Smenchkare

Smenchkare is de naam van twee (mogelijke) farao’s in de Egyptische Oudheid. De naam Smenchkare betekent: "Sterk is de ziel van Ra".
De eerste is niet meer dan een naam op de lange lijst met koningsnamen van de 13e dynastie. Wat bekender is de koning van deze naam van de 18e dynastie van het Nieuwe Rijk, waarover dit artikel gaat, hoewel ook omtrent deze persoon veel onduidelijk is.

Biografie:
De identiteit van Smenchkare is een beetje mysterieus. Egyptologen zijn er niet over uit of het een man of vrouw is geweest, maar men gaat uit van een man omdat er in de hele Egyptische geschiedenis maar een paar vrouwelijke heersers geweest zijn. De moeilijkheid is echter dat deze farao een paar namen deelt met Nefertiti, echtgenote van Achnaton. Een mogelijkheid bestaat dat Semenchkare in werkelijkheid dezelfde persoon als Nefertiti was, aangezien het niet helemaal onmogelijk was voor vrouwen om de troon te bestijgen.

Twee namen worden geassocieerd met Smenchkare:
Anch-cheperoere Neferneferoeaten, de vrouw van Anchnaton.
Anch-cheperoere Smanch-kare, die geïdentificeerd kan worden als de man van Meritaten, dochter van Achnaton en Vrouw van Achnaton na de dood van Nefertiti.

Onderscheiden van elkaar:
Bij het dateren moeten we ons realiseren dat een Wijn-kruik label en zes koninklijke zegels de enige vondsten met naam Ankheprure Smenkhkare zijn die ons resten. Sommige (vrouwelijke) voorwerpen zijn opnieuw gebruikt in het graf van Toetanchamon. Dit suggereert dat Ankheprure Smenkhkare een persoon is die niet Nefertiti is. Sommigen merken echter op dat als Nefertiti uit beeld verdwijnt Smenchkare juist verschijnt, en ook dat deze persoon wordt weergegeven als degene die de riten uitvoert voor haar man die de troon bestijgt op Achnatons begrafenis. Dit betekent dat Smenchkare en Nefertiti misschien toch dezelfde persoon zijn.

Nochtans heeft men ook gedacht dat Smenkhkare de naam Nefertiti heeft gebruikt, zij het in zijn mannelijke schrijfwijze. Het is moeilijk in te zien hoe de gedachte dat Smenchkare eigenlijk de vrouw Nefertiti is te verenigen is met het gekende feit dat Smenchkare gehuwd was met Meritaten, de oudste dochter van Achnaton. Immers waarom (en hoe) zou Nefertiti haar eigen dochter als echtgenoot overgenomen hebben? En toch wordt de troonnaam van Ankheperure nu en dan geschreven in de vrouwelijke vorm Ankheteperure, met vrouwelijk "t"... Dit zou te verklaren zijn door aan te nemen dat de naam Ankheperure Neferneferuaten Nefertiti aanduidt die echter een ander persoon dan Ankheperure Smenkhkare was.

Een fragmentarische stèle van Amarna, die nu als Coregency Stèla bekend is, voegt meer bewijsmateriaal maar ook meer verwarring toe. De stèle beelde oorspronkelijk drie figuren uit, herkenbaar als Achnaton, Nefertiti en Meritaten. Na de vervaardiging ervan werd de naam van Nefertiti echter uitgebeiteld en vervangen door de naam Ankheperure Neferneferuaten. De naam van Meritaten werd vervangen met die van Ankhesenpaaten, de derde dochter van Akhenaten en Nefertiti. Waarom en met welk doel deze afbeelding werd vervangen is nog steeds onderwerp van discussie.

Volgens meest recente onderzoek van James Allen's, was Ankheperure Neferneferuaten co-regent van Akhenaten in het 2-3e regeringsjaar. Maar deze persoon was iemand anders dan de Ankheperure Smenkhkare die wij bedoelen. Het was een zij in plaats van een hij en ze was nog zeer jong in plaats van oud.

Tijdsbeeld:
Wie Smenchkare precies ook was, hij heerste maar kort over Egypte. Dit wordt bevestigd met een wijnetiket in zijn Jaar 1 van het "Huis van Smenchkare" en de zes koninglijke zegels met zijn naam erop. Zijn tijd was een periode van grote beroering in Egypte, omdat het religieuze experiment van zijn voorganger Achnaton het land tot chaos had laten afglijden. De druk om de klok terug te draaien naar het oude bestel moet heel groot geweest zijn.

Wikipedia:
Smenchkare