Merenptah

Merenptah,(soms ook wel weergegeven als Merneptah) de geliefde van de god Ptah, was de 4e Egyptische farao uit de 19e Dynastie en hij regeerde van ca.-1224 tot -1214.

Biografie:
Merenptah was de 13e zoon en opvolger van de grote farao Ramses II die 67 jaar regeerde. Merenptah erfde Egypte van zijn vader op het hoogtepunt van haar macht. Het eerste wat Merenptah deed toen hij Farao werd was het verplaatsen van de Hoofdstad. Ramses II had deze in de Nijldelta laten bouwen en Merenptah verplaatste de hoofdstad terug naar Memphis.

Onder Ramses II was een vrede gesloten met het Hettische Rijk. De aartsvijand van Egypte. Merenptah respecteerde dit verdrag. Het Hettische Rijk werd echter onder de voet gelopen door de Zeevolken. Deze, afkomstig uit het gebied rond de Zwarte Zee, waren zo sterk en goed georganiseerd dat zij diep in het land van Egypte konden doordringen. Merenptah antwoordde met de oprichting van een enorm leger en ging het gevecht aan met de Zeevolken. Tijdens een grote militaire campagne versloeg het leger meer dan 8000 vijandige soldaten. Dit was de grootste militaire overwinning sinds het overlijden van Ramses II.

Het was ook onder Merenptah dat de Hebreeërs massaal uit Egypte wegtrokken. De in de bijbel vernoemde uittocht (ofwel exodus). Het is dan ook dat op een van de stèles, opgericht ter meerdere glorie van Merenptah, er gesproken wordt over het land Israël. De stèle heet dan ook soms Israëlstèle, maar meestal Stèle van Merenptah.

Merenptah regeerde niet erg lang. Dit komt door de lange regeringsperiode van zijn vader, en door zijn eigen hoge leeftijd toen hij de Egyptische troon besteeg. Wel zijn er veel bijzondere dingen voorgevallen onder zijn bewind. Ook is hij erin geslaagd de grootsheid van Egypte te behouden zoals zijn vader en grootvader, Seti I, hadden gedaan. Iets wat na de dood van Merenptah door diens opvolgers rap teniet is gedaan.

Merenptah stierf een natuurlijke dood in -1214. Zijn mummie is begraven in een dodentempel vergelijkbaar met die van zijn vader in het Dal der Koningen, daar is de tombe van Merenptah in 1903 door Howard Carter ontdekt. Zijn mummie bleek echter niet meer in de tombe te liggen. Maar die bleek al reeds in 1898 ontdekt te zijn. tezamen met de mummies van 9 andere grote koningen uit het Oude Egypte in het graf van Amenhotep II. Deze tombe lag in Deir el-Bahri Al deze mummies waren daar neergelegd door priesters die bang waren dat hun originele tombes geplunderd zouden worden en de koninklijke mummies verbrand of verminkt.
De koninklijke mummie van Merenptah ligt nu in het Egyptisch Museum in Caïro. In hetzelfde museum waar ook zijn vader en grootvader hun laatste rustplaats gevonden hebben.

Wikipedia:
Merenptah