De Cloecken/Kloeken zijn nu bijna 1000 jaar in dit land, niet dat Nederland zoals we het nu kennen al 1000 jaar bestaat, maar op het grondgebied dat nu tot het Koninkrijk der Nederlanden behoort, zijn zij vanaf 1052 aanwezig.
De volle naam van de eerst bekende Cloeck is zelfs bekend, Guillaume Clovck, hij is tezamen met twee mannen, vijf vrouwen en vier kinderen(allen Clovcken) in Maastricht en regelt daar zijn vervoer naar Noviomagum(Nijmegen). Dat vervoer gaat via de Maas. Het is voorlopig het laatste wat we van hen horen, goed 200 jaar later komen ze opnieuw in beeld.
Riquines Cloeck, geboren omstreeks 1290 treedt in 1320 in het huwelijk met een dochter van Riquines Ploech en Yzenbela van Palude. Hiermede is een tweede Cloeck bekend die als merkpunt kan worden gehanteerd, van zowel Guillaume Clovck als van Riquines Cloeck is verder niets bekend, anders dan dat Riquines in 1358 als burger van Arnhem wordt genoemd.

De eerste Cloeck die zich buiten de Liemers vestigt is Johan Cloeck, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen. Hij vertrekt in 1416 naar Kampen(Campen) en staat daar aan de basis van wat in de 21e eeuw het Kloeken-bolwerk in Nederland zal zijn, er is een poging gedaan zijn nakomelingen te tellen, maar er ontbreekt teveel informatie om ook maar een ruwe schatting te kunnen doen.
Uit de Kamper Cloecken komt Hendrick Cloeck voort. Hendrick gaat begin 1500 naar Amsterdam, en staat aan de basis van de Cloecken van het Amsterdams patriciaat. De genealogie van Hoorn, na Overijssel / Gelderland de meest omvangrijke, komt uit Amsterdam voort en zo zijn door twee Cloecken 70% van alle in onze tijd bekende Kloeken ondergebracht.

De Cloecken in Amsterdam maken furore, zijn medeoprichters van de VOC, zijn meermalen één van de heren zeventien, nemen deel aan de financiering voor de drooglegging van de Beemster en bekleden talrijke posten, meestal als regent, schepen of schout. Pieter Janszoon Cloeck, een zwager van P.C. Hooft heeft omstreeks 1615 de meest omvangrijke advocatenpraktijk van Amsterdam en is afgezant namens de stad Amsterdam naar prins Willem II.

De meest in het oog springende Kloek is een Kloek uit onze tijd. Hendrikus Kloek, geboren op 30 juli 1900 te Hoorn en zoon van Jacob Kloek en Gerritje van Kalken. Hij is de enige die de titel Famous Kloek verdient. In 1936 start hij een bedrijf dat in zout handelt, in de geschiedenis van Amsterdam en Alkmaar waren talrijke zeep- en zoutzieders met de naam Cloeck, maar zij hadden allen een basiskapitaal en families die hen door de moeilijkheden konden loodsen.

Hendrikus Kloek doet alles op eigen kracht, heeft geen startkapitaal en begint aan een onderneming die alleen kan slagen met een enorm doorzettingsvermogen en een ongebroken zelfvertrouwen. Hij bouwt zijn bedrijf "Kloek-Zout" uit tot een middelgrote onderneming en komt in 1940 voor een grote beproeving te staan als de Duitsers ons land bezetten.

Uit de notulen die zijn opgemaakt tijdens de drie bezoeken die Hendrikus Kloek bij Seyss Inquart, rijkscommissaris namens Hitler in Nederland heeft afgelegd, blijkt dat hij als een leeuw voor zijn personeel heeft gevochten, en hen bij de Duitsers als onmisbaar voor het functioneren van zijn bedrijf te boek wilde hebben. Hij heeft hen voor tewerkstelling in de Duitse oorlogsindustrie behoed en kon zijn bedrijf de hele oorlogsperiode met uitzondering van de winter 1944-1945 draaiende houden.

Hendrikus Kloek overlijdt op 9 mei 1963 op 62 jarige leeftijd.