het nu van toen

Wie denkt aan de duizenden en nogmaals duizenden,
die geleefd hebben en gestorven zijn,
zonder enige andere herinnering na te laten,
dan een oprechte traan van een enkele vriend,
dan een grafsteen,
die na weinige jaren door mos en slingerplanten
aan het oog der mensen onttrokken wordt.
Zij zijn geboren, zij hebben geleefd, zij zijn gestorven, vergeten,
het zijn de naamlozen van de geschiedenis.Petrus Hermanus Kloek (1886-1921) is aan het einde van de 19e eeuw begonnen met het verzamelen van geboorte- en huwelijksgegevens van zijn voorouders. Dit heeft geresulteerd in een eindproduct, zoals dat is weergegeven op de paginaís van Wijk bij Duurstede en Kampen/Alkmaar van deze site. Het verzamelen van genealogische gegevens was einde 1800, begin 1900 geen sinecure. Hij heeft daarvoor veel moeten reizen -vooral naar Kampen en Alkmaar- waar het merendeel van de informatie vandaan moest komen, die hij voor het opbouwen van zijn genealogisch archief nodig had. Het genealogie-virus bleek een lang leven te hebben, want zijn kleinzoon Anthonius Hermanus Kloek (Ton voor bekenden), heeft zijn aantekeningen, geboorte- en huwelijksgegevens verwerkt en ondergebracht op deze website. Daarmee is een wens van Petrus Hermanus Ėzijn werk wereldkundig maken- in vervulling gegaan.


Aan de genealogieŽn van Wijk bij Duurstede en Kampen/Alkmaar is een uitbreiding gegeven. De doel-stelling, de familie Kloek uit Wijk bij Duurstede in kaart te brengen is verruimd tot het in kaart brengen van alle Kloeken in Nederland en het zuider burenland.

Dankzij jarenlang intensief speurwerk van de aan het gemeentearchief in Zevenaar verbonden archivaris Bertus Bruins, die zelf door familiebanden aan het geslacht Cloeck is verbonden, is het mogelijk om de voor genealogische begrippen "pre-historie" in deze Kloek-genealogie op te nemen. Het ordenen van alle uit de Voluntaire Protocollen en Regesten verkregen informatie is van een andere orde dan het overnemen van data uit Doopboeken en het dupliceren van Burgerlijke Stand gegevens. De hoeveelheid doorgenomen primaire en secundaire bronnen is dermate groot dat het vermoeden gerechtvaardigd lijkt dat er weinig essentieels meer aan toegevoegd zal kunnen worden.
Edoch, met aanvullingen van Marijke Spaan en Jelle Raap.

Alfred Stern heeft op zijn web-site "De Graafschap in de Middeleeuwen", genealogische lijnen naar de vroege middeleeuwen uitgewerkt. Door het huwelijk van Requines Cloeck met Anna van Bronckhorst in 1362 zijn er meer dan vijftig aansluitingen op Karel de Grote gevonden. De website is het inzien meer dan waard en indien u in geschiedenis bent geÔnteresseerd, is een bezoek een must. Alle op de voor de Cloecken van belang zijnde gegevens zijn met toestemming gedupliceerd en in de Kloek-Genealogie verwerkt. De kwartierstaat, van Godert Cloeck is vanaf Karel de Grote, overgenomen uit de website "Karel de Grote"

Jelle Raap uit Suw‚ld (Friesland), een Raap van de Friese tak, heeft de tekst van alle parentelen aangeleverd. Daarmee is hij met 50% van de tekst uit de Kloek-Genealogie grootaandeelhouder. De Raapen zijn door Maria Claes Cloeck, echtgenote van Adriaan Pieterszoon Raap, die eind 16e eeuw op de Dam in Amsterdam woonden, met de Cloecken verbonden.

Marijke Spaan uit Kleefsland is een grote steun bij het completeren van de gegevens uit de Liemers. Ze heeft daarnaast het complete Spaen-parenteel op papier gezet en ter beschikking gesteld. In haar zoektocht naar de oorsprong van de Spaenen, heeft ze ontdekt dat van de Camphuysens in Nederland eigenlijk Spaenen zijn. Daarvoor is een pagina ingericht..

Joan Labouchere, verbonden met de Cloecken door het Block-parenteel, heeft zijn ervaring van 40 jaar genealogisch werk ter beschikking gesteld, de geestelijk vader van het Block-parenteel.

Henk Mulder, een R&D ingenieur uit Lochem, aan de Kloeken verbonden door de Beemster-genealogie, heeft veel correctiewerk verricht uit de periode van de gouden eeuw. De zo noodzakelijke controles zijn deels door hem uitgevoerd.

Jennie Kloek-Leeffers uit Kampen heeft het werk voor het in kaart brengen van de Kloeken in de provincie Overijssel en op de Veluwe met grote toewijding verzorgd. Door haar toedoen is het mogelijk om de bijna volledige genealogieŽn uit dit deel van Nederland te presenteren. Aan de genealogie van de Regentenfamilie Kloeck uit Kampen/Alkmaar heeft ze informatie tot zelfs aan 1421 in de archieven kunnen achterhalen, zodat dit aan het werk van Petrus Hermanus Kloek kon worden toegevoegd.

Jacqueline Mulder-Wiesell uit Delft, een kleindochter van Jacoba Wiesell-Kloek alsmede Leo Wensveen uit Haarlem, een zoon van Leonardus Wensveen en Margaretha Kloek hebben het werk voor het in kaart brengen van de Kloeken uit Hoorn voor het grootste deel voor hun rekening genomen. Door hun toedoen is het mogelijk om de volledige genealogie van de Hoorn-tak te presenteren. De aansluiting van de Hoorn-genealogie op het patriciaat van Amsterdam is eveneens door Leo Wensveen gevonden. Een testament van Cornelis Coomans bracht uitkomst.

De kwartierstaten van Jannetje Lakens (echtgenote van Petrus Hermanus Kloek), zijn door Ed Adelmund aangeleverd..

De Vlaamsche Cloecken zijn door Gilbert Pandelaers verzameld met aanvullingen van Herman van Haeren.

Het van Hall-parenteel is door Mark van Hal ter beschikking gesteld.

Ondersteuning bij het samenstellen van de website: Harry Kloek(Giessen), Gertjan Kloek(Almere), Leo Wensveen(Haarlem), Jelle Raap(Suw‚ld, Friesland).

Met een speciaal woord van dank aan: Bertus Bruins, Jelle Raap, Marijke Spaan, Alfred Stern en Leo Wensveen, (in alfabetische volgorde).

Ton Kloek