen 973 en 977.

271.795 joffer van Zurichgouw,

joffer van Zurichgouw, dochter van Udalrich van Schwaben en Wendilgard van Neustrië, trouwt met Adalbert van Marchtal,

Er zijn twee kinderen bekend:
Judith van Marchtal,
Berchthold van Marchtal, overleden tussen 973 en 977.
271.796 Otto van Saksen,

Otto van Saksen, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, zoon van Hendrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim, trouwt in 929 met Edgitha van Wessex, geboren in 905, dochter van Eduard van Wessex en Aelflede, hij overlijdt op 7 mei 973 in Memleben,

Koning West-Franken van 936 tot 973,
Keizer van 962 tot 973,

Er zijn twee kinderen bekend:
Liudolf van Schwaben, geboren in 930, overleden op 6 september 957,
Liutgard van Saksen, geboren tussen 931 en 935, overleden op 18 november 953.

271.797 Edgitha van Wessex,

Edgitha van Wessex, geboren in 905, dochter van Eduard van Wessex en Aelflede, trouwt in 929 met Otto van Saksen, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, zoon van Hendrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim, zij overlijdt op 2 januari 946,

Duits koningin,

Er zijn twee kinderen bekend:
Liudolf van Schwaben, geboren in 930, overleden op 6 september 957,
Liutgard van Saksen, geboren tussen 931 en 935, overleden op 18 november 953.
271.798 Herman van Schwaben,

Herman van Schwaben, geboren tussen 898 and 900, zoon van Gebhard van Lotharingen en Ida van Grabfeld, trouwt in 927 met Richlint van Wormsgouw, geboren in 888, dochter van Meingaud van Wormsgouw en Gisela, hij overlijdt op 10 december 949,

Graaf van Engersgouw,
Graaf van Hessengouw,
Graaf van Keulengouw,
Hertog van Schwaben,
Stichter van Einsiedeln,
Graaf van Avelgouw in 948,
Hertog van Elzas in 949,

Er is één kind bekend:
Ida van Schwaben, geboren tussen 932 en 934, overleden op 17 mei 986.

271.799 Richlint van Wormsgouw,

Richlint van Wormsgouw, geboren in 888, dochter van Meingaud van Wormsgouw en Gisela, trouwt in 927 met Herman van Schwaben, geboren tussen 898 and 900, zoon van Gebhard van Lotharingen en Ida van Grabfeld, zij overlijdt na 29 apri 958 op het eiland Ufenau,

Hertogin van Schwaben,

Er is één kind bekend:
Ida van Schwaben, geboren tussen 932 en 934, overleden op 17 mei 986.
271.800 Rudolf van Hoog-Bourgondië,

Rudolf van Hoog-Bourgondië, zoon van Koenraad van Transjuranië en Adelais, trouwt met Waldrada van Neder-Bourgondië, dochter van Boso van Neder-Bourgondië en Ermengard van Italië, hij overlijdt op 25 oktober 912,

Lekenabt van St. Maurice d'Agaune,
Koning van Hoog-Bourgondië van 888 tot 912,

Er zijn zes kinderen bekend:
Waldrada van Hoog-Bourgondië, geboren in 900, overleden na 936,
Rudolf van Hoog-Bourgondië, geboren tussen 880 en 885, overleden op 11 juli 936,
Judith van Hoog-Bourgondië,
Adelheid van Hoog-Bourgondië,
Waldrada van Hoog-Bourgondië,
Lodewijk van Thurgouw, overleden na 928.

271.801 Waldrada van Neder-Bourgondië,

Waldrada van Neder-Bourgondië, dochter van Boso van Neder-Bourgondië en Ermengard van Italië, trouwt met Rudolf van Hoog-Bourgondië, zoon van Koenraad van Transjuranië en Adelais,

Gravin van Arles,
Koningin van Hoog-Bourgondië,
Koningin van Italië,

Er zijn zes kinderen bekend:
Waldrada van Hoog-Bourgondië, geboren in 900, overleden na 936,
Rudolf van Hoog-Bourgondië, geboren tussen 880 en 885, overleden op 11 juli 936,
Judith van Hoog-Bourgondië,
Adelheid van Hoog-Bourgondië,
Waldrada van Hoog-Bourgondië,
Lodewijk van Thurgouw, overleden na 928.
271.802 Burchard van Schwaben,

Burchard van Schwaben, geboren tussen 883 en 884, zoon van Burchard van Schwaben en Liutgard van Saksen, trouwt in 904 met Richlint van Wormsgouw, geboren in 888, dochter van Meingaud van Wormsgouw en Gisela, hij overlijdt op 28 april 926 in Novara, gesneuveld,

Hertog van Schwaben van 917 tot 926,

Er zijn zes kinderen bekend:
Burchard III van Schwaben, geboren in 906, overleden op 11 november 973,
Gisela van Waldkirch, geboren in 905,
Hicha van Schwaben, geboren in 905, overleden na 950,
Bertha van Schwaben, geboren in 907, overleden tussen 5 april 961 en 2 januari 966,
Adalrich van Schwaben, overleden na 973,
Wiltrud van Schwaben.

271.803 Richlint van Wormsgouw,

Richlint van Wormsgouw, geboren in 888, dochter van Meingaud van Wormsgouw en Gisela, trouwt in 904 met Burchard van Schwaben, geboren tussen 883 en 884, zoon van Burchard van Schwaben en Liutgard van Saksen, zij overlijdt op 29 april 958 op het iland Ufenau,

Hertogin van Schwaben,

Er zijn zes kinderen bekend:
Burchard III van Schwaben, geboren in 906, overleden op 11 november 973,
Gisela van Waldkirch, geboren in 905,
Hicha van Schwaben, geboren in 905, overleden na 950,
Bertha van Schwaben, geboren in 907, overleden tussen 5 april 961 en 2 januari 966,
Adalrich van Schwaben, overleden na 973,
Wiltrud van Schwaben.
271.804 Karel van Frankrijk,

Karel van Frankrijk, geboren op 17 september 879, zoon van Lodewijk van Frankrijk en Adelheid van Parijs, trouwt tussen 917 en 919 met Aethgiva van Engeland, geboren in 905, dochter van Eduard van Wessex en Aelflede, hij overlijdt op 7 oktober 929 in Peronne,

Koning van Frankrijk van 893 tot 929,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Lodewijk van Frankrijk, geboren tussen 10 september 920 en 10 september 921, overleden op 10 september 0954,
Arnulf van Frankrijk,
Drogo van Frankrijk,
Roriko van Laon, geboren in 920,overleden op 20 december 976,
Alpais van Frankrijk.

271.805 Aethgiva van Engeland,

Aethgiva van Engeland, geboren in 905, dochter van Eduard van Wessex en Aelflede, trouwt tussen 917 en 919 met Karel van Frankrijk, geboren op 17 september 879, zoon van Lodewijk van Frankrijk en Adelheid van Parijs, zij overlijdt op 26 december 956,

Gravin van Vermandois,
Koningin van Frankrijk,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Lodewijk van Frankrijk, geboren tussen 10 september 920 en 10 september 921, overleden op 10 september 0954,
Arnulf van Frankrijk,
Drogo van Frankrijk,
Roriko van Laon, geboren in 920,overleden op 20 december 976,
Alpais van Frankrijk.
271.806 Hendrik de Vogelaar,

Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, zoon van Otto van Saksen en Hadwig van Babenberg, trouwt in 909 met Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 and 897 in Engern, dochter van Diederik van Ringelheim en Reginhild van Haithabu, hij overlijdt op 2 juli 936 in Memleben,

Hertog van Saksen van 912 tot 936,
Koning Duitse rijk van 919 to 936,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Otto de Grote, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, overleden op 7 mei 973 in Memleben,
Hendrik van Beieren, geboren tussen 22 april 919 en 22 april 922 in Nordhausen, overleden op 1 november 955,
Bruno van Keulen, geboren tussen 1 januari 925 en 1 juli 925, overleden op 11 oktober 965,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 913 en 914 in Nordhausen, overleden tussen 5 mei 968 en 5 mei 969,
Hadwig van Saksen, geboren in 922, overleden na 9 januari 958.

271.807 Mathilde van Ringelheim,

Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 and 897 in Engern, dochter van Diederik van Ringelheim en Reginhild van Haithabu, trouwt in 909 met Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, zoon van Otto van Saksen en Hadwig van Babenberg, hij overlijdt op 1 november 955,

Koningin Duitse rijk,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Otto de Grote, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, overleden op 7 mei 973 in Memleben,
Hendrik van Beieren, geboren tussen 22 april 919 en 22 april 922 in Nordhausen, overleden op 1 november 955,
Bruno van Keulen, geboren tussen 1 januari 925 en 1 juli 925, overleden op 11 oktober 965,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 913 en 914 in Nordhausen, overleden tussen 5 mei 968 en 5 mei 969,
Hadwig van Saksen, geboren in 922, overleden na 9 januari 958.
271.808# tot en met 271.815#
271.816 Giselbert van Maasgouw,

Giselbert van Maasgouw, geboren in 790, zoon van Gainfroy van Sens en Theudelinde van Bliesgouw, trouwt met Bertswint van Haspengouw, geboren in 795,

Graaf in Maasgouw,

Er is één kind bekend:
Giselbert van Maasgouw, geboren in 820, overleden tussen 880 en 916.

271.817 Bertswint van Haspengouw#,

Bertswint van Haspengouw, geboren in 795, trouwt met Giselbert van Maasgouw, geboren in 790, zoon van Gainfroy van Sens en Theudelinde van Bliesgouw,

Er is één kind bekend:
Giselbert van Maasgouw, geboren in 820, overleden tussen 880 en 916.
271.818 Lothar I,

Lothar I, geboren in 795, zoon van Lodewijk de Vrome en Irmingard van Haspengouw, trouwt in 821 met Irmingard van Tours, geboren in 805, dochter van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, overleden op 29 september 855 in het klooster Prèum,

Koning van Italië van 823 tot 855,
Keizer van 840 tot 855,

Er zijn acht kinderen bekend:
Lodewijk II, geboren in 825, overleden op 12 augustus 875 in Brescia,
Lothar van Lotharingen, geboren in 825, overleden op 8 auguatus 869 in Piacenza,
Helletrud van Italië, geboren in 826, overleden tussen 856 en 866,
Ermengard, geboren tussen 827 en 830, overleden na 864,
Bertha van Avenay, geboren in 830, overleden op 7 mei 852,
Gisela van St. Salvatore, geboren in 830, overleden in 860,
Rotrud van Italië, geboren tussen 835 en 837,
Karel van Bourgondië, geboren in 845, overleden op 24 januari 863 in St.Pierre bij Lyon.

271.819 Irmingard van Tours,

Irmingard van Tours, geboren in 805, dochter van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, trouwt in 821 met Lothar I, geboren in 795, zoon van Lodewijk de Vrome en Irmingard van Haspengouw, overleden op 20- maart 851,

Frankisch koningin,
Keizerin,

Er zijn acht kinderen bekend:
Lodewijk II, geboren in 825, overleden op 12 augustus 875 in Brescia,
Lothar van Lotharingen, geboren in 825, overleden op 8 auguatus 869 in Piacenza,
Helletrud van Italië, geboren in 826, overleden tussen 856 en 866,
Ermengard, geboren tussen 827 en 830, overleden na 864,
Bertha van Avenay, geboren in 830, overleden op 7 mei 852,
Gisela van St. Salvatore, geboren in 830, overleden in 860,
Rotrud van Italië, geboren tussen 835 en 837,
Karel van Bourgondië, geboren in 845, overleden op 24 januari 863 in St.Pierre bij Lyon.
271.820 Karel de Kale,

Karel de Kale, geboren op 13 juni 823 in Frankfurt, zoon van Lodewijk de Vrome en Judith van Argengouw, trouwt op 13 december 842 met Irmintrud van Orleans, geboren op 27 september 830, dochter van Odo van Orleans en Ingeltrud van Metz, hij overlijdt op 6 oktober 877 in Dorf Avrieux,

Koning van West-Franken van 843 tot 877,
Keizer van 875 tot 877,
Koning van Italië van 875 tot 877,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Judith van Frankrijk, geboren in 844, overleden in 870,
Lodewijk van Frankrijk, geboren tussen 840 en 01-11-0846, overleden op 10 april 879 in Compiegne,
Karel van Aquitanië, 'het Kind', geboren tussen 847 en 850, overleden op 29 september 866 in Buzancais,
Karlman van St. Germain,geboren in 850, overleden in 876,
Lothar van St. Germain, geboren in 850, overleden op 25 december 865v •Ermentrud van Hasnon, overleden na 877,
Rotrud van Andlau, geboren in 850, overleden na 912.

271.821 Irmintrud van Orleans,

Irmintrud van Orleans, geboren op 27 september 830, dochter van Odo van Orleans en Ingeltrud van Metz, trouwt op 13 december 842 met Karel de Kale, geboren op 13 juni 823 in Frankfurt, zoon van Lodewijk de Vrome en Judith van Argengouw, zij overlijdt op 6 oktober 869 in St. Denis,

Koningin van Frankrijk
Er zijn zeven kinderen bekend:
Judith van Frankrijk, geboren in 844, overleden in 870,
Lodewijk van Frankrijk, geboren tussen 840 en 01-11-0846, overleden op 10 april 879 in Compiegne,
Karel van Aquitanië, 'het Kind', geboren tussen 847 en 850, overleden op 29 september 866 in Buzancais,
Karlman van St. Germain,geboren in 850, overleden in 876,
Lothar van St. Germain, geboren in 850, overleden op 25 december 865v •Ermentrud van Hasnon, overleden na 877,
Rotrud van Andlau, geboren in 850, overleden na 912.
271.822 Adalhard van Parijs,

Adalhard van Parijs, geboren in 830, zoon van Wulfhard en Susanne van Parijs, overleden op 10 oktober 890,

Graaf van Parijs,
Paltsgraaf in West-Franken,

Er zijn twee kinderen bekend:
Wulfhard van Flavigny, geboren in 855, overleden tussen 6 september 880 and 6 september 893,
Adelheid van Parijs, geboren tussen 855 en 860, d. 9 november 901 in Laon.

271.823#
271.824 Giselbert van Maasgouw,

Giselbert van Maasgouw, geboren in 790, zoon van Gainfroy van Sens en Theudelinde van Bliesgouw, trouwt met Bertswint van Haspengouw, geboren in 795,

Graaf in Maasgouw,

Er is één kind bekend:
Giselbert van Maasgouw, geboren in 820, overleden tussen 880 en 916.

271.825 Bertswint van Haspengouw#,

Bertswint van Haspengouw, geboren in 795, trouwt met Giselbert van Maasgouw, geboren in 790, zoon van Gainfroy van Sens en Theudelinde van Bliesgouw,

Er is één kind bekend:
Giselbert van Maasgouw, geboren in 820, overleden tussen 880 en 916.
271.826 Lothar I,

Lothar I, geboren in 795, zoon van Lodewijk de Vrome en Irmingard van Haspengouw, trouwt in 821 met Irmingard van Tours, geboren in 805, dochter van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, overleden op 29 september 855 in het klooster Prèum,

Koning van Italië van 823 tot 855,
Keizer van 840 tot 855,

Er zijn acht kinderen bekend:
Lodewijk II, geboren in 825, overleden op 12 augustus 875 in Brescia,
Lothar van Lotharingen, geboren in 825, overleden op 8 auguatus 869 in Piacenza,
Helletrud van Italië, geboren in 826, overleden tussen 856 en 866,
Ermengard, geboren tussen 827 en 830, overleden na 864,
Bertha van Avenay, geboren in 830, overleden op 7 mei 852,
Gisela van St. Salvatore, geboren in 830, overleden in 860,
Rotrud van Italië, geboren tussen 835 en 837,
Karel van Bourgondië, geboren in 845, overleden op 24 januari 863 in St.Pierre bij Lyon.

271.827 Irmingard van Tours,

Irmingard van Tours, geboren in 805, dochter van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, trouwt in 821 met Lothar I, geboren in 795, zoon van Lodewijk de Vrome en Irmingard van Haspengouw, overleden op 20- maart 851,

Frankisch koningin,
Keizerin,

Er zijn acht kinderen bekend:
Lodewijk II, geboren in 825, overleden op 12 augustus 875 in Brescia,
Lothar van Lotharingen, geboren in 825, overleden op 8 auguatus 869 in Piacenza,
Helletrud van Italië, geboren in 826, overleden tussen 856 en 866,
Ermengard, geboren tussen 827 en 830, overleden na 864,
Bertha van Avenay, geboren in 830, overleden op 7 mei 852,
Gisela van St. Salvatore, geboren in 830, overleden in 860,
Rotrud van Italië, geboren tussen 835 en 837,
Karel van Bourgondië, geboren in 845, overleden op 24 januari 863 in St.Pierre bij Lyon.
271.828 Lothar I,

Lothar I, geboren in 795, zoon van Lodewijk de Vrome en Irmingard van Haspengouw, trouwt in 821 met Irmingard van Tours, geboren in 805, dochter van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, overleden op 29 september 855 in het klooster Prèum,

Koning van Italië van 823 tot 855,
Keizer van 840 tot 855,

Er zijn acht kinderen bekend:
Lodewijk II, geboren in 825, overleden op 12 augustus 875 in Brescia,
Lothar van Lotharingen, geboren in 825, overleden op 8 auguatus 869 in Piacenza,
Helletrud van Italië, geboren in 826, overleden tussen 856 en 866,
Ermengard, geboren tussen 827 en 830, overleden na 864,
Bertha van Avenay, geboren in 830, overleden op 7 mei 852,
Gisela van St. Salvatore, geboren in 830, overleden in 860,
Rotrud van Italië, geboren tussen 835 en 837,
Karel van Bourgondië, geboren in 845, overleden op 24 januari 863 in St.Pierre bij Lyon.

271.829 Irmingard van Tours,

Irmingard van Tours, geboren in 805, dochter van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, trouwt in 821 met Lothar I, geboren in 795, zoon van Lodewijk de Vrome en Irmingard van Haspengouw, overleden op 20 maart 851,

Frankisch koningin,
Keizerin,

Er zijn acht kinderen bekend:
Lodewijk II, geboren in 825, overleden op 12 augustus 875 in Brescia,
Lothar van Lotharingen, geboren in 825, overleden op 8 auguatus 869 in Piacenza,
Helletrud van Italië, geboren in 826, overleden tussen 856 en 866,
Ermengard, geboren tussen 827 en 830, overleden na 864,
Bertha van Avenay, geboren in 830, overleden op 7 mei 852,
Gisela van St. Salvatore, geboren in 830, overleden in 860,
Rotrud van Italië, geboren tussen 835 en 837,
Karel van Bourgondië, geboren in 845, overleden op 24 januari 863 in St.Pierre bij Lyon.
271.830 Radboud van Friesland,

Radboud van Friesland, geboren in 798, zoon van Waldger en joffer van Friesland trouwt in 822,

Er zijn vier kinderen bekend:
Waldger van Teisterbant, geboren in 823,
Gunther van Keulen, overledenen in 873,
Waldrada van Friesland, overleden na 9 april 869,
Ansfried van Palts-Lotharingen, overleden voor 897.

271.831#,
271.832 Liudolf van Saksen,

Liudolf van Saksen, geboren tussen 805 en 806, zoon van Asig van Saksen en Ida van Saksen trouwt met Oda, geboren tussen 805 en 806, dochter van Billung en Adela van Herford, hij overlijdt op 12 maart 866,

Graaf in Bardengouw,
Graaf in Eichsfeld,
Hertog in Saksen,
Graaf in Saksen van 844 tot 866,

Er zijn acht kinderen bekend:
Bruno van Saksen, geboren tussen 830 en 840, overleden op 2 december 880, gesneuveld bij Hamburg tegen de Denen,
Otto van Saksen, geboren in 836, overleden op 30 november 912 in Wallhausen,
Thankmar van Corvey,
Liutgard van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 30 november 885 in Aschaffenburg,
Hathumod van Gandersheim, geboren in 840, overleden op 29 november 874,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 5 november 897,
Christina van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 1 april 919,
Enda van Saksen, overleden na 874.

271.833 Oda,

Oda, geboren tussen 805 en 806, dochter van Billung en Adela van Herford trouwt met Liudolf van Saksen, geboren tussen 805 en 806, zoon van Asig van Saksen en Ida van Saksen, zij overlijdt op 17 mei 913,

Er zijn acht kinderen bekend:
Bruno van Saksen, geboren tussen 830 en 840, overleden op 2 december 880, gesneuveld bij Hamburg tegen de Denen,
Otto van Saksen, geboren in 836, overleden op 30 november 912 in Wallhausen,
Thankmar van Corvey,
Liutgard van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 30 november 885 in Aschaffenburg,
Hathumod van Gandersheim, geboren in 840, overleden op 29 november 874,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 5 november 897,
Christina van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 1 april 919,
Enda van Saksen, overleden na 874.
271.834 Hendrik van Babenberg,

Hendrik van Babenberg, geboren in 830, zoon van Christian van Grabfeld, trouwt met Ingeltrud van Friuli, geboren in 838, dochter van Eberhard van Friuli en Gisela, hij overlijdt op 20 augustus 886 in Parijs, gesneuveld,

Graaf van Oost-Franken,
Hertog van Saksen (tijdelijk),
Markgraaf in Friesland,
Hertog van Neustrië in 886,

Er zijn zes kinderen bekend:
Hendrik van Oost-Franken, overleden in 902, gesneuveld,
Berengar van Neustrië, overleden in 886,
Adalhard van Oost-Franken, overleden in 902, terechtgesteld,
Adalbert van Palts-Franken, geboren in 854, overleden op 9 september 906, Burg Theres am Main, terechtgesteld,
Adellinde van Babenberg, geboren in 855, overleden na 915 in Klooster Buchau,
Hadwig van Babenberg, geboren in 853, overleden op 24 december 903.

271.835 Ingeltrud van Friuli,

Ingeltrud van Friuli, geboren in 838, dochter van Eberhard van Friuli en Gisela, trouwt met Hendrik van Babenberg, geboren in 830, zoon van Christian van Grabfeld, zij overlijdt tussen 863 en 2 april 870,

Gravin van Oost-Franken,

Er zijn zes kinderen bekend:
Hendrik van Oost-Franken, overleden in 902, gesneuveld,
Berengar van Neustrië, overleden in 886,
Adalhard van Oost-Franken, overleden in 902, terechtgesteld,
Adalbert van Palts-Franken, geboren in 854, overleden op 9 september 906, Burg Theres am Main, terechtgesteld,
Adellinde van Babenberg, geboren in 855, overleden na 915 in Klooster Buchau,
Hadwig van Babenberg, geboren in 853, overleden op 24 december 903.
271.836 Waltbert van Graingouw,

Waltbert van Graingouw, geboren tussen 800 en 810, zoon van Wigbert van Oost-Saksen, trouwt met Mathilde van Herford, dochter van Egbert van Wetigouw en Ida van Herford, hij overlijdt tussen 872 en 891,

Graaf in Graingouw,
Graaf in Threcwithi,
Stichter van Wildeshausen (Oldenburg),
Graaf in Lerigouw van 855 tot 872,

Er zijn zes kinderen bekend:
Immed van Graingouw, geboren in 860,
Diederik van Ringelheim, geboren tussen 860 en 872, overleden na 916,
Widukind van Graingouw, overleden na 890,
Reginbern van Graingouw,
Altburg van Graingouw,
Bia van Graingouw.

271.837 Mathilde van Herford,

Mathilde van Herford, dochter van Egbert van Wetigouw en Ida van Herford, trouwt met Waltbert van Graingouw, geboren tussen 800 en 810, zoon van Wigbert van Oost-Saksen, zij overlijdt in 915,

Abdis van Herford,

Er zijn zes kinderen bekend:
Immed van Graingouw, geboren in 860,
Diederik van Ringelheim, geboren tussen 860 en 872, overleden na 916,
Widukind van Graingouw, overleden na 890,
Reginbern van Graingouw,
Altburg van Graingouw,
Bia van Graingouw.
271.838 Godfried van Haithabu#,

Godfried van Haithabu, geboren in 820, trouwt met Gisela van Nivelles, geboren tussen 861 en 865, dochter van Lothar van Lotharingen en Waldrada van Friesland, hij overlijdt in 885,

Hertog van Frisia,
Occupation Koning van Haithabu,

Er zijn drie kinderen bekend:
Reginhild van Haithabu, geboren in 885, overleden na 11 mei 0931/2,
joffer van Haithabu,
Gisela van Haithabu.

271.839 Gisela van Nivelles,

Gisela van Nivelles, geboren tussen 861 en 865, dochter van Lothar van Lotharingen en Waldrada van Friesland, trouwt met Godfried van van Haithabu, geboren in 820, zij overlijdt tussen 12 mei 907 and 26 oktober 907,

Abdis van Fosses,
Abdis van Nivelles,
Hertogin van Friesland,

Er zijn drie kinderen bekend:
Reginhild van Haithabu, geboren in 885, overleden na 11 mei 0931/2,
joffer van Haithabu,
Gisela van Haithabu.
271.840# tot en met 524.287#
XX

524.288# tot en met 524.295#
524.296 Karel de Grote (770),    basis-schema,    schema 11

Karel de Grote (Karolus Magnus), geboren op 2 april 748 bij Aix-la-Chapelle, zoon van Pippin de Korte en Bertha van Laon, trouwt in 770 met Hildegard van Kraichgouw, geboren in 758, dochter van Gerold van Kraichgouw en Imma van Lahngouw; Karel de Grote overlijdt op 28 januari 814 in Aken en wordt in de Pfalzkapelle bijgezet,

Koning van Langobarden,
Koning der Franken van 768 tot 814,
Keizer van 800 tot 814,Er zijn negen kinderen bekend:
Karel de Jonge, geboren tussen 772 en 773, overleden op 4 december 811,
Adelheid, geboren tussen 773 en 774 in Pavia, overleden in 774 in Pavia,
Rotrud, geboren in 775, overleden op 6 juni 810,
Pippin van Italië, geboren in 777, overleden op 8 juli 810,
Lodewijk de Vrome, geboren op 16 april 778 in Cassaneuil, overleden op 20 juni 840 in Ingelheim,
Lothar, geboren op 16 april 778, overleden tussen 779 en 780,
Bertha, geboren in 779, overleden op 14 januari 823,
Gisela, geboren in 781, overleden na 814,
Hildegard, geboren op 8 juni 782, overleden op 8 juni 783,

Karel de Grote, geboren bij Aix-la-Chapelle op 2 april 748, gedoopt door Bonefacius aartsbisschop van Mainz; Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippin samen op, waarbij Karel in hoofdzaak Neustrië, Bourgondië en de Provence, en Carloman in hoofdzaak Austrasië krijgen; beiden worden gezalfd op 9 oktober 768, Karel te Noyon en Carloman te Soissons; na de dood van Carloman in 771 en onder het passeren van diens minderjarige zonen, wordt Karel de enige koning der Franken; hij wordt dan wederom gezalfd als zodanig te Corbeny; na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie tot koning der Longobarden; Karel was reeds met zijn vader Pippin gezalfd tot koning, Saint-Denis 28 juli 754 en tevens door paus Stephanus II verheven tot "patricius Romanorum", maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden; door paus Leo III tot keizer gekroond, Rome 25 december 800; laat dan zijn "patricius"-titel vallen; zijn uiteindelijke titulatuur wordt: "Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator Romanum gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum"; zijn (westers) keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse "basileus" Michael I Rhangabe erkend; overleden Aken 28 januari 814, begraven aldaar (Dom).

Hij had 4 echtgenotes en 6 concubines:
1. omstreeks 768 een relatie met Himiltrudis (Chimiltrudis: Amautru), van Frankische origine, maar van onbekende familie,
2. trouwt in 769 met een dochter van Desiderius, koning der Lombarden en van Ansa. Karel verstootte haar echter in 770 of begin 771 en stuurde haar terug naar haar vader,
3. trouwt voor 30 april 771 Hildegard (Houdiard), geboren in 758, overleden Thionville (Moselle) 30 april 783, begraven in de kerk van de abdij Saint-Arnoul van Metz (Moselle), dochter van Gerold I, frankisch graaf [in de Vinzgouw] en van Imma (Emma, Emme), dochter van de Alamannen-graaf Hnabi, achterkleindochter van hertog Godfried. Zij vergezelde Karel naar Italië in 773 en 781,
4. een relatie met een onbekende vrouw,
5. trouwt te Worms in oktober 783 de oost-Frankische Fastrada (Fastrée), overleden Frankfurt aan de Rijn 10 augustus 794, begraven in de basiliek van St. Albanus te Mainz, dochter van Radolf, graaf van Franconië,
6. trouwt tussen de herfst van 794 en 796 Liutgardis (Liedgarde, Liégeard), een Alamannische, overleden Tours (Indre-et-Loire) 4 juni 800 op pelgrimstocht en begraven in de kerk van Saint-Martin te Tours,
7. een relatie met Madelgardis (Mathalgarde), gezien de naam mogelijk familie van de edele Vincent Madelgaire (overleden 677),
8. een relatie met de Saxische Gerswindis,
9. een relatie met Regina (Régine, Reine) in 800,
10. een relatie met Adelindis in 806.

Uit 1):
a. Alpais (?), geboren omstreeks 765/70, overleden 23 juli, uiterlijk in 852. Als weduwe werd zij abdis van Saint-Pierre te Reims. Trouwt met Beggo, overleden 28 oktober 816, graaf van Parijs (omstreeks 815) en stichtte de abdij van Saint-Maur-des-Fossés bij Parijs,
b. Pippijn, geboren omstreeks 770, overleden 811,

Uit 3):
c. Karel, de jonge, koning, geboren 772/73, overleden Beieren 4 december 811,
d. Adelais, geboren Italië tussen september 773 en juni 774, tijdens het beleg van Pavië, overleden Italië augustus 774, begraven in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz,
e. Hrothrudis, geboren omstreeks 775, overleden 6 juni 810; na aanvankelijk verloofd te zijn (in 781) met Constantijn VI Porphyrogénete, waaruit echter geen huwelijk voortvoeide, had zij een relatie met Rorico, graaf van Rennes, overleden 1 maart 839, bij wie ze een zoon had,
f. Pippin, koning der Lombarden, geboren 777, overleden Milaan 8 juli 810, begraven in de kerk San Zeno Maggiore te Verona. Vergezelde zijn vader naar Italië, alwaar hij werd gedoopt door paus Hadrianus, bij welke gelegenheid zijn naam Karel werd veranderd in Pippin. Werd te Rome op 15 april 781 tot koning gekroond. Uit zijn verbintenis (voor 796) met Chrothais, zonder twijfel nauw geparenteerd aan Adelhard van Corbië en diens halfbroer Wala, de toekomstige beschermheren van Bernard van Italië, werden vijf kinderen geboren,
g. Lodewijk, geboren bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778, door paus Hadrianus I tot koning van Aquitanië gezalfd Rome Pasen 781; na de dood ,van zijn oudere broers Karel en Pippin door zijn vader tot keizer gekroond en als mederegent aangesteld Aken 11 september 813; alleenheerser 28 januari 814; doet zich door paus Stephanus IV opnieuw tot keizer kronen Reims 28 oktober 816; ontwerpt in Aken juli 817 een regeling van de toekomstige verdeling van zijn rijk (Ordinatio Imperii) welke hij echter in 829 wijzigt ten gunste van de uit zijn tweede huwelijk geboren zoon Karel hetgeen tot een reeks burgeroorlogen leidt; tot afstand gedwongen Çompiègne oktober 833 doch door zijn jongere zoons hersteld Saint-Denis 1 maart 834; dit bevestigd door hernieuwde kroning Metz 28 februari 835; overleden op een eiland in de Rijn bij Ingelheim 20 juni 840, begraven Saint-Arnould bij Metz; had omstreeks 793 een verhouding met een onbekende vrouw, trouwt (1) 794 of 795 Irmingard, overleden 3 oktober 818, dochter van Ingram, graaf in de Haspengouw; trouwt (2) Aken februari 819 Judith (Welf), geboren omstreeks 800, overleden Tours 19 april 843, begraven aldaar (Saint-Martin), dochter van Welf I, graaf in Beieren en Eigilwich uit Saksen. Voorts had Lodewijk tussen 851 en 853 een relatie met een onbekende vrouw,
h. Lotharius, geboren bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778, overleden 779/80,
i. Bertrade of Berta, geboren 779/80, overleden na 14 januari 823; na aanvankelijk verloofd te zijn (ca. 789) met Ecgfrith, zoon van koning Offa, had ze een relatie met Angilbert, overleden 18 februari 814, hoofd van de raad van de jonge Pippijn (781),
j. Gisela, geboren in 781, voor mei, overleden na 800, waarschijnlijk na 814,
k. Hildegardis, geboren Thionville in 782, na 8 juni, overleden tussen 1 en 8 juni 783, begraven in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz,

Uit 4):
l. Chrothais, geboren omstreeks 784, overleden na 800, waarschijnlijk na 814,

Uit 5):
m. Theodrada, geboren omstreeks 785, overleden tussen 9 januari 844 en 853,
n. Hiltrudis, geboren omstreeks 787, overleden na 800, waarschijnlijk na 814,

Uit 7):
o. Rothildis, abdis van Faremoutiers tot aan haar dood op 24 maart 852,

Uit 8):
p. Adeltrudis,

Uit 9):
q. Drogo, bisschop van Metz, geboren 17 juni 801, overleden Bourgogne 8 december 855, begraven in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz,
r. Hugo, bijgenaamd de abt, geboren tussen 802 en 806, werd gedood in een gevecht te Angoumois op 14 juni 844,

Uit 10):
s. Theodoricus, geboren 807, overleden na 818.


W i k i p e d i a: Karel de Grote

B r o n: Karel de Grote

524.297 Hildegard van Kraichgouw (770),    basis-schema,    schema 11

Hildegard van Kraichgouw, geboren in 758, dochter van Gerold van Kraichgouw en Imma van Lahngouw, trouwt in 770 met Karel de Grote, geboren op 2 april 748 bij Aix-la-Chapelle, zoon van Pippin III en Bertha van Laon; Hildegard van Kraichgouw overlijdt op 30 april 783 in Palts Diedenhofen,

Frankisch koningin,
Er zijn negen kinderen bekend:
Karel de Jonge, geboren tussen 772 en 773, overleden op 4 december 811,
Adelheid, geboren tussen 773 en 774 in Pavia, overleden in 774 in Pavia,
Rotrud, geboren in 775, overleden op 6 juni 810,
Pippin van Italië, geboren in 777, overleden op 8 juli 810,
Lodewijk de Vrome, geboren op 16 april 778 in Cassaneuil, overleden op 20 juni 840 in Ingelheim,
Lothar, geboren op 16 april 778, overleden tussen 779 en 780,
Bertha, geboren in 779, overleden op 14 januari 823,
Gisela, geboren in 781, overleden na 814,
Hildegard, geboren op 8 juni 782, overleden op 8 juni 783,

W i k i p e d i a: Hildegard van Kraichgouw

B r o n: Hildegard van Kraichgouw
524.298 Welf van Argengouw,    basis-schema,    schema 11

Welf van Argengouw, zoon van Ruthard van Argengouw en Irminsind, trouwt omstreeks 794 met Heilwich van Thurgouw, geboren in 778, dochter van Isanbart van Thurgouw en Thietrade; Welf van Argengouw overlijdt op 3 september 825,

Graaf in Frankenrijk.
Er zijn vijf kinderen bekend:
Judith van Argengouw, geboren in 795, overleden op 19 april 843,
Koenraad van Argengouw, geboren in 800, overleden op 16februari 863,
Hemma van Argengouw, geboren in 808, overleden op 31 januari 876 in Regensburg,
Rudolf van Ponthieugouw, overleden op 6 januari 866,
Hrodoh van Argengouw.

B r o n: Welf van Argengouw

524.299 Heilwich van Thurgouw,    basis-schema,    schema 11

Heilwich van Thurgouw, geboren in 778, dochter van Isanbart van Thurgouw en Thietrade, trouwt omstreeks 794 met Welf van Argengouw, zoon van Ruthard van van Argengouw en Irminsind; Heilwich van Thurgouw overlijdt na 833,

Gravin, Abdis van Chelles

Er zijn vijf kinderen bekend:
Judith van Argengouw, geboren in 795, overleden op 19 april 843,
Koenraad van Argengouw, geboren in 800, overleden op 16februari 863,
Hemma van Argengouw, geboren in 808, overleden op 31 januari 876 in Regensburg,
Rudolf van Ponthieugouw, overleden op 6 januari 866,
Hrodoh van Argengouw.

B r o n: Heilwich van Thurgouw
524.300 Adrian van Kraichgouw,    basis-schema,    schema 11

Adrian van Kraichgouw, geboren na 772, zoon van Gerold van Kraichgouw en Imma van Lahngouw, trouwt met Waldrada dochter van Erphold en Waldrada van Autun, hij overlijdt na 793,

Er zijn vier kinderen bekend:
Odo van Orleans, overleden in 834, gesneuveld,
Willem van Blois, overleden in 834, gesneuveld,
Wiltrud van Kraichgouw,
Adela van Herford.

B r o n: Adrian van Kraichgouw

524.301 Waldrada Hornbach,    basis-schema,    schema 11

Waldrada, dochter van Erphold en Waldrada van Autun, trouwt met Adrian van Kraichgouw geboren na 772, zoon van Gerold van Kraichgouw en Imma van Lahngouw, zij overlijdt na 824,

Er zijn vier kinderen bekend:
Odo van Orleans, overleden in 834, gesneuveld,
Willem van Blois, overleden in 834, gesneuveld,
Wiltrud van Kraichgouw,
Adela van Herford.

B r o n: Waldrada Hornbach
524.302 Leuthard van Parijs,    basis-schema,    schema 11

Leuthard van Parijs, geboren tussen 760 en 765, zoon van Gerhard van Parijs en Rotrud, trouwt met Griemhild, hij overlijdt in 809,

Graaf van Parijs van 781 tot 809,

Er zijn zes kinderen bekend:
Gerhard van Parijs, geboren in 800 en tussen 878 en 879 overleden,
Ingeltrud van Metz, geboren in 805 en na 834 overleden,
Adalhard van Metz, geboren in 810 en in 870 overleden,
Teuthildis van Remiremont, overleden tussen 28 oktober 862 en 28 oktober 865,
Hatto I van Hegouw, overleden tussen 858 en 867,
Adalbert van Metz, overleden op 13 mei 841.

B r o n: Leuthard van Parijs

524.303 Griemhild#,

Griemhild, trouwt met Leuthard van Parijs, geboren tussen 760 en 765, zoon van Gerhard van Parijs en Rotrud,

Er zijn zes kinderen bekend:
Gerhard van Parijs, geboren in 800 en tussen 878 en 879 overleden,
Ingeltrud van Metz, geboren in 805 en na 834 overleden,
Adalhard van Metz, geboren in 810 en in 870 overleden,
Teuthildis van Remiremont, overleden tussen 28 oktober 862 en 28 oktober 865,
Hatto I van Hegouw, overleden tussen 858 en 867,
Adalbert van Metz, overleden op 13 mei 841.

B r o n: Griemhild
524.304# tot en met 524.383#
524.384 Gainfroy van Sens#,

Gainfroy van Sens, geboren in 750, trouwt met Theudelinde van Bliesgouw, geboren in 755,

Er is één kind bekend:
Giselbert van Maasgouw, geboren in 790.

B r o n: Gainfroy van Sens

524.385 Theudelinde van Bliesgouw#,

Theudelinde van Bliesgouw, geboren in 755, trouwt met Gainfroy van Sens, geboren in 750,

Er is één kind bekend:
Giselbert van Maasgouw, geboren in 790.

B r o n: Theudelinde van Bliesgouw
524.386# tot en met 524.409#
524.410 Hugo van Elzas,    schema 11

Hugo van Elzas, zoon van Hugo van Elzas, geboren in 780, trouwt met Ava van Istrië, dochter van Hunfried van Istrië en Hidda van Breisgouw, hij overlijdt op 20 oktober 837,

Graaf van Sens,
Graaf van Tours,
Hertog van Elzas,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Liutfried van Elzas, geboren tussen 800 en 805, overleden tussen 865 en 866,
Irmingard van Tours, geboren in 805, overleden op 20 maart 851,
Adelheid van Tours, overleden na 866,
Hugo van Tours, overleden voor 25 januari 835,
Bertha van Tours, geboren in 805, overleden na 870.

B r o n: Hugo van Elzas

524.411 Ava van Istrië,    schema 11

Ava van Istrië, dochter van Hunfried van Istrië en Hidda van Breisgouw, trouwt met Hugo van Elzas, zoon van Hugo van Elzas, geboren in 780, zij overlijdt op 4 november 839,

Gravin van Tours,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Liutfried van Elzas, geboren tussen 800 en 805, overleden tussen 865 en 866,
Irmingard van Tours, geboren in 805, overleden op 20 maart 851,
Adelheid van Tours, overleden na 866,
Adelheid van Tours, overleden na 866,
Hugo van Tours, overleden voor 25 januari 835,
Bertha van Tours, geboren in 805, overleden na 870.

B r o n: Ava van Istrië
524.412#, 524.413#, 524.414#, 524.415#
524.416 Unruoch van Alemannië,    schema 12

Unruoch van Alemannië, zoon van Adalhart van Breisgouw, hij overlijdt tussen 811 en 817,

Graaf in Alemannië,

Er zijn van hem twee kinderen bekend:
Berengar van Spaanse Mark, overleden na 825,
Unruoch van Friuli, geboren in 770, overleden in 853 te St.Bertin.

B r o n: Unruoch van Alemannië

524.417#
524.418 Audran van Friaul#,

Audran van Friaul, geboren in 740, trouwt met Ansperge van Lombardije, geboren in 745, hij overlijdt in 792,

Er is één kind bekend:
Ingeltrud van Friaul, geboren in 780, overleden in 857.

B r o n: Audran van Friaul

524.419 Ansperge van Lombardije#,

Ansperge van Lombardije, geboren in 745, trouwt met Audran van Friaul, geboren in 740, zij overlijdt na 817,

Er is één kind bekend:
Ingeltrud van Friaul, geboren in 780, overleden in 857.

B r o n: Ansperge van Lombardije
524.420# tot en met 524.485#
524.486 Matfried van Orleans#,

Matfried van Orleans, geboren in 795,
hij overlijdt in836,

Graaf van Orleans,

Er zijn twee kinderen bekend:
Matfried van Eifelgouw, geboren in 820, overleden na 882,
Ingeltrud van Orleans, geboren tussen 820 en 825, overleden voor 878.

B r o n: Matfried van Orleans

524.487#
524.488 Asig van Hessengouw,    schema 12

Asig van Saksen, zoon van Hildibold van Saksen en Swanshild, trouwt met Ida van Saksen, dochter van Ekbert van Saksen en Ida van van Herzfeld, hij overlijdt na 846,

Graaf in Hessengouw (Franken),
Graaf in Hessengouw (Saksen) van 813 tot 846,

Er zijn drie kinderen bekend:
Liudolf van Hessengouw, geboren tussen 805 en 806, overleden op 12 juni 866,
Haduwy van Herford, geboren in 811, overleden in 887,
Cobbo van van Noord-Hessengouw, geboren in 818, overleden tussen 11 april 889 en 890.

B r o n: Asig van Hessengouw

524.489 Ida van Saksen,    schema 12

Ida van Saksen, dochter van Ekbert van Saksen en Ida van van Herzfeld, trouwt met Asig van Saksen, zoon van Hildibold van Saksen en Swanshild,

Er zijn drie kinderen bekend:
Liudolf van Saksen, geboren tussen 805 en 806, overleden op 12 juni 866,
Haduwy van Herford, geboren in 811, overleden in 887,
Cobbo van van Noord-Hessengouw, geboren in 818, overleden tussen 11 april 889 en 890.

B r o n: Ida van Saksen
524.490 Billung,    schema 12

Billung, zoon van Bernhard en Christina, trouwt met Adela van Herford, dochter van Adrian van Kraichgouw en Waldrada,

princeps,

Er is één kind bekend:
Oda, geboren tussen 805 en 806, overleden op 17 mei 913.

B r o n: Billung

524.491 Adela van Herford,    schema 12

Adela van Herford, dochter van Adrian van Kraichgouw en Waldrada, trouwt met Billung, zoon van Bernhard en Christina,

Abdis,

Er is één kind bekend:
Oda, geboren tussen 805 en 806, overleden op 17 mei 913.

B r o n: Adela van Herford
524.492# tot en met 525.313
525.314 Radboud van Friesland,    schema 41

Radboud van Friesland, geboren in 752, zoon van Aldgisl van Bonngouw, hij overlijdt in 809.

Er is van hem één kind bekend:
joffer van Friesland, geboren in 778.

W i k i p e d i a: Radboud

B r o n: Radboud van Friesland

525.315#
525.316# tot en met 525.535#
525.536 Thuringbert van Lahngouw,    schema 42

Thuringbert van Lahngouw, zoon van Rupert van Haspengouw en Williswint van Wormsgouw, hij overlijdt na 770,

Er is van hem één kind bekend:
Rupert van Opper-Rijngouw, overleden in 807.

B r o n: Thuringbert van Lahngouw

525.537#
525.538#, 525.539#
525.540 Gerold van Kraichgouw,

Gerold van Kraichgouw, geboren in 730, zoon van Erlafried, trouwt met Imma van Lahngouw dochter van Hnabi van Alemannië en Hereswint van Lahngouw, hij overlijdt tussen 784 en 786,

Graaf in Anglachgouw,
Graaf in Bertholdsbaar,
Graaf in Kraichgouw,

Er zijn acht kinderen bekend:
Udalrich van Breisgouw, geboren in 750, overleden in 807,
Gerold van Beieren, geboren tussen 755 en 760, overleden op 1 september 799 in Pannonien, gesneuveld,
Hildegard van Kraichgouw, geboren in 758, overleden op 30 april 783 in Palts Diedenhofen,
Robert van Bodensee,
Udo van Kraichgouw, overleden voor 803,
Meingaud van Kraichgouw, overleden na 808,
Adrian van Kraichgouw, geboren na 772, overleden na 793,
Hnabi van Kraichgouw.

525.541 Imma van Lahngouw,

Imma van Lahngouw, dochter van Hnabi van Alemannië en Hereswint van Lahngouw, trouwt met Gerold van Kraichgouw geboren in 730, zoon van Erlafried, zij overlijdt na 784,

Gravin in Kraichgouw,

Er zijn acht kinderen bekend:
Udalrich van Breisgouw, geboren in 750, overleden in 807,
Gerold van Beieren, geboren tussen 755 en 760, overleden op 1 september 799 in Pannonien, gesneuveld,
Hildegard van Kraichgouw, geboren in 758, overleden op 30 april 783 in Palts Diedenhofen,
Robert van Bodensee,
Udo van Kraichgouw, overleden voor 803,
Meingaud van Kraichgouw, overleden na 808,
Adrian van Kraichgouw, geboren na 772, overleden na 793,
Hnabi van Kraichgouw.
525.542 Erphold#,

Erphold, trouwt met Waldrada van Autun,

Er zijn twee kinderen bekend:
Waldrada, overleden na 824,
Werner van Blois.

525.543 Waldrada van Autun#,

Waldrada van Autun, trouwt met Erphold,

Er zijn twee kinderen bekend:
Waldrada, overleden na 824,
Werner van Blois.
525.544# tot en met 525.791#
525.792 Alfric,    schema 44

Alfric, zoon van Geradd, trouwt met joffer van Engern, geboren tussen 780 en 785 dochter van Widukind van Engern en Gerberga van Jutland,

Er is één kinderen bekend:
Immed van Oost-Saksen, geboren tussen 800 en 810.

B r o n: Alfric

525.793 joffer van Engern,    schema 44

joffer van Engern, geboren tussen 780 en 785 dochter van Widukind van Engern en Gerberga van Jutland,trouwt met Alfric, zoon van Geradd,

Er is één kinderen bekend:
Immed van Oost-Saksen, geboren tussen 800 en 810.

B r o n: joffer van Engern
525.794# tot en met 525.799#
525.800 Wichman van Hamaland,    schema 44

Wichman van Hamaland, geboren tussen 795 en 815, zoon van Bennid en joffer van Wetigouw, trouwt met joffer van IJsselgouw, dochter van Meginhard van IJselgouw,

Er zijn twee kinderen bekend:
Wichman van Wetigouw, geboren tussen 815 en 825, overleden op 2 februari 880, strijd tegen Noormannen,
Meginhard van Hamaland, geboren tussen 820 en 830, overleden na 881.

B r o n: Wichman van Hamaland

525.801 joffer van IJsselgouw,    schema 44

joffer van IJsselgouw, dochter van Meginhard van IJselgouw, trouwt met Wichman van Hamaland, geboren tussen 795 en 815, zoon van Bennid en joffer van Wetigouw,

Er zijn twee kinderen bekend:
Wichman van Wetigouw, geboren tussen 815 en 825, overleden op 2 februari 880, strijd tegen Noormannen,
Meginhard van Hamaland, geboren tussen 820 en 830, overleden na 881.

B r o n: joffer van IJsselgouw
525.802 Ricdag,    schema 5

Ricdag, zoon van Ricbert, trouwt met Imhild,

Graaf in oostelijke Hellweggebied van 833 tot 873,

Er zijn drie kinderen bekend:
Imhild,
Frederik van Harzgouw, overleden na 880,
Adalger van Liesgouw, overleden na 889.

B r o n: Ricdag

525.803 Imhild#,

Imhild, trouwt met Ricdag, zoon van Ricbert,

Er zijn drie kinderen bekend:
Imhild,
Frederik van Harzgouw, overleden na 880,
Adalger van Liesgouw, overleden na 889.

B r o n: Imhild
525.804# tot en met 526.079#
526.080 Lambert van Hornbach,    schema 45

Lambert van Hornbach, geboren tussen 760 en 765, zoon van Wido van Wandrille, trouwt met Dietburg,

Graaf,
Voogd van Hornbach,
Voogd van Mettlach,

Er zijn van hem drie kinderen bekend:
Werner van Oostlanden, geboren tussen 760 en 765, overleden in 814 in Palts Aken,
Wido van Bretonse Mark, overleden tussen 802 en 814,
Hrodold.

B r o n: Lambert van Hornbach

526.081 Dietburg#,

Dietburg, trouwt met Lambert van Hornbach, geboren tussen 760 en 765, zoon van Wido van Wandrille,

Er zijn van hem drie kinderen bekend:
Werner van Oostlanden, geboren tussen 760 en 765, overleden in 814 in Palts Aken,
Wido van Bretonse Mark, overleden tussen 802 en 814,
Hrodold.

B r o n: Dietburg
526.082# tot en met 526.111#
526.112 Hunfried van Istrië#,

Hunfried van Istrië, trouwt met Hidda van Breisgouw, dochter van Udalrich van Breisgouw en joffer van Bertholdsbaar,

Markgraaf van Istrië van 807 tot 835,
Markgraaf van Ratië van 807 tot 835,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Adalbert van Ratië,
Udalrich van Septimanië, overleden na 858,
Hunfried van Istrië,
Liutsind van Istrië,
Hidda van Istrië,
Imma van Istrië,
Ava van Istrië, overleden op 4 november 839.

B r o n: Hunfried van Istrië

526.113 Hidda van Breisgouw,    schema 45

Hidda van Breisgouw, dochter van Udalrich van Breisgouw en joffer van Bertholdsbaar, trouwt met Hunfried van Istrië,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Adalbert van Ratië,
Udalrich van Septimanië, overleden na 858,
Hunfried van Istrië,
Liutsind van Istrië,
Hidda van Istrië,
Imma van Istrië,
Ava van Istrië, overleden op 4 november 839.

B r o n: Hidda van Breisgouw
526.114#, 526.115#
526.116 Poppo van Grabfeld,    schema 12

Poppo van Grabfeld, zoon van Bubo en Williswint, trouwt met joffer van Saksen, dochter van Ekbert van Saksen en Ida van van Herzfeld, hij overlijdt tussen 839 en 841,

Graaf in Saalgouw,
Graaf in Grabfeldgouw van 819 tot 839/41,

Er zijn twee kinderen bekend:
Christian van Grabfeld, overleden in 871,
Hessi van Saalgouw, geboren in 830, overleden op 28 augustus 866.

B r o n: Poppo van Grabfeld

526.117 joffer van Saksen,    schema 12

joffer van Saksen, dochter van Ekbert van Saksen en Ida van van Herzfeld, trouwt met Poppo van Grabfeld, zoon van Bubo en Williswint,

Er zijn twee kinderen bekend:
Christian van Grabfeld, overleden in 871,
Hessi van Saalgouw, geboren in 830, overleden op 28 augustus 866.

B r o n: joffer van Saksen
526.118# tot en met 526.297#
526.298 Ingram van Haspengouw,    schema 11

Ingram van Haspengouw, zoon van Chaldedramnus van Haspengouw,

Graaf van Haspengouw,

Er zijn van hem twee kinderen bekend:
Irmingard van Haspengouw, geboren tussen 775 en 780, overleden op 3 oktober 818 in Angers,
Angilram van Metz overleden in 791,


W i k i p e d i a: Ingram van Haspengouw

B r o n: Ingram van Haspengouw

526.299#
526.300# tot en met 526.495#
526.496 Hildibold van Saksen,    schema 11

Hildibold van Saksen, zoon van Liudolf van Saksen, trouwt met Swanshild, dochter van Bruno van Engernhij, overlijdt voor 813,

Graaf in Hessengouw (Franken),

Er zijn drie kinderen bekend:
Asig van Hessengouw, overleden na 846,
Folcbold van Saksen,
Adalbold van Saksen.

B r o n: Hildibold van Saksen

526.497 Swanshild#,

Swanshild, dochter van Bruno van Engern, trouwt met Hildibold van Saksen, zoon van Liudolf van Saksen,

Er zijn drie kinderen bekend:
Asig van Hessengouw , overleden na 846,
Folcbold van Saksen,
Adalbold van Saksen.

B r o n: Swanshild
526.498# tot en met 526.523#
526.524 Thankulf#,

Thankulf,

Er is van hem één kind bekend:
Adolf van Derlingouw ,

B r o n: Thankulf

526.525#
526.526# tot en met 528.243#
528.244 Wulfhard#,

Wulfhard trouwt met Susanne van Parijs, dochter van Berengar van Parijs en Alpais van St.Pierre,

Er zijn vier kinderen bekend:
Adalhard van Parijs, geboren in 830, overleden op 10 oktober 890,
Wulfhard,
Immo,
Hildeburg.

B r o n: Wulfhard

528.245 Susanne van Parijs,    schema 12

Susanne van Parijs dochter van Berengar van Parijs en Alpais van St.Pierre, trouwt met Wulfhard,

Er zijn vier kinderen bekend:
Adalhard van Parijs, geboren in 830, overleden op 10 oktober 890,
Wulfhard,
Immo,
Hildeburg.

B r o n: Susanne van Parijs
528.246# tot en met 542.727#
542.728 Rihhard#,

Rihhard trouwt met Abarhilt,

Er zijn drie kinderen bekend:
Reginbert,
Ricbert I,
Ricbert,


B r o n: Rihhard

542.729 Abarhilt#,

Abarhilt trouwt met Rihhard,

Er is één kind bekend:
Er zijn drie kinderen bekend:
Reginbert,
Ricbert I,
Ricbert,


B r o n: Abarhilt
542.730# tot en met 542.735#
542.736 Reginbern#,

Reginbern, zoon van Ricbert en Frenkin, trouwt met Baba van Thurgouw dochter van Isanbart van Thurgouw en Thietrade, hij overlijdt in 826,

Graaf,

Er zijn drie kinderen bekend:
Helmbert,
Ekbert van Saksen, geboren in 756,overleden na 811,
Hildeswint.

542.737 Baba van Thurgouw#,

Baba van Thurgouw, dochter van Isanbart van Thurgouw en Thietrade, trouwt met Reginbern, zoon van Ricbert en Frenkin,

Er zijn drie kinderen bekend:
Helmbert,
Ekbert van Saksen, geboren in 756,overleden na 811,
Hildeswint.
542.738 Karlman#,

Karlman, geboren in 751, zoon van Pippin III en Bertha van van Laon, trouwt met Gerberga van Langobarden, geboren in 750, dochter van Desiderius van Langobarden, hij overlijdt op 4 december 771 in Palts Samoucy,

Koning der Franken van 768 tot 771,

Er zijn twee kinderen bekend:
Pippin, geboren in 770,
Ida van van Herzfeld, overleden in 814 te Herzfeld.

542.739 Gerberga van Langobarden#,

Gerberga van Langobarden, geboren in 750, dochter van Desiderius van Langobarden, trouwt met Karlman, geboren in 751, zoon van Pippin III en Bertha van van Laon, zij overlijdt na 771 ,

Er zijn twee kinderen bekend:
Pippin, geboren in 770,
Ida van van Herzfeld, overleden in 814 te Herzfeld.
542.740# tot en met 542.783#
542.784 Welf van Argengouw#,

Welf van Argengouw, zoon van Ruthard van Argengouw en Irminsind trouwt met Heilwich van Thurgouw, geboren in 778, dochter van Isanbart van Thurgouw en Thietrade, hij overlijdt op 3 september 825,

Graaf in Frankenrijk,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Judith van Argengouw, geboren in 795, overleden op 19 april 843,
Koenraad van Argengouw, geboren in 800, overleden op 16 februari 863,
Hemma van Argengouw, geboren in 808, overleden op 31 januari 876 in Regensburg,
Rudolf van Ponthieugouw, overleden op 6 januari 866,
Hrodoh van Argengouw.

542.785 Heilwich van Thurgouw#,

Heilwich van Thurgouw, geboren in 778, dochter van Isanbart van Thurgouw en Thietrade trouwt met Welf van Argengouw, zoon van Ruthard van Argengouw en Irminsind, zij overlijdt na 833,

Abdis van Chelles,
Gravin,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Judith van Argengouw, geboren in 795, overleden op 19 april 843,
Koenraad van Argengouw, geboren in 800, overleden op 16 februari 863,
Hemma van Argengouw, geboren in 808, overleden op 31 januari 876 in Regensburg,
Rudolf van Ponthieugouw, overleden op 6 januari 866,
Hrodoh van Argengouw.
542.786 Hugo van Elzas#,

Hugo van Elzas, geboren in 780, zoon van Hugo van Elzas trouwt met Ava van Istrië, dochter van Hunfried van Istrië en Hidda van Breisgouw, hij overlijdt op 20 oktober 837,

Graaf van Sens,
Graaf van Tours,
Hertog van Elzas,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Liutfried van Elzas, geboren tussen 800 en 805, overleden tussen 865 en 866,
Irmingard van Tours, geboren in 805, overleden op 20 maart 851,
Adelheid van Tours, overleden na 866,
Hugo van Tours, overleden voor 25 januari 835,
Bertha van Tours, geboren in 805, overleden na 870.

542.787 Ava van Istrië#,

Ava van Istrië, dochter van Hunfried van Istrië en Hidda van Breisgouw trouwt met Hugo van Elzas, geboren in 780, zoon van Hugo van Elzas, zij overlijdt op 4 november 839,

Gravin van Tours,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Liutfried van Elzas, geboren tussen 800 en 805, overleden tussen 865 en 866,
Irmingard van Tours, geboren in 805, overleden op 20 maart 851,
Adelheid van Tours, overleden na 866,
Hugo van Tours, overleden voor 25 januari 835,
Bertha van Tours, geboren in 805, overleden na 870.
542.788#, 542.789#, 542.790#, 542.791#
542.792 Richard van Amiens#,

Richard van Amiens,

Graaf,

Er zijn twee kinderen bekend:
Boudewijn van Metz, overleden in 862,
Richard van Amiens.

542.793#
542.794 Boso van Arles#,

Boso van Arles,

Graaf van Arles,
Heer van Beek,

Er zijn vier kinderen bekend:
Boso II van Arles, geboren tussen 820 en 825, overleden tussen 874 and 878,
Theutberga van Glossinde, geboren tussen 835 en 840, overleden op 25-11-0875,
Hucbert van Transjuranië, overleden in 864 in Orbe gesneuveld,
Richardis van Arles.

542.795#
542.796 Lothar I#,

Lothar I, geboren in 795, zoon van Lodewijk de Vrome en Irmingard van Haspengouw, trouwt in 821 met Irmingard van Tours, geboren in 805, dochter van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, hij overlijdt op 29 september 855 in Klooster Prèum,

Koning van Italië van 823 tot 855,
Keizer van 840 tot 855,

Er zijn acht kinderen bekend:
Lodewijk II, geboren in 825, overleden op 12 augustus 875 in Brescia,
Lothar II van Lotharingen, geboren in 825,overleden op 8 augustus 869 in Piacenza,
Helletrud van Italië, geboren in 826, overleden tussen 856 en 866,
Ermengard, geboren tussen 827 en 830, overleden na 864,
Bertha van Avenay, geboren in 830, overleden op 7 mei 852,
Gisela van St. Salvatore, geboren in 830, overleden in 860,
Rotrud van Italië, geboren tussen 835 en 837,
Karel van Bourgondië, geboren in 845, overleden op 24 januari 863 in St. Pierre bij Lyon.

542.797 Irmingard van Tours#,

Irmingard van Tours, geboren in 805, dochter van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, trouwt op 5 oktober 851 met Lothar I, geboren in 795, zoon van Lodewijk de Vrome en Irmingard van Haspengouw, zij overlijdt op 20 maart 851,

Frankisch koningin,
Keizerin,

Er zijn acht kinderen bekend:
Lodewijk II, geboren in 825, overleden op 12 augustus 875 in Brescia,
Lothar II van Lotharingen, geboren in 825,overleden op 8 augustus 869 in Piacenza,
Helletrud van Italië, geboren in 826, overleden tussen 856 en 866,
Ermengard, geboren tussen 827 en 830, overleden na 864,
Bertha van Avenay, geboren in 830, overleden op 7 mei 852,
Gisela van St. Salvatore, geboren in 830, overleden in 860,
Rotrud van Italië, geboren tussen 835 en 837,
Karel van Bourgondië, geboren in 845, overleden op 24 januari 863 in St. Pierre bij Lyon.
542.798 Adelgisus van Parma#,

Adelgisus van Parma,

Graaf,

Er is één kind bekend:
Engelberga van Parma, geboren tussen 830 en 835, overleden tussen 896 en 901

542.799#
542.800 Adalbert van Ratië#,

Adalbert van Ratië, zoon van Hunfried van Istrië en Hidda van Breisgouw,

Graaf van Ratië 836 tot 838,
Graaf van Thurgouw 836 tot 838,
Graaf van Argengouw in 860,
Graaf van Linzgouw in 860,

Er zijn drie kinderen bekend:
Udalrich van Argengouw,
Hunfried van Zurichgouw,
Adalbert van Thurgouw, overleden tussen 900 en 906.

542.801#
542.802 Christian van Grabfeld#,

Christian van Grabfeld, zoon van Poppo van Grabfeld en joffer van Saksen,

Graaf van Grabfeld van 838 tot 871,

Er zijn vier kinderen bekend:
Christian van Grabfeld, overleden tussen 876 en 886,
Poppo II van Thuringen, geboren tussen 830 en 835, overleden in 906,
Hendrik van Babenberg, geboren in 830, overleden op 20 augustus 886 in Parijs, gesneuveld,
joffer van Grabfeld.

542.803#
542.804 Asig van Saksen#,

Asig van Saksen, zoon van Hildibold van Saksen en Swanshild, trouwt met Ida van van Saksen, dochter van Ekbert van Saksen en Ida van van Herzfeld, hij overlijdt na 846,

Graaf in Hessengouw (Franken),
Graaf in Hessengouw (Saksen) van 813 tot 846,

Er zijn drie kinderen bekend:
Liudolf van Saksen, geboren tussen 805 en 806, overleden op 12 maart 866,
Haduwy van Herford, geboren in 811, overleden in 887,
Cobbo van van Noord-Hessengouw, geboren in 818, overleden tussen 11 april 889 en 890.

542.805 Ida van van Saksen#,

Ida van van Saksen, dochter van Ekbert van Saksen en Ida van van Herzfeld, trouwt met Asig van Saksen, zoon van Hildibold van Saksen en Swanshild,

Er zijn drie kinderen bekend:
Liudolf van Saksen, geboren tussen 805 en 806, overleden op 12 maart 866,
Haduwy van Herford, geboren in 811, overleden in 887,
Cobbo van van Noord-Hessengouw, geboren in 818, overleden tussen 11 april 889 en 890.
542.806 Billung#,

Billung, zoon van Bernhard en Christina trouwt met Adela van Herford, dochter van Adrian van Kraichgouw en Waldrada,

Er is één kind bekend:
Oda.

542.807 Adela van Herford#,

Adela van Herford, geboren tussen 805 en 806, dochter van Billung en Adela van Herford trouwt met Liudolf van Saksen, geboren tussen 805 en 806, zoon van Asig van Saksen en Ida van Saksen,

Abdis,

Er is één kind bekend:
Oda.
542.808 Robertiner#,

Robertiner,

Er is van hem één kind bekend:
Meingaud van Wormsgouw.

542.809#
542.810 Rupert van Wormsgouw#,

Rupert van Wormsgouw, zoon van Rupert van Opper-Rijngouw, trouwt in 808 met Wiltrud van Kraichgouw, dochter van Adrian van Kraichgouw en Waldrada,

Graaf in Opper-Rijngouw,
Voogd van Hornbach,
Graaf in Wormsgouw in 825,

Er zijn acht kinderen bekend:
Guntram van Wormsgouw, overleden na 841,
Rotlint van Wormsgouw,
Rupert van van Parijs, overleden op 15 september 866 in Brissarthe gesneuveld,
Oda van Wormsgouw,
Wiltrud van Wormsgouw,
Odo van Troyes, overleden tussen 10 augustus 870 en 10 augustus 871,
Adelem van Laon,
Agane van Laon.

542.811 Wiltrud van Kraichgouw#,

Wiltrud van Kraichgouw, dochter van Adrian van Kraichgouw en Waldrada, trouwt in 808 met Rupert van Wormsgouw, zoon van Rupert van Opper-Rijngouw,

Er zijn acht kinderen bekend:
Guntram van Wormsgouw, overleden na 841,
Rotlint van Wormsgouw,
Rupert van van Parijs, overleden op 15 september 866 in Brissarthe gesneuveld,
Oda van Wormsgouw,
Wiltrud van Wormsgouw,
Odo van Troyes, overleden tussen 10 augustus 870 en 10 augustus 871,
Adelem van Laon,
Agane van Laon.
542.812#, 542.813#, 542.814#, 542.815#
542.816 Lodewijk de Vrome#,

Lodewijk de Vrome, geboren op 16 april 778 in Cassaneuil, zoon van Karel de Grote en Hildegard van Kraichgouw, trouwt in 819 met Judith van Argengouw, geboren in 795, dochter van Welf van Argengouw en Heilwich van Thurgouw, hij overlijdt op 20 juni 840 in Ingelheim,

Keizer van 813 tot 840,
Koning der Franken van 814 tot 840,

Er zijn twee kinderen bekend:
Gisela, geboren tussen 819 en 822, overleden na 1 juni 874,
Karel de Kale, geboren op 13 juni 823 in Frankfurt, overleden op 6 oktober 877 in Dorf Avrieux.

542.817 Judith van Argengouw#,

Judith van Argengouw, geboren in 795, dochter van Welf van Argengouw en Heilwich van Thurgouw, trouwt in 819 met Lodewijk de Vrome, geboren op 16 april 778 in Cassaneuil, zoon van Karel de Grote en Hildegard van Kraichgouw, zij overlijdt op 19 april 843,

Frankisch koningin,

Er zijn twee kinderen bekend:
Gisela, geboren tussen 819 en 822, overleden na 1 juni 874,
Karel de Kale, geboren op 13 juni 823 in Frankfurt, overleden op 6 oktober 877 in Dorf Avrieux.
542.818 Odo van Orleans#,

Odo van Orleans, zoon van Adrian van Kraichgouw en Waldrada, trouwt met Ingeltrud van Metz, geboren in 805, dochter van Leuthard van Parijs en Griemhild , hij overlijdt in 834, gesneuveld,

Graaf in Lahngouw in 821,
Graaf van Orleans van 828 tot 834,

Er zijn drie kinderen bekend:
Irmintrud van Orleans, geboren op 27 september 830, overleden op 6 oktober 869 in St.Denis,
Gebhard I van Lahngouw, geboren tussen 795 en 810, overleden na 879,
Willem van Orleans, overleden in 866.

542.819 Ingeltrud van Metz#,

Ingeltrud van Metz, geboren in 805, dochter van Leuthard van Parijs en Griemhild , trouwt met Odo van Orleans, zoon van Adrian van Kraichgouw en Waldrada, zij overlijdt na 834,

Gravin van Orleans,

Er zijn drie kinderen bekend:
Irmintrud van Orleans, geboren op 27 september 830, overleden op 6 oktober 869 in St.Denis,
Gebhard I van Lahngouw, geboren tussen 795 en 810, overleden na 879,
Willem van Orleans, overleden in 866.
542.820 Wulfhard#,

Wulfhard, trouwt tussen 825 en 830 met Susanne van Parijs, dochter van Berengar van Parijs en Alpais van St.Pierre,

Er zijn twee kinderen bekend:
Adalhard van Parijs, geboren in 830, overleden op 10 oktober 890,
Wulfhard,
Immo,
Hildeburg.

542.821 Susanne van Parijs#

Susanne van Parijs,dochter van Berengar van Parijs en Alpais van St.Pierre, hij overlijdt op 9 november 901 in Laon, trouwt tussen 825 en 830 met Wulfhard,

Er zijn twee kinderen bekend:
Adalhard van Parijs, geboren in 830, overleden op 10 oktober 890,
Wulfhard,
Immo,
Hildeburg.
542.822# tot en met 542.831#
542.832 Asig van Saksen#,

Asig van Saksen, zoon van Hildibold van Saksen en Swanshild, trouwt met Ida van van Saksen, dochter van Ekbert van Saksen en Ida van van Herzfeld, hij overlijdt na 846,

Graaf in Hessengouw (Franken),
Graaf in Hessengouw (Saksen) van 813 tot 846,

Er zijn drie kinderen bekend:
Liudolf van Saksen, geboren tussen 805 en 806, overleden op 12 maart 866,
Haduwy van Herford, geboren in 811, overleden in 887,
Cobbo van van Noord-Hessengouw, geboren in 818, overleden tussen 11 april 889 en 890.

542.833 Ida van van Saksen#,

Ida van van Saksen, dochter van Ekbert van Saksen en Ida van van Herzfeld, trouwt met Asig van Saksen, zoon van Hildibold van Saksen en Swanshild,

Er zijn drie kinderen bekend:
Liudolf van Saksen, geboren tussen 805 en 806, overleden op 12 maart 866 •Haduwy van Herford, geboren in 811, overleden in 887,
Cobbo van van Noord-Hessengouw, geboren in 818, overleden tussen 11 april 889 en 890.
542.834 Billung#,

Billung, zoon van Bernhard en Christina trouwt met Adela van Herford, dochter van Adrian van Kraichgouw en Waldrada,

Er is één kind bekend:
Oda.

542.835 Adela van Herford#,

Adela van Herford, geboren tussen 805 en 806, dochter van Billung en Adela van Herford trouwt met Liudolf van Saksen, geboren tussen 805 en 806, zoon van Asig van Saksen en Ida van Saksen,

Abdis,

Er is één kind bekend:
Oda.
542.836 Christian van Grabfeld#

Christian van Grabfeld, zoon van Poppo van Grabfeld en joffer van Saksen, hij overlijdt in 871,

Graaf van Grabfeld van 838 tot 871 ,

Er zijn zes kinderen bekend:
Christian van Grabfeld, overleden tussen 876 en 886,
Poppo van Thuringen, geboren tussen 830 en 835, overleden in 906,
Hendrik van Babenberg, geboren in 830, overleden op 20 augustus 886 in Parijs, gesneuveld.

542.837#
542.838 Eberhard van Friuli#

Eberhard van Friuli, geboren in 810, zoon van Unruoch van Friuli, en Ingeltrud van Friaul trouwt in 836 met Gisela, geboren tussen 819 en 822, dochter van Lodewijk de Vrome en Judith van Argengouw, hij overlijdt op 16 december 866,

Hertog van Friuli,
Markgraaf in Zurichgouw,
Markgraaf van Friuli van 828 to 866,

Er zijn acht kinderen bekend:
Adalhard van Cysoing, geboren in 836, overleden na 874,
Eberhard van Friuli, geboren in 837, overleden voor 20 juni 840,
Ingeltrud van Friuli, geboren in 838, overleden tussen 863 en 2 april 870,
Heilwig van Friuli, geboren in 839, overleden in 895,
Unruoch van Friuli, geboren in 840, overleden op 1 juli 874,
Berengar van Italië, geboren tussen 840 en 845, overleden op 7 april 924, vermoord in Verona,
Rudolf van Bertin, geboren in 842, overleden op 5 januari 892,
Gisela van Friaul, geboren in 845, overleden in 863.

542.839 Gisela#

Gisela, geboren tussen 819 en 822, dochter van Lodewijk de Vrome en Judith van Argengouw trouwt in 836 met Eberhard van Friuli, geboren in 810, zoon van Unruoch van Friuli, en Ingeltrud van Friaul, zij overlijdt na 1 juli 874,

Markgravin van Friaul,

Er zijn acht kinderen bekend:
Adalhard van Cysoing, geboren in 836, overleden na 874,
Eberhard van Friuli, geboren in 837, overleden voor 20 juni 840,
Ingeltrud van Friuli, geboren in 838, overleden tussen 863 en 2 april 870,
Heilwig van Friuli, geboren in 839, overleden in 895,
Unruoch van Friuli, geboren in 840, overleden op 1 juli 874,
Berengar van Italië, geboren tussen 840 en 845, overleden op 7 april 924, vermoord in Verona,
Rudolf van Bertin, geboren in 842, overleden op 5 januari 892,
Gisela van Friaul, geboren in 845, overleden in 863.
542.840 Wigbert van Oost-Saksen#,

Wigbert van Oost-Saksen, geboren tussen 780 en 790, zoon van Immed van Oost-Saksen,


Er is één kind bekend:
Waltbert van Graingouw, geboren tussen 800 en 810, overleen tussen 872 en 891,

542.841#
542.842 Egbert van Wetigouw#

Egbert van Wetigouw, zoon van Wichman van Wetigouw en Imhild trouwt met Ida van Herford, hij overlijdt op 7 februari 932,

Graaf,

Er zijn twee kinderen bekend:
Mathilde van Herford, overleden in 915,
Ekbert van Wetigouw, geboren in 880, overleden op 26 mei 967.

542.843 Ida van Herford#

Ida van Herford, trouwt met Egbert van Wetigouw, zoon van Wichman van Wetigouw en Imhild,

Er zijn twee kinderen bekend:
Mathilde van Herford, overleden in 915,
Ekbert van Wetigouw, geboren in 880, overleden op 26 mei 967.
542.844#, 542.845#
542.846 Lothar van Lotharingen#

Lothar van Lotharingen, geboren in 825, zoon van Lothar I en Irmingard van Tours, trouwt met Waldrada van Friesland, geboren op 9 april 869, dochter van Radboud van Friesland, hij overlijdt op 8 augustus 869 in Piacenza,

Koning van Lotharingen,
Koning der Franken van 855 to 869,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Hugo van Elzas, geboren tussen 855 en 859, overleden na 900 in Prèum,
Gisela van Nivelles, geboren tussen 861 en 865, overleden tussen 12 mei 907 and 26 oktober 907,
Bertha van Lotharingen, geboren in 863, overleden op 8 maart 925,
Ermengard van Lotharingen, geboren tussen 6 augustus 895 en 6 augustus 898,
Alberada van Lotharingen, geboren in 860, overleden tussen 916 en 919.

542.847 Waldrada van Friesland#,

Waldrada van Friesland, geboren op 9 april 869, dochter van Radboud van Friesland, trouwt met Lothar van Lotharingen, geboren in 825, zoon van Lothar I en Irmingard van Tours, zij overlijdt na 9 april 869,

Erfgenaam van Hettergouw,
Koningin der Franken,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Hugo van Elzas, geboren tussen 855 en 859, overleden na 900 in Prèum,
Gisela van Nivelles, geboren tussen 861 en 865, overleden tussen 12 mei 907 and 26 oktober 907,
Bertha van Lotharingen, geboren in 863, overleden op 8 maart 925,
Ermengard van Lotharingen, geboren tussen 6 augustus 895 en 6 augustus 898,
Alberada van Lotharingen, geboren in 860, overleden tussen 916 en 919.
542.848# tot en met 543.235#
543.236 Asig van Saksen#,

Asig van Saksen, zoon Asig van Saksen en Wiltrud,

Er zijn vier kinderen bekend:
Asig van Saksen,
Liudolf van Saksen,
Boso van Arles, overleden in 855,
Bardo.

543.237#
543.238#, 543.239#
543.240 Gebhard van Lahngouw#,

Gebhard van Lahngouw, geboren tussen 795 en 810, zoon van Odo van Orleans en Ingeltrud van Metz, trouwt met joffer van Mark-Bohemen, dochter van van Mark-Bohemen, hij overlijdt na 879,

Graaf in Wetterau,
Voogd van Gemünden,
Voogd van Kettenbach,
Graaf van Lahngouw van 832 tot 879,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Rochar van Engersgouw,
Udo van Lahngouw, geboren tussen 825 en 830, overleden tussen 879 en 885,
Berengar van Hessengouw, geboren in 836, overleden na 879,
Waldo van St.Maximin, geboren tussen 825 en 830, overleden na 879,
Bertholf van TrierI, geboren in 835, overleden in 883.

543.241 joffer van Mark-Bohemen#,

joffer van Mark-Bohemen, dochter van van Mark-Bohemen, trouwt met Gebhard van Lahngouw, geboren tussen 795 en 810, zoon van Odo van Orleans en Ingeltrud van Metz,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Rochar van Engersgouw,
Udo van Lahngouw, geboren tussen 825 en 830, overleden tussen 879 en 885,
Berengar van Hessengouw, geboren in 836, overleden na 879,
Waldo van St.Maximin, geboren tussen 825 en 830, overleden na 879,
Bertholf van TrierI, geboren in 835, overleden in 883.
543.242 Koenraad van Argengouw#,

Koenraad van Argengouw, geboren in 800, zoon van Welf van Argengouw en Heilwich van Thurgouw, trouwt met Adelheid van Tours, dochter van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, hij overlijdt op 16 december 863,

Graaf in Argengouw,
Graaf in Linzgouw,
Graaf van Auxerre,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Welf van Argengouw, overleden in 876,
Hugo van van Argengouw, overleden tussen 12 juni 886 en 913v •Koenraad van Transjuranië, geboren in 835, overleden in 878,
Rudolf van Argengouw,
Judith van Argengouw,
Berengar van Argengouw,
Evesa van Argengouw, geboren in 840, overleden na 881.

543.243 Adelheid van Tours#,

Adelheid van Tours, dochter van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, trouwt met Koenraad van Argengouw, geboren in 800, zoon van Welf van Argengouw en Heilwich van Thurgouw, zij overlijdt na 866,

Gravin in Argengouw,
Gravin in Linzgouw,
Gravin van Parijs,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Welf van Argengouw, overleden in 876,
Hugo van van Argengouw, overleden tussen 12 juni 886 en 913v •Koenraad van Transjuranië, geboren in 835, overleden in 878,
Rudolf van Argengouw,
Judith van Argengouw,
Berengar van Argengouw,
Evesa van Argengouw, geboren in 840, overleden na 881.
543.244#, 543.245#
543.246 Adolf van Derlingouw#,

Adolf van Derlingouw, zoon van Thankulf,

Er zijn twee kind bekend:
Thakulf van Thuringen, overleden in 873,
joffer van Thuringen.

543.247#
543.248 Asig van Saksen#,

Asig van Saksen, zoon Asig van Saksen en Wiltrud,

Er zijn vier kinderen bekend:
Asig van Saksen,
Liudolf van Saksen,
Boso van Arles, overleden in 855,
Bardo.

543.249#
543.250#, 543.251#
543.252 Udo van Lahngouw#,

Udo van Lahngouw, geboren tussen 825 en 830, zoon van Gebhard van Lahngouw en joffer van Mark-Bohemen, trouwt met Judith van Argengouw, dochter Koenraad van Argengouw en Adelheid van Tours, hij overlijdt tussen 879 en 885,

Graaf in Lahngouw,
Hertog van Elzas,
Markgraaf van Neustrië,
Graaf in (West-)Bertholdsbaar van 850 tot 860,

Er zijn vier kinderen bekend:
Koenraad van van Lahngouw, geboren in 855, overleden op 27 februari 906, gesneuveld bij Fritzlar,
Eberhard I van Elzas, geboren tussen 856 en 858, overleden in 902, gesneuveld (Babenberg-vete),
Rudolf van Wurzburg, geboren in 860, overleden op 3 augustus 908,
Gebhard van Lotharingen, geboren in 865, overleden op 22 juni 910, gesneuveld in Augsburg (Magyaren).

543.253 Judith van Argengouw#,

Judith van Argengouw, dochter Koenraad van Argengouw en Adelheid van Tours, trouwt met Udo van Lahngouw, geboren tussen 825 en 830, zoon van Gebhard van Lahngouw en joffer van Mark-Bohemen,

Er zijn vier kinderen bekend:
Koenraad van van Lahngouw, geboren in 855, overleden op 27 februari 906, gesneuveld bij Fritzlar,
Eberhard I van Elzas, geboren tussen 856 en 858, overleden in 902, gesneuveld (Babenberg-vete),
Rudolf van Wurzburg, geboren in 860, overleden op 3 augustus 908,
Gebhard van Lotharingen, geboren in 865, overleden op 22 juni 910, gesneuveld in Augsburg (Magyaren).
543.254#

543.255 joffer van Thuringen#,

joffer van Thuringen, dochter Adolf van Derlingouw,

Er is één kinderen bekend:
Glismut van Thuringen.
543.256# tot en met 543.263#
543.264 Liudolf van Saksen#,

Liudolf van Saksen, geboren tussen 805 en 806, zoon Asig van Saksen en Ida van van Saksen, trouwt met Oda, geboren tussen 805 en 806, dochter Billung en Adela van Herford, hij overlijdt op 12 maart 866,

Graaf in Bardengouw,
Graaf in Eichsfeld,
Hertog in Saksen,
Graaf in Saksen van 844 tot 866,

Er zijn acht kinderen bekend:
Bruno van Saksen, geboren tussen 830 en 840, overleden op 2 februari 880, gesneuveld bij Hamburg tegen de Denen,
Otto van Saksen, geboren in 836,overleden op 30 november 912 in Wallhausen,
Thankmar van Corvey,
Liutgard van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 30 november 885 in Aschaffenburg,
Hathumod van Gandersheim, geboren in 840, overleden op 29 november 874,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 840 and 850, overleden op 5 november 897,
Christina van Saksen, geboren tussen 840 and 850, overleden op 1 april 919,
Enda van Saksen, overleden na 874.

B r o n: Liudolf van Saksen

543.265 Oda#,

Oda, geboren tussen 805 en 806, dochter Billung en Adela van Herford, trouwt met Liudolf van Saksen, geboren tussen 805 en 806, zoon Asig van Saksen en Ida van van Saksen, zij overlijdt op 17 mei 913,

Er zijn acht kinderen bekend:
Bruno van Saksen, geboren tussen 830 en 840, overleden op 2 februari 880, gesneuveld bij Hamburg tegen de Denen,
Otto van Saksen, geboren in 836,overleden op 30 november 912 in Wallhausen,
Thankmar van Corvey,
Liutgard van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 30 november 885 in Aschaffenburg,
Hathumod van Gandersheim, geboren in 840, overleden op 29 november 874,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 840 and 850, overleden op 5 november 897,
Christina van Saksen, geboren tussen 840 and 850, overleden op 1 april 919,
Enda van Saksen, overleden na 874.

B r o n: Oda
543.266 Arnulf#,

Arnulf,

Er is van hem één kind bekend:
Liutgard.

B r o n: Arnulf

543.267#
543.268#, 543.269#, 543.270#, 543.271#
543.272 Boudewijn van Metz,

Boudewijn van Metz, zoon van Richard van Amiens, trouwt met Richardis van Arles, dochter Boso van Arles , hij overlijdt in 862,

Graaf van Amiens,
Graaf van Metz,
Lekenabt van Gorze,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Boso van Neder-Bourgondië, geboren tussen 825 en 828, overleden op 11 januari 887,
Richilde van Metz, geboren op 1 augustus 850, overleden tussen 910 en 914,
Radbert van Valence, overleden in 879,
Richard van Bourgondië, geboren in 850, overleden op 1 september 921,
Boudewijn van Metz.

543.273 Richardis van Arles,

Richardis van Arles, dochter Boso van Arles , trouwt met Boudewijn van Metz, zoon van Richard van Amiens,

Gravin van Metz,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Boso van Neder-Bourgondië, geboren tussen 825 en 828, overleden op 11 januari 887,
Richilde van Metz, geboren op 1 augustus 850, overleden tussen 910 en 914,
Radbert van Valence, overleden in 879,
Richard van Bourgondië, geboren in 850, overleden op 1 september 921,
Boudewijn van Metz.
543.274 Lodewijk II#,

Lodewijk II, geboren in 825, zoon Lothar I en Irmingard van Tours, trouwt op 5 oktober 851 met Engelberga van Parma, geboren tussen 830 en 835, dochter van Adelgisus van Parma, hij overlijdt op 12 augustus 875 in Brescia,

Keizer van 850 to 875,
Koning van Italië van 855 to 875,

Er zijn twee kinderen bekend:
Gisela van Salvatore, geboren tussen 852 en 855, overleden op 28 april 868,
Ermengard van Italië, geboren tussen 852 en 855, overleden op 22 juni 896.

543.275 Engelberga van Parma#,

Engelberga van Parma, geboren tussen 830 en 835, dochter van Adelgisus van Parma, trouwt op 5 oktober 851 met Lodewijk II, geboren in 825, zoon Lothar I en Irmingard van Tours, zij overlijdt tussen 896 en 901 ,

Keizerin Koningin van Italië
Er zijn twee kinderen bekend:
Gisela van Salvatore, geboren tussen 852 en 855, overleden op 28 april 868,
Ermengard van Italië, geboren tussen 852 en 855, overleden op 22 juni 896.
543.276#, 543.277#
543.278 Stylianos Zautzes#,

Stylianos Zautzes,

Er is één kind bekend:
Zoe Zautzes.

543.279#
543.280#, 543.281#, 543.282#, 543.283#
543.284 Wigbert van Oost-Saksen#,

Wigbert van Oost-Saksen, geboren tussen 780 en 790, zoon van Immed van Oost-Saksen,

Er is één kind bekend:

Waltbert van Graingouw, geboren tussen 800 en 810, overleden tussen 872 en 891.

543.285#
543.286 Egbert van Wetigouw#,

Egbert van Wetigouw, zoon van Wichman van Wetigouw en Imhild trouwt met Ida van Herford,
Er zijn twee kinderen bekend:
Mathilde van Herford, overleden in 915 •Ekbert van Wetigouw, geb oren in 880, overleden op 26 mei 967.

543.287 Ida van Herford#,

Ida van Herford, trouwt met Egbert van Wetigouw, zoon van Wichman van Wetigouw en Imhild,
Er zijn twee kinderen bekend:
Mathilde van Herford, overleden in 915 •Ekbert van Wetigouw, geb oren in 880, overleden op 26 mei 967.
543.288# tot en met 543.487#
543.488 Leuthard van Parijs#,

Leuthard van Parijs, geboren tussen 760 en 765, zoon van Gerhard van Parijs en Rotrud, trouwt met Griemhild, hij overlijdt in 809,

Graaf van Parijs,
Graaf van Fezensac van 781 tot 809,

Er zijn zes kinderen bekend:
Ingeltrud van Metz, geboren in 805, overleden na 834,
Gerhard II van Parijs, geboren in 800, overleden tussen 878 en 879,
Adalhard van Metz, geboren in 810, overleden in 870,
Teuthildis van Remiremont, overleden tussen 28 oktober 862 en 26 oktober 865,
Hatto van Hegouw, overleden tussen 858 en 867,
Adalbert van Metz, overleden op 13 mei 841.

543.489 Griemhild#,

Griemhild, trouwt met Leuthard van Parijs, geboren tussen 760 en 765, zoon van Gerhard van Parijs en Rotrud,

Er zijn zes kinderen bekend:
Ingeltrud van Metz, geboren in 805, overleden na 834,
Gerhard II van Parijs, geboren in 800, overleden tussen 878 en 879,
Adalhard van Metz, geboren in 810, overleden in 870,
Teuthildis van Remiremont, overleden tussen 28 oktober 862 en 26 oktober 865,
Hatto van Hegouw, overleden tussen 858 en 867,
Adalbert van Metz, overleden op 13 mei 841.
543.490# tot en met 543.495#
543.496 Gebhard van Lahngouw#,

Gebhard van Lahngouw, geboren tussen 795 en 810, zoon van Odo van Orleans en Ingeltrud van Metz, trouwt met joffer van Mark-Bohemen, dochter van van Mark-Bohemen, hij overlijdt na 879,

Graaf in Wetterau,
Voogd van Gemünden,
Voogd van Kettenbach,
Graaf van Lahngouw van 832 tot 879,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Rochar van Engersgouw,
Udo van Lahngouw, geboren tussen 825 en 830, overleden tussen 879 en 885,
Berengar van Hessengouw, geboren in 836, overleden na 879,
Waldo van St.Maximin, geboren tussen 825 en 830, overleden na 879,
Bertholf van TrierI, geboren in 835, overleden in 883.

543.497 joffer van Mark-Bohemen#,

joffer van Mark-Bohemen, dochter van van Mark-Bohemen, trouwt met Gebhard van Lahngouw, geboren tussen 795 en 810, zoon van Odo van Orleans en Ingeltrud van Metz,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Rochar van Engersgouw,
Udo van Lahngouw, geboren tussen 825 en 830, overleden tussen 879 en 885,
Berengar van Hessengouw, geboren in 836, overleden na 879,
Waldo van St.Maximin, geboren tussen 825 en 830, overleden na 879,
Bertholf van TrierI, geboren in 835, overleden in 883.
543.498 Koenraad van Argengouw#,

Koenraad van Argengouw, geboren in 800, zoon van Welf van Argengouw en Heilwich van Thurgouw, trouwt met Adelheid van Tours, dochter van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, hij overlijdt op 16 december 863,

Graaf in Argengouw,
Graaf in Linzgouw,
Graaf van Auxerre,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Welf van Argengouw, overleden in 876,
Hugo van van Argengouw, overleden tussen 12 juni 886 en 913v •Koenraad van Transjuranië, geboren in 835, overleden in 878,
Rudolf van Argengouw,
Judith van Argengouw,
Berengar van Argengouw,
Evesa van Argengouw, geboren in 840, overleden na 881.

543.499 Adelheid van Tours#,

Adelheid van Tours, dochter van Hugo van Elzas en Ava van Istrië, trouwt met Koenraad van Argengouw, geboren in 800, zoon van Welf van Argengouw en Heilwich van Thurgouw, zij overlijdt na 866,

Gravin in Argengouw,
Gravin in Linzgouw,
Gravin van Parijs,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Welf van Argengouw, overleden in 876,
Hugo van van Argengouw, overleden tussen 12 juni 886 en 913v •Koenraad van Transjuranië, geboren in 835, overleden in 878,
Rudolf van Argengouw,
Judith van Argengouw,
Berengar van Argengouw,
Evesa van Argengouw, geboren in 840, overleden na 881.
543.500 Christian van Grabfeld#,

Christian van Grabfeld, zoon van Poppo van Grabfeld en joffer van Saksen,

Graaf van Grabfeld, van 838 tot 871,

Er zijn vier kinderen bekend:
Christian van Grabfeld, overleden tussen 876 en 886,
Poppo II van Thuringen, geboren tussen 830 en 835, overleden in 906,
Hendrik van Babenberg, geboren in 830, overleden op 20 augustus 886 in Parijs, gesneuveld,
joffer van Grabfeld.

543.501#
543.502 Thakulf van Thuringen#,

Thakulf van Thuringen, zoon Adolf van Derlingouw, hij overlijdt in 873,

Hertog van Thuringen van 849 tot 873,

Er zijn drie kinderen bekend:
Radulf van Thuringen,
joffer van Thuringen,
Niuuirat van Thuringen.

543.503#
543.504# tot en met 543.519#
543.520 Hugo van Elzas#,

Hugo van Elzas, geboren in 780, zoon van Hugo van Elzas trouwt met Ava van Istrië, dochter van Hunfried van Istrië en Hidda van Breisgouw, hij overlijdt op 20 oktober 837,

Graaf van Sens,
Graaf van Tours,
Hertog van Elzas,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Liutfried van Elzas, geboren tussen 800 en 805, overleden tussen 865 en 866,
Irmingard van Tours, geboren in 805, overleden op 20 maart 851,
Adelheid van Tours, overleden na 866,
Hugo van Tours, overleden voor 25 januari 835,
Bertha van Tours, geboren in 805, overleden na 870.

543.521 Ava van Istrië#,

Ava van Istrië, dochter van Hunfried van Istrië en Hidda van Breisgouw trouwt met Hugo van Elzas, geboren in 780, zoon van Hugo van Elzas, zij overlijdt op 4 november 839,

Gravin van Tours,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Liutfried van Elzas, geboren tussen 800 en 805, overleden tussen 865 en 866,
Irmingard van Tours, geboren in 805, overleden op 20 maart 851,
Adelheid van Tours, overleden na 866,
Hugo van Tours, overleden voor 25 januari 835,
Bertha van Tours, geboren in 805, overleden na 870.
543.522# tot en met 543.527#
543.528 Unruoch van Alemannië#,

Unruoch van Alemannië, zoon van Adalhart van Breisgouw, hij overlijdt tussen 811 en 817 in St.Bertin,

Graaf in Alemannië in 802,

Er zijn twee kinderen bekend:
Berengar van Spaanse Mark, overleden na 825,
Unruoch van Friuli, geboren in 770, overleden in 853 te St. Bertin

543.529#
543.530 Audran van Friaul#,

Audran van Friaul, geboren in 740, trouwt met Ansperge van Lombardije, geboren in 745, hij overlijdt in 792,

Er is één kind bekend:
Ingeltrud van Friaul, geboren in 780, overleden in 857.

543.531 Ansperge van Lombardije,

Ansperge van Lombardije, geboren in 745, trouwt met Audran van Friaul, geboren in 740, zij overlijdt na 817,

Er is één kind bekend:
Ingeltrud van Friaul, geboren in 780, overleden in 857.
543.532 Karel de Grote# (770),

Karel de Grote (Karolus Magnus), geboren op 2 april 748 bij Aix-la-Chapelle, zoon van Pippin de Korte en Bertha van Laon, trouwt in 770 met Hildegard van Kraichgouw, geboren in 758, dochter van Gerold van Kraichgouw en Imma van Lahngouw; Karel de Grote overlijdt op 28 januari 814 in Aken en wordt in de Pfalzkapelle bijgezet,

Koning van Langobarden,
Koning der Franken van 768 tot 814,
Keizer van 800 tot 814,


Er zijn negen kinderen bekend:
Karel de Jonge, geboren tussen 772 en 773, overleden op 4 december 811,
Adelheid, geboren tussen 773 en 774 in Pavia, overleden in 774 in Pavia,
Rotrud, geboren in 775, overleden op 6 juni 810,
Pippin van Italië, geboren in 777, overleden op 8 juli 810,
Lodewijk de Vrome, geboren op 16 april 778 in Cassaneuil, overleden op 20 juni 840 in Ingelheim,
Lothar, geboren op 16 april 778, overleden tussen 779 en 780,
Bertha, geboren in 779, overleden op 14 januari 823,
Gisela, geboren in 781, overleden na 814,
Hildegard, geboren op 8 juni 782, overleden op 8 juni 783,

Karel de Grote, geboren bij Aix-la-Chapelle op 2 april 748, gedoopt door Bonefacius aartsbisschop van Mainz; Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippin samen op, waarbij Karel in hoofdzaak Neustrië, Bourgondië en de Provence, en Carloman in hoofdzaak Austrasië krijgen; beiden worden gezalfd op 9 oktober 768, Karel te Noyon en Carloman te Soissons; na de dood van Carloman in 771 en onder het passeren van diens minderjarige zonen, wordt Karel de enige koning der Franken; hij wordt dan wederom gezalfd als zodanig te Corbeny; na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie tot koning der Longobarden; Karel was reeds met zijn vader Pippin gezalfd tot koning, Saint-Denis 28 juli 754 en tevens door paus Stephanus II verheven tot "patricius Romanorum", maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden; door paus Leo III tot keizer gekroond, Rome 25 december 800; laat dan zijn "patricius"-titel vallen; zijn uiteindelijke titulatuur wordt: "Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator Romanum gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum"; zijn (westers) keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse "basileus" Michael I Rhangabe erkend; overleden Aken 28 januari 814, begraven aldaar (Dom).

Hij had 4 echtgenotes en 6 concubines:
1. omstreeks 768 een relatie met Himiltrudis (Chimiltrudis: Amautru), van Frankische origine, maar van onbekende familie,
2. trouwt in 769 met een dochter van Desiderius, koning der Lombarden en van Ansa. Karel verstootte haar echter in 770 of begin 771 en stuurde haar terug naar haar vader,
3. trouwt voor 30 april 771 Hildegard (Houdiard), geboren in 758, overleden Thionville (Moselle) 30 april 783, begraven in de kerk van de abdij Saint-Arnoul van Metz (Moselle), dochter van Gerold I, frankisch graaf [in de Vinzgouw] en van Imma (Emma, Emme), dochter van de Alamannen-graaf Hnabi, achterkleindochter van hertog Godfried. Zij vergezelde Karel naar Italië in 773 en 781,
4. een relatie met een onbekende vrouw,
5. trouwt te Worms in oktober 783 de oost-Frankische Fastrada (Fastrée), overleden Frankfurt aan de Rijn 10 augustus 794, begraven in de basiliek van St. Albanus te Mainz, dochter van Radolf, graaf van Franconië,
6. trouwt tussen de herfst van 794 en 796 Liutgardis (Liedgarde, Liégeard), een Alamannische, overleden Tours (Indre-et-Loire) 4 juni 800 op pelgrimstocht en begraven in de kerk van Saint-Martin te Tours,
7. een relatie met Madelgardis (Mathalgarde), gezien de naam mogelijk familie van de edele Vincent Madelgaire (overleden 677),
8. een relatie met de Saxische Gerswindis,
9. een relatie met Regina (Régine, Reine) in 800,
10. een relatie met Adelindis in 806.

Uit 1):
a. Alpais (?), geboren omstreeks 765/70, overleden 23 juli, uiterlijk in 852. Als weduwe werd zij abdis van Saint-Pierre te Reims. Trouwt met Beggo, overleden 28 oktober 816, graaf van Parijs (omstreeks 815) en stichtte de abdij van Saint-Maur-des-Fossés bij Parijs,
b. Pippijn, geboren omstreeks 770, overleden 811,

Uit 3):
c. Karel, de jonge, koning, geboren 772/73, overleden Beieren 4 december 811,
d. Adelais, geboren Italië tussen september 773 en juni 774, tijdens het beleg van Pavië, overleden Italië augustus 774, begraven in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz,
e. Hrothrudis, geboren omstreeks 775, overleden 6 juni 810; na aanvankelijk verloofd te zijn (in 781) met Constantijn VI Porphyrogénete, waaruit echter geen huwelijk voortvoeide, had zij een relatie met Rorico, graaf van Rennes, overleden 1 maart 839, bij wie ze een zoon had,
f. Pippin, koning der Lombarden, geboren 777, overleden Milaan 8 juli 810, begraven in de kerk San Zeno Maggiore te Verona. Vergezelde zijn vader naar Italië, alwaar hij werd gedoopt door paus Hadrianus, bij welke gelegenheid zijn naam Karel werd veranderd in Pippin. Werd te Rome op 15 april 781 tot koning gekroond. Uit zijn verbintenis (voor 796) met Chrothais, zonder twijfel nauw geparenteerd aan Adelhard van Corbië en diens halfbroer Wala, de toekomstige beschermheren van Bernard van Italië, werden vijf kinderen geboren,
g. Lodewijk, geboren bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778, door paus Hadrianus I tot koning van Aquitanië gezalfd Rome Pasen 781; na de dood ,van zijn oudere broers Karel en Pippin door zijn vader tot keizer gekroond en als mederegent aangesteld Aken 11 september 813; alleenheerser 28 januari 814; doet zich door paus Stephanus IV opnieuw tot keizer kronen Reims 28 oktober 816; ontwerpt in Aken juli 817 een regeling van de toekomstige verdeling van zijn rijk (Ordinatio Imperii) welke hij echter in 829 wijzigt ten gunste van de uit zijn tweede huwelijk geboren zoon Karel hetgeen tot een reeks burgeroorlogen leidt; tot afstand gedwongen Çompiègne oktober 833 doch door zijn jongere zoons hersteld Saint-Denis 1 maart 834; dit bevestigd door hernieuwde kroning Metz 28 februari 835; overleden op een eiland in de Rijn bij Ingelheim 20 juni 840, begraven Saint-Arnould bij Metz; had omstreeks 793 een verhouding met een onbekende vrouw, trouwt (1) 794 of 795 Irmingard, overleden 3 oktober 818, dochter van Ingram, graaf in de Haspengouw; trouwt (2) Aken februari 819 Judith (Welf), geboren omstreeks 800, overleden Tours 19 april 843, begraven aldaar (Saint-Martin), dochter van Welf I, graaf in Beieren en Eigilwich uit Saksen. Voorts had Lodewijk tussen 851 en 853 een relatie met een onbekende vrouw,
h. Lotharius, geboren bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778, overleden 779/80,
i. Bertrade of Berta, geboren 779/80, overleden na 14 januari 823; na aanvankelijk verloofd te zijn (ca. 789) met Ecgfrith, zoon van koning Offa, had ze een relatie met Angilbert, overleden 18 februari 814, hoofd van de raad van de jonge Pippijn (781),
j. Gisela, geboren in 781, voor mei, overleden na 800, waarschijnlijk na 814,
k. Hildegardis, geboren Thionville in 782, na 8 juni, overleden tussen 1 en 8 juni 783, begraven in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz,

Uit 4):
l. Chrothais, geboren omstreeks 784, overleden na 800, waarschijnlijk na 814,

Uit 5):
m. Theodrada, geboren omstreeks 785, overleden tussen 9 januari 844 en 853,
n. Hiltrudis, geboren omstreeks 787, overleden na 800, waarschijnlijk na 814,

Uit 7):
o. Rothildis, abdis van Faremoutiers tot aan haar dood op 24 maart 852,

Uit 8):
p. Adeltrudis,

Uit 9):
q. Drogo, bisschop van Metz, geboren 17 juni 801, overleden Bourgogne 8 december 855, begraven in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz,
r. Hugo, bijgenaamd de abt, geboren tussen 802 en 806, werd gedood in een gevecht te Angoumois op 14 juni 844,

Uit 10):
s. Theodoricus, geboren 807, overleden na 818.

543.533 Hildegard van Kraichgouw# (770),

Hildegard van Kraichgouw, geboren in 758, dochter van Gerold van Kraichgouw en Imma van Lahngouw, trouwt in 770 met Karel de Grote, geboren op 2 april 748 bij Aix-la-Chapelle, zoon van Pippin III en Bertha van Laon; Hildegard van Kraichgouw overlijdt op 30 april 783 in Palts Diedenhofen,

Frankisch koningin,

Er zijn negen kinderen bekend:
Karel de Jonge, geboren tussen 772 en 773, overleden op 4 december 811,
Adelheid, geboren tussen 773 en 774 in Pavia, overleden in 774 in Pavia,
Rotrud, geboren in 775, overleden op 6 juni 810,
Pippin van Italië, geboren in 777, overleden op 8 juli 810,
Lodewijk de Vrome, geboren op 16 april 778 in Cassaneuil, overleden op 20 juni 840 in Ingelheim,
Lothar, geboren op 16 april 778, overleden tussen 779 en 780,
Bertha, geboren in 779, overleden op 14 januari 823,
Gisela, geboren in 781, overleden na 814,
Hildegard, geboren op 8 juni 782, overleden op 8 juni 783,
543.534 Welf van Argengouw#,

Welf van Argengouw, zoon van Ruthard van Argengouw en Irminsind trouwt met Heilwich van Thurgouw, geboren in 778, dochter van Isanbart van Thurgouw en Thietrade, hij overlijdt op 3 september 825,

Graaf in Frankenrijk,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Judith van Argengouw, geboren in 795, overleden op 19 april 843,
Koenraad van Argengouw, geboren in 800, overleden op 16 februari 863,
Hemma van Argengouw, geboren in 808, overleden op 31 januari 876 in Regensburg,
Rudolf van Ponthieugouw, overleden op 6 januari 866,
Hrodoh van Argengouw.

543.535 Heilwich van Thurgouw#,

Heilwich van Thurgouw, geboren in 778, dochter van Isanbart van Thurgouw en Thietrade trouwt met Welf van Argengouw, zoon van Ruthard van Argengouw en Irminsind, zij overlijdt na 833,

Abdis van Chelles,
Gravin,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Judith van Argengouw, geboren in 795, overleden op 19 april 843,
Koenraad van Argengouw, geboren in 800, overleden op 16 februari 863,
Hemma van Argengouw, geboren in 808, overleden op 31 januari 876 in Regensburg,
Rudolf van Ponthieugouw, overleden op 6 januari 866,
Hrodoh van Argengouw.
543.536#, 543.537#
543.538 Udalrich van Breisgouw#,

Udalrich van Breisgouw, geboren in 750, zoon van Gerold van Kraichgouw en Imma van Lahngouw, trouwt met joffer van Bertholdsbaar, dochter van Rochar van Bertholdsbaar, hij overlijdt in 807,

Graaf in Pannonien,
Graaf in Breisgouw van 780 tot 807,
Graaf in Alpgouw van 780 tot 781,
Graaf in Thurgouw in 787,
Graaf in Hegouw van 787 tot 791,
Graaf in Bodenseegraafschap van 805 tot 817,
Graaf in Elzas van 778 tot 817,

Er zijn zes kinderen bekend:
Robert van Thurgouw, overleden tussen 814 en 817,
Udalrich van Bodensee,
Bebo van Breisgouw,
Gerold van Beieren, overleden in 832,
Erich van Breisgouw,
Hidda van Breisgouw,

543.539 joffer van Bertholdsbaar#,

joffer van Bertholdsbaar, dochter van Rochar van Bertholdsbaar, trouwt met Udalrich van Breisgouw, geboren in 750, zoon van Gerold van Kraichgouw en Imma van Lahngouw,

Er zijn zes kinderen bekend:
Robert van Thurgouw, overleden tussen 814 en 817,
Udalrich van Bodensee,
Bebo van Breisgouw,
Gerold van Beieren, overleden in 832,
Erich van Breisgouw,
Hidda van Breisgouw,
543.540#, 543.541#, 543.542#, 543.543#
543.544 Bubo#,

Bubo, zoon van Walaho en Eggiwiz, trouwt met Williswint, dochter van Nordbert van Opper-Rijngouw,

Graaf in 797,

Er zijn vier kinderen bekend:
Engelbert,
Wigbert,
Hendrik van Saalgouw, overleden in 836,
Poppo van Grabfeld, overleden tussen 839 en 841.

543.545 Williswint#,

Williswint, dochter van Nordbert van Opper-Rijngouw, trouwt met Bubo, zoon van Walaho en Eggiwiz,

Er zijn vier kinderen bekend:
Engelbert,
Wigbert,
Hendrik van Saalgouw, overleden in 836,
Poppo van Grabfeld, overleden tussen 839 en 841.
543.546 Ekbert van Saksen#,

Ekbert van Saksen, geboren in 756, zoon van Reginbern en Baba van Thurgouw, trouwt in 786 met Ida van Herzfeld, dochter van Karlman en Gerberga van Langobarden, hij overlijdt na 811,

Markgraaf van Deense Mark,
Hertog van Saksen tussen Rijn en Weser 809 - 811,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Cobbo van van Hrecwiti, geboren in 790, overleden voor 13 juni 858,
Warin van Corvey, geboren in 800, overleden op 20 september 856,
Ida van van Saksen,
Addila van Herford, overleden voor 858,
joffer van Saksen.

543.547 Ida van Herzfeld#,

Ida van Herzfeld, dochter van Karlman en Gerberga van Langobarden trouwt in 786 met Ekbert van Saksen, geboren in 756, zoon van Reginbern en Baba van Thurgouw, zij overlijdt in 814 te Herzfeld,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Cobbo van van Hrecwiti, geboren in 790, overleden voor 13 juni 858,
Warin van Corvey, geboren in 800, overleden op 20 september 856,
Ida van van Saksen,
Addila van Herford, overleden voor 858,
joffer van Saksen.
543.548#, 543.549#, 543.550#, 543.551#
543.552 Werner van Lobdengouw#,

Werner van Lobdengouw, zoon van Werner van Wormsgouw en Oda van Wormsgouw, hij overlijdt op 20 januari 877,

Graaf in 858,

Er is één kind bekend:
Werner van Wormsgouw, geborren tussen 870 en 875, overleden tussen 917 en 919

543.553#
543.554 Eberhard van Elzas#,

Eberhard van Elzas, geboren tussen 856 en 858, zoon van Udo van Lahngouw en Judith van Argengouw, trouwt met Wiltrud van Speyergouw, dochter van Walaho van Speyergouw,

Bannerheer van de keizer,
Graaf in Neder-Lahngouw,
Graaf van Maingouw,
Hertog van Elzas,
Graaf in Noord-Bertholdsbaar in 888,
Graaf van Ortenau in 888,
Graaf van Zurichgouw in 888,
Graaf in Volkfeld in 891,

Er zijn vier kinderen bekend:
joffer van van Ortenau, geboren in 882,
Koenraad van van Elzas, geboren tussen 885 en 890, overleden op 30 juni 948,
Gebhard van Ufgouw, overleden tussen 15 januari 947 en 948,
Eberhard van Maienfeld, geboren tussen 890 en 895, overleden in 944.

543.555 Wiltrud van Speyergouw#,

Wiltrud van Speyergouw, dochter van Walaho van Speyergouw, trouwt met Eberhard van Elzas, geboren tussen 856 en 858, zoon van Udo van Lahngouw en Judith van Argengouw,

Er zijn vier kinderen bekend:
joffer van van Ortenau, geboren in 882,
Koenraad van van Elzas, geboren tussen 885 en 890, overleden op 30 juni 948,
Gebhard van Ufgouw, overleden tussen 15 januari 947 en 948,
Eberhard van Maienfeld, geboren tussen 890 en 895, overleden in 944.
543.556 Burchard van Schwaben#,

Burchard van Schwaben, geboren tussen 855 en 860, zoon van Adalbert van Thurgouw en joffer van Grabfeld, trouwt in 882 met Liutgard van Saksen, geboren tussen 840 en 850, dochter van Liudolf van Saksen en Oda, hij overlijdt op 5 november 0911 terechtgesteld,

Graaf in Baar,
Graaf in Thurgouw,
Markgraaf van Ratië,
Hertog van Schwaben van 909 tot 911,

Er zijn twee kinderen bekend:
Burchard van Schwaben, geboren tussen 883 en 884, overleden op 8 april 926 in Novara, gesneuveld,
Udalrich van Schwaben, geboren tussen 884 en 885, overleden in 924.

543.557 Liutgard van Saksen#,

Liutgard van Saksen, geboren tussen 840 en 850, dochter van Liudolf van Saksen en Oda, trouwt in 882 met Burchard van Schwaben, geboren tussen 855 en 860, zoon van Adalbert van Thurgouw en joffer van Grabfeld, zij overlijdt op 30 november 885 in Aschaffenburg,

Oostfrankische koningin,

Er zijn twee kinderen bekend:
Burchard van Schwaben, geboren tussen 883 en 884, overleden op 8 april 926 in Novara, gesneuveld,
Udalrich van Schwaben, geboren tussen 884 en 885, overleden in 924.
543.558 Meingaud van Wormsgouw#,

Meingaud van Wormsgouw, zoon van Meingaud van Wormsgouw en Rotlint van Wormsgouw, trouwt in 887 met Gisela, hij overlijdt in 892, vermoord door Alberich,

Graaf van Maienfeld,
Graaf van Wormsfeld,
Hertog van Lotharingen (10de eeuw),

Er is één kind bekend:
Richlint van Wormsgouw, geboren in 888, overleden na 29 april 958 op het eiland Ufenau.

543.559 Gisela#,

Gisela trouwt in 887 met Meingaud van Wormsgouw, zoon van Meingaud van Wormsgouw en Rotlint van Wormsgouw,
Er is één kind bekend:
Richlint van Wormsgouw, geboren in 888, overleden na 29 april 958 op het eiland Ufenau.
543.560 Otto van Saksen#,

Otto van Saksen, geboren in 836, zoon van Liudolf van Saksen en Oda, trouwt met Hadwig van Babenberg, geboren tussen 805 en 806, dochter van Hendrik van Babenberg en Ingeltrud van Friuli, hij overlijdt op 30 november 912 in Wallhausen,

Hertog van Saksen tussen 880 en 912,
Lekenabt van Hersfeld in 908,

Er zijn zes kinderen bekend:
Oda van Saksen, geboren tussen 875 en 880, overleden na 2 juli 952,
Liudolf van Saksen, geboren tussen 876 en 878, overleden voor 30 november 912,
Thankmar van Saksen, geboren voor 876, overleden voor 30 november 912,
Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, overleden op 2 juli 936 in Memleben,
Liutgard van Saksen, overleden op 21 januari 923,
joffer van Saksen, geboren tussen 870 en 880.

543.561 Hadwig van Babenberg#,

Hadwig van Babenberg, geboren in 853, dochter van Hendrik van Babenberg en Ingeltrud van Friuli, trouwt met Otto van Saksen, geboren in 836, zoon van Liudolf van Saksen en Oda, zij overlijdt op 24 december 903,

Hertogin van Saksen,

Er zijn zes kinderen bekend:
Oda van Saksen, geboren tussen 875 en 880, overleden na 2 juli 952,
Liudolf van Saksen, geboren tussen 876 en 878, overleden voor 30 november 912,
Thankmar van Saksen, geboren voor 876, overleden voor 30 november 912,
Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, overleden op 2 juli 936 in Memleben,
Liutgard van Saksen, overleden op 21 januari 923,
joffer van Saksen, geboren tussen 870 en 880.
543.562 Diederik van Ringelheim#,

Diederik van Ringelheim, geboren tussen 860 en 872, zoon van Waltbert van Graingouw en Mathilde van Herford, trouwt met Reginhild van Haithabu, geboren in 885, dochter van Godfried van van Haithabu en Gisela van Nivelles, hij overlijdt na 916,

Bisschop van Paderborn,
Dux,
Graaf in Saksen,
Graaf in Westfalen,
Graaf van Ringelheim,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 en 897 in Engern, overleden tussen 14 augustus 968 en 969 in Quedlinburg,
Bia van Ringelheim, geboren in 895, overleden voor 25 mei 932,
Amalrada van Ringelheim,
Perehtheid van Ringelheim,
Dedi van Ringelheim, overleden op 7 juli 938 in Burg Laer, gesneuveld,
Frederuna van Ringelheim, overleden in 971,
Frederuna van Ringelheim, geboren tussen 887 en 888, overleden tussen 12 januari 916 en 10 februari 917.

543.563 Reginhild van Haithabu#,

Reginhild van Haithabu, geboren in 885, dochter van Godfried van van Haithabu en Gisela van Nivelles, trouwt met Diederik van Ringelheim, geboren tussen 860 en 872, zoon van Waltbert van Graingouw en Mathilde van Herford, zij overlijdt na 11 mei 931/2,

Gravin van Ringelheim,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 en 897 in Engern, overleden tussen 14 augustus 968 en 969 in Quedlinburg,
Bia van Ringelheim, geboren in 895, overleden voor 25 mei 932,
Amalrada van Ringelheim,
Perehtheid van Ringelheim,
Dedi van Ringelheim, overleden op 7 juli 938 in Burg Laer, gesneuveld,
Frederuna van Ringelheim, overleden in 971,
Frederuna van Ringelheim, geboren tussen 887 en 888, overleden tussen 12 januari 916 en 10 februari 917.543.564#, 543.565# 543.566#, 543.567#
543.568 Liudolf van Saksen#,

Liudolf van Saksen, geboren tussen 805 en 806, zoon van Asig van Saksen en Ida van Saksen trouwt met Oda, geboren tussen 805 en 806, dochter van Billung en Adela van Herford, hij overlijdt op 12 maart 866,

Graaf in Bardengouw,
Graaf in Eichsfeld,
Hertog in Saksen,
Graaf in Saksen van 844 tot 866,

Er zijn acht kinderen bekend:
Bruno van Saksen, geboren tussen 830 en 840, overleden op 2 december 880, gesneuveld bij Hamburg tegen de Denen,
Otto van Saksen, geboren in 836, overleden op 30 november 912 in Wallhausen,
Thankmar van Corvey,
Liutgard van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 30 november 885 in Aschaffenburg,
Hathumod van Gandersheim, geboren in 840, overleden op 29 november 874,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 5 november 897,
Christina van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 1 april 919,
Enda van Saksen, overleden na 874.

543.569 Oda#,

Oda, geboren tussen 805 en 806, dochter van Billung en Adela van Herford trouwt met Liudolf van Saksen, geboren tussen 805 en 806, zoon van Asig van Saksen en Ida van Saksen, zij overlijdt op 17 mei 913,

Er zijn acht kinderen bekend:
Bruno van Saksen, geboren tussen 830 en 840, overleden op 2 december 880, gesneuveld bij Hamburg tegen de Denen,
Otto van Saksen, geboren in 836, overleden op 30 november 912 in Wallhausen,
Thankmar van Corvey,
Liutgard van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 30 november 885 in Aschaffenburg,
Hathumod van Gandersheim, geboren in 840, overleden op 29 november 874,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 5 november 897,
Christina van Saksen, geboren tussen 840 en 850, overleden op 1 april 919,
Enda van Saksen, overleden na 874.
543.570 Hendrik van Babenberg#,

Hendrik van Babenberg, geboren in 830, zoon van Christian van Grabfeld, trouwt met Ingeltrud van Friuli, geboren in 838, dochter van Eberhard van Friuli en Gisela, hij overlijdt op 20 augustus 886 in Parijs, gesneuveld,

Graaf van Oost-Franken,
Hertog van Saksen (tijdelijk),
Markgraaf in Friesland,
Hertog van Neustrië in 886,

Er zijn zes kinderen bekend:
Hendrik van Oost-Franken, overleden in 902, gesneuveld,
Berengar van Neustrië, overleden in 886,
Adalhard van Oost-Franken, overleden in 902, terechtgesteld,
Adalbert van Palts-Franken, geboren in 854, overleden op 9 september 906, Burg Theres am Main, terechtgesteld,
Adellinde van Babenberg, geboren in 855, overleden na 915 in Klooster Buchau,
Hadwig van Babenberg, geboren in 853, overleden op 24 december 903.

543.571 Ingeltrud van Friuli#,

Ingeltrud van Friuli, geboren in 838, dochter van Eberhard van Friuli en Gisela, trouwt met Hendrik van Babenberg, geboren in 830, zoon van Christian van Grabfeld, zij overlijdt tussen 863 en 2 april 870,

Gravin van Oost-Franken,

Er zijn zes kinderen bekend:
Hendrik van Oost-Franken, overleden in 902, gesneuveld,
Berengar van Neustrië, overleden in 886,
Adalhard van Oost-Franken, overleden in 902, terechtgesteld,
Adalbert van Palts-Franken, geboren in 854, overleden op 9 september 906, Burg Theres am Main, terechtgesteld,
Adellinde van Babenberg, geboren in 855, overleden na 915 in Klooster Buchau,
Hadwig van Babenberg, geboren in 853, overleden op 24 december 903.
543.572 Waltbert van Graingouw#,

Waltbert van Graingouw, geboren tussen 800 en 810, zoon van Wigbert van Oost-Saksen, trouwt met Mathilde van Herford, dochter van Egbert van Wetigouw en Ida van Herford, hij overlijdt tussen 872 en 891,

Graaf in Graingouw,
Graaf in Threcwithi,
Stichter van Wildeshausen (Oldenburg),
Graaf in Lerigouw van 855 tot 872,

Er zijn zes kinderen bekend:
Immed van Graingouw, geboren in 860,
Diederik van Ringelheim, geboren tussen 860 en 872, overleden na 916,
Widukind van Graingouw, overleden na 890,
Reginbern van Graingouw,
Altburg van Graingouw,
Bia van Graingouw.

543.573 Mathilde van Herford#,

Mathilde van Herford, dochter van Egbert van Wetigouw en Ida van Herford, trouwt met Waltbert van Graingouw, geboren tussen 800 en 810, zoon van Wigbert van Oost-Saksen, zij overlijdt in 915,

Abdis van Herford,

Er zijn zes kinderen bekend:
Immed van Graingouw, geboren in 860,
Diederik van Ringelheim, geboren tussen 860 en 872, overleden na 916,
Widukind van Graingouw, overleden na 890,
Reginbern van Graingouw,
Altburg van Graingouw,
Bia van Graingouw.
543.574 Godfried van Haithabu#,

Godfried van van Haithabu, geboren in 820, trouwt tussen 882 en 885 met Gisela van Nivelles, geboren tussen 861 en 865, dochter van Lothar van Lotharingen en Waldrada van Friesland, hij overlijdt in 885, vermoord,

Hertog van Frisia,
Koning van Haithabu,

Er zijn twee kinderen bekend:
Reginhild van Haithabu, geboren in 885, overleden op 11 mei 931/2,
Gisela van Haithabu.

543.575 Gisela van Nivelles#,

Gisela van Nivelles, geboren tussen 861 en 865, dochter van Lothar van Lotharingen en Waldrada van Friesland, trouwt tussen 882 en 885 met Godfried van van Haithabu, geboren in 820 zij overlijdt tussen 12-05-0907 and 26-10-0907 ,

Abdis van Fosses,
Abdis van Nivelles,
Hertogin van Friesland,

Er zijn twee kinderen bekend:
Reginhild van Haithabu, geboren in 885, overleden op 11 mei 931/2,
Gisela van Haithabu.
543.576 Ernst van Sualafeld#,

Ernst van Sualafeld, zoon van Ernst van Mark-Bohemen en Irmgard, trouwt met joffer van Grabfeld, dochter van Christian van Grabfeld, hij overlijdt na 887,

Graaf van Sualafeld van 857 tot 877,

Er zijn vier kinderen bekend:
Liutpold van Beieren, overleden op 4 juli 907,
Ernst van Sualafeld,
Hessi van Saalgouw, overleden in 923,
joffer van Sualafeld.

543.577 joffer van Grabfeld#,

joffer van Grabfeld, dochter van Christian van Grabfeld, trouwt met Ernst van Sualafeld, zoon van Ernst van Mark-Bohemen en Irmgard,

Er zijn vier kinderen bekend:
Liutpold van Beieren, overleden op 4 juli 907,
Ernst van Sualafeld,
Hessi van Saalgouw, overleden in 923,
joffer van Sualafeld.
543.578 Berthold van Palts-Schwaben#,

Berthold van Palts-Schwaben, zoon van Erchanger en Kunigunde van Italië, trouwt met Gisela, dochter van Lodewijk de Duitser en Hemma van Argengouw, hij overlijdt in 880,

Er zijn drie kinderen bekend:
Kunigunde van Palts-Schwaben, geboren in 882, overleden op 7 februari 915,
Berthold van Palts-Schwaben, overleden op 21 januari 917,
Erchanger van Palts-Schwaben, overleden op 21 januari 917.

543.579 Gisela#,

Gisela, dochter van Lodewijk de Duitser en Hemma van Argengouw, trouwt met Berthold van Palts-Schwaben, zoon van Erchanger en Kunigunde van Italië,

Er zijn drie kinderen bekend:
Kunigunde van Palts-Schwaben, geboren in 882, overleden op 7 februari 915,
Berthold van Palts-Schwaben, overleden op 21 januari 917,
Erchanger van Palts-Schwaben, overleden op 21 januari 917.
543.580 Eberhard van Friuli#,

Eberhard van Friuli, geboren tussen 800 en 810, zoon van Unruoch van Friuli en Ingeltrud van Friaul trouwt omstreeks 835 met Gisela, geboren tussen 819 en 822, dochter van Lodewijk de Vrome en Judith van Argengouw, hij overlijdt op 16 december 866,

Hertog van Friuli,
Markgraaf in Zurichgouw,
Markgraaf van Friuli van 828 tot 866,

Er zijn acht kinderen bekend:
Adalhard van Cysoing, geboren in 836, overleden na 874,
Eberhard van Friuli, geboren in 837, overleden voor 20 juni 840,
Ingeltrud van Friuli, geboren in 838, overleden tussen 863 en 2 april 870,
Heilwig van Friuli, geboren in 839, overleden in 895,
Unruoch van Friuli, geboren in 840, overleden op 1 juli 874,
Berengar van Italië, geboren tussen 840 and 845, overleden op 7 april 924, vermoord in Verona,
Rudolf van Bertin, geboren in 842, overleden op 5 januari 892,
Gisela van Friaul, geboren in 845, overleden in 863.

543.581 Gisela#

Gisela, geboren tussen 819 en 822, dochter van Lodewijk de Vrome en Judith van Argengouw trouwt omstreeks 835 met Eberhard van Friuli, geboren tussen 800 en 810, zoon van Unruoch van Friuli en Ingeltrud van Friaul, zij overlijdt na 1 juli 874,

Markgravin van Friaul,

Er zijn acht kinderen bekend:
Adalhard van Cysoing, geboren in 836, overleden na 874,
Eberhard van Friuli, geboren in 837, overleden voor 20 juni 840,
Ingeltrud van Friuli, geboren in 838, overleden tussen 863 en 2 april 870,
Heilwig van Friuli, geboren in 839, overleden in 895,
Unruoch van Friuli, geboren in 840, overleden op 1 juli 874,
Berengar van Italië, geboren tussen 840 and 845, overleden op 7 april 924, vermoord in Verona,
Rudolf van Bertin, geboren in 842, overleden op 5 januari 892,
Gisela van Friaul, geboren in 845, overleden in 863.
543.582 Suppo van Spoleto#,

Suppo van Spoleto,

Er is van hem één kinderen bekend:
Bertila van Spoleto.

543.583#
543.584 Eberhard van Elzas#,

Eberhard van Elzas, geboren tussen 856 en 858, zoon van Udo van Lahngouw en Judith van Argengouw, trouwt met Wiltrud van Speyergouw, dochter van Walaho van Speyergouw,

Bannerheer van de keizer,
Graaf in Neder-Lahngouw,
Graaf van Maingouw,
Hertog van Elzas,
Graaf in Noord-Bertholdsbaar in 888,
Graaf van Ortenau in 888,
Graaf van Zurichgouw van 888 tot 27 januari 889,
Graaf in Volkfeld in 891,

Er zijn vier kinderen bekend:
joffer van Ortenau, geboren in 882,
Koenraad van van Elzas, geboren tussen 885 en 890, overleden op 30 juni 948,
Gebhard van Ufgouw, overleden tussen 15 januari 947 en 948,
Eberhard van Maienfeld, geboren tussen 890 en 895, overleden in 944.

543.585 Wiltrud van Speyergouw#,

Wiltrud van Speyergouw, dochter van Walaho van Speyergouw, trouwt met Eberhard van Elzas, geboren tussen 856 en 858, zoon van Udo van Lahngouw en Judith van Argengouw,

Er zijn vier kinderen bekend:
joffer van Ortenau, geboren in 882,
Koenraad van van Elzas, geboren tussen 885 en 890, overleden op 30 juni 948,
Gebhard van Ufgouw, overleden tussen 15 januari 947 en 948,
Eberhard van Maienfeld, geboren tussen 890 en 895, overleden in 944.
543.586 Heribert van Vermandois#,

Heribert van Vermandois, geboren in 840, zoon van Pippin van Italië, trouwt met Adele van Meaux, dochter van Theutbert van Meaux, hij overlijdt tussen 6 november 900 en 6 november 907,

Abt van Saint Crepin,
Graaf van Madrie,
Graaf van Meaux,
Graaf van Ormois,
Graaf van Vermandois van 896 tot 907,

Er zijn vier kinderen bekend:
Heribert van Vermandois, geboren tussen 880 en 890, overleden op 23 februari 943 in St. Quentin,
Beatrix van Vermandois, geboren in 880, overleden na 931,
Adela van Vermandois, geboren in 890, overleden na 943,
Kunigunde van Vermandois.

543.587 Adele van Meaux#,

Adele van Meaux, dochter van Theutbert van Meaux, trouwt met Heribert van Vermandois, geboren in 840, zoon van Pippin van Italië,

Er zijn vier kinderen bekend:
Heribert van Vermandois, geboren tussen 880 en 890, overleden op 23 februari 943 in St. Quentin,
Beatrix van Vermandois, geboren in 880, overleden na 931,
Adela van Vermandois, geboren in 890, overleden na 943,
Kunigunde van Vermandois.
543.588#, 543.589#
543.590 Udalrich van Schwaben#,

Udalrich van Schwaben, geboren tussen 884 en 885, zoon van Burchard van Schwaben en Liutgard van Saksen, trouwt met Wendilgard van Neustrië, dochter van Berengar van Neustrië en Adela van Vermandois, hij overlijdt in 924,

Graaf in Alpgouw,
Graaf in Argengouw,
Graaf in Linzgouw,
Graaf in Thurgouwv Graaf in Zurichgouw van 902 to 917,

Er zijn zes kinderen bekend:
Udalrich VI van Bregenz, overleden tussen 25 augustus 950 en 25 augustus 957,
Adalhard van Thurgouw, overleden na 979,
joffer van Zurichgouw,
Burchard van St. Gallen, overleden op 9 augustus 975,
Wito van Zurichgouw,
Berengar van Thurgouw,

543.591 Wendilgard van Neustrië#,

Wendilgard van Neustrië, dochter van Berengar van Neustrië en Adela van Vermandois, trouwt met Udalrich van Schwaben, geboren tussen 884 en 885, zoon van Burchard van Schwaben en Liutgard van Saksen, hij overlijdt in 924,

Gravin in Argengouw,
Gravin in Zurichgouw,

Er zijn zes kinderen bekend:
Udalrich VI van Bregenz, overleden tussen 25 augustus 950 en 25 augustus 957,
Adalhard van Thurgouw, overleden na 979,
joffer van Zurichgouw,
Burchard van St. Gallen, overleden op 9 augustus 975,
Wito van Zurichgouw,
Berengar van Thurgouw,
543.592 Hendrik de Vogelaar#,

Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, zoon van Otto van Saksen en Hadwig van Babenberg, trouwt in 909 met Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 and 897 in Engern, dochter van Diederik van Ringelheim en Reginhild van Haithabu, hij overlijdt op 2 juli 936 in Memleben,

Hertog van Saksen van 912 tot 936,
Koning Duitse rijk van 919 to 936,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Otto de Grote, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, overleden op 7 mei 973 in Memleben,
Hendrik van Beieren, geboren tussen 22 april 919 en 22 april 922 in Nordhausen, overleden op 1 november 955,
Bruno van Keulen, geboren tussen 1 januari 925 en 1 juli 925, overleden op 11 oktober 965,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 913 en 914 in Nordhausen, overleden tussen 5 mei 968 en 5 mei 969,
Hadwig van Saksen, geboren in 922, overleden na 9 januari 958.

543.593 Mathilde van Ringelheim#,

Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 and 897 in Engern, dochter van Diederik van Ringelheim en Reginhild van Haithabu, trouwt in 909 met Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, zoon van Otto van Saksen en Hadwig van Babenberg, hij overlijdt op 1 november 955,

Koningin Duitse rijk,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Otto de Grote, geboren op 23 november 912 in Wallhausen, overleden op 7 mei 973 in Memleben,
Hendrik van Beieren, geboren tussen 22 april 919 en 22 april 922 in Nordhausen, overleden op 1 november 955,
Bruno van Keulen, geboren tussen 1 januari 925 en 1 juli 925, overleden op 11 oktober 965,
Gerberga van Saksen, geboren tussen 913 en 914 in Nordhausen, overleden tussen 5 mei 968 en 5 mei 969,
Hadwig van Saksen, geboren in 922, overleden na 9 januari 958.
543.594 Eduard van Wessex#,

Eduard van Wessex, trouwt met Aelflede, dochter van Earldorman Athelm,

Koning,

Er zijn drie kinderen bekend:
Edgitha van Wessex, geboren in 905, overleden op 2 januari 946,
Aethgiva van Engeland, geboren in 905, overleden op 26 december 956,
Eadhild van Wessex, geboren in 910, overleden voor 937.

543.595 Aelflede#,

Aelflede, dochter van Earldorman Athelm, trouwt met Eduard van Wessex,

Er zijn drie kinderen bekend:
Edgitha van Wessex, geboren in 905, overleden op 2 januari 946,
Aethgiva van Engeland, geboren in 905, overleden op 26 december 956,
Eadhild van Wessex, geboren in 910, overleden voor 937.
543.596 Gebhard van Lotharingen#,

Gebhard van Lotharingen, geboren in 865, zoon Udo van Lahngouw en Judith van Argengouw, trouwt met Ida van Grabfeld, dochter van Christian van Grabfeld en joffer van Thuringen,

Hertog van Lotharingen,
Graaf in Neder-Lahngouw van 902 tot 910,
Graaf in Wetterau in 909,

Er zijn drie kinderen bekend:
Udo van Elzas, geboren tussen 895 en 900, overleden op 12 december 949,
Herman van Schwaben, geboren tussen 898 en 900, overleden op 10 december 0949,
Adelheid van Lotharingen.

543.597 Ida van Grabfeld#,

Ida van Grabfeld, dochter van Christian van Grabfeld en joffer van Thuringen, trouwt met Gebhard van Lotharingen, geboren in 865, zoon Udo van Lahngouw en Judith van Argengouw,

Er zijn drie kinderen bekend:
Udo van Elzas, geboren tussen 895 en 900, overleden op 12 december 949,
Herman van Schwaben, geboren tussen 898 en 900, overleden op 10 december 0949,
Adelheid van Lotharingen.
543.598 Meingaud van Wormsgouw#,

Meingaud van Wormsgouw, zoon van Meingaud van Wormsgouw en Rotlint van Wormsgouw, trouwt in 887 met Gisela, hij overlijdt in 892, vermoord door Alberich,

Graaf van Maienfeld,
Graaf van Wormsfeld,
Hertog van Lotharingen (10de eeuw),

Er is één kind bekend:
Richlint van Wormsgouw, geboren in 888, overleden na 29 april 958 op het eiland Ufenau.

543.599 Gisela#,

Gisela trouwt in 887 met Meingaud van Wormsgouw, zoon van Meingaud van Wormsgouw en Rotlint van Wormsgouw,
Er is één kind bekend:
Richlint van Wormsgouw, geboren in 888, overleden na 29 april 958 op het eiland Ufenau.
543.600 Koenraad van Transjuranië#,

Koenraad van Transjuranië, zoon van Koenraad van Argengouw en Adelheid van Tours trouwt omstreeks 869 met Adelais, hij overlijdt voor 878,

Graaf van Auxerre,
Hertog van Transjuranië,
Markgraaf,

Er zijn drie kinderen bekend:
Adelheid van Transjuranië, geboren in 870, overleden na 929,
Adelgunde van Transjuranië, geboren in 872, overleden na 902,
Rudolf van Hoog-Bourgondië, overleden op 25 oktober 912.

543.601 Adelais#,

Adelais, trouwt omstreeks 869 met Koenraad van Transjuranië zoon van Koenraad van Argengouw en Adelheid van Tours,

Er zijn drie kinderen bekend:
Adelheid van Transjuranië, geboren in 870, overleden na 929,
Adelgunde van Transjuranië, geboren in 872, overleden na 902,
Rudolf van Hoog-Bourgondië, overleden op 25 oktober 912.
543.602 Boso van Neder-Bourgondië#,

Boso van Neder-Bourgondië, geboren tussen 825 en 828, zoon van Boudewijn van Metz en Richardis van Arles, trouwt tussen 876 en 878 met Ermengard van Italië, geboren tussen 852 en 855, dochter Lodewijk II en Engelberga van Parma, hij overlijdt op 11 januari 887,

Graaf van Autun,
Graaf van Vienne,
Hertog van Italië,
Hertog van Provence,
Koning van Neder-Bourgondië van 879 tot 887,

Er zijn vier kinderen bekend:
Lodewijk de Blinde, geboren in 880, overleden op 5 juni 928,
Irmgard van Neder-Bourgondië, geboren tussen 880 en 885,
Engelberga van Neder-Bourgondië, geboren in 877, overleden in 917,
Waldrada van Neder-Bourgondië.

543.603 Ermengard van Italië#,

Ermengard van Italië, geboren tussen 852 en 855, dochter Lodewijk II en Engelberga van Parma, trouwt tussen 876 en 878 met Boso van Neder-Bourgondië, geboren tussen 825 en 828, zoon van Boudewijn van Metz en Richardis van Arles, zij overlijdt op 22 juni 896,

Abdis van S. Salvatore (Brescia),
Koningin van Provence,

Er zijn vier kinderen bekend:
Lodewijk de Blinde, geboren in 880, overleden op 5 juni 928,
Irmgard van Neder-Bourgondië, geboren tussen 880 en 885,
Engelberga van Neder-Bourgondië, geboren in 877, overleden in 917,
Waldrada van Neder-Bourgondië.
543.604 Burchard van Schwaben#,

Burchard van Schwaben, geboren tussen 855 en 860, zoon van Adalbert van Thurgouw en joffer van Grabfeld, trouwt in 882 met Liutgard van Saksen, geboren tussen 840 en 850, dochter van Liudolf van Saksen en Oda, hij overlijdt op 5 november 0911 terechtgesteld,

Graaf in Baar,
Graaf in Thurgouw,
Markgraaf van Ratië,
Hertog van Schwaben van 909 tot 911,

Er zijn twee kinderen bekend:
Burchard van Schwaben, geboren tussen 883 en 884, overleden op 8 april 926 in Novara, gesneuveld,
Udalrich van Schwaben, geboren tussen 884 en 885, overleden in 924.

543.605 Liutgard van Saksen#,

Liutgard van Saksen, geboren tussen 840 en 850, dochter van Liudolf van Saksen en Oda, trouwt in 882 met Burchard van Schwaben, geboren tussen 855 en 860, zoon van Adalbert van Thurgouw en joffer van Grabfeld, zij overlijdt op 30 november 885 in Aschaffenburg,

Oostfrankische koningin,

Er zijn twee kinderen bekend:
Burchard van Schwaben, geboren tussen 883 en 884, overleden op 8 april 926 in Novara, gesneuveld,
Udalrich van Schwaben, geboren tussen 884 en 885, overleden in 924.
543.606 Meingaud van Wormsgouw#,

Meingaud van Wormsgouw, zoon van Meingaud van Wormsgouw en Rotlint van Wormsgouw, trouwt in 887 met Gisela, hij overlijdt in 892, vermoord door Alberich,

Graaf van Maienfeld,
Graaf van Wormsfeld,
Hertog van Lotharingen (10de eeuw),

Er is één kind bekend:
Richlint van Wormsgouw, geboren in 888, overleden na 29 april 958 op het eiland Ufenau.

543.607 Gisela#,

Gisela trouwt in 887 met Meingaud van Wormsgouw, zoon van Meingaud van Wormsgouw en Rotlint van Wormsgouw,
Er is één kind bekend:
Richlint van Wormsgouw, geboren in 888, overleden na 29 april 958 op het eiland Ufenau.
543.608 Lodewijk van Frankrijk#,

Lodewijk van Frankrijk, geboren tussen 840 en 847, zoon van Karel de Kale en Irmintrud van Orleans, trouwt in 875 met Adelheid van Parijs, geboren tussen 855 en 860, dochter van Adalhard van Parijs, overleden op 9 november 901 in Laon,

Koning van Frankrijk van 877 tot 879,

Er zijn drie kinderen bekend:
Karel van Frankrijk, geboren op 17 september 879, overleden op 7 oktober 929 in Peronne,
Ermentrud van Frankrijk,
Gisela van Frankrijk, geboren in 870, overleden na 884.

543.609 Adelheid van Parijs#,

Adelheid van Parijs, geboren tussen 855 en 860, dochter van Adalhard van Parijs, trouwt in 875 met Lodewijk van Frankrijk, geboren tussen 840 en 847, zoon van Karel de Kale en Irmintrud van Orleans, overleden op 9 november 901 in Laon,

Koningin van Frankrijk,

Er zijn drie kinderen bekend:
Karel van Frankrijk, geboren op 17 september 879, overleden op 7 oktober 929 in Peronne,
Ermentrud van Frankrijk,
Gisela van Frankrijk, geboren in 870, overleden na 884.
543.610 Eduard van Wessex#,

Eduard van Wessex, trouwt met Aelflede, dochter van Earldorman Athelm,

Koning,

Er zijn drie kinderen bekend:
Edgitha van Wessex, geboren in 905, overleden op 2 januari 946,
Aethgiva van Engeland, geboren in 905, overleden op 26 december 956,
Eadhild van Wessex, geboren in 910, overleden voor 937.

543.611 Aelflede#,

Aelflede, dochter van Earldorman Athelm, trouwt met Eduard van Wessex,

Er zijn drie kinderen bekend:
Edgitha van Wessex, geboren in 905, overleden op 2 januari 946,
Aethgiva van Engeland, geboren in 905, overleden op 26 december 956,
Eadhild van Wessex, geboren in 910, overleden voor 937.
543.612 Otto van Saksen#,

Otto van Saksen, geboren in 836, zoon van Liudolf van Saksen en Oda, trouwt met Hadwig van Babenberg, geboren tussen 805 en 806, dochter van Hendrik van Babenberg en Ingeltrud van Friuli, hij overlijdt op 30 november 912 in Wallhausen,

Hertog van Saksen tussen 880 en 912,
Lekenabt van Hersfeld in 908,

Er zijn zes kinderen bekend:
Oda van Saksen, geboren tussen 875 en 880, overleden na 2 juli 952,
Liudolf van Saksen, geboren tussen 876 en 878, overleden voor 30 november 912,
Thankmar van Saksen, geboren voor 876, overleden voor 30 november 912,
Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, overleden op 2 juli 936 in Memleben,
Liutgard van Saksen, overleden op 21 januari 923,
joffer van Saksen, geboren tussen 870 en 880.

543.613 Hadwig van Babenberg#,

Hadwig van Babenberg, geboren in 853, dochter van Hendrik van Babenberg en Ingeltrud van Friuli, trouwt met Otto van Saksen, geboren in 836, zoon van Liudolf van Saksen en Oda, zij overlijdt op 24 december 903,

Hertogin van Saksen,

Er zijn zes kinderen bekend:
Oda van Saksen, geboren tussen 875 en 880, overleden na 2 juli 952,
Liudolf van Saksen, geboren tussen 876 en 878, overleden voor 30 november 912,
Thankmar van Saksen, geboren voor 876, overleden voor 30 november 912,
Hendrik de Vogelaar, geboren in 876, overleden op 2 juli 936 in Memleben,
Liutgard van Saksen, overleden op 21 januari 923,
joffer van Saksen, geboren tussen 870 en 880.
543.614 Diederik van Ringelheim#,

Diederik van Ringelheim, geboren tussen 860 en 872, zoon van Waltbert van Graingouw en Mathilde van Herford, trouwt met Reginhild van Haithabu, geboren in 885, dochter van Godfried van van Haithabu en Gisela van Nivelles, hij overlijdt na 916,

Bisschop van Paderborn,
Dux,
Graaf in Saksen,
Graaf in Westfalen,
Graaf van Ringelheim,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 en 897 in Engern, overleden tussen 14 augustus 968 en 969 in Quedlinburg,
Bia van Ringelheim, geboren in 895, overleden voor 25 mei 932,
Amalrada van Ringelheim,
Perehtheid van Ringelheim,
Dedi van Ringelheim, overleden op 7 juli 938 in Burg Laer, gesneuveld,
Frederuna van Ringelheim, overleden in 971,
Frederuna van Ringelheim, geboren tussen 887 en 888, overleden tussen 12 januari 916 en 10 februari 917.

543.615 Reginhild van Haithabu#,

Reginhild van Haithabu, geboren in 885, dochter van Godfried van van Haithabu en Gisela van Nivelles, trouwt met Diederik van Ringelheim, geboren tussen 860 en 872, zoon van Waltbert van Graingouw en Mathilde van Herford, zij overlijdt na 11 mei 931/2,

Gravin van Ringelheim,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Mathilde van Ringelheim, geboren tussen 894 en 897 in Engern, overleden tussen 14 augustus 968 en 969 in Quedlinburg,
Bia van Ringelheim, geboren in 895, overleden voor 25 mei 932,
Amalrada van Ringelheim,
Perehtheid van Ringelheim,
Dedi van Ringelheim, overleden op 7 juli 938 in Burg Laer, gesneuveld,
Frederuna van Ringelheim, overleden in 971,
Frederuna van Ringelheim, geboren tussen 887 en 888, overleden tussen 12 januari 916 en 10 februari 917.
543.616# tot en met 543.631#
543.632 Gainfroy van Sens#,

Gainfroy van Sens, geboren in 750, trouwt met Theudelinde van Bliesgouw, geboren in 755,

Er is één kind bekend:
Giselbert van Maasgouw, geboren in 790.

543.633 Theudelinde van Bliesgouw#,

Theudelinde van Bliesgouw, geboren in 755, trouwt met Gainfroy van Sens, geboren in 750,

Er is één kind bekend:
Giselbert van Maasgouw, geboren in 790.
543.634#, 543.635#
543.636 Lodewijk de Vrome#,

Lodewijk de Vrome, geboren op 16 april 778 in Cassaneuil, zoon van Karel de Grote en Hildegard van Kraichgouw, trouwt in 794 met Irmingard van Haspengouw, geboren tussen 775 en 780, dochter van Ingram van Haspengouw, overleden 20 juni 840 in Ingelheim,

Keizer van 813 tot 840, Koning der Franken van 814 to 840,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Lothar I, geboren in 795, overleden op 29 september 855 in Klooster Prèum,
Pippin van Aquitanië, geboren in 797, overleden op 13 december 838,
Lodewijk de Duitser, geboren tussen 804 en 806, overleden op 28 augustus 876,
Rotrud, geboren in 800,
Hildegard van Notre-Dame, geboren tussen 802 en 804, overleden op 23 augustus 860.

543.637 Irmingard van Haspengouw#,

Irmingard van Haspengouw, geboren tussen 775 en 780, dochter van Ingram van Haspengouw, trouwt in 794 met Lodewijk de Vrome, geboren op 16 april 778 in Cassaneuil, zoon van Karel de Grote en Hildegard van Kraichgouw, overleden op 3 oktober 818 in Angers,

Frankisch koningin,
Keizerin,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Lothar I, geboren in 795, overleden op 29 september 855 in Klooster Prèum,
Pippin van Aquitanië, geboren in 797, overleden op 13 december 838,
Lodewijk de Duitser, geboren tussen 804 en 806, overleden op 28 augustus 876,
Rotrud, geboren in 800,
Hildegard van Notre-Dame, geboren tussen 802 en 804, overleden op 23 augustus 860.
543.638 Hugo van Elzas#,

Hugo van Elzas, zoon van Hugo van Elzas, geboren in 780, trouwt met Ava van Istrië, dochter van Hunfried van Istrië en Hidda van Breisgouw, hij overlijdt op 20 oktober 837,

Graaf van Sens,
Graaf van Tours,
Hertog van Elzas,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Liutfried van Elzas, geboren tussen 800 en 805, overleden tussen 865 en 866,
Irmingard van Tours, geboren in 805, overleden op 20 maart 851,
Adelheid van Tours, overleden na 866,
Adelheid van Tours, overleden na 866,
Hugo van Tours, overleden voor 25 januari 835,
Bertha van Tours, geboren in 805, overleden na 870.

543.639 Ava van Istrië#,

Ava van Istrië, dochter van Hunfried van Istrië en Hidda van Breisgouw, trouwt met Hugo van Elzas, zoon van Hugo van Elzas, geboren in 780, zij overlijdt op 4 november 839,

Gravin van Tours,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Liutfried van Elzas, geboren tussen 800 en 805, overleden tussen 865 en 866,
Irmingard van Tours, geboren in 805, overleden op 20 maart 851,
Adelheid van Tours, overleden na 866,
Adelheid van Tours, overleden na 866,
Hugo van Tours, overleden voor 25 januari 835,
Bertha van Tours, geboren in 805, overleden na 870.
543.640 Lodewijk de Vrome#,

Lodewijk de Vrome, geboren op 16 april 778 in Cassaneuil, zoon van Karel de Grote en Hildegard van Kraichgouw, trouwt in 819 met Judith van Argengouw, geboren in 795, dochter van Welf van Argengouw en Heilwich van Thurgouw, hij overlijdt op 20 juni 840 in Ingelheim,

Keizer van 813 tot 840,
Koning der Franken van 814 tot 840,

Er zijn twee kinderen bekend:
Gisela, geboren tussen 819 en 822, overleden na 1 juni 874,
Karel de Kale, geboren op 13 juni 823 in Frankfurt, overleden op 6 oktober 877 in Dorf Avrieux.

543.641 Judith van Argengouw#,

Judith van Argengouw, geboren in 795, dochter van Welf van Argengouw en Heilwich van Thurgouw, trouwt in 819 met Lodewijk de Vrome, geboren op 16 april 778 in Cassaneuil, zoon van Karel de Grote en Hildegard van Kraichgouw, zij overlijdt op 19 april 843,

Frankisch koningin,

Er zijn twee kinderen bekend:
Gisela, geboren tussen 819 en 822, overleden na 1 juni 874,
Karel de Kale, geboren op 13 juni 823 in Frankfurt, overleden op 6 oktober 877 in Dorf Avrieux.
543.642 Odo van Orleans#,

Odo van Orleans, zoon van Adrian van Kraichgouw en Waldrada, trouwt met Ingeltrud van Metz, geboren in 805, dochter van Leuthard van Parijs en Griemhild , hij overlijdt in 834, gesneuveld,

Graaf in Lahngouw in 821,
Graaf van Orleans van 828 tot 834,

Er zijn drie kinderen bekend:
Irmintrud van Orleans, geboren op 27 september 830, overleden op 6 oktober 869 in St.Denis,
Gebhard I van Lahngouw, geboren tussen 795 en 810, overleden na 879,
Willem van Orleans, overleden in 866.

543.643 Ingeltrud van Metz#,

Ingeltrud van Metz, geboren in 805, dochter van Leuthard van Parijs en Griemhild , trouwt met Odo van Orleans, zoon van Adrian van Kraichgouw en Waldrada, zij overlijdt na 834,

Gravin van Orleans,

Er zijn drie kinderen bekend:
Irmintrud van Orleans, geboren op 27 september 830, overleden op 6 oktober 869 in St.Denis,
Gebhard I van Lahngouw, geboren tussen 795 en 810, overleden na 879,
Willem van Orleans, overleden in 866.
543.644 Wulfhard#,

Wulfhard, trouwt tussen 825 en 830 met Susanne van Parijs, dochter van Berengar van Parijs en Alpais van St.Pierre,

Er zijn twee kinderen bekend:
Adalhard van Parijs, geboren in 830, overleden op 10 oktober 890,
Wulfhard,
Immo,
Hildeburg.

543.645 Susanne van Parijs#

Susanne van Parijs,dochter van Berengar van Parijs en Alpais van St.Pierre, hij overlijdt op 9 november 901 in Laon, trouwt tussen 825 en 830 met Wulfhard,

Er zijn twee kinderen bekend:
Adalhard van Parijs, geboren in 830, overleden op 10 oktober 890,
Wulfhard,
Immo,
Hildeburg.
543.646#, 543.647#
543.648 Gainfroy van Sens#,

Gainfroy van Sens, geboren in 750, trouwt met Theudelinde van Bliesgouw, geboren in 755,

Er is één kind bekend:
Giselbert van Maasgouw, geboren in 790.

543.649 Theudelinde van Bliesgouw#,

Theudelinde van Bliesgouw, geboren in 755, trouwt met Gainfroy van Sens, geboren in 750,

Er is één kind bekend:
Giselbert van Maasgouw, geboren in 790.
543.650#, 543.651#
543.652 Lodewijk de Vrome#,

Lodewijk de Vrome, geboren op 16 april 778 in Cassaneuil, zoon van Karel de Grote en Hildegard van Kraichgouw, trouwt in 794 met Irmingard van Haspengouw, geboren tussen 775 en 780, dochter van Ingram van Haspengouw, overleden 20 juni 840 in Ingelheim,

Keizer van 813 tot 840, Koning der Franken van 814 to 840,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Lothar I, geboren in 795, overleden op 29 september 855 in Klooster Prèum,
Pippin van Aquitanië, geboren in 797, overleden op 13 december 838,
Lodewijk de Duitser, geboren tussen 804 en 806, overleden op 28 augustus 876,
Rotrud, geboren in 800,
Hildegard van Notre-Dame, geboren tussen 802 en 804, overleden op 23 augustus 860.

543.653 Irmingard van Haspengouw#,

Irmingard van Haspengouw, geboren tussen 775 en 780, dochter van Ingram van Haspengouw, trouwt in 794 met Lodewijk de Vrome, geboren op 16 april 778 in Cassaneuil, zoon van Karel de Grote en Hildegard van Kraichgouw, overleden op 3 oktober 818 in Angers,

Frankisch koningin,
Keizerin,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Lothar I, geboren in 795, overleden op 29 september 855 in Klooster Prèum,
Pippin van Aquitanië, geboren in 797, overleden op 13 december 838,
Lodewijk de Duitser, geboren tussen 804 en 806, overleden op 28 augustus 876,
Rotrud, geboren in 800,
Hildegard van Notre-Dame, geboren tussen 802 en 804, overleden op 23 augustus 860.
543.654 Hugo van Elzas#,

Hugo van Elzas, zoon van Hugo van Elzas, geboren in 780, trouwt met Ava van Istrië, dochter van Hunfried van Istrië en Hidda van Breisgouw, hij overlijdt op 20 oktober 837,

Graaf van Sens,
Graaf van Tours,
Hertog van Elzas,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Liutfried van Elzas, geboren tussen 800 en 805, overleden tussen 865 en 866,
Irmingard van Tours, geboren in 805, overleden op 20 maart 851,
Adelheid van Tours, overleden na 866,
Adelheid van Tours, overleden na 866,
Hugo van Tours, overleden voor 25 januari 835,
Bertha van Tours, geboren in 805, overleden na 870.

543.655 Ava van Istrië#,

Ava van Istrië, dochter van Hunfried van Istrië en Hidda van Breisgouw, trouwt met Hugo van Elzas, zoon van Hugo van Elzas, geboren in 780, zij overlijdt op 4 november 839,

Gravin van Tours,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Liutfried van Elzas, geboren tussen 800 en 805, overleden tussen 865 en 866,
Irmingard van Tours, geboren in 805, overleden op 20 maart 851,
Adelheid van Tours, overleden na 866,
Adelheid van Tours, overleden na 866,
Hugo van Tours, overleden voor 25 januari 835,
Bertha van Tours, geboren in 805, overleden na 870.
543.656 Lodewijk de Vrome#,

Lodewijk de Vrome, geboren op 16 april 778 in Cassaneuil, zoon van Karel de Grote en Hildegard van Kraichgouw, trouwt in 794 met Irmingard van Haspengouw, geboren tussen 775 en 780, dochter van Ingram van Haspengouw, overleden 20 juni 840 in Ingelheim,

Keizer van 813 tot 840, Koning der Franken van 814 to 840,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Lothar I, geboren in 795, overleden op 29 september 855 in Klooster Prèum,
Pippin van Aquitanië, geboren in 797, overleden op 13 december 838,
Lodewijk de Duitser, geboren tussen 804 en 806, overleden op 28 augustus 876,
Rotrud, geboren in 800,
Hildegard van Notre-Dame, geboren tussen 802 en 804, overleden op 23 augustus 860.

543.657 Irmingard van Haspengouw#,

Irmingard van Haspengouw, geboren tussen 775 en 780, dochter van Ingram van Haspengouw, trouwt in 794 met Lodewijk de Vrome, geboren op 16 april 778 in Cassaneuil, zoon van Karel de Grote en Hildegard van Kraichgouw, overleden op 3 oktober 818 in Angers,

Frankisch koningin,
Keizerin,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Lothar I, geboren in 795, overleden op 29 september 855 in Klooster Prèum,
Pippin van Aquitanië, geboren in 797, overleden op 13 december 838,
Lodewijk de Duitser, geboren tussen 804 en 806, overleden op 28 augustus 876,
Rotrud, geboren in 800,
Hildegard van Notre-Dame, geboren tussen 802 en 804, overleden op 23 augustus 860.
543.658 Hugo van Elzas#,

Hugo van Elzas, zoon van Hugo van Elzas, geboren in 780, trouwt met Ava van Istrië, dochter van Hunfried van Istrië en Hidda van Breisgouw, hij overlijdt op 20 oktober 837,

Graaf van Sens,
Graaf van Tours,
Hertog van Elzas,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Liutfried van Elzas, geboren tussen 800 en 805, overleden tussen 865 en 866,
Irmingard van Tours, geboren in 805, overleden op 20 maart 851,
Adelheid van Tours, overleden na 866,
Adelheid van Tours, overleden na 866,
Hugo van Tours, overleden voor 25 januari 835,
Bertha van Tours, geboren in 805, overleden na 870.

543.659 Ava van Istrië#,

Ava van Istrië, dochter van Hunfried van Istrië en Hidda van Breisgouw, trouwt met Hugo van Elzas, zoon van Hugo van Elzas, geboren in 780, zij overlijdt op 4 november 839,

Gravin van Tours,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Liutfried van Elzas, geboren tussen 800 en 805, overleden tussen 865 en 866,
Irmingard van Tours, geboren in 805, overleden op 20 maart 851,
Adelheid van Tours, overleden na 866,
Adelheid van Tours, overleden na 866,
Hugo van Tours, overleden voor 25 januari 835,
Bertha van Tours, geboren in 805, overleden na 870.
543.660 Waldger#,

Waldger, geboren in 773, trouwt met joffer van Friesland, geboren in 778 , dochter van Radboud van Friesland,

Er is één kind bekend:
Radboud van Friesland, geboren in 798.

543.661 joffer van Friesland#,

joffer van Friesland, geboren in 778 , dochter van Radboud van Friesland, trouwt met Waldger, geboren in 773,

Er is één kind bekend:
Radboud van Friesland, geboren in 798.
543.662#, 543.663#
543.664 Asig van Saksen#,

Asig van Saksen, zoon van Hildibold van Saksen en Swanshild, trouwt met Ida van van Saksen, dochter van Ekbert van Saksen en Ida van van Herzfeld, hij overlijdt na 846,

Graaf in Hessengouw (Franken),
Graaf in Hessengouw (Saksen) van 813 tot 846,

Er zijn drie kinderen bekend:
Liudolf van Saksen, geboren tussen 805 en 806, overleden op 12 maart 866,
Haduwy van Herford, geboren in 811, overleden in 887,
Cobbo van van Noord-Hessengouw, geboren in 818, overleden tussen 11 april 889 en 890.

543.665 Ida van van Saksen#,

Ida van van Saksen, dochter van Ekbert van Saksen en Ida van van Herzfeld, trouwt met Asig van Saksen, zoon van Hildibold van Saksen en Swanshild,

Er zijn drie kinderen bekend:
Liudolf van Saksen, geboren tussen 805 en 806, overleden op 12 maart 866,
Haduwy van Herford, geboren in 811, overleden in 887,
Cobbo van van Noord-Hessengouw, geboren in 818, overleden tussen 11 april 889 en 890.
543.666 Billung#,

Billung, zoon van Bernhard en Christina trouwt met Adela van Herford, dochter van Adrian van Kraichgouw en Waldrada,

Er is één kind bekend:
Oda.

543.667 Adela van Herford#,

Adela van Herford, geboren tussen 805 en 806, dochter van Billung en Adela van Herford trouwt met Liudolf van Saksen, geboren tussen 805 en 806, zoon van Asig van Saksen en Ida van Saksen,

Abdis,

Er is één kind bekend:
Oda.
543.668 Christian van Grabfeld#,

543.669#
543.670 Eberhard van Friuli#,

Eberhard van Friuli, geboren tussen 800 en 810, zoon van Unruoch van Friuli en Ingeltrud van Friaul trouwt omstreeks 835 met Gisela, geboren tussen 819 en 822, dochter van Lodewijk de Vrome en Judith van Argengouw, hij overlijdt op 16 december 866,

Hertog van Friuli,
Markgraaf in Zurichgouw,
Markgraaf van Friuli van 828 tot 866,

Er zijn acht kinderen bekend:
Adalhard van Cysoing, geboren in 836, overleden na 874,
Eberhard van Friuli, geboren in 837, overleden voor 20 juni 840,
Ingeltrud van Friuli, geboren in 838, overleden tussen 863 en 2 april 870,
Heilwig van Friuli, geboren in 839, overleden in 895,
Unruoch van Friuli, geboren in 840, overleden op 1 juli 874,
Berengar van Italië, geboren tussen 840 and 845, overleden op 7 april 924, vermoord in Verona,
Rudolf van Bertin, geboren in 842, overleden op 5 januari 892,
Gisela van Friaul, geboren in 845, overleden in 863.

543.671 Gisela#,

Gisela, geboren tussen 819 en 822, dochter van Lodewijk de Vrome en Judith van Argengouw trouwt omstreeks 835 met Eberhard van Friuli, geboren tussen 800 en 810, zoon van Unruoch van Friuli en Ingeltrud van Friaul, zij overlijdt na 1 juli 874,

Markgravin van Friaul,

Er zijn acht kinderen bekend:
Adalhard van Cysoing, geboren in 836, overleden na 874,
Eberhard van Friuli, geboren in 837, overleden voor 20 juni 840,
Ingeltrud van Friuli, geboren in 838, overleden tussen 863 en 2 april 870,
Heilwig van Friuli, geboren in 839, overleden in 895,
Unruoch van Friuli, geboren in 840, overleden op 1 juli 874,
Berengar van Italië, geboren tussen 840 and 845, overleden op 7 april 924, vermoord in Verona,
Rudolf van Bertin, geboren in 842, overleden op 5 januari 892,
Gisela van Friaul, geboren in 845, overleden in 863.
543.672 Wigbert van Oost-Saksen#,

Wigbert van Oost-Saksen, geboren tussen 780 en 790, zoon van Immed van Oost-Saksen,

Er is één kind bekend:

Waltbert van Graingouw, geboren tussen 800 en 810, overleden tussen 872 en 891.

543.285#
543.674 Egbert van Wetigouw#,

Egbert van Wetigouw, zoon van Wichman van Wetigouw en Imhild trouwt met Ida van Herford,
Er zijn twee kinderen bekend:
Mathilde van Herford, overleden in 915 •Ekbert van Wetigouw, geb oren in 880, overleden op 26 mei 967.

543.675 Ida van Herford#,

Ida van Herford, trouwt met Egbert van Wetigouw, zoon van Wichman van Wetigouw en Imhild,
Er zijn twee kinderen bekend:
Mathilde van Herford, overleden in 915 •Ekbert van Wetigouw, geb oren in 880, overleden op 26 mei 967.
543.676#, 543.677#
543.678 Lothar van Lotharingen#

Lothar van Lotharingen, geboren in 825, zoon van Lothar I en Irmingard van Tours, trouwt met Waldrada van Friesland, geboren op 9 april 869, dochter van Radboud van Friesland, hij overlijdt op 8 augustus 869 in Piacenza,

Koning van Lotharingen,
Koning der Franken van 855 to 869,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Hugo van Elzas, geboren tussen 855 en 859, overleden na 900 in Prèum,
Gisela van Nivelles, geboren tussen 861 en 865, overleden tussen 12 mei 907 and 26 oktober 907,
Bertha van Lotharingen, geboren in 863, overleden op 8 maart 925,
Ermengard van Lotharingen, geboren tussen 6 augustus 895 en 6 augustus 898,
Alberada van Lotharingen, geboren in 860, overleden tussen 916 en 919.

543.679 Waldrada van Friesland#,

Waldrada van Friesland, geboren op 9 april 869, dochter van Radboud van Friesland, trouwt met Lothar van Lotharingen, geboren in 825, zoon van Lothar I en Irmingard van Tours, zij overlijdt na 9 april 869,

Erfgenaam van Hettergouw,
Koningin der Franken,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Hugo van Elzas, geboren tussen 855 en 859, overleden na 900 in Prèum,
Gisela van Nivelles, geboren tussen 861 en 865, overleden tussen 12 mei 907 and 26 oktober 907,
Bertha van Lotharingen, geboren in 863, overleden op 8 maart 925,
Ermengard van Lotharingen, geboren tussen 6 augustus 895 en 6 augustus 898,
Alberada van Lotharingen, geboren in 860, overleden tussen 916 en 919.
543.680# tot en met 1.048.575#
XXI

1.048.576# tot en met 1.048.591# (Tak Vlaanderen (131.072# en 131.073#))
1.048.592 Pippin (744),    basis-schema

Pippin, geboren in 714 in Jupille, gedoopt in Utrecht door St. Willibrand, aartsbisschop van Utrecht, zoon van Karel Martel en Rotrude, trouwt in 744 met Bertha van Laon, geboren in 725, dochter van Heribert van Laon, Pippin overlijdt op 24 september 768 in St. Dénis,

Koning der Franken, van 751 to 768,

Er zijn vier kinderen bekend:
Karel de Grote, geboren op 2 april 748 en op 28 januari 814 in Aken overleden,
Karlman, geboren in 751 en op 4 december 771 in Palts Samoucy overleden,
Bertha,
Gisela van Chelles, geboren in 757 en in 810 overleden.

Deelde aanvankelijk de regering met zijn oudste broer Carloman, installeerde Childeric III op de troon, onderwierp Aquitanië en trok met zijn broer verder tot aan de oevers van de Inn (743). Na het intreden in het klooster van zijn broer Carloman (747) alleen hofmeier, maakte reeds met Carloman een begin met diverse hervormingen in de kerk en schoot de paus te hulp tegen de Lombarden. Hij zond in 751 twee getrouwen, Fulrad en Bouchard, naar Rome om op diplomatieke wijze te informeren hoe paus Zacharias stond t.o.v. zijn eventuele koningschap en ontving het beroemde antwoord: "Het lijkt mij beter diegene koning te maken die de koninklijke macht bezit dan diegene die die macht niet bezit". Hierop verzamelde hij zijn raad der edelen in november 751, sloot Childebert op in de Abdij St. Bertijn en werd tot koning gekozen. De echte erfgenaam Thierry werd zoals gebruikelijk in het klooster gedaan (Fontenelle) en verdween, als zijn vader, uit de historie. Na zijn kroning, 756-760, voerde hij oorlog met de Saksen, uiteindelijk onderworpen door zijn zoon, daarna met Beieren, waar hij zijn halfbroer Griffo verjoeg en de vasaliteit van Tassilo III accepteerde, onderwierp tenslotte Aquitanië; verbeterde sterk de administratie van zijn rijk en vervolgde de verbetering van de organisatie van de kerk en startte zo een aantal acties die een vervolg kregen die later door historici de "Carolingische Renaissance" zou worden genoemd.

W i k i p e d i a: Pepin de Korte

B r o n: Pippin de Korte

1.048.593 Bertha van Laon (744),    basis-schema

Bertha van Laon, geboren in 725, dochter van Heribert van Laon, trouwt in 744 met Pippin de Korte, geboren in 714 in Jupille, zoon van Karel Martel en Rotrude; Bertha van Laon overlijdt op 4 juli 783 en wordt op 12 juni 783 in Choisy-au-Bac begraven,

Frankisch koningin,

Er zijn vier kinderen bekend:
Karel de Grote, geboren op 2 april 748 en op 28 januari 814 in Aken overleden,
Karlman, geboren in 751 en op 4 december 771 in Palts Samoucy overleden,
Bertha,
Gisela van Chelles, geboren in 757 en in 810 overleden.


In 753 ondernam paus Stephanus II de reis naar Gallië om de hulp van de koning in te roepen tegen de Lombarden, bij deze gelegenheid werden Pepijn, Berthe en hun twee zonen gezegend op 28 juli 754 in de basiliek van St. Dénis, waarbij door de paus de banvloek werd uitgesproken over een ieder die de macht in het rijk zou grijpen en niet tot hun geslacht behoorde.
Berthe werd nauwelijks meer genoemd tijdens haar huwelijk met Pepijn behalve toen het huwelijk met Pepijn snel verslechterde en in 762 moest paus Paulus I ingrijpen om Pepijn van een scheiding af te houden, des te meer liet zij zich gelden tijdens de regering van haar zoons door haar sterke sympathie voor de Lombarden, reden van Karel’s huwelijk met de dochter van de Lombardische Koning, zij verloor snel invloed toen Karel een ander koers ging varen.


W i k i p e d i a: Bertrada van Laon

B r o n: Bertha van Laon
1.048.594 Gerold van Kraichgouw (750),    basis-schema

Gerold van Kraichgouw, geboren in 730, zoon van Erlafried I, trouwt omstreeks 750 met Imma van Lahngouw, geboren in 730, dochter van Hnabi van Alemannië en Hereswint van Lahngouw; Gerold I van Kraichgouw overlijdt tussen 784 en 786,

Graaf in Anglachgouw, Graaf in Bertholdsbaar, Graaf in Kraichgouw,

Er zijn acht kinderen bekend:
Udalrichvan Breisgouw, geboren in 750 en in 807 overleden,
Gerold van Beieren, geboren tussen 755 en 760 en op 1 september 799 in Pannonien gesneuveld,
Hildegard van Kraichgouw, geboren in 758 en op 30 april 783 in Palts Diedenhofen overleden,
Robert van Bodensee,
Udo van Kraichgouw, overleden voor 803,
Meingaud van Kraichgouw, overleden na 808,
Adrian van Kraichgouw, geboren na 772 en na 793 overleden,
Hnabi van Kraichgouw.

W i k i p e d i a: Gerold van Kraichgouw

B r o n: Gerold van Kraichgouw

1.048.595 Imma van Lahngouw (750),    basis-schema

Imma van Lahngouw, geboren in 730, dochter van Hnabi van Alemannië en Hereswint van Lahngouw, trouwt omstreeks 750 met Gerold van Kraichgouw, geboren in 730, zoon van Erlafried I; Imma van Lahngouw overlijdt na 784,

Er zijn acht kinderen bekend:
Udalrichvan Breisgouw, geboren in 750 en in 807 overleden,
Gerold van Beieren, geboren tussen 755 en 760 en op 1 september 799 in Pannonien gesneuveld,
Hildegard van Kraichgouw, geboren in 758 en op 30 april 783 in Palts Diedenhofen overleden,
Robert van Bodensee,
Udo van Kraichgouw, overleden voor 803,
Meingaud van Kraichgouw, overleden na 808,
Adrian van Kraichgouw, geboren na 772 en na 793 overleden,
Hnabi van Kraichgouw.

B r o n: Imma van Lahngouw
1.048.596 Ruthard van Argengouw,    basis-schema

Ruthard van Argengouw, zoon van Ruthard van van Alemannië en Odilia, trouwt met Irminsind; Ruthard van Argengouw overlijdt na 769,

Graaf in Argengouw in 769.
Er is één kind bekend:

Welf van Argengouw, overleden op 3 september 825.

W i k i p e d i a: Ruthard van Argengouw

B r o n: Ruthard van Argengouw

1.048.597 Irminsind#,

Irminsind, trouwt met Ruthard van Argengouw zoon van Ruthard van Alemannië en Odilia;
Er is één kind bekend:

Welf van Argengouw, overleden op 3 september 825.

B r o n: Irminsind
1.048.598 Isanbart van Thurgouw,    basis-schema

Isanbart van Thurgouw, zoon van Warin van Thurgouw en Adellinde van Spoleto, trouwt omstreeks 774 met Thietrade, dochter van Bernhard; Isanbart van Thurgouw overlijdt na 806,

Graaf in Saksen, Graaf in Schwaben, Graaf in Thurgouw,

Er zijn vier kinderen bekend:
Baba van Thurgouw,
Heilwich van Thurgouw, geboren in 778 en na 833 overleden,
Adellinde van Thurgouw,
Adalung van Lorsch, overleden na 837,


B r o n: Isanbart van Thurgouw

1.048.599 Thietrade,    basis-schema

Thietrade, dochter van Bernhard, trouwt omstreeks 774 met Isanbart van Thurgouw, zoon van Warin van Thurgouw en Adellinde van Spoleto,

Er zijn vier kinderen bekend:
Baba van Thurgouw,
Heilwich van Thurgouw, geboren in 778 en na 833 overleden,
Adellinde van Thurgouw,
Adalung van Lorsch, overleden na 837,


B r o n: Thietrade
1.048.600#, 1.048.601#
1.048.602 Erphold#,

Erphold, trouwt met Waldrada van Autun,

Er zijn twee kinderen bekend:
Waldrada, overleden na 824,
Werner van Blois.

B r o n: Erphold

1.048.603 Waldrada van Autun#,

Waldrada van Autun, trouwt met Erphold,

Er zijn twee kinderen bekend:
Waldrada, overleden na 824,
Werner van Blois.

B r o n: Waldrada van Autun
1.048.604 Gerhard van Parijs#,

Gerhard van Parijs, trouwt met Rotrud, hij overlijdt in 779,

Graaf van Parijs,

Er zijn vier kinderen bekend:
Stephan van Parijs, geboren tussen 753 en 754, overleden in 811,
Rothild van Parijs,
Berengar van Parijs, geboren tussen 755 en 760, overleden op 28 oktober 816,
Leuthard van Parijs, geboren tussen 760 en 765, overleden in 809.

B r o n: Gerhard van Parijs

1.048.605 Rotrud#,

RotrudGerhard van Parijs, trouwt met Gerhard van Parijs,

Gravin van Parijs,

Er zijn vier kinderen bekend:
Stephan van Parijs, geboren tussen 753 en 754, overleden in 811,
Rothild van Parijs,
Berengar van Parijs, geboren tussen 755 en 760, overleden op 28 oktober 816,
Leuthard van Parijs, geboren tussen 760 en 765, overleden in 809.

B r o n: Rotrud
1.048.606# tot en met 1.048.819#
1.048.820 Hugo van Elzas,    schema 11

Hugo van Elzas, zoon van Bleon van Elzas,

Er is één kind van hem bekend:
Hugo van Elzas, geboren in 780, overleden op 20 oktober 837.

B r o n: Hugo van Elzas

1.048.821#
1.048.822 Hunfried van Istrië#,

Hunfried van Istrië, trouwt met Hidda van Breisgouw, dochter van Udalrich van Breisgouw en joffer van Bertholdsbaar,

Markgraaf van Istrië van 807 tot 835,
Markgraaf van Ratië van 807 tot 835,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Adalbert van Ratië,
Udalrich van Septimanië, overleden na 858,
Hunfried van Istrië,
Liutsind van Istrië,
Hidda van Istrië,
Imma van Istrië,
Ava van Istrië, overleden op 4 november 839.

B r o n: Hunfried van Istrië

1.048.823 Hidda van Breisgouw,    schema 11

Hidda van Breisgouw, dochter van Udalrich van Breisgouw en joffer van Bertholdsbaar, trouwt met Hunfried van Istrië,

Er zijn zeven kinderen bekend:
Adalbert van Ratië,
Udalrich van Septimanië, overleden na 858,
Hunfried van Istrië,
Liutsind van Istrië,
Hidda van Istrië,
Imma van Istrië,
Ava van Istrië, overleden op 4 november 839.

B r o n: Hidda van Breisgouw
1.048.824# tot en met 1.048.831#,
1.048.832 Adalhart van Breisgouw#,

Adalhart van Breisgouw, hij overlijdt in 775,

Graaf in Bertoldsbaargebied,
Graaf in Breisgouw van 764 tot 768,
Graaf van 762 tot 775,

Er zijn van hem twee kinderen bekend:
Unruoch van Alemannië, overleden tussen 811 en 817,
Autgar van Linzgouw, overleden na 802.

B r o n: Adalhart van Breisgouw

1.048.833#
1.048.834# tot en met 1.048.975#
1.048.976 Hildibold van Saksen#,

Hildibold van Saksen, zoon van Liudolf van Saksen, trouwt met Swanshild, dochter van Bruno van Engern, hij overlijdt voor 813,

Graaf in Hessengouw (Franken),

Er zijn drie kinderen bekend:
Asig van Saksen, overleden na 846,
Folcbold van Saksen,
Adalbold van Saksen.

1.048.977 Swanshild#,

Swanshild, dochter van Bruno van Engern, trouwt met Hildibold van Saksen, zoon van Liudolf van Saksen,

Er zijn drie kinderen bekend:
Asig van Saksen , overleden na 846,
Folcbold van Saksen,
Adalbold van Saksen.
1.048.978 Ekbert van Saksen#,

Ekbert van Saksen, geboren in 756 zoon van Reginbern en Baba van Thurgouw, trouwt met Ida van van Herzfeld, dochter van Karlman en Gerberga van Langobarden, hij overlijdt na 811,

Markgraaf van Deense Mark,
Hertog van Saksen tussen Rijn en Weser van 809 tot 811,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Cobbo van van Hrecwiti, geboren in 790, overleden voor 13 juni 858,
Warin van Corvey, geboren in 800, overleden op 20 september 856,
Ida van van Saksen,
Addila van Herford, overleden voor 858,
joffer van Saksen.

B r o n: Ekbert van Saksen

1.048.979 Ida van Herzfeld#,

Ida van Herzfeld, dochter van Karlman en Gerberga van Langobarden, trouwt met Ekbert van Saksen, geboren in 756 zoon van Reginbern en Baba van Thurgouw, zij overlijdt in 814 in Herzfeld,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Cobbo van van Hrecwiti, geboren in 790, overleden voor 13 juni 858,
Warin van Corvey, geboren in 800, overleden op 20 september 856,
Ida van van Saksen,
Addila van Herford, overleden voor 858,
joffer van Saksen.

B r o n: Ida van Herzfeld
1.048.980 Bernhard#,

Bernhard, trouwt met Christina,

Er is één kind bekend:
Billung.

B r o n: Bernhard

1.048.981 Christina#,

Christina, trouwt met Bernhard,

Er is één kind bekend:
Billung.

B r o n: Christina
1.048.982# tot en met 1.050.627#
1.050.628 Aldgisl van Bonngouw#,

Aldgisl van Bonngouw, geboren in 725, zoon van Radboud van Friesland,

Graaf van Ahrgouw in 770,
Graaf van Bonngouw in 770,

Er zijn van hem vier kinderen bekend:
Radboud van Friesland, geboren in 750,
Gondebald van Friesland, geboren in 751, overleden in 778, gesneuveld,
Radboud III van Friesland, geboren in 752, overleden in 809,
Cronovella van Friesland, geboren in 753,


W i k i p e d i a: Aldgisl

B r o n: Aldgisl van Bonngouw

1.050.629#
1.050.630# tot en met 1.051.583#
1.051.584 Geradd#,

Geradd,

Er is van hem één kind bekend:
Alfric.

1.051.585#
1.051.586 Widukind van Engern#,

Widukind van Engern, geboren in 755, trouwt met Gerberga van Jutland, dochter van Siegfried van Jutland en joffer van Friesland,

Graaf van Hasegouw,
Graaf van Lerigouw,
Hertog van Engern,
Leider Saksische opstand,

Er zijn drie kinderen bekend:
Wigbert van Engern, geboren in 780, overleden in 827,
Bruno van Engern,
joffer van Engern, geboren tussen 780 en 785.

B r o n: Widukind van Engern

1.051.587 Gerberga van Jutland#,

Gerberga van Jutland, dochter van Siegfried van Jutland en joffer van Friesland, trouwt met Widukind van Engern, geboren in 755,

Er zijn drie kinderen bekend:
Wigbert van Engern, geboren in 780, overleden in 827,
Bruno van Engern,
joffer van Engern, geboren tussen 780 en 785.

B r o n: Gerberga van Jutland
1.051.588# tot en met 1.051.599#
1.051.600 Bennid#,

Bennid, geboren tussen 770 en 795, zoon van Amelung, trouwt met joffer van Wetigouw, geboren tussen 775 en 790, dochter van Wichman,

Graaf in 811,

Er zijn drie kinderen bekend:
Amelung, geboren tussen 790 en 815,
Wichmanvan Hamaland, geboren tussen 795 en 815, overleden voor 861,
Herman.

B r o n: Bennid

1.051.601 joffer van Wetigouw#,

joffer van Wetigouw, geboren tussen 775 en 790, dochter van Wichman, trouwt met Bennid, geboren tussen 770 en 795, zoon van Amelung,

Er zijn drie kinderen bekend:
Amelung, geboren tussen 790 en 815,
Wichmanvan Hamaland, geboren tussen 795 en 815, overleden voor 861,
Herman.

B r o n: joffer van Wetigouw
1.051.602 Meginhard van IJselgouw#,

Meginhard van IJselgouw, zoon van Wrachari van IJsselgouw,

Voogd van Werden,

Er is van hem één kind bekend:
joffer van IJsselgouw, geboren tussen 790 en 810.

1.051.603#
1.051.604 Ricbert#,

Ricbert, zoon van Rihhard en Abarhilt,

Graaf in 822,

Er is van hem één kind bekend:
Ricdag.

B r o n: Ricbert

1.051.605#
1.051.606# tot en met 1.052.159#
1.052.160 Wido van Wandrille#,

Wido van Wandrilleh, zoon van Liutwin van Trier,

Lekenabt van St. Wandrille,
Graaf in 715,

Er is van hem één kind bekend:
Lambert van Hornbach.

B r o n: Wido van Wandrille

1.052.161#
1.052.162#, tot en met 1.052.225#
1.052.226 Udalrich van Breisgouw,    schema 45

Udalrich van Breisgouw, geboren in 750, zoon van Gerold van Kraichgouw en Imma van Lahngouw, trouwt met joffer van Bertholdsbaar, dochter van Rochar van Bertholdsbaar, hij overlijdt in 807,

Graaf in Pannonien,
Graaf in Breisgouw van 780 tot 807,
Graaf in Alpgouw van 780 tot 781,
Graaf in Thurgouw in 787,
Graaf in Hegouw van 787 tot 791,
Graaf in Bodenseegraafschap 805 tot 817,
Graaf in Elzas van 778 tot 817,

Er zijn zes kinderen bekend:
Robertvan Thurgouw, overleden tussen 814 en 817,
Udalrich van Bodensee,
Bebo van Breisgouw,
Gerold van Beieren, overleden in 832,
Erich van Breisgouw,
Hidda van Breisgouw.

B r o n: Udalrich van Breisgouw

1.052.227 joffer van Bertholdsbaar#,

joffer van Bertholdsbaar, dochter van Rochar van Bertholdsbaar, trouwt met Udalrich van Breisgouw, geboren in 750, zoon van Gerold van Kraichgouw en Imma van Lahngouw,

Er zijn zes kinderen bekend:
Robertvan Thurgouw, overleden tussen 814 en 817,
Udalrich van Bodensee,
Bebo van Breisgouw,
Gerold van Beieren, overleden in 832,
Erich van Breisgouw,
Hidda van Breisgouw.

B r o n: joffer van Bertholdsbaar
1.052.228#, 1.052.229#, 1.052.230#, 1.052.231#,
1.052.232 Bubo#,

Bubo, zoon van Walaho en Eggiwiz, trouwt met Williswint, dochter van Nordbert van Opper-Rijngouw,

Graaf in 797,

Er zijn vier kinderen bekend:
Engelbert,
Wigbert,
Hendrik van Saalgouw, overleden in 836,
Poppo van Grabfeld, overleden tussen 839 en 841.

B r o n: Bubo

1.052.233 Williswint#,

Williswint, dochter van Nordbert van Opper-Rijngouw, trouwt met Bubo, zoon van Walaho en Eggiwiz,

Er zijn vier kinderen bekend:
Engelbert,
Wigbert,
Hendrik van Saalgouw, overleden in 836,
Poppo van Grabfeld, overleden tussen 839 en 841.

B r o n: Williswint
1.052.234# tot en met 1.052.595#
1.052.596 Chaldedramnus van Haspengouw#,

Chaldedramnus van Haspengouw,

Er zijn van hem twee kinderen bekend:
Ingram van Haspengouw,
Sigram van Haspengouw.

B r o n: Chaldedramnus van Haspengouw

1.052.597#
1.052.598# tot en met 1.052.991#
1.052.992 Liudolf van Saksen#,

Liudolf van Saksen, zoon van Theodulf en Ida, hij overlijdt in 785,

Graaf,

Er is één kind van hem bekend:
Hildibold van Saksen, overleden voor 813

B r o n: Liudolf van Saksen

1.052.993#
1.052.994# tot en met 1.056.489#
1.056.490 Berengar van Parijs,    schema 12

Berengar van Parijs, geboren tussen 755 en 760, zoon van Gerhard van Parijs en Rotrud, trouwt met Alpais van St.Pierre, geboren in 794, dochter van Lodewijk de Vrome,

Graaf van Toulouse Graaf van Parijs van 811 to 816

Er zijn drie kinderen bekend:
Leuthard van Parijs, geboren in 806, overleden tussen 3 januari 858 en 3 januari 859,
Eberhard van Noord-Bourgondië, geboren in 808, overleden tussen 861 en 871,
Susanne van Parijs.

B r o n: Berengar van Parijs

1.056.491 Alpais van St.Pierre#,

Alpais van St.Pierre, geboren in 794, dochter van Lodewijk de Vrome, trouwt met Berengar van Parijs, geboren tussen 755 en 760, zoon van Gerhard van Parijs en Rotrud,

Gravin van Parijs,
Abdis van San-Pierre-le-Bas (Reims) 816 to 852,

Er zijn drie kinderen bekend:
Leuthard van Parijs, geboren in 806, overleden tussen 3 januari 858 en 3 januari 859,
Eberhard van Noord-Bourgondië, geboren in 808, overleden tussen 861 en 871,
Susanne van Parijs.

B r o n: Alpais van St.Pierre
1.056.492# tot en met 2.097.151#
XXII

2.097.152# tot en met 2.097.183# (Tak Vlaanderen (131.072# en 131.073#))
2.097.184 Karel Martel (707),    basis-schema

(derde huwelijk)

Karel Martel, geboren in 688, zoon van Pippin van Herstal en Chalpaïda, trouwt omstreeks 707 met Rotrude, geboren in 690; Karel Martel overlijdt op 22 oktober 741 in Quierzy,

Hertog der Franken van 717 tot 741,

Er zijn drie kinderen bekend:
Karlman, geboren in 707 en op 17 augustus 754 in het Klooster Vienne overleden,
Pippin, geboren in 714 in Jupille en op 24 september 768 in St. Dénis overleden,
Hiltrud, geboren in 715 en in 754 overleden.Zijn moeder Chalpaïda was de tweede vrouw van Pepijn van Herstal en zijn stiefmoeder Plectrude nam direct de teugels in handen bij het overlijden van Pepijn terwille van haar zoon Théobald en sloot Karel op. Neustrië kwam, door Pepijn in 687 onderworpen, direct in opstand en versloeg Plectrude vernietigend waardoor Austrasië ernstig bedreigd werd, dit was het moment (714) dat Karel wist te ontsnappen, een leger vormde en de Neustriers aanviel met desastreus resultaat, overigens de enige maal in zijn leven dat hij een slag verloor. Na een eerste overwinning in 716 volgde een grote slag op 28 mei 717 te Vinchy tegen de koning van Neustrië Chilperic II en Karel was heer en meester in Francië. Plectrude werd in een klooster gedaan, waar we elk spoor van haar verliezen.
Karel voerde zijn gehele leven strijd, in 718 onderwierp hij de Saksen, in 719 de Friezen met de inname van Utrecht, in datzelfde jaar versloeg hij nogmaals Neustrië die ditmaal bijgestaan werden door Eudes van Aquitanië. Karel prefereerde om hofmeier te blijven en handhaafde Chilperic II op de troon, erkende diens opvolger Thierry IV en wist Austrasië en Neustrië te verenigen, stimuleerde de kerk en de evangelisatie, installeerde verschillende bisschoppen waaronder zijn zoon Gewileb in Mainz en Gregorius in Utrecht, in 724 overleed zijn vrouw Rotrude en hertrouwde hij Suannechilde, nicht van Odillo, hertog van Beieren.

Inmiddels waren de Saracenen aan hun opmars in Spanje begonnen (711) die rond 720 aan veroveringstochten aan de andere zijde van de Pyrenëen resulteerden, Eudes van Aquitanië wist bij Toulouse een krappe overwinning te behalen maar toen de heilige stad Tours werd bedreigd riep hij de hulp van Karel in, in 732 volgde de beroemde slag bij Poitiers waar Karel de arabieren tot staan wist te brengen, drie jaar later stierf Eudes en Karel wist zijn opvolger Hunaud met geweld onder zijn invloed te brengen, van 736 to 738 veroverde hij Bourgondië, de Provence en Marseille, zijn macht was inmiddels zo groot dat bij het overlijden van de Merovingische Koning Theoderic IV in 737 hij niet de moeite nam deze te vervangen, bij zijn dood verdeelde hij zijn rijk tussen zijn drie zonen, aan Carloman Austrasië, Alemanië en Thüringen, aan Pepijn Neustrië, Bourgondië, de Provence en de Moselgouw en aan Griffon (zoon van zijn huwelijk met Suannachilde) een stuk land in het centrum van het rijk.

Bovengenoemde Plectrude zou een dochter zijn van de Senechal Hugobert en Theodrada en een zuster van de Irmina getrouwd met Chariveus, de schoonouders van Berthe van Prüm.


W i k i p e d i a: Karel Martel

B r o n: Karel Martel

2.097.185 Rotrude# (707),

Rotrude, geboren in 690, trouwt omstreeks 707 met Karel Martel, geboren in 688, zoon van Pippin II van Austrasië en Chalpaida; Rotrude overlijdt in 724,

Rotrude is eerste vrouw van Karel Martel en de moeder van Pepijn werd niet in de oude annalen genoemd, met uitzondering van de dood van een zekere Rotrude in 724, hetgeen automatisch inhield dat het een persoon van grote importantie was, mede door de perfecte synchronisatie met Karel’s tweede huwelijk werd aangenomen dat Rotrude de eerste vrouw van Karel is geweest.

Er zijn drie kinderen bekend:
Karlman, geboren in 707 en op 17 augustus 754 in het Klooster Vienne overleden,
Pippin, geboren in 714 in Jupille en op 24 september 768 in St. Dénis overleden,
Hiltrud, geboren in 715 en in 754 overleden.

B r o n: Rotrude
2.097.186 Heribert van Laon# (725),

Heribert van Laon (Caribert Hardrad), geboren omstreeks 700, zoon van Berthe de Prüm, trouwt in 725 met Gisele, overleden na 748 en voor 762,

Graaf van Laon,

Er is één kind bekend:
Bertha van van Laon, geboren in 725 en op 4 juli 783 overleden,

Heribert van Laon ondertekende met zijn moeder Berthe de stichtingsacte van het klooster Prüm op 23 juni 721, werd opnieuw genoemd onder de naam "d’Hardrad alias Caribert" in een schenkingsacte die Berthe deed aan klooster Echtenach, zijn jaar van overlijden werd benaderd door het feit dat uit een acte van 762 van Pepijn en Berthe duidelijk bleek dat Berthe toen al geërfd had.


B r o n: Heribert van Laon

2.097.187 Gisele# (725),

Gisele, trouwt in 725 met Heribert van Laon,

Er is één kind bekend:
Bertha van van Laon, geboren in 725 en op 4 juli 783 overleden,

Over de naam Gisele en het leven van de echtgenote van Heribert van Laon is niets bekend, maar het feit dat sinds Pepijn de naam regelmatig voorkwam bij de Carolingische Prinsessen en daarvoor niet maakt haar plaats als echtgenote van Heribert van Laon meer dan waarschijnlijk.
2.097.188 Erlafried# (730),

Erlafried, trouwt omstreeks 730,

Graaf,

Er zijn twee kinderen bekend:
Gerold I van Kraichgouw, geboren in 730 en tussen 784 en 786 overleden,
Adalbert I

B r o n: Erlafried

2.097.189#
2.097.190 Hnabi van Alemannië (730),    basis-schema

Hnabi van Alemannië, geboren tussen 710 en 715, zoon van Hugo van Alemannië, trouwt omstreeks 730 met Hereswint van Lahngouw, dochter van Rupert I van Haspengouw en Williswint van Wormsgouw; Hnabi van Alemannië overlijdt tussen 785 en 788,

Hertog van Alemannië,
Er zijn twee kinderen bekend:
Imma van Lahngouw>, geboren in 730, overleden na 784,
Rupert van Hegouw

W i k i p e d i a: Hnabi van Alemannië>

B r o n: Hnabi van Alemannië>

2.097.191 Hereswint van Lahngouw (730),    basis-schema

Hereswint van Lahngouw, dochter van Rupert I van Haspengouw en Williswint van Wormsgouw, trouwt omstreeks 730 met Hnabi van Alemannië, geboren tussen 710 en 715, zoon van Hugo van Alemannië,

Er zijn twee kinderen bekend:
Imma van Lahngouw>, geboren in 730, overleden na 784,
Rupert van Hegouw

B r o n: Hereswint van Lahngouw>
2.097.192 Ruthard van Alemannië,    basis-schema

Ruthard van Alemannië, zoon van Hartrad, trouwt met Odilia; Ruthard van van Alemannië overlijdt op 28 januari 756,

Graaf in Alemannië,

Er zijn twee kinderen bekend:
Warin van Thurgouw, overleden in 774,
Ruthard van van Argengouw, overleden na 769.

B r o n: Ruthard van Alemannië

2.097.193 Odilia#,

Odilia, trouwt met Ruthard van Alemannië, zoon van Hartrad,

Etichonen,

Er zijn twee kinderen bekend:
Warin van Thurgouw, overleden in 774,
Ruthard van van Argengouw, overleden na 769.

B r o n: Odilia
2.097.196 Warin van Thurgouw,    basis-schema

Warin van Thurgouw, zoon van Ruthard van Alemannië en Odilia, trouwt met Adellinde van Spoleto, geboren in 735, dochter van Hildebrand van Spoleto en Regarde van Alemannië; Warin van Thurgouw overlijdt in 774,

Graaf in Thurgouw,

Er zijn drie kinderen bekend:
Isanbart van Thurgouw, overleden na 806,
Spancozza van Thurgouw,
Swabo van Thurgouw.

B r o n: Warin van Thurgouw

2.097.197 Adellinde van Spoleto,    basis-schema

Adellinde van Spoleto, geboren in 735, dochter van Hildebrand van Spoleto en Regarde van Alemannië, trouwt met Warin van Thurgouw, zoon van Ruthard van Alemannië en Odilia; Adellinde van Spoleto overlijdt na 28 augustus 787,

Gravin in Thurgouw,

Er zijn drie kinderen bekend:
Isanbart van Thurgouw, overleden na 806,
Spancozza van Thurgouw,
Swabo van Thurgouw.

B r o n: Adellinde van Spoleto
2.097.198 Bernard,    basis-schema

Bernard, zoon van Karel Martel en Ruodhaid, trouwt omstreeks 773,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Wala van Corvey, geboren in 773 en op 31 augustus 836 in Bibbio overleden,
Gundrada, geboren in 775 en na 826 overleden,
Bernhard, geboren in 776,
Theodrada van Soissons, geboren na 776 en in 846 overleden,
Thietrade.

B r o n: Bernard

2.097.199#
2.097.200# tot en met 2.097.639#
2.097.640 Bleon van Elzas,    schema 11

Bleon van Elzas, zoon van Hugo van Elzas, hij overlijdt voor 748,

Er is één kind van hem bekend:
Hugo van Elzas.

B r o n: Bleon van Elzas

2.097.641#
2.097.642 Udalrich van Breisgouw,    schema 11

Udalrich van Breisgouw, geboren in 750, zoon van Gerold van Kraichgouw en Imma van Lahngouw, trouwt met joffer van Bertholdsbaar, dochter van Rochar van Bertholdsbaar, hij overlijdt in 807,

Graaf in Pannonien,
Graaf in Breisgouw van 780 tot 807,
Graaf in Alpgouw van 780 tot 781,
Graaf in Thurgouw in 787,
Graaf in Hegouw van 787 tot 791,
Graaf in Bodenseegraafschap 805 tot 817,
Graaf in Elzas van 778 tot 817,

Er zijn zes kinderen bekend:
Robertvan Thurgouw, overleden tussen 814 en 817,
Udalrich van Bodensee,
Bebo van Breisgouw,
Gerold van Beieren, overleden in 832,
Erich van Breisgouw,
Hidda van Breisgouw .

B r o n: Udalrich van Breisgouw

2.097.643 joffer van Bertholdsbaar#,

joffer van Bertholdsbaar, dochter van Rochar van Bertholdsbaar, trouwt met Udalrich van Breisgouw, geboren in 750, zoon van Gerold van Kraichgouw en Imma van Lahngouw,

Er zijn zes kinderen bekend:
Robertvan Thurgouw, overleden tussen 814 en 817,
Udalrich van Bodensee,
Bebo van Breisgouw,
Gerold van Beieren, overleden in 832,
Erich van Breisgouw,
Hidda van Breisgouw .

B r o n: joffer van Bertholdsbaar
2.097.644# tot en met 4.194.303#
XXIII

4.194.304# tot en met 4.194.367#
4.194.368 Pippin van Herstal (688),    basis-schema

Pippin van Herstal, geboren omstreeks 645, zoon van Ansegisel van Metz en Begga van Andenna, trouwt omstreeks 688 met Chalpaïde; Pippin van Herstal overlijdt op 16 december 714 in Jupile sur Meuse,

Er is één kinderen bekend:
Karel Martel, geboren in 688 en op 22 oktober 741 overleden,

Pippin van Herstal trad pas op de voorgrond in 680 toen hij bij de dood van de koning van Austrasië met hertog Martin van Champagne een overheersende positie verwierf. Austrasië, sinds enige jaren onder het juk van Neustrië kwam in opstand maar Ebroïn, de hofmeier van Austrasië, is hen te sterk. Pepijn en Martin vluchtten verschillende kanten op, Martin verschanste zich in Laon en werd het eerste aangevallen, Ebroïn wist hem over te halen zich met zijn leger aan zijn zijde te scharen maar vermoordde allen zodra de stad zich opende, kort daarop werd Ebroïn vermoord door een edelman Ermenfried die direct naar het hof van Pepijn vluchtte aldus voedsel gevende aan het gerucht dat Pepijn de aanstichter van de moord was. Ebroïn’s opvolger Warraton sloot vrede met Pepijn, deze vrede was echter van korte duur, Gislemar, zoon van Warraton, verdreef zijn vader en voerde opnieuw oorlog, Pepijn werd verslagen bij Namen maar toen Gislemar meteen daarna overleed, keerde Warraton terug als hofmeier en het werd opnieuw vrede, bij Warraton’s overlijden in 686 nam zijn schoonzoon Berchaire zijn positie in en op aandringen van de weduwe van Warraton, Ansflède, viel hij Pepijn opnieuw aan, ditmaal wist Pepijn echter een eclatante overwinning te behalen, Tertry 687, hetgeen hem de macht over Austrasië geeft, Berchaire leefde weliswaar nog enkele jaren (tenminste tot oktober 688, en pas bij zijn dood nam Pepijn positie als hofmeier van koning Thierry III van Austrasië in en plaatste één van zijn getrouwen, Norbert, op zijn positie in Neustrië, in 700 vervangen door Grimoald, zoon van Pepijn, terwijl een tweede zoon Drogo, Bourgondië ging regeren met de titel hertog van Champagne. Pepijn was nu op het toppunt van zijn macht, weliswaar regeerde de Merovingische Koning maar Pepijn besliste, er waren echter regelmatig problemen aan zijn grenzen en de rest van zijn leven vocht hij met wisselend succes tegen de Saksen, Friezen en Alemanen.

Het privé leven van Pepijn werd bepaald door familiedrama’s, getrouwd sinds 691 met Plectrude uit één van de machtigste families van Austrasië, bij wie hij de zoons Drogo en Grimoald had, had hij een tweede echtgenote Alpaïde met als zoons Karel en Childebrant, tussen beide vrouwen, elk met hun eigen aanhang, bestond een enorme haat hetgeen culmineerde rond 705 met de moord op de prelaat van Luik, St. Lambert, aanhanger van Plectrude, kort daarop stierf Drogo en in april 714 werd Grimoald gedood op de graftombe van St. Lambert; tegen het einde van zijn leven stond Pepijn geheel onder de invloed van Plectrude en benoemde als zijn opvolger een bastaardzoon van Grimoald, mede uit wraak op de moord van Grimoald, dit ten koste van de zoons van Alpaïde en vier zoons van Drogo, die waarschijnlijk niet onschuldig waren aan deze moord. Deze fragile opvolging had desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de opbouw van het rijk, ware het niet dat Karel, zoon van Alpaïs, kort na Pepijn’s dood wist te ontsnappen.


W i k i p e d i a: Pepin van Herstal

B r o n: Pippin van Herstal

4.194.369 Chalpaïde# (688),

Chalpaida, trouwt omstreeks 688 met Pippin van Herstal, geboren omstreeks 645, zoon van Ansegisel van Metz en Begga van Andenna,

Er is één kinderen bekend:
Karel Martel, geboren in 688 en op 22 oktober 741 overleden,

Uit een tweede biografie van Landbert zou blijken dat deze kerkvorst Pepijn regelmatig zijn huwelijk met Alpaïde verweet omdat Plectrude nog leefde, reden dat deze vermoord werd op aanstichten zelfs van Alpaïde, het vervolg laat zich lezen als een –bloedige- roman, echter een uit die tijd daterende eerdere biografie van Landbert gaf aan dat Landbert vermoord werd door handlangers van Dodo als wraak op de moord van Dodo’s ouders op instignatie van Landbert; Alpaïde werd hierin wel genoemd als rechtmatige echtgenote van Pepijn maar zonder haar op enigerlei manier bij de moord te betrekken.

B r o n: Chalpaida
4.194.370# tot en met 4.194.379#
4.194.380 Hugo van Alemannië (710),    basis-schema

Hugo van Alemannië, zoon van Godfried van Alemannië en Oda van Beieren, trouwt omstreeks 710,

Er is één kind bekend:
Hnabi van Alemannië, geboren tussen 710 en 715, en tussen 785 en 788 overleden.

B r o n: Hugo van Alemannië

4.194.381#
4.194.382 Rupert van Haspengouw,    basis-schema

Rupert van Haspengouw, zoon van Lantbert II, trouwt met Williswint van Wormsgouw; Rupert I van Haspengouw overlijdt na 764,

Hertog/Graaf in Haspengouw van 732 tot 742, Graaf in Lahngouw, Graaf in Maasgouw, Graaf in Opper-Rijngouw,

Er zijn zes kinderen bekend:
Hereswint van Lahngouw,
Cancor van Opper-Rijngouw,
Anselm van Lahngouw, in 778 bij Roncesvalles gesneuveld,
Rupert van St. Germain-des-Fosses,overleden na 786,
Thuringbert van Lahngouw, overleden na 770,
Thuringbert van Lahngouw, overleden na 770,
Landrat van Haspengouw.

W i k i p e d i a: Rupert van Haspengouw

B r o n: Rupert van Haspengouw

4.194.383 Williswint van Wormsgouw,    basis-schema

Williswint van Wormsgouw, dochter van Adelhelm van Wormsgouw, trouwt met Rupert van Haspengouw; Williswint van Wormsgouw overlijdt na 764,

Erfgename van Hahnheim en Scharhof, Gravin van Opper-Rijngouw,

Er zijn zes kinderen bekend:
Hereswint van Lahngouw,
Cancor van Opper-Rijngouw,
Anselm van Lahngouw, in 778 bij Roncesvalles gesneuveld,
Rupert van St. Germain-des-Fosses,overleden na 786,
Thuringbert van Lahngouw, overleden na 770,
Landrat van Haspengouw.

B r o n: Williswint van Wormsgouw
4.194.384 Hartrad#,

Hartrad,

Graaf

Er is één kind van hem bekend:
Ruthard van Alemannië, overleden op 28 januari 756.

B r o n: Hartrad

4.194.385#
4.194.386# tot en met 4.194.393#
4.194.394 Hildebrand van Spoleto#,

Hildebrand van Spoleto, trouwt met Regarde van Alemannië, dochter van Godfried van Alemannië en Oda van Beieren,

Hertog,

Er is één kind bekend:
Adellinde van Spoleto>.

B r o n: Hildebrand van Spoleto>

4.194.395 Regarde van Alemannië,    basis-schema

Regarde van Alemannië, dochter van Godfried van Alemannië en Oda van Beieren trouwt met Hildebrand van Spoleto,

Er is één kind bekend:
Adellinde van Spoleto>.

B r o n: Regarde van Alemannië>
4.194.396 Karel Martel,    basis-schema

Karel Martel, geboren in 688, zoon van Pippin van Herstal en Chalpaïda, trouwt omstreeks 707 met Rotrude, geboren in 690; Karel Martel overlijdt op 22 oktober 741 in Quierzy,

Hertog der Franken van 717 tot 741,

Er zijn drie kinderen bekend:
Karlman, geboren in 707 en op 17 augustus 754 in het Klooster Vienne overleden,
Pippin, geboren in 714 in Jupille en op 24 september 768 in St. Dénis overleden,
Hiltrud, geboren in 715 en in 754 overleden.Zijn moeder Chalpaïda was de tweede vrouw van Pepijn van Herstal en zijn stiefmoeder Plectrude nam direct de teugels in handen bij het overlijden van Pepijn terwille van haar zoon Théobald en sloot Karel op. Neustrië kwam, door Pepijn in 687 onderworpen, direct in opstand en versloeg Plectrude vernietigend waardoor Austrasië ernstig bedreigd werd, dit was het moment (714) dat Karel wist te ontsnappen, een leger vormde en de Neustriers aanviel met desastreus resultaat, overigens de enige maal in zijn leven dat hij een slag verloor. Na een eerste overwinning in 716 volgde een grote slag op 28 mei 717 te Vinchy tegen de koning van Neustrië Chilperic II en Karel was heer en meester in Francië. Plectrude werd in een klooster gedaan, waar we elk spoor van haar verliezen.
Karel voerde zijn gehele leven strijd, in 718 onderwierp hij de Saksen, in 719 de Friezen met de inname van Utrecht, in datzelfde jaar versloeg hij nogmaals Neustrië die ditmaal bijgestaan werden door Eudes van Aquitanië. Karel prefereerde om hofmeier te blijven en handhaafde Chilperic II op de troon, erkende diens opvolger Thierry IV en wist Austrasië en Neustrië te verenigen, stimuleerde de kerk en de evangelisatie, installeerde verschillende bisschoppen waaronder zijn zoon Gewileb in Mainz en Gregorius in Utrecht, in 724 overleed zijn vrouw Rotrude en hertrouwde hij Suannechilde, nicht van Odillo, hertog van Beieren.

Inmiddels waren de Saracenen aan hun opmars in Spanje begonnen (711) die rond 720 aan veroveringstochten aan de andere zijde van de Pyrenëen resulteerden, Eudes van Aquitanië wist bij Toulouse een krappe overwinning te behalen maar toen de heilige stad Tours werd bedreigd riep hij de hulp van Karel in, in 732 volgde de beroemde slag bij Poitiers waar Karel de arabieren tot staan wist te brengen, drie jaar later stierf Eudes en Karel wist zijn opvolger Hunaud met geweld onder zijn invloed te brengen, van 736 to 738 veroverde hij Bourgondië, de Provence en Marseille, zijn macht was inmiddels zo groot dat bij het overlijden van de Merovingische Koning Theoderic IV in 737 hij niet de moeite nam deze te vervangen, bij zijn dood verdeelde hij zijn rijk tussen zijn drie zonen, aan Carloman Austrasië, Alemanië en Thüringen, aan Pepijn Neustrië, Bourgondië, de Provence en de Moselgouw en aan Griffon (zoon van zijn huwelijk met Suannachilde) een stuk land in het centrum van het rijk.

Bovengenoemde Plectrude zou een dochter zijn van de Senechal Hugobert en Theodrada en een zuster van de Irmina getrouwd met Chariveus, de schoonouders van Berthe van Prüm.


W i k i p e d i a: Karel Martel

B r o n: Karel Martel

4.194.397 Ruodhaid#,

Ruodhaid, trouwt met Karel Martel, geboren in 688, zoon van Pippin II van van Austrasië en Chalpaida,

Er zijn vier kinderen bekend:
Bernhard,
Aldana,
Hieronymus,
Remigius van Rouen, overleden in 771

B r o n: Ruodhaid
4.194.398# tot en met 4.195.279#
4.195.280 Hugo van Elzas,    schema 11

Hugo van Elzas, zoon van Eticho van Elzas en Berswinda, hij overlijdt voor 747,

Graaf

Er is één kind van hem bekend:
Bleon van Elzas.

B r o n: Hugo van Elzas

4.195.281#
4.195.282# tot en met 8.388.607#
XXIV

8.388.608# tot en met 8.388.735#
8.388.736 Ansegisel van Metz (645),    basis-schema

Ansegisel van Metz, geboren in 610, zoon van Arnulf van Metz, trouwt omstreeks 645 met Begga van Andenna, geboren tussen 615 and 620 dochter van Pippin van Landen en Ida; Ansegisel van Metz overlijdt omstreeks 662.

Er zijn twee kinderen bekend:
Pippin van Herstal, geboren omstreeks 645 en op 16 december 714 in Jupile sur Meuse overleden,
Clothilde,

Het enige document dat Angisel noemt, samen met zijn broer Choldulf, is een oude acte uit 648 van de abdij van Stavelot Malmédy opgesteld door koning Sigebert III waarin deze Angisel benoemd tot "domesticus", een positie vlak achter de hertogen, ook was bekend dat hij getrouwd was met Begga, dochter van Pepijn de Oude.

Er bestond er een legende in de kronieken van Xanten dat Ansegil een vondeling, Gondoin, opvoedde die uiteindelijk zijn pleegouders wilde doden, dat lukte dan met Angesil maar Begga wist te vluchten, dit verhaal was onzin, het was echter wel duidelijk dat Angesil vermoord was door een Gondoin, hertog in Austrasië in 669, getrouwd met Wulfegunde, dochter van Wulfoald,de hofmeier van 662 tot 680, deze Gondoin was ongetwijfeld de kleinzoon van een machtige naamgenoot, genoemd tussen 614 en 665, gelieerd aan de hofmeier Odo, op zijn beurt vermoord door Grimoald, zwager van Ansegil; de gehele zaak wordt nu geinterpreteerd als een vendetta tussen twee concurrerende families.


W i k i p e d i a: Ansegisus

B r o n: Ansegisel van Metz

8.388.737 Begga van Andenne (645),    basis-schema

Begga van Andenna, geboren tussen 615 en 620, dochter van Pippin van Landen en Ida trouwt omstreeks 645 met Ansegisel van Metz, geboren in 610, zoon van Arnulf van Metz; Begga van Andenna overlijdt op 17 december 693,

Er zijn twee kinderen bekend:
Pippin van Herstal, geboren omstreeks 645 en op 16 december 714 in Jupile sur Meuse overleden,
Clothilde,

Begga van Andenna, abdes van Andenne vanaf 691. Na overlijden van haar echtgenoot Angisel, trok zij zich terug in de abdij van Nivelles, gesticht door haar moeder Itta met haar zuster Gertrude als eerste abdes, overleden in 660. Zij had een gelofte afgelegd een klooster te stichten en vond de eerste jonge vrouwen die haar wilden volgen te Nivelles, met hen bouwde ze het klooster van Andenne waar zij overleed.W i k i p e d i a: Begga Andenne

B r o n: Begga van Andenna
8.388.738# tot en met 8.388.745#
8.388.746 Thierry van Bourgondië,    basis-schema

Thierry van Bourgondië, geboren omstreeks 651, zoon van Clovis en Bathilde trouwt met Clothilde (Doda), dochter van Ansegisel van Metz en Begga Andenna, Thierry overlijdt in 690/1,

Koning van Francië 690/1, kleinzoon van Dagobert I en ongetwijfeld de eerste Merovinger die alle macht bij de Hofmeier legde en daarmee de uiteindelijke ondergang van de Merovingers inluidde,

Er zijn twee kinderen bekend:
Berthe de Prüm,
Clovis,

Bij de dood van Clovis II in 657 werd hij opgevolgd in Neustrië door zijn zoon Clotaire III tot aan diens dood in 673, Austrasië was reeds in 662 beheerd door Childéric II zodat bij de dood Van Clotaire III de derde broer Thierry III koning van Neustrië werd, maar Childeric, gesteund door Léger en zijn Hofmeier Ebroïn wisten na enkele maanden Neustrië en Austrasië te verenigen, echter in 675 raakte Léger uit de gratie en verbond zich met de tegenpartij, niet lang daarna werden Childeric en zijn vrouw door Bodilon, een bloedverwant van Léger, vermoord en het late najaar had Thierry zijn troon terug met als Hofmeier Leudèse, zoon van Erchinoald, Ebroïn wist echter te ontsnappen naar Austrasië en zette een bedrieger op de troon onder de naam Clovis die doorging voor een zoon van Clotaire III, de aanval op Neustrië werd ingezet en hij wist het leger van Thierry te verslaan, Leudèse werd gedood terwijl Thierry, Léger en diens broer Guérin gevangen genomen werden, Guérin werd gemarteld en gestenigd, Léger wordt eveneens gemarteld en blind gemaakt maar bleef gevangen tot zijn executie in 677, veranderingen in het politieke klimaat deden Ebroïn besluiten zijn bedrog toe te geven en erkende Thierry III, bij de dood van Dagobert II van Austrasië op 24 december 679, erfde Thierry Austrasië en regeerde over het gehele rijk tot zijn dood, hij werd begraven in St. Waast, bij Arras, uit het verhaal blijkt duidelijk dat de Koningen slechts pionnen waren in de handen van de Hofmeiers.

W i k i p e d i a: Thierry van Bourgondië

8.388.747 Clothilde,    basis-schema

Clothilde van Bourgondië (Doda), dochter van Ansegisel van Metz en Begga Andenna trouwt met Thierry van Bourgondië, zoon van Clovis en Bathilde, Clothilde is begraven te St. Waast op 5 juni 692,

Koningin van Francië,

Er zijn twee kinderen bekend:
Berthe de Prüm,
Clovis,

Clothilde was regentes na de dood van Thierry III, haar naam is bekend uit de geschiedschrijving uit die tijd waarin staat dat bij de dood van Thierry de troon toekwam aan zijn zoon Clovis III en koningin Clothilde, dit wordt bevestigd door een acte van 1 juni 691 getekend door "Roi Clovis .... et notre mère...Clothilde",

Clothilde regeerde korte tijd voor haar zoon Clovis III en het feit dat ze Thierry overleefde bewijst dat zij identiek is aan de koningin Dode die drie jaar na Thierry begraven werd in St. Waast bij haar echtgenoot, waarbij Dode of een bijnaam of een koosnaam voor Clothilde zou zijn geweest.
8.388.748# tot en met 8.388.759#
8.388.760 Godfried van Alemannië#,

Godfried van Alemannië, geboren in 650 trouwt met Oda van Beieren, dochter van Theodo II van Beieren en Folchaid; Godfried van Alemannië overlijdt in 709,

Hertog van Alemannië,

Er zijn zes kinderen bekend:
Odilo van Beieren, overleden op 18 januari 748,
Regarde van Alemannië,
Lantfried van Alemannië, overleden in 730,
Theutbald van Alemannië, overleden na 746,
Hugo van Alemannië,
Liutfried van Alemannië.

W i k i p e d i a: Godfried van Alemannië

B r o n: Godfried van Alemannië

8.388.761 Oda van Beieren,    basis-schema

Oda van Beieren, dochter van Theodo II van Beieren en Folchaid trouwt met Godfried van Alemannië,

Er zijn zes kinderen bekend:
Odilo van Beieren, overleden op 18 januari 748,
Regarde van Alemannië,
Lantfried van Alemannië, overleden in 730,
Theutbald van Alemannië, overleden na 746,
Hugo van Alemannië,
Liutfried van Alemannië.

B r o n: Oda van Beieren
8.388.762#, 8.388.763#
8.388.764 Lantbert,    basis-schema

Lantbert, zoon van Chrodebert I overlijdt voor 714,

Graaf,

Er is één kind bekend:
Rupert I van Haspengouw, overleden na 764.

B r o n: Lantbert

8.388.765#
8.388.766 Adelhelm van Wormsgouw#,

Adelhelm van Wormsgouw,

Er is één kind bekend:
Williswint van Wormsgouw, overleden na 764.

B r o n: Adelhelm van Wormsgouw

8.388.767#
8.388.768# tot en met 8.390.559#
8.390.560 Eticho van Elzas,    schema 11

Eticho van Elzas, zoon van Liuthericus, trouwt met Berswinda, hij overlijdt voor 682

Hertog in Elzas

Er zijn vijf kinderen van hem bekend:
Adalbert van Elzas, overleden voor 11 december 722,
Odilia van Hohenberg,
Batticho van Elzas, overleden voor 723,
Hugo van Elzas, overleden voor 747,
Eticho van Elzas.

W i k i p e d i a: Eticho

B r o n: Eticho van Elzas

8.390.561 Berswinda#,

Berswinda, trouwt met Eticho van Elzas,

Er zijn vijf kinderen van hem bekend:
Adalbert van Elzas, overleden voor 11 december 722,
Odilia van Hohenberg,
Batticho van Elzas, overleden voor 723,
Hugo van Elzas, overleden voor 747,
Eticho van Elzas.

B r o n: Berswinda
8.390.562# tot en met 16.777.215#
XXV

16.777.216# tot en met 16.777.471#
16.777.472 Arnulf van Metz (610),    basis-schema

Arnulf van Metz, geboren in 582, zoon van Bodogisel en Chrodoare (aanname), trouwt omstreeks 610 met Dode, hij overlijdt op 16 augustus 641,

Bisschop van Metz van 617 tot 629,

Er zijn van hen twee kinderen bekend:
Ansegisel van Metz, geboren in 610 en tussen 657 en 679 overleden,
Chlodulf van Metz, overleden op 8 juni 697,

Arnulf van Metz is de oudste mannelijke voorvader van Karel de Grote die we met enige zekerheid kennen. Hij werd geboren in Austrasië uit een adellijk geslacht, werd jong naar het hof gestuurd waar hij onderwezen werd door de hofmeier Gundulf, werd benoemd tot "domisticus" en paltsgraaf en trouwde in die tijd met een jonge adellijke vrouw bij wie hij twee kinderen had.

Hij wist met Pepijn de Oude, koning Clotaire over te halen in te grijpen in Austrasië om Brunhilde gevangen te nemen, na de overwinning verkreeg hij het episcopaat van Metz en werd één van de belangrijkste raadgevers van Clotaire, hetgeen zich continueerde in 621 toen Clotaire zijn zoon Dagobert als vorst van die regio installeerde, echter toen Dagobert in 629 het gehele rijk erfde ontstond een breuk tussen de koning en Arnulf, die ontheven van zijn functies samen met zijn vriend Romaric en zijn neef Bertoul zich terugtrok in Habendum, hij stierf zonder opnieuw in de gunst van de koning te komen.

Arnulf van Metz is de eerste Bisschop van Metz (Clemens, Patiens, Felix) werkte sinds het einde van de derde eeuw in Metz; zijn opvolging is ononderbroken. Na de ambtsdragers uit de Senatorenadel treden sinds het einde van de zesde eeuw Bisschoppen van Frankische herkomst op. Het episkopaat van de heilige Arnulf (617-639) leidde de glansvolle periode van de Metzer Bisschopsgeschiedenis in.


W i k i p e d i a: Arnulf van Metz

B r o n: Arnulf van Metz

16.777.473 Dode van Metz (610),    basis-schema

Dode van Metz, dochter van Arnoald van Metz, trouwt omstreeks 610 met Arnulf van Metz, Bisschop van Metz,

Er zijn van hen twee kinderen bekend:
Ansegisel van Metz, geboren in 610 en tussen 657 en 679 overleden,
Chlodulf van Metz, overleden op 8 juni 697,

Dode was een religieuse te Trier, zij zou zich in het convent te Trier hebben teruggetrokken toen Arnulf Bisschop van Metz werd.
16.777.474 Pippin van Landen (615),    basis-schema

Pippin van Landen, geboren omstreeks 575, zoon van Karlman trouwt omstreeks 615 met Ida, geboren in 592, Pippin van Landen overlijdt in 640,

Hofmeier van Austrasië,

Pippin van Landen werd voor het eerst genoemd in de kroniek van Frédégaire als één van de edelen die Clotaire II in 613 overhalen zich meester van Brunhilde te maken, Clotaire vertrouwde hem de opvoeding van Dagobert toe, in 624 werd hij benoemd tot Hofmeier.
Pippin van Landen ondersteunde effectief Dagobert toen Clotaire weigerde zijn zoon alle macht in Austrasië te geven maar die macht lag in de praktijk al bij Dagobert, optredende voor Dagobert deed Pepijn een belangrijke Agilolfinger Chrodoald wegens belastingschuld arresteren, Chrodoald wist echter te vluchten en vroeg Clotaire ten behoeve van hem te inteveniëren, Dagobert beloofde Chrodoald te sparen maar die werd bij diens terugkeer direct geexecuteerd, Pepijn viel echter enige tijd na St. Arnulf in ongenade en werd in de raadgevende vergadering vervangen door Cunibert, bisschop van Keulen, in 632 werd de administratie van Austrasië toevertrouwd aan Hertog Adalgisel en genoemde Cunibert, ontheven van beide belangrijke functies bleef Pepijn echter aan het hof en hoewel hij in deze periode nauwelijks invloed had bleef hij wel de titel Hofmeier dragen en hernam de macht behorende bij die positie na de dood van Dagobert onder diens zoon Sigebert III, opvolger van zijn vader in Austrasië.

Er zijn drie kinderen bekend:
Begga van Andenna geboren tussen 615 and 620 en tussen 17 december 692 en 17 december 693 overleden,
Grimoald I van Landen geboren in 620 en in 662 in Parijs overleden,
Gertrud van Nivelles geboren in 626 en op 17 maart 659 overleden.

W i k i p e d i a: Pippin van Landen

B r o n: Pippin van Landen

16.777.475 Ida van Nijvel (615),    basis-schema

Ida/Idoberge, geboren in 592, trouwt omstreeks 615 met Pippin van Landen, geboren in 592, Ida overlijdt in 652 in het klooster van Nivelles,

Er zijn drie kinderen bekend:
Begga van Andenna geboren tussen 615 and 620 en tussen 17 december 692 en 17 december 693 overleden,
Grimoald I van Landen geboren in 620 en in 662 in Parijs overleden,
Gertrud van Nivelles geboren in 626 en op 17 maart 659 overleden.

Ida had drie kinderen bij Pepijn van Landen, Grimoald, die later de functie van zijn vader zou bekleden, Begga en Gertrude, later abdes van Nivelles, na de dood van haar man wijdde ze zich met haar jongste dochter aan de kerk, ontmoette in 647 St. Amand die haar aanraadde een klooster te stichten, waarop Ida het klooster van Nivelles stichtte dat sterk onder de invloed van de Ierse school stond, haar dochter werd haar directe opvolgster in 652.
Ook de stichting van het klooster van Hamage werd op deze wijze door St. Amand bepaald, zijn grote invloed illustrerend.


W i k i p e d i a: Ida van Nijvel

B r o n: Ida van Nijvel
16.777.476# tot en met 16.777.491#
16.777.492 Clovis,    basis-schema

Clovis, geboren in 633, zoon van Dagobert en Nanthilde trouwt met Bathilde, Clovis overlijdt in november 657,

Koning van Frankrijk sinds eind oktober 640,

Er zijn drie kinderen bekend:
Clotaire,
Childeric,
Thierry,

In het dertiende jaar van zijn regering kreeg Dagobert de eerste zoon bij zijn echtgenote Nanthilde, de werkelijke macht lag echter in handen van koningin Nantilde en Aega, Hofmeier, aan wie Dagobert zijn zoon had toevertrouwd, beiden waren al snel verdrongen door Erchinoald, neef van moederszijde van Dagobert, als opvolger van Aega. Clovis trouwde een jonge en mooie slavin van Engelse afkomst, Bathilde, bij wie hij drie zoons kreeg: Clotaire, Childeric en Thierry (=Theodoric), waarvan de eerste zijn opvolger werd onder regentschap van zijn moeder bij het jong overlijden van Clovis II, amper 24 jaar. Afgezien van de gebeurtenis die volgt was zijn regering een rustige periode in de geschiedenis van Francië,

In 641 begaf Nantilde zich naar Bourgondië en benoemde daar de Neustrische Edelman Flaochad als Hofmeier, deze begon een bloedige oorlog tegen de patriciër Willibald, nazaat van de Bourgondische Koninklijke familie.


W i k i p e d i a: Clovis

16.777.493 Bathilde#,

Bathilde, geboren voor 632, overleden op 30 januari 680, trouwt met Clovis,

Koningin van Frankrijk in 648, regentes van 657 tot 665,

Er zijn drie kinderen bekend:
Clotaire,
Childeric,
Thierry,

Erchinoald, die zijn vrouw Leudsindis verloren had wilde Bathilde, één van zijn Angelsaksische slavinnen trouwen maar zij weigerde, zij ontmoette Clovis aan het hof omstreeks 648 waarbij zij zo’n indruk op hem maakte dat zij al spoedig trouwden,

Als regentes was één van haar eerste daden de moord op negen bisschoppen waaronder de bisschop van Lyon St. Aunemond onder het argument dat hun episcopaten staten in een staat vormden, door haar biografen werden deze moorden ontkend maar ze waren bekend uit andere bronnen uit die tijd. Zij voerde een sterk en centralistisch gezag en wist haar naaste medewerkers goed te kiezen als St. Eloi en St. Ouen en vooral Ebroïn als opvolger van Erchinoald (overleden in 658) die tot één van de machtigste mannen van die eeuw zou worden. Zij stichtte de kloosters van Corbie en Celles. In 662 wist Bathilde met hulp van Ebroïn haar tweede zoon Childeric op de troon van Austrasië te plaatsen na de mislukte staatsgreep van de Pepinide Grimaold maar het bleef onrustig. In 664/5 werd de bisschop van Parijs Sigobrand, een getrouwe van de Koningin, ernstig verdacht en vermoedelijk terecht, van een complot tegen Ebroïn, deze kwam hier achter, vermoordde Sigobrand en ried de Koningin aan haar wens zich in het klooster van Chelles (Seine et Marne) terug te trekken snel te vervullen, zij bracht de rest van haar leven als een heilige in dit klooster door.


W i k i p e d i a: Bathilde
16.777.494# tot en met 16.777.521#
16.777.522 Theodo van Beieren,    basis-schema

Theodo van Beieren, zoon van Agilolf van Beieren, trouwt met Folchaid, dochter van Chrodebert I; Theodo van Beieren overlijdt op 11 december 716,

Hertog van Beieren van 680 tot 716,

Er zijn zes kinderen bekend:
Grimoald van Freising, overleden in 728,
Tassilo II van Beieren, overleden in 719,
Theudebert van Beieren, geboren in 685, overleden op 15 oktober 719,
Theudebald van Beieren, overleden in 719,
Landbert van Beieren,
Oda van Beieren,


W i k i p e d i a: Theodo van Beieren

B r o n: Theodo van Beieren

16.777.523 Folchaid,    basis-schema

Folchaid, dochter van Chrodebert I, trouwt met Theodo van Beieren, zoon van Agilolf van Beieren,

Hertogin van Beieren, Rupertinerin,

Er zijn zes kinderen bekend:
Grimoald van Freising, overleden in 728,
Tassilo II van Beieren, overleden in 719,
Theudebert van Beieren, geboren in 685, overleden op 15 oktober 719,
Theudebald van Beieren, overleden in 719,
Landbert van Beieren,
Oda van Beieren,


B r o n: Folchaid
16.777.524#, tot en met 16.781.119#
16.781.120 Liuthericus    schema 11

Liuthericus, geboren omstreeks 615 en in 676 overleden,

Hofmeier van koning Theuderik III van Neustrië

Er is één kind van hem bekend:
Eticho van Elzas.

W i k i p e d i a: Liuteric

B r o n: Liuthericus

16.781.121#
16.781.122#, tot en met 33.554.431#
XXVI

33.554.944 Bodogisel,    basis-schema

Bodogisel, zoon van Mummolin van Soissons, trouwt met Chrodoare, overleden in Carthago in 589, ambassadeur te Byzantium omstreeks 589.
Wetende dat de vader van Arnulf, Bodogisel heet blijft de kwestie om deze nader te identificeren, er waren verschillende edelen van die naam bekend in de VIe eeuw:

Bodogisel, patriciër in de Provence, vervolgens hertog in Austrasië, trouwde voor 566 met Palatina, dochter van de bisschop van Troyes Gallomagnus, stierf oud geworden in 585, vermaakte zijn nalatenschap aan zijn zoons,
Bodogisel, een Austrasische edelman, broer van hertog Babon, zoon van Mummolin van Soissons, ambassadeur te Byzantium in 589, maakte een stop in Carthago en werd daar door de bevolking omgebracht,
Bodogisel, hofmeier, hij werd in 581 door Childebert aangezocht als opvolger van Domnole voor het diocees Mans, trouwde Magnatrude van wie hij een dochter had, had eveneens verschillende broers waaronder Nectaire echtgenoot van Domnola, dochter van Victor, bisschop van Rennes, hij was misschien identiek of een nauwe bloedverwant van de Bodogisel die diaken was in 576 te Tours en later bisschop van Angers,
Bodogisel, echtgenoot van Sancia, gaf aan Bertrand, bisschop van Mans (586-632) zijn landgoederen in Fontaines en Sarthe, hij leefde nog in 616.

De eerste valt af wegens de leeftijd, gestorven in 585 op een zeer geavanceerde leeftijd en had een zoon die kon erven, dus was die zoon niet geboren in 580/5 zoals Arnulf, de derde Bogisel valt af aangezien hij alleen maar een dochter had, de vierde Bodogisel lijkt weinig waarschijnlijk aangezien Bertrand een deel van zijn goederen vermaakte aan en volgens gebruik in die tijd zeker opgemerkt zou hebben dat deze een zoon van Bodogisel was, wat de tweede Bodogisel betreft, de naam Mummolin kwam in vele, hoewel vaak foute, genealogiën van Arnulf voor, zijn sterfjaar past goed bij het geboortejaar van Arnulf, terwijl bovendien bekend was dat de moeder van Arnulf jong weduwe werd. De tweede Bodogisel is daarom Settipani’s aanbeveling.

Er is één kind bekend:
Arnulf van Metz

33.554.945 Chrodoare#,

Chrodoare (Ste. Ode), trouwt met Bodogisel, zoon van Mummolin van Soissons, Chrodoare is abdes van Amay na 589 en voor 634

Er waren veel twijfels rond zowel haar naam als het bestaan van het klooster van Amay, er bestond echter het testament van Adalgisel Grimon, diaken te Verdun waarvan de echtheid boven twijfel verheven was, waarin hij beschreef dat zijn zuster Ermentrude, zijn broer Adon, zijn neef hertog Babon en zijn tante van vaderszijde begraven waren in Amay; in 1977 werd bij opgravingen in Amay een graf gevonden van "de nobele Chrodoare, abdes van Amay", dit betreft zeker Ste. Ode en de tante van Adalgisel.
Het eerste gegeven omtrent de moeder van Arnulf kwam van Ummon, schrijver uit de IXe eeuw die preciseerde dat ze uit Suavië (= een stam der Alemanen) afkomstig was. "Het leven van Ste. Ode" uit de XIIIe eeuw bevatte een tekst dat Bodogisel als vader van Arnulf noemde en tevens Bodogisel als echtgenoot van Ste Ode, in een ander geschrift uit de XIe/XIIe eeuw werd Ode van Suavië als moeder van de bisschop van Metz genoemd, dit bevestigde enigszins de hypothese maar helaas ontbrak een referentie aan Amay.

Er is één kind bekend:
Arnulf van Metz
33.554.946 Arnoald van Metz,    basis-schema

Arnoald van Metz, zoon van Ansbert van Metz, Bisschop van Metz 601-611,

Er zijn van hem twee kinderen bekend:
Dode,
Ida van Nijvel

Arnoald, Bisschop van Metz 601-611, hij was historisch vastgesteld als Bisschop van Metz al werd het begin van zijn episcopaat soms gesteld op 603, hij was een oomzegger van Agilulf, zijn voorganger, hij kwam mede voor in het testament van St. Bertrand van Mans uit 616 waarin hij afgeschilderd werd als een weinig aanbevelingswaardig persoon die zich met zijn oom vele eigendommen van de kerk toegeëigend had.

W i k i p e d i a: Arnoald van Metz

33.554.947#
33.554.948 Carloman#,

Carloman, Frankisch edelman,

Hofmeier van Austrasië,

Er is van hem één kind bekend:
Pippin van Landen, overleden in 639,

Carloman, werd eerst genoemd in "Het leven van Pepijn van Landen" uit de IXe eeuw zonder verdere kwalificatie, opnieuw in een genealogie van Karel de Grote uit de Xe eeuw: "Carloman, hofmeier van Austrasië onder Theobert (596-612), broer van Thierry en vader van Pepijn", het ontbreken van verdere gegevens uit die tijd deed ernstig twijfelen aan de titel, maar voldeed om Carloman hier te accepteren.

B r o n: Carloman

33.554.949#
33.554.959# tot en met 33.554.983#
33.554.984 Dagobert,    basis-schema

Dagobert, geboren omstreeks 609, zoon van Clotaire van Neustrië en Haldetrude trouwt met Nantilde, Dagobert overlijdt op 16 januari 639,

Koning der Franken van 629 tot 639,

Er is één kind bekend:
Clovis,

Dagobert I was (met Clovis I) zonder enige twijfel de bekendste der Merovingers, hij had in ieder geval zeggenschap over het gehele rijk der Franken en wist dat zeer goed aan zijn buurlanden over te brengen, hij wist een gezonde schatkist op te bouwen, een goede structuur van de kerk en was omringd door een raad van sterke mannen als Ouen, Eloi, Didier van Cahors en Paul van Verdun, waarvan de eerste drie heilig werden verklaard.

In 623 werd zijn vader Koning van beide rijksdelen en droeg Dagobert op de machtige edelen van Austrasië de Hofmeier Pepijn en Arnulf bisschop van Metz te beteugelen, Dagobert wist zich snel onder de hoede van zijn vader uit te werken en als onafhankelijk vorst te regeren, hoewel hij in 625 nog een huwelijk moest accepteren met de zuster van zijn stiefmoeder Sichilde, Gomatrude, in 629 verkreeg hij ongeveer het hele Koninkrijk maar moest daarvoor wel zijn half-broer Caribert II en de partij rond hem gevormd, elimineren, hij liet hem slechts een kleine strook rond Toulouse en bij diens dood in 632 verwierf hij ook dit laatste deel, in 631 vestigde hij zich definitief te Parijs, verstootte Gertrude onder het motto dat ze geen kinderen kon krijgen en trouwde de Neustrische Nantilde, datzelfde jaar werd hij tijdens een tour door Austrasië in 630 verliefd op een jong meisje Ragentrude bij wie hij een zoon Sigebert verwekte die als Sigebert III koning van Austrasië werd, in 633 voerde hij een oorlog tegen de Wenden een Slavisch volk onder gezag van een Samo, een Frank, door geringe medewerking van de Austrasiërs voerde deze oorlog niet tot succes, inmiddels bracht Nantilde ook een zoon ter wereld, Clovis, en Dagobert kwam met de Austrasische edelen overeen dat deze Clovis slechts Neustrië en Bourgondië zou erven, de laatste jaren voerde hij oorlog tegen Saksen en vooral tegen Gascogne, tegen de laatste ondernam hij een expeditie die de bloem der edelen bevatte, hoewel de expeditie met succes werd bekroond, werd vlak bij de Spaanse grens de hertog Arembert in een vernietigende hinderlaag gelokt, een feit waarin we één van de oorsprongen van de legende van het Roelantslied kunnen herkennen.


W i k i p e d i a: Dagobert

33.554.985 Nantilde#,

Nantilde, geboren in 610, trouwt met Dagobert, Nantilde overlijdt in 641/2,

Koningin der Franken, Regentes 639-640

Er is één kind bekend:
Clovis,

Kort na het bestijgen van de troon verstootte Dagobert Gomatrude, de vrouw die hem door zijn vader was opgedrongen voor Nantilde die hij trouwde omstreeks 629, haar afkomst is onbekend, we weten echter dat haar broer Landegisel uitgebreide landgoederen bezat in de Limousin, bovendien was zij de tante van de echtgenote van Floachad, Hofmeier, ze was dus niet van geringe afkomst.

Andere bronnen beweerden echter dat zij wel van geringe, Slavische, komaf was en haar positie gebruikte om haar broer in het zadel te helpen en haar nicht een goed huwelijk te laten doen.
33.554.986# tot en met 33.555.043#
33.555.044 Agilolf van Beieren,    basis-schema

Agilolf van Beieren, zoon van Garibald II van Beieren en Appa,

Er is van hem één kind bekend:
Theodo van Beieren overleden op 11 december 716

B r o n: Agilolf van Beieren

33.555.045#
33.555.046 Chrodebert#,

Chrodebert, getrouwd met Doda,

Er zijn van hem vijf kinderen bekend:
Lantbert,
Grimbert van Palts-Neustrië, overleden in 720,
Rupert van Worms, overleden tussen 717 en 718,
Lantbert, overleden voor 714,
Folchaid.

W i k i p e d i a: Chrodebert

B r o n: Chrodebert

33.555.047 Doda#,

Doda, geboren omstreeks 645, getrouwd met Chrodebert, geboren omstreeks 640,

Er zijn van haar vijf kinderen bekend:
Lantbert,
Grimbert van Palts-Neustrië, overleden in 720,
Rupert van Worms, overleden tussen 717 en 718,
Lantbert, overleden voor 714,
Folchaid.
33.554.432# tot en met 33.562.239#
33.562.240 Erchinoald#,

Erchinoald, geboren omstreeks 580, gehuwd met Leutsinde, overleden in 658

Hofmeier

Er zijn twee kinderen bekend:
Liuthericus,
Emma

W i k i p e d i a: Erchinoald

33.562.241 Leutsinde#,

Leutsinde, gehuwd met Erchinoald,

Er zijn twee kinderen bekend:
Liuthericus,
Emma
33.562.242# tot en met 33.554.943#
XXVII

67.108.864# tot en met 67.109.887#
67.109.888 Mummolin van Soissons,    basis-schema

Mummolin van Soissons, zoon van Munderic,

hofmeier in Neustrië in 566.

Mummolin werd genoemd in een gedicht van zijn tijdgenoot Fortunat, die vertelde dat hij iemand was van hoge geboorte en tot de hoogste rangen van het hof behoorde, hij werd geidentificeerd als Mummolin de Soissons, vader van de hertog Mummolin en Bodogisel, beiden ambassadeur te Byzantium in respectievelijk 584 en 589, dit kon betekenen dat hij (of een naamgenoot) ambassadeur was in Byzantium in 589.
De naam Mummolin is van gallo-romeinse oorsprong, niet abnormaal in de periode waarin hij leefde, hier wordt tevens opgemerkt dat de Carolingers in de mannelijke lijn afstammen van prinsen en edelen die onder Clovis I hun invloed verloren, of dit nu afstammelingen waren van Thüringse, Suavische, Bourgondische of Frankische koningen, zij verloren hun invloed maar bleven min of meer lid van de locale adel, of waren zelfs gallo-romeinse notabelen of legeraanvoerders, hun dood kon een reden van vermelden zijn, (b.v.: Mundéric, Sigibald, Sigulf bij de Franken, de zoon van Bertaire bij de Thüringers, Willibald en Alethée bij de Bourgondiërs), de verdere familie werd dan niet meer genoemd en verdwenen uit de geschiedenis om soms in de VIIe eeuw weer op de voorgrond te treden.

Er zijn twee kinderen bekend:
Bodogisel
•Mummolin

67.109.889 Echtgenote van Mummolin van Soissons#,

Dochter van Maurillon van Cahors,

Haar grootvader zou een prins uit Thüringen zijn geweest, tevens de vader van Arnegonde en Ingonde, beide echtgenotes van Clotaire I, Koning der Franken.

Er zijn twee kinderen bekend:
Bodogisel
Mummolin
67.109.890#, 67.109.891#
67.109.892 Ansbert van Metz,    basis-schema

Ansbert van Metz, zoon van Ferréol van Rodez, Senator, trouwt met Bilichilde,

Er is van hen één kind bekend:
Arnoald van Metz,

Ansbert, senator, ook voor hem gold dat hij nergens door tijdgenoten genoemd werd en het waren slechts stambomen gemaakt in de Carolingische tijd die ons zijn naam gaven, er was echter aangetoond dat sommige van deze bronnen gecopiëerd zijn van oude kronieken van Metz, ook andere, onomastische argumenten ondersteunen Ansbert als vader van Arnoald

67.109.893 Bilichilde#,

Bilichilde trouwt met Ansbert van Metz, zoon van Ferréol van Rodez, Senator,

Er is van hen één kind bekend:
Arnoald van Metz,

In de oude genealogieën noemden haar als echtgenote van Ansbert en zelfs als dochter van Clotaire I, meer dan dat ze bestaan heeft en in bloedverwantschap stond tot de Merovingers bleef onzeker.
67.109.894#, tot en met 67.109.967#
67.109.968 Clotaire,    basis-schema

Clotaire, geboren in 584, zoon van Chilpéric en Fredegundis trouwt met Haldetrude. Clotaire overlijdt in oktober 629,

Koning der Franken van 613 tot 629,

Er is één kind bekend:
Dagobert, geboren omstreeks 609,

In 593 moest zijn leger de eerste aanval afslaan van de graaf van Champagne Wintrion, iets later, in 596 viel hij in gezelschap van zijn moeder, Parijs met zijn omgeving aan dat hij snel veroverde, hetgeen echter van korte duur was toen drie jaar later in 600 twee neven van Clotaire, de koningen Thierry en Théodebert, zich verenigden en hem volledig in de pan hakte bij Dormelle, hij wist zelf nauwelijks te ontsnappen en moest een beschamende vrede sluiten, waarbij hem slechts Rouen en diens directe omgeving bleef, wist na enkele mislukte pogingen de juiste allianties te kiezen en werd uiteindelijk vorst over geheel Francië, overleefde diverse complotten maar moest in 623 toestaan dat zijn zoon Dagobert I koning van Austrasië werd maar hij behield o.a. Auvergne en la Provence, Dagobert verzette zich maar wist niet meer te veroveren dan de Champagne, in 626 moest hij weer een gevaar keren door Godin, Hofmeier van Bourgondië, zoon van Garnier II en ongetwijfeld zijn schoonzoon, te vermoorden die de erfenis van zijn vader probeerde te veroveren, hij behoorde tot de laatste sterke Merovingers die zijn zoon in staat stelde een krachtig rijk met bekwame hand te regeren.

De overgang van de kleine vorst in Rouen tot het uiteindelijk resultaat verliep met veel bloedige oorlogen, in 604 werd hij voorzichtig wat agressiever met een slechte afloop, weliswaar kwam één van zijn grootste vijanden Bertoald om het leven maar hij verloor eveneens zijn eerstgeboren zoon Mérovée; in 607 zocht hij toenadering tot Thierry en werd zelfs peetoom van diens zoon Mérovée, einde dat jaar vielen de Visigothen Thierry’s rijk binnen en Clotaire was er snel bij een coalitie te vormen tegen de Visigothen die ook Theodobert en Agon, koning van Lombardië, omvatte, de coalitie hield niet lang stand en de gehele affaire ging als een nachtkaars uit, de spanning tussen de twee broers bleef echter oplopen en in 611 is het Thierry die Clotaire overhaalde gezamenlijk Théodebert aan te vallen, hem het noorden van Neustrië belovend bij een overwinning, in twee bloedige veldslagen wist Thierry zijn broer vernietigend te verslaan en hem met zijn gehele familie te executeren (612), Thierry was echter niet zo gelukkig met zijn gedane belofte en stond op het punt Clotaire aan te vallen toen hij onverwachts stierf in Metz aan de dysenterie, zijn troepen losten zich op; nu is het Brunhilde die zich sterk maakte voor de Neustrische troon voor haar achterkleinzoon Sigebert II, zij had zich echter de haat van vele bisschoppen en edelen op de hals gehaald door haar autocratisch optreden en vertegenwoordigers van de adel, o.a. Pepijn en Arnulf in Austrasië en Garnier II voor Bourgondië vroegen aan Clotaire om zo snel mogelijk tegen Brunhilde op te trekken, hij trok snel Austrasië binnen, vervolgens Champagne en Bourgondië waar hij Brunhilde en haar drie achterkleinkinderen gevangen nam, de vierde, Childebert, had kunnen vluchten, doodde behalve zijn petekind Mérovée alle kinderen van Thierry en bracht de bijna zeventig jarige Brunhilde barbaars om na drie dagen martelen, met haar stierf één van de meest markante figuren van de VIe eeuw, Clotaire kon zich nu met recht koning der Franken noemen.


W i k i p e d i a: Clotaire

67.109.969 Haldetrude#,

Haldetrude, geboren omstreeks 575, trouwt met Clotaire, zoon van Chilpéric en Fredegundis. Haldetrude overlijdt in 604,

Er is één kind bekend:
Dagobert geboren omstreeks 609.
67.109.970# tot en met 67.110.087#
67.110.088 Garibald van Beieren,    basis-schema

Garibald II van Beieren, zoon van Tassilo I van Beieren, trouwt met Appa.
Hij overlijdt in 630

Hertog van Beieren van 610 tot 630,

Er zijn twee kinderen bekend:
Theodo I van Beieren, overleden in 680,
Agilolf van Beieren,


W i k i p e d i a: Tassilo I van Beieren

B r o n: Garibald van Beieren

67.110.089 Appa#,

Appa, trouwt met Garibald II van Beieren, zoon van Tassilo I van Beieren,

Er zijn twee kinderen bekend:
Theodo I van Beieren, overleden in 680,
Agilolf van Beieren,

B r o n: Appa
67.110.090# tot en met 134.217.727#
XXVIII

134.217.728# tot en met 134.219.775#
134.219.776 Munderic,    basis-schema

Munderic, zoon van Cloderic

pretendent voor de Austrasische troon omstreeks 532,

Er is één zoon bekend:
Mummolin van Soissons,

Gregorius van Tours gaf ons veel informatie over Munderic en met veel details, hij toonde aan dat Munderic deel van de Merovingische familie was mede omdat Thierry hem de helft van zijn koninkrijk kon beloven, dit maakt Cloderic als zijn vader waarschijnlijker, in de twaalfde eeuw werd de biografie van St. Gondulf, bisschop van Tongeren, geschreven die liet weten dat Munderic een broer was van hertog Bodegisel, zoon van de betreurde Munderic, oom van St. Arnulf, hetgeen de positie van Munderic bevestigde, in de "Préhistoire" vinden we een enkele verwijzing naar Prins Munderic, zonder twijfel van de Keulse dynastie.

Op een dag gedurende de regering van Thierry I verhief Munderic zich en verklaarde voortaan de koning niet meer te dienen aangezien hij zelf net zo veel recht op die troon had, hij verzamelde een aantal mensen om zich heen die hem trouw zwoeren, Thierry probeerde vervolgens met valse beloften hem te paaien en bezwoer hem zelfs een deel van het koninkrijk te geven indien hij zijn claim waar kon maken, Munderic wilde zich echter niet overgeven en Thierry had geen andere keus dan een leger bijeen te roepen en Munderic aan te vallen, deze had niet de middelen om hetzelfde te doen en verschanste zich in Vitry-le-Brûlé (Marne), weerstond gedurende zeven dagen een beleg, uiteindelijk zond Thierry Aregisel als afgezant die hem een vrijgeleide beloofde als hij zich overgaf, Munderic stemde hier in toe en werd prompt gedood maar niet nadat hij zelf velen omgebracht had waaronder de verrader.

Het is jammer dat we in de "Préhistoire" niets gewaar worden omtrent de voorouders van St. Arnulf, immers de merkwaardige omstandigheid doet zich nu voor dat althans in de gegeven versie, de serie 512-256-128-64 enz. aantoont dat Karel de Grote in de rechte lijn van Ripuarische Franken afstamde.

134.219.777 Echtgenote van Munderic,    basis-schema

Echtgenote van Munderic, dochter van Florentin van Genève en Artemie,

Er is één zoon bekend:
Mummolin van Soissons .
134.219.778# tot en met 134.219.783#
134.219.784 Ferréol van Rodez,    basis-schema

Ferréol van Rodez, zoon van Tonance Ferréol, Senator te Narbonne 479-517, trouwt met Dode, dochter van Clodéric, abdes van de St. Pierre van Reims,

Er zijn van hen twee kinderen bekend:
Ansbert van Metz,
Agilulf, bisschop van Metz in 591.

W i k i p e d i a: Ferréol van Rodez

134.219.785 Dode,    basis-schema

Dode, dochter van Clodéric, abdes van de St. Pierre van Reims, trouwt met Ferréol van Rodez, zoon van Tonance Ferréol, Senator Rodez,

Er zijn van hen twee kinderen bekend:
Ansbert van Metz,
Agilulf, bisschop van Metz in 591.
134.219.786# tot en met 134.219.935#
134.219.936 Chilpéric (568),    basis-schema

Chilpéric, geboren omstreeks 535, zoon van Clotaire en Arnegonde trouwt in 568 met Fredegundis, Chilpéric overlijdt te Chelles, tussen 27 september en 9 oktober 584,

Er zijn van hen twee kinderen bekend:
Clotaire, geboren in 584,
Rigundis,


Chilpéric werd na een leven vol oorlogen en verraad vermoord toen hij terugkwam van de jacht in de bossen rond Parijs.
Erfde in eerste instantie het Koninkrijk van Soissons in 561, begon al gauw gebiedsuitbreiding te zoeken hetgeen hem in oorlog bracht met zijn broer Sigebert, werd echter overwonnen en verjaagd, echter bij de dood van een andere broer, Charibert, slaagde hij wel en veroverde een groot deel van Neustrië, Aquitanië en het deel ten zuiden van de Garonne, de oorlog tegen zijn broers continueerde zich met een zekere regelmaat, in 573 sloot hij een verbond met Gontran en trok op tegen Sigebert, werd verraden door Gontran en werd gedwongen tot een nadelige vrede, verbond zich opnieuw met Gontran en werd opnieuw verraden, zijn zoon Theodebert werd met de voorhoede van zijn leger volledig vernietigd door de graven Godisel en Gontran en hijzelf werd opgesloten in Tournai, echter Fredegundis wist Sigebert temidden van zijn troepen, te laten vermoorden, Chilperic begroef zijn broer, verbande diens weduwe Brunhilde naar Rouen en keerde terug in Soissons, Sigebert’s zoon Childebert wist echter te ontsnappen en werd in Austrasië tot Koning uitgeroepen, in Rouen ontving Brunhilde Merovech, zoon van Chilpéric uit zijn eerste huwelijk die door Brunhilde tot een huwelijk werd verleid, Chilperic deed alsof hij dit accepteerde maar wist Brunhilde naar Austrasië te jagen en zijn zoon een tonsuur te geven, die ontsnapte echter, voegde zich weer bij Brunehilde maar werd uiteindelijk door machinaties van zijn stiefmoeder vermoord, Clovis de laatst overgebleven zoon van Chilperic deed nog enkele vergeefse pogingen (575-577) om Acquitanië, oude bezitting van Sigebert, of Bourgondië van diens broer Gontran te veroveren, de laatste sluit een verbond met zijn neef Childebert II, maar verder als enkele bedreigingen kwam het niet, vijf jaar later werd dit verbond verbroken wegens een conflict rond Marseille, en Childebert ging een alliantie aan met Chilperic die hem wegens het inmiddels ontbreken van erfgenamen adopteerde; tegen de verzamelde legers kon Gontran niet op, had echter het geluk dat er muiterij uitbrak in het leger van Chilperic waardoor deze zich terug moest trekken zonder een nieuwe oorlog te kunnen beginnen, Gregorius van Tours voegde aan zijn relaas toe: "hij hield van niemand en niemand hield van hem".


W i k i p e d i a: Chilperic

134.219.937 Fredegundis# (568),

Fredegundis, trouwt in 568 met Chilpéric, zoon van Clotaire en Arnegonde, Fredegundis overlijdt in 597 in Parijs,

Er zijn van hen twee kinderen bekend:
Clotaire, geboren in 584,
Rigundis,

Van Fredegundis weten we slechts dat zij van geringe afkomst was en door haar schoonheid al zeer vroeg concubine van Chilperic werd maar geen genoegen nam met deze bijrol, had de dood van velen op haar geweten , zij liet Audovera vermoorden, Chilperics eerste vrouw uit zijn huwelijk omstreeks 549, vervolgens Galswinthe, Chilperics tweede vrouw sinds 564 en zuster van Brunhilde, kreeg uiteindelijk haar zin in 568 door haar huwelijk met Chilperic, was tevens verantwoordelijk voor de dood van Chilperics enige overlevende zonen Merovech en Clovis, de bisschop van Rouen en Chilperic’s broer Sigebert, deze lijst van slachtoffers was waarschijnlijk verre van volledig.

W i k i p e d i a: Fredegundis
134.219.938# tot en met 134.220.175#
134.220.176 Tassilo van Beieren,    basis-schema

Tassilo van Beieren, zoon van Garibald I van Beieren en Walderada van Langobarden, hij overlijdt in 610

Hertog van Beieren van 591 tot 610,

Er is één kind bekend:
Garibald II van Beieren

W i k i p e d i a: Tassilo I van Beieren

B r o n: Tassilo van Beieren

134.220.177#
134.220.178# tot en met 268.435.455#
XXIX

268.435.456# tot en met 268.439.551#
268.439.552 Clodéric,    basis-schema

Clodéric, zoon van Sigebert

koning der Oost Franken 508-509

Er zijn twee kinderen bekend:
Munderic,
Dode,

Toen Clovis I met medewerking van zijn bloedverwant Cloderic de Visigothen onder Theodric bij Vouille verslagen had (507), schreef hij Cloderic een geheime brief waarin hij voorstelde zijn vader om te brengen aangezien deze te oud en ongeschikt was om te regeren, hij kon dan niet alleen een koninkrijk verwerven maar tevens op de vriendschap van Clovis rekenen, Cloderic verleid door zijn hebzucht, nam dit aan, liet zijn vader vermoorden terwijl deze zijn siësta hield in het bos van Buchau en besteeg de troon en meldde het heugelijke feit aan Clovis, deze stuurde als antwoord een aantal van zijn mannen om de schatkist van Cloderic te controleren, toen deze laatste zelf zijn bezittingen aanschouwde werd hij met een bijlslag van één van de aanwezigen gedood, Clovis breidde op deze wijze zijn rijk ten oosten van de Rijn uit.

Het betrof hier het rijk der Ripuarische Franken, in tegenstelling tot de Salische Franken, de eerste waren arianen, de tweede katholiek, Clovis streefde naar een groot Frankisch Rijk en gebruikte o.a. het geloofsargument om bovenbeschreven actie te ondernemen, volledig gesteund door de bisschoppen van zijn rijk.


W i k i p e d i a: Clodéric

268.439.553 Echtgenote van Clodéric#,

koningin der Oost Franken 508-509,

Er zijn twee kinderen bekend:
Munderic,
Dode,

De echtgenote van Clodéric is verwant aan de Algilolfingers, de bisschop Agilulf van Metz (ca. 601) beschreef dat zij van gallo-romeinse afkomst was, ook was bekend dat hij een oom was van Arnoald, bisschop van Metz in 611, deze afkomst kan slechts via de mannelijke lijn aangezien de Agilofingers Franken waren, dit leidt tot de conclusie dat de grootmoeder van Arnoald een dochter was Cloderic, wiens Agilolfingerse afkomst dan loopt via haar grootvader van moederszijde die als nazaat Garibald I van Beieren had, de eerste bekende Agilolfinger, Agilulf is dan als broer van Ansbert eveneens een oom van Arnoald, dit brengt ons bij de Frankische Prinses die we zochten als vrouw van Cloderic en moeder van Dode, de gallo-romeinse afkomst van de bisschop is dan afkomstig van Ferreol, echtgenoot van Dode.
268.439.554 Florentin van Genève#,

Florentin van Genève, bisschop van Genève in 513, trouwt met Artemie, dochter van Rusticus van Lyon,

Er is zijn van hen drie kinderen bekend:
Gundulf, bisschop van Metz,
dochter,
Nizier,

Florentin werd als bisschop gekozen wegens zijn kwaliteiten maar toen zijn vrouw zich bij hem voegde bleek zij in verwachting en Florentin trok zich terug van de geboden positie, Artemie beviel van Nizier, nadien werd niets meer van Florentin vernomen, waarschijnlijk omdat hij kort daarna overleed.

268.439.555 Artemie,    basis-schema

Artemie, dochter van Rusticus van Lyon trouwt met Florentin van Genève, bisschop van Genève,

Er is zijn van hen drie kinderen bekend:
Gundulf, bisschop van Metz,
dochter
,
Nizier.
268.439.556# tot en met 268.439.567#,
268.439.568 Tonance Ferréol,    basis-schema

Tonance Ferréol, Senator te Narbonne 479-517, zoon van Tonance Ferreol, trouwt met Industrie, dochter van Probus en Eualie,

Er zijn van hen twee kinderen bekend:
Firmin van Uzès,
Ferréol van Rodez,

In de biografie van Firmin vertelde hij een zoon te zijn van Ferréol, senateur van Narbonne en Industrie, Ferréol was ons verder bekend als één van de neven die Apollinairius van Valence bezocht voor hij naar Arles ging in 517, dit maakte het bijna zeker dat Ferréol geboren was uit het huwelijk, gesloten ca. 450, tussen Tonance Ferréol en Papianille, nicht van Sidonius Apollinarus en chronologisch zou deze Ferréol een zoon zijn van dit paar en dus identiek aan Tonance

W i k i p e d i a: Tonance Ferréol

268.439.569 Industrie,    basis-schema

Industrie, dochter van Probus en Eualie, trouwt met Tonance Ferréol, Senator te Narbonne 479-517, zoon van Tonance Ferreol,

Er zijn van hen twee kinderen bekend:
Firmin van Uzès,
Ferréol van Rodez,

Industrie was als vrouw van Ferréol en moeder van Firmin van Uzès zeker van adellijke afkomst.
268.439.570# tot en met 268.439.871#
268.439.872 Clotaire (524),    basis-schema

Clotaire, geboren omstreeks 497 te Soissons, zoon van Clovis en Clothilde trouwt in 524 met Arnegonde, Clotaire overlijdt op 29 november 561 te Soissons,

Koning der Franken,

Er zijn vier kinderen bekend:
Chilpéric, geboren omstreeks 535,
Sigebert,
Charibert,
Guntramanus,Clotaire is jongste zoon van Clovis en Clothilde, Koning der Franken van 511 tot 561, erfde van zijn vader het gebied dat later Neustrië omvatte en het oude Frankische Rijk beneden de Maas, nam als hoofdstad Soissons, trouwde bij het overlijden van zijn broer Chlodomer in 524 diens weduwe Guntheuca, sloot een verbond met zijn andere broer Childebert en doodde de zonen van de overledene met uitzondering van Chlodoais, die de kerk ging dienen en later heilig werd verklaard, zijn positie werd versterkt toen in 558 Childebert overleed zonder erfgenamen en Clotaire tot zijn dood alleenheerser was.

W i k i p e d i a: Clotaire

268.439.873 Arnegonde# (524),

Arnegonde, trouwt in 524 met Clotaire, geboren omstreeks 497 te Soissons, zoon van Clovis en Clothilde,

Er zijn vier kinderen bekend:
Chilpéric, geboren omstreeks 535,
Sigebert,
Charibert,
Guntramanus,

Arnegonde, vijfde vrouw van Clotaire, zuster van Ingunde, zijn vierde vrouw, we weten weinig van haar behalve dat Gregorius van Tours haar Aregonde noemde, echter in 1959 ontdekte men een sarcophaag in de basiliek van St. Dénis, hoogst waarschijnlijk van een echtgenote van Clotaire, die de naam Arnegonde droeg, overigens had Clotaire acht vrouwen.

W i k i p e d i a: Aregonda
268.439.874# tot en met 268.440.351#,
268.440.352 Garibald van Beieren#,

Garibald van Beieren, trouwt met Walderada van Langobarden, geboren tussen 530 en 540, dochter van Wacho van Langobarden en Austrigusa;
Garibald van Beieren overlijdt in 593

Hertog van Beieren van 553 tot 591,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Gundobald van Asti, geboren in 565, overleden tussen 612 en 613,
Theodelinde van Beieren, geboren in 570, overleden op 22 januari 627,
Grimoald I van Beieren,
Tassilo I van Beieren, overleden in 610,
Chrodoald van Beieren, overleden in 624.

W i k i p e d i a: Garibald I van Beieren

B r o n: Garibald van Beieren

268.440.353 Walderada van Langobarden,    basis-schema

Walderada van Langobarden, geboren tussen 530 en 540, dochter van Wacho van Langobarden en Austrigusa, trouwt met Garibald van Beieren,

Hertogin van Beieren, Koningin der Franken,

Er zijn vijf kinderen bekend:
Gundobald van Asti, geboren in 565, overleden tussen 612 en 613,
Theodelinde van Beieren, geboren in 570, overleden op 22 januari 627,
Grimoald I van Beieren,
Tassilo I van Beieren, overleden in 610,
Chrodoald van Beieren, overleden in 624.

B r o n: Wacho van Langobarden
268.440.354# tot en met 536.874.911#
XXX

536.874.912# tot en met 536.879.103#
536.879.104 Sigebert#,

Sigebert, koning der Oost Franken 496-508

Er is één zoon bekend:
Cloderic,

Sigebert, koning der Oost Franken, 496-508, gewond in 496 aan zijn knie in de strijd tegen de Alemanen in de bossen van Zülpich, droeg sindsdien de bijnaam "de Manke".

Cloderic liet in 508 zijn vader Sigebert vermoorden terwijl deze zijn siësta hield in het bos van Buchau en besteeg de troon.

W i k i p e d i a: Sigebert

536.879.105#
536.879.106#, 536.879.107#, 536.879.108#, 536.879.109#
536.879.110 Rusticus van Lyon,    basis-schema

Rusticus van Lyon, zoon van Aquinius trouwt met een dochter van Ruricius van Limoges, bisschop 485-507, overleden op 25 april 501,

Rusticus, is bisschop van Lyon omstreeks 494,

Als bisschop bekend en o.a. beschreven door Ennode van Pavia in de biografie van St. Ephiphane, hij was zoon van Aquinius en achterkleinzoon van Decimus Rusticus, prefect van Gallië van 409-413, vertrekt nog als edelman met de bisschop van Padua op een missie naar koning Gondebaud van Bourgondië,

Er is van hen één kind bekend:
Artemie.

536.879.111 Echtgenote van Rusticus van Lyon,    basis-schema

Echtgenote van Rusticus, dochter van Ruricius van Limoges, bisschop 485-507, trouwt met Rusticus van Lyon, zoon van Aquinius

Er is van hen één kind bekend:
Artemie.
536.879.112# tot en met 536.879.135#
536.879.136 Tonance Ferreol#,

Tonance Ferréol, Prefect van Gallië vanaf 451, trouwt met Papianille,

Er is van hen één kind bekend:
Tonance Ferreol,

Tonance Ferreol, prefect van Gallië vanaf 451, gezien het jaartal een kritiek moment om de verantwoording van Gallië te verwerven, nam deel aan het verzet tegen Attila en was daarna in 469 deel van een missie van Senatoren naar Rome en verwierf daar veel waardering voor zijn verdiensten, aan het einde van zijn leven wijdde hij zich aan de kerk zonder dat ergens beschreven werd dat hij de tonsuur nam, Sidonius Apollinarius beschreef de familie der Ferréols uitgebreid en wist verder te vermelden dat zij vele patriciërs onder hun voorouders hadden met uitgebreide landgoederen bij Nîmes en Rodez, van zijn echtgenote Papianille had hij meerdere zonen waarvan er maar één genoemd werd: Tonance.

W i k i p e d i a: Tonance Ferreol

536.879.137 Papianille#,

Papianille, trouwt met Tonance Ferréol, Prefect van Gallië vanaf 451,

Er is van hen één kind bekend:
Tonance Ferreol,

Papianille, bloedverwante van Sidonius, de laatste was gehuwd met een dochter van keizer Avitus van dezelfde naam en haar nicht en de vrouw van Tonance zou daarom een tweede vrouw kunnen zijn die Avitus als oom had.

Avitus speelde een belangrijke rol als Romeins veldheer in Gallië en zijn intieme relatie met de patriciërs in Dijon zou hierdoor verklaard zijn.
536.879.138 Probus#,

Probus, geboren in 430, trouwt met Eulalie,,

Er is van hen één kind bekend:
Industrie,

Probus was een klassegenoot van Sidonius Apollinarius op de school van Eusebius te Lyon of Arles.

536.879.139 Eulalie#,

Eulalie trouwt met Probus,

Er is van hen één kind bekend:
Industrie,

Sidonius noemde Eulalie tweemaal als zijn nicht van vaderszijde die zijn oude vriend Probus had getrouwd, hij vertelde daarbij dat zij hoogstaande ethische principes had, Minerva gelijkend en respect afdwong bij strenge ouderen waaronder haar schoonvader de consul Magnus.
536.879.140# tot en met 536.879.743#
536.879.744 Childeric/Clovis (492),    basis-schema

Chlodovech (Clovis), geboren in 466, zoon van Childeric en Basina trouwt in 492 met Clothilde, Clovis overlijdt op 27 november 511 in Parijs,

Er zijn vier kinderen bekend:
Ingomer, geboren in 493, jong overleden,
Chlodomer,
Childebert,
Clotaire , geboren omstreeks 497,

Clovis volgde zijn vader op in 481 of begin 482, had de steun van de geestelijkheid, die de feitelijke macht uitoefende bij gebrek aan een centraal gezag, als de Keizer in Rome of diens militaire gouverneur, had bij zijn dood vrijwel geheel Francië veroverd.

Hij begon met zijn rijk uit te breiden van de Maas tot de Loire door Syagrius te elimineren en versloeg vervolgens in 507 te Vouilly de Visigothen onder Alaric en regeerde toen over een rijk dat zich uitstrekte tot de Pyrenëen, annexeerde vervolgens de "rijkjes" van andere Frankische stammen door diens aanvoerders te doden die allen bloedverwanten waren en heerste nu tevens over de gebieden der Oost Franken oostelijk van de Rijn tot de Moezel, trouwde 492 de Katholieke Bourgondische Clothilde, werd in 498 Katholiek gedoopt, voerde oorlog tegen Bourgondië van Koning Gondebald door een alliantie met diens broer Gondegisel aan te gaan, na Gondebald volledig in het nauw te hebben gedreven liet hij deze zijn gebied en zijn leven tegen een zware schatting, anexeerde in 508 alle kleine Frankische Rijken in Francië en vermoordde de meeste van zijn bloedverwanten om erfopvolgingsproblemen te vermijden, in hetzelfde jaar kreeg hij erkenning van de Keizer Anastasius die hem behalve met allerlei titels tevens als zoon adopteerde, voor Byzantium een onderwerping, voor de Franken het begin van hun vrijheid, organiseerde een concilie in Orléans in juli 511, de eerste maal dat staat en kerk verenigd waren, overleed kort daarna in Parijs dat hij tot hoofdstad van zijn rijk had gemaakt.


W i k i p e d i a: Chlodovech

B r o n: Childeric/Clovis

536.879.745 Clothilde van Bourgondië (492),    basis-schema

Clothilde, geboren omstreeks 477, dochter van Chilperic II van Bourgondië en Caratene, trouwt in 492 met Chlodovech (Clovis), geboren in 466, zoon van Childeric en Basina, Clothilde overlijdt op 3 juni 545 in Tours,

Er zijn vier kinderen bekend:
Ingomer, geboren in 493, jong overleden,
Chlodomer,
Childebert,
Clotaire , geboren omstreeks 497,

Clothilde is de tweede vrouw van Clovis, dochter van Chilperic II van Bourgondië, zeer godsdienstige vrouw hoewel men thans twijfelt aan haar rol in de bekering van Clovis (politieke argumenten speelden waarschijnlijk een grotere rol) heeft zij zeker elke inspanning aan die bekering gewijd, doopte hun eerstgeboren zoon Ingomer (493) met toestemming van Clovis maar dit kind stierf spoedig, volgens Gregorius van Tours verzette Clovis zich toen heftig tegen de doop van hun tweede zoon maar vergeefs, na overlijden van Clovis vestigde zij zich te Tours maar verloor het contact met de locale politiek niet, intervenieerde verschillende malen bij gewapende conflicten tussen haar zoons, overleed te Tours en werd in Parijs naast haar echtgenoot begraven door haar overgebleven zoons Childebert en Clotaire, werd heilig verklaard door Pelagius II, Paus van 579-590.

W i k i p e d i a: Clothilde
536.879.746# tot en met 536.889.703#
536.889.704 Wacho van Langobarden#,

Wacho van Langobarden, trouwt met Austrigusa, dochter van Elemund,

Koning. Er zijn twee kinderen bekend:
Walderada van Langobarden, geboren tussen 530 en 540,
Wisigarda van Langobarden, overleden na 537

W i k i p e d i a: Wacho

B r o n: Wacho van Langobarden

536.889.705 Austrigusa,    basis-schema

Austrigusa, dochter van Elemund trouwt met Wacho van Langobarden,

Er zijn twee kinderen bekend:
Walderada van Langobarden, geboren tussen 530 en 540,
Wisigarda van Langobarden, overleden na 537

B r o n: Austrigusa
536.889.706# tot en met 1.073.743.823#
XXXI

1.073.743.824# tot en met 1.073.758.219#
1.073.758.220 Aquinius#,

Aquinius, achterkleinzoon van Decimus Rusticus, prefect van Gallië van 409-413,

Er is van hem één kind bekend:
Rusticus van Lyon.

1.073.758.221#
1.073.758.222 Ruricius van Limoges#,

Rurucius, Bisschop van van Limoges van 485 tot 507, trouwt met Hiberie, dochter van Ommace, Senator stammend uit een Patricische familie,

Er is van hen één kind bekend:
dochter.

1.073.758.223 Hiberie#,

Hiberie, dochter van Ommace, trouwt met Rurucius, Bisschop van van Limoges,

Er is van hen één kind bekend:
dochter.
1.073.758.224# tot en met 1.073.759.487#
1.073.759.488 Childeric (465),    basis-schemaChilderic, zoon van Merovech, geboren omstreeks 436, trouwt omstreeks 465 met Basina, hij overlijdt in Tournai op 26 november 481,

Koning der West-Franken (Salische-Franken) van 456/7 tot zijn dood,

Er zijn vier kinderen bekend:
Chlodovech (Clovis), geboren in 466,
Lanterchilde,
Audofleda,
Abboflede,

De regering van Childeric was meer van een Romeins Generaal dan "Rex" van een Frankische Stam, zijn eerst bekende optreden was in de slag bij Orléans in 463 tegen de Gothen, dienende onder Aegidius legeraanvoerder van keizer Marcianus was hij aanvoerder van het Frankische legeronderdeel, er heerste verwarring over dit optreden, Gregorius van Tours sprak over Orléans en de overwinning op de Gothen terwijl "Het leven van Geneviève" sprak over een belegering van Parijs in diezelfde periode, afgezien van deze tegenstrijdige feiten hoorde men niets meer over Childeric, behalve zijn dood.

Er is echter een klein probleem, Marcianus was geen keizer meer in 463, hij regeerde van 450-457 en werd opgevolgd door Leo I die regeerde van 457-471. Een tweede probleem is dat Settipani, vertelt dat Childeric door zijn familie verjaagd werd, een feit dat hij in zijn "Préhistoire" niet de moeite vindt te noemen.


W i k i p e d i a: Childeric

B r o n: Childeric

1.073.759.489 Basina# (465),

Basina, trouwt omstreeks 465 met Childeric, zoon van Merovech, geboren omstreeks 436,

Er zijn vier kinderen bekend:
Chlodovech
(Clovis), geboren in 466,
Lanterchilde,
Audofleda,
Abboflede,

Basina, echtgenote van Basinus, Koning van Thüringen, werd door Childeric I ontvoerd, Gregorius van Tours liet haar tegen haar man opmerken "Ik heb overzee een verdienstelijker man gekend dan jij bent, en zal me alle inspanning gedogen om met hem samen te wonen", los van de getekende verhouding tussen beide echtelieden, bracht de term "overzee" de nodige verwarring over haar afkomst.

W i k i p e d i a: Basina1.073.759.490 Chilperic II van Bourgondië,    basis-schema

Chilperic II van Bourgondië, zoon van Gundioc, geboren omstreeks 440, trouwt met Caratene, hij overlijdt in 493,

Koning van de Bourgondiërs,

Er zijn twee kinderen bekend, waaronder:
Clothilde , geboren omstreeks 477, overleden in Tours op 3 juni 545,

W i k i p e d i a: Chilperic II van Bourgondië

1.073.759.491 Caratene#,

Caratene, trouwt met Chilperic II van Bourgondië, zoon van Gundioc, geboren omstreeks 440,

Er is één kind bekend:
Clothilde, geboren omstreeks 477, overleden in Tours op 3 juni 545,
1.073.759.492# tot en met 1.073.761.409#
1.073.761.410 Elemund#,

Elemund,

Van hem is één kind bekend:
Austrigusa

B r o n: Elemund

1.073.761.411#
1.073.761.412# tot en met 2.147.487.647#
XXXII

2.147.487.648# tot en met 2.147.518.975#
2.147.518.976 Merovech#,

Merovech, geboren omstreeks 411, overleden in 458, waarschijnlijk de zoon van Chlodio, de naam van zijn echtgenote is niet bekend.

Er is van hem één kind bekend:
Childeric, geboren omstreeks 436, overleden omstreeks 481,

Merovech is de eerste voorvader van Clovis I van wie we enige zekerheid hebben, hij zou een zoon zijn van een Chlodion, zijn geschiedenis werd gedeeltelijk verward met die van Oost-Frankische Koningen zeker waar het de relatie met Rome (Aetius) en de Hunnen (Attila) betrof, zijn datum van overlijden is eigenlijk het enige dat we zeker weten.
Hij had een onbekende echtgenote, ze zou gevangen genomen zijn door Attila de Hun.

De Germaanse mystiek wenste een legendarische afkomst te realiseren en zo ontstond het verhaal dat de echtgenote van Chlodion bevrucht werd door een zeemonster uit welke verbinding Mérovée werd geboren.
W i k i p e d i a: Merovech

B r o n: Merovech

2.147.518.977#
2.147.518.978#, 2.147.518.979#
2.147.518.980 Gundioc van Bourgondië#,

Gundioc, zoon van Gundahar , trouwt met een zuster van Ricimer, hij overlijdt in 473,

Koning van de Bourgondiërs van 456-473,

Er zijn vier kindren bekend:
Gundobad
Godigisel
Chilperic II, geboren omstreeks 440, overleden in Tours in 493,
Gundomar,

Gundioc was generaal in het Romeinse leger, door hem werd de grondslag gelegd voor het Bourgondische Rijk,


W i k i p e d i a: Gundioc

2.147.518.981 zuster van Ricomer#,
2.147.518.982# tot en met 4.294.975.393#

We hebben gezien dat Ruricius, bisschop van Limoges, ongeveer van 485-507, een voorvader van Karel de Grote kan zijn, een dichter uit diezelfde tijd, Fortunat leerde ons dat hij afkomstig was van een belangrijke Romeinse familie, de Anicii, de aard van deze afkomst bleef duister maar het is aannemelijk dat het voortkwam uit het huwelijk van Pontius, broer van Meropius Pontius Paulinus, bisschop van Noles (409-431) en Anicia, dochter van Quintus Clodius Hermogenianus Olybrius, consul in 379, uit dit huwelijk werd geboren Pontius Proserius Paulinus Iunior, bisschop van Noles in 431, en zeker ook Hermogenianus en Adelphius, beiden bisschoppen van Limoges, één van beiden was zeker de vader van Rusticus. Uit de verschillende opties kiezen we de Anicii aangezien de genealogie dankzij een aantal recente publicaties redelijk goed bekend is.

Quintus Clodius Hermogenianus Olybrius was gehuwd met Turrenia Anicia Iuliana, dochter van Anicius Auchenius Bassus, prefect van Rome in 382, en zijn vrouw Turrenia Honorata, de vader van Anicius Auchenius Bassus was mogelijk Amnius Manius Ceasonicus Nicomachus Anicius Paulinus, consul in 334, zoon van Amnius Anicius Iulianus, consul in 322. De consul van 322 moet een zoon van Sextus Anicius Faustus, consul in 298, zijn geweest, zijn onbekende vader was zeer waarschijnlijk een Quintus Ancius Paulinus zoon van Quintus Anicius Faustus Paulinus, legaat van een landstreek op de Balkan aan de Donau in 229-230, en zijn moeder zou een dochter van Caius Asinius Nicomachus Iulianus kunnen zijn die proconsul was van Azië ca 225/250. Deze was op zijn beurt een zoon van Caius Asinius Quadratus Protimus, proconsul van Griekenland in het begin der IIIe eeuw, broer van Caius Asinius Rufus, zij waren in ieder geval allen afstammelingen van de beroemde geschiedschrijver aan het begin der IIIe eeuw, Caius Asinius Quadratus, die als tante Asinia Quadratilla had, dochter van Caius Julius Quadratus Bassus consul in 105 en Asinia Marcella. Caius Julius Quadratus Bassus stamde af van Oosterse Koningen, afgezien van de details valt aannemelijk te maken dat hij afstamde van koning Deiotaros (Deiotarix) getrouwd met Berniké die waarschijnlijk een kleindochter is van Attalos II, koning van Pergamos, waarvan de afstamming van Antiochus II bekend was. Deze laatste is een kleinzoon van Apama van Bactrië hetgeen ons brengt bij het Perzische Koningshuis der Achemeniden, dat regeerde van 550-330 voor Christus. Dit zou dan het koningshuis moeten zijn waar Alexander de Grote een einde aan maakte. Het is niet uitgesloten, maar niet demonstreerbaar dat deze Achemeniden verwant waren aan de Pharao’s.
Einde Tekst (laatst bijgewerkt 1 aptil 2017).
proclaimer