Netjerkare

Netjerkare is een koning van Egypte, in de 7e Dynastie van de Egyptische oudheid. Zijn naam betekent: De ziel van Ra is goddelijk!

Biografie:
De koning is erg onbekend, er zijn geen artefacten gevonden van deze koning en men twijfeld aan zijn bestaan. Zijn naam wordt vermeld op de Abydos koningslijst waar hij de opvolger is van Merenre II, Nitokris wordt genegeerd.

Er schijnt een theorie te zijn van de geleerden, Nitokris zou een verbastering zijn van Netjerkare. Waarbij het verbasterd is of door elkaar heen werd gehaald. Van de farao is geen piramide bekend.

Wikipedia:
Netjerkare