Koningsnamen

Een koningstitelatuur had in de oudheid vijf onderdelen, deze bestonden uit een aantal heilwensen en een boodschap dat de farao de vereniger was van Egypte. Het was een vroegere vorm van (koninklijke) propaganda.

Een algemene blik op een willekeurige koninglijst leert dat veel namen zijn vergriekst. Dit komt omdat de koningslijst vastgesteld is volgens het systeem van Manetho, een Egyptische priester in de Griekse tijd, zijn werk is niet bewaard maar overgenomen door Griekse en Romeinse verslaggevers. Zij zijn verantwoordelijk voor het vergrieksen van de namen. De Egyptologen gebruikten dit ook en zo raakte het ingeburgerd. Een aantal voorbeelden:
Sesostris = Senoeseret
Cheops = Choefoe
Amenophis = Amenhotep