Raadsels

De piramiden zijn een van de oudste bouwwerken op onze planeet. Ze zijn allemaal gemaakt zonder machines. In de piramide werd een farao(koning)begraven.

De piramiden werden niet alleen in Egypte gebouwd. Ook in Mexico, dat aan de andere kant van de wereld ligt, zijn piramiden gebouwd. Dat is erg toevallig, want de mensen in Mexico konden nooit met de Egyptenaren gesproken hebben. In Mexico bouwden de mensen de piramiden vooral voor de goden. Er is maar één piramide in Mexico ontdekt, waar een koning in begraven was.

De meeste piramiden zijn gebouwd aan de westoever van de rivier de Nijl(linkerkant). De enorme steenblokken, die nodig waren voor het bouwen, moesten via de Nijl vervoerd worden. We weten niet precies waarom de piramiden juist op die plekken gebouwd werden. Trouwens, niet iedere farao werd begraven in een piramide. De meeste farao's werden begraven in de koningenvallei. Andere farao's bouwden twee piramiden tegelijk. Dat is vreemd, want je kunt er maar in eentje begraven worden... Zoals bekend is werden de meeste piramiden leeggeroofd. Dure spullen die de farao in zijn graf meenam, werden gestolen. Maar het was moeilijk om in de piramide te komen! Veel dieven kwamen er nooit meer levend uit.

De grootste piramide is 147 meter hoog! Dus de laatste paar steenblokken zijn 147 meter omhoog getild door mensen, die geen machines hadden! En die stenen wogen meer dan 7 auto's bij elkaar! De historici denken dat er wel 100.000 mensen tegelijk aan het werk waren om een piramide te bouwen.

Het lichaam van de sfinx op het plateau van Gizeh bestaat uit één rotsblok van 73 meter lang. Hoe hebben de Egyptenaren zo'n enorme steen de woestijn in gekregen?

Ongeveer 100 jaar geleden dachten de mensen dat de piramiden gebouwd waren door slaven, maar dat is achterhaald. De piramide is zo mooi gebouwd, dat het geen slavenwerk kan zijn. Alle steenblokken in de piramide passen prachtig op elkaar. Je kunt er niet eens een speld tussen krijgen. Wetenschappers stellen dat de arbeiders en de boeren van Egypte de piramiden hebben gebouwd voor de farao. Maar ze werkten er alleen maar aan als de Nijl overstroomd was, dus ongeveer 2 of 3 maanden in een jaar.

Volgens oude Egyptische teksten is de grote piramide gemaakt door farao Cheops. De grote piramide bestaat uit meer dan 6 miljoen ton aan stenen.

Iedere steen weegt tussen de 2 en de 15 ton. (Een grote steen van 15 ton weegt dus net zoveel als 15 grote auto's op elkaar!) De grote piramide van Cheops bestaat uit ongeveer 2½ miljoen steenblokken. Indien de Egyptenaren iedere 2 minuten een steen op de juiste plaats hadden neergelegd, (dat zou heel snel zijn, want ze moesten alles met de hand doen) dan kunnen we uitrekenen hoe lang het duurde voordat de piramide klaar was.

In 1 uur: 30 steenblokken goed neergelegd.
In 1 werkdag (8 uur) = 8 x 30 = 240 steenblokken goed neergelegd.
1 Seizoen (van 3 maanden) = 90 dagen x 240 = 21.600 steenblokken in 1 jaar.
Dat is dan ongeveer 116 jaar! Dan hebben we dus een probleem, want dan is de farao allang dood.

Volgens andere berekeningen zouden er ongeveer 100.000 Egyptenaren bezig zijn met de bouw van de piramide. Sommige van de stenen moesten over de Nijl vervoerd worden, de stenen moesten goed op maat hakken en moesten worden versleept. In die tijd hadden de Egyptenaren nog geen wiel. De stenen werden versleept met behulp van boomstammen, die er onder lagen. Maar onderzoekers van nu hebben dat ook geprobeerd, maar het lukte niet. De houten boomstammen konden het gewicht van de steen niet dragen, bovendien zakten de boomstammen weg in het zand. En in Egypte was hout bijna niet te vinden. Ook dit blijft een raadsel. Ook staat de piramide precies op de 30e breedtegraad van de aarde. Hoe wist men toen al dat de aarde rond was en hoe groot de aarde was?

De piramide van Cheops(de grote piramide) werd vroeger anders genoemd. Vroeger noemden de Egyptenaren het: "De piramide die de plaats is van zonsopgang en zonsondergang." Het grondoppervlak is ongeveer 6,3 hectare. Dat is te vergelijken met ongeveer 6 voetbalvelden naast elkaar! Farao Cheops heeft ook nog andere bouwwerken gebouwd, maar daar is vreemd genoeg bijna niets meer van over.

Onder de piramide zit een geheime kamer. Het vreemde is, dat deze nooit is afgemaakt. Ze zijn verder naar boven begonnen, maar ook dat plan werd niet afgemaakt. Tenslotte is de koningskamer gebouwd. (De kamer waar farao Cheops begraven werd.) Maar waarom zouden de Egyptenaren 3 keer hun enorme plan wijzigen? We weten niet waarom... In de koningskamer zijn trouwens geen hiëroglyfen gevonden. Wel vreemd als je als koning zo'n enorm ding laat bouwen. Dan wil je toch laten zien dat de piramide voor jou gemaakt is? Er zijn kleine rechte gangen, maar je kunt er niet doorheen kruipen. Je kunt er net je arm in steken. Die gangetjes noemt men schachten. Het moet een enorm karwei geweest zijn om deze te maken, want de stenen moesten dus van te voren al schuin worden uitgehakt.

Het blijft een raadsel wat daar in die schachten te vinden zou zijn, of waarom ze gemaakt waren. Maar een Duitse geleerde heeft een speciale robot gemaakt, die zo klein is, dat hij met een camera en een lamp door de schacht omhoog kon rijden. Nu konden de wetenschappers het gewoon op een televisie zien. Het robotje reed 60 meter schuin omhoog, totdat hij ineens niet meer verder kon. Op de televisie zagen de wetenschappers waarom... Er was een deur met 2 koperen pinnen, die de robot onmogelijk open kon krijgen. Wat er achter die deur zit, zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen... Misschien wel een geheime kamer?

Nog een raadsel. De grote piramide staat precies op de noorden en het zuiden gericht. Hoe wisten de Egyptenaren dat toen al?